Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Marián.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 15406, komentáře < 7 dní: 323, komentářů celkem: 340792, adminů: 60, uživatelů: 4852  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 134 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

andulka
cizinec
wollek
JirkaB

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Prohlášení Rady ukrajinských baptistù k teologickému vlivu MacArthura
·Reakce na Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru Lance Robertse k mé osobì
·Amputace
·Recenze Dìti rozhnìvaného Boha
·Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru
·Pravomoce statutárních orgánù Biblického spoleèenství køesťanù Kromìøíž
·Prohlášení tradièního pohledu Jižních baptistù na Boží plán spásy
·Písmo jako skládaèka Lego
·Služba sester Božím slovem
·Mají katolíci a evangelikálové stejný problém?

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
98464130
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Nový Jeruzalém2
Vloženo Pondělí, 28. září 2015 @ 15:02:27 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal Willy

Před více než dvěma lety jsem napsal článek Nový Jeruzalém a dnes se k tématu znovu vracím, protože mám za to, že si zaslouží mnohem větší pozornost, než je mu zde a nejen zde, ale i křesťany obecně věnována.


Dnešní zamyšlení však není jen o tom, čím Nový Jeruzalém je - tím se zabýval první článek - ale je spíše o tom, jak se stát jeho součástí, poněvadž jen ti, kdo Nový Jeruzalém tvoří, do Božího svatého města zároveň vejdou. Dále jde také o to, staneme-li se Novým Jeruzalémem již v budoucím věku nebo vejdeme-li do něho až v budoucí věčnosti. O této pro nás důležité okolnosti rozhodujeme totiž my sami tím, jsme-li vítěznými nebo poraženými věřícími v Krista podle knihy Zjevení 2. a 3. kapitoly, kde Duch mluví k sedmi sborům: „Kdo má uši, slyš, co Duch praví sborům. 


Slova Pána Ježíše Krista v sedmi dopisech sedmi sborům (církvím) jsou určena všem věřícím v Krista, ať už se nacházejí v jakémkoliv sboru a v kterémkoliv z nich, neboť v těchto sedmi dopisech je zahrnuta celá historie Církve a církví. Jen těm z věřících, kteří vítězí, je zaslíbena odměna. Poraženým věřícím v Krista pak bude souzeno projít v budoucím věku, kdy vítězní věřící budou kralovat s Pánem Ježíšem Kristem 1000 let, vším nutným a potřebným, aby se mohli stát součástí Nového Jeruzaléma v budoucí věčnosti.

Podíváme-li se na odměny vítězů, zjistíme, že se všechny vztahují k budoucímu věku království a jen jedna z nich má vztah zároveň k budoucí věčnosti a to právě k Novému Jeruzalému. Je to odměna vítězů ve Filadelfii. 

Kdo vítězí, toho učiním sloupem ve svatyni svého Boha a již nikdy nevyjde ven. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno města svého Boha, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i své nové jméno. To je napsáno ve Zj 3:12. Přečteme-li si k tomu 22. verš ve 21. kapitole - Avšak svatyni jsem v něm (novém Jeruzalémě) neviděl, neboť jeho svatyní je Pán Bůh Všemohoucí a Beránek., můžeme uvidět ohromující věc. Vítězní věřící z Filadelfie budou navěky a navždy součástí Všemohoucího Boha a Beránka, který je chrámem Božího svatého města.   

Pán Ježíš Kristus dnes hledá své vítěze, které potřebuje  jako připravenou nevěstu, aby se mohl spolu s ní vrátit zpět na zem a ustanovit na zemi skrze soud nad národy své království nebes. Budeme těmito vítězi? Chceme jimi být, ochotni zaplatit cenu, kterou je nutno zaplatit? Chceme být na svatební hostině Beránkově?

Kéž se nad námi Bůh smiluje a vloží nám do srdce touhu být Jeho vítězi, Kristovou nevěstou urychlující příchod Pána Ježíše Krista, jejího Ženicha, aby Bůh mohl změnit tento věk a nastolit budoucí věk království. Amen.

"Nový Jeruzalém2" | Přihlásit/Vytvořit účet | 112 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Nový Jeruzalém2 (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 28. září 2015 @ 22:43:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...Jen těm z věřících, kteří vítězí, je zaslíbena odměna. Poraženým věřícím v Krista pak bude souzeno projít v budoucím věku, kdy vítězní věřící budou kralovat s Pánem Ježíšem Kristem 1000 let, vším nutným a potřebným, aby se mohli stát součástí Nového Jeruzaléma v budoucí věčnosti.

Willy to je fakt dobrá bajka, že věřící kteří jsou "poražení věřící" budou na zemi muset projít vším nutným a potřebným, aby se mohli stát součástí Nového Jeruzaléma v budoucí věčnosti.

Tento blud se píše v Písmě kde?

Po vzkříšení spravedlivých mrtvých bude země zničena ohněm a 1000 let zde nikdo nebude žít, protože jak sám Hospodin říká země bude prázdní a pustá:

Izaiáš 13,9 - Hle, Hospodinův den neúprosně přichází s hněvem horlivým a planoucím, aby zemi zcela zpustošil a vyhladil z ní hříšníky.Jeremiáš 4,23-28 - Viděl jsem zemi - hle, pustá a prázdná, vzhlédl jsem k nebi - bylo bez světla.
Viděl jsem hory - celé se chvěly, otřásaly se všechny pahorky. Viděl jsem a hle - nikde ani člověk
a všichni ptáci zmizeli. Viděl jsem - a hle, sad se stal pouští, všechna města padla před Hospodinem, když vzplanul jeho hněv! Tak praví Hospodin: „Z celé země zbudou sutiny, i když ji zcela nezničím. A proto bude země truchlit i nebe nahoře se do tmy zahalí; co jsem řekl, totiž nevezmu zpátky, co jsem rozhodl, to nezměním.“2. Petr 3,7 - Totéž slovo udržuje a uchovává nynější nebe a zemi pro oheň, který je čeká v den soudu a záhuby bezbožných lidí.
celé jak to bude to máš třeba zde:http://www.znamenicasu.cz/blizi-se-bozi-soud-pripravme-se/
Jediní kdo věří, že tady budou vládnout na zemi 1000 let jsou SJ, tedy ti, kteří přežijí 3 sv. nukleovou válku a pak to tady budou uklízet...
...Avšak svatyni jsem v něm (novém Jeruzalémě) neviděl, neboť jeho svatyní je Pán Bůh Všemohoucí a Beránek., můžeme uvidět ohromující věc. Vítězní věřící z Filadelfie budou navěky a navždy součástí Všemohoucího Boha a Beránka, který je chrámem Božího svatého města.   ale jinak chrám Boží v nebi samozřejmě existuje jak píše sám Jan:Zjevení Janovo 11:1  I dána mi třtina, podobná prutu, a postavil se tu anděl, a řekl mi: Vstaň, a změř chrám Boží, i oltář, i ty, kteříž se modlí v něm.
Zjevení Janovo 11:19  I otevřín jest chrám Boží na nebi, a vidína jest truhla smlouvy jeho v chrámě jeho. I stalo se blýskání, a hlasové, a hromobití, a země třesení, i krupobití veliké.
Zjevení Janovo 15:5  Potom pak viděl jsem, a aj, otevřín jest chrám stánku svědectví na nebi.
Zjevení Janovo 15:8  I naplněn jest chrám dýmem, pocházejícím od slávy Boží a od moci jeho, a žádný nemohl vjíti do chrámu, dokudž se nevykonalo sedm ran těch sedmi andělů.
Re: Re: Nový Jeruzalém2 (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 28. září 2015 @ 23:09:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V nebesích nyní samozřejmě chrám (existu)je, ale v Novém Jeruzalémě nikoli, protože celý Nový Jeruzalém je vlastně velesvatyní, v níž je Bůh a Boží sláva. A to, co píšeš předtím, je jinak.


]


Re: Re: Re: Nový Jeruzalém2 (Skóre: 1)
Vložil: hirali (hirali@seznam.cz) v Úterý, 29. září 2015 @ 14:31:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V nebesích nyní samozřejmě chrám (existu)je
Chrám  v nebesích je Pandořina skřínka pokud v to věříš tak se podívej do Bible že Mojžíš vybudoval pozemskou svatyni podle nebeského vzoru.Co bylo v pozemské svatyni je i v nebeské svatyni.
Zjevení Janovo 11:19  Tehdy se otevřel Boží chrám v nebi a v jeho chrámu byla vidět truhla jeho smlouvy. Nastalo veliké blýskání, hlasy a hromobití, zemětřesení a veliké krupobití.
Uvědomuješ si že pozemska truhla obsahuje přesně ten zákon co je v truhle v nebesích!!!
Podle zákona který je uložen v Nebeské Svatyni v Truhle Smlouvy budou všichni souzeni!!!žádny člověk se do nebe nedostane aby změnil to co je napsáno na kamenných deskách v truhle v nebesích!!!4 přikázání je o Sobotě!!!
nebo snad papez vystoupil na nebesa a přepsal kamenné desky zákona a uvedl neděli jako den svatý???
Ježíš zemřel protože Buh nemohl změnit zákon Mzdou hříchu je smrt!!!  Jestliže Buh nezměnil tento zákon nemůže změnit žádny zákon co vydal Kdyby mohl být změněn zákon Boží tak proč potom Ježíš umíral na kříži??? 
když už věříš ve svatyni tak si toto téma pořádně prostuduj


]


Re: Re: Re: Re: Nový Jeruzalém2 (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 29. září 2015 @ 15:01:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Příteli, už jsem to tu kdesi napsal, a možná jako odpověď na tvůj jiný příspěvek. Zákon se nezměnil, ale změnila se smlouva. Podle Nové smlouvy je Tím, Kdo za nás, věřící v Krista, zachovává zákon Ten, Kdo jej naplnil - Pán Ježíš Kristus, který jako Duch oživující žije v našem duchu, je naším životem, zaopatřením života a vším. 

