Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Slavomír.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 1, článků celkem: 15369, komentáře < 7 dní: 358, komentářů celkem: 337871, adminů: 60, uživatelů: 4850  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 243 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Vyjděte z jejich středu, můj lide!
·Recenze Parabible
·Podoba rodiny podle Bible
·Rozhovor s farářem Jana Palacha
·Vyjádření Arcibiskupství pražského k článku Duka vs. Halík na Lidovky.cz
·Reflexe: Kam zařadit Společenství baptistických sborů?
·PODOBENSTVÍ O FÍKOVNÍKU
·Texaský baptistický pastor, který schvaloval útok na gay klub, odstoupil
·Dietrich Bonhoeffer: O hlouposti
·Václav Klaus - obhájce náboženství standardního typu

více...

Počítadlo

Licence Creative Commons

GRANO SALIS
 podléhá licenci
Creative Commons
Uveďte autora-
Neužívejte komerčně
3.0 Unported

Zaznamenali jsme
97 481 235
přístupů od 17. říjen 2001

Založeno L.P. 1997


ATELIÉR PROMĚN Jitka Černíková, kosmetika, vizáž, proměny, svatební líčení
BWF Protec
BWF Profiles
technické plsti
profily PMMA PC
plexi desky
aramid
kevlar Michaela Křivánková svatební fotografie, portréty, portrétní fotografie, fotografování novorozeňat a dětí, dětská fotografie, portrétní fotografie, svatba, svatební přípravy, fotograf

Hledání: Kázání o Bybylónu
Vloženo Pondělí, 13. leden 2014 @ 20:55:19 CET Vložil: Stepan

Kázání poslal lutrik

První čtení: Genesis 11,1 - 9: „Celá země byla jednotná v řeči i v činech. Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam. Tu si řekli vespolek: "Nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme." Cihly měli místo kamene a asfalt místo hlíny. Nato řekli: "Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi." I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali. Hospodin totiž řekl: "Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli." I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek), že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi.“

