Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Bernard.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16195, komentáře < 7 dní: 243, komentářů celkem: 397363, adminů: 60, uživatelů: 5077  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 116 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

oko
gregorios777
cizinec

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
109109512
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Věčnost, na věky věků a Bible
Vloženo Středa, 19. březen 2014 @ 21:17:46 CET Vložil: Olda

O Bibli poslal ssns

Věčná smlouva, věčné ustanovení, věčný oheň, věčný život, kralování na věky věků, trápení na věky věků ... naše Bible se jen hemží takovými výrazy. Přesto je nemožné najít v Bibli jedno hebrejské či řecké slovo, které by znamenalo to, co my obvykle chápeme pod těmito pojmy, tj. nějaké trvání bez konce. 

Věčnost v českých překladech


Protože si myslím, že správné pochopení toho, jak se Bible vyjadřuje k otázce věčnosti a věcí, které jsou na věky věků, nezačnu nějakým pro mnohé zřejmě nudným výkladem biblických jazyků. Prostě a jednoduše otevřeme český překlad (v mém případě ČSP) a uvidíme, jak dlouho trvá to, co je nazváno věčným či trvajícím na věky věků.

Áronovo kněžství je věčné (Ex 40,15), tj. dokud není nahrazeno kněžstvím Ježíše podle řádu Melchisedechova. (He 7,14-18)
Sodoma a Gomora nesou trest věčného ohně (Ju 7), tj. dokud nejsou navráceny do svého dřívějšího stavu. (Ez 16,53-55)
Ježíš bude kralovat na věky věků (Zj. 11,15), tj. dokud nepředá na konci vládu Otci. (1 Kor 15,24-25)
Kdo se rozhodne zůstat otrokem, bude jím navěky (Ex 21,5-6), tj. dokud ho smrt neosvobodí. 
Jonáš je v rybě navěky (Jon 2,7), tj. 3 dny. (Jon 2,11)
Ustanovení smlouvy uzavřené skrze Mojžíše (Lv 24,8 a mnoho dalších pasáží v Tóře např. Lv 6,11-13)) jsou věčná, tj. dokud není tato smlouva nahrazena novou a lepší. (2 Kor 3,1-13 a He 8,13)

Tajemství, které bylo zamlčeno na věčné časy (Ř 16,25 - zde ČSP překládá spojení "věčné časy" jako časy věků), bylo odhaleno. (Ř 16,26)

Podobných příkladů by bylo možné najít desítky, ale pro ilustraci to snad stačí. Kromě toho se setkáváme s tím, že biblický text označuje nějaký stav za nezměnitelný a následně dojde k jeho změně. Např.

Rána Izraele je nevyléčitelná (Jr 30,12), takže ji Hospodin vyléčí. (Jr 30,17)
Rána Samaří je nevyléčitelná (Mi 1,9), dokud to Hospodin nezmění, nevyléčí Samaří a nevrátí mu slávu. (Ez 16,53-55)

Olam a aión

V pozadí všech biblických pasáží o věčnosti či trvání na věky věků stojí hebrejské slovo olam, nebo řecké slovo aión a od nich odvozená slova. Výjimkou je dvojí výskyt slova aidios (Ř 1,20 a Ju 1,6). Tato slova neznamenají věčnost či věčný a je otázkou překladatele, jaký překlad zvolí. Někdy se ponechá překlad "navždy" a předpokládá se, že čtenář pochopí, že se tím myslí i celkem krátká doba. (např. Ex 21,5-6) Paradoxně to poskytuje munici kritikům Bible, kteří poukazují na to, že si tu Písmo protiřečí, když o něčem prohlásí, že to platí či trvá navždy, a pak dojde ke změně (např. většina ustanovení Mojžíšského zákona a tento zákona jako takový nebo ono kralování Krista na věky věků.) Nezřídka je naprosto nemožné překládat jako věčnost, protože bychom dostali zcela nesmyslné výroky, např. "A hle, já jsem s vámi až do konce věčnosti." (Mt 28,20); "A synové této věčnosti jsou vůči svému pokolení rozumnější." (Lk 16,8); "který dal svůj sám sebe za naše hříchy, aby nás vysvobodil z této věčnosti přítomného zla. (nebo přítomné věčnosti zla)" (Ga 1,4)

