Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Vendelín.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 15300, komentáře < 7 dní: 338, komentářů celkem: 333312, adminů: 60, uživatelů: 4850  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 75 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

Melissokomos

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Apoštol lásky o oddělení
·Ruská pravoslavná církev ruší veškeré styky s konstantinopolským patriarchátem
·Otevřené setkání v Chelčicích
·Starý kněz sám proti totalitě
·Genesis 2018 – průzkum mezi křesťany
·Veřejné setkání podpořilo situaci čínských křesťanů v ČR
·Vyšlo čtvrté číslo Zpravodaje Bratrské jednoty baptistů
·Prodavači strachu
·Azyl pro čínské křesťany - Příběh Evy
·Ukrajinská pravoslavná církev přestává být podřízena moskevskému patriarchátu

více...

Počítadlo

Licence Creative Commons

GRANO SALIS
 podléhá licenci
Creative Commons
Uveďte autora-
Neužívejte komerčně
3.0 Unported

Zaznamenali jsme
96 162 440
přístupů od 17. říjen 2001

Založeno L.P. 1997


ATELIÉR PROMĚN Jitka Černíková, kosmetika, vizáž, proměny, svatební líčení
BWF Protec
BWF Profiles
technické plsti
profily PMMA PC
plexi desky
aramid
kevlar Michaela Křivánková svatební fotografie, portréty, portrétní fotografie, fotografování novorozeňat a dětí, dětská fotografie, portrétní fotografie, svatba, svatební přípravy, fotograf

Teologie: Co je vlastně lidské srdce.
Vloženo Pátek, 25. říjen 2013 @ 19:42:29 CEST Vložil: Olda

Studijní materiály poslal oko

Je možno lidské srdce doslova vyměnit za jiné, aby i tak zůstala totožnost člověka pořád stejná?

Ve skutečnosti existují v našem reálném světě pouze konkrétní lidé a konkrétní lidská srdce.

Přirovnání, které by osvětlilo toto tvrzení, bychom nalezli v lidské tváři, která je vždy konkrétní, individuální, neopakovatelná, jedinečná.

Nelze člověku vyměnit jeho tvář za jinou, lze však tvář zkřivenou bolestí zla hříchu uzdravit, projasnit, rozzářit do úsměvu.


Někteří zde podléháte mylnému dojmu, že když vám Bůh "vyměnil" srdce, je už pak nemožné od Boha odpadnout, protože nové srdce radostně souhlasí s Božím zákonem. Namlouváte si, že vám prý Bůh dal nové srdce, ze kterého vychází věčný život a ten život hřích vytlačuje pryč, čistí život člověka. Tak to ale vůbec ve skutečném životě nefunguje!

Srdce zůstává i nadále místem vnitřních bojů, místem rozhodování mezi dobrem a zlem. K čemu by nám jinak byla Boží zbroj, o které hovoří apoštol Pavel?

(Ef 6,10-18)
Závěrem, bratři moji, posilněte se v Pánu a v moci jeho síly.

Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit proti ďáblovým úkladům.
Vždyť náš boj není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti mocnostem, proti světovládcům temnoty tohoto věku, proti duchovním silám zla v nebesích.
Proto si vezměte celou Boží zbroj, abyste mohli odolat ve zlý den, všechno vykonat a zůstat stát.
Stůjte tedy přepásáni na bedrech pravdou a oblečeni pancířem spravedlnosti;
nohy mějte obuté připraveností kázat evangelium pokoje.
Nade všechno si pak vezměte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého.
Vezměte také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo,
a v každý čas se každou modlitbou a prosbou modlete v Duchu, a právě proto bděte ve vší vytrvalosti a prošení za všechny svaté.
 
Bylo by pro vaše vystřízlivění jistě velmi užitečné, kdybyste se vrátili třeba k případu krále Saula, kterému také doslova "proměnil mu Bůh srdce v jiné" (1 Sam 9,9) - Přesto netrvalo dlouho a k Saulovi se dostalo další slovo od Hospodina: Protože jsi zavrhl Hospodinovo slovo, i on zavrhl tebe jako krále (1 Sam 15,23).

Srdce se jednoznačné definici vymyká podobně, jako se vyčerpávající definici vymyká tajemství lidské osoby.
Podle K Rahnera platí, že srdce je "praslovo", vyjadřující základní lidskou zkušenost prožívání vlastní vnitřní jednoty a hlubiny vlastní existence. Tuto tajuplnou zkušenost, která je z antropologického hlediska tak původní, že dokonce předchází rozlišování těla a duše, však člověk nikdy nedokáže pojmově plně uchopit. Člověk tak jako obraz tajemného Boha zůstává i pro sebe samého tajemstvím.


Obecně platí, že k tajemství se dostáváme v první řadě tak, že stanovíme, čím toto tajemství není.
Totéž pravidlo budeme aplikovat i na tajemství srdce. Pomůže nám k tomu zcela prostinká otázka: Má krokodýl srdce? Pokud budeme výrazem "srdce" mínit onen sval, který rozhání v těle živočicha krev, pak krokodýl srdce má.
Když však běžně užíváme výrazu srdce, pak obvykle nemíváme na mysli centrum oběhového systému a zcela spontánně myslíme na lásku a na schopnost prožívat určitým způsobem meziosobní vztahy. Stačí uvést rčení: milovat celým srdcem; darovat druhému své srdce; nosit někoho v srdci.

Když je někdo necitelný, neschopný empatie, říkáme, že nemá srdce. Když se nás něco hluboce dotýká, hovoříme o srdceryvném pláči, o zlomeném či rozdrásaném srdci. Když je někdo srdečný, znamená to, že je otevřený, komunikativní. V tomto smyslu však srdce podvědomě přisuzujeme pouze osobám, nikoli rozumem neobdařeným tvorům. Pumpu, která rozhání v našem těle krev, jistě nikdo z nás nebude považovat za skutečné zřídlo lásky a za základní předpoklad meziosobních vztahů.

Shodneme se tedy celkem snadno na tom, že:

srdce je úzce spojeno s individuální osobou a že ho vnímáme v první řadě jako určité duchovní jádro, které lidskou bytost vnitřně sjednocuje a které je zároveň podmínkou meziosobní vztahovosti.

Srdce z masa, onen sval rozhánějící v těle krev, je pak výhradně u člověka symbolem duchovního či metafyzického srdce - hlubiny či jádru lidské bytosti.

U krokodýla nemůže srdeční sval být symbolem onoho duchovního jádra bytosti, protože krokodýl není osobou a nenosí v sobě ani tu hlubinu, kterou v sobě zakouší v tomto viditelném světě výhradně jenom člověk.

Biblická antropologie výše uvedené plně potvrzuje: Pouze asi 20% výskytů slova srdce (hebrejsky leb, lebab,) ve Starém zákoně označuje anatomický orgán našeho těla a zhruba v 80% výskytů se jedná o metaforické označení tajemného jádra lidské bytosti, lidského nitra (hebrejsky gereb).

Je tedy zřejmé, že nemůže být člověkem spáchán žádný hřích, který by byl jakýmkoli způsobem mimo lidské srdce, který by se netýkal tohoto samotného jádra lidského nitra.

Schopnosti lidského srdce.

Srdce v první řadě poznává, či spíše má schopnost pochopení, porozumění, vhledu, a to vše je velmi úzce vázáno na zvláštní Boží dar a na konkrétní vztah k poznávanému či prožívanému.

(Dt 29,2-4)
Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim: Sami jste v egyptské zemi viděli vše, co Hospodin před vašima očima udělal s faraonem, se všemi jeho služebníky a s celou jeho zemí.
Na vlastní oči jsi viděl veliké zkoušky, znamení a ty veliké divy.
Až do dnešního dne vám však Hospodin nedal srdce k porozumění, oči k vidění, ani uši k slyšení...

Zde se nejedná o poznání abstraktní, nezúčastněné, teoretické, vědecké, nýbrž o poznání bytostně lidské, konkrétní, o zkušenost, zážitek a především o schopnost pronikat za jevy, k jádru událostí či zkušeností. Jedná se tedy o poznání a porozumění bytostně existenciální, které však nezůstává pouze u fenoménu, a proto dokáže pronikat jaksi "za něj" a "do něho". Jenom jádro, tajemný střed lidské existence je s to vskutku vhlížet do "nitra" konkrétních věcí, událostí, osob. Srdce se tedy projevuje jako schopnost od konkrétnosti neodtrženého "metafyzického" poznání v prapůvodním, antropologickém slova smyslu.

To, k čemu v posledním důsledku míří poznání srdce, však nejsou věci, ale osoba či osoby. Proto je srdce výsostným místem poznání - zakoušení Hospodina ("Dám jim srdce, aby mě poznali, že já jsem Hospodin. Budou mým lidem a já jim budu Bohem, neboť se ke mně navrátí celým srdcem". - Jer 24,7).

Další schopností srdce je paměť (např. Dt 4,39).

Nejedná se o uchování abstraktních poznatků, pouček, o vypočítavé zmocňování se údajů, nýbrž o památku konkrétních událostí i jejich prožitků jak na intelektuální, tak na hodnotové či emotivní rovině (Jeho matka pak uchovávala všechna ta slova ve svém srdci.  - Lk 2,51). Izrael si přesně takovým způsobem připomínal a uchovával ve svém srdci vysvobození z Egypta i ostatní velkolepé Boží činy v dějinách spásy.

Srdce je také sídlem rozhodování, ale i konkrétních citů, vznětů, tužeb, chtění - to znamená i lásky.

(Dt 6,4-6)
Slyš, Izraeli: Hospodin, náš Bůh, Hospodin je jeden!
Proto budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou.
Ať tato slova, jež ti dnes přikazuji, zůstanou ve tvém srdci.

Dlužno upozornit, že se opět nejedná o abstraktní pojem lásky, ale o konkrétně prožívaný vztah k Bohu jako k osobnosti. Srdce je tudíž onou hlubinou bytí, kde se člověk rozhoduje pro Boha, nebo proti němu. "Touhu poznat pravdu a nakonec Boha samého vložil totiž do lidského srdce Bůh, aby člověk tím, že pozná a bude milovat Boha, mohl dosáhnout také plné pravdy o sobě samém" (Jan Pavel II.)

Milování Boha z celého srdce je spojeno s našim vědomým rozhodnutím, má - li ale být úplné, musí se ale stát naší novou přirozeností.

Na tomto místě si dovolím upozornit na velmi zajímavý aspekt: pravá láska znamená, že milovaný přebývá v srdci milujícího a opačně. Srdce je schopno pronikat druhým srdcem a nechat se druhým pronikat, je tajemstvím v tajemství. Symbolem tohoto vzájemného přebývání v druhém je na obecné antropologické rovině vzájemné objetí.

Lidské srdce je tedy také schopno perichoreze (vzájemného prostupování osob) o kterém hovoří trinitární teologie.
Plnost perichoreze je jedině v Bohu, kde osoby Trojice přebývají vzájemně jedna v druhých dvou a druhé dvě v oné třetí.
Právě na tomto základě Ježíš říká: "... já jsem v Otci a Otec ve mě". (J 14,10)
Ježíš zde hovoří nejen o tajemství věčné Trojice, ale také o tajemství svého lidského srdce.

Pokud se jedná o vzájemný vztah mezi křesťanem a Kristem, Ježíš neváhá tvrdit: "Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm". (J 6,56)

Krásně to potom vyjádřil apoštol Pavel: Nežiji už já, ale žije ve mě Kristus.
Toto vzájemné přebývání je právě díky schopnosti lidského srdce přebývat v druhém a hostit v sobě druhého evidentně tajemstvím srdce.

Jestliže ideálem církve je, aby všichni pokřtění měli "jedno srdce" a "jednu duši" (Sk 4,32), pak se opět jedná o tajemnou schopnost srdce týkající se perichoreze.

A v tom také tkví pravá podstata církve jakožto ikony Trojice. Církev má být tajuplnou jednotou srdce v mnohosti osob a mnohostí osob v jednotě srdce.

Stejně jako eucharistie, tak i církev tedy zůstává mimo oblast teologie srdce zcela neproniknutelným tajemstvím.
Možná si teď budeme umět dát do nových souvislostí to, že církev se zrodila z Kristova probodeného boku, z jeho probodeného srdce.

Výše uvedené příklady prolínání antropologie a trinitologie ukazují na skutečnost, že právě lidské srdce je díky schopnosti perichoreze, kterou smíme v tomto životě zakoušet prozatím jen částečně a odstupňovaně, vpravdě "zbožštitelné".
Díky schopnosti perichoreze je srdce s to nechat se prostoupit tajemstvím a uchovávat ho v sobě přítomné a živé, je schopno obdivuhodné zpřítomňující, řekli bychom liturgické, paměti. Jestliže srdce poznává, chápe - pamatuje si, zpřítomňuje - miluje, proniká druhým a je schopno se jím nechat pronikat, pak je zcela na místě položit otázku, v jakém poměru je lidské srdce k lidskému duchu (ruach, pneuma, spiritus) a k lidské mysli (nús, mens).

V Bibli se relativně často můžeme setkat s jistým paralelismem mezi výrazy leb, lebab na straně jedné a ruach na straně druhé.
Všeobecně známý je text" Stvoř mi čisté srdce, Bože! Obnov ve mě ducha vytrvalosti. (Žl 51,12)

Velmi výmluvný je výrok, s nímž se setkáváme v knize proroka Ezechiela, kde mluví Hospodin, dávající příslib: "A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha (Ez 36,26).

Jak srdce tak duch budou "nové" - totiž v perichorezi (v objetí Božím) proniknuty, proměněny, uzdravovány Duchem Božím.

Srdce z masa znamená citlivost a rozhodně není protikladem ducha, který je stejně Božím darem jako nové srdce.

Vztah mezi lidským srdcem a Duchem svatým odráží velmi zřetelně Pavlova slova: A naděje nezklame, neboť Boží láska je vylita do našeho srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán. (Ř 5,5; srv. 2 Kor 1,22; Gal 4,6).

Zvlášť Gal 4,6 nám dává pochopit pravý význam toho, proč Hospodin v důsledku naší perichozeze s Bohem (která začala obléknutím Krista ve křtu) pojmenovává naše srdce i našeho ducha jako "nové" - (novost ve smyslu Ř 6,3-4).

A protože jste synové, Bůh poslal do vašich srdcí Ducha svého Syna, volajícího: "Abba, Otče!

Přebývá - li Boží Duch v srdci člověka, pak se jedná o onu tajemnou perichorezi lásky, o ono vzájemné pronikání srdcí. Úzká vazba mezi srdcem a duchem a Duchem svatým nás proto vede přímo k závěru, že nejvlastnějším symbolem Ducha svatého by mělo být srdce.

Můžeme uzavřít, že pojmy srdce a lidský duch jsou si velmi blízké, ba mohou se dokonce překrývat a označovat jedno a totéž tajemství.

Lidské srdce, lidská mysl, lidský duch je také "místem", kde se do člověka výsostným způsobem vtiskuje Boží obraz. Srdce je tajuplným a každé analytické definici se vymykajícím "místem", kde tajemství člověka ústí do tajemství samotného Boha. Je tedy jakousi svatyní, či dokonce velesvatyní v nitru člověka.

Je to srdce, které pociťuje Boha, a nikoli rozum. Hle tedy, co je víra: Bůh pociťovaný srdcem, nikoli rozumem (B. Pascal).

Zpracováno volně s pomocí následující literatury:
Nová Bible Kralická.
Novotný: "Biblický slovník".
Pospíšil: "Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel".

 
Příbuzné odkazy
· Více Studijní materiály
· Novinky od Olda


Nejčtenější článek Studijní materiály:
Plzeňská náboženská scéna III.


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 0
Hlasů: 0

Prosím, ohodnoť tento článek:

Vynikající
Velmi dobrý
Dobrý
Průměrný
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Co je vlastně lidské srdce." | Přihlásit/Vytvořit účet | 156 komentáře | Prohledat diskusi

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Pavell v Pátek, 25. říjen 2013 @ 20:59:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Srdce zůstává i nadále místem vnitřních bojů, místem rozhodování mezi dobrem a zlem. K čemu by nám jinak byla Boží zbroj, o které hovoří apoštol Pavel?"

Pane Oko, prosím neurazte se, ale takovou větu může pronést jen někdo kdo proměnu srdce ještě nezažil. Proč tak proti proměně srdce tolik brojíte? Znovuzrodíme se v Duchu svatém, On nám dává nové srdce. To nové srdce již není místem vnitřních bojů, to bylo to staré srdce. Nové srdce není místem pro rozhodování mezi dobrem a zlem. Nové srdce je od Boha a je Bohu zcela oddané. Nové srdce se rozhodlo výhradně pro Boha, lásku a dobro. Nové srdce nás varuje před hříchem a hřích ho tíží. Víte mě to tak připadá jakoby jste ustrnul přesně na hranici při výměně srdce starého za nové. Jakoby ve Vás probíhal boj mezi srdcem starým a novým. Moc bych vám přál aby vaše nové srdce zvítězilo. K tomu Vám pomáhej Bůh.Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 25. říjen 2013 @ 21:54:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane Pavlle, naprosto s vámi souhlasím. Oko totiž ještě nepochopil, že u znovuzrozeného člověka se neodehrává duchovní boj v srdci, ale v mysli. Srdce znovuzrozeného člověka už patří Pánu Ježíši a On v něm kraluje a tudíž už tam nemůže vítězit hřích. To místo, kde se odehrávají boje je mysl.Řím.12,2 ; 2.Kor.10,4-5 ; 2.Kor.11,3.  A mysl je funkcí těla oživeného krví - řecky sarx. A to jak známo je ještě hříšné a snaží se naše srdce svést k hříchu, ale u znovuzrozeného člověka se mu to nedaří, protože i když třeba v mysli nebo tělem zhřešíme, není nám v tom dobře a to právě díky novému Duchu, který nám byl do srdce dán, aby nám zjevoval Boží vůli. A tak mysl je tím bojištěm kde Duch zjevuje Boží vůli - pravdu a lásku a tělo a duchovní mocnosti zla se zase v mysli snaží prosadit své sobecké touhy.
Nejlepší definicí, kterou jsem zatím poznal je, že srdce člověka je místo, kde se setkává duch člověka s duší člověka. U hříšného člověka je duch ve stavu smrti a nechává duši volný prostor hřešit. Takový člověk má zalíbení ve svých hříších. Kdežto znovuzrozený člověk má v srdci svatého ducha - ducha Kristova a ten bojuje proti sklonům duše hřešit.


]


Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 28. říjen 2013 @ 12:47:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Bylo by pro vaše vystřízlivění jistě velmi užitečné, kdybyste se vrátili třeba k případu krále Saula, kterému také doslova "proměnil mu Bůh srdce v jiné" (1 Sam 9,9) - Přesto netrvalo dlouho a k Saulovi se dostalo další slovo od Hospodina: Protože jsi zavrhl Hospodinovo slovo, i on zavrhl tebe jako krále (1 Sam 15,23)."...

Saulovo srdce - to srdce proměněné od Boha, to srdce jiné, nové, se znovu stalo nevěrným.
..."Nové srdce není místem pro rozhodování mezi dobrem a zlem. Nové srdce je od Boha a je Bohu zcela oddané. Nové srdce se rozhodlo výhradně pro Boha, lásku a dobro. Nové srdce nás varuje před hříchem a hřích ho tíží. "...

Opravdu jsi nepostřehl, že tvoje slova jsou v rozporu s realitou života?


I nové srdce je stále místem rozhodování mezi dobrem a zlem.

Proto svatopisec píše bratrům, křesťanům s už znovuzrozeným srdcem:
(Žd 3,12-14)
Dávejte pozor, bratři, aby snad v někom z vás nebylo zlé a nevěrné srdce, jež by se odvracelo od živého Boha,
ale den co den se vzájemně napomínejte, dokud se ještě říká "dnes", aby někdo z vás nebyl zatvrzen oklamáním hříchu.
Stali jsme se přece účastníky Krista - udržíme-li si ovšem to počáteční ujištění pevné až do konce,...Kdyby bylo to nové srdce Bohu zcela oddané, nebylo by potřeba podmínky vytrvání v dobrém až do konce. Tolik ti nedochází?


]


Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Úterý, 29. říjen 2013 @ 14:22:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nepochopím , oko, proč ale napomínat ty, kteří se drží počátečního ujištění. Pokud mají smělou jistou, je přece vše v pořádku.Podle Tebe ne? Apoštol Pavel také píše něco ve smyslu : "My nepatříme k těm, kdo odpadají,  ale k těm kdo vydrží." O tom je jistota naší , i jeho víry, oko - Kristovy víry !


]


Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Pavell v Úterý, 29. říjen 2013 @ 21:01:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane Oko, Saul ještě nebyl v Nové smlouvě a jeho proměněné srdce je nedokonalým předobrazem dokonalé proměny srdce v Kristu!! 


]


Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Středa, 30. říjen 2013 @ 08:27:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A co třeba Démas, Pavlův spolubratr v hlásání evangelia?


]


Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Úterý, 29. říjen 2013 @ 21:30:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, oko souhlasím: - den co den se vzájemně napomínejte, dokud trvá ono "dnes" -

Ono "dnes" znamená ,že dnes je den spasení. Oko , dovol mi prosím otázku. Jsi  dnes spasen?


]


Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: unshaken v Pátek, 25. říjen 2013 @ 21:00:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobré shrnutí biblického pojmu "srdce". Opravdu dobré, oko. Všechno dobře do sebe zapadá. Vírou přicházíme k Bohu i rozumově. Věřit v Boha je čistě rozumová záležitost, neboť je nerozumné popírat něco, o čem se můžeme pozorováním skutečností (například pozorováním stvoření) sami přesvědčit. Věřit Bohu je také rozumovou skutečností (i když obtížnější), neboť se o Božích pravdách a divech můžeme sami přesvědčit, případně přijmout přesvědčení jiných, kteří nám podají své svědectví.

Ale milovat Boha - nebo jak je v posledních dobách zvykem, pojmenovat to jako láskyplný "vztah s Bohem"- to již je jedině srdeční záležitostí. Přičemž jako sídlo vztahu můžeme přijmout podle starých zvyklostí srdce, či podle novějších poznání mozek. Na tom však vůbec nezáleží.

Mně osobně více vrtá hlavou, že milování Boha je věc emocí. A emoce jsou zrádné, většinou mimo naši vůli. Takže tu správnou lásku, byť je to láska plná emocí, lze za správnou považovat jen tehdy, když naše emoce ovládá Pán, který tím pádem musí být v nás samotných. Jinak to nemůže správně fungovat.Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Pavell v Pátek, 25. říjen 2013 @ 21:11:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
K těm emocím Vám něco řeknu pane Unshakene. Když emoce vychází z lásky vše je většinou v pořádku, ale když láska vychází z emocí, nejedná se většinou o lásku. Může za tím být obyčejná žádostivost těla. Za krásným pocitem nemusí vždy stát láska. Láska k nám přichází od Krista přes Ducha svatého, nepřichází jako emoce, přichází jako velká duchovní hodnota. Láskou je naplněné celé nebe. Láska je podle mne životním prostorem Boha a svatých duchů.


]


Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: unshaken v Pondělí, 28. říjen 2013 @ 21:08:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Už tě vidím, jak analyzuješ, zda tvá láska vychází z emocí nebo emoce z lásky. Dozajista máš k tomu objektivní ukazatel.


]


Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Pavell v Úterý, 29. říjen 2013 @ 21:05:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, mám. V daru rozlišování. Není přece těžké rozlišit lásku Kristovu od žádostivé tělesné lásky. Vy snad nedokážete sám v sobě rozlišit projev tělesný a duchovní?


]


Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 28. říjen 2013 @ 13:13:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milování Boha zdaleka není jenom věc emocí, ale také věc volní, věc svobodného rozhodnutí se pro Boha. Milujeme celým svým srdcem, všemi svými schopnostmi - i rozhodnutím rozumu a vůle.

Jen tak je možno vytrvat v lásce až do konce. To není věc nálady!


]


Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: unshaken v Pondělí, 28. říjen 2013 @ 21:05:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Emoce nejsou oko věcí nálady. Jedná se o velmi složitý lidský projev, přičemž nezanedbatelou roli hraje chemie. Tedy jako lidé jsme ovládáni jevy, které jdou mimo naší vůli. Proto mohou být emoce velmi zrádné. K tomu směřovala moje předešlá úvaha. Jejím smyslem bylo upozornit, že láska, tedy láska naplněná vroucími emocemi vztahu s Bohem, může být opravdová jen tehdy, když ji ovládá sám Pán a nikoliv naše tělo.


]


Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 29. říjen 2013 @ 06:10:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Stando, tak ti pomohly články papežů o definitivním rozhodnutí pro Krista a o kultuře prozatímnosti? Pomohlo ti to trochu k tomu, abys pochopil o čem píšeme, když píšeme o tom, že na vytrvalosti a dobrém životě nemáme zásluhu, ale že to je milost od Boha, dar v Ježíši Kristu, který jsme my dostali zadarmo? 