J 5:24 Amen, amen, pravím vám, že kdo slyší Mé slovo a věří Tomu, kdo Mne poslal, má věčný život a nejde na soud, ale přešel ze smrti do života.

Ř 8:3-4 Neboť co bylo Zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého Syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle, aby byl požadavek Zákona naplněn v nás, kteří nechodíme podle těla, ale podle Ducha. 

Tož tak.


]


Re: Nový Jeruzalém2 (Skóre: 1)
Vložil: Laura67 v Úterý, 29. září 2015 @ 10:31:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Slova Pána Ježíše Krista v sedmi dopisech sedmi sborům (církvím) nejsou určena všem věřícím v Krista ale jsou určená pouze sedmí církvím v době apoštola Jana. Zjevení 1 až 3 kap. popisuje věcí kteří jsou: "Napiš tedy ty věci, které jsi uviděl, a ty, které jsou, a ty, které se mají stát po nich." Zjevení 1:19. Věcí které jsou adresované na dnešní dobu začínají 4 kap. knihy Zjevení "Potom jsem uviděl: Hle, otevřené dveře v nebi, a ten první hlas, který jsem uslyšel jako zvuk polnice mluvící se mnou, říkal: „Vystup sem a ukážu ti, co se má stát potom. “ A o tom Novém Jeruzalému máš pravdu, máme dnes usilovat o tom abychom se do něj (Nebeského Jeruzaléma) dostali.Re: Re: Nový Jeruzalém2 (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 29. září 2015 @ 15:03:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Slova Pána Ježíše Krista v sedmi dopisech sedmi sborům (církvím) nejsou určena všem věřícím v Krista ale jsou určená pouze sedmí církvím v době apoštola Jana.

To není pravda!


]


Re: Re: Re: Nový Jeruzalém2 (Skóre: 1)
Vložil: Laura67 v Úterý, 29. září 2015 @ 16:15:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je to pravda, přečti si pozorně začátek knihy Zjevení a pochop, že každou církev nazývá jménem.


]


Re: Re: Re: Re: Nový Jeruzalém2 (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 29. září 2015 @ 16:18:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nebudu se hádat. Já znám pravdu díky tomu, že ji mám zjevenou přímo Pánem, ne přes nějaké falešné učitele nebo "vykladače" Písma.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Nový Jeruzalém2 (Skóre: 1)
Vložil: Laura67 v Úterý, 29. září 2015 @ 21:37:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pán Ježíš nás důkladně varuje Mat. 24:24 "Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci a budou ukazovat veliká znamení a divy, že by, kdyby to bylo možné, svedli i vyvolené. Bojím se, že ten Kristus, který tobě to zjevuje není ten pravý, v dnešní době bylo by rozumné držet se Písem.Nikde není napsáno, že by těsně před svým příchodem sán Pán Ježíš něco někomu zjevoval. Nebo ty znáš biblický verš, tak mi ho prosím napiš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nový Jeruzalém2 (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 29. září 2015 @ 22:00:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zjevil i to z Písma, ne mimo Písmo!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nový Jeruzalém2 (Skóre: 1)
Vložil: Laura67 v Úterý, 29. září 2015 @ 23:13:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Prosila bych biblický verš kde je napsáno, že Pán Ježíš bude těsně před svým příchodem něco zjevovat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nový Jeruzalém2 (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 30. září 2015 @ 00:01:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Celé Písmo je zjevením Boží vůle a toho, co Bůh dělal, dělá a bude dělat. Když čteš Bibli se zapojeným duchem a otevřeným srdcem, Pán k tobě bude mluvit a zjevovat ti Pravdu o Bohu, o světě, o Satanovi, o člověku, o hříchu, o spáse Boží milostí i o tom, co se bude dít. 

J 16:13 Když však přijde On, Duch Pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší; oznámí vám i to, co má přijít.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nový Jeruzalém2 (Skóre: 1)
Vložil: Laura67 v Středa, 30. září 2015 @ 10:30:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak vidím nechápeš že ta slova Pán Ježíš řekl svým učedníkům, oni obdrželi DS, dnes dary DS nejsou, dnes je jenom víra a to v Boží slovo. Proto Pán Ježíš řekl :  "až přijde Syn člověka, nalezne na zemi víru?"


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nový Jeruzalém2 (Skóre: 1)
Vložil: Bylina (k.bylina@seznam.cz) v Středa, 30. září 2015 @ 12:58:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lauro, jestli nemáš Ducha Kristova, svatého Ducha, narozeného z Boha, tak podle Písma Římanům 8,9 nejsi Kristova, a Tvoje víra, založená na kdoví čem, je Ti k ničemu. Není pravdou, že dnes nedostáváme dary Ducha. Všichni křesťané znovuzrození z Ducha mají od Boha dary. Já třeba mám dva.
Existuje ale také duševní křesťanství, které je jen prázdným náboženstvím-třeba římskokatolická víra. Tam se člověk snaží svými duševnímy skutky zalíbit Bohu, ale ve skutečnosti to dělá jen pro sebe, své uspokojení. Takový člověk s takovou vírou ovšem není spasen a nepatří Kristovi, ale stále jen sám sobě.
Ducha Kristova nedostaneš pro své skutky, ale z víry, že před Bohem jsi pro své hříchy mrtvá, ale Ježíš zemřel za Tebe a vstal z mrtvých pro Tvé ospravedlnění a pokud činíš pokání ze svých hříchů a ze své hříšné přirozenosti a ve křtu ji pohřbíš a přijmeš Ježíše jako Pána svého života, pak obdržíš Ducha svatého a jeho některé dary.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nový Jeruzalém2 (Skóre: 1)
Vložil: Laura67 v Středa, 30. září 2015 @ 15:14:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Slova z Řím. 8:9 apoštol Pavel adresoval těm v Římě Řím. 1:7, jak můžeš na sebe vztahovat cizí dopis? Napiš mi prosím, jeden jediní veš kde je napsáno, že těsně před příchodem Pána Ježíše budou dary DS, stejně tak jak je napsáno, že Pán Ježíš bude koukat na víru "Až přijde Syn člověka nalezne na zemi víru?" Lukáš 18:8.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nový Jeruzalém2 (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 30. září 2015 @ 16:28:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
List Římanům není "cizí dopis". Byl adresován svatým v Římě a týká se všech svatých, jako i ostatní Pavlovy listy, jinak by nebyl součástí Písma Svatého. 

A k těm darům tu máme dva svědky - apoštol Pavel:

Ř 11:29 Vždyť dary milosti a Boží povolání jsou neodvolatelné.
Ř 12:6a Máme rozdílné dary podle milosti, která nám byla dána: 

a apoštol Petr: 1P 4:10 Dary milosti, podle toho, jak jej každý přijal, si služte navzájem jako dobří správci rozličné Boží milosti.

Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nový Jeruzalém2 (Skóre: 1)
Vložil: Laura67 v Středa, 30. září 2015 @ 23:21:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Čti dopisy apoštolu pozorně a pochopíš, že každá církev měla své problémy, proto třeba apoštol Pavel dopis který napsal Korinťanům nemohl adresovat Římanům. V každém dopise apoštoly psali konkrétním lidem povzbuzovali je, kárali nebo chválili. Dokážeš si představit, že by dopis Židům byl poslán Římanům nebo jiné církvi?, to by rozhodně nešlo. 
Ř 12:6a Máme rozdílné dary podle milosti, která nám byla dána: (mluví v přítomném čase, jim ta milost byla skutečně daná).

a apoštol Petr: 1P 4:10 Dary milosti, podle toho, jak jej každý přijal, si služte navzájem jako dobří správci rozličné Boží milosti.
(tady dokonce mluví v minulém čase), oni tu milost přijali.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nový Jeruzalém2 (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 30. září 2015 @ 23:57:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ř 12:6a Máme rozdílné dary podle milosti, která nám byla dána: (mluví v přítomném čase, jim ta milost byla skutečně daná).

Ten přítomný čas platí i dnes!

a apoštol Petr: 1P 4:10 Dary milosti, podle toho, jak jej každý přijal, si služte navzájem jako dobří správci rozličné Boží milosti.
(tady dokonce mluví v minulém čase), oni tu milost přijali.

