Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ivo.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 12, článků celkem: 15441, komentáře < 7 dní: 499, komentářů celkem: 343165, adminů: 60, uživatelů: 4861  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 66 návštěvník(ů)
a 7 uživatel(ů) online:

Melissokomos
JirkaB
Tomas
rosmano
gregorios777
wollek
timg

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Ať se jdou homosexuálové zastøelit, hlásá americký baptistický pastor.
·Nepøelezeš
·Dobrá zpráva pro každého ètenáøe
·Odpovìï Pavla Steigera na recenzi Aleše France knihy „Svou slávu nikomu nedám“
·Problémy laického fundamentalismu I
·E. S. Williams: Fenomén nového kalvinismu
·Nesuïte, abyste nebyli souzeni
·O katech
·Reakce Pavla Coufala na dopis odcházejících baptistù z lovosického sboru
·Týraní baptisté ukonèili èlenství v BJB Lovosice

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
99070185
přístupů od 17. 10. 2001

Život církví: Baptisté, kteří opouštějí ekumenu
Vloženo Úterý, 24. březen 2015 @ 12:32:15 CET Vložil: Tomas

Z našich církví poslal Nepřihlášený

Napsali jsme dopis představitelům všech církví a denominací v Jablonci, kde vysvětlujeme náš pohled na ekumenu. Toto stanovisko se pochopitelně netýká pouze jablonecké ekumenické spolupráce, ale vyjadřuje i náš postoj k ekumeně obecně. Aby bylo toto naše stanovisko všeobecně přístupné, zveřejňujeme ho na našich sborových stránkách. Toto vyjádření si můžete stáhnout zde (PDF formát).

