Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Patrik.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 15381, komentáře < 7 dní: 371, komentářů celkem: 338838, adminů: 60, uživatelů: 4850  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 106 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

unshaken
Vota
Willy
zeryk
leonet

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Po žních pùjdeš k Turkovi!
·Zpravodaj BJB Cheb 02/2019: Jak odejít z BJB?
·Kromìøížský sbor pøevádí budovu modlitebny na spolek
·Život víry 2018/12: Z BJB vystupuje pìt sborù
·Život víry 2019/2: ´´Noví´´ baptisté
·Návrh èlenù sboru BJB Lovosice pro Sjezd delegátù
·Køesťané Kuøim, z. s.
·Biblické spoleèenství køesťanù Kromìøíž, z. s
·Recenze – James Barr: Fundamentalismus
·BLUD KALVINISMU

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
97869910
přístupů od 17. 10. 2001

Tvorba: Moji proroci
Vloženo Pátek, 02. květen 2014 @ 14:43:17 CEST Vložil: Olda

Katolicismus poslal Nepřihlášený

Pane, dovol mi najít slíbenou radost na konci stezky, kterou jsi pro mne připravil. Proto mě, Spravedlivý Otče, uč, abych byla oblečená spravedlností a odvahou. Ó Pane! Na Tvůj Dům neustále útočí vzpouraa není žádná známka sjednocení data Velikonoc, nic skutečně viditelného, ještě ne .... Udělal jsi z mého života lkající flétnuod té chvíle, kdy jsi mě pokřtilponořením do Jezera Trýzně Svého Srdce!

Ano, vím, že mě povolala Sama Božská Moc a že jsem v náručí živého Obránce a že On bude triumfovat nad vším prachem této země. Ale i po svém probuzení jsem stále ve svém těle.  Ó Znalče mých myšlenek, nedovol, aby Tvá harfa, jak mě nazýváš, byla naladěna k žalozpěvům, protože bych spáchala hřích. Ať mě Tvá láska nezkouší tolik jako právě teď.

