Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Teodor.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 1, článků celkem: 15300, komentáře < 7 dní: 314, komentářů celkem: 333417, adminů: 60, uživatelů: 4850  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 92 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

wollek
Willy
Vota
timg

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Světové vedení církve adventistů chce dosáhnout jednoty represemi
·Můj Istanbulský coming out
·Dopis Václava Klause prof. Petru Piťhovi
·Istanbulská úmluva a ´´tradiční´´ biblické manželství
·Část církve nezvládá život ve svobodě a stále si vytváří nepřátele
·Ztracený svět 1. kapitoly První knihy Mojžíšovy (recenze)
·Recenze knihy Dr. Waltona - Ztracený svět Genesis 1
·Apoštol lásky o oddělení
·Ruská pravoslavná církev ruší veškeré styky s konstantinopolským patriarchátem
·Otevřené setkání v Chelčicích

více...

Počítadlo

Licence Creative Commons

GRANO SALIS
 podléhá licenci
Creative Commons
Uveďte autora-
Neužívejte komerčně
3.0 Unported

Zaznamenali jsme
96 207 303
přístupů od 17. říjen 2001

Založeno L.P. 1997


ATELIÉR PROMĚN Jitka Černíková, kosmetika, vizáž, proměny, svatební líčení
BWF Protec
BWF Profiles
technické plsti
profily PMMA PC
plexi desky
aramid
kevlar Michaela Křivánková svatební fotografie, portréty, portrétní fotografie, fotografování novorozeňat a dětí, dětská fotografie, portrétní fotografie, svatba, svatební přípravy, fotograf

Hledání: ZLO A JEHO PŮVOD
Vloženo Neděle, 01. září 2013 @ 20:36:36 CEST Vložil: Bolek

Služba bližním poslal NepřihlášenýZLO
1) Co je dobro a co zlo?
Snad lze obecně říci, že dobro je myšlenka a čin v souladu s Boží vůlí a zlo tedy myšlenka a čin, který se Boží vůli příčí.

2) Původ dobra a zla
Původcem všeho dobra je Bůh.
1Par. 16,34 „Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.“ (Ž. 100,5; 106,1; atd.).
Ale kde se vzalo zlo? Smrt a násilí existovaly již dlouho před stvořením člověka. Zdá se, že pokojný řád Stvořitelův byl již narušen a nastolen řád zmaru a smrti – viz např. druhohorní Tyrannosaurus rex. Nemohl ho narušit nikdo jiný, než ten, komu byla svěřena správa nad světem – Satan.
Lk. 4,6 „a řekl: „Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mě je dána, a komu chci, tomu ji dám.“
K problému:
II). Satan, jeho vzpoura a pád.
Oddílům Písma sv. rozumím takto: Lucifer, kdysi měl svobodný přístup k Bohu (1), ale byl neposlušný. Z textu (4) se podle jeho titulu dá usoudit, že byl postavením blízko Synu Božímu. Nicméně byl neposlušný, a o tuto výsadu i o jméno přišel. Zpočátku měl v říši andělů výsadní postavení; byl Světlonošem, tj. nositelem Božího světla. (Lucifer z lat.=světlonoš). Původně byl  Lucifer a jeho andělé bytosti dobré, bytosti světla, ale vzepřeli se Bohu a byli s nebe sraženi do pekla. (Novotný, BS heslo Lucifer)
Satan tedy již před stvořením člověka rušil Boží řády; přišel tak o titul Lucifer, nicméně měl stále přístup k Božímu trůnu. Byl to Satan, který svedl Evu a tak nastolil disharmonii v lidské populaci. Je zajímavé, že Satan nejdříve rozšířil Hospodinův zákaz, a pak se tomu naoko rozhořčeně diví:
1M. 3,2 „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“
A hned popírá Hospodinův příkaz:
1M. 3,4 „had ženu ujišťoval: “ Nikoli, nepropadnete smrti.“  
A podle stejných principů svádí Satan i dnes. Stará to taktika. Namlouvá člověku, že bude ochuzen o to, či ono, (je třeba si užít, je třeba prožít život NAPLNO!!!), že pozbude svobody, přičemž velmi dobře ví, že pravá svoboda je jen v Kristu.
2Kor. 3,17 „Duch je tím Pánem; kde je Duch Páně, tam je svoboda.“
Kristus naplňuje:
Ef. 3,19 „poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostoupit vší plností Boží.“
K problému:
I.) K problému Saula a věštkyně z Endor.
Vůdce nevěrných andělů a tvůrce magie Satan, (dříve Lucifer) měl původně přístup k Božímu trůnu - kde žaloval na vyvolené Boží : tedy působil negativně - nechtěl kohokoli napravovat a zachraňovat (naprostý protipól našeho Spasitele !) - ale přivolával na lidi Boží soud, např. na Joba (Jb. 1, 2). Lze říci, že byl u Božího trůnu tolerován až do doby, než se totálně vzbouřil a způsobil smrt Božího Syna aby tím zmařil dílo spásy. Tím však v nebi definitivně prohrál - Satan byl i se svými anděly svržen s nebe, Boží svět mu byl navždy uzavřen a Satan již k Božímu trůnu již nemá přístup !!! Již na nás nemůže žalovat. (Iz. 14 - 12 - 15; J. 12 : 31; Lk. 10 : 18; Zj. 12 : 10).

3) Satan a jeho andělé jako nástroj   našich zkoušek a Božího hněvu
K problému:
6) Problém Spasitelových pokušení a zkoušky.
Pán Ježíš tedy obstál nejen v pokušeních Satanových (Mt. 4:3-11; Lk. 4:3-13), ale i v závěrečné, nejtěžší zkoušce, jíž Ho vystavil Otec (Ž.22:2; Mt. 27:46; Mk. 15:34). (Toto byla zkouška a nikoli pokušení, neboť Bůh nikoho nepokouší - viz Jk. 1:13). A v UTRPENÍ, jimiž prošel, se naučil poslušnosti (Žd. 5:8). Tedy Bůh dopouští zkoušky, avšak Pokušitelem je Satan, který nás tříbí jako pšenici (Lk. 22:31) - viz níže.
Lk. 22:31 "Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici."
A i když si toto tříbení bude Satan provádět na první pohled po svém, přece je Hospodinem omezen - vždyť oddělení zrna od plev by stejně musel provést sám Panovník Hospodin, i když jinými prostředky!!! Satan tím zase jen plní Hospodinův záměr - a protože tak učiní dle své přirozenosti, jen tím naplní a dovrší své odsouzení.
A) Satan ponoukal Hospodina, aby zkoušel Jóba, (Jb. 1, 2).
B) kobylky, které mají moc jako škorpióni, které budou trápit lidstvo po 5 měsíců, budou mít krále, anděla propasti jménem Abaddon (Zj. 9,1-11).

4) Je Bůh oprávněn odejmout lidský život?
K problému:
poslal Frantisek100
Ve SZ se dozvídáme  o obrovské krutosti Židů vůči ostatním národům údajně kvůli tomu, že měly jiné náboženství.  Tyto války jsou však spojeny i s rabováním. Ve 4.Moj 31 kapitole Mojžíš dostal údajně rozkaz od Boha, aby zničil Midjánce. Byli to přece jeho příbuzní, kdysi mu i pomohli. Když mu přivedou zajaté ženy a děti, rozčílí se a dá rozkaz všechny zabít  a nechat jen panny. Ty si mohou bojovníci rozdělit. Midjánské ženy údajně mají největší podíl na tom, že svedly muže k jinému náboženství.
Proč je jednou Bůh chovající se jako Ježíš a jindy násilník a zabiják, z něhož jde strach ?
A ten musí souhlasit i se zabíjením  a rabováním, když to nařídí Ježíš ?
Věřte si v Ježíše, který miluje a zabíjí. Milujte SZ plný násílí a zvrácenosti a berte ho doslova. Já vám to neberu. Já věřím v evangelium a to je radostná zpráva, a ne o zabíjejí a rabování na rozkaz Boží.
Jen Ten, kdo život stvořil, má právo jej odejmout. Bůh je absolutně spravedlivý. Midjánské ženy daly Izraelcům podnět k věrolomnosti vůči Hospodinu, ve věci Peórově podle slov Bileámových (4M. 31,16). Tím vyprovokovaly Hospodinův hněv vůči Izraeli, což mělo za následek 24 000 mrtvých. (4M. 25,6-9). A modlářství vnímá Hospodin jako osobní urážku, kterou tvrdě stíhá. Modlářství Bůh stíhá až do třetího i čtvrtého pokolení, což i nám budiž výstrahou – viz 1 a 2 přikázání Desatera. (2M. 20, 1-5). A Boží spravedlnosti bylo možné učinit zadost jen právě takto – viz text výše. Ten, kdo Boha kritizuje a prohlašuje Hospodinovu spravedlnost za násilí a zvrácenost, se staví nad Hospodina – on (kritik) by to přece provedl lépe!!! Tak takový člověk je na nejlepší cestě do pekel. Hospodinovo myšlení je totiž NAD lidský rozum:
Iz. 55,8,9 „Mém úmysly nejsou úmysly vaše, a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.“
A nazývat Boha násilníkem a zabijákem je něco tak hrozného, že to nemohu komentovat.
Hospodin netrestá hned, ale poskytuje lhůtu k nápravě. To se týká hlavně národů, které měly být při exodu Izraele do zaslíbené země vyhlazeny.
K problému:
VII. Obyvatele, které Izrael nevyhnal,
Je tedy zřejmé, že zábor zaslíbené země nebyl chaotický ani živelný, ale že se řídil určitými pravidly, byl řízen Bohem skrze lidi, kterým byl tento úkol svěřen. (Jozue), přičemž zvláštní ohledy byly předepsány vůči rodům Ezau, Moáb a Ammon. Že Hospodin váhal s přísnými tresty kananejských modlářů svědčí i 1M. 15:16 kde se praví, že až čtvrtá generace Izraelců se do Kaanánu navrátí, neboť ještě není doplněna nepravost Emorejců. Tento kmen obětoval svým bohům novorozence i dospělejší děti.
O zvrhlostech těchto národů např. o magii praví Bible např. zde:
5M. 18,9-12 „Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností oněch pronárodů. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec . . . Každý, kdo činí tyto věci se Hospodinu hnusí. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody.“
Prostě Hospodin si vyvolil Izraele aby ztrestal modlářství oněch pronárodů. Stejně jako si později vyvolil asyrského krále aby ztrestal Izraele a později babylónského krále aby ztrestal Judu kteří od Hospodina odpadli k modlářství.
Nicméně platí:
Ez. 33,11 „Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, nechci, aby svévolník zemřel, ale aby se odvrátil od své cesty a byl živ.“ (18,23.32).
Hospodinu bylo líto Ninive, které varoval skrze proroka Jonáše:
Jn. 4,11 „A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc než 120 000 lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice, a v němž je i tolik dobytka?“
A protože Hospodin je spravedlivý, lze mít za jisté, že pronárody varoval např. prostřednictvím svědomí, (Ř. 2,14.15),  i když o tom v Bibli nemáme žádnou zprávu. Tresty dopadly i na Izrael, když neposlouchal proroky.

