Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Monika.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 11, článků celkem: 15441, komentáře < 7 dní: 517, komentářů celkem: 343291, adminů: 60, uživatelů: 4861  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 70 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

ivanp
Willy
timg
rosmano
wollek

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Ať se jdou homosexuálové zastøelit, hlásá americký baptistický pastor.
·Nepøelezeš
·Dobrá zpráva pro každého ètenáøe
·Odpovìï Pavla Steigera na recenzi Aleše France knihy „Svou slávu nikomu nedám“
·Problémy laického fundamentalismu I
·E. S. Williams: Fenomén nového kalvinismu
·Nesuïte, abyste nebyli souzeni
·O katech
·Reakce Pavla Coufala na dopis odcházejících baptistù z lovosického sboru
·Týraní baptisté ukonèili èlenství v BJB Lovosice

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
99083100
přístupů od 17. 10. 2001

Intimity: Masturbace - dobrá a zdravá aktivita?
Vloženo Pondělí, 10. březen 2014 @ 14:20:08 CET Vložil: Olda

Etika poslal Elijah

Dnes již téma masturbace není mezi lidmi žádné tabu - dokonce bývá předmětem hospodských rozhovorů a různých srandiček, vtípků, článků v novinách atp...Před chvíli jsem měl možnost přečíst si několik svědectví ze stránek Výboru na ochranu rodičovských práv a narazil jsem tam i na článek dotýkající se právě tohoto tématu. Nechci tu dlouze rozebírat, proč je masturbace škodlivá...

Jen zde ve zkratce a hodně zjednodušeně pro případné odpůrce shrnu, že ten kdo naplánoval a de facto stvořil sex byl Bůh. Původní Boží záměr se sexem pro lidstvo a člověka v tomto světě byl ale naprosto jiný, než jak máme možnost na něj nazírat nyní díky všudypřítomné masáži televize, časopisů, internetů, reklamě atd...

Do tohoto světa po pádu člověka - vstoupil hřích a tudíž i sobectví a rázem začalo docházet k nesprávnému zacházení s tímto úžasným Božím vynálezem a v konečném důsledku vlastně i darem.  Původní Boží záměr, co se sexu týče, byl po nástupu hříchu do tohoto světa téměř zcela zavržen -  sexuální chování se nakonec stalo v naprosté většině případů  větším či menším  zpřevrácením původního Božího plánu pro tuto oblast. 

Sex měl totiž původně být v určitém smyslu vyvrcholením vztahu mezi mužem a ženou, vůbec nejvyšší formou komunikace, kdy splývají (stávají se jedním - jedním tělem) všechny tři složky (tělo, duše, duch) dvou lidí, kteří se stali jedním skrze spojení v manželství - Genesis (Bible) 2:24 - Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Sex tak měl být fází vztahu, kdy muž chce to nejlepší pro ženu a žena to nejlepší pro muže - muž se daruje ženě - a žena se daruje muži. Zároveň s tím tu byla možnost zplození nového života...

Dnes, když se lidé milují (pokud to nejsou znovuzrození - skuteční křestané, kteří se nechali proměnit Bohem) jim jde v prvé řadě o sebe a uspokojení svého chtíče, vybití svých pudů a uvolnění se, o partnera pak v lepším případě až v druhé řadě.  Často to funguje tím způsobem, že při takovém spojení většinou jde o druhého do té míry, aby se navýšila pravděpodobnost dalších intimních schůzek...

Masturbace - záměrné dráždění pohlavních orgánů za účelem dosažení sexuálního uspokojení je ale vždy hřích a odchylka od původního Božího záměru, kterým je v oblasti sexuálního života člověka vzájemné sebeobdarovávání, vyjadřování lásky-agapé, což se formou sexuálního spojení v manželství zároveň stává nejvyšší formou komunikace mezi mužem a ženou. Masturbace nebo-li sebeukájení je tak naprostým zpřevrácením původního Božího záměru, který měl Bůh s člověkem v této oblasti.  Člověk tak užívá své sexuality, plodnosti a vlastně i sebe samého - celé své bytosti, která mu byla dána pro někoho a i své plodivé síly, jež má potenciál přinášet život, k sobeckému uspokojení vlastního chtíče. Takové jednání deformuje vnitřního člověka a pokřivuje jeho charakter - tím, že se člověk poddává svým instinktům, pudům - se vlastně přibližuje na úroveň zvířete - nejedná totiž podle ducha, ale podle těla. Člověk odstupuje od toho, co pro něj připravil Bůh - místo toho, aby usiloval o sebedarování a rozvíjel to dobré...a když člověk nejedná podle ducha ale těla - vzdaluje se od naplňování Boží vůle pro svůj život

  • Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.