 Čtení ke kázání: Zjevení Janovo 18,1 - 5: „Potom jsem viděl jiného anděla, jak s velikou mocí sestupuje z nebe; a země byla ozářena jeho slávou. Zvolal mohutným hlasem: "Padl, padl veliký Babylón a stal se doupětem démonů, skrýší všech nečistých duchů a každého zlověstného a nenáviděného ptáka; neboť vínem Božího hněvu pro smilství té nevěstky byly opojeny všecky národy, králové světa s ní smilnili a bohatí kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepychu." A slyšel jsem jiný hlas z nebe: "Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy. Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi a Bůh nezapomněl na jeho viny.“
Kázání:
Milé sestry a drazí bratři,
dnešní kázání se bude týkat Babylóna. Kniha Zjevení přináší závažnou výzvu, aby křesťané vyšli z Babylóna. Proč? Aby neměli účast na jeho hříších a aby je nestihly jeho pohromy. Neboť na Babylón dopadnou tvrdé Boží soudy. V jediném dni dopadnou na něj pohromy: smrt i žal a hlad, a bude zničeno ohněm, jak se uvádí dále v Knize Zjevení (Zj 18,8). A tak pro křesťany se stává klíčovou otázkou, co je myšlenou oním Babylónem, který bude zničen. Původně byl Babylón hlavním městem říše, označované v knize Genesis jako Šineár (Gn 10,10 a 11,2 či Iz 11,11), v pozdějších knihách Starého zákona jako země Kaldejců nebo kaldejská země (Jr 24,5 a 25,12 či Ez 12,13). Babylón se v akadštině nazýval Bab-ilu čili brána Boží. Podle Gn 10,6 - 10 město založil Nimrod, vnuk Chámův. Město velmi vzrůstalo, bylo však při povstání proti Asýrii roku 683 před našim letopočtem úplně zničeno. Teprve Nabuchodonozor (605 - 562 před našim letopočtem) jej ve velkých rozměrech a s velkou nádherou znovu vybudoval na obou březích řeky Eufrat jakožto centrum novobabylónské neboli kaldejské říše. V Babylóně, severně od královského paláce se nacházel chrám boha Baala (později Marduka), považovány za jeden ze sedmi divů světa. Tento chrám bývá ztotožňován s babylonskou věží, o které jsme slyšeli v našem prvním čtení. Izraelité považovali Babylón za východisko rozptýlení národů po potopě. Současně byl Babylón pro ně symbolem lidské pýchy a domýšlivosti, jak ukazuje známý příběh o babylónské věži. Co bylo vlastně špatného na společném rozhodnutí lidí vybudovat si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi? Co bylo špatného na tom, že chtěli zůstat pospolu, že nechtěli být rozptýlení po celém zemi? Špatné bylo to, že lidé tak jednali v rozporu s Boží vůlí. Podle Boží vůle lidé se měli po potopě rozptýlit po zemi, naplnit ji a hemžit se na ni, jak čteme v knize Genesis: „Vy pak se ploďte a množte, hemžete se na zemi a množte se na ní.“ (Gn 9,7). Lidé se však rozhodli jednat jinak. Chtěli zůstat pohromadě, chtěli si udělat jméno a chtěli dosáhnout nebe vlastními silami, nezávisle na Bohu. Chtěli žít po svém, chtěli být nezávislí na Bohu. Mysleli si, že nebe mohou dosáhnout bez Boží pomoci, že vlastními silami mohou dosáhnout spasení. Toto odpadnutí od Boha nemůže končit dobře a tak Bůh musí zasáhnout. Sestupuje z nebe a mate lidem jazyky, aby si nerozuměli a skončili s budováním babylónské věže. Lidé jsou nuceni ukončit budování města a věže a rozptýlit se po celé zemi. Přesně podle Boží vůle vyjádřené po potopě. Název města a věže, které lidé stavěli, se pak stal slovní hříčkou: z Bab-ilu čili brány Boží se stal Bábel čili Zmatek. Jak již víme, Babylón se časem stal centrem novobabylónské (kaldejské) říše. Bylo to zvrácené město a zkažená říše, světové centrum modloslužby. Tento národ vyplenil Jeruzalém a odvedl Judejce do zajetí (2 Kr 24 či 2 Pa 36). Není divu, že Babylón se stal symbolem lidské vzpoury a lidského nepřátelství vůči Bohu. Podobně jako Babylón byl hlavním nepřítelem Židů, tak byla Římská říše hlavním nepřítelem prvních křesťanů. Proto v knize Zjevení je Babylón symbolické jméno pro starověký Řím. Jde zřejmě o navázání na starozákonní proroctví. Jméno samo znamenalo pro starozákonní proroky protibožskou moc, typ Bohu nepřátelské, svět ovládající moci, jejíž lokalizace podle okolností může být různá. Babylón stejně jako Řím je typ všeho, co oslňuje lidi svou velikostí, slávou a mocí a co by chtělo vždy znova nahradit světu Boha a Krista. Je symbolem veškeré lidské kultury, která se pozdvihla nad Boha, přestala brát ohled na bližního a zatvrdila se proti Beránkovi. Všechny charakteristiky starověkého Babylónu či Říma jako např. falešná jednota, náboženství vynucované státní mocí, nedůvěra v Boží slovo, zbožštění vůdců, snaha dosáhnout spasení vlastními silami, nezávislost na pravém Bohu, se projeví i v Babylónu doby konce, o kterém se hovoří v knize Zjevení. Řada rysů současného vývoje ukazuje na to, že proces formování tohoto Babylóna doby konce dnes již značně pokročil. Jakožto křesťané bychom se na tomto procesu neměli v žádném případě podílet. Proto je pro nás tak důležité na základě Písma rozpoznat znaky Babylóna a jeho ducha, které postupně pronikají do naší kultury a civilizace. Začneme textem obsaženým v Listě Římanům: „Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost. Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči, pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování. Vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kteří tak jednají, jsou hodni smrti; a přece nejenže sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují.“ (Ř 1,26 - 32). Projevem Babylóna je tedy mezi jinými schvalování a praktikování homosexuálních styků, které jsou v Písmu zakázány: „Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou. Je to ohavnost.“ (Lv 18,22). Obdobně: „Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti; musejí zemřít, jejich krev padni na ně.“ (Lv 20,13). Dále je projevem Babylóna nepravost, podlost, lakota, špatnosti, závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, nadutost, zpupnost, chlubivost, pomluvy, donášectví, neposlouchání rodičů, nerozumnost a neláska. Tento seznam nectností je dále zpřesněn v Listě Galatským, kde stojí psáno: „Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím.“ (Ga 5,19 - 21). Nově jako projevy Babylóna zde najdeme například necudnost, nečistu, modlářství, čarodějství, žárlivost, opilství či nestřídmost.
S dalšími projevy Babylóna se setkáme v Prvním listě Timoteovi: „Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami, jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí. Zakazují lidem ženit se a jíst pokrmy, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a kdo poznali pravdu. Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním. Vždyť je to posvěceno Božím slovem a modlitbou.“ (1 Tm 4,1 - 5). Jde tedy o bludné nauky, požadující celibát, vegetariánství či veganství. Do Babylóna patří rovněž touha po zbohatnutí a láska k penězům: „Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby, Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.“ (1 Tm 6,9 - 10). Projevem babylónského ducha je i falešná zbožnost, jak se dočteme v Druhém listě Timoteovi: „Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.“ (2 Tm 3,1 - 5). K falešné zbožnosti patří také vyhledávání falešných učitelů: „Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.“ (2 Tm 4,3 - 4). Na lživé učitele a falešné proroky dokonce v rámci křesťanství upozorňuje i apoštol Petr: „V Božím lidu bývali ovšem i lživí proroci; tak i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou záludně zavádět zhoubné nauky a budou popírat Panovníka, který je vykoupil. Tím na sebe uvedou náhlou zhoubu. A mnozí budou následovat jejich nezřízenost a cesta pravdy bude kvůli nim v opovržení.“ (2 P 2,1 - 2). Popřena bude i víra v Ježíšův druhý příchod: „Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce, a budou se posmívat: "Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření."“ (2 P 3,3 - 4). O posměvačích čteme též v Listě Judově: „Ale vy, milovaní, pamatujte na to, co předpověděli apoštolové Pána našeho Ježíše Krista,  neboť vám říkali, že v posledním čase přijdou posměvači, žijící bezbožně podle svých vášní. To jsou ti původci roztržek; jsou pudoví a nemají Ducha Božího.“ (Ju 1,17 - 19). O bludařích píše podrobněji apoštol Jan: „Dítky, nastala poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů; podle toho víme, že nastala poslední hodina. Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali. Ale nezůstali s námi, aby vyšlo najevo, že nepatří všichni k nám, kdo jsou s námi. Vy však máte zasvěcení od Svatého a znáte všechno. Nepsal jsem vám proto, že neznáte pravdu, ale protože ji znáte a víte, že žádná lež není z pravdy. Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna. Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce. Ať ve vás tedy zůstává to, co jste slyšeli od počátku. Zůstane-li ve vás, co jste slyšeli od počátku, zůstanete i vy v Synu i Otci. A to je zaslíbení, které on nám dal: život věčný.Toto jsem vám napsal o těch, kteří vás matou.“ (1 J 2,18 - 26). Vidíme tedy, že duch Babylóna je všudypřítomný v současné kultuře a civilizaci a že proniká i do našich rodin, církví či sborů. A Boží rada zní, že máme vyjít z tohoto Babylóna. Co to konkrétně dnes znamená? Předně nepodílet se na skutcích tmy, nazývat je pravým jménem a jasně distancovat se od nich. A tak v Druhém listě Korintským čteme toto: „Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: `Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.´ A proto `vyjděte z jejich středu a oddělte se´, praví Hospodina `ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu´ a `budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů´.“ (2 K 6,14 - 19). V Listě Efezkým pak stojí toto: „Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit. Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde.“ (Ef 5,11 - 13). To ale nestačí, naše „vyjítí“, náš nesouhlas je třeba dát najevo nejen slovy, ale především odlišným způsobem života, jak je psáno např. v Listě Titovi: „Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista.“ (Tt 2,11 - 13). Apoštol Jan v tomto kontextu vyzdvihuje ono zřeknutí se světských vášní: „Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.“ (1 J 2,15 - 17). Apoštol Pavel to pak shrnuje následovně: „Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“ (Ř 12,1 - 2). Pak nebudeme součástí zvráceného systému Babylóna, ale naopak budeme mít naději se stát obyvateli nového Jeruzaléma. Amen.
Modlitba po kázání:
Náš nebeský Otče,
děkujeme Ti, že ve svém Písmu nás tak důrazně varuješ před Babylónem a jeho duchem, který čím dál více proniká do naší kultury a civilizace. A to tak masívně, že my sami často přijímáme názory a postoje, které spíše odpovídají Babylónu než Tvoji vůli.
Odpusť nám to, náš nebeský Otče, a daruj nám dostatek milosti, moudrosti, lásky, síly, rozvahy a odvahy, abychom byli schopni vyjít z Babylóna. Abychom se nepodíleli se na neužitečných skutcích tmy, nazývali je pravým jménem a jasně se od nich distancovali. Abychom svůj nesouhlas dali otevřeně najevo, a to odlišným způsobem života, vyznačujícím se aktivní láskou, čistým životem a pravou vírou. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
                                                                                           Stanislav Heczko