************
5) Nová etapa v dějinách spásy
Myšlenka, že by Spasitel nařídil zabíjení a rabování je nesmyslná a rouhavá.   Za časů SZ velekněz každoročně přinášel oběť za hříchy národa (3M. 16). Kristus přišel zákon naplnit tím, že se obětí stal On sám.
Mt. 5,17 „Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit.“
J. 10,10.11 „Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.“
1Kor. 5,7 „neboť byl obětován náš velikonoční beránek, Kristus.
Ř. 5,11 „chlubíme se dokonce Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, který nás s ním smířil.“
Spasitelova vítězná pozemská mise znamená kardinální změnu (přelom) v dějinách spásy: DO ČASŮ SPASITELOVÝCH SE BŮH PREZENTOVAL JAKO BŮH ZÁKONA – SPASITEL, BOŽÍ SYN SE PAK NADÁLE   PREZENTOVAL JAKO BŮH MILOSTI!!!
J.1,17 „Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.
To vůbec nepochopili farizeové, skvělí znalci Zákona, protože nerespektovali Boha Zákona a jejich bohem se stal zákon sám. Sloužili mrtvé liteře, tedy modle. Proto jim ani jejich skvělé znalosti Zákona nepomohly k tomu, aby Spasitele identifikovali se Synem Božím.
2Kor. 3,6 „Litera zabíjí, ale Duch dává život.“
Pascal v Pesées (582) příhodně:   „Činíme si modlu i z pravdy; neboť pravda bez lásky není Bůh, ale jest jeho obraz a modla, kterou nemáme milovati ani ctíti;“
Tuto kardinální změnu vůbec nepochopila římská církev: jinak by její inkvizitoři nemohli utratit byť jen jediný lidský život. Prostě římská církev se jednou nohou nachází v SZ: eucharistie, oltář, zločiny inkvizice (ekvivalent ukamenování), nezřeknutí se násilí jednou provždy. Jejich mše se z tohoto hlediska jeví jako jakýsi intertestamentální kočkopes.
Některé důsledky této kardinální  změny:
Skrze smrt Spasitelovu máme přímý přístup k Bohu:
Mt. 27:51
„A hle, chrámová opona se roztrhla vpůli odshora až dolů, země se zatřásla, skály pukaly, hroby se otevřely. . .“
Stáváme se královským kněžstvem:
1Pt. 2:9
„Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu . ."
Pán Ježíš naším veleknězem:
Žd. 4:14
„Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, . .“

Máme Přímluvce; a protože jsme královským kněžstvem, nepotřebujeme kněze jako prostředníka mezi člověkem a Bohem.
1Tm. 2:5 „Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,. .“
1J. 2,1 „Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého.“
Zdroj: TEODICEA
 
6) Závěr
To je ve veliké stručnosti co jsem chtěl sdělit. Z tvého projevu milý Františku je (z pastoračního hlediska, pokud lze o něm v tomto případě vůbec hovořit), jasně vidět ZLOBA vůči Bohu, že ti nezjevil určité věci, ve kterých (zatím!) vidíš rozpor. Bohužel také PÝCHU, protože ty bys jistě problém vyřešil lépe! Obojí vede k ZATVRZELOSTI, ze které již nemusí být úniku. Boží Slovo je absolutní – buď ho bereme celé, nebo ho nebereme vůbec! Tato slova neber prosím jako kritiku, ale jako pomoc.
Podobný problém má (jak jsem z občasných návštěv zde zjistil), také jistý nematemne, který odpadl od víry a až ZUŘIVĚ se snaží obhájit své stanovisko poukazy na chyby a omyly Písma. Snaží se SÁM SOBĚ!!! dokázat, že jeho rozhodnutí je správné. To se mu ovšem nepodaří. Jeho svědomí ho bude obviňovat stále, dokud si svou zatvrzelostí na něm nevypálí cejch (1Tm. 4,2) – pak už by pro něj nebylo úniku.  Nám všem, včetně mne, je zapotřebí POKÁNÍ jako soli. Na úplný závěr bych ocitoval mého oblíbeného Pascala, který v Předmluvě k Pensées (Myšlenky) praví:

„Písmo svaté není vědou rozumu, ale vědou srdce a je pochopitelné jen těm, kdo mají srdce upřímné a všichni ostatní nalézají v něm jen nejasnosti.“
zdraví
abigam
abigam@email.cz


 

 

 


 

 

 

 


 
Příbuzné odkazy
· Více Služba bližním
· Novinky od Bolek


Nejčtenější článek Služba bližním:
Závislost na sexu


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 1.5
Hlasů: 2


Prosím, ohodnoť tento článek:

Vynikající
Velmi dobrý
Dobrý
Průměrný
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Služba bližním

Podobná témata

Doporučené odkazy:

Biblická apologetika

Michaela Křivánková - Portrétní fotografie


Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"ZLO A JEHO PŮVOD" | Přihlásit/Vytvořit účet | 120 komentáře | Prohledat diskusi

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: hirali (hirali@seznam.cz) v Neděle, 01. září 2013 @ 22:27:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
J.1,17 „Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.

Položím otázku: Buh vlastním prstem napsal na kamenné desky desatero jinak zákon ze sineje. Je jasně řečeno že to napsal Buh né  Mojžíš

 

Tákže otázka zní: patří desatero do Mojžíšových zákonů nebo je desatero Boží zákon???

 

Já to vidím tak že můžeme zákon rozdělit na: zákony co vydal člověk

                                                                           zákony co vydal Buh

 

Otázka: lze zařadit do zákonictví i dodržování Božích zákonů?? Nebo je zákonictví pouze dodržování lidských zákonu (Mojžíšových zákonu??? ABoží zákon se do toho nepočítá.

 

Na tuhle otázku by si měl každý křestan sam odpovědět.

Jestliže totiž boží zákon nemůžeme zařadit do zákonictví TAK TADY MÁME VELICE VÝBUŠNÝ TÉMA. 

 
Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Studentbible v Pondělí, 02. září 2013 @ 00:01:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
hirali, Mojžíš byl jenom zapisovatel, celý Zákon je od Boha a sloužil jako vychovatel do doby Krista a Jeho naplnění v poslušnosti Bohu Otci. Problém v tom vidí leda tak CASD a její snaha o vlastní samospravedlnost. Kristus Zákon naplniĺ zástupně za nás, a každý kdo s Kristem zemřel na kříži, v Božích očích je ospravedlněn pro Kristovy zásluhy a Zákon více nad ním nemá moci, viz Římanům, začátek 7.kapitoly.


]


Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: hirali (hirali@seznam.cz) v Pondělí, 02. září 2013 @ 07:56:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co je to znovuzrození?


znovuzrození je to že člověk zemře na kříži s Kristem a to znamená že v mém srdci už nežije mé já ale Kristus. Oprav mě jestli je to špatně.

Víš co znamená? Tvuj starý duch ,tvé já už nežije je nahrazeno Kristem.  Jestli že ve mě žije Kristus jsem stejnej jako Kristus nebo se pletu?

Pokud vím Kristus je dokonalej a nehřeší. Takovej člověk je v podstatě dokonalej a nepotřebuje Kristovu zástupnou obět naplnění zákona!!!


OPRAVDOVÝ ZNOVUZROZENÝ ČLOVĚK TUTO ZÁSTUPNOU OBĚT NAPLNĚNÍ ZÁKONA NEPOTŘEBUJE PROTOŽE JE STEJNEJ JAKO KRISTUS!

A pokud člověk říka že je znovuzrozený a potřebuje Kristrem zástupně naplnit zákon tak to je falešné znovuzrození

TOHLE JE MISTROVSKÉ DÍLO A LEŽ SATANOVA K OKLAMÁNÍ LIDÍ NIC VÍC.
]


Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 02. září 2013 @ 09:50:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Znovuzrození je to že člověk zemře na kříži s Kristem - ve křtu a je spolu s Kristem i vzkříšen bezhříšný už jako dítě Boží.


Dítě Boží může ovšem i později znovu zhřešit a pokáním se ze svých hříchů znovu očišťovat.
Zákon je dobrý a vede ke svatosti - ale žádný z nás nedokáže zákon bezezbytku plnit (a i kdyby to dokázal, ještě pro to nemá před Bohem žádné zásluhy - stále zůstává v pozici neužitečného služebníka, který jen vykonal to, co vykonat měl, co bylo jeho povinnost).
Protože my lidé jsme náchylní ke zlu, slabí ve svých předsevzetích a nevěrní ve svých slibech. Nikdo z nás není schopen si vlastní svatostí zasloužit nebe. Proto se Kristus stal našim bratrem a zástupnou obětí za nás smývá naše hříchy - pokud z nich ovšem sami učiníme pokání, jinak ne!

Prvním krokem ke svatosti je přiznat si vlastní slabost a náchylnost ke hříchu a hned dalším činit pokání a u pokřtěného navíc službou církve se hříchů zbavovat (J 20,21-23) a smířit se tak i s církví, které (jako úd církve) svými hříchy ublížil.


]


Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 02. září 2013 @ 11:22:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Napsal  jsi to opravdu moc pěkně. Ale o té církvi tam nic není. Učedníci a tedy i církev nemá schopnost odpouštět hříchy, ale má výsadu toto odpouštění zvěstovat. Hříchy nám odpouští Bůh a Pán Ježíš. Stačí tomu jen uvěřit a tím je nám odpuštěno.  Církev tu má roli toho zvěstovatele. Ovšem může toto zvěstovat kdokoliv, kdo věří v Ježíše a byl na něho vdechnut Duch Boží a přijal ho. Církev nemá monopol na odpouštění. To byl veliký omyl církví, že si nárokovaly odpouštění a nechali si za to i platit.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Úterý, 03. září 2013 @ 10:10:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hříchy nám odpouští Bůh pro zásluhy Kristovy.

Nepokřtěnému stačí k ospravedlnění ze hříchů učinit pokání - a Bůh toto akceptuje...."Církev nemá monopol na odpouštění."...

Křesťan je ovšem údem církve a hříchem činí z tohoto údu úd nevěstky (1 Kor 6,15) - ubližuje proto i církvi a musí se proto smířit jak s Bohem, tak i s církví.
Kdo více dostal, od toho se více požaduje.
Proto Kristus ustanovil jen pro křesťany službu církve hříchy odpouštět (J 20,21-23) a vybavil konkrétní lidi mocí Ducha svatého hříchy odpouštět.

Srovnej také Mt 16,18; Mt 18,18 o moci svazování a rozvazování.
Církev má tedy přímo od Krista pověření mocí Ducha svatého hříchy odpouštět
.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 03. září 2013 @ 12:47:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Církev, která páchala tolik zla, má od Krista povolení odpouštět? Pak není divu, že bohatla. Zaplať  a bude ti odpuštěno. A sama si odpustila zlo, které páchala. Pak lidi nepotřebují se obracet k Pánu Ježíši, stačí jim církev a jistě i hodně peněz. Pak není divu, že  někteří váleční zločinci skončili i díky ní tak dobře.
 Krysí stezka a úkryt zločinců ve Vatikánu, ti nic neříká?

Mám rád takové ty hodné vesnické faráře, kteří milovali své ovečky a stejně jako lidický farář šli  s nimi třeba i na smrt. To byli hodní věřící lidé, třebaže byli ve špatné církevní organizaci. Ale to ostatní ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Středa, 04. září 2013 @ 09:53:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Církev, která páchala tolik zla, má od Krista povolení odpouštět?"...

Boží slovo ovšem tvrdí, že církev je tělem Krista, že je svatá a bez poskvrny.
Zlo páchají jednotliví lidé nejen od doby Jidáše, ale už od Adama. Pleteš si pojmy...." Krysí stezka a úkryt zločinců ve Vatikánu, ti nic neříká?"...
Církev je apolitická a pomáhá všem, kteří jsou zrovna pronásledováni. Aniž by je sama soudila. Stejně tak pomohla během války 500 000 židům uprchnout do bezpečí - částečně poskytnutím diplomatického pasu, většinou však ilegálním převáděním přes hranice do neutrálního Švýcarska. Zde mladí kněží dělali židům průvodce.

Pomoc Vatikánu židům za 2 světové války byla tak výrazná, že vrchní rabín Říma jí byl natolik osloven, že sám po válce konvertoval ke katolicizmu.


Seznam se s postojem dnešních židů k válečné historii:
Rabín Silver žádá kanonizaci Pia XII.
..."Mám rád takové ty hodné vesnické faráře, kteří milovali své ovečky a stejně jako lidický farář šli  s nimi třeba i na smrt."...

Jenže takových je díky Bohu v římskokatolické církvi obrovské množství!


]


Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Studentbible v Pátek, 06. září 2013 @ 21:00:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mistrovské dílo satanovo zavedla pí.Whiteová,když adventisty naučila,že v přijetí ,,milosti" budou schopni naplňovat Zákon.Křesťanství naproti tomu učí,že člověk je neschopen Zákon naplnit,Boží Zákon,ale naplněn bezpodmínečně být musí.Milost je v tom,že člověk je ospravedlněn na základě zástupného  naplnění Zákona Kristem.
Tak když uznám,že nejsem schopen Zákon naplnit,mojí nadějí a životem se stává Kristus,který spravedlnil věřícího (že byl Zákon skrze  Krista naplněn)
a Kristus se skrze víru stal mým životem i spravedlností a před Bohem jíž Zákon naplnit nemusím,protože byxl naplněn Kristem.]


Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: hirali (hirali@seznam.cz) v Pondělí, 02. září 2013 @ 07:58:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co je to znovuzrození?


znovuzrození je to že člověk zemře na kříži s Kristem a to znamená že v mém srdci už nežije mé já ale Kristus. Oprav mě jestli je to špatně.

Víš co znamená? Tvuj starý duch ,tvé já už nežije je nahrazeno Kristem.  Jestli že ve mě žije Kristus jsem stejnej jako Kristus nebo se pletu?

Pokud vím Kristus je dokonalej a nehřeší. Takovej člověk je v podstatě dokonalej a nepotřebuje Kristovu zástupnou obět naplnění zákona!!!


OPRAVDOVÝ ZNOVUZROZENÝ ČLOVĚK TUTO ZÁSTUPNOU OBĚT NAPLNĚNÍ ZÁKONA NEPOTŘEBUJE PROTOŽE JE STEJNEJ JAKO KRISTUS!

