Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Emil.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 11, článků celkem: 15441, komentáře < 7 dní: 570, komentářů celkem: 343413, adminů: 60, uživatelů: 4861  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 62 návštěvník(ů)
a 7 uživatel(ů) online:

LD
Vota
Willy
JirkaB
timg
Nemohouci1
wollek

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Koho budete volit pøi letošních eurovolbách?
·Ať se jdou homosexuálové zastøelit, hlásá americký baptistický pastor.
·Nepøelezeš
·Dobrá zpráva pro každého ètenáøe
·Odpovìï Pavla Steigera na recenzi Aleše France knihy „Svou slávu nikomu nedám“
·Problémy laického fundamentalismu I
·E. S. Williams: Fenomén nového kalvinismu
·Nesuïte, abyste nebyli souzeni
·O katech
·Reakce Pavla Coufala na dopis odcházejících baptistù z lovosického sboru

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
99092364
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Jahve a Ježíš nejsou protiklady
Vloženo Pondělí, 18. duben 2016 @ 10:53:30 CEST Vložil: Tomas

Kritika bludů poslal JiriBreiNa několika vláknech tohoto webu se objevila nauka, o tom, že bůh starého zákona, Jahve, je krutý bůh, kdežto Ježíš Kristus, kterého odpadlé křesťanstvo (pro mne lidé, kteří sice říkají Kristu „pane, pane“, ale kvůli nedodržováním tóry jsou v nebezpečí, že se k nim Kristus nebude znát – Mt 7:21-23) prohlásilo za Boha, je láskyplný a milostivý a je tak protikladem Jahva. Tento blud velmi zpopularizoval křesťanský biskup Markión, kterého později církev exkomunikovala a jeho blud částečně zamítla (částečně proto, že se sice přihlásila ke starému zákonu, ale nehodlá ho poslouchat).

To, že se blud o krutém bohu Jahvem a milujícím bohu Ježíši Kristu stále objevuje na různých křesťanských webech, mi připadá jako obehraná deska, která již dávno měla skončit v popelnici. Když si totiž člověk přečte starozákonní i novozákonní texty, tak v nich najde, jak milujícího Jahva, tak, řekněme jemně, tvrdého a nesmiřitelného Ježíše.

Texty k tvrdému Ježíšovi (z Českého studijního překladu):

Lukáš 19:12-14.27: „Proto řekl: „Jeden urozený člověk odešel do daleké krajiny, aby se ujal kralování a pak se vrátil. Zavolal deset svých otroků, dal jim deset hřiven a řekl jim: ‚Hospodařte s nimi, dokud nepřijdu.‘ Avšak jeho spoluobčané ho nenáviděli a poslali za ním poselstvo se slovy: ‚Nechceme, aby nad námi tento člověk kraloval.‘ ...  Avšak ty mé nepřátele, kteří nechtěli, abych nad nimi kraloval, přiveďte sem a přede mnou je pobijte.‘“

Ježíš zde uvádí jen jeden jediný důvod pro nadcházející popravu pod jeho osobním dohledem před jeho očima – ti lidé ho nechtěli za krále. Ani slovo o tom, že by to byli třeba vrazi, kteří by si podle tóry smrt zasloužili. Jako důvod jejich popravy neuvádí ani tu nenávist, o které mluvil ve v. 14.
 
Matouš 25:14.24-30:Je to totiž jako s člověkem, který se chystal odcestovat: zavolal své otroky a svěřil jim svůj majetek. 15Jednomu dal pět talentů, druhému dva, třetímu jeden, každému podle jeho schopností, a ihned odcestoval. ... Přistoupil pak i ten, který dostal jeden talent, a řekl: ‚Pane, poznal jsem, že jsi tvrdý člověk; sklízíš, kde jsi nezasel, a shromažďuješ, kde jsi nerozsypal. 25 Dostal jsem strach, odešel jsem a ukryl tvůj talent v zemi. Hle, zde máš, co je tvoje.‘ Jeho pán mu odpověděl: ‚Zlý a lenivý otroku, věděl jsi, že sklízím, kde jsem nezasel, a shromažďuji, kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy mé peníze dát směnárníkům, a já bych si po návratu vzal, co je moje, i s úrokem. Vezměte tedy od něho ten talent a dejte tomu, který má deset talentů! Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít hojnost. Tomu, kdo nemá, však bude odňato i to, co má. A toho neužitečného otroka vyhoďte do nejzazší temnoty. Tam bude pláč a skřípění zubů.‘“

Celkem tvrdý trest za strach z pána a nerozmnožení (nikoli ukradení) pánova majetku.
 
Zjevení 19:12-15: „Jeho oči byly jako plamen ohně a na hlavě měl mnoho diadémů; má napsané jméno, které nezná nikdo než on sám. Je oblečen do pláště zbroceného krví a jeho jméno je Slovo Boží. A vojska, která jsou v nebi, jela za ním na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu. Z jeho úst vychází veliký ostrý meč, aby jím bil národy; bude je pást železnou berlou. On bude šlapat lis vína planoucího hněvu Všemohoucího Boha.“

Plášť zbrocený krví, bití národů ostrým mečem, šlapání lisu vína planoucího hněvu všemohoucího boha. Opravdu obrazy plné lásky a něžnosti. Jak odlišné od starého zákona.
 
Zjevení 14:14.18-20: „A uviděl jsem, hle, bílý oblak a na oblaku sedí někdo podobný Synu člověka, na hlavě má zlatou korunu a v ruce ostrý srp. ... A jiný anděl vyšel z oltáře a ten měl moc nad ohněm. Mocným hlasem zvolal na toho, který měl ostrý srp: „Pošli svůj ostrý srp a skliď hrozny z vinné révy země, neboť její plody dozrály.“ Tu hodil ten anděl svůj srp na zem a sklidil vinnou révu země a hrozny uvrhl do velikého lisu Božího hněvu. A ten lis byl stlačen venku za městem a vytekla z něj krev až po uzdy koní na vzdálenost tisíce šesti set stadií.“

Boží odpůrci lisovaní ve velkém vinném lisu a jezdci topící se v jejich krvi. Jak něžný a láskyplný obraz. Nějak si nevzpomínám, že bych něco tak úděsného četl ve starém zákoně.
 
Zjevení 14:9-11: „A jiný, třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem: „Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku, bude také pít z vína Božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu; a bude mučen v ohni a síře před svatými anděly a před Beránkem. Dým jejich muk vystupuje na věky věků a dnem i nocí nemají odpočinutí ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a ti, kdo přijímají cejch jejího jména.““

Už ani ne pouze pobyt před Kristem, jako v Lk 19:27, ale mučen před Beránkem. Nikde ve starém zákoně jsem nečetl, že by někdo byl mučen před Jahvem.
 
A po tisíciletí Kristovy vlády Zj 20:7-9: „Až se těch tisíc let dovrší, bude Satan propuštěn ze svého vězení a vyjde, aby svedl národy, které jsou ve všech čtyřech úhlech země, Góga i Magóga, a shromáždil je k boji; a bude jich jako písku v moři. Vystoupili na šíři země a obklíčili ležení svatých a milované město. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je.“

Zde sice není řečeno, že by oheň seslal přímo Ježíš, není však ani napsáno, že by proti zničení svedených lidí nějak protestoval, nebo s ním měl nějaký problém. Zjevení navíc upřímně přiznává, že ti lidé byli svedeni Satanem. Vojenské tažení proti svatým tedy nebylo z jejich hlavy. Je možné, že Satanovi prostě naletěli. Podobně jako Adam s Evou. Kdyby Satan nedostal možnost je ovlivňovat, nemuseli by být popraveni.
 
Vzhledem k výše uvedeným textům tedy není nijak překvapivé, že se Ježíš Kristus odmítl nechat nazvat „dobrým“ (Mk 10:18; Lk 18:19). Uvědomoval si totiž, že sám není ani zdaleka tak dobrý, jako jeho otec Jahve. Nejen tedy, že Jahvovi není roven v dobrotě, ale tímto výrokem sám o sobě jasně svědčí i o tom, že mu není roven ani v božství. Tyto a podobné texty zastánci trojice a autoři řečí a krutém bohu Jahvem zaslepeně přehlížejí, nebo se z nich alespoň snaží vykroutit.


"Jahve a Ježíš nejsou protiklady" | Přihlásit/Vytvořit účet | 116 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Neděle, 24. duben 2016 @ 12:45:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím, že to nejhorší co církev v počátcích udělala, že svou nově získanou moc použila k prosazení myšlenek, tedy k prosazení ideologie. Spočívající ve zbožštění Ježíše a v dogmatu (nedokazatelném přesvědčení) "svaté trojice".  Přitom v době, kdy k těmto zvrhlostem došlo, byla velká většina křesťanů přesvědčena, že Ježíš byl - v souladu se svědectvími - člověkem a nikoliv Bohem. Zastáncům se říkalo podle představitele ariáni.Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik (Nejlepší důkazy o neexistenci Boha mi dávají křesťané) v Pondělí, 18. duben 2016 @ 11:58:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky za článek. Taky jsem v poslední době přemýšlel, že s tou dobrotivostí Ježíše to nebude až tak horké. Už jen tím, že se zřetelně nedistancoval od Starého zákona. Pouze umenšil význam soboty a hlásal nenásilí. Ale stejně si každý povídá o Ježíšovi, co chce. Janovo evangelium je plné těžkých teologických úvah, zatímco zbývající evangelia jsou spíše s důrazem na děj, epiku a jazyk je úplně jiný. Přitom to měl být ten samý Ježíš. No a apoštol Pavel, ten si káže úplně svoje věci, co Ježíš vůbec neučil a přitom se zaštiťuje Ježíšem. 


Jinak tento článek od JiriBrei  je výborné varování pro ty pitomce, kteří už skoro rok kvůli uprchlické krizi a strachu z islámu navrhují se přimknout ke křesťanství. Oni tím vybízení nerozhodnuté a tzv něcisty. Čili ty, co nejsou ateisti, ale nemají konkrétní víru. Přitom křesťanství je taky jenom ideologie, která hlásá nenávist. Sice údajně na rozdíl od islámu je křesťanství zreformované a civilizované, ale kdo se pořádně zabýval křesťanstvím, tak ví, že fundamentalismus si rozhodně nebere servítky a vyžaduje naprostou poslušnost, submisivitu, nepřemýšlení, odevzdanost, nulové kritické myšlení. Takže je v přímém rozporu s výdobytky renesance, osvícenství, liberalismu, demokracie a pod. Pravé křesťanství je rigidní, tvrdé, nesmlouvavé a stejně nesnášenlivé jako islám. Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pondělí, 18. duben 2016 @ 12:45:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pozorovatelniku... obdivujem tvoju nenávisť voči všetkému kresťanskému... si tak zaslepený že ani nevieš ako si protirečíš...
píšeš že kresťanstvo je ,,v přímém rozporu s výdobytky renesance, osvícenství, liberalismu, demokracie a pod.,,... a a ni netušíš že práve tie hodnoty sú ovocím kresťanstva... kritizuješ kresťanstvo a obhajuješ hodnoty ktoré vyšli z kresťanstva... je to kreténizmus

píšeš na adresu kresťanstva že vyžaduje: ,,naprostou poslušnost, submisivitu, nepřemýšlení, odevzdanost, nulové kritické myšlení.,,
tento svoj príspevok by si nemohol písať v Severnej Kórei, Irané, Číne... ale môžeš kadiť v postkresťanskej Európe na kresťanstvo ktoré zrodilo kritické myslenie, slobodu jednotlivca a slobodu prejavu... bojuješ voči kresťanstvu ktoré ti dovoľuje kriticky myslieť a kadiť...

takým ľuďom ako si ty niet pomoci...
z celého srdca ti prajem rekreačný pobyt v islamskom štáte... to len preto aby si zažil rozdiel medzi kresťanskými a i inými hodnotami... tam totiž nie je možnosť premýšľať a to by bolo pre teba úplne skvelé...


]


Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik (Nejlepší důkazy o neexistenci Boha mi dávají křesťané) v Pondělí, 18. duben 2016 @ 13:05:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
obdivujem tvoju nenávisť voči všetkému kresťanskému... si tak zaslepený že ani nevieš ako si protirečíš...