 
Příbuzné odkazy
· Více Kázání
· Novinky od Stepan


Nejčtenější článek Kázání:
O milování


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 5
Hlasů: 1


Prosím, ohodnoť tento článek:

Vynikající
Velmi dobrý
Dobrý
Průměrný
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Kázání

Podobná témata

Doporučené odkazy:

Biblická apologetika

Michaela Křivánková - Portrétní fotografie


Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Kázání o Bybylónu" | Přihlásit/Vytvořit účet | 54 komentáře | Prohledat diskusi

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: MilanH v Pondělí, 13. leden 2014 @ 23:21:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
hele Stando, nezapomeň, že každý z nás si nosí (též) "svůj Bybylon" pěkně v sobě...  i své aštorety a baály... svůj "nebeský zástup" a "své idoly"... a své "telátko zlaťoučké bankovkami šustící"...
Tak to je Stando...Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Úterý, 14. leden 2014 @ 08:11:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Apoštolé a jejich učedníci si také nosili ten babylón v sobě? Ježíš řekl, že kdo bude zachovávat jeho přikázání, že k tomu on přijde a bude u něj bydlet spolu s Otcem. Myslíš si, že lze mít v srdci zároveň babylón a Ježíše?


]


Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: MilanH v Úterý, 14. leden 2014 @ 12:41:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ten si nosí každek... Bylina, Apoštol Pavel to věděl mooc dobře..  narozdíl  od "vás" nevěřil vašim satanským (tj.  lidským..) "pseudoberličkám" (Jistota Spasení, Nemožnost odpadnutí..) a jasně vyznal: "stále podrobuji své tělo tuhé kázni - neboť abych DRUHÝM KÁZAJE, SÁM NEKLESNUL..." (což býývá samozřejmě pikantní a satan si to patřičně vychutnává..)
Bylina, ty jedno "čertisko" , zapomeň na to, že už máš dobojováno.. pokud žiješ... teda, jestli jsi skutečně "nedobojoval"... (tj. nelehl na dráhu..)
Hele, přestaň se už konečně schovávat za ty vaše "zbožný kecy"  a začni na sobě pořádně makat.. Luther to za tebe vše neudělá..

A sory že ti radím..  to víš, radí se lehce.. :-) na to zas "nějaký školy" nepotřebuješ....
Bylina, tohle není o "slovním  průjmu" (kupa prázdných slov..)  , ale o tom, vzít Mistra vážně... a v tom ti "žvanilové" (řeči a skutek utek..)  nijak nepomohou..]


Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: noname v Úterý, 14. leden 2014 @ 14:48:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Milane.

Napsal jsi to hezky, leč nejsem si jistý jak dalece ti bude nasloucháno ba dokonce přemýšleno o obsahu napsaného.

Honza


]


Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 15. leden 2014 @ 18:30:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Honzo, jen pro zajímavost, když s Milanem H souhlasíš, že to hezky napsal. Nosíš si také v sobě "svůj Bybylon" i své aštorety a baály, svůj "nebeský zástup", "své idoly" a své "telátko zlaťoučké bankovkami šustící"?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: noname v Čtvrtek, 16. leden 2014 @ 16:20:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku,
 svůj Babylon, v sobě nosíme všichni, můžeme mít různou formu, třeba právě tvoji jistotu spasení a všechno to, co ti ti na ostatních vadí a stále dokola to tu připomínáš avšak podobnou věc u sebe nevidíš.

Naše nedokonalosti onen Babylon si sebou neseme všichni, abychom příliš nezpychli, abychom dokázali o sobě přemýšlet, na sobě pracovat a stálé potřebovali a vážili si Boží milosti. Stačí si pozorně číst v Písmu a nevyzobávat jen to co se mi hodí . . .
Honza.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 16. leden 2014 @ 22:51:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Ahoj Honzo.

