Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Monika.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 11, článků celkem: 15441, komentáře < 7 dní: 517, komentářů celkem: 343291, adminů: 60, uživatelů: 4861  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 68 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

ivanp
Willy
timg
rosmano
wollek

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Ať se jdou homosexuálové zastøelit, hlásá americký baptistický pastor.
·Nepøelezeš
·Dobrá zpráva pro každého ètenáøe
·Odpovìï Pavla Steigera na recenzi Aleše France knihy „Svou slávu nikomu nedám“
·Problémy laického fundamentalismu I
·E. S. Williams: Fenomén nového kalvinismu
·Nesuïte, abyste nebyli souzeni
·O katech
·Reakce Pavla Coufala na dopis odcházejících baptistù z lovosického sboru
·Týraní baptisté ukonèili èlenství v BJB Lovosice

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
99083148
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: JSOU RABÍNŠTÍ JUDAISTÉ NAŠIMI STARŠÍMI BRATRY VE VÍŘE?
Vloženo Pátek, 10. červen 2016 @ 00:47:01 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal BohemianAnonymusCelou řadu let si kladu otázku, zda Písma SZ mohou způsobit takové oddělení (separaci) rabínských judaistů od křesťanů. SZ končí proroky Aggeem, Zachariášem a Malachiášem a s nimi opouští Duch svatý i dar proroctví Izrael. Nastala tzv. intertestamentální doba, trvající zhruba 400 let. 


Proroci skončili a jejich místo zaujali učenci, kteří ovšem nebyli pod přímým vlivem Ducha svatého. Všude tam, kde není vedení Duchem svatým, je možné prakticky všechno, neboť pouhý intelekt se může snadno dostat na scestí.

Klasickým příkladem totálního selhání lidského intelektu je velerada. Ačkoli všichni její členové disponovali bezesporu skvělým intelektem a skvělými znalostmi Zákona, přesto neidentifikovali Pána Ježíše Krista se Synem Božím. Výjimkou byl Nikodém.

Avšak chybí-li světlo, jsou pak i vůdcové slepí. 

Mt. 15:14 "Nechte jich, vůdcovéť jsou slepí slepých. Povede-liť pak slepý slepého, oba v jámu upadnou."

A v této době, zhruba ve 3. stol. př. n. l. vznikly v Izraeli dvě náboženské skupiny: Farizeové a saduceové. Saduceové prakticky zmizeli po r. 70 n. l. kdy byl Jeruzalém dobyt císařem Titem a Chrám byl přitom zničen. Farizeové ale přežili a v judaismu zaujali vedoucí úlohu a stali se zakladateli tzv. rabínského judaismu, který přetrvává dodnes. 

Farizeové razili tzv. "Ústní Tóru", tj. ustanovení, která nejsou přímo zmíněná v pěti knihách Mojžíšových, pro které se začal užívat termín "Psaná Tóra". Záznamem Ústní Tóry ve 2. stol. n. l. vznikla Mišna, tedy "Učení skrze opakování". Na Mišnu navazuje Gemara, nebo li "Studium", tj. rozbor a komentář. Mišna a Gemara tvoří Talmud, tedy "Učení". Jedna Gemara byla vytvořena v Palestině (do r. 400 n. l.) a druhá v Babylónii (do r. 500 n. l.). Proto jsou dva Talmudy -  Palestinský a Babylónský. Dospěl jsem postupně  k názoru, že je to právě Talmud jako článek víry, kladený judaisty téměř na stejnou (někdy i vyšší) úroveň s Biblí,  který judaisty a křesťany odděluje.

Spasitel se vždy odvolával na psaná Písma, jak bude ukázáno níže. 

Protože Babylónský Talmud je rozsáhlejší nežli palestinský, budu čerpat z něho. 


Při hledání mi jde o tato zásadní témata:

1) Pohled Talmudu na Spasitele a jeho následovníky
2) Pohled Spasitele na Ústní Tóru
3) Pohled Talmudu na Spasitelovu matku
4) Pohled Talmudu na Nežidy
5) Srovnání Talmudu s Koránem v pohledu na Spasitele


1. Pohled Talmudu na Spasitele a jeho následovníky

1.1. Pohled Talmudu na Spasitele

Pramen:


Paul Johnson, autor knihy "Dějiny židovského národa" (Rozmluvy Řevnice, ISBN 80-85336-31-6) na str. 212 praví, cituji:

"Donin znal Talmud dobře, dokázal se rabína ptát na všechny ty pasáže z Talmudu, k nimž měli nebo mohli mít křesťané námitky (představovaly jen mizivou část celku): šlo v nich o urážku Krista (Ježíš se topil v Pekle ve vroucích výkalech), či o rouhání se Bohu Otci (plakal nebo byl poražen v debatě), popřípadě se v nich zakazovalo Židům stýkat s křesťany."