  Láska a spasení opravdu zdaleka není jen věc emocí, aby až emoce vychladnou, tak člověk nedostane milost vytrvat v dobrém, jak sis to představoval (a už snad ne?). To by přece byla milost postavená na hlavu! Milost člověk "nepotřebuje" ve chvíli, kdy jsou emoce "hi" a člověk vlastní silou trvá, ale právě ve chvíli, kdy je nějaký problém, když člověk nevytrvá, selže, něco zkazí, špatně se rozhodne.

  Láska je stejně tak věc rozhodnutí člověka a spasení v Bohu je navíc věc smlouvy v Ježíši Kristu, kterou Bůh vyhlásil a která je věčná.

  Láska nikdy neskončí.


]


Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Úterý, 29. říjen 2013 @ 08:10:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku
Pro Krista jsem se rozhodl už dávno před těmito články.

Na tvou otázku tedy nemohu dost dobře odpovědět. (Jak svého času říkával Klaus novinářům: "Toto je opravdu velmi špatně položená otázka".)     :-)


Láska pro nás nikdy neskončí - pokud v ní ovšem vytrváme.
Jinak by také mohla jít bez účinku i mimo nás.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 29. říjen 2013 @ 21:37:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Stando, tak se tě zeptám jinak.

  Až zase budeme psát o tom, že jsme se definitivně rozhodli pro Krista a přijali jeho oběť, že láska a život s Bohem je věc rozhodnutí a smlouvy a nejen prchavých emocí, že stav srdce není něco "okamžitého", ale že je to velmi trvalá a dlouhodobá záležitost, že nás nezajímá prozatímnost, dočasnost, pomíjivost, ale věčnost, budeš nám i nadále oponovat, nebo se alespoň na takových základech shodneme?

  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Středa, 30. říjen 2013 @ 09:09:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."že jsme se definitivně rozhodli pro Krista a přijali jeho oběť, že láska a život s Bohem je věc rozhodnutí a smlouvy a nejen prchavých emocí, že stav srdce není něco "okamžitého", ale že je to velmi trvalá a dlouhodobá záležitost"...


Proti tomuto pochopitelně nemohu v principu nic namítat, vždyť i já se pro to rozhodl už dávno.


Jen připomenu, že to lidské "definitivní rozhodnutí"  je stále ve významu "dočasné, pomíjivé, prozatímní"  a že věčným se to stane teprve, až to my stvrdíme životem vytrváním v dobrém až do smrti.
]


Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 25. říjen 2013 @ 21:05:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, dokud si budeš plést srdce s duší a mezi ducha a duši budeš klást rovnítko, budeš stále dokola psát takovéto články svědčící o tom, že nemáš zjevení a poznání od Boha, ale pouze z knížek od autorů, kteří na tom s Bohem byli stejně jako Ty - zaměnili duchovní zjevení pravdy za rozumové, duševní poznání. Ale protože Tobě duch a duše jedno jsou, tak nejsi schopen pochopit ten rozdíl a předpokládám, že mě zase zahrneš svými teoriemi, nebo teoriemi nějakých teologů.
Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 25. říjen 2013 @ 21:14:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Obecně platí, že k tajemství se dostáváme v první řadě tak, že stanovíme, čím toto tajemství není.

Takto se k poznání tajemství snaží dostat lidský rozum. Boží tajemství zjevuje Duch Boží. A co je to srdce člověka je Boží tajemství a svým rozumovým mudrováním ho Oko nepoznáš. Stejně tak, jako jsi nepochopil tajemství znovuzrození a stále jako kolovrátek opakuješ svou mantru, že znovuzrozeni jsme ve křtu.
Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Ferra v Pátek, 25. říjen 2013 @ 22:42:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, díky i za tvůj pohled na to, jak se snažíš ZMĚNIT své  lidské srdce SVOU snahou suplující Boží nadpřirozený akt VÝMĚNY.
Musí to být pro tebe frustrující stavět se na místo Boha, navíc  s nejistým výsledkem.
Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 28. říjen 2013 @ 13:10:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." jak se snažíš ZMĚNIT své  lidské srdce SVOU snahou suplující Boží nadpřirozený akt VÝMĚNY."...???


(Žd 3,12-14)
Dávejte pozor, bratři, aby snad v někom z vás nebylo zlé a nevěrné srdce, jež by se odvracelo od živého Boha,
ale den co den se vzájemně napomínejte, dokud se ještě říká "dnes", aby někdo z vás nebyl zatvrzen oklamáním hříchu.
Stali jsme se přece účastníky Krista - udržíme-li si ovšem to počáteční ujištění pevné až do konce...,
Opravdu usiluji celou svou snahou zůstat účastníkem Krista, udržet si toto počáteční ujištění až do konce.


]


Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Pavell v Pondělí, 28. říjen 2013 @ 17:01:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane Oko, lidské usilování v této oblasti je marný boj. Ve verši se píše o tom abychom byli na pozoru, abychom se vzájemně napomínali, abychom si udrželi (víru). Nepíše se abychom o to usilovali. Na to stejně naše lidské síly nestačí. Vždyť to sám jistě ve svém životě poznáváte, jak jsou ty naše lidské síly v duchovním boji nedostatečné. Musíme se proto spoléhat na sílu Boha. Znáte přece slova apoštola Pavla "v čem jsem slabý, v tom jsem v Kristu silný".
Mějte k Bohu více důvěry a spoléhejte se na boží sílu více než na tu svoji. Vždyť Kristovo jho netlačí. 


]


Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Úterý, 29. říjen 2013 @ 07:34:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." Nepíše se abychom o to usilovali."...

Život křesťana je v úsilí o svatost. Být účastníkem Kristova života.

(1 Kor 9,24-27)
Nevíte snad, že ti, kdo běží závod, běží sice všichni, ale vítěznou odměnu dostává jen jeden? Běžte tak, abyste ji získali.
A každý, kdo závodí, je ve všem zdrženlivý. Oni to ovšem dělají, aby získali pomíjející věnec, my však nepomíjející.
Já tedy běžím takto, ne jako v nejistotě; takto bojuji, ne jako bych bušil do větru.
Raději své tělo tužím a podrobuji do služby, abych snad, když kážu druhým, nebyl sám vyřazen.


Nelze být běžcem na závodě bez vlastního úsilí zvítězit, nelze být účastníkem Krista bez vlastního úsilí, bez vnitřních bojů. Co člověka nic nestojí, za nic nestojí a člověk si toho neváží.

Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak to u křesťana určitě není!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Úterý, 29. říjen 2013 @ 12:34:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Právě si Oko nechtíc prozradil, jak si vážíš svého díla. Ale Boží dítě si váží Božího díla. Ty svým úsilím vyprazdňuješ Kristův kříž.
Z Tvých výpovědí jasně plyne, že Ježíš Kristus je pro Tebe jen vzorem člověka - příkladem. A milost přijímáš jen k odčinění Tvých nezdarů se podobat Bohu. Proto potřebuješ stále znova přijímat Krista v eucharistii. Ale existuje díky Bohu i jiná cesta. Kristus v nás. Ne naše napodobenina Krista, ale přebývání živého Krista v nás skrze nového ducha, jenž se zrodil z Ducha svatého.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Úterý, 29. říjen 2013 @ 14:08:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nikoli že já svým úsilím vyprazdňuji Kristův kříž, ale ty jsi vyprázdnil křesťanskou víru na své pobožné virtuální představy. zcela odtržené od reality. Kdo s tebou nesouhlasí, je zatvrzelým hříšníkem, který odmítá milost.

..."Z Tvých výpovědí jasně plyne, že Ježíš Kristus je pro Tebe jen vzorem člověka - příkladem. "...
Možná ve tvém virtuálním světě. Pro mě je Kristus i vzorem pro život i středem života, ústřední osobou, klem které se odvíjí všechno dění - včetně těchto komentářů.
Být účastníkem Kristova života je přece víc, než jen nějaké napodobování vzoru.  Je to živý nepřetržitý uskutečňovaný vztah
.


Ježíš Kristus je můj Pán a Mistr.
Ano, je mi správným vzorem pro život.


(J 13,13-17)
Vy mě nazýváte Mistrem a Pánem a říkáte to dobře, neboť jím jsem.
Jestliže jsem tedy já, Pán a Mistr, umyl nohy vám, i vy máte mýt nohy jeden druhému.
Dal jsem vám totiž příklad, abyste se i vy chovali, jako jsem se já zachoval k vám.
Amen, amen, říkám vám: Služebník není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal.
Víte-li tyto věci, jste požehnaní, budete-li je dělat."


(Žd 12,1-2)
Proto i my, obklopeni takovým oblakem svědků, odložme každou zátěž i hřích, jenž nám tak snadno bývá překážkou, a s vytrvalostí běžme závod, který leží před námi.
Hleďme na původce a dokonavatele víry Ježíše, který pro radost, jež ležela před ním, podstoupil kříž nedbaje na hanbu a posadil se po pravici Božího trůnu.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Ferra v Úterý, 29. říjen 2013 @ 18:34:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Nelze být běžcem na závodě bez vlastního úsilí zvítězit, nelze být účastníkem Krista bez vlastního úsilí, bez vnitřních bojů. Co člověka nic nestojí, za nic nestojí a člověk si toho neváží.

Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak to u křesťana určitě není!"


Aha, takže ty jsi vlastně dosud nepřijal dar věčného života skrze zástupnou smrt Krista na kříži, protože "co člověka nic nestojí, za nic nestojí a člověk si toho neváží."
Ty čekáš na svůj kříž, a Kristovou obětí pohrdáš, neb tě nic nestála?]


Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 29. říjen 2013 @ 21:12:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Ano, takto to u křes´tanů určitě není a je dobře, že už to víš. Snad nás tedy do této pozice tímto svým mylným dojmem nebudeš dále manipulovat.

  Naprosto všichni křesťané, které jsem potkal (a i mnozí nekřesťané) si oběti Ježíše a daru spasení váží nadevše, byť ten dar dostali zadarmo, z milosti a bez jediné vlastní zásluhy nebo námahy. Mohu tě ujistit, že tak hloupý a lehkovážný postoj, jaký prezentuješ těmito slovy stále dokola, jsem mezi křesťany nepotkal.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Středa, 30. říjen 2013 @ 09:16:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Život křesťana je v úsilí o svatost. Být účastníkem Kristova života."...


Tomuto říkáš hloupý a lehkovážný postoj?

Hloupým a lehkovážným postojem je tvrzení, že my sami se nemusíme snažit, že nás prostě Bůh změní a všechno pak jde už lehce a jaksi samo od sebe. Že žít svatě je prostě Bohem daná nová přirozenost, nevyžadující od člověka už žádné doplnění, žádnou námahu..


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Ferra v Středa, 30. říjen 2013 @ 10:18:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud dostaneš nové srdce schopné konat dobro, dostal jsi snad dar, který netřeba využívat v daných intencích, anebo teprve ten, kdo dostal od Boha "nohy" může běžet, a ne ten, kdo plazem v prachu od přirozenosti jest, snažíce se bez nohou běžet, což tvůj případ jest, abys jen vypadal jako běžec?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Ferra v Středa, 30. říjen 2013 @ 10:33:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bohu budiž všechna sláva přičtena za naše skutky v Něm konané, provedena darovanými duchovními orgány k tomu schopnými, a ne mrtvole snažící se sama sebe oživit. 

Tvá sláva jen odvarem Jeho. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Středa, 30. říjen 2013 @ 20:00:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh ti dá "nohy", abys vůbec byl schopen vyběhnout na kopec.
Ale samotná tato skutečnost "nohou" ještě vůbec nezajistí, že na ten kopec i vyběhneš.

Sám se pro to také musíš rozhodnout, vynaložit námahu, zpotit se, vydat energii...." ten, kdo plazem v prachu od přirozenosti jest, snažíce se bez nohou běžet, což tvůj případ jest"...

Zloděj křičí: "Chyťte zloděje"!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 30. říjen 2013 @ 19:12:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tomuto říkáš hloupý a lehkovážný postoj?

  Stando, já jsem citoval a komentoval tvůj konkrétní postoj, který často opakuješ. 

  Asi sis nevšiml. 

  Tak ti znovu tvůj hloupý a lehkovážný postoj zopakuji: 

  "Co člověka nic nestojí, za nic nestojí a člověk si toho neváží. Lehce nabyl, lehce pozbyl.

  Takto hloupě a lehkovážně uvažuje svět a tento postoj se objevuje v tvých příspěvcích. Nevím, jak moc ho myslíš vážně.

  Věci, kterých si v životě naprosto nejvíc vážím, 
mají jednu velmi charakteristickou vlastnost: 
Nic mne nestály, dostal jsem je naprosto zadarmo, 
jako dar, nic jsem neudělal proto, abych je měl. 
A u mnohých z nich jsem pro to ani nic nemohl udělat, 
jen ten dar přijmout.

  Moje rodiče mám zadarmo, nezaplatil jsem za ně 
ani kouskem své námahy a snažení. Svůj život mám zadarmo, 
neudělal jsem ani jeden skutek, kterým bych si ho zasloužil. 
Když mi bylo kousek přes třicet, šel jsem na několik let 
do důchodu a věnoval se rodině a církvi. Zadarmo, z milosti. 
Spasení v Ježíši mám zadarmo, bez jediného skutku, 
stejně jako svatost: Byl to Ježíš, kdo mne vykoupil z hříchu, 
já za to nezaplatil ani haléř. A tak by se dalo pokračovat.

  Všechno to jsou věci, lidi, skutečnosti, 
kterých si nesmírně vážím, mnohem více, 
než věcí, které jsem si vydřel těžkou námahou.


Co člověka nic nestojí, za nic nestojí a člověk si toho neváží. Lehce nabyl, lehce pozbyl.

  Je hloupý a lehkovážný postoj, vycházející z převráceného
srdce plného hříchu. Běžný ve světě, samozřejmě, 
ve světě, který ve zlém leží a je pod hříchem a smrtí.

  Mezi křesťany jsem takto hloupý postoj nepotkal.
Naopak jsem slyšel svědectví desítek lidí, kteří si po znovuzrození
začali vážit svých rodičů, práce, rodiny a nejbližších, svého života.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Středa, 30. říjen 2013 @ 19:55:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Moje rodiče mám zadarmo, nezaplatil jsem za ně ani kouskem své námahy a snažení."...


Vždycky jsem tvrdil: Na počátku je vždycky milost od Boha. V tomto případě tví rodiče. Pak přichází na řadu spolupráce člověka s Bohem. A ta už není zadarmo, vyžaduje úsilí, často maximální.

Nezaplatil jsi tedy za své rodiče ani kouskem námahy nebo snažení.
Ale jak vycházíš se svými rodiči dneska? Stále jsou pro tebe Božím darem, jsou stále nedílnou součástí tvého života, mají stále místo ve tvém srdci? Za to se už platí námahou!
Život ve společenství lásky vždycky vyžaduje námahu a odříkání, umenšování sebe na úkor jiných.Podobně: "Svůj život mám zadarmo, neudělal jsem ani jeden skutek, kterým bych si ho zasloužil".

Na počátku byla milost od Boha.
Ale růst v životě, naplnit svůj život, už bez skutků a bez úsilí prostě nejde
.

Co nic nestojí, za nic nestojí. A náš život má přece velkou cenu. S lehkovážností nebo dokonce s hloupostí to opravdu nemá co dělat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 01. listopad 2013 @ 13:00:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Někdo se celý život dře, jen aby vydělal peníze, někdo se celý život usilovně snaží, aby se aspoň trochu podobal Bohu, tak jak si myslí že Bůh vypadá. A oba skončí v pekle, protože celou dobu jim šlo jen o sebe. Oba totiž pohrdli DAREM milosti - znovuzrozením svého ducha z Ducha svatého. Ten zajišťuje člověku vzkříšení z mrtvých. Řím. 8,10
Oko, ze všech Tvých příspěvků vyčuhuje Tvá úporná snaha si něco zasloužit, být na něco hrdý, něčeho dosáhnout, nedostat nic zadarmo. A také Tvá povýšenost nad ty, kteří to tak nečiní. Ke Tvé smůle, je však dar nového, svatého ducha - dar věčného života zdarma. Teda ne tak docela. Pokud ho chceš dostat, musíš Bohu obětovat to tvé úporné snažení polepšit v sobě to hříšné srdce, toho starého člověka a přijmout zdarma srdce nové. Pak můžeš začít pracovat pod jeho vedením. Proto Ti stále opakuji: nejde o vnější skutky, ale o motivy těch skutků. O to, co(kdo) Tě k nim vede.


]


Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 25. říjen 2013 @ 23:10:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Stando, díky za článek. Už se hodně blížíš jádru křes´tanství, tomu, co je opravdu důležité. 

  Ano, "srdce" a "duch" člověka "jsou si velmi blízké, ba mohou se dokonce překrývat 
a označovat jedno a totéž tajemství" jak jsi hezky napsal. Pro mne "srdce" člověka 
a "duch" člověka je tentýž pojem. Pojem "duch" člověka jsem přestal používat kvůli tobě, 
aby tě to neiritovalo a nemátlo a nezačal jsi zase s tou svou "duchovou duší". 

  Myslím, že tři čtvrtě těch slovních kliček v článku se dalo docela vynechat, 
jsou jen ukázkou toho, jak jde udělat docela jednoduchá věc složitou.

  Někteří lidé mají dobré srdce a někteří mají zlé srdce. Do nebe se pak nedostane 
člověk za to, co udělal (natožpak za to, co neudělal!), ale dostane se tam proto, 
jaký je. Člověk, který má zlé a zkažené srdce v nebi nebude. Proto taky v nebi 
nebude hřích ani bolest ani nic takového.


Někteří zde podléháte mylnému dojmu, že když vám Bůh "vyměnil" srdce, je už pak nemožné od Boha odpadnout, protože nové srdce radostně souhlasí s Božím zákonem. 

  Docela by mne zajímalo, o kom v této větě píšeš a ještě vykáš. Podle příspěvků co čtu 
je jediný, kdo tomuto mylnému dojmu podlehl, jakýsi člověk píšící pod nickem "oko" a jménem Standa. 
Od nikoho jiného jsem tuto věc nečetl ani neslyšel. 

  Ale je možné, že jsem to přehlédl.  V této věci už je tvá vzpoura a opozice na správném místě a je zjevné, že podle stavu 
svého srdce si asi myslíš, že lidé, kteří zažili tu vnitřní proměnu srdce podle Božího slova
si něco vymýšlí nebo namlouvají a nepíší pravdu.

  Tak věz, že takto to skutečně funguje. To, co Bůh dává je pevné, trvalé.
"Stav srdce" není něco "okamžitého" jako barva chameleona. 
Když Bůh vymění srdce a dá člověku věčný život, tak to není na pět minut. 

  To nové srdce, ten nový duch, kterého Bůh dá dovnitř člověka je právě ten prostředek,
kterým Bůh působí, že člověk dodržuje Boží zákony.


Je možno lidské srdce doslova vyměnit za jiné, aby i tak zůstala totožnost člověka pořád stejná?

  Z těchto tvých otázek mi připadá, že jsi snad opravdu pochopil jádro křesťanství.

  Ne, není to možné a pochopil jsi to správně. Výměnou srdce se mění identita člověka. 


  Jaké je srdce člověka, takový je člověk. 

  Když má člověk zlé a zkažené srdce, je to zlý a zkažený člověk.

  Když má člověk dobré a citlivé srdce, je to dobrý a citlivý člověk.

  Proto také jako křesťané mluvíme o "starém člověku" a o "novém člověku"

  Jádrem křesťanství je právě tahle výměna identity. "Nový člověk" je ten dar od Boha 
a ten "Starý člověk" je pohřben, aby už nikdy nevstal. 

  To je to nové srdce citlivé, ze kterého jde život a to staré, kamenné, plné hříchu.

Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Pavell v Pátek, 25. říjen 2013 @ 23:41:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proměna srdce se nedá pochopit. Musí se to zažít. Je zvláštní, že až pak člověk pochopí, že to nové srdce nemusel vůbec hledat někde vně, a že celou dobu ho měl zapečetěné v sobě. Jen srdci prostě nenaslouchal. Staré srdce je těžké, návykové a člověk se ho nerad zbavuje. Nové srdce je lehké jako pírko, ale i pevné jako skála, spojuje nás s Bohem, chrání nás před zlem, zažíváme v něm hluboký Kristův pokoj. Možná mi to někdo nevěří. Proto řeknu něco ze života. Jednou jsem se náhodou dostal do bytu satanisty. Měl tam oltář plný satanských a okultních symbolů a taky černé magie. Měl tam nějakou mísu s lebkou, v ní něco jako krev a vedle ozdobenou lžičku. Nepříjemný zážitek, ale to nové srdce dává i při takové situaci naprostou jistotu boží ochrany. To duchovní zlo jde jakoby kolem a člověk se ho vůbec nebojí. 
Nové srdce přeji ze srdce každému. Kdo ho hledá, ať se srdci ukrytému ve svém nitru učí naslouchat a jednou ten velký objev a proměna přijde. I Bůh má z této proměny radost a tu boží radost jako znovuzrození intenzivně vnímáme. Vždyť se při proměně srdce stáváme božími dětmi a dědicové Krista. 


]


Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 26. říjen 2013 @ 01:20:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Ahoj Pavle.

  Také tomu rozumím tak, že člověk rozumem není schopen tyto věci pochopit. Mám stejnou zkušenost jako Standa, že jsem křesťanům celkem dlouhou dobu oponoval a nevěřil tomu, že to, co je v písmu, je pravdivé. Myslel jsem si také, že si to křesťané namlouvají a že nic takového neexistuje. Až když jsem přijal Ježíše, mohl jsem pochopit, o čem to písmo je.

  Standa se o věci zajímá, evidentně mu nedávají spát a ryje do věcí. I když se mu spousta z toho, co píšeme, převrací v hlavě do nepodoby, poslední dobou je vidět, že některé věci pochopil dobře, jen má neodolatelnou potřebu oponovat co může. Myslím, že si zaslouží, abychom mu napsali svědectví že života, byť si třeba ve svém stavu a podle své zkušenosti bude myslet, že si to, co žijeme, jen namlouváme.

  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Pavell v Sobota, 26. říjen 2013 @ 15:14:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Cizinče.
Je neslušné se bavit o někom a rozebírat ho, ale snad mi to co nyní napíšu pan Oko odpustí a nebude se na mne zlobit. 
Podle toho co pan Oko píše u něj pozoruji pozvolnou proměnu srdce. Někdy je proměna srdce rychlá a zcela radikální. V případě pana Oka je to však proměna pomalá, kdy staré srdce umírá dlouho a při umírání kope jako zdechávající kobyla. Nové srdce nejde rozumem najít, nejde pro jeho svobodu uchopit ani pochopit. Musí se zažít. Mnoho starších lidí má od Boha nové srdce aniž bychom to vůbec tušili. Starší lidé bývají pokorní, smíření s nemocí, osudem. Odpustili těm co jim v životě ublížili. Nikomu své náboženské názory nevnucují. To všechno je projev lidí, kterým Bůh dal nové srdce. Novému srdci stačí jen naslouchat a ono nás postupně celé prostoupí, jenže to staré srdce rádo to nové přehlušuje. Pokud dáme novému srdci prioritu, staré srdce navždy zemře. Nové srdce nás k Bohu natolik poutá, že o tom evangelista prohlásil- "Co nás může odloučit od lásky boží?"


]


Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 26. říjen 2013 @ 15:56:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pavlle, skloňuješ tu "slušnost, slušné jednání" tak často, že mi to začíná připadat jako nějaká tvá modla! Co tě k tomu vede?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Sobota, 26. říjen 2013 @ 16:53:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy, nevšiml jsem si, že by Pavell skloňoval slovo slušnost. On hovoří o tom, jak se chová člověk, který má nové srdce.
Ap. Pavel také píše křesťanům jak se mají chovat. Zkus si to schválně v epištolách najít. Já teda moc nechápu, co mají někteří křesťané proti slušnosti, pokoře a lásce. Co vás vede k té agresivitě vůči slušným lidem? Z koho myslíš, že má Bůh větší radost: z člověka, který zná bibli nazpaměť a neustále hovoří o Bohu, a nebo z toho, kdo jedná jako Bůh, protože si ho zamiloval a nechá ho působit ve svém srdci? Jakub 3,13-18.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 26. říjen 2013 @ 17:18:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
... nevšiml jsem si, že by Pavell skloňoval slovo slušnost. No, já jsem si toho, Karle, všiml; a bylo to i tehdy, když se nikdo neslušně nechoval.

On hovoří o tom, jak se chová člověk, který má nové srdce. Ano, teď o tom hovoří v souvialosti s tímto článkem, který je o srdci, ale jindy mluvil o slušnosti bez této souvislosti.