  Díky za odpověď. Nemusíš psát za druhé lidi, ptal jsem se spíše na tebe a tvůj život. Jestli jsem tvou odpověď o tobě pochopil, tak to, že si všichni nosíte v sobě svůj babylon znamená, že i ty si nosíš v sobě svůj babylon. 

  Zajímalo by mne: 

Ten babylon si nosíš v srdci, v hlavě, nebo v těle?

Máš nějaký důvod, proč si v sobě ten babylon nosíš?

  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: noname v Pátek, 17. leden 2014 @ 11:47:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku,
 zeptej se nejprve sebe a pak možná budeš znát i mou odpověď. Psát o druhých jak vidíš  se úspěšně učím třeba právě od tebe.  Také podle svého neblahého zvyku nepřevracej co jsem ti napsal, byla tam řeč i o TOBĚ.
Honza


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 17. leden 2014 @ 14:52:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Ptal jsem se na tebe a tvůj život, pokud si nosíš v sobě babylon, zajímá mne, jak ten babylon vnímáš, kde ho nosíš. Budu rád, když odpovíš a něco o sobě k tématu napíšeš. 

  Pokud neodpovíš a začneš si o mne vymýšlet a psát lži, tak mne nepřekvapíš, na to jsem od vás všech vzyklý.  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 17. leden 2014 @ 14:52:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Ptal jsem se na tebe a tvůj život, pokud si nosíš v sobě babylon, zajímá mne, jak ten babylon vnímáš, kde ho nosíš. Budu rád, když odpovíš a něco o sobě k tématu napíšeš. 

  Pokud neodpovíš a začneš si o mne vymýšlet a psát lži, tak mne nepřekvapíš, na to jsem od vás všech vzyklý.  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: noname v Sobota, 18. leden 2014 @ 10:14:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Toníku.
Škoda, že sebe nevidíš :-) Nebo snad nechceš vidět ?  Já vím, že makačka o sobě přemýšlet, některé sekty to dokonce zakazují a cvičí v tom své lidi k dokonalosti.
Výsledek oni jsou dokonalí a všichni ostatní o nich lžou a vymýšlejí si. Chyby a nedostatky mají ti druzí, kdežto oni už žádné nemají. Jsou přeci definitivně spaseni, bez hříchu, kam se na ně ti ubožáci z jiných církví hrabou. Oni už jsou lepší sorta vyvolených. 

Toníku nemohu za to, že jsi zapadl do takovéto společnosti, až se z toho probereš, můžeme si pak popovídat, do té doby to asi nemá velký význam. Obávám se, že už předem znám tvou poněkud stereotypní odpověď ale třeba mě překvapíš - Kéž by Bůh dal.

H.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 18. leden 2014 @ 10:40:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Ahoj Honzo.

  Určitě vím, v čem žiješ, nemusíš svoji situaci popisovat. Chápu, že je pro tebe těžké o sobě přemýšlet, otázka na tvoji vlastní situaci je pro tebe těžká a radši se jí vyhneš. 

  Jen jsem zkusil, jestli dokážeš napsat něco o sobě, svojí vlastní zkušenost, odpovědět na otázku, nebo jestli se jen anonymně a jako vždy schováváš za vás a místo odpovědi na otázku začneš vymýšlet lži o druhých. 

  Hezký den

  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Úterý, 14. leden 2014 @ 19:00:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevím o jakých zbožných kecech mluvíš. Položil jsem Ti jen pár otázek a připojil zaslíbení Mistra a Pána. To jsou podle Tebe zbožné kecy?
Řekl bych, že máš s Okem, kromě katolické víry, ještě jednu společnou vlastnost. Myslet si o druhých určité věci a vydávat je za realitu jejich života. A podle těchto svých představ potom psát těm lidem, co by měli dělat, aby už nebyli takoví, jaké Ty si je představuješ. Nevím, kde jsi ode mne četl, že už mám dobojováno a že spoléhám na Luthera.
Jinak k tomu Babylónu: Je rozdíl mezi tím mít Babylón v srdci a hovět si v něm a nebo s ním bojovat svými silami, a tím mít v srdci Ducha Kristova a v jeho moci bojovat s Babylonem dotírajícím zvenčí. Boj ještě není dobojován, ale záleží na tom, jakými a čími zbraněmi bojuješ. Když Izrael bojoval pod vedením Hospodina, vždy vyhrál. Když bojoval z vlastní vůle a bez pomoci Boží, vždy prohrál. A to je ten rozdíl mezi bojem v pravdě Ducha a bojem pomocí zapalování svíček, škapulířů, křížů a zdrávasů a jiného modlářského harampádí, o kterém můj Mistr, ani jeho učedníci nikdy nemluvili.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: MilanH v Středa, 15. leden 2014 @ 11:22:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
samé kecy Bylina... jenom plácáš do vody..


]


Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 16. leden 2014 @ 06:15:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Ahoj Bylino.

  - Máte nějaké berličky jako je Jistota spasení a Nemožnost odpadnutí?

  - Dáváš si pozor, abys neklesnul, podrobuješ své tělo kázni?

  - Myslíš si, že už máš dobojováno?

  - Makáš na sobě?


  - Nosíš si taky v srdci svůj babylon, své aštorety a bály, nebeský zástup a idoly, jako si je nosí Milan?