My jsme tu milost také přijali - v minulém čase! A tou milostí si sloužíme í v současnosti. Jestli jsi to sama ještě nepoznala, tak ti přeju, abys to poznala jako mnozí další z Boží milosti i ty.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nový Jeruzalém2 (Skóre: 1)
Vložil: Laura67 v Čtvrtek, 01. říjen 2015 @ 13:40:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Od koho jsi tu milost přijal?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nový Jeruzalém2 (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 01. říjen 2015 @ 14:28:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přijal jsem ji od Boha Otce v Kristu Ježíši, mém Pánu a Spasiteli, plném milosti a pravdy, přičemž Bůh Otec je zdrojem této milosti a Ježíš Kristus je jejím vyjádřením jako vyústění Boží lásky, která je v Kristu Ježíši. A přijal tuto milost vírou, která je Božím darem, darem Boží milosti v Kristu Ježíši. Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nový Jeruzalém2 (Skóre: 1)
Vložil: Bylina (k.bylina@seznam.cz) v Středa, 30. září 2015 @ 21:34:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lauro, nezlob se, ale Tvůj přístup k Bibli je hodně zvláštní. Jelikož všechno, co je v Bibli napsáno, bylo řečeno jiným lidem než nám. To by pak Bible nebyla už dnes pro nikoho a ani by nemělo smysl ji psát. Bible je Boží slovo pro všechny generace až do konce světa. A všechna zaslíbení včetně Ducha svatého jsou dosud platná.
Ptáš se kde je v Bibli napsáno, že těsně před příchodem Pána Ježíše budou dary DS. A já se Tě ptám, kde jsi v Bibli našla, že od určité doby už Duch svatý a jeho dary ve společenství Božích dětí nebudou? Jak bychom mohli být Božími dětmi, kdybychom neměli Ducha svatého?
Nevím jak jsi své závěry vyvodila z pouhé věty:"Až přijde Syn člověka nalezne na zemi víru?" Lukáš 18:8.
Tam není řečeno že ji nenalezne. To je výzva pro nás, abychom ji neztráceli. Kromě toho,my ani s jistotou nevíme, kdy Ježíš podruhé přijde.
Mohla bys mi prozradit z jaké jsi církve a nebo kde jsi k takovému výkladu přišla?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nový Jeruzalém2 (Skóre: 1)
Vložil: Laura67 v Středa, 30. září 2015 @ 23:04:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nepatřím do žádné církve, snažím se držet se všeho co je napsáno v Bibli.  Když budeš čist Bibli pozorně tak pochopíš, že jak v SZ tak v NZ nám popisuje konkrétní dobu a konkrétní  lidi. Ježíšovo učedníky skutečně DS obdrželi, dostali od Pána Ježíše nařízení: "Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého 20a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal". A oni skutečně šli a kázali po celém tehdejším světě Řím. 10:18, učili a křtili. Po smrtí učedníků přišlo odpadnutí od víry Skutky 20:29,30; 1.Tes. 2:3; 1. Tim. 4:1; 2.Tim. 4:3; 2.Petra 3:1. Dnes žijeme v době kdy se plní slova Pána Ježíše: "Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci a budou ukazovat veliká znamení a divy, že by, kdyby to bylo možné, svedli i vyvolené." Lukáš 17:23 "A budou vám říkat: ‚Hle, zde je‘ nebo ‚hle, tam!‘ Nechoďte a neběhejte za nimi."Za nedlouho začne velké soužení, ten kdo nezapře Pána Ježíše i za cenu svého života a zůstane věrný až dokonce obdrží pečeť DS. Bude to těsné před ničením země a moře Zjevení 7:3 "Neškoďte zemi, moři ani stromům, dokud neoznačíme otroky našeho Boha na jejich čelech!“ Až po velkém soužení se ukáže kdo je hoden DS. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nový Jeruzalém2 (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 01. říjen 2015 @ 14:49:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nepatřím do žádné církve, snažím se držet se všeho co je napsáno v Bibli. 

To však není Boží vůle pro Boží dítě, pro křesťana, a není to tedy dobré pro věřícího v Krista, který buduje svou Církev jako Tělo Kristovo vyjádřené v místních církvích, kterým ve své době adresoval apoštol Pavel své listy tvořící většinu Nového zákona právě proto, aby věřící znali Boží vůli ohledně praktického budování církve.

Až po velkém soužení se ukáže kdo je hoden DS

TO NENÍ PRAVDA!! Jak jsi na to přišla? A jak to můžeš říct, když se snažíš držet všeho, co je napsáno v Bibli, v níž nic takového napsáno není?!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nový Jeruzalém2 (Skóre: 1)
Vložil: Laura67 v Pátek, 02. říjen 2015 @ 10:18:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V první řadě měl bys vědět, že křesťane dnes nejsou, křesťan je ten kdo byl pokřtěn DS, dnes je to tak, že každý kdo chce tak si říká: "jsem křesťan", jsou to katolíci, pravoslavní, ASD, evangelíky......Pán Ježíš až přijde tak nebude koukat kdo si říká: "jsem křesťan, mám DS..." ale říká: "Pán zná ti kteří mu patří".  Máš napsáno v Mat. 24:9-19 "Pak vás budou vydávat do soužení a budou vás zabíjet; a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. 10A tehdy mnohým to bude kamenem úrazu, budou se navzájem zrazovat a jeden druhého nenávidět. 11Také povstanou mnozí lživí proroci a mnohé svedou. 12A protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých. 13Ten však, kdo vytrvá do konce, bude zachráněn.  Čteš, vás budou vydávat do soužení a ten kdo vytrvá, ten bude zachráněn. O DS ani zmínka, DS je pečeť podle slov apoštola Pavla z 2.Kor. 1:22; Efez. 1:13; 4:30 . Jenom ti lidi, kteří obdrží pečeť na čelo budou s Pánem Ježíšem kralovat v Novém Jeruzalémě nad zemí Zjevení 14:1-3; 22:3,4; 5:9,10. Pečeť DS bude dána po velkém soužení těm kteří vytrvají věrní až do konce, těsně před ničením země a moře Zjevení 7:3. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nový Jeruzalém2 (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 02. říjen 2015 @ 16:44:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A ty bys měla vědět, že nejsi v postavení, které by tě opravňovalo mě poučovat o Božích věcech a věz, že to, co tu píšeš, není pravda!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nový Jeruzalém2 (Skóre: 1)
Vložil: Laura67 v Pátek, 02. říjen 2015 @ 18:38:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak proč se ptáš? Mně nevěř, ale věř tomu co je napsáno v Bibli. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nový Jeruzalé (Skóre: 1)
Vložil: Bylina (k.bylina@seznam.cz) v Pátek, 02. říjen 2015 @ 19:47:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lauro, Bibli psali lidé vedeni k tomu Duchem svatým. A stejného Ducha potřebuješ k tomu, aby jsi Bibli a to, co je v ní psáno, správně pochopila. Z toho, co píšeš, je poznat, že jsi ovlivněna učením Adventistů i když k nim třeba nechodíš. Ale věříš jejich bludům. Nevím, kdo Ti nakukal, že dnes už nejsou znovuzrození křesťané mající Ducha svatého. To je lež jak věž. To satan nalhává hledajícím, aby osobně nepoznali Ježíše ve svém nitru a nedostali jeho Ducha. Právě Duch svatý v našich srdcích je tou pečetí vykoupených. Tu pečeť nedostáváme až po soužení, ale při znovuzrození, abychom právě měli moc všechno soužení, pokušení a satanské lži překonat mocí Boží, kterou nám Bůh dává skrze Ducha svatého. Kdybychom byli schopni sami ze své moci překonat hřích, satana a všechno soužení, Kristova smrt za nás by byla zbytečná. To jen moc jeho Ducha nám dává moc vítězit.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nový Jeru (Skóre: 1)
Vložil: Laura67 v Pátek, 02. říjen 2015 @ 23:23:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máš pravdu , celá Bible je napsaná pod inspiraci DS ale na to abychom Bibli porozuměli DS nám dán nebude. Kniha Zjevení je moc těžká a je napsáno Zjevení 1:3 "Blahoslavený, kdo předčítá, i ti, kdo slyší slova tohoto proroctví a zachovávají, co je v něm zapsáno, neboť ten čas je blízko." o DS ani zmínka. Zjevení 22:7 "A hle, přijdu brzy. Blahoslavený, kdo zachovává slova proroctví tohoto svitku“ , ani tady o DS nepíše. S ASD nikdy jsem neměla nic společného, to co píšu jsem pochopila samá bez něčí pomocí. Kde je napsáno, že těsně před příchodem Pána Ježíše budou znovuzrození křesťane? Pečeť DS se nedává do srdce ale na čelo Zjevení 7:3, 14:1; 22:4, V srdcí máme mít napsáno Boží zákony  Heb. 8:10; 10:16. Právě velké soužení ukáže kdo je z nás hoden přijmout  pečeť DS. Za naše hříchy Pán Ježíš byl ukřižován, takže já svou mocí nehodlám žádné hříchy překonávat, spoléhám jedině na Pána Ježíše a věřím že mi pomůže.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nový (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 02. říjen 2015 @ 23:54:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to co píšu jsem pochopila samá bez něčí pomocí. 

No právě, to je tvůj problém. Sama bez pomoci nemůžeš pochopit nic z Písma správně a svědčíš zde o tom vskutku hojně.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: N (Skóre: 1)
Vložil: Laura67 v Sobota, 03. říjen 2015 @ 11:49:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
O jaké pomocí mluvíš? Mám se obracet na lidi kteří se nedrží Božího slova Bible? Dokud nepochopíš, že Boží slovo je pravda Jan 17:17, a každé učení které není v souladu s Bibli je FALEŠ. Každé náboženství věří něčemu jinému ale všichni tvrdí že jsou křesťane, myslíš, že pravd je tolik kolik je náboženství?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 03. říjen 2015 @ 14:49:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
O jaké pomocí mluvíš?

O pomoci Ducha moudrosti a zjevení (Ef 1:17), za Něhož se modlil apoštol Pavel pro Efezské svaté, pro církev v Efezu, nikoli pro jednotlivce a dále jsem měl na mysli pomazání v 1. listu Janově 2:27-28, kde Jan mluví opět v množném čísle, tj. nikoli k jednotlivcům.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Bylina (k.bylina@seznam.cz) v Sobota, 03. říjen 2015 @ 16:03:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
O jaké pomocí mluvíš? Mám se obracet na lidi kteří se nedrží Božího slova Bible?