Staršovstvo Bratrské jednoty baptistů v Jablonci n/N zástupcům místních církví a denominací. Věc: Vysvětlení našeho současného vztahu k ekumenické spolupráci. Není žádným tajemstvím, že jsme se v posledním období přestali účastnit jabloneckých mezidenominačních aktivit. Náš postoj je reakcí na stále jasnější a viditelnější skutečnosti - které již nelze přehlížet - neboť jsou v přímém rozporu s Písmem svatým – Biblí. Ve snaze o takzvanou „jednotu“ a v touze po vzájemném smíření a toleranci se všemi křesťanskými denominacemi (a žel nejen s nimi) - jak to dokazují např. mnohá prohlášení o muslimech a Koránu z úst profesora Halíka, je ekumena již dávno naplno ponořená do kompromisů a politikaření, které vítězí nad jedinou pravdou, a to Pravdou Božího slova. Všechny denominace sice říkají, že své učení a tradice vyvozují z Bible, ale přístupy k Písmu a způsoby jejího výkladu a následné aplikace se natolik liší, že to skutečnou spolupráci tak rozdílných církví vlastně vylučuje. Biblickým a tedy společným úkolem křesťanů má být kázání evangelia podle Mat. 28,18-20: Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna a Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Ale tomuto poslání, tedy evangelizaci, rozumí každá církev po svém. Biblické chápání evangelizace se již z mnohých denominací úplně vytratilo a v modlitebnách a kostelech mají místo ní prostor více koncerty, charitativní akce a různé kulturně společenské aktivity. Není divu, že tak vymizelo kázání čistého evangelia o hříchu a soudu (Ř. 3,9-19), o nutnosti pokání a změny života (Ez.18,20 a 30-31), bez něhož není možné získat odpuštění a smíření s Bohem (Ř. 3,23-25). A takovéto „ostré“ biblické evangelium podobné zvěsti Jana Křtitele, se už skoro nekáže. Pak se názory logicky široce rozejdou a začne to být podobné jako v politice. Všechny strany zastoupené ve sněmovně se mohou jen těžko na něčem dohodnout. To je možné (s kompromisy) jen u subjektů s podobným zaměřením. Ale jaké kompromisy lze uzavřít, když se to týká Bible? Proto se mohou křesťanské denominace i v Jablonci dohodnout vlastně jen na proklamativních akcích, majících sekulárnímu okolí ukázat, že jsme „jedno“. Skutečnost je ale jiná. Prvním důvodem našeho „ochlazení“ v této oblasti, bylo zapojení Římskokatolické církve do Jablonecké ekumeny. Jsme si vědomi, že tento postoj může být (a asi také bude) vnímán velmi negativně, přesto si velmi přejeme, aby tato skutečnost nebyla chápána jako útok proti členům této církve a ani snaha o revizi tohoto rozšíření mezicírkevní spolupráce. S lítostí musíme konstatovat, že mnohé denominace, které vznikly na základě Božího slova, oddělením se od Římskokatolické církve již nyní ztrácejí rozeznání co je - a co není - v souladu s Biblí. Tato církev se totiž podle nás již dávno odklonila od Písma k tradici, tedy k neposlušnosti a odpadlictví, jež došlo až k zatemnění samotné cesty spásy. Je nám jasné, že v rámci denominací mohou a také existují rozdíly v chápání detailů některých složitých teologických doktrín – jakým je třeba výklad eschatologie, či různé způsoby církevní praxe, které lze v rámci biblického křesťanství akceptovat. V případě učení, církevní praxe a prohlášení koncilů ŘKC jde však o skutečnosti, které pod zorným úhlem Písma, akceptovat již nelze! Věříme, že spolupráce a jednota Kristovy církve je Boží vůlí. Prosím vás tedy já, vězeň v Pánu, abyste vedli život hodný toho povolání, které jste obdrželi, s veškerou pokorou a mírností, s trpělivostí se navzájem snášeli v lásce a usilovali zachovat jednotu Ducha ve svazku pokoje. Je jedno tělo a jeden Duch, jakož jste byli povoláni v jedné naději svého povolání. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, ten nade všemi, skrze všechny a ve všech nás. (Ef.4,1-6) Biblická jednota musí být založena na samotném Pánu Ježíši Kristu, Duchu svatém a Božím slovu. Dnes se ovšem sjednocování v rámci ekumeny dosahuje právě přehlížením, překrýváním a opouštěním pravd Božího slova, jak je pro tuto dobu protireformace typické. Církve přejímají filosofické myšlení a doktríny postmoderního relativismu a nutně tak ztrácí rozeznání a staví se do pozice Piláta: „Co je vlastně pravda?“ Každý má přece tu svoji. Ano, mnohé se ve vztahu Katolické církve k jiným denominacím změnilo (vstřícnost, otevřenost, tolerance), ale zároveň NEDOŠLO k žádným změnám v jejich doktrínách. Stále platí, že Písmo je v 2ŘK církvi pouhým základem, který je pozdějším učením, výklady a dogmaty „rozvinuto do celého pokladu víry“. Nevidíme podstatný rozdíl mezi (neúspěšnými) gnostickými pokusy „rozvinout poznáním“ evangelium a pozdějším (už úspěšným) doplňováním věrouky samotnou církví. To rozvíjení totiž znamená, že církevní tradice, učení i praxe jsou Písmu nadřazeny (církev je nad Písmem)1 i když jsou v naprostém rozporu s texty Bible. Proto nemůžeme jinak, než s Martinem Lutherem, který řekl: „Zde stojím a jinak nemohu. Bůh mi pomáhej“ vyznat, že spasení JE z pouhé víry a bez jakýchkoli skutků tělesné zbožnosti (Ř. 3,28 a Ef. 2,8-9); a toto vyznání je v učení katolické církve průběžně od Tridentského koncilu dodnes prokleto2. Proto jako následovníci reformátorů Chelčického, Komenského a jejich odkazu, musíme zaujmout i stejné stanovisko; totiž, že Římskokatolická církev svým učením i praxí zastiňuje Krista a tudíž patří mezi antikristovská zřízení. Ani „antikristé“v době apoštolů jméno Krista neškrtali, jen cestu spasení doplňovali (Gal. 3,2) skutky zákona a uctíváním dalších objektů (Gal. 4,8-9) a popíráním vtělení snižovali Ježíšovu roli Spasitele (2J.7). Snižování Krista a jediného způsobu spasení se děje dodnes, i když jinými způsoby – viz: získávání odpustků3, uctívání