Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Marián.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 15406, komentáře < 7 dní: 324, komentářů celkem: 340793, adminů: 60, uživatelů: 4852  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 137 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

andulka
cizinec
wollek
JirkaB
Frantisek100

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Prohlášení Rady ukrajinských baptistù k teologickému vlivu MacArthura
·Reakce na Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru Lance Robertse k mé osobì
·Amputace
·Recenze Dìti rozhnìvaného Boha
·Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru
·Pravomoce statutárních orgánù Biblického spoleèenství køesťanù Kromìøíž
·Prohlášení tradièního pohledu Jižních baptistù na Boží plán spásy
·Písmo jako skládaèka Lego
·Služba sester Božím slovem
·Mají katolíci a evangelikálové stejný problém?

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
98464390
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu??????
Vloženo Čtvrtek, 04. únor 2016 @ 00:05:44 CET Vložil: Tomas

Žhavá témata poslal Frantisek100

Opravdu je ten Franta mimo???


 Nepřátele pravdy např.  Frantu označuji pravým jménem a nemám sebemenší problém napsat co si o něm myslím,  pokud on útočí na adventisty a EGW. Ale on útočí už na všechny dokonce y i na Boha. Do něho se vcítit nelze,  on je už úplně mimo.

Ano, byl jsem mimo, dokud jsme si neuměl vysvětlit lidské zlo, války, rabování a další svinstva ve SZ. Tak jsem se začal modlit a studovat. Znovu vzal do roky spisy EGW  a jiné a pak jsme zjistil, že tihle autoři si vymýšlejí. Vloží do svých spisů, kde údajně lidem přibližují Boží Slovo, lež.  Staří zrnko lži. Jedu nemusí být mnoho.A oni si to neuvědomují. Oni si myslí, že píši pravdu, Chlubí se podobně jako Eliáš, že jsou ti jediní praví proroci, praví evangelisté a pod.

Už jsem byl z toho zoufalý a vnitřně jsem si říkal, že Bůh snad není, protože je úplně nenormální, aby Ježíš radil, že nemáme začínat mečem a pak vedl války, kde se rabuje  a vraždí.


 A co jsem objevil?
·  Jozue 9, 24Odpověděli Jozuovi: „Tvým otrokům bylo oznámeno, co Hospodin, tvůj Bůh, přikázal svému služebníku Mojžíšovi, že vám dá celou zemi a že před vámi vyhladí všechny její obyvatele. Velmi jsme se báli, že nás připravíte o život. Proto jsme to udělali.
·  Jozue 11, 15Jak přikázal Hospodin svému služebníku Mojžíšovi, tak Mojžíš přikázal Jozuovi a tak Jozue učinil. Nevynechal nic ze všeho toho, co Hospodin Mojžíšovi přikázal.

Ale, co vlastně obsahuje smlouva Hospodina s Mojžíšem ??·  10Hospodin odpověděl: „Hle, uzavírám s vámi smlouvu. Před veškerým tvým lidem učiním podivuhodné věci, jaké nebyly stvořeny na celé zemi ani mezi všemi pronárody. Všechen lid, uprostřed něhož jsi, uvidí Hospodinovo dílo; neboť to, co já s tebou učiním, bude vzbuzovat bázeň.

·  11Bedlivě dbej na to, co ti dnes přikazuji. Hle, vypudím před tebou Emorejce, Kenaance, Chetejce, Perizejce, Chivejce a Jebúsejce.

·  12Dej si pozor, abys neuzavíral smlouvu s obyvateli té země, do které vejdeš, aby se nestali uprostřed tebe léčkou.

·  13Proto jejich oltáře poboříte, jejich posvátné sloupy roztříštíte a jejich posvátné kůly pokácíte.

·  14Nebudeš se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je Bůh žárlivě milující .

·  15Neuzavřeš smlouvu s obyvateli té země. Budou se svými bohy smilnit a svým bohům obětovat a tebe pozvou, abys jedl z jejich obětního hodu;

·  16a ty budeš brát z jejich dcer manželky pro své syny a jejich dcery budou se svými bohy smilnit a svádět tvé syny, aby smilnili s jejich bohy.

·  17Nebudeš si odlévat sochy bohů.


Kde je psáno, že je budete vraždit, rabovat, zabírat jejich majetky a povedete útočnou dobyvačnou válku?

Je toto ve smlouvě?

Vypudit je měl Hospodin sám. On má svoje prostředky a nepotřebuje, aby hříšný člověk loupil  a raboval. Oni se jim nemají přizpůsobovat, takže předpokládá, že budou žít a nebudou vyhubeni lidmi.
Není chyba zde, jak si lidé často vyloží pro sebe Boží příkazy i sliby?Kolikrát lidé Boha neposlechli a vzali si vše do svých rukou, aniž by se řídili Bohem? A kolikrát došlo ke zkreslení a zneužití Božího jména?
Neměli Izraelci vyčkat?

Abraham nečekal a jak to dopadlo. Nemanželský syn Izrael  a jeho potomstvo ohrožuje svět do dnešní doby.


Jistě, že Izraelci měli právo se bránit i mečem, když proti nim jiní  zaútočili mečem. Ale to je neopravňovalo rabovat  a zabírat cizí majetek. Ostatně, kdyby se Saul řídil příkazem Hospodina, který mu vzkázal Samuel, skončil by jinak.  To nám nestačí jako důkaz, co si Hospodin přeje a co je správné?

A když je třeba, tak špinavou práci i při obraně národa vykoná někdy Hospodin sám, podobně jako zabil sto padesát tisíc nepřátel v době krále Chiskiáše.


Já nemám nic proti věřícím lidem, akorát mne děsí, když jsou ovládáni jedovatým učením.

Adventisté jsou upřímní  a hodní  obětaví věřící, ale i  mezi nimi různým způsobem působí nepřítel Boží.


A já snad nejsem víc mimo než mikin, který mne uráží  a ponižuje. Já věřím v Boha  v Pána Ježíše a mám radost, že stále víc  a víc mi otevírá oči, zatímco spisy EGW mne zaháněly jinam. Zdroj  pravdy je v Bibli, kterou nepotřebuji propasírovat přes učení údajné jediné pravé prorokyně. Když se pomodlím a poprosím, Bůh mi pravdu sdělí a vysvětlí. To je to nejcennější.

"Pravdu je Franta mimo a proti Bohu??????" | Přihlásit/Vytvořit účet | 63 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 05. únor 2016 @ 13:13:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Když se pomodlím a poprosím, Bůh mi pravdu sdělí a vysvětlí.