Lauro, a Ty nejsi člověk? Ty jsi snad jediná, kdo bere Bibli vážně? Nefandíš si tak trochu? Jak můžeš vědět, že Ty jediná chápeš vše z Bible správně? Víš, Bůh stvořil člověka pro společenství, pro láskyplné vztahy a vzájemnou pomoc. Proto také lidem rozdal různé duchovní dary, abychom si jimi navzájem sloužili. Přečti si 12. - 14. kapitolu 1. Korintským. Tam to všechno je. O to všechno přicházíš, když si myslíš, že nikoho nepotřebuješ a že všichni křesťani jsou mimo. Mimo jsou oficiální organizace, které si osobují o sobě tvrdit, že jsou církve, ale ne všichni křesťani. To bys byla na celém světě sama. To jistě Ježíš nezamýšlel, spasit jen Lauru a to až ve velkém soužení. Co když se toho soužení nedožiješ? Skrze co budeš spasena?
Buď jsi děsně namyšlená a nebo hodně popletená svými rozumovými výklady Písma. Písmo musíš brát jako celek a ne si jen vytrhávat  a zdůrazňovat některé pasáže a vykládat si je v rozporu s ostatními výroky Písma.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 03. říjen 2015 @ 16:49:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kromě Ducha moudrosti a zjevení a pomazání zmíním ještě církev živého Boha, která je domem Božím, tzn. domovem Boha Otce a Jeho dětí. Jsi.li mimo církev a jsi-li mimo život církve, jsi mimo domov a kde potom vlastně jsi, když nejsi doma tam, kde je doma Bůh?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nový (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 03. říjen 2015 @ 10:20:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Lauro, píšeš velmi neobvyklé věci a mnohým vyjádřením nerozumím. Myslím, že nepůjdou ani vysvětlit po webu, ale možná by šlo více pochopit, kdyby jsi popsala jak jsi na tom ty před Pánem.
Jsi spasena? Jsi smířena z Bohem? Kdyby dnes Pán přišel, v tuto chvíli, tak budež vtržena vstříc Jemu do oblak?
Jak člověk získá dnes smíření s Bohem? Jirka]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: N (Skóre: 1)
Vložil: Laura67 v Sobota, 03. říjen 2015 @ 12:04:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zda jsem spasená ukáže velké soužení, když nezapřu Pána Ježíše i kdyby mi šlo o život tak určitě budu spasená. S Bohem jsme smíření jedině skrze smrt Pána Ježíše. Dokud se nenaplní proroctví tak Pán Ježíš nepřijde, ten kdo zůstane věrný až do konce velkého soužení bude spasen (vytržen) Mat. 24:13. Smířen s Bohem je ten člověk, který činí Boží vůli a věří ve výkupní oběť Pána Ježíše Krista. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 03. říjen 2015 @ 15:15:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jestli s jistotou nevíš, zda jsi spasená teď v tuto chvíli a myslíš si, že budeš spasena po splnění určitých podmínek v budoucnosti, pak spasena nejsi. Spasen neznamená vytržen, to by byli spaseni jen ti věřící, kteří budou v době velkého soužení naživu. Vytržení je zavrčení procesu spásy, která se stala.

Smířen s Bohem je ten člověk, který činí Boží vůli a věří ve výkupní oběť Pána Ježíše Krista. 

Aha, takže podle tebe si musí člověk smíření s Bohem zasloužit činěním Boží vůle a tím, že věří. Bible ale říká něco jiného! Ef 2:8-9 Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana ne z vás - je to Boží dar; ne na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. 

2K 5:17-19 Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové. A to všechno je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a dal nám službu smíření. Neboť Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění, a uložil v nás to slovo smíření.

Jestli nejsi v Kristu nové stvoření a není-li v tobě to slovo smíření, pak nejsi smířena s Bohem a nemůžeš sloužit lidem službou smíření!

Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Laura67 v Sobota, 03. říjen 2015 @ 21:19:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aha, takže podle tebe si musí člověk smíření s Bohem zasloužit činěním Boží vůle a tím, že věří. Bible ale říká něco jiného! Ef 2:8-9 Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana ne z vás - je to Boží dar; ne na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. 

2K 5:17-19 Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové. A to všechno je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a dal nám službu smíření. Neboť Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění, a uložil v nás to slovo smíření.

Dokud  nepochopíš, že ta slova jsou adresovaná určitým lidem a ne nám, tak pořad budeš psát to co píšeš. Ty nevíš, že každý člověk bude souzen podle skutku, a že víra bez skutku je mrtva? Jakub 2:18-26. Sám Pán Ježíš řekl: "Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal." Zjevení 22:12. Jak jinak chceš prokázat víru když ne skutky?  Nebo myslíš, že kdyby Abrahám nedál Izáka na oltář, nevzal nuž na porážku.... a jenom říkal "věřím, věřím"  Tak jak jinak mohl prokázat svou víru když ne skutky?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 03. říjen 2015 @ 21:31:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
TA SLOVA JSOU URČENA ÚPLNĚ VŠEM VĚŘÍCÍM V KRISTA!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Laura67 v Sobota, 03. říjen 2015 @ 23:56:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Kdyby tomu tak bylo, tak neměl by každý dopis svého adresáta, dokážeš si představit že by dopis Židům byl poslán Římanům nebo Korinťanům?Pochop jedinou věc, že ne každý kdo tvrdí "věřím v Krista" skutečně v něj věří, naše víra musí být podložena skutky, protože  věřím tak konám skutky z víry. Abrahám věřil a dal na oltář Izáka. Naše víra dnes bude prověřená velkým soužením, ten kdo věří všemu co je napsáno v Bibli tak nepřijme označení dravé šelmy i kdyby měl zemřít, ale ten kdo se nedrží (nevěří) Božího slova, ten to označení přijme a bude zničen až přijde Pán Ježíš. Zjevení 14:9-11. Ono nestačí pořad dokola tvrdit: "já věřím, já jsem znovuzrozen, mám DS....." ale důležitější je činit Boží vůli. Mat. 7:21.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 04. říjen 2015 @ 00:26:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Všechny Pavlovy listy i dopisy sedmi sborům nadiktované Pánem Ježíšem Janovi, se týkají všech křesťanů, i když byly adresovány do jednotlivých sborů. Sedm dopisů sedmi sborům v malé Asii pak měl Jan napsat na sedm svitků a poslat všem sedmi sborům - všech sedm všem sedmi. A mimochodem: jak chceš činit Boží vůli mimo církev?! Jak se Boží vůli mimo církev vůbec dozvíš?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Laura67 v Neděle, 04. říjen 2015 @ 10:09:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přečti si ti dopisy pozorně a pochopíš, že mluví v přítomném čase. Tak která církev podle tebe je ta správná, ke které bych se měla přidat? Myslíš, že Bůh není schopen vest k záchraně jednotlivce? Podívej se na proroky Noe, Abrahám, Jakob, Jozef... a sám Bůh se o ně dokázal postarat. Dnes tomu určitě nebude jinak, nebo, že by se Boží ruka zkrátila a nemůže pomáhat jednotlivcům?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 04. říjen 2015 @ 10:38:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh může všechno a Jeho církev buduje Kristus jako Tělo Kristovo, kde jsou věřící v Krista údy jedni druhých. Komu jsi údem a kdo je údem tobě? Tělo se neskládá z jednotlivců!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 04. říjen 2015 @ 00:33:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...Ono nestačí pořad dokola tvrdit: "já věřím, já jsem znovuzrozen, mám DS....." ale důležitější je činit Boží vůli. Mat. 7:21.

A to je ta největší PRAVDA, kterou tady všichni na Granu potřebují dnes a denně slyšet. Je vidět, že čteš poctivě Písmo. Ale i když je to psáno různým sborům, je to psáno přeneseně i nám v době konce ve které žijeme, v tom zase mají chlapci pravdu...(vyjímečně)...

Posuzování budeme Bohem podle konání svých dobrých nebo zlých skutků. Dobrých, které nám On sám připravil, zlých, když občas ujedeme. I ten nejsvatější člověk na zemi občas v něčem ujede. Nikdo není 100% dokonalý jen Bůh. Ale i tak máme spět k dokonalosti a být svatí jak nás vyzývá Písmo a ze zlých skutků činit pokání a Ježíš tyto naše vyjímečné hříchy přikryje svou vylitou krví a už si na ně nikdy nevzpomene. Tedy na ty vyjímečné hříchy. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Laura67 v Neděle, 04. říjen 2015 @ 09:54:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíšovo krvi jsou umytí jenom ti lidi, kteří zpívají "novou píseň" Zjevení 5:9,10 a těch co zpívají "novou píseň" je omezení počet Zjevení 14:3. Proto dnes máme usilovat o to, abychom se mezi těch 144 000 dostali. A dostane se mezi ně jedině ten kdo nepřijme označení na ruce nebo na čelo Zjevení 20:4, ten kdo příjme označení bude zničen Zjevení 14:9-11. Všichni jste zaměření na dopisy apoštolu, což je chyba, protože dopisy apoštolu popisují jejich život, (oni byli Bohem vyvolení, oni obdrželi DS, oni měli nebeskou nadějí...),  dnes se máme zaměřit na proroctví a knihu Zjevení. Máme zůstat bděli abychom nebyli příchodem Pána Ježíše zaskočení, máme se všímat všeho co se děje okolo jinak dopadneme jako lidi v době Noe Mat. 24:38,39. Ten člověk který nevěnuje pozornost proroctvím nepochopí čas příchodu Pána Ježíše a ani nebude vědět kdo je tou šelmou od který nesmí přijmout označení.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Bylina (k.bylina@seznam.cz) v Neděle, 04. říjen 2015 @ 11:01:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lauro, mě by zajímalo, jak to víš, že se nemýlíš?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Laura67 v Neděle, 04. říjen 2015 @ 12:14:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vše co jsem napsala podložila jsem biblickými verši. Když čteš: "Zpívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi živými bytostmi a před staršími. Nikdo se nemohl naučit té písni než těch sto čtyřicet čtyři tisíce vykoupených ze země" Zjevení 14:3, kteří stojí s Beránkem na hoře Sion Zjevení 14:1,  "nikdo se nemohl naučit té písni". Tu píseň zpívají ti kteří budou s Pánem Ježíšem kralovat Zjevení 5:9,10. Pořad dokola mluví o jedné a té samé skupině lidi. Apoštol Pavel napsal: "Jestliže vytrváváme, budeme s ním i kralovat. Zapřeme-li ho, i on nás zapře." 2.Tim. 2:12. Pán ježíš svým učedníkům řekl: "Amen, pravím vám, až se Syn člověka při obnovení všech věcí posadí na trůn své slávy, usednete také vy, kteří jste mne následovali, na dvanáct trůnů a budete soudit dvanáct kmenů Izraele. Mat. 19:28. Apoštol Pavel napsal: "Nevíte, že svatí budou soudit svět? A soudíte-li svět, nejste hodni soudit maličkosti?"  Všichni dopisy apoštolů adresované svatým, jíními slovy těm lidem které vyvolil Bůh a dal jim závdavek DS 2.Kor. 1:22. Na to abychom tomu porozuměli musíme dobře znát děj cele Bible. Bůh židům slíbil: "Nyní tedy, budete-li mne opravdu poslouchat a budete-li zachovávat moji smlouvu, budete mým zvláštním vlastnictvím mezi všemi národy, i když moje je celá země. 6Ale vy budete mým královstvím kněží a svatým národem. Toto jsou slova, která budeš říkat synům Izraele" 2.Moj. 19:5,6. Apoštol Petr napsal: "Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k Božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky ‘ toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 1.Petra 2:9.  Abel, Enoch, Noe, Abrahám, Izák, Jakob, král David... ti všichni  patři ke Kristovo církvi. Kristovo církev se vybírala v průběhu celých dějin lidstva, i dnes budou lidi, kteří budou patřit k jeho církvi, jsou to lidi co nepřijmou označení dravé šelmy. Zjevení 20:4.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Bylina (k.bylina@seznam.cz) v Neděle, 04. říjen 2015 @ 12:52:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já se Tě Lauro neptám, co je napsáno v Bibli. To já dobře vím. Já se Tě jen ptám, jak to víš, že si výroky Písma vykládáš správně, když nemáš Ducha svatého a řídíš se jen svým, člili hříšným, rozumem? Bez Ducha narozeného z Boha, nemůžeš Bohu správně rozumět. Vždyť Ty neznáš vůbec základy víry a pouštíš se do výkladů knihy Zjevení na které si vylámali zuby jiní mudrcové než jsi Ty. Přijdeš mi jako prvňáček, který tvrdí, že rozumí kvadratickým rovnicím. Musíš začít od základů, od abecedy víry, od mléka, které se dává kojencům, jak o tom píše ap. Pavel Židům.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 04. říjen 2015 @ 13:36:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...Já se Tě Lauro neptám, co je napsáno v Bibli. To já dobře vím.