obrazů a soch4 (Pražské Jezulátko), modliteb k svatým5, uctívání Marie jako spoluspasitelky6, klanění se lidským ostatkům (lebka sv. Václava) a jiné formy modloslužby (relikvie apod.). Písmo to shrnuje jednoznačně – před Bohem to jsou ohavnosti, podobné těm, které kdysi prováděl Izraelský lid. I zhotovení zlatých býčků na Sinaji a později v Izraeli mělo údajně Hospodina a jeho moc jen znázorňovat7; ale v Božích očích tyto sochy byly modlami, které Hospodina nahrazovaly.My jako sbor rozhodně nepřijmeme římského biskupa jako „služebníka bdícího nad svorností mezi bratry a sestrami“8 - jak nám to nabídl představený hnutí Taize na letošním Novoročním ekumenickém setkání v chrámě sv. Víta - kde nadřadil lidské vztahy nad pravdy Písma. U Boha jsou ale láska a pravda nerozdělitelné! V první kapitole listu Galatským (v. 6-9) čteme: Divím se, že se od toho, který vás povolal Kristovou milostí tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. Není ovšem jiné evangelium, ale jsou jen někteří, kteří vás uvádějí ve zmatek a chtějí Kristovo evangelium překroutit. Ale i kdybychom vám my, nebo sám anděl z nebe zvěstovat něco jiného, než to, co jsme vám zvěstovali, budiž proklet! Opravdu musíme spolu s apoštolem Pavlem žasnout, jak rychle se dnešní protestantské církve odchylují od kdysi poznané pravdy. Věříme, že ještě vnímáme, že se tu nejedná o nějaké bezvýznamné doktrinální detaily, ale že zde jde o otázku spasení, tedy věčného života nebo věčného zatracení. A nemělo by být potřeba připomínat, že pro toto vyznání mnozí věrní bratři a sestry v minulosti opouštěli vlast a také žel, pokládali v nepředstavitelných bolestech své životy. Druhýmdůvodem, proč nevidíme možnost skutečné spolupráce, jsou však už výše zmíněné rozdílné pohledy na to, jak rozumíme Božímu slovu - Bibli. My celé Bibli rozumíme jako neomylnému a bezchybnému Božímu slovu, ke kterému se nesmí nic přidávat (ani tradice, ani učení církevních otců a koncilů, ani věroučné doplňky nebo nová zjevení), ale ani se z ní nesmí nic ubírat (tedy zařazovat části Písma mezi pouhé alegorie a mýty, nebo jinak zpochybňovat pravdivost Písma nejrůznějším liberálním učením). Protože to, čím pro nás Bible opravdu je, se pak ukáže v praktických projevech v našich životech. A tak se už dnes křesťané „netřesou před Božím slovem“ (Iz.66,2b). Písmo pro ně už není Boží řečí, o které se nediskutuje, ale zvěst Bible je už dnes možné pozměnit a přizpůsobit, protože žijeme v jiné době, jsme obklopeni jinou kulturou a daleko větším vědeckým poznáním. A logickým důsledkem tohoto odklonu od neomylných pravd Písma jsou skutečnosti, v některých církvích již zcela běžné, jako: ženy farářky a kazatelky, tolerance k praktikované homosexualitě, akceptování různých nekřesťanských učení a náboženství, ale i zjevné hříchy členů církví jako jsou nevěra, 3rozvody, předmanželský sex, život dvojic mimo manželský svazek, opilství a podobné skutečnosti, aniž by byla uplatňována sborová kázeň podle Mat. 18,15-17 a 1Kor. 5,6-12. A proto podle nás z takto nefungujících sborů a formálních křesťanských rodin odchází tolik dětí narozených „v církvi“ do „světa". Třetím důvodem, proč se na mezicírkevní spolupráci nedíváme optimisticky je to, že zrovna v Jablonci, kde se aliančně a ekumenicky některé církve scházejí, už možná skoro šedesát let (!), přesto ke společné biblické spolupráci (tedy evangelizaci) v podstatě nikdy nedošlo. Byly tu sice dva mezidenominační pokusy sloužit zpěvem, ale i to byla spíše záliba nebo služba dovnitř církví než evangelizace. Za tuto dobu také nedošlo (a asi ani dojít nemohlo) k žádnému sblížení teologických pohledů. Slovo závěrem: Současné ekumenické aktivity jako např. modlitby u hrobů sudetských Němců (o žádném modlení u hrobů v kanonických knihách Písma nečteme) považujeme za snahy ovlivnit veřejné mínění, které však podle nás nemohou nikoho přivést ke Kristu. A protože vidíme, že jsme se kvůli různým pohledům na Bibli nepřiblížili a ani neblížíme k tomu, co by měli dělat křesťané individuálně i společně, jsme dnes v této otázce tam, kde jsme.Neznamená to však, že se chceme vrátit do dob náboženských válek a vzájemné nevraživosti. Také to neznamená, že chceme „spálit“ všechny vztahy s věřícími z jiných společenství. Neznamená to také, že budeme členům našeho sboru zakazovat a bránit v účasti na společných ekumenických akcích. Je ale pravdou, že je nebudeme ani doporučovat.Neznamená to ani snahu ukázat naši „baptistickou“ nadřazenost; protože výše zmíněné liberální postoje vůči Bibli a důsledky z toho vyplývající pozorujeme, žel, již i v naší denominaci.Je naším přáním, aby toto naše vysvětlení nebylo vnímáno jako projev povýšenosti či nelásky vůči ostatním. Je to reakce na základě našeho současného poznání a jsme ochotní ho na základě Božího slova měnit. Víme, že tento postoj nás nečiní ani svatějšími ani lepšími, než ostatní. Jsme jen hříšníci omilostnění a znovuzrození z Boží milosti a uvědomujeme si se zahanbením, kolik nám toho chybí ke Kristově dokonalosti; a že bez Boží lásky jsme jen zvučící kov a dunící zvon. Náš sbor před nikým nezavře dveře a jsme připraveni společně nad Božím slovem přemýšlet a mluvit s každým, kdo by byl těmito řádky - ať už pozitivně, nebo negativně - dotčen.Jsme si také vědomi závažností všech témat, které zde byly předloženy.Toto naše stanovisko je adresováno nejen představitelům církevních společenství, ale pokud to je možné, i všem členům jednotlivých sborů a farností. Toto stanovisko bylo jednomyslně schváleno na výroční sborové hodině dne 1.3.2015.Tento dokument je volně přístupný i na webových stránkách www.bjbjablonec.cz Za BJB v Jablonci n/N Kazatel a starší sboru


