Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Emanuel.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 15406, komentáře < 7 dní: 320, komentářů celkem: 340863, adminů: 60, uživatelů: 4852  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 163 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

cizinec
LD
Willy
wollek

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Prohlášení Rady ukrajinských baptistù k teologickému vlivu MacArthura
·Reakce na Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru Lance Robertse k mé osobì
·Amputace
·Recenze Dìti rozhnìvaného Boha
·Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru
·Pravomoce statutárních orgánù Biblického spoleèenství køesťanù Kromìøíž
·Prohlášení tradièního pohledu Jižních baptistù na Boží plán spásy
·Písmo jako skládaèka Lego
·Služba sester Božím slovem
·Mají katolíci a evangelikálové stejný problém?

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
98479291
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Služba Bohu a lidem
Vloženo Pondělí, 12. září 2016 @ 10:07:24 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal Willy

Petr ve svém prvním listu píše věřícím Židům v diaspoře (kromě jiného), že jsou svaté a královské kněžstvo. Svatí kněží předstupují před Boha za lidi a královští kněží předstupují před lidi za Boha. Kněží ve SZ přinášeli Bohu předepsané oběti. V novozákonní době je skutečností všech obětí, zejména obětí za hřích, Pán Ježíš Kristus.

Když jako královský kněz přistupoval k lidem apoštol Pavel, sloužil jim Kristem - ukřižovaným, vzkříšeným a nanebevstoupivším Kristem, s Nímž se setkal, dozvěděl se, že pronásledováním křesťanů pronásleduje Jeho, protože Kristus žil v těch pronásledovaných a když se tehdy ještě Saul z Tarsu zeptal, co má učinit, musel se jít do Damašku v této věci nechat poučit od tamního věřícího Ananiáše. Později Pavlovi Pán Ježíš zvěstoval evangelium, které měl kázat a kázal mezi pohany. Při setkání se sloupy církve v Jeruzalémě apoštolové zjistili, že evangelium, jak je káže Pavel je v podstatě totožné s evangeliem, které kázali Židům.


V čem tedy spočívá služba Bohu a lidem? Dá se říci, že spočívá ve vysluhování Krista, jak nám byl zjeven z Písma, jak jsme my sami Krista osobně důvěrně a subjektivně poznali. Vůči Bohu obětujeme Krista jako skutečnost všech obětí a vůči lidem jako Boha, který přišel v těle a byl nám zjeven tak, jak se nám dal osobně poznat.

Když se Saul z Tarsu setkal s Ježíšem, neznal Jej, a proto se ptal: Kdo jsi, Pane? Když se mu Pán představil jako Ježíš Nazaretský, jeho další otázka byla: Co chceš, abych učinil? Když Pán Ježíš dával pokyny Ananiášovi ohledně Saula, řekl mu: „Jdi, neboť on je mou vyvolenou nádobou, aby přinesl Mé jméno před národy i krále a syny Izraele. Ukáži mu, co všechno musí vytrpět pro mé jméno.“ Přinést Pánovo jméno znamená přinést Toho, čí to jméno je a v tom jménu záchranu, vysvobození, uzdravení. Když apoštolové Petr a Jan stanuli v Jeruzalémě před veleradou kvůli nepopiratelnému uzdravení člověka, řekl Petr naplněný Duchem svatým veleradě: „Vůdcové lidu a starší Izraele, jsme-li dnes vyslýcháni pro dobrý skutek na nemocném člověku, kým že byl uzdraven, ať je známo vám všem a všemu lidu Izraele, že ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého jste vy ukřižovali, ale kterého Bůh probudil z mrtvých, v tomto jménu stojí tento člověk před vámi zdráv. To je ten kámen, který byl zavržen od vás stavitelů, a který se stal hlavou úhlu. A v nikom jiném není záchrana; neboť není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom měli být zachráněni.“ Reakcí velerady byl zákaz, aby apoštolové nemluvili ani neučili v Ježíšově jménu.