A pokud člověk říka že je znovuzrozený a potřebuje Kristrem zástupně naplnit zákon tak to je falešné znovuzrození

TOHLE JE MISTROVSKÉ DÍLO A LEŽ SATANOVA K OKLAMÁNÍ LIDÍ NIC VÍC.
]


Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: dandelis v Pondělí, 02. září 2013 @ 09:36:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
hirali...to ZNOVUZROZENÍ jsi pochopil dobře jenom v té první části.
        ,znovuzrození je to že člověk zemře na kříži s Kristem a to znamená že v mém srdci už nežije mé já ale Kristus.
Avšak s tvou druhou otázkou nelze souhlasit.

,,Víš co znamená? Tvuj starý duch ,tvé já už nežije je nahrazeno Kristem.  Jestli že ve mě žije Kristus jsem stejnej jako Kristus nebo se pletu?"

Tvůj starý duch (tvé staré přirozené já) zemře právě taky na tom kříži,to je taky pravda,ale stejný jako Kristu jeeeště nejsi,to je postupný proces.
Tak jako když jsi se narodil fyzicky jako malé mimino,(mluvíme samozřejmě ve smyslu znovuzrození),musel jsi se učit první krůčky,musel jsi se učit první slova,tak podobně se musíš učit žít podle Krista.Není to hned jak se domníváš.Je to postup a plně poznáš až budeš s Kristem v nebi,jestli budeš.


,.TOHLE JE MISTROVSKÉ DÍLO A LEŽ SATANOVA K OKLAMÁNÍ LIDÍ NIC VÍC."
To co mají v učení adventisté je právě satanova lež k oklamání lidí.]


Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: hirali (hirali@seznam.cz) v Pondělí, 02. září 2013 @ 18:34:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
stejné je to i s tím umíráním na kříži je to postupný vývoj čím více se blížíme obrazu Krista tím více umíráme na kříži.

100procentní ukřižování znamená být stejnej jako Kristus. Ale lidé to berou tak že to ukřižování je stoprocentní není je závislé na tom jak dalece jsme se přiblížili obrazu Krista]


Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: dandelis v Středa, 04. září 2013 @ 08:02:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takovej člověk je v podstatě dokonalej a nepotřebuje Kristovu zástupnou obět naplnění zákona!!!

OPRAVDOVÝ ZNOVUZROZENÝ ČLOVĚK TUTO ZÁSTUPNOU OBĚT NAPLNĚNÍ ZÁKONA NEPOTŘEBUJE PROTOŽE JE STEJNEJ JAKO KRISTUS!

A pokud člověk říka že je znovuzrozený a potřebuje Kristrem zástupně naplnit zákon tak to je falešné znovuzrození

TOHLE JE MISTROVSKÉ DÍLO A LEŽ SATANOVA K OKLAMÁNÍ LIDÍ NIC VÍC.

hirali...znovuzrazený člověk není dokonalý,protože se kolikrát stane že padne do hříchu,ale když je znovuzrozený,tak musí činit pokání z toho hříchu,protože má Ducha Svatého,který hou pozorňuje na hřích,do kterého padl a nedá mu spát.
Znovuzrozený člověk se má připodobňovat Kristu a ne že je jako Kristus! Na to, že je jako Kristus jsi přišel kde?
Takže tu zástupnout oběť potřebuje právě k tomu znovuzrození,aby mohl vůbec být znovuzrozený.Tak tady nepiš takové falešné učení,které jsi někde nabral.Čti Písmo s pokorou a zahoď svoji samospravedlnost.Protože jestli budeš samospravedlivý tak tomu rozumět nebudeš.]


Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: dandelis v Středa, 04. září 2013 @ 08:05:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takovej člověk je v podstatě dokonalej a nepotřebuje Kristovu zástupnou obět naplnění zákona!!!

OPRAVDOVÝ ZNOVUZROZENÝ ČLOVĚK TUTO ZÁSTUPNOU OBĚT NAPLNĚNÍ ZÁKONA NEPOTŘEBUJE PROTOŽE JE STEJNEJ JAKO KRISTUS!

A pokud člověk říka že je znovuzrozený a potřebuje Kristrem zástupně naplnit zákon tak to je falešné znovuzrození

TOHLE JE MISTROVSKÉ DÍLO A LEŽ SATANOVA K OKLAMÁNÍ LIDÍ NIC VÍC.

hirali...znovuzrazený člověk není dokonalý,protože se kolikrát stane že padne do hříchu,ale když je znovuzrozený,tak musí činit pokání z toho hříchu,protože má Ducha Svatého,který hou pozorňuje na hřích,do kterého padl a nedá mu spát.
Znovuzrozený člověk se má připodobňovat Kristu a ne že je jako Kristus! Na to, že je jako Kristus jsi přišel kde?
Takže tu zástupnout oběť potřebuje právě k tomu znovuzrození,aby mohl vůbec být znovuzrozený.Tak tady nepiš takové falešné učení,které jsi někde nabral.Čti Písmo s pokorou a zahoď svoji samospravedlnost.Protože jestli budeš samospravedlivý tak tomu rozumět nebudeš.
A s tím umíráním na kříži,Ježíš na kříži zemřel jenom jednou,nemůžeš ho stále křižovat.]


Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 02. září 2013 @ 09:07:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý Hirali, adventisty znám hodně. Ti lidí většinou neprožili Boží milost.  Zákon považují za podmínku spasení a z Desatera pak za nejdůležitější sobotu. A vedle Bible je zdrojem jejich pravdy i Whitetová.  Jsou tam většinou hodní a obětaví lidé, ale mám pocit, že si znepříjemňují život tím, že úmyslně vyhledávají utrpení, aby se mohli pak chlubit tím, jaké mají zásluhy. Jsou ochotni kvůli sobotě zničit manželství, rozbourat vztahy na pracovišti apod. Whiteová dokonce někde napsala, že pečetí Božího ostatku je právě sobota.

 

A  nejzajímavější je to, že pokud by se chtěl člověk nechat pokřtít, pak musí slíbit dodržování asi 28 bodů a pak nějaká komise rozhodne, zda nechají věřícího pokřtít. Rozhodují tedy i o křtu. To jsou jasné znaky sekty. Stejně tak se mi nezdá učení Whiteové, že šelmou ve Zjevení je katolická církev. Mně je těch hodných lidí tam líto. Nechápou Boží milost a v dodržování Desatera jsou stejně zákoničtí jako farizejové.  Nepochopili asi, že vztah k zákonu je na lásce a ne v slepém dodržování bez ohledu na následky. Kdybych se chtěl u nich nechat pokřtít, tak nepokřtí, protože s mnoha body nesouhlasím.]


Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: hirali (hirali@seznam.cz) v Pondělí, 02. září 2013 @ 17:58:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Navedl jsi mě na jednu otázku: je podmínkou křtu aby to provedla nějaká oficiální církev? Je dost lidí co věří v Boha a v žádné církvi nejsou  

mohou tito lidé vzájemně provést křest samozřejmě že znají Bibli a jsou opravdoví věřící i tady nejsou všichni příslušníky nějaké církve.]


Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 02. září 2013 @ 20:06:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Napadlo mne totéž.


]


Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Úterý, 03. září 2013 @ 10:18:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."je podmínkou křtu aby to provedla nějaká oficiální církev?"...Není.
I církev učí, že křest v případě nouze může udělit kterýkoli člověk.
Skutečností ovšem zůstává, že křtem se člověk stává údem Kristovy církve a že tedy by měl následně také vytvářet živé společenství s pokračovateli apoštolů (s předanou mocí Ducha skrze vkládání rukou).
Křesťanství není o soukromém spasení jednotlivce, ale o spasení všech - o naší společné cestě k Bohu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 03. září 2013 @ 13:09:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zajímavá myšlenka. Společná cesta k Bohu. Ale nějak se nedařila a nedaří.


]


Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: hirali (hirali@seznam.cz) v Pondělí, 02. září 2013 @ 18:08:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Sobota je uvedena v Bibli a je tam napsáno že ji Buh posvětil. O neděli není v Bibli ani slovo takže lze usuzovat že je to lidské nařízení.

A níže uvádíš že církev má být ustanovena na Bohu ne na lidech. A máš pravdu, teda proč by se svěcení dne mělo dít jinak než je uvedeno vbibli

i Ježíš světil sobotu. V tomto případě by adventisté měli pravdu. Nebo podle svého rozumu rozlišuješ co má být podle Boha a co podle lidí???

Jestliže uznáváš cirkev postavenou na Bohu tak bys měl uznávat i den postavený na slově božím a navíc tento den Buh posvětil. jiný den v týdnu posvěcen Bohem není, neděli  posvětili maximálně lidé.]


Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 02. září 2013 @ 20:05:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Sobotu uznávám, ale ne zákonicky, jak to často praktikují adventisté. Jsou schopni kvůli sobotě zničit rodinu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: hirali (hirali@seznam.cz) v Pondělí, 02. září 2013 @ 21:43:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
nevím každej ma na to jiný pohled. Ale když Ježíš šel a řekl učedníkům pojdte za mnou nechali práce rodiny a nevím čím vším byli vázaní ale šli za Ježíšem a v Bibli je uvedeno že Buh ma být na prvním místě. Je na rozhodnutí každého z nás jestli dá přednost Bohu nebo třeba rodině.

Ale v dnešní době není mnoho věřících které Buh tímto způsobem k sobě povolává, ale muže se to změnit.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 03. září 2013 @ 08:49:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím si, že učedníci nebyli ženatí. Opustili jen rodiče a asi nebyli jedinými dětmi těch rodičů. Proto chtěl Pavel aby jeho následovníci byli raději svobodní.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Úterý, 03. září 2013 @ 09:41:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Myslím si, že učedníci nebyli ženatí"...


Františku.
Příliš "myslíš" a málo znáš Písmo. Apoštol Petr měl tchýni, nutně tedy musel být ženatý.


To je typické pro lidi dnešní doby: "Já to vidím takhle! Já si myslím, že je to takhle ..." a pod. Čistý projev egoismu, bez pokory poznat jak je to skutečně.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 03. září 2013 @ 12:36:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím, že všichni nebyli ženatí. Škoda , že Petr se o své manželce nezmiňuje. Kdyby o ní mluvil  a jasně se vyjádřil, měli bychom i my jasno.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Úterý, 03. září 2013 @ 13:29:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jasno má ten, kdo aspoň trochu přemýšlí a čte bibli. Petrova tchyně Ti nestačí k poznání toho, že Petr byl ženatý? Apoštol Pavel v jedné epištole zmiňuje manželky apoštolů......... To je tak, když se hloupí lidé dělají chytřejšími než ostatní.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 03. září 2013 @ 13:36:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No tak byli všichni ženatí a vykašlali se na manželky, tím tedy i na děti.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Úterý, 03. září 2013 @ 15:27:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Typický František.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 03. září 2013 @ 15:58:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Máš pravdu. Typický!!! Přece se nebudeme hádat, zda všichni byli ženatí či svobodní. Katolická církev staví na ženatém Petrovi a přitom nařizuje celibát. Pavel sám napsal, že lepší je být svobodný, tedy bez závazků, protože dobře věděl, co takové poslání znamená. Tak o co jde? Dobře, tak některý byl svobodný  a jiný ženatý. Pokud ten ženatý opustil ženu a děti, tak správně moc nejednal vůči ženě i nemocné tchyni. Leda, že by s tím souhlasili. A myslím , že tohle by Pán Ježíšsnad  nechtěl. Chudák taková žena, jejíž manžel by cestoval  místa na místo a byl závislý na milodarech. Pavel však závislý nebyl. Pracoval, aby na nikom závislý nebyl. Těžko to dnes posoudíme.
Pak však celibát má logiku. Aspoň se ten duchovní plně věnuje Božím úkolům a nikomu nekomplikuje život.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: dandelis v Středa, 04. září 2013 @ 08:07:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku100...učedníci nebyl ženatí a odkud vzal Petr tchýni?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 04. září 2013 @ 09:36:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No tak byli, ale třeba ne všichni. Nevím, co by tomu říkaly manželky  s dětmi, kdyby muži je opustili. Asi se museli všichni nějak dohodnout. Prostě být zvěstovatelem evangelia není jednoduché a vyžaduje to člověka celého a nejlépe bez závazků k rodině. I Pavel to doporučuje.