Ap. Pavel také píše křesťanům jak se mají chovat. Ano, ale nikde v Pavlových listech nenajdeš - chovejte se slušně, nechováte se slušně apod. V Pavlových listech jde totiž především o život, o Krista jako život věřících, nikoli o slušnost.

Já teda moc nechápu, co mají někteří křesťané proti slušnosti, pokoře a lásce. Co vás vede k té agresivitě vůči slušným lidem?
Ani já nechápu, co mají někteří křesťané proti slušnosti, pokoře a lásce. Nepatřím k lidem, kteří by měli něco proti slušnosti a už vůbec ne k těm, kdo by byli agresívní vůči slušným lidem. Takže mě, prosím, s ničím takovým nespojuj.

Z koho myslíš, že má Bůh větší radost: z člověka, který zná bibli nazpaměť a neustále hovoří o Bohu, a nebo z toho, kdo jedná jako Bůh, protože si ho zamiloval a nechá ho působit ve svém srdci? Jakub 3,13-18.

Bůh má největší radost z lidí, kteří Mu dovolí, aby v nich skrze Jeho Syna jako Duch s jejich duchem mohl žít a žil jako jejich život, aby byli Jeho vyjádřením, rodinou, domem, chrámem a nakonec Boží svatým městem - Novým Jeruzalémem, chotí Beránkovou.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: joker v Sobota, 26. říjen 2013 @ 19:07:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Chápu, jak to myslíš, ale třeba v 1. listu Timoteovi, 3. kapitole (požadavky na biskupy a jáhny) Pavel určité charakterové vlastnosti požaduje a i když zde slovo slušnost není zcela explicitně uvedeno, z kontextu imho plyne.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 27. říjen 2013 @ 16:04:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, Tome, ale tyto charakterové vlastnosti jsou produktem Kristova života ve věřících. Tak jako ratolesti neseme ovoce, ale to ovoce je produktem Kristovy životní "mízy" v těch ratolestech. Máme nést ovoce Ducha, ale to ovoce je ovocem toho, že Kristus žije v nás.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: joker v Pondělí, 28. říjen 2013 @ 20:39:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Obecně ano, ale konkrétně u biskupů mezi řádky čtu, že se jedná o kontinuální požadavek na jejich morálku - viz verš 7: Musí mít dobrou pověst u lidí, kteří jsou mimo církev. Ale to je jen můj výklad, většinou se setkávám s názorem, že musí mít dobrou morálku až od obrácení, a to včetně manželek, rozvodů apod. Jenže jakou pověst by měl ve svém okolí notoricky známý děvkař, zloděj, násilník nebo ochlasta, kdyby se stal vedoucím církve? Stáli by jeho sousedi v němém úžasu nad tím zázrakem, nebo by se na něj dívali podezíravě? Věřili by mu to? Nemyslím teď na jeho farníky, jak je znám, ti uvěří čemukoliv. Myslím na lidi mimo církev. Jak by jeho minulost církvi pomohla nebo uškodila? Proto si myslím, že se jedná o kontinuální požadavek na vysoký morální kredit.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Pondělí, 28. říjen 2013 @ 22:05:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Souhlas.


]


Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 28. říjen 2013 @ 13:04:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Jaké je srdce člověka, takový je člověk."...
S tím naprosto souhlasím. Jen dodávám: Jaké bude zítra srdce člověka, takový bude člověk.


Tvrzení diskutujícího zde Pavlla:
"To nové srdce již není místem vnitřních bojů, to bylo to staré srdce. Nové srdce není místem pro rozhodování mezi dobrem a zlem. Nové srdce je od Boha a je Bohu zcela oddané. Nové srdce se rozhodlo výhradně pro Boha, lásku a dobro. Nové srdce nás varuje před hříchem a hřích ho tíží."...


My však víme, že i u znovuzrozeného křesťana se může zlé a zkažené srdce znovu vrátit, znovu se stát skutečností!
A to někteří podle obsahu svých komentářů zcela pomíjíte.


]


Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Pavell v Pondělí, 28. říjen 2013 @ 16:45:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
"My však víme"? Kdo my? Mohl byste prosím upřesnit o koho s v případě "my" jedná?

Pane Oko, nové srdce je boží dar trvalého charakteru. Tvrdit, že to staré srdce se vrací je velkým znevažováním božího daru. Opravdu zde chcete tvrdit, že Bůh nám dává nové srdce, aby ho pak vzal, nebo dokonce, že nové srdce je nedokonalým božím darem nad kterým má staré srdce občas navrch? Takže staré srdce podle Vás neumírá? 
Staré srdce je mrtvé navždy, pokud by jste ho chtěl znovu oživit, musel by jste ho vzkřísit. Vzkříšení něčeho hříšného je evangeliem naruby. Umírá se pro hřích. Hříšné věci nepovstávají k životu.

 Je zde jedna možnost jak nové srdce zničit, a to je urážka Ducha. Nové srdce se opět stane smrtelným, ale tentokrát smrtelným bez možnosti spásy.


]


Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Úterý, 29. říjen 2013 @ 07:19:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pavle
škoda, že nečteš mé odpovědi pod svými námitkami. Pak se zbytečně opakujeme:

..."Bylo by pro vaše vystřízlivění jistě velmi užitečné, kdybyste se vrátili třeba k případu krále Saula, kterému také doslova "proměnil mu Bůh srdce v jiné" (1 Sam 9,9) - Přesto netrvalo dlouho a k Saulovi se dostalo další slovo od Hospodina: Protože jsi zavrhl Hospodinovo slovo, i on zavrhl tebe jako krále (1 Sam 15,23)."...

Saulovo srdce - to srdce proměněné od Boha, to srdce jiné, nové, se znovu stalo nevěrným.
..."Nové srdce není místem pro rozhodování mezi dobrem a zlem. Nové srdce je od Boha a je Bohu zcela oddané. Nové srdce se rozhodlo výhradně pro Boha, lásku a dobro. Nové srdce nás varuje před hříchem a hřích ho tíží. "...

Opravdu jsi nepostřehl, že tvoje slova jsou v rozporu s realitou života?


I nové srdce je stále místem rozhodování mezi dobrem a zlem.

Proto svatopisec píše bratrům, křesťanům s už znovuzrozeným srdcem:
(Žd 3,12-14)
Dávejte pozor, bratři, aby snad v někom z vás nebylo zlé a nevěrné srdce, jež by se odvracelo od živého Boha,
ale den co den se vzájemně napomínejte, dokud se ještě říká "dnes", aby někdo z vás nebyl zatvrzen oklamáním hříchu.
Stali jsme se přece účastníky Krista - udržíme-li si ovšem to počáteční ujištění pevné až do konce,...Kdyby bylo to nové srdce Bohu zcela oddané, nebylo by potřeba podmínky vytrvání v dobrém až do konce. Tolik ti nedochází?


Vzkříšení zla je skutečně evangeliem naruby. Písmo tomu říká "hřích ke smrti".
Ale to právě umí člověk velice dobře a křesťan se před tím  musí umět chránit. Tuto vlastnost jsme zdědili po Adamovi a říkáme jí "hříšná přirozenost" - je to naše náklonnost ke zlému, která každého z nás bude provázet až do naší smrti. Jen se podívej do Písma na Démase, co dokázal udělat se svým novým srdcem!]


Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Pavell v Úterý, 29. říjen 2013 @ 08:46:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane Oko, Saul nežil v Nové smlouvě. A je jenom na Vás, zda budete chtít vidět jaké je proměněné srdce Saula, zatím však bez Krista, a jaké je proměněné srdce tentokrát již s Kristem. Řeknu Vám co je škoda. Škoda je, že našemu Pánu Ježíši Kristu nevěříte natolik, že Vám nemůže dát nové proměněné srdce. Nemusíte věřit mně. Ale prosím Vás, věřte Kristu. Za ním běžte a On vám dá to, co dal mnoha jiným.
Opravdu jsi nepostřehl, že tvoje slova jsou v rozporu s realitou života?
S tím argumentem o realitě života jste mne rozesmál. Vy sám jste jedna z takových realit, a proto mám zahodit vše co mi Bůh dal? To byste chtěl? Abych se vrátil do té vaší reality, ve které se vám samému nelíbí? Ne pane Oko, zůstávám tam kde jsem, a do té vaší reality se mi již skutečně vracet nechce. Na to ji znám až moc dobře. A tom je ten rozdíl mezi námi, chápete? Já se Vám snažím pomoci a dostat vás pryč od té vaší reality do reality nového srdce, ale vy se mne snažíte stáhnout zpět do reality která byla kdysi i moje. 
Můžete se v té vaší realitě vzájemně utěšovat, že jste na tom všichni stejně, že není nové srdce od Boha, které by tuto realitu změnilo v církevní společenství lásky. Pak zde ale nemůžete mluvit o Kristu a křesťanství! Pokud odmítáte nové srdce- odmítáte Krista! A to vše pro tvrdost starého srdce, které tak jako tak stejně jednou zemře. A to je ta Vaše realita se kterou chcete argumentovat vůči mým slovům. Skutečně takovou argumentaci považujete za správnou? Já ji považuji za nekřesťanskou a tendenční.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Úterý, 29. říjen 2013 @ 13:51:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Škoda je, že našemu Pánu Ježíši Kristu nevěříte natolik, že Vám nemůže dát nové proměněné srdce."...

A já myslel, že do lidského srdce vidí jenom Bůh. Jak víš, jaké mám já srdce?  Musím si to do budoucna poopravit: Bůh a Pavell.

Musím však poopravit i tebe: Také já dostal od Boha dar uzdraveného srdce, abych vůbec mohl chodit v novosti života (Ř 6,3-4).

Pavle,
 Démas žil už v Nové smlouvě, to nijak neoddiskutuješ. S novým proměněným srdcem, které dostal zdarma od Boha - a přesto ho zlákal tento svět.
To je realita života, kterou odmítáš vidět.


Já přece nikde nepopíral fakt nového proměněného srdce u znovuzrozeného křesťana!

 Nikdo nemůže mít s Bohem blízké společenství Božího dítěte bez tohoto uzdraveného srdce.

Pro život s Bohem je toto uzdravené srdce nezbytnou podmínkou!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Pavell v Úterý, 29. říjen 2013 @ 22:12:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máte pravdu, do srdce skutečně vidí jen Bůh. Já do Vašeho srdce nevidím, mám však možnost sledovat co z něj vyvěrá, a to s vašim dovolením komentuji. Nechci Vás však nijak napadat, chraň Bůh.
Dokud jsem sám neokusil, mluvil jsem kdysi stejně jako nyní Vy. Ale to se rozumem skutečně vysvětlit nedá. Mrzí mne však to, že vás někteří "znovuzrození" popudili hloupou řečí řečí o vlastní bezhříšnosti a podobně.

Démas měl znovuzrozené srdce? Kde se o tom píše? Spolupracovník apoštola není apoštol a nemusí být nutně znovuzrozený. I někteří apoštolové kteří měli účast na Kristově životě se znovuzrodili až o seslání Ducha, když už byl Kristus v nebi.
Démas a Saul jsou dva naprosto rozdílné příklady. Saul nebyl v Nové smlouvě a proto měl znovuzrozené srdce pouze jako nedokonalý předobraz dokonalé proměny srdce v Kristu v Nové smlouvě.
U Démase nevíme zda vůbec proměněné srdce měl, byl to spolupracovník apoštola a takových tenkrát bylo mnoho.
Pane Oko, proč se mermomocí snažíte stále biblicky dokazovat, že nové srdce je vrtkavé? Proč nechcete vidět a slyšet Kristova překrásná zaslíbení řečená jasně a zřetelně, řečená všem kdož v něm žijí a chtěli by žít?. Jenom snad proto, že si myslíte, že nefungují když vše konfrontujete s realitou světa? Nedělejte to, prosím. 
Byla zde doba kdy náš Bůh stál před Pilátem a ten slovo Slova taky konfrontoval s tehdejší realitou světa. Sarkastickými slovy: A co je pravda?
Jistě víte jaká to byla slova: Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas." A nemístná sarkastická odpověď na tak úchvatné svědectví pravdy od Boha? A co je pravda?
Chápete, to byla ta největší slovní konfrontace Slova s realitou života! Vůči svému vysvětlení proč PŘIŠEL NA TENTO SVĚT mu byl předhozený takový drek a ještě k tomu ve formě hloupé sarkastické otázky. A ještě k tomu nikdo Jeho slovům v pravdě nenaslouchal. 
I Vy pane Oko můžete slyšet Pánův hlas a nejenom občas, když to staré srdce dovoluje, můžete ho slyšet stále a bez přerušení v pravdě v srdci novém. Pánův hlas je vždy v pravdě a pravdu přece není těžké slyšet. Cožpak slyšíte pravdu jenom někdy? Ja ji slyším stále, někdy se libí a někdy taky ne. To záleží na tom zda je to pravda pro radost nebo ku pomoci.Ta nelibá pravda má největší moc nám pomoci v čemkoliv. Jenom ji musíme chtít slyšet a hlavně přijat.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Středa, 30. říjen 2013 @ 08:58:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud se neshodneme na tom, co je to znovuzrození, nemá cenu nic dál rozvíjet.

Znovuzrozuje Bůh mocí Ducha svatého osobou samotného Krista - obléknutím tohoto Krista ve křtu (Gal 3,27). V okamžiku tohoto znovuzrození z vody a z Ducha svatého (J 3,5) se člověk stává křesťanem a údem Kristova tajemného těla - církve. Princip znovuzrození z vody a z Ducha je vírou člověkem přijaté pozvání do života s Kristem, kdy je člověk očištěn od všech dosavadních hříchů a přijat nebeským Otcem za vlastní dítě (ponoření spolu s Kristem do jeho smrti a vzkříšení do života nového Kol 2,8-14; Ř 6,3-7).

Samotný křest Duchem svatým (třeba o Letnicích) je ještě cosi jiného, je obdarováním dary Ducha (Duch si vane, kam sám chce), není však znovuzrozením do křesťana. Písmo zná situace křtu Duchem jak před vlastním znovuzrozením z vody a z Ducha, tak i křest Duchem po znovuzrození.

Démas tedy určitě měl srdce, uzdravené Kristem ve křtu. Jinak by mu Pavel nedovolil hlásat evangelium. Démas je ovšem pro nás výstrahou, že lidské srdce může při naší nedbalosti znovu onemocnět hříchem. Před tímto nebezpečím apoštolové varují na mnoha místech!]


Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 28. říjen 2013 @ 20:08:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
S tím naprosto souhlasím. Jen dodávám: Jaké bude zítra srdce člověka, takový bude člověk.

  Rozumím, Stando. 

  Vycházíš z vaší situace, kdy dnes je srdce nějaké a zítra bude docela jiné, podle okolností a podle toho, co se zrovna do srdce připojí. Něco jako barva chameleona či bungee jumping. 

  Ale nenech se mýlit: 

  Pokud má člověk vrtkavé a křivé srdce, bude to srdce vrtkavé a křivé i zítra, za týden, za měsíc, za rok či za deset let. 

  Nebo ještě horší. Pokud nepřijme Ježíše, samozřejmě.  Napsal jsi v článku:

"Namlouváte si, že vám prý Bůh dal nové srdce, ze kterého vychází věčný život a ten život hřích vytlačuje pryč, čistí život člověka. Tak to ale vůbec ve skutečném životě nefunguje!"


  Musím ti k tomu opět napsat: Vidíš to dobře, logicky, správně. 
Takto to opravdu ve tvém životě, který žiješ, podle toho co píšeš, 
nefunguje. Asi to tak nefunguje ani v životě nikoho, koho bys měl
okolo sebe, tak jak jsme to zažívali v ŘKC my a jak jsem jednoznačně
vysledoval, když jsem hledal korelace mezi lidmi, co prošli jako miminka
svátostí křtu a těmi co neprošli a zjistil, že není žádná.


  Největší chyba, kterou bys teď mohl udělat by bylo to, že by sis 
začal namlouvat, že to funguje, když to ve skutečnosti nefunguje.


  Aby to tak fungovalo, musí být člověk součástí té Boží smlouvy.


  Zkus si tu slova té smlouvy číst a představit si, že to, co Bůh říká
je pravda a v realitě křesťanů je to tak, jak to Bůh říká a jak to 
zaslíbil a není to jinak.  Bůh řekl: Uzavřu s nimi smlouvu pokoje, bude to věčná smlouva s nimi. 
Obdařím je, rozmnožím je a ustanovím uprostřed nich navěky svou svatyni. 
Můj příbytek bude nad nimi, já budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. 
I poznají národy, že já Hospodin posvěcuji Izrael, když bude má svatyně 
navěky uprostřed nich.

  Uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. 
Ne jako smlouvu, kterou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem 
je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země - smlouvu, 
kterou porušili, ačkoliv jsem byl jejich Pánem, je Hospodinův výrok, 
ale toto je ta smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po těchto 
dnech, je Hospodinův výrok: 

Svůj zákon dám do jejich nitra a zapíšu jej na jejich srdce. 
Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. 
Nebudou již učit jeden druhého ani každý svého bratra slovy: 
Poznejte Hospodina! 
Protože mě budou znát všichni, od nejmenšího do největšího, 
je Hospodinův výrok, protože odpustím jejich vinu 
a na jejich hřích již nevzpomenu.

  Hle, shromáždím je ze všech zemí, kam jsem je zahnal ve svém hněvu, 
zlobě a velikém rozhořčení, přivedu je zpět na toto místo a způsobím, 
že budou bydlet v bezpečí. Budou mým lidem a já budu jejich Bohem. 
Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby se mě báli po všechny dny, 
aby se dobře dařilo jim i jejich synům po nich. Uzavřu s nimi věčnou smlouvu, 
že jim nepřestanu prokazovat dobro, a dám do jejich srdce bázeň přede mnou, 
aby se ode mě neodvrátili.

  Dám vám nové srdce a nového ducha dám do vašeho nitra. 
Odstraním srdce kamenné z vašeho těla a dám vám srdce masité. 
Svého ducha dám do vašeho nitra a způsobím, že budete žít podle 
mých ustanovení a má nařízení budete zachovávat a plnit.


  Samozřejmě Bůh nedělá žádnou manipulaci. Přesto, že je Boží smlouva 
jednostranně vyhlášená smlouva bez nějakého vyjednávání, tak uzavřena
není nějakou manipulací, ale souhlasem člověka. 


  Pokud člověk s tou smlouvou nesouhlasí a myslí si, že je to celé potřeba
udělat jinak, tak jak jsme si to kdysi mysleli my uprostřed náboženství soch, 
obrazů a pověr, Bůh také popisuje, co se bude dít:

  Avšak ohledně srdce těch, jejichž srdce chodí za jejich ohavnými modlami 
a za jejich odpornými věcmi: 

  Jejich cestu jsem uvalil na jejich hlavu, je výrok Panovníka Hospodina.]


Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Úterý, 29. říjen 2013 @ 07:56:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku,
Stále u tebe ta stejná chyba - přepisuješ jen co se ti hodí. Nepřepsal jsi Písmo v úplnosti a polopravda je ve skutečnosti lží.

Jestli si někdy najdeš čas a přečteš si nahoře pořádně  i můj článek, dozvíš se v něm také příběh krále Saula, kterému Bůh vyměnil srdce za nové - který se však i navzdory všem tvým tvrzením znovu navrátil ke zlu.


Také Démas, Pavlův spolupracovník při hlásání evangelia, byl účastníkem Nové smlouvy, dostal od Hospodina nové srdce.
I tak ale Démas dokázal své poslání opustit, protože ho zlákal tento svět.


O tom je také realita života, kterou odmítáte někteří vidět.

Nové srdce dostáváme od Boha k tomu, abychom vůbec byli schopni společného života s Bohem. Nové srdce je pro život s Bohem naprostou nezbytností. Nové srdce (Bohem uzdravené srdce) ale není vůbec žádnou zárukou toho, že by snad člověk už nemohl znovu od Boha odpadnout!


Pokud člověk přestane být bdělý, k sobě přísný, horlivý v úsilí o život podle Boha, v následování Kristova příkladu - snadno kdykoli zase znovu sklouzne do starého hříšného způsobu života. Žádné Bohem vyměněné srdce tě tohoto rizika neuchrání. Bohem uzdravené lidské srdce nejsou čáry, není to imunita vůči hříchu, který se od něj odráží.
Naše imunita proti hříchu je v našem úzkém společenství s Kristem. Pomine - li toto společenství (zláká nás tento svět), pomíjí zároveň také imunita vůči hříchu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 29. říjen 2013 @ 21:21:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stále u tebe ta stejná chyba - přepisuješ jen co se ti hodí. Nepřepsal jsi Písmo v úplnosti a polopravda je ve skutečnosti lží.

  Stando, promiň, že jsem sem nezkopíroval tisíc stránek bible.

  Samozřejmě, že kopíruji jen to, co je k tématu článku, to, co je o lidském srdci. 
Reagoval jsem na tvá častá slova a opozici zde, že to, co píše Ezechiel a Jeremijáš 
ve vašem skutečném životě nefunguje, že Bůh srdce nemění, ale musíte ho měnit sami, 
že Bůh nezpůsobuje, že dodržujete přikázání, ale musíte ho dodržovat sami atd jak tu píšeš 
a že máte stále v srdci hřích a v srdci bojujete vnitřní boje.

  Nijak ti to neberu, je to jistě váš stav a pokud vám to vyhovuje, jistě vás
nikdo nebude manipulovat, abyste z něj vyšli.

  Jen jsem ti zkopíroval ta místa písma abys věděl, co jsme zažili a žijeme my. 
Pokud by tě to zajímalo, ovšem. Mohl bych ti zkopírovat bezpočet jiných míst, 
která jsme stejně tak zažili ve svém životě, ale to by se ti zase nelíbilo, 
že to není k tématu článku.


  Tvůj článek jsem četl, Stando. 

  Pokud jsi nabyl nějakého mylného dojmu, bylo by asi dobře aby ve chvíli, kdy jsi zjistil, 
že tvůj dojem je mylný, ten mylný dojem opustil. 

  Lepší radu pro tebe asi nemám.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Středa, 30. říjen 2013 @ 08:41:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Reagoval jsem na tvá častá slova a opozici zde, že to, co píše Ezechiel a Jeremijáš 
ve vašem skutečném životě nefunguje, že Bůh srdce nemění, ale musíte ho měnit sami,"...

Smysl mých slov byl ovšem úplně jiný: Bůh lidské srdce uzdravuje, rozbije kamenný obal, který srdce svírá (obrazně), rozehřeje srdce z ledu, takže je z něj srdce hořící láskou (také obrazně)...."že Bůh nezpůsobuje, že dodržujete přikázání, ale musíte ho dodržovat sami atd jak tu píšeš 
a že máte stále v srdci hřích a v srdci bojujete vnitřní boje"...

Že v člověku přetrvává hříšná přirozenost (náklonnost ke zlému) i po znovuzrození, učí i apoštol Pavel.
(Ř 7,19-20)
Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci, to dělám.
Jestliže pak dělám to, co nechci, pak to již nedělám já, ale hřích, který ve mně přebývá.Kdyby to byl jen Bůh, co by způsoboval, že dodržujeme přikázání, museli bychom se my sami stát loutkami bez vlastní vůle. Bůh nám sice dá meč, ale my sami tím mečem proti hříchu musíme zamávat!


Četl jsem tady už hodně svědectví o duchovních prožitcích od různých lidí na základě mylně pochopených míst v Písmu.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 30. říjen 2013 @ 19:20:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdyby to byl jen Bůh, co by způsoboval, že dodržujeme přikázání, museli bychom se my sami stát loutkami bez vlastní vůle. Bůh nám sice dá meč, ale my sami tím mečem proti hříchu musíme zamávat!

Četl jsem tady už hodně svědectví o duchovních prožitcích od různých lidí na základě mylně pochopených míst v Písmu.

  Já také, Stando. Nejčastěji ve tvých příspěvcích. 

  Znovu ti připomenu Boží slovo, které se stalo tělem:

  Když člověk ta slova pochopí správně, prožije je ve svém životě
a nemusí se už dohadovat, "co by kdyby".


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Středa, 30. říjen 2013 @ 20:16:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Znovu ti připomenu Boží slovo, které se stalo tělem:Boží slovo se nestalo tělem.
Boží Syn, (Slovo, osoba) se stal tělem.


Smysl veršů je tento: Bůh ti dá nohy, abys vůbec mohl chodit. Nebude ti ale nohama i hýbat, pro tu námahu se už musíš rozhodovat sám.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 31. říjen 2013 @ 06:21:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  
  Ježíš je to Boží slovo, které se stalo tělem, Stando. 

Ježíš je to Slovo, které slyšel a viděl Mojžíš, Izaijáš, 
Jeremijáš, Ezechiel a mnozí další.