/Mluví Ježíš/ Dcero, přestaň žvatlat. Právě teď oddaně stojím před tebou, připomínám ti, že není možné být ve spojení se Mnou, aniž bych s tebou nesdílel Své Utrpení a aniž by se tvé rysy nestaly Mými. Ach, a v naší důvěrné jednotě a v našem objetí jsem ti dal žár Lásky, aby ses stala dalším živým křížem, dalším otrokem, který bude prodán světu. Jestli jsem tě ponořil do toho, čemu správně říkáš Jezero Trýzně Mého Srdce, tak se podívej, co ti tento křest přinesl, jakou vůni, jaké majestátní roucho. Jednal jsem s tebou tak, jak jednám se Svými vyvolenými. /náhle promluvil Otec/ Pohleď, oblékl jsem tě do Svého Syna Ježíše Krista. A Já,/pak mluvil Duch Svatý/ který jsem Brána, skrze niž ctnostní vcházejí do nebe, ti říkám slavnostně: Zůstaň jako lilie, která byla vypálena čistou myrhou v tomto Jezeře Trýzně, které skutečně představuje Kristovy Slzy, abychom Své milované mohli říct: "Jak skvělá je tvá vůně, mnohem vonnější než všechna ostatní koření, ozdobená Naším nevylíčitelným Světlem dál rozdávej svou sladkou vůni, abys našla slíbenou radost na konci stezky, kterou jsme připravili pro Svou nevěstu. Tam najdeš svůj nejkrásnější odpočinek na Věčnosti." Má Vassulo, tato trýzeň, kterou mám v Srdci, je, jak už jsem ti řekl,3 působena násilím. Toto pokolení Mě vleče do nových Getseman. Co jsem ještě mohl udělat, a neudělal jsem? Já, ač Bůh, jsem se zřekl Sám Sebe, abych přijal postavení otroka. Sloužil jsem. A dodnes nejsou /toto pokolení/ uspokojeni. Můj Dům je v troskách a Já, toužící zachránit Svůj lid z trosek, jsem Svým Královským Žezlem pozvedl proroky, aby přijali postavení otroka a dobrovolně sloužili Mému Domu a zpevnili Jej, tento Dům, který jsem vykoupil Svou Vlastní Krví. Někteří z Mých pastýřů se budou ptát: "Ale co máme dělat, aby se náš život stal pro Tebe přijatelným?" Volám vás k modlitbám a k pokání z celého srdce, abyste se smířili se Mnou, svým Bohem: Zanechejte svůj dřívější způsob života a následujte Mě, aby se váš život stal pro Mne přijatelným, a tak ve vás rostlo Poznání Naší Trojičné Svatosti. Pak Nám dovolte vést vás ke kontemplaci, ke Snoubenecké kontemplaci v Božské důvěrnosti v Našem Objetí. Chcete vejít do radosti Našeho Trojjediného Božství? Tak volejte k Duchu Svatému, Dárci Života, Dárci charismat, osvícení vašeho srdce, který může naplnit všechny věci, aniž by byl omezen jejich nedokonalostmi, ať uplatní Svou Sílu ve vaší duši příkazem, aby se všechno ve vás obnovilo. Skrze Svou vlídnou Lásku a Milost vám ukáže Svou Slavnou Moc tím, že proměnou, kterou ve vás může vykonat, vám dá sílu a potřebnou milost, abyste se už nikdy nebouřili. Mnozí /'mnozí' neznamená 'všichni'/z vás, sedíce za svými úředními stoly, se ještě ptají: "Proč by měl Bůh zasahovat, když naše Církev byla tolik let obohacována Duchem Svatým a tolika našimi Světci?" "Abych ukončil vaši vzpouru a vaše odpadlictví," to je Má odpověď. Ve Své blahosklonné slitovnosti s vámi máme soucit. Samo Jaro provoní tuto zemi, osvěží a oživí Mou vůní toto odpadlické pokolení .... A pokud jde o sjednocení data Velikonoc, Má Vassulo, pořád čekám u jejich dveří jako žebrák čekající na almužnu, stále na ně čekám, až sjednotí tato data .... mluví o jednotě a bratrství. Jedině obrácení srdce je s pokorou přivede na stezku jednoty. Říkám ti, oznámil jsem apoštolu Pavlovi zjevením v jeho srdci důležitost jednoty a jak uchovat jednotu Ducha pokojem, který vás všechny spojuje. Dal jsem mu rovněž pochopit řád Svých darů. Odhalil jsem mu, že jsem každému z vás udělil Svou přízeň a přidělil ji různým způsobem. Dal jsem mu poznat, že jsem odešel vzhůru, vzal zajatce a dal lidstvu dary. A pro některé bylo Mým darem, že mají být apoštoly, jiní proroky, další evangelizátory, někteří pastýři a učiteli, aby všichni dohromady jedním srdcem a jedním hlasem budovali Mé Tělo, Církev. Svým Slovem jsem povolal proroky, ale Mými proroky nejsou ti, kdo si říkají teologové, ale ti, které pozvednu k Svému Srdci, dobře je v Něm usadím, aby dosáhli plnějšího poznání Naší Božské Vůle a byli schopni oznamovat Naši Vůli lidem. Já osobně jim vzdávám hold Svým přímým zásahem, abych je připravil a cele je dal vám všem, aby vás varovali. Svým Slovem jim dávám, aby poznali Mou Vůli. Moji proroci jsou ti, kteří jsou milostí živeni přímo z Mých Úst a kterým vkládám Své Slovo přímo do jejich úst. Přicházejí k vám všem ještě svlaženi nebeskou rosou a jejich slova na vás padají jako osvěžující déšť. Slova Mých proroků, která přicházejí Mým přímým zásahem, jsou jako meč, aby vedla odpadlé ke kajícnosti, vzdávajíce Mi čest a slávu. Jejich slova planou jako pochodeň v temnotě vaší duše. Mnohé z jejich kostí znovu promlouvají z hrobu./Pochopila jsem, že posílání proroků k nám nikdy neskončí. Také skutečnost, že prorok Eliáš nezemřel, ale byl vzat vzhůru, symbolizuje, že proroctví nikdy nevymře/ Jestli se někdo zeptá: "Proč náš Pán zdůrazňuje postavení Svých proroků?" řekni jim toto: "Náš Pán říká: Neobcházejte Má slova, abyste ospravedlnili svůj racionalismus. Zřekněte se svého hříchu a buďte šťastni. Ať se vaše duše radují v Milosti svého Pána. Nepronásledujte Mé proroky, vždyť jsou to Moji andělé těšící Mým slovem každého z vás. Jejich úkolem je varovat vás a vést vás k pokání." Neboť nyní je čas pokání. Zanechejte svého hříchu a najděte přízeň u Mne. Ach, Vassulo, přinesl jsem semeno z Egypta, abych je zasadil tam, odkud Můj nepřítel odnesl pozemské zásoby potravy. Něžně a pečlivě jsem pro ně připravil místo, pomazal jsem je a zasadil. Ve snaze zachránit Svůj lid z trosek jsem pro ně zúrodnil půdu. Zapustilo kořen a vyrostlo v strom. Jeho větve se rozprostřely až k moři, jeho plody jsou hojné a šťavnaté. I když ho často navštívil hrom, hurikány a zuřivé bouře, nekymácel se. Po tři léta a několik dnů se Můj nepřítel chvěl a třásl. S planoucím hněvem a tvrdými hrozbami postavil armádu, aby prosívala jeho plody sítem záhuby a spoutala je uzdou. Ale Já jsem je všechny posbíral a skryl ve Svém Srdci. I když lidé často útočili na Můj strom, nikdy ho neporazili, protože na něm spočívalo Mé Trojičné Požehnání. Ach .... jak často mu oráči orali na zádech a dělali brázdy, aby jej rozlomili, ale Má pravice roztříštila jejich jho a uvrhla je všechny ve zmatek. Jak šťastné jsou národy, které najdou přístřeší pod jeho větvemi a jí jeho plody, které jsem zpečetil Svým Svatým Duchem! – Slovo Života ti bylo dáno zadarmo, abys i ty, Vassulo, je zdarma dávala umírajícím. Běda těm, kdo napřahují svou ruku s ohněm, aby zničili, co jsem zasadil! Budu tě dál zahrnovat Svou sladkostí, laskavě přebývat v tobě jako sladká substance, aby celý svět mohl chutnat Mou sladkost. Ať ti, kdo tě obviňují, pominou jako vadnoucí stín. Já, Milovník lidstva, tvůj Pán a tvůj Bůh, tě chci políbit polibky Svých Úst,/Pís 1,2/ navoním tě, abys zůstala potěšením Mých Očí. Buď dobrá.

