Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Slavomír.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 1, článků celkem: 15369, komentáře < 7 dní: 358, komentářů celkem: 337871, adminů: 60, uživatelů: 4850  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 244 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Vyjděte z jejich středu, můj lide!
·Recenze Parabible
·Podoba rodiny podle Bible
·Rozhovor s farářem Jana Palacha
·Vyjádření Arcibiskupství pražského k článku Duka vs. Halík na Lidovky.cz
·Reflexe: Kam zařadit Společenství baptistických sborů?
·PODOBENSTVÍ O FÍKOVNÍKU
·Texaský baptistický pastor, který schvaloval útok na gay klub, odstoupil
·Dietrich Bonhoeffer: O hlouposti
·Václav Klaus - obhájce náboženství standardního typu

více...

Počítadlo

Licence Creative Commons

GRANO SALIS
 podléhá licenci
Creative Commons
Uveďte autora-
Neužívejte komerčně
3.0 Unported

Zaznamenali jsme
97 481 283
přístupů od 17. říjen 2001

Založeno L.P. 1997


ATELIÉR PROMĚN Jitka Černíková, kosmetika, vizáž, proměny, svatební líčení
BWF Protec
BWF Profiles
technické plsti
profily PMMA PC
plexi desky
aramid
kevlar Michaela Křivánková svatební fotografie, portréty, portrétní fotografie, fotografování novorozeňat a dětí, dětská fotografie, portrétní fotografie, svatba, svatební přípravy, fotograf

Život víry: Kázání o Jeremjášovi
Vloženo Středa, 16. březen 2016 @ 11:02:18 CET Vložil: Tomas

Kázání poslal lutrik

Kázání o Jeremjášovi    

První čtení: 1 Tesalonickým 3,1 - 4:  „Když jsme to již nemohli déle vydržet, rozhodli jsme se zůstat v Athénách sami a poslali jsme Timotea, našeho bratra a Božího spolupracovníka v evangeliu Kristově, aby vás utvrdil a povzbudil ve vaší víře, aby se nikdo nedal zviklat v těchto souženích; neboť sami víte, že to je náš úděl. Když jsme byli u vás, předpovídali jsme vám, že na nás přijdou soužení; a to se také, jak vidíte, stalo.“

Druhé čtení: Matouš 19,10 - 12:  „Učedníci mu řekli: "Jestliže je to s mužem a ženou takové, pak je lépe se neženit." On jim odpověděl: "Ne všichni pochopí to slovo; jen ti, kterým je dáno. Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu od narození nezpůsobilí; jiní nežijí v manželství, protože je nezpůsobilými učinili lidé; a někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit, pochop.“
Čtení ke kázání: Jeremjáš 20,7 – 11: „Přemlouvals mě, Hospodine, a dal jsem se přemluvit. Zdolal jsi mě a přemohl. Po celé dny jsem jen pro smích, každý se mi vysmívá. Sotvaže promluvím, upím, přivolávám násilí a zhoubu, neboť Hospodinovo slovo mi přináší jen potupu a pošklebky po celé dny. Řekl jsem: "Nebudu je připomínat, už nebudu v jeho jménu mluvit", avšak je v mém srdci jak hořící oheň, je uzavřeno v mých kostech, jsem vyčerpán tím, co musím snášet, dál už nemohu. Z mnoha stran pomluvy slyším. Kolkolem děs! "Udejte ho!" "Udáme ho!" Kdekdo z těch, s nimiž jsem pokojně žil, čeká, až se zhroutím. "Snad se dá nachytat, pak ho přemůžeme, zajmeme ho a pomstíme se mu." Ale Hospodin je se mnou jako přesilný bohatýr, proto moji pronásledovatelé upadnou a dál nebudou moci, velice se budou stydět, že nebudou mít úspěch, jejich věčná hanba nebude zapomenuta.“

Kázání: 