  - skřípeš taky zuby při podobenství o vinici a rovné odměně či u příběhu o celníkovi a farizeovi, jako skřípe on? Vadí ti, když Bůh zachrání třeba nějakou prostitutku, mafiána, nebo, nedej Bože, dokonce i politika a třeba jim dá víc darů, než tobě?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Čtvrtek, 16. leden 2014 @ 12:38:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
   :-)) Ne.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Čtvrtek, 16. leden 2014 @ 13:17:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jen spolupracuju s Ježíšem na jeho díle a záměru se mnou.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 16. leden 2014 @ 22:54:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Díky. To dělám taky a moc rád. Tak to děláme oba.


  Jen upřesnění: Když se ptám:
  Tak je tvoje odpověď taky "ne"?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 17. leden 2014 @ 12:57:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vím, že jsi tam vsunul tuto otázku, která je jiná než ostatní. Ale nechtělo se mi psát složitou odpověď. A pak jsem napsal to o té spolupráci, protože upřímně řečeno, já sám, bez Ježíše, bych své tělo kázni nepodroboval. Ale on mi dává motivaci a sílu ho podrobovat. Ale ne vždy se nám dílo podaří - mojí vinou. Někdy ho prostě neposlechnu. Pak to musím dát do pořádku.
Někdy mám pocit, že se sem nehodím, protože nejsem ani v táboře těch co už maj vyhráno, ani v táboře těch, co usilují ze všech sil(nebo o tom aspoň mluví) aby se spasili svým zdokonalováním. Vím, že Ježíš dokonal dílo spásy a každému člověku otevřel cestu do nebe k Otci. Ale ne každý k Otci chce. Ne každý chce být s Otcem a poslouchat ho. Každý by chtěl do nebe - být šťastný, spokojený a nic neřešit, ale ne každý chce mít společenství s Otcem a Synem. Ale v tom je podle mě podstata spásy - láska k Otci a Synovi. Bez toho je každá víra marná a zbytečná. A tak já neřeším skutky nebo neskutky, ale uvádím(ne vždy a hned) ve skutek to, co mi Ježíš ukazuje, že chce se mnou dělat. Nejde o práci, ale o proměnu mého srdce, abych poznával v čem všem a jak se projevuje jeho láska a učí mě ji žít a zbavuje mě mého sobectví a zaměřenosti na sebe. A z toho pak plyne i změna vnějších skutků, ale ne jako plán, ale důsledek toho, co dělá Ježíš v mém srdci. Nevím jak to přesně vyjádřit, ale snad mě pochopíš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 17. leden 2014 @ 15:23:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  No, já tě právě chápu. Rozumím mnoha věcem stejně, jak je píšeš. To, že Ježíš už dávno dobojoval a vyhrál boj o můj život, nesl každý můj hřích, nemoc a bolest pro mne taky neznamená, že "mám dobojováno", jak se to mnoha lidem zde v jejich hlavě převrací a už vůbec ne, že bych neměl za co bojovat. Stejně jako ty žiju to, co pro mne Ježíš připravil, dělám to, co mi Ježíš ukazuje že mám dělat. 

  I u mne je změna vějších skutků daná tím, co mi dává Bůh do srdce.

  Vím, že ne každý chce jít do nebe a být s Bohem. Někteří chtějí, jiní se teprve rozhodují a jiní do nebe nechtějí. Ty chceš být s Bohem, jít do nebe?

  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Neděle, 19. leden 2014 @ 20:46:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Chci žít skutečný život, který je v Otci i Synu, jejich vzájemnou lásku. Je jedno jestli tady, nebo v nebi. Ale tady mi v tom dost brání
má tělesnost. Má duše často odmítá nést svůj kříž a hlásí se o slovo. Někdy ani nevím co chci. Díky Pánu, že mě přes to vždy přenese a jdeme dál. Já křesťanství vidím jako obecenství s Kristem a těmi, které mi zde dal ke vzájemnému sdílení. Nic víc, nic míň. Církev vidím jako společenství lidí, které Bůh svolal ke vzájemnému sdílení, kde každý má své místo a úlohu. Všechno co je nad to, považuji za dílo antikrista.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 22. leden 2014 @ 00:39:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Tak to vidím stejně.

  Máš nějakou "berličku", něco, o co se opíráš, když ti dochází sily?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Středa, 22. leden 2014 @ 08:48:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Teda Ty mně zpovídáš :-). No, nazývat Pána berličkou bych si nedovolil. Ale ptáš se v pravý čas. Zrovna předevčírem jsem byl ve stavu naprosté prázdnoty - bez chuti a síly do života, bez lásky, bez vděčnosti, bez vidění smyslu čehokoliv. Tak jsem to všechno řekl Pánu a poprosil o to, aby mne obživil mocí svého Ducha a On to učinil.Dnes už jsem, díky Pánu, v pohodě a mám chuť žít.
Kromě toho jsou mi pomocí lidé, skrze které ke mě Pán mluví(někdy i Ty) a taky někdy Písmo. Ale bez jeho Ducha v mém nitru, by to všechno k ničemu nebylo. Ale já myslím, že to znáš, ne?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 19. leden 2014 @ 21:03:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Toníku,