Brouku, obdivovat nenávist - to jsou tvoje slova. To je protiřečení. Napsal jsi, že obdivuješ nenávist. Vždyť ty ani neznáš význam slov. Nebo snad na Slovensku máte opačný význam slov? 

píšeš že kresťanstvo je ,,v přímém rozporu s výdobytky renesance, osvícenství, liberalismu, demokracie a pod.,,... a a ni netušíš že práve tie hodnoty sú ovocím kresťanstva. kritizuješ kresťanstvo a obhajuješ hodnoty ktoré vyšli z kresťanstva... je to kreténizmus

Zase jsi vedle. Renesance, osvícenství, liberalismus a demokracii tu byla právě proto, že se našlo dostatečné množství lidí, kterým už přestalo vyhovovat náboženské tmářství. Mimochodem ty jsi jeho esencí, tak ses v tom správně jako potrefená husa našel...z celého srdca ti prajem rekreačný pobyt v islamskom štáte... to len preto aby si zažil rozdiel medzi kresťanskými a i inými hodnotami... tam totiž nie je možnosť premýšľať a to by bolo pre teba úplne skvelé...

Je to v bleděmodrém to samé. Ostatně mnozí k tomu nemáte daleko. Domalujte Ježíšovi kulomet a máte to vyřešené. 


Říkám, jediné štěstí, že jsme sekulární země. Doufám, že křesťané nebudou mít nikdy reálnou moc, i když se o to snaží, jak jen to jde...

]


Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pondělí, 18. duben 2016 @ 13:29:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Říkám, jediné štěstí, že jsme sekulární země. Doufám, že křesťané nebudou mít nikdy reálnou moc, i když se o to snaží, jak jen to jde...

... to si piš že kresťania už nikdy v Čechách a na Slovensku nebudú mať reálnu moc...
už sme tu mali dva ateistické systémy.... fašizmus a komunizmus... paráda... 
neboj už to dlho trvať nebude... o niekoľko rokov budeš musieť nasilu vyznávať islam... možno si potom spomenieš na to znenávidené kresťanstvo... ale už bude neskoro...

a toto čo píšeš je fakt trapné...,,Domalujte Ježíšovi kulomet a máte to vyřešené,,... nemyslel si na Mohameda?]


Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik (Nejlepší důkazy o neexistenci Boha mi dávají křesťané) v Pondělí, 18. duben 2016 @ 14:00:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 to si piš že kresťania už nikdy v Čechách a na Slovensku nebudú mať reálnu moc..

Na Slovensku máte ještě silnější zasahování do státní moci. U nás ale také existuje. Viz restituce, viz státní svátky atd. Viz celý ten článek, co jsem sem dával odkaz. 

už sme tu mali dva ateistické systémy.... fašizmus a komunizmus... paráda... 

Hitler byl věřící, byl pokřtěný. A sám ze sebe udělal něco jako Boha. Komunismus to samé . Lenina mají v mauzoleu tuším dodneska. To není ateismus - to je zbožštění lidí. A přísná ideologie ve stylu náboženství Ateista právě žádné zbožštění neuznává, ani zbožštění lidí. Žádná ideologie. Žádná je žádná. 

neboj už to dlho trvať nebude... o niekoľko rokov budeš musieť nasilu vyznávať islam... možno si potom spomenieš na to znenávidené kresťanstvo... ale už bude neskoro...

Nevěřím, že tady budou lidi v ČR vyznávat islám, ani nevěřím, že by tady do ČR přišlo tolik vyznavačů islámu, aby tady změnili společenské zřízení, že bude nutné povinně vyznávat islám. Ty se jen snažíš vymyslet další konspirační teorii a dokonce zneužíváš toho domnělého strachu, abys podsunul lstivě křesťanství jako něco mírnějšího, přijatelnějšího. To jsem si taky kdysi myslel. Ale už si to nemyslím. Každé náboženství je zlo. Motá lidem hlavy, ubližuje jim. Mimochodem, já necítím ke křesťanům nenávist. To je ostatně nemožné, vždyť to je jako bych nenáviděl svoji minulost, sám sebe. Považuji křesťany za oběti. Oběti, co se nechaly napálit stejně jako jsem se nechal napálit já. Ale ty, co aktivně šíří křesťanství, ty nepovažuji za oběti, ale i za spolupachatele. 

a toto čo píšeš je fakt trapné...,,Domalujte Ježíšovi kulomet a máte to vyřešené,,... nemyslel si na Mohameda?


Jeho oči byly jako plamen ohně a na hlavě měl mnoho diadémů; má napsané jméno, které nezná nikdo než on sám. Je oblečen do pláště zbroceného krví a jeho jméno je Slovo Boží. Z jeho úst vychází veliký ostrý meč, aby jím bil národy; bude je pást železnou berlou. On bude šlapat lis vína planoucího hněvu Všemohoucího Boha.“ 

JiriBrei ti napsal tak výstižný článek a ty stále nechápeš. Tohle je tvůj Ježíš: Místo očí plameny ohně, plášť zborcený krví, z úst vychází veliký ostrý meč, aby jim bil národy a bude šlapat lis vína planoucího hněvu Boha, tedy asi Otce. 

Konečně si to vyřídí s tím ničemným lidstvem, které ovšem si vyrobili sami přesně tak, jak chtěli. Je to trapas... Tomu se říká logický nonsens... Já něco udělám, ono to nefunguje přesně jak chci, tak to rozbiju. Paráda. 


Hele, kdyby skutečně existovala nadpřirozená bytost, co všechno stvořila, chovala by se inteligentně, rozumně. Normálně by se slušně představila. Přestala by si hrát na schovávanou, přestala by hrát ty nachytávky, nemstila by se, nevymýšlela by blbosti, co jsou v Bibli. Bible je fake kniha. ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pondělí, 18. duben 2016 @ 14:25:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevěřím, že tady budou lidi v ČR vyznávat islám, ani nevěřím, že by tady do ČR přišlo tolik vyznavačů islámu, aby tady změnili společenské zřízení, že bude nutné povinně vyznávat islám. Ty se jen snažíš vymyslet další konspirační teorii ...

ak by si aspoň trochu poznal dejepis a povahu islamu tak by si vedel že islam sa šíry mečom... kresťanstvo bolo v celej malej Ázii v dnešnom Turecku... tvoja naivita pramení z nepochopenia podstaty človeka... myslíš si že náboženstvo je koreňom všetkého zla a skutočný liek pre svet je ateizmus, to jest systém bez náboženstva... potom to pravé orechové je komunizmus... najlepšie by ti bolo v Severnej Kórei, tam majú oficiálny ateizmus... alebo si myslíš že ak odstránime všetky náboženstvá, tak nastane raj na zemi?... Marx tvrdil to isté...,,náboženstvo je ópium ľudstva,,... komunizmus celkom úspešne odstránil náboženstvo a bol to systém 100x horší ako akékoľvek náboženstvo...
tvoja ateistická namyslenosť ti zabrzdila mozog a nie si schopný reálne rozmýšľať... ako chceš dosiahnuť ateizmus?... asi tak ako komunisti že zakázali myslieť... a budeš trestať akýkoľvek iný názor?
nemôžem si pomôcť, ale rekvalifikačný kura v islamskom štáte, alebo v Severnej Kórei by ti zjavne pomohol


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik (Nejlepší důkazy o neexistenci Boha mi dávají křesťané) v Pondělí, 18. duben 2016 @ 17:45:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Už jsem ti srozumitelně vysvětloval, že totalitní komunistické (event. fašistické) režimy, které uctívají svého vůdce, nejsou ateistické. Těm jejich vůdcům se přece veškeré obyvatelstvo nábožně klaní, uctívají je, poslouchají je. Jejich vůdcové jsou údajně neomylní. Po smrti je vystavují jak bohy v mauzoleu atd. To není ateismus. To je opět druh pobožnosti. 

Už jsem tu dával hodně odkazů na ateisty. Nedělej se hloupý. Ty dobře víš, co je ateista, ale přesto mi tu strkáš další mytologické postavy. Ateista by nikdy nevěřil, že nějaký komunistický nebo fašistický guru zachrání svět a je mu třeba se klanět. Právě že všechno toto pramení ze zbožnosti. A je jedno, zda ta zbožnost je soustředěna na nadpřirozené postavy nebo komunistické páprdy. Pořád je to zbožnost a zbožšťování.  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik (Nejlepší důkazy o neexistenci Boha mi dávají křesťané) v Pondělí, 18. duben 2016 @ 19:12:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mimochodem zbožšťování žijících vůdců není nic nového. To přece dělal i císař Nero a další římští císaři. Jakmile se někdo prohlásí za neomylného, za Boha, za Vůdce atd. je to jen variace na stejné téma. 

Ateisté, které sleduji, to je úplně něco jiného. To jsou skromní lidi, nehlásají žádnou ideologii. Jsou to často vědci, zejména z oblasti přírodních věd a potom to jsou bývalí křesťané. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pondělí, 18. duben 2016 @ 21:03:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ateizmus je oficiálna dogma komunizmu... podľa nich sa človek potrebuje najprv vysporiadať s náboženskou otázkou a potom bude konečne šťastný a slobodný... práve ateizmus činí z ľudí šelmy a zrúdy... má to svoju logiku... nábožensky založený človek si uvedomuje že nad ním je nejaký Boh a to mu zabraňuje v úplnej skazenosti... ateizmus odstraňuje aj posledné obmedzenie a tak sa z človeka stáva dravá šelma... Stalin, Lenin, Mao, Polpot.... 
ak hovoríš že ateisti sú,, skromní lidi, nehlásají žádnou ideologii.,, tak si asi zrelý na psycho vyšetrenie... ateisticko-komunistické ideologie 20 storoči dokázali zavraždiť viac ľudí ako kresťanstvo za 2000 rokov, to je známa vec...
asi ti fakt prospeje pobyt medzi ateistami v Severnej Kórei...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik (Nejlepší důkazy o neexistenci Boha mi dávají křesťané) v Pondělí, 18. duben 2016 @ 22:15:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ateizmus je oficiálna dogma komunizmu

Ale to mě vůbec nezajímá. Komunisti např. používali také červenou barvu, ale to přece nebude důvodem, že si nekoupím červené auto, pokud budu chtít.  Že i komunisti něco plantali o ateismu je irelevantní. Důležité jsou praktické skutky a ty jejich byly nábožné. Měli své speciální "posvátné" stranické budovy, obdoby chrámů a kostelů, měli své sjezdy, obdoba křesťanských konferencí a shromáždění měli své nábožné poutě - 1 . máje, měli své bohy - papaláše, vystavovali je i po smrti. Komunisti byli velice nábožní. Byli a ty to víš. Nevěřili v tvého boha, věřili ve své bohy. 

Pro mě je křesťanství i komunismus totéž. Ideologie jako ideologie. Obojí chce světu něco vnucovat. 


nábožensky založený človek si uvedomuje že nad ním je nejaký Boh a to mu zabraňuje v úplnej skazenosti... ateizmus odstraňuje aj posledné obmedzenie a tak sa z človeka stáva dravá šelma


Ty těm pohádkám věříš? Ale prosím tě. To ti říkala babička? Mně taky. Ale já jsem už velký kluk. Takže jsem vypozoroval, že ze všech lidí, co znám osobně, se nejlíp chová jeden kámoš a ten je zrovinka ateista. A nikdy jsem neviděl, že by křesťané byli lepší lidi. Mají tytéž kladné/záporné vlastnosti, co zbytek populace. A jako bonus mají šíření svých pověr a mýtů. To většina lidí nedělá. To je specialita pobožných. Tomu ty říkáš nezkaženost? To je srandovní... Takže když budu šířit mýty a báje z doby bronzové a starověku mezi současné lidi, tak budu nezkažený? :-) Ty mě bavíš :-)

k hovoríš že ateisti sú,, skromní lidi, nehlásají žádnou ideologii.,, tak si asi zrelý na psycho vyšetrenie..

Ano, já jsem skromný člověk a můj kámoš ateista je taky skromný člověk. A co znám ateisty na internetu, ta jsou taky skromní lidi. Zatím jsem prošel několik vědců a bývalé křesťany. Všecko skromní lidi. A ani se vůbec nepovyšují jako to s oblibou dělají křesťané....


ateisticko-komunistické ideologie 20 storoči dokázali zavraždiť viac ľudí ako kresťanstvo za 2000 rokov, to je známa vec...
asi ti fakt prospeje pobyt medzi ateistami v Severnej Kórei...

