Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Emanuel.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 15406, komentáře < 7 dní: 320, komentářů celkem: 340863, adminů: 60, uživatelů: 4852  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 159 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

cizinec
LD
Willy
wollek

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Prohlášení Rady ukrajinských baptistù k teologickému vlivu MacArthura
·Reakce na Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru Lance Robertse k mé osobì
·Amputace
·Recenze Dìti rozhnìvaného Boha
·Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru
·Pravomoce statutárních orgánù Biblického spoleèenství køesťanù Kromìøíž
·Prohlášení tradièního pohledu Jižních baptistù na Boží plán spásy
·Písmo jako skládaèka Lego
·Služba sester Božím slovem
·Mají katolíci a evangelikálové stejný problém?

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
98479265
přístupů od 17. 10. 2001

Nebezpečná učení: Bůh vody a ohně
Vloženo Středa, 13. červenec 2016 @ 14:15:00 CEST Vložil: Tomas

Kritika bludů poslal pozorovatelnikPři rekapitulaci biblických příběhů mě zaujalo sepětí biblického Boha se dvěma živly. 


1. Voda
2. Oheň

Proto jsem zvolil tento nadpis. Bůh používá tyto dva živly jako dvě formy trestu. Vodu použil v celosvětové potopě, kdy utopil všechny lidi kromě Noeho a jeho rodiny. Dále vodu použil, když utopil egyptské vojáky, kteří měli za úkol chytit Mojžíše a jeho kmen. Bůh egyptské vojsko utopil v Rudém moři a Mojžíše a jeho kmen nechal přejít. Oheň použil Bůh, když házel hořící síru v balvanech na obyvatele města Sodoma. Dále se v Bibli píše, že nakonec bude ohněm zničena i Země na konci světa. A dále se píše o věčném ohni, ohnivém jezeře, čili oheň i po smrti. Oheň se na strašení a mstu používá více, neboť pálení se lidé více bojí. Topení, utopení je kratší záležitost a zřejmě není tak bolestivá.

Ještě se v Bibli používá podřezání člověka a kamenování, ale to pouze jako forma individuální msty a trestu nebo obětování, hromadně se toto nepoužívá. Hromadně pouze to topení lidí nebo pálení. Což je pochopitelné. Protože hromadně kamenovat, nebo podřezávat nožem tisíce, milióny lidí je technicky obtížně proveditelné, kdežto topit nebo pálit se dají hromadně davy lidí. I když pro Boha není nic nemožné, takže by mohl i toto, ale tak daleko fantazie pisatelů Bible nesahala, tak se přidrželi toho topení ve vodě a pálení, shoření v ohni. Tam měli zkušenost, že při požárech, povodních uhynulo celé stádo dobytka, tak si analogicky odvodili, že toto dělá hlavní Bubák nahoře s lidmi. 

"Bůh vody a ohně" | Přihlásit/Vytvořit účet | 26 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Bůh vody a ohně (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Středa, 13. červenec 2016 @ 14:25:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Voda zahubila bezbožný svet potopou, ale vodou zachránila Noeho a jeho rodinu.
Voda zatopila egyptskú armádu, ale zachránila izraelský národ...
voda krstu zahubí starého človeka...
Ježiš ponúka živú vodu...

1 Peter 3:20  ...a vodou sa zachránilo niekoľko, to jest osem, duší.


oheň zničí bezbožný svet, ale očistí život kresťana pred súdnou stolicou Kristovou...

1 Korintským 3:13   (súdny) deň, ktorý to zjaví v ohni, a sám oheň sprobuje dielo každého, aké je.
Bůh miluje hlavně oheň (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Středa, 13. červenec 2016 @ 17:04:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 • Genesis 19, 24Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň; od Hospodina z nebe to bylo .
 • Genesis 22, 6Abraham vzal dříví k oběti zápalné a vložil je na svého syna Izáka; sám vzal oheň a obětní nůž. A šli oba pospolu.
 • Exodus 9, 23Když Mojžíš vztáhl svou hůl k nebi, dopustil Hospodin hromobití a krupobití. Na zemi padal oheň. Tak Hospodin spustil krupobití na egyptskou zemi.
 • Exodus 9, 24Nastalo krupobití a uprostřed krupobití šlehal oheň; něco tak hrozného nebylo v celé zemi egyptské od dob, kdy se dostala do moci tohoto pronároda.
 • Leviticus 10, 2I vyšel oheň od Hospodina a pozřel je, takže zemřeli před Hospodinem.
 • Numeri 6, 18Nazír si pak u vchodu do stanu setkávání oholí na hlavě nazírské znamení, vezme vlasy z hlavy, své nazírské znamení, a dá je na oheň, který bude pod pokojnou obětí.
 • Numeri 11, 1Lid si začal Hospodinu stěžovat na těžkosti. Hospodin to slyšel a vzplanul hněvem. Tu vyšlehl mezi nimi Hospodinův oheň a pohltil okraj tábora.
 • Numeri 16, 35Od Hospodina pak vyšlehl oheň a pozřel těch dvě stě padesát mužů přinášejících kadidlo.
 • Deuteronomium 4, 36Z nebe ti dal slyšet svůj hlas, aby tě napomenul, na zemi ti dal spatřit svůj veliký oheň a jeho slova jsi slyšel zprostředku ohně.Re: Bůh miluje hlavně oheň (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Středa, 13. červenec 2016 @ 17:06:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, ono je toho ohně v Bibli daleko více. Dá se říct, že to je ohnivý Bůh. 