Právě masturbace, ale i jiné smilstvo - sex před manželstvím, sex. dráždění mezi partnery - tedy poddávání se přirozeným sklonům člověka, "chození podle těla" vede k postupné degradaci lidského ducha - jedinec tak snižuje schopnost žít podle Božího Ducha a nést jeho ovoce.  Protože sexuální akt vždy zasahuje do tří sfér lidské bytosti - ducha, duše i těla - ovlivňuje a formuje jedince - jeho psychiku, volní schopnosti a i charakter. Človek, který si vždy vyhoví - asi těžko bude oplývat pokojem nebo dokonce trpělivostí a sebeovládáním. To jsou ale přitom všechno přímo nezbytné ingredience pro harmonické a přátelské soužití s ostatními lidmi - tím více pak pro soužití s partnerem pro celý život, kde negativní vlastnosti a návyky vyplouvají na povrch nejvíce...

Při opačném způsobu chování - kdy se člověk nechává vést Boží duchem - ho naopak Bůh může začít měnit k obrazu svému a spěje k cíli, který pro něj připravil Bůh...Člověk tak může růst a rozvíjet se ve všem dobrém, co Pán připravil a chce po dětech světla. Gal 5:17-22
  • 17 Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete.
  • 18 Dáte-li se však vést Božím Duchem, nejste už pod zákonem.
  • 19 Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost,
  • 20 modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly,
  • 21 závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím.
  • 2 2Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,
Křestan je-li svobodný a měl by být svobodný Gal 5:13, 2. Petrův 2:19, 2.Kor. 3:17 ale i jinde - by měl mít svobodu říci hříchu ne. Odolat jakémukoliv pokušení a žít ve svobodě Božího dítěte - je nezbytným předpokladem pro kontinuální duchovní růst a proměnu charakteru. Ve chvíli, kdy je křesťan zotročený hříšným návykem jako např. masturbace - je možnost jeho proměny k Božímu obrazu a žití podle Boží vůle značně omezeno - ne-li úplně znemožněno. Hřích v životě člověka bude vždy přinášet nepokoj, sebeobviňování, vyprázdněnost atp. a bude bránit v nesení ovoce Božího ducha...

V dnešním světě plném smilstva a pornografie může být obzvláště pro začínající křesťany velmi těžké žít v čistotě a spravedlnosti před Pánem. Myslím si, že nejdůležitější ze všeho je naplno jít za Bohem, Ježíšem - obejmout Ho, zavěsit se na něj a nechat se vést a i naplňovat jeho láskou - s postupem času tak, jak narůstá  stupeň posvěcení a úroveň vztahu s Ním - se toto hříšné jednání stane pro křestana něčím tak špinavým a nenáviděným, že s ním člověk bude moci skoncovat mnohem snadněji než v počátcích vztahu s Bohem...Někdy tomu ale tak není a není to možné ani tak - to se stává vlivem závažného překročení, respektive trvalého překračování Božího zákona dotyčným jedincem. V případě těžkých hříchů (může to být například i pravidelné sledovaní tvrdé pornografie, předmanželský sex) vzniká zlým duchovním silám právo zasahovat do života jedince a omezovat ho ve svobodě, kterou má v Kristu - vznikají tam určité duchovní vazby, které mají přesah a mohou do určité míry ovlivňovat duši i tělo a jedinec tak ztrácí schopnost ve svobodě odmítnout pokušení -  prostě musí zhřešit, i když vlastně vůbec nechce a tento stav trvá delší dobu i po znovuzrození- obrácení, i když daný jedinec hříchu upřímně lituje, příčí se mu a chce s ním cele skoncovat. V takovém případě je nezbytné vyhledat zralého - (opravdu duchovního) - duchovního, který je díky Boží milosti schopný v Duchu svatém přeťat tyto duchovní vazby - a vyhlásit dotyčnému svobodu v jméně Ježíše Krista... 