Klíčem k pochopení nám mohou být třeba následující dvě pasáže. V Abk 3,6 se mluví o věčných horách, které započaly v čase a budou v čase zničeny, a o věčných cestách Boha. V Ř 16,25 - 26 se mluví o věčném Bohu a současně o tajemstvích ukrytých na věčné časy, která však byla v čase ukryta a odhalena. Setkáme-li se tedy se slovem olam či aión a jejich odvozeninami, je nutno takto vymezené období chápat a překládat vzhledem ke kontextu. Možnost překládat jako věčnost pak nastává pouze v případě, kdy opravdu víme, že se jedná o něco trvajícího nekonečně v čase. V principu nám Bible takto hovoří pouze o Bohu a pak o situaci, kdy nastane konec věků. (1 Kor 15,24-25) Oba tyto předměty mají jedno společné - jsou nad časem či mimo čas. Celkem logickou otázkou pak je, jak vlastně rozumět spojení "věčný život".

Věčný život

Nový zákon velmi důsledně rozlišuje tři etapy od příchodu Ježíše na zem. První je tento věk, tj. věk do příchodu Krista ve slávě. Druhý je pak věk mezi Jeho příchodem a koncem věků, kdy bude Bůh vše ve všem, kdy Kristus předá vládu Otci. Třetí etapa je pak po konci věků, kde už nelze ani použít slovo věk.

Toto rozlišení pochází od samotného Ježíše a najdeme ho např. v Mt 12,31-32:"Proto vám pravím: Každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu odpuštěno nebude. A tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; ale tomu, kdo by promluvil proti Duchu svatému, nebude odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím." Mnohé české překlady toto zcela nesmyslně zatemňují. A tak např. ČJB, ČEP, BK, B21, Žilka, Sýkora a katolický liturgický text překládá 2 Kor 4,4:"bůh tohoto světa," kdežto jen ČSP překládá správně a konzistentně jako "bůh tohoto věku." Motiv tohoto a příštího věku (aiónu) je v Písmu velmi častý - čteme o synech, moudrosti, slávě atp. A právě v tom Mt 28,20 nám Ježíš dává úžasný příslib. Každý z jeho tehdejších posluchačů věděl, že se Ježíš na konci tohoto věku vrátí, ale Ježíš slibuje, že s nimi a s námi setrvá i během doby před svým návratem ve slávě.

Často se doslechneme či dočteme, že Kristem slíbený věčný život znamená prostě život bez konce. Je zvláštní, že toto říkají i ti, kteří věří v jakousi nesmrtelnou lidskou duši. Sám Ježíš říkal, že kdo zachová Jeho slovo "neokusí smrti v tom věku." (J 8,52-3) Očividně tu nemluvil o věku, ve kterém žijeme, protože křesťané umírají. Mluvil o věku příštím, kdy nás může potkat buď život věku příštího nebo smrt (trest) věku příštího. A právě tak je podle mě správné chápat život a trest "věčný". Je to popis situace člověka ve věku, který nás čeká. I tento věk skončí, až Kristus předá vládu a Bůh bude vším ve všem. Život (a trest/smrt) příštího věku jsou v Bibli líčeny jako probíhající v čase. Po jeho konci nás pak čeká kvalitativně odlišný život s Bohem, který je Bohem živých.

Závěr

V Bibli neexistuje slovo, které by významově odpovídalo našemu slovu věčnost. Biblické pochopení času je lineární, a to sice s jeho počátkem při stvoření a koncem (viz výše). Je snad možné používat slovo věčný v případě Boha, ale přesnější překlad je "Bůh věků" stejně jako se píše "Bůh zástupů", protože o nějaké věčnosti lze opravdu mluvit jen v případě existence v čase a ne mimo čas. Až tedy příště narazíte na nějaké to "věčné" či "na věky věků", vězte, že čtete o něčem, co bude trvat, dokud nenastane změna.

