Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Emil.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 11, článků celkem: 15441, komentáře < 7 dní: 570, komentářů celkem: 343413, adminů: 60, uživatelů: 4861  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 63 návštěvník(ů)
a 7 uživatel(ů) online:

LD
Vota
Willy
JirkaB
timg
Nemohouci1
wollek

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Koho budete volit pøi letošních eurovolbách?
·Ať se jdou homosexuálové zastøelit, hlásá americký baptistický pastor.
·Nepøelezeš
·Dobrá zpráva pro každého ètenáøe
·Odpovìï Pavla Steigera na recenzi Aleše France knihy „Svou slávu nikomu nedám“
·Problémy laického fundamentalismu I
·E. S. Williams: Fenomén nového kalvinismu
·Nesuïte, abyste nebyli souzeni
·O katech
·Reakce Pavla Coufala na dopis odcházejících baptistù z lovosického sboru

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
99092428
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Účast na Památce večeře Páně - kázání v církvi
Vloženo Čtvrtek, 23. říjen 2014 @ 18:29:47 CEST Vložil: Tomas

Kázání poslal karels

„Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.“ Židům 4,12

Tímto biblickým textem bych započal dnešní slovo ve sboru. Dneska se tohle Boží slovo naplní v mém kázání. Chtěl bych hovořit o osobní zodpovědnosti každého z nás za chod sboru, ale nejvíc o zodpovědnosti starších za chod svého místního sboru. Dobře víte, co se stalo, když se náš bratr x dopustil hříchu. Určitě bylo správné, že ho starší sboru zbavili všech jeho služeb. Protože pokud by přišel někdo do našeho sboru, kdo by znal tuhle situaci a viděl by, že jsme nepodnikli nějaké kroky k nápravě, tak by to nepřidalo k dobrému svědectví církve ve světě. Jsem smutný z tohoto případu, a tak jsem hledal v písmech odpověď a chci se s výsledkem svého studia ze Svatých písem Bible nyní podělit. Ze zápisu z porady bratří, který jsem obdržel emailem: „Starší sboru podali bratrům informaci o řešení problému br. x, který neodpovědným jednáním dostal sebe i rodinu do vážné finanční situace. Po řadě společných jednání s ním i manželi x je br. x pozastavena účast na Památce Pána Ježíše a dočasně je odvoláno pověření ke službě (... a v ...). Podle Řádu sboru: článku č. 6, odst. 4) se tento stupeň sborové kázně oznamuje písemně a informuje se o něm shromáždění sboru. x slíbil, že to ve sboru oznámí.“ Jak jsem již zmínil, rozumím, že odvolání ze služby ve sboru je pochopitelný krok. Ale s další myšlenkou viz: „Po řadě společných jednání s ním i manželi x je br. x pozastavena účast na Památce Pána Ježíše.“ vůbec nesouhlasím a tohle rozhodnutí starších sboru odmítám. Jsem totiž přesvědčen a studium biblických textů na dané téma mě v tomto utvrdilo, že zákaz účasti na Památce Pána Ježíše nenachází své opodstatnění a svou oporu v biblických textech. Srozumitelně řečeno, nikdo nemá právo, pravomoc druhému bratrovi zakazovat účast na Památce večeře Páně, byť i v „dobrém“ úmyslu jako součást tzv. sborové kázně. Jak jeden ze stěžejních biblických textů pro svou argumentaci uvedu: „Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: Vezměte, jezte, toto jest mé tělo. Pak vzal i kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: Pijte z něho všichni. Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů.“ Evangelium podle Matouše 26,26-28 „… pak vzal i kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: Pijte z něho všichni…“ Pán Ježíš zde zve k pití všechny křesťany bez rozdílu. Z tohoto neexistuje výjimka! Nemůžeme stanovit, že někomu účast na pití z kalicha povolujeme a jinému zakazujeme. Byť by to bylo míněno s dobrými úmysly v rámci tzv. sborové kázně. V této chvíli uvedu ilustrativní příklad, který právě řečené ještě více objasní: Víme všichni dobře, že na mnohých křižovatkách je semafor a na červenou se stojí a na zelenou se jede. Teď si jenom představte, že byste přiběhli ke křižovatce a začali z nějakého důvodu ostatní přesvědčovat, vykřikovat, aby na červenou jeli a na zelenou stáli. Sklidili byste jenom posměch. Možná by vás i zavezli k policejnímu výslechu, případně byste mohli skončit v ústavu pro choromyslné. O pravidlech silničního provozu a jejich změnách může rozhodovat jedině vydavatel tohoto zákona – a to je stát. Uznávám, že je tento příklad hodně „přitažený za uši“, ale jasně ilustruje, jak se chováme při tzv. kázni v našich sborech. Na základě studia biblických textů konstatuji, že není na zemi žádného člověka, žádného staršího sboru, který by mi mohl zakázat účast na večeři Páně. Dokonce ani taková autorita církve jakou byl náš milý bratr apoštol Pavel, účast na ní nezakazuje. Ale přečtěme si ten biblický text společně: „Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije.“ (1. Korintským 11,27–28 ) Nejdřív jedno pravidlo, které z mého příkladu o semaforu vyplývá. O změnách z nařízení – tj. semafor – červená – auta stojí, zelená auta jedou, rozhoduje ten, kdo nařízení vydává. V našem případě je to stát! Vůbec nemůže o změně nebo úpravě pravidla o chodu silničního provozu rozhodovat občan dokonce ani policista.   V případě jasného nařízení „… pak vzal Ježíš i kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: Pijte z něho všichni…“ nemůžete upravovat a zakazovat někomu účast, jak činíte při vašem zákazu v tzv. kázni, protože o zákazu na účasti při Památce rozhoduje jenom ten, kdo večeři Páně přijímá – což je dotyčný křesťan a Pán Ježíš – v tomto případě zákonodárce. V okamžiku, kdy zakazujete účast na Památce večeře Páně, jste podobni člověku, který chce, aby se na červenou jelo a na zelenou stálo – protože účast na kalichu smlouvy mají všichni křesťané bez rozdílu! A opět připomenu slova apoštola Pavla, který dodává: „Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije.“ (1. Korintským 11,27–28 ) Pokud by tady existovala možnost, že bude někdo jiný zkoumat a rozhodovat o účasti na Památce večeře Páně, nezmínil by to někde ve svých listech náš milý bratr apoštol Pavel? Žádný podobný text v Bibli ale nenajdete. A vzhledem k tomu, že apoštol Pavel vybízí ke sebezpytování, aby každý zkoumal sám sebe, se zákazem ze strany sboru nebo starších sboru určitě nepočítá!   Zákaz účasti na Památce večeře Páně není snaha jak udržet čistotu sboru, tahle myšlenka se možná pěkně „tváří“. Aby to nebyl nakonec hřích svévole, neboť podle Božího rozhodnutí mají na památce účast všichni křesťané bez výjimky! V okamžiku, kdy někomu zakážete účast na Památce, se totiž postavíte na roveň s tím, kdo Památku ustanovil, a tím je Ježíš Kristus! Na zemi není nikdo, kdo by měl dostatečnou pravomoc a zmocnění, aby mohl svému bratrovi účast na Památce večeře Páně zakázat. To může udělat jedině Pán Ježíš Kristus. Proto apoštol Pavel píše v souvislosti s přijetím večeře Páně: „Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem.“ Soudíme tak sami sebe my samotní, nebo Pán Ježíš, ale nikoliv třetí strana! (v případě Památky večeře Páně) Vždyť i Pán Ježíš podal skývu chleba Jidášovi, nevynechal ho. I když se ještě jednalo hod beránka a Pán Ježíš teprve Památku večeře Páně ustanovoval. „Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.“  Židům 4,12 Jak vidíte, slova z počátku mého kázání se naplnila. Boží slovo je nám ukazatelem cest, jak zpíváme i v jedné chvále.