]


Re: Re: Bůh miluje hlavně oheň (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Středa, 13. červenec 2016 @ 17:07:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 • Deuteronomium 9, 3Dnes poznáš, že Hospodin, tvůj Bůh, který jde před tebou, je jako sžírající oheň. On je vyhladí a on je před tebou pokoří, takže si je podrobíš a rychle je vyhubíš, jak ti Hospodin slíbil.
 • Deuteronomium 18, 16zcela podle toho, co jsi žádal od Hospodina, svého Boha, na Chorébu v den shromáždění: „Kéž neslyším už hlas Hospodina, svého Boha, a nevidím už ten veliký oheň, abych nezemřel.“
 • Deuteronomium 32, 22Mým hněvem se vznítil oheň, až do nejhlubšího podsvětí šlehá, pohltí zemi i to, co se z ní těží, sežehne základy hor.
 • Soudců 6, 21Hospodinův posel se dotkl koncem napřažené hole, kterou měl v ruce, masa a nekvašených chlebů. I vyšlehl ze skály oheň a pohltil maso i nekvašené chleby, zatímco Hospodinův posel mu zmizel z očí.
 • Soudců 9, 15A trnitý keř stromům odpověděl: ‚Jestliže mě doopravdy chcete pomazat za krále nad sebou, pojďte se schoulit do mého stínu! Jestliže však ne, vyšlehne z trnitého keře oheň a pozře i libanónské cedry!‘
 • Soudců 9, 20Jestliže však nikoli, ať vyšlehne z Abímeleka oheň a pozře šekemské občany i dům Miló, pak ať vyšlehne oheň z šekemských občanů a z domu Miló a pozře Abímeleka.“
 • Soudců 15, 14Když přišel do Lechí, Pelištejci ho přivítali válečným pokřikem. Tu se ho zmocnil duch Hospodinův a provazy na jeho pažích byly jako nitě, které sežehl oheň. Pouta mu na rukou povolila.
 • Soudců 16, 9Přitom u ní v pokojíku na něj číhali. Pak křikla na Samsona: „Samsone, jdou na tebe Pelištejci!“ Tu zpřetrhal houžve, jako se trhá šňůrka z koudele, když ji sežehne oheň, a nevyšlo najevo, v čem spočívá jeho síla.
 • 2. Samuelova 22, 9Z chřípí se mu valil dým, z úst sžírající oheň, planoucí řeřavé uhlí.
 • 1. Královská 18, 23Ať nám dají dva býky. Oni ať si vyberou jednoho býka, ať ho rozsekají na kusy a položí na dříví, ale oheň ať nezakládají. Já udělám totéž s druhým býkem: dám ho na dříví, ale oheň nezaložím.
 • 1. Královská 18, 25Elijáš vyzval Baalovy proroky: „Vyberte si jednoho býka a připravte ho první, protože vás je víc. Potom vzývejte jména svých bohů, ale oheň nezakládejte!“
 • 1. Královská 18, 38I spadl Hospodinův oheň a pozřel zápalnou oběť i dříví, kameny i prsť, a vodu z příkopu vypil.
 • 1. Královská 19, 12Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný.
 • 2. Královská 1, 10Elijáš veliteli těch padesáti odpověděl: „Jsem-li muž Boží, ať sestoupí oheň z nebe a pozře tebe i tvých padesát!“ I sestoupil oheň z nebe a pozřel jej i jeho padesát.
 • 2. Královská 1, 12Elijáš jim odpověděl: „Jsem-li muž Boží, ať sestoupí oheň z nebe a pozře tebe i tvých padesát!“ I sestoupil Boží oheň z nebe a pozřel jej i jeho padesát.
 • 2. Královská 1, 14Hle, oheň sestoupil z nebe a pozřel oba předešlé velitele i jejich padesát vojáků . Kéž má nyní můj život v tvých očích nějakou cenu!“
 • 2. Paralipomenon 7, 1Když Šalomoun dokončil svou modlitbu, sestoupil z nebe oheň a pohltil zápalnou oběť i díly obětního hodu a dům naplnila Hospodinova sláva.
 • 2. Paralipomenon 7, 3A všichni Izraelci viděli sestupující oheň i Hospodinovu slávu nad domem, klesli na dlažbu tváří k zemi, klaněli se a vzdávali chválu Hospodinu, protože je dobrý a že jeho milosrdenství je věčné.
 • 2. Paralipomenon 16, 14Pohřbili ho v jeho hrobce, kterou si dal vytesat v Městě Davidově; uložili ho na lůžko plné balzámů a dovedně připravených mastí a zapálili mu převeliký oheň.
 • Jób 1, 16Ještě nedomluvil, když přišel další a řekl: „Z nebe spadl Boží oheň, zachvátil ovce a čeleď pozřel. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to .“


]