Věnoval jsem se pouze otázce věků po příchodu Ježíše na zem. I před tím jsou v Bibli rozlišeny různé věky - od stvoření po pád, od pádu po Abrahama, od Abrahama po Mojžíše a od Mojžíše k Ježíšovi - ale to není pro námět článku důležité. Je nutné pamatovat na to, že biblické mluvení o aiónech (věcích) nemá nic společného s tím, jak je toto slovo chápáno v gnostických a neognostických spisech.

"Věčnost, na věky věků a Bible" | Přihlásit/Vytvořit účet | 21 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Věčnost, na věky věků a Bible (Skóre: 1)
Vložil: tele v Středa, 26. březen 2014 @ 18:22:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No - ve ZJ 21 a 22 je myslím závěrečná odpověď. To, že každé koleno poklekne a každý jazyk vyzná, že Ježíš je Pán, ještě sice neznamená, že každý uvěří - ne každý přeci vyznávající Ježíše za Pána vejde do království Božího. Nicméně do svatého města Jeruzaléma, jehož chrámem je Pán Bůh všemohoucí a Beránek - a v tom městě se shromáždí sláva i čest (všech) národů - tam nevstoupí nic nesvatého a žádný, kdo se rouhá a lže, nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života. Venku v ně města zůstanou nečistí, zaklínači, smilníci, vrahové, modláři – každý, kdo si libuje ve lži. Pokud tedy to znamená, že všichni, kdo si vyperou svá roucha a jsou zapsáni v knize života budou mít přístup do bran toho města, a ti špatní zůstanou v ně města, pak by se tu mělo jednat o nový věk a pro naše současné vědění asi poslední - nic nemáme dále přidávat a ani ubírat.Re: Re: Věčnost, na věky věků a Bible (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Čtvrtek, 27. březen 2014 @ 19:31:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Samozřejmě že ne každý uvěří. Uvěřit lze jen tehdy, pokud nevíš. Satan třeba nikdy neuvěří v Boha, protože ví, že Bůh je. Proto nám také Písmo (obšírněji to píšu níže) říká, že Bůh je "Spasitel VŠECH lidí, ZEJMÉNA věřících." Ty si vážně myslíš, že Bůh je spasitel nespasených, tj. zachránce nezachráněných? Když se budeš topit a já tě nevytáhnu z vody a ty se utopíš, poděkuješ mi pak jednou u Pána za to, že jsem tě zachránil? Silně pochybuji.


]


Re: Re: Re: Věčnost, na věky věků a Bible (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 28. březen 2014 @ 08:13:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj, ssns,

to je reakce na mne? Promiň, nějak nerozumím? Jinak, co JK 2,19?

Já jen reagoval na ty věky. Např. Zj19 mluví o těch, kdo nejsou zapsáni v knize života do hořícího jezera, což má být druhá smrt. Píše také o prvním vzkříšení. Zj 20 píše už nebeském městě Jeruzalému a opět o hořícím jezeře - druhé smrti, ve kterém skončí ti, kdo nejsou zapsáni v knize života, a ZJ21 resp.22 píše o tom, že ti, kdo si nevyprali svá roucha nemají přístup do bran toho města a ke stromu života, ale zůstanou vně (za branami) toho města. A že k tomu nemáme nic přidávat a nic z toho odebírat. Jestli mají být tedy všichni zachráněni - pak tak, jak je to uvedeno. Tedy spása všech (po prvním vzkříšení) nebude stejná - tedy určitě do zjevení, které jsou nám Písmem poodhaleny. Jestli se mluví o 1. vzkříšení a o druhé smrti, pak to poodhalení, že je 1. vzkříšení, pravděpodobně naznačuje, že bude druhé vzkříšení - protože je i druhá smrt. Ale prostě dál jít nechci - jako co se má pak dít atd. Má zde být úděl zavržených v hořícím jezeře - a hle pojednou zůstávají vně nebeského Jeruzaléma. Nechci jít dále - ale věřím, že Bůh je zachránce všech lidí a předně věřících.]