          Milé sestry a drazí bratři,

          dnešní kázání bude inspirováno osudem proroka Jeremjáše. Soudím, že tento velký starozákonní prorok se může stát naším dobrým duchovním průvodcem v postní době. Možná to zní překvapivě, jelikož Jeremjáš není křesťanem, nýbrž Židem. Nicméně Židé jsou našimi staršími bratry ve víře, jak to často opakuje papež František, a to i přes prosbu římského rabína, aby se tomuto označení raději vyhnul. Navíc Jeremjáš je prorokem čili vidoucím, který svému lidu ukazuje to, jak situaci vidí sám Bůh. A každý křesťan by měl být do určité míry prorokem, který jednotlivcům či společnosti zjevuje Boží vůli. Proto mezi duchovními dary čili charismata nezapomíná apoštol Pavel zařadit důležitý dar, dar proroctví (1 K 12,10). A církev jako celek by měla plnit ve společnosti tolik potřebnou prorocko-kritickou funkci. Žel církve u nás na to v podstatě rezignují, asi uchlácholeny (nejen) majetkovými restitucemi. 
        Vraťme se však k našemu proroku. Bůh Jeremjášovi na počátku jeho prorocké dráhy řekl: „Stalo se ke mně slovo Hospodinovo: "Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka.“ (Jr 1,4 - 6). Jeremjáš byl tedy vyvolen za proroka již před svým početím a narozením. I nás křesťany Bůh takto vyvolil, a to dokonce již před stvořením světa, jak píše apoštol Pavel v Listě Efezským:  „Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů; v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny.“ (Ef 1,3 - 5). V Listě Římanům naše vyvolení apoštol Pavel rozvádí následovně: „Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna, tak aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími; které předem určil, ty také povolal; které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy.“ (Ř 8,29 - 30).
       Jsme tedy obdobně jako prorok Jeremjáš Božími vyvolenými. Naše vyvolení ovšem neznamená, že to nevyžaduje z naší strany žádnou reakci. I prorok Jeremjáš musel přijmout své vyvolení a souhlasit se svým posláním, jak jsme slyšeli v úvodní části našeho dnešního textu ke kázání: „Přemlouvals mě, Hospodine, a dal jsem se přemluvit. Zdolal jsi mě a přemohl.“ (J 20,7). I my jsme museli přijmout své vyvolení a souhlasit se svým povoláním. Pokud jsme uvěřili v dospělosti, tak jsme se například nechali pokřtít. Křtem jsme se stali členy Božího lidu, a to se všemi „právy a povinnostmi“ či lépe řečeno výsadami a závazky. 
       Naše služba Bohu není přitom nikterak snadnou záležitostí. Není to cesta světské slávy a světského bohatství, nýbrž cesta kříže, jak připomíná sám Ježíš: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“ (Mk 8,34 či Mt 16,24). A jak jsme slyšeli v našem dnešním prvním čtení, našim údělem v tomto světě je soužení. Ani cesta proroka Jeremjáše nebyla snadná, spíše naopak. V našem dnešním textu ke kázání jsme slyšeli i tato slova: „Po celé dny jsem jen pro smích, každý se mi vysmívá. Sotvaže promluvím, upím, přivolávám násilí a zhoubu, neboť Hospodinovo slovo mi přináší jen potupu a pošklebky po celé dny. … Z mnoha stran pomluvy slyším. Kolkolem děs! "Udejte ho!" "Udáme ho!" Kdekdo z těch, s nimiž jsem pokojně žil, čeká, až se zhroutím. "Snad se dá nachytat, pak ho přemůžeme, zajmeme ho a pomstíme se mu."“ Prorok Jeremjáš dokonce proklíná den svého narození:  „Proklet buď den, v němž jsem se narodil. Den, v kterém mě má matka porodila, ať není požehnán.
Proklet buď muž, jenž zvěstoval mému otci: "Narodilo se ti dítě, chlapec", a udělal mu velkou radost.“ (Jr 20,14 - 15). 
       Nedivme se proroku Jeremjášovi za tato bolestná slova. Musel totiž čelit silnému nepřátelství lidu, krále i jeho velmožů. Jeremjášovo poselství se dokonce snažil zpochybnit falešný prorok Chananjáš, který hlásal to, co chtěli obyvatele Judska slyšet, byť to bylo v rozporu s pravými Hospodinovými úmysly (Jr 28). Chananjáš prorokoval, že Bůh zlomí babylonské jho, pod nímž se tehdy krátce nacházeli Judejci, ale Boží záměr takový nebyl. Bůh Jeremjášovi také řekl, aby se judský král vzdal velmožům babylonského krále, a tím zachránil sebe i město Jeruzalém. To však judský král Sidkijáš neučinil, Jeruzalém byl dobyt a král zajat. Jeho synové a velmožové byli popraveni a lid odveden do babylonského zajetí (Jr 39). 