Re: Re: Re: Bůh miluje hlavně oheň (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Středa, 13. červenec 2016 @ 17:07:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 • Jób 15, 34Spolek rouhačů zůstane neplodný, oheň zhltá stany úplatkářů;
 • Jób 20, 26Všechna temnota je pro něj uchována, pohltí ho oheň, který nerozdmýchal člověk , zle dopadne v jeho stanu i ten, kdo vyvázl.
 • Jób 22, 20‚Zničeni jsou ti, kdo na nás útočili, a co po nich zbylo, pozřel oheň.‘
 • Jób 31, 12byl by to oheň, jenž zžírá v říši zkázy, který do kořenů zničí všechnu mou úrodu.
 • Žalmy 18, 9Z chřípí se mu valil dým, z úst sžírající oheň, planoucí řeřavé uhlí.
 • Žalmy 21, 10Rozpálíš je jako pec v čas, kdy se objevíš, Hospodine. Ve svém hněvu je Bůh pohltí, pozře je oheň.
 • Žalmy 39, 4Srdce pálilo mě v hrudi, v zneklidněné mysli mi plál oheň. Promluvil jsem svým jazykem takto :
 • Žalmy 50, 3přichází Bůh náš a nehodlá mlčet. Před ním jde oheň sžírající, vichřice běsní kolem něho.
 • Žalmy 78, 21Hospodin se rozlítil, když to vše slyšel. Oheň prudce vzplanul proti Jákobovi, hněv vyšlehl proti Izraeli,
 • Žalmy 78, 63Jejich junáky sežehl oheň, jejich panny svatebních chval nepoznaly.
 • Žalmy 79, 5Dlouho ještě, Hospodine? Chceš se pořád hněvat? Bude tvoje rozhorlení planout jako oheň?
 • Žalmy 89, 47Dlouho ještě, Hospodine? Skryl ses natrvalo? Bude tvoje rozhořčení sálat jako oheň?
 • Žalmy 97, 3Žene se před ním oheň, kolkolem sežehne jeho protivníky.
 • Žalmy 106, 18Proti jejich spolku vyšlehl oheň, svévolníky sežehl plamen.
 • Žalmy 148, 8oheň, krupobití, sníh i mlha, bouřný vichr, který plní jeho slovo,
 • Přísloví 6, 27Může si kdo shrnout do klína oheň a nespálit si šaty?
 • Přísloví 16, 27Ničema vyhrabává zlo, na jeho rtech jako by byl spalující oheň.
 • Přísloví 26, 20Není-li už dřevo, uhasne oheň, není-li klevetník, utichne svár.
 • Přísloví 26, 21Uhlí do výhně, dříví na oheň – tím je svárlivý muž pro vzplanutí sporu.
 • Přísloví 30, 16podsvětí a neplodné lůno, země, která se nenasytí vodou, a oheň, jenž neřekne: „Dost!“


]