Re: Věčnost, na věky věků a Bible (Skóre: 1)
Vložil: unshaken v Neděle, 23. březen 2014 @ 20:37:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobré objasnění věčnosti a věků v Bibli. Pokud se nad tím zamyslíme, tak mají pravdu dispenzacionalisté, kteří (je to z toho mála, co o nich vím) sled různých věků předpokládají. A dělají z toho radikální závěry. Třeba o státu Izrael. Nemyslím, že jejich teologií lze naplnění proroctví vykládat. Viz poslední ZOD, článek Pavla Steigera zde.Re: Re: Věčnost, na věky věků a Bible (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Neděle, 23. březen 2014 @ 20:50:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Skvělý postřeh, klobouk dolů. Nejsem zastáncem dispenzionalismu, i když v mnohém s nimi souhlasím. V tom článku je jeden docela dobrý důvod proč.


]


Re: Věčnost, na věky věků a Bible (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 22. březen 2014 @ 12:56:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Zj 10:5-7 A anděl, kterého jsem viděl stát na moři i na zemi, zdvihl svou pravou ruku k nebi a přísahal při tom, který je živ na věky věků, který stvořil nebe i to, co je v něm, zemi i to, co je v ní, a moře i to, co je v něm, že čas již více nebude, nýbrž ve dnech hlasu sedmého anděla, až bude troubit, bude dokonáno tajemství Boží, jak to ohlásil svým otrokům prorokům.

Když Bůh stvořil stvoření, stvořil čtvrtého dne slunce, měsíc a hvězdy k určování časů, dnů a let, tj. čas, během něhož Bůh činí různé věci, aby se naplnil Boží plán a uskutečnil Boží věčný záměr, který měl Bůh před stvořením světa. Jakmile bude Boží plán naplněn, už nebude potřeba ani čas a čas, jak ho známe, tím pádem skončí neboli prostě nebude, jak přísahal anděl.
Nastane tzv. budoucí věčnost, v níž bude existovat jen nové nebe, nová země a předevší Nový Jeruzalém, který nebude potřebovat světlo slunce, neboť Boží svaté město bude ozařovat Boží sláva.
Co se týče starého stvoření, které bylo ukončeno Pánem Ježíšem Kristem na kříži Golgoty včetně Satana a všech negativních věcí, k nimž patří i podsvětí, smrt, to všechno skončí v ohnivém jezeře, což je druhá smrt a tím to přestane pro Boha existovat, neboť to bude odklizeno do jezera hořícího ohněm a sírou, jako do takového Božího smetiště na věky věků, přičemž Bible se slůvkem nezmiňuje o jakékoliv možné změně tohoto stavu - proto navěky, na věčnost, navždy bez možnosti změny!

Tož tak.Re: Re: Věčnost, na věky věků a Bible (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Neděle, 23. březen 2014 @ 08:33:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Slávku, události, které následují po té pasáži, očividně probíhají v časovém sledu i po té sedmé polnici. Pokud si myslíš, že Bůh bude všechno ve všem na tom smetišti a všichni na tom smetišti budou vyznávat, že Ježíš je Pán, že už nebude existovat zlo (moře a noc), a nebude žalu, křiku a bolesti, pak ti opravdu nerozumím.


]


Re: Re: Re: Věčnost, na věky věků a Bible (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Úterý, 25. březen 2014 @ 21:11:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud si myslíš, že Bůh bude všechno ve všem na tom smetišti a všichni na tom smetišti budou vyznávat, že Ježíš je Pán, že už nebude existovat zlo (moře a noc), a nebude žalu, křiku a bolesti, pak ti opravdu nerozumím.

Jak bych si mohl něco takového myslet? Na tom smetišti přece Bůh nebude!