...Bez Ducha narozeného z Boha, nemůžeš Bohu správně rozumět. 

Nevíš, protože nezachováváš Desatero přikázání tak jak máš a vysvětluješ si je po svém, to asi bude tím tvým falešným duchem co tě vede, že Karle?

Lépe je se pustit do studia knihy Zjevení a Daniel aj. třeba i po hlavě než sedět doma na "řiti" a psát nesmysly na Granu a vymlouvat se jak je to těžké. Tím nic nezískáš ani nezjistíš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Neděle, 04. říjen 2015 @ 13:50:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zajímalo by mne, zda Ty jsi přijal Ducha sv. na základě skutků zákona, nebo na základě slyšení víry? Pokud jsi Ho ovšem přijal...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Bylina (k.bylina@seznam.cz) v Neděle, 04. říjen 2015 @ 16:04:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mikime, Tvé argumenty a mluva jsou opravdu úžasné. Ty studuješ Bibli ve stoje?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: hirali (hirali@seznam.cz) v Neděle, 04. říjen 2015 @ 23:34:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ne studuje ji normálně ale ty nevědomky uctívaš SATANA a s tím by jsi měl něco dělat pokud máš čas.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: hirali (hirali@seznam.cz) v Neděle, 04. říjen 2015 @ 23:30:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...Bez Ducha narozeného z Boha, nemůžeš Bohu správně rozumět. 
Proč tomu teda rozumím a nezachovávám přikázaní a já jsem pochopil že Duch svatý je osoba a Ty ne???
Že Ron Vait má právdu a truhla smlouvy je umístěna 6metru pod místem ukřižování protože v předobrazu na Krista velekněz v den smíření pokropíkrví kozla (ta krev je předobrazem Kristovy krve) ve svatyni svatých slitovnici Archy umluvy!! Jestli je to v předobrazu tak se tak muselo stát i v realu jinak by Kristus nenaplnil dokonale předobraz svatyně. A krev na slitovnici byla v době židu asi to nejdůležitější co se v den smíření konalo
nemyslíš . Co by se stalo kdyby velakněz nepokropil ve svytyni svatých krvi kozla slitovnici archy umluvy?? To by byl asi pěknej pruser a žádne hříchy by nebyly odpuštěny!!  Takových věcí je u adventistu více co neuznávají oficiálně. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Laura67 v Neděle, 04. říjen 2015 @ 14:01:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nechci se chlubit ale já Bibli znám moc dobře, nejenom znám ale i rozumím, a dokud nepochopíš, že dopisy apoštolu napsané konkrétním  lidem kteří DS obdrželi, tak pořad v tom budeš tápat. Stejně tak jak na sebe nemůžeš vztáhnout příběhy proroku, stejně tak nemůžeš na sebe vztahovat život apoštolů a učedníků v prvním století. Všimni se, že všude apoštoly používají slova: "nám byla dána..., nás vyvolil..., vám bylo zjeveno...., vás vykoupil..."


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Neděle, 04. říjen 2015 @ 14:53:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tebe tedy Ježíš nevykoupil? Ty čekáš na soužení, hm... a co když se ho nedožiješ a zemřeš ve svých hříších? Co bude s celými pokoleními v Krista věřících lidí, kteří už zemřeli a nemohli Bohu dokázat, že obstojí?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Laura67 v Neděle, 04. říjen 2015 @ 20:28:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Podle Božího slova, vykoupení jsou lidi, kteří zpívají novou píseň Zjevení 5:9,10, a těch co zpívají novou píseň je omezení počet Zjevení 14:3. Stejně tak jak žide žili v době proroků, soudců, králů, pak lidi žili v době Ježíšovo života, smrti a vzkříšení, stejně tak my dnes žijeme těsně před druhým příchodem Pána Ježíše. Nemůžou všichni zažit velké soužení a příchod Krista. Komu víc dáno od toho se žádá víc zpět, lidi kteří se nedožijí velkého soužení budou souzení podle skutku, které dělali ve svém životě Zjevení 20:12,13 "A uviděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Byla otevřena i jiná kniha, to jest kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků, zapsaných v těch knihách. 13A moře vydalo mrtvé, kteří v něm byli, i Smrt a Hádes vydali mrtvé, kteří v nich byli, a každý byl souzen podle svých skutků."  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 04. říjen 2015 @ 20:58:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, je vidět, že nemáš ponětí o Božím Slově a o tom, co v něm zjevené pravdy znamenají. Dokud nezměníš své smýšlení a jednání, nemá další debata smysl.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pondělí, 05. říjen 2015 @ 21:40:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lauro, říká Ti něco pojem Nová smlouva? Kde jsi přišla na to, že tato smlouva již neplatí? Vykládat si celou Bibli skrze Zjevení nebo Daniele je poněkud... no přinejmenším zvláštní.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: hirali (hirali@seznam.cz) v Pondělí, 05. říjen 2015 @ 05:20:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Budou spaseni protože nezáleží na tom jestli žiješ v době souženi nakonci věku. Lidé na konci věku kteří projdou soužením budou mít vůči Bohu určitý postoj, stejný postoj mají i lidé v jiných generacích co už nežijou. Kdyby lidé co budou spaseni a zemřeli měli možnost žít na konci věku byli by věrni Bohu. Buh dokáže číst  lidská srdce a tak je to spravedlivé.  To že tito lidé nežili na konci věku nemá nejmenší vliv na jejich spasení. Jinak by Buh nemohl být spravedlivej. To by Mojžíš ani Eliáš nemohli být už v nebi nežili přece v době konce a přesto tam jsou už na rozdíl od nás. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pondělí, 05. říjen 2015 @ 21:43:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hirali, mohu Tě o něco poprosit? Neodovídej na otázky, které nejsou kladeny Tobě. Já se Laury neptám, protože nevím, nýbrž proto, že se snažím přijít na kloub její pro mne dosud nevídané teologii.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Neděle, 04. říjen 2015 @ 13:58:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč argumentuješ zrovna Jakubem, Lauro? Copak nevíš, že svou epištolu adresoval 12 pokolením v diaspoře? Není tudíž adresována Tobě. Anebo bereš vážně jen to, co se Ti hodí do krámu?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Laura67 v Neděle, 04. říjen 2015 @ 20:32:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč bych nemohla komentovat dopis Jakuba vždyť celé Písmo je nám napsáno pro ponaučení 2.Tim. 3:16, 17 "Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, 17aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. "