rozumím tomu, co píšeš, ale zvláštní na tom je, že se ty naše cíle jakoby míjejí s těmi Božími. Bůh chce získat zemi zpět, aby ji obnovil a ustanovil zde své Království, A věřící lidé zase chtějí do nebe. A tak se může stát, že až přijdou vítězní věřící, tj. ti, kteří zvítězí v tom boji víry (o víru) a vytrvají až do konce, do nebe, uslyší z úst Pána Ježíše Krista: "Tak děti, jdeme zpátky na zem, abychom skrze soud ustanovili Království nebes na zemi." Co?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pondělí, 20. leden 2014 @ 11:46:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy, já myslím, že křesťan, jehož cílem je být někde, se ocitl mimo. Cílem víry není být někde, ale být někým a s někým. Konkrétně být v Kristu s Ježíšem a jeho Otcem a milovat je Boží láskou. To, kde budem a jak to vše bude, není pro náš cíl podstatné. Podstatné je, abychom byli nalezeni v Kristu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Pondělí, 20. leden 2014 @ 12:29:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přesně tak, Karle, proto o tom píšu. Spousta věřících ti řekne, že jsou na cestě do nebe, ti obeznámenější řeknou třeba, že jsou na cestě do Království. Ale, jak jsi řekl, důležitější je stát se takovými, jakými nás chce mít Pán, neboť jenom takoví budou s Pánem tam, kde je On. Být a zůstávat v Kristu je zásadní a životně důležité, protože všechno, co jsme a máme, jsme a máme v Kristu. Mimo Krista není nic, co je a co bude existovat navěky!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pondělí, 20. leden 2014 @ 13:38:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Amen. Teď už jen správně pochopit, co je to být v Kristu. Jan nám napovídá: Říká-li někdo, že v něm zůstává, musí žít tak jak žil on. A v janově evageliu Ježíš říká: dělám jen to, co vidím u Otce...... A teď už jen to žít v praktickém životě.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Pondělí, 20. leden 2014 @ 14:09:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Amen


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 16. leden 2014 @ 13:23:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslíte že by s tím podobenstvím Milan přišel, kdyby ho nesnesl ?
Co se týče pana Grosse tak si myslím že je to byl eden z nejschopnějších a nejčestnějších ateistů v politice který tím ohrozil samotnou podstatu našeho politického a ekonomického systému. Což je také důvod proč vzpomínka na něho straší některé lidi dodneška. Zejména představa schopného a nezávislého policejního sboru, který by měl s několikanásobně nižšími náklady větší efektivitu než sbory ve vyspělých západních zemích.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 16. leden 2014 @ 23:13:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslíte že by s tím podobenstvím Milan přišel, kdyby ho nesnesl ?

  To nevím, poutnicku, to se musíte zeptat jeho. Odhaduji z toho, jak rozumím češtině, že "skřípat zuby nad dělníky na vinici" či "skřípat zuby nad farizeem a celníkem" zhruba znamená, že se mu to podobenství nějak nelíbí. Když u nás někdo řekne "nad tímhle skřipu zuby" tak to znamená "to se mi nelíbí a hodně se mi to nelíbí". Což se ani nedivím, že se mu nelíbí, když osobně znám prostředí, ve kterém žije.

  Odhaduji, že totéž tedy myslel Milan, když psal o farizeovi a celníkovi či o dělnících na vinici. V kontextu debat zde, kdy křesťané píší, že jsou spaseni z milosti, přes jejich hřích a ne dobrými skutky skrze svou spravedlnost, že spoléhají na Ježíše a ne na sebe, byli ospravedlněni vírou v to svaté jméno a ne skutky, lze jeho postoji "skřípání zuby" rozumět celkem dobře.


  Co se týče politiků, jejich politickou činnost jsem nekomentoval. Politiky jsem uváděl jako příklad, dynamický překladový ekvivalent slova "celník" v kontextu českých reálií. Pokud si navíc politik postaví politický bussines na parazitaci na těch nejslabších, lze čekat, že úroveň jeho morálky je ještě o kus nižší, než je běžný standard jeho profese. Přesto Bůh dokáže zachránit od hříchu a smrti i politika. Tak, jako kdysi celníky i prostitutky. A to přesto, že ten politik na své spáse s Bohem vůbec nespolupracoval, ale věnoval se své demagogii a upřímným úmyslům, kterými si svou cestu poctivě vydláždil.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 16. leden 2014 @ 12:53:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdybychom přestali dělat to co nazýváte harampádím tak by to bylo totéž jako kdyby se Vyvolený národ přestal modlit, obřezávat své děti, obětovat Hospodinu a jíst čisté pokrmy. Věřím že Bůh je dost mocný na to aby to v takovém případě začalo místo nás dělat třeba kamení.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Čtvrtek, 16. leden 2014 @ 13:27:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je vidět, že jsi vůbec nepochopil Ježíšovo učení nám předané apoštoly. Nepochopil, a ani se nesnažíš pochopit. Pro Tebe a Tobě podobné, je to vaše zbytečné harampádí důležitější než slova Ježíšova a jeho apoštolů. Modlitbu k Bohu, upřímnou a konkrétní samozřejmě do toho harampádí nepočítám. Zdrávas totiž není skutečná modlitba v Duchu a pravdě. Je to jen modlářský blábol jehož stálým opakováním jen urážíte skutečného Boha, stejně jako ho uráželi Izraelci stálými obětmi aniž by Boha poslouchali a řídily se jeho zákony.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 16. leden 2014 @ 13:47:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To o čem mluvím se v naší zemi  už jednou ve velkém měřítku stalo. Poté co byl zavražděn svatý Václav a svatá Ludmila. Zbyl tady Boleslav Ukrutný a kněžna Drahomíra. Křesťani byli částečně pobiti, kostely byly zlikvidovány, církevní majetek rozkraden.  Bůh si ale přesto věděl rady. Syn ukrutného Boleslava vešel do dějin jako Boleslav Pobožný který stavěl kostely a první kláštery po celé zemi. Druhý syn jménem Strachkvas vstoupil do řádu svatého Benedikta, přijal řeholní jméno Kristián a sepsal životní příběh svého svatého strýce. Dcera Milada vyprosila na svatém otci založení českého biskupství a stala se abatyší benediktinského kláštera který založila. Dneska se za nás přimlouvá v Nebi.  Kus svaté práce vykonal již Boleslav I., na něm se naplnilo známé úsloví odříkaného chleba největší krajíc. Kdo by si byl pomyslel že to takhle dopadne.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 17. leden 2014 @ 13:04:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Že se vůbec namáhám. Ty jsi jak zaseknutej gramofon.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Pátek, 17. leden 2014 @ 14:43:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zkusím se polepšit a podávat pestřejší škálu informací. Jenom mne překvapuje že Vám nepřipadají stereotypní takové ty protikatolické řeči. Které ani nemohou být pravda. Asi jako když had v Ráji vykládal Adamovi a Evě že jim Pánbůh zakázal jíst ze všech stromů, nebo jako když falešní svědkové svědčili proti našemu Pánu Ježíši Kristu a lhali tak nešikovně že se jim smála i Velerada.]


Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 14. leden 2014 @ 08:54:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Souhlas, až na ten celibát. Ten je o něčem jiném, ne o tom že někdo nemá partnera a žije jako starý mládenec nebo stará panna. Nebo žije s partnerem ve „volném svazku“, což je také způsob kterým se slova svatého Písma naplňují. Nevím jestli bude někdo v poslední době před začátkem světa zakazovat lidem sňatky proto aby žili v čistotě. Aby se vzdali manželství pro přicházející Kristovo Království. Aby žili celibát doporučený svatým Pavlem a samotným Ježíšem. Řekl bych že spíš ne.
Měli bychom pamatovat také na biblický příslib jednoho ovčince.


Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: unshaken v Úterý, 14. leden 2014 @ 18:30:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vyjití z Babylóna je ten základ, který nám náš Pán a Bůh umožnil. Problém je však v tom, že my všichni jsme obyvateli superměsta Babylón, nemáme kam z něho vyjít a pokud dokonce žijeme v nějakém babylónském chrámu, tak jsme každodenně kontaktováni s babylónským modlářstvím. Jsme jako Daniel a jeho druhové, uprostřed svodů a lákadel. Přitom máme držet svou víru, když při jejímž projevu nám hrozí rozpálená pec. Nikoliv skutečná pec, ale podstatně sofistikovanější. Satan již dávno přišel na to, že "blouznivce a blázny" je dobré buď izolovat, nebo což je symptomem postmoderny, prostě ignorovat. "Ať si šmoulají jak chtějí, my na ně kašlem." Myslím, že tato skutečnost v kázání chybí.Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: MilanH v Středa, 15. leden 2014 @ 11:24:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
jo, Šaken už to vidí realističtěji.. tři mládenci v ohnivé peci... jo, to by šlo... a tak to asi nějak bude...
a bacha - ten Babylon má spojence i uvnitř nás samých.. naše kdysi padlé "já"....
já chci, já musím mít.. já musím dosáhnout... musím to mít.. já to vím... já si myslím... já já já - jenom já...  :-)


]


Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 15. leden 2014 @ 11:30:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Sofistikované a nesofistikované metody se v dějinách pravidelně střídají. Nepřítel Boha a církve by sice nejradši všechny umučil a kostely srovnal se zemí ale má to i své háčky. Mučedníci odcházejí do Nebe, přimlouvají se za ostatní  a z jejich krve povstává  nová víra a nová Boží povolání. Pro víru trpí i ti kteří přežijí. Jejich hřivny se zmenšují a když někdo povraždí kněze a vypálí kostely tak tím vznikají kanonické překážky.  Nechodit do kostela a ke svátostem přestává být hříchem, když žádný v dosahu není. Touha po svátostech se stupňuje, modlitba prohlubuje. Vlažní se stávají horlivými. Utrpení které vychází z pronásledování očišťuje jako časný trest. Zvlášť když ho pokorně a s díky přijmeme.

Mnohem lákavější je že bychom Boha a církev opustili sami bez jakéhokoliv důvodu nebo polehčující okolnosti, ze zlé vůle a nebo z vlažnosti. Že bychom zapřeli a popřeli naši matku Pannu Marii, všechny anděly a svaté, ostatní křesťany i jinověrce a ateisty dobré vůle. Že bychom se přestali modlit za svoje nepřátele. Že  bychom každého kromě sebe buď nenáviděli, vysmívali se mu, povyšovali se nad něho a nebo by nám byl úplně lhostejný.

Obvykle to funguje tak že pokud církev viditelně prosperuje tak přichází vraždění a ničení a těm kteří přežijí je po čase nabídnuta zrada a jakési zdání světské prosperity. Tak se to střídá.]


Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: unshaken v Středa, 15. leden 2014 @ 17:55:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vidím to jinak, poutnicku. Nejen jako protestant (obejdeme se bez přímluv kováříčků, když máme kováře). Ale celá církevní společenství následují satanovo vábení přicházející z lákadel. Jedno poslední lákadlo máme v přímém přenosu: Majetek. Tahle církevní chamtivost má již své projevy. Slyšel jsem, že některé příspěvky na činnost církevních společenství se snížily o 70 %. Lidé nyní podporují světské charitativní organizace, což je zřejmé ze statistik, nebo ty církevní, které jsou od světa nerozlišitelné. Problém je v tom, že vláda satana s charitou také počítá, ale bez Boha. Satanův řád je promyšlený, podívej se kolem sebe, vidíš ho úplně všude. Jenom na smrt, myšleno konec zdejšího života, si netroufne.


]


Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 16. leden 2014 @ 09:31:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Třeba bude lepší přejít ke vdovím grošům, chlebům a rybám. Pánbůh je dokáže rozmnožit a nasytit všechny.  Podstatou charity je láska a půst. Každý kousek chleba a každá kapka vody se může dostat s pomocí Boží třeba do Afriky a nasytit a napojit zástupy. V tom je srdce a podstata charity.