Poznámka:

  1. Katechismus katolické církve, (oddíl Písmo Svaté, str. 35, čl. 94)
  2. Tridentský koncil (6), část 1-2, (Kánony o ospravedlnění 12 a 24)
  3. Katechismus katolické církve, (Jak získat odpustky, str. 264, čl. 1479)
  4. Katechismus katolické církve, (Jak je Boží Syn člověkem, str. 93, čl. 477)
  5. Katechismus katolické církve, (Společenství svatých, str. 181, čl. 956 a 962)
  6. Katechismus katolické církve, (narodil se z Marie panny, - citáty sv. Ireneje a dalších svatých, str. 98, čl. 494)
  7. Katechismus katolické církve, (První přikázání, str. 364, čl. 2132)
  8. http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10719546270-novorocni-ekumenicka-slavnost-ve-znameni-taize

"Baptisté, kteří opouštějí ekumenu" | Přihlásit/Vytvořit účet | 30 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Baptisté, kteří opouštějí ekumenu (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Úterý, 24. březen 2015 @ 13:19:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky Pánu za jasné slovo!Re: Re: Baptisté, kteří opouštějí ekumenu (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 24. březen 2015 @ 15:17:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Všechno jde když se chce a s pomocí Boží. Na to že to nejde to jde lépe než by mohl kdokoliv doufat. O čemž svědčí právě to na co poukazujete.


]


Re: Baptisté, kteří opouštějí ekumenu (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 24. březen 2015 @ 13:24:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
i když BJB nevěří úplně stejně jako já, dávám jasný palec nahoru za to jak se přihlásili k odporu proti řkc, která odvádí své ovečky od Pravd v Bibli a namísto toho je dává dohromady s jinými církvemi, takže vytváří akorát pořádný chaos pro všechny, kde stačí prý věřit jen společně v 5 věroučných základních bodech a ostatní se poddá.

Věřím, že další církve či sbory se k nim budou postupně přidávat, aby daly jasně najevo, že s řkc nic nechtějí mít. Prachy se už na několik dalších desítek let od státu vymohly tak co, teď už řkc na nic žádná protestantská církev nepotřebuje, a už vůbec né její nebiblické učení. 

Je tady snad na Granu někdo, kdo chce chodit neustále na společné ekumenické (modlo) bohoslužby do řk kostela a utvrzovat se v 5 společných bodech jak věříme stejně a ostatní důležité biblické pravdy postupně zatracovat? Společné chvály nejsou všechno, Pravda v Bibli je mnohem důležitější. Za Pravdu bych společné chvály v kostele či jinde nikdy nevyměnil. No né?

Re: Re: Baptisté, kteří opouštějí ekumenu (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 24. březen 2015 @ 13:47:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Prachy se už na několik dalších desítek let od státu vymohly tak co, teď už řkc na nic žádná protestantská církev nepotřebujeNezdá se mi že by takto uvažoval zrovna adventista sedmého dne a ještě se tím veřejně chlubil. Spíš bych to předpokládal u člověka který chce adventistickou církev poškodit.