         Předtím Bůh vůči Judejcům vyslovil ještě jeden zajímavý požadavek, který králi a lidu tlumočil prorok Jeremjáš. Všichni Judejci měli propustit na svobodu svého hebrejského otroka či svoji hebrejskou otrokyni, „aby nikdo z Judejců neotročil svému bratru“ (Jr 34,9). Měl by to být takový návrat k plnění Božího příkazu o odpuštění dluhů a propouštění otroků sedmého roku (tzv. milostivé léto či jubilejní rok). Judejec se mohl stát otrokem následkem chudoby, kdy nemohl uživit rodinu a tak se prodal jinému Judejci do otroctví, nebo když se dopustil krádeže a neměl čím nahradit loupež a také otec mohl prodat dcery do otroctví. K propuštění otroka stačilo šestileté období služby. Boží příkaz o propouštění otoků sedmého roku nebyl však často plněn. 
         Nyní se ovšem všichni velmožové a všechen lid před bohem zavázali propustit své hebrejské otroky a své hebrejské otrokyně a skutečně je i načas propustili na svobodu. Ale potom se zas obrátili a donutili otroky a otrokyně k návratu. Bůh to hodnotil jako znesvětění svého jména a vyhlásil proti Judejcům volnost meči, moru a hladu (Jr 34,17). Měli padnout do rukou svých nepřátel, město mělo být dobyto a vypáleno. A tak se také stalo.                              
           I my dnes nemáme následovat většinu, pokud jedná v rozporu s Boží vůlí. Např. co se týče otázek rodiny a sexuality, honby za majetkem a penězi či sociální a majetkové nerovnosti. I nám, naším církvím, našemu národu může hrozit, že Bůh nás vydá do rukou našich nepřátel (možná i islamistů). Pokud budeme ignorovat Boží stanovisko kupř. k výše uvedeným otázkám. Ale zpět k našemu proroku. Prorok Jeremjáš je zajímavý ještě jednou skutečností, kterou bych chtěl zmínit naposled. 
        Tou skutečností je to, že Jeremjáš se neměl oženit. Přikázal mu to sám Bůh: „Stalo se ke mně slovo Hospodinovo: "Neber si ženu. Nebudeš mít na tomto místě syny ani dcery. Toto praví Hospodin o synech a dcerách zrozených na tomto místě, o jejich matkách, které je porodily, a o jejich otcích, kteří je zplodili v této zemi: Zemřou na smrtelné nemoci. Nebude se nad nimi naříkat a nebudou pohřbeni. Budou hnojem na povrchu role. Skoncuje s nimi meč a hlad. Jejich mrtvoly budou za pokrm nebeskému ptactvu a zemskému zvířectvu."“           (Jr 16,1 - 4). Tento příkaz je přitom jaksi v rozporu s Božím obecným příkazem lidem: „Ploďte a množte se a naplňte zemi.“ (Gn 1,28). 
        S ohledem na tento příkaz Židé očekávali, že každý muž se do třiceti let ožení. Celibát čili stav svobodný pro ně nepředstavoval žádnou alternativu. Jeremjáš dostal od Boha výjimku, a to kvůli budoucímu vyplenění Judeje Babyloňany. Nový zákon již více počítá se stavem svobodným. Apoštol Pavel dokonce doporučuje: „Pokud jde o to, co jste psali: Je pro muže lépe, když žije bez ženy. Abyste se však uvarovali smilstva, ať každý má svou ženu a každá svého muže.“ (1 K 7,1). Názor samotného Ježíše jsme slyšeli v našem dnešním druhém čtení. Stav svobodný je možný, pokud je člověk nezpůsobilý k manželství z příčin vrozených či ovlivněných jinými lidmi. A nakonec se lidé mohou zřeknout manželství pro království nebeské. Celibát tedy Ježíš nevylučoval. Sám také podle svědectví evangelií zůstal svobodný.    
            Později se stav svobodný začal chápat jako stav duchovně vyšší než stav manželský. Týká se to zejména tradice katolické či pravoslavné. U protestantů došlo naopak k druhému extrému. Stav svobodný opět přestával být alternativou a vyzdvihován byl pouze stav manželský. Přitom je třeba chápat oba stavy jako rovnocenné. Rozhodující je to, jaká je Boží vůle v této věci pro každého konkrétního člověka. Žel mnozí křesťané, zejména protestanti, se v této závažné otázce jaksi zapomínají ptát Boha na Jeho vůli. A automaticky hledají nějakého partnera pro manželství. Mimochodem řečeno manželstvím je nutno chápat vztah muže a ženy. A sex by měl mít místo pouze v takto pojatém manželství. Předmanželský a mimomanželský sex představuje smilstvo a my víme, že smilnící nebudou mít účast v Božím království (1 K 6,9 či Zj 22,15).      
           Ať již ve stavu svobodném či manželském máme sloužit Bohu podle míry poznání a víry, kterou nám dal Bůh. Upnuti přitom na Krista (Ef 1,12), bez ohledu lidské mínění i na možné soužení. Teprve pak můžeme očekávat, že Bůh bude s námi jako přesilný bohatýr a dát padnout našim pronásledovatelům. Očekával to i prorok Jeremjáš, jak jsme slyšeli v závěru našeho čtení ke kázání. A Bůh Jeremjáše nezklamal. Jeremjáš přežil pád Jeruzaléma, byl propuštěn z vězení a mohl zůstat v Judsku. Později byl však odvlečen některými judskými fanatiky do Egypta, kde dále tepal nešvary svého lidu.  Věřím, že Bůh nezklame i nás, pokud mu zůstaneme vždy věrni. Amen.   
          