Proč si tedy nenecháš od Boha vysvětlit, že Ho nemůžeš nespravedlivě soudit, že Ho nemůžeš vůbec soudit, nýbrž to, že On bude soudit tebe a každého člověka za jeho skutky. Myslíš sil že to, co tu provádíš, jsou dobré skutky, jež pro ty, které v Kristu stvořil, předem připravil? Říkáš tu bratrům v Kristu, svatým Božím, lidem, za které Pán Ježíš zemřel, pravdu v lásce anebo nám lžeš? Kristus je Pravda, kterou tu nehlásáš; Kristus je Život, Jímž nežiješ, a tudíž nenásleduješ Pána Ježíše jako tu Cestu - jedinou cestu k Bohu Otci. My jsme svědci Kristova vzkříšení povolaní vydávat svědectví o Něm. Jaké svědectví tu vydáváš ty, Františku. 
Vidíš někde tmu? Tmu nezaženeš jinou tmou, ale tím, že rozsvítíš! Kristus je Světlo světa a Jeho praví učedníci jsou také světlem světa. Jsi světlem pro tento svět anebo tmou? Mohou lidé v tobě vnímat Krista nebo jen Frantu? Jsi Kristovou vůní nebo nějakým podivným pachem? Odpověz si sám před Bohem. 
Kéž se nad tebou Bůh smiluje a dá se ti poznat takový, jaký je a ne takový, jaký ty si myslíš, že je, nebo takový, jakým Jej vykreslují/popisují lidé. Amen.Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 05. únor 2016 @ 13:39:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale Bůh mi to pomocí Božího Slova vysvětluje. Copak soudím Boha? Naopak poukazuji na to, jak si lidé vysvětlil Boží příkazy po svém. Poslechl snad Boha Abraham? Počkal, až Sára otěhotní anebo použil svoje řešení? Bylo ve smlouvě s Mojžíšem, že je Bůh vyžene anebo dá pokyn vraždit,   rabovat a zahájit válku? My lidé degradujeme Boha, protože mu přisuzuje naše hnusné vlastnosti, vraždy, násilí.
Měl takové vlastnosti Pán Ježíš? Když je nemohl mít On , pak je nemohl mít ani jeho Otec?
Pravda není tma. Pravda je Ježíš. A v něm takové vlastnosti, které židé přisuzují Bohu, nejsou.
Prostuduj si Bibli a uvidíš ten rozpor a řekni si, zda rozkazy k válkám a zabíjení žen a dětí a k rabování dává Tvůj milovaný Ježíš?


]


Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 05. únor 2016 @ 19:16:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
proč "Amen"?


]


Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 05. únor 2016 @ 21:08:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co říkáš ty na konci modlitby?


]


Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 05. únor 2016 @ 21:18:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..nevěděl jsem že, se modlíš (jen mne to udivilo)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 05. únor 2016 @ 22:00:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 05. únor 2016 @ 22:14:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...jako každé slovo i tohle "lidé" zneužívají (prostě jsem nevěděl co tím Amen myslíš)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 05. únor 2016 @ 22:22:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já jsem to slovo nezneužil.nýbrž použil Božím způsobem.


]


Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Čtvrtek, 04. únor 2016 @ 15:08:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...Pravdu je Franta mimo a proti Bohu??????

No Franto, vždyť ty ani neumíš psát, jsi tak zbrklý, že si to po sobě ani nepřečteš a rovnou to odešleš, v tom nadpisu spíše asi mělo být: Pravda, Franta je mimo a proti Bohu!!!


Pokud budeš útočit neustále na adventisty a EGW, budu je bránit a budu ti psát pravdu pravdoucí o Tobě!!! Uvědom si to co vůbec píšeš za nesmysly např.

...Tak jsem se začal modlit a studovat. Znovu vzal do roky spisy EGW  a jiné a pak jsme zjistil, že tihle autoři si vymýšlejí. Vloží do svých spisů, kde údajně lidem přibližují Boží Slovo, lež.  Staří zrnko lži. Jedu nemusí být mnoho.A oni si to neuvědomují. Oni si myslí, že píši pravdu, Chlubí se podobně jako Eliáš, že jsou ti jediní praví proroci, praví evangelisté a pod.


1. Jediný kdo se tady na Granu neustále vysmívá a používá EGW a označuje ji za proroka jsi jedině TY!!! Přitom všechny Tvoje lži o EGW, které jsi si přečetl od jeji
ch nepřátel, kteří ji chtějí nebo chtěli kdy poškodit, jsem ti zatím vždy vyvrátil. 

Nazýváš ji prorokem, ale ona sama se prorokem nikdy nenazvala (to udělala až po její smrti církev), ale jen běžným poslem Božím, který přijímal vidění od Boha a předával je dál ostatním. 


„Během řeči jsem pronesla, že se nedomáhám povolání prorokyně. Některé tato výpověď překvapila, a protože k tomu bylo hodně řečeno, chtěla bych podat vysvětlení. Jiní mě nazývali prorokyní, ale já jsem tento titul nikdy nepřijala. Nemyslím, že je mojí úlohou, se takto prokazovat. Ti, kteří se v dnešních dnech pyšně vydávají za proroky, jsou často pro Boží dílo ostudou. Moje dílo zahrnuje daleko více, než znamená jméno (prorok). Považuji se za posla, pověřeného Pánem předávat poselství pro jeho lid. (1SM 35-36)


„Mluvím o tom, co jsem viděla a o čem vím, že je pravdivé.“(3SM 49)„Žádný článek, který píšu do časopisu, nevyjadřuje jen mé vlastní myšlenky. Obsahuje to, co mi Bůh zjevil ve vidění“„Nikdy jsem netvrdila, že jsem neomylná. Jediný Bůh je neomylný. Jeho slovo je pravé a u něho není proměny, ani střídání světla a stínu.“„V noci ke mně přišel Pán a vyslovil cenná slova povzbuzení pro mé dílo, tím že mi zopakoval ono poselství, které mi už dříve vícekrát předal. S pohledem upřeným na ty, kteří se odvrátili od světla, které jim bylo posláno, řekl: „Když si nebudou vážit svědectví, které jsem ti dal proto, abys jim je předávala dál, potom to nejsi ty, koho ignorují, ale znevážili mě, tvého Pána.“ (5T 688.2)


Pouze asi 5% údajů (zejména historických dat apod.) ve všech svých knihách opsala odjinud. K tomu napsala spoustu osobních dopisů konkrétním lidem, kterým radila podle toho jak nejvíce potřebovali dle jejich stavu duchovního či zdravotního. Ve svých knihách mne vždy vede k Bohu a ještě jsem nenatrefil nikdy na nic co by mne vedlo naopak od Boha třeba k satanu apod. Na prvním místě jak i ona chtěla je Písmo. Písmem jsem schopen potvrdit veškerou svou pravdu a víru. Její knihy si čtu až na dalším místě spolu s jinými a všechny obohacují moji víru a udržují mne u Boha.2. EGW se něčím chlubí? A ještě jako Eliáš? Nezbláznil jsi se náhodou? Jestli se chlubí tak jedině Ježíšem Kristem!!!3. Mně vůbec nezajímá kdo koho a na čí nařízení ve SZ kdy zabil, vyhladil apod. To si řeší Bůh, a ani já ani ty nemáme jakékoliv právo Jemu cokoliv v tomto vyčítat. Někdo někdy spočítal, že Bůh v Písmu nechal zlikvidovat přes 2 mil. lidí, satan prý jen 2. Ale i kdyby jich Bůh nechal vyhladit miliardy (ať sám nebo skrze někoho), pořád to bude můj nejmilejší a nejoblíbenější Bůh, který mi dává naději na spasení a věčný život, což žádný smrtelník nedokáže. 