]


Re: Re: Re: Baptisté, kteří opouštějí ekumenu (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 24. březen 2015 @ 14:13:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
jako adventista se určitě nebudu bratřičkovat s pohanskýmia řkatolíkama při ekumenických bohoslužbách, pokud to nějaký adventista dělá, tak to určitě není opravdový adventista a toto bych mu nikdy neschválil. Pokud takový zaprodanec existuje, tak je to napůl ekumenický adventista a s takovým nechci opravdu mít nic společného. A takoví jsou, my adventisté i jiní křesťané, kteří s tím nesouhlasíme, víme o nich, proto na jejich bratřičkování v ekumeně upozorňujem jak se dá a kde se dá. 


]


Re: Re: Re: Re: Baptisté, kteří opouštějí ekumenu (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 24. březen 2015 @ 15:14:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Obávám se že  jsme si nerozumněli.  Adventisti které jsem osobně potkal byli samí čestní a slušní lidé. Kteří v mnohém ohledu připomínají starozákonní Izraelity v tom lepším smyslu slova. Nechce se mi věřit že by někdo z nich tvrdil či naznačoval cokoliv v tom smyslu že by vymohl od státu 520 milionů a že se kvůli tomu účelově spojil s katolíky, protestanty i pravoslavnými a že nás teď už nepotřebuje. Nebo že by z něčeho takového podezíral protestanty. Ke kterým se mimochodem též hlásí. Adventista sedmého dne je pro mne prostě gentleman ve stylu  Mirka Dušína. Který nedělá nic co je nečestné a nesportovní. Nepije, nekouří, dodržuje dané slovo, nepoužívá sprosté výrazy. Jsem ochoten připustit že všichni jsme slabí a hříšní lidé a že někomu může taková věc ujet ale pochybuji že by si to někdo z nich vůbec neuvědomoval a dělal to veřejně. Se vztyčenou rukou, jak říkal jeden můj kamarád z této církve. Pokud někdo něco z toho nedodržuje a tvrdí o sobě že je adventista tak se mi tomu prostě nechce věřit a mám podezření že by to mohl být převlečený odpůrce a popírač Pánova ovčince.  Který se třeba zas jindy vydává za příslušníka jiné církve a snaží se jejím jménem provokovat pro změnu adventisty.Adventisti se chovají slušně a trpělivě i tehdy když se někoho pokoušejí zlákat ke vstupu do jejich církve. Obvykle přitom nabízejí zdravější způsob stravování, odpočinek ve společnosti Boha a rodiny a zajímavosti z biblických dějin. Jak někdo mluví o pohanech a zaprodancích tak v tom cítím spíš něco úplně jiného. Podobně vysoké mínění mám například i o svědcích Jehovových. Také svou víru berou velice vážně a promítají jí do celého svého osobního života. V tomhletom ohledu bychom si měli z obou těchto církví brát příklad.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Baptisté, kteří opouštějí ekumenu (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 24. březen 2015 @ 16:21:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
dík jak pěkně mluvíš o adventistech, většinou a hlavně ti obrácení patří k těm slušným. Jinak si osobně myslím, že adventisté ti praví nikdy řkc nepotřebovali a nikdy ani potřebovat nebudou. Rozdíl v učení podle bible je dost velký, a to nemluvím o tom Vašem pohanském nebiblickém učení založeném na tradici a círk.otcích. Já osobně jsem na každého i katolíka slušný, pokud on nezačne prudit první a být sprostý, chvíli to vydržím a pak mu to začnu vracet, takže se nedivím, že se tady nemají potřebu další adv. představovat v tak nepřátelském a vulgárním ekumenickém prostředí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Baptisté, kteří opouštějí ekumenu (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 24. březen 2015 @ 16:31:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Baptisté, kteří opouštějí ekumenu (Skóre: 1)
Vložil: noname (Honza610@centrum.cz) v Úterý, 24. březen 2015 @ 20:20:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rozdíl je v osobním poznání. :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Baptisté, kteří opouštějí ekumenu (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 25. březen 2015 @ 08:18:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Možná to nějakým způsobem souvisí s tím že momentálně žijeme v časech milosti a naplnění Pánova příslibu o jednom ovčinci. Mne na tom nejvíc zaujalo to že měl ten pán mnohem raději katolíky bojovné než vlažné.
Konkrétní mezilidské vztahy byly vždycky zvláštní. Jeden adventista pracoval ještě za totality v jednom ateistickém kolektivu. Často si od něj z legrace půjčovali nůž a on se vždycky ptal jestli na chleba nebo na salám. Občas mu ho tím vepřovým salámem rituálně znečistili ale na druhou stranu mu vycházeli se sobotami vstříc. Tehdy ještě museli do práce všichni a on si bral dovolenou. Měli s tím dost potíží. Museli víc pracovat a ještě to zdůvodňovat a vykazovat. Vždycky se mohl někdo zajímat proč je každou sobotu pryč a proč mu to trpí a podporují.