Re: Re: Re: Re: Bůh miluje hlavně oheň (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Středa, 13. červenec 2016 @ 17:07:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 • Izajáš 9, 17Avšak jejich svévole hoří jako oheň, požírá bodláčí a křoví, zapaluje houštiny lesa a kouř se vířivě vznáší.
 • Izajáš 26, 11Hospodine, ruka tvá je pozvednuta, a oni to přehlížejí. Ale zahanbeni spatří, jak ty horlíš pro svůj lid; tvé protivníky pozře oheň.
 • Izajáš 30, 14Bude to, jako když někdo roztříští hliněný džbán napadrť, nelítostně, že se nenajde po rozbití ani střípek, aby se v něm dal přenést oheň z ohniště či nabrat voda z louže.“
 • Izajáš 30, 27Hle, jméno Hospodinovo přichází zdáli. Jeho planoucí hněv se mocně zvedá. Rty mu překypují hrozným hněvem, jeho jazyk je jak sžírající oheň.
 • Izajáš 31, 9I jeho skála odtáhne v děsu, před Hospodinovou korouhví se zděsí jeho velmožové,“ je výrok Hospodina, který má oheň na Sijónu a pec v Jeruzalémě.
 • Izajáš 33, 11Obtěžkáte senem, porodíte slámu. Váš dech je oheň a pozře vás.
 • Izajáš 40, 16Dříví Libanónu by na oheň nestačilo, jeho zvěř by nestačila pro zápalnou oběť.
 • Izajáš 47, 14Hle, jsou jako sláma, spálí je oheň. Ti nevysvobodí z moci plamene ani vlastní život. Nezbude ani žhavé uhlí pro ohřátí ani oheň, u něhož by bylo možno sedět.
 • Izajáš 50, 11Hle, vy všichni, kdo rozděláváte oheň, jiskrami se opásáte k boji . Jen choďte ve svitu svého ohně, v jiskrách, které jste zanítili! Má ruka vám způsobí, že ulehnete v trápení.
 • Izajáš 54, 16Hle, já jsem stvořil řemeslníka, jenž rozdmychuje uhlí v oheň a zhotovuje zbraně k užívání. A já jsem stvořil šiřitele zkázy, aby hubil.
 • Izajáš 64, 1Jako když oheň spaluje suché roští a uvádí do varu vodu, tak dáš poznat svým protivníkům své jméno. Pronárody se budou před tebou chvět.
 • Izajáš 66, 24Až vyjdou, spatří mrtvá těla mužů, kteří mi byli nevěrní. Jejich červ neumírá, jejich oheň neuhasne; budou strašlivou výstrahou všemu tvorstvu.“
 • Jeremjáš 4, 4Obřežte se kvůli Hospodinu, obřežte svá neobřezaná srdce, mužové judští, obyvatelé Jeruzaléma, aby mé rozhořčení nevyšlehlo jako oheň a nehořelo a nikdo by je neuhasil, a to pro vaše zlé skutky.
 • Jeremjáš 7, 18Synové sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy hnětou těsto, dělají obětní koláč pro královnu nebes a přinášejí úlitby jiným bohům, aby mě uráželi.
 • Jeremjáš 11, 16Zelenající se olivou, krásnou a s nádherným ovocem, tě nazval Hospodin. S velikým hukotem zanítí pod ní oheň a ten stráví její ratolesti.“
 • Jeremjáš 15, 14Dám tě odvést tvými nepřáteli do země, kterou neznáš. Rozhoří se proti vám oheň roznícený mým hněvem.“
 • Jeremjáš 17, 4Budeš muset uvolnit své dědictví, které jsem ti dal. Dám tě tvým nepřátelům do otroctví v zemi, kterou neznáš. Zanítili jste oheň mého hněvu, navěky bude hořet.“
 • Jeremjáš 17, 27Nebudete-li mě poslouchat a den odpočinku vám nebude svatý, ale budete-li v den odpočinku nosit břemena a vcházet s nimi do jeruzalémských bran, zanítím v jeho branách oheň a ten pozře jeruzalémské paláce a neuhasne.“
 • Jeremjáš 20, 9Řekl jsem: „Nebudu je připomínat, už nebudu v jeho jménu mluvit,“ avšak je v mém srdci jak hořící oheň, je uzavřeno v mých kostech, jsem vyčerpán tím, co musím snášet, dál už nemohu.
 • Jeremjáš 21, 12Dome Davidův, toto praví Hospodin: Za jitra zjednávejte právo a vysvobozujte oloupeného z rukou utiskovatele, nebo mé rozhořčení vzplane jako oheň a bude hořet, aniž je kdo uhasí, a to pro vaše zlé skutky.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Bůh miluje hlavně oheň (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Středa, 13. červenec 2016 @ 17:08:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 • Jeremjáš 21, 14Ztrestám vás podle ovoce vašich skutků, je výrok Hospodinův. Ve vašem lese zanítím oheň a ten pozře vše kolem.“
 • Jeremjáš 23, 29Není mé slovo jako oheň, je výrok Hospodinův, jako kladivo tříštící skálu?“
 • Jeremjáš 32, 29Přitáhnou Kaldejci a budou proti tomuto městu bojovat, založí v tomto městě oheň a spálí je i všechny domy, na jejichž střechách pálili kadidlo Baalovi a přinášeli úlitby jiným bohům, aby mě uráželi.
 • Jeremjáš 43, 12V domech egyptských bohů zanítím oheň. Vypálí je a zajme. Zahalí se egyptskou zemí, jako se pastýř halí do svého šatu. Pak odtud vyjde v pokoji.
 • Jeremjáš 48, 45Ve stínu Chešbónu stanou vysílení utečenci, avšak z Chešbónu vyšlehne oheň a z prostředku Síchonu plamen a pozře skráně Moába, temeno hřmotícího lidu.
 • Jeremjáš 49, 27Na hradbách Damašku zanítím oheň a ten pozře paláce Ben-hadadovy.“
 • Jeremjáš 50, 32Klopýtne opovážlivec, padne a nebude nikoho, kdo by ho pozvedl. V jeho městech zanítím oheň a ten pozře celé jeho okolí.“
 • Jeremjáš 51, 58Toto praví Hospodin zástupů: „Babylónské široké hradby budou strženy do základů, jeho vysoké brány budou vypáleny ohněm. Lidé se namáhají pro nic za nic, národy se lopotí a pozře to oheň.“
 • Pláč 1, 13Z výšiny seslal do mých kostí oheň a pošlapal je. Před nohy mi rozprostřel síť, obrátil mě nazpět. Učinil mě místem zpustošeným, nečistým po všechny dny.
 • Pláč 2, 3V planoucím hněvu srazil každý roh Izraele, svou pravici stáhl nazpět před tváří nepřítele, vzplanul v Jákobovi jako plápolající oheň, sžírající všechno vůkol.
 • Pláč 2, 4Napjal svůj luk jako nepřítel, pozvedl pravici jako protivník a hubil všechny, kdo byli žádoucí oku; ve stanu sijónské dcery vylil svoje rozhořčení jako oheň.
 • Pláč 4, 11Hospodin dovršil své rozhořčení, vylil svůj planoucí hněv, zanítil na Sijónu oheň, aby jej pozřel do základů.
 • Ezechiel 1, 4Viděl jsem, jak se přihnal bouřlivý vítr od severu, veliké mračno a šlehající oheň; okolo něho byla zář a uprostřed ohně jakýsi třpyt oslnivého vzácného kovu.
 • Ezechiel 1, 13Svým vzhledem se ty bytosti podobaly hořícímu řeřavému uhlí. Vypadaly jako pochodně a oheň procházel mezi bytostmi a zářil, totiž z toho ohně šlehal blesk.
 • Ezechiel 1, 27I viděl jsem, jako by se třpytil oslnivý vzácný kov; vypadalo to jako oheň uvnitř i okolo; směrem od toho, co vypadalo jako bedra, nahoru a směrem od toho dolů jsem viděl, co vypadalo jako oheň, šířící záři dokola.
 • Ezechiel 5, 4ale i z toho ještě něco odebereš, hodíš do ohně a spálíš; odtud vyjde oheň na celý izraelský dům.“
 • Ezechiel 8, 2Měl jsem vidění. Hle, cosi vzhledem podobného ohni. Od beder dolů to vypadalo jako oheň a od beder nahoru to vypadalo jako záře, jako třpyt oslnivého vzácného kovu.
 • Ezechiel 10, 6I přikázal muži oděnému lněným šatem: „Naber oheň ze soukolí, z místa mezi cheruby.“ On vstoupil a stanul u kola.
 • Ezechiel 15, 4Hle, přikládá se na oheň a ten je pozře; když oba jeho konce pozře oheň a vzplane i jeho prostředek, hodí se k nějakému výrobku?
 • Ezechiel 15, 5Ani dokud bylo celé, nedal se z něho zhotovit žádný výrobek, což teprv, když konce pozřel oheň a celé vzplane, dá se z něho ještě zhotovit nějaký výrobek?“


