Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Emanuel.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 15406, komentáře < 7 dní: 320, komentářů celkem: 340863, adminů: 60, uživatelů: 4852  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 158 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

cizinec
LD
Willy
wollek

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Prohlášení Rady ukrajinských baptistù k teologickému vlivu MacArthura
·Reakce na Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru Lance Robertse k mé osobì
·Amputace
·Recenze Dìti rozhnìvaného Boha
·Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru
·Pravomoce statutárních orgánù Biblického spoleèenství køesťanù Kromìøíž
·Prohlášení tradièního pohledu Jižních baptistù na Boží plán spásy
·Písmo jako skládaèka Lego
·Služba sester Božím slovem
·Mají katolíci a evangelikálové stejný problém?

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
98479231
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Jak získat jistotu spasení?
Vloženo Neděle, 29. prosinec 2013 @ 18:02:55 CET Vložil: Stepan

Služba bližním poslal karels

Protože mají někteří bratři nejistotu ohledně jistoty spasení :-) posílám článek z kázání Pavla Davida v křesťanských sborech. Jde jenom o tu část týkající se jistoty naší spásy. Článek je určen všem křesťanům bez ohledu denominace, konfese, vyznání - tuhle jistotu spasení může mít každý křesťan - ať už je to protestanč či katolík.

JISTOTA  SPASENÍ

Jistota spasení bude vždy subjektivní, protože se týká jednotlivce, ne sboru, ne denominace.

1. Jsem hříšník  

    Římanům 3,23: „všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy“
    Ruské přísloví: „Evin hřích – Evin břich, Adamovo hřešení – všemu lidstvu trápení.“
    Mahama Gandhi: „Jestli oko za oko pak bude celý svět slepý.“

Jak lidé vyznávali hřích:   

muž v chrámě (Lk 18,13): Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: ‚Bože, slituj se nade mnou hříšným.‘   

David (Ž 51): po hříchu s Betšebou: Zbav mě hříchu, očisť yzopem a budu čistý, umyj mě, budu bělejší nad sníh. Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti. Stvoř mi, Bože, čisté srdce.

Modlitba typu: „Pane, odpusť nám naše hříchy“ bývá klišé.   

Řím 10,9: Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.   

Účast celé naší bytosti:                      - cit (uvěříš-li srdcem)
                                                     - vůle (vyznáš-li ústy)
                                                     - rozum (že jej Bůh vzkřísil, tj. že i zemřel)
3 druhy vyznání:     

- Farao („Mojžíši, já jsem zhřešil! Já a mí lidé zhřešili!“) Účelem pokání bylo trápení. Jde o pokání z rozumu, bez citu
- Jidáš (já jsem zhřešil, zradil jsem nevinnou krev). Pokání s citem i rozumem, ale bez vůle jít k poškozenému – Pánu Ježíši Kristu. Šel ke kněžím.
- farizeové - uznávali hřích, měli vůli plnit zákon, ale nepoužívali rozum a cit, proto vraždili a nepoznali Mesiáše   

Správné vyznání: - marnotratný syn (rozumem pochopil co udělal, vůlí šel zpět, citem vyznal zhřešil jsem)

2. Je mi odpuštěno z milosti:
    
Ef.2,9: „Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“

Luther napsal o jistotě spasení:  

„Ačkoliv jsem žil jako mnich bezúhonně, cítil jsem se jako hříšník a měl jsem před Bohem obtížené svědomí. Bylo mi zatěžko věřit, že ho můj život může uspokojit. Toho spravedlivého Boha, který trestá hříšníky, jsem nejen nemiloval, dokonce jsem si ho ošklivil. Byl jsem dobrý mnich a dodržoval jsem pravidla svého řádu tak striktně, že pokud vůbec kdy mohl nějaký mnich dojít do nebe na základě dodržování klášterní kázně, pak jsem to byl já. Všichni mí souvěrci z kláštera by mi to potvrdili. A přece mi mé svědomí neposkytovalo jistotu. Stále jsem pochyboval a říkal si: Tohle jsi neudělal dobře. Nebyl jsi dost zkroušený. Tohle jsi nevyznal.“

Franz Kafka (1883-1924, pražský židovský prozaik): Jsou dva hlavní lidské hříchy, od nichž se odvozují ostatní: netrpělivost, pro kterou byli lidé vyhnáni z ráje a lhostejnost, pro  kterou se do něj nevrátí.“    

Yancey: „Zákon ukazuje na nemoc, milost podává lék.“

Pán Ježíš Kristus nastavil laťku našeho chování tak vysoko, že ji nikdo nedosáhne:   

1. Janův 4,17: V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soud – neboť jaký je on, takoví jsme i my v tomto světě. Vidíme pouze rozsah našich odchylek od tohoto ideálu, proto potřebujeme milost.