]


Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Úterý, 03. září 2013 @ 10:00:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Sobota je uvedena v Bibli a je tam napsáno že ji Buh posvětil. O neděli není v Bibli ani slovo takže lze usuzovat že je to lidské nařízení."...To není tak docela pravda.
V Knize Genesis je napsáno, že Bůh posvětil sedmý den jako den Hospodinova odpočinutí.
Až teprve za Mojžíše byla tímto sedmým dnem určena právě sobota.
Protože však vyvolený národ svými skutky nenaplnil Hospodinovo očekávání, Hospodin řekl: "Nevejdou do mého odpočinutí"

(Žd 3,7-11).
Proto, jak říká Duch Svatý: "Dnes, uslyšíte-li jeho hlas,
nezatvrzujte svá srdce jako při tom roztrpčení v den pokušení na poušti,
kde mne pokoušeli vaši otcové. Vyzkoušeli mne, a po čtyřicet let viděli mé skutky.
Proto jsem se na to pokolení rozhněval a řekl jsem: Oni svým srdcem stále bloudí a mé cesty nepoznali.
A ve svém hněvu jsem odpřisáhl: Nevejdou do mého odpočinku!"


Bůh tedy ustanovil jiný den dnem odpočinku!

(Žd 4,3-10)
My, kdo jsme uvěřili, tedy vcházíme do odpočinku, poněvadž on řekl: "Jak jsem ve svém hněvu odpřisáhl, nevejdou do mého odpočinku," ačkoli jsou jeho díla dokonána od založení světa.
Na jednom místě totiž řekl o sedmém dni toto: "A Bůh sedmého dne odpočinul ode všech svých skutků,"
a jinde zase: "Nevejdou do mého odpočinku."
Poněvadž tedy zůstává pravdou, že někteří do něj mají vstoupit a ti, kterým byla dříve kázána radostná zvěst, do něj nevstoupili kvůli neposlušnosti,
označuje znovu nějaký den jako "dnes", když v Davidovi po tak dlouhé době říká (jak bylo řečeno): "Dnes, uslyšíte-li jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce."
Kdyby je totiž Jozue uvedl do odpočinku, nemluvil by potom Bůh o jiném dni.
A tak Božímu lidu zůstává svátek.
Vždyť ten, kdo vstoupil do jeho odpočinku, odpočinul od svých skutků, tak jako i Bůh odpočinul od svých.
Pro každého křesťana je nejdůležitějším okamžikem v historii lidstva Ježíšovo nedělní vzkříšení, které lidstvu otevřelo nebe - proto Božímu lidu zůstává tento "jiný den" (neděle) jako svátek. Slavíme tak dovršení díla znovuzrození dětí Božích v Kristu pro věčný život.

V době starozákonní Ježíšovo vzkříšení ještě logicky slavit nemohli - slavili dovršení díla stvoření v tomto pozemském světě.]


Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 03. září 2013 @ 13:18:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ten, kdo nařídil, aby se neděle stala dnem odpočinku, byla katolická církev. Ona si to změnila. Lépe to vychovalo pohanským národům, kteří světili den slunce. Sobota, ale je dnem sedmým, kdy Bůh odpočinul. Vzkříšením čili nedělí začínal nový týden, nový život. V podstatě jsou mi oba dny sympatické. Ale ustanovení neděle je jen z pozice církve, která svět už tolik zklamala a svoji svatost dávno ztratila díky činům, které páchala.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Středa, 04. září 2013 @ 09:59:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Ten, kdo nařídil, aby se neděle stala dnem odpočinku, byla katolická církev."...

Už ve Skutcích je potvrzeno, že křesťané se pravidelně scházeli k bohoslužbám první den po sobotě. V ten den také vykonávali peněžité sbírky pro chudé.


]


Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Úterý, 03. září 2013 @ 13:47:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ve skutečnosti Božího díla, není dnem odpočinku ani sobota, ani neděle. To není z mé hlavy, to říká Pavel: někomu je den jako den a jiný slaví svátky a oba to činní Bohu a tím ho oslavují. Ten věčný a nekonečný den odpočinku, do kterého vstupujeme skrze přijetí Ježíše Krista, nastane až skončí dílo spásy, bude dovršeno stvořitelské dílo, Ježíš svou vládu předá do rukou Otce a Bůh bude všechno ve všech. To je ten "jiný den" do kterého je možné ještě dnes vstoupit skrze Krista. Hádky o sobotu a neděli jsou hádky zákoníků, kteří nepochopili, že zákon Mojžíšův je jen stínem Krista.
Jinak z hlediska těla a mysli, je dobré si jeden den v týdnu odpočinout a věnovat se i Bohu více než v pracovním týdnu. Na to přišli i vědci. Ale jestli je to neděle nebo sobota nebo pátek, je Bohu úplně jedno. On je snámi pořád a pořád na nás pracuje.


]


Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 02. září 2013 @ 11:53:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Desatero je od Boha, který zároveň pověřil člověka - Mojžíše tím aby celý zákoník detailně rozpracoval a uvedl v život. Přestože Mojžíš ve svém hněvu ty první desky od Hospodina rozbil, když trestal mečem Izrael za zlaté tele a musel pak udělat jejich kopii. Tento zákoník pak sám Bůh respektoval až do té doby dokud Zákon nenaplnil Pán Ježíš Kristus. Dokud nepřišla Církev postavená  na člověku – svatém Petrovi. V souvislosti s Posledním soudem se také objevují lidé – soudci.

Nevidím v tom nic zvláštního. Jen poučení v tom smyslu že máme poslouchat Boha i Církev.]


Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 02. září 2013 @ 13:32:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cože, církev postavená na člověku ? Pak není divu, že páchala zločiny!!!!!


]


Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 02. září 2013 @ 13:35:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poslouchat církev ? Ano, ale musí být postavena na Kristu a ne na lidech.


]


Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Pondělí, 02. září 2013 @ 21:24:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A co říkáš na slova Štěpána ve skutcích 7,38? To je ten, kdo při shromáždění lidu na poušti byl prostředníkem mezi andělem, který k němu mluvil na hoře Sínaj, a mezi našimi praotci. To on přijal pro vás slova života.
Tak s kým hovořil Mojžíš na hoře Sinaj?

S Hospodinem nebo andělem? Kdo napsal na kamenné desky desatero?


]


Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: hirali (hirali@seznam.cz) v Pondělí, 02. září 2013 @ 22:08:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
na hoře Sinaj byl anděl osobně Ježíš.

Ježíš má v Bibli ruzná jména:někdy jen Anděl,jindy Anděl páně nebo třeba Archanděl Michael,ale s tímto označením mnoho lidí nebude souhlasit.

Jinak Archanděl není boží vynález pochází od židů. A Buh ani Kristus nebranili apoštolum aby do nového zákona toto oslovení zakomponovali.

Ale Bible zná pouze jednoho Archanděla, nejvyššího šéfa andělu a to Ježíše Krista (Archanděla Michaela) . Nutno podotknout že katolicka církev má 7archandělu!]


Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Úterý, 03. září 2013 @ 09:29:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Bible zná pouze jednoho Archanděla, nejvyššího šéfa andělu a to Ježíše Krista (Archanděla Michaela) ."...


Toto je tedy opravdová snůška nesmyslů. Čemu všemu lidé věří!


Ježíš je nestvořený Bůh, anděl ( Michael) je naopak tvorem, kterého Bůh stvořil
.

To je zcela zásadní rozlišení.

Andělé mají podle záměru Stvořitele různě přidělené služby: cherubové, serafové.

Také archanděl je jen andělem s vůdčí mocí. Písmo je všechny označuje výrazem "knížata a mocnosti."

Samotné Písmo nám však svědčí jen o třech jménech archandělů: Rafael, Michael a Gabriel.  (Katolická církev učí jen o těchto tří archandělech, o žádných sedmi - to je lež!).
Uriel je pak v apokryfní knize Enochově.

Archandělé se objevují v Písmu až pod vlivem zajetí Babylónského (pod vlivem zoroastrismu).
Staré židovské texty sice uvádějí patnáct archandělů, rabínská tradice jich ovšem uznává jenom sedm.


]


Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Úterý, 03. září 2013 @ 09:30:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hirali
podle těchto nesmyslů soudím, že jsi jehovista.


]


Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 02. září 2013 @ 08:44:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poměrně dobré vysvětlení. Ale stále se vracím k 4 M31. Bůh je spravedlivý a také neměnný. Dokáže být i milosrdný a litovat. Chápu, že má právo život odejmout. Všechno mu patří. Pokud dává Izraelcům pokyny, důsledně vyžaduje jejich plnění. Nesmí si nechat žádný majetek a zlato se roztaví a dá na chrám. Pokud to Izraelci porušili a něco si nechali, poznali to dál v podobě nějakého trestu.

Nechce se mi uvěřit, že by Hospodin jednou jednal a tak po druhé jinak,

Zde ve 4,31 si Izraelci nechávají majetek a mladé dívky. Jejich válka je stejná jako tisíce jiných válek. To neznamená, že Bible lže. Naopak. Prostě se tak stalo,. I velcí lidé z Bible chybovali. Mojžíš jistě dostal rozkaz se pomstít a zničit Midjánce. Ale dbal na to, aby se tak stalo způsobem, který už od Boha znali? Kdoví?  Jejich jednávání nepůsobí božsky, ale je typické pro všechny války a hlavně náboženské. Já nemám zlobu vůči Bohu, ale mrzí mi neustále zneužívání Boha.lidmi a to, že se inspirují třeba i v Bibli. Ostatně dějiny křesťanství jsou dějinami válek a krve. Válčí dodnes mezi  sebou i křesťané. Za to nemůže Bůh, ale Satan, který lidi ke zlu pokouší  a lidí spíše slyší jeho více než Boha. Bůh toto zlo dopustil a dopouští, ale nenařídil. To je rozdíl. Tak jako dopustil zlo na Joba, aby se před Bohem i před anděly a  nebesy dokázalo, že Job miluje Boha nezištně a ne pro osobní profit. A Satan tak ztratil argumenty ke zpochybňování.
Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pondělí, 02. září 2013 @ 09:58:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Až , Františku, pochopíš, že pravým Božím dítětem není každý kdo byl jako miminko pokřtěn, nebo si z různých důvodů říká křesťan, pak uvidíš dějiny z úplně jiného úhlu. Ty neznáš Ježíšův výrok: podle ovoce poznáte je? Až tento výrok vezmeš vážně a přiložíš ho na dějiny, tak už konečně pochopíš, že skuteční křesťané žádné války nevedli.


]


Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 02. září 2013 @ 10:12:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A kde byli? Existovali vůbec ? Postavili se proti zlu ?]


Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pondělí, 02. září 2013 @ 10:28:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, postavili a většina z nich skončila svůj život jako Ježíš - byli zlem zabiti. Teda jejich těla. To, že Ty o nich nevíš, je součástí Tvé hluboké(možná i záměrné) nevědomosti. Víš, ono se ve světských sdělovacích prostředcích běžně nedozvíš, že někdo raději zemřel, než aby sloužil zlu. Jsi ubožák, který si ve své pýše myslí, že je jediný spravedlivý.


]


Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pondělí, 02. září 2013 @ 10:36:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Alespoň o tisících německých křesťanů bys měl vědět, že odmítli sloužit Hitlerovi a jeho myšlenkám a skončili buď v koncentrácích nebo na popravišti. Jestli ani o nich nevíš, tak už bys měl konečně mlčet a začít se vzdělávat v pravdě a pak teprve mluvit.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 02. září 2013 @ 11:01:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
O tom opravdu nevím.Kde se o nich dočtu ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pondělí, 02. září 2013 @ 12:12:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máš internet, tak hledej. Když tak usilovně hledáš pravdu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 02. září 2013 @ 13:30:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Taky odpověď. Hledej! Hledej jehlu v kupce sena! Pokud tak takovými křesťany byl například páter Kolbe, pokud to není vymyšleno a i lidický pan farář, který údajně odmítl milost. A proč je jich tak málo ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pondělí, 02. září 2013 @ 14:06:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na to se ptej sám sebe a Pána.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 02. září 2013 @ 14:27:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Typický křesťan. Vymlouvání Ti jde.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pondělí, 02. září 2013 @ 19:37:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já Tě vodit za ručičku Františku nebudu. Jsi dospělý a vystupuješ tady velmi sebevědomě, tak se snaž. Jde o Tvé poznání pravdy, ne o mé. Já už jsem Ti toho napsal dost a stejně jsi to všechno odmítl. Tak si hledej sám. Stejně si Pravdu musí každý poznat sám za sebe.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 02. září 2013 @ 20:02:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A kdyby nebyl internet, kde se o těch dobrých křesťanech dozvím ? Ostatně ani na internetu to nenajdeš. ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Úterý, 03. září 2013 @ 07:44:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zkus třeba Dietrich Bonhoefer.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 03. září 2013 @ 08:50:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zkusím, díky


]


Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 02. září 2013 @ 11:03:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já, že jsem na sebe pyšný? To se mi nezdá. Hledám pravdu a to je špatné ? Pyšný člověk pravdu nehledá, ten jí zná. A to jsou mnozí křesťané!!!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pondělí, 02. září 2013 @ 12:11:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tvoje pýcha se projevuje tím, že si myslíš, že všichni křesťané jsou špatní. Aspoň tak jsi to napsal: nevím o žádných, kteří by se postavili zlu. Tvá nevědomost Ti dává právo někoho soudit. Chováš se tak, jako kdyby to, co Ty neznáš, neexistovalo. Tady je vidět Tvá pýcha.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pondělí, 02. září 2013 @ 12:31:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oprava: Tvá nevědomost Ti dává právo někoho soudit?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 02. září 2013 @ 13:27:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To není pýcha, ale projev zoufalství nad stavem, který vidím často kolem. Je moje vina, že nevidím to, co Ty? Samá přetvářka.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pondělí, 02. září 2013 @ 14:04:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, je Tvoje vina, že soudíš co neznáš a čemu nerozumíš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 02. září 2013 @ 14:28:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Soudím podle toho, co znám. A to ukazuje na nedobré věci.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pondělí, 02. září 2013 @ 19:45:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jenže Ty chceš o křesťanech znát jen špatné věci, abys je mohl soudit a sebe tak ospravedlňovat. Když tě vybízím k tomu, aby jsi se vzdělal v poznání toho, co třeba za druhé světové války vytrpěli skuteční křesťané, kteří se postavili zlu, tak se jen vymlouváš, že nevíš jak. A jak si se tedy dozvěděl o všech zlech, které podle tebe prováděli křesťané? Víš, on každý najde vždy jen to, co opravdu hledá. U Tebe je jasné, že hledáš jen špínu na křesťany. Podle toho dopadneš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 02. září 2013 @ 20:18:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Problém je v tom, že já vidím špatnosti na těch, co se za křesťany vydávají či vydávali. Erich von Braun je uznávaný křesťan v USA, Eichmann byl protestant a jiní a jiní. Ten Amík se také tvářil jako křesťan. Řada našich politiků se také tváří, že jsou křesťané ? To mám být slepý a vidět v nich Ducha Božího ? Ten katolický kněz, který nad hrobem velitele koncentráku prohlásil, že je na něho hrdý, byl take křesťan.
Opravdu málo vím o dobrých křesťanech. Pokud není Ježíš v lidech, pak kde je ?

Na internetu o dobrých křesťanech nic asi není. Důležitější než internet je to, aby byli kolem nás. A já už poznal tolik přetvářky a i tady, že se jsem ztratil veškerou naději.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 02. září 2013 @ 20:26:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

A proč tě to trápí Františku?

Špatnosti těch, co se za křesťany vydávají, mne netrápí vůbec. Křesťané a ti, co se za křesťany vydávají jsou 2 různé kategorie.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 02. září 2013 @ 21:39:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rád bych poznal ty pravé.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Pondělí, 02. září 2013 @ 21:43:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku, ty neznáš žádného pravého křesťana?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 03. září 2013 @ 08:47:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Osobně kolem mne je nevidím. I když vlastně, je to i můj syn, ale ten bydlí daleko.


]


ZLO JE ABSOLUTNÍ SVOBODA BEZ LÁSKY (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 03. září 2013 @ 09:39:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Člověk není stvořený k úplnému pochopení božího slova, je stvořený k obrazu Božímu. Boží obraz(srdce), nám umožňuje poznávání Boha mnohem lépe než v Písmu. Boží obraz v nás se při našem znovuzrození postupně obnovuje za pomoci božího slova. Být božím obrazem je pravý lidský úděl, ne být modloslužebníkem nebo tvrdým biblickým zákoníkem.  Být modlářem, který zatracuje každého kdo mu sáhne na jeho modloslužbu a modlu? Být zákoníkem, který brání svou bibli- biblí, a tím se sám pasuje do role obhájce Boha slova i Slova?   Boží obraz v nás lidech nám umožňuje Boha poznávat do takové hloubky, jak to za pomoci Písma možné není. Příklad: Podle svého niterného Božího obrazu poznáváme, že je Bůh nejvýš spravedlivý a právě pro tuto svou spravedlnost musí Bůh naslouchat i žalobcům svrženým z nebe. Satanovo svržení z nebe, neznamená konec satanských žalob jak tvrdí autor článku. Satan bude žalovat neustále na každého, koho svedl k hříchu. A bude žalovat po právu, a on to ví. Proto Boha v jeho spravedlnosti neustále pokouší. Tohle v Písmu není, to je v obrazu božím. Bibličtí zákoníci o tom nevědí. A v božím obrazu je toho mnohem víc, ten obraz je přece o Bohu a Jeho bytosti a slouží nám k tomu, abychom Boha poznávali bytostně, a ne jen za pomoci omezeného rozumu. Další příklad: Může Bůh zabíjet, je oprávněný vzít život? Odpovědi: ano může, může, může,může.. Pokrytečtí obhájci boží, ještě že to zabíjení Bohu schválíte a dovolíte, a přitom sami nezabijete ani slepici! Schvalujete Bohu zabíjení, jenom se tak nějak nesmí jednat o život váš nebo životy vašich dětí, ale o životy těch druhých. Nelíbí se mi, že Bůh zabíjí, nelíbí se to i Františkovi. Co myslíte? Líbí se to Bohu? Líbí se Bohu zabíjet, když musí? Líbí se Bohu, když mu pokrytečtí obhájci jeho zabíjení schvalují?!   Soud nad Františkem je typicky zákonický. Pročetl jsem zdejší komentáře a zjišťuji, že se to zde obhájci Boha jen hemží. U Františka probíhá duchovní boj. Poznal lásku Kristovu, ale nechce si připustit, že ten samý Bůh by mohl zabíjet. František pokročil v poznání o božím obrazu mnohem dál, než zdejší bibličtí zákoníci obhájci, kteří vidí Boha pouze jako supermana pouze v pozitivních věcech. Bůh je však stvořitel dobra i zla a je supermanem i ve věcech negativních. Bůh má ve zlu mnohem větší moc než Satan!   Otázky, na které přímé odpovědi v Písmu nejsou, ale jsou v obrazu božím a tam jsou již Bohem zodpovězeny. Než všichni Františka odsoudíte, odpovězte sami sobě na tyto otázky: Proč když je Bůh vševědoucí, proč stvořil andělské bytosti, když dopředu věděl, že Ho zradí? Proč když je Bůh vševědoucí, stvořil člověka, když věděl, že Ho zradí? Proč vševědoucí Bůh to vše dopustil, když věděl, že bude zabíjet a sám bude muset zemřít? Jak může být Bůh milující, když zároveň i zabíjí?   Co nyní bude u tebe následovat? Budeš jako zákoník nyní Boha obhajovat, aby jsi tak mohl obhájit i své odpovědi a tvrdou zákonickou víru? Nebo jako modloslužebník si podobné otázky nebudeš vůbec připouštět, abys svou bludnou víru náhodou neztratil? Nebo se spojenými silami vrhnou zdejší modloslužebníci a zákoníci proti nepříjemnému Božímu obrazu, tak jako se společně vrhli na Františka? Nebo se raději podívají na Boha za pomoci božího obrazu, obrazu, ke kterému byl každý člověk stvořený? Máš tolik odvahy opustit svou modloslužbu, opustit své biblické zákonictví a zkusit poznávat Boha bytostně v Božím obrazu takového, jaký skutečně Bůh Byl, Je a Bude? Boha milujícího i Boha zabíjejícího. Boha dobra i Boha zla? Takový je totiž Bůh, a žádná falešná modlářská ani tvrdá zákonická náboženská představa na tom vůbec nic nezmění. Re: ZLO JE ABSOLUTNÍ SVOBODA BEZ LÁSKY (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Úterý, 03. září 2013 @ 10:04:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vítej Myslivče! Když jsi se tak na úvod pěkně rozparádil, můžeš najít v komentářích ty, které mluví o tom, že je tady někdo rád, že Bůh zabíjí, že se tady někdo z toho raduje? Ten kdo Františkovi řekne pravdu, že Bůh má přece právo zabíjet podle svého uvážení, protože jeho uvážení je spravedlivé a je v něm obsažena i jeho láska, je podle tebe zákoník bez srdce? Jsi podobný Františkovi v tom, že máš o sobě vysoké smýšlení na úkor smýšlení o druhých. Proto jsi mu sedl na jeho lep. Jinak dobrý, ale seřiď si miřidla :-).


]


Re: Re: ZLO JE ABSOLUTNÍ SVOBODA BEZ LÁSKY (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 03. září 2013 @ 13:51:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Budeš si muset seřídit i svoje  mířidla na to rabování a ponechání si panen. Já jsem pochopil, proč Bůh musel dát pokyn k zničení některých národů, ale nedal pokyn k rabování. Je dobře, že nikdo z toho zabíjení nemá radost. Chápu, že zabíjet může Bůh, když On uzná, že to pomůže. Že k tomu vede hříšné lidi, je už méně pochopitelné, ale budiž. Rabování a to ostatní mně vůbec nezapadá do představy, jak Bůh je dobrý  a spravedlivý. A protože se lidé často inspirují v Bohu, pak se bojím toho, že zlo v dějinách lidstva by pak mělo původ právě v tomto jednání. Stačí, aby nějaký člověk prohlásil, že mu to nařídil Bůh  a lidé jdou  a plní úkol. Zvláště, když jim z toho plyne užitek a uspokojí  jejich sadistické choutky. Co dělali křižáci, Karel Veliký  a jiní katolíci? Stačila pochvala papeže a hurá.

Nakonec i Hitler řval, že ho chrání Prozřetelnost. Ještě štěstí, že neřekl Bůh. Možná, že někdo si to vyložil jako Bůh. A co  z toho vzniklo ?

Věřím, že ve 4M31 je zaznamenáno něco, co má s Bohem jen málo společného!!!  Proto mne nemusíte obviňovat z toho, že v Boha nevěřím a jsem pyšný a kdoví co ještě. Vzhledem k tomu, jaké v okolí znám údajné křesťany, mám důvod k pochybnostem.]


Re: Re: Re: ZLO JE ABSOLUTNÍ SVOBODA BEZ LÁSKY (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Úterý, 03. září 2013 @ 15:37:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Čím se inspiroval Kain, když zabíjel Ábela?


]


Re: Re: Re: Re: ZLO JE ABSOLUTNÍ SVOBODA BEZ LÁSKY (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 03. září 2013 @ 16:19:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Asi obyčejná lidská závist a vztek.  Asi špatně obětoval, protože na jeho obět, která aby byla rostlinného původu, Bůh nevzhlédl. Za to Abel byl pastýř a tak jeho obět byla s krví, jak asi mělo konat. Zřejmě si měl Kain u Abele za svoje rostlinné produkty pořídit ovečku a tu obětovat. Jednal zbrkle a přitom stačilo tak málo. Poprosit Boha, aby mu ukázal, co udělal špatně. Místo toho jednal emotivně.Přesto Bůh nepotrestal Kaina zabitím, ale naopak nechal ho žít s výčitkami do konce života.


]


Re: Re: Re: Re: Re: ZLO JE ABSOLUTNÍ SVOBODA BEZ LÁSKY (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 03. září 2013 @ 22:00:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku, vztah Boha k hříšným lidem před potopou byl zcela jiný než dnes. Po potopě se od Noema vztah Boha k lidem mění, a až doposud funguje na základě milosti. Do potopy to fungovalo jinak. Bůh komunikoval s lidmi přímo. Bůh na Kaina přece mluví. Eva otevřela pandořinu skříňku a každý další hříšný člověk se stal v něčem průkopníkem v poznání zla. Nakonec se celé lidstvo v poznání zkazilo natolik, že bylo Bohem potopou vyhlazeno. 
Kain byl průkopníkem v tom, že jako první z lidí obvinil Boha. Vzplál vůči bratru hněvem proto, protože ho rozhněval Bůh, který odmítl jeho oběťinu. Kain v duchu obvinil Boha a zabil za to svého bratra. Kain Boha obvinil a bratru záviděl boží přízeň.
A to je až doposud princip každé náboženské nenávisti a náboženských válek. Obviňování Boha od dob Kaina doznalo jistého "pokroku". A tak se Bůh již neobviňuje přímo, ale tvrdí se, že Bůh si zabíjení přeje. A o těch co jsou zabíjení se zase tvrdí, že to nejsou naši bratři. Jsou to "pouze" vojáci a nepřátelé, ženy a děti nepřátel bez práva na Bohem darovaný život.
Víš proč jsou ty Tobě nestravitelné pasáže v bibli? Jsou tam nastražené jako past na všechny náboženské fanatiky a zákoníky. Na nich dobře poznáš s kým máš tu čest.
Prospěl jsi.