Nová smlouva zjevuje tzv. všeobecné kněžství, tzn. že všichni věřící v Krista jsou kněžími, kteří mají jako svatí kněží sloužit Bohu a jako královští kněží sloužit lidem k poznání Boha. Apoštol Pavel, který si mohl zakládat na svém původu, teologickém vzdělání, na spravedlnosti, která je v Zákoně, napsal Filipským: Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista uznal za ztrátu. A opravdu také pokládám všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše, svého Pána. Pro Něho jsem se všeho zřekl a pokládám to za odpad, abych získal Krista a byl nalezen v Něm, nemaje svou spravedlnost, která je ze Zákona, ale tu, která je z víry v Krista, tu spravedlnost, která je z Boha na základě víry, a abych poznal Jej a moc Jeho vzkříšení i účast na jeho utrpeních. 

Podle J 17:3 je pozná(vá)ní Boha Otce a Toho, kterého poslal, Ježíše Krista, věčný život. Podle 1J 5:12, kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, ten život nemá.  
Sloužit lidem tedy znamená vysluhovat jim Krista, který je (můj) život, Krista, který se mi dal poznat jako Syn Boží, jako můj život, Jímž žiji.

Další důležitou podmínkou pro správnou službu je, že její iniciátorem a motivátorem je Bůh, ne my. Taková služba se pak odvíjí od vize a zjevení toho, Kým a čím Bůh v Kristu je. Byl to Bůh Duch Svatý, kdo oddělil v Antiochii Pavla a Barnabáše ke službě a poslal je na Kypr - Sk 13:2-4. Když však chtěli později promluvit Slovo v Asii, tentýž Duch svatý jim v tom zabránil a když se pokoušeli dostat do Bithynie, Duch Ježíšův jim to nedovolil¨(Sk 16:6-7) a skrze vidění je Pán nasměroval do Makedonie.

Proto, králi Agrippo, nestal jsem se neposlušným toho nebeského vidění (Sk 26:19), tato slova pronesl Pavel před králem Agrippou poté, co vydal svědectví o svém setkání s Pánem Ježíšem před Damaškem. Toto vidění, tato vize byla zcela určující pro celý další Pavlův život a službu. 

Z toho vidíme potřebu ba nezbytnost vize a zjevení pro správnou službu spolu s tím, že Boží služebník nic neiniciuje, nenavrhuje, ale následuje Pána, Jeho pokyny a vedení Duchem, protože je to Pán, Kdo určuje svůj pohyb při budování své Církve. Je to Pán, Kdo buduje svou Církev, Kdo je Hlavou církve, Těla a všichni apoštolové se považovali za Jeho otroky.     

Na závěr se vrátím do Petrova prvního listu (1P 4:10-11), kde píše: Dary milosti, podle toho, jak jej každý přijal, si služte navzájem jako dobří správci rozličné Boží milosti. Mluví-li někdo, ať mluví jakožto Boží výroky. Slouží-li někdo, ať slouží ze síly, kterou poskytuje Bůh, aby byl ve všem oslavován Bůh skrze Ježíše Krista, Jemuž patří sláva a moc na věky věků. Amen. Z tohoto Petrova slova vyplývá, že nelze sloužit ve starém člověku svým přirozeným životem, svými přirozenými schopnostmi, svou vlastní silou, neboť taková služba není ani Bohu ani lidem k užitku. Jak už bylo řečeno, je to Bůh, kdo službu iniciuje, motivuje, vytváří podmínky a dává vše potřebné. A je to milost sloužit a sloužíme Kristem jako milostí, životem a vším, Kým a čím je. Amen."Služba Bohu a lidem" | Přihlásit/Vytvořit účet | 23 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Služba Bohu a lidem (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Neděle, 18. září 2016 @ 14:33:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Dobrý článek, právě chystám článek o Obnově církve (příprava cesty pro Krista) a o tom jeho prvním zázraku na svatbě. Mám takový plán obnovit církev s lidma kteří o to budou stát a kteří věří na Kristův příchod ve velmi blízké době ( 10-15 let)
https://www.youtube.com/watch?v=vgnIi_rUUJwRe: Re: Služba Bohu a lidem (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 18. září 2016 @ 16:56:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mám takový plán obnovit církev s lidma kteří o to budou stát a kteří věří na Kristův příchod ve velmi blízké době ...

