Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Monika.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 11, článků celkem: 15441, komentáře < 7 dní: 548, komentářů celkem: 343322, adminů: 60, uživatelů: 4861  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 64 návštěvník(ů)
a 9 uživatel(ů) online:

timg
wollek
vatatu
Melissokomos
LD
JirkaB
leonet
rosmano
gregorios777

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Ať se jdou homosexuálové zastøelit, hlásá americký baptistický pastor.
·Nepøelezeš
·Dobrá zpráva pro každého ètenáøe
·Odpovìï Pavla Steigera na recenzi Aleše France knihy „Svou slávu nikomu nedám“
·Problémy laického fundamentalismu I
·E. S. Williams: Fenomén nového kalvinismu
·Nesuïte, abyste nebyli souzeni
·O katech
·Reakce Pavla Coufala na dopis odcházejících baptistù z lovosického sboru
·Týraní baptisté ukonèili èlenství v BJB Lovosice

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
99084468
přístupů od 17. 10. 2001

Nebezpečná učení: Evangelium a nová teologie
Vloženo Pondělí, 30. květen 2016 @ 17:45:18 CEST Vložil: Tomas

Kritika bludů poslal mikim

Ospravedlnění + posvěcení

Nová teologie tvrdí, že svatí budou pokračovat ve svých hříších až do 2PJK...určeno těm, které to vůbec zajímá...


Pokud by se to slilo dohromady, najdete v PDF zde, opět nejde odkaz zaktivnit:

http://ulozto.cz/xbBAkXxv/evangelium-a-nova-teologie-pdf


Evangelium a nová teologie


Jedním ze stěžejních sloupů učení nové teologie je tvrzení, že svatí budou pokračovat v hříchu až do Ježíšova druhého příchodu. K podpoře tohoto bludu byla vytvořena spletitá teologická konstrukce, z níž má vyplývat, že člověku je nemožné, aby v tomto životě dosáhl vítězství nad hříchem. Tento útok na křesťanskou dokonalost není ničím novým. V 18. století se s tím setkal John Wesley. Jedním z největších odpůrců křesťanské dokonalosti té doby byl hrabě von Zinzendorf, známý teolog. V komentáři na Zinzendorfovy postoje musel Wesley říci toto:


Těžko bychom hledali v Písmu vyjádření, které by urazilo lidi více než právě toto. Mnozí nedokáží snést slovo dokonalý. Již samotný zvuk tohoto slova je pro mnohé ohavností, a kdokoliv učí o dokonalosti, kterou je možno dosáhnouti v tomto životě, hazarduje, že bude počten mezi pohany a publikány. (J. Wesley: the Works of Wesley, vol. 6, p. 1)


Když dál cituje Zinzendorfova slova, Wesley pokračuje:

„ne,“ říká velký muž. „Toto je největší ze všech bludů. Z celého srdce ho nenávidím. Myšlenku, že můžeme překonat hřích, budu po celém světě pronásledovat ohněm i mečem.“ (tamtéž)


Na to Wesley odpovídá:

Ptám se, proč tak vášnivě? Proč jsou odpůrci záchrany od hříchu, tak málo přijímaní, tak horliví? Ve jménu hříchu? (tamtéž)

1. Ospravedlnění (spasení) z víry je něčím více než pouhým soudním Božím aktem


Nová teologie se podbízí s myšlenkou, že ospravedlnění je soudním Božím aktem, jenž se odehrává zcela mimo a odděleně od člověka. Tvrdí se, že v ospravedlnění není lidského prvku. Poselství adventistů s. d. naopak učí, že ospravedlnění vyžaduje naprosté odevzdání vůle. Bez tohoto odevzdání skrze moc Kristovu nemůžeme být ospravedlněni. Nesprávně se používá některých výroků apoštola Pavla, včetně tohoto:Římanům 4:5 Tomu pak, kdož nečiní skutků, ale věří v toho, kterýž spravedlivého činí bezbožníka, bývá počtena víra jeho za spravedlnost,
Mnozí používající tento text hlásají, že Bůh ospravedlňuje bezbožné v jejich hříších. Popírá se, že u obrácených lidí dochází ke změně směrem od hříchu ke spravedlnosti. Tvrdí se dokonce i to, že jediným rozdílem mezi opilcem v příkopu a spaseným člověkem je to, že ten druhý přijal ospravedlňující Kristovu milost.
Někteří jdou tak daleko, že učí, že vše, co musíme učinit, je říci, že věříme v Krista. Je pravdou, že Bůh ospravedlňuje bezbožné, protože všichni jsou hříšníci. Ale rozhodně neospravedlní toho, kdo v tomto stavu zůstane. Misionáři obrácejí pohany, ale ti nejsou obráceni, dokud setrvávají ve svých pohanských způsobech. Juda zcela konkrétně naznačuje, že bezbožní jistotně neobdrží Boží království:Judův 1:15 Aby učinil soud všechněm a trestal všecky, kteříž by koli mezi nimi byli bezbožní, ze všech skutků bezbožnosti jejich, v nichž bezbožnost páchali, i ze všech tvrdých řečí, kteréž mluvili proti němu hříšníci bezbožní.
Ježíš sám říká:Lukáš 5:32 Nepřišelť jsem volati spravedlivých, ale hříšných ku pokání.Ospravedlnění vyžaduje změnu života:
Římanům 2:13 (Nebo ne ti, jenž slyší Zákon, spravedliví jsou před Bohem, ale činitelé Zákona spravedliví budou.Izajáš 55:7 Opusť bezbožný cestu svou, a člověk nepravý myšlení svá, a nechť se navrátí k Hospodinu, i slitujeť se nad ním, a k Bohu našemu, nebť jest hojný k odpuštění.Exodus 23:7 Od slova lživého vzdálíš se. Nevinného a spravedlivého nezabiješ, nebo já neospravedlním bezbožného.Přísloví 28:13 Kdo přikrývá přestoupení svá, nepovede se jemu šťastně; ale kdož je vyznává a opouští, milosrdenství dojde.
Šalamoun odsoudil ty, kdo ospravedlňují bezbožného:Přísloví 17:15 Kdož ospravedlňuje nepravého, i kdož odsuzuje spravedlivého, ohavností jsou Hospodinu oba jednostejně.
Bůh nemůže ospravedlnit někoho, kdo neopustí svůj hřích. Velká zásada znovuzrození ustavuje další zásadu, že Bůh obnovuje ty, jež ospravedlňuje, aby mohli kráčet mocí Jeho milostí.Adventisté s. d. věří, že ospravedlnění je umožněno Bohem skrze Jeho Syna Ježíše Krista.


Římanům 5:1 Ospravedlněni tedy jsouce z víry, pokoj máme s Bohem skrze Pána našeho Jezukrista,Římanům 5:9 Čím tedy více nyní již ospravedlněni jsouce krví jeho, spaseni budeme skrze něho od hněvu.Galatským 5:6 Nebo v Kristu Ježíši ani obřízka neprospívá, ani neobřízka, ale víra skrze lásku dělající.Efezským 2:8 Nebo milostí spaseni jste skrze víru, a to ne sami z sebe: darť jest to Boží,Bůh nenechá člověka potácet se ve vinách, sebeobviňování a sebepodceňování. Obnovuje člověka ke svému obrazu. Toto bylo středem kázání Dr. E. Waggonera a staršího A. Jonese při jejich uvádění poselství o ospravedlnění z víry, jež mělo hybnou sílu, získanou přímo z nebe.2. Posvěcení je Božím dokonalým dílem pro člověka skrze oběť a službu Jeho Syna Ježíše Krista.


Není sporu o tom, že největším problémem v chápání přívrženců nové teologie jsou následky přijímání bludu, že posvěcení je lidská nedokonalá práce pro Boha.
Jednou Colin slyšel kázání, kde kazatel prohlašoval, že spojovat v evangeliu ospravedlnění s posvěcením znamená páchat duchovní smilstvo. Colinovi dalo mnoho práce, aby se udržel a nepřerušil jeho rouhavé výroky během výkladu. Zřejmě to měl udělat. Nicméně po ukončení pobožnosti vysvětloval kazateli, že právě špatné chápání této otázky způsobuje velké problémy. Colin se s ním shodl v tom, že ospravedlnění je dokonalým Božím dílem na člověku skrze Jeho Syna Ježíše Krista. Nesouhlasil však s jeho představou o tom, v jakém vztahu je ospravedlnění a posvěcení. Kazatel věřil, že posvěcení je lidské nedokonalé dílo pro Pána. Když jej Colin ujistil, že ospravedlnění právě tak jako posvěcení je podle Božího slova dokonalým dílem Božím pro člověka skrze Jeho Syna Ježíše Krista, kazatel věc obrátil a odpověděl: „teologové dneška se na to dívají jinak“. Colin odpověděl: „je čas zamítnout domněnky lidí a vrátit se k biblickým závěrům.“ Kazatel s neuvěřitelnou ironií zvolal heslo: „Bible a jen Bible!“ A přitom vyměnil biblickou pravdu za bloudění pouhého člověka.


Posvěcení je uděleno pouze vírou, nikoliv skutky. Avšak skutky jsou nevyhnutelným důsledkem svatého života. Neexistuje pravá víra bez dobrých skutků. Biblicky věřící adventisté sedmého dne přijímají to, čemu věrní křesťané věřili po celá staletí, že posvěcení je Božím darem svatosti těm, kdo mu odevzdají své životy. Sám Pán řekl Pavlovi, že posvěcení, stejně jako ospravedlnění (spasení) se děje skrze víru:Skutky apoštolské 26:18 Otvírati oči jejich, aby se obrátili od temností k světlu a z moci ďábelské k Bohu, aby tak hříchů odpuštění a díl s posvěcenými vzali skrze víru, kteráž jest ve mne.Dále, tatáž oběť, která ospravedlňuje, také posvěcuje:


Židům 10:10 V kteréžto vůli posvěceni jsme skrze obětování těla Ježíše Krista jednou.Židům 13:12 Protož i Ježíš, aby posvětil lidu skrze svou vlastní krev, vně za branou trpěl.Efezským 5:25 Muži milujte ženy své, jako i Kristus miloval církev, a vydal sebe samého za ni, 26 Aby ji posvětil, očistiv ji obmytím vody v slovu, 27 Aby ji sobě postavil slavnou církev, nemající poskvrny, ani vrásky, neb cokoli takového, ale aby byla svatá a bez úhony.Bible je na ujištění o posvěcující moci Boží tak bohatá, že je obtížné pochopit, jak ji může někdo popírat nebo ji nerozumět. Všimněme si následujících zpráv:


Zacharjáš 3:3 Jozue pak oblečen byl v roucha zmazaná, a stál před andělem. 4 I odpověděl a řekl těm, kteříž stáli před ním, řka: Vezměte roucho to zmazané s něho. A řekl jemu:Titovi 2:12 Vyučující nás, abychom odřeknouce se bezbožnosti a světských žádostí, střízlivě, a spravedlivě, a zbožně živi byli na tomto světě, 13 Očekávajíce té blahoslavené naděje a příští slávy velikého Boha a Spasitele našeho Jezukrista, 14 Kterýž dal sebe samého za nás, aby nás vykoupil od všeliké nepravosti, a očistil sobě samému lid zvláštní, horlivě následovný dobrých skutků.Filipským 2:13 Bůh zajisté jest, kterýž působí v vás i chtění i skutečné činění, podle dobře libé vůle své.Židům 9:14 Čím více krev Kristova, kterýžto skrze Ducha věčného samého sebe obětoval nepoškvrněného Bohu, očistí svědomí vaše od skutků mrtvých k sloužení Bohu živému?Židům 10:22 Přistupmež s pravým srdcem, v plné jistotě víry, očištěná majíce srdce od svědomí zlého,2 Petrův 1:4 Odkudžto veliká nám a drahá zaslíbení dána jsou, tak abyste skrze ně Božského přirození účastníci učiněni byli, utekše porušení toho, kteréž jest na světě v žádostech zlých.


Jakubův 1:12 Ale blahoslavený muž, kterýž snáší pokušení, nebo když bude zkušen, vezme korunu života, kterouž zaslíbil Pán těm, jenž ho milují.Galatským 5:16 Ale pravímť: Duchem choďte, a žádosti těla nevykonáte.Zjevení Janovo 14:12 Tuť jest trpělivost svatých, tu jsou ti, kteříž ostříhají přikázání Božích a víry Ježíšovy.2 Tesalonickým 2:13 Myť pak jsme povinni děkovati Bohu vždycky z vás, bratří Pánu milí, že vyvolil vás Bůh od počátku k spasení, v posvěcení Ducha a u víře pravdy,Jak bohatá jsou Boží zaslíbení a posvěcení! Veškeré posvěcení je z Něho. Není nic, co bychom mohli učinit sami, než Ho prosit, aby vzal náš život a vykonal na něm dílo své milosti.


Jan 15:5 Já jsem vinný kmen a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně, a já v něm, ten nese ovoce mnohé; nebo beze mne nic nemůžete učiniti.


To, co působí skrze člověka a obnovuje jej z hříšného v posvěceného, není nic jiného než moc Kristova.Židům 13:21 Učiniž vás způsobné ve všelikém skutku dobrém, k činění vůle jeho, působě v vás to, což jest libé před obličejem jeho, skrze Jezukrista, jemuž sláva na věky věků. Amen.Toto je slavné poselství o posvěcení. Člověk je obnoven mocí Boží a uzpůsoben k životu mezi anděly a nepadlými bytostmi vesmíru.


3. Evangelium je ospravedlnění (spasení) a posvěcení.Je pravdou, že představa pouhého ospravedlnění skrze víru převládala v učení většiny protestantských vedoucích reformace 16. Století. Avšak Bible takovouto představu neobsahuje. Slovo pouhé sem bylo přidáno jako lidská domněnka.
Adventisté sedmého dne vděčí Johnu Wesleymu, že rozšířil reformační zásady evangelia. Pochopil, že Bož moc k posvěcení jeho lidu je stejná jako moc jeho ospravedlnění. Je to postaveno na víře v Krista. Naproti tomu římskokatolická představa posvěcení je založena na formálním vyznání víry a lidských skutcích.
Písmo skutečně spojuje ospravedlnění s posvěcením v jedno evangelium:


Skutky apoštolské 26:18 Otvírati oči jejich, aby se obrátili od temností k světlu a z moci ďábelské k Bohu, aby tak hříchů odpuštění a díl s posvěcenými vzali skrze víru, kteráž jest ve mne.1 Janův 1:9 Jestliže pak budeme vyznávati hříchy své, věrnýť jest Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy, a očistil nás od všeliké nepravosti.Římanům 8:1 A protož neníť již žádného odsouzení těm, kteříž jsou v Kristu Ježíši, totiž nechodícím podle těla, ale podle Ducha. 2 Nebo zákon Ducha života v Kristu Ježíši, vysvobodil mne od zákona hřícha a smrti. 3 Nebo seč nemohl býti Zákon, byv mdlý pro tělo, Bůh poslav Syna svého v podobnosti těla hřícha, a to příčinou hřícha, odsoudil hřích na těle, 4 Aby spravedlnost Zákona vyplněna byla v nás, kteříž nechodíme podle těla, ale podle Ducha.Zjevení Janovo 22:11 Kdo škodí, škodiž ještě; a kdo s*****í, s*****iž ještě; a kdo jest spravedlivý, ospravedlniž se ještě; a svatý posvětiž se ještě.Jan 3:5 Odpověděl Ježíš: Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha svatého, nemůž vjíti do království Božího.Dokonce i v modlitbě Páně nacházíme, jak se spolu snoubí ospravedlnění s posvěcením.


Matouš 6:12 A odpusť nám viny naše, jakož i my odpouštíme vinníkům našim. 13 I neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Nebo tvé jest království, i moc, i sláva, na věky, Amen.Když plně pochopíme zásady posvěcení jako přijímaný dar Boží, poznáme, že Kristus v nás činí celé evangelium. Není žádného záslužnictví ani stínu něčeho, co by spočívalo na lidských skutcích. Ale kdokoli je ospravedlněn a posvěcen obětí a službou Kristovou, projeví dobré skutky. Pak ostatní uvidí tyto „skutky vaše dobré“, které „slaví Otce vašeho, kterýž jest v nebesích.“ (Matouš 5.16).Jak přesně je evangelium vyjádřeno i sestrou White:


Jestliže se Mu odevzdáš a přijmeš Ho jako svého Spasitele, potom, jakkoli by byl tvůj život hříšný, pro jeho zásluhy jsi počten jako spravedlivý. Kristova povaha stojí na místě povahy tvé a ty jsi přijat Bohem jako bys nikdy nehřešil. A co víc – Kristus ti změní srdce. Skrze víru v něm bude přebývat. (SC 62)


Jak bohaté, jak plné a jak potěšující je evangelium Kristovo! Nestojí ani na lidské pýše ani na úspěchu. K vítězství bude muset být vybojováno ještě mnoho zápasů. Proti satanu bude tuhý boj. Úsilí bude veliké, ale síla k vítězství je zcela dána Bohem skrze Krista. Evangelium, které kázal Pavel, nebylo neplodné:Římanům 1:16 Neboť se nestydím za evangelium Kristovo; moc zajisté Boží jest k spasení každému věřícímu, Židu předně, potom i Řeku.
Bůh, kterému sloužíme, je všemocný. Má nejen moc k vykoupení nás z odsouzení hříchu, ale poskytuje také sílu k tomu, aby nás před hříchem i jeho vinou ochránil.


Podvody nové teologie, ThDr. Colin Standish, Dr. Russel Standish.


"Evangelium a nová teologie" | Přihlásit/Vytvořit účet | 134 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 07. červen 2016 @ 15:36:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
S tím víceméně souhlasím. Podle mě momentálně není na světě přítomen ani jeden člověk, který by měl svatého ducha.Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 07. červen 2016 @ 16:20:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, díky Bohu, že podle tebe na světě nic není, ale všechno se děje podle Boží vůle a k Boží slávě, tj. aby se naplnil Boží plán a uskutečnil Boží věčný záměr, zjevený v Písmu Svatém Starého i Nového zákona. Tož tak.


]


Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 07. červen 2016 @ 16:55:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano vše se děje podle Boží vůle. Několikrát jsem Vám psal, pokud svatého ducha máte tak to dokažte.  Podle nauk a věrouk falešné nevěstky bychom tu měli mít tolik svatých, že by svět vypadal zcela jinak.


]


Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 07. červen 2016 @ 17:04:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nehodlám ti nic dokazovat. Takhle Pán Ježíš nejednal a ani já tak jednat nebudu. Skuteční věřící v Krista nepotřebují takové důkazy, protože mají to svědectví sami v sobě. Ty tu neustále zpochybňuješ to, co jasně zjevuje Bible, což věřící v Krista nedělají. Čiň pokání a věř evangeliu. Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik (Křesťané mě přesvědčují o neexistenci Boha) v Středa, 08. červen 2016 @ 14:01:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Napsal fejkař Willy. Prý čiň pokání. Ohni hřbet a věř každému prdu, který ti pobožný předloží. Kdyby byl středověk, tak to pokání musíš udělat veřejně a pod pohrůžkou upálení. To je svět pobožných, Vymyšlené fantasmagorie, výmluvy, a pak nakonec vyhrožování. A ještě si napíše na závěr Tož tak, což má být něco jako Amen. Však tu měl přezdívku Kristus. A aby se mu dorovnal, tak používá taky nějaký dovětek. Prý tož tak. 

Pobožní jsou komedianti. Fakt to stojí za to to tady pozorovat....