Ty se děláš stále hlupákem. Severní Korea je totalitární stát. Uctívají tam svého vůdce. Je to jejich Bůh a přisuzují mu nadpřirozené vlastnosti např, neomylnost. Čili totéž, co dělají křesťané se svým Bohem. Můžete si podat ruce.

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 19. duben 2016 @ 10:35:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
... nazdar skromný ateista... žiješ vo virtuálnom, vysnívanom svete ateizmu kde neexistuje žiadna ideologia... človek bol stvorený Bohom tak, že má potrebu spoločenstva s Bohom... to znamená že v každom z nás je túžba spojenia z Bohom... preto je človek ,,náboženský tvor,,... nič také ako ateizmus neexistuje... každý ateizmus sa hneď zvrhne na ideologiu, na zbožštenie, kult osobnosti... to predsa dokazujú dejiny ateizmu... vo všetkých krajinách kde bol zavedený ,,vedecký komunizmus,, a ateizmus okamžite nastupuje náboženstvo ateizmu... nič také ako si si vysníval neexistuje a nepoznajú to dejiny... Albánsko bola prvá krajina ktorá vyhlásila že je 100% ateistická... každý z nás musí niečo vyznávať, tak sme stvorený... spoločnosť bez náboženstva existuje len v tvojej mysli a preto sa pre teba stal ateizmus tvojim osobným náboženstvom... k tomu aby si ho začal propagovať potrebuješ mať nejaký ,,ústredný výbor,, nejaké združenie občanov, ktorí budú presadzovať zákaz náboženstva, akejkoľvek ideológie... ja ti budem robiť problém, lebo budem chcieť vyznávať kresťanstvo a tak budeš musieť zakročiť... ale to som už pred rokom 89 zažil...
ateizmus je len jedna z mnohých ideologii... myslieť si že keď zakážeme náboženstvá a akékoľvek ideologie tak nastane raj na zemi je úsmevné a naivné... verím však že u teba to vychádza práve z nenávisti ku kresťanstvu... ateizmus je ideologia...

nemôžem si pomôcť, ale ten pobyt v ateistickej Severnej Kóreii by ti naozaj pomohol... 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 19. duben 2016 @ 11:45:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč píšeš nesmysly? Komunistické myšlení tu bylo  40 roků, nyní už 27 roků máme to pravé, že, ale lidé stojí stále za prd?? Podívej se kolik je sekt a jak někdy využívají svoje ovečky! A co dějiny před komunismem u nás? Kdo tady vládl? Věřící kapitalisté  a věřící šlechta. A jak se chovali k poddaným, k dělníkům apod?

 

Mně připomínáš jednoho fanatického věřícího, který kritizoval socialismus u nás. Ano, měl pravdu. Ale proč tak kritický nebyl k minulým dobám, kdy vládli kapitalisté a šlechta?

 

Severní Korea je hrozný stát. V dokumentu o Severní Korey  od Lindy Jablonské jsem zjistil, že tam písně, které oslavují vůdce, zpívají na noty našich křesťanských písní. Ano lidé, tam jsou úplně vygumovaní lidským náboženstvím, kde bohem je jejich vůdce. A jak to bylo jindy a možná je i dnes? Podívej se  stejně kriticky na křesťanskou víru a její zneužití mocnými v dějinách!!!!

 

Neprospělo by ti žít v době pronásledování pravých věřících jinými " věřícími"??

 ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 19. duben 2016 @ 12:47:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku si úplne vedľa... ja neobhajujem ani kapitalizmus, ani socializmus, ani kresťanstvo... ja len vysvetľujem, že ateizmus je tak isto ideologia ako každá iná... myslieť si že keď zavedieme ateizmus a zrušíme akýkoľvek izmus nastane na zemi mier, je mierne povedané nevedomosť alebo naivita... dejiny dokázali že ateizmus napáchal viac zloby ako čokoľvek...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protikla (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik (Nejlepší důkazy o neexistenci Boha mi dávají křesťané) v Úterý, 19. duben 2016 @ 15:13:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ateismus není žádná ideologie. Ateismus je jenom absence v ty tvé nadpřirozené bytosti. Ateisti nemají žádnou svatou knihu, ani žádnou svatou nauku. Ani neuctívají žádné svaté nebo nadpřirozené bytosti. To všechno děláš jenom ty a tvoji pobožní kamarádi.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou prot (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik (Nejlepší důkazy o neexistenci Boha mi dávají křesťané) v Úterý, 19. duben 2016 @ 15:14:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Doplnění. Ateismus je absence víry v nadpřirozené bytosti. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 19. duben 2016 @ 15:18:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Doplnění. Ateismus je absence víry v nadpřirozené bytosti. 
doplnenie: ateizmus je totalitná viera v nadprirodzených ľudí... (Marx, Lenin, Mao, Polpot,....)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nej (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik (Nejlepší důkazy o neexistenci Boha mi dávají křesťané) v Úterý, 19. duben 2016 @ 17:31:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ivanp: Koukni se někdy na weby ateistů. Meleš z cesty. 
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 19. duben 2016 @ 17:55:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
nemusím čítať žiadne ateistické stránky... úplne mi postačuje história... páni ako Marx, Lenin, Mao, Polpot, Kimirsen...jasne hovoria za všetko...
vďaka Bohu za to, že ,,vedecký komunizmus,, ktorý vraj dokázal neexistenciu Boha už nadobro pominul a tak ateizmus je na smetisku dejín...]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a J (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik (Nejlepší důkazy o neexistenci Boha mi dávají křesťané) v Úterý, 19. duben 2016 @ 18:25:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty jsi tu uvedl nějaké levicové revolucionáře z historie. Ateista může být ale klidně pravičák. Máš to pomotané v hlavě. Nebo spíše jsi ustrnul v dětském vnímání světa, jak tě naučila babička...

Ateismus není na smetisku dejin, to ani není možné. Ty si to pleteš (záměrně) s extrémní levicí a politikou. Ateismus je pouze odmítnutí vodníků, sedmihlavých draků a dalších nadpřirozených bytostí včetně bytostí od pobožných. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik (Nejlepší důkazy o neexistenci Boha mi dávají křesťané) v Úterý, 19. duben 2016 @ 18:26:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ivanp: Věříš v existenci vodníků a sedmihlavých draků? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: J (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 19. duben 2016 @ 18:43:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
na vodníky a drakov neverím, ale verím vo Všemohúceho Boha...

Ty jsi tu uvedl nějaké levicové revolucionáře z historie...

a koho som mal uviesť ??? veď títo páni dôsledne vyznávali a praktizovali ateizmus... Hitler veril v evolúciu, preto vyznával len to čo sa deje v prírode... silnejší jedinec zožerie slabšieho... vyspelejšia rasa nahrádza menej vyspelú, preto neváhal vyhladiť židov... nevera v Boha, to jest ateizmus robí z človeka šelmu... ateizmus nutne vedie k strate morálky... ak nie je nad nami žiadny Boh, tak platí zákon džungle, kde silnejší zvíťazí a v takom prípade ti kľudne vrazím dýku do zad a idem vykradnúť najbližšiu banku... prečo by aj nie... veď žiadny Boh s morálkou, Božím súdom nie je tak prečo si neuľahčiť život?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik (Nejlepší důkazy o neexistenci Boha mi dávají křesťané) v Úterý, 19. duben 2016 @ 19:12:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
na vodníky a drakov neverím

A proč na ne něvěříš? 

 ak nie je nad nami žiadny Boh, tak platí zákon džungle, kde silnejší zvíťazí a v takom prípade ti kľudne vrazím dýku do zad a idem vykradnúť najbližšiu banku... prečo by aj nie... veď žiadny Boh s morálkou, Božím súdom nie je tak prečo si neuľahčiť život?

Vážně? Kdybys nebyl věřící, tak bys šel vykrást nejbližší banku a vrazil mi dýku do zad? To myslíš opravdu vážně? To bys udělal? ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 19. duben 2016 @ 19:41:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
na vodníky neverím lebo to je pohádka a výmysel...

kudlu by som ti vrazil do chrbta... prečo nie?... považujem ťa za menej vyspelého, nižšiu rasu a tak by som použil zákon džungle... veď aj tak si produktom náhody, takže je to jedno... neexistuje zákon, Zákonodarca a som ateista, to znamená neverím v spravodlivosť, len v slepú náhodu ktorá ma stvorila... slepá náhoda ma nebude brať za zodpovednosť... ak by som ti nevrazil kudlu do krku, tak by si ju vrazil možno ty mne... a to nemôžem riskovať... veď v prírode prežije len ten silnejší... môj bezbrehý ateizmus mi dovoľuje robiť čokoľvek len aby som prežil...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 19. duben 2016 @ 19:59:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ivanp: Lžeš.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik (Nejlepší důkazy o neexistenci Boha mi dávají křesťané) v Úterý, 19. duben 2016 @ 20:57:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 ivanp: na vodníky neverím lebo to je pohádka a výmysel...

A přesně z těch důvodů já nevěřím křesťanům a jejich tlusté knize. 


kudlu by som ti vrazil do chrbta... prečo nie?

Tak pokud jsi tedy tak nebezpečný člověk, že nezabíjíš jen kvůli tomu, že se bojíš pekla a snažíš se dodržet zákony z Bible, tak to radši zůstaň u víry. Jestli ti víra, náboženství pomáhá regulovat tvé touhy vraždit, tak je pro společnost v tom případě lepší, když zůstaneš u víry. 

Většina lidí to má ovšem tak, že nezabíjí jiné lidi, protože k tomu nemají důvod. Nic by z toho neměli. A za druhé by se vystavili riziku trestního stíhání, vězení atd. Většina lidí spontánně kooperuje. Ani mravenci nemají náboženství a nezabíjejí se. Spolupracují. To samé lidi. To samé jakákoli zvířata, co žijou ve skupinách. Vždycky spolupracují. Konflikty jsou taky, ale převažuje spolupráce, protože to je výhodnější jak pro chod celku, tak i pro toho jednotlivce...

Ale ty bys bez Bible vraždil.... Hm, no v tom případě ji fakt čti. Hlavně ty pasáže, kde se píše, abys nevraždil. A čti si to každý den, jo? Slibuješ? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 19. duben 2016 @ 21:47:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
jiste... ateizmus vedie k vražde, bezbožnosti, nemorálnosti... nepíš nezmysly o tom ako zvieratá spolupracujú... ako spolupracuje vlk s ovcou, alebo lev zo zajacom?rozdiel medzi zvieraťom a človekom je v tom, že zvieratá sa orientujú podľa inštinktu ktorý majú od stvoriteľa... človek na rozdiel od zvierat má svedomie a slobodnú vôľu... podľa ateizmu je človek len inteligentné zviera, tak prečo sa nechovať ako lev, alebo pes... susedov pes povraždil susedovi všechny slepice... Hitler vraždil židov a Mao číňanov... ak sú to len inteligentné zvery, tak je to ok...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Středa, 20. duben 2016 @ 15:27:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
... podľa ateizmu je človek len inteligentné zviera ...

Myslíš, ivanp, že podle ateizmu? Myslím si, že právě podle teismu. Bez Boha jsme sami o sobě jen jako ta zvířata, podle Kazatele, a inteligence v tom nehraje roli. Ale na rozdíl od zvířat se právě díky té inteligenci můžeme radovat ze svého díla, protože to je náš podíl na Božích vůli (záměru). A v době jeho soudu spravedlivých i ničemů nastává čas pro každý záměr a pro každé dílo, ať ničemy tak spravedlivého. Dílo každého bude jednou zjeveno a záměry každého budou jednou odhaleny. Ať už za jeho života nebo po smrti. Bůh ve stanovený čas vyjeví na světlo, co je ukryto v lidských srdcích, ať dobré či zlé. Ale bez Boha jsme sami o sobě jen (jako) zvířata, ničím se od nich nelišíme. A ta myšlenka tu byla dříve než ateismus.