Modlitba po kázání: 

     Náš nebeský Otče, 
     děkujeme Ti, že jsme si dnes mohli připomenout příběh proroka Jeremjáše, jehož doba má tolik společného s naší dobou. A jeho situace s naší situací uprostřed pokolení zlého a převráceného. A tak nám Jeremjášův osud může pomoci lépe chápat, jak máme vlastně smýšlet a jednat.   
      Dej nám, nebeský Otče, ať lépe chápeme naše vyvolení ve Tvém Synu a našem Pánu a Spasiteli Ježíši Kristu. Ať si uvědomujeme své výsady i závazky, ke kterým jsme přišli díky naší odpovědi na naše vyvolení v Kristu. Ať Ti sloužíme co nejlépe, upnuti na Krista, bez ohledu na lidské smýšlení a bez ohledu na soužení, které nám může postihnout. S nadějí, že se nás vždy zastaneš a ochráníš nás před všemi pronásledovateli a před všemi Tvými odpůrci.    
       O to vše Tě nebeský Otče, prosíme, ve jménu našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, který s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.  Amen.

                                                                       Stanislav Heczko          
Příbuzné odkazy
· Více Kázání
· Novinky od Tomas


Nejčtenější článek Kázání:
O milování


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 4
Hlasů: 2


Prosím, ohodnoť tento článek:

Vynikající
Velmi dobrý
Dobrý
Průměrný
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Kázání o Jeremjášovi" | Přihlásit/Vytvořit účet | 14 komentáře | Prohledat diskusi

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Kázání o Jeremjášovi (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Vacant v Čtvrtek, 17. březen 2016 @ 08:46:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Prorocké slovo pro dnešní dobu k nám zaznívá od papeže Františka. Jasně a srozumitelně jako v době Jeremiášově. Máme přijmout uprchlíky jako bratry a sestry. Alespoň jednu rodinu do každé farnosti. Do každého kláštera a na každé poutní místo. Ve Vatikánu jsou dvě farnosti a v každé žije jedna rodina. V Itálii žije v církevních objektech bezpočet lidí.Re: Kázání o Jeremjášovi (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: ivanp v Středa, 16. březen 2016 @ 11:39:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...snáď len jedna poznámka k tomuto podpriemernému kázání...
jedná sa o manželstvo alebo celibát:

Rozhodující je to, jaká je Boží vůle v této věci pro každého konkrétního člověka. Žel mnozí křesťané, zejména protestanti, se v této závažné otázce jaksi zapomínají ptát Boha na Jeho vůli...

fakt dobré... protestanti,,se v této závažné otázce jaksi zapomínají ptát Boha na Jeho vůli,, kdežto katolícky kňazi sa nemusia pýtať, za nich sa opýtal neomylný učiteľský úrad a ten dal takúto odpoveď: zhruba do 6 st. sa môžte smelo ženiť, ale dnes sa už nesmiete ženiť a musíte žiť v celibáte...

P.S. čo by sa asi stalo ak by katolícky kňaz pýtal Boha na jeho vôľu ohľadom manželstva a dostal by odpoveď že môže vstúpiť do manželstva?...Kněz a manželství (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Lutrik v Středa, 16. březen 2016 @ 15:11:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, podle mne, katolík se má ptát Boha, zda  má být knězem a tím pádem celibátníkem.  Pokud nemá být knězem, tak se může oženit. U protestantů pak chybí otázka, zda nemají zůstat svobodní čili bez ženy či muže. V zahraničí jsou i protestantské kláštery, u nás žel ne. 