Závěr kázání: Máme být správci Božích tajemství nikoliv soudci. „Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství. Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným.“ 1. Korintským 4,1-2 Nanejvýš můžeme v rámci kázně vzít bratrovi služby ve sboru, do kterých jsme bratra delegovali my sami, to je v pořádku. Ale tam, kde ustanovil Památku Pán Ježíš, nemůžeme, ba ani nesmíme zakazovat komukoliv účast na Svaté hostině, tam se může rozhodnout jedině bratr sám.  A samozřejmě musíme křesťany varovat před každým přijímání Památky slovy apoštola Pavla: „Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije.Rozhodnutí účasti na tomto aktu víry bychom měli však nechat na každém věřícím zvlášť. Obávám se, aby zákaz účasti na Památce večeře Páně v rámci tzv. sborové kázně nebyl nakonec shledán jako hřích. Poznámka pro čtenáře, že se nejedná o maličkost dosvědčuje to, že podobně řeší kázeň (tj. zákazem účasti na Památce večeře Páně) v dalších protestanských sborech - určitě v Církvi bratrské a v Apoštolské církvi. (pokud je mi známo)
 


"Účast na Památce večeře Páně - kázání v církvi" | Přihlásit/Vytvořit účet | 14 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Účast na Památce večeře Páně - kázání v církvi (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Čtvrtek, 23. říjen 2014 @ 22:01:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kázání jsem měl ve sboru, spíš to bylo na biblické hodině a udělal jsem tam tímto rozruch. Bratři se dušovali, že nic bratru x. nezakázali. Takže tímto se omlouvám bratřím za špatné pochopení kázně. (nedostatečně jsem si prošetřil podrobnosti)

Ale vzhledem k tomu, jak se o tomhlo tématu málo ví, je tenhle článek podmětem a mým stanoviskem k tomu, zda může někdo zakazovat druhému účast na Památce Pána Ježíše. V diskuzi s bratřími jsme nakonec došli k tomu, že zde hraje určitě prim úcta ke starším... Můj komentář: to by všek nemělo být zaměňováno za následování starších sboru v jejich možném bludu....

S touhle otázkou souvisí i vylučování ze sboru....
Re: Účast na Památce večeře Páně - kázání v církvi (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 24. říjen 2014 @ 12:41:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Karels, tolik slov okolo toho, že jsi přišel na to, že duchovní boj se nevede skrze příkazy ani zákazy.

Pokud chceš svému bratru duchovně pomoci, sniž se k němu, buď jako on, poznej v pravdě boží ducha zla který ho ovládl, pak usiluj o to, aby ho rozpoznal i tvůj bratr. Rozpoznání ducha zla, ducha závisloti je zároveň i vítězstvím nad ním. Bůh dává s duchovním poznáním pravdy i sílu. A přečti všem v tom vašem sboru, že: Nevedeme boj s lidmi, boj vedeme s duchy zla, který tento svět ovládají. 

Vzhledem k povaze tvého článku, toho o duchovním boji ještě moc nevíš. Na oranžovou moc váháš..
 Re: Účast na Památce večeře Páně - kázání v církvi (Skóre: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Sobota, 25. říjen 2014 @ 21:23:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Připadá mi, že si kazatelé či starší sboru dělají alibi a mnohé bezdůvodně straší (což je hřích), když své ovečky upozorňují Pavlovými slovy „Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije.
Není to jen z mé hlavy, ale když si člověk opravdu pozorně přečte kontext a souvislosti Pavlových textů o nehodnosti při večeři Páně, tak musí dojít k závěru, že Pavel neměl na mysli nějaké odsouzení pro ty jakkoliv hříšné, poskvrněné, nebo neschopné svou myslí soustředěně rozpoznat tělo a krev Páně. Ale že měl na mysli, toto že je nehodné:

1 Korintským 11:21 každý se dá hned do své večeře, a jeden má hlad, druhý se opije.

Stačí tedy, když si člověk přijímající chléb a víno uvědomí, že to přijímá jako tělo a krev Páně, nikoliv jako pokrm k nasycení nebo nápoj k zapití.
Re: Re: Účast na Památce večeře Páně - kázání v církvi (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Neděle, 26. říjen 2014 @ 07:03:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tohle byl problém prvních sborů ( křesťanů). Oni spolu normálně večeřeli a ti bohatší si přinesli dobré jídlo a pití. Chudí toho moc nepřinesli. Byl v tom zmatek a o tomhle mluví ap. Pavel. Nedomnívám se, že " nechť každý sám sebe zkoumá " se týká tohoto problému. Pokud chci mít účast na Památce Páně, pak bych měl mít účast s Kristem v běžném životě. Jinými slovy : Žít tak, abych se líbil Pánu ! Pokud se vyskytne v mém životě neřešený problém, pak bych se měl Památky zdržet. To " zkoumání " má svou roli v životě místní církve a jde zejména o vztahové hříchy. Ježíši šlo o jednotu Těla jehož je Hlavou. A ta by se měla demonstrovat i společně sdílenou radostí z účasti na životě Kristově. 


]


Re: Re: Re: Účast na Památce večeře Páně - kázání v církvi (Skóre: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Neděle, 26. říjen 2014 @ 16:40:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud chceme vyložit jakýkoliv biblický verš, musíme také zvážit, zda myšlenka pisatele zapsaná ve verších je shodná s tím, co si myslíme, že chtěl pisatel napsat. Upozornil jsem, že podle kontextu Pavlových veršů lze usoudit, že Pavel nikoho nedistancuje od účasti na Večeři, ale měl v úmyslu zvrátit tu praxi s jídlem a pitím k sycení. Nic víc, nic míň. To ostatní, co teď představení některých sborů činí, je nad rámec Pavlových slov. Je to jejich výklad, který je dokonce v rozporu s údělem hříšníka. Dokonce tím vyhrožují, že kvůli nehodnosti při Večeři přijdou o spasení. Večeři tak staví nad celý záměr Boží vykupitelské moci.

Jsem sám toho svědkem. Jako hříšník jsem přijímal chléb a víno aniž bych si v duši uvědomoval, že jde o tělo a krev Páně. Činil jsem to na Jeho památku, spíše však, že to bylo Jeho přání. A nezažil jsem ani nějakou transsubstanciaci. Jsem snad zatracen pro peklo? Mohu ubezpečit, že Kristus mne svým Duchem v nejmenším neobviňuje.


]


Re: Účast na Památce večeře Páně - kázání v církvi (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Neděle, 26. říjen 2014 @ 06:53:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Četl jsem tvoji promluvu. Taky jsem se tím tématem dříve zabýval a domnívám se, že zakazovat účast na Památce Páně je špatně. Mělo by to být rozhodnutí toho, kdo vidí ve svém životě „ nehodnost “ mít na Památce účast. K tomu má Ducha svatého, který působí na jeho svědomí a přivádí k rozhodnutí zdržet se účasti. Jakmile několikrát po sobě nemá účast, starší by se měl zeptat na důvod s nabídkou pomoci a řešení příčin, které mu v tom brání. Třeba se i postavit do duchovního boje za něj a jeho problém. Druhou rovinou je tradice. Tradice církve je něco jiného. A KřSb jí mají v Památce Páně. Ta provází sbory od počátku neboť bratři správně pochopili Památku Páně a přijali její slavení pro každou neděli. Na rozdíl od všech ostatních evangelikálních církví. V některých sborech se za ty desítky let přijala myšlenka spojit účast se " svatostí " či " hodnosti účasti "  toho či onoho člena. Zákaz účasti se stal nástrojem napomenutí a doba zákazu měla umožnit postiženému nápravu. Často se to dělalo bez bratrské lásky a možná někdy se to i zneužilo. Ale která církev je bez chyb ! Nicméně i tahle zkušenost v KřSb je. Na pokorném přijetí toho, komu byla účast zakázána staršími se testovala míra jeho pokory a poslušnosti vůči těm kdo, zodpovídají za stav sboru resp. vůči celému sboru. Byla to často atmosféra strachu  než opravdová vnitřní pokora. Tuhle praxi je potřeba opustit, pokud ještě někde je praktikována.   Re: Re: Účast na Památce večeře Páně - kázání v církvi (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Neděle, 26. říjen 2014 @ 14:02:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím Tě, Krispe, konečně mi to někdo vysvětlil... díky.