4. 
Adventisté jsou upřímní  a hodní  obětaví věřící, ale i  mezi nimi různým způsobem působí nepřítel Boží.

Jo působí mezi liberálními adventisty, kteří se např. úplně odvracejí od EGW, dělají si v sobotu co chtějí (Desatero dodržují jak sami chtějí a jak jim vyhovuje) a chtějí se odstřihnout od prvních průkopníků a zakladatelů církve a spojují se (nejen kvůli peněz) třeba s řk, a chtějí udělat z církve spíš církvi evangelikalní, namísto toho aby nesli pravé evangelium.5...
A já snad nejsem víc mimo než mikin, který mne uráží  a ponižuje. Já věřím v Boha  v Pána Ježíše a mám radost, že stále víc  a víc mi otevírá oči, zatímco spisy EGW mne zaháněly jinam. Zdroj  pravdy je v Bibli, kterou nepotřebuji propasírovat přes učení údajné jediné pravé prorokyně. Když se pomodlím a poprosím, Bůh mi pravdu sdělí a vysvětlí. To je to nejcennější.


Já tě budu "urážet a ponižovat" pokaždé, když se začneš vysmívat adventistům a EGW, připrav se na to!!! 

Pokud tě spisy EGW zahánějí jinam je to proto, že je vůbec nečteš ani nestuduješ, anebo jim spíše s Tvou inteligencí vůbec nerozumíš. Ano zdroj pravdy je pouze v Písmu a pokud EGW nerozumíš, tak proč ji vůbec čteš? Proč o ni mluvíš? Proč? Protože se chceš jen mstít a o tom je ta Tvoje 
hnusná povaha. A až tě to přestane bavit, začneš se vysmívat někomu jinému, řkatolíkům atd., jak si můžeme přečíst ve Tvých komentářích minimálně rok zpětně.


EGW je pro mě osobně jedním s dalších proroků (k těm biblickým) a i Duchem pravdy v poslední době a její knihy mi pomáhají věřit v Boha.

[KB1613] J 16:13 Když pak přijde ten Duch pravdy, uvedeť vás ve všelikou pravdu. Nebo nebude mluviti sám od sebe, ale cožkoli uslyší, toť mluviti bude; ano i budoucí věci zvěstovati bude vám.


[KB1613] Am 3:7 Nečiníť zajisté Panovník Hospodin ničeho, leč by zjevil tajemství své služebníkům svým prorokům.[KB1613] Př 29:18 Když nebývá vidění, rozptýlen bývá lid; kdož pak ostříhá zákona, blahoslavený jest.Bůh totiž zaslíbíl pro poslední dny dar proroctví, Joel 3x1, Sk. 2x14-21:


[CEP2001] Jl 3:1 I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.[KB1613] Sk 2:14 A stoje Petr s jedenácti, pozdvihl hlasu svého, a promluvil k nim: Muži Židé, a všickni, kteříž bydlíte v Jeruzalémě, toto vám známo buď, a ušima pozorujte slov mých.[KB1613] Sk 2:16 Ale totoť jest, což jest předpovědíno skrze proroka Joele:[KB1613] Sk 2:17 A budeť v posledních dnech, (dí Bůh), vyleji z Ducha svého na všeliké tělo, a prorokovati budou synové vaši, i dcery vaše, a mládenci vaši vidění vídati budou, a starci vaši sny míti budou.[KB1613] Sk 2:18 A zajisté na služebníky a na služebnice své v těch dnech vyleji z Ducha svého, a budou prorokovati.[KB1613] 1Te 5:20 Proroctvím nepohrdejte,[NBK] 1Te 5:21 Všechno prověřujte; co je dobré, [toho] se držte.[KB1613] 2Pa 20:20 Potom vstavše ráno, vytáhli na poušť Tekoe. A když vycházeli, stál Jozafat a řekl: Slyšte mne, Judo a obyvatelé Jeruzalémští. Věřte v Hospodina Boha svého, a stane se vám věrně; věřte prorokům jeho, a šťastně se vám povede.
Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 04. únor 2016 @ 16:30:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když je tak dobrá, proč ve svých knihách si vymýšlí lži  a  překrucuje Bibli?
EGW vede věřící jen k zákonictví a odvádí od lásky Boží.
Někteří adventisté jí věří více než Bibli.
Pravé evangelium je to, co musí věřící u vás slibovat při křtu?
S pomocí Boží dokážu, že EGW je falešná prorokyně. Zatím mne nikdo nepřesvědčil, že je ta pravá.
Varovat lidi od falešných proroků je povinnost!!!!


]


Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: hirali (hirali@seznam.cz) v Čtvrtek, 04. únor 2016 @ 16:58:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když je tak dobrá, proč ve svých knihách si vymýšlí lži  a  překrucuje Bibli?
Ty snad máš 100procentní výklad Evangelii že tohle prohlašuješ??? Tohle si já nedovolím tvrdit!!! Spíš bych ocenil že si nedělá nárok na neomylnost a otevřeně říká že základ je Bible  a ona jen malé světlo tudíš muže se mýlit, mnoho lidí se dnes vydává za boží proroky a všichni tvrdí že mají pravdu u těchto novodobých proroku postrádám pokoru oni nepřipouštějí že by se mohli mýlit a nedávají jako základ víry Bibli, v tom je rozdíl mezi EGW a jinými takzvanými proroky. Už toto staví EGW mnohem výše a do jiného světla než ostatní takzvane proroky, víš vůbec že na planetě žije vice jak 1000lidí co mají v občance uvedeno Ježíš Kristus a mnoho z nich se za Ježíše vydává??? 
Pro mě je zákldem víry Bible a EGW beru jako doplněk nic víc. A byl to adventistický teolog který upozornoval na některé rozdíly mezi EGW a Bibli ale byly to spíše drobnosti a učinil tak na základě jejího výroku že ve všem nemusí mít pravdu a už to bylo od něj odvážné, udělat to mezi adventisty mnoho adventistu bere EGW jako neomylnou a to je taky chyba.