]


Re: Re: ZLO JE ABSOLUTNÍ SVOBODA BEZ LÁSKY (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 03. září 2013 @ 21:22:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ten kdo Františkovi řekne pravdu, že Bůh má přece právo zabíjet podle svého uvážení, protože jeho uvážení je spravedlivé a je v něm obsažena i jeho láska, je podle tebe zákoník bez srdce?

Bylino, obhájče Boha a "znalče" Jeho spravedlivého uvažování. Kdo ti dal právo říkat na co má Bůh právo?

Používáš úplně stejnou okologiku, jako když se Oko pře o papeže. Modloslužba a zákonictví nejsou striktně oddělené. Prolínají se.


]


Re: Re: Re: ZLO JE ABSOLUTNÍ SVOBODA BEZ LÁSKY (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Středa, 04. září 2013 @ 07:58:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ale tvrdí se, že Bůh si zabíjení přeje.
Myslivče, začínáš používat stejně špinavou taktiku jako František. Inu vrána k vráně. Kdo tady kde tvrdil, že Bůh si zabíjení přeje? Kdo tady napsal, že se raduje z toho, že Bůh zabíjí? Ještě před půl rokem jsi tady vykřikoval, že z matky Terezy má satan pytlík na tabák a dělalo Ti očividně dobře provokovat Františka k hněvu, a teď si hraješ na milosrdného?
Jinak, kdyby jsi si na ten Tvůj posed vzal někdy bibli, tak by jsi se možná také dozvěděl na co má Bůh právo(viz třeba Jer.18,1-10) To, že to právo někdy nepoužije je jeho milosrdenství a trpělivost a naše záchrana. A jestliže Bůh sám říká, že si s náma může dělat co chce, pak já mám tvrdit opak, jen aby se to panu Myslivci líbilo? Naše štěstí je, že jeho uvažování o nás je spíše o lásce a milosrdenství, ale to nevyvrací jeho právo si s náma dělat co chce. Ještě že jeho chtění je především o záchraně. Jinak bychom byli všichni ztraceni.
A tou svojí filipikou o pasti v bibli jsi Františka jen utvrdil v jeho zvráceném uvažování. Gratuluji. Ještě mu potvrď, že má pravdu, když říká, že Mojžíš, Jozue a David byli obyčejní vrazi a drancovatelé. Pak bude vaše bratrství dokonáno.


]


Re: Re: Re: Re: ZLO JE ABSOLUTNÍ SVOBODA BEZ LÁSKY (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Středa, 04. září 2013 @ 13:27:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bylina FC Žilina.
Věnuje Ti Myslivec

Za koho sám kopeš ligu?
Na který team vsázíš svůj tip?
Co myslíš? Umí to někteří líp?
Umí se dopředu ptát?
Co se může pro tip špatný stát?

František nevsází a podvod tuší,
pro Kristovu lásku podezření hloubá v jeho duši.
Za otázky nepříjemné odměnou je urážka,
a následuje- zákoníka přetvářka.

Jak snadné v pravdě říct- nelíbí se mi to Bože, prostě nevím.
Ze svých božských představ raději slevím.
Místo toho raději hráče,
přetahuješ do totáče.

Totalitní víra hrdá,
pro evangelizaci příliš tvrdá.
Obhajovat Boha, přesvědčovat na svou víru,
netušíš v tom podvod, síru?

Cožpak pro oběť Krista nestojí již láska nad zákonem?
Cožpak není Boží zákon láskou naplněný?
Cožpak z Boha v zákonu trestajícím, nestal se Bůh lásky?
Strhněte si všichni zákonické masky,
na otázky Františka odpověď nemáte..
..a ani ji pro potemnělý boží obraz neznáte.


 
 


]


Re: Re: Re: Re: Re: ZLO JE ABSOLUTNÍ SVOBODA BEZ LÁSKY (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Středa, 04. září 2013 @ 15:34:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ani mléko, ani strdí,
síra lži z Tvých veršů s*****í!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO JE ABSOLUTNÍ SVOBODA BEZ LÁSKY (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Středa, 04. září 2013 @ 16:32:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Bylina dylina
Bez věnování..

Ani mléko, ani strdí,
síra lži z Tvých veršů s*****í!

..pravil v hněvu Bylina,
soudíc jako dylina.
Uklidni se žáku Fíku,
na Myslivcův fištrón nemáš.
Řeči tvoje neberu,
zákonvíru nežeru.
Učit se musíš ještě mnoho,
však zatím jsi jen slušný sprosťák,
a docela trapný prosťák.
:-)))))))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO JE ABSOLUTNÍ SVOBODA BEZ LÁSKY (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Středa, 04. září 2013 @ 19:23:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Velmi se mýlíš myslivče. Docela jsem se nasmál, když mě napadly ty verše. Člověk Tvého ražení, mě nemůže urazit. Jenom by mě zajímalo, co jsi za tu dobu, co jsi tu nebyl, prožil. Na jaře jsi dělal z matky Terezy satanův pytlík na tabák, Františka jsi označoval za ufňukánka(kterým skutečně je) a najednou je tady jiný myslivec - plný "lásky" a "milosrdenství" ohnivě bojující proti zákoníkům, kteří si dovolují věřit Božím výrokům v písmu a který spolu s Františkem tvoří jediné dokonalé křesťany na světě(ještě společně s Františkovým synem), kteří učinili přelomový objev: Mojžíš, Jozue a David byli sprostí vrazi!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO JE ABSOLUTNÍ SVOBODA BEZ LÁSKY (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Středa, 04. září 2013 @ 19:31:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jinak poslední verše dost slabota. Zřejmě křeč.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO JE ABSOLUTNÍ SVOBODA BEZ LÁSKY (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Středa, 04. září 2013 @ 21:28:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..Bez věnování vždy dvojka jakost,
od vtipu odraného na kost..

T34
Věnuje Ti Myslivec
 
Poslyš co Myslivec Ti v lásce praví,
v péči o tvé ducha zdraví.
Když už skládáš vtipu rým,
zamontuj do něj i šprým.
Když však nevíš, raději prchni,
ftipník svůj si nenatrhni.
Krátký byl tvůj hloupý rým,
však dlouhý skřípot kráčel s ním,
jak z řazení převodů válečného stroje,
do války valící se T34 bitevního roje.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO JE ABSOLUTNÍ SVOBODA BEZ LÁSKY (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Středa, 04. září 2013 @ 22:31:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Čo si to porobil dylina?
Bez věnování..

Na zákonické pažení,
třeba bezpečnostní ražení.
Podraz klínem, mocným tloukem,
trámek praská, 
sprostý dlaždič na kopáče křičí,
vole, je to celé v ....!]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO JE ABSOLUTNÍ SVOBODA BEZ LÁSKY (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Čtvrtek, 05. září 2013 @ 07:16:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když Tě to baví.........


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO JE ABSOLUTNÍ SVOBODA BEZ LÁSKY (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 05. září 2013 @ 12:11:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..a vítězství slaví.


]


Re: ZLO JE ABSOLUTNÍ SVOBODA BEZ LÁSKY (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 03. září 2013 @ 10:30:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Možná Vás překvapí že se svým způsobem chováte velice spravedlivě. Nestraníte  nikomu. Katolíkovi kterého prohlašujete za modláře, biblickému protestantovi ve kterém vidíte zákoníka. Vznášíte obvinění vůči samotnému Bohu jako František. Mezi řádky se dá tušit zbožnění sama sebe.

Nevidím v tom nic zajímavého ani pro katolíka ani pro protestanta. Ani důvod proč Vám nějakým způsobem ubližovat nebo být na Vás hnusný. Na to si stačíte sám a nenapadá mne nic horšího co by se Vám dalo udělat. Zůstávejte v pokoji. A jestli jste někoho inspiroval k dobrému, katolíka, protestanta nebo bezvěrce, k urovnání vzájemných rozporů, k posílení lásky ke Spravedlivému a Milosrdnému Bohu, k bližnímu a k sobě navzájem tak ať Vám to Bůh dobrým oplatí.]


Re: Re: ZLO JE ABSOLUTNÍ SVOBODA BEZ LÁSKY (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 03. září 2013 @ 13:06:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já neobviňuji Boha. To je velký omyl. Pouze vnímám, že Bůh je zneužíván. Byl zneužíván a je zneužívám i Tvou církví. Tvoje církev si brala příklady ze SZ a tím si sama ospravedlňovala zlo, které páchala. Tvoji katoličtí bratři například v Chorvatsku vraždili jiné věřící v domnění, že je to správné. Inspiraci měli ze SZ a navíc sama církev prý odpouští hříchy. Je taková církev od Boha ? Církev, která neumí rozeznat zlo od dobra?  Církev, která pomáhala válečným zločincům? Církev, která spolupracovala se zločinci ? ( viz. Například Tiso na Slovensku). A která si dodnes neumí přiznat vinu a činit pokání a stále hájí své zločinné spolubratry. Jistě vám všem náramně vyhovuje Bůh, který vraždí  a rabuje? Ale Bůh takový není. Jak jsem poznal z Bible, že Bůh pokud nařídil zabíjení, šlo o úplnou likvidaci bez osobního profitu vykonavatelů trestu. Nenařídil nikde rabování.

Neřaď mne mezi ty, kteří obviňují Boha. Já se snažím Boha pochopit a věřím, že je dobrý, spravedlivý , že inspiruje k dobru, zatímco u vás slouží bůh k tomu, abyste mohli obhájit  páchání zla své církve. Litoval jste vůbec někdy toho, jak se vaše církev chovala ?]


Re: Re: ZLO JE ABSOLUTNÍ SVOBODA BEZ LÁSKY (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 03. září 2013 @ 20:16:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Katolíkovi kterého prohlašujete za modláře, biblickému protestantovi ve kterém vidíte zákoníka. Vznášíte obvinění vůči samotnému Bohu jako František. Mezi řádky se dá tušit zbožnění sama sebe.


Tovíšžejo Poutnickej..
Věnuje Ti Myslivec

Číst mezi řádky a nečíst přitom  řádky?
Snad fantas šifra mistra Leonarda?
V komentáři Myslivce, prohlášení katolík= modlář, protestant= zákoník, přece nikde není,
buď si Poutnick jistý, že  tvé zpupné domýšlivosti si satan velmi cení.
Obzvlášť když k domýšlivosti své přidáš mrzký soud stavěný na obvinění křivém.
Boží obraz, vždy usvědčí tě ze lži lháři!
Vzpomínáš?
Je zde září.
A co ten tvůj kostelní modlobůh? 
Jako obvykle mlčí a není, vždy byl v hlíně útrob sochy zcela mrtev.
Úplácej si ho tedy z chleba, snad jednou, třeba..?
Když svaté ruce pedofilů narvou ti ho do úst.
Ne! Nyní žádný půst!
To bylo jen silné kafe k oplatku snídaně modloslužebné.
Odbočím já nyní stranou,
vejdu k tobě jinou branou. Vyberu si jinou k tobě z mnoha cest.
Tvá představa pokroucená modlou Bohu hnusnou, ta zde v jistotě jest!
Modlopředstava činící tě pro zlo obnaženým, bezbraným a v hříchu pro soud připraveným.
Boží slovo je ti zcela cizí,
a tak poslední zbytky obrazu Boha ti v každé další ducha krizi stále víc a víc mizí.
Kde je Bůh, ptáš se.
Nevíš!
Proč??
Ta nařvaná tlama z oltáře modloslužby,
v ekumenickém tempu hýkavě ohlušuje "pokornou" duši tvou.
Och! A co tvůj Bohem vdechnutý svobodný duch ve vůli tvé? K čemu ti je?
Víš to?
Tvůj pápá to ví, i satan to ví. 
Jen ty nic netušíš!
Notovíšžejo,
přece by ti tvůj Svatý Papá nikdy nelhal, 
potřebuje, aby jsi ve víře před jediným Svatým Bohem selhal!
A tak..
"Spi sladce",
 literou mrtvou vytesáno mezi řádky na pomníku žití tvého,
modloslužbou posraného..]


Re: Re: Re: ZLO JE ABSOLUTNÍ SVOBODA BEZ LÁSKY (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Středa, 04. září 2013 @ 09:30:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Od začátku až do konce jen septikový hnus bez úrovně!

Smutné!
Jaký však div?

Čeho lidské srdce plné - tím ústa přetékají.


]


Re: Re: Re: Re: ZLO JE ABSOLUTNÍ SVOBODA BEZ LÁSKY (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Středa, 04. září 2013 @ 14:52:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Modlobuch papežnáš.
Věnuje Ti Myslivec

Poklop, septik, plný much,
všemu vládne modlobuch.
Máme taky plný kostel,
různých modlobužných monster.
Po kolenou před ni lezem,
do pekla se jednou svezem
Dotýkat se modly naší,
takhle ne! Vírobraši.
To bychom vás jednou zase,
mohli ugrilovat jako prase.
Prošpikovat nenávistí,
upálit vás, ať jste čistí.
V ekumeny různoboha si pak klidně věřte,
do jiných pak klidně řežte.
Kušujte si ve své sektě sloji.
jen ty naše chlebomodly, nechte na pokoji.
To vám radí Oko náš, modlobuch a papežnáš..]