Zdroj : http://www.tlig.org/cs/messages/1040/, 30. listopadu 1998


"Moji proroci" | Přihlásit/Vytvořit účet | 10 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Moji proroci (Skóre: 1)
Vložil: Bumerang v Neděle, 04. květen 2014 @ 19:08:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Všemu možnému budou věřit- jen ne božímu slovu!



Re: Moji proroci (Skóre: 1)
Vložil: unshaken v Sobota, 03. květen 2014 @ 17:31:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cit.: "/Mluví Ježíš/ Dcero, přestaň žvatlat."

Kdyby jen ten Ježíšův výrok ona dcera nepovažovala právě opačně za výzvu ke žvástům!




Re: Moji proroci (Skóre: 1)
Vložil: hirali (hirali@seznam.cz) v Pátek, 02. květen 2014 @ 23:55:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V Bibli je nějaká Vasula prorokyně???? Že jsem na ni ještě nenarazil!!! Ale kdysi jsem narazil na jednu prý prorokyni vasulu myslím že pochází z italie. Ale ta jak jsem zjistil později studiem Bible patří satanovi. Amen. 



Re: Re: Moji proroci (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Sobota, 03. květen 2014 @ 00:33:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vasula tam rozhodně není, ale ani Ellen:-)


]


Re: Re: Moji proroci (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Sobota, 03. květen 2014 @ 09:50:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Ale kdysi jsem narazil na jednu prý prorokyni vasulu myslím že pochází z italie

Narodila se v Egyptě a byla (je) v pravoslavné církvi. Doufám, že stejná měřítka uplatníš i na další "prorokyni" - Ellen Gould Whiteovou.