]


Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 04. únor 2016 @ 17:40:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Copak Tobě nevadí, jak překrucuje Bibli? Kapky jedu po kapkách. Porovnávej , co píše , a co je v Bibli.

A jak mohla ve svém vidění vidět pravé Mojžíšovy desky se Zákonem, když byly popsané po obou stranách. Tedy čtyři stránky textu. A odkud ví, že na jedné straně jsou čtyři přikázání a na druhé šest. A znala židovská jazyk, aby to přeložila? A proč svítí  nejvíc sobota?

Pána Ježíše stojícího vedle si nevšimne.

 

Když jsem si prohlédla slávu svatyně, odhrnul Pán Ježíš druhou oponu a vstoupila jsem do svatyně svatých.
Ve svatyni svatých jsem viděla truhlu; byla shora i po stranách z jemného zlata. Na každém konci truhly stál jeden překrásný cherubín, který měl nad ní rozprostřena svá křídla. Jejich obličeje byly obráceny k sobě, a hleděli dolů na truhlu. Mezi anděly byla zlatá kadidelnice. Shora na truhle, kde stáli andělé, byla patrná překrásná zářící sláva, jež vypadala jako trůn, na kterém přebývá Bůh. Pán Ježíš stál u truhly a když modlitby svatých k Němu vystupovaly, začal se z kadidelnice šířit dým kadidla a On přinášel v oběť jejich modlitby s dýmem kadidla svému Otci. V truhle bylo zlaté vědro s mannou, hůl Aronova, která vykvetla a kamenné desky, složené jako kniha. Pán Ježíš rozevřel tyto desky a já jsem uviděla Desatero přikázání, napsané prstem Božím. Na jedné desce byla čtyři, na druhé šest. Ta čtyři na první desce zářila jasněji než těch ostatních šest, ale čtvrté, sobotní přikázání se skvělo nad všechna ostatní. Sobota má výsadní postavení, neboť má být zachovávána svatému Božímu jménu na počest. Viděla jsem, jaká sláva je připisována sobotě - kolem ní byl vidět nádherný zářící kruh. Viděla jsem, že sobotní přikázání nebylo přibito na kříž. Kdyby tomu tak bylo, pak by to platilo rovněž i pro ostatní devatero přikázání a my bychom je mohli zrovna tak dobře všechna porušovat jako to čtvrté. Viděla jsem, že Bůh nezměnil sobotu, protože On se nikdy nemění. Avšak bylo to papežství, které ji změnilo ze sedmého na první den týdne, protože ono mění časy i zákony.
 

Copak neviděla, že muslimové světí pátek a mají jiný letopočet??

A copak se změnila náplň sedmého dne? Neoslavují v neděli věřící Ježíše a jeho Otce ?

Copak protestanti vraždí někoho kvůli sobotě a Kristu?

To činí muslimové!!!

Kdo je tedy větší nebezpečí? Papež a katolická církev nebo muslimové?

No vidíš  a takovému fanatickému Mikinovi je to jasné. Přece papež. Ale co když je to jinak? Co když se EGW mýlí??

 ]


Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 05. únor 2016 @ 08:54:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
EGW po kapkách přidává do Bible jed. Ničí víru v Ježíše a na první místo dává slepé a fanatické dodržování Desatera bez lásky. Tohle znali a tomu věřili židé, a proto Ježíše ukřižovali. Toto myšlení je cílem nepřítele Boha. To samé (útok na Ježíše ) činí i muslimové, a proto pronásledují křesťany kvůli Ježíši Kristu. EGW mazaně a rafinovaně odvádí věřící od Krista k Desateru, aby pak došli k závěru, že Pána Ježíše nepotřebují. Že spasení si vydobudou sami pomocí Desatera. Odstranit Boží milost  a lásku je jejím cílem. A to činí i ti adventisté, kteří na první místo dávají Desatero bez lásky.]


Re: Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Pátek, 05. únor 2016 @ 09:19:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku, i takový Derek Prince, kterého jsme četl v 90. létech z počátku svého křesťanství, se nejspíš v něčem mýlil. Není nikdo bez chyby a to i ve výkladu. Adventisté chápou, že dodržováním desatera vzdávají čest našemu Bohu, kdyby učili, že se musíme nechat obřezávat, to by byla už jiná. Takže nařčení, že adventisté jsou zákoníci, se nezakládá na pravdě.

Protestanti ve svém učení o milosti došli tak daleko, že skutky chápou jako naprosto nepovinný předmět. A tak neudělají raději nic - jenom aby „neskutkařili“... V tomhle jsou adventisé a katolíci jinde. (neboli učení, které dává důraz na konání skutků v křesťanském životě nemusí být úplně mimo mísu) Když čteš o Posledním soudu, jsou tam ti spasení z pouhé milosti, nebo ze skutků? Viz: Mt 25,31 a dále... + Zj 3,2:

Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření! Neboť shledávám, že tvým skutků mnoho chybí před Bohem.


Daleko větší problém vidím, jaké postavení se dává EGW v církvi Adventistů sedmého dne, ale to je už jiná otázka...


]


Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Čtvrtek, 04. únor 2016 @ 09:24:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevím přesně, o čem je tvůj článek, protože neznám podrobně adventisty a vaše vnitřní spory jsem nezažil. Spíše mě zaujalo, že tam máš hodně citací ze Starého zákona. A to je taková moje technická vsuvka. Křesťanství = pitvání se ve starověku, že jo?  Je to v podstatě dějepis. Jenže ne všichni měli ve škole rádi dějepis. Někteří jsou třebas přes fyziku a teď se mají předělat v historiky... Hm. :-(Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: Bylina (k.bylina@seznam.cz) v Čtvrtek, 04. únor 2016 @ 10:41:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty, pozorovatelníku, jako učitel, bys měl znát pravdivý výrok, že národ, který nezná své dějiny, nezná sám sebe. U jedinců to platí také.


]


Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Čtvrtek, 04. únor 2016 @ 11:46:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nick bylina a nick myslivec nemám zájem o komunikaci. Nevnucujte se mi. V hospodě si taky můžu vybrat, s kým se chci bavit. 


]


Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: Bylina (k.bylina@seznam.cz) v Čtvrtek, 04. únor 2016 @ 11:52:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V hospodě si taky můžu vybrat, s kým se chci bavit. 