Re: ZLO JE ABSOLUTNÍ SVOBODA BEZ LÁSKY (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Úterý, 03. září 2013 @ 20:10:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Schvalovat Bohu zabíjení - to je ale zvláštní obrat... Jakoby se snažil něco vsugerovat... Dost často přemýšlím nad tím, jak bych se zachovala, kdyby mi Bůh vzal dítě, jestli bych se zachovala stejně duchapřítomně jako Jób, když pravil "Hospodin dal, Hospodin též odjal. Buď požehnáno jméno Hospodinovo"... Nevím to. Ale jak sleduji, kam se dnešní svět ubírá, tak bych si i uměla představit důvod, kvůli kterému by to Bůh udělal. Zřejmě bych se snažila sama sebe přesvědčit, že moje dítě je již v bezpečí a už mu tady na této prokleté planetě nikdo neublíží, žádný úchyl se na něm nevyřádí, protože na základě různých zpráv mám takový pocit, že to zde bude brzy legální... Lidský život na zemi je ve srovnání s věčností pouhé nic. Nijak mě nepohoršuje SZ a Boží pomsty na pohanech. Neschvaluji to, pouze to akceptuji. Nemám potřebu ani důvod to zpochybňovat. A ani v tom nespatřuji absenci lásky. První smrt není až tak bolestná jako ta druhá... Když to řeknu po lopatě - čím dřív nenapravitelný bezbožný člověk zemře, tím méně hříchů napáchá - je to vlastně k jeho dobru... Z každého zla Bůh dovede vytěžit dobro, neřku-li, že si je Bůh používá, aby ukázal dobro. Dobro nad zlem vítězí. Abych se vrátila k tomu Jóbovi, tak kapitola končí slovy: "V tom ve všem nezhřešil Job, a nepřivlastnil Bohu nic nemoudrého." Dej nám Bůh milost, abychom ohledně (byť sebekrutější) Boží vůle smýšleli stejně bohabojně jako onen Jób. 


 ]


Re: Re: ZLO JE ABSOLUTNÍ SVOBODA BEZ LÁSKY (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 04. září 2013 @ 08:43:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ono něco je jiného,  a je to také kruté, když rodiče přijdou o dítě při nějakém něštěstí či nemoci, ale hrozné je, když ho zavraždí člověk úmyslně, A otázkou je proč ? A pokud ten člověk dostal příkaz od Boha, pak je to ještě bolestivější. Tohle dělali katolíci v Chorvatsku. A možná měli inspiraci ze SZ. Dělali to  s klidným svědomím. Jsi pravoslavný, jsi žid, tak zemřeš.A nakonec na takové vrahy je tato církev hrdá. Podívej se na dokument o ustašovcích.


]


Re: Re: Re: ZLO JE ABSOLUTNÍ SVOBODA BEZ LÁSKY (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Středa, 04. září 2013 @ 11:35:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Papež Urban (nevím už kolikátý) zahájil 1. křížovou výpravu slovy "Bůh to chce!" Tos nevěděl, že účel světí prostředky? Že není vůbec problém prohlásit, že Bůh něco chce, když to ve skutečnosti chcu já? Lidé mají v oblibě vkládat Bohu do úst něco, co Bůh neřekl a ospravedlňovat si tím svoje bezbožné choutky. Soudce je ale za dveřmi.


]


Re: Re: Re: Re: ZLO JE ABSOLUTNÍ SVOBODA BEZ LÁSKY (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 04. září 2013 @ 11:40:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Můžete s jistotou říct že to tenkrát Bůh nechtěl ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: ZLO JE ABSOLUTNÍ SVOBODA BEZ LÁSKY (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Středa, 04. září 2013 @ 16:30:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
S naprostou.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO JE ABSOLUTNÍ SVOBODA BEZ LÁSKY (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 04. září 2013 @ 16:45:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co když ale Bohu vkládáte do úst něco co nechcete Vy ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO JE ABSOLUTNÍ SVOBODA BEZ LÁSKY (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Středa, 04. září 2013 @ 16:59:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Víte, poutnicku, s Vámi jako katolíkem je těžká debata, když Vy věříte v neomylnost papeže. Bůh ve věku milosti posílá do Palestiny misionáře a ne vojáky. A to už ani nemluvím o tom, co tam ti křižáci prováděli. Kořenem všeho zla je láska k penězům.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO JE ABSOLUTNÍ SVOBODA BEZ LÁSKY (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 04. září 2013 @ 17:25:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já vím. Ani jsem si tu souvislost v první chvíli neuvědomil, neplánoval jsem to jako past a odchyt za slovo.

Jsem rád že žijeme ve věku milosti, se vším co k tomu patří. Že už nechodíme do Svaté země bojovat ale že pan papež František vyzývá všechny lidi dobré vůle k modlitbám a postu za Sýrii, na tuhle sobotu. Nejenom katolíky. Že dochází k nevídanému historickému smíření. Škoda že to asi neoceníte o nic víc než ty křížové výpravy. I když jste samozřejmě zvána a vítána. nebo se za ně modlete jindy, jestliže cítíte nedůvěru.

Nedávno mi teprve došla jedna taková jiná historická souvislost. Často se mluví o tom jak účastníci 1. výpravy pobili značnou část obyvatel Jeruzaléma, zatímco sultán Saladin o mnoho let později nechal křižáky v pokoji odejít.

Obojí proběhlo podle zvyklostí a práva, které platilo v celém světě až do doby dokud "pokrok" neučinil městské hradby zastaralými. Město se mohlo vzdát a požádat o milost než byly hradby prolomeny, což přesně udělali křižáci. Pokud jednou došlo k boji od domu k domu tak už nikdo nezadržel útok ani kdyby chtěl, je to velice obtížné i dneska v době vysílaček a mobilů a dlouho to trvá. Při dobývání města bývaly navíc veliké ztráty na životech i na zdraví, což nepřivádělo obléhatele právě do mírumilovné nálady. Muslimský velitel se tehdy vzdát odmítnul.

Co se týče církve tak jsem nikdy netvrdil že je bez hříchu. Stejně jako nebyli synové Izraele. O čemž svědčí právě Bible.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO JE ABSOLUTNÍ SVOBODA BEZ LÁSKY (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Středa, 04. září 2013 @ 19:16:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Co se týče církve tak jsem nikdy netvrdil že je bez hříchu".

Ty si děláš z huby *****l Poutnicku!
V mnoha komentářích tvrdíš, jak je ta tvá církev svatá i s tím tvým svatým papá, a nyní tvrdíš že je hříšná!?

Tak co?
Je katolická církev svatá nebo hříšná? Nebo je to snad takový nějaký podivný prasopes? :-)))
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO JE ABSOLUTNÍ SVOBODA BEZ LÁSKY (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 05. září 2013 @ 10:25:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pochopitelně že obojí, svatá i hříšná a skládá se ze světců i hříšníků. Od samého začátku až do konce. Do svaté Církve patřili Kristovi apoštolové, světci  a mučedníci stejně jako nevěstky, otroci a celníci. Jeruzalém jako Korint. Tehdy se v celém antickém světě používalo úsloví že je někdo sprostý jako Korinťan. Kromě toho je psáno že i spravedlivý člověk hřeší denně nejméně 7x. Kromě toho také odjakživa platí že osobní kvality jednotlivce nemají vliv na předávané svátosti. Velekněžská neomylnost se vztahovala i na Kaifáše, jak píše svatý Jan Evangelista.

Proč máme rozebírat takové triviální věci ?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO JE ABSOLUTNÍ SVOBODA BEZ LÁSKY (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 05. září 2013 @ 12:06:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takže prasopes..


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO JE ABSOLUTNÍ SVOBODA BEZ LÁSKY (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 05. září 2013 @ 12:13:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Z Vašeho úhlu pohledu zřejmě ano.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO JE ABSOLUTNÍ SVOBODA BEZ LÁSK (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 05. září 2013 @ 19:41:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Žádný můj úhel pohledu ani blbé katolické kecy!
 Pokud jsou v ŘKC hříšníci, nemůže být označovaná jako celek za svatou. Takže si ujasni pojem svatost. Jeden hřích stačí, aby jsi svatosti pozbyl. Svatost není univerzální, je jednotlivou součástí každé osobnosti, ze které se svaté nebe skládá. Pokud je byť jedna bytost ve společenství hříšná, nikdy nemůžeš celé společenství označit za svaté. A pokud to uděláš je to vykonstruovaný prasopes. Jenže tohle ti tvoje katolicismem zpitomělá hlavička nebere. "Spi sladce".


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO JE ABSOLUTNÍ SVOBODA BEZ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Pátek, 06. září 2013 @ 08:44:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tohle bych klidně zařadil do sbírky náboženských anekdot, kdyby to zároveň nebylo smutné. Bůh, Církev i Starý a Nový zákon v celém rozsahu říká něco jiného. Hřešil Vyvolený národ i největší světci a apoštolové, Pán Ježíš přišel zachránit hříšníky, je psáno že i spravedlivý hřeší za den nejméně 7x a Bůh nám ve své lásce a milosrdenství odpouští a posvěcuje. Učinil Vyvolený národ vyvoleným a Církev svatou.

To že po spáchaném hříchu není cesta zpět je jedno ze základních satanistických „dogmat“ od samého počátku.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO JE ABSOLUTNÍ SVOBODA (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 06. září 2013 @ 09:47:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Člověče, člověče. Jak průzračný jsi ve své lži. Pleteš dohromady spravedlnost, svatost, hříšnost a vytváříš prasopse. A ještě se oháníš biblí. 
Kdyby bylo pravda čemu ve své pokroucené představě o svatosti věříš, nebyla by smrt.
Stačilo by Boží odpuštění a smrt nemusela vůbec být!
Když svatý člověk spáchá hřích, není již pro něho cesty zpět. Biblický příklad Adama a Evy ti snad nestačí. Svou svatost hříšností člověk nadobro pozbývá! Jeho již ne svatá, ale hříšná lidská bytost pozbývá věčný život smrtí zaniká. Bůh hříšnému člověku může pro svou milost odpustit a celého ho stvořit ke svatosti znovu. Ale to může Bůh, ne hřísný člověk. Každý hříšník zemře, každý. A proto nemůžeš nikoho koho poškodil hřích nazývat svatým. Nemůžeš svatým nazývat hříchem poškozeného člověka a už vůbec ne hříchem prolezenou katolickou nevěstku. Jenže ty hloupě věříš v posmrtný život a smrt pro tebe není koncem hříšníka, ale pouze branou, kterou hříšník proleze do očistce. Jenže proto, aby jsi se stal svatým ti nestačí projít branou smrti a být v očistci repasován. To by jsi popřel význam smrti. Při smrti hříšný člověk zaniká, aby byl při vzkříšení Bohem znovu stvořený ve svatosti. Zrno se musí v půdě zcela rozpadnou, aby vzklíčil nový život. Bůh vše stvoří nové. Skutečnou, pravou svatost jakou měli první lidé, získáme až při vzkříšení a ne při smrti! A vzkříšení nastane až při příchodu Krista. Krista při příchodu spatří všichni. Mezi všechny patřím i já. A příchod Krista jsem zatím nespatřil, takže žádné vzkříšení ještě nenastalo a všichni mrtví zůstávají mrtví, a bez vzkříšení nejsou zatím svatí. Nejsou ani hříšní ani svatí- jsou mrtví! Tvoje víra v nebe plném svatých bez těla, je stejně pohádková jako víra ve vodníka a jeho dušičky v hrníčku.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO JE ABSOLUTNÍ SVOB (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Pátek, 06. září 2013 @ 10:57:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Adam a Eva jsou u Boha v Nebi, kam je dovedl Kristus při svém slavném vzkříšení a jejich jména přijímáme při svatém křtu. To není zase až tak špatný konec. A nebo spíš začátek věčnosti.
Děkovat Bohu můžeme i za to že Adamův hřích dopustil. Že se k nám snížil až na kříž, aby nás zachránil. Že nám dal Církev, Pannu Marii a všechny svaté.
Bože Ty jsi dobrý, přijmi dík a chválu.
TE DEUM LAUDAMUS]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO JE ABSOLUTNÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 06. září 2013 @ 11:40:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Slova Božího posla vyslovená mnoho let po vzkříšení Krista, DODNES PLATNÁ!