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 10. červen 2016 @ 13:50:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
debilní provazovatelník, fakt nikomu nestojí zato vůbec číst jeho stupidní ateistické komentáře...


]


Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Pondělí, 30. květen 2016 @ 22:35:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
mikim, smrtelný blud adventistů je návrat k zákonu. Hříšník je před Bohem spravedlivý ne pro své zásluhy, hříšník skrze víru dostal Kristovu spravedlnost (a tak skrze Krista naplnil zákon). Adventisté jsou nepřátelé evangelia, jsou to judaizanté dnešní doby...Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: hirali (hirali@seznam.cz) v Úterý, 31. květen 2016 @ 07:17:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rikaji ti neco vyroky Jeziye jako ti kteri me miluji dodrzuji ma prikazani? Pokud mas jedte nejakej rozum tak vis ze prikazani je synonymem slova zakon o ktetem pises.

Takze otazka zni? Milujes Jezisr? Pokud ano tak dodrzujes zakon  z ladky k nemu. 
Je velky rizdil dodrzovat zakon protoze musis a nebo proto ze nekoho milujes.
Vy si to hodne ulehcujete tim ze Jezis naplnil zakon za vas.
Ale ten vyrok jasne neco rika. A asi vis ze ti co nemiluji Jezise do nebe nevstoupi.
Otazka je milujes ty Jezise? Pokud ho milujes naplnujes svym zivotem jeho zakon.
Evangelium je tak proste a jefnoduche. Nefavno jsem na toto tema slysel kazani protestanskeho teologa dve hodiny mlel jak se to ma pochopit jak je to slzite ten vyklad normalni clovek byl z neho paf a pritom ten vyrok je tak jefnoduchej na pochopeni jenomze to nepasuje do vasi teologie proto to mudi byt tak slozity ani za dve hodiny teolog neskoncil. Des a hruza co domazali lide udelat s jednoduchymi Biblickymi pravdami.


Vsichni velci reformatori protestantismu rikali ze papezstvi je clovek hrichu nebo antikrisz. Pokud je mi znamo tak krome adventistu vsichni predstavitele protestantu podepsali to ze dnes uz papezstvi nemuzeme nazyvat *****m. Kdyby sr lutet,kalvin a ostatni reformatori probudi adi by je klepla pepks jak jejich nadledovnici zpryznili jejich uceni a jdou do naruce krc.a to mas odvahu tady psaz neco o adventistech kteri jako jedini jakz takz se drzi zasad protestantismu,jsou to v podstate jedi i krestane co maji pravo si jedte dnes rikat protedtante i kdyz jejich teogie neni bez chyb ale ostatni to jsou uz katici jen si blahove namlouvaji ze jsou porad jeste protestanze


]


Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 31. květen 2016 @ 14:57:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Studente všeho jenom ne Bible a nepříteli adventistů, když nerozumíš zákonu, tak se raději neozývej, zbytečně a opakovaně se ztrapňuješ. Ježíš nenaplnil Desatero za nás, o tom v Písmu není jediný verš, leda se vystytuje jen v tvé hlavě, která je plná totálních výmyslů, fantazmagorií a falešných výkladů, které s Písmem nemají nic společného.
Jediné co Ježíš naplnil byla obětní část Mojžíšova zákona, týkající se ustanovení o obětech, a který byl proti nám (což v žádném případě nebylo nikdy Desatero, které platí dodnes, kdyby ne už bychom tady dávno nebyli):

[CSP] Ko 2:14 a vymazal (rukou psaný záznam),t13 který svými ustanoveními svědčil proti nám a který nám byl nepřátelský; podstranil jej z našeho středu stím, sže jej spřibil na kříž.a  t13 ř.: rukopis; v pozdější ř. se používalo ve významu ‚dlužní úpis‘ a 
[NBK] Ef 2:15 Svým tělem zrušil nepřátelství, [totiž] Zákon přikázání [spočívající] v ustanoveních, aby z těch dvou stvořil sám v sobě jednoho nového člověka. [Tak] způsobil pokoj. 
V uvedeném textu se Pavel zabývá tím, že nařízení a ustanovení, která dal Bůh Izraeli, aby byla poznávacím znamením ukazujícím na příchod Mesiáše, se začala stávat překážkou pro uskutečnění církevní misie. Tato nařízení, jako například obřízka, obřadní umývání, výroční svátky a obětní systém, Bůh použil proto, aby připravil Židy na příchod Mesiáše. Mnozí Židé překroutili význam těchto symbolů a zvláštní zásluhy přisuzovali symbolu samotnému. Místo toho, aby se zaměřili na jeho význam, zdůrazňovali vnější provádění obřadů. Následkem toho se tato nařízení stala překážkou ve vztazích mezi Židy a pohany, kteří se obřadů nezúčastňovali. Když přišel Kristus, obětní systém, který byl předobrazem jeho příchodu, se naplnil. Pohané, kteří byli „bez Krista“, „odloučeni od společenství Izraele“ a „bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení“ „stali se blízkými pro Kristovu prolitou krev“(Ef. 2x12-13). „Zeď, která rozděluje,“(Ef 2x14-15, neboli soustava pravidel a předpisů daná výhradně Izraeli k tomu, aby poukazovala na příchod Mesiáše, byla stržena dolů. Kristus přišel! Všechny obětní služby a ustanovení ukazovaly ke kříži. A na kříži našli Židé i pohané milost a odpuštění. V Kristu nalézají všichni lidé odpuštění hříchů minulosti a sílu žít správně v přítomnosti. Takže, co bylo odstraněno na kříži? Samozřejmě, že ne Boží věčné, nezměnitelné měřítko morálky, jeho zákon – jeho deset přikázání. S křížem byly odstraněny zákony, které spočívaly v ustanoveních daných výhradně Židům. Tato nařízení se dokonale naplnila v Ježíši Kristu. /Mark A. Finley, Téměř zapomenutý den/.

...Adventisté jsou nepřátelé evangelia, jsou to judaizanté dnešní doby...
To může napsat jedině naprostý neznalec adventistů...


]


Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 31. květen 2016 @ 07:23:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."že jediným rozdílem mezi opilcem v příkopu a spaseným člověkem je to, že ten druhý přijal ospravedlňující Kristovu milost....."...

- A nyní už tedy logicky nepije.


(teprve teď je to úplné!).


..."Bůh nemůže ospravedlnit někoho, kdo neopustí svůj hřích. "...

To je správně. A ospravedlnění způsobuje skutečně Bůh Otec skrze Syna mocí Ducha svatého - ale jen za současné aktivní spolupráce hříšníka.

Bůh nás nespasí bez nás!


Ale uniká mi smysl toho všeho ostatního balastu ve článku, odvolávek na jakéhosi Johna Weslyho a Whiteovou (Odpočinutí věčné dej jim Pane ...), které smysl věcí jen zatemňují.

My přece máme své apoštoly, ustanovené Kristem.Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 31. květen 2016 @ 15:01:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...Ale uniká mi smysl toho všeho ostatního balastu ve článku, odvolávek na jakéhosi Johna Weslyho a Whiteovou (Odpočinutí věčné dej jim Pane ...), které smysl věcí jen zatemňují.

...My přece máme své apoštoly, ustanovené Kristem

Opsal jsem to tak jak to bylo, celou kapitolu a nic jsem nevynechával a rozhodně nic z toho nezatemňuje.

A propo, my máme reformátory a vy máte Augustíny, církevní otce atd. atd. a ti rozhodně nebyli ustanovení Kristem...


]


Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 31. květen 2016 @ 21:10:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Správně, vy máte reformátory, kteří prohlásí za špatné všechno, co dřívější generace vybudovaly a přijdou s novým učením nové církve - doslova reformují - zboří a staví úplně cosi jného od znovu.

My zase máme učitele církve - kteří církev formují, formují i její učení ve smyslu rozvíjení věrouky  - zcela podle starobylého Kristova "scénáře" .

(J 16,12-14)
Ještě vám mám mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést.
Až však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale cokoli uslyší, to bude mluvit; bude vám oznamovat i věci, které mají přijít.
On mě oslaví, neboť vezme z mého a bude to oznamovat vám.]


Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 31. květen 2016 @ 22:01:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...Správně, vy máte reformátory, kteří prohlásí za špatné všechno, co dřívější generace vybudovaly a přijdou s novým učením nové církve - doslova reformují - zboří a staví úplně cosi jného od znovu.

Nikoliv, reformátoři vycházejí hlavně z Písma a pokud tam něco najdou co učí římská církev špatně a jen na základě vymyšlené lidské tradice, potom to opraví a uvedou na správnou víru, která je jen a pouze biblická, i kdyby to měli postavit od základu znova. Každá lidská tradice na které staví kdokoliv stojí vždy za *****!

...My zase máme učitele církve - kteří církev formují, formují i její učení ve smyslu rozvíjení věrouky  - zcela podle starobylého Kristova "scénáře" .


 Jo a jaké? Vyjmenuj některé, kteří formují učení podle starobylého Kristova scénáře.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 02. červen 2016 @ 09:10:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Nikoliv, reformátoři vycházejí hlavně z Písma a pokud tam něco najdou co učí římská církev špatně ... "... 


A od koho jiného zde v Evropě to Písmo dostali, když ne právě od římské církve, kterou kritizují?

A jak mohou poznat, že římská církev učí něco špatně bez znalosti tradice církve, ze které se teprve ten správný smysl Písma ozřejmňuje? Neslyšel jsi nikdy o křesťanském "novočtení", o výkladu Písma ve světle životního příběhu jistého "muže z Nazareta"?
Příkladem pro toto "novočtení" Písma  ti mohou být Berojští.
..."Vyjmenuj některé,"...


Třeba právě tebou už zmíněný Augustin, nebo Řehoř I. Veliký, Jan Zlatoústý,  Tomáš  Akvinský, nebo Hilarius z Poitiers - a řada dalších.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Čtvrtek, 02. červen 2016 @ 09:43:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Nikdo přece nepopírá, že prvotní církev, ta apoštolská, byla čistá a že pisatelé evangelií, epištol, ale i knih Starého Zákona, byli Boží muži, kteří zapsali to, čeho byli svědky a co se mělo dochovat k poučení, povzbuzení a učení, protože tito svědkové zde nebyli postaveni napořád. proto máme z jejich slov čerpat i my. Jsou to svědci života Pána Ježíše Krista, byli jím povoláni za jeho života, ale i po mrtvých vstání. Oni předávají víru, takovou, pro jakou ve většině případů položili život, ačkoliv to před tím byli obyčejní lidé, zbabělí, kteří Krista opustili, ale pak prožili moc, která je obrátila tak průkazně, že za svědectví, které bylo pravé, položili život.Jejich slova jsou písmo.. církev je jen knihovníkem, která je uchovala a pokud hovoříme o těchto mužích, pak hovoříme i o té krásné nevěstě -Kristově církvi.Jen ten, kdo zůstal duchu tohoto svědectví věrný, je pokračovatelem těch, kteří poznali Pána osobně, nikoliv z teorií lidských, jaké psali Zlatoústí Janové , ale i reformátoři.  Žádné lidské učení nemá stoprocentní pravdu, tou pravdou je jen Ježíš a my se pravdě přiblížíme jen v něm. Díky za všechny berličky v lidských radách, které nás k němu vedou, ale čím blíže k původnímu slovu, tím lépe a zbavit se přitom všech nánosů pohanství a v poslední době modernismu.Ano, církev lidem zprostředkovala písma - stala se vydavatelem autorského díla Božího, ale já ho chci bez předmluvy. Můžeme ji za to poděkovat.. Ale nenapadlo tě někdy, že i ta církev se štěpila ještě opřed tím, než se oddělila část, která pak pokračovala Lutherem a dalšími reformátory.. nenapadlo tě někdy, že i v té době / nejen dnes / bylo třeba rozlišovat pastýře pravé od nepravýcha hledat opravdového Boha ve směsi pravdy a nánosů... a nenapadlo tě někdy, žře jsou to právě Ti náslewdnovníci Kristovy, kteří byli nuceni odejít z té církve, ve které by skončili na hranicích a nenapadlo tě někdy, že je asi záměrem Božím, aby byl hledán v těch pravdách, které dal zapsat a že je dal zapsat protop, aby byly orientační jistotou pro ty, kteří hledají uprostřed "církve" která se měnuila z nevěsty v nevěstku...Srovnej Starý Zákon a jeho prokletí modlářství s učením ŘKC a srovnej učení Kristovo a apoštolů s katechismem o odpustcích, očistci, neposkvrněném početí, matce Boží, odpouštění hříchů. kněžské službě atd.. atd.. a pak se budeš na ty, co se odštěpili, dívat , jako na pokračovatele církve, ve kterých je možná více té "apoštolské posloupnosti", než ve Vatikánu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 03. červen 2016 @ 07:55:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nikdo, kdo se odštěpil od hlavního proudu v církvi nemůže být jejím pokračovatelem.


Nelze nazvat mohutnou řeku zakalenou a mít ji za zdroj čisté vody!
Cožpak lze oddělit ze zakalené mohutné řeky čistý pramínek a mít ho za legitimního pokračovatele této řeky?  Můžeš ho sice nazvat "čistým", ale nikdo přece nedá, co sám nemá. Ani mohutná zakalená řeka ti nemůže posloužit za zdroj čisté vody pro tvůj "pramínek", než zase jenom svojí zakalenou vodou. Takže buď připustíš, že onen pramínek vůbec není čistý, nebo že v mohutné řece teče také čistá voda.


Učení ŘKC nerozumíš a nechápeš - proto tě nijak neodsuzuji...."Jen ten, kdo zůstal duchu tohoto svědectví věrný, je pokračovatelem těch, kteří poznali Pána osobně,"...

A jen Ty sám se cítíš kompetentní posoudit, kdo je to konkrétně?..."Ano, církev lidem zprostředkovala písma - stala se vydavatelem autorského díla Božího, ale já ho chci bez předmluvy. Můžeme ji za to poděkovat."...


Církev nebyla Kristem ustanovená za knihovníka, ale za nositele radostné zvěsti!  Kristus nenapsal žádnou knihu, ale žil svůj život ve společenství, které se stalo zárodkem církve. Smysl církve není žádná role "knihovníka", ale církev je živé neustále působící tajemné Kristovo tělo. V moci Ducha svatého.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 03. červen 2016 @ 21:57:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nikdo, kdo se odštěpil od hlavního proudu v církvi nemůže být jejím pokračovatelem...

Krista Pána vyhodili zo židovstva (podobenstvo o robotníkoch na vinici) a predsa je zakladateľom nového spoločenstva - cirkvi... 
Luthera podobne vyobcovali z RKC ale život Ducha svatého tým nezničili...

ak nemáš argument, tak nastupuje obligátne klamstvo kombinované s hlúposťou, nadutosťou a pre RKC typickou bigotnosťou:
Učení ŘKC nerozumíš a nechápeš - proto tě nijak neodsuzuji.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 04. červen 2016 @ 08:20:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ze židovstva nejde "vyhodit", jeho znamením je obřízka - zasvěcení Hospodinu.


Luthera vyobcovali z církve právem, protože hlásal bludy. Přestal být součástí společenství.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 04. červen 2016 @ 08:43:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
už som si zvykol na to že nehovoríš pravdu... tu je jedno z tvojich klamstiev:
Ze židovstva nejde "vyhodit", jeho znamením je obřízka - zasvěcení Hospodinu

a tady je dúkaz že lžeš:
Marek 12:8  A chytili ho, zabili a vyhodili ven z vinice.

RKC vyhodila, vyobcovala tisíce ľudí (Luther, Hus...) ale to vôbec tým ľuďom neuškodilo, spíš naopak... ja som toho živým dôkazom...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 05. červen 2016 @ 09:06:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Marek 12:8  A chytili ho, zabili a vyhodili ven z vinice."...Až na  to, že toto nemá s židovstvím a se ztrátou židovství vůbec  nic společného.  I zabitý syn zůstal stále synem, stále zůstal židem jako za života.


A tato událost se navíc stala o patnáct století dříve, než Luther založil své "evangelíky".


Církev byla ve svých dějinách skutečně přinucena vyobcovat lidi, kteří začali učit něco v rozporu s evangeliem, nebo ty,  kteří trvale žili ve hříchu. 


Nemůžeme přece sedat u jednoho stolu s lidmi, kteří třeba nevěří, že tento chléb je Pánovo tělo a tento kalich vína je skutečnou Kristovou krví (eucharistie), - pro nás je to pokrm (živý chléb) na cestu k životu věčnému.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 05. červen 2016 @ 10:28:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Marek 12:8  A chytili ho, zabili a vyhodili ven z vinice."...

Až na  to, že toto nemá s židovstvím a se ztrátou židovství vůbec  nic společného.  I zabitý syn zůstal stále synem, stále zůstal židem jako za života. 
.......................................................................

znovu ti to nedochádza.... zabitý syn je len dôsledok podstaty: ,,A chytili ho, zabili a vyhodili ven z vinice,,... 
vyhodiť z vinice to jest zo židovstva sa stalo vtedy keď zasadala židovská rada s veľkňazmi a vyhodili z vinice, rozumej zo židovstva Krista...
takže znovu píšeš lež:,,I zabitý syn zůstal stále synem, stále zůstal židem... zabitý syn bol najprv vyhodený z vinice to jest zo židovstva... 
.......................................................................
Nemůžeme přece sedat u jednoho stolu s lidmi, kteří třeba nevěří, že tento chléb je Pánovo tělo....

no paráda... a protestanti majú sedieť u jedného stola z ľuďmi ktorí zjedia oplatku bez vína a sú presvedčení o tom že prijali celú eucharistiu... to by šlo, ale predtým treba čiernou fixkou začierniť slová ,,pite z neho všetci,,... to je to do neba volajúce pokrytectvo a vaša slepota...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 06. červen 2016 @ 08:03:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kvůli tobě se rád napiji i z toho kalicha - pokud jej ovšem předtím svojí službou požehná člověk z církve se skutečnou mocí Ducha svatého od apoštolů. S tím nemám nejmenší problém.


Ovšem tvoje představa, ža bych snad ve chlebu přijímal jen půlku Krista a ve víně druhou půlku - no to je přímo děs!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pondělí, 06. červen 2016 @ 12:38:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ovšem tvoje představa, ža bych snad ve chlebu přijímal jen půlku Krista a ve víně druhou půlku - no to je přímo děs!...

...děs je slabé slovo !!!
pohrdnúť Kristovým slovom a z dvoch príkazov si spupne vyvolil jeden a tváriť sa že všetko je ok je zdegradovanie Kristovho slova a zámena poslušnosti Kristovi za bigotnú slepú poslušnosť cirkvi...
skôr ma desí predstava že zjem oplatku a ,,verím,, že som poslušný slovu ,,pite z neho všetci,,... hraničí to s trúfalosťou a naivitou... v  tom horšom prípade je to modlárstvo...

... problém je asi v tom že ,,nerozumiem,, učeniu RKC... tým sa to dá vysvetliť...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 03. červen 2016 @ 22:16:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stando... víš jak vznikají řeky? Proč mohutní? Ramena řek nejsou pramínky. Řeka nevytváří přítoky, ale přítoky 'mohutní' řeku, když se do ní vlévají. Ramena řek řeku oslabují a dělí. Několik toků tak vytváří mohutnou řeku. Přítoky mohou být čisté a vlévat se do špinavé řeky, kterou tak očišťují. No, ale to je o řekách ... Tvá podobenství jdou divná ... mimo realitu. Dík bohu je více řek, více pramenů, a vlévají se do moří a jezer. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 04. červen 2016 @ 08:32:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Moje "podobenství" bylo poukázáním na absurditu.

