Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ivo.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 12, článků celkem: 15441, komentáře < 7 dní: 499, komentářů celkem: 343165, adminů: 60, uživatelů: 4861  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 62 návštěvník(ů)
a 6 uživatel(ů) online:

Melissokomos
JirkaB
Tomas
gregorios777
wollek
timg

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Ať se jdou homosexuálové zastøelit, hlásá americký baptistický pastor.
·Nepøelezeš
·Dobrá zpráva pro každého ètenáøe
·Odpovìï Pavla Steigera na recenzi Aleše France knihy „Svou slávu nikomu nedám“
·Problémy laického fundamentalismu I
·E. S. Williams: Fenomén nového kalvinismu
·Nesuïte, abyste nebyli souzeni
·O katech
·Reakce Pavla Coufala na dopis odcházejících baptistù z lovosického sboru
·Týraní baptisté ukonèili èlenství v BJB Lovosice

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
99070097
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Záporky v biblické hebrejštině
Vloženo Úterý, 03. květen 2016 @ 11:55:24 CEST Vložil: Tomas

O Bibli poslal karels

V některých případech se hebrejská záporka lo dá přeložit následujícím způsobem – „ještě ne“. Článek se bude zabývat právě tímto fenoménem. Vycházím z práce „Lo' ('not') as 'not yet' in the Hebrew Bible“ autora Gordona E. Whitney.

Ve své podstatě zná hebrejština tři druhy záporek: lo, al, ejn. A jenom pro zajímavost – po mém dotazu, který jsem položil před lety ohledně záporek v dalších starověkých semitských jazycích, mně odpověděl Mgr. Pavel Čech, PhD. z Ústavu srovnávací jazykovědy UK takto:

„Semitské jazyky mají řadu způsobů negace, obvykle v závislosti na typu věty, tj. jinou pro větu slovesnou a pro větu jmennou, pro indikativ, prohibitiv, vetitiv apod. V akkadštině rozeznáváme (ve zjednodušeném přepisu) lá, ul, aj/é, připočíst můžeme i balum ,bez‘. Podobně v ugaritštině: lá, al, balí, énu (vokalizace nejisté).“

V některých případech se hebrejská záporka lo dá přeložit následujícím způsobem – „ještě ne“. Článek se bude zabývat právě tímto fenoménem. Vycházím z práce „Lo' ('not') as 'not yet' in the Hebrew Bible“ autora Gordona E. Whitney.

Velice často se tyto případy, kde se dá překládat „ještě ne“, dají doplnit jiným hebrejským slovem – což je terem.

1. Gen 2,5: „Nebylo na zemi ještě terem žádné polní křovisko ani terem nevzcházela žádná polní bylina, neboť Hospodin Bůh ještě nezavlažoval lo zemi deštěm, a nebylo ejn člověka, který by zemi obdělával.“ Déšť je v očekávání, čas je uvozen ve verši Gen 2,4 „v den“ [bejom]. Časové hledisko zohledňuje i opakované „ještě ne“ [terem], které je závislé na záporkách lo a ejn.

2. Gen 29,7: „Tu řekl: Ještě je jasný den [od hajom gadol], není čas [lo-et] shánět dobytek. Napojte ovce a jděte pást.“ V očekávání je shánění dobytka, čas je závislý na dvou paralelních výpovědích od hajom gadol a et „čas“, který je negován. LXX rovnou překládá záporku lo řeckým oupo („ještě ne“).

3. Žalm 78,30-31: „Nepřešla lo (záporku lo přeložit „ještě ne“) je ještě chtivost. Měli ještě od pokrm v ústech, když proti nim vyšlehl hněv Boží.“ Fráze jsou sémanticky podobné, zatímco v první části „ještě ne“ přešla je chtivost, zatímco v druhé části „ještě“ měli pokrm v ústech.

4. Ezdráš 3,6: „V první den sedmého měsíce začali obětovat zápalné oběti Hospodinu, i když ještě nebyly lo položeny základy Hospodinova chrámu.“ Předpokládaný vývoj je stavba židovského Chrámu, s kterou se počítá a je to také jistota. Není to negace a nejistota, ale záporka lo dává důležitý smysl větě.

5. Ezechiel 4,14: „Namítl jsem: Ach, Panovníku Hospodine, já jsem se ještě nikdy neposkvrnil (lo – „ještě ne); od mládí až do nynějška jsem nejedl zdechlé či rozsápané zvíře ani jsem nedal do úst závadné maso.“ Naznačený vývoj spočívá v poslušnosti proroka vůči přikázání nejíst závadné jídlo. Tato událost, která potkala proroka Ezechiela, měla posloužit jako znamení k vyhnanství. Fráze „od mládí až do nynějška“ stanovuje časový prostor pro negaci. „Ještě ne“ v tomto kontextu vyznívá více než idiomaticky v tom smyslu, že prorok jistě bude muset jíst poskvrněnou potravu, bude to poprvé v jeho životě.

Následující dva příklady ukazují jiné časové hledisko.