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 04. říjen 2015 @ 21:04:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No přece proto, že list Jakubův není určen nám! Již dříve jsi napsala, proč zde uvádím cizí dopis (Římanům), když byl napsán Římanům. A najednou si zjistila, že podle 2Tm 3:16 se nás týká veškeré Písmo? Tak jak to vlastně je? Já to tedy vím, a psal jsem ti to. Znamená to, že jsi změnila názor?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Laura67 v Neděle, 04. říjen 2015 @ 23:05:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak vidím nedokážeš rozeznat z čeho se můžeme poučit a co Bůh po nás všech lidech chce, a co je určeno konkrétním lidem, kteří jsou vyvolení Bohem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 04. říjen 2015 @ 23:29:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já to rozeznat díky Bohu dokážu a rád se od Pána Ježíše Krista učím, ale tebe kdo naučil nespravedlivě soudit a lhát?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Laura67 v Neděle, 04. říjen 2015 @ 23:48:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když chceš mi něco vytknout a dělat ze mně lhářku, tak prosila bych na základě Bible. Tam kde já lžu uveď mi prosím biblický verš, který potvrdí to, že ty máš pravdu a já lžu.  A jinak je to povídaní o ničem, vše co napíšu vyvracíš ale sám nic nenabízíš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 05. říjen 2015 @ 00:28:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dám ti sem několik odkazů na mé články staršího data na téma církve, jak ses mě jinde ptala na mé představy o církvi s tím, že se nejedná o mé představy, ale o to, co o církvi zjevuje Boží Slovo:

http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=9567

http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=9034

http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=11986


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 05. říjen 2015 @ 00:38:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
odkazy jsou "nekliknutelné", tak je buď zkopíruj nebo klikni zde, zde a zde
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Laura67 v Pondělí, 05. říjen 2015 @ 11:57:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemáš odkazy na základě biblických veršů, tak píšeš nesmysly. Tvrdíš že lžu, ale podložit verši nemůžeš, tak otázkou je, kdo z nás dvou lže?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 05. říjen 2015 @ 13:40:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lhala jsi ty v tom, jak vykládáš smysl  citovaného Božího Slova a vypisovat ti biblické verše nemá význam, protože si je zase vyložíš špatně. Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pondělí, 05. říjen 2015 @ 21:49:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč bys nemohla? Protože Willyho peskuješ za to, že uvádí verše z epištol, které podle Tebe nejsou určeny jemu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: hirali (hirali@seznam.cz) v Pondělí, 05. říjen 2015 @ 05:23:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč argumentuješ zrovna Jakubem, Lauro?Jakub se Ti  nehodí do  tvé víry??? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Laura67 v Pondělí, 05. říjen 2015 @ 11:53:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nechápu co tím myslíš. Proč Jakub se mi nehodí do mé víry? Já beru Bibli jako celek 2.Tim. 3:16,17.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nový Jeruzalé (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 02. říjen 2015 @ 20:36:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tomu, co je napsáno v Bibli, věřím, ale tobě nevěřím ani za mák, protože to, co píšeš, v Bibli není!.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nový Jeru (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Neděle, 04. říjen 2015 @ 20:58:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevím, proč se na Lauru tak zlobíte, vždyť má taky určitou pravdu - skutečně jsou dopisy a Nový zákon adresován konkrétním lidem a je na nás, zda zvážíme, kdy se to slovo týkalo kontkrétních lidí té doby a kdy se týká nás. (a to je úkol církve 2 000 let)

Určitě se ale týká celé Boží slovo nás v tom smyslu, že je nám pro poučení, ale musím zvažovat, kdy například mám brát léky na žaludek a nebo je zahodit do koše, protože o tom píše apoštol Pavel Timoteovi:

Nenuť se pít vodu, ale kvůli svému žaludku a kvůli svým častým nemocem mírně užívej vína. (1Ti 5,23)

Tohle sice nevyvracím, ale přednost před léky na žaludek bych tomuto textu nepříkldádal. Viz můj článek:

http://granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2469570&mode=&order=0&thold=0
[granosalis.cz]


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nový (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 04. říjen 2015 @ 21:11:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Karle, já se na Lauru nezlobím, neboj se, ale uznej, že to co z Bible vyvozuje, je poněkud mimo realitu. To, co ze Slova Božího vztáhneme na sebe nezáleží ani tak na nás a našem zvážení, jako na tom, jestli nám to tak Duch Svatý ukáže a dosvědčí. Jinak řečeno - nejsme to my, kdo si vybírá, co se nás týká a co ne, ale Autor Písma, který ví, co potřebujeme lépe než my.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nový (Skóre: 1)
Vložil: Laura67 v Neděle, 04. říjen 2015 @ 23:59:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když otevřeš dopis Římanům tak čteš: "Pavel, otrok Krista Ježíše, povolaný apoštol, oddělený pro Boží evangelium",  nemůžeme na sebe vztáhnout. Řím. 1:4-15 "a podle Ducha svatosti byl vzkříšením z mrtvých ustanoven za Syna Božího v moci, evangelium o Ježíši Kristu, našem Pánu. 5Skrze něho jsme přijali milost a apoštolské poslání k poslušnosti víry pro jeho jméno mezi všemi národy, 6mezi nimiž jste i vy, povolaní Ježíše Krista. 7Všem těm, kdo jsou v Římě, milovaným Božím, povolaným svatým: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. 8Především děkuji svému Bohu skrze Ježíše Krista za vás všechny, že se zvěst o vaší víře šíří po celém světě. 9 Bůh, jemuž sloužím ve svém duchu v evangeliu jeho Syna, je mi svědkem, že se o vás stále zmiňuji 10a vždy na svých modlitbách prosím, zda by se mi konečně jednou nepodařilo z Boží vůle přijít k vám. 11Toužím vás spatřit, abych vám mohl udělit nějaký duchovní dar k vaší posile, 12to jest abychom byli, až budu mezi vámi, navzájem povzbuzeni každý vírou toho druhého -- vaší a vy mou. 13Nechci však, bratři, abyste nevěděli, že jsem se často rozhodl přijít k vám, ale až dosud mi bylo zabráněno, abych i mezi vámi sklidil nějaké ovoce jako mezi ostatními národy. 14Jsem dlužníkem Řeků i barbarů, moudrých i nevědomých, 15a tak, pokud to záleží na mně, toužím posloužit evangeliem i vám, kteří jste v Římě." Ani ta slova nelze vztáhnout na sebe dnes. Uvedla jsem jenom příklad.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: N (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Pondělí, 05. říjen 2015 @ 09:02:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lauro, ale už například apoštol Petr píše ve svém listě:

A vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse, jak vám napsal i náš milý bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána. Mluvil tak o tom ve všech svých listech. Některá místa jsou v nich těžko srozumitelná a neučení a neutvrzení lidé je překrucují, jako i ostatní Písmo, k vlastní záhubě.“ 2 Pe 3,15-16

Náš milý bratr apoštol Petr píše: ..., že Pavel píše ve svých listech - navíc přikládá autoritu Pavlovým listů jakožto Božímu slovu.

Viz: Mluvil tak o tom ve všech svých listech. (apoštol Pavel) Některá místa jsou v nich těžko srozumitelná a neučení a neutvrzení lidé je překrucují, jako i ostatní Písmo, k vlastní záhubě.


Autorita listů Pavla pro křesťany v době apoštolů je potvrzena od někoho jiného, než od apoštola Pavla! Navíc by bylo divné, pokud by listy Pavla byly Božím slovem jenom pro křesťany v 1. století a pro nás v roce 2015 Božím slovem nebyly!

Těžko si myslet, že by se některé listy týkaly jenom některých obcí tehdešjí doby - ano, postup, který zdůrazňuješ - tj. dobové, kulturní pozadí - je důležitý. Je dobré znát dobové podmínky, které nebyly stejně v Římě jako v Korintu a byly odlišné i od Jeruzaléma. Navíc tam hraje roli i dnešní téměř dvou-tisícový odstup od sepsání listů. To jistě hraje určitou roli při výkladu a pro pochopení textu listů.

To ale jistě neznamená, že by se nás Pavlovy listy netýkaly. Pavlovy listy jsou Božím slovem stejně jako Evangelia nebo knihy Mojžíšovy či Žalmy.

Dalším bodem k diskuzi je výklad těchto listů... - což církev dělá už 2 000 let.
(viz například můj článek, který jsem připomněl ve svém předchozím komentáři)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Laura67 v Pondělí, 05. říjen 2015 @ 11:48:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cituješ:
A vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse, jak vám napsal i náš milý bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána. Mluvil tak o tom ve všech svých listech. Některá místa jsou v nich těžko srozumitelná a neučení a neutvrzení lidé je překrucují, jako i ostatní Písmo, k vlastní záhubě.“ 2 Pe 3,15-16A je tam napsáno: "vám Pán poskytuje čas ke spáse", a zase: " jak vám napsal i náš milý bratr Pavel " jak to můžeme vztáhnout na sebe?  Když já tobě napíšu dopis: " o víkendu přijedu k vám na návštěvu", tak co, znamená to, že každý kdo ten dopis přečte bude říkat, že přijedu i k němu?  Dokud se nezačneš všímat, že je napsáno: vám, nám, vás, nás, ty, tobě...tak pořad budeš vztahovat na sebe verše, kteří nám nepatří. Dnes všichni běžíme, všichni budujeme (kdo na písku kdo na skále) Mat.7:24-27, a jedině ten kdo vytrvá až do konce bude zachráněn Mat. 24:13. Máš podobenství o pšenici a plevelů, dnes obojí rosteme, nikdo neví kdo je pšenice a kdo plevel, a až s příchodem Pána Ježíše to poznáme, dřív ne. Mat. 13:24-30; 36-43.Z dopisů apoštolu se můžeme ponaučit, ale rozhodně nemůžeme tvrdit: "jsem vyvolený, jsem umyt Ježíšovo krví, patřím ke Kristovo církve, mám DS....", to na nás se rozhodně nevztahuje. Až po velkém soužení budeme vědět, kdo bude vzat a kdo bude zanechán. Mat. 24:40,41.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pondělí, 05. říjen 2015 @ 22:37:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já si třeba na sebe vztahuju toto:
"Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší mé slovo a věří Tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života.

Tomu se říká evangelium a není mi nijak známo, že by se týkalo jen hrstky lidí z 1. století. Smlouva učiněna s Abrahamem a naplněna v Kristu se týká všech uvěřivších pohanů, kteří kdy žili a žít budou - to jsou ony národy.