V hospodě ano, ale tady těžko. Nikdo Tě nenutí, aby jsi se se mnou bavil. Ale Ty mě tady zase nemůžeš zakázat, abych reagoval na Tvé výroky. Toto je veřejný server a ne Tvůj, přestože se tu chováš, jako by Tvůj byl. Zase to jen vypovídá o Tvé soběstřednosti.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Čtvrtek, 04. únor 2016 @ 13:16:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty neumíš normálně komunikovat. Do svého příspěvku zamontuješ, že jsem učitel a další kecy, že bych si měl uvědomit atd... Prostě zase vyčítavá manželka. Ty neumíš podat informaci bez výčitek, bez skrytého napadání, obviňování. Ty lidi nemáš rád. Ty je ani nechceš obohatit nějakou informací. Chceš jen ubližovat. Já o zlé lidi nemám zájem. Nezajímá mě náboženský slovník. Když je někdo zlý, tak mu nepomůže náboženský slovník. Zůstane zlý. 

Nechej mě na pokoji. Já ti nikdy nepíšu jako první. Tvoje příspěvky nečtu, nebo na ně nereaguji. Pokud mi nedáš pokoj, tak to bude zasviněno vzájemnými invektivami. Už jsem pochopil, kdo jsi a tudíž nemám zájem s tebou komunikovat. Máš možnost volby si mě nevšímat, nebo budem spolu neustále bojovat. Já ti nabízím naprostou neutralitu a nikdy nezačnu jako první. Bereš? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: Bylina (k.bylina@seznam.cz) v Čtvrtek, 04. únor 2016 @ 14:13:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ty neumíš normálně komunikovat. Do svého příspěvku zamontuješ, že jsem učitel a další kecy, že bych si měl uvědomit atd... Prostě zase vyčítavá manželka.

Vraťme se úplně na začátek. Od chvíle,kdy jsi sem přišel, jsi kritizoval, napadal, zpochybňoval a zesměšňoval křesťanství, křesťany a dokonce i Boha. I mě, aniž bych Tě nějak urážel, jsi začal říkat pančelko, komunisto, vyčítavá manželko a jiné Tvé oblíbené urážky. A tak urážíš každého, kdo se ti snaží slušně vysvětlit, že ohledně víry v Boha žiješ v mnoha omylech a zjednodušeních.
Takhle se tu chováš k mnohým a připadá Ti to normální a potom brečíš, že jsem na Tebe zlý, protože Ti ukážu, že něco děláš blbě. Také bych Ti mohl říct, že jsi vyčítavá manželka, když o mě říkáš, že jsem zlý a ubližuji Ti. Ubližuje ten, kdo o druhém lže a nebo ho uráží. To tady děláš především Ty a ne já.
Jak chceš, Tvou osobu zde budu ignorovat a nebudu Tě oslovovat, ale Tvé hloupé, lživé a urážlivé výroky budu podle svého uvážení komentovat.
K tomu mi tento server dává svobodu a Ty mi ji nemáš jak vzít ani právo ji zakazovat.

nebo budem spolu neustále bojovat.

Já jsem s Tebou nikdy neměl v úmyslu bojovat. Pokud s něčím bojuju, tak jsou to lživé a zlé myšlenky a jednání. S Tebou, jako lidskou bytostí rozhodně nebojuji a dokonce je mi líto toho, v čem Tě satan drží tak, že nejsi schopen poznat Boží lásku radost a pokoj. Ale díky Bohu, ještě není všem dnům konec.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 04. únor 2016 @ 14:47:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Má před námi respekt Bylino. Ničeho se tak nebojí jako naší jednoty. Jeho zájmem se vstupovat s každým do reakce jednotlivě a dělat zde bordel. Nechce diskutovat s někým, kde se od něho nenechá vyprovokovat. Takový diskutující je pro něho hrozba. Nemám nijaký zvláštní zájem se vyjadřovat k jeho ujetým tématům, ale vzhledem k jeho nepřátelskému způsobu diskuse může posloužit jinak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Čtvrtek, 04. únor 2016 @ 14:50:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No vy dva jste se fakt hledali, až jste se našli...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Čtvrtek, 04. únor 2016 @ 15:33:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivec = přicmrndávač od byliny ... to jsi teda povýšil... Na to, že on o tobě prohlašoval, že nejsi křesťan... a už mu sloužíš... Svým způsobem je legrační pozorovat ty vaše mrzké charaktery a musím říct, že s tak nízkým levelem jsem se u buzíků nepotkal. To jsou větší chlapi než vy. Že by se tam domlouvali na někoho a další trapárny...  Vy jste se smáli buzíkům, ale nesaháte jim ani po paty... Prý křesťané....


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: Bylina (k.bylina@seznam.cz) v Čtvrtek, 04. únor 2016 @ 22:53:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Snažíš se hodně, ale marně. Proti takovým, jako jsi Ty, mám ochranu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 05. únor 2016 @ 10:24:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Bylino, o ochraně mu radši nic neříkej, kdoví co si pod tím pojmemem zase vyloží. :-)))))))))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?? (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Sobota, 06. únor 2016 @ 10:23:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Od té doby, co jsem zde dal odkaz na diskusní forum gayů, tam někdo píše nesmyslné dotazy a urážky atd. K tomu občas používá termín, co se používá v církvích. Jsi to ty, že jo? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bo (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 06. únor 2016 @ 21:46:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Urážky užíváš jedině ty- sprostý a nevychovaný gay. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a prot (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Neděle, 07. únor 2016 @ 12:01:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takže jsi to ty... Nebo Bylina.. ale spíše by to pasovalo na tebe... A co z toho máš, že to tam píšeš? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Čtvrtek, 04. únor 2016 @ 14:49:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nudíš mě, herečko...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: Bylina (k.bylina@seznam.cz) v Čtvrtek, 04. únor 2016 @ 15:06:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nudíš mě, herečko...

Copak, že nediskutuješ k věci a vyčítáš jak nespokojená manželka?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 06. únor 2016 @ 21:42:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
K věci diskutuje, vždyť právě o tuto jeho věc mu jde. Špinit a pomlouvat.


]


Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 04. únor 2016 @ 20:07:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
znám jiný výrok:" dějiny nás učí že, se nikdo nepoučí "


]


Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: hirali (hirali@seznam.cz) v Čtvrtek, 04. únor 2016 @ 15:46:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
starý a nový zákon tvoří jeden celek. pokud třeba hledáš výklady zjevení tak pisatel někdy používá obrazy ze starého zákona a tam jsou ty obrazy vysvětleny takže víš co ty obrazy znamenají. tento způsob vykladu některých pasáží zjeveni používa velmi málo lidí ale je to to nejlepší co muže být.heslo: Bible se vykládá Biblí !!!