  Smysl jejich slov je tento: 


  Pro některé lidi je to Slovo blízko, 
je v jejich ústech a jejich srdci. 


  Do srdce se to Slovo dostane vírou. 
Když to Slovo člověk vyzná ústy, 
děje se spasení. Vyznáním toho Slova 
se uzavírá smlouva, kterou Bůh svým 
slovem vyhlásil a děje se spasení. 

  Spasení znamená nové srdce, ze kterého 
vychází místo hříchu život. To nové srdce, nové stvoření, 
ten vnitřní člověk, to je pak ten 
dar věčného života. A ten Boží dar, 
to nové srdce a život který je v něm, 
přemáhá svět: Přemáhá nemocnou a bolavou mysl, 
přemáhá tělo narušené hříchem, 
přemáhá vůli rozbitou špatnými návyky, 
přemáhá špatné negativní pocity,
a vůbec: přemáhá celou duši a duševní věci,
přemáhá okolí člověka, které ve zlém leží.
V tom novém srdci slyší člověk Boží hlas.

  Proto si také křesťané to nové srdce chrání,
protože ten dar věčného života 
je to nejcennější co mají a nade vše si toho váží.
Byť dostali věčný život docela zadarmo, z milosti
aby se nikdo nechlubil a nezaplatili ten život jediným
svým skutkem.


  Přeji ti, aby to slovo také jednou bylo
blízko tvému srdci a ve tvých ústech.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 31. říjen 2013 @ 08:26:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No vždyť právě proto jsem tě opravil!


Boží slovo se nestalo tělem.

Boží Syn, (Slovo, osoba) se stal tělem
.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 01. listopad 2013 @ 07:20:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  No, Stando, chápu tvé "opravy". 

  Stále nerozumíš, že Bůh je se svým slovem zcela totožný, 
že co Bůh říká, to se také děje. 


  Mojžíš, Izaijáš, Jeremijáš a další Boží muži zapsali, co jim Bůh řekl. 
Boží slovo, které zapsal Izaijáš a další proroci se v Ježíši stalo tělem, 
uskutečnilo se to, co Bůh řekl.

  Stejně to bylo s námi. Když Bůh říká:


  Tak to říká Bůh právě o smlouvě, která je v Ježíši Kristu. To slovo se
"stalo tělem" v našem životě ve chvíli, kdy jsme se stali součástí té smlouvy
v Ježíši Kristu. 

  Než jsem se stal součástí té smlouvy, tak to slovo takto nefungovalo
a chápal jsem ho mylně. Lépe řečeno: Nechápal jsem to slovo, míjel
jsem ho, protože to slovo bylo mému životu cizí. V těle jsem měl 
kamenné srdce plné hříchu a Bůh nezpůsoboval, že bych dodržoval
jeho nařízení. 

  Zato se mne dotýkala jiná slova z písma, slova, která mluví 
o zákonu hříchu a smrti a o situaci lidí ve světě a o beznadějné
lidské snaze zákon naplnit a hřích porazit.

  To už jsem ti ale vysvětloval, že Boží slovo mluví ke každému člověku
individuálně, do jeho situace přesně to, co potřebuje. Pokud ho člověk 
chce slyšet, samozřejmě: Těm, kteří ho slyšet nechtějí, mluví Boží slovo 
žvatlavou řečí, pokyn na pokyn, pokyn na pokyn, míru k míře, míru k míře, 
trochu tam, trochu tam, a tak půjdou, upadnou dozadu, polámou se, 
budou chyceni a zajati.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Úterý, 05. listopad 2013 @ 09:59:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Boží slovo (Bible) však není identická s osobou Slova (Krista).
]


Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 29. říjen 2013 @ 21:25:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


  Mohl bys prosím uvést, které moje tvrzení si vykládáš tak, že je navzdory příběhu krále Saula?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Středa, 30. říjen 2013 @ 09:24:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Že z nového srdce vychází věčný život a ten život hřích vytlačuje pryč, čistí život člověka.

Takhle automaticky to nefunguje.

Bez lidského úsilí, bez lidské spolupráce, bez každodenního rozhodování, znovupotvrzování to nijak nejde.

Apoštolové na mnoha místech varují ty s novým srdcem, aby byli neustále bdělí.

Saul dostal od Hospodina "nové srdce" ale ono nijak nevytlačilo hřích ze Saulova života.


]


Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 26. říjen 2013 @ 01:32:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Srdce zůstává i nadále místem vnitřních bojů, místem rozhodování mezi dobrem a zlem. K čemu by nám jinak byla Boží zbroj, o které hovoří apoštol Pavel?

  Stando, to je řečnická otázka, aby sis sám sobě něco dokázal, nebo tě zajímá odpověď?

  Chtěl bys vědět, k čemu je Boží zbroj, když už člověk nemusí bojovat proti tomu, co vychází z jeho vlastního srdce?Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: helena v Sobota, 26. říjen 2013 @ 12:38:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
není bojování naše proti tělu a krvi,
ale proti temným duchům,
proto ON slíbil, že bude bojovati za nás!
to slíbil již ve SZ II.Par 32,8;
pokud jde o srdce, tak jde o jeho vnitřnost, to je ten vnitřní člověk,
ON dal zákon do vnitřností!
který je budován Duchem Svatým
ti hodní láskaři nám dávají k obdivu svojí dobrotivost a laskavost a hodnost,
ale to je poze ten klamný, šálivý povrch


]


Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Pavell v Sobota, 26. říjen 2013 @ 23:58:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Paní Heleno, nové srdce je nad zákonem a proto v něm zákon Duch svatý nebuduje, Duch buduje duchovní církevní společenství znovuzrozených v Kristu, a toto společenství buduje v boží lásce, která je nad zákonem. A srdečnost není to samé jako pokrytecké láskaření. 
Přeji Vám vše dobré, zůstávejte v Bohu.


]


Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: helena v Neděle, 27. říjen 2013 @ 06:31:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ef 3,16 ...podle bohatství slávy své,
moci posilněnu býti skrze Ducha Sv na vnitřním člověku!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Pavell v Neděle, 27. říjen 2013 @ 09:10:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Efezským 3:14  Proto klekám na kolena před Otcem,
15  od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím,
16  aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil `vnitřní člověk´
17  a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce
18  mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka:
19  poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží.
20  Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit,
21  jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.


Jan 3:8  Vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha."


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: helena v Úterý, 29. říjen 2013 @ 07:22:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ON dal změnu našeho zatvrzelého kamenného,

nyní je masité a je v něm JEHO zaslíbený zákon,

ON slíbil a přišel bydlet a každým dnem víme více

protože ON slíbil naše vyučování a potěšení!

Ta radost je důkazem té změny v záchraně,

proto zvěstujeme zvěst o spasení, které k nám přišlo!

Ten ON se v nás staví vojensky a bojuje za nás na všech frontách!

Jen s Ním vítězíme a ta ustanovení stará naplnil, dokonce na té

pouti zatvrzoval pro nás i srdce faraónů!

ON s námi pláče, raduje se a vítězí skrze evangelium!

Tu radost Ti přeji, abys nemusel přepisovat napsané]


Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Pavell v Neděle, 27. říjen 2013 @ 10:12:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Říká se, že po bitvě je každý generál, a nejinak tomu bude asi u toho, kdo si procesem vlastního znovuzrození prošel. Znovuzrozený člověk neztrácí paměť a dobře si pamatuje jakou neplechu v něm staré srdce tropilo. Dovolte mi vážení diskutující tuto neplechu nyní popsat, a snad se přidají i jiní s podobnou životní zkušeností. To všechno píšu ku pomoci všem hledajícím nového srdce. 
Byla doba kdy jsem si myslel, že musím čekat než mi Pán dá nové srdce, toto čekání jsem vyplňoval prosebnou modlitbou. Byl jsem nervózní, toužil jsem po novém srdci a stále nic. Přiznávám se k tomu, že jsem tenkrát znovuzrozené lidi napadal, stálo za tím moje staré srdce, které jim jejich znovuzrození nevěřilo, závidělo, špinilo, osočovalo a já nevím co ještě, ale dobré to nebylo. 
Dnes vím, že to dlouhé a marné čekání na nové srdce byl můj velký omyl. Kristus rychle plní prosby ohledně daru nového srdce. Dává nové srdce hned. Já ho však neuměl od Něho přijmout a dělal jsem velkou chybu v tom, že jsem se snažil starým srdcem naslouchat tomu novému, a to nejde. Nedělejte prosím stejnou chybu jako já. To staré srdce v nás musí napřed zemřít, protože novému srdci zaclání a přehlušuje ho. Až smrtí starého srdce se mi otevřel pohled na srdce nové. Smrt srdce není snadná, dohnali mě k ní životní okolnosti, něco se při tom v člověku láme, spousta niterně neřešitelných věcí nadobro odchází, připadal jsem si jak prázdná křehká ulita. A v té mojí bytostné prázdnotě jsem naráz uviděl to, co zde vždy bylo, jenom jsem tomu nepřikládal žádný význam. Bylo to krásné, čisté, průzračné, svobodné. Začal jsem tomu naslouchat a posléze pochopil, že se jedná o to vytoužené nové srdce, které mne spojuje s Bohem v radosti i bolesti, proměňuje mne k lepšímu, indikuje svou bolestí hřích, ale hlavně indikuje boží lásku.
Přeji všem boží lásku, naberte si jí kolik chcete, neubývá a stále dává sílu k naší duchovní proměně.
Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 27. říjen 2013 @ 15:16:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přiznám se, že tento stav neznám a možná se mu i bráním. Proč? Znal jsem a znám i pár takových lidí, kteří se chlubí tímto stavem. Dávají druhým najevo svoji duchovní povýšenost. Ale k čemu jsou platné takové pocity a stavy, pokud nezmění člověka v jeho chování? Pokud se stane nesnášenlivý, fanatický atd. Mluví o svém srdci, ale jeho činy jsou jiné. A běda, pokud byste takovému člověku něco vytkli. On už nehřeší  a vše dělá správně, protože ho vede Bůh. Mám z takových lidí větší strach než z nevěřících. To jsou moje pocity.

Pokud jste prožil takovou změnu srdce, že to na vás okolí vidí  a působí to na ně pozitivně, pak to má smysl. |A pak by to měla být celoživotní změna, ne chvilková emoce, která časem vyprchá. Lidské srdce a jeho změna se nejvíce pozná v činech tohoto člověka. A nezáleží, v jaké byl církvi. Katolík páter Kolbe v koncentráku šel dobrovolně na smrt, aby zachránil mladého muže., a možná, že někdo z nekatolických fanatiků o něm prohlásí, že nebyl znovuzrozený . Kde je však pravda ? Nechci se vás dotknout, neznám vás osobně a nemířím proti vám. Pouze nejsem takový optimista, který věří v tak zásadní proměnu lidského srdce. Hřích v něm zůstává a hříchem člověk bojuje až do smrti.

A je to rozhodně lepší, než hřešit, a  přitom si myslet či být přesvědčen o tom, že už nehřeším.

Pán Ježíš za nás zaplatil dlužní úpis a to je důvodem  s hříchem s pomocí Boží bojovat  a být vděčný Bohu. Před Bohem jsme tak bezhříšní, v praktickém životě se tak bohužel často nechováme  a hřešíme i nevědomě dál.]


Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Pavell v Neděle, 27. říjen 2013 @ 16:24:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobrý den pane Františku.
Nové srdce indikuje chlubení a povýšenost jako hřích. Nové srdce se proto povýšenecky nevychloubá. Vaší proměny si lidé se starým srdcem ani nevšimnou, pro svého mrtvého ducha totiž nemohou. Největší změna která se stane po proměně srdce je, že Vás Bůh vede podle své vůle. Vašich činů a skutků si ale nikdo nevšímá, ale vy vidíte jak jsou pro ostatní prospěšné. Časem si pak všimnete, že lidé rádi setrvávají ve vaší přítomnosti. Pak jim můžete otevřeně promluvit do duše a oni vám to nemají za zlé a berou to od vás jako duchovní pomoc. Po proměně srdce se z vašich nepřátel stávají přátelé a přátel vám stále přibývá. Nestáváte se však žádným duchovním vůdcem, stanete se služebníkem, postaru řečeno stanete se údem Kristova těla, tedy Církve. Všechno se to odehrává v klidu a pokoji. Žádné euforické prožitky, ani konání heroických dobrých skutků, velkohubé svědectví od proměny srdce neočekávejte. Vše se odehrává v tichosti a pokoře. To vše Vám píšu v maximální otevřenosti a ku pomoci, aby jste z proměny srdce neměl strach, respektive strach ze smrti starého srdce.
Zůstávejte v boží milosti Františku.


]


Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 27. říjen 2013 @ 16:48:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Velký dík. Napsal jste to moc krásně a v takovém případě se takové proměny bát nemusím a rád bych se starého srdce úplně zbavil. Toto pojetí je mi moc a moc blízko.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Pavell v Neděle, 27. říjen 2013 @ 18:54:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
K tomu Vám pomáhej Bůh.


]


Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 27. říjen 2013 @ 20:56:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Františku, napsal jsi to hezky. Ta změna, o které hovoří proroci, 
Ježíš a apoštolové je přesně to co píšeš: Je trvalá, celoživotní 
změna, není to nějaká krátkodobá emoce. 

  Křesťanství také není o slovech. Křesťanství je velmi, velmi jednoduchá 
a přímočará věc, tak jednoduchá, že jí pochopí i ten nejhloupější. 
Není nic těžkého se naučit slova, která křesťané říkají. A v životě 
jsem potkal příliš mnoho lidí, kteří říkali stejná slova jako křesťané 
a jejich život svědčil o opaku.

  Díky Bohu jsem ale potkal mnohem větší množství lidí, u kterých 
jsem mohl vidět i tu charakteristickou změnu života, která vychází 
z toho nového ducha a nového srdce od Boha. Kdybych tu změnu 
neviděl, kdybych nepotkal tu neskutečnou moc, zřejmě bych nikdy 
Ježíše nepřijal.

  Ježíš zaplatil dlužní úpis za všechny lidi, nejen za křesťany. Skrze 
Ježíše může přijít k Bohu kdokoliv.

  Sebeobětování pak není výhradní vlastností jen křesťanů.


  Zeptám se tě trochu citlivě, nemusíš odpovídat: To nevidíš tu změnu 
ani doma, u své ženy? I ona tě odrazuje od vydání života Ježíši? Je fanatik, 
nesnášenlivý? Nebo vidíš ten život, který vychází z jejího srdce a překonává 
rozbroje, zlobu, lež a cokoliv dalšího? Nemusíš odpovídat vůbec, nebo 
mi klidně napiš maila, zajímalo by mne to.

  I kdyby ona nebyla ten člověk, ze kterého vychází život a který 
drží dlouhodbou stabilitu života díky Ježíši, nechtěl bys to být ty, 
který podrží co se hroutí díky síle, kterou má křesťan ve svém srdci 
a která přemáhá svět?

  Toník


]


Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 27. říjen 2013 @ 20:42:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Ahoj Pavle.

  Nedávno se mne na podobnou věc ptal Standa, tak jsem mu ve vedlejší diskuzi sepsal odpověď jako to bylo se mnou. V něčem jsem to měl podobné, jako ty -třeba s tou závistí a neochotou navenek uznat, že jsem něco důležitého minul. 

  Toník


]


Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Pavell v Pondělí, 28. říjen 2013 @ 09:43:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Toníku.
A co třeba tato zkušenost? "Tenkrát" jsem si nenechal nic vysvětlit, staré srdce se tomu velmi bránilo. Nejvíce mi pomohli lidé, kteří mi ukázali duchovní cestu ke Kristu. Však lidé, kteří se mi pokoušeli znovuzrození rozumem vysvětlit pohořeli. Já je dokonce za jejich marnou snahu napadal. Nejvíce mi pomohl jeden neznámý člověk, který mi řekl, že touhu po novém srdci vzbuzuje Kristus. Poradil mi, abych nenásledoval žádného z lidí, ale následoval tuto touhu jako světélko do svého duchovního nitra. V tom je tajemství duchovní proměny. Když v nás Kristus vzbuzuje touhu, třeba touhu pomoci nějakému člověku, nemusíme přemýšlet nad tím jakým způsobem budeme pomáhat. Stačí následovat tuto touhu jako cestu do svého nitra a vše ostatní přijde úplně samo. V tom našem složitém duševním labyrintu se vyzná jedině Bůh. Nejsem teolog, ale myslím si, že vlastní objeveni Krista, že přinášení Krista, naplnění boží vůle, že to vše začíná touhou v srdci. Následování takové touhy přináší jak duchovní proměnu naši, tak i proměnu někoho jiného. Myslím si taky, že nejvíce si naši proměnu, chcete- li znovuzrození přeje Ten kdo za nás zaplatil. Myslím si, že když takovou touhu začneme vnímat, tak je to zjevením touhy Syna Božího. Následovat takovou touhu, je následováním Krista a boží vůle.
Zůstávejte v Kristu Toníku.]


Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 28. říjen 2013 @ 19:42:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Díky za přání.

  Rozumím tomu stejně, že i ta touha po životě, kterou jsem měl, byla od Boha, i ještě v době, kdy jsem žil starý život, ve vzpouře proti Bohu, uprostřed model, lidských tradic a zoufalého snažení. Vlastně jsem ani nemohl za to, že jsem Bohu uvěřil: jednoduše jsem poslouchal a četl Boží slovo, křesťané se za mne modlili a to slovo zákonitě udělalo svou práci, vzbudilo víru a naději.

  Toník


]


Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 28. říjen 2013 @ 18:02:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lidské srdce je nejlstivější, nejúskočnější , ze všeho nejpřevracenější.

 Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Pondělí, 28. říjen 2013 @ 18:31:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přesně tak, a právě proto je třeba srdce vyměnit za nové.


]


Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 28. říjen 2013 @ 19:36:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Přesně. 

  Srdce je lstivé nade vše, je nevyléčitelné. Kdo mu porozumí?

  Právě proto je nutná výměna. 


]


Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Úterý, 29. říjen 2013 @ 07:06:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak chceš vyměnit tvář člověka, aby to byla stále ta samá lidská bytost??

Tvář nejde vyměnit, ale tvář, zkřivenou bolestí" lze uzdravit, rozzářit do úsměvu.
To je pravá podstata "nového srdce" - člověk uzdravený Bohem, člověk proměněný (pro jeho společné sdílení života s Bohem se mu hřích protiví) - ale stále ta samá lidská bytost
,

nikoli člověk Bohem vyměněnný za jakýsi "ideál člověka", který už ani neumí hřešit, protože se mu hřích protiví.

Je mi to opravdu líto, ale někteří jste můj článek evidentně ani nečetli. Nechápu tedy, proč se pod ním vůbec vyjadřujete. Takhle úplně z cesty.


]


Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: helena v Úterý, 29. říjen 2013 @ 07:44:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
milé OKO,
protože Tvůj článek čiší katolickou teologií,
jako u Tebe pravidelně, tak se zase tolik nediv;
my čteme a dokonce jsme i pochopili;
nás nemění poslední přípis z Vatikána, a tak to zůstane
a Ty budeš zase pln lítosti, že jsme si opět nesedli na záda


]


Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Úterý, 29. říjen 2013 @ 07:58:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milá Heleno.
Něco konkrétního k tématu článku by nebylo?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Úterý, 29. říjen 2013 @ 08:44:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Někteří zde podléháte mylnému dojmu, že když vám Bůh "vyměnil" srdce, je už pak nemožné od Boha odpadnout, protože nové srdce radostně souhlasí s Božím zákonem. Namlouváte si, že vám prý Bůh dal nové srdce, ze kterého vychází věčný život a ten život hřích vytlačuje pryč, čistí život člověka. Tak to ale vůbec ve skutečném životě nefunguje!

Proč bychom se k tomu , oko , vyjadřovali?

 Kde tma ustupuje, tam tma ustupuje. Ty s tim nic,  navíc,  co je Ti vůbec po tom?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Pavell v Úterý, 29. říjen 2013 @ 08:59:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Všiml jste si pane Timgu, že tím jak se zde jistý diskutující ohání tvrzením, že tak v životě nic nefunguje, že to není realitou života, tak tím vlastně popírá armádu katolických svatých?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Úterý, 29. říjen 2013 @ 10:14:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Katoličtí svatí se bez výjimky vyznačují právě tím, že oni v růstu ve svatosti vytrvali.


Ale žádný z nich toto jejich vlastní vytrvání v dobrém neměl zaručené na počátku, při znovuzrození do křesťana.

Znovuzrozením ve křtu se stáváme dědici nebeského království, Bohem uznanými dětmi. Pro tento život s Bohem nám Bůh uzdraví naše srdce od veškerého hříchu (Kol 2,8-14; Sk 2,38; Sk 22,16). Od veškerého hříchu minulého! Jak budeme v životě postupovat dál, záleží jen na nás - Bůh nám zaručuje nebe, pokud v dobrém vytrváme až do konce.

Tak je to se svatými v nebi.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Pavell v Úterý, 29. říjen 2013 @ 22:22:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane Oko, když jste zmínil o těch zárukách, já bych jednu tutovou záruku měl. Krista a víru v Něho. Když Boží Syn o sobě řekne, že žádný kdo ve mne věří nezahyne a bude mít život věčný, tak takříkajíc přes to nejede vlak a basta.

To o těch svatých jste popsal dobře.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Ferra v Středa, 30. říjen 2013 @ 10:39:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, ne voda křtitelnice, ani naše slabá vůle, ale Bůh skrze svého Syna, Krista, Pána našeho nás uzdravuje od veškerého hříchu, kdy ten zápas za nás vybojoval On. 

Jen to přijmout a nespoléhat na sebe. Svou slávu nikomu nedá, ani tobě!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Úterý, 29. říjen 2013 @ 10:30:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, přesně tak pane Pavlle, všiml.

1. Janův  2:8    |  A přece vám píšu přikázání nové – vždyť se stalo skutečností v něm i ve vás, že tma ustupuje a pravé světlo již svítí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: helena v Středa, 30. říjen 2013 @ 07:18:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milé Oko,
když nečteš, tak nového NIC NEBUDE!


]


Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 29. říjen 2013 @ 20:58:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak chceš vyměnit tvář člověka, aby to byla stále ta samá lidská bytost??

  Nechci, Stando. Nechci. 

  Tvář je něco vnějšího. 

  "Výměna tváře" je doménou pokrytectví, náboženství. Když si nábožný člověk "vymění tvář" 
a tváří se, že je někdo jiný, je to stále tatáž osoba. Křesťanství pak není o povrchních věcech, 
ale o lidském nitru, o srdci. Nemění se tvář, vnější věci, ale srdce, vnitřní věci.

Je mi to opravdu líto, ale někteří jste můj článek evidentně ani nečetli. Nechápu tedy, proč se pod ním vůbec vyjadřujete. Takhle úplně z cesty.

  Reagoval jsi na můj příspěvek a opět ses spletl. Tvůj článek jsem četl. 

  Nejdříve reaguješ na nějaký svůj mylný dojem, že od Boha nejde odpadnout a snažíš se dokázat, 
že ten tvůj dojem není pravda. To je nějaký tvůj vnitřní spor, který by sis měl sám nějak vyřešit, 
abys měl jasno, nevidím smyslu ho komentovat. Pokud si něco vymyslíš a pak tomu oponuješ, 
tak to jen pozoruji a zajímá mne mechanismus, kterým se do tvého mylného dojmu a tvé následné 
statečné opozice tvému dojmu zamotáváš.

  Použil jsi také mojí větu, že nám "Bůh dal nové srdce, ze kterého vychází věčný život 
a ten život hřích vytlačuje pryč, čistí život člověka." a napsal, že to tahle vůbec nefunguje. 
To jsem ti komentoval výše ve dvou komentářích: Ve vašem světě to samozřejmě 
takto nefunguje, na to, aby to fungovalo, musí být člověk součástí té smlouvy, 
musí se v člověku naplnit to, co Bůh řekl. V našem světě to funguje jak jsem ti napsal,
protože jsme mnoho let součástí té smlouvy. 


  A pak opisuješ nějaké knihy a to, co jsi opsal, je hezký popis toho, co je lidské srdce,
(až na nějaké domyšlenky co sis asi přidal). Jsem zvědavý, jestli až zase někdy napíšeme, 
že křesťanství a život s Bohem je věc srdce a ne rozumu a že duch je totéž co srdce
jako jsme ti to vícekrát psali, jestli nám zase budeš oponovat a bouřit se proti tomu,
nebo jestli s námi budeš souhlasit.  Dvěma větami z našeho učení: "Srdce je lstivé nade vše, je nevyléčitelné. Kdo mu porozumí?" 
jsem už nekomentoval tvůj článek, ale příspěvek timg. Co přesně ti připadá "úplně z cesty"?
Ta moje věta z křesťanského učení o srdci v souvislosti s článek o srdci? Nebo příspěvek timg?