Litera zabíjí, Duch obživuje.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 05. říjen 2015 @ 22:46:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Amen.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Úterý, 06. říjen 2015 @ 07:04:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Amen


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Laura67 v Úterý, 06. říjen 2015 @ 12:38:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak si to na sebe nevztahuj, "Kdo slyší mé slovo a věří Tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života.". Ta slova platila v době apoštolů, dokonce máš napsáno: "Neboť toto je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já ho vzkřísím v poslední den.“ Jan 6:40.  (Vžij se do té situace: slyší mě, vidí mně, my neslyšíme ani nevidíme, my jsme tam vedle Pána Ježíše nestali)). V období Ježíšovo života a po jeho smrti bylo zvláštní období, nejvíc se vybíralo lidi k nebeskému životu. Před námi je velké soužení, ve kterém dravá šelma bude nutit obyvatele aby přijali označení na ruce nebo na čelo. Až se to bude odehrávat tak každý jednotlivec bude mít možnost prokázat svou víru tím, že to označení nepřijme, to označení nepřijme jedině ten, kdo bude mít VÍRU. Člověk s vírou spíš se nechá zabít než aby to označení přijal. Problém je v tom, že vy přečtete verš a vidíte tam hned sebe, a ani vás nenapadne, že jste Pána Ježíše nikdy neslyšeli mluvit a ani jste ho nikdy neviděli a přesto ten verš vztáhnete na sebe.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 06. říjen 2015 @ 13:51:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Skutečnost, že nemůžeš ty verše vztáhnout na sebe, neznamená, že je na sebe nemohou vztáhnout věřící v Krista, kteří Pánovým slovům uvěřili úplně stejně, jako ti, kteří Ho viděli a slyšeli osobně. Sám Pán říká: blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Já jsem Pána osobně slyšel, osobně ke mně mluvil. a i když jsem Ho nikdy neviděl, věřím Mu kařdí slovo, které mi řekl, ať už slyšitelným hlasem, tak skrze Písmo Svaté oživené Duchem, takže vím, že je mohu směle vztáhnout na sebe a rád to dělám. A tobě přeju totéž. Aby se ti dasl Pán Ježíš Kristus osobně poznat, abys znala Jeho hlas a věděla, Komu jsi uvěřila a mohla o Něm směle vydávat svědectví. Amen. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 06. říjen 2015 @ 13:55:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oprava: ... věřím Mu každé slovo ...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 06. říjen 2015 @ 08:25:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
2 Pe 3,15-16A je tam napsáno: "vám Pán poskytuje čas ke spáse", a zase: " jak vám napsal i náš milý bratr Pavel " jak to můžeme vztáhnout na sebe?  Když já tobě napíšu dopis: " o víkendu přijedu k vám na návštěvu", tak co, znamená to, že každý kdo ten dopis přečte bude říkat, že přijedu i k němu?  

  Ahoj Lauro.

  Uvažuješ dobře a je vzácné, že to napíšeš takto otevřeně. Zažíval jsem to podobně.

  Před mnoha lety jsem si četl písmo svaté a v něm bylo napsané: "Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám." Ať už to bylo cokoliv co Ježíš zanechal učedníkům, moc dobře jsem věděl, že já ten pokoj nemám a že se na mne to slovo nevztahuje. Snad jsem měl (občas) pokoj jako dává svět.

  Podobně jako ty jsem bral písmo jako něco, co se týká někde daleko nějakých vzdálených lidí. Část svých pocitů popisuju v článku "Je možné rozumět písmu?"


Z dopisů apoštolu se můžeme ponaučit, ale rozhodně nemůžeme tvrdit: "jsem vyvolený, jsem umyt Ježíšovo krví, patřím ke Kristovo církve, mám DS....", to na nás se rozhodně nevztahuje.

  Uvědomuješ si důvod, pro který ta slova nemůžeš vztáhnout na sebe, na vás? 

  Je to proto, že nezažíváš to, co Ježíš říká, nezažíváte to, o čem píší apoštolové?


  Nebo té má jiný důvod?

  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Úterý, 06. říjen 2015 @ 12:30:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, prožívala jsem to stejně a jediné, co mně v Bibli přišlo zajímavé, bylo právě Zjevení - to alespoň mělo šťávu, jako vše tajemné a okultní, co mě kdysi tak moc přitahovalo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Laura67 v Úterý, 06. říjen 2015 @ 12:53:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když knize Zjevení budeš věnovat pozornost a zachovávat vše co je v ni napsáno  tak budeš mezi "blahoslavenými" Zjevení 1:3 "Blahoslavený, kdo předčítá, i ti, kdo slyší slova tohoto proroctví a zachovávají, co je v něm zapsáno, neboť ten čas je blízko.", Zjevení 22:7  "A hle, přijdu brzy. Blahoslavený, kdo zachovává slova proroctví tohoto svitku.“


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Úterý, 06. říjen 2015 @ 23:53:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jenže Ty se jí, drahá, věnuješ víc, než bys měla. Zjevení není spásonosná kniha, spásu nabízí Ježíš a je zdarma. Jenže Tebe více než Pán Ježíš fascinují šelmy a Antikrist. Nebo z hojnosti srdce ústa mluví.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 08. říjen 2015 @ 09:25:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Tak zjevení a prorokům jsem nerozuměl vůbec. To mne nezajímalo.

  Jediné, čemu jsem rozuměl, byla přímá řeč Pána Ježíše. Tomu jsem rozuměl celkem dobře. Jen jsem to nežil, netýkalo se mne to. Nebyl jsem tehdy mezi těmi lidmi, ke kterým mluvil.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Laura67 v Úterý, 06. říjen 2015 @ 12:48:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemůžu to na sebe vztáhnout protože nejsem vyvolená, neobdržela jsem DS tak jak to bylo ve dnech apoštolů. Dnes nikdo nemá moc křtít v DS, ani nejsou proroctví o darech DS na dnešní dobu. Ve dnech apoštolů byla zvláštní doba, plnili se proroctví, dnes můžeme svou víru prokázat jedině tak, že nebudeme se klanět šelmě a její obrazu a nepřijmeme označení na ruce nebo na čelo. To proroctví se začne naplnit až bude Jeruzalém obklopený vojskem Lukáš 21:20 a na svatém místě bude stát ohavnost (obraz) Mat. 24:15; Zjevení 13:14,15.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 06. říjen 2015 @ 14:01:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A kdo nebo co ti brání ve vztažená Božího Slova na tebe? Miliony věřících v Krista na sebe Boží Slovo a zvláště přímé promluvy Pána Ježíše Krista velmi správně a podle Boží vůle vztáhli a vztahují, takže v čem je tvůj problém? Proč ty nemůžeš?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Laura67 v Úterý, 06. říjen 2015 @ 22:53:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nic mi nebráni vztáhnout Boží slovo na sebe, myslíš že když to budu dělat tak se budu moct těšit na příchod Pána Ježíše? Spíš se budu klepat strachem, protože  moc dobře vím, že ta slova mně nepatří. Ty když chceš tak si to na sebe vztahuj, ale já to rozhodně dělat nebudu. Až přijde Pán Ježíš tak mi řekne kam patřím, samá sebe rozhodně doporučovat nebudu. "Bohu se posmívat nelze, co člověk zaseje to i sklidí."


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 06. říjen 2015 @ 23:09:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já se na příchod Pána Ježíše moc a moc těším kromě jiného právě proto, že mohu vztáhnout to, co říká, i na sebe.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Středa, 07. říjen 2015 @ 00:01:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
14 A my jsme viděli a svědčíme, že Otec poslal Syna, Spasitele světa.
15 Kdokoli by vyznal, že Ježíš je Boží Syn, Bůh přebývá v něm a on v Bohu.
16 A my jsme poznali tu lásku, kterou má Bůh k nám, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska, a kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm.
17 V tomto došla Boží láska s námi k dokonalosti: abychom měli smělou důvěru v soudný den, poněvadž jaký je on, takoví jsme i my na tomto světě.
18 V lásce není žádný strach, ale dokonalá láska vyhání strach ven, neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel k dokonalosti v lásce.

Lauro, strach je účinná satanova zbraň. Vzepři se tomu!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Laura67 v Středa, 07. říjen 2015 @ 15:58:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Čemu se mám vzepřít, nemam se bát Boha?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Středa, 07. říjen 2015 @ 22:35:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
18 Nepřistoupili jste přece k hmatatelné hoře, k hořícímu ohni, k mračnu, temnotě a vichřici,
19 ke zvuku polnice a k takovému hlasu slov, že ti, kdo ho slyšeli, prosili, aby k nim už nemluvil.
20 (Nemohli totiž snést to, co se jim přikazovalo: "Kdyby se i jen zvíře dotklo té hory, bude ukamenováno nebo zastřeleno šípem."
21 A ta podívaná byla tak hrozná, že Mojžíš řekl: "Jsem vyděšen, až se třesu.")
22 Přistoupili jste ale k hoře Sion a k městu živého Boha, nebeskému Jeruzalému; k desetitisícům andělů,
23 k slavnostnímu shromáždění, k církvi prvorozených, kteří jsou zapsáni v nebesích; k Bohu, soudci všech, k duchům spravedlivých, kteří došli cíle;
24 k prostředníkovi nové smlouvy Ježíši a ke skropení krví, která mluví lépe než Ábelova.
25 Hleďte, abyste neodmítli Toho, který k vám mluví. Jestliže totiž ti, kteří odmítli toho, kdo na zemi vydával Boží pokyny, neunikli, čím spíše neunikneme my, odvracíme-li se od Toho, který je z nebe.
26 Jeho hlas tehdy otřásl zemí, nyní však zaslíbil: "Ještě jednou otřesu nejenom zemí, ale i nebem."
27 A to, že řekl "ještě jednou", ukazuje na odstranění věcí, jež jsou otřesitelné (neboť jsou udělané), aby tak zůstaly ty věci, které jsou neotřesitelné.
28 Poněvadž tedy přijímáme neotřesitelné království, buďme vděční a tak služme Bohu přijatelným způsobem, s úctou a bázní.
29 Neboť náš Bůh je stravující oheň.