Ano, už je to tak, absurdita bývá podivná.


Absurditou je založit si v průběhu věků další církvičku a považovat se za legitimního pokračovatele církve založené Kristem.

To přímo neguje Kristova slova o této Kristově církvi, že ji brány pekel nepřemohou. Nikdy!


Proto je to absurdní už v samém základě.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: tele v Sobota, 04. červen 2016 @ 09:13:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jakou svou církev založil (vystavil) Ježíš?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 05. červen 2016 @ 09:07:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš ustanovil svou církev na sboru apoštolů, v jejichž čele stál Petr (Mt 16,18-19).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 05. červen 2016 @ 16:08:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A víš, že Ježíš svou církev neustanovil ani nezaložil? Kdy ji jako měl ustanovit? 
A dále ... od 15.kapitoly Skutků apoštolských je docela zjevné, že Petr již v čele Jeruzalémského sboru nestál a ani nikdo z 12-ti apoštolů. Například pro Pavla byl Petr jako 2. v pořadí z těch tří, co byli uznáni za 'sloupy' církve a jako prvního z těch tří jmenoval Ježíšova mladšího bratra Jakuba, který vůbec k Ježíšovým učedníkům nepatřil, natožpak k 12-ti apoštolům.
No ona ty sloupy stály v Jeruzalémě nikoliv v Římě a první (nejpřednější) mezi nimi byl Jakub.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: noname (Honza610@centrum.cz) v Neděle, 05. červen 2016 @ 21:05:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je otázka, slova Evangelia anebo Skutky apoštolů ?  Co se Ti více hodí ?
Uvedený odkaz na Mt. však mluví docela jasně, nemyslíš ? I tvůj další argument ohledně sv. Pavla a sv. Petra je spíše jen tvá účelová dedukce. Zkus uvést citace nebo odkazy ze kteých tak soudíš - děkuji.
H.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 05. červen 2016 @ 22:28:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vzhledem k tomu, co píšete o deduktivnosti, mám dotaz: chcete konstruktivně diskutovat? Má zkušenost zde na GS je o diskuzích nekonstruktivních, na což i ukazuje vaše poznámka k mým dedukcím. Opustíte-li tento váš vstup do diskuze, pak bychom diskutovat mohli. 

Jen pro teď ... Ježíš řekl, že na té skále zbuduje svoje svou církev, nikoli založí nebo ustanoví. Důraz nekladu nyní na slově 'skála', ale na některými tvrzená slova o 'ustanovení či založení' Ježíšovy či Kristovy (mesiášské) církve. Ježíš mluvil o budoucím zbudování (stavění) své církve, nikoliv o jejím založení či ustanovení. Ježíš byl zván Nazarejským, od narození byl Nazarejským, jeho následovníci sektou Nazarejskou. (Poloha dnešního Nazareta nesouhlasí s biblickým popisem). Byl zasvěcencem od narození, potomek Davidův z královského rodu. Jeho církev (společenství učedníků a následovníků) tu už byla za jeho života a možná i dříve, než se narodil ...
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologi (Skóre: 1)
Vložil: noname (Honza610@centrum.cz) v Neděle, 05. červen 2016 @ 23:07:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj, pokusit se diskovat za zkoušku vždy stoji. Mnohé postoje je třeba si vysvětlovat  a také slova které pužíváme nemusí být srozumitelná druhému.
Diskuze nebo pokus o diskuzi může být přínosem k poznání druhého.

Dnes už jsem unavený a blbě se i píše. Pokud se pokusíme o diskuzi můžeme používat oslovený TY ale třeba budeš nít jiný názor. 

Honza


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teo (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 06. červen 2016 @ 01:09:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Smyslem konstruktivní a nikoli destruktivní diskuze o tématu pro mne není o účelovém poznávání toho druhého. To si můžeme vyjasnit ihned na počátku, lze poznat už ze zdejších předchozích diskuzí.

Pokusy jsem zde prováděl několikrát s mnohými a zcela neúspěšně. Zvítězil fundamentální přístup, figurativní pohledy, zatvrzelost v převzatých přesvědčeních ... nemluvě o posuzování a snižování toho druhého pro jeho názor. Zdejší prostředí je dáno jejich uźivateli a zdravé ke konstruktivní diskuzi se mi rozhodně nejeví. Ano, vybírám si a zkouším. Proti oslovení ty rozhodně nejsem, ale diskuze o tématu není o a pro posuzování a poznávání toho druhého.

Mé názory a úvahy mnohdy zcela vybočují ze 'zajetých kolejí'. Tedy hned na počátek píšu, že nevěřím například ve 'vtělení boha do člověka', zosobněnou boží bytost, že Ježíš byl počat náhodně a tedy ani se nepřirozeně nenarodil z panny, nebyl z chudé rodiny, nábožensky nevzdělaný tesař a různým dalším věroučným bájím nevěřím. Ježís ani nemohl narodit dříve nebo později. Máte s tím potíž? Ptám se, nejsem příliš důvěřivý. Mám své zkušenosti se zdejšími 'diskutéry' a s jejich destruktivním přístupem k diskuzi a zejména k diskutující druhé straně (tady snad vždy jen protistraně). Žel nenašel jsem zde ani jednoho. Kdo se mi zdáli, brzy ustoupili. Nerad už jen zkouším. Pokusy nestojí za nic. Buď ano nebo ne. Pouvažujte o tom, o čem je konstruktivní diskuze či alespoň debata nad tématem. Zatím zůstanu je u těch pro mnohé hloupých paradoxních nebo extrémních poznámek, připomínek nebo dotazů.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 06. červen 2016 @ 08:22:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Například pro Pavla byl Petr jako 2. v pořadí z těch tří, co byli uznáni za 'sloupy' církve a jako prvního z těch tří jmenoval Ježíšova mladšího bratra Jakuba, který vůbec k Ježíšovým učedníkům nepatřil, natožpak k 12-ti apoštolům."...


Jakub (příbuzný Ježíše) patřil ke dvanácti apoštolům - ale to nyní neřešíme.(Gal 1,11-20)
Oznamuji vám, bratři, že evangelium, které jsem vám zvěstoval, není podle člověka. Neboť jsem je nepřevzal ani se mu nenaučil od člověka, ale skrze zjevení Ježíše Krista.  Vždyť jste slyšeli o mém někdejším počínání, když jsem byl v židovství, že jsem do krajnosti pronásledoval Boží církev a ničil ji.  Předčil jsem v židovství mnohé vrstevníky svého rodu, neboť jsem byl mimořádný horlivec pro otcovské tradice.  Když se však Bohu, který mne oddělil již v lůně mé matky a povolal svou milostí, zalíbilo  zjevit ve mně svého Syna, abych evangelium o něm hlásal mezi pohany, neporadil jsem se hned s tělem a krví,  ani jsem nevystoupil do Jeruzaléma k těm, kdo byli apoštoly dříve než já, nýbrž odešel jsem do Arábie a pak jsem se zase vrátil do Damašku.  Potom po třech letech jsem vystoupil do Jeruzaléma, abych se seznámil s Kéfou, a zůstal jsem u něho patnáct dní.  Nikoho jiného z apoštolů jsem neviděl, jen Jakuba, Pánova bratra.  Hle, před Bohem prohlašuji, že to, co vám píšu, není lež.Proč asi se chtěl Pavel seznámit právě s apoštolem Petrem a nikým jiným z apoštolů?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 06. červen 2016 @ 19:37:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jakub (příbuzný Ježíše) patřil ke dvanácti apoštolům - ale to nyní neřešíme.


Možná to neřešíš, Stando, ale toto je právě jeden z docela zásadních rozdílů v pojetí celého evangelia mezi námi. Už jsme o tom debatovali dříve, ohledně Ježíšova narození. Ježíš byl podle mne nemanželským synem Marie a Davidovce Josefa, zvaného přízviskem pro Davidovce "Spravedlivý" podle proroctví o spravedlivém výhonku (jinak též Justus), viz. Mt1,19. Spravedlivým byl zván i Ježíš a jeho bratři - v pořadí narození Jakub, Josef, Šimon a Juda.  Podle mého to byli jeho praví sourozenci narození stejnému otci i matce, avšak už v právoplatně uzavřeném manželství, nikoliv tedy příbuzní bratranci, viz. Mt1,1 sr. Mt1,25 sr. Mt13,55 sr. Mk3,31 sr. Mk6,3 sr. L4,22 sr. L8,19 sr. J2,12 sr. J6,42 sr. Ř1,3 sr. 2.Tm2,8 sr. Žd7,14 a další...


Že Jakub Spravedlivý, bratr Ježíšův nepatřil mezi apoštoly je zřejmé z písem: Ga1,19 sr. Ga2,9 sr. Sk21,18 - Sk15,6 - Sk15,23 sr. Sk 12,17 sr. 1Kor15,5 - 15,7 sr. Mt12,1 - 12,46 - 12,49 sr. Mt13,54 - 13,56 sr. Mk3,31 - 3,34 sr. L8,19 - 8,21 sr. J2,12 sr. J7,3 - 7,5 a více?


Ježíš si vyvolil do 12-ti apoštolů 2 Jakuby, 1. bratra Janova, syna Zebedeova, který byl sťat mečem a 2. Jakuba Alfeova, zvaného mladšího, (asi bratra Léviho tj. Matouše, pravděpodobně Alfeus je možná zkomolenina Kleofáše tzn. syn Kleofášův, Marie Kleofášovy). Ani jeden z nich nemohl být Jakubem Spravedlivým, mladším bratrem Ježíšovým, prvorozeným v legitimním manželství Josefa a Marie. Ježíšovi bratři v něho totiž nevěřili, nechodili s ním. Jakub byl také saducejskou stranou považován za právoplatného dědice a Ježíš nikoliv, Ježíš jim pak oponoval, že nemusí být legitimním potomkem Davidovců viz. Mt22,41-46 sr. Mk12,35-37 sr. L20,41-44. Na to ukazuje také proroctví o narození Mesiáše z mladé ženy (panny - nikoliv bez styku s mužem), tedy zasnoubené muži viz. Mt1,22-23 sr. Iz7,14 sr. Mi 5,1-2 ....


Proč asi se chtěl Pavel seznámit právě s apoštolem Petrem a nikým jiným z apoštolů? (Ga1,11-20)


Pavel měl se svým pojetím evangelia, které hlásal v diaspoře mezi židy a helénisty z Židů, obzvláště ohledně obřízky, košer stravy a zmrtvých vstání značné potíže. Jeho neustálá obhajoba jeho pojetí evangelia a napadání věřících ze Židů a spory s nimi zaznamenané nejen v jeho epištolách, ale i ve Skutcích jsou toho důkazem. Pavel hledal oporu v Petrovi, té se mu zpočátku dostalo. Ovšem záhy Petr ustupoval Jakubovi a Pavel už pro něj pak neměl dobrá slova. Předem tedy před tzv. Jeruzalémským sněmem starších (Jakub byl přední a nejváženější a tedy první, Petr po propuštění z vězení také nechává vzkaz Jakubovi) a apoštolů (tedy jak apoštolů tak starších!) se sešel s Petrem, a cosi si asi domluvili, protože Petr vystupuje na jeho obranu apoštolství důkazem toho, co skrze něho učinil Bůh pohanům. Nakonec rozhoduje nejváženější a nejpřednější - Jakub. A jak i Pavel sám napsal, byl pověřen (uznán) hlásat své evangelium mezi pohany, kdežto Petr, Jan i Jakub měli působit mezi Židy. Pavel však toho nikdy nedbal, a kamkoliv přišel, podle svého zvyku vešeldo synagogy v diasporách a tam hlásal své evangelium židům a helénistům z Židů a obracel je na své evangelium, že není nutná obřízka a ti, kdo se chtějí nechat obřezat podle Mojžíšova Zákona, mají se rovnou vykleštit. Dokonce hlásal, že že Kristus přišel Zákon zrušit s veškerými jeho nařízeními, což je v příkrém rozporu s tím, co prohlašoval Ježíš o těch, kdo by zrušili jediné písmenko ze Zákona a tak by učili lid. Apoštol Pavel nikdy nezaložil žádnou novou pohanskou církev (tedy čistě z pohanů) a nenapsal tedy také žádnou epištolu čistě pohanům, ale do synagog na jeho evangelium obrátivších se židů a proselytů (tedy, už nikoliv, protože se pak nenechávali obřezat). To co tedy měl hlásat pouze pohanům, hlásal do synagog. Tam pak přicházeli lidé od Jakuba napravovat věci a on se s nimi dostával do příkrého sporu. Nakonec ho "vlastní" - židé z diaspory a také z Jeruzaléma nechali vydat před Židovskou veleradu. Dokonce Ananiáš, ten který ho pokřtil, vznesl proti němu obžalobu, Pavel ho nazval obílenou stěnou (zrádcem), následně se pak omluvil, když se dověděl, že Ananiáš je nyní veleknězem, což nevěděl a asi ho to dost překvapilo. Ananiáš také usiloval o jeho vydání z pod ochrany Říma, ale Pavel využil svého římského občanského práva a odvolal se k císaři do Říma, tam také odjel a nakonec byl podle tradice i propuštěn na svobodu. Do Jeruzaléma se již nevrátil. Jeho evangelium pro pohany tedy nakonec zvítězilo, po zboření chrámu byli Ebonité (Jeruzalémská církev) v ústraní a pak již o nich nejsou zprávy. Ebonité Pavlovo podání neuznávali, tedy ani to o zmrtvýchvstání a nanebesavzetí Ježíše, ani zprávy o zázračném Ježíšovu narození z pany, Josef byl pro ně Ježíšovým pravým otcem. Byli následovníky Jakuba Spravedlivého. Nakonec ještě paradoxní kuriozita - Pavel se v Ko4,11 zmiňuje o Ježíši zvaném Justus (Spravedlivý) jako o jednom z mála Židů, co mu byli spolupracovníky v díle a útěchou jeho. Ve Sk22 popisuje své setkání s Ježíšem na cestě u Damašku ... Také se ve Sk22 zmiňuje o Ananiášovi jako o zbožném a uznávaném muži podle Zákona, který mu dal prohlédnout a mluvil o Ježíši jako o tom Spravedlivém ...


Co jsem napsal je jistě křiklavé, třeba některé pohorší. Více zde asi o tom diskutovat nebudu, zdejší klima účastníků není vhodné k takovým diskuzím. Jsem docela oproštěn od náboženských frází a dogmatů :-) 


Nonamemu (značí beze jména?), tedy Honzovi, se omlouvám, po dlouhodobých i nedávných zkušenostech k diskuzím zde nepřikročím.


Mějte se...

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologi (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 06. červen 2016 @ 20:44:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nediskutovat je jistě tvoje právo.

"Ananiáš" je shoda jmen - jedná se o různé osoby. Ananiáš, který pokřtil Pavla, je křesťanem a nikdy by nesvolil být židovským veleknězem.

Máš to sice dobře "vyšpekulované", po novu, jako onen příslopečný samorost (nemyslím to jako urážku)!
Nemohu však souhlasit.
Pokud bys však byl lépe vzdělaný v tehdejším vnímání poměrů v židovství, věděl bys, že přijatý (adoptivní) syn je plnohodnotně dědicem úplně stejně, jako dědic podle krve. Tvoje spekulace tak padají.

Jak to bylo s početím Ježíše doopravdy, máš popsáno v evangeliu  (S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi. Dříve než se sešli, zjistilo se, že je těhotná z Ducha Svatého.   Její muž Josef byl spravedlivý, ale nechtěl ji vystavit hanbě; rozhodl se propustit ji tajně....  - Mt 1,18-19).

Pokud tomuto nevěříš, prohlašuješ Ducha svatého lhářem.
Co k tomu dodat?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teo (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 06. červen 2016 @ 21:45:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stando, diskutovat či ne, je jistě mé právo. 
Nazvat to, co píšu spekulací zase tvé a já to klidně píšu i o tom, co jsi mi odepsal.
Předně, o shodu jmen dvou postav nelze ani mluvit. Pro Pavla byl Ananiáš zbožný Žid podle Zákona a věřil v Ježíše. I mnozí další farizeové uvěřili v Ježíše jako Mesiáše. Mnozí byli i tajnými vyznavači Ježíše a vystupovali ve veleradě ve prospěch obviněných apoštolů. Pavel byl fazeus také. Židy ve veleradě nazýval bratry. Ctil velekněze jako představeného Božího lidu. Uznával jeho autoritu nad sebou. Co píšeš jsou opravdu domněnky. Oháníš se znalostí židovství a tápeš. Do diaspory za Pavlova pronásledování odešli proselyté. Jeruzalémský sbor se od židovství nikdy neodvrátil, Ježíš byl pro ně Mesiášem, zaslíbeným vůdcem židovského lidu, který měl svým příchodem a naplněním boží vůle obnovit království pro Izrael pod boží mesiášskou vládou. Proto se stal bidkupem Jeruzalémského sboru Jakub, uznávaný za právoplatného nástupce Davidovců.

Co píšeš ohledně adopce je nesmysl.
Zplodil-li bratr svému bratru se švagrovou syna, nestal se dědicem biologického otce, ale zemřelého bratra, který zemřel bez dědice. Spravoval majetek bratra do dospělosti toho syna, pak mu byl předán. Nedědil po biologickém otci. Kdyby Ježíš nebyl Josefův syn, zapudil by Marii, měla by být ukamenována. Za vším v tomto stojí obhajoba evangelií, že se tak stalo z boží vůle. Matouš početí popisuje jako původně nechtěné, Marie již byla s Josefem zasnoubena, ale nesešli se - tedy ještě spolu nežili jako manželé a manžely se stali až po Ježíšově narození. Od zásnub do sňatku byla lhůta rok, po tu dobu měli žít odděleně. Lukáš Ježíšovo početí popisuje jako chtěné, plánované. O tom už jsem ti psal dříve. Zase - oháníš se znalostí a vymýšlíš si. Přitom postačují i jen slovníky. Děti prostitutek či otrokyň nebyli dědicové spolu s dětmi ze svobodné. V době Ježíšově už vítězilo jednoženství, zato byly rozvody.

Ducha svatého, tedy Boží jednající vůli mám za svatou. Naopak nevěřím pověrám. Čtu si stejné texty Písma jako ty, ale v souvislostech bez pohanských (gojim) výkladů převzatých z pohanských kultů. Prostě čtu jinak.

Proti Pavlovu evangeliu pro pohany nic nemám, jsem za něj moc rád, ač tedy namísto zvěsti o příchodu Božího království se zvěstuje příchod Mesiáše, (tedy druhý), který už přišel. Jakoby ten první nepostačoval proto, aby Boží království již nastalo. Pro Pavla evidentně nepostačovaly Ježíšovy rány na vykoupení a psal, že je doplňuje, co ještě schází do plnosti. :-(  

Stando, já tvou víru respektuji, vyznáváš boha, totiž toho židovského, ke kterému se smějí již obracet i pohané, buď požehnán Pán, nicméně zobrazit si boha jako člověka neumím a nechci. Ježíš je pro mne Ten mesiáš, Ten boží syn, Ten syn člověka, žádný bůh, žádná nadzemská bytost, žádný anděl. Je pomazaný a zaslíbený zástupce boží a vůdce božího lidu. Předně židů a také pohanů.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 07. červen 2016 @ 01:07:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Petře, skutečně velmi překvapen jsem si dnes přečetl, co jsi napsal o Ježíši Kristu, jako např., že byl Josefovým synem a o Duchu Svatém, že Ducha svatého, tedy Boží jednající vůli máš za svatou a nakonec:

Ježíš je pro mne Ten mesiáš, Ten boží syn, Ten syn člověka, žádný bůh, žádná nadzemská bytost, žádný anděl. Je pomazaný a zaslíbený zástupce boží a vůdce božího lidu. Předně židů a také pohanů.