6. Jeremjáš 37,4: „Jeremjáš vcházel a vycházel uprostřed lidu, dosud jej nedali [velo] do žaláře.“ Pisatelův úhel pohledu je retrospektivní. Pisatel soudí, že čtenář zná děj a proto předpokládaný vývoj událostí spočívá v tom, že Jeremiáši je odepřen kontakt s lidmi města. Smysl záporky velo „ještě ne“ v tomto textu, ještě více zdůrazní nebezpečí, kterým bude bezprostředně vystaven Jeremiáš a kterým pak bude muset čelit.

7. 2 Sam 23,3-5 „(3)Pravil mi Bůh Izraele, skála Izraele ke mně promluvila: Kdo člověku vládne spravedlivě, ten, kdo vládne v Boží bázni,(4) je jak jitřní světlo při východu slunce, jak bez mráčku jitro, od jehož jasu a vláhy se zelená země.(5) ki A: I když můj dům před Bohem takový není, ki B: ustanovil pro mne věčnou smlouvu ve všem uspořádanou a dodrženou. ki B´: Je to veškerá má spása a veškeré blaho, ki A´: odjinud nevzejde nic.“

Pátý biblický verš (2 Sam 23,5) má čtyři části, které jsou uvozeny hebrejskou partikulí ki – což následně text rozděluje podle chiastické struktury:

A – Davidův dům není ještě dokonalý.
B – Smlouva s Davidem je jistá.
B´– Tato smlouva je nejdůležitější záležitost v Davidově mysli.
A´– Zaslíbený Potomek se ještě nenarodil.

Rozpoznaná struktura v pátém verši tohoto textu nám pomůže mnohem lépe pochopit smysl textu. Vnitřní páry (B,B´) vysvětlují Davidovo pochopení Božího zaslíbení ohledně smlouvy a Davidovo přesvědčení, že Bůh splní, co slíbil.

Vnější struktura (A,A´) jsou pouze časově relativní – nikoliv absolutní a ještě negující – vůči smyslu vět (B,B´). Zmíněný jev, ve kterém chápeme překlad záporky lo na „ještě ne“, se týká úvodu a závěru verše pátého. A hned ve třetím verši bych navrhoval, aby namísto adverbia „spravedlivě“, bylo v textu užito adjektiva „spravedlivý“. (což nakonec podporuje i překlad Vulgáty)

Výpovědi ve verších 3,4 jsou výpověďmi o Mesiáši. Mesiáš bude spravedlivý, bude panovat v Boží bázni. (viz Jan 5,30) Bude jako jitřní světlo při východu slunce. (viz Hildebert Turonensis)[1] Popis ve verši 3 a 4 je v přesném opaku vůči současné Davidově rodině, kde jeden i druhý syn (Abšalóm, Amnón) zemřeli díky svým hříchům a samotný David byl také shledán jako cizoložník a vrah.

Nejproblematičtější bude pro překlad závěr pátého verše – A´, který bývá přeložen různě.

Překlad od třetího do pátého verše s ohledem na logiku článku by mohl vypadat takto:

(3)Bůh Izraele mi řekl, skála Izraele promluvila: Ten, který bude vládnout nad lidmi, bude spravedlivý, bude vládnout v Boží bázni.(4)Zajisté bude jako světlo jitřní při ranním východu slunce bez oblaků. A bude jako zeleň po dešti, která vyroste ze země.

(5)Zajisté můj dům takový není před Bohem, přestože se mnou ustanovil trvalou smlouvu ve veškerém ohledu uspořádanou, utvrzenou. Nepochybně v tom je má spása a všechno potěšení. Ale ještě tomu Bůh nedal vzejít.

Výskyt jevu, kdy záporku lo je možné překládat jako „ještě ne“ není zase tak častý, studie odkazuje pouze na tato místa v Biblickém textu: Gn 2,5; Gn 29,7; Ž 78,30-31; Ag 1,2; Ezd 3,6; Ezd 5,16; Jb 22,15-16; Ez 4,14; Ez 5,9; Jb 23,16-17; Jr 37,4; 2 Sam 23,3-5.


Poznámky:


1. Sol tegitur nube, foeno flos – Slunce skrývající se na nebesích, převzácná květina na rozkvetlé louce.


"Záporky v biblické hebrejštině" | Přihlásit/Vytvořit účet | 2 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Záporky v biblické hebrejštině (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 03. květen 2016 @ 14:18:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
K čemu ta poznámka ?Re: Re: Záporky v biblické hebrejštině (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Úterý, 03. květen 2016 @ 19:12:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je to z latinské básně Hildebert Turonensis, který zřejmě právě v té mnou uvedené poznámce parafrázuje text 2 Sam 23,4

Rovně jako bývá světlo jitřní, když slunce vychází ráno bez oblaků, a jako mocí tepla a deště roste bylina z země (dle Kralické Bible 2 Sam 23,4)
Slunce skrývající se na nebesích, převzácná květina na rozkvetlé louce (z chvalozpěvu Hildebert Turonensis)


]


Stránka vygenerována za: 0.26 sekundy