Strach z Boha není totéž co bázeň před Bohem. Můžeš mít strach z nevyzpytatelných bezdomovců například, ale ne z milujících rodičů. Nestojíš přece pod Orébem, aby ses musela třást hrůzou jako děti Izraele. Skrze Krista máš přístup až k trůnu milosti. Náš Bůh není jako ten Alláh. Islám je satanské náboženství plné strachu a z toho pramenící nenávisti. Bůh je láska přece.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 08. říjen 2015 @ 09:25:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Nemůžu to na sebe vztáhnout protože nejsem vyvolená, neobdržela jsem DS tak jak to bylo ve dnech apoštolů. 

  Lauro, to je jasný a přímý postoj, pravdivý a vzácný. Vždyť je tu spousta lidí, kteří na sebe vztahují věci, které se jich vůbec netýkají! 

  Ty jsi upřímná a napíšeš věci popravdě, jak je vnímáš. Vážím si toho.


Dnes nikdo nemá moc křtít v DS, ani nejsou proroctví o darech DS na dnešní dobu. Ve dnech apoštolů byla zvláštní doba, plnili se proroctví, ...

  Myslíš tedy, že mezi dobou apoštolů a dneškem byl nějaký přelom, kdy lidé přestali mít moc křtít Duchem svatým? Kdy myslíš, že se to asi stalo? Hned s první generací? Nebo později?

  Nás tedy v ŘKC učili, že to bylo hned s první generací, že duchovní dary DS byly jen pro tu první generaci, pak už jen naprosto vyjímečně, pro "svaté" jednotlivce.

  Z čeho jsi ty usoudila, že "Dnes nikdo nemá moc křtít v DS, ani nejsou proroctví"?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 06. říjen 2015 @ 14:16:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Uvědomuješ si, že to cos napsala, znamená "podle sebe soudím tebe" a jsi ochotná připustit, že u jiných to může být jinak? To jest, že uvěřili evangeliu Ježíše Krista, jsou spaseni, obdrželi Ducha Svatého, i když to nikde nevytrubují, ale svědčí o tom svým životem, tím jak a pro Koho žijí? Vědomi si toho že nepatří sami sobě, ale že byli vykoupeni drahou krví Beránkovou, Ježíšovou krví, která tekla na kříži Golgoty i za ně? A že jim tudíž byla dána pečeť Ducha Svatého, jako znamení toho, že uvěřili a že v sobě mají to svědectví, že patří Pánu Ježíši Kristu, Jehož životem a pro Něho žijí, aby se naplnilo Boží plán a uskutečnil Boží věčný záměr?

1J 5:10-12 Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. Kdo nevěří Bohu, učinil Ho lhářem, protože neuvěřil svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v Jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá.

Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Laura67 v Středa, 07. říjen 2015 @ 21:58:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pečeť DS bude daná těsně před ničením země a moře Zjevení 7:3 „Neškoďte zemi, moři ani stromům, dokud neoznačíme otroky našeho Boha na jejich čelech!“


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 07. říjen 2015 @ 22:00:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
LEŽ A BLUD!!!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Laura67 v Středa, 07. říjen 2015 @ 23:40:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Umíš něco jiného?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 08. říjen 2015 @ 00:03:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 A ty? Umíš přestat psát bludy a lži o věcech, kterým nerozumíš a nevíš, jak je ti doopravdy?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Laura67 v Čtvrtek, 08. říjen 2015 @ 09:45:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím, že ta naše debata je o ničem, a když tobě vadí moje příspěvky tak je jednoduše - NEČTÍ. Doufám, že znáš slova Pána Ježíše, "nesuďte a nebudete souzení", takže laskavě nenazývej mně lhářkou, nato nemáš právo.  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 08. říjen 2015 @ 14:46:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím, že ta naše debata je o ničem, a když tobě vadí moje příspěvky tak je jednoduše - NEČTÍ. Doufám, že znáš slova Pána Ježíše, "nesuďte a nebudete souzení", takže laskavě nenazývej mně lhářkou, nato nemáš právo.  

Lauro, naše debata by byla o ničem v případě, že by ses nepoučila ze svých chyb. Pokud však uznáš, že vlastně až tak dobře Boha a Boží věci popsané v knize Zjevení, dnešní stav církve a církevní život neznáš, bude to svůj smysl především pro tebe mít. Mně tvé příspěvky nevadí, ale když je čtu, nedá mi to, abych nereagoval a reaguji jednak kvůli tobě a druhak kvůli čtenářům. A také tě nesoudím - nenapsal jsem, že jsi lhářka, protože mám za to, že nelžeš vědomě, nýbrž z nevědomosti a protože prostě bloudíš. Pro mě nejsi lhářka, ale oklamaná nepřítelem, pro něhož jsi jako jednotlivec mimo církev, tzn. bez korekce a ochrany jako ovce mimo Boží stádo a bez vedení dobrého Pastýře-Krista snadnou kořistí. Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Laura67 v Čtvrtek, 08. říjen 2015 @ 21:52:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Možná tomu nebudeš věřit ale i já chci tobě pomoc, prostě ber to tak, že každý Bibli rozumíme jinak a já jsem ochotna s tebou  (i přes to, že mně urážíš) dál debatovat. Když souhlasíš tak zkusíme bez urážek v klidu se domluvit, vše čemu rozumíme  budeme podkládat biblickými verši. To co nebude podloženo verši z Bible - neberu, pro mně osobně je to faleš.   Co se tyče dnešních církvi, tak já jim nevěřím, každá církev učí něco jiného, všichni tvrdí že jsou křesťane ale navzájem se nesnáší a pomlouvají jedni druhé. Já osobně věřím že Pán Ježíš je schopen postarat se o každého jednotlivce. Jan 10:27 "Mé ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou". Řím. 14:10-12 " Všichni přece staneme před soudnou stolicí Boží.
 • 11Neboť je psáno: ‚Jako že jsem živ, praví Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh.‘
 • 12Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu." Vůbec nezaleží na tom ke které církví patříme ale na tom zda konáme Boží vůli. 


 • ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 08. říjen 2015 @ 22:44:59 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Mohu vědět, v čem a proč mi chceš pomoci, Lauro? Ty máš za to, že když napíšeš něco, co není pravda, a já napíšu, že je to blud a lež, že tě tím urážím? Urazil bych tě, kdybych tě odsoudil a napsal že jsi lhářka, neznaboh apod., ale to se nestalo. 
  Pán Ježíš je v církvi - to je místo, kde zjevuje věřícím sám sebe, kde jim žehná, rozdílí se do nich jako jejich život, aby ho měli hojnost, čímž svou církev buduje; a konečně je církev místem, kde je domov věřících, kde jsou v bezpečí a pod Boží ochranou před nepřítelem. Chceš-li jít za dobrým Pastýřem, najdeš Ho v církvi.

  Co se tyče dnešních církvi, tak já jim nevěřím, každá církev učí něco jiného, všichni tvrdí že jsou křesťane ale navzájem se nesnáší a pomlouvají jedni druhé.

  Církvím - ale vypadá to spíš, že jde o denominace - věřit nemusíš a v případě denominací je to v podstatě v pořádku, ale Pánu Ježíši bys věřit měla a měla by ses Jím nechat jako ztracená ovečka vést. Mimo církev Boží vůli činit nelze!  
  1K 12:18 Ale Bůh umístil údy: každý z nich v těle umístil tak, jak chtěl. Pán Ježíš buduje svou Církev jako Tělo Kristovo. Chceš-li činit Boží vůli, musíš se nechat Bohem umístit tam, kde tě chce mít; jinak řečeno hledej Boha a Jeho vůli ohledně místa, kde máš být. 

  Tož tak.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Laura67 v Pátek, 09. říjen 2015 @ 16:45:10 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Nezlob se na mně ale ty vůbec nemáš ponětí co to je Kristovo církev. Kristovo církev se skládá ze 144 000 vykoupených ze zemi. Všichni kteří patři ke Kristovo církví jsou mrtví, dnes bude jenom zbytek (poslední) a kdo dnes z nás bude patřit k Kristovo církvi ukáže velké soužení. jedině ten kdo zvítězí se dostane mezi 144 000. To co ty dnes považuješ za církev je lidský výmysl.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 09. říjen 2015 @ 19:26:47 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  LEŽ A BLUD!!!


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Laura67 v Pátek, 09. říjen 2015 @ 22:39:06 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Jak myslíš, ale pokud nezačneš sám "kopat v Božím slově jako poklad" tak pořad budeš psát to co píšeš.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 09. říjen 2015 @ 23:00:55 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ono je to tak, že jiní kopali, já jsem kopal a to, co jsme vykopali, tady teď píšu. A Pán Ježíš mi k tomu řekl: „Přijdu brzy. Drž pevně, co máš, aby ti nikdo nevzal věnec."


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Laura67 v Neděle, 11. říjen 2015 @ 10:45:26 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ne vše co vykopali jíní je pravda,  1.Jana 4:1 "1Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoumejte duchy, jsou-li z Boha; neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků."   Pán Ježíš dnes  nikomu nic neříká, vše co potřebujeme k záchraně máme napsáno v Božím slově Bibli, stačí Boží slovo jenom čist a zachovávat  Jana 15:10 "Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já jsem zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.“  


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 11. říjen 2015 @ 14:34:29 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Tak proč ty sama, Lauro, Boží Slovo nezachováváš a pokrytecky tu poučuješ druhé, aby to, co ty neděláš, dělali?


  ]


  Stránka vygenerována za: 3.73 sekundy