V Žd 7:26 se o Ježíši Kristu píše: Takový velekněz byl pro nás vhodný: svatý, bezelstný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků, ten, který se stal vyšším nad nebesa.
a 1J 5:20 říká: Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost poznávat toho pravého, a jsme v tom pravém, v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život. 
A tak se ptám: ty nevěříš v božství Pána Ježíše Krista? Ty nevěříš, že Ježíš Kristus je Bůh, který přišel v těle člověka, že se narodil z lidské panny, počat z Ducha Svatého?
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 07. červen 2016 @ 12:03:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zase takové překvapení to pro tebe určitě nebylo, Willy. Ne nevěřím v božství člověka. Ne nevěřím, že člověk je bohem. Nevěřím, že nějaká božská bytost se jako Zeus stane deštěm a oplodní ženu. Pokus se ty verše číst bez pohanských kultických představ.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangeliu (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 07. červen 2016 @ 14:45:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jan 1.1, 14 Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme Jeho slávu, slávu, jakou  od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy. 

1J 4:2-3 Podle toho poznávejte Ducha Božího: Každý duch, který vyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, je z Boha. A žádný duch, který nevyznává Ježíše Krista, Jenž přišel v těle, není z Boha. To je ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že přichází, a který již nyní je ve světě. 

Uvědomuješ si vůbec, že to, co píšeš, je z ducha Antikrista?! Jestliže nevěříš, že Ježíš Kristus je Bůh, který přišel v těle, narodil se jako člověk z lidské panny, jsouce počat z Ducha Svatého, zemřel, byl pohřben, třetího dne vstal z mrtvých podle Písem a následně vystoupil vysoko nad všechna nebesa, pak nejsi křesťan, neuvěřil jsi evangeliu o Ježíši Kristu, neuvěřil jsi pravdě evangelia, nejsi spasen, protože spasení jsme milostí skrze víru, kterou ty nemáš, a tudíž stále žiješ ve svých hříších, jsouce mrtvý pro Boha - mimochodem už začínám rozumět tomu, proč zde píšeš slovo Bůh pokaždé s malým "b". Jinak řečeno, neznáš a nemáš Syna Božího, nemáš ani Otce, nemáš život a nemáš tím pádem nic. Místo toho máš stejnou "víru", lépe řečeno nevíru, jakou mají Svědci Jehovovi.

Kéž se nad tebou Bůh smiluje a dá ti poznat pravdu evangelia, milost k pokání a víru, skrze níž budeš moci být spasen. Amen.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evang (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 07. červen 2016 @ 18:32:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Uvědomuješ si vůbec, že to, co píšeš, je z ducha Antikrista?!     Ne, nemám toto povědomí o tom, co píšu a jak věřím, jako ty. Ba právě naopak. Kristus Ježíš, podle mne, není žádná predestinační duchovní božská bytost, ani duchovní andělská bytost, která přišla na svět v podobě člověka, jak vyznávají různé sekty čerpající svou víru z pohanských náboženských kultů. Přišel na svět, tedy se narodil z ženy a muže přesně tak, jako každý člověk, žádná podoba lidského těla, žádné zbožštělé lidské tělo, ale skutečné lidské tělo – prostě byl člověkem z masa, kostí a krve, jako každý jiný člověk, nikoliv jako boží bytost nebo andělská bytost transformovaná do masa.

Jestliže nevěříš, že Ježíš Kristus je Bůh, …     Ne, v to nevěřím, že Ježíš Kristus je nějaká duchovní bytost, která je nazývána bohem …. ale věřím, že Ježíš Kristus je ve skutku božím slovem – samou podstatou boha, které se v plnosti stalo skutkem, tedy bylo v moci vykonáno a uskutečněno tělem – synem člověka – prostě člověkem, a proto je právě možno Ježíše Krista nazývat pravým synem božím a boží slovo nazývat Ježíšovým jménem. V Ježíši Kristu byla plně a konečně zjevena, vypovězena a uskutečněna pravá podstata boží v celé jeho lidské bytosti.

 … který přišel v těle ,…     (viz. už výše)

… narodil se jako člověk z lidské panny, …     Ne, nevěřím tradičnímu pohanskému náboženskému pojetí a výkladům. Věřím, že se narodil jako člověk, tedy byl od počátku početí člověkem – jako každý člověk, jehož tělo je počato při pohlavním styku muže a ženy. Tedy Marie, matka Ježíšova již nebyla při porodu Ježíše pannou a Josef zvaný Spravedlivý byl jeho biologickým otcem. Prostě přišel na svět v těle, což pro mne zahrnuje veškerou tělesnost – i otcovu – lidskou spermii muže. Jinak věřím, že se narodil z panny, ovšem podle pojetí židovského (i staročeského), tedy z mladé ženy ve zralém věku pro otěhotnění.

… jsouce počat z Ducha Svatého, … No, tak v toto naprosto věřím, že Ježíš byl počat z ducha svatého, působením moci boží zjevené vůle, kterou jednal a vykonal sám bůh´- slovo boží se stalo působením božího ducha tělem.

… zemřel, byl pohřben, třetího dne vstal z mrtvých podle Písem …      Samozřejmě věřím, že Ježíš zemřel jako člověk (tedy výjimečným způsobem – justiční vraždou), také věřím, že byl pohřben, a věřím, že vstal, totiž ožil – byl vzkříšen a vstal z hrobu, nevstal pro mne „z říše mrtvých“ – rozpadlých těl v prach země, zapomenutých bohem, protože mrtvoly jsou pro kultický styk i pro boha nečisté. Bůh je totiž bohem živých a ne mrtvých, tedy těch co žijí a jsou živi bohu.

… a následně vystoupil vysoko nad všechna nebesa …     Jak vysoko? Někam vzhůru do oblak nebo až kam?

… pak nejsi křesťan, neuvěřil jsi evangeliu o Ježíši Kristu, neuvěřil jsi pravdě evangelia, nejsi spasen, protože spasení jsme milostí skrze víru, kterou ty nemáš, a tudíž stále žiješ ve svých hříších, jsouce mrtvý pro Boha – …     Willy, odsuzující články znám, přesné znění si vždy mohu najít. Děkuji, za tvé ohodnocení a úsudek o mně.
  … mimochodem už začínám rozumět tomu, proč zde píšeš slovo Bůh pokaždé s malým "b". …     bůh není tak velký, jak velké je písmeno „b“ nebo „B“. Bůh je prostě jediný a pravý bůh. Jiného neznám. Ostatní takzvaní bohové bohy nejsou, ale jsou to lidské výmysly a představy, idoly – modly. Myslíš si snad, že velkým písmenem „B“ zjevuješ bohu pravou úctu? Jen proto, že já nepoužívám velké „B“ tehdy, když mluvím jen o tom jediném a pravém bohu, on budiž pochválen a oslaven, tak mě máš za nevěřícího? Když napíšu pravý bůh je jen jeden a ostatní bohové žádnými bohy nejsou, je ti to jasné, nebo ne? Zdá se ti, že tak málo ctím slovy vyznání boha? A více než slova, pravost a pravda vyznání se nepoznává podle slov, ale pokud svá slova činíš skutkem, jinak jsou ta slova marnivost, pouhým myšlenkovým souzněním, klamem, podvodem, podvrhem, vlastně to vůbec ani nejsou slova, jen pouhé nic. Pravé slovo je neodlučně spjato se skutkem.

Jinak řečeno, neznáš a nemáš Syna Božího, nemáš ani Otce, nemáš život a nemáš tím pádem nic. Místo toho máš stejnou "víru", lépe řečeno nevíru, jakou mají Svědci Jehovovi. …     Trochu se podívej na vyznání Svědků Jehovových, za koho to vlastně mají Ježíše a kým že to měl být, než přišel na zem a pak mě s nimi srovnávej. Samozřejmě děkuji opět za tebou mně vydané vysvědčení o mé víře, což jsi zřetelně napsal těmito slovy: Kéž se nad tebou Bůh smiluje a dá ti poznat pravdu evangelia, milost k pokání a víru, skrze níž budeš moci být spasen. Amen.    Jsem rád, že bůh člověka neodsuzuje a neposuzuje jeho víru podle znalostí teoretických výkladů a teoretických dogmatických náboženských vyznání.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: E (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Úterý, 07. červen 2016 @ 21:52:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč potom chtěl Josef Marii propustit, když se dozvěděl, že je těhotná?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 07. červen 2016 @ 22:16:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dovolím se, odkázat tě na dřívější debatu 'skutočné mäso'. Tam si, prosím, ode mne vyhledej vysvětlení. Dík za pochopení. Jinak to ber tak, že se opravdu o víře přít nechci. Ber to ode mne jako naprosto fakultativní názor. Nemíním číst a reagovat na další odsuzující a zatracující příspěvky naprosto destruktivních debat.

http://wwww.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&thold=-1&mode=flat&order=0&sid=2470116#287081


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Úterý, 07. červen 2016 @ 22:52:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemíním číst a reagovat na další odsuzující a zatracující příspěvky naprosto destruktivních debat.

Nemám slov. Ale od Tebe lze něco takového očekávat... bohužel:-(
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Středa, 08. červen 2016 @ 03:52:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč nemáš slov a co se dá ode mne očekácat. Nepsal jsem to kvůli tobě. Vím, že co píšu tobě, čtou i jiní. Ale i tak, díky za vyjasnění tvého mínění.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Středa, 08. červen 2016 @ 11:34:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nepsal jsem to kvůli tobě.

Ano, to je u Tebe typické - mystifikace. Hele, já myšlenky číst neumím. Co je psáno, to je dáno. Po jedné mé otázce jsi se neobtěžoval odpovědět k věci, jen jsi mě odkázal někam, kde odpověď, kterou jsem chtěla slyšet, de facto ani nebyla, a nato jsi mi podsunul nějaké zatracování a destruktivní diskuzi. Na takové telecí praktiky nejsem zvědavá.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Středa, 08. červen 2016 @ 12:44:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No tak, momonko. Předně jsem ti nic nepodsouval, napsal jsem, že se mi nechce číst a ani reagovat na odsudky. Podsouvání tobě si sobě přisuzuješ sama. Na to už jsem tady docela zvyklý nejen od tebe, ale například i od oka, myslivce, pozorovatelnika. Domýšlíte si do mých slov kdeco. Já zase nejsem zvědav na takové praktiky, jaké mi zde vůči mně předvádíš. Odpověď na mou otázku v té diskuzi, na kterou jsem tě odkázal najdeš. Vyhovovat ti nemusí, naprosto ji třeba odmítni, psal jsem ti, že můj názor je naprosto fakultativní. Více ti už na takové příspěvky reagovat nebudu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 09. červen 2016 @ 21:46:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Do tvých slov si není třeba co domýšlet. Ty sám jsi pomlouvačný až hrůza, a své pomluvy stavíš na nepravdách, tedy na své domýšlivosti. Teď z tebe ty mizero vylezlo, že nevěříš v božství Pána! Pokud by Kristus nebyl Bohem, nemohl by seslat Ducha, pokud by neseslal Ducha, nevznikla by církev, a pokud by nevznikla církev, nebyli by ani kristovci.
 Už je mi zcela jasné co si zač. Z Krista si bereš jenom to, co se ti hodí do tvých racionálních a egoistických lidských představ. A dobře si nyní zapamatuj co ti nyní falešný mizero napíšu, pronikne ti to hluboko do duše. 

KDYŽ POPÍRÁŠ BOŽSTVÍ KRISTA, JSI V PODSTATĚ ATEISTA!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 10. červen 2016 @ 08:05:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsem rád, že si do mých slov nemusíš nic domýšlet. Já zase nemusím mluvit umírněně o tvých militantních ideově pověrečných a modloslužebných názorech.
Já věřím a poznávám božství a moc boží. Uvěřil jsem, že nám bůh skrze Mesiáše Ježíše bytostně zjevil svou pravou podstatu svého božství a moci. Proto Ježíši jako mesiáši a zástupci božímu před lidem náleží božská úcta a poslušnost, avšak nikoliv božství samo, neboť on bohem není, ale člověkem a je poslušným služebníkem boha. Ctít a poslouchat mesiáše je ctít a poslouchat boha, neboť mesiáš zjevuje boha v plnosti jeho pravé podstaty. Božství, o kterém píšeš ty, je modloslužbou, klaníš se člověku a činíš z něho boha. Mesiáš není bohem.


Na tvé militantní útoky už nebudu reagovat. Naše rozhovory nejsou ani debatní a ani diskuzní. Měj se - no, jak chceš jen se mít. Přeji ti ale zcela upřímně, aby ses měl jen a jen dobře a s tebou všichni lidé okolo tebe.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 10. červen 2016 @ 18:42:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsi rád, že si do tvých slov nemusím nic domýšlet? Tak proč jsi mne obviňoval z domýšlivosti, když jsem jen reagoval na tvé pomluvy o mě?
Jaké militantní modloslužebné názory? Co to zase meleš ty tele? Ty který popíráš božství Pána, nemůžeš o těchto záležitostech zatím ani diskutovat, jelikož jsi prázdný a jen zde duníš jako prázdný sud. 

Ten tvůj "kristus" je něco jako vykuchaná ryba, nebo spíš ještě něco horšího. Na vykuchané rybě jde alespoň vidět, že to kdysi ryba byla. 
 To, že popíráš božství Pána, ti žádný kristovec tolerovat nebude, to už je lepší být bezvěrec, než věřit v syna NeSyna Boha! Jako bezvěrec můžeš Krista poznat v Duchu pravdy, ale nyní se musíš napřed zbavit rakoviny víry, a až teprve pak Krista Pána za svého spasitele vyznat.
 Uvědomuješ si vůbec, že Kristus právě nyní a teď mocně působí celosvětově v Duchu svatém kterého seslal, a jelikož je Synem Boha, tak ví co jsi o něm tady napsal! Že je to On, který tě buď vyzná či nevyzná před svým Otcem? Že je to On, kterému je svěřená veškerá moc na nebi i na zemi. Cožpak by obyčejný člověk bez božských vlastností mohl vůbec takovou moc uplatňovat?

Tvé "zcela" upřímné přání vzhledem ke tvé proradnosti za upřímné nepovažuji. Mimochodem dobře se mám, a moji bližní taky.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 07. červen 2016 @ 22:53:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co to má společného s otázkou, kterou ti Momonka položila?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Úterý, 07. červen 2016 @ 23:00:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Odpověď jsem si tam v tom odkazu našla, neboj Willy. Otevři si ho a zadej hledat "Josef" a najdeš to taky, máš-li zájem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 07. červen 2016 @ 23:23:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Otevřel jsem, trochu četl a hledal, ale popravdě zájem už nemám; našel jsem jen potvrzení telecí nesmyslné víry, která s vírou Boží nemá nic společného. 
Už přece to, že Pán Ježíš při mnoha příležitostech říká: "JÁ JSEM ...", což je Boží jméno, které bylo v Židovstvu zakázáno vyslovit, pročež byl opakovaně obviněn z rouhání, naposledy před veleradou, která ho kvůli tomu vydala pilátovi k ukřižování svědčí o tom, že byl a je Bohem v lidském těle. Opravdu nechápu, jak někdo po přečtení evangelií, i kdyby byl nevěřící, může tvrdit, že Josef byl biologickým otcem Páne Ježíše. No nic, nechme to být. My víme, jak to je. :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Středa, 08. červen 2016 @ 06:46:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Otevřel jsem, trochu četl a hledal, ale popravdě zájem už nemám; našel jsem jen potvrzení telecí nesmyslné víry, která s vírou Boží nemá nic společného.      Nezájem chápu, můj názor je čistě fakultativní, ke konstruktivní diskuzi pouze vyzývám. "Telecí" víra, je vskutku má víra, smysl nikomu jinému dávat nemusí a může jí mít i za nevíru v boha.


Už přece to, že Pán Ježíš při mnoha příležitostech říká: "JÁ JSEM ...", což je Boží jméno, které bylo v Židovstvu zakázáno vyslovit, pročež byl opakovaně obviněn z rouhání, naposledy před veleradou, která ho kvůli tomu vydala pilátovi k ukřižování svědčí o tom, že byl a je Bohem v lidském těle.    Ježíš při několika příležitostech opravdu řekl, že je Já jsem a to vždy ve vztahu ke svému Mesiášství a Božím synovství. Syn Boží má oproti dnešnímu dogmatickému náboženskému smyšlení v tehdejším (i dnešním) židovství jiný význam. "Já jsem (to)" se vztahuje vskutku k zapovězenému jménu božímu, kterým měl být Syn boží - Mesiáš - ten syn člověka. Mesiáš měl naprosto zjevit boží podstatu a být mocí boží. Jeho jméno bylo tedy samotnou autoritou a mocí boží, zjevením samotného boha. Význam a znění pro židy zapovězeného jména božího (z úcty k bohu a kvůli přikázání z desatera) byly už dávno ztraceny a nahrazovány jinými osloveními boha jako například Pán. Ježíš byl však odsouzen za to, že se činil bohu rovným - na pravici boží (tedy v boží moci a slávě) jako člověk. Představa pokorného božího služebníka přicházejícího v moci boží a slávě byla pro náboženské zpolitizované židovské předáky nemyslitelná. 


Opravdu nechápu, jak někdo po přečtení evangelií, i kdyby byl nevěřící, může tvrdit, že Josef byl biologickým otcem Páne Ježíše. No nic, nechme to být. My víme, jak to je. :-)     Vím a vidím, že to nechápeš. Nic proti, já tě k pochopení ani konstruktivní diskuzi a zamyšlení nenutím. A vím, jak přemýšlíte, přeci to znám a také jsem tak naučen vyznával. Tvé odsudky mohou mít ještě základ v epištole Židům: ten, který byl už jednou osvícen ... ovšem já nemám za nic Syna božího. Mám ho za spasitele světa, Toho syna božího, syna člověka - Toho mesiáše, jméno boží mezi lidmi, ve které kdo věří, nalezne záchranu v něm - bude zachráněn, bude mu odpuštěno a bude osvobozen od hříchu. A nikterak mě nepohoršuje, že Ježíš se narodil z lidského semene Davidova.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 08. červen 2016 @ 11:52:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Opravdu nelze nikterak diskutovat o tom, kdo je Otcem Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který byl od věků a je navěky a kterého Otec z lásky je světu dal, aby žádný, kdo v Něho věří., nezahynul, ale měl život věčný.

A co se týče odsudků - žádné nebyly! Pouze konstatování faktu, že pokud někdo nevěří, že Pán Ježíš je Bůh-Slovo přišlý v těle, nemá víru Boží, spasitelnou a není spasen - to platí obecně. Na tebe jsem to vztáhl jen proto, že jsi zde dal najevo, že Boží spasitelnou víru nemáš. V reakci na to jsem se (kromě jiného) modlil, abys tuto víru měl. Toť vše.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Středa, 08. červen 2016 @ 12:48:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Diskutovat o tom tedy nemusíme. Respektuji. S tím (ne)odsudkem kecáš. I ta tvá modlitba v tom příspěvku to potvrzuje. Toť vše. Více se o tom nemá smysl bavit. Je to o ničem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Středa, 08. červen 2016 @ 11:39:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nám nevěřícím mlíčňákům nezbývá než s Tomášem vyznávat: "Můj Pán a můj Bůh":-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Středa, 08. červen 2016 @ 03:55:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Především tebe, Willy. :-) Však ses ozval.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 08. červen 2016 @ 11:42:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Momonka se tě zeptala: Proč potom chtěl Josef Marii propustit, když se dozvěděl, že je těhotná?