Tak to máš zpoždění. Pán Ježíš Kristus už na Jeho plánu obnovy Jeho církve nějakou dobu pracuje. ;-)


]


Re: Re: Re: Služba Bohu a lidem (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Neděle, 18. září 2016 @ 19:10:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jjj pracuje to mas pravdu :)


]


Re: Re: Služba Bohu a lidem (Skóre: 1)
Vložil: noname (Honza610@centrum.cz) v Neděle, 18. září 2016 @ 17:30:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jen obnovuj . . . církví založených na brzkém příchodu je stále málo :-), už před více jak 100 lety to zkoušeli Jehovisti a před nimi jiní a jiní ale nějak  nepovedlo se, jen rozmnožíš tyto řady falešných proroků a to ti moc slávy před Bohem nepřidá . . . Já nevím, proč mají někteří lidé stále potřebu plést se do věcí do kterých jim nic není . . Jen Bůh ví kdy ten čas nastane.


]


Re: Služba Bohu a lidem (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Středa, 14. září 2016 @ 10:29:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tedy, vždy jsem si říkal, že tvé pojetí evangelia je takové "římskokatolickocharismatické" :-) Nic ve zlém, máš své pojetí Krista. Ovšem nikdo z lidí Ježíše neobětovává, než on sám sebe jednou provždy obětoval Bohu a jako oběť přinesl své tělo. Viz:


... V novozákonní době je skutečností všech obětí, zejména obětí za hřích, Pán Ježíš Kristus. Když jako královský kněz přistupoval k lidem apoštol Pavel, sloužil jim Kristem ... V čem tedy spočívá služba Bohu a lidem? Dá se říci, že spočívá ve vysluhování Krista, jak nám byl zjeven z Písma, jak jsme my sami Krista osobně důvěrně a subjektivně poznali. Vůči Bohu obětujeme Krista jako skutečnost všech obětí a vůči lidem jako Boha, který přišel v těle a byl nám zjeven tak, jak se nám dal osobně poznat. ...


Ale jinak k věci, snad sis všiml toho, že apoštol Pavel měl jaksi skutečné nebeské vidění a nikoliv nějakou myšlenkovou a filosoficko-náboženskou vizi. Byl tedy věrný tomu, co mu Bůh dal poznat, respektive Mesiáš, nejen zjevil (vyjevil), vyložil, ale dal i poznat (pochopit, porozumět, ač ne vše). Až tedy budeš mít poznání ze světa "Sod" jako rav Šaul (apoštol Pavel) nebo rav Johanan (apoštol Jan), a Bůh dosvědčí na tvém životě, že jsi od něho obdržel toto "vidění nebeských věcí", pak teprve budeš moci psát a následovat to, co oni.