Kaz3,17V duchu jsem si řekl: Spravedlivého i ničemu bude soudit Bůh, protože tam nastane čas pro každý záměr a pro každé dílo. 18A tu jsem si v duchu o záležitosti lidských synů řekl, že je Bůh tříbí, aby viděli, že jsou sami o sobě jako zvířata. 19Neboť pokud jde o úděl lidských synů i o úděl zvířete, mají stejný úděl: Jak umírá jeden, tak umírá i druhý, a obojí stejně dýchá. Člověk nemá před zvířetem žádnou přednost, vždyť je to všechno marnost. 20Všechno to odchází na stejné místo; vše to vzešlo z prachu a vše se to navrací v prach. 21Kdo ví, zda duch lidských synů vystupuje vzhůru? A duch zvířat sestupuje dolů do země? 22Viděl jsem tedy, že není nic lepšího, než že se člověk bude radovat ze svého díla, neboť to je jeho podíl. Vždyť kdo mu umožní, aby se podíval na to, co bude po něm?  

Tele


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik (Nejlepší důkazy o neexistenci Boha mi dávají křesťané) v Středa, 20. duben 2016 @ 18:47:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ivanp: V České republice žijou statisíce ateistů a nikoho nezabíjejí. Totéž na Slovensku. Ty jsi prostě kecálek...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Čtvrtek, 21. duben 2016 @ 07:53:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...být kecálek je špatné... horšie je byť slepý a ignorovať fakt že ateistické systémy 20. st. zavraždili viac ľudí ako ,,kresťanstvo,, za 2000 rokov... odkiaľ by mal ateista morálku, keď je to inteligentná opica?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik (Nejlepší důkazy o neexistenci Boha mi dávají křesťané) v Čtvrtek, 21. duben 2016 @ 08:42:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kde máš ty vraždící ateisty, kecálku? Já znám mnoho ateistů a nikdo nevraždí. Kde teda jsou? U tebe v dědině? Kolik znáš osobně ateistů, co někoho zavraždili? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Čtvrtek, 21. duben 2016 @ 12:02:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
já znám taky mnoho ateistú a znám mnoho kresťanov a nikto z nich nevraždí... kecálku... ale to nie je argument... argument je to že ateistické systémy za 100 rokov povraždili viac ľudí ako ,kresťania,, za 2000 rokov... čím to asi je?... kecálku?... na tebe to nedojde, pretože neznáš nikoho z ateistov kto vraždí... ja hovorím o historických faktoch a ty furt melieš to samé... ty znáš len hodné ateisty... Kotleba a spol dokazujú svoju pravdu tak, že holokaust a vraždenie ateistov vlastne ani nebolo... koncentráky, gulagy to je len propaganda... no ale ak ty znáš len hodné ateisty, tak asi má Kotleba pravdu... kecálku... jo, abych nezapomněl... ja poznám tiež jedného hodného fašistu... vo filme Šindlerov zoznam hrá hlavnú úlohu... aj komunisti boli hodní... až na tie vraždy a zhýralú morálku inak boli fajn... 
pozdrav chalanov v ateistickom klube a povedz im že poznáš hodne slušných ateistov a že kresťanstvo vedie k úpadku morálky, ale keby všetci boli ateisti tak.... začne raj na zemi...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik (Nejlepší důkazy o neexistenci Boha mi dávají křesťané) v Čtvrtek, 21. duben 2016 @ 16:31:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ateista pouze na rozdíl od tebe nevěří v ty nadpřirozené bytosti, v které ty věříš. To je všechno. Všechny další kecy jsou zbytečné...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik (Nejlepší důkazy o neexistenci Boha mi dávají křesťané) v Čtvrtek, 21. duben 2016 @ 16:33:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A nedodal jsi mi žádné jméno vraždícího ateisty ze tvého okolí, přitom jsi psal, že být ateistou znamená nemít žádné zábrany a vraždit. Takže jsi lhal...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik (Nejlepší důkazy o neexistenci Boha mi dávají křesťané) v Čtvrtek, 21. duben 2016 @ 21:08:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo a ateista se nesnaží tvrdit něco, co nemůže dokázat, na rozdíl od nábožných lidí...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 19. duben 2016 @ 18:35:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  No, kouknul jsem se na ty dva weby. Na ateistickém náboženství není nic zajímavého, je úplně stejné, jako jiná náboženství: Obsahem je jen vymezování se proti jiným náboženstvím, snaha je zakázat, omezit svobodu projevu. Všechny články jsou o nějakýc vašich bozích.  I vaše vystupování je dost podobné tomu, co tu předvádí římští katolíci nebo komunisté. 

  Zabývají se ateisté taky nečím jiným, než tím, co je uvedeno v článcích na těch vašich serverech?

  V čem se tedy jako ateisti prakticky lišíte od jiných vám podobných náboženství?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a J (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik (Nejlepší důkazy o neexistenci Boha mi dávají křesťané) v Úterý, 19. duben 2016 @ 19:20:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na ateistickém náboženství není nic zajímavého, je úplně stejné, jako jiná náboženství: Obsahem je jen vymezování se proti jiným náboženstvím, snaha je zakázat, omezit svobodu projevu. 

Kde konkrétně a kdo má zájem omezit svobodu projevu? 

Všechny články jsou o nějakýc vašich bozích

Jakých konkrétně? 

 V čem se tedy jako ateisti prakticky lišíte od jiných vám podobných náboženství?

Zatím mi žádný ateista nenabízel žádnou svatou knihu, ani žádné svaté postavy, ani nic nadpřirozeného. Ani sliby za života, ani sliby po smrti. 

  Zabývají se ateisté taky nečím jiným, než tím, co je uvedeno v článcích na těch vašich serverech?

Moje servery? Můj server podle počtu příspěvků je granosalis. A jinak mám osobní stránky s hudbou. O ničem jiném nevím. A kdysi jsem přispíval na krestanske-diskuse.net.  Zda se zabývají ateisté něčím jiným než je uvedeno na těch dvou serverech? No tak asi jo. Asi chodí do práce, mají rodiny atd. Tak to je stejná otázka, jako kdybych se ptal, zda dělají křesťané něco jiného než že píšou na granosalis... 


]


Ateisté - Re: Jahve (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 19. duben 2016 @ 21:41:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Kde konkrétně a kdo má zájem omezit svobodu projevu? 

  Například jakýsi Petr Tomek v článku Kreacionismus na Gymnáziu Písek.


Jakých konkrétně? Zatím mi žádný ateista nenabízel žádnou svatou knihu.

  Dawkinsova kniha Magie reality jakožto úvod do vědeckého skepticismu určitě není svatá a rozhodně jí velmi ukřivdili, když ji v recenzi zařadili do sekce náboženství, to se pan Petr Tomek, rozumný, skromný a soudný to ateista, zlobí jistě poprávu. 

  Rozhodně ten vědecký skepticizmus není žádná ideologie. Žádná je žádná.


 Zda se zabývají ateisté něčím jiným než je uvedeno na těch dvou serverech? No tak asi jo. Asi chodí do práce, mají rodiny atd. 

   Tak to jsem rád. Prošel jsem 2x10 článků na titulce těch dvou ateistických webů, všechny ty články byly o náboženství. Pokud se ateisté zabývají taky nečím jiným, než náboženstvím, tak je to jen dobře, to jim schvaluju.

  Toník


]


Ateisté - Re: Jahve (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik (Nejlepší důkazy o neexistenci Boha mi dávají křesťané) v Čtvrtek, 21. duben 2016 @ 08:49:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ti lidi píšou o náboženství, neboť se s tím setkali. Buď byli věřícími, nebo jim víru někdo nabízel atd. Ti lidi jen reagují na ten tlak. A já jsem to tak měl taky celý život. Nikdy za mnou nechodili ateisti a nezvonili mi na dveře bytu a nedávali mi do ruky brožurky, aby mě pozvali na nějaké ateistické shromáždění. To dělají jenom pobožní. Nikdy na mě nevyvíjel tlak ateista, abych nevěřil. Naopak tlak byl na mě vyvíjen jen od věřících. Někdy i kontroly, telefonáty, zda jsem byl ve sboru atd. Ateista mi nikdy netelefonoval, abych přišel na nějaký seminář, konferenci, nikdy se mě neptal na můj duchovní život, nikdy mi nedával doporučení, nikdy žádné závazky. To všecko dělali jen věřící. Takže logicky kdo byl vystaven nějakému takovému tlaku, tak na to reaguje. 

Ale vy pobožní si nedáte nikdy pokoj. Budete vždycky evangelizovat. Ať už na náměstích, nebo na pracovištích, nebo přes internet nebo kdekoli. Vy to musíte dělat.


]


Ateisté - Re: Jahve (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik (Nejlepší důkazy o neexistenci Boha mi dávají křesťané) v Čtvrtek, 21. duben 2016 @ 16:40:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A pokud mi někdo odepíše, že komunisti pronásledovalí věřící, tak komunisti nebyli ateisti, ale byla to jen jiná ideologie, jiné náboženství a ideologie a náboženství se mezi sebou vzájemně nesnášejí. Komunisti chtěli, ať lidi povinně poslouchají a uctívají jejich bohy. Lidské bohy. A to je rys náboženství. Komunisti o sobě mohli tvrdit, že nejsou náboženstvím, ale byli. Dokonce byla zakotvena v ústavě vědoucí úloha komunistické strany - což je něco nevídaného! To je totéž jako ve středověku vedoucí úloha církve... Prostě z bláta do louže. Nejlepší je sekulární společnost. Tedy společnost, která umožňuje náboženské a jiné ideologické směry, ale není to povinné ani ve státním školství, ani ve státní správě, ani ve "státních" médiích. Tam by to mělo být od ideologie čisté. 


]


Ateisté - Re: Jahve (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 27. duben 2016 @ 19:46:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Nikdy za mnou nechodili ateisti a nezvonili mi na dveře bytu a nedávali mi do ruky brožurky, aby mě pozvali na nějaké ateistické shromáždění. 

  No, tak to žijeme v jiném světě. Za mnou normálně na křesťanský server lezou nějací ateisté a snaží se nás tu přesvědčit, že bůh neexistuje. Ve škole jsem měl patnáct let ateisty, kteří se mne snažili přesvědčit na svou víru.


To dělají jenom pobožní. 

  No, nejen. Pobožní mně agitovali stejně, jako ateisti. Víra pobožných se od ateistické víry neliší, jen jedni věří, že bůh existuje a druzí že bůh neexistuje. Jedna i druhá ta víra je mrtvá, neužitečná.


Nikdy na mě nevyvíjel tlak ateista, abych nevěřil. 

  To na mne ano, dlouhá léta.  


Ale vy pobožní si nedáte nikdy pokoj. Budete vždycky evangelizovat. Ať už na náměstích, nebo na pracovištích, nebo přes internet nebo kdekoli. Vy to musíte dělat.

  No, zajedno mezi pobožné už nepatřím, za druhé když mi přičítáš tvůj život, tak se pleteš. Já jsem nenalítnul nátlaku, který jsi žil ty, a když, tak jen nakrátko.


  Jinak díky za odkazy na ten ateistický kult, je to docela zajímavé čtení.  Ateisté jsou evidentně stejně nesnášenliví k jakékoliv víře než jejich, na těch stránkách je mnoho zmíňek o omezení svobody projevu pouze na bezbožnost a zákaz projevu jakéhokoliv jiného kultu, než ateistického například ve školách, úřadech a projevů na veřejnosti. Zjevně se snaží prosadit pouze svůj kult, koketují s myšlenkou zakázat i jakékoliv jiné kulty než bezbožnost. Na jednu stranu se snaží, aby byl jejich kult braný vážně a postaven na roveň jiným kultům, na druhou stranu se proti všem kultům vymezují. Přitom mají dokonce své mučedníky, jako všechny klasické kulty.


  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 20. duben 2016 @ 07:14:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Františku, komunistické myšlení tu nebylo 40 roků. Stačí se podívat na některé filmy z první republiky. Teď jsem slyšel jednu zajímavou informaci: Češi jsou jediný národ na světě, kteří si komunismus zvolili dobrovolně sami. Na všech ostatních místech světa se komunisté dostali k moci krvavým pučem, vraždami, násilím. U nás jim lidi dali moc dobrovolně. A mnoha lidem komunistické myšlení zůstalo v hlavě až dodnes, mnoho lidí dodnes neudělalo pokání ze svého omylu a někteří dokonce komunismus adorují jako správný a šíří ho dál. Ale už to nebude dlouho trvat, lidský život je omezený.


Podívej se  stejně kriticky na křesťanskou víru a její zneužití mocnými v dějinách!!!!