Třeba je to všechno tentokrát po 2000 letech lží pravda a můžete jít slavit. Protestanti jsou mrtví a my jsme ani neexistovali. Krom toho osamělého otce kardinála jako generála bez vojáků. Už nemáte koho pokoušet a koho svádět.  Už není nikdo koho byste navzájem poštval proti sobě. Už  Vás čeká jen samá radost a odpočinek až do smrti. Po zbytek života budete  odkázán jen na stejné  dobrodince jako jste Vy sám. Kteří Vás odmění po zásluze a postarají se o Vás nezištně až do konce. Pak ale zvažte jestli je vhodné abyste se dál nazýval protestantem. Co kdyby Vás nějaká spřízněná proticírkevní duše vzala vážně a naložila s Vámi podle toho ?]


Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: unshaken v Čtvrtek, 16. leden 2014 @ 17:47:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Písmo má mnoho rovin a lze ho přemýšlením použít při mnoha příložitostech a vysvětlit jím nepřeberné množství událostí. Neboť vše je v Boží režii. Písmo má ale jednu vlastnost, což lze při jeho studiu opakovaně zjistit, že hovoří přímočaře a srozumitelně. Když ke mně promluví někdo sice česky, ale tak, že je to pro mně cizojazyčně nějakým neznámým jazykem, který nedokáži rozluštit, tak si říkám, že je tu něco v nepořádku. Odkud ke mně mluvíš ty, poutnicku, že ti nerozumím? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: MilanH v Pátek, 17. leden 2014 @ 01:13:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
U Tebe je problém, že ty bez negace Skutečné Kristovy Církve nedokážeš žít.. A přitom vás i přímluvy katolíků drží nad vodou.. jako celý tento svět..


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: unshaken v Pátek, 17. leden 2014 @ 15:32:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Teď jsem si utvrdil, odkud pocházel ten nesrozumitelný hlas. A jsem rád, že Pán mi nedává takovému hlasu porozumět.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Pátek, 17. leden 2014 @ 09:44:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přesně tak. Písmo k nám mluví naprosto přímočaře a jednoduše, pokud zároveň nasloucháme také Bohu a církevním otcům a pastýřům , kterým nás Bůh svěřuje. Světcům a prorokům. Namísto nejrůznějších pokřivených a samozvaných výkladů.   Inspirovaných pýchou i záměrnou zlobou. Pokud ho kvůli tomu my sami neděláme složitým. V tomto nám budiž věčným příkladem jistý etiopský dvořan. Který měl dobrou vůli, toužil po Bohu a nezajímal se o Písmo proto aby se mohl postavit na místo Boha ani aby mohl někomu škodit a právě proto se také nepouštěl do svévolného výkladu.

Bůh nikdy nerozesílal své Slovo jen v psané nebo tištěné podobě. Vždycky svůj lid svěřoval nejrůznějším pastýřům a i Bibli jim dával skrzeva ně. Vytvořil Vyvolený národ a Církev.  Dával nám a dává světce a světice, proroky, svatopisce,  apoštoly, biskupy a kněze.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: unshaken v Pátek, 17. leden 2014 @ 15:37:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Teď vidím, proč hlasu těch cizích pastýřů nerozumím. Neboť se vydávají za světce a světice, proroky, svatopisce,  apoštoly, biskupy a kněze a ve skutečnosti jimi nejsou, nebo náležejí jiným božstvům. S těmi skutečnými, hlásajícími Slovo našeho jediného Pastýře, nemáme žádný problém. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Magdalena07 v Sobota, 18. leden 2014 @ 23:23:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přesně tak, neslyšíme  a nerozumíme řeči těch, kteří nepatří k Jeho ovcím. 
Je zbytečné hledat způsoby dorozumění.
 Naším úkolem je s láskou a důvěrou kráčet za svým Pastýřem a radovat se spolu s těmi, které si vyvolil do svého Království Lásky a pokoje. 
Zdraví Magdalena


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 20. leden 2014 @ 09:36:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Obávám se že jste to vystihnul. Včetně těch svatopisců kteří zapsali Bibli. Projevuje se ta Vaše proticírkevní víra nějakým způsobem jako je třeba přijetí křtu , modlitba, jakékoliv společenství ? Máte sám nějakého biskupa když víte tak dobře jak má a nebo spíš nemá správný biskup vypadat ?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 20. leden 2014 @ 17:19:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
K čemu je křesťanovi biskup, když někteří byli i zlí. Není to naopak překážka ve vztahu ke Kristu? Co když ten biskup je zlý člověk? Copak nebyli i zlí biskupové  a kněží? Podívej se Chorvatsko, jak se tam chovali kněží!!


]


Re: Re: Re: Kázání o Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: MilanH v Pátek, 17. leden 2014 @ 01:11:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Amen.


]


K Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Lutrik v Sobota, 18. leden 2014 @ 00:53:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máme "být blázni pro Krista". Babylón je v nás i mimo nás. Máme žít ve světě, ale ne jako svět. Máme žít, jak žil Kristus. Máme chodit v Jeho šlépějích. To díky Duchu svatému, kterého nám Bůh dal.]


Re: K Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 20. leden 2014 @ 09:31:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Amen.]


Re: K Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 20. leden 2014 @ 17:23:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Blázen , to není správné slovo. Bláznem můžeme být pro cokoliv. Pokud chybí i rozum, má to fatální následky. Proč skončí mnoho lidí v nebezpečných sektách? Viděl jsi dokument Ježíš je normální ? Tam byli takoví" blázni" a je to strašné.


]


Re: Re: K Bybylónu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Lutrik v Úterý, 21. leden 2014 @ 21:18:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, s vírou se nemá zahodit rozum. Blázen zde ale znamená to, že se nemáme přizpůsobovat světu, třeba co se týče sloužení modlám jakými jsou sex, majetek, peníze, moc atd. 


]


Stránka vygenerována za: 1.27 sekundy