  Co by sis asi tak představoval, že bychom měli tedy psát, aby to pro tebe nebylo "úplně z cesty"?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Středa, 30. říjen 2013 @ 08:22:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neustále reaguješ zcela mimo.
..."Výměna tváře" je doménou pokrytectví, náboženství. Když si nábožný člověk "vymění tvář" 
a tváří se, že je někdo jiný, je to stále tatáž osoba."...
Já přece nikde nemluvil o výměně tváře, tvrdil jsem opak: Tvář nejde zaměnit za jinou a podobně ani srdce osoby nejde zaměnit za jiné. Obojí patří právě jen k jediné osobě a utváří ji, identifikuje o koho se vlastně jedná.
..."Přirovnání, které by osvětlilo toto tvrzení, bychom nalezli v lidské tváři, která je vždy konkrétní, individuální, neopakovatelná, jedinečná.
Nelze člověku vyměnit jeho tvář za jinou, lze však tvář zkřivenou bolestí zla hříchu uzdravit, projasnit, rozzářit do úsměvu
."...


Jakým pozoruhodným myšlenkovým pochodem jsi od tohoto mého textu došel k jakési tvojí  "výměně tváře"? Taky by mě zajímal tento tvůj mechanismus.

..."A pak opisuješ nějaké knihy a to, co jsi opsal, je hezký popis toho, co je lidské srdce,
(až na nějaké domyšlenky co sis asi přidal) "...
Zcela bez konkrétního argumentu mistrovsky dokážeš člověka úplně shodit. Škoda, že své schopnosti využíváš k takhle nízkým účelům.

Mě by zase zajímalo, zda jsi schopen růstu ve svém poznání, či zda jsi zapouzdřen už naprosto všemu.
Zda sis pod vlivem mnou předložených argumentů už uvědomil, že ono biblické " Bůj jim odejme srdce kamenná a dá jim srdce z masa" neznamená jakousi výměnu, ale že to znamená uzdravení pořád toho samého člověka, se stejnou tváří, se stejným srdcem, které však po doteku Boha roztálo jako ledovec a nyní je schopno empatie, je schopno rozdávat nezištně lásku. 
Toto je totiž zcela zásadní postoj pro další pochopení toho, co je člověk znovuzrozený do Krista, co je křesťan...." Dvěma větami z našeho učení: "Srdce je lstivé nade vše, je nevyléčitelné. Kdo mu porozumí?" "...
Tak toto je Toníku, už zase docela primitivní ubohost.
Takže srdce lidské je nevyléčitelné?
Ocituješ úryvek z Písma (pochopení skutečného jeho smyslu jsi evidentně dalek) a označíš to jako "vaše učení".  A zkuste si někdo oponovat, zkuste nás převálcovat!
Upozorňuji ovšem na to, že toto je i našim učením, jen mu rozumíme o malinko lépe - ve smyslu Kristova evangelia víme, o čem je vlastně řeč.

(Jr 17,9-10)
Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?
  Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků.“

(Mt 19,25-26)
A když to jeho učedníci uslyšeli, nesmírně nad tím žasli a říkali: "Kdo tedy může být spasen?"
Ježíš však na ně pohlédl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno."


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 30. říjen 2013 @ 19:49:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jakým pozoruhodným myšlenkovým pochodem jsi od tohoto mého textu došel k jakési tvojí  "výměně tváře"? Taky by mě zajímal tento tvůj mechanismus.

  Tvář jde zaměnit. Jak medicínsky, kdy už bylo provedeno více transplantací celé tváře, tak lidsky, kdy po světě běhá mnoho lidí s jinou tváří. Jen se tváří.

  Chtěl jsem ti vysvětlit rozdíl mezi výměnou tváře a výměnou nitra.

  Když člověku vyměníš tvář, tak je to vnější změna, ale je to stále ten samý člověk. 
  Když člověku vyměníš srdce, tak je to vnitřní změna, stane se z něj jiný člověk.

  Snažil jsem se ti vysvětlit, že přirovnávat výměnu tváře 
ke znovuzrození není vhodné, protože jde o velmi různé věci.

  Asi se mi to nepovedlo.Zda sis pod vlivem mnou předložených argumentů už uvědomil, že ono biblické " Bůj jim odejme srdce kamenná a dá jim srdce z masa" neznamená jakousi výměnu, ale že to znamená uzdravení pořád toho samého člověka, se stejnou tváří, se stejným srdcem, které však po doteku Boha roztálo jako ledovec a nyní je schopno empatie, je schopno rozdávat nezištně lásku.  
Toto je totiž zcela zásadní postoj pro další pochopení toho, co je člověk znovuzrozený do Krista, co je křesťan.


  Stando, samozřejmě souhlasím, že je to zcela zásadní 
pro pochopení toho, co je vlastně křesťan. 

  Ale už jsem ti psal: Pokud mám věřit tvým vymyšleným 
"argumentům", do kterých se víc a víc zamotáváš, 
nebo věřit Ezechielovi, Jeremijáši, Ježíši, Janovi, 
Petrovi nebo Pavlovi a tomu, co jsem zažil, snad pochopíš, 
že si vyberu radši realitu, než tvoji situaci a smyšlenky.


Tak toto je Toníku, už zase docela primitivní ubohost.
Takže srdce lidské je nevyléčitelné?


  Stando, to, cos dále napsal, jsi uvedl moc hezky.


  Bůh říká: 

  Lidské srdce je nevyléčitelné, je jak děvka proradná.
Vezmu to vaše kamenné a zničené srdce z těla a dám vám nové srdce.
napíšu na něj své zákony a způsobím, že je budete dodržovat.
Zachráním vás ode všech vašich nečistot.
Víc než cokoliv jiného střež své srdce, protože 
z něj vycházejí prameny života.


  A Standa píše: To není pravda, takto to nefunguje. Špatně jsi to pochopil.


  Já ti tvé pochopení neberu. Pokud ti vyhovuje, že to tak ve tvém životě 
nefunguje a vyhovuje ti tvé porozumění, užij si to. Já tě nezmanipuluji 
a ani nechci a Bůh už určitě ne.

P.S.  Tvoje soustředění na dokazování kolem toho, jestli Bůh srdce vymění,
jak to píší proroci, nebo jestli to tak není je nepodstatný detail. 
Mnohem důležitější je to, že "takto to nefunguje"]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Středa, 30. říjen 2013 @ 20:11:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Lidské srdce je nevyléčitelné, je jak děvka proradná.
Vezmu to vaše kamenné a zničené srdce z těla a dám vám nové srdce.
napíšu na něj své zákony a způsobím, že je budete dodržovat.
Zachráním vás ode všech vašich nečistot.
Víc než cokoliv jiného střež své srdce, protože 
z něj vycházejí prameny života.


  A Standa píše: To není pravda, takto to nefunguje. Špatně jsi to pochopil."...

Zase manipuluješ s textem. K tomu dalšímu jsem se přece vůbec nevyjadřoval. Takhle to bylo:
(Jr 17,9-10)
Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?
  Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků.“

(Mt 19,25-26)
A když to jeho učedníci uslyšeli, nesmírně nad tím žasli a říkali: "Kdo tedy může být spasen?"
Ježíš však na ně pohlédl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno."Kdyby ses chytil za nos, možná bys postřehl rozpor:
Když je lidské srdce nevyléčitelné, jak z něj mohou vycházet prameny života?


Je - li srdce nové, učiněné Hospodinem, nelze k tomu podle tvého minulého tvrzení nic přidat ani ubrat. K čemu potom je zapotřebí jej ještě střežit?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 30. říjen 2013 @ 21:10:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Ahoj Stando.

  Proti výmyslům lidí, kteří překrucují písmo a nevěří, že Bůh mluví pravdu, že věci jsou jak Bůh říká a sami se zamotávají do svých výkladů a nesmyslů jsem samozřejmě "zapouzdřen". To, jak tu vystupuješ a jak se bouříš proti spasení v Ježíši, které je zadarmo, z milosti, přímo tvé příspěvky předurčuje k tomu, aby si kdokoliv z křesťanů dával pozor.

  Jinak já samozřejmě docela normálně přijímám poznání z písma i od mnoha lidí, celý život. Od té doby, co jsem se stal křesťanem přijímám poznání spíše od lidí, kterým písmo funguje a ti, kterým písmo nefunguje a potřebují si ho vykládat aby odpovídalo jejich realitě, nejsou mým vzorem.

  Určitě normálně studuji. Čtu si písmo, výklady překladatelů, poslouchám svědectví lidí, velmi studuji historii. Líbil se mi i tvůj článek o srdci, mnohé věci jsi opsal hezky a pravdivě a je vidět, že lidé, od kterých jsi článek přepsal, věci rozuměli. Od lidí, kteří věcem rozumí a zažili je na vlastní kůži, se rád nechám poučit.
  
  Toník
]


Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 29. říjen 2013 @ 10:13:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Možná, že nás všechny ovlivňuje fakt, zda je možná výměna srdce či není. Ale ono nejde ani tak o výměnu srdce, jako spíše o to, abychom byli stále ve spojení s Tím, kdo srdce očisťuje, kdo na nás pracuje a mění nás. Důležité než nové srdce je spojení  s Bohem. Bez spojení s Bohem jakékoliv srdce chřadne a ztrácí sílu. Spojení s Bohem pak znamená, že na Boha myslíme, že se k Němu obracíme, modlíme, radíme se s ním a necháme si poradit.  A také se  Bohem radujeme, děkujeme a vděčíme Mu za všechno.On zasahuje i do našeho svědomí. Spojení s Bohem je základ.Jinak bych si nedovedl vysvětlit , proč někteří věřící, kteří údajně prožili obrácení, nakonec poleví  ve víře a nechovají se dobře. A přitom projevovali kdysi takové nadšení.  A nakonec to člověk poznává sám na sobě, že mu chybí ten duchovní chléb. Nakonec památka Páně spojená s obřadem přijímání chleba a vína je právě jedna z těch duchovních sil, která působí na lidské srdce a dává mu sílu. Není to jediný způsob, jak člověk nabíjí srdce Duchem. Velkou moc má přece modlitba v soukromí. Tam můžeme sdělit Bohu úplně vše.Možná tomu moc nerozumím, nevím, ale takhle to cítím. Dohadovali se tu někteří ohledně katolické památky Páně. Duchovní sílu nevnímáme přece chuťovými a zrakovými smysly, a pak je jedno jakou formu má chléb a víno, ale důležité je vnímání Ducha Krista. Nikdy jsem se se žádným katolíkem nebavil, co se mu při památce vybavuje, ale vnímat fyzické Kristovo tělo a opravdovou krev našimi smyslovými orgány je nějak podivné. Navíc v době, kdy Pán Ježíš památku stanovil, ještě žil, takže učedníci vnímali něco jiného.

Ale nemá cenu se o tom s katolíky přít, protože důležitý je výsledek Památky, a tou je duchovní pokrm a duchovní posila. Kdyby naše srdce bylo tak dokonalé a nové, tak bychom možná žádnou památku Páně a ani jiné duchovní způsoby nepotřebovali, ale my stále potřebujeme sílu od Boha. A Bůh ji dává. Srdce se celý náš pozemský život léčí Duchem Božím.
Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Úterý, 29. říjen 2013 @ 12:54:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku, výměna srdce není nic jiného, než narození nového Ducha v našem nitru z Ducha svatého. Jedině tak můžeme vejít do obecenství z Bohem a poznávat ho, protože Bůh je Duch a Ti kdo k němu přistupují, k němu musí přistupovat v Duchu a v pravdě, jak řekl Ježíš samařské ženě. Jinak to nejde.
To, co Tě trápí, je jiná věc. Jak je možné, že někteří křesťané, kteří prožili znovuzrození, mohou dělat špatné skutky a i odpadnout od víry? Ano, je to možné a bible o tom jasně hovoří. Jedna věc je, přijmout zdarma Boží odpuštění a Ducha svatého, druhá věc je poslušnost naší duše tomu novému Duchu. Apoštol Pavel například píše galatským: začali jste Duchem a skončili jste tělem. Jedna věc je Ducha přijmout, druhá věc je ho poslouchat a nechat se vést. Ježíš říká, že pokud chceme skutečně žít, musíme zapřít svou duši. Křesťané, jejichž počínání Tě trápí, místo duše zapírají Ducha, který jim byl z milosti Boží dán.


]


Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 29. říjen 2013 @ 21:33:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Ahoj Stando.

  Zajímala by mne jedna věc. Opsal jsi:

  Totéž pravidlo budeme aplikovat i na tajemství srdce. Pomůže nám k tomu zcela prostinká otázka: Má krokodýl srdce? ... V tomto smyslu však srdce podvědomě přisuzujeme pouze osobám, nikoli rozumem neobdařeným tvorům.

  Souhlasíš s tím, co jsi opsal? Přisuzuješ zvířatům "srdce"?


  Dále jsi napsal:

Můžeme uzavřít, že pojmy srdce a lidský duch jsou si velmi blízké, ba mohou se dokonce překrývat a označovat jedno a totéž tajemství.

  Souhlasíš s tím, že pojem "srdce" a "lidský duch" jsou si velmi blízké a označují jedno a totéž tajemství?

  Pokud ano, pak mám na tebe celkem jednoduchou otázku: 


  Mají podle tebe zvířata duši?

Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Středa, 30. říjen 2013 @ 07:40:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud zde něco uveřejním (třeba i opíšu), je snad logické, že je to také mým názorem, že se s tím sám ztotožňuji. U tebe je to snad jinak?..."  Mají podle tebe zvířata duši?"...

Toníku,
škoda, že mé články vlastně vůbec nečteš. Jinak by ses takhle ani nemohl ptát, věděl bys to už dávno.


"Zatímco němá tvář (třeba pes) má svou inteligenci, dokáže myslet (rozpozná smysl rozkazů), má své city (skáče radostí, když se páníček vrátí domů) a dokáže mít i svou vůli (kdy třeba odmítne poslechnout rozkaz). Přes všechny tyto vlastnosti pes není obrazem Boha, nemá nesmrtelnou duši. Pes dokáže opětovat lásku, nedokáže však milovat svého nepřítele.  Na kopanec odpovídá přirozeně kousnutím, ale nikdy nedokáže nastavit „druhou tvář“. Pes nedokáže složit báseň, nedokáže vytvořit něco jen pro samotnou krásu (namalovat obraz, složit hudební skladbu). Pes nemá potřebu krásy. Zato člověk má touhu po tom, co přesahuje jeho hmotné tělo. Touha lidské duše po kráse zjevuje touhou lidské duše po Bohu. "

Co je člověk?
Texty Písma během tisíciletí naplnily slovo "duše" (ruach) několika různými významy.
Hned v knize Genesis se hovoří o potopou zničeného "všeho, co mělo v sobě dech života (ruach).
Hovoří se také o božském "ruach", které stvořilo všechno, včetně člověka - duše živé (nefeš).
Zvířata tedy mají v sobě "dech života" (ruach), který potřebou dýchat symbolizuje bytostnou závislost tvora na dárci života, na Bohu. V tomto se my lidé od zvířat nijak podstatně neodlišujeme, toto máme společné.
Lišíme se však od všech zvířat tím, že máme nesmrtelného lidského ducha, lidskou duši. Proto Písmo označuje člověka "duší živou (nefeš). Člověk nenašel mezi zvířaty sobě podobného (Gn 2,20) - popis prvotní samoty.]


Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 30. říjen 2013 @ 07:56:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Stando, díky za odpověď. 

  Opravdu si nečtu všechny tvé články a příspěvky, na to nemám čas a za škodu to nepovažuju, pro to, abych pochopil jak uvažuješ to ani není třeba. Ty příspěvky, kterými odpovídáš na mé texty mi celkem stačí, ale samozřejmě si nepomatuju úplně všechno, co jsi napsal.


]


Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Středa, 30. říjen 2013 @ 08:25:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Otázky, kterými se tento můj článek zabýval považuji za otázky pro křesťana zcela zásadního významu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 30. říjen 2013 @ 20:09:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Já také, Stando. Proto jsem si tvůj článek přečetl. I proto, že jsi v něm odpovídal na mé příspěvky.


]


Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Středa, 30. říjen 2013 @ 09:26:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je to srdce, které pociťuje Boha, a nikoli rozum. Hle tedy, co je víra: Bůh pociťovaný srdcem, nikoli rozumem (B. Pascal).

Ten výrok ovšem nezapadá do okovy "analitické definice" a tak si  protiřečí.

Mám za to že bez Boží moudrosti a rozumu, srdce nemůže pociťovat nádheru Boha . Natož chápat co je Boží vůle . ( V.Timgad )
Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 30. říjen 2013 @ 21:46:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Ahoj Stando.


  Píšeš, že máš v srdci hřích a že v srdci prožíváš vnitřní boje se hříchem a že ve chvíli, kdy se rozhodneš pro hřích, hřích ze tvého srdce vyjde. 

  Pochopil jsem tě dobře?

  Pak jsi psal něco v tom smyslu, že na zlepšení svého srdce spolupracuješ s bohem. 

  Pochopil jsem tě dobře?

  Pokud ano, tak mám otázky k této tvé spolupráci

Jak dlouho spolupracuješ s bohem na proměně svého srdce? Deset let, dvacet let?

Jak se ta spolupráce daří? Když se ohlédneš zpátky, máš teď po své usilovné práci na změně vlastního srdce lepší srdce, než když ti bylo patnáct let? 

Vychází z toho tvou spoluprací vylepšeného srdce méně lži, méně závisti, méně smilstva, méně zloby, méně krádeží než v patnácti letech? 

Vychází z toho tvou snahou a spoluprací vylepšeného srdce více lásky, více pokoje, více radosti, více vděčnosti, než dříve?

Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 31. říjen 2013 @ 08:19:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Toníku.
Ohledně přetrvávající hříšné přirozenosti i ve znovuzrozeném člověku - křesťanu jsem tě odkazoval na apoštola Pavla, druhou polovinu 7. kap. Římanům:

Víme přece, že Zákon je duchovní, ale já jsem tělesný, zaprodaný hříchu.
Nerozumím totiž tomu, co dělám; neboť nekonám to, co chci, ale dělám to, co nenávidím.
Jestliže tedy dělám to, co nechci, souhlasím se Zákonem, že je dobrý.
Nyní to pak již nedělám já, ale hřích, který ve mně přebývá.
Vím totiž, že ve mně (to jest v mém těle), nepřebývá nic dobrého. Neboť chtění mám u sebe pohotově, ale vykonání toho dobrého nenacházím.
Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci, to dělám.
Jestliže pak dělám to, co nechci, pak to již nedělám já, ale hřích, který ve mně přebývá.


Pokusím se ti to vysvětlit svými slovy do dnešní doby, jak to vidím já
:
Na svém růstu ve víře, ve svém vztahu k Bohu, spolupracuji s živým Bohem, nikoli s bohem. To vidím jako zcela zásadní rozdíl.

Když se ohlédnu zpátky, ten posun v kvalitě prožívání života je znatelný.
Nezměnilo se snad už hřešení na nehřešení, ale změnila se docela jistě závažnost hříchů. Člověk, který žije s Bohem, z přirozenosti tohoto stavu si očividné zlo oškliví, nijak ho nepřitahuje. Jeho život se prosvětlí, vnímá smysl událostí duchovně, poznává v nich Boží řízení. V tom máte pravdu, to je i vaší společnou zkušeností.
Ale to je jen půl pravdy!
Zlo je rafinované když u nás neuspělo se hříchem ke smrti, pokouší nás ve skrytosti, nenápadně, na našich nejslabších místech.
Žádný z nás není v lásce dokonalý, máme své chyby a slabosti, hříchy, které ještě nejsou ke smrti, ale snižují kvalitu života křesťana. Kdybychom je pokáním neustále neodstraňovali, navršily by nakonec mezi nás a Boha překážku a náš způsob uvažování by se postupně změnil na uvažování podle světa. Zvrácené myšlení by nás nakonec dovedlo i k rozhodnutí ke hříchu ke smrti, který bychom už nevnímali v jeho ošklivosti jako zlo, ale jako cosi příjemného.
Proto je v životě křesťana tak důležitá pravidelná svátost smíření, která v nás obnovuje milost posvěcující a udržuje nás na cestě s Kristem. Udržuje v nás také pravdivý pohled na ošklivost hříchu, takže časem na sobě objevujeme další hříchy, které jsme si dříve jako hříchy ani neuvědomovali.

Přirovnávám to k hygieně těla. I zde se musíme každodenně umýt, jinak bychom za chvilku s*****ěli jak bezdomovci. A my jsme přece synové, naše "doma" je v nebi!

Vlivem naší hříšné náklonnosti žádný z nás nedokáže žít zcela bez hříchu. To je třeba si přiznat. Pokud si někdo o sobě myslí jak že je už dokonalý, ať se na to zeptá manželky, jestli by si už ani ona nepřála cokoli na manželu změnit. Naše sobectví má tisíce podob a zasahuje naše nejbližší, zrovna tak jako naše lenost a bude to našim bojem až do poslední chvilky.. Docela těžko se tyto naše slabosti odhalují, poněvadž sami je podvědomě ani vidět nechceme a často nám to tak vyhovuje. Je to pak životem tak někde napůl cesty.
Dám příklad: S farářem, i kdyby byl nevím jak vzdělaný a měl spoustu pastoračních aktivit a hlásal správně evangelium, pokud má 150 kg živé váhy, tak není něco duchovně v pořádku. Nežije v Božím řádu. Jeho hlásání Krista není věrohodné. Kdo opravdu následuje Krista, váží si daru zdraví těla a žije podle toho. To jsou ty skryté "malé" hříchy, které nelze podcenit, protože jejich dopady jsou obrovské. Když se podíváš kolem sebe, kolik chlapů si sebou zbytečně nosí pivní měch - odulé břicho, kolik žen sebou tahá zbytečná kila navíc zatěžujíc neúměrně klouby? A najdeš je i mezi těmi, co jinak žijí docela hezky zbožným životem. A to jsem vybral jen jednu docela úzkou oblast hříchu obžerství, nestřídmosti a lenosti.

Dávno jsem přišel na to, že pokud chci žít kvalitním životem, musím svému tělu dopřát pravidelnou "údržbu" - cvičení. Takže ráno, než vstanu, tak pět minut "šlapu na kole" ve vzduchu. Nikoli proto, abych s plochým břichem dobře vypadal v plavkách, ale chci - li ve svém věku lozit po stromech a obírat ovoce, musí ruce unést váhu těla, nesmí mě bolet záda a musím zůstat pružný. Navíc mě takové cvičení nabije energií. Bolest bude člověka doprovázet vždycky. Je jen rozdíl, zda bolí svaly z pravidelné zátěže, nebo zda bolest pochází z hroutící se páteře. Námaha je součástí nesení kříže. Kdo se jí z lenosti vyhne, toho stejně čeká bolest v jiné podobě.
Takových příkladů je v našem světě mnoho. Třeba čištění zubů: lenost, nepoužívání mezizubního kartáčku vede ke zkažení chrupu, bolesti a pochopitelně i snížené kvalitě života.

Nejinak je to s námi i v životě duchovním.
Nic nejde jen tak samo, že by to zařídil Bůh. Že by nás proměnil na svaté a basta. Bůh nám nebude hýbat rukama, když to můžeme my sami. Bůh nám na začátku sice dá "kartáček, pastu i vodu", ale "zuby" nám čistit už nebude!  Bůh nesnáší u nás lenost ani tělesnou ani duchovní. Hořící srdce je horlivé, nehledí na námahu. Vždycky však bude mít i sklon k pohodlí, k lenosti. Patří to k naší přirozenosti a s tím třeba stále bojovat a přemáhat se. A jsme u vnitřních bojů, na kterých se pořád jaksi nemůžeme shodnout.]


Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Čtvrtek, 31. říjen 2013 @ 20:05:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, ap. Pavel píše, že v jeho těle přebývá hřích, ne v jeho srdci. Pokud v Tvém srdci přebývá hřích, nemůže tam přebývat Kristus, čili Bůh(sám jsi tento argument použil při vysvětlování neposkvrněného početí panny Marie). A nepřebývá-li v Tvém srdci Bůh, jsi ještě mrtvý ve své hříšnosti. Víš, oni zákoníci a farizeové se také svou snahou dopracovali k určitému stupni zbožného, slušného jednání. Jejich nitro se ukázalo až při osobním setkání s živým Bohem - Kristem. On sám je nazval obílenými hroby. Navrch huj, uvnitř fuj. Tak dopadne každý, kdo svým snažením chce polepšit své hříšné srdce. Srdce je třeba vyměnit. A to umí jen Bůh sám.


]


Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Pátek, 01. listopad 2013 @ 13:10:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Srdce a tělo jsou v člověku spojené nádoby. Nelze mít jedno zatíženo hříchem a druhé nikoli.