Moje pozn. K tématu: Gittin, 57a
Dále:

1.2. Pohled farizeů a zákoníků na Spasitele

Mt. 9:33,34 "A když vyvrženo bylo ďábelství, mluvil němý. I divili se zástupové, řkouce: Že nikdy nic nebylo vídáno takového v Izraeli. Farizeové však pravili: Mocí knížete ďábelského vymítá ďábly."

Mk. 3:22 "Zákonníci pak, kteříž byli přišli z Jeruzaléma, pravili, že Belzebuba má, a že v knížeti ďábelském vymítá ďábly."

Mk. 3:28-30 "Amen, pravím vám, že všichni hříchové odpuštěny budou synům lidským, i rouhání, jímž by se rouhali. Ale kdo by se rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale hoden jest věčného odsouzení. Nebo pravili: Ducha nečistého má."

1.3. Pohled farizeů na následovníky Spasitelovy

Mt. 10:25 "Dostiť jest učedlníku, aby byl jako mistr jeho, a služebník jako pán jeho. Poněvadž hospodáře Belzebubem nazývali, čím pak více domácí jeho?"


Rabínští judaisté tedy považují křesťany za následovníky Belzebuba. Z toho plyne, že považovat talmudické Židy za "naše starší bratry ve víře" je ČIRÝ NESMYSL.


2. Spasitelův pohled na Ústní Tóru

2.1 Spasitel se vždy odvolával na PSANÁ Písma, nikoli na tzv. Ústní Tóru


2.2 Spasitel se vůči farizeům, učitelům Ústní Tóry, ze které časem vznikl Talmud, velmi ostře vymezoval
3. Pohled Talmudu na Spasitelovu matku

Traktát Sanhedrin 106a:

Skrytá narážka na: Marie (jméno neuvedeno), potomek princů a guvernérů, smilnila s tesaři. (index 42, poslední odstavec)
Pramen:


4. Pohled Talmudu na Nežidy

Baba  Kamma 113a:

Izraelita může ve sporu s pohanem užít úskoku. (poslední odstavec)
Pramen:

Sanhedrin 59a:

Pohan, který studuje Tóru, zasluhuje smrti. (první odstavec)
Pramen:

S Talmudem dobře koresponduje i názor rabína Barucha Efratiho na islamizaci Evropy. Rabín v článku "Islamizace Evropy je dobrá věc"  islamizaci vítá, projevuje jen obavy o to, aby se Židům při těchto společenských otřesech a přepisování duchovní orientace Evropy nic nestalo. Bezpečnost všech nás, tedy "gojim", leží mimo obor jeho úvah. 


Stane se snad Evropa místem soudu nad národy, které se proti vyvolenému národu provinily
5. Srovnání Talmudu s Koránem v pohledu na SpasiteleJak známo, Korán sice upírá Spasiteli Boží synovství, ale přiznává mu důstojenství proroka, dokonce čestné místo předchůdce "Pečetě proroků", tj. Muhammada.Naproti tomu Talmud nepřiznává Spasiteli důstojenství proroka vůbec - ale pokládá Ho za svůdce a čaroděje, hodného smrti - viz část 1.1K problému: Základní rozdíly mezi Koránem a Biblí. Část 1.
Část 2 a 3.
A tento postoj židovských  náboženských autorit pak vyústil ve tragická zvolání "Ukřižuj!" (Mk. 15:13; Lk. 23:21; J. 19:6, 15) a "Krev jeho na nás i na naše děti" (Mt. 27:25). Ozvěnu jejich špatného svědomí či viny  obsahuje i výrok ve (Sk. 5:28). 

A tyto postoje se nutně promítly do Talmudu - minimálně do Gemary. Po zvážení všech dostupných faktů jsem dospěl k názoru, ze v Talmudu je přítomen duch antikristův.

1J. 4:3 "Ale všeliký duch, kterýž nevyznává Jezukrista v těle přišlého, není z Boha, nýbrž toť jest ten duch antikristův, o kterémž jste slýchali, že přijíti má, a jižť jest na světě." 

Písma NZ byla napsána dávno před vznikem Koránu!!!

Je skutečně zvláštní, že si rabínští judaisté nepokládají (pokud vím), otázku, co se tak DŮLEŽITÉHO a VELIKÉHO muselo stát, když Bůh tak razantním způsobem ukončil jejich bohoslužbu v r. 70 n. l. Mám za to, že Talmud je jednou z nemnoha příčin potíží židovské náboženské komunity od doby jeho vzniku až dosud.