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bůh miluje hlavně oheň (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Středa, 13. červenec 2016 @ 17:08:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 • Ezechiel 15, 7Obrátil jsem proti nim svou tvář; dostali se z ohně, ale oheň je pozře. I poznáte, že já jsem Hospodin, až se proti nim postavím.
 • Ezechiel 19, 12Avšak byla vyrvána v rozhořčení, pohozena na zem a východní vítr vysušil její plody. Její mohutné sněti byly ulámány, uschly a pozřel je oheň.
 • Ezechiel 19, 14Ze snětí vyšlehl oheň, pozřel její větve i plody; nezbyla na ní žádná mohutná sněť, odnož vhodná na vladařské žezlo. To je žalozpěv a jako žalozpěv se bude zpívat .
 • Ezechiel 21, 3Řekni Negebskému lesu: Slyš Hospodinovo slovo! Toto praví Panovník Hospodin: Hle, já v tobě zaněcuji oheň a ten v tobě pozře každý strom zelený i každý strom suchý. Planoucí plamen neuhasne a budou jím popáleny všechny tváře od Negebu až na sever.
 • Ezechiel 21, 36Vyleji na tebe svůj hrozný hněv, budu na tebe soptit oheň své prchlivosti, vydám tě do rukou surovců, kteří chystají zkázu.
 • Ezechiel 22, 20Jako se shromažďuje stříbro a měď, železo, olovo a cín dovnitř tavicí pece a kolem ní se rozdmýchá oheň k tavbě, tak vás shromáždím ve svém hněvu a rozhořčení, vložím do pece a roztavím.
 • Ezechiel 22, 21Shrnu vás dohromady, rozdmýchám kolem vás oheň své prchlivosti a vy se tam budete tavit.
 • Ezechiel 24, 10Nalož hodně dříví, rozdmýchej oheň, dej maso vařit a úplně je rozvař, až se kosti připálí.
 • Ezechiel 28, 18Množstvím svých nepravostí, nepoctivostí svých obchodů jsi znesvětil své svatyně. Způsobím, že z tvého středu vyšlehne oheň a stráví tě, pohodím tě na zem jako popel před očima všech, kdo tě spatří.
 • Ezechiel 38, 22Vykonám nad ním soud morem a krví; spustím příval deště a kroupy jako kameny, oheň a síru na něho a na všechny jeho voje a na množství národů, které jsou s ním.
 • Ezechiel 39, 6Pošlu také oheň na zemi Magóg a na sebejisté obyvatele ostrovů. I poznají, že já jsem Hospodin.
 • Ezechiel 39, 9Obyvatelé izraelských měst vyjdou a zapálí zbroj, štít i pavézu, luk a šípy, oštěp a kopí, a spálí je . Budou z nich rozdělávat oheň po sedm let.
 • Ezechiel 39, 10Nebudou nosit dříví z pole ani je rubat v lesích, protože budou rozdělávat oheň ze zbroje. Vezmou kořist těm, kdo ji vzali jim, a oloupí ty, kdo olupovali je, je výrok Panovníka Hospodina.“
 • Daniel 3, 27Satrapové, zemští správci a místodržitelé a královská rada se shromáždili, aby viděli ty muže, nad jejichž těly neměl oheň moc; ani vlas jejich hlavy nebyl sežehnut, jejich pláště nedoznaly změny, ani nebyly cítit ohněm.
 • Daniel 7, 9Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl Věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho stolec – plameny ohně, jeho kola – hořící oheň.
 • Ozeáš 8, 14Izrael zapomněl na svého Učinitele a nastavěl chrámků, Juda postavil mnoho opevněných měst. Ale já pošlu na jeho města oheň a ten pozře jejich paláce.
 • Jóel 1, 19K tobě, Hospodine, volám. Stepní pastviny pozřel oheň, všechno polní stromoví sežehl plamen.
 • Jóel 1, 20Dobytek na poli po tobě prahne, v potocích vyschla voda, stepní pastviny pozřel oheň.
 • Jóel 2, 3Před ním je oheň sžírající, za ním sežehující plamen; před ním je země jak zahrada Eden, za ním poušť, zpustošený kraj. A vyváznout před ním nelze.
 • Jóel 3, 3Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy: krev a oheň a sloupy dýmu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bůh miluje hlavně oheň (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Středa, 13. červenec 2016 @ 17:09:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 • Ámos 1, 4sešlu na Chazaelův dům oheň a ten pozře paláce Ben-hadadovy.
 • Ámos 1, 7sešlu na hradby Gázy oheň a ten pozře její paláce.
 • Ámos 1, 10sešlu na hradby Týru oheň a ten pozře jeho paláce.
 • Ámos 1, 12sešlu na Téman oheň a ten pozře paláce Bosry.