]


Re: Re: Re: Re: Věčnost, na věky věků a Bible (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 25. březen 2014 @ 22:15:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Třeba tohle Willy:

http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u=http://www3.telus.net/trbrooks/Christianity.htm&prev=/search%3Fq%3Dspiritual%2Bchristian%26start%3D10%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26biw%3D1440%26bih%3D762

Nebo tohle:

http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u=http://www3.telus.net/trbrooks/Christianity.htm&prev=/search%3Fq%3Dspiritual%2Bchristian%26start%3D10%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26biw%3D1440%26bih%3D762

A další a další, abys věděl, jaký je postoj následovníků školy W.Nee ke škole W.Lee....


]


Re: Re: Re: Re: Věčnost, na věky věků a Bible (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 25. březen 2014 @ 22:23:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A ještě např.:

http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u=http://www3.telus.net/trbrooks/Christianity.htm&prev=/search%3Fq%3Dspiritual%2Bchristian%26start%3D10%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26biw%3D1440%26bih%3D762
]


Re: Re: Re: Re: Věčnost, na věky věků a Bible (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 25. březen 2014 @ 22:34:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A ještě Willy:

např. "

http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u=http://www3.telus.net/trbrooks/Christianity.htm&prev=/search%3Fq%3Dspiritual%2Bchristian%26start%3D10%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26biw%3D1440%26bih%3D762
]


Re: Re: Re: Re: Věčnost, na věky věků a Bible (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Středa, 26. březen 2014 @ 17:49:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takže to apoštol popletl? Přečti si 1 Kor 15,24-28. Verš 28 jasně říká, že Bohu bude podřízeno všechno (jinde se praví, že každé koleno poklekne a každý vyzná, že Ježíš je Pán) a pak Bůh bude všechno ve všem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Věčnost, na věky věků a Bible (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Čtvrtek, 27. březen 2014 @ 11:16:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Apoštol Pavel nic nepopletl, Slávku. To ty si pleteš všechny a všechno. V 1K 15:28 je napsáno všechno, ne všichni; ve všem, ne ve všech.

(jinde se praví, že každé koleno poklekne a každý vyzná, že Ježíš je Pán) to se praví ve Fp 2:10-11 a od 9. verše, abychom netrhali větu tam Pavel Filipským napsal: Proto Ho také Bůh povýšil nade vše a dal Mu jméno, které je nad každé jméno, aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno; ti, kdo jsou na nebi i na zemi i pod zemí, a k slávě Boha Otce aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Toto vyznání nebude v Duchu Svatém! Spíše to bude každý zde zmíněný jazyk nucen vyznat - chtě nechtě.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věčnost, na věky věků a Bible (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Čtvrtek, 27. březen 2014 @ 19:27:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takže podle tebe všichni nespadá do kategorie všechno? Takže když řeknu, že Bůh stvořil všechno, říkám tím, že není jisté, že stvořil všechny? A neříká náhodou Písmo, že vyznat Ježíše jako Pána lze jen z Ducha svatého? (1 Kor 12,3)

A co třeba:

Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. Hřích byl ve světě už před zákonem, ač se hřích nezapočítává, pokud není zákon. Smrt však vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo hřešili jiným způsobem než Adam. On je protějšek toho, který měl přijít. S milostí tomu však není tak jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti; oč spíše zahrnula mnohé Boží milost, milost darovaná v jediném člověku, Ježíši Kristu. A s darem milosti tomu není jako s následky toho, že jeden zhřešil. Soud nad jedním proviněním vedl k odsouzení, kdežto milost po mnohých proviněních vede k ospravedlnění. Jestliže proviněním Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného, Ježíše Krista. A tak tedy: Jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivými.

nebo

On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá, on jest hlavou těla - totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých - takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích - protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. 

Rozumíš tomu tedy tak, že Ježíš ve své misi nějak zklamal či selhal? Slovo se stalo tělem, aby v něm bylo usmířeno vše, co je, a ono to nevyjde. Máš docela zvláštní představu o Bohu.