Milost je nespravedlivá, až skandální! Pro lidi většinou nepochopitelná. Nemá logiku. Je to nejvyšší dar, jaký může člověk dostat. Naše psychika pocit spravedlnosti potřebuje. Proto se milosti podvědomě bráníme.

Milost může být i zneužita: Řím. 5,20n: „A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost. Co tedy máme říci? Že máme dále žít v hříchu, aby se rozhojnila milost? Naprosto ne! Hříchu jsme přece zemřeli – jak bychom v něm mohli dále žít?“

3. Životem prokáži milosrdenství a odpuštění

Modlitba holčičky: „Pane Bože, prosím, aby zlí lidé byli spaseni a spasení lidé aby byli příjemní.“
Mahama Gandhi: „ Kdyby křesťané žili jako Kristus, celý svět by byl křesťanský.“

    Jakub 2,13: Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. Ale milosrdenství vítězí nad soudem.
    1.J 4,20: Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.
    Mt 5,7: Blaze milosrdným, neboť jim se dostane milosrdenství.

Amaru (indický básník 6.stol.): „Nikoliv tomu odpouštíme, koho milujeme, ale toho milujeme, komu odpouštíme.“

 
PŘÍKLADY - PRAXE

Vyhrocené situace a cena za vykoupení:

    Izraelci: Kdo nezabil beránka – zabil prvorozeného anděl smrti.
    Kdo ho zabil-mohl být ukamenován egypťany, protože zabíjel jejich boha
    Josefovi bratři: život za Benjamína
    Zacheus: 1/2 majetku chudým
    Vzniklé škody: Zničení střechy (Lk 5,19), 2000 prasat, mast Marie (J 12,3)

Jste-li sportovním fanouškem a navštívíte např. tenisový zápas, můžete za několik drobných získat buď místo v posledních řadách stadionu, nebo můžete sáhnout hlouběji do peněženky a téměř osobně se účastnit dění u sítě. Podobně je tomu s křesťanským životem. Pozorovat Boží dílo Z PRVNÍ RUKY není pro nedělní křesťany.

POKUD NEVYUŽIJEME DNEŠNÍ PŘÍLEŽITOST POMOCI, TA SE UŽ NEMUSÍ VRÁTIT!


Můj komentář:
Naprosto mě oslovilo pojetí jistoty spasení, které je postaveno na třech pílířích, chcete-li bodech:

První bod je vyznání, že jsem hříšník a činím pokání - ale pokání budu dělat do konce svého křesťanského života. Jako křesťan jsem „předurčen“ k tomu, abych žil v neustálém pokání, pokud to tak není, asi nebude se mnou něco v pořádku. (vždyť hřeším každý den)

Druhý bod je spasení z milosti, spasení je nezasloužená milost, nezasloužený Boží dar pro každého z nás. Nám přísluší jej vírou přijmout a vyjádřit Bohu díky. Jako křesťan jsem „předurčen“ k tomu, abych neustále děkoval za vše, co pro mě Bůh v Kristu Ježíši vykonal a každodenně koná.

Třetí bod je o našem prokazování milosrdenství našim bližním, pokud někdo neodpustí druhému i jemu Pán Bůh neodpustí. Jak tvrdá ale pravdivá slova. Jako křesťan jsem „předurčen“ k tomu, abych odpouštěl, vždyť Bůh Otec v Kristu Ježíši odpustil i mně.

Na základě těchto třech bodů můžu pak hovořit s jistotou :-) o jistotě spasení.


Podobná témata

Služba bližním

"Jak získat jistotu spasení?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 9 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Jak získat jistotu spasení? (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 29. prosinec 2013 @ 20:37:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuji. Pro mne poučný článek. Snad bych si jen pro sebe doplnil 4.bod "Ze srdce budu milovat Boha zjevnou láskou ke všem lidem". Zde již nejde "jen" o odpouštění a prokazování milosrdenství, ale o předcházení druhých láskou. Stejně jako Kristus dříve miloval nás než my Jeho a položil za nás život (celého sebe se vším Jeho) dříve než jsme ho vůbec znali a zamilovali si Ho.Re: Re: Jak získat jistotu spasení? (Skóre: 1)
Vložil: helena v Středa, 01. leden 2014 @ 10:55:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ANO, je jen ta jediná možnost účasti, to že ON se stal naším tělem,
to nastalo z milosti, darem a činy i vyznání plynou skrze naše ústa, která přetékají,
náplní masitého srdce /term technicus/dokonalosti v lidském podání!
kdo ví, že je HOTOVO PŘIPRAVENO pro nás, můžeme poslouchat, jsme připraveni
na slova Ducha proroků i pokoru Luthera a všech svědků naší i minulé doby!
JISTOTA SPÁSY je nutnost, bez ní není víry, ani lásky žádné!   