Rada na závěr, znáš to: Dej pozor na svody skrze "vize a zjevení a vidění" těch, kdo v marnosti své mysli měli za to, že byli zasvěceni Bohu podle svých vlastních představ; dej pozor svůdné představy domýšlivých myslí, abys Bohu nesloužil podle vlastních přání a tužeb. Kdekdo dnes (ale i dříve) pronáší svá slova jakožto "boží výroky" a "přísahá" že jsou boží, ale nejsou. Dokonce ani ne vše, co by člověku Bůh mohl ukázat ve vidění "nebeských věcí", sám od sebe člověk veřejně prohlašovat nemá, ale co Bůh dovolí. Ale i zde je záludnost hříšného sklonu - domýšlivost a lež, že vůbec takový něco kdy od Boha měl, ale chlubí se, že obdržel, ale nesmí říci. Tak má člověk mlčet, na službách mnohých "vizionářů" lze poznat, odkud skutečně vítr fouká ...Re: Re: Služba Bohu a lidem (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 14. září 2016 @ 19:48:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Každému věřícímu v Krista se dal nějakým způsobem Bůh v Kristu poznat a každému byla také dána milost od Boha, kterou nebo podle které může a má sloužit v církvi, Těle, jak napsal apoštol Petr. Co se týče vidění, vize, někomu dána byla (je), jinému ne a může následovat vizi toho, komu byla dána - v takovém případě by se měl mít na pozoru a měl by mít od Boha potvrzeno, že ta vize od Boha skutečně je. V případě apoštola Pavla takové potvrzení není nutné, poněvadž je obsahuje přímo Písmo.
Následovat tedy Pavlovu vizi v sobě neskrývá žádné tebou naznačované nebezpečí. 

Apoštolu Pavlovi Pán odhalil tajemství Boží ekonomie (správy), evangelium, kterým je celý list Římanům a lze je považovat za páté a úplné evangelium. Dal Pavlovi také zjevení o tom, co je církev jako Tělo Kristovo a způsob, jakým je církev budována. Takových zjevení jako apoštolu Pavlovi se nedostalo žádnému jinému apoštolovi a Pavel byl smělý ve vyzývání napomínání povzbuzování svatých, aby jej a způsob jeho života následovali. A Pavel napsal, že žít pro něho znamená Kristus, že nežije on, ale Kristus žije v něm a Krista v pohanech odhalil jako tajemství.

Pavel by se neodvážil mluvit o něčem, co by Kristus nevykonal skrze něho k poslušnosti pohanů, slovem i skutkem, v moci znamení a divů, v moci Ducha Božího. (Ř 15:18-19a)

Fakt, že se dnes mnozí odváží mluvit nebo dělat něco, co nemají od Boha a přitom to vydávají za cosi od Boha, je smutný a na takové si máme dávat pozor. Vůbec si máme na sebe dávat pozor, aby nás někdo nesvedl - je to první znamení posledních časů. 
Podle 1. Janova listu máme zkoumat duchy, jsou-li z Boha a Bůh nám k tomu dal ve svém Synu i schopnost poznávat toho pravého, a jsme v tom pravém, v Jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život. Je to schopnost Božího života, který jsme s Kristem a v Kristu dostali. Máme-li Syna, máme jak život tak tuto Jeho schopnost, nemáme-li Syna Božího, pak nemáme ani život ani tuto schopnost. 

Tož tak.


]


Re: Re: Re: Služba Bohu a lidem (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Středa, 14. září 2016 @ 21:22:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak si to představ, Willy, že rav Kejfa napsal o rav Šaulovi, že mnohá jeho slova jsou ztěží srozumitelná a mnozí neučení a neznalí (dosl. bezzákonní, tj. neznalí a neukotvení v Zákoně) je i překrucují k vlastní zkáze, jakožto i ostatní Písma - totiž celý Tanach (Zákon i Proroky). A je to zjevné i dnes. Mnozí přicházejí s naprosto 'novými' poznáními 'tajemství božích ukrytých v kristu' a jim zjevených skrze dar 'ducha'. Tak například, že Pavel objevil v pohanech krista ...


]


Re: Re: Re: Re: Služba Bohu a lidem (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 14. září 2016 @ 21:34:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevím, proč jsi mi to napsal?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Služba Bohu a lidem (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. září 2016 @ 07:01:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Třeba proto, že záleží na správném výkladu. Jsi přeci pravý Žid, jak jsi přijal, že ti bylo řečeno.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Služba Bohu a lidem (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. září 2016 @ 16:31:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Petře, napsal jsem, že jsem pravý Žid podle Ř 2:29 
Tóra byla určena Židům ve starozákonní době, ale podle 2K 3:7 se jednalo o službu smrti. Nová smlouva a s ní spojená služba je službou Ducha k životu, která je slavná.
Podle verše 6 Litera zabíjí, ale Duch obživuje. 