  Rozdíl mezi křesťanskou a komunistickou vírou je v tom, že křesťanskou víru musís zneužít, aby se stal hřích. Musí se člověk chovat opačně, než Ježíš. 

  Komunismus má hřích zakódovaný v sobě. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protikla (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 20. duben 2016 @ 16:03:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je zajímavé. Komunismus má v sobě zakódovaný hřích a co kapitalismus, imperialismus, feudalismus..  Na to jsi zapomněl úmyslně????]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou prot (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 20. duben 2016 @ 18:31:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Na to jsi zapomněl úmyslně????

Ne, já jsem reagoval na tvůj příspěvek, k jeho tématu.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 20. duben 2016 @ 19:15:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
aha, a co ty ostatní nemají také ten kód?


]


Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 18. duben 2016 @ 14:41:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jirko, co píšeš popírá Boha i Ježíše!!!!!Láska je nesmysl. Bůh je krutý  a krutý  a trestá  krutě i za maličkosti. Větší hříchy nechá pak bez trestu.


Copak tohle má logiku???


Jak chceš takto přivést lidi k Pánu Ježíši? Přilákat a pak jim oznámit krutou pravdu či lež??


Sadistům se Tvůj výklad  a příklad bude jistě líbit.


Pán Ježíš zde hovoří v podobenství o konci světa. To bude likvidace zla a to je něco jiného, než to, co dělo ve SZ, vraždění, rabování  a jiné. To není o povaze Pána Ježíše v tomto čase a ani v  minulosti.


Proč nepíšeš o Pánu Ježíši dnes a v minulosti, o tom, jak působí na srdce lidí a koná dobro. Nebo je to jen pohádka?


Proč se lidem tak libí Bůh, který je krutý  a válečník. Kdo má zájem na takovém vykreslení Boha. Přece Satan. Tomu jste podlehli!!!

Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Pondělí, 18. duben 2016 @ 18:22:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku, najdi si prosím, na netu(nepamatuji si) -Pavel Hanes prednášky mp3 , je to slovenský teolog,baptista. Jsou tam mp3,- ako čítať bibliu- od Mojžíše, ke Zjevení. Je to biblická škola, doporučuji!


]


Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: JiriBrei v Pondělí, 18. duben 2016 @ 19:49:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Františku,
myslím, že brečíš na špatném hrobě. To, co jsem o Ježíšovi vybral, je z nového zákona. Mám ho cenzurovat, protože v něm není vždy ten Ježíš, kterého si křesťané vysnili?  Není to Satan, ale bible, kdo vykresluje Jahva i Krista tak, jak je vykresluje. Podle bible je to dokonce bůh sám, kdo se takto vykresluje, neboť "veškeré Písmo je vdechnuté Bohem" (2 Tim 3:16 Český studijní překlad). To, proč jsem zde uvedl jen jednu stranu mince ukazující obraz Ježíše, je proto, že ji mnozí zde rádi ignorují. To je vše. Také mám radši tu druhou, milující a laskavou.
Apoštol  Pavel věřil, že bůh celým písmem, a ne jen některými pasážemi, vychovává člověka mimo jiné ke spravedlnosti a každému dobrému skutku (2 Tim 3:16.17). Ty tomu nevěříš? A pokud tomu věříš, Jaké poučení si z krutých pasáží máme vzít, abychom byli připraveni ke každému dobrému skutku? Já jsem z nich často na rozpacích a nevím si s nimi rady. Ignorovat a zamlčovat je, ale nehodlám.


]


Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik (Nejlepší důkazy o neexistenci Boha mi dávají křesťané) v Pondělí, 18. duben 2016 @ 20:48:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dokazování kruhem Co říká Bůh?
 To si přečti v Bibli. 
A co se píše v Bibli?
 Že máš číst Bibli. 
To ti řekl  Bůh osobně? 
Ne, píše se to v Bibli.
 A kdo prohlásil, že Bible je od Boha? Bůh?
 Ano. A kde a jak to prohlásil?
 V Bibli. 
A jak to prohlásil? 


"veškeré Písmo je vdechnuté Bohem" (2 Tim 3:16 Český studijní překlad)

Ale to neříká Bůh, ale Pavel
To nevadí. To je jako by to říkal Bůh. 
Jakto? Pavel je Bůh? 
Ne, ale Pavel byl jeho služebník.
Jak to můžeš vědět? 
Píše se to v Bibli. 

:-) :-) :-)]


Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 18. duben 2016 @ 21:07:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To, co Pavel napsal, psal na základě poznání Boha a zjevení, jichž se mu od Boha dostalo. Proto jsou Pavlovy listy součástí Písma Svatého. Byl natolik jedno s Bohem, že i když vyslovil své mínění, stalo se ono součástí Písma-Bible. Jestli tomu, nevěříš, nevěř, ale v Pavlově době i dnes je mnoho lidí, kteří tomu věří, protože je to pravda, kterou i jim Bůh zjevuje skrze Ducha moudrosti a zjevení, za něhož se Pavel modlil pro věrné svaté v Efezu. Ty sám sis ke své škodě vybral, že tomu věřit nebudeš, ale tím nezměníš ani Písmo ani Pravdu ani Boha.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 18. duben 2016 @ 21:18:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale, Willy, vše se musí brát také trochu  s ohledem na dobu  a zvyky. Pokud bych se měl držet Pavla ve všem doslova, pak by ženy ve shromáždění měly mít na hlavě vždy šátek, nesměly by kázat Boží Slovo apod. Pokud něco neví, nechat se poučit od muže doma.

Zvláštní. Dodržujete to u vás? A když ne, tak proč ne? Přece z Pavla hovoří Duch Boží? Anebo je to i jinak a ne vždy  z něho hovoří Duch Boží?

 

A tak je to i s vraždami  a jinými krutostmi ve SZ ?? Tak lidé uvažovali  a mysleli a toto svoje myšlení vkládají i do Božích úst. Malují si Boha podle svých potřeb a zkreslují, ale to je právě práce Satana, protože Satan chce, aby se lidé Boha báli  a viděli v něm i krutost  a jiné vlastnosti. Ve SZ té milosti  a lásky je dost málo.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 18. duben 2016 @ 21:57:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Boží slovo bylo a je dáno Božím dětem, aby z něho měly výživu a život. Není to jen nějaká sada příkazů, pokynů, nařízení a rad, jak máš žít. Když Boží Slovo-Krista jíš a tímto Slovem žiješ, pak žiješ skrze Krista Jeho božským věčným životem, řízený vnitřním zákonem Ducha života v tvém nitru (duchu), takže víš, co máš dělat, říkat apod., aniž by ti to někdo zvnějšku říkal, protože chodíš s Bohem a On s tebou, máš s Ním společenství, žiješ v něm a On v tobě a stáváš se Jím v životě a přirozenosti, nikoli však v Božství, jsi s Bohem jedno skrze vzájemné přebývání tak, jako byl Bůh Otec a Pán Ježíš jedno tím, že Otec byl v Synu a Syn v Otci. A takovým žitím, způsobem života a jednotou s Bohem je pro nás apoštol Pavel příkladem a vzorem podobně jako Pán Ježíš.  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Pondělí, 18. duben 2016 @ 23:48:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku, že bylo pokrývání hlav u žen v době Pavla? Když uvěřila některá  ze sloužících děveček ,(znamení rituální prostitutky-holá hlava), asi nebylo vhodné na ně ukazovat.
Kázání u žen? Osobně neuznávám sbory, kde káže žena dospělým mužům. Co tak ji dát vařečku a učení dětí, které potřebují najít Pána?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik (Nejlepší důkazy o neexistenci Boha mi dávají křesťané) v Pondělí, 18. duben 2016 @ 21:54:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To, co Pavel napsal, psal na základě poznání Boha a zjevení, jichž se mu od Boha dostalo. Proto jsou Pavlovy listy součástí Písma Svatého. Byl natolik jedno s Bohem, že i když vyslovil své mínění, stalo se ono součástí Písma-Bible. Jestli tomu, nevěříš, nevěř, ale v Pavlově době i dnes je mnoho lidí, kteří tomu věří, protože je to pravda, kterou i jim Bůh zjevuje skrze Ducha moudrosti a zjevení, za něhož se Pavel modlil pro věrné svaté v Efezu. Ty sám sis ke své škodě vybral, že tomu věřit nebudeš, ale tím nezměníš ani Písmo ani Pravdu ani Boha.

Mně nejde o Pavla. To byl jen příklad. Jako příklad mohl být třeba někdo jiný. Např. Petr. Princip by byl vždy stejný. Dokazování kruhem. A ty v tom pokračuješ. 

Když se tě zeptám, jak můžeš tvrdit, co jsi mi napsal, zase mi odpovíš: To se píše v Bibli. 

Bible je všechno. Ta kniha je ten Bůh. Všimni si, kolik tyjátru jsi kolem toho nadělal. Tak například jsi mi napsal, že Pavel byl zajedno s Bohem (což vyvozuješ z té tlusté knihy). Dále jsi mi napsal, že v Pavlově době tomu mnoho lidí věřilo (což opět vyvozuješ z té tlusté knihy). Dále jsi mi napsal, že i dneska je spousta lidí, co tomu věří (což mě asik má ohromit :-), ale neohromí, protože dneska je také spousta lidí, co věří mnoha dalším věcem, třeba že se byli podívat na Marsu.) Dále mi píšeš, že jsem si ke své škodě vybral, že tomu věřit nebudu. Což má být morální apel. Mám se jako stydět :-) Ale já se nestydím. Nemám důvod věřit každé tlusté knížce. 

Zkrátka, Willy, místo toho povídání jsi mohl jen čestně přiznat: Ano, my křesťané nemáme v rukách nic. Jenom tu knihu... No a bylo by to vyřešené...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 18. duben 2016 @ 22:55:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zkrátka, Willy, místo toho povídání jsi mohl jen čestně přiznat: Ano, my křesťané nemáme v rukách nic. Jenom tu knihu... 

To jsem nemohl, pozorovatelniku, protože já nemám jen tu knihu - mimochodem z praktického důvodu více a častěji používám aplikaci ve smartphonu - já mám i Autora té "knihy" v sobě, mám Ducha Pravdy, Ducha Svatého, který mi dosvědčuje pravdy z Písma nebo jinak řečeno, že to, co je tam napsáno, je pravda. Můj život je živý Kristus, ne ta kniha! I kdybych tu knihu a mobil ztratil a neměl, pořád by Bůh žil ve mně a já v Něm, připomínal by mi, co mi řekl a vedl by mne jako/skrze vnitřní zákon Ducha života v mém nitru.

No a bylo by to vyřešené... Ne, nebylo!
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik (Nejlepší důkazy o neexistenci Boha mi dávají křesťané) v Pondělí, 18. duben 2016 @ 23:37:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Byl jsem už s tolika kazateli, uzdravovateli, evangelisty a vždycky měli jen knihu. Věřím ti, že jsi hluboce věřící a že nepochybuješ. Ale kdybych se s tebou setkal, viděl bych jenom pána s knihou :-)


I kdybych tu knihu a mobil ztratil a neměl, pořád by Bůh žil ve mně a já v Něm, připomínal by mi, co mi řekl a vedl by mne jako/skrze vnitřní zákon Ducha života v mém nitru.