]


Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 04. únor 2016 @ 19:37:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
bible se vykládá biblí
bible je 66 různých traktátů,dopisů,záznamů, církev která je "uzákonila a uzavřela" s Tebou nesouhlasí...
celek je to jen "na oko"...
]


Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Čtvrtek, 04. únor 2016 @ 20:36:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jak to děláš, aby tě bavilo číst Starý zákon? Nový zákon je ok, ale Starý zákon číst je za trest... a když se začtu a vidím, jak kdysi Bůh jednal, tak mě to spíše znechutí a Bibli stejně zavřu... :-(


]


Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Čtvrtek, 04. únor 2016 @ 20:44:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aby to nebylo jen stěžování si, ale aby to bylo konstruktivní, je ve Starém zákoně nějaký příběh hezkého chování Boha k lidem? Nějakou situaci, kdy na nich nechystal léčky se zakázaným stromem, neproklínal lidi, nenutil podřezávat vlastní děti, netopil je jako krysy, nevypaloval města, atd. Nějaký příběh jako z NZ, tedy že někoho uzdravil, zachránil atd. Díky. 


]


Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 04. únor 2016 @ 21:06:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...u mne jde o "čtivo" jak 'Židé' popisují Boha, Jeho jednání, a sami sebe v kontextu s Bohem.( nejde o záznam jak Bůh chce jednat, a o odkrývání Jeho charakteru)
...stejně jde o "zápisy" sepsané v době babylonského zajetí....a jako takové "nesou stopu nevyrovnanosti,nespokojenosti,násilí a jsou nacionalistické...
( no přirovnání:  jako by SZ napsal některý zde diskutující... :-) ) 


]


Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: Bylina (k.bylina@seznam.cz) v Čtvrtek, 04. únor 2016 @ 10:48:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku, myslím, že se chováš dost podobně jako EGV - také si z Bible vytrháváš jen to, co se Ti líbí. Věříš těm slovům, které cituješ, ale slovům, kdy Hospodin přikazuje Izaelcům, aby vybili nějaký národ ostřím meče a dokonce je trestá, když to neudělají, už nevěříš. Ty sám si svévolně určuješ co je v Bibli pravda a co ne.
Uvědom si, že buď je Bible pravdivá celá a pak má smysl se o ni vírou opírat, a nebo je to jen snůška různých lidských výmyslů a kdo pak z toho určí co je pravda a co lež. Ty?Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 04. únor 2016 @ 11:04:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale, ale, je v této smlouvě Hospodina s Mojžíšem, že mají jiný národ vybíjet, vraždit a rabovat?? Ty věříš, že Ježíš a Bůh po každé mluví jinak. Pak by byl nevěrohodný!!! A copak ve SZ nejsou popsány prokazatelné lži ? Lži, které páchají lidé? Co takový Eliáš? Ten nelže??? Když nějaké jednání odporuje Desateru a Božímu Zákonu, tak je to v pořádku jen proto, že někdo bere slovo Boží  darmo?? Copak se to v dějinách neopakuje? Nebyli lidé tak prolhaní, že svá zvěrstva odůvodňovali nařízením od Boha?

Bible je věrohodná i v tom, co si vymysleli lidé. A třeba u Eliáše vidíš, jak se může lhát. Prostuduj si Eliáše. A Židé? Co jim byla platná Bible, když Ježíše nepoznali. Bylo jim bližší rabování, vraždění. Jakého chtěli Mesiáše? Vojáka.
Bibli není třeba vyškrtávat, ale porozumět.

Nedovedu si představit Ježíše jinak, než tak, jak je v NZ. Kdo vidí mne, vidí Otce. 


 ]


Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: Bylina (k.bylina@seznam.cz) v Čtvrtek, 04. únor 2016 @ 12:23:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale, ale, je v této smlouvě Hospodina s Mojžíšem, že mají jiný národ vybíjet, vraždit a rabovat?? 

Františku, v té smlouvě je především to, že mají mít jen jednoho Boha - Hospodina a toho mají poslouchat. A z toho jasně plyne, že když Bůh řekl Mojžíšovi, že mají vybít nějaký národ ostřím meče, tak podle té smlouvy to byl povinen udělat, i kdyby se mu nechtělo. A že se Izraelcům většinou nechtělo. Tobě by se do války asi taky moc nechtělo a mě taky ne.
Bible je pravdivá a pravdivě vypovídá o hříšném člověku a o jeho selháních. Kdyby Mojžíš psal své knihy jen podle toho jak se mu to hodí, tak by nikdy nepsal o svém selhání. Ano, Eliáš v určitých chvílích zalhal lidem, i David předstíral bláznovství, aby si zachránil život, ale nikdy by si tito lidé nedovolili napsat, že Bůh jim něco řekl a nebyla to pravda. Pokud je v Bibli napsáno: Hospodin řekl Mojžíšovi........ tak je to pravda, i když Tobě se to nelíbí a nerozumíš tomu. Zrovna tak bibličtí proroci nelhali, když řekli: Hospodin řekl: .........  A pokud někteří proroci lhali, tak jsou v Bibli označeni za lžiproroky. To Eliáš není. Ani o Mojžíšovi není v Písmu řečeno, že by lhal ve svých výrocích o Hospodinu. Naopak je tam řečeno a to ne samotným Mojžíšem, že byl nejpokornější ze všech lidí. Ono totiž aby člověk slyšel Boží hlas, tak musí být pokorný před Bohem.
A to je možná důvod, proč Ty hlas živého Boha neslyšíš a žiješ jen ze svého rozumu a domněnek. Pak je také jasné, že si ke své víře vybíráš z Písma jen to, co potvrzuje Tvoje domněnky.
Proč Hospodin ve SZ jednal jinak než Ježíš v NZ a přesto je stejný,Ti už tady vysvětlovali mnohokrát mnozí, včetně mě. Jelikož Ty jsi nikdy žádné vysvětlení nepřijal, tak nemá smysl to tu zase opakovat.

A k tomu lhaní. V Desateru není napsáno nebudeš lhát, ale nevydáš křivé svědectví proti bližnímu svému. Čili jinými slovy: nebudeš lhát tak, abys někomu ublížil.
Kdyby Mojžíš napsal, že mu něco řekl Hospodin a nebylo by to pravda, pak by ublížil Hospodinu a byl by to hřích. V tom případě by to Bible zaznamenala, když zaznamenala i jiné Mojžíšovo selhání. Jestli nevěříš výrokům Bible, pak sis stvořil ve své mysli svého bůžka, kterému se klaníš.


]


Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 04. únor 2016 @ 13:04:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
O čem tedy byla smlouva s Hospodinem? O čem? Copak je tam psáno, běžte jiné národy vraždit a loupit.? Kde to v Bibli je?  A kde toto učí Kristus??

 

Hospodin dovolil zabíjet v obraně, ale ani tam nedovolil rabovat.

 

Ukaž mi Písmo, kde jim povoluje rabovat.

V Tobě je nepřítel Boží]


Re: Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 04. únor 2016 @ 14:53:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To neříkej Františku. Bylina vyjádřil názor ve kterém není ani náznak po božím nepřátelství. 
Tobě Hospodin dovolil někoho očerňovat božím nepřítelem


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 04. únor 2016 @ 16:21:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Protože mne ta představa Krista, který nařizuje i rabování, ničí víru v milujícího Boha.