My, nebo tedy já žiju v Nové smlouvě, jsem služebníkem Nové smlouvy a sloužím Duchem ve svém duchu.

Ř 7:6 Nyní však jsme byli zproštěni Zákona, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli pevně drženi, takže sloužíme v novotě Ducha, a ne ve zvetšelosti litery.

Chceš tedy sloužit podle toho co píšeš literou k smrti nebo je to ještě jinak?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Služba Bohu a lidem (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. září 2016 @ 16:49:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
:-) Inu samozřejmě, že je tomu jinak, píšu to tu už dost dlouho.
Bylo by dobře si přečíst celou kapitolu 7. Římanům.
Zeptám se tě ale, Willy, pro jistotu ještě jednou: Máš za to, že v Kristu byl Boží Zákon zrušen jako neplatný, nebo máš do svého srdce Zákon vyryt a do své myslu zapsán tak, jak psal prorok, že to učiní Bůh?
Vdova je svobodna a může se znovu vdát, když se znovu vdá za dalšího muže, opět je vázána přikázáními Zákona o manželství, má jen jiného muže, kterého miluje, ale kdyby s ním byla za života svého prvního muže, byla by cizoložnicí. Problém tedy není na straně Zákona ... nyní je věrnou ráda ...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Služba Bohu a lidem (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. září 2016 @ 17:25:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máš za to, že v Kristu byl Boží Zákon zrušen jako neplatný, nebo máš do svého srdce Zákon vyryt a do své myslu zapsán tak, jak psal prorok, že to učiní Bůh?

Ne, nemám zato, že byl zrušen, píšu tu opakovaně, že byl v Kristu naplněn, ne zrušen. Zrušena byla Stará smlouva, protože nikdo nebyl schopen Zákon dodržet a synové Izraele v této smlouvě s Bohem selhali. Podle Nové smlouvy je to tak, jak to napsal prorok Jeremiáš a garantem jejího naplnění je Pán Ježíš Kristus. 
Co se týče 7. kapitoly Římanům a Zákona, citoval jsem 6. verš a přidám ještě 4. - Právě tak, moji bratři, jste i vy zemřeli Zákonu skrze tělo Kristovo, abyste se oddali jinému, tomu, který byl vzkříšen z mrtvých, abychom přinesli ovoce Bohu.