]


Re: Re: Re: Moji proroci (Skóre: 1)
Vložil: hirali (hirali@seznam.cz) v Čtvrtek, 08. květen 2014 @ 00:04:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
EGW jsem moc nestudoval , ale zatím s názory co jsem se setkal od EGW nejsou v rozporu s mým chápaním Bible . Ale říkám že EGW jsem nestudoval, napsala toho hodně a já toho zatím od EGW vím málo. V Bibli je psáno že člověk nemá soudit druhé lidi od toho je tady Buh!!!Tak já osobně nechápu proč tady tak někteří soudí  a odsuzují EGW????  Pokud někoho soudím tak v podstatě odsuzuji sám sebe!!!!Já pokud možno se snažím zdržet komentářu druhých  ale bohužel jsem jen člověk a některé příspěvky tady na granu moje jsou bohužel odsuzujícípokud jste je někdy četli. Takže ani já se tomu nevyhnu abych soudil jiné lidi , i když vím že to nemám dělat. Tak by jsem se chtěl všem omluvit pokud jsem tak někdy psal  a pravděpodobně ještě tak někdy psát budu. Člověk to prostě někdy neuhlídá a uvědomí si to až později.Amen Amen Amen  


]


Re: Re: Re: Re: Moji proroci (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Čtvrtek, 08. květen 2014 @ 22:38:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Teď jsi si to asi špatně vyložil. O Vassule jsi napsal, že patří satanovi, takže předpokládám, že ti nebude vadit, když totéž někdo napíše o EGW. Já znám dílo obou velmi povrchně.

S tím souzením druhých a hlavně jejich názorů to není tak černobílé. Navíc se bez posuzování neobejdeme. Jsme prostě nuceni neustále rozhodovat mezi tím, co je pravda a co lež. I pozitivní soud (něco je pravda) je ze své podstaty odsudkem (vše, co tomu něčemu odporuje, pravda není).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Moji proroci (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 09. květen 2014 @ 00:11:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je rozdíl mezi souzení a rozsuzováním učení. Rozsuzovat učení musíme, jinak skončíme v jiném duchu, v jiném evangeliu a v jiném Ježíši...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moji proroci (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Úterý, 13. květen 2014 @ 21:18:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu, my učení soudíme. Rozsuzovat podle mě (a mohu se plést) znamená zkoumat a vybrat jednu nabízenou možnost. Tím však odsuzujeme ty možnosti, které po přezkoumání odmítneme. Prohlásím-li třeba:"Ježíš Kristus byl jen duch a nepřišel na svět v těle," nebo:"Mohamed je skutečným Božím prorokem, kterého musíme následovat," pak asi obě tvrzení odmítneš, tj. odsoudíš jako nepravdivá, lživá a bludná. 

Tomu souzení rozumím tak, že mě budeš moci s klidem nazvat bludařem, *****m, hlasatelem falešného evangelia. Hříchu se dopostíš, pokud si budeš hrát na Boha a budeš soudit věci tobě neviditelné a neznámé - např. když mě označíš za lháře (lže ten, kdo vědomě tvrdí, že nepravda je pravdou, a ne ten, kdo říká něco, co není pravda, pokud to za pravdu považuje), neupřímného (upřímný člověk může být muslim) či pitomce (i lidé podstatně chytřejší než my dva dohromady jsou muslimy či neognostiky).


]


Re: Re: Re: Re: Moji proroci (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 12. květen 2014 @ 10:48:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Některé knihy Whiteové nejsou špatné, ale problém je v tom, že ona není jejich autorkou. Myšlenky pro ně čerpala od jiných autorů, které však neuvádí. Jindy je znát, že píše jednostranně a neobjektivně. Je tam vidět, že čerpá jen z protestantských materiálů. Například popisuje Kalvína, ale vůbec nepíše o tom, že také nechal upálit člověka, který jeho myšlenky nesdílel. Nejhorší jsou její doporučení ke svěcení soboty. Dělá z ní to samé, co farizejové. Rovněž se mýlí i v mnohých názorech na stravu. A to nejhorší je, že vše, co napsala a řekla, má údajně punc Ducha Svatého.  Duch Svatý jí prý vše diktoval. Nepřizná, že čerpala od jiných autorů. Příležitost k tomu měla, protože měla vlastní obrovskou knihovnu. Je fakt, že tehdy nebylo zvykem uvádět zdroje. Později však sama dbala na to, aby byla citována.


Adventisté ji berou jako proroka a tím si spíše škodí.



]


Stránka vygenerována za: 0.33 sekundy