 • Ámos 1, 14zanítím na hradbách Raby oheň a ten pozře její paláce za válečného ryku v den boje, za vichřice v den bouře.
 • Ámos 2, 2sešlu na Moáb oheň a ten pozře paláce Kerijótu. Moáb zemře ve hřmotu vřavy za válečného ryku při zvuku polnice.
 • Ámos 2, 5sešlu na Judu oheň a ten pozře paláce Jeruzaléma.
 • Ámos 5, 6Dotazujte se Hospodina a budete žít! Kéž nezachvátí dům Josefův jako oheň. Pozřel by jej a nikdo by neuhasil Bét-el,
 • Nahum 2, 4Rudý je štít bohatýrů, v šarlat oděni jsou válečníci. Jiskří jako oheň ocel vozů, když se připravují k bitvě . Cypřišová ratiště se kymácejí.
 • Nahum 3, 13Tvůj lid uprostřed tebe jsou baby. Brány tvé země se dokořán otevřou tvým nepřátelům, tvé závory pozře oheň.
 • Nahum 3, 15Oheň tě tam pozře, vytne meč, pozře tě jako brouci. Byť vás bylo spousta jako brouků, byť vás bylo spousta jako kobylek,
 • Abakuk 2, 13Hle, což to není od Hospodina zástupů, když „lidé se namáhají, a pozře to oheň, národy se lopotí pro nic za nic“?
 • Zacharjáš 11, 1Otevři svá vrata, Libanóne, ať tvé cedry pozře oheň.
 • Malachiáš 1, 10Kéž by se mezi vámi našel někdo, kdo by zavřel dveře, abyste marně nezapalovali na mém oltáři oheň! Nemám ve vás zalíbení, praví Hospodin zástupů, a dary z vaší ruky neoblibuji.
 • Malachiáš 3, 2Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude jako oheň taviče, jako louh těch, kdo bělí plátno .
 • Júdit 13, 13Seběhli se všichni, malí i velcí, protože jim bylo nepochopitelné, že přišla. Otevřeli bránu, vpustili je, zapálili oheň, aby bylo vidět, a obstoupili je.
 • Júdit 16, 17Běda pronárodům, povstanou-li proti mému pokolení! Hospodin, Všemohoucí, je potrestá v den soudu tím, že do jejich těl sešle oheň a červy. Budou úpět v bolestech na věky.“
 • Kniha moudrosti 13, 2Ale oheň, vítr nebo rychlý mrak, hvězdný kruh, dravé vodstvo nebo nebeská světla považovali za světovládné bohy.
 • Kniha moudrosti 16, 16Svévolníci, kteří tě odmítali znát, byli ztrestáni tvou silnou paží; sužovaly je nevídané lijáky a krupobití, pronásledovaly je neúprosné bouře a oheň je pohlcoval.
 • Kniha moudrosti 16, 19Jindy zas plane oheň pod vodou silněji než ve výhni, aby zničil, co se zrodilo z nespravedlivé země.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bůh miluje hlavně oheň (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Středa, 13. červenec 2016 @ 17:14:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 • Sírachovec 48, 1Tehdy povstal Elijáš, prorok jako oheň, a jeho slovo planulo jako pochodeň.
 • Sírachovec 48, 3Nebesa uzavřel Hospodinovým slovem, způsobil také, že třikrát sestoupil oheň.
 • Sírachovec 50, 9jako oheň a kadidlo v kadidelnici, jako nádoba z ryzího zlata ozdobená množstvím drahokamů,
 • Báruk (a List Jeremjášův) 4, 35Věčný na ně sešle oheň na mnoho dnů, běsi v něm budou bydlet po dlouhou dobu.
 • Báruk (a List Jeremjášův) 6, 61I mraky, když je jim dán příkaz od Boha, aby táhly nad celou zemí, splní rozkaz. Také oheň, když je poslán shora, aby spálil hory i lesy, dělá, co má přikázáno.
 • Tři muži v rozpálené peci 1, 50a způsobil, že uvnitř pece jako by vanul ranní vánek. Oheň se jich vůbec nedotkl, neublížil jim, ani jim nebyl na obtíž.
 • 2. Makabejská 1, 20Když se po mnoha letech zalíbilo Bohu, Nehemjáš, vyslaný perským králem, poslal pro oheň potomky kněží, kteří jej ukryli. Oznámili nám, že nenašli oheň, ale hustou vodu. Nehemjáš poručil, aby ji nabrali a přinesli.
 • 2. Makabejská 1, 22Tak se stalo; po nějaké chvíli vysvitlo slunce předtím ukryté za mraky a vzplanul veliký oheň, až všichni užasli.
 • 2. Makabejská 1, 23Zatímco oheň trávil oběť, kněží se všemi přítomnými vykonali modlitbu, neboť když začal Jónatan, volali i ostatní jako Nehemjáš.
 • 2. Makabejská 1, 33Tato událost se stala všeobecně známou; i perskému králi bylo sděleno, že se na místě, kde kněží před svým odvlečením ukryli oheň, objevila voda, a tou že Nehemjášovi lidé posvětili oběti.
 • 2. Makabejská 2, 10Mojžíš se modlil k Hospodinu a z nebe sestoupil oheň a strávil oběti; i Šalomoun se modlil k Hospodinu a oheň sestoupil a pohltil zápalné oběti.