Bůh dal Zákon kromě jiného kvůli poznání hříchu. Bez Zákona by Židé nevěděli, co je hřích. Ale Bůh nechtěl, nezamýšlel, aby Židé dodržovali literu Zákona, ale aby přijali Boha za svůj život a Toho, kdo v nich Zákon naplňuje; chtěl aby poznali, že sami v sobě nemají na to Zákon naplnit. Desatero byla manželská smlouva, kterou si Bůh zasnoubil svůj lid a chtěl se stát jeho Manželem, jak zjevil proroku Izaiášovi (54:5, 62:4), ale protože lid v té smlouvě nezůstal (Žd 8:9), Bůh je zanechal a hledal místo pro Novou smlouvu (v. 7). 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Služba Bohu a lidem (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. září 2016 @ 17:40:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Znovu se tedy ptám, kdo věří v Něho, zachovává Boží přikázání, usiluje o svatost podle Zákona, která má být o mnoho větší než tehdejších vůdců Židovského lidu, bez toho kvasu přetvářky, samospravedlnosti, sebechvály, chlouby a pýchy ... plní Zákon z víry a lásky, motivován a veden Božím duchem .... nebo již Zákon zachovávat nemusí a netíhne k tomu, aby Zákon plnil nejen skrze mrtvou víru v literu, ale skrze živou víru ve svém duchu, kam byl Zákon vyryt do jeho srdce, takže je i horlivým činitelem Božího slova a ne takovým posluchačem, jemuž projdou slova jedním uchem a hned druhým vyjdou ven?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Služba Bohu a lidem (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. září 2016 @ 18:01:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Petře - znovu je to otázka života a smrti, ne dodržování, zachovávání; i kdybys sám v sobě miloval Boha sebevíc, nebude to stačit. Jsi-li v D/duchu a je-li Boží láska vylita do tvého srdce skrze Ducha Svatého, pak je to Jeho láska, kterou miluješ, ne tvoje vlastní - tvoje vlastní je jen smetí. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Služba Bohu a lidem (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Pátek, 16. září 2016 @ 05:10:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jeho láska je mou, Willy. Nemůžeš milovat nezúčastněně. To pak není láska, ale pominutí, když činíš, co nevíš. Nebo naprogramovaný robot. Já se zamiloval a rozhodl milovat i ve věrnosti, ač mi zrovna nebude blaženě. A pokud miluješ, neopomeneš žádná slova a přání milovaného. A zde jde o Pána nebes. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Služba Bohu a lidem (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 16. září 2016 @ 17:52:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Řeknu to ještě jinak: už jsem napsal-citoval Abakuka a apoštola Pavla - spravedlivý bude žít z víry. Na jiném místě je napsáno: víra skrze lásku dělající (BK) - Neboť v Kristu Ježíši nic neznamená obřízka ani neobřízka, ale víra působící skrze lásku. (Ga 5:6) Víra a láska jdou tedy ruku v ruce. Miluji, protože věřím a věřím, protože miluji. Obojí - víra i láska je v Kristu (1Tm 1:14). Na to, abych mohl mít Boží víru a lásku, musím být v Kristu. Nejen pozičně, postavením, ale i dispozičně, tzn. vlohou, vlastností, ustavením, utvářením, což je v tomto případě Boží prvek. Jsem-li v Kristu dispozičně, jsem utvářen božským prvkem a díky božskému životu je ve mně (mám) schopnost věřit Bohu a milovat Boží láskou Boha i lidi. 

Ani víra ani láska není ze mně, nýbrž z Boha. Jen to, co je z Boha, Bůh přijme. Vše, co je ze mně, z mého přirozeného života je Bohu k ničemu, nepřijatelné a nepoužitelné, nemající žádnou hodnotu - viz potažmo 1K 3:12 Jestliže někdo na tomto základě (Kristus) staví ze zlata, stříbra, drahých kamenů (z Boha), dřeva, sena nebo slámy (ze mě). Z Boha = odměna, ze mě = škoda (v. 15)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Služba Bohu a lidem (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 17. září 2016 @ 18:29:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
.Ani víra ani láska není ze mně, nýbrž z Boha. Jen to, co je z Boha, Bůh přijme. Vše, co je ze mně, z mého přirozeného života je Bohu k ničemu, nepřijatelné a nepoužitelné, nemající žádnou hodnotu...

No to je kardinální nesmysl, víra a láska i přikázání jsou od Boha, ale jejich akceptace vychází z nás, pokud nebudeme mít víru, lásku a dodržovat přikázání nebudeme nikdy spasení, i kdybychom se milionkrát vymlouvali na milost, a že nemusíme dělat nic. Bůh už ve SZ napomínal všechny s věčnou platností co mají činit sami že sebe:

1Par. 28.