To ti věřím. Tak jako zasloužilý křesťan už sis to nahrál do mozku. Jsou to milióny neuronů a synapsí. Už tu knihu z velké části máš v hlavě. Tak jako třeba právníci znají zpaměti většinu zákonů. 
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 18. duben 2016 @ 23:51:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemám "tu knihu" v hlavě, mám Slova, v ní napsaná, v mém srdci, odkud je může Duch kdykoli vzít, připomenout mi je a já z nich budu mít život nejen pro sebe, ale i pro lidi kolem mě.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 19. duben 2016 @ 00:07:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Spoustu veršů neznám zpaměti. Systematicky jsem se učil verše zpaměti jen v biblické škole a po ní jen některé verše, ale prostě věřím, že všechno co potřebuji vědět o Bohu Otci jako zdroji života, který nám dal ve svém Synu, našem Pánu Ježíši Kristu skrze svého Ducha, Ducha Svatého, mohu a budu poznávat stejně jako apoštol Pavel, který neměl Nový zákon jako my dnes, a možná ještě lépe a více. 
Pro Boha to není nemožné, zvláště, když je to Jeho vůle. A Bůh se nám v Kristu stal velmi dostupným a poznatelným v osobě PÁNA JEŽÍŠE KRISTA - nikoli literární postavy, nýbrž živého a pravého Boha a člověka zároveň, který se stal ve vzkříšení Duchem oživujícím, který žije v duchu věřících v Krista, jako jejich život a oni mají to svědectví sami v sobě a mohou kdykoliv a komukoliv, jsou-li připraveni, vydat svědectví/počet o/z naději/e, kterou mají a jíž je Kristus v nás, ta naděje slávy.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik (Nejlepší důkazy o neexistenci Boha mi dávají křesťané) v Úterý, 19. duben 2016 @ 08:50:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hele, mě nemusíš přesvědčovat. Já vím, že máš ten pocit, že to je realita. Já ti rozumím, protože jsem věřícím byl. To je rozdíl, že ateista, co byl celý život jen ateista by nevěděl, o čem teď píšeš. Já vím, jak to funguje, jak se člověk cítí. Taky s tebou souhlasím, že nemusíš znát všechny verše zpaměti, ale znáš obsah Bible jako celku. Vždyť já to mám taky pořád v hlavě. Mě to nikam nezmizlo. Nejde to jen tak vymazat. Budu celoživotně poznačený tímto náboženstvím. Nicméně z mého pohledu se nejedná o nic nadpřirozeného. Jsou to pouze informace, software v hlavě. Kdyby to bylo něco nadpřirozeného a Bůh tobě zvenčí měnil tvoje myšlení, zasahoval by ti do mozku tak, abys byl lepším člověkem, abys více a správněji dělal jeho vůli, tak by to znamenalo, že může přece stejně zasahovat i do těla a napravit něco, co nefunguje optimálně. Nebo se Tvůj Bůh specializuje jen na mozky a jen tam zasahuje? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 19. duben 2016 @ 12:24:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Můj Bůh se specializuje na ducha, protože je Duch, nikoli na hlavu nebo mozek. Z ducha se pak šíří za spolupráce člověka do duše, kterou proměňuje, aby nakonec vykoupil i naše těla a přetvořil je v těla podobná Jeho tělu slávy, tj. nesmrtelná dokonalá. Tohle žádné náboženství nedokáže.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik (Nejlepší důkazy o neexistenci Boha mi dávají křesťané) v Úterý, 19. duben 2016 @ 15:01:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vida. Takže ty přemýšlíš nikoli mozkem, ale duchem. A tam se nic dokazovat nedá. Geniální trik. Na celou vědu jsi vyzrál. Máte to vymakané....


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 19. duben 2016 @ 15:34:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mysl upnutá na D/ducha je život a pokoj. Mysl upnutá na tělo je smrt!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik (Nejlepší důkazy o neexistenci Boha mi dávají křesťané) v Úterý, 19. duben 2016 @ 17:26:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je toto možné? Máme další ústředí, kterým přemýšlíš. Už je to mysl. Takže lidé podle křesťanů myslí duchem, duší, srdcem a teď další slovo myslí. Přitom podle vědců člověk myslí mozkem, ale tomu vy křesťané nevěříte. Máte na to jiné orgány. Neviditelné. Duch, duše, srdce, mysl. Takže těmito čtyřmi neviditelnými orgány vy, křesťané, myslíte na rozdíl od běžných lidí, co myslí mozkem. Nebo kterými z nich? Jak se mezi sebou ty neviditelné orgány duch, duše, srdce, mysl liší? Nebo to je jedno a to samé? Nebo existuje ještě nějaký pátý (šestý, atd.) neviditelný způsob, jakým vy, křesťané, myslíte? Můžeš mi je prosím všechny vyjmenovat, ať už nemám překvápko? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protikla (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 19. duben 2016 @ 20:26:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mysl je hlavní složka, část duše. Dalšími částmi jsou city a vůle. Pán Ježíš říká, že duši máme zapřít a apoštol Pavel psal, že myšlení těla znamená smrt, myšlení Ducha život a pokoj, dále, že se máme proměnit obnovou mysli, obnovit duchem své mysli a o sobě a svých spolupracovnících psal: My mysl Kristovu máme. Když však budeš používat svou přirozenou, tj. neobnovenou mysl, nebudeš tomu stejně rozumět.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou prot (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik (Nejlepší důkazy o neexistenci Boha mi dávají křesťané) v Úterý, 19. duben 2016 @ 20:46:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vy jste tu skoro všichni básníci. To není próza, to je poezie. Proto se taky říká verš z Bible, že jo. Čím více to je zamotané, neurčité, rozplizlé, méně hmotné, tím pobožněji to působí a někoho to ohromí, lekne se, uvěří a už je z něho další křesťánek. 


Hele, já kdybych vymýšlel Boha, tak by byl úplně opačný. Ne nějaký tajemný, rozplizlý a schovávající se s mluvící v jinotajích. Můj Bůh by byl čestný, přímý, rovný, charakterní. Každé jeho slovo by bylo jako od kováře, Poctivé a bez toho slizu. Můj Bůh by se lidem slušně  představil. Nehrál by s nimi žádné hry ani nachytávky. Jednal by férově. Každý by věděl, na čem je. A pokud by lidi stvořil, tak by s nimi byl. Reálně. Bez vytáček.  

Bible je tedy spíše parodie na Boha. Psali to diletanti. A psychopati. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 20. duben 2016 @ 19:00:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Bible je tedy spíše parodie na Boha. Psali to diletanti. A psychopati. 

  Ono to je tak, že některé věci jsou některým lidem jasné, kdežto jiným se docela převrátí.

  Když Pán Ježíš například říká: "Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha", tak pro některé lidi je to jasné a přímé slovo, docela poctivé a kované. Takový člověk mu bude dobře rozumět a bude z něj mít užitek. A jiný člověk si půjde nechat vyšetřit a vyškrábnout cholesterol a když po všech lékažských zákrocích bude mít ty správné "čisté" vědecké mmol/l hodnoty a Boha neuvidí, bude Ježíše považovat za mluvku a křesťanství za podvod.

  Což je také práce toho, jak Bůh k těmto lidem mluví, takže to klidně mohou svést na něj.

  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nej (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik (Nejlepší důkazy o neexistenci Boha mi dávají křesťané) v Čtvrtek, 21. duben 2016 @ 07:52:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já netvrdím, že Ježíš neměl ušlechtilé myšlenky. Měl. Ostatně kvůli tomu jsem byl věřícím. Ale jde o celkový poměr v Bibli. Takže ještě jednou. Nikdy jsem nepsal, že by Bible byla špatná od A po Z. Mohou tam být zajímavé rady, lidová moudrost, přísloví i charakterní postavy. Ale současně tam jsou lživé informace, předpotopní a popotopní pověry, báje, mýty atd. Pro tebe je to slovo od Boha, pro mě je to lidské dílo. Pro tebe jsem odpadlík, ty jsi pro mě naiva. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 21. duben 2016 @ 10:42:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Také si nemyslím, že celá Bible je špatná. Některé příběhy jsou poučné a ze života. Některé příběhy mohou mít v sobě kus pravdy a jiné jsou vymyšlené tak, aby vyhovovaly tehdejším kněžím a zákoníkům. Je to podobné, jako si Bibli vysvětlovali a upravovali a doplňovali různí křesťanští kněží a vůdcové sekt. Co je strašné, je fundamentalistický přístup, který vraždy, rabování a zlo obrátí jako projev Boží lásky. Ale ke komu? K těm, kteří z toho mají zisk. Čili účelově napsané. A nikomu už nevadí, že právě tohle lidi vždy více inspirovalo než Ježíš.

 

Já věžím, že v postavě Ježíše je zakódováno něco, co má obrovskou sílu  a moc být prospěšné člověku. Je v tom duchovní síla. A proto ti praví křesťané nejsou zlí a mají srdce vždy na pravém místě, ale jejich málo a mohou to být i katolíci, prostě kdokoliv.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a J (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik (Křesťané ze mě udělali ateistu) v Neděle, 24. duben 2016 @ 00:33:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já věžím, že v postavě Ježíše je zakódováno něco, co má obrovskou sílu  a moc být prospěšné člověku.

Jo, to souhlasím. Když se budou pobožní řídit Ježíšem, tak mě momentálně nenapadá nebezpečí pro společnost, které by z toho vyplývalo. Snad až přílišná lhostejnost k věcem veřejným a politice. Ostatně Ježíš to sám říká, že Jeho království není z tohoto světa, distancuje se od jakéhokoli sepětí se státním uspořádáním. Co patří císaři, to dejte císaři, co Bohu, to dejte Bohu. Jenže někdo stát musí řídit, musí fungovat zdravotnictví, skolství, úřady, soudy, policie, ekonomika atd. To prostě nejde shodit ze stolu. Takto by tu ještě bylo otroctví a ženy by si o volebním právu mohly jenom nechat zdát. Lidé se holt musejí postarat o fungování státu. Kdyby se všichni chovali jako Ježíš, tak by se to rozpadlo. Musíme vyrábět, musíme prostě fungovat. Nemůže být každý potulný kazatel, co prorokuje brzký konec světa. 

Kdyby dneska všichni začali napodobovat Ježíše, začli chodit do ulic a volat čiňte pokání, blíží se konec světa, tak by ten konec světa fakt způsobili. Taky kdyby se všichni začali řídit pravidlem, že kdo tě uhodí na pravou tvář, nastav mu druhou, tak to taky nedopadne dobře. Druhý extrém je oko za oko. 

Všimni si že první extrém oko za oko vymyslel Hospodin, tedy údajný Ježíšův otec a druhý extrém, nechej si kadit na hlavu, respektive, kdo tě uhodí na pravou líci, nastav mu i levou, vymyslel jeho syn Ježíš. 

Naštěstí většina lidí má rozum a neřídí se ani jedním extrémem, které jim jejich Bohové doporučují. Většina lidí je někde mezi. Tedy ani si nenechá všecko líbit, ani nevolá po pomstě oko za oko. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 28. duben 2016 @ 23:34:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Pro tebe jsem odpadlík, ty jsi pro mě naiva. 

  No, že jsem pro tebe naiva, to chápu. Po tom, co píšeš o ateismu a o tom, co jsi dělal u letničních a jak jsi je bral, jsi pro mne naiva zase ty.

  Odpadlík pro mne naopak nejsi. To by ti mohlo dojít: Na to, abych tě považoval za odpadlíka, musel bych tě nejdřív považovat za křesťana. Ty tu ale naprosto jasně svědčíš, že jsi křesťanství nezažil, že jsi jen napodoboval, co jsi viděl okolo sebe, hodně ses snažil a upřímně. Ale tvůj život byl klasická pobožnost: Tvoje představy, že člověk se do nebe nebo do pekla dostane za nehřešení nebo hřešení, že musí nutně pořád evangelizovat, že nesmí mít rád život a kdejaké další ukazují jasně, co jsi žil.

  Těžko tě tedy mohu považovat za odpadlíka.


Ale současně tam jsou lživé informace, předpotopní a popotopní pověry, báje, mýty atd. Pro tebe je to slovo od Boha, pro mě je to lidské dílo. 

  Opět, podle toho, čemu jsi nalítnul, neposuzuj druhé lidi. Já samozřejmě vím, že jsou v bibli i nepravdivé, lživé informace, na konkrétní z nich jsem psal kdysi i článek

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 19. duben 2016 @ 18:16:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...Můj Bůh se specializuje na ducha, protože je Duch, nikoli na hlavu nebo mozek.

Jenže duch Boží (dech) má sídlo v mozku či v jeho blízkosti a je s ním spojen. Pokud neprojde Pravda Ducha mozkem, nemáš šanci ji jakkoliv přijmout. Např. jen samotným srdcem pravdu nelze přijmout, to ještě nikdo nikdy nedokázal. Srdce to samo o sobě nedokáže, kdo mluví něco jiného je lhář. Proto nám Bůh např. Desatero v nové smlouvě zapsal nejdříve do mysli a pak i do srdce, do mysli, abychom ho znali o čem je, a do srdce, abychom ho dodržovali s láskou.


...Z ducha se pak šíří za spolupráce člověka do duše, kterou proměňuje, aby nakonec vykoupil i naše těla a přetvořil je v těla podobná Jeho tělu slávy, tj. nesmrtelná dokonalá. Tohle žádné náboženství nedokáže.