Naprosto ti uniká smysl těchto věcí v Písmu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 01. listopad 2013 @ 19:04:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To si myslíš Ty. Já v písmu vidím něco zcela jiného. Já tam především vidím, že duch je něco zcela jiného než duše. U znovuzrozeného člověka dochází k výměně ducha, duše zůstává stejná - hříšná. Duch a duše dohromady tvoří nitro - srdce člověka.
Já vím, že ale Ty si musíš trvat na svém, jinak bys měl problém.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Pátek, 01. listopad 2013 @ 20:52:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V Písmu je antropologie člověka vyjádřena dichotomicky: - jako tělo a duše (Mt 10,28).

Co by se podle tebe mělo stát s duchem člověka, pokud by bylo tělo a duše zahubeno v pekle?

Je - li duch vyměněný, co se stane s tím původním duchem člověka? Kde skončí?Trichotomické dělení člověka je jistě také správné - ale není to vyjádření antropologické, nýbrž je reakcí na platónismus..
Prostě nechápeš podstatu problému.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Sobota, 02. listopad 2013 @ 19:17:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já jsem přesvědčen, že podstatu problému chápu, akorát jinak než Ty. U Tebe vidím, že problém nechápeš, ale vysvětluješ pomocí názorů jiných lidí. Nechápu proč si někteří lidé myslí, že Platón nemohl mít pravdu. Vždyť Ty také věříš víc vědcům, než bibli.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Neděle, 03. listopad 2013 @ 14:05:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jestliže chápeš, odpovíš mi i na mé otázky?

Co by se podle tebe mělo stát s duchem člověka, pokud by bylo tělo a duše zahubeno v pekle?

Je - li duch vyměněný, co se stane s tím původním duchem člověka? Kde skončí?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Neděle, 03. listopad 2013 @ 19:37:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tvé otázky svědčí o tom, že v tom máš skutečně hokej. Je to zejména tím, že za ducha považuješ duši. Duše a tělo jsou pomíjivé věci(v dnešním věku hříchu), které vždy zemřou. To, co oživuje tělo a krev( oživená krev je sídlem duše) je duch a ten neumírá.
Adamovi Bůh řekl, že ve chvíli, kdy pojí ze stromu poznání dobrého a zlého, zemře smrtí. Adam pojedl a žil ještě asi 900 let. Jak to, že se nevyplnila Boží hrozba? Ona se vyplnila - v Adamovi byl od té chvíle duch podléhající zkáze a přinášející jeho tělu pomíjivost, smrtelnost. V té chvíli byl Adam odstřižen od zdroje věčného života z Boha. Jeho padlý duch byl po jeho tělesné smrti uvržen do žaláře, kde byl držen, dokud tam nevstoupil Ježíš po své smrti, aby těm duchům zemřelých kázal evangelium. Duchové zemřelých, kteří odmítli evangelium, budou spolu se satanem a jeho anděly uvrženi do ohnivého jezera - to je druhá smrt. První smrt se týká duše a těla. Druhá smrt se týká ducha. Lidem, kteří přijmou evangelium a Ježíše vyznají jako svého Pána, Bůh dává nového ducha, který se narodil z Boha. Proto se tato výměna nazývá znovuzrození. Tento duch, protože je z Boha, nepodléhá druhé smrti a je věčně živý a skrze něj má člověk obecenství s Bohem. Skrze tohoto ducha Bůh vzkřísí naši duši a tělo k věčnému životu.
Odpověď na první otázku: tělo a duše(krev) se po smrti, jak známo, rozpadnou na prach z kterého byly stvořeny. Čili neskončí v pekle, kterýžto termín ani originální jazyky neznají. Pokud máš z pohádek představu o pekle, coby místu kde hoří ohně, pak zřejmě jde o ohnivé jezero - druhá smrt, ale tam skončí duchové vzpoury, ne těla a duše. Pokud budeš mít zájem o místa z písma, ze kterých vycházím, rád Ti je napíšu. Jenom jsem se nechtěl zbytečně namáhat, pokud to celé šmahem zavrhneš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 04. listopad 2013 @ 08:56:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." Duše a tělo jsou pomíjivé věci(v dnešním věku hříchu), které vždy zemřou. .... tělo a duše(krev) se po smrti, jak známo, rozpadnou na prach z kterého byly stvořeny."...


(Mt 10,28)
A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou, ale raději se bojte Toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.Já že v tom mám hokej?
To ani sám Kristus pro tebe není autoritou, když zde tvrdíš pravý opak, než on?


Krev není duše, krev se součástí hmotného těla, kdo zabíjí tělo, nemůže zabít duši - protože lidská duše je duchem nesmrtelným, je součástí duchovního světa. Člověk byl ve svém bytí jako jediný z tvorů stvořen (jako "nefeš", jako nesmrtelný duch v těle - Gn 2,7) k bytí na rozhraní světa viditelného a duchovního, svým bytím  má zjevovat Boha ve světě viditelném.
Tato "živá bytost" se projevuje nejenom dechem života (ruach) jako ostatní tvorové, ale také duchem. Tento duch pak je nesmrtelný. Ve světě duchovním neznamená smrt zánik existence (každý duch je nesmrtelný), ale zahubení znamená odloučení od Boha.

Ona "druhá smrt" ve Zjevení (uvržení do geheny) znamená ve významu věčné zavržení.
..."Bůh dává nového ducha, který se narodil z Boha. Proto se tato výměna nazývá znovuzrození. Tento duch, protože je z Boha, nepodléhá druhé smrti a je věčně živý "...

Výměna?
A ten první duch byl tedy od koho? Ten nebyl od Boha a není věčně živý? Pokud i ten byl nesmrtelný, po jeho výměně na které skládce by měl skončit?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pondělí, 04. listopad 2013 @ 12:56:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Svou opozici nesprávně opíráš o verš, který zjevně mylně chápeš. Naše tělo čili maso a krev - řecky sarx, nemůže být zahubeno v pekle, protože, jak známo, po smrti maso a krev shnijí a rozloží se. Jestli máš nějakou jinou zkušenost, tak mi o ní pověz.
To znamená, že Ježíšova slova je třeba chápat jinak, než Ty je chápeš. Všechno, co Bůh stvořil, stvořil skrze slovo a Ducha. Úlohu ducha člověka v jeho existenci bych nejlépe vysvětlil takto: ducha člověka si představ(zjednodušeně) jako program, který oživuje nějaký počítač. Jaký vložíš program, tak funguje počítač. A každý člověk má svého jedinečného ducha, skrze kterého měl žít navěky s Bohem, Otcem duchů. V duchu člověka jsou obsaženy veškeré informace o člověku. No a tento oživovací program, může Bůh zahubit v pekle a tím znemožnit budoucí vzkříšení k věčnému životu. Takhle já si vsvětluji zmíněný výrok Ježíše. Částečným promítnutím ducha do materiální roviny je lidská DNA. Po hříchu Adama, byla do ducha člověka zakomponována smrt těla a duše.(Po potopě Bůh dokonce stanovil časové omezení fungování těla na 120 let) Duše je totiž duchem oživená krev a ta pak dává život tělu. Kdyby to bylo jinak, tak by tělo žilo i po ztrátě krve.
Dneska už vědci zjistili, že i způsobem života se v půběhu života mění lidská DNA. Což se dá vysvětlit tak, že naše hříchy a hříchy našich předků ovlivňují "kvalitu"(funkčnost) ducha a tím i našeho těla. Proto se také člověk nemůže spasit sám svými skutky. Naše spasení spočívá v tom, že Bůh obnoví původní stav našeho ducha - vymaže z něj smrt a částečně hříšnost, ale co je hlavní, začne v našem duchu bydlet Boží Duch a skrze něj je obnoveno naše možnost mít společenství s Bohem. On pak učí našeho ducha nepodléhat vládě těla a zlých duchů a poslušnosti Otci a Synu. Samozřejmě, to co popisuji je jen zjednodušení celého tajemství stvoření člověka, které ani v bibli není nějak jasněji vysvětleno. Žádné závazné a jasné učení o detailech stvoření a funkci člověka v bibli není a není tudíž možné na těch pár verších, co v bibli jsou, stavět nějakou závaznou teologii a definici.
Já mám za to, že mé pochopení problému odpovídá nejvíce významu různých veršů z písma a i prožívané realitě.
Přiznávám, že slovo výměna nebylo zvoleno vhodně. V lidském duchu dochází k znovuzrození, k návratu původního "programu", který odpovídá zamýšlenému plánu Boha s konkrétním člověkem.
Jinak skládka duchů, kteří nepřijmou znovuobnovení, znovuzrození, je gehena. Po vašem peklo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Úterý, 05. listopad 2013 @ 09:56:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takže se nejedná o výměnu lidského ducha, ale o znovuzrození toho samého lidského ducha,"obnovení DNA" Bohem - tady o uzdravení. Ale právě to jsem já tvrdil ve článku!
..."Naše tělo čili maso a krev - řecky sarx, nemůže být zahubeno v pekle"...

Podle mé víry je tělo ve hrobu dočasně - na konci věků bude vzkříšení z mrtvých a těla svatých budou oslavena, zatímco těla těch, kdo odmítali Boha, skončí spolu s nesmrtelným lidským duchem (duší) ve věčném zavržení a bolestném trápení. Pekelná muka budou i bolestí fyzickou: i lidské tělo bude v marné snaze toužit po Bohu a to mu v beznaději bude způsobovat utrpení.

(Mk 9,43-44)
Kdyby tě sváděla tvá ruka, usekni ji. Je pro tebe lepší vejít zmrzačený do života, než mít obě ruce a jít do pekla, do toho neuhasitelného ohně,
kde 'jejich červ neumírá a oheň nehasne'.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Čtvrtek, 07. listopad 2013 @ 09:28:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, verš z Marka nic neřeší. Z něj se nedozvíš, jestli jde tělo do pekla nebo ne. Ale to jen tak mimochodem.
Píšeš:Takže se nejedná o výměnu lidského ducha, ale o znovuzrození toho samého lidského ducha,"obnovení DNA" Bohem - tady o uzdravení. Ale právě to jsem já tvrdil ve článku!
Možná si to, tak představuješ, ale v bibli se o uzdravení našeho ducha nic nepíše. Píše se tam o znovuzrození, o povstání ze stavu smrti do života, o novém člověku, o novotě života....... Je dobré používat biblické pojmy, protože to aspoň trochu brání falešným představám a herezím.
Já nikde netvrdím, že všechno co píšeš v článku, je špatně. Tvůj zásadní omyl v těchto věcech vidím v tom, že mezi ducha a duši kladeš rovnítko. Vím odkud to čerpáš. Také jsem četl Novotného biblický slovník. V tom se pan Novotný(nebo ten, od koho to převzal), mýlí. Duše nemůže být zformovaný duch. To by znamenalo, že lidský duch je něco neforemného, co je potřeba zformovat, což hraničí s urážkou Boha. Bůh je totiž taky Duch a Otec duchů. Doufám, že si o něm nemyslíš, že je neforemný.
Duch je pravá podstata bytí, života. Je to základní informace, živé Boží slovo. A tento duch oživuje naši krev a vytváří tak duši člověka. Krev pak oživuje naše tělo. Krásně je tato duchovní skutečnost vyjádřena materiálně funkcí našeho těla: vzduch(duch) okysličuje naši krev(duši) a ta pak přináší kyslík a živiny celému tělu. A aby to celé fungovalo, je potřeba srdce, které krev rozvádí a které funguje nezávisle na naší vůli. Lidské tělo je krásným obracem duchovních skutečností.
Z toho plyne, že změna ducha je základem pro změnu celého člověka. Proto zákon nemohl člověka změnit, napravit. Je potřeba, aby došlo ke znovuzrození ducha. A to dokáže jen Bůh. V tom je ta jeho milost. Duch pak promění naše myšlení (duše převezme informace ducha a převede je do našich myšlenek a slov) a tím i skutky. Opačný postup - skutky, myšlenky, duch, je pokrytectví, které ducha nezmění.
Teprve do znovuzrozeného ducha může vstoupit Bůh a bydlet tam. V hříšném duchu nemůže Bůh bydlet a tomu stavu se říká bezbožnost - stav lidského ducha bez Boha. A kde nepanuje Bůh, tam panuje smrt.]


Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 01. listopad 2013 @ 06:15:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Ahoj Stando.

  Děkuji za dlouhý příspěvek ze tvého života. Jsem rád, 
když takhle něco napíšeš přímo o sobě, abych mohl pochopit, 
jak vlastně žiješ. Ziješ zhruba tak, jak jsme v ŘKC žili my 
a jak to z ŘKC znám z rodné vesnice, což jsem už pochopil 
z dřívějších tvých příspěvků. 

  To, co žiješ, tedy znám, ale už bych se do té situace nechtěl nikdy vrátit.  Tvůj článek byl o srdci, vrátím se tedy zpět k srdci člověka. 

  Psal jsi zde v tom smyslu, že pracuješ na zlepšení srdce člověka, 
že to není Boží práce, ale spolupráce. Pochopil jsem tě správně?


  Máš tedy "lepší" srdce, než když ti bylo patnáct? Je ta spolupráce 
na zlepšení srdce ve tvém životě nějak vidět? Vychází z něj méně 
hříchu a více života po těch vnitřních bojích, co v něm se hříchem probíhají?

  Jestli jsem tě dobře pochopil, tak to zlepšení srdce je vidět ze tvého
pohledu tak, že ze srdce vychází podle tebe méně závažnější hříchy?
  Zkusím ti napsat něco krátce o nás a o srdci, na zamyšlení.

  Když mluvíme a píšeme o "vnitřních věcech" člověka, 
mluvíme právě o srdci člověka, ne o rozumu nebo o těle. 
Věci rozumu a těla považujeme za "povrchní"
(ve srovnání s věcmi srdce).

  Snad sis všimnul, že apoštol Pavel nepíše o tom, 
že "vnitřní člověk bojuje vnitřní boje", ale píše, 
že "vnitřní člověk radostně souhlasí se zákonem Božím". 
Snad sis všimnul, že když apoštol Pavel píše o hříchu 
a píše "hřích ve mne přebývá" tak nepíše 
"hřích přebývá v mém vnitřním člověku" 
ale píše "přebývá totiž v mém těle".

  Zkus se nad tím zamyslet, když už stále jeho verše kopíruješ.

  To, co píše apoštol, žijeme my a to jsem se ti snažil vysvětlit,
když jsem psal, že když člověk dostane nové srdce od Boha,
nemusí už bojovat s vlastním srdcem, když chce dodržovat
Boží přikázání. Nemusí bojovat ten "vnitřní boj" s "vnitřním člověkem",
který jsme museli bojovat v tom nekonečném kolečku zpovědí, "pokání"
a znovuhřešení, které vycházelo z našeho vlastního srdce a nešlo zastavit.

  A zkus opustit všechny mylné dojmy, které sis o křesťanech vytvořil.
To, že člověk už nemusí bojovat s vlastním srdcem, protože dostane 
čisté srdce od Boha neznamená, že by nemusel bojovat s tělem
nebo že by žil sto metrů nad zemí a nemusel bojovat se světem.
I když když se člověk znovunarodí, zažívá takové období 
kdy nemusí bojovat naprosto s ničím, asi jako miminko v reálném světě, 
které se narodí a rodiče ho nosí, stráží a nic zlého k němu nepustí.
]


Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Pátek, 01. listopad 2013 @ 13:06:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Realita je taková, že člověk nežije bez svého těla ani na chvilku - pokud ovšem nebereme dobu, kdy člověk spí a ve spánku tudíž nehřeší. Podobně je to s lidským rozumem. Pokud nespíš nebo nejsi z nějakého důvodu v bezvědomí, je tvůj rozum stále tvojí neoddělitelnou součástí. Nelze tedy oddělit lidské srdce od těla nebo od rozumu, i když důstojnost člověka má těžiště v lidském srdci, tělo je taky hodno úcty pro obraz Boha, který viditelně vyjadřuje..Platí tedy pravidlo: rozlišujeme, ale neoddělujeme.
Nelze oddělit tělo od vnitřního člověka!
Říkáš, že nemusíš bojovat boj s vnitřním člověkem, ale onen vnitřní člověk je neoddělitelně lidské srdce"! Kdy by s ním měl v tobě bojovat?
Vnitřní boje tedy probíhají v samotném lidském srdci mezi oním vnitřním člověkem od Boha a mezi touhami těla. Mezi touhy těla nepatří jenom tělesné touhy, ale také sklony lidského srdce k hněvu, pýše, touha po světské slávě, závist a mnoho dalších lidských vlastností. Obojí ovšem patří neoddělitelně k lidskému srdci.
Ten "hřích" (sklony ke zlému), který v lidském srdci přebývá (a o kterém hovoří Pavel), není ještě konkrétním hříchem, který zatěžuje lidskou duši, ale je náchylností lidského srdce ke zlému.

"Třikrát jsem prosil Pána, aby mě toho zbavil" říká Pavel, ale Ježíš mu odpovídá: "Moje milost ti stačí; vždyť má moc se dovršuje ve slabosti."
Nelze bojovat s vlastním srdcem, v člověku není už nikoho jiného,  kdo by bojoval.
Vnitřní boje se odehrávají v samotném lidském srdci. Všechny naše volby jsou volbami našeho srdce.
Vnitřní boj nemůže probíhat nikde jinde, než v lidském srdci.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 01. listopad 2013 @ 16:29:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

  Pokud to podle tebe nelze, tak je tu jednoduchá 
rada pro tebe: Tak je od sebe neodděluj.

  Ale stejně jednou budeš hodně překvapený, Stando, 
když si teď myslíš, že to nelze oddělit ducha od těla ;-)


Mezi touhy těla nepatří jenom tělesné touhy, ale také sklony lidského srdce k hněvu, pýše, touha po světské slávě, závist a mnoho dalších lidských vlastností.

  Ano, to píšeš moc hezky a výstižně. Chápu tvoji situaci a neberu ti jí. 

  Jen by mne zajímalo: Tobě vyhovuje, že máš srdce, 
které má sklony ke hněvu, pýše, touhu po světské slávě, 
závist a mnoho dalších podobných vlastností? Považuješ 
svůj stav v této věci za normu, která je v pořádku? 

  Lepší se to tvoje srdce trochu, jak spolupracuješ 
s Bohem na jeho zlepšení? Je to srdce lepší, než když 
ti bylo patnáct? Má menší sklony k hněvu, pýše či
touze po světské slávě?

  Ptám se proto, že když jsem byl ve vaší situaci, 
strašně mne ta situace iritovala a hledal jsem z ní východisko.
A za pět let opravdového snažení na zlepšení mého srdce bylo
to srdce o kus horší: Mělo v sobě víc zmatku, nepořádku, skepse
než před celým snažením a k tomu ještě všechna ta přirozenost
od Adama až po mého tátu. Tak mne zajímá, jestli když ty 
pracuješ na svém srdci asi delší dobu, jestli se ti povedlo ho 
vylepšit?Ten "hřích" (sklony ke zlému), který v lidském srdci přebývá (a o kterém hovoří Pavel), není ještě konkrétním hříchem, který zatěžuje lidskou duši, ale je náchylností lidského srdce ke zlému.

  Mohl bys nějak uvést, kterého Pavla myslíš a o čem to hovoří?
Pavel příliš téma starého srdce nerozebírá, ani to nebylo potřeba,
protože o tom velmi podrobně psali proroci a vyučoval Ježíš.
O starém srdci se sklonem hříchu je jen malá zmíňka na začátku listu
Římanům.

  Pokud v lidském srdci přebývá hřích, 
není otázka nějakého vnitřního boje jestli hřích ze srdce vyjde, 
nebo nevyjde, ale je to už jen otázka času, kdy hřích ze srdce vyjde. 
Dřív nebo později ten hřích ze srdce vyjde ven.  Tohle cituješ v jaké souvislosti? Tuším, že ŘK o této věci tvrdí,
že Pavel byl nemocný. Jak ten verš souvisí s tvou náklonností 
srdce ke zlému? Vložil jsi ho omylem?


  To jsi napsal hezky. Přesně tak to je a to je co jsem 
se ti snažil vysvětlit. Pokud má člověk srdce se sklonem
ke hříchu, bojuje s vlastním srdcem vnitřní boj.
Nebo ve vlastním srdci vnitřní boj, jak si to nazveš.

  Proto je tolik psychicky nemocných lidí, kteří vezmou
skutkařské nevangelium vážně, nevědí o milosti v Ježíši
a vedou ten váš marný vnitřní boj sama se sebou.

  To, co píšeš bylo i jedním z hlavních důvodů 
mé tehdejší nemoci, o které jsem se tu zmiňoval.

  Znovu mám dotaz: Tobě ta tvá situace vyhovuje?
Je ti v takovém vnitřním boji sama se sebou 
uvnitř tvého srdce dobře? 

  Kdybys měl možnost zadarmo, z milosti a bez skutků přijmout ten
Boží dar srdce, které nemá sklon k hříchu, ale je v něm život,
kdybys měl možnost odložit toho starého Adama a přijmout Krista,
udělal bys to, nebo by ses takové možnosti ve své svobodě vzepřel?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Pátek, 01. listopad 2013 @ 20:38:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  To jsi napsal hezky. Přesně tak to je a to je co jsem 
se ti snažil vysvětlit.


Tak to ale přece vůbec nebylo!
Ty jsi naopak tvrdil:
že když člověk dostane nové srdce od Boha,
nemusí už bojovat s vlastním srdcem, když chce dodržovat
Boží přikázání. Nemusí bojovat ten "vnitřní boj" s "vnitřním člověkem".

Pokud má člověk srdce se sklonem
ke hříchu, bojuje s vlastním srdcem vnitřní boj.


Tedy tvrdil jsi pravý opak toho, co já.
Kdo konkrétně by měl podle tebe bojovat s vlastní srdcem vnitřní boj? S vlastním srdcem bojovat nelze, uvnitř tohoto srdce se totiž všechno odehrává, tam probíhají všechny vnitřní boje.


Božím darem není srdce, které nemá sklon ke hříchu, to je omyl.
 Sklony ke hříchu i ve znovuzrozeném lidském srdci přetrvávají. To se ti snažím po celou tu dobu vysvětlit. O tom také hovoří apoštol Pavel. Boží slovo nejsou noviny, které nás informují o Pavlově tělesném zdraví, mají i v takovém případě pro nás duchovní sdělení. Hříšná náklonnost - to je ten "hřích", o kterém konkrétně hovoří apoštol v 7. kap. listu Římanům. Zde obsah slova "hřích" neznamená konkrétní čin osoby proti Božímu záměru, jak jsme obvykle zvyklí pojem "hřích" chápat..

Božím darem je nová schopnost srdce se spojit s Bohem a v tomto spojení s hříšnými návyky úspěšně bojovat. Ale bývá to mnohdy "běh na dlouhou trať". Je to tedy vítězné spojení lidské slabosti s Boží milostí. Proto to lidské srdce nehřeší, protože dokud v něm bydlí Bůh, s radostí žije podle Boha. Lidské srdce ovšem může být oklamáno, svedeno, otupěno nejenom zlým duchem, ale i touhami těla, nebo pýchou, touhou po slávě, po bohatství, lakotou, - prostě jakýmkoli hříchem, pokud poleví ve své bdělosti. To je realita života každého z nás a proto apoštolé varují právě před tímto na mnoha místech také v Písmu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 01. listopad 2013 @ 21:58:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Božím darem není srdce, které nemá sklon ke hříchu, to je omyl.Sklony ke hříchu i ve znovuzrozeném lidském srdci přetrvávají.

  No, Stando, já tě chápu a rozumím o čem píšeš.

  To, cos napsal, bylo jednoznačné zjištění, které jsem měl ve chvíli,
kdy jsem začal hledat pravdu a východisko ze své situace kterou popisuješ
a kdy jsem jednoduše porovnal lidi, kteří jako miminka prošli svátostí křtu a lidi,
co tou svátostí jako miminka neprošli.

  Svátost křtu se zkaženým lidským srdcem v této věci neudělá nic,
sklony ke hříchu v srdci, to dědictví pádu Adama lidem,
co jako miminka prošli svátostí křtu, zůstávají. Stejně tak zůstávaly
ty sklony v srdci mně a byl jsem z toho zoufalý.

  To mi nemusíš vysvětlovat, chápu to a je mi naprosto jasné z toho
co píšeš a ze tvé vzpoury že žiješ totéž, co my tehdy.O tom také hovoří apoštol Pavel. Boží slovo nejsou noviny, které nás informují o Pavlově tělesném zdraví, mají i v takovém případě pro nás duchovní sdělení. Hříšná náklonnost - to je ten "hřích", o kterém konkrétně hovoří apoštol v 7. kap. listu Římanům.


  Tohle sis samozřejmě popletl, Stando, nějaké zatmění ve tvé hlavě.
V té kapitole Římanům píše Pavel o těle a o srdci jasně.