 • 2. Makabejská 9, 7Královu bojechtivost to však nijak nezmenšilo; byl zpupnosti tak plný, že v hněvu sesílal oheň na židy a pobízel k ostřejší jízdě. A tak se stalo, že vypadl z uhánějícího vozu a těžkým pádem se mu vykloubily všechny údy těla.
 • 2. Makabejská 12, 6Vzýval Boha, spravedlivého Soudce, a vypravil se proti ohavným vrahům bratří. V noci založil oheň v přístavu, spálil lodě a pobil ty, kdo se tam utekli.
 • 2. Makabejská 13, 8Bylo to úplně spravedlivé. Našel smrt v popelu proto, že mnohými zločiny poskvrnil oltář, na němž oheň i popel jsou posvátné.
 • 2. Makabejská 14, 41Když se tlupa chystala vpadnout do věže a vyrazit bránu do dvora a když poroučeli přinést oheň na podpálení brány, tu Razis ze všech stran obklíčený sám nalehl na meč.
 • Marek 9, 44kde červ jejich neumírá a oheň nehasne
 • Marek 9, 46kde červ jejich neumírá a oheň nehasne
 • Marek 9, 48kde ‚jejich červ neumírá a oheň nehasne‘.
 • Lukáš 9, 54Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli: „Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je zahubil, jako to učinil Eliáš?“
 • Lukáš 12, 49Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby se už vzňal!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bůh miluje hlavně oheň (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Středa, 13. červenec 2016 @ 17:15:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 • Lukáš 17, 29v ten den, kdy Lot vyšel ze Sodomy, spustil se oheň a síra z nebe a zahubil všechny.
 • Lukáš 22, 55Když zapálili uprostřed nádvoří oheň a sesedli se okolo, přisedl mezi ně i Petr.
 • Jan 18, 18Poněvadž bylo chladno, udělali si sluhové a strážci oheň a stáli kolem něho, aby se ohřáli. I Petr stál s nimi a ohříval se.
 • Skutky apoštolů 2, 19A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi: krev a oheň a oblaka dýmu.
 • Skutky apoštolů 28, 3Když Pavel nasbíral náruč chrastí a přiložil na oheň, zakousla se mu do ruky zmije, která prchala před žárem.
 • 1. Korintským 3, 13dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka.
 • 2. Timoteovi 1, 6Proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo vzkládáním mých rukou.
 • Židům 1, 7O andělích je řečeno: ‚Jeho andělé jsou vanutí větru a jeho služebníci plápolající oheň.‘
 • Židům 12, 29Vždyť ‚náš Bůh je oheň stravující‘.
 • List Jakubův 3, 5Tak i jazyk je malý úd, ale může se chlubit velkými věcmi. Považte, jak malý oheň může zapálit veliký les!
 • List Jakubův 3, 6I jazyk je oheň. Je to svět zla mezi našimi údy, poskvrňuje celé tělo a ničí celý náš život, sám podpalován pekelným plamenem.
 • List Jakubův 5, 3vaše zlato a stříbro zrezavělo, a ten rez bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň. Nashromáždili jste si poklady – pro konec dnů!
 • Zjevení Janovo 2, 18Andělu církve v Thyatirech piš: Toto praví Syn Boží, jenž má oči jako planoucí oheň a nohy jako zářivý kov:
 • Zjevení Janovo 8, 5Tu vzal anděl kadidelnici, nahrnul do ní oheň z oltáře a vrhl ji dolů na zem; a nastalo burácení, hřímání, blesky a zemětřesení.
 • Zjevení Janovo 8, 7Zatroubil první anděl: Nastalo krupobití a na zem začal padat oheň smíšený s krví. Třetina země, třetina stromoví a veškerá zeleň byla sežehnuta.
 • Zjevení Janovo 9, 17A ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce: pancíře měli ohnivé, rudě zářící a žhnoucí sírou; hlavy koňů byly jako hlavy lvů a z jejich tlam šel oheň, dým a síra.
 • Zjevení Janovo 11, 5A kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyšlehne oheň z jejich úst a sežehne jejich nepřátele; takto zahyne každý, kdo by jim chtěl ublížit.
 • Zjevení Janovo 13, 13A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem.
 • Zjevení Janovo 20, 9Viděl jsem, jak vystoupili po celé šíři země a obklíčili tábor svatých a město, které miluje Bůh. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je.
 • Zjevení Janovo 21, 8Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt.“