K tématu:

Vše napsané je důvodem k modlitbám za hynoucí Izrael, který je tak blízko - a přece tak daleko!
BA

"JSOU RABÍNŠTÍ JUDAISTÉ NAŠIMI STARŠÍMI BRATRY VE VÍŘE?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 14 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: JSOU RABÍNŠTÍ JUDAISTÉ NAŠIMI STARŠÍMI BRATRY VE VÍŘE? (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik (Křesťané mě přesvědčují o neexistenci Boha) v Pátek, 10. červen 2016 @ 19:57:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Ježíš se topil v Pekle ve vroucích výkalech"

To vypadá, jako by to napsal myslivec, ale on to poslal BohemianAnonymus.Re: Re: JSOU RABÍNŠTÍ JUDAISTÉ NAŠIMI STARŠÍMI BRATRY VE VÍŘE? (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pátek, 10. červen 2016 @ 21:37:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Citát:
"Ježíš se topil v Pekle ve vroucích výkalech"

Citoval jsem Paula Johnsona, kterého pokládám za autoritu, protože citovat z pramene bych se styděl:

"Donin znal Talmud dobře, dokázal se rabína ptát na všechny ty pasáže z Talmudu, k nimž měli nebo mohli mít křesťané námitky (představovaly jen mizivou část celku): šlo v nich o urážku Krista (Ježíš se topil v Pekle ve vroucích výkalech), či o rouhání se Bohu Otci (plakal nebo byl poražen v debatě), popřípadě se v nich zakazovalo Židům stýkat s křesťany."

Paul Johnson, autor knihy "Dějiny židovského národa" (Rozmluvy Řevnice, ISBN 80-85336-31-6) Str. 212.

Zdá se, že sis toho vůbec nevšiml. Snad by sis měl článek přečíst, a trochu přemýšlet, než na mě začneš útočit.

Uvedl jsem pramen. Můžeš si to přečíst sám.
BA


]


Re: Re: Re: JSOU RABÍNŠTÍ JUDAISTÉ NAŠIMI STARŠÍMI BRATRY VE VÍŘE? (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik (Křesťané mě přesvědčují o neexistenci Boha) v Pátek, 10. červen 2016 @ 21:54:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já neutočím na tebe. Nemám důvod. Jen ten text, co jsi citoval, to bylo jako by to napsal myslivec. Pokud to byl někdo jiný, tak to jen ukazuje, že takových myslivců je na světě více...

Mimochodem v pekle už byla spousta lidí. Na youtube je hodně "svědectví" od znovuzrozených Kristovců, co je do pekla bral samotný Ježíš. 


]


Re: Re: Re: Re: JSOU RABÍNŠTÍ JUDAISTÉ NAŠIMI STARŠÍMI BRATRY VE VÍŘE? (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pátek, 10. červen 2016 @ 22:17:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsi úplně mimo . . . . . . . . 
BA


]


Re: Re: Re: Re: JSOU RABÍNŠTÍ JUDAISTÉ NAŠIMI STARŠÍMI BRATRY VE VÍŘE? (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 10. červen 2016 @ 22:20:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tys odhalil můj další nick. 
Jsi fakt klasa!
:-)))


]


Re: JSOU RABÍNŠTÍ JUDAISTÉ NAŠIMI STARŠÍMI BRATRY VE VÍŘE? (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pátek, 10. červen 2016 @ 22:08:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Při vkládání jsem zapomněl na tento odstavec:

2.3 Naproti tomu Spasitel dává ustanovením Zákona nový, vyšší smysl:

Mt. 5:27,28 "Slyšeli jste, že říkáno bylo starým: Nezcizoložíš. Ale jáť pravím vám: Že každý, kdož by pohleděl na ženu ku požádání jí, již zcizoložil s ní v srdci svém."

Mt. 5:31,32 "Též řečeno jest: Kdož by koli propustil manželku svou, aby jí dal lístek rozloučení. Jáť pak pravím vám: Že kdožkoli propustil by manželku svou, kromě příčiny cizoložstva, uvodí ji v cizoložstvo, a kdož propuštěnou pojme, cizoloží."

Mt. 5: 33,34 "Opět slyšeli jste, že říkáno bylo starým: Nebudeš křivě přísahati, ale splníš Pánu přísahy své. Ale jáť pravím vám: Abyste nepřísahali všelijak, ani skrze nebe, nebo trůn Boží jest;"

Mt. 5:38,39 "Slyšeli jste, že říkáno bylo: Oko za oko, a zub za zub. Jáť pak pravím vám: Abyste neodpírali zlému. Ale udeří-li tě kdo v pravé líce tvé, nasaď jemu i druhého."