]


Re: Jak získat jistotu spasení? (Skóre: 1)
Vložil: rakato v Neděle, 29. prosinec 2013 @ 22:33:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poněkud nechápu . . . Kdyby se článek jmenoval "Jak získat spasení", asi by název lépe vystihl jeho obsah.  Ovšem co se týče jistoty spasení, resp. "jak si mohu být jist, že jsem spasen", ta je dána především vírou v Boží slovo, které mě ujišťuje o tom, že jsem vírou v Krista získal právo na to stát se Božím dítětem a také o tom, že nikdo mě z Jeho ruky nevytrhne. Jinak také z Božího slova víme, že věřící, spasený člověk, má Ducha Svatého, který dosvědčuje jeho duchu, že patří Bohu. O důkladnou studii o jistotě spasení si mohou čtenáři napsat do redakce Trans World Radia v Brně. Rozhlasový seirál na tuto tématiku byl několikrát odvysílán.Re: Jak získat jistotu spasení? (Skóre: 1)
Vložil: Vacant v Sobota, 04. leden 2014 @ 09:02:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To není špatné ale třetí bod bych ještě rozšířil o konkrétní skutky víry a lásky. Nasycení hladových, napojení žíznivých,pomoc cizincům a nemocným, návštěvu vězněných a podobně. O to bez čeho je víra mrtvá.Re: Re: Jak získat jistotu spasení? (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Neděle, 05. leden 2014 @ 07:44:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Konkrétní skutky nemají s jistotou spasení nic společného. Ty vychází ze získaného spasení. To by pak spasení bylo ze skutků a ne z milosti. 


]


Re: Re: Re: Jak získat jistotu spasení? (Skóre: 1)
Vložil: Vacant v Neděle, 05. leden 2014 @ 19:07:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rozdělení na ovce a kozly je konkrétní až dost. Najdeš tam i podrobný výčet. Poper se s tím jak chceš.


]


Re: Re: Re: Re: Jak získat jistotu spasení? (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Pondělí, 06. leden 2014 @ 19:57:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč bych se s tím pral ? Já v tom mám jasno. Takovýhle hlášky si příště můžeš nechat od cesty 


]


Re: Jak získat jistotu spasení? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 05. leden 2014 @ 09:40:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Karle.

  Ty tři body jsem se snažil několik let dodržovat, ale jistotu spasení jsem z nich nezískal, ale celou tu dobu jsem měl nejistotu spasení. Musím tedy poctivě přiznat, že moje veškerá snaha ty tři body žít nebyla moc úspěšná, snad to tedy bylo tím, že jsem je naplňoval nedokonale. Snad jsem tu jistotu spasení nezískal proto, že jsem tehdy žádnou jistotu spasení nehledal a nepotřeboval.

  Zajímalo by mne, jestli dodržováním těchto bodů někdo jistotu spasení získal, znáš někoho takového? Pokud jí získal, jak dlouho asi trvalo, než jistotu spasení na základě těchto třech bodů získal?

  ToníkRe: Re: Jak získat jistotu spasení? (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Neděle, 05. leden 2014 @ 15:34:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravém Tě, Toníku,

já jsem ty body nikdy takto nechápal, s tím přišel až Pavel David, který na to měl kázání.

Ale defakto jsem je dodržoval nevědomky - pokání - činím téměř každý den, pokud si vzpomenu, co jsem udělal špatně, kde jsem zhřešil a protože je i hřích něco, co jsme mohli dobrého udělat a neudělali, tak pokání můžeme činit neustále - s tím, že se snažím, abych podobné věci, které vyznám Pánu Bohu, už nedělal.

Druhý bod - modlitba - o tom, že mám děkovat, projevuje se vděčnost, pokud neděkuju, jsem nespokojený a vidím, jak to druzí mají lepší atd. --- Tohle jsem věděl dávno, ne z kázání bratra Davida. Nakonec je to prosba apoštola Pavla, abychom byli vděční. „Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.“ 1 Tesalonickým 5,18

Třetí bod je naše naplnění slov Ježíše z horského kázání a jak se zdá, celá řada křesťanů s tím má problém. Viz některé články na GS.

Jistota spasení? Spíš jistota o tom, že jsem trvale naplněný Božím Duchem, v tom nemám pochybnost, ale jistotu.... a to, co nás činí odlišnými od ostatních lidí tohoto světa je darovaný Boží Duch, tím jsme Boží děti, že si Pán Ježíš s Bohem Otcem v nás učinili příbytek (evangelium podle Jana 14,22 - „Ježíš mu odpověděl: Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“

(jistě, ještě by se těch slov a výzev Pána Ježíše a apoštola Pavla dalo doplnit třeba do desíti bodů, já se ale sdílel s kázáním bratra Davida, který vyučování měl takto)


Karel

]


Stránka vygenerována za: 0.92 sekundy