]


Re: Baptisté, kteří opouštějí ekumenu (Skóre: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Úterý, 24. březen 2015 @ 17:46:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Konečně někdo zřetelně ukázal, že jsem tady my, kteří máme pravdu, a ti ostatní, kteří pravdu nemají. S těmi se nebudeme bavit.

Problém je v té pravdě. Neboť jak my, tak oni máme společnou Pravdu. Rozpor je v tom, že my máme Pravdu svatější. O svatosti přece rozhodujeme my.nesmysl (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Úterý, 24. březen 2015 @ 18:16:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Za mě osobně je argumentace nesmyslná, viz:

Proto nemůžeme jinak, než s Martinem Lutherem, který řekl: „Zde stojím a jinak nemohu. Bůh mi pomáhej“ vyznat, že spasení JE z pouhé víry a bez jakýchkoli skutků tělesné zbožnosti (Ř. 3,28 a Ef. 2,8-9); a toto vyznání je v učení katolické církve průběžně od Tridentského koncilu dodnes prokleto2. Proto jako následovníci reformátorů Chelčického, Komenského a jejich odkazu, musíme zaujmout i stejné stanovisko; totiž, že Římskokatolická církev svým učením i praxí zastiňuje Krista a tudíž patří mezi antikristovská zřízení.

S tím, že je to stále odsouzené od Tridentského koncilu, v tom rozhořčení baptistů chápu a souhlasím, ale:

osobně si nemyslím, že by katolíci učením a praxí zastiňovali Krista. Spasení jsme z pouhé víry, to jistě ano, s tím souhlasím. Ale pokud nebudeme konat skutky, ke kterým jsme stvoření, potom můžeme o spasení přijít:

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.“ Efezským 2,10

Nebo zde:

Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření! Neboť shledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem.“ Zjevení 3,2

A jsem zvědavý, zda-li za vás, hoši, na Posledním soudu bude orodovat Luther. Víra se musí projevovat skutky. Jako příklad uvedu sebe samého. Nastudoval jsem si „oko za oko, zub za zub“ v hebrejštině i v babylonštině - obojí umím zpaměti - jak v hebrejském, tak i babylonském jazyce - ale pokud jde o spásu, je mi to na *****...

I sebe-větší víra, která se neprojeví skutky, je na nic! Viz: „Co je platné, moji bratří, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit?“ list Jakubovi 2,14 Moje odpověď na tuhle otázku - taková víra ho nemůže spasit!


A další nesmyslná argumentace v tom listu:

My celé Bibli rozumíme jako neomylnému a bezchybnému Božímu slovu, ke kterému se nesmí nic přidávat (ani tradice, ani učení církevních otců a koncilů, ani věroučné doplňky nebo nová zjevení), ale ani se z ní nesmí nic ubírat (tedy zařazovat části Písma mezi pouhé alegorie a mýty, nebo jinak zpochybňovat pravdivost Písma nejrůznějším liberálním učením). Protože to, čím pro nás Bible opravdu je, se pak ukáže v praktických projevech v našich životech.

I přesto, že by se přišlo na to, že se Bible inspirovala třeba v babylonských mýtech, přesto přeze všechno zůstává Boží slovo. Katolíci, pokud je mi známo, tradici chápou jako určitý pohled na Boží slovo - nic nepřídávají v tom smyslu, jak ve svém listu píšete. Víte co, zrovna zítra skládám zkoušku z toho, jak vznikl Pentateuch. Podle Wellhausena se na vzniku podíleli 4 prameny, jahvista, elohista, deuteronomisa, kněžský kodex.

Myslíte, že mě to ovlivní, abych Starý zákon chápal jinak než Boží slovo?
Celou řadu článků jsem napsal právě na Starý zákon. A nemyslím si, že liberální pohled změní praxi křesťanů k horšímu (nebo naopak k lepšímu) - navíc ona liberálnost se týká hlavně Starého zákona a ten není pro nás tak důležitý jako Nový zákon, nebo se mýlím?


A baptisté z Jablonce, myslíte, že je Bible neomylná, můžete teda vyřešit rozpor, na který mě zrovna nedávno upozornil můj známý bratr Karel Orlík?