]


Re: Re: Re: Účast na Památce večeře Páně - kázání v církvi (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 26. říjen 2014 @ 14:37:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Potřebuješ k vedení starší, nebo nebo Ducha?

]


Re: Účast na Památce večeře Páně - kázání v církvi (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 27. říjen 2014 @ 06:50:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Účast na večeři Páně nedokážu posoudit ale obecně věřím že je třeba k bratru a bližnímu přistupovat s maximální láskou, trpělivostí a pochopením. Pomáhat mu nést jeho břemeno. Modlit se za něj a postit. Takové tendence se občas objevují i mezi námi. Vyštípat celníky a nevěstky. nebo dokonce osočovat otce z toho že nevyženou marnotratné syny. Často se za tím skrývá skrytá závist a touha po hříchu.Re: Re: Účast na Památce večeře Páně - kázání v církvi (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 27. říjen 2014 @ 13:18:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nedokážeš posoudit a přitom věříš vlkům v rouše beránčím, kteří si na večeří Páně uzurpují výhradní patent, a hájíš jejich soudy a stanoviska. Jednou otázkou tě smetu. Souhlasíš s tím, aby žena která šla dobrovolně na potrat se nesměla účastnit večeře Páně?
 
V otázce nejde o tu ženu, nejde o to, že zabila své nenarozené dítě, jde o tvůj souhlas či nesouhlas s tvými nadřízenými, kteří takové ženě zakazují účast. Souhlasíš s nimi, nebo ne?


]


Re: Re: Re: Účast na Památce večeře Páně - kázání v církvi (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 27. říjen 2014 @ 14:06:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vždycky jde především o to dítě, o tu ženu a o každého kdo s tím má něco společného. Jaká mají naši bratři a sestry  pravidla pro účast na večeři Páně opravdu nevím. My o nich nerozhodujeme. Ani naši církevní otcové.


]


Re: Re: Re: Re: Účast na Památce večeře Páně - kázání v církvi (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 27. říjen 2014 @ 14:41:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ptal jsem se tě na tvůj souhlas s tvými vůdci. Souhlasíš s nimi nebo ne?


]


Re: Účast na Památce večeře Páně - kázání v církvi (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Sobota, 01. listopad 2014 @ 11:31:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak jsem se dozvěděl zrovna včera, že v Apoštolské církvi sbor Olomouc zakázali přístup k Památce večeře Páně z důvodu kázně sestře z. (tuhle sestru znám dokonce osobně a vím i za co to bylo)

Naprosto postupují stejně špatně, jako v jiným protestantských sborech a můj článek má smysl. Tohle bludné účení o zakazování přístupu k Památce večeře Páně je rozšířené napříč všemi protestantskými církvemi.

Protestanti, sola scriptura vám nic neříká? Zavádíte si vlastní tradice, které s Biblí nemají nic společného. Tady na GS si otvíréte ústa na katolíky kvůli jejich tradici, ale sami si svoje vlastní tradice zavádíte?Re: Re: Účast na Památce večeře Páně - kázání v církvi (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 04. listopad 2014 @ 09:47:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Řekl bych že i protestanti mají své tradice a to od samého začátku. Ti kteří je nevytvořili a nebo se jich vzdali už většinou dávno žádné společenství ani víru nemají. Buď je jim to jedno, stali se z nich ateisti a nebo se snaží víru a společenství druhých potlačovat.
Tradice je v podstatě kontinuální způsob celého života. Nejenom po stránce náboženské. To jak prožíváme své společenství a vztah s Bohem a bližním, jak se v nás odráží to co si přečteme v Bibli, jakou máme kulturu a společenské zvyklosti. To všechno je součástí tradice. Ani si to přitom nemusíme uvědomovat.


]


Stránka vygenerována za: 0.65 sekundy