Ještě k tomu, aby toto vykonával  národ, který byl pár dní bez Mojžíše, a už zjel do  modloslužby i se s svým knězem Áronem.

 V Bibli nikde Hospodin tím ani Kristus neříká rabujte. Naopak nedovolí rabování ani při obraně, kdy dovolí v obraně zabíjet.

 

Jak vůbec mohou v tohle lidé věřit, že je to od Boha? Nemám pro to jiné vysvětlení než to, že je ovládá nepřítel Boží, kterému jde o to, aby pošpinil Boha.

 

Lidé si sami mění příkazy Boží a klidně to napíší i do Bible. To neznamená, že Bible je špatná, ale psali ji Židé i podle toho, jak Hospodina vnímali. A oni v něm především viděli mocnou vojenskou sílu. Proto jim byl Pán Ježíš nepochopitelný. Jejich království a Boží království jsou dva různé světy. Nelze, aby Bůh používal ty stejné zbraně jako hříšný svět.

 

Prostě mne to o Bylinovi ujelo  a je od Tebe fér, že jsi se ho zastal. To Tě moc cení.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 04. únor 2016 @ 20:50:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To bys měl říci jemu. A je dobře, že to přiznáváš. 
A je taky dobře, že v bibli vidíš to, co si tam lidi dodělali. Bible je přece i kronika pro poučení, jak to být někdy nemá.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: Bylina (k.bylina@seznam.cz) v Čtvrtek, 04. únor 2016 @ 18:23:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hospodin dovolil zabíjet v obraně, ale ani tam nedovolil rabovat.

 Ukaž mi Písmo, kde jim povoluje rabovat.

Františku, tady máš pár míst Písma, kde Hospodin říká, aby Izraelci zabíjeli určité národy a ponechávali si kořist, což není nic jiného než rabování. Taky kdo by ty věci používal, když ti, co jim ty věci patřili, jsou už všichni mrtví, že?

Takže ty místa: Numeri 21,31-35 ; 31,7 ; 31,25-31 ; 33,50-56
                        Deuteronomium 2,31-37 ; 7,1-2 ; a celá 20. kapitola, která obecně přikazuje, které národy a jak vyhladit a rozebrat si kořist.
Zvláště Tě upozorňuji na verš 14.

A to jsou jen některá místa Písma. Je jich mnohem víc. Máš dvě možnosti jak je odmítnout: zavřít před nimi oči a dělat, že tam nejsou a nebo říct to, co už jsi tu říkal: že Mojžíš si to, že to řekl Hospodin vymyslel. Pak ale můžeš Bibli rovnou zahodit, protože Bůh, který není schopen dát lidem do rukou pravdivou knihu o sobě a svých činech, je k ničemu.

Jestli to ničí Tvou víru v Boha, pak je jasné, že Tvá nynější víra není založena na Božím slovu, ale jen na Tvých představách o tom, jak by měl Bůh vypadat. Je to jen Tvá víra a ne víra od živého Boha.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 04. únor 2016 @ 19:41:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co je to za Boha, že pokaždé jedná jinak??? A sám nedodržuje zákony, které vydal? A pak tedy tohle dělá  i Kristus?  Je stejný jako Otec nebo se nepotatil?? To se nestydíš takto Krista urážet??? Jednou řekne , že pronárody sám vyžene a pak nechá hříšníky vraždit a rabovat???

V čem se liší od muslimského boha??

 

Kde je v Numeri 21,31-35 psáno o rabování

 

  • Tak se Izrael usadil v emorejské zemi.
  • 32Mojžíš pak poslal zvědy, aby prošli Jaezer. Dobyli jeho vesnice a podrobili si Emorejce, kteří tam byli.
  • 33Nato se obrátili a vystoupili cestou k Bášanu. Bášanský král Óg vytáhl se vším svým lidem k boji proti nim do Edreí.
  • 34Hospodin však řekl Mojžíšovi: „Neboj se ho, neboť ho vydám do tvých rukou se vším jeho lidem i s jeho zemí. Naložíš s ním, jako jsi naložil se Síchonem, králem emorejským, sídlícím v Chešbónu.“
  • 35A pobili ho i s jeho syny a všechen jeho lid, takže nikdo nevyvázl, a jeho zemi obsadili.
Kde je psáno o rabování a co bylo důvodem je  jasné. Bránili se. Tu válku nezahájili Izraelci.

Pak měli právo se bránit.

Podobně bylo u Midjánců. Obrana.. Měli však potrestat a ne vyhladit masovou vraždou ženy a dětí. To není boj. To je lidský hnus. Kde jim řekl Hospodin, zabijte ženy, děti  a panny si nechte??

 

Atd.

 

Co to na  mne ,Satane, hraješ??!!!!

 

Chceš zničit moji víru v Ježíše???

 

 V Tobě je Satan a na tom trvám!!!!

 

Tvůj bůh, který učí lidi porušovat zákon a vraždit, je Satan v Tobě. 


 ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: Bylina (k.bylina@seznam.cz) v Pátek, 05. únor 2016 @ 09:30:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Chceš zničit moji víru v Ježíše???

Víra, která se dá zničit pravdou, není k ničemu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 05. únor 2016 @ 11:03:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co je to pravda? Ptal se i Pilát. A v Bibli jsou i prokazatelné nepravdy, názory vlivem emocí apod. I džihádisté mají svoji "pravdu". Já vnímám za Tvým přesvědčením nepravdu, velkou nepravdu. Degradace Boha na agresivního válečníka, ale Ježíš byl jiný. To je tak těžko pochopit. Nebo v nebi se budou lidé také nějak trápit válkami??
V čem by pak byl Hospodin jiný od jiných bohů se stejnými metodami?????


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 05. únor 2016 @ 12:35:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku, degradace Boha se tu dopouštíš především ty sám a to opakovaně a často, používajíc přitom lidských argumentů, pocitů a domněnek, které neodpovídají skutečnosti a dokazující, že skutečného pravého Boha neznáš. Zároveň zapomínáš, že nelze srovnávat období SZ s tímto věkem milosti a že sám Pán Ježíš Kristus je tím pravým Bohem - viz 1J 5:20

Srovnávat starozákonního Hospodina s jinými bohy, ba dokonce stavět Ho s nimi naroveň, je v lepším případě naprosté pomýlení, neporozumění Bohu a Jeho záměru, v horším případě pak obviňování a souzení Boha nespravedlivým soudem, k čemuž není nikdo oprávněn, neboť jedině Bůh je spravedlivý Soudce a každý člověk, který se vůči Bohu staví, jako ty, je, neznajíc a nemilujíc Pravdu, lhář. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 05. únor 2016 @ 13:27:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já degraduji Boha? A co ten kazatel, který vykládá, že to Pán Ježíš dával ty rozkazy k válkám a rabování? To není degradace? Anebo Bůh se mění.? Jednou vraždí  a jindy miluje?