Proč apoštol Pavel píše, že Vykupitel přijde ze Sióna, kdežto podle Izaiáše přijde Vykupitel k Siónu? Sám za sebe jsem si to vyřešil, viz zde: http://granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2469653&mode=&order=0&thold=0Re: nesmysl (Skóre: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Úterý, 24. březen 2015 @ 20:30:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já bych na Luthera moc nespoléhal. Napřed svým kázáním rozohnil sedláky, kteří z kázání usoudili, že jim vrchnost křivdí. Když pak v selských bouřích sedláci žádali nápravu, Luther se postavil proti nim na stranu vrchnosti a právě jeho přispěním byly selské bouře krvavě potlačeny.


]


Re: Baptisté, kteří opouštějí ekumenu (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 24. březen 2015 @ 20:13:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ukázka dopisu z blázince. Bohu díky, že jsem katolík. MartinoRe: Re: Baptisté, kteří opouštějí ekumenu (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 24. březen 2015 @ 20:31:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
no s tvojí sprostotou moc na katolíka nevypadáš. Ostatní katolíci kromě Norkie nejsou až tak sprostí jako ty.


]


Re: Re: Re: Baptisté, kteří opouštějí ekumenu (Skóre: 1)
Vložil: nokia v Středa, 25. březen 2015 @ 04:35:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mikim má nemocnou hlavu, k němu bych byla shovívavá. Chudák za to nemůže. Zato Myslivec a brusle jsou synonymem zla. Co asi vyroste z jejich robátka, když jej nechtějí ani pokřtít a budou je vychovávat v duchu svých satanských praktik.


]


Re: Re: Baptisté, kteří opouštějí ekumenu (Skóre: 1)
Vložil: hirali (hirali@seznam.cz) v Úterý, 24. březen 2015 @ 20:53:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ukázka dopisu z blázince??? Já bych řekl že tito lidé právě unikli z blázince.


]


Re: Re: Re: Baptisté, kteří opouštějí ekumenu (Skóre: 1)
Vložil: hirali (hirali@seznam.cz) v Úterý, 24. březen 2015 @ 20:54:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
z blázince jménem Babylon!!!


]


Re: Re: Baptisté, kteří opouštějí ekumenu (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Středa, 25. březen 2015 @ 07:46:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ukázka dopisu z blázince. Bohu díky, že jsem katolík.

Milý Martino,

opět se ti podařilo kouzlo nechtěného. Samotné Písmo totiž na mnoha místech hovoří o tom, že kdo to s Ježíšem Kristem a Písmem svatým bere vážně a doopravdy, je považován ostatními za blázna. A těmi ostatními jsou žel kromě ateistů i formální, matrikoví křesťané či křesťanští liberálové a patří k nim nejen v naprosté většině  už z podstaty věci katolíci a pravoslavní, ale i většina protestantů - anglikánů, evangelíků, episkopálů a mnoha dalších odnoží. Takže když si libuješ v tom, že patříš taky do této skupiny nebláznů, návic ještě kdysi se povyšujících nad ostatními neblázny i blázny  (a jak se zdá u tebe dodnes  jev dominantní), je vidět, že máš s opravdovým křesťanstvím jen málo společného. A ekumena je právě pokusem těchto "nebláznů" vytvořit falešnou jednotu a to dokonce i mezi domnělými křesťany a jinověrci, takže skuteční "blázni", dnes v mizivé menšině to budou mít uprostřed sjednocených  "nebláznů" velmi, velmi těžké, jako ostatně vždy v historii tomu tak bylo. 
Asi správně předpokládám, že tobě bude jakožto netolerantnímu, bigotnímu "nebláznu" ekumena vadit, nikoliv však z pozice "blázna pro Krista", ale z pozice fanatika pro svou stranickou příslušnost. 
Neboj se však, snahou vašeho "svatého otce" je přivést všechny "neblázny"  do společného "neblázince", takže ekumena musí být i pro tebe dobrou věcí, neboť se mu to určitě podaří, protože to Písmo předpovídá. Ovšem šéfem toho "neblázince" bude bytost často používaná ve tvém slovníku. 


]


Re: Baptisté, kteří opouštějí ekumenu (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Úterý, 24. březen 2015 @ 23:05:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
První vlaštovka. Brzy se připojí sbory z jiných denominací...Re: Re: Baptisté, kteří opouštějí ekumenu (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 25. březen 2015 @ 19:46:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
a to je dobrá zpráva a doufám, že se přidají i adventisté i když jsou jen pozorovatelé, ale jak je alianční týden modliteb tak to do řk kostela hned z vedení někdo namašíruje, měli by se probudit chlapci v Praze dokud je čas a vzít si příklad z BJB.


]


Re: Re: Baptisté, kteří opouštějí ekumenu (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Čtvrtek, 26. březen 2015 @ 05:27:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pochybuji. Jak to Pastýři vnímáš? Pozitivně nebo negativně jako Martino?