7 I utvrdím království jeho až na věky, bude-li stálý v ostříhání přikázaní mých a soudů mých, jako i nynějšího času.
8 Nyní tedy při přítomnosti všeho Izraele, shromáždění Hospodinova, an slyší Bůh náš, napomínám vás: Zachovávejte a dotazujte se na všecka přikázaní Hospodina Boha svého, abyste vládli zemí dobrou, a v dědictví její uvedli i syny své po sobě až na věky.
1Jan.2.
3 A po tomť známe, že jsme jej poznali, jestliže přikázání jeho ostříháme.
4 Dí-liť kdo: Znám jej, a přikázání jeho neostříhá, lhářť jest, a pravdy v něm není.
5 Ale kdožť ostříhá slova jeho, v pravděť láska Boží v tom jest dokonalá. Po tomť známe, že jsme v něm.
Víra a láska proudí od Boha k nám a od nás nazpět k Bohu, pokud od nás z vlastního nitra víra a láska neproudí tak jsme asi jen duchovně mrtví šašci, kteří si na něco hrají nebo namlouvání.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Služba Bohu a lidem (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 17. září 2016 @ 18:55:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejdřív oponuješ a pak má slova víceméně potvrzuješ. Co z toho si mám vybrat?

Ale jinak ano Bůh ve SZ jakoby chtěl, aby Židé dodržovali Zákon samo ze sebe, ale ve skutečnosti to tak nebylo. Měli skrze Zákon poznat, že na to nemají a tak být vychování ke Kristu, který Zákon naplnil a oni i pohané v Nové smlouvě s Bohem mají přijmout Krista jako svou všezahrnující náhradu, jako Toho, kdo za ně a na jejich místě naplní všechny Boží požadavky. Naše zodpovědnost před Pánem je, abychom otevřeli¨svá srdce a dali Pánu veškerou potřebnou spolupráci, součinnost a prostor,aby v nás byl Kristus zjeven, v nás zformován a skrze nás vyjádřen, jak píše apoštol Pavel.   


]


Re: Re: Služba Bohu a lidem (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 14. září 2016 @ 20:23:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemáme se chlubit dary od Boha, ale tím, že Jej známe a pak také slabostmi, jako kvalifikací pro příjetí milosti a moci od Boha.
Jsou věci, které jsou od Boha a říkat je mám a mohu; pak jsou věci, které jsou od Boha a mohu je říct jen s Jeho dovolením a pak jsou věci od Boha, které říct nemohu či nesmím, tzn. že mi to není dovoleno nebo je mi to zakázáno.


]


Re: Služba Bohu a lidem (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 12. září 2016 @ 14:51:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je dobře že vysvětluješ kněžství. Vždyť Pán kraluje na Siónu a trůnu Davidově již 2.let. 

Nová smlouva nám jasně sděluje a zaslibuje , že kdo má podíl na prvním vzkříšení, jsou Bohem a Kristem učiněni svými kněžími a tak mnozí s ním stolují a kralují již 2tis. let.(Zj.20)


Zj 1,9  Já, Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i kralování a vytrvalosti, dostal jsem se pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos.

Má s vámi účast  ( ne, bude mít..)1P 2,9  Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.

Což znamená  hlásat  lidem Krista ukřižovaného a JEHO evangelium o království .
Re: Služba Bohu a lidem (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Pondělí, 12. září 2016 @ 20:39:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak schválně, kdo jak bere Písmo do slova a do písmene?! V 1P jsou adresáti určeni 6 maloasijskými provinciemi, zatímco v 2P ne. Tak kdo věří(me), že 1P je kulturně (místně) podmíněná, zatímco 2P je univerzální(ější)?

Kdo má potřebu vyjádřit coming out? Hlaste se.Re: Služba Bohu a lidem (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 12. září 2016 @ 13:50:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
K článku ještě doplňuji, že kterákoli služba Bohu a lidem musí být spjata s církví coby Tělem Kristovým, neboť jde o službu v Těle a pro Tělo, pro vybudování Těla Kristova v lásce jako příprava nevěsty na příchod jejího Ženicha. Není zde tedy místo pro jakýkoli individualismus, jakékoli individualistické počínání nezávislé na Kristu (Hlavě) a Jeho Těle, jehož je Kristus Hlavou, Životem, jednotou a vším.Re: Re: Služba Bohu a lidem (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Pondělí, 12. září 2016 @ 20:36:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vize, zjevení a sepetí s církví. Kolikrát jsem už tohle slyšel


]


Stránka vygenerována za: 0.42 sekundy