Josef byl s Marií zasnouben a je jasně napsáno, že ji poznal až po narození Pána Ježíše. Z toho vyplývá, že měl za to, že mu Marie byla nevěrná, chtěl ji proto podle Mojžíšova zákona propustit a nemohl být tudíž biologickým otcem Pána Ježíše. 
Od tebe bych na takovou otázku očekával jinou odpověď, než jsi Momonce dal, ale chápu na druhou stranu, že je pro tebe s ohledem na tvou víru zřejmě těžké odpovědět přímo a jasně. Co nechápu, je to, že nevím, co měla otázka Momonky a odpověď na ni společného se mnou?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Středa, 08. červen 2016 @ 12:08:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Telecí logika velí propustit ženu, které jsem udělal dítě těsně před svatbou... Takhle možná jednají zbabělí a sobečtí chlapi dnes - že udělají holce děcko a pak se k ní přestanou hlásit nebo ji nutí jít na potrat. Ale to jsme úplně někde jinde, Josef byl přece zbožný muž a tohle si nezaslouží. Ale je tu ještě jedna možnost, že se Matouš prostě spletl, nebo že to byl takový židovský Andersen.

Tele neodpovídá přímo a jasně. Tele se kroutí jak zmije. Věcné diskuzi se vyhýbá, považuje ji za destruktivní. Že mě to nenapadlo dřív, proč tomu tak je?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 08. červen 2016 @ 12:20:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já jsem skutečně telecí víru doteďka neznal a opravdu mne překvapila, ale pravda je i to, že mi vnesla jasno do dříve nejasných situací. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Středa, 08. červen 2016 @ 13:00:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tohle už ponechám bez komentáře.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Středa, 08. červen 2016 @ 13:27:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přeci jen má krátká reakce. Josef byl zbožný muž, tohle si nezaslouží ... Jistě a kolik ještě znáš z písma zbožných mužů, co si nezaslouží o nich říkat, že přestože byli zbožní, také i zhřešili?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Čtvrtek, 09. červen 2016 @ 16:19:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ono se někde o Josefovi píše, že v tomto bodě zhřešil? Dokaž to. Jinak jsi prolhané a domýšlivé tele.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 09. červen 2016 @ 21:15:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Momon ... tele ale je vskutku domýšlivé a prolhané ...
Tele nepřemýšlí a ani nečte jako momonka.
Pro tele je bůh, satan, nebe, peklo, ráj, očistec, andělé i démoni, v jeho mysli a tele tady nohama pevně na zemi.
Tele nevěří v nadzemské duchovní bytosti jako v někoho či něco někde tam a mimo tenhle svět. Pro tele je bůh a vše tady a teď. V jeho srdci (mysli) a v jeho ústech. Není od telete někde daleko, žije v teleti a tele v něm. Pro tele je bůh naprosto živý a naprosto přirozený. Poznává tedy boha skrze život, jak jen se život žije a děje.

Momonka brání náboženskou a lidskou čest Josefovu i Marie. 
Pro tele však existují jen 2 výklady. Buď byla Marie Josefovi nevěrná s jiným mužem nebo mu byla věrná, ale souložila s Josefem v době židovských námluv, kdy již byli bráni za manžely, avšak k definitivnímu sňatku docházelo cca po roce (ano i z toho důvodu jistoty, že by mohla být žena těhotná s jiným). V tom druhém případě jsou pro tele možné jen dvě možnosti: těhotenství plánované nebo neplánované. Tele nevěří v zázračná 'umělá' oplodnění mužským semenem a ta přirozená metoda ještě nebyla vynalezena. Tele ani nevěří v zázračné oplodnění ženy bez mužského semene božím působením. 
Tele tedy také chrání čest Marie a Josefa, ale ne fundamentalistickým náboženstvím. Josefův strach a obavy chápe, jeho konečné správné rozhodnutí má za důkaz jeho dobrého a zbožného srdce. 
Židovská řeč je obrazná o věcech běžného života oproti helénisticko-latinskému myšlení vyjadřujících obraznou řečí neuchopitelné a nepoznatelné. Matouš versus Lukáš, žid versus Lukáš. 
Tele pověrečným a životem neuchopitelným a v životě nepoznatelným výkladům nevěří. Proto je tele pro pověrčivou momonku lhářem a domýšlivé. Ale tele nelže ani sobě a ani druhým.
Chasidská moudrost v jednom příběhu mluví o rabim a jednom mladíkovi, co ve dne šabatu vyšel ze synagogy a zapálil si oblíbenou dýmku. Rabi se optal, jestli ví, že dnes je šabat a on to, že ano. A pak se znovu rabi optal, jestli ví, že o šabatu není dovoleno kouřit. A ten muž zase na to, že ví. A rabi pohleděl k nebi a řekl: Pane, Nebe, tento muž se jistě v mnohém provinil proti tvým přikázáním, ale na druhou stranu ho nikdo nijak nepřimněl lhát. A tak i tele momonka nepřiměje lhát pro její náboženská dogmata a k vůli nim i pro horlivost v ochraně cti Josefa a Marie.
Momon, tele přemýšlí, věří a poznává jinak. Má prostě jinou metodu poznávání boha jako ty. Pro willyho nespasitelná víra a pro momon?
Tele nelže, tele nezapře svou víru, rozum i poznání. A vaše znám a respektuji je, jako i vás.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Čtvrtek, 09. červen 2016 @ 21:34:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pro willyho nespasitelná víra a pro momon?

Kardinální blud. Momon však neuhne před teletem a jeho bludy. Momon je telecím poznáním zaskočená a zklamána... a modlí se za něj. Momon zajímá, kdo tele zmámil, kdo je svedl? Kdo to jen byl???


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 09. červen 2016 @ 21:54:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je fakt síla co z Telacka vylezlo. Děs. Popírá božství Krista a ještě z Něho dělá jakéhosi levobočka. A préj že v Teleti žije Bůh! Tak to ani náhodou!

Každý kdo popírá božství Krista je antikrist!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 10. červen 2016 @ 07:42:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Momonko, jistěže je to pro tebe kardinální blud, nedivím se tomu. Plně to chápu a rozumím ti. Jak jinak lze ještě pojmout tak odlišný názor od názoru svého tak silně zastávaného? A já nechci, abys teleti uhnula. Máš svou cestu a já svou. Tele jen vyslovuje a mluví o své cestě, proč musí uhýbat a chránit se před házeným kamením jiných (neber to příliš osobně, ovšem také sis hodila)?


Zklamána, zaskočena, ale proč? Lidé jsou různí, odlišní, přemýšlí jinak, vyjadřují se jinak, poznávají jinak. Uniformita často nerespektuje neuniformní pohledy na život i na boha. Prostě to jen přijmi jako normální a běžnou věc. Zajímá tě, kdo tele zmámil, kdo je svedl? A jak a od čeho? Kdo nechce, nemusí se vydat cestou, o které ví, že jí má jít. Třeba jsem prostě šel cestou s davem lidí, ač jsem nikdy nechtěl a našel sílu se obrátit, prodrat se tím proudem davu zpět a najít tu cestu, kterou jsem v tom proudu davu, se kterým jsem šel jeho směrem, dříve zahlédl a s otočenou hlavou po ní vždy koukal a chtěl jí jít. A ač je to cesta úzká a málokdo po ní jde, a  v tom davu kdekdo do mne vráží a plive na mne, vím že je to ta cesta pro mne. A pro Momon pravou může být ta její cesta, po které zrovna s davem jde. A nemám ti to za špatné.


Kdo to jen byl??? Nevím jestli vůbec na někoho myslíš, když tě zajímá, kdo že to byl. Máš svou cestu a věříš, že je správná, dobrá a pravá. Nepotřebuješ se ptát. Myslím, že máš svou představu o tom, kdo že mne to podle tvého názoru svedl.


Měj se jen dobře a ještě lépe v každý další čas, který ve tvém životě bude. Více již "debatovat" o telecích názorech a telecím charakteru nemusíme, souhlasíš?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pátek, 10. červen 2016 @ 09:58:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak jinak lze ještě pojmout tak odlišný názor od názoru svého tak silně zastávaného?

Pokud je pro tele víra jen nějaký názor, tak to potom chápu, proč s tím tele nedělá cavyky. V tom případě je úplně jedno, zda-li je tele křesťan nebo buddhista. Vždyť křesťanství a buddhismus jsou si tak podobné, zvláště pak buddhismus... Tato "debata" s teletem se nijak neliší od těch, které jsem kdysi vedla se zastánci hnutí New Age. Ti taky nechápali, proč lpím na nějakých nesmyslných dogmatech, když Bible se dá vyložit mnoha způsoby a křesťanství je jen jeden z nich. Nejsem v tomto směru dost kreativní a držím se jak klíště toho, co vyznávalo tisíce takových přede mnou... a někteří byli za to ochotni i položit své životy. Svoje "názory" zřejmě nepovažovali za fakultativní.

Zklamána, zaskočena, ale proč? Lidé jsou různí, odlišní, přemýšlí jinak, vyjadřují se jinak, poznávají jinak...

Lidé, kteří nemají Ducha sv. přemýšlí jinak. S tím souhlasím. Má tele Ducha či nemá?, to je oč tu běží a momon se přizná, že neví. Momon s osobním soudem, který je teleti tak nebo tak ukradený, ještě počká... Apoštolé však definovali jisté učení, kterému říkáme apoštolské. Pakliže měli špatné poznání o Bohu, tak celé křesťanství může jít do kytek. Tele si to sice nemyslí, neboť vyznává jakýsi názorový pluralismus, ale momon bude raději věřit apoštolům, kteří tvrdili, že všechny cesty do Říma nevedou. Zvláště pak Petrovi (ó, jaká ironie jmen:-)), který psal, že žádné proroctví Písma nespočívá v něčím vlastním výkladu. Potom je přinejmenším divné, že tentýž Duch zjevuje lidem diametrálně odlišné pravdy... a tady už nejde o banality typu pokrývka hlavy - ano či ne.

Více již "debatovat" o telecích názorech a telecím charakteru nemusíme, souhlasíš?

Ano, protože tele nedebatuje, tele se posmívá. Tele si určuje, kdo je a není hoden s ním vůbec nějakou debatu vést. Momon není pro tele dost pokorná, aby jí věnovalo svůj čas. Než opět přistoupit na telecí způsob vedení diskuze, tak raději se do toho dál nezamotávat. Tele je na momon až moc sofistikované. To bez urážky.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 10. červen 2016 @ 11:33:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Názory jsou možné, proto se jim věří nebo ne a zastávají se nebo nezastávají. Věřit zcela rovnocenně dvě názorům spíše nelze, spíše jim rovnocenněji nevěřit. Nebo jsou názory vyprodukované a zastávané skrze životní poznávání a jiné opět takto odmítané. Mít osobní názor a nevěřit mu je pro mne protimluvem. Proto u mne nejde nikdy o názor, kterému bych nevěřil a vůbec není jedno, zda následuji vírou učení Ježíšovo nebo Buddhovo. Souhlasím, že se máš čeho držet, toho, co vyznávalo tisíce lidí před tebou i přede mnou. A vykládali to v rozporu s tisíce jinými před nimi, kteří to vykládali jinak. A i oni pokládali své životy na oltář bohu pro svou víru a byli i zabíjeni těmi, kdo přišli po nich. ... Tak se i z lidského božího Syna - Syna člověka, Pomazaného božího služebníka, stal Bůh sám. Je bůh bohem toliko židů? Není i bohem pohanů? Ano, je i bohem pohanů. A pro Pavla židé horlili pro boha, ovšem nikoliv v pravém poznání. A pohané pro Pavla horlili pro své modly - bohy a uctívali někteří i toho (nezobrazeného), koho dosud nepoznali, a bůh pomíjel dobu jejich neznalosti. A Pavel jim Ježíše nepředstavil jako toho nezpodobněného boha. Můj názor je mou osobní vírou (jistěže nejen mou), a je fakultativní pro ostatní. Nikoho pro jeho jiný názor, kterému věří, nezatracuji. Každý poznáváme z částky. Pro mne je však jakékoliv vyobrazení a zpodobnění si boha a tedy i vtělení boha do člověka pohanským kultem. Nic ve zlém - prostě můj názor.Má-li někdo ducha božího - svatého nepoznáš podle toho, že to o sobě tvrdí a argumentuje biblí, a jejím ujištěním, že když udělal a prohlásil to a to a uvěřil, že ho má. Život a jednání člověka zjeví, kdo je ducha božího. Apoštolové definovali (zformulovali?) učení, tedy nauku - kteří? To je dotaz. Ano, žádné proroctví písma nespočívá v něčím vlastním výkladu, a to ani ve vlastním výkladu nějaké sekty (nemyslím negativně). Diametrálně odlišnou pravdu ani my dva nezastáváme. Rozdíl v pojetí. Pro mne není bůh člověkem a ani ničím ze stvoření, není tedy ani žádnou bytostí, postavou ... tohle je pro mne modlářstvím si takto boha představovat nebo mít za to, že je to nějaká bytost někde a někdy. Opravdu nejde o banalitu.Tele se nikdy nikomu (alespoň tady) neposmívalo. A rozhodně ne tobě. Máš svou domněnku o mně, vyvracel jsem to několikrát a marně. Zkus si třeba jen připustit, že se o mně domníváš, co já nikdy neměl na mysli a vkládáš si do mých slov, co nikdy nebylo. Ale jistě už mi to ani nevadí pro zdejší zvyk zde. Ano, vybírám si s kým vést debatu, ale ne podle nějaké domýšlivé moudrosti či mudrlanství, ale protože když se názory dosti značně liší, je zapotřebí oboustranného respektu a také snahy tomu druhému porozumět a přijmout za svou myšlenku i to, že názor toho druhého má pro něho logiku a je tedy logickým vyústěním jeho úvah. Pak je možné se i bavit o tom, zda se tu nebo tam mýlí, protože zastával nebo obhajoval mylný předpoklad. Já nauku o vtělení a "nadzemských bytostech" a "reálných oblastech světa" znám. Nic, čím mi oponujete není, co bych již neznal. V tom mám jistě určitou výhodu, ovšem také i nevýhodu, že mi prostě neporozumíte. A když se ihned na počátku objeví odsudky a hanění a zatracování, pak už není debata konstruktivní a je docela zbytečná. A já se přeci i přesto snažím, ovšem snad i poznáváš, že prostředí zde rozhodně vhodné ke svobodnému vyjadřování a úvahám není, ač se zde rozdílné názory admistrátorem webu nezakazují. Prostředí je nekontrolované a taky nekontrolovatelné jinak, než osobní slušností a stylem diskutujících, a já to jsem za to i rád, ač mi některé výroky také přijdou jako šikana, ale může to být má domněnka. Umírněnost vyjadřování je i v kontrole slov, která člověk používá. Svůj čas ti přeci momonko věnuji, a více než to, ty můj názor přeci slyšet nepotřebuješ více, než člověk spíše potřebuje být vyposlechnut. Více tedy potřebuje podle mne člověk být osobně slyšen, než naslouchat druhému -proto je umění člověka, druhého vyslechnout bez napadání a odsudků a pokusit se porozumět tomu druhému, že to co říká, tomu druhému dává logiku. Teprve potom je možné skutečně vést diskuzi a ne se třít v palných hádkách.


Třeba mi porozumíš, proč už nechci více debatovat. A není to vůbec o tom, že by Momonka nebyla pro tele moudrý diskutér. Snad jsem ti už několikrát dokázal, že tomu tak není a také jsme mluvili o tom, jak se dívám na učenost žen a mužů. Jinak se opravdu již netoužím více svěřovat. Jsem prostě jinačejší než jiní jinačejší. A depku z toho nemám. Od mnohých zde jsem dostal označení, doporučení a varování, a já prostě věřím jinak a nemíním lhát a popřít sama sebe i toho, v koho věřím. A vím, že vy to máte stejně a to naprosto respektuji. Přeji ti pokoj a věřím, že jej máš. Napsal jsem už toho opravdu dost, pokusím se za nějakou dobu vložit nějaký článek, nepočítám s tím, že to bude do měsíce spíše za delší dobu, ale GS toužím opustit. přesto jsem za všechny zde rád, každý zde, jehož názory jsem četl, mi svými příspěvky určitě něco dali, vždy si dokáži vytáhnout něco dobrého pro mne ze slov druhého, ač ta slova toho druhého mohla být a spíše i byla myšlena jinak. Věřím, že bůh promlouvá ke mně i skrze slova druhých, míněných i tím člověkem, který je pronáší naprosto jinak, než to co mi ta slova dala.


Bůh, budiž na věky pochválen a vyvýšen, a mezi vámi prohlášen a zjeven skrze jednorozeného Syna svého na věky. Nashledanou.

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 10. červen 2016 @ 18:51:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
S tím tvým náboženským respektem můžeš z fleku odjet do Assisi na setkání s podobně kompromisně smyšlejícími neznabohy!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 09. červen 2016 @ 21:35:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nespasitelná víra věří něčemu, co v Bibli není, co Bůh neříká a nevěří to,mu, co Bůh říká. Bůh říká: panna počne a porodí syna; tele říká, ne, tomu nevěřím. Bible říká, že Josef Marii poznal až po narození Ježíše, tele říká, ne, Josef je biologickým otcem Ježíše. Kdo z koho tedy dělá lháře?! Bůh je pravdomluvný a v těchto věcech lhát nemůže! Otcem Pána Ježíše je Bůh, nikoli Josef ani jiný muž! Kdo říká něco jiného, lže!!!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 10. červen 2016 @ 09:21:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V bibli není psáno o stvoření vody. Bude zatracen snad ten, kdo věří, že vody byly stvořeny?
O panně jsem ti to už vysvětlil. Počne panna s tím naprosto souhlasím, v okamžení oplodnění, ta co prvně souloží, je prostě panna. Vlastně každá zbožná žena, co se zasnoubí a provdá se, měla být panna. A že jako panna porodí? Zorobábelova panna (mladá žena) také otěhotněla jako panna, ale porodila už ne jako panna. Pohanské helenistické smýšlení v židovství.
Matouš nenapsal, že Josef "poznal" Marii až po porodu Ježíše. Ale že ji nepoznal, dokud neporodila. Adam poznal také Evu několikrát. Poznal ji a otěhotněla a porodila Kaina a ˇAbele, poznal ji zase a otěhotněla a porodila Šéta. Muž tedy poznává ženu při každé souloži. Tvůj výklad nic nedokazuje. Ženy na tomto světě a v židovském chápání nikdy neotěhotní než skrze muže (semenem muže). V pohanské víře u kultických božstev to je normální.
Tele pro willyho lže, anebo si willy namlouvá nadpřirozené otěhotnění ženy.
Stando, prostě mám jinou cestu poznávání boha než ty. Neurážej se. Já prostě nevidím lež v tom, že si písma vykládám normálně a ne ideově.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 10. červen 2016 @ 13:31:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdo ti řekl  že se urážím, Petře? Nemám k tomu žádný důvod. Něco jako můj výklad neexistuje a to, co píšu, není výklad, nýbrž zjevení z Písma. Písmo nelze vykládat "normálně", Písmo vykládá Duch a opět Písmem a svědectvím v našem duchu. willy si nic nenamlouvá, jenom věří tomu, co říká Bůh v Jeho Slově. 