]


Re: Baptisté, kteří opouštějí ekumenu (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 25. březen 2015 @ 08:24:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh žehnej baptistům. Všem a bez rozdílu. Těm jabloneckým dvojnásobně.
Re: Re: Baptisté, kteří opouštějí ekumenu (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Středa, 25. březen 2015 @ 10:19:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poutnicku, to je dobře, ale

nestačím se divit ani ušima. Nespletl ses náhodou? Tvůj kolega Martino tě za to nepochválí. Ale jako univerzalistovi a něco jako buddhistovi, nerozlišující mezi dobrem a zlem to bude jedno. Vždyť i zednář Havel je už podle tebe v nebi, takže na shledanou na Nirváně se Stalinem, Hitlerem, Pol Potem a snad i Satanem, není-liž pravda? 


]


Re: Re: Re: Baptisté, kteří opouštějí ekumenu (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 25. březen 2015 @ 11:47:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak jste přišel na to že by měl být pan prezident Havel - Bohu díky za něj svobodným zednářem a na to že budhisté nerozlišují dobro a zlo ? Nesuďme abychom nebyli souzeni.
Čím si vysvětlujete tskutečnost že máte na mne podobný názor jaký přisuzujete Martinovi ?


]


Re: Re: Re: Re: Baptisté, kteří opouštějí ekumenu (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Čtvrtek, 26. březen 2015 @ 07:13:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No přece Martino píše, že je to dopis z blázince a ty naopak babtisty chválíš. 
Že Havel byl svobodný zednář a člrn Římského klubu je všeobecně známé. 
A že orientální náboženství relativizují pravdu a lež, dobro a zlo je přece taky známý fakt. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Baptisté, kteří opouštějí ekumenu (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 26. březen 2015 @ 07:34:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Řekl bych že příkladem toho jak někteří lidé převracejí dobro a zlo je právě to když někdo přisuzuje něco zlého panu prezidentu Havlovi, církvím a jinověrcům dobré vůle. O kterých věřím že mnozí z nich jdou lépe po Cestě kterou neznají než my kteří jí známe.


]


Re: Baptisté, kteří opouštějí ekumenu (Skóre: 1)
Vložil: rakato v Středa, 25. březen 2015 @ 22:34:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ERC je něco naprosto zbytečného a zavádějícího. Jednota Církve je dána její Hlavou, Ježíšem Kristem. Jakékoli lidské, uměle vytvořené uskupení může této jednotě jenom škodit. Nehledě na to, že ERC byla zkompromitována za komunismu a nikdy se s tímto nevypořádala. Jakýkoli sbor nebo jakákoli tzv. denominace by neměly být pranýřovány za to, že chtějí z ERC vystoupit. Doby povinného členství v nejrůznějších společenstvích jsou dávno za námi.  Církve a sbory by měly s vážností posuzovat biblickými měřítky postoj sborů, jako je BJB Jablonec a jiné.Re: Re: Baptisté, kteří opouštějí ekumenu (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 26. březen 2015 @ 08:05:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevím nic o tom že by zrovna komunisti nějak podporovali sjednocení křesťanských církví a naplnění proroctví o jediném ovčinci. I kdyby se tak náhodou z nějakého důvodu přeci jenom stalo tak nevidím důvod proč bychom se s tím nemohli vypořádat. Když jsme se dokázali vypořádat například s tím že svatý král David sloužil jako žoldnéř Pelištejcům, se zradou apoštola Jidáše a s tím že pod křížem zůstala jen Panna Maria, několik svatých žen a svatý Jan Theologu . Když jsme se dokázali vypořádat se všemi selháními a zradami vlastními……..S tím že voláme ukřižuj každým svým hříchem. Počítejme s tím že pranýřován bude ten kdo k Pánovu ovčinci přistoupí a ten kdo v něm vytrvá. Již se tak děje. Tady a teď.


]


Re: Re: Re: Baptisté, kteří opouštějí ekumenu (Skóre: 1)
Vložil: rakato v Pátek, 27. březen 2015 @ 03:26:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Jediný ovčinec" již existuje, je jím Církev zrozená o Letnicích. Nejednotnost věřících od této skutečnosti nic neubere a žádná lidská organizace k ní nic nepřidá.
Komunisté vítali sjednocování z toho důvodu, že tím měli méně práce sledovat církve, denominace a sbory. Dosadili si jednoho žoldáka, který se jim odpovídal za dodržování zákona o církvích. 


]


Stránka vygenerována za: 0.84 sekundy