Asi v tom sám máš zmatek anebo schválně si toho nevšímáš. Milovat pravdu znamená souhlasit  s tím, že Pán Ježíš dával pokyny k válkám a vraždění  a rabování? To se mohu klidně dát k muslimům a  vyjde to stejně. Ubohé náboženství bez pravého Boha.

 

Jaký je pravý Bůh? Vraždí, rabuje, způsobuje války…. A pak se tváří, že je to vše z lásky??

 

Jdi se vycpat  s takovou vírou!!! Stejné jako islám a židovství.

Copak láska se projevuje takto????????????????

 

 ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 05. únor 2016 @ 14:03:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku, degraduješ Boha tím, že zde neustále předkládáš obraz Boha takového, jaký není a svádíš to na ty, kteří psali pod Boží inspirací Písmo, jakoby bylo Písmo jakýmsi falešným výkladem, představením Boha takového, jaký není a přitom se tohoto falešného výkladu dopouštíš ty sám a představuješ Boha ne ve světle Jeho Slova, nýbrž s tím Slovem nepatřičně manipuluješ, zkresluješ je a vykládáš způsobem, který se tváří, že je proti těm, kdo psali Písmo Svaté, ale ve skutečnosti je proti Bohu, protože ty, zneužívajíc Slovo, vytváříš tu nepravdivou ilustraci, ne ti svatopisci! 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?? (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 05. únor 2016 @ 15:58:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale, Willy, Bibli psali lidé a Bůh jim určitě nediktoval slovo od slova. Když psali o Mojžíšovi  a o dějinách svého národa , vycházeli z toho, co se tradovalo a z případných zbytků listin. A psali v duchu, aby posílili víru a také vlastenectví židů. Proto oslavují války a rabování a dávají tomu punc svatosti.

Apoštol Pavel, myslíš, že mu Bůh diktovat toto:

·  34ženy nechť ve shromáždění mlčí. Nedovoluje se jim, aby mluvily; mají se podřizovat, jak to říká i Zákon.
·  35Chtějí-li se o něčem poučit, ať se doma zeptají svých mužů; ženě se nesluší mluvit ve shromáždění.
·  

·  2Chválím vás, že si mne stále připomínáte a držíte se tradice, kterou jste ode mne přijali.
·  3Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh.
·  4Každý muž, který se modlí nebo prorocky mluví s pokrytou hlavou, zneuctívá toho, kdo je mu hlavou,
·  5a každá žena, která se modlí nebo prorocky mluví s nezahalenou hlavou, zneuctívá toho, kdo je jí hlavou; je to jedno a totéž, jako kdyby byla ostříhaná.
·  6Jestliže si žena nezahaluje hlavu, ať se už také ostříhá. Je-li však pro ženu potupné dát se ostříhat nebo oholit, ať se zahaluje.
·  7Muž si nemá zahalovat hlavu, protože je obrazem a odleskem slávy Boží, kdežto žena je odleskem slávy mužovy.


·  13Posuďte to sami: Sluší se, aby se žena k Bohu modlila s nezahalenou hlavou?
·  14Cožpak vás sama příroda neučí, že pro muže jsou dlouhé vlasy hanbou,
·  15kdežto pro ženu ctí? Vlasy jsou jí totiž dány jako závoj.
·  16Chce-li někdo umíněně na tom trvat, tomu říkám: Není to obyčejem ani u nás, ani v ostatních církvích Božích.


Dodržuje to Tvoje žena a ostatní ženy ve vašem shromáždění? Je to přece Slovo Boží?


Anebo popisoval Pavel tradici v židovské kultuře, kde ženy seděly zvlášť stranou a vházely zvlášť jiným vchodem?? Nedegradujete Boha, pokud se tím neřídíte????]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bo (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 05. únor 2016 @ 16:05:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
2Tm 3:16-17 Veškeré Písmo je vdechnuté Bohemje užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a prot (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 05. únor 2016 @ 18:12:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
a v kterém roce?jako že písmo zde je míněno co?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 05. únor 2016 @ 18:28:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Čemu nerozumíš na slovech "veškeré Písmo"?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 05. únor 2016 @ 19:19:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ničemu...a není to fráze


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 05. únor 2016 @ 22:01:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pak je čas na změnu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravdu je Fra (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 05. únor 2016 @ 22:19:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
když napíšu "veškeré písmo" mohu tím myslet víc než bibli,a nebo vůbec bibli a taky třeba jen bibli, jen jsem se ptal ...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravdu je (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 05. únor 2016 @ 22:26:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
v tomto konkrétním případě slova "veškeré Písmo" znamenají vše, co je zaznamenané v Bibli respektive ve Starém zákoně, k čemuž apoštol Petr dodal, že i to, co nepsal apoštol Pavel ve svých listech, je součástí Písma Svatého.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravd (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Sobota, 06. únor 2016 @ 09:52:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
rok 50-65 n.l. jako vznik dopisů (Pavel,Petr)
roku 90 n.l. na synodě v Jabne byl teprve definitivně uzavřen SZ a vybráno pouze 39 spisů.
rok 397 n.l. na církevním koncilu v Kartágu byl uzavřen NZ a vybráno pouze 27 spisů.
veškeré písmo tehdy "mohlo znamenat" něco jiného než dnes.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a prot (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 05. únor 2016 @ 20:42:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy, proč se vykrucuješ z odpovědi? Dodržujete to, co psal Pavel, anebo si to vysvětlujete jinak než Pavel? Ale proč potom jinak ? Co vás k tomu vede??]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 05. únor 2016 @ 21:59:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevykrucuji se - pokládáš otázku, kterou bys měl položit sestrám v našem sboru - mě se tyto verše přece netýkají. A také je třeba vědět, že být v Nové smlouvě s Bohem není o dodržování přikázání, nýbrž o životě, jakým žijeme.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravdu je Franta mimo a proti Bohu?????? (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 04. únor 2016 @ 19:44:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
nedorozumění...Franta ví co ví, Bůh to nechtěl, to že se to v Jeho (Božím) jménu dělo a děje a dokonce jsou o tom zápisy v bibli že,to chtěl, nic nemění na vědění 
Franty "Bůh to tak nechtěl" a já se s Frantou ztotožním :Bůh to nechtěl, možná to trpěl...ale nechtěl to.
...s*****í to tu "zákonictvím" a na to má "Franta čich"  bacha na to...


]


Stránka vygenerována za: 1.66 sekundy