Mt. 5:43,44 "Slyšeli jste, že říkáno bylo: Milovati budeš bližního svého a nenáviděti budeš nepřítele svého. Ale jáť pravím vám: Milujte nepřátely své, dobrořečte těm, kteříž vás proklínají, dobře čiňte nenávidícím vás, a modlte se za ty, kteříž vás utiskují a vám se protiví."
 
Farizeové tedy nepřípustně zmírnili Zákon, zatímco Spasitel ho naopak zpřísnil. Tím se dá vysvětlit jejich přímo infernální zloba vůči Němu, která vyústila v ona dvě tragická zvolání, o kterých jsem se stručně zmínil v části "Závěr". 
BA
Re: JSOU RABÍNŠTÍ JUDAISTÉ NAŠIMI STARŠÍMI BRATRY VE VÍŘE? (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 10. červen 2016 @ 16:20:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hodně dobré a poučné BA.

Po přečtení tvého článku jsem si uvědomil určitou analogii. V začátku SZ doby zde byli proroci inspirovaní Bohem, pak se vše pokazilo, o čemž v článku píšeš. Na začátku NZ doby zde byli apoštolové inspirovaní Duchem svatým. Pak se vše pokazilo velmi obdobným způsobem jako ve době SZ. 

V době Krista stavitelé zavrhli nárožní kámen. Na to navazuje prorocky analogická otázka, (najde Kristus při svém příchodu na zemi víru?), což je vlastně tím samým jako nerozpoznání příchodu mesiáše v době před koncem SZ.

Když nad tím tak přemýšlím, tak kdysi nejenom že nerozpoznali Mesiáše, oni tenkrát nerozpoznali ani dobu příchodu, i když proroctví týkající se příchodu znali, stejně jako dnes.Re: Re: JSOU RABÍNŠTÍ JUDAISTÉ NAŠIMI STARŠÍMI BRATRY VE VÍŘE? (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik (Křesťané mě přesvědčují o neexistenci Boha) v Pátek, 10. červen 2016 @ 19:53:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty tu píšeš něco o víře? Ty, skrz na skrz zlý člověk, co si hraje na pobožného a přitom se věnuje okultismu? 


]


Re: Re: Re: JSOU RABÍNŠTÍ JUDAISTÉ NAŠIMI STARŠÍMI BRATRY VE VÍŘE? (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 11. červen 2016 @ 14:57:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty sis zase nevzal ten klobouk! Kolikrát ti to mám opakovat, abys nechodil na ostré slunce bez pokrývky hlavy? :-))))))))


]


Re: Re: JSOU RABÍNŠTÍ JUDAISTÉ NAŠIMI STARŠÍMI BRATRY VE VÍŘE? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 11. červen 2016 @ 16:13:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Souhlasím, hodně dobrý a poučný článek...


]


Re: JSOU RABÍNŠTÍ JUDAISTÉ NAŠIMI STARŠÍMI BRATRY VE VÍŘE? (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Čtvrtek, 16. červen 2016 @ 19:08:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Článek obsahující řadu dalších pohledů na problém, je možné nalézt zde.
BARe: JSOU RABÍNŠTÍ JUDAISTÉ NAŠIMI STARŠÍMI BRATRY VE VÍŘE? (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 10. červen 2016 @ 09:43:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Všechny židovské kmeny jsou nyní ( s vyjímkou Mesiánských ) v zajetí edomské dcery (Farizejů). Nezbývá se jen modlit za aby se jim znovu otevřeli oči a přijali Krista jako pravého Mesiáše a jediného Boha, vtěleného do těla.Re: Re: JSOU RABÍNŠTÍ JUDAISTÉ NAŠIMI STARŠÍMI BRATRY VE VÍŘE? (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 10. červen 2016 @ 22:52:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Exodus je totiž opět předobrazem. Tak jak Mojžíš vyvedl židy z egyptských spárů, tak stejně je vyvede ze spárů farizejců v době budoucí. A tak stejně jak Jozue udělal poslední krok a dovedl židy do země zaslíbené, tak stejně posledním krokem po tomto druhém svědku bude Ježíš.
Jméno Jozue souvisí se jménem Ježíš a znamená v překladu Hospodin je spása (záchrana).


]


Re: Re: Re: JSOU RABÍNŠTÍ JUDAISTÉ NAŠIMI STARŠÍMI BRATRY VE VÍŘE? (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 10. červen 2016 @ 22:55:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
https://www.youtube.com/watch?v=-52MWBzal2c


]


Stránka vygenerována za: 0.51 sekundy