Matouš nenapsal, že Josef "poznal" Marii až po porodu Ježíše. Ale že ji nepoznal, dokud neporodila.
V tom je nějaký rozdíl? Nevím, proč nevěříš zjevení Písma o nadpřirozeném početí Pána Ježíše z Ducha Svatého, ale to bys měl zjistit ty, proč nevěříš pravdě, co nebo kdo ti v tom brání?
Máš-li jinou cestu poznávání Boha než Pána Ježíše Krista, která je tou Cestou: Pravdou a Životem, pak to není správná cesta, tj. cesta vedoucí k Bohu Otci a do Božího království. A že nevidíš lež jako lež a považuješ lež za pravdu je důsledek, ovoce špatnosti té cesty.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 10. červen 2016 @ 17:18:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neurážíš se, jistě, to už tu bylo několikrát Willy. Bez komentáře.
Rozdíl je v tom, že Marie byla poznána Josefem už dříve.
Nemusím věřit v nadpřirozené, abych poznával boha přirozeně. Tvoje znamení i výklad stojí na vodě, já poznávám boha nedomněle, ale skutečně. Původníxh uznaných písem NZ bylo poskrovnu a kánon se rozšiřoval podle věrouky.
Nemám jinou cestu než poznávání boha ve dvém životě skrze jeho zjevení skrze Ježíše Krista, která je tou cestou, pravdou i žibotem a přivedla mne k bohu otci všeho a do božího nebeského království. Lež je lež a tvrdit že je skutečností, co jí není a neděje se tak. Ježíš nám zjevil  cestu k bohu a sám jí šel a kdo se jej drží nesejde.
Bůh ti požehnej, Willy. Měj se. Opravdu už končím a loučím se. Ahoj.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pátek, 10. červen 2016 @ 14:34:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsem trapná, že nedržím slovo, ale když to neřeknu, tak neusnu:-)

Jen drobná poznámka:

V jakém smyslu tedy šlo o znamení, v čem vůbec spočívá?, že panna počne a porodí syna, když podle Tebe takto přirozeně vlastně počne každá druhá? jak mám vědět, že je myšlena zrovna tahle holka a ne jiná? Co když Kristus byl falešný mesiáš? a Marie ta nepravá panna? Co když teprve ta pravá panna ještě nepočala? Židé pořád čekají Mesiáše...

Není to totéž jako říci: až naprší a uschne?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 10. červen 2016 @ 16:59:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobře tedy, momonko. Odpovím ještě krátce na tento tvůj nikoliv trapný dotaz. Mesiáš královského původu se měl narodit ze semene Davida krále, ten měl být po linii přímým potomkem královského původu. A měl se narodit mladé dívce, jak bylo prorokováno. Mesiáš měl činit boží vůli, být bohu ve všem poslušný a bůh měl potvrzovat jeho skutky znameními. Očekávalo se, že kdyby jeden člověk beze zbytku naplnil zákon a proroky, bůh na to tehdy odpoví a potvrdí své slovo. Tedy ne každá druhá, ale jen ty zasnoubené a provdané za potomky Davida. V době Ježíšově zbyla jediná linie. A jen Ježíš jediný naplnil beze zbytku veškerá proroctví o Synu člověka, tedy o Mesiáši. Problém ale byl, že kvůli svému narození v době zasnoubení a tedy před konečným obřadem nebyl považován všemi za právoplatného prvorozeného dědice Josefova, ale Jakub. Farizejové ho sice uznávali, a proto zkoušeli, ale Ježíš nakonec nepřijal koncept mesiáše přicházejícího v moci, aby vedl lid k povstání a byl prohlášen za krále izraele vedoucího k otevřenému boji. Přijal koncept nenásilného příchodu božího království. Těžko už dohledáš přímého potomka Ježíšova či Jakubova. 

V té změti sis našla a přijala výklad, který zastáváš. A já našel a uvěřil jinak. A Ježíš je pro mne 'Pán a Mesiáš, Pán pánů a Král králů, jednorozený Syn Boha živého, ten zaslíbený pokorný služebník a Syn člověka, Spasitel světa a jiného už neočekávám. On nám zjevil bytostně veškerou podstatu Boží ... ale není Bohem .... celý problém vězí v bytostném zobrazování si Boha jako člověka nebo nějaké bytosti.
Více už nebudu psát. Měj se.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 10. červen 2016 @ 19:22:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tvá víra v boha neboha,
 žalostná je, 
nebohá.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Čtvrtek, 09. červen 2016 @ 23:54:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
....Tele nevěří v nadzemské duchovní bytosti jako v někoho či něco někde tam a mimo tenhle svět. 

Tele ty jsi se zbláznil viď?

...Tele nevěří v zázračná 'umělá' oplodnění mužským semenem a ta přirozená metoda ještě nebyla vynalezena. Tele ani nevěří v zázračné oplodnění ženy bez mužského semene božím působením. 

Takže tele je čistý ateista, který nevěří v Boha  a jen si dlouhodobě vymýšlí nesmysly a tahá nás za nos a to nejen u tohoto tématu jak jsme si už několikrát všimli, takže tele=pozorovatelník, nevidím v nich žádný rozdíl, ani jeden nevěří Bibli a tomu co je v ní napsáno a vymýšlí si vlastní nesmyslné závěry, které absolutně nesouhlasí s Písmem a co nesouhlasí s Písmem je jednoznačně satanské. Takže jsi sluha satana se zcela zatemnělým rozumem, tak se rychle probuď dokud je čas.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 10. červen 2016 @ 08:25:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ateista? Proč? A co třeba saduceové, helénistickým smýšlením neovlivnění židé oproti farizejům? Zvítězilo myšlení pohanské ne židovské, ale bůh se dal poznat a nechal poznat skrze hebreje pohanům a ne naopak. Bible je psána především hebrejským jazykem a hebrejským smýšlením. Vykládáš-li si ji pozdějším dogmatickým výkladem, nebude již pro tebe příběhem a cestou, ale ideologií přizpůsobenou kultu. A Ježíš nebyl helénistický žid, ale žid Žid. Za boha se neprohlašoval a své božství neprokazoval, ale prokazoval své Mesiášství a to je lidský čin víry. Já bohu věřím i božímu slovu. Nemohu za to, že když někdo věří jinak, tak ho okamžitě řadíte k nevěřícím. A vysvětlovat ti to ani nebudu. Třeba ti to někdy taky dojde, že kdo nevěří, že bůh je člověk nebo postava nebo bytost, není člověkem bez víry v boha.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 11. červen 2016 @ 16:28:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...Třeba ti to někdy taky dojde, že kdo nevěří, že bůh je člověk nebo postava nebo bytost, není člověkem bez víry v boha.

Ježíš byl 100% člověk pouze zde na zemi, zemřel za nás jako 100% člověk a svým původem i jako Bůh, protože předtím byl Bůh, a i nyní je Bůh poté co vystoupil na nebesa a obdržel nazpět svou božskou slávu, kterou měl u Boha dříve než byl svět, to vše potvrzuje Písmo...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Středa, 08. červen 2016 @ 13:08:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Odpověděl jsem zcela jasně a přímě. Momonka i ty si můžete najít v diskuzi, na kterou jsem se odkázal, mou odpověď. Vaše narážky jsou hloupé. V debatě se Standou, okem, jsem už dříve o tomto psal. Nevím proč by to neměla být dostatečná a přímá odpověď. Momonce jsem v odpovědi uvedl, že nemíním číst další odsudky, jak jsi předvedl, a jak se z toho vykrucuješ. Willy, nechme toho.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 08. červen 2016 @ 13:19:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já jsem tvou debatu s okem dříve nečetl - nějak mne to minulo. Kdybych to četl v oné době, tak bych se tě dnes na nic neptal, protože bych věděl, čemu věříš. A jestli máš správné posouzení tvé víry za odsudek, je to tvůj úsudek, ne můj. Já tě nesoudím, já jsem jen posoudil podle Písma tvou víru jako víru, která není Boží, není z Boha a není tudíž spasitelná. Ale je tu řešení - pokáni a příjetí pravdy evangelia o Ježíši Kristu, Mesiáši, Synu Božím, Jehož Otcem je Bůh, ne Josef, a za to jsem se modlil. Jestli toho chceš nechat, je to tvá věc, k ničemu tě nenutím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Středa, 08. červen 2016 @ 13:24:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, nemám tvé posouzení mé víry za správné, jedině podle tebou přijatého a drženého výkladu. Z tvého pohledu tedy jistě. Mohu se zeptat, co všech pro tebe obsahují slova Ježíš, Kristus, Mesiáš, Syn Boží, Otec, Bůh? Mohl bys to nějak popsat? Ne-li, nevadí, i tak díky za úsudek.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 08. červen 2016 @ 14:06:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Fakt, že Otcem Pána Ježíše je Bůh a ne Josef, není můj výklad, ale jasné zjevení Bible, kde je to napsané tak jasně, jak je to jen možné. Věří-li někdo, že biologickým otcem Ježíše byl Josef, Božímu Slovu nevěří, nevěří Bohu, který o tom vydal svědectví, takže není vlastně ani možno mluvit o víře, ale o nevěře.

Mohu se zeptat, co všech pro tebe obsahují slova Ježíš, Kristus, Mesiáš, Syn Boží, Otec, Bůh?

Ježíš - Syn člověka; Kristus - Syn Boží; Mesiáš - synonymum titulu Kristus = Pomazaný; Syn Boží = Syn živého Boha; Otec = Bůh, Stvořitel nebe a země a všeho, viditelných i neviditelných věcí skrze Slovo-Krista a pro Krista; Bůh - trojjediný Bůh Otec, Syn a Duch, který se stal člověkem Ježíšem, aby zjevil lidem Boha, jsouce Jeho vyjádřením a aby zemřel za hříchy mnohých a koupil tak Bohu do vlastnictví zpět ty, které Otec vyvolil, aby z nich učinil Boží syny, způsobilé naplnit Boží plán a uskutečnit Boží věčný záměr díky tomu, že jim dává svůj život a rozdílí do nich svá nevystižitelná bohatství. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Středa, 08. červen 2016 @ 16:59:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy, číst bibli takt fundamentálně a fanaticky, určitě bych dodnes tvrdil to, co ty. K tomu mému dotazu a ke tvým odpovědím. Jsou to nic neříkající fráze, tedy alespoň kdyby se dalo z toho tvého pochopit, kdo že to je Syn člověka, nebo Mesiáš, Syn boží atd. .. Ale to nic.
Napíšu nějaký ten článek, aby to bylo souvislé a nejen příspěvky, pak si to budete moci přečíst, posoudit a vyvrátit, rozporovat, atd. Je mi jasné, že nesouhlasíte a nic jiného ani jiné reakce jsem neočekával. do té doby se mějte dobře. V případě, že byste měli ještě nějaké další výhrady, očekávám že ano a chtěli je zde napsat, napište a budu pak na ně moci v článcích reagovat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 09. červen 2016 @ 21:56:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A ty bibli čteš jak, když jsi na straně antikrista?

Každý kdo popírá božství Krista je antikrist.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pátek, 10. červen 2016 @ 17:42:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milosrdenství a pokoj,
v Písmu 1J4:2 je psáno, že "kdo nevěří, že Ježíš Kristus přišel v těle je antikrist".
Výrok"Každý, kdo popírá božství Krista je antikrist",  je tvůj vlastní, který nemáš přímo z Písem. Nebo se mýlím? Je tak někde psáno?
Já osobně věřím v Krista přišlého v těle, věřím i v božství Pána Ježíše, ale nazvat Petra *****m, když vyznává Krista přišlého v těle...  Jirka]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 10. červen 2016 @ 18:39:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
;-) Tedy, snad už naprosto poslední má poznámka. Já nikde a nikdy nepopřel božství Ježíše Krista (Ko2,8-10). Ježíš Kristus byl a je pln ducha svatého a tedy božího. Ale není a nebyl bohem, ale člověkem. A to je snad už opravdu můj poslední příspěvek. ;-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 10. červen 2016 @ 18:59:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takže Ježíš dle tebe byl úplně stejný jako po něm nastupující křesťané!? Ti taky byli obyčejní lidé a taky byli taky plní Ducha jako Ježíš. Jenom žádného z nich nenapadlo nechat se přibit na kříž, vstát z mrtvých, spasit svět a v poslední den vzkřísit všechny věrné. A že jsi jim to tenkrát neporadil? Dle tvých ujetých vizí by každý kristovec byl vlastně zároveň i spasitelem stejným jako Ježíš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 10. červen 2016 @ 19:15:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jirko, je to můj výrok.
A nyní se podívej na tyto dva biblické výroky.

 "kdo nevěří, že Ježíš Kristus přišel v těle je antikrist"

 "kdo nevěří, že Ježíš přišel v těle je antikrist" (kdyby to bylo napsané takto, tak je tvá námitka oprávněná)

Ty se na výrok díváš tak, že tam nevidíš slovo "Kristus". Vložením slova "Kristus", tedy mesiáš, vykupitel, získává biblický výrok dvě úrovně. Ta první je, že Ježíš syn člověka je člověkem byl tělesným. Ta druhý je, že očekávaný mesiáš, král králů, Syn Boha, později pojmenovaný jako Kristus přišel v těle.

Zkus nad tím porozjímat, a uvědomíš si, že ten biblický citát vlastně říká, že Syn člověka, je Syn Boha a je to Bůh. Už jenom to slovo- přišel. Přišel odkud? Byl dříve než Abraham.

Bůh přišel k nám a stal se člověkem, kdo to popírá je antikrist.

 "kdo nevěří, že Ježíš Kristus přišel v těle je antikrist"
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evang (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik (Křesťané mě přesvědčují o neexistenci Boha) v Středa, 08. červen 2016 @ 17:57:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Willy psal tele(mu) tele(ti)

Uvědomuješ si vůbec, že to, co píšeš, je z ducha Antikrista?! Jestliže nevěříš, že Ježíš Kristus je Bůh, který přišel v těle, narodil se jako člověk z lidské panny, jsouce počat z Ducha Svatého, zemřel, byl pohřben, třetího dne vstal z mrtvých podle Písem a následně vystoupil vysoko nad všechna nebesa, pak nejsi křesťan, neuvěřil jsi evangeliu o Ježíši Kristu, neuvěřil jsi pravdě evangelia, nejsi spasen, protože spasení jsme milostí skrze víru, kterou ty nemáš, a tudíž stále žiješ ve svých hříších, jsouce mrtvý pro Boha - mimochodem už začínám rozumět tomu, proč zde píšeš slovo Bůh pokaždé s malým "b". Jinak řečeno, neznáš a nemáš Syna Božího, nemáš ani Otce, nemáš život a nemáš tím pádem nic. Místo toho máš stejnou "víru", lépe řečeno nevíru, jakou mají Svědci Jehovovi.

Kéž se nad tebou Bůh smiluje a dá ti poznat pravdu evangelia, milost k pokání a víru, skrze níž budeš moci být spasen. Amen.
__________________________________________________________

To je bomba. Jeden tajtrdlík si hraje na Boha určuje, kdo bude spasen a kdo ne. A k tomu spasen na základě jeho ideologie. Samozřejmě jediné správné ideologie. Přičemž ten tajtrdlík není schopen definovat asi slovo spasení, ani Bůh. Nevím, co už je vetší komedie než vzájemné půtky pobožných.  ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 07. červen 2016 @ 08:34:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Opravdu toho máme ve víře velmi málo společného.

Ježíš byl podle tebe zplozen z vůle těla hříšným způsobem - hříšným  předmanželským stykem - tedy vlastně jako bastard!  Takový člověk měl spasit svět?

Vždyť žádný člověk to vlastními silami ani dokázat nemohl!
I kdyby pouhý lidský "Mesiáš" žil zcela bez hříchu, neměl by proto ještě před Bohem žádné zásluhy. Byl by stále v postavení neužitečného služebníka, který jenom vykonal, co po něm bylo požadováno - nic navíc.


Spasení je milostí od Boha.
To Bůh se musel stát člověkem!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 07. červen 2016 @ 11:57:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Opravdu toho máme ve víře velmi málo společného.      Aby ses nedivil, Stando, třeba toho máme ve víře zrovna více společného než si myslíš, ... když opustíš poučkové výklady a dogmata. Lidé si sobě nejsou až tak daleko a bůh je člověku tak blízko, jak jen může vůbec nějaké bytosti být ...


Ježíš byl podle tebe zplozen z vůle těla hříšným způsobem - hříšným  předmanželským stykem - tedy vlastně jako bastard!  Takový člověk měl spasit svět?      To mně přijde stejné, jako když se zrovna nad tímto Židé (konkrétněji spíše saduceové, farizeové ho zkoušeli jestli je mesiášem) pohoršovali. Co myslíš, očekávali Židé nějakého spasitele shůry, nějakou predestinační božskou bytost, která by se stala člověkem? Nad lidským mesiášem se nepohoršovali, tedy proč asi nad Ježíšem, který byl královského davidovského, tedy mesiášského, původu? Jinak boží děti, za jedno z nichž se považuješ, se narodily na svět z člověka a přesto je psáno, že se nenarodily ani z krve, ani z vůle těla a ani z vůle muže, ale narodily se z boha. Proč si myslíš, že toto neplatí o narození Ježíše, když je to dokonce v evangeliích psáno. Ano, právě skrze takového člověka chtěl a spasil bůh svět. Díky takovému člověku, který obětoval sama sebe pro druhé, bůh lidem odpouští. Pohoršuje tě to? Nedivím se, padají tak dogmata o prvotním a dědičném hříchu, o nespokvrněných početích Matky a Syna (tedy boha), o bezhříšnosti Matky, a další ...


Vždyť žádný člověk to vlastními silami ani dokázat nemohl!      To jistě mohl. Bůh neklade nesplnitelné překážky člověku. Ani Zákon není člověku nenaplnitelný, je dán přeci člověku. Která z přikázání Zákona nejsi schopen naplnit a dodržet? A víš proč? Bohatému mladíkovi, chybělo jenom to jediné. Nevěříš, že Predestinační božská bytost - Boží Syn, ve kterou věříš, se stala zcela úplně člověkem a zcela jako člověk a úplně nebožsky podstoupila smrt kříže? Dokázal to jako člověk jen proto, že měl božskou podstatu? Kvůli jedinému člověku přišel do světa hřích a skze hřích smrt, a smrt tak zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. No skrze jednoho jediného bohu poslušného člověka ve všem přišlo na všechny lidi ospravedlnění k věčnému životu skrze boží smilování - tedy právě pro záslužný čin (život) toho jednoho člověka pro druhé a z horlivé poslušnosti k bohu, jako dobrý syn k otci, za své bratry. Příkladů ve SZ je dost, kdy byla zastavena boží rána (soud) nad Izrarelem pro horlivost jednoho jediného člověka. A tady se jeden obětoval za všechny.


I kdyby pouhý lidský "Mesiáš" žil zcela bez hříchu, neměl by proto ještě před Bohem žádné zásluhy. Byl by stále v postavení neužitečného služebníka, který jenom vykonal, co po něm bylo požadováno - nic navíc.     Syn žádnou přízeň svého otce nemusí zasluhovat, vždyť je to jeho syn, kterého otec miluje. Za to cizí děti si náklonnost nějakého člověka (otce apod.) nějakým činem, tím jakými jsou, získávají. A bůh si tyto zamiloval. Nejsi s pojetím adopce až tak daleko, protože lidské děti se rodí jako jako lidé z lidí, ovšem bůh není člověk a boží děti se nerodí jako ty lidské, nelze bibli vykládat tak fundamentálně, jako to děláš. Rodí se a nerodí JAKO, podobně jako u člověka. A proto ti, kdo se narodili podle boží vůle, z božího rozhodnutí, jako boží děti, nemohou být dětmi pro boha vlastními, ovšem stávají se jimi skrze víru, vedeni boží vůlí. Jak chceš aby se člověk narodil z boha, než skrze boží vůli a tedy z milosti. To vše působí a činí bůh v člověku a při něm. A nehodný služebník? I Ježíš přeci jako boží Syn si nenechával sloužit, ale sám sloužil a to i lidem.