 Źádná samostatná duše neexistuje, protože celý člověk je podle Písma duší živou, (duše, která hřeší umře). Pravda ducha se pak šíři správně co celé lidské bytosti tj, těla.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 19. duben 2016 @ 18:54:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Wily: zjevení a poznání, toť jádro.... Je tak subjektivní, tak nepřenosné, že jím lze odůvodnit cokoli ;-) 


]


Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 19. duben 2016 @ 19:23:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dokazování nedokazatelným...je spíš nemoc kruhem, či nemoc biblí...


]


Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 18. duben 2016 @ 21:24:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já myslím, že jsi jehovista a tak máš jinou víru. Mně to nevadí  a nic proti Tobě nemám. Kristus pro vás je jen prostředník a není Bůh. To je zase vaše víra. Kruté pasáže z Bible nemají logiku, protože ukazují, že Bůh vede války, učí lidi se mstít a jiné  aj iné a ještě se raduje z toho, jak lidi zahubí.

Toto přece nejsou vlastnosti Ježíše. Co se dá dělat? Je to zase váš jehovistický obraz]


Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: hirali (hirali@seznam.cz) v Pondělí, 18. duben 2016 @ 21:19:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Pán Ježíš zde hovoří v podobenství o konci světa. To bude likvidace zla a to je něco jiného, než to, co dělo ve SZ.

Na konci světa to budou Boží soudy. Ale třeba potopa, sodoma,a mnohé jiné události ve starém zákoně jsou Boží soudy nad zlem. Je to podobné jako v závěru dějin této země jen v omezené míře. Pokud zlo dosáhne určité urovně a lidé se neobrátí přijdou Boží soudy, to platilo po celou dobu lidských dějin jen jednou přijdou ty soudy naposledy nad celým lidstvem.

Jinak je tady možnost že pokud by izraelský národ nezlikvidoval ve svém okolí určité zlo tak to zlo by zlikvidovalo časem izraelce a pokud by izraelský národ zlovy mazalo z povrchu země tak by ani Ježíš nemohl přijít na tuto planetu a neměl by kdo zvěstovat evangelium. satan by prostě zničil boží lid a kdyby se mu to povedlo tak my dnes by jsme neměli žednou naději na spasení Takže z pohledu druhé strany Bohu kolikrát nezbylo než bránit svůj lid třba i válkami aby přežil boží lid v izraeli a další generace lidí měly naději na spaseni i v tomto kntextu přemýšlej.
Co je lepší být humanista a nezlikvidovat jeden národ který nikdy nepříjme Boha izraele a časem riskovat že ten národ zlikviduje izraelce a další generace lidí ztratí možnost spasení nebo ten bezbožný národ zlikvidovat a dát dalšém milionum lidí naději na spasení ne milionum ale dnes nás je 7miliard. těch bezbožníku bylo možná několik destítek možná stovek tisíc.

Jinak Františku vše nemusíš chápat v nebi ti to Buh proč se to stalo vysvětlí a uvede pravé duvody proč se tak stalo, a když ti to vysvětli tak v tvých očích to nebude Buh co zabíjí ale Buh lásky plný milosti. my dnes nevíme přesně co se v te době dělo proč to bylo tak či onak ani dnes nemůžeme soudit valečné konflikty protože těch informaci nemáme mnoho to co píšou media je jen špička ledovce ty nevíš co se přesně děje v syrii a jinde.


]


Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 18. duben 2016 @ 21:55:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jaký svůj lid? Co bylo Božího na židech?Sami páchali hodně zla? To je tedy Boží lid?

To byla krásná reprezentace Božího národa? Válečníci, zloději...  Ježíš mohl být počat z jakékoliv ženy  z jakéhokoliv národa.  V bibli to přesně není určeno. Semeno ženy porazí Satana. Celý rodokmen Josefa nemá biologicky s Ježíšem nic společného. A pak o Mesiáši měli židé jiné představy  at y mají dodnes.]


Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Úterý, 19. duben 2016 @ 00:35:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku, jestlis četl někdy celý Starý zákon, nemohlo ti ujít, že Bůh si vyvolil Abrahama, jeho syna Izáka a syna z dvojiček, - Jákoba, - ten měl 12 synů,- počátek Izraele. No, a Bůh si vyvolil tady ty hajzlíky a vraždící bestie (to víš, znásilňovali,rabovali a modloslužebnili), aby se skrze ně narodil Spasitel Světa. 
Takže tvůj Spasitel přišel z téhle pakáže, upravené geneticky- skrze *****ičky- na pořádnej póvl-že?
A teď ber, nebo odmítni, ale nehraj si tady na pana dokonalého...
Ježíš vyšel z maštale, ne z paláce!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 19. duben 2016 @ 07:31:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud jsi si všimnul, tak Ježíš s nimi nemá nic společného. Marie otěhotněla jiným způsobem a geny a vše to ostatní vložil do jejího vajíčka sám Bůh. Ty hajzlíci  a nehajzlíci mohou Ježíše přijmout jen vírou a jakého jsou původu, na tom nezáleží. A že se Ježíš narodil ve chlévě je důležité hlavně pro nás, protože vedl obyčejný život  a měl obyčejné rodiče. Nebyl fanatik, ale věděl co dělá. Měl emoce jako my  a když ho něco naštvalo , tak se i lidsky rozčílil.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 19. duben 2016 @ 15:20:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš že nemá s nimi nic společného? Byl žid, potomek z rodu Davidova, ze semene Davidova, jak bylo zaslíbeno. Jak Bůh semeno Davidovo vpravil do Marie? A pokud "zázračně" stále by mělo být přeci Davidovo. Vpravil snad Bůh svoje geny do Marie? Bůh má geny? Je snad Bůh člověk? Ježíš byl člověk jako my. Byl zplozen člověkem a narodil se z člověka. Ježíš že vedl obyčejný život a měl obyčejné rodiče? Josef byl nástupcem krále Davida, Ježíš potomkem Josefa. Byl královského rodu, ač Davidův královský rod neměl politický vliv, ale z tohoto rodu byl očekáván Syn Boží - Mesiáš. Ježíš měl mesiášský původ z krále Davida. Měl výsady, jaké neměl obyčejný člověk. On ani jeho bratři, Josef i Marie. Připravoval se na roli Mesiáše, byl Nazarejský. Narodil se v hostinci ne ve chlévě. Řadil zástupy do formací jako David ... Kolik pověr, tolik špatných úsudků. Tele


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 19. duben 2016 @ 18:19:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...Narodil se v hostinci ne ve chlévě.


dokaž...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 19. duben 2016 @ 19:09:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobře ty :-) beru

... narodil se ve chlévě .... dokaž...

Mudrcové vstoupili do domu ... žádný chlév... nic nedokazuje, že se narodil v domě a ne ve chlévě

Zavinula jej do plének a uložila do jeslí :-) nic nedokazuje, že se narodil ve chlévě.

Nebylo místa v "hospodě", proto jej položila do "jeslí". Třeba se narodil někde v Betlémě pod oblohou :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 19. duben 2016 @ 16:24:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku, Pán Ježíš po svém vstupu do veřejné služby nedělal nic lidsky, nýbrž božsky. Ale lidem kolem to většinou nebylo nic platné, stále v Něm viděli především člověka; tedy ti, kdo Ho znali podle těla. Pokud by jim Bůh Otec nezjevil, že je nejen člověk, ale i Jeho Syn a nepřitáhl je k Němu, stejně by k Němu nepřišli, I Petr potřeboval zjevení od Otce, Kým Pán Ježíš je, jinak by to nevěděl.
A co ty, Kým je pro tebe Pán Ježíš Kristus?  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 19. duben 2016 @ 21:21:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy: ti kdo ho znali podle těla..

A jak jinak se člověk zná? ( poznává?)
Duši nevidíš, Ducha taky ne,vidíš tělo...
Zjevení, ano co jiného? Jinak se to nedá zpiplat....


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 19. duben 2016 @ 21:24:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
2K 5:16 :A tak od nynějška nikoho neznáme podle těla. Ačkoli jsme i znali Krista podle těla, nyní Ho již takto neznáme.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 19. duben 2016 @ 21:35:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...ty neznáš ani rodinu? Nikoho? Ty vidíš jen duchy?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 19. duben 2016 @ 21:46:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty už jsi viděl ducha? Já ne. Znát někoho podle ducha znamená, vědět, jaký je v nitru - duch je ta nejniternější část člověka, kterou Bůh, který je Duch, stvořil, aby mohl s člověkem komunikovat. A duchovní lidé spolu také mohou komunikovat od ducha k duchu skrze Krista, který je Duchem oživujícím v duchu věřících v Krista.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: tele v Středa, 20. duben 2016 @ 11:43:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty už jsi viděl ducha? Já ne.

Ty jsi ještě vážně neviděl ducha? Opravdu ani nelze ducha vidět? :-) A andělé jsou co, když ne duchové? Jakpak to, že je podle Písma mnozí viděli? Třeba tokový David uviděl anděla, který pobíjel lid morovou ranou. :-)

Znát někoho podle ducha znamená, vědět, jaký je v nitru - duch je ta nejniternější část člověka, kterou Bůh, který je Duch, stvořil, aby mohl s člověkem komunikovat.

Tedy znát někoho podle ducha, je znát jeho nejnitěrnější část? Jako navenek zlý, ale vnitru dobrý? A bez ducha nemůže Bůh komunikovat s člověkem? A jak to mají zvířata? S těmi nekomunikuje a oni s Bohem nekomunikují? Nebo v nich taky stvořil ducha? Bůh tvoří hmotu, se kterou neumí komunikovat, pokud nemá ducha? To je už pro mne opravdu duchařina.

Nic ve zlém, ale i tak se mi zdá, že si ducha zhmotňuješ. Tele


]


Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pondělí, 18. duben 2016 @ 16:04:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Každý si Ježíše představuje po svém.
 No ale je to jeho chyba?Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik (Nejlepší důkazy o neexistenci Boha mi dávají křesťané) v Pondělí, 18. duben 2016 @ 18:01:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdyby byla pravda, že Ježíš vstal z mrtvých a že těsně předtím, než odejde do lokality Nebe z lokality Nebe na planetu Země přijde jako náhradní osoba třetí osoba Boží, tedy Duch svatý, mělo se to nějak projevovat. Jak? O tom se píše v Bibli. Jsou tam jasně popsaná znamení a dary. Viděl jsi to někdy? Já nikdy nic! Jen imitace. Trapné imitace. Je to šílené. Křesťané sami dnem i nocí vytrvale pracují na diskreditaci vlastního náboženství. Ale největší drzost je, že po předvedení fake úkazu oni jedou dál. V Americe jsou někteří křesťanští uzdravovatelé souzeni a i po odpykání trestu  znova rozjedou svoji službu uzdravování, Prý je Pán povolal. To je nechutné. Nenastal čas, aby byli křesťané trestně zodpovědni za své sliby? Někdo třebas odmítne lékařskou péči, nebo udělá jiné špatné rozhodnutí, třebas naopak něco podstoupí (protože to prý bylo slovo od Pána) a dopadne to špatně. Křesťané pak od toho dávají ruce pryč. Křesťané si hrají s lidmi. Náboženství není legrace. To není jen hra. To reálně ubližuje, škodí. zavádí lidi. Lidé se pak nerozhodují racionálně ale podle křesťanských rad a toto je může velmi poškodit. Náboženství bych proto dal na seznam nebezpečných ideologií. A to nehovořím o tom, že náboženství podněcuje nenávist proti určitým skupinám obyvatel, což je dokonce porušování zákonů ČR!


]


Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 19. duben 2016 @ 18:41:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zmrtvýchvstání je řečnický obrat, a je popsán až za nějakých 30 let poté... A rozšířili jej křesťané, normální literární obrat, vymysleli žánr "evangelií", těm nerozuměli pozdější křesťané... A máme mýtus!


]


Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Pondělí, 18. duben 2016 @ 18:09:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
JiriBrei, na co si tady hraješ? Pokud nepochopíš a odmítneš Ježíše, jako Boha-Jahveho v lidském těle, nemáš Spasitele!
.Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: JiriBrei v Pondělí, 18. duben 2016 @ 19:56:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, jestli je Ježíš Bohem-Jahvem v lidském těle, tak pak nechápu, proč se zde někteří přispívající tváří, jako by byl Ježíš někdo jiný, než Bůh-Jahve v lidském těle? A pokud je Ježíš Bohem-Jahvem v lidském těle, proč se odmítl nechat nazvat dobrým (Mk 10:18; Lk 18:19)?