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bůh miluje hlavně oheň (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Středa, 13. červenec 2016 @ 19:31:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ty brďo... s kým diskutuješ?... jestli s Pánom Bohom tak čakaj na odpoveď a nemusíš to tu vypisovať...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bůh miluje hlavně oheň (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Středa, 13. červenec 2016 @ 19:53:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tvůj Bůh je pyroman, víš to? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bůh miluje hlavně oheň (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Středa, 13. červenec 2016 @ 20:11:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tvůj Bůh je pyroman, víš to? 

to by mohlo byť...

Židom 12:29  Lebo aj náš Boh je zožierajúcim ohňom.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bůh miluje hlavně oheň (Skóre: 1)
Vložil: noname (Honza610@centrum.cz) v Středa, 13. červenec 2016 @ 21:32:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj.
Hezký výběr - letniční (a nejen) církve se znalostmi  Písma nezapřou - ale co z toho vyplývá, vytrhavat věty ze souvislostí, i to je znak některých církví, jak argumentovat,  ovšem takto je to jen mrtvá litera Písma. Můžeš tím strašit, jinému dávat naději, jak jednou se mu dostane zadostiučinění a pod. . .  ale je to účelem (smyslem) napsaného textu . . . ?
Podobným způsobem si můžeš zdůvodnit proč věříš či nevěříš v Boha. :-)
H.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bůh miluje hlavně oheň (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Středa, 13. červenec 2016 @ 21:52:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 ovšem takto je to jen mrtvá litera Písma...
jo... a čím ty zvykneš argumentovať?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bůh miluje hlavně oheň (Skóre: 1)
Vložil: noname (Honza610@centrum.cz) v Středa, 13. červenec 2016 @ 22:52:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ivane promiň ale nechápu, co jsi mi tímto chtěl říci.
H.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bůh miluje hlavně oheň (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Středa, 13. červenec 2016 @ 23:55:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
len to že okrem Písma nemám žiadnu zbraň a žiadny argument


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bůh miluje hlavně oheň (Skóre: 1)
Vložil: noname (Honza610@centrum.cz) v Čtvrtek, 14. červenec 2016 @ 14:31:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ivane,
 zbraň nemůžeš používat bezhlavě nebo jak se ti zachce, musíš něco znát aby jsi ji získal - a jak víš, ani to nezabrání nevhodnému použití - tak to je taková paralela k tomu co jsi napsal.

H


]


Re: Bůh vody a ohně (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Středa, 13. červenec 2016 @ 22:40:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Můj Bůh je oheň spalující a mám za to a za něj - tj. za Boha snad stydět?
Můj Bůh potrestal potopou hříšné lidstvo a mám za to a za něj - tj. za Boha snad stydět?

Ale můj Bůh je také láska, takže všechno, co dělá, dělá s ohledem na člověka. Nikoho nepotrestá bezdůvodně... Vždyť dal svého Syna:
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl věčný život.Re: Re: Bůh vody a ohně (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Středa, 13. červenec 2016 @ 23:10:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neboť Bůh tak miloval svět, že sepsal Staré pověsti hebrejské, aby každý, kdo v ně nevěří, dnem i nocí trpěli ve věčných mukách...]


Re: Re: Re: Bůh vody a ohně (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Středa, 13. červenec 2016 @ 23:15:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No vidíš, člověče, ale stejně tě to sem táhne....


]


Re: Re: Re: Re: Bůh vody a ohně (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Středa, 13. červenec 2016 @ 23:19:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mám vás rád, křesťánci. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Bůh vody a ohně (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Středa, 13. červenec 2016 @ 23:20:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vy moje hlavy popletené :-) 


]


Re: Bůh vody a ohně (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 14. červenec 2016 @ 10:52:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Pozorovatelníku jsou to předobrazy.
VODA - je predobraz KRTU            staré umírá, nové se probouzí    ..vstupní brána do jediné Kristovy církve
OHEN - je predobraz Proměny       věčná srmt / věčný život        ....křest ohněm...zkouška pravostiRe: Re: Bůh vody a ohně (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Čtvrtek, 14. červenec 2016 @ 11:05:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
VODA - je predobraz KRTU            staré umírá, nové se probouzí    ..vstupní brána do jediné Kristovy církve

Jo tak fajn. Tak škoda, že jsi to neřekl těm miliónům, co byli utopeni před 4000 lety. Třeba když se topily malé děti, měl jsi jim recitovat, že voda je jenom předobraz, ať si z toho nic nedělají. 


]


Stránka vygenerována za: 0.77 sekundy