Spasení je milostí od Boha.    Naprosto souhlasím.     To Bůh se musel stát člověkem!      No, nemusel a pro mne nestal. Boha nelze ničemu a nikomu připodobnit. Bůh se nevtěluje do člověka, aby jím byl. Pak by se lidé jistě mohli klanět lidem jako bohu a vzdávat jim božské pocty a zpodobňovat si je. A to právě děláte a jako svolení jste si vzali za své právě to, že Ježíše máte za boha. Bůh toto opravdu nemá zapotřebí. A sám sobě bůh oběti nepřináší, aby sám sebe sobě naklonil k přízni sobě, a aby si zamiloval sám sebe pro sebe sama. Jinak predestinační božský syn přicházející na svět pro spásu člověka - to pochází z pohanství, řecké, římské ... a to máte za židovského boha?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangeliu (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 07. červen 2016 @ 20:10:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." To mně přijde stejné, jako když se zrovna nad tímto Židé (konkrétněji spíše saduceové, farizeové ho zkoušeli jestli je mesiášem) pohoršovali. "...


Nepohoršovali se přece nad Ježíšem, ale nad tím, že on o nich prohlásil, že oni jsou děti ďábla.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evang (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 07. červen 2016 @ 20:43:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vždyť jsem ti psal, Stando (oko), že čtu jinak než ty. To není nic proti tobě. NSnad narozdíl od některých zde ťe považuji za přemýšlivého člověka. Jen čteš už vytrhávaně, nesouvisle, s předvýkladem. Podle toho pak i čteš. Zkus se, prosím, oprostit od dogmat, nauky katolického vyznání a prostě číst příběh z celé 8.kapitoly Janova evangelia a trochu se oboustranně 'vžít' do role Ježíše a farizeů, respektive i saducejů. Čti odpočátku, od 1.verše. Celá kapitola je v souvislostech a v těchto souvislostech a událostech vedli spolu rozhovor Ježíš a farizejové se saduceji a reagovali na sebe. Zkus si třeba i vzpomenout na to, jak saducejové i farizejové pohlíželi na slepého od narození a co jim na to Ježíš řekl. Držíš se dogmat, někteří až pohrdají dedukcemi, přitom je to důkazná metoda, a tak nehledáš a nenacházíš souvislosti. No, třeba se zamyslíš, příběh 'prožiješ' a nebude to pak jen prázdný teologický spor mezi Učiteli a vykladači Zákona, což byl i Ježíš, když mu bylo dovoleno učit v chrámu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: E (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 08. červen 2016 @ 12:58:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslíš si, že ty čteš bez předvýkladu?


Vydedukoval jsi, že Ježíš byl dítě ze hříchu žádosti těla - a co slova anděla???


... V šestém měsíci pak byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města jménem Nazaret
27 k panně zasnoubené muži jménem Josef, z domu Davidova. A jméno té panny bylo Marie.
28 A když k ní přišel, řekl: "Zdravím tě, milostí obdařená, Pán s tebou! Jsi požehnaná mezi ženami!"
29 Ale když ho spatřila, byla z jeho slov rozrušena a přemýšlela, co to bylo za pozdrav.
30 Anděl jí tedy řekl: "Neboj se, Marie, vždyť jsi u Boha nalezla milost!
31 Hle, počneš v lůnu a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.
32 Ten bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího a Pán, náš Bůh, mu dá trůn jeho otce Davida.
33 Bude navěky kralovat nad domem Jákobovým a jeho kralování nebude konce."
34 Marie však řekla andělu: "Jak se to stane, když dosud nepoznávám muže?"
35 Anděl jí odpověděl: "Sestoupí na tebe Duch Svatý a zastíní tě moc Nejvyššího; proto také to svaté, co se z tebe narodí, bude nazýváno Syn Boží.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Středa, 08. červen 2016 @ 17:12:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Stando, napíšu nějaký ten článek, aby to bylo souvislé a nejen příspěvky, pak si to budete moci přečíst, posoudit a vyvrátit, rozporovat, atd. Je mi jasné, že nesouhlasíte a nic jiného ani jiné reakce jsem neočekával. Do té doby se mějte dobře. V případě, že byste měli ještě nějaké další výhrady, očekávám že ano a chtěli je zde napsat, napište a budu pak na ně moci v článcích reagovat, tak jako na ty dosavadní. Díky za pochopení.


Jen se pozeptám, zda se pokusil J8 přeci jen číst bez předvýkladu a jak jsi to pochopil.


Jinak souhlasím s tím, že výklady, když už je jednou člověk přijme za své, se už nevytratí a člověk v podvědomí toho výkladu čte, jak věří. Když pak přijme za své něco jiného v protikladu s dřívějším výkladem, pak v podvědomí těchto dvou výkladů jeden obhajuje a staví proti tomu druhému, který kritizuje. Oprostit se tedy naprosto od předvýkladů nelze, jedině kdyby člověk naprosto stejně přijal i protivýklady za naprosto možné, anebo když člověk čte prvně bez toho, že by něco o tom slyšel a přitom by mu jaksi bylo dáno porozumět, tedy vlastní logikou bez ovlivnění druhých dojít k závěru.

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: tele v Sobota, 04. červen 2016 @ 09:31:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jinak kecáš, Stando. Tvé 'podobenství' je absurdita sama. Nemá s realitou nic společného, o tom jsem ti psal. Nevymluvíš se, že jsi poukazoval na absurditu. Absurditu absurditou nelze totiž vyvrátit, jen potvrdit. A ty absurditou svého 'podobenství' potvrzuješ absurditu tvého řkc náboženství a jejich výkladů. Řeka totiž není pramen, stává se spojením několika přítoků (pramenů), ač převládá pramen nejsilnější, vyvěrající z hor, nejvýše položený. Ale přítoky mají vlastní prameny. Tak se slévají prameny různých náboženství v jedno. A to je ta absurdita řkc.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 05. červen 2016 @ 09:20:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ŘKC je řekou, pramenící přímo z Krista a je  hlavním proudem křesťanství. 

Je církví Kristovou, kterou pekelné brány nepřemohou.


Pokud zůstaneme u podobenství s řekou, sekty jsou jejími slepými rameny s rákosím a často i zahnívající vodou.  Od hlavního toku řeky jsou prakticky odříznuti pevninou.

Protestantské církve však (věrny svému názvu) se dají přirovnat spíše k okrajovým proudům  mohutné řeky, které u břehu často tečou v protisměru. Stoupni si na břeh takové řeky a když vhodíš kus dřeva do vody, zjistíš, že se pohybuje proti směru hlavního proudu. I tak se ale o protestantech nedá říci, že by snad už vůbec nebyli součástí toku řeky. I když zdánlivě občas směřují na druhou stranu hlavního proudu.

Zatímco pravoslavné církve lze přirovnat spíš k dočasnému rozdělení hlavního toku řeky nějakým ostrovem na více proudů, které se však znovu spojí, až překážka zmizí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Neděle, 05. červen 2016 @ 09:48:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
[KB1613] Marek 3:33 Ale on odpověděl jim, řka: Kdo jest matka má a bratří moji? 34 A obezřev učedlníky vůkol sebe sedící, řekl: Aj, matka má a bratří moji. 35 Nebo kdož by koli činil vůli Boží, ten jest bratr můj, i sestra má, i matka.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 06. červen 2016 @ 08:33:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale vůlí Boží je přece  právě toto:

(J 17)
... aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni v nás byli jedno, aby svět věřil, že jsi mne poslal ty.
Slávu, kterou jsi mi dal, jsem dal jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno -- 23já v nich a ty ve mně, aby byli přivedeni k dokonalé jednotě a aby svět poznával, že jsi mne poslal ty a že je miluješ tak, jako miluješ mne. 24Otče, chci, aby i ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mne miloval před založením světa. 25Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal. I tito poznali, že ty jsi mne poslal. 26Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mne miloval, byla v nich, i já abych byl v nich.“


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 05. červen 2016 @ 11:13:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vím, Stando, znám Tvé pohledy a názory dlouhodobě. Šlo o nesmysl s prameny a pramínky vycházejícími z řeky. To nejsou prameny, ale toky, proudy jistě. Neuznal jsi omyl.
Tedy, co se týče řkc i pravoslaví, protestantů i charismatiků a letničních ... a dalších ... jste jako řeky a její a ramena, co z pohanských pramenů příteklých přijaly ideologie, kulty, filozofie, gnóze ... nic vám není nemožné ...]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 07. červen 2016 @ 08:24:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Šlo o nesmysl s prameny a pramínky vycházejícími z řeky. "...


Od začátku jsem stavěl na tom, že je to nesmysl.
Nelze založit novou církev ve stoletím patnáctém (devatenáctém, dvacátém) a tvrdit, že  ona je jedinou církví Kristovou.  Kristova církev je zde už dva tisíce let - a slopy církve pro nás stále zůstávají apoštolé Petr a Pavel, kteří oba zemřeli za svou víru v Římě.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 04. červen 2016 @ 11:48:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Tvá podobenství jdou divná ... mimo realitu.

  Mně to podobenství přijde tedy velmi reálné. 

  Musíš pochopit situaci autora podobenství: Nikdy v životě nebyl v žádné církvi, nezná jinou realitu, než svoji. Popisuje tedy jenom to, co zná ze svého vlastního života, z toho, co vidí okolo sebe. Proud špinavé, znečištěné řeky, se spoustou příměsí, bahna, nepořádku na dně je velmi výstižné podobenství pro to, v čem jsme v ŘKC žili.

  Naprosto s ním souhlasím i v omylu reformátorů: Z produ špinavé řeky neoddělíš čistou vodu.  vtom je to podobenství opět velmi výstižné. A pokud ano, v nějaké čističce, dostaneš úplně jinou kvalitu vody, než z čistého horského pramenu, co byl na začátku. Ta vyčištěná voda ze špinavého proudu se navíc musí pořádně prochlorovat a pozabíjet všechno živé, aby se vůbec dala pít a neotrávila člověka okamžitě. A to jí ještě lidi pijí s nechutí.

  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: tele v Sobota, 04. červen 2016 @ 22:57:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, mně šlo o to, že z řeky se neoddělují prameny ani pramínky. Řeky se rozdělují rameny - tok se rozděluje tedy oslabuje, ramena toků mohou být i slepá, ale mohou také vyústit do moří či jezer. Ale prameny nevznikají z řeky, neoddělují se od řeky, ale řeky (toky) pramení z vyvěrajících spodních vod. Prostě připodobnění k něčemu, co není reálnou skutečností. 
Jinak reformace, samo-pročišťování tokú povrchových vod je reálné a možné, děje se. Povrchové vody jsou znečišťovány vnějšími zdroji. Znečištění může být však tak silné, že 'samo-pročištění' už není dostatečné.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 06. červen 2016 @ 08:17:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj.

  Možná tím, že jsem to žil, chápu Standovo podobenství jako něco, co je reálné, co on také žije a rozumím mu. 

  Nevím jak to mysleli všichni reformátoři, ale potkal jsem některé a četl některé, kteří uvažovali tak, že z velké řeky jde vzít nějaký "pramen" (kus, část, rameno - jedno jak to nazveš) a to vyčistit a bude "čistá voda". I já jsem měl reformační "tiky", když jsem uvěřil a přijal Pána Ježíše. Ty mne ale celkem brzo přešly. Asi nějaký samočistící účinek funguje, ale vody z Labe bych se nenapil.

  Dnes tomu rozumím tak, že když chce člověk čistou vodu, musí vyrazit k prameni. Zvlášť pokud chce účinek, který má pramenitá voda a nestačí mu ta mrtvá přečištěná voda z čističky.

  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 06. červen 2016 @ 10:41:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemám problém s pochopením toho, co píšeš. 
Na nic jiného jsem ani nepoukazoval.
Četl-li jsi pozorně, co píšu.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 04. červen 2016 @ 11:53:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Nelze nazvat mohutnou řeku zakalenou a mít ji za zdroj čisté vody!
Cožpak lze oddělit ze zakalené mohutné řeky čistý pramínek a mít ho za legitimního pokračovatele této řeky?  Můžeš ho sice nazvat "čistým", ale nikdo přece nedá, co sám nemá. Ani mohutná zakalená řeka ti nemůže posloužit za zdroj čisté vody pro tvůj "pramínek", než zase jenom svojí zakalenou vodou. Takže buď připustíš, že onen pramínek vůbec není čistý, nebo že v mohutné řece teče také čistá voda. 

  Moc hezké podobenství, kvalitní reálné. Je vidět, že když píšeš osobní zkušenost z vlastního života, píšeš pravdivě. Ze tvé zkušenosti popisuješ prostředí, které také důvěrně znám.

  Proto taky, když lidi chtějí čistou vodu, neberou jí ze špinavé řeky, ale jdou proti proudu, co nejblíže k pramenům, tam, kde je málo znečištění. Nebo jsou rovnou k prameni.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 06. červen 2016 @ 07:56:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jenomže přirovnáme  - li církev k řece, nelze ji nevnímat v proudu času.

Z počátku zde byl malý pramínek apoštolů, dneska je to mohutná řeka. Ale pokud neumíš cestovat v čase, tak ty osobně nemáš reálnou možnost jít proti proudu času dva tisíce let zpátky  "k pramenu".
Žádný z nás neumí cestovat časem - proto Bůh zařídil zpřítomnění Kristovy oběti v eucharistii a ostatních svátostech Mocí Ducha svatého v církvi  a i my takto dneska můžeme také mít svou osobní účast na Kristu a mít smyty hříchy jeho krví..


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 06. červen 2016 @ 08:32:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
 Ale pokud neumíš cestovat v čase, tak ty osobně nemáš reálnou možnost jít proti proudu času dva tisíce let zpátky  "k pramenu". 

  Stando, to už jsem zvyklý, že máte potřebu si takhle o druhých domýšlet to, co žijete vy. To, že ty něco nemáš/neznáš/nezažil jsi/nemůžeš či dokonce nesmíš neznamená, že to tak mají všichni.


  Přirovnání ŘKC k řece se spoustou přítoků, řece, která sbírá v dějinách kde co, mi přijde jako velmi reálné přirovnání. I to přirovnání reformátorů, kteří měli představu, že si kus té řeky vezmou a vyčistí. Přirovnal jsi to hezky. Pravdivě.


  Jít k prameni živých vod je základ křesťanství, jeho podstata, jádro. To je základní sdělení písma, prolíná se jako předobraz Zákonem, proroky, spisy, často je to v Nové smlouvě. Je to také poslední svědectví našeho učení, na jeho závěru. Ten pramen živé vody je k dispozici každému, kdo žízní a přijde. Samozřejmě, pro lidi, kteří mají zakázáno jít k prameni a nemají tu reálnou možnost (například náboženstvím, ve kterém žijí) je to o kus těžší, potřebují pomoc zvenku.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 06. červen 2016 @ 08:43:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku, já vím, že se dá jít k tomu Prameni živé vody. Osobně.

Ale je to jen proto, že Kristus je reálně přítomen ve své církvi právě i nyní. Aktuálně. Skrze svátosti.

Nikoli skrze jakékoli učení, kdy se lidé mezi sebou hádají, které že je to pravé - to jejich "čisté". Proto jsem poukazoval na to, že se nelze vrátit v čase k "prameni", ale že pramen je reálně přítomen navzdory běhu času  v řece církve neustále.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 06. červen 2016 @ 08:55:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A kam se podějí ty tvoje svátosti, když kostel spadne fárářovi na hlavu? Co pak? Kde pak budeš hledat Krista? Budeš si muset postavit nový kostel, abys v něm toho "krista" mohl znovu uzamčít jako vězně do "svatostánku". No není ti toho tvého oplatkového krista ani trochu líto? Musí být pod zámkem aby ho někdo neznesvětil. Je takový slaboučký a zranitelný, a potřebuje lidskou ochranu před zneuctěním.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 06. červen 2016 @ 08:59:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Toníku, já vím, že se dá jít k tomu Prameni živé vody. Osobně.

  To je dobře, že to víš.


Ale je to jen proto, že Kristus je reálně přítomen ve své církvi právě i nyní. Aktuálně. Skrze svátosti.

  Kdyby tahle vaše virtuální "realita" byla pravda, tak by o tom lidé, kteří přijímají svátosti, svědčili a nesvědčili by to tom, že to jméno Krista nemohou poznat.

  Stando, já nejsem nějaký evangelík, kterého opiješ rohlíkem. Znám prakticky dlouhodobý a reálný účinek svátostí a vím osobně, co to je svátost. A tady na GS je takových lidí více. A svátost není pramenem živé vody.


Nikoli skrze jakékoli učení, kdy se lidé mezi sebou hádají, které že je to pravé - to jejich "čisté". 

  To je dobře, že to víš. 

  Přesně tak: Vaše různá učení a hádky nad nimi s pramenem čisté vody nesouvisí. Tak jako obsah Labe ve Hřensku souvisí s tím, co je v Lovosících, Kralupech a Pardubicích, a ne s tím, co je v Krkonoších a na Šumavě, tak také vaše hádky nad vašimi učeními souvisí spíše s tím, co je ve vás, než s pramenem živé vody.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 07. červen 2016 @ 08:37:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Obsah Labe ale souvisí jak s Lovosicemi či Pardubicemi, souvisí však také s Krkonošemi i se Šumavou. To je fakt.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 06. červen 2016 @ 07:44:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko píše:
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 06. červen 2016 @ 08:28:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Církev dostala od Ježíše ujištění, že v ní bude neustále působit Utěšitel - Duch svatý. Dostala ujištění, že ji brány pelekné nepřemohou (Mt 16,18-19).

Pokud by tedy církev jako celek (tedy biskupové spolu se stádem) opustila Krista, znamenalo by to v důsledku, že Kristus nemluvil pravdu, že prostě jenom "kecal".

To považuji za nemožné.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 06. červen 2016 @ 08:38:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hlava církve je Kristus, a Kristus si svou církev vede Duchem svatým. 

Hlava "církve" antikrista je člověk papež, přes kterého zlý duch vede oklamané ovce a to včetně tebe. Proto tě v dětství "pokřtili" aby ti při výchově hlavu vymyli.

To čemu ty říkáš církev, církev Kristova není. Zkus si od té své "víry" odmyslet to překrásné pomíjející pozlátko jako kostel, obrazy, sochy, lesk, zlato, dunění varhan a zbude ti jen hrozná modloslužebná špína. Stále nechápeš proč má řk nejvíce pozlátek ze všech? Protože za pozlátky toho nejvíce skrývá.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 06. červen 2016 @ 08:47:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Dobrá otázka. Církev se od Krista samozřejmě neodštěpila, ani k tomu nebyl důvod.

  


  Odštěpil se od Krista ten, kdo žije v tichosti, ústraní, skromnosti, nebo ten, koho jsou za velké peníze plné učebnice dějin?

  Odštěpil se od Krista ten, kdo se modlí v ústraní k Bohu a od něj přijímá, nebo ten, kdo si na veřejnosti za peníze předává "moc" a "posloupnost"?  I když je to kupodivu, tak náboženství dokáže převrátit pohled na svět tak, že to lidé uprostřed něj rozpoznávají přesně obráceně. 