]


Re: Kněz a manželství (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: ivanp v Středa, 16. březen 2016 @ 16:41:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...byť kňazom neznamená automaticky žiť v celibáte... veď 6. storočí žili kňazi v manželstve.... niektorí apoštoli včetne ap. Petra žili v manželstve... potom nejaký magor nariadil celibát v rozpore s najstaršou tradíciou cirkvi a v rozpore s písmom svatým...


]


Celibát (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Lutrik v Středa, 16. březen 2016 @ 17:46:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pravdu díš. Celibát by měl být dobrovolný a kněží by měli mít možnost se ženit. Ovšem změna u katolíků je věc asi dlouhodobá, takže katolík, který chce být nyní knězem, musí zatím počítat s celibátem. Nebo přestoupit k řeckokatolíkům,  kteří dovolují kněžím se ženit. eventuálně se stát birituálem římsko a řecko katolickým. Znám takového jednoho, ten ovšem nakonec se přiklonil k celibátu, i když dříve přemýšlel o manželství.  


]


Re: Kněz a manželství (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: ivanp v Středa, 16. březen 2016 @ 16:41:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...byť kňazom neznamená automaticky žiť v celibáte... veď 6. storočí žili kňazi v manželstve.... niektorí apoštoli včetne ap. Petra žili v manželstve... potom nejaký magor nariadil celibát v rozpore s najstaršou tradíciou cirkvi a v rozpore s písmom svatým...


]


Re: Re: Kněz a manželství (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 17. březen 2016 @ 09:47:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."potom nejaký magor nariadil celibát v rozpore s najstaršou tradíciou cirkvi a v rozpore s písmom svatým..."...


A tento "magor"  docela nebiblicky na rovinu napsal:  "Pro člověka je dobré, aby se nedotýkal ženy. " (1 Kor 7,1).

......................
To říkám jako dovolení, ne jako příkaz. Přeji si, aby všichni lidé byli, jako jsem já (- Pavel byl svobodný, bez ženy, byl "celibátníkem").. Avšak každý má své vlastní obdarování od Boha, jeden tak, druhý jinak.


Celibát nido nikdy žádnému člověku nařídit ani nemohl.
Něco takového o "nařizování" může tvrdit skutečně jen magor.

Celibát byl v církvi ustanoven výhradně pro příslušníky duchovního stavu - a to s cílem, aby se mohli v životě věnovat nerušeně jenom službě Bohu v církvi. Vždyť  má - li služebník více pánů, jednoho upřednostňuje a druhého zanedbává ...

Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět, a druhého milovat, jednoho se bude držet, a druhým bude pohrdat.  (Lk 16,13).

Každý člověk si tedy sám může zvolit podle svého osobního povolání Pánem svoji životní cestu:
1.) stav duchovní služby v církvi spojený s celibátem.
2.) stav manželský...." veď 6. storočí žili kňazi v manželstve...."...
Právě na základě této jejich zkušenosti byl pro příslušníky duchovního stavu zaveden celibát.

(1 Kor 7,23-34)
Nebuďte otroky lidí.   Bratři, každý ať zůstává před Bohem v tom postavení, v jakém byl povolán.  Ohledně panen nemám sice Pánův příkaz, dávám však radu jako ten, kterému se dostalo od Pána milosrdenství být věrným.  Myslím tedy, že vzhledem k nynější tísni je dobré, aby člověk zůstal tak, jak je.   Jsi připoután k ženě? Nehledej rozluku. Jsi volný? Nehledej si ženu.  Ale i když se oženíš, nezhřešíš; a vdá-li se panna, nezhřeší. Takoví lidé však budou mít soužení v těle a toho vás chci ušetřit. 
Ale toto vám, bratři, říkám, že čas je zkrácený.
A tak i ti, kdo mají ženy, ať jsou, jako by je neměli;   a ti, kdo pláčou, jako by neplakali, a ti, kdo se radují, jako by se neradovali, a ti, kdo kupují, jako by nic nevlastnili;   a ti, kdo užívají tohoto světa, jako by ho neužívali; neboť způsob tohoto světa pomíjí. 

Chci, abyste byli bez starostí. Kdo nežije v manželství, stará se o věci Pána, jak by se zalíbil Pánuale kdo se oženil, stará se o věci světské, jak by se zalíbil své ženě, 
a je rozdělený. Neprovdaná žena a panna se stará o věci Pána, aby byla svatá tělem i duchem. Ale když se provdá, stará se o věci světské, jak by se zalíbila svému muži.