Neexistuje závislost nebo zotročení, na které by nebylo lék a osvobození v Ježíši Kristu...  2. Kor. 3:17 kde je Duch Páně, tam je svoboda. Článek, který mě inspiroval, je přejat ze stránek Výboru na ochranu rodičovských práv - http://www.vorp.cz/clanek/masturbace-dobra-a-zdrava-aktivita/  

Osobní zkušenost mladého muže

Když jsem byl v pubertě, běžel na tehdejším Rádiu Alfa (dnešní Impulz) po 22 hodině seriál sexuální poradny s Radimem Uzlem nazvané "Červené uši" (později tuším "Červenání"). Šlo o pásmo telefonických dotazů, které Radim Uzel zodpovídal. Jako teenager jsem tento pořad hltal, dokonce jsem si zakoupil knihu, která později na základě odpovědí pana Uzla vyšla - abych byl sexuálně patřičně a "odborně" vzdělán. Kromě takových nesmyslů, jakým je používání dvojitých kondomů jako zaručenější ochrany před početím a pohlavními chorobami, jsem s překvapením poznával, že masturbace je běžný prostředek k odreagování a neškodí ji provozovat třeba několikrát denně. Tato informace způsobila, že jsem se masturbaci otevřel a později vyhledával drsnější stimuly. Přestávaly mi brzy stačit stovky pornografických fotografií a začal jsem vyhledávat na internetu pornografická videa. Má sexuální citlivost se otupovala a více mě začala vzrušovat pornografie s mladistvými dívkami (teen), lesbami, dokonce i se zvířaty. Zároveň jsem vynalézal "dokonalejší" a perverznější praktiky svého uspokojení, bez kterého jsem nevydržel ani den. Vždycky jsem se těšil, až budu sám doma, abych mohl provozovat své uspokojování. Masturboval jsem před svým bratrancem, který byl tehdy na 1. stupni ZŠ, také před chlapcem ze sousedství, který byl tehdy velmi nesebevědomý a toužil patřit do starší party. Stal jsem se na masturbaci závislý a snažil se jí nakazit své okolí. Toto mělo negativní vliv na vztah s rodinou, soustředění ve škole, později na partnerský život a nakonec i manželské soužití.

Nyní vím, že masturbace vede k individualismu a narcismu, která je v rozporu s harmonickým dáváním a soužitím v manželství. Závislost na masturbaci má stejné asociální následky jako každá jiná závislost:agresivita, malé sebevědomí, deprese, sebepoškozování, touha po stažení více lidí do závislosti atd.Další nepřímý negativní vliv "osvěty" z tohoto pořadu způsobila informace, že sexu se oddávají mnohem mladší vrstevníci, než jsem byl já - mě mohlo být 14 let, zatímco do pořadu běžně volaly dvanáctileté dívky se zkušenostmi z pohlavního styku, dokonce i mladší chlapci, nezřídka to byly poměry mezi sourozenci.Toto zjištění ve mě vyvolalo touhu po předčasném sexuálním životě s dívkou. Dva roky jsem měl sexuální vztah s dívkou, která ještě nedosáhla hranice 15 let. Přišlo mi to běžné, normální. Přestože jsem k ní byl veden upřímným citem lásky, byli jsme oba velmi nedozrálí na partnerský život, natož zodpovědní na založení rodiny. Tento vztah se díky Bohu rozpadl bez následku počatého života, avšak s následkem citové a sexuální zátěže do dalších partnerských vztahů nás obou.

Díky konverzi ke křesťanství v 18 letech jsem se vzdal touhy po nahodilém sexu, postupně i návyků z puberty. Po 7 letech jsem vstoupil do šťastného manželství a založili jsme rodinu. Dodnes se ovšem potýkám s následky svého zabřednutí, dosud mám poškozený jemnocit sexuálního vnímání, který se dá s obtížemi získat znovu, ne však úplně.

"Masturbace - dobrá a zdravá aktivita?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 1 komentář | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Masturbace - dobrá a zdravá aktivita? (Skóre: 1)
Vložil: skalaa v Úterý, 11. březen 2014 @ 10:56:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Možno že nadviažem na tuto tému:

Prednáška pre mládež o sexe s miernou dávkou humoru. Kedy je "to" už sexom? Aké sú dôsledky predmanželského sexu? Morálne, psychické, telesné... Spôsob obliekania dievčat i chlapcov ako prejav sexuality. Morálny štandard v oblasti sexuality v biblických textoch Starého i Nového zákona. Extrémizmus posledných dní a Ježišova pomoc. "Nikto neprichádza k svojmu dievčaťu len skrze Krista" :) 

Prednáška bola prezentovaná v Juhoafrickej republike v roku 2008. 
Alden Ho je adventistický kazateľ z Berrien Springs, USA. Pochádza zo Singapuru a slúži ako hlavný kazateľ a zároveň kazateľ pre mládež. Pôsobí v misijnej spoločnosti Wheel Salt Ministries v Berrien Springs. Na svojej stránke, www.aldenho.com, píše: „Keď vidíme napĺňajúce sa proroctvá pred našimi očami, uvedomujeme si, že toto naozaj musí byť posledná generácia tohto sveta.“
Stránka vygenerována za: 0.58 sekundy