  Ono je to dané tím, jakého má kdo krista a taky jakého "namísto-krista". 

  Toník  ]


Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 31. květen 2016 @ 14:02:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Podle mě, momentálně na zemi nežije ani jeden člověk co by měl svatého ducha. O tom proč si to myslím možná napíšu někdy článek.Ale pokud si někdo myslí, že ho má nebude problém nám to dokázat například vzkříšením mrtvého atd. Tímto tedy i vyzývám ty, kteří si myslí, že ho mají ať nám to dokáži.Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: noname (Honza610@centrum.cz) v Úterý, 31. květen 2016 @ 18:55:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslíš si, že dary Ducha svatého se projevují jen kříšením mrtvých ? Jsou přeci různé dary Duicha svatého, jak je řečeno v Písmu, jen  nepodléhají naším přáním a představám. Ti, kteří tento dar mají o tom nemluví a většinou o tom ani neví. Duch svatý se projevuje (vane) kudy chce, narozdíl a není v našich silách to nějak ovlivnit - naštěstí.
H.


]


Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik (Křesťané mě přesvědčují o neexistenci Boha) v Středa, 08. červen 2016 @ 14:05:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo, další perfektní výmluva některých pobožných. Prý neviditelní projevy Ducha svatého. Pšššt, ať ho nevylekáme... Potichoučku. Jé, ptáček zazpíval, asi to byl Duch svatý. Ty ho nevidíš? Nemáš víru? 

Duch svatý se projevuje (vane) kudy chce,

To je perfektní výmluva, aby si mohl náboženský vůdce dělat, co chce a držet svoje ovce v podřízenosti. To je přece tak průhledné ty pobožné fejky... Jak jsem tomu mohl věřit, fakt nechápu...


]


Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: hirali (hirali@seznam.cz) v Pondělí, 30. květen 2016 @ 21:48:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na me trochu dlouhy. V Bibli je jasne receno ze tech 144000 budou lide kteri naplni bozi pozadavky na 100procent to znamena ze tito lide budou stejni jako adam nez padl do hrichu. Prave na techto lidech Buh dokaze celemu vesmiru ze clovek je schopen naplnit Bozi zakon a zit bezhrisny zivot. Ale neplet si to s lidmi kteri vyjdou z babylova. To bude skupina lidi co bude vyvadet lidi z bsbylona a to je velky rozdil. Titi lide budou jedini kteri v tonto hrisnem svete dosahnou svatosti jako Jezis. A tato skupina lidi bude oddelena od ostatnich spasenych lidi a jen tato mala skupina lidi bude znat pisen mojzisovu ostatni spaseni lide to nebudou znat.Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Pondělí, 30. květen 2016 @ 22:22:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
hirali, ze zákona chceš být spravedlivý před Bohem?


]


Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: hirali (hirali@seznam.cz) v Úterý, 31. květen 2016 @ 07:41:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne ze zakona ale zakon a milost tvori jeden celek jenomze to protestantismus kdyz vznikal nepochopil luter a dalsi odhaluli na svou dobu hodne pravd ale neodhalili vsechno. Kdyz bxla odhalena nova pravda tak dodlo ke stepeni citkve nekteri pravdu prijali jini ne ti co ji prijalu zalozili novou cirkev tak se to tahne celou historii protestantismu co nova cirkev o to vetsi poznsni pravdy baptiyte piznali ze Biblicjy je krest poborenim protestante pref nimi to ale nedelaji a pritom je to biblicke kredt ponorenim. Posledni curkvi zatim v pritestantismu jsou adventiste tedyznaji nejvice pravdy nestli bude daldi cirkev nasledivat po nich to nevim
Prostuduj si historii a ten vyvoj poznani pravdy je logickej jen kdyz clovek premyslu z pohledu sbe viry je slepej protoze necemu vrri co je pravda a zmenit to neni jednoduche spise life zuby bechty brani to co pimladaji za pravdu a cemu veri. Ty mas svou viru v Boha a zkus se prekopat na katolika mozna radeji zemres nez abys ses stal katolikem a v tom je ten zakopanej pes. Ja nepatrim k zadne denomi aci a jsem otevrenej pokud obevim neci noveho co dava smysl a zspafa do toho co uz jdem pochopil nemam problem ti prijat ale ty ano stejne jako vetsina lidi co veri v boha.


]


Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 31. květen 2016 @ 14:17:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hirali, adventisté dělají strašnou věc. Oni dávají Ježíše a Zákon do stejné roviny. Tím se snaží vyšachovat Pána Ježíše a zdůraznit sami sebe a svůj výkon ve vztahu k Zákonu. Oni dodržují Desatero kvůli své záchraně, ale už tam chybí ta úcta a láska k Pánu Ježíši a uznání jeho milosti. Bohužel je to smutné. Oni nic nového neobjevili, oni se jen vrátili ke SZ a důležitá je pro ně jen sobota. Stejně jako pro zákoníky a farizeje. Oni neradí slyší o Ježíšově milosti. Pro ně to jsou ctnostné řečičky. Sobota  a jen sobota. Ale Pán Ježíš ji nikdy  a nikde nedal na první místo. A EGW. Ta si někdy vysvětluje Bibli, jak se ji hodí.]


Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 31. květen 2016 @ 15:11:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Advetisté berou zcela správně zákon a milost jako jeden neoddělitelný celek, obojí pochází a patří Ježíši, takže, když tady píšeš o nějakém vyšachování Ježíše tak jsi opět zcela mimo,

...Oni dodržují Desatero kvůli své záchraně, ale už tam chybí ta úcta a láska k Pánu Ježíši a uznání jeho milosti. 

No to ale vůbec není pravda, kdo ti nakukal takovou lež? Adventisté dodržují Desatero z lásky, protože ho mají zapsané v mysli a v srdci, dělají to automaticky a s radostí. Nebo sis to sám nejspíš vymyslel, podívej se na 28 článků víry v co adventisté věří. Jinak pořád a opakovaně lžeš až jsi už trapný. Na druhé straně bez činění Boží vůle do které patří i zachovávání Desatera a pokud ji nečiníš nemůžeš a nikdy nebudeš spasený.

...Oni neradí slyší o Ježíšově milosti. 

Naopak adventisté vyučuji a téměř pokaždé v kázání slyším i o milosti, kdyby jsi se zajímal, věděl bys, ale ty umíš jen pomlouvat, proto jsi zcela mimo.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 01. červen 2016 @ 08:20:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mikine, jí znám dobře Tvoji sektu. Ano, jsou tam i hodné lidé, kteří nejsou  zákoničtí fanatici, ale to, co církev učí  a vyznává,  není o milosti Boží  a Pán Ježíš je často stavěn na stejnou či vedlejší kolej. Není pravda, že se káže u vás hlavně o Boží milosti. Naopak tohle považujete jen za ctnostné řeči.

Vy jste nad Ježíše vyvýšili sobotu  a učení vaší falešné prorokyně. A to je dost smutné. Myslíte si, že jste jediná sekta, která zná pravdu, ale zabředli jste jen do SZ a tam se plácáte.

Kritizujte věřící, kteří v sobotu prostě slouží a pracují. Proč tuhle kritiku nedělal Pán Ježíš? U vás si děti nesmí ani v sobotu ze záhonu utrhnout pro sebe jahodu či kytičku, nesmí prostě skoro nic. To, co určila EGW a doplnili vaši další fanatici, má větší cenu než Pán Ježíš?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: noname (Honza610@centrum.cz) v Neděle, 05. červen 2016 @ 21:38:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Františku,
zda slaví sobotu či neděli bych jako problém neviděl ale pokud slavením dají přednost zákonu a pomoc nebo služba bližnímu je až na druhém místě, pak je na tom něco špatně.
 Ježíš uzdravoval v sobotu, hodil polem a trhal klasy a jedl a další, jak se můžeme dočíst, je fakt že tehdejším zákoníkům to bylo trnem v oku ale také se lze dočíst, co jim na to řekl. Z jejich postojů a srovnání s dneškem mi vyplývá, že člověk se ve svém smýšlení nemění . . .  Nutno zdůraznit, že se zákonickým postojem (přístupem) se setkáš ve všech církvích a o sektách ani nemluvě. To je v lidech a o lidech. Můžeme se  ptát na hranice, mezi církví a sektou. Jediné co mi z toho ve zdejších diskuzí vyplývá, že v sektě je vždy ten druhý . . .  Tak nevím je to k úsměvu ne k pláči ?

H.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 05. červen 2016 @ 23:04:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
... Ježíš uzdravoval v sobotu, hodil polem a trhal klasy a jedl a další, jak se můžeme dočíst,

Ježíš byl jediný skrze kterého Jeho Otec uzdravoval a nejen v sobotu a nebyla to žádná fyzicky namáhavá práce, nikdo jiný z apoštolů nikoho jako Ježíš neuzdravil, aspoň o to není v Písmu konkrétní zmínka nebo o ni nevím, že by třeba ap. Pavel někoho vzkřísil z mrtvých.. 


...ale pokud slavením dají přednost zákonu a pomoc nebo služba bližnímu je až na druhém místě, pak je na tom něco špatně. 

špatně je to, že jsi Boží příkaz nebudeš pracovat v sobotu vůbec doteď nepochopil a vykládáš si ho stejně jak Franta po svém. Někdo někde tvrdí, že pomoc bližnímu v sobotu je až na druhém místě? Kdo a kde? To sis jednoduše stejně jako Franta vymyslel. Když uvidím někoho  v sobotu po cestě do sboru jak třeba omdlí, tak mu snad nepomůžu? Nezavolám mu snad záchranku? Ještě se mi to sice za celý život nikdy nestalo, ale určitě bych mu pomohl. Je třeba si jen neplést pomoc s celodenní prací při sklízení uhlí jak si Franta před časem vymyslel a pak se s námi o tom půl roku hádal. Taková "pomoc" je už fyzickou namáhavou prací, která se dá udělat v jiný den a kterou Bůh v sobotu zakazuje. Pomoc v sobotu se dá jistě rozdělit mezi více lidí tak, aby nebyla pro nikoho prací či břemenem, a fyzický odpočinek a čas strávený s Bohem podle Jeho pravidel Desatera neztratil význam.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: noname (Honza610@centrum.cz) v Pondělí, 06. červen 2016 @ 09:43:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zda bylo uzdravení fyzicky těžká práce nevím ale tehdejším farizeum se to nelílo a pokládali to za hřích, a to očem je řeč.  Práce v nemocnici je službou potřebným a můžeš v nich vidět Krista a pak je to velmi dobrá oslava soboty.  To, že by si někomu nezavolal záchranku, je na hranici trestného činu, zejména když je to člen sboru, to jako na jiného by si se vykašlal ?
Oblíbené uhlí - to záleží na okolnostech i to může být služba či pomoc bližnímu, zejména když jiný den nemůžeš.

H.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 06. červen 2016 @ 16:59:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...To, že by si někomu nezavolal záchranku, je na hranici trestného činu, zejména když je to člen sboru, to jako na jiného by si se vykašlal ?
Oblíbené uhlí - to záleží na okolnostech i to může být služba či pomoc bližnímu, zejména když jiný den nemůžeš.

namluvil jsem o zavolání záchranky členu sboru, ale komukoliv a kdykoliv nejen v sobotu. U toho uhlí je vždy na výběr, kdy ho sklidím, uhlí neuteče, uhlí klidně počká, rodiče si mohli sklidit jeden dva kbelíky to by zvládli, aby měli čím zatopit a počkat, až bude mít syn čas, aby respektovali i jeho víru a den odpočinku, je to jen jejich problém o jejich vzájemné domluvě. Bůh by v té celodenní sobotní "pomoci", ale viděl celodenní práci a dřinu, která může počkat na jiný den. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 07. červen 2016 @ 14:12:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Uhlí, uhlí, tady je vidět adventistické sobectví a neschopnost empatie. Tady nešlo o uhlí, jako spíše o to, jak reagují ti druzí a nejbližší, když jim kvůli sobotě odmítneme pomoc. Mne prostě naštval kazatel, kterou  s hrdostí  a pýchou prohlásí, že je jejich problém, když na naši zápornou odpověď si to uhlí budou uklízet sami. Že si poškodí zdraví, mu bylo fuk. Tady jsem pochopil, jaký hnus je fanatické dodržování soboty bez ohledu na druhé. Neschopnost se vcítit do druhých a jen si chránit svůj den, abych náhodou kvůli tomu nepřišel o spasení. Krásný doklad zákonictví. Stejně tak kritika lidí, kteří v sobotu se věnují nemocným v nemocnicích a jinde a stejně tak jiných pracovníků kdekoliv jinde, jejichž služby i adventisté využívají. Prostě mně adventisté zhnusili sobotu. A to jsem se setkal i s tím, že prý svým dětem v sobotu nedovolí ani utrhnut si jahodu ze záhonu apod. Čili k čemu je takový den? Den neustále sebekontroly a strachu. Hrůza a děs. Jinak je tam i dost hodných lidí jako v každé sektě jsou i lidé hodní, ale také ti fanatičtí, co je ovládají a straší. Moc smutné učení. Šelmou je něco, co je přímo v nich, a žádná neděle.


]


Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 06. červen 2016 @ 08:13:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hirali píše:


/// V Bibli je jasne receno ze tech 144000 budou lide kteri naplni bozi pozadavky na 100procent to znamena ze tito lide budou stejni jako adam nez padl do hrichu///


Fakt jo? A znáš někoho takového? To je samozřejmě úplně proti Písmu. 

Pravdu tady mají v podstatě všechny strany, jen je nutné tu pravdu složit dohromady. Písmo jasně říká:"Pakli díme, že hříchu nemáme, sami se svodíme a pravdy v nás není."(1Jan 1,8). A také:"Díme-li, že jsme nehřešili, činíme jej lhářem a není v nás slova jeho." (1Jan 1,10).


Ježíš nám však dal vysvobození z hříchu. Všechny Boží děti jsou vysvobozeny z hříchu. Kristovou smrtí na kříži. Zemřely s Kristem a proto nemohou hřešit. Což je samozřejmě možné, jen pokud zůstávají v Kristu vírou. Protože Kristus je v tom případě v nich (a to je více než měl Adam) a ten hřešit nemůže. Avšak buď jejich nevědomost nebo zlé a nevěrné srdce jim brání to okusit.

Co však znamená to osvobození z hříchu? Znamená to, že věřící už nikdy nemůže zhřešit a že bude takový jako Adam před pádem? Samozřejmě, že ne, dokud je v tomto fyzickém těle, ve kterém stále sídlí hřích. 

Písmo říká, že osvobození z hříchu je to, ŽE HŘÍCH NEBUDE PANOVATI NAD VÁMI (Ř 6,14). Neznamená to, že už nemůžeme zhřešit nebo že už nikdy nezhřešíme. Ale, že už to nad námi nevládne, že už to nemusíme dělat.

Nejlépe by se to dalo ilustrovat na kouření. Někdo kouřil třeba 60 cigaret denně nebo dokonce si celý den zapalovat jednu cigaretu za druhou. Takže celkem vykouřil třeba 160 cigaret denně (8 krabiček). Nevydržel bez cigarety ani 10 minut. Nemohl jinak. Byl otrok kouření.
Najednou byl ale osvobozen od kouření a nyní, ze dne na den už kouřit nemusí. Nic ho k tomu už nenutí. Ta síla, která ho k tomu dříve nutila tu už najednou není. Nyní už není otrokem kouření. TOMU SE ŘÍKÁ VYSVOBOZENÍ. 
Ale neznamená to, že tu už nebude pokušení k hříchu nebo že si ten člověk nemůže zapálit sám od sebe nebo že už si nikdy v životě nezapálí. Třeba si ještě mnohokrát zapálí. Ale už se nestane to, že by byl na tom znovu závislý jako před vysvobozením, tak, že by musel pálit jednu za druhou. A také se stane to, že i těch příležitostných zapálení bude neustále ubývat. 

Ale jinak, jak říká Jakub:"V mnohém zajisté klesáme všichni."(Jak 3,2). Kdo je vysvobozen z hrubých svázaností, má před sebou ještě dlouhou práci na svých slovech (Jak 3,2). 

Takže: Dokud budeme v těchto tělech, nebudeme úplně bez hříchu - ale hřích už není naším pánem a my nejsme jeho otroky. 
]


Re: Re: Re: Evangelium a nová teologie (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 07. červen 2016 @ 21:06:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Teď ještě jak konkrétně došlo k tomu osvobození.

Všechno podstatné pro věřící se událo na kříži. A následně ve vzkříšení a nanebevstoupení. 

V první řadě na kříži jednala krev Kristova s našimi hříchy. Kristovou JEDNOU obětí byly odstraněny všechny hříchy věřících jednou provždy. Minulé, i budoucí. Kdo nevěří (katolíci), nechť si projdou tyto verše v Židům 10. kap.:
10:1 – Oběti, předepsané zákonem, „nemohou nikdy dokonale očistit ty, kdo s nimi přicházejí".10:2 – Oběti nemohly zcela očistit ty, kdo s nimi přicházeli, ani je nemohly zbavit vědomí hříchu.10:3 – Každoroční oběti hříchy jen připomínají.10:4 – Oběti nemohou hříchy odstranit.10:10 – Z Boží vůle jsme skrze kříž byli „jednou provždy posvěceni".10:12 – „Kristus však přinesl za hříchy jedinou oběť" navěky.10:14 – „Tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje".10:17 – Bůh slibuje, že „na jejich hříchy a nepravosti už nikdy nevzpomenu".10:18 – „Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, není už třeba přinášet za ně oběti."
Celí jsme byli umyti a jsme čistí. Nyní už si jen potřebujeme pravidelně mýt nohy, tedy vyznávat hříchy, kterých se dopustíme. 
Za druhé kříž jednal také s námi samotnými:

»6  To vědouce, že starý člověk náš s ním spolu ukřižován jest, aby bylo umrtveno tělo hřícha, abychom již potom nesloužili hříchu.« [Ř 6,6]
»11  Tak i vy za to mějte, že jste zemřeli zajisté hříchu, ale živi jste Bohu v Kristu Ježíši, Pánu našem.« [ř 6,11]
 »Nebo kdož umřel, osvobozen jest od hříchu.« (Ř 6,7).

Náš starý člověk (člověk před uvěřením, ten hříšník) UMŘEL s Kristem a proto již nemůže hřešit. Jsme-li vírou v Kristu, není v nás už ani kousek živého starého člověka. Úplně umřel, zmizel. Namísto něj v nás žije Kristus - nové stvoření. Kdo umřel, nemůže už hřešit. A nové stvoření už vůbec nemůže hřešit - to se nikdy nedopustí hříchu.
Všechno toto ale přestává platit, pokud nezůstaneme vírou v Kristu. Hřešící Korintské apoštol Pavel vyzývá, aby zkoumali, jsou-li ve víře a jestli nevědí, že Kristus je v nich. 
Jsme-li však ve víře, je naše fyzické tělo hříchu zbaveno sil, protože platí fakt, že duše a život starého člověka, který oživoval toto tělo hříchu, již nežijí a namísto toho toto naše fyzické tělo ovládáme skrze nové stvoření - Krista v nás. Místo starého života je tam Život nový a ten drží svou mocí na uzdě hřích, který v našem fyzickém těle doposud zůstává, dokud naše tělo nebude také vykoupeno vzkříšením nebo proměněním. A dokud nenabyde oslavené kvality - tedy žádné omezení v časoprostoru - jako Pán Ježíš po vzkříšení - procházení zdmi, materiály nebo přemisťování libovolně po celé planetě. A samozřejmě nesmrtelnost. ]


Stránka vygenerována za: 2.53 sekundy