  Vím totiž, že ve mně, to jest v mém těle, nepřebývá dobré; neboť chtít dobro dokážu, ale konat už ne. ... Podle vnitřního člověka radostně souhlasím se zákonem Božím. Vidím však jiný zákon ve svých údech,který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu, jenž je v mých údech.

  Nějak ti stále uniká, že apoštol Pavel naprosto jasně píše
o duchu a těle a velmi dobře je rozlišuje. Žádný takový nesmysl
o náklonnosti srdce po znovuzrození ke hříchu u Pavla v 7 kapitole
římanům není, to sis tam domyslel.


  Znovu ti připomenu, co je skutečným Božím darem v této věci.  Dám vám nové srdce a nového ducha dám do vašeho nitra. 
Odstraním srdce kamenné z vašeho těla a dám vám srdce masité. 
Svého ducha dám do vašeho nitra a způsobím, že budete žít podle 
mých ustanovení a má nařízení budete zachovávat a plnit.

  Bůh
nás zachránil od našich nepřátel a z rukou všech, kteří nás nenávidí,
abychom vysvobozeni z rukou našich nepřátel mu beze strachu
sloužili ve svatosti a spravedlnosti před ním po všechny své dny.


  A když je napsáno, že nás Stando zachránil od všech našich nepřátel,
tak nás zachránil i od toho nejstrašnějšího a nejhroznějšího nepřítele,
který jediný na celmém světě je tak mocný, že tě dokáže odloučit od Boží lásky
a který tak statečně bojuje uprostřed hříchu sám proti sobě vniřní boje
s náklonností ke hříchu.

  A od toho strašlivého strašidelného nepřítele, který je mocnější než
smrt a život, než andělé a mocnosti, než přítomnost a budoucnost,
než moci a výšina s hlubinou a všechna ostatní stvoření,
tak od toho strašlivého nepřítele nás zachránil ve křtu.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Sobota, 02. listopad 2013 @ 14:20:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Svátost křtu se zkaženým lidským srdcem udělá zázrak: Očistí ho od všech dosavadních hříchů, takže je bělejší než sníh a uschopní ho žít život s Bohem - v novosti života. O tomto svědčí Písmo.

Je to tedy dar od Boha, bez našich zásluh.
Bez tohoto daru člověk nemůže žít s Bohem na úrovni Božího dítěte - protože Božím dítětem ještě není - neoblékl totiž Krista.
Člověk tedy může po znovuzrození žít další svůj život s Bohem, může však i od Boha odpadnout a žít hříšným životem. Bůh darem znovuzrození nikomu neudílí imunitu vůči hříchu, ale otevírá možnost tuto imunitu si trvale udržovat společným životem s Ním. Je to otevřená možnost, pro kterou se člověk musí rozhodnout - a v tomto rozhodnutí pak vytrvat. Když nevytrvá, odpadne od Boha, znovu ztratí imunitu vůči hříchu.

Porovnáním samotných lidí tedy nezjistíš vůbec nic.  Vím totiž, že ve mně, to jest v mém těle, nepřebývá dobré; neboť chtít dobro dokážu, ale konat už ne. ... Podle vnitřního člověka radostně souhlasím se zákonem Božím. Vidím však jiný zákon ve svých údech,který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu, jenž je v mých údech.

  Nějak ti stále uniká, že apoštol Pavel naprosto jasně píše
o duchu a těle a velmi dobře je rozlišuje....


Rozlišovat můžeš, oddělovat nikoli.
Naše údy nejsou zatím nijak oddělené od srdce a protože tedy část člověka touží po něčem a druhá část zase po jiném, probíhají v lidském srdci ony vnitřní boje. S dopředu nejistým výsledkem, závislým na tom, pro co se nakonec člověk rozhodne.
Proto také Pavel své tělo tuží, učí se mu poroučet, ovládat (1 Kor 9,27), aby touhy ducha v něm vítězily.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 02. listopad 2013 @ 21:38:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Svátost křtu se zkaženým lidským srdcem udělá zázrak: Očistí ho od všech dosavadních hříchů, takže je bělejší než sníh a uschopní ho žít život s Bohem - v novosti života. O tomto svědčí Písmo.


  Někdy se ta svátost asi nepovede a člověk,
který projde svátostí křtu stejně nemá schopnost
žít s Bohem, protože je od Boha oddělen hříchem,
ať se snaží sebevíc. O čemž svědčí bezpočet
reálných životů, včetně života mého a mé životní zkušenosti.


Porovnáním samotných lidí tedy nezjistíš vůbec nic.

  Podle sebe nesuď druhé.

  Já ano, Stando.

  Porovnáním svého života člověka, který
jako miminko prošel svátostí křtu se životem
ateisty, který jako miminko svátostí křtu neprošel
jsem mohl snadno zjistit, že nám oběma zůstala
náklonnost srdce ke hříchu a zůstalo nám oběma srdce,
ze kterého vychází hřích a ne život a které nemá
schopnost slyšet Boha a žít s ním ve společenství.


  V této věci se tedy lidé, kteří prošli jako miminka
svátostí křtu neliší od lidí, kteří svátostí křtu jako miminka neprošli.


Rozlišovat můžeš, oddělovat nikoli.

  Ani nemám důvod oddělovat.
Jediný, kdo tu stále něco odděluje, jsi ty
a moc mi není jasné, proč furt něco odděluješ?  Protože máte stále srdce s náklonností ke zlému,
srdce, ze kterého vychází hřích, probíhají ve vašem
srdci vnitřní boje. Nevím, jak to prožíváš ty, ale
pro mne byl ten stav byl strašně deprimující
a vysilující a nevzpomínám si, že by k něčemu
byl užitečný.

  Teda kromě výchovy ke Kristu: Uprostřed toho děsivého
boje jsem si bytostně uvědomoval, že jestli mne někdo
nezachrání, jsem nadobro ztracený.

  Ke konci svého starého života jsem na ten vnitřní boj,
který popisuješ, spotřeboval mnoho desítek procent své
životní energie a času a pokud jsem měl odvahu se na
výsledek toho boje podívat, tak byl jednoznačný: Byl to
zcela marný boj.

  Proto bych se k němu nikdy nechtěl vrátit.

  Přijmout milost v Ježíši Kristu, ten dar nového srdce,
které nemá náklonnost ke zlému, ale k Bohu a žít pro druhé lidi
je pro mne mnohem lepší, než bojovat zcela marný vnitřní
boj sám se sebou.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Neděle, 03. listopad 2013 @ 14:02:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jestliže postavíš ve svých otázkách lidské srdce proti rozumu, tak nejenom rozlišuješ, ale v důsledku také odděluješ.


]


Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 02. listopad 2013 @ 22:44:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Ahoj Stando.

  Říkal jsem si, že když jsi napsal příběh ze svého žívota,
jak ti fungují věci, napíšu ti k tématu také něco ze svého,
abys měl trochu možnost poznat, o čem konkrétně píšeme,
když píšeme, že k tomu, co dělá Bůh nemůžeme nic přidat
a že srdce a to, co je v něm máme zadarmo od Boha, bez
naší zásluhy.


  Žijeme tady u nás v Čechách takové zvláštní situaci -
všude panuje totální negativismus. Prezident je ožrala a hulvát,
předchozí politika způsobila silný útlak středního stavu,
ze země utíká pryč za hranice zhruba 10% toho co se
vyrobí a o lidech ani nemluvě, dalších asi 60% spotřebují
lidi na hřích.

Přesto, že všichni pracují jak mourovatí, tak hřích všechno sežere.

  V našem oboru je díky špatným rozhodnutím
několika lidí od roku 2008 pokles asi tak 50%.
  Všude, kde se člověk rozhlédne, je krize. Krize je vlevo,
krize vpravo, krize dole a krize vzadu a co je docela nejhorší,
tak je krize vepředu.

  A víš co? Jen nahoře není krize.

  Žádný výprodej dlažby z náměstí, aby bylo na chleba.

  Z titulu své funkce musím být nutně informovaný "v rozumu"
o stavu věcí. Sleduju koláče, grafy, čísla, čtu, analyzuju, počítám,
doluju data. Nemůžu si dovolit nevědět, co se děje a nemít plán.
 
  A víš co dělá rozum? Když vidí ty informace, má tendenci zoufat
a propadat panice. Ať počítá jak počítá, tak se nedoočítá,
prostě to nevychází.

  Kdybych měl srdce s náklonností ke hříchu, určitě by v něm teď bylo
nějaké reptání, nějaká nadávka, zloba, obviňování kdekoho, výmluva,
výčitka, naštvání, sprosté slovo. Asi bych byl na práškách či na alkoholu
podobně jako mnozí. A to, co by bylo v srdci, by vycházelo ven.


  A víš co?

  Ráno se probudím a je v srdci vděčnost a ne náklonnost ke zlému.
Vděčnost za život, který jsem si nevymyslel. Za rodinu, kterou mám zadarmo.
Za rodiče, na které teď hodně myslím. Vděčnost za práci,
kterou můžu dělat a za lidi, pro které a se kterými dělám.
A nebo vděčnost jen tak, bez důvodu.

  A ta vděčnost jde ze srdce ven.

  A večer tam je ta vděčnost pořád ještě.

  A druhý den ráno taky. A za týden a za měsíc. Není jí tam víc,
nebo míň. Když jí beru, nemůžu jí vyčerpat.

  A vděčnost, ta působí chválu a dík.

  Nemůžu za to. Já jsem si to nevymyslel a nezařídil jediným svým
skutkem. Neřekl jsem si "teď budeš mít povinně vděčnost" abych jí najednou
měl. Ani jsem se nerozhodoval, jestli budu nebo nebudu mít vděčnost.  Určitě mám "schopnost" vděčnost odmítnout a vybrat si místo
vděčnosti, která jde z mého srdce například reptání, které jde ze světa.

  Ale to bych se asi nejdřív musel zbláznit, než bych měl takovou
"možnost" využít.

  A podobná "možnost" pro mne není žádný vnitřní boj a budu-li mít
kdy svobodnou vůli, nevyberu si jí.


  Když jdu okolo žumpy, taky neprožívám vnitřní boj jestli mám
dneska do té žumpy skočit. I když mám bezpochyby schopnost do
žumpy skočit.

  Ale určitě chápu, že jsou lidé, kteří prožívají neodolatelnou náklonnost
si do žumpy zaskákat. Ale jim jejich situaci nezávidím, nikdy bych v ní
nechtěl být. Ale také se nad ně nepovyšuju: Uvědomuju si, že všechno,
co mám, mám zadarmo, z milosti. I tu vděčnost.

  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Neděle, 03. listopad 2013 @ 13:48:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku
Mám radost z každého člověka, který má v srdci vděčnost. Začíná nás být jako šafránu.
Vděčnost ovšem žádného z nás nijak nechrání před omyly, před mylným vyhodnocením životních situací, ani před mylným porozuměním skutečnému významu Božího slova.
Mám tedy doopravdy radost, jak žiješ s Bohem a to, co spolu probíráme, se týká jen porozumění věcí ve víře. Nikoli že bych ti upíral realitu tvého života s Bohem.

Nedávno zde "lutherán" v komentáři uveřejnil úryvek z kázání a velmi mě potěšil: napříč různými denominacemi jsou lidé, kteří žijí opravdový život s Bohem. Tedy i v různých podobách víry lze do určité míry žít s Bohem. Na to bysme neměli zapomínat.


Taky mám radost, že myslíš na rodiče.
Přál bych ti (ze svého pohledu) ve víře ještě i jednotu s rodiči, aby jsi se s nimi stal součástí jediného společenství církve v plnosti milostí. Jsi si vědom toho, že v mnoha dílčích pohledech na víru se s rodiči dost lišíte?


Když ti dá Bůh do ruky meč, nemusíš k jeho dokonalosti nic přidávat, nic ubírat. Je to prostě dar od Boha a jako takový je plně funkční.

Ale mávat s tímto mečem, naučit se bojovat, už musíš sám. A z toho bolí ruce, člověk se unaví, vydá ze sil. To nepřijde jenom tak samo sebou. Pak přicházejí chvíle, že už se ti bojovat nechce a nejraději bys meč odložil. Přijde rozhodování co dál, přijdou vnitřní boje.
My kristovci jsme "lidé na cestě" a každá cesta má své rozcestí, křižovatky. Neustále je po nás logicky vyžadováno další rozhodnutí, potvrzení daného směru. Cožpak jsi takto nikdy nešel cestou k nějakému cíli?

Každé naše rozhodování je formou vnitřního boje, protože touhy těla vedou člověka jinou cestou než touhy ducha. Podřídit touhy těla touhám ducha bez vnitřních bojů prostě nejde!
Proto křesťan tělo tuží, podrobuje do služby, učí se ho ovládat. K tomu pomáhá modlitba a půst.


]


Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Pastýř v Čtvrtek, 31. říjen 2013 @ 17:21:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Oko,

Tvůj článek se mi moc líbí. Málokdy si v poslední době s chutí přečtu něco z místní produkce. Tento článek je jednou z výjimek.Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Pátek, 01. listopad 2013 @ 12:39:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky.


]


Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 01. listopad 2013 @ 06:18:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Obecně platí, že k tajemství se dostáváme v první řadě tak, že stanovíme, čím toto tajemství není.

  Ahoj Stando.

  No, tímto postupem by ses k tajemství dostával fakt hooodně dlouho. Ale zkusíme to. 


  Cituješ tento citát:

Je to srdce, které pociťuje Boha, a nikoli rozum. Hle tedy, co je víra: Bůh pociťovaný srdcem, nikoli rozumem (B. Pascal).

  Když ho cituješ, tak s ním souhlasíš a na to se snad nemusím ptát.


  Zkusíme si tedy stanovit, čím to "srdce" není.

  Je podle tebe "rozum" součást toho, čemu říkáš "srdce" a nebo je podle tebe "rozum" něco jiného, než "srdce"?

  Toník
Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Pátek, 01. listopad 2013 @ 13:19:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku, odpověď na tvou otázku je už ve článku:

V tomto smyslu však srdce podvědomě přisuzujeme pouze osobám, nikoli rozumem neobdařeným tvorům.
Srdce je úzce spojeno s individuální osobou a že ho vnímáme v první řadě jako určité duchovní jádro, které lidskou bytost vnitřně sjednocuje a které je zároveň podmínkou meziosobní vztahovosti.

Srdce z masa, onen sval rozhánějící v těle krev, je pak výhradně u člověka symbolem duchovního či metafyzického srdce - hlubiny či jádru lidské bytosti.

Jádro lidské bytosti nelze od rozumu oddělit, to by ono jádro nemohlo správně fungovat.  Rozlišujeme tedy (i bez rozumu člověk nijak neztrácí svou důstojnost), ale neoddělujeme (Meziosobní vztahovost je rozumem přímo podmíněna). Rozum se podílí na volbě lidského srdce, podobně jako cit nebo vůle.


]


Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 01. listopad 2013 @ 16:38:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku, odpověď na tvou otázku je už ve článku: V tomto smyslu však srdce podvědomě přisuzujeme pouze osobám, nikoli rozumem neobdařeným tvorům

  Stando, asi jsem nějak natvrdlý, ale nějak v tom nevidím odpověď na mojí otázku 
Je podle tebe "rozum" součást toho, čemu říkáš "srdce"
Hodně slov jsi napsal a neodpověděl.

  Snad se shodneme na tom, že člověk má rozum a srdce. 
Alespoň někteří to tak mají, jiným jedna nebo i obě z těch věcí chybí. 
Zkus tedy přestat oddělovat rozum a jádro lidské bytosti, 
já zase zkusím položit otázku přesněji, abych pochopil tvé smýšlení.

  1. Je podle tebe rozum totéž, co srdce?
  2. Je podle tebe rozum podmnožinou srdce?
  3. Je podle tebe srdce podmnožinou rozumu?
  4. Je podle tebe srdce něco jiného, než rozum?

  Nemyslím "srdce z masa", ale myslím "srdce jako duchovní jádro člověka".

  Budu rád, když odpovíš na otázku. Ptám na tvé uvažování proto, 
že pojem "srdce" vnímají lidé obvykle jako odlišný pojem od pojmu "rozum"
a často je dokonce kladou do protikladu.

  Toník]


Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Pátek, 01. listopad 2013 @ 19:53:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku
V článku uvádím, že lidské srdce je v prvé řadě tajemství.
Ty se usiluješ pojmenovat, co je lidské srdce, ale tajemství dost dobře pojmenovat nelze. Můžeme se ho jenom zlehka dotýkat. Na tvou otázku

Mé uvažování se tedy neubírá v pojmenování toho, co všechno by mělo být lidské srdce. Člověk má totiž mnoho věcí, nejenom rozum a srdce.

Duchovní jádro člověka (srdce) je určitě vymezováno i rozumem, i citem i vůlí - ovšem i když z nějakého důvodu rozum nefunguje, srdce jako duchovní jádro člověka přetrvává jako bytí určité osoby.

Rozum a srdce ale určitě není protiklad.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 01. listopad 2013 @ 20:13:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty se usiluješ pojmenovat, co je lidské srdce..


  Ale ne, Stando. O nic takového se neusiluju a ani by mne to nenapadlo, není to potřeba. To jsem se špatně zeptal nebo si to špatně pochopil.


  Přistoupil jsem na pravidla, která sis vymyslel v článku, totiž že

  "Obecně platí, že k tajemství se dostáváme v první řadě tak, že stanovíme, čím toto tajemství není."
  (to jsi napsal ty. Já si teda nemyslím, že to platí, natož obecně, ale zkrátka jsem na tvá pravidla přistoupil, když pro tebe to snad platí.)


  Snažím se tedy od tebe pojmenovat ne to, co je lidské srdce, ale rád bych od tebe slyšel názor, co lidské srdce není. A nějak se tě na tvůj názor neumím zeptat.

  Když napíšu tyto věty:

  1. Lidské srdce není lidský rozum.
  2. Lidské srdce a lidský rozum jsou odlišné skutečnosti.

  Tak si troufnu tvrdit, že takto to běžně lidé vnímají a takto se pojmy "srdce" a "rozum používají.

  Můžeš s větou č.1 a větou č.2 souhlasit?

  Toník]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Pátek, 01. listopad 2013 @ 20:44:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemohu s tím souhlasit.
Rozum, vůle, city jsou podstatnou součástí lidského srdce, přesto lidské srdce nedefinují, neurčují.

Rozum a srdce nejsou tedy odlišné skutečnosti, protože rozum je součástí srdce, srdce ovšem ztrátou rozumu nezaniká. Tajemství nelze plně uchopit.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 01. listopad 2013 @ 21:21:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rozum a srdce nejsou tedy odlišné skutečnosti, protože rozum je součástí srdce, srdce ovšem ztrátou rozumu nezaniká.

  OK. To jsem tedy nečekal, že napíšeš, protože lidé obvykle rozumí těm pojmům "rozum" a "srdce" jinak.

Jak si tedy prosímtě vykládáš slova:

Je to srdce, které pociťuje Boha, a nikoli rozum. Hle tedy, co je víra: Bůh pociťovaný srdcem, nikoli rozumem (B. Pascal).

  když rozum je dle tebe rozum součástí srdce?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Sobota, 02. listopad 2013 @ 13:59:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Samo lidské srdce má mnoho schopností a netroufl bych si je v úplnosti vyjmenovat.
Jedna ze schopností lidského srdce je poznávat rozumem. Poznávat, nikoli pociťovat, zažívat.
Rozumové poznání může být neosobní, ale v případě poznávání Boha člověkem se přece  jedná o poznání osobní, žité, nikoli jen chladně teoretické. Proto to Pascal rozlišuje, aby zdůraznil, že poznat Boha znamená v důsledku Boha osobně zažít.

Poznat Boha v jeho díle pouze rozumově je jednou věcí, ale bez lidské angažovanosti, bez vlastního vydání se Bohu člověk osobně Boha poznat ve skutečnosti nemůže.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 02. listopad 2013 @ 21:42:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Díky, Stando za odpovědi. Pomáhá mi to pochopit,
proč nejsi schopen rozumět tak základním věcem,
jako je rozdíl mezi srdcem a rozumem.

  Když tedy píšeme, že křesťanství je věc srdce
a ne rozumu, že Bůh nám dal nové srdce a ne nový rozum,
tak ti to předpokládám nedává vůbec žádný smysl,
vůbec nevíš, o čem píšeme?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Neděle, 03. listopad 2013 @ 13:15:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Připadá mi po všem tom vysvětlování, jako bys mluvil úplně z cesty, bez návaznosti.

Vysvětloval jsem ti, že pouhým rozumem "poznat" Boha v biblickém smyslu vůbec nejde. Rozum se ovšem účastní "poznávání " Boha srdcem. Nestojí nijak stranou.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 03. listopad 2013 @ 13:30:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Jasně, chápu.

  Už jsem ti psal, že základním smyslem práce ŘKC
a podobných sekt je naplnit slova jiným obsahem tak,
aby lidem pod jejich vlivem znemožnili dorozumění.

  Když se člověk baví s někým, kdo není poznamenaný
náboženstvím a jeho kličkami a háčky, na které náboženství
lidi loví, tak není problém v těchto základních pojmech.
Normální lidé rozumí, co to znamená "milovat" a "srdce"
a co to znamená "pochopit", "porozumět" a "rozum".


Vysvětloval jsem ti, že pouhým rozumem "poznat" Boha v biblickém smyslu vůbec nejde. Rozum se ovšem účastní "poznávání " Boha srdcem. Nestojí nijak stranou.

  Tos mi nemusel vysvětlovat, to samozřejmě vím celá léta.
Stačilo by bývalo, kdybys mi vysvětlil, na co jsem se ptal.
Když se na něco ptám, obvykle chci odpověď na to, na co se ptám


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Neděle, 03. listopad 2013 @ 14:00:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku,
Jsi naučený na fráze ve víře a pak docela podrážděný, když člověk nereaguje podle tvých předpokladů. Nazývat římskokatolickou církev sektou, když vaše shromáždění lze zřejmě spočítat na prstech je už jenom úsměvné. Kdysi v počátcích jistě byla i církev sektou. 1,2 miliarda lidí ale už sektou docela určitě není.Ptal ses, zda mohu souhlasit či nesouhlasit:
1. Lidské srdce není lidský rozum.
  2. Lidské srdce a lidský rozum jsou odlišné skutečnosti.Špatně položené otázky, na které se takto odpovědět nedá.
Ptáš se na věci, jejichž podstatě sám rozumíš chybně a proto i své otázky formuluješ podle toho.

Proto jsem napsal, že lidské srdce není exivalentem lidského rozumu, ale že rozum je přesto nedílnou součástí lidského srdce. Když srdce zahoří, rozum jistě může být na určitou dobu zamilovanosti  potlačen, ale ve skutečné zralé lásce má rozum svoji nezastupitelnou úlohu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 03. listopad 2013 @ 20:22:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
lidské srdce není exivalentem lidského rozumu, ale že rozum je přesto nedílnou součástí lidského srdce.

 No, stačilo přeci odpovědět na mojí otázku, že rozum je pole tebe podmnožinou srdce (znamená podle tebe "být součástí" totéž, co "být podmnožinou"?)
  Snad tvou "logiku" chápu. Jestli ti dobře rozumím tvým výrokům, tak podle tebe:

1. Rozum je nedílnou součástí lidského srdce.
2. Je to srdce, které pociťuje Boha, a nikoli rozum.

  A to celé je dle tvé "logiky" "logické".


  Když se ptám, Stando, snažím se pochopit tvé myšlení. To, že mne svou "logikou" a způsobem uvažování znovu a znovu překvapuješ, neznamená že bych byl podrážděný.


P.S.
Kdysi v počátcích jistě byla i církev sektou. 1,2 miliarda lidí ale už sektou docela určitě není.

  Pojem sekta pro mne není otázka velikosti, ale otázka způsobu práce s lidmi, charakterových vlastností dané společnosti. Církev samozřejmě nikdy sektou nebyla a není dodnes.
 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 04. listopad 2013 @ 08:25:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
(Sk 24,5)
Shledali jsme totiž, že tento muž je jako mor. Rozněcuje nesváry mezi všemi Židy po celém světě a je vůdcem té sekty nazaretských.


(Sk 24,14)
Vyznávám však před tebou, že podle té cesty, kterou nazývají sektou, tak sloužím Bohu našich otců: věřím všemu, co je napsáno v Zákoně a v Prorocích.

(Sk 28,22)
Považujeme však za správné slyšet od tebe, jak smýšlíš; je nám totiž o té sektě známo, že se všude mluví proti ."
Rozum v srdci bych osobně nikdy nenazval podmnožinou, ale spíš tajemstvím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Pátek, 01. listopad 2013 @ 20:55:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku.
Výše jsem ti také položil otázky:

Když je lidské srdce nevyléčitelné, jak z něj mohou vycházet prameny života?