A v jakém smyslu je Bůh "Spasitel všech lidí, zejména věřících", (1Tm 4,10) když dost lidí podle tebe spásy nedojde? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věčnost, na věky věků a Bible (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Čtvrtek, 27. březen 2014 @ 20:50:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Slávku, nic není podle mě; všechno je podle Boha a nejlíp uděláš, když to probereš s Ním, ne se mnou.

Ve způsobu, jakým pokračuješ v debatě, nechci pkračovat.


]


Re: Re: Věčnost, na věky věků a Bible (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 25. březen 2014 @ 21:57:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdar Willy,

přečti si něco potřebného pro Tebe:

http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u=http://www3.telus.net/trbrooks/Christianity.htm&prev=/search%3Fq%3Dspiritual%2Bchristian%26start%3D10%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26biw%3D1440%26bih%3D762

a také:

http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u=http://www3.telus.net/trbrooks/Christianity.htm&prev=/search%3Fq%3Dspiritual%2Bchristian%26start%3D10%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26biw%3D1440%26bih%3D762
]


Re: Věčnost, na věky věků a Bible (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Sobota, 22. březen 2014 @ 10:37:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ssns, je to všecho hezky napsáno,...ale,..je Zákon věčný? Dal Zákon věčný Bůh? Žiju já pod Zákonem? Ne, protože jsem Zákonu zemřel/pokuď čte hilarí/. A tak, chceš soudit Boha za to, že ten, kdo odmitá zaplacení, to bude vyrovnávat mimo čas-věčně?Re: Re: Věčnost, na věky věků a Bible (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Sobota, 22. březen 2014 @ 12:12:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nerozumím otázce. Pokud jsi znovuzrozený (křesťan), pak pod zákonem ze Sinaje nežiješ.


]


Re: Věčnost, na věky věků a Bible (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Čtvrtek, 20. březen 2014 @ 15:03:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...s nostalgiou si spomínam na dobu keď platilo:

„So sovietskym zväzom na večné časy a nikdy inak!“
 
...boli to ,,krásne časy,, ale chvála Bohu nie večné...

ivanp


Re: Věčnost, na věky věků a Bible (Skóre: 1)
Vložil: hirali (hirali@seznam.cz) v Středa, 19. březen 2014 @ 21:58:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V Bibli musíš rozlišovat mezi dvěma náhledy.Vem si třeba židovskou obřízku ze starého zákona 30let po ukřižováni Krista Apoštolové pochopili že toto ustanovení je takzvaně kulturně podmíněno!Dnešní kultura je jiná než před 100 nebo 1000cem let a v Bibli jsou některé ustanovení kulturně podmíněny změní se kultura ustanovení přestane platit jako s tou obřízkou.Abys to dobře pochopil co tím přesně myslím poslechni si obě serie přednášek které jsem ti dal níže,tam to je dobře vysvětleno a stojí to za to se na ten pohled Biblického příběhu podívat. A upozornuji Jáá se nikdy nedívám od koho je ten výklad jestli papež nebo adventista nedělám rozdíly pouze hledám pravdu. A ten pohled na Biblický příběh je velice zajímavý to ale neznamená že se vším co tam je souhlasím ale v kontextu Bible jako příběhu je to to nejlepší co jsem zatím oběvilS pozdravem Hirali Re: Věčnost, na věky věků a Bible (Skóre: 1)
Vložil: Mikael v Úterý, 01. duben 2014 @ 17:03:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://pistis.webnode.cz

---
Sám Ježíš říkal, že kdo zachová Jeho slovo "neokusí smrti v tom věku." (J 8,52-3)---

Ježíš zde neříká "v tom věku", ale do (toho) věku... :-)

 52 εἶπον [οὖν] αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, Νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον ἔχεις. Ἀβραὰμ ἀπέθανεν καὶ οἱ προφῆται, καὶ σὺ λέγεις, Ἐάν τις τὸν λόγον μου τηρήσῃ, οὐ μὴ γεύσηται θανάτου εἰς τὸν αἰῶνα.

Stránka vygenerována za: 0.29 sekundy