]


Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Úterý, 19. duben 2016 @ 00:52:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
JiriBrei, - protože člověka, který si taky potřeboval odskočit na latrínu, by židé nemohli příjmout, jako Boha...Když se Ježíš ptal učedníků, kdo že on je...


]


Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 19. duben 2016 @ 17:23:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No to by židé (ani tedy apoštolové) nemohli kohokoliv přijmout za Boha, ani kdyby si na latrínu nikdy neodskočil. Apoštolové o Ježíši neprohlašovali, že je Bůh, ale že je Mesiáš - Syn Boží - Syn živého Boha. A v tom je rozdíl. Ježíše chtěli kamenovat za to, že on člověk ze sebe prý činil Boha tím, že řekl "Já a Otec (židovské zástupné označení Božího Jména) jsme jedno" a tak se rouhal Jménu. A Ježíš jim opáčil, že je v písmu psáno, že Jsem řekl  "Bohové (jsem který jsem) jste", a když to písmo musí platit o těch, ke kterým to bylo Bohem vyřčeno, pak se on nemůže rouhat, když ho Bůh pomazal (posvětil, ustanovil) a poslal (vyslal k naplnění jeho vůle) na svět tím, že říká "Jsem Boží Syn" (Já a Otec jsme jedno). Podle jeho skutků měli poznat, že jsou to skutky Boží (Otce - jeho Já Jsem). Alespoň podle těch skutků jeho (že plní Boží vůli) měli poznat a poznávat, že Otec (Bůh) je v něm a on v Otci. Ježíšovo Synovství Boží stojí a padá na tom, že činil vůli Boží. Tak byl on i Bůh jedno - jedna vůle. Tele


]


Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 19. duben 2016 @ 18:06:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...Apoštolové o Ježíši neprohlašovali, že je Bůh, ale že je Mesiáš - Syn Boží - Syn živého Boha.


otázka je co je v tomto verši myšleno, zda "On je ten pravý Bůh a věčný život" se zde myslí Ježíš, jak někteří vykládají nebo se zde mluví o Bohu Otci (, že o Otci tomu spíše věřím já).

1. Janova 5x20-21: Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život. Děti vyvarujte se modlářství.


a třeba Tomáš Ježíše nejspíš považoval za Pána i za Boha, pokud neměl na mysli v tu chvíli Ježíše jako Pána a Otce jako Boha, to ale nevíme...

Jan 20:27  Potom řekl k Tomášovi: Vložiž prst svůj sem, a viz ruce mé, a vztáhni ruku svou, a vpusť v bok můj, a nebudiž nevěřící, ale věřící.
28  I odpověděl Tomáš a řekl jemu: Pán můj a Bůh můj.
29  Dí jemu Ježíš: Žes mne viděl, Tomáši, uvěřil jsi. Blahoslavení, kteříž neviděli, a uvěřili.


...Ježíšovo Synovství Boží stojí a padá na tom, že činil vůli Boží. Tak byl on i Bůh jedno - jedna vůle. Tele

Ano Bůh Otec + Boží Syn byli jsou a budou jako dvě božské bytosti "jediný Bůh" a "jediný Pán" vždy jedno, či jedním, či zajedno, ve všech svých úmyslech. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 19. duben 2016 @ 18:34:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mikim: když budeme operovat biblí, najdeme co chceme. Ježíš o sobě nic nenapsal, to cca 30 roků po jeho vraždě, napsali křesťané!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 19. duben 2016 @ 21:05:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, pro mne tedy není Bytí bytostí, stejně jako Bůh, tj. Otec, není bytostí, ale Bytí samo. A Ježíš, tj. Syn boží, není Bytí samo, ale je Bytostí, jehož životem je Bytí samo. Proto Otec a Syn jsou jedno. Ale Otec není Syn a Syn má život z Otce. Tele


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Středa, 20. duben 2016 @ 20:53:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, pro mne tedy není Bytí bytostí, stejně jako Bůh, tj. Otec, není bytostí, ale Bytí samo. A Ježíš, tj. Syn boží, není Bytí samo, ale je Bytostí, jehož životem je Bytí samo. Proto Otec a Syn jsou jedno. Ale Otec není Syn a Syn má život z Otce. Tele

Řečeno vědecky :-)  ( tak nějak si dokážu představit bibli neuzavřenou )
Mozek se chová proti přírodě,  vymýšlí si....]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 21. duben 2016 @ 14:28:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vědecky?!? ;-) Né...

Písmo by nemělo být uzavřeno v dogmatech vůči poznávání. Dokud nebude, zůstane stále živé. Jakmile by bylo plně poznáno, stalo by se mrtvým a bylo by nahrazeno výkladovými dogmaty. Ale díky Bohu Písmo nelze pochopit skrze rozumování, ale skrze právě prožívání - nejprve poznat, zažít (prožít) a pak teprve pochopit. Do té doby jej mohu jen znát, vědět o něm, přemýšlet nad ním, rozumovat, ale ne jej pochopit. A pochopit plně? Jak je psáno ap.Pavlem - kdo si myslí, že už něco plně poznal, ten ještě (to něco) nepoznal tak, jak by mělo být poznáno. :-) Tedy úplně se mohu minout ve svém poznání pravý význam - podstatu - daného Písma. :-) Tele


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 21. duben 2016 @ 20:24:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tele: skrze prožívání se vytváří spojení ( synaptické spoje) u každého" jiné a jinak"
Prožívání nás od sebe navzájem "odděluje", a to prožíváme " skoro totéž "...
Bible lidem nepomáhá, ani mrtvá ani oživená...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protikladyA? (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 21. duben 2016 @ 20:52:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A? Nějak jsi se minul, v tom co jsem napsal. Jinak slovo je dost zásadní vjem pro lidský mozek, ale nepoznáš-li jeho smysl, synapse 'nedocvaknou'. Tele


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protikladyA? (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 21. duben 2016 @ 21:03:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No právě, tak proč přes slovo které potřebuje dopochopit?
A prožitkem nedocvakne...
Nezaměnil člověk hledání za hledaného? Cestu za cíl?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protikladyA? (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 21. duben 2016 @ 21:24:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To máš pravdu, zaměnili někteří ... Psal jsem proti dogmatům dost. Proč skrze slovo a že prožitkem nedocvakne? Přemýšlíš klasicky obráceně. Zkus to naopak a pak se vrať k té klasice, a můžeš poznávat to slovo. Tele


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protikladyA? (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 21. duben 2016 @ 21:54:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Napíšu tedy ,že to umím opačně, a docvaknutí znám, zkouším to obráceně, obráceně než jsi psal abych chápal to co myslíš ,že chápu a chápal co nechápu :-) 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protikla (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 22. duben 2016 @ 04:45:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ok. Hlavně se nesnaž myslet podobně jako já, a pochopit druhého, pokud to není pro tvé osobní synapse možné upravit si vjem prožitku. Tele


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 21. duben 2016 @ 14:48:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mozek se chová proti přírodě,  vymýšlí si....

Snad spíše - vytváří si subjektivní pravdu na základě subjektivního vněmu vnímaného dění. :o) A různé objekty tvořené obdobně vnímavými subjekty se od jiných objektů liší zase svým vnímáním a porozuměním daného dění. :-)) Tele


]


Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Úterý, 19. duben 2016 @ 00:52:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
JiriBrei, - protože člověka, který si taky potřeboval odskočit na latrínu, by židé nemohli příjmout, jako Boha...Když se Ježíš ptal učedníků, kdo že on je...


]


Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Úterý, 19. duben 2016 @ 00:54:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
JiriBrei, - protože člověka, který si taky potřeboval odskočit na latrínu, by židé nemohli příjmout, jako Boha...Když se Ježíš ptal učedníků, kdo že on je...


]


Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 19. duben 2016 @ 10:14:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
·  18Jeden z předních mužů se ho otázal: „Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“

·  19Ježíš mu řekl: „Proč mi říkáš ‚dobrý‘? Nikdo není dobrý, jedině Bůh.

 

To je smutné, že jehovisté na tomto staví svoji americkou jehovistickou teologii.  Ježíš tím přece neříká, že není dobrý a ani tím nevylučuje, že není Bůh. Přední muž v něm vidí jen učitele a tak ho chápe. A tady ho Pán Ježíš upozorňuje, že o žádném učiteli nelze říci, že  je dobrý, ale dobrý je jen Bůh. Mluví tu obecně o učitelích ,a ne o sobě.

 

Na tomto verši jste vy zavrhli Ježíše jako Syna Božího ???]


Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 19. duben 2016 @ 19:21:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
František: ne jako Boha, oni použili mozek, člověk není zároveň Bohem, kdyby byl tak nemohl zemřít!!!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 20. duben 2016 @ 16:06:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, jo zase Ty jsi úplně mimo víru. Ale to je jedno. Na tom, že Syn Boží trpěl a umíral a pak vstal z mrtvých je založena křesťanská víra a každý, kdo je křesťan to nějak prožívá. Tak vzniká k Bohu cit a to fejk.


Bohužel někteří zákoníci tady o utrpení Ježíše nemají ani ponětí. ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 20. duben 2016 @ 17:39:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A co víš o utrpení Pána Ježíše ty, Františku, když Mu takřka každým svým příspěvkem tady působíš bolest. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 21. duben 2016 @ 05:43:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bolest? Spíše ukazuji, jaký opravdu je  a není masový vrah  a neraduje se z hubení lidí. Nebyl to On, kdo dával pokyny k židovskému vraždění a rabování  a dobývání. On každého, kdo k Němu přijde, přijímá  a miluje. Jeho láska nejsou humanistické sračky jako u jiných fanatiků.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik (Nejlepší důkazy o neexistenci Boha mi dávají křesťané) v Čtvrtek, 21. duben 2016 @ 07:45:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy o tom musí vědět, vždyť tady měl přezdívku Kristus. Tak moc s ním je ztotožněn... Willy měl nick Kristus. Ještě byste si měli vymyslet další nicky. Otec a Duch svatý. To by byl třeba cizinec a oko. A bylina by byl panenka maria....


]


Re: Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 19. duben 2016 @ 17:49:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...Pokud nepochopíš a odmítneš Ježíše, jako Boha-Jahveho v lidském těle, nemáš Spasitele!

Ježíš není a nikdy nebyl Bůh Jahve v lidském těle, máš to dost popletené a nejen to. Ježíš je Boží Syn a na zemi byl 100% jako člověk a 100% jako nejvyšší Pán. 
Bohem sám sebe Ježíš zde na zemi nikdy nenazval, byli to zde jiní, kteří ho tak nazvali. Ježíš tak nikdy nebyl zde na zemi převtělený či znovunarozený Bůh Otec - Jahve. Ježíš byl vždy "Ježíš" Syn Boží, zplozený syn Boha Otce před dávnými věky někdy na věčnosti. Vždy byli 2 (už někdy od počátku, od věčnosti, a Otec musel být první od věčnosti ještě dříve než Syn, jsou 2, a budou 2, nejvyšší a jediný Bůh Otec - Jahve a jediný Pán Ježíš Kristus. Z obou dvou vychází síla a moc jejich Ducha Svatého. Tady není co řešit. 


1.Korintským 8x5-6: I když jsou takzvaní bohové na nebi či na zemi – jakože je mnoho takových bohů a pánů, my přece víme, že je jediný Bůh a Otec, od něhož je všecko, a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho.

Jan 17x3A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.


Efezským 4x6: jeden je Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.
Ale i Bůh Otec je nazván Králem králů a Pánem pánů:

1.Timoteova 1x14-16: Abys bez poskvrny a výtky plnil své poslání až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Jeho příchod zjeví v určený čas požehnaný a jediný Vládce, Král králů a Pán pánů. On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle, jeho nikdo s lidí neviděl a nemůže vidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen.

Juda 1x24-25: Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy, jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc přede vším časem i nyní i po všecky věky. amen


]


Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 22. prosinec 2016 @ 10:24:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
"OTEC" i "SYN" jsou Svatým duchem. Celá boží rodina jsou jeden Svatý Duch.Stránka vygenerována za: 3.67 sekundy