Je - li srdce nové, učiněné Hospodinem, nelze k tomu podle tvého minulého tvrzení nic přidat ani ubrat. K čemu
je potom zapotřebí jej ještě střežit?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 01. listopad 2013 @ 21:31:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když je lidské srdce nevyléčitelné, jak z něj mohou vycházet prameny života?


  Stando, to už jsem ti odpovídal.

  Bůh říká, že lidské srdce je nevyléčitelné, zkažené. To je to staré srdce plné hříchu, s náklonností ke hříchu. To je ten "starý člověk".
  Bůh říká, že tohle srdce kamenné, zkažené vezme a dá člověku nové srdce, živé. To je ten "nový člověk". Z nového srdce vychází prameny života.

  Je to rozdíl. A ten nejzásadnější, co může být.

  Vy to máte tak, že se vaše srdce nemůže zbavit náklonnosti ke zlému, je pevně spojené se zlým, nevyléčitelné, ale zato můžete kdykoliv odejít od Boha, máte v tom "svobodu".

  My to máme přesně naopak: tak že nás nic a nikdo nemůže odtrhnout od Boha, zato nás Bůh může zbavit náklonnosti ke zlému.Je - li srdce nové, učiněné Hospodinem, nelze k tomu podle tvého minulého tvrzení nic přidat ani ubrat. K čemu je potom zapotřebí jej ještě střežit?

  Stando, představ si, kdybys měl srdce, které by nemělo náklonnost ke zlému, ale bylo by to srdce, které má náklonnost k Bohu, ze kterého by vycházel život a čistil duši i tělo od hříchu a kterým bys slyšel a poznával Boží hlas. Zkus se logicky zamyslet, jestli není něco tak vzácného potřeba střežit a jestli bys nenašel nějaký důvod, proč tak vzácný poklad střežit.

  Jestli tě nenapadne ani jeden jediný důvod proč něco tak vzácného střežit, tak ti to já nedokážu vysvětlit.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Sobota, 02. listopad 2013 @ 13:49:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku,
logicky, pokud by to nové srdce nemělo náklonnost ke hříchu, bylo by samo proti hříchu docela imunní, neumělo by zhřešit. Nebyl by žádný důvod jej střežit, žádné nebezpečí by mu přece nehrozilo.

Ovšem pokud se mají věci tak, jak říkám já, lidské srdce je stále schopno vyprodukovat kdejakou špatnost, ale na druhé straně je lidské srdce ve spojení s Bohem schopno zase úžasné ušlechtilosti. Lidské srdce je tedy vyléčitelné Bohem - co je u lidí nemožné, není nemožné u Boha.

"Novost života" (Ř 6,4) je tedy docela prostě jen dar života s Bohem.
A toho jsme schopni jedině na základě daru znovuzrození ve křtu. To je to "nové" srdce! Tento dar je však třeba střežit, protože mu neustále hrozí nebezpečí lidské "recidívy" - odpadnutí do života ve hříchu.
Ze znovuzrozeného lidského srdce (uzdraveného Bohem) vycházejí pak prameny života, protože v něm sídlí Duch svatý a ten je pramenem života...."Vy to máte tak, že se vaše srdce nemůže zbavit náklonnosti ke zlému, je pevně spojené se zlým, nevyléčitelné, ale zato můžete kdykoliv odejít od Boha, máte v tom "svobodu"."...

Jak jsem už několikrát zdůraznil, toto není pravdou.
Bůh lidské srdce dokáže vyléčit ze závislosti na hříchu a dokáže jej také očistit ze všech dosavadních hříchů, aby bylo čisté, schopné hostit Boha. Kdokoli z lidí naprosto bez výjimky, když nebude dost ostražitý, může znovu upadnout do hříchu a ztratit tak společenství s Bohem (jak ty říkáš, "odejít od Boha). Toto svobodu rozhodnout se pro hřích máme doposud všichni a proto je na místě ostražitost před zlem a je na místě vědomí bytostné závislosti na Boží ochraně. I když mám společenství s Bohem, nebudu si namlouvat, že bych už nebyl schopen (ze slabosti, z lenivosti a pod.) zhřešit i hříchem ke smrti a ztratit tak společenství s Bohem. Samozřejmě nebývá to hned, popisoval jsem ti, jak k tomu u lidí dochází: nejdřív kupa hříchů všedních, jejichž závažnost člověk podceňuje, neučiní z nich pokání, nezbavuje se jich. Vlivem těchto hříchů láska vychládá, a zvrácené myšlení člověka se nakonec projeví skutkem hříchu ke smrti.

Buďte střízliví, bděte; neboť váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá, koho by spolkl.

Je potřeba se protivníku vzepřít, vynaložit veškeré úsilí. Věci vůbec nejdou samy, jak popisujete.
..." tak že nás nic a nikdo nemůže odtrhnout od Boha"...
Také to máme tak - až na jednu výjimku: My sami se můžeme odtrhnout od Boha, když polevíme v úsilí o život s Ním a ponoříme se do víru tohoto světa, do všech těch ohlušujících a oblbujících lákadel a pozlátek.

Život ve svatosti nutně vyžaduje řád - a život podle řádu klade nároky na naše úsilí. Nic nejde samo a lehce, každodenně se rozhodujeme pro řešení, které na nás klade vyšší nároky, které je těžší, každodenně bojujeme vnitřní boje. Volíme mezi těsnými dveřmi (usilujeme vejít), volíme mezi cestu úzkou a strmou, nebo cestou širokou a pohodlnou.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 02. listopad 2013 @ 22:04:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
logicky, pokud by to nové srdce nemělo náklonnost ke hříchu, bylo by samo proti hříchu docela imunní, neumělo by zhřešit.

  Ano přesně tak, uvažuješ dobře.
To je logické. Proto je to nové srdce
tak vzácné a cenné.

  Pokud v této věci uvažuješ logicky,
zkus se rozmotat z tvého bludiště
křivolakých cestiček a věcí postavených
na hlavu a domyslet věci logicky dál.


  Co by se mělo střežit?

  Měl by člověk střežit něco, co je cenné,
nebo by měl střežit něco, co nemá žádnou cenu?
Pokud to nové srdce od Boha nemá náklonnost
ke hříchu a je v něm život, tak je to logicky
přeci důvod jej střežit, ne?

  Střeží se něco, co je cenné.

  Pokud bych měl mít srdce, které má náklonnost
ke hříchu a je schopné vyprodukovat kdejakou špatnost,
proč bych měl takové srdce střežit? Nebudu přece střežit
něco docela bezcenného, čeho bych se nejradši zbavil.

 
  Střežit srdce, které má náklonnost ke hříchu
je stále schopno vyprodukovat kdejakou špatnost
je pro mne "postavit se na hlavu".

  Střežit ušlechtilé a dobré srdce, ve kterém je
milost, vděčnost, pokoj, radost, láska a spravedlnost
je pro mne "postavit se na  nohy".


  ..."Vy to máte tak, že se vaše srdce nemůže zbavit náklonnosti ke zlému, je pevně spojené se zlým, nevyléčitelné, ale zato můžete kdykoliv odejít od Boha, máte v tom "svobodu"."...

Jak jsem už několikrát zdůraznil, toto není pravdou.


  Aha. Asi jsem tě tedy špatně pochopil.
  Rád bych se tedy zeptal, Stando, abych tě správně pochopil.

1. Může se vaše srdce zbavit náklonnosti ke zlému?
2. Zbavilo se tvoje srdce náklonnosti ke zlému?
3. Jestli se nezbavilo tvé srdce náklonnosti ke zlému, tak proč?

4. Můžete kdykoliv odejít od Boha, máte svobodu odejít od Boha?
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Neděle, 03. listopad 2013 @ 13:10:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku
i pro mě jsou cesty tvého uvažování (či duchovní slepoty) velmi poučné.

Odvoláváš se na logiku, tedy ji doopravdy také ty sám použij!


Kdyby skutečně existovalo srdce, které by nemělo náklonnost ke hříchu, bylo by samo proti hříchu docela imunní, neumělo by zhřešit, bylo by jistě vzácné. Ale nač takové srdce střežit, když jej už nic nemůže ohrozit? To je nelogické.
Před čím bys ho chtěl střežit? Vždyť přece takové srdce zhřešit vůbec nemůže!Ovšem, střežit srdce, které je "pouze" uzdravené od minulých hříchů a jehož odolnost proti budoucím hříchům je zcela podmíněna vřelostí jeho vztahu s Bohem, dává pak logicky docela smysl.
Dokud žiješ s Bohem - jsi vlivem milosti posvěcující odolný proti hříchu.
Odvrátíš se od Boha, zapomeneš, ponoříš se do víru světských žádostí - znovu můžeš upadnout do hříchů. Stále zde trvá toto nebezpečí.

V této situaci má jistě i smysl být bdělý a opatrný, zde má význam "střežit vlastní srdce" své plné oprávnění.


]


Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 05. listopad 2013 @ 06:19:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Ahoj Stando.

  Napsal jsi hezký článek, který se blíží k jádru věci. 
Píšeš: "Rozum, vůle, city jsou podstatnou součástí 
lidského srdce, přesto lidské srdce nedefinují, neurčují.
  To opravdu neurčují. Jsou to totiž povrchní věci. 
Zkus z té povrchnosti rozumu a vůle "zajet na hlubinu", 
a podívat se na to, co je ještě hlouběji v člověku 
pod rozumem, pocity a vůlí. Protože to, co je v nitru člověka, 
určuje co s člověkem bude. To, co je ještě hloub v člověku,
nakonec zvítězí i nad rozumem a vůlí.
  Jestli je hluboko v člověku hřích, zvítězí vždy hřích.
Je-li tam život, zvítězí život. 


  Píšeš, že "Vděčnost ovšem žádného z vás nijak nechrání 
před omyly, před mylným vyhodnocením životních situací". 

  To máte ovšem fakt blbé, že vás vděčnost nechrání. 
My to máme naopak: Vděčnost mne často zachraňuje
od mylného vyhodnocení situace v materiálních věcech
a ve věcech světa, v politice, v ekonomice, v rodině.

  A ta vděčnost na tu záchranu není sama: Mnohem důležitější
je pokoj v srdci, protože když má člověk v srdci pokoj,
a jeho srdce ho neobviňuje, může směle předstoupit
před Boha a žádat pomoc v jakékoliv situaci.

  A před špatným vyhodnocením jakékoliv situace
chrání křesťany Bůh a jeho výchova, jeho starost o náš
život, jeho práce v našem životě.

  To je vlastnost každého křesťana. Nemusím si vyrábět
pokoj, radost, vděčnost, spravedlnost a cokoliv dalšího,
co je darem od Boha, z milosti a bez skutků.  Píšeš že "Neustále je po nás logicky vyžadováno další rozhodnutí, 
potvrzení daného směru. Cožpak jsi takto nikdy nešel cestou k nějakému cíli?"

  Tak to musím říci, že šel, ale už je to dávno. Kdysi jsem byl také
mladý a nerozhodný, nevěděl jsem, jak se zachovat a jaký cíl si vybrat.

  Dneska, když jedu do Řecka, nerozhoduji se v Maďarsku jestli bych to třeba 
neotočil do Polska nebo do Itálie. A takové chování mi dnes nepřipadá
logické, ale hodně hloupé a nesmyslné. Už nejsem dítě.


  Nenech se tedy mýlit, Stando, že jsme ve stejné situaci: Nejsme.

  My jsme se rozhodli jít po té Cestě a nerozhodujeme se neustále, 
jestli po ní půjdeme, nebo ne. Už jsem ti vícekrát psal: Kdybych 
se na každé cestě znovu a znovu v každém okamžiku rozhodoval
jestli po ní půjdu nebo ne, mělo by to jednoduchý důsledek:
neměl bych čas na cestu samu a radost z ní, na život,
na pomoc druhým, na normální věci a asi bych se zbláznil,
takové nesmyslné rozhodování bych nevydržel. 

  Taková věc je určená právě pro lidi, kteří jsou v náboženství, aby se 
nečím zabavili, protože podobné rozhodování je jistě těžká 
a náročná práce nadosmrti, ať už je život jak chce dlouhý.


  Zkus se zamyslet, zajít trochu na hlubinu, od koho je po tobě
vyžadováno neustálé rozhodování, jestli půjdeš k cíli, 
nebo to otočíš jinam.
  Zda je takový způsob života darem od toho, který ti dal svobodu 
se rozhodnout, nebo je to "dar" od toho, kdo lidem svobodu
sebral a učinil je otroky hříchu.


  Od Boha takový způsob života není. Bůh ctí lidskou svobodu 
a lidské rozhodnutí, které je ve shodě s jeho vůlí, nevyžaduje
znovu a znovu, ale potvrzuje ho a drží, stojí za ním.Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Úterý, 05. listopad 2013 @ 09:43:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku, je to hezký komentář (a v mnohém i pravdivý) a vážím si tvého úsilí.
Ale zcela míjí mou osobu, argumentuješ věcmi, které jsou pro mne samozřejmostí, zatímco ty mi ve své hlavě podsouváš opak.
Realita je u mě jiná.
Posouváš mé vysvětlování do zcela absurdních závěrů typu: "Nemusím si vyrábět pokoj, radost, vděčnost, spravedlnost a cokoliv dalšího".
Ani já si ji nemusím vyrábět.

Vděčnost je doménou vztahu, nikoli znalostí věrouky
.
Mnoho otců prvotní církve, kteří svým dílem přispěli k rozvinutí věrouky pod vlivem Ducha svatého a jsou dodnes uznávaní jako svatí svým životem - tedy svatí ve svém vztahu k Bohu, což je pro křesťana to nejzásadnější, zastávali v některých svých názorech i omyly: namátkou Origénes, Irenej a pod. Vztah není automatickou ochranou omylů, ale za omyly nebudeme přece souzeni! S jedinou výjimkou, jenom tehdy, pokud poznáme, že jsou mylné a z pýchy v nich přesto i nadále setrváme.


Když se rozhodneš jet do Řecka, neřešíš absurdity o Makarské nebo o Polsku.
Řešíš způsob, jak se na to zvolené místo dostat: zda letadlem, autem či lodí, zda pěšky nebo na kole. Každý způsob má své výhody a nevýhody. Když pojedeš třeba autem, musíš si zvolit variantu cesty z několika možností. Když budou někde opravovat silnici a bude zde uzavírka, musíš se rozhodnout pro některé náhradní řešení. Nerozhoduješ se přitom absurdně, jestli půjdeš do zvoleného cíle nebo ne, ale jak do něj půjdeš. Neustále budeš na cestě konfrontován se skutečnostmi, které nelze předvídat a které je třeba řešit, až když nastanou. O tom je život s Bohem, že žijeme v plnosti přítomným okamžikem, tím, co nám život přinese a tím jsme i konfrontováni, vybídnuti ke skutku.

Život bez skutků není životem, je planý. I kdybys měl víru jako trám.
Bůh nám ve svém slovu říká:

"Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána..." (Žd 12,14).
Abych zachoval pokoj i s některými z vás, musím často sáhnout velmi hluboko do svých zásob sil.
I o víru třeba bojovat, třebaže je Božím darem, vyžaduje i vypětí našich sil.


..."Buďte svatí, neboť já jsem svatý." ... (1 Pt 1,16)
Usilujeme o to být svatí jako je náš nebeský Otec, ale je snad někdo z nás takový? Laťka je příliš vysoko!
Neustále selháváme, konáme pak pokání a zkoušíme to znovu. Krista to nepřekvapuje, zná hloubku lidských srdcí.

Kdo neustále znovu nezačíná se pokoušet se o dokonalost, ten už vlastně začal se vším končit.

]


Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 05. listopad 2013 @ 20:04:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Ahoj Stando.

  Víš, reaguji na tvé připomínky. Píšu o tom, že jsme věčný život, 
odpuštění hříchu, smazání následků hříchu, svatost, zkrátka všechny
tyhle věci máme darem. Nemusíme se už starat o sebe a svůj život,
"jak se dostat do nebe". Ten život nám Bůh daroval.


  A ty stále dokola oponuješ.


  Reaguju tedy na tvoji opozici a vysvětluji, že naše situace je jiná,
než že bychom se snažili zachránit vlastní kůži a nebo se uprostřed
cesty rozhodovali, jestli si místo nebe náhodou nevybereme peklo.
Určitě mám na cestě obrovskou míru svobody a to jsem ti vícekrát
vysvětloval, například tady. Ale to rozhodování už není o tom,
jestli pojedu do Itálie nebo Polska, když jedu do Řecka.
Tohle rozhodnutí padlo už před lety.


  Abych měl pokoj, nemusím vypínat všechny síly. I když si tu 
o mne například vymyslíš každou chvíli kdejakou lež, stejně mám v srdci pokoj.
Mám tyhle věci naopak: Boží pokoj, který jsem dostal darem, 
chrání mne. Ne já jej. On je silnější než já a nepotřebuje mojí pomoc. 
Já jeho pomoc ale každý den. Když mne něco vyvede z míry,
Boží pokoj mne zase srovná.


  Pokud rozumíš, že "Život bez skutků není životem, je planý. 
I kdybys měl víru jako trám." tak je to jen dobře. 

  To je základ křesťanství.

  Teď ještě abys pochopil, že základ křesťanství je život pro druhé,
boj za druhé, práce pro druhé, skutky pro druhé, starost o druhé.
Ne starost o sebe a marné snažení na zlepšování zkaženého 
srdce člověka, které je nevyléčitelné, jako je tomu ve skutkařském
nevangeliu.

  Aby se člověk mohl starat svobodně o druhé, potřebuje obvykle 
jednu důležitou věc: Být osvobozen od toho strašlivého nepřítele
který ho může jediný odloučit od Boží lásky, aby se člověk už
nemusel bát sám o sebe nebo sám sebe a mohl žít ve svobodě.

  A to se děje ve křtu.


  A aby se mohl člověk účinně starat o druhé, potřebuje druhou
důležitou věc: Křest Duchem. 

  Ale to už je na jiné povídání.


]


Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 06. listopad 2013 @ 07:29:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Píšeš Stando také "Když se rozhodneš jet do Řecka, 
neřešíš absurdity o Makarské nebo o Polsku. ... 
Neustále budeš na cestě konfrontován se skutečnostmi, 
které nelze předvídat a které je třeba řešit, až když nastanou. 
O tom je život s Bohem, že žijeme v plnosti přítomným okamžikem, 
tím, co nám život přinese a tím jsme i konfrontováni, vybídnuti ke skutku."

  Když jedu do Řecka, tak jsem neustále konfrontován s tím, 
že kolem mne jezdí auta a já musím sledovat cestu. Třeba 
píchnu pneumatiku nebo musím nabrat naftu a zastavit na odpočinek.

  Ale o tom není ta cesta do Řecka. 

  To jsou vedlejší věci, detaily.

  O tom je cesta do Řecka pro nás, když jsme žili
se zkaženým srdcem pod zákonem hříchu a smrti.
  Tehdy jsme žili reaktivně: Chtěli jsme žít hezky, ale nešlo to. Všechno 
na nás útočilo. Z venku komunisti a zevnitř to zkažené srdce. Samé
překážky na cestě do Řecka a my na ty překážky museli reagovat.


kam psal Pavel kousek písma, podívat se na starodávné kostely. 
Vidět křesťanské kláštery a podívat se, jak v nich lidé žijí. 
Podívat se na bouři a mraky nad Olympem, abych pochopil
řecké báje. Vykoupat se v moři a být s rodinou. 
Projít se po troskách a podívat se, jak před tisíci lety stavěli.


  O tom je právě i život s Bohem. Život s Bohem není jen reaktivní,
aby člověk nutně reagoval na to, co se děje okolo něj, je proaktivní
kdy Bůh k člověku mluví a žije s ním a proměňuje jeho život i okolí
člověka. Proto se také v zemích, které přijaly Ježíše a žijí ten život
(třeba Švédsko, Švýcarsko, Austrálie..) daří o mnoho lépe, než tam, 
kde stále žijí v nějakém druhu pohanského náboženství  
(nebudu jmenovat, stačí se podívat na mapu). A to často stačilo, 
aby přijalo Ježíše jen malé množství lidí. Asi jako trochu soli v dobrém jídle.

  Život s Bohem je právě o tom: Není o překážkách okolo,
které musí člověk překonávat, není ani o překonávání překážek,
ale je o Bohu, který je větší než každá překážka a který ten
život dává.

  Toník


]


Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 05. listopad 2013 @ 20:23:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Stando, píšeš, že "lidské srdce od svojí přirozenosti zvrácené", 
že "lidské srdce je stále schopno vyprodukovat kdejakou špatnost". 
Bůh říká, že lidské srdce je lstivé nade vše, že je nevyléčitelné 
a že z lidského srdce vychází všeliká špatnost a hřích, smilstvo, 
krádeže, lež, závist a kdeco dalšího. 

  Přesně tak to je.

  Bůh také říká, že v nové smlouvě tohle srdce vezme, vyndá 
a dá místo něj nové srdce, čisté, které je zdrojem věčného života.
A že takový člověk je nové stvoření, vše je učiněno nové.
Jan o tom novém stvoření píše, že se z Boha narodilo a přemáhá svět,
že nemůže hřešit a světa se chrání.

  

  Představ si naší logiku asi tak.


  Když budu mít doma super hezké auto, třeba Ferrari, nebo Bentley,
tak se o něj budu starat, budu si ho hledět, strážit, aby se mu nic nestalo.
Nebudu chtít, aby se ani ušpinilo a nejspíš aby se k němu někdo zlý ani přiblížil.

  Když budu mít doma hnojiště, tak to strážit nebudu. I kdyby se ztratilo,
nebude mi scházet a nejspíš budu i rád. Nebude mi vadit, když se hnojiště 
zašpiní - to se totiž ani nepozná.


  To je tedy naše logika.

  Strážíme to nové srdce, které je od Boha, protože je nesmírně cenné. 
To staré srdce, plné hříchu, to pak nestrážíme, ale to staré srdce mrtvé 
v hříchu se pohřbí.

  Ve křtu.
Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Středa, 06. listopad 2013 @ 20:33:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jádro je v tom, že my jsme stvořeni k neustálému rozhodování, jsme "odsouzeni" k neustálé svobodě rozhodování (to je výsada!) - a občas ve svém rozhodnutí prostě selžeme. Nejsme dokonale svatí, je to o růstu ke svatosti, o často namáhavém růstu ve víře, o zvolení té nejtěžší cesty ze všech možných variant.

Nemusíme hned zvolit zlo, stačí z lenivosti nevykonat dobro. I to je hříchem.

Nové srdce, srdce uzdravené Bohem, chráníme proto, že je i po svém uzdravení stále zranitelné, stále ohrozitelné hříchem.


]


Re: Re: Re: Co je vlastně lidské srdce. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 07. listopad 2013 @ 07:43:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Já vím, Stando. To je ta vaše zpropadená svoboda.

  Povím ti ještě jednu životní zkušenost.

  Žumpu, tu ti nikdo neukradne a nebude jí chtít poškodit a poškrábat.
Žumpa je pořád stejná. Když ti žumpu polije někdo konvičkou s vodou,
pořád je to ještě žumpa a nemusíš se o ní bát a strážit jí. I když žumpu 
vykydáš až na dno, stále se ještě nemusíš bát, že ti žumpu někdo ukradne 
nebo ze závisti poškrábe.

  Když ale dostaneš darem ferrari, mnozí ti ho začnou závidět a hned 
se objeví posměváčči, kteří začnou zlehčovat a říkat: Když jste teď 
spasení, tak si můžete vesele hřešit jak chcete? Proč rovnou nespácháte 
sebevraždu, když jste jistojistě spasení? To byste šli hned do nebe!
Co vlastně děláte, když už nebojujete o sebe a vlastní život? Za nic
jiného přece nestojí bojovat!

  A slyšel jsem i hlášky: Kdybys radši chodil do hospody a chlastal,
než věřil v toho Ježíše. V prostředí, kde jsem žil, je "normální" že jeden
večer zpivená žumpa nadšeně zpívá "já jsem malý kominíček šupsajdááá" 
a druhý den se jde vykydat a zpívá něco docela jiného. 
Že by někdo poznal Boha, slyšel jeho hlas a svědčil o něm a jeho díle, 
to normální není, takový člověk se musel nejspíš zbláznit.


  My dva jsme vyrůstali v prostředí, které je na spasení v Ježíši Kristu, 
na ten Boží dar z milosti, extra alergické. Vlastně to prostředí soch, obrazů 
a pověr bylo vymyšlené právě jako hradby a brány pekla proti evangeliu,
abychom si čistili své žumpy schopné kdejaké špatnosti a nevěděli, 
že za hradbami je Boží království ve kterém je život v Ježíši Kristu.

  Jestli se k tobě někdy skrz ty hradby dostane Boží milost a přijmeš
ten Boží dar, dobře si ho chraň a straž. Protože útoků na něj bude
habaděj.

  A tu žumpu pak co nejdřív pohřbi spolu s Kristem.]


Stránka vygenerována za: 1.49 sekundy