]


Re: Re: Re: Kněz a manželství (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: ivanp v Čtvrtek, 17. březen 2016 @ 11:51:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
teraz fakt neviem kto je ten magor...
cituješ Pavla: ,,Pro člověka je dobré, aby se nedotýkal ženy.,,

a zároveň cituješ Pavla:
,,To říkám jako dovolení, ne jako příkaz,,

...tak fajn... ak je to možnosť a nie je to príkaz, tak nie je problém aby sa katolícky kňaz rozhodol ostať slobodný alebo vstúpiť do manželstva... no veď aj ,,svatý otec,, ap. Peter bol šťastne ženatý... a potom všetci zhruba do roku 600...

no podľa mňa je magor ten, kto možnosť celibátu povýši na striktný príkaz a ešte väčší magor je ten, kto za každú cenu, aj za cenu pravdy musí z princípu obhajovať katechizmus...


]


Re: Re: Re: Kněz a manželství (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 17. březen 2016 @ 20:19:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  A koho by zajímala realita, může se podívat na tohle zajímavé svědectví.]


Re: Kázání o Jeremjášovi (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: bloger369 v Středa, 16. březen 2016 @ 13:24:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuji za vložené kázání, obohatilo mě o vyvážený pohled na celibát.Re: Re: Kázání o Jeremjášovi (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: ivanp v Středa, 16. březen 2016 @ 13:53:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
myslíš ten ,,vyvážený,, pohľad na manželstvo keď ,,prvý pápež,, ap. Peter bol šťastne ženatý a dnešný pápež musí žiť v celibáte?... bez možnosti sa slobodne rozhodovať ???


]


Re: Re: Re: Kázání o Jeremjášovi (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: JirkaB v Středa, 16. březen 2016 @ 18:28:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ivan, i já vidím určitou vyváženost. Vyváženost toho na co všichni protestanté zapomněli. Podívej se do protestantských sborů, slovy bratra Pavla jsou všichni tak plni žádostivosti, že nejsou schopni být bez ženy a tak se nepálí a žení a pak slouží rodinám místo bratřím. Přesně jak je psáno v Písmu. Jedni zakazují ženit se a druzí si nedovedou představit život bez ženy, a o tom myslím ten příspěvek byl. Tam nebyla slova na obhajobu nebiblického zákazu ženit se. Vždyť kdo zakazuje ženit se je bludař.
Jirka


]


Re: Re: Re: Re: Kázání o Jeremjášovi (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: ivanp v Čtvrtek, 17. březen 2016 @ 11:58:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
píšeš:
Jedni zakazují ženit se a druzí si nedovedou představit život bez ženy, a o tom myslím ten příspěvek byl.

...no podľa mňa ide o veľmi slabé kázaní a k tomu scestne zavádzajúce...
napr:
Rozhodující je to, jaká je Boží vůle v této věci pro každého konkrétního člověka. Žel mnozí křesťané, zejména protestanti, se v této závažné otázce jaksi zapomínají ptát Boha na Jeho vůli.

iste je pravda, že mnohí protestanti sa zapomneli pýtať... no ešte väčšia ostuda je že žiadny katolícky kňaz nemá dovolené sa na nič pýtať, len slepo poslúchnuť nebiblický celibát.... celibát je možnosť, nikdy nie príkaz... takže ten článok je podľa mňa scestný a zavádzajúci, pričom oprávnene kritizuje protestantov, no o katolíckom blude mlčí ako pena....


]


Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o Jeremjášovi (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: JirkaB v Čtvrtek, 17. březen 2016 @ 16:20:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ivan, ty přeci nejsi katolík a papeženci jsou sektou podle Písem. Odpadnutí papeženců je jasné a snad i proto povstal Luther. Ale příspěvek je pravdivý v tom, že protestanté jsou tak sexuálně žádostiví, že skoro žádný nevydrží bez ženy a musí se oženit.
Je to škoda, že dnes mezi protestanty nejsou mužové, kteří by dokázali překonat sexuální potřebu a plně sloužit Bohu. Nebo tak sexuálně žádostiví nejsou, jen se neptají Boha, jestli náhodou nejsou vyvoleni k tomu hlásat Krista bez "zátěže" manželství. Papežence poznáš podle celibátu a protestanta podle svatby. Protestant se statisticky "musí" oženit, stejně jako papeženec se nesmí oženit. Papeženec nesmí ženatý sloužit, a protestanta bez svatby nepotkáš. Pán s tebou Jirka


]


Stránka vygenerována za: 0.48 sekundy