2 Timoteovi 2:17-18  a jejich učení se bude šířit jako rakovina. K nim patří Hymenaios a Filétos,
kteří zbloudili z cesty pravdy, když říkají, že naše vzkříšení už nastalo; tak podvracejí víru některých bratří.]


Re: Re: Re: Re: Re: ZLO JE ABSOLUTNÍ SVOBODA BEZ LÁSKY (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Středa, 04. září 2013 @ 16:35:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Můžeš z jistotou říct, že to tenkrát Bůh chtěl?


]


Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: unshaken v Neděle, 08. září 2013 @ 16:40:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nepřihlášený autor nazval svůj článek "Zlo a jeho původ". Avšak název se odlišuje od obsahu článku, neboť o skutečném původu zla v něm není ani zmínka. Leda tak hodně dualismu "Já nic - Bůh - to Satan". Jako obvykle - spousta slov a chvály Boha, což je jistě bohabojné, ale v tomto případě kontraproduktivní. Již nadpis bodu 2. článku [2) Původ dobra a zla Původcem všeho dobra je Bůh] je jasná polopravda, tedy lež, neboť hovoří jen o polovině - o dobru. Zatímco Písmo zřetelně a nezakrytě hovoří o tom, že Bůh stvořil také zlo (Izajáš 45:7 "Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci." Ámos 3:6 "Když se v městě troubí na polnici, zda se lid netřese? Stane-li se v městě něco zlého, zda nejedná Hospodin?")

Přitom Písmo jako celek také vede člověka k tomu, aby se stal obrazem Božím, dokázal rozlišit dobro od zla, zlu čelil a dokázal nad ním vládnout. Nejlépe je k tomuto poznání studovat W. Nee, který nám jasně vysvětluje biblické pravdy, že Bůh, ač vytvořil zlo, jehož archetypem se stal prahad (satan), také stvořil člověka, aby se se zlem vypořádal a zhmoždil mu hlavu.

Bůh nepotřebuje, abychom ho obhajovali tím, že zastíráme Jeho stvoření zla. Bůh se nemusí před nikým obhajovat a když nám dá milost, tak nám principy zla a dobra objasní ve svém Slovu. Nemusíme mu mazat med kolem Jeho úst, tím přivoláváme leda vosí žihadla.

Na závěr bych jen připomenul výstižné, ale neúplné vyjádření odpovědi na otázku, co je zlo: "Zlo je nedostatek dobra."
Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 08. září 2013 @ 22:29:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nedostatkem dobra nevzniká zlo? Velmi chabá filosofie Unsahakene.
Zlo je absolutní svoboda bez lásky. Když nemiluješ, můžeš ve své svobodě ducha učinit cokoliv. To je zlo. Láska omezuje svobodu, aby neporušovala svobodu jinou. Láska je naplněním zákona. Láska nikdy neubližuje.


]


Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Čtvrtek, 12. září 2013 @ 13:53:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsem rád, že to aspoň teoreticky víš. Teď ještě ta praxe.


]


Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 12. září 2013 @ 22:59:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tu praxi používám i na tobě. Užívat zlo k dobru, je pro tebe ještě příliš hutná strava. Zatím je až příliš snadné u tebe vyprovokovat hádavost.]


Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 13. září 2013 @ 07:44:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Užívat zlo k dobru, je pro tebe ještě příliš hutná strava

Když jsme tento princip vysvětlovali Františkovi, tak jsi z nás dělal pokrytce. Tím jenom potvrzuješ, že jsi jen do sebe zahleděný narcis, kterému když se něco vytkne, tak hned začne urážet a zesměšňovat. Hraješ si na duchovního, ale tyto reakce je usvědčují z tělesnosti. Jinak o svých sklonech k hádavosti vím a řeším je s Pánem. To jen abys nemusel mít o mě starost.
Jinak k tomu principu užívat zlo k dobru - když ho užívá Bůh, dělá to z lásky a láska nezná posměch, pohrdání a urážky.
Zkus si přečíst Jakuba 3,17-18. Třeba Ti to pomůže vidět pravdu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 13. září 2013 @ 16:05:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nechceš si konečně přiznat, že to svatouškovské přesvědčování a vysvětlování skutečně pokrytecké je? Že takové vysvětlování je v evangelizaci nepoužitelné jako mlácení prázdné slámy? 
Dělám si posměch?  Ano. Z hlouposti, ze svatoušků pseudoslušňáků, z modlářů, ze zákoníků. Ale z čistých věcí nikdy! Jenže to ty vidět nechceš a vytváříš si ve své mysli Myslivce jako nepřítele. Když chceš. Je to tvoje věc. Já se za to na tebe nezlobím. Přitom co ti píšu je to zcela pochopitelné. Já však dobře vím co v tomto smyslu dělám, ty ještě ne. Celou dobu se ti něco snažím ukázat. Cožpak jsi si nevšiml, že se mne tvoje nehezké vyjadřování o mě nijak nedotýká. Napadlo tě někdy vůbec proč? Po tom co jsi všechno o mě napsal, je to nějaké divné, že na tyto tvá nehezká slova já ubožák nereaguji, tak jako by reagovali jiní, což?

Negativní boží obraz v nás není vůbec to samé jako špatný obraz. Ty se v této oblasti zatím moc neorientuješ a proto tě některé věci vytáčí. Chceš tyto věci řešit s Pánem, ale řeš je tak aby, aby jsi negativ nepotlačoval a pozitiv nevynášel, ale stavěl je proti sobě do přesného zákrytu, aby tvůj lidský boží obraz získal věrné barvy. Technicky: Nesmíš svůj negativ zahodit, musíš ho správně používat a invertovat. Musíš si svůj negativ ponechat, je to neodmyslitelná součást tvého božího obrazu, obrazu ke kterému jsi byl jako člověk stvořený.  Je určitý druh duchovní chyby, který ti popíšu na celibátnících. Duchovně je dobře možné potlačit sexuální choutky, jen se s tím nesmí potlačit přirozený sexuální projev. Celibátníci bojují s tím, že jsou muži. Proto jim někdy sexuálně haraší na věži. Společně se sexuálníma choutkama začnou potláčet svou zdravou a přirozenou sexuální sílu. Zrovna tak třeba hádavost. Netřeba se ji zbavovat. Je třeba najít zlý důvod "nectnosti" a tento zlý důvod používat k dobru věci. Hádavost není nepřítel, je to zdravý projev, který přesně naviguje k tomu, co způsobuje nevyrovnanost ducha. Nevyrovnanost má vždy nějakou příčinu. A u lidí v Kristu jako ty, to nebývá svázanost ducha, jako třeba u modlářských katolíků.
U lidí v Kristu to často bývá vlastní duchovní boj se svým negativním božím obrazem. Prostě svůj negativní obraz příjmy a použij.
Jsi přece v Kristu svobodný, tak této svobody užij i v poznání zla. Poznání zla v lásce. 
Aby nyní nedošlo k nedorozumění, to že jsi o mě myslíš co si myslíš, neznamená, že zlo používám ke zlu. Myslivec vždy používá zlo k dobru, i když to tak na začátku nevypadá. 

I řekl Hospodin Bůh: "Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé.

Zdraví Tě bratře v Kristu - Myslivec ubožák, narcis, hulvát, sprosťak, trotl, satanův sluha, satanista a já nevím co ještě :-)))
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Sobota, 14. září 2013 @ 11:14:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Cožpak jsi si nevšiml, že se mne tvoje nehezké vyjadřování o mě nijak nedotýká

Naopak jsem si všiml, že se Tě velmi dotýká, jako každého, kdo má o sobě velmi vysoké smýšlení. Já jsem hodnocení Tebe jako seběstředného ubožáka a narcise nebral jako urážku, ale jako hodnocení Tvého vystupování. To, že Ty to bereš jako spílání a urážky, chápu. Nikomu není příjemné slyšet o sobě negativní pravdu. Člověk, který na napomenutí reaguje nadávkami typu "dylina" a posměšnými říkankami, se mi jeví jako člověk, který nesnese kritiku i když o sobě tvrdí opak. Tvé výroky typu: Myslivec vždy ví co dělá, nebo Myslivec vždy používá zlo k dobru, hovoří za vše - narcis. Takhle Boží lidé nikdy o sobě nemluvili a nemluví, neboť jsou si vědomi své omylnosti a své závislosti na Pánu. 
Snažíš se rozvinout zajímavá témata, ale zároveň se skrze ně chceš dostat nad čtenáře. Typické manipulativní jednání - pojď ty můj hlupáčku, já neomylný a dokonalý ti ukážu pravdu. Podobné praktiky tady také užívá Leonet.
Chceš-li vidět pravdivě sebe, v trochu jiném podání, přečti si nějaké jeho starší komentáře. Znovu Ti opakuji: Mým motivem proč Ti to píšu, není Tě urážet a ponižovat, ale ukázat Ti, jak působí Tvé jednání na lidi - kontraproduktivně. Bohužel Ty si při tom stále myslíš, že víš co děláš. Dokud si to budeš myslet, budeš se motat stále v kruhu.
Shrnu to výrokem z jedné pohádky: Ty nejsi naše maminka, naše maminka má jiný hlásek.
Výklad: Neslyším z Tebe hlas svého Pána, ale hlas toho, který nevchází dveřmi, ale oknem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 14. září 2013 @ 12:54:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stále jen ta tvoje hádavost,  jejíž příčinu neznáš a na příčině postavené mylné hodnocení Myslivce. Nehodlám ti vyvracet co si o mě myslíš, ani na to jakkoliv reagovat, je mi to zcela volné, vždyť jsem to tak chtěl a předvídal. Dobře vím, jak moje zlá slova působí, a proto je tak užívám. Tomu zatím nerozumíš. Pro tvoji svázanost si s tebou mohu dělat co chci. Přes určitý druh zla, které nemáš pod kontrolou, jsi snadno vyprovokovatelný, předvídatelný, zmanipulovatelný. Proto mohu u tebe vytvořit jakýkoliv obraz o Myslivci veršem i slovem, ale přesto všechno mne neznáš. Stačí se je jenom trefovat do tvých svázaností, které zatím neumíš ani sám v sobě rozvazovat. Proč to dělám? Stále si tu otázku nepokládáš? Snad proto, aby jsi o mě psal ty nehezké věci co píšeš? Tolik mne zas nepodceňuj..

Mohl bych se s Tebou bavit na tvé ťuťumuťu úrovni a v tomto stylu diskuse tě balamutit, to je snadné. Co z toho? Tráva šumící.
Mohu se s katolíky bavit na jejich modlářské úrovni a dobře bych věděl jak. Dokázal bych padlou nevěstku obhajovat mnohem lépe než oni. Co z toho? Zrada Boha.

Nezapřu pravdu poznanou, poznanou pravdu v dobrém i poznanou pravdu ve zlém! Někteří diskutujících má sklony inklinovat k pseudokřesťanství. To je velká bolest současné doby. Všichni tito by chtěli Krista hlásat a nikdo neví jak, jejich slova padají na skálu. Křesťan mlíčňák, chce všeho dosáhnout jen po dobrém a užití zla, nepoznaného zla které nemá pod kontrolou se bojí. Jak chce jiné přivádět ke Kristu, bez rozvazování jejich zlých duchovních svázanosti, když neumí rozvazovat duchovní svázanosti se zlým duchem ani sám u sebe? Když neumí v dobrém úmyslu postavit slovo zlé zlo proti zlu? Bez poznání zla a užití zla k dobru se rozvazování nikdo nenaučí.

Tak už se těším na to, co špatného o Myslivci zase napíšeš hádavče :-)))
Co třeba přidat egoista narcis tulipán? A neboj se, já na tvé plky o mě nechcípnu :-)))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Sobota, 14. září 2013 @ 15:05:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Asi si dosud nepochopil, že takhle se dá obrátit vše. Přesně ta Tvoje slova já můžu použít na Tebe. Ale co z toho.
A asi si také nepochopil, že poslední větu předchozího komentáře myslím naprosto vážně. Jinak už by jsi mě už přestal "oblažovat" svými rádoby moudry.
Bůh zná dobré i zlé a zlé dovede použít k dobrému, ale nikdy není s tím zlem ztotožněn. Není to druhá strana jeho charakteru - jak říkáš Ty: jeho negativ. Tímto pro mě tato debata končí. Byl bych Ti vděčný, kdyby si se přestal snažit mě obrátit na svou víru.Měj se Myslivče.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 14. září 2013 @ 22:34:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No vida! A přesně toho jsem u Tebe chtěl dosáhnout. Znatelný pokrok.


]


Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Středa, 18. září 2013 @ 13:04:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ahoj unshakene,

omezím se jen na toto:


 „Nepřihlášený autor nazval svůj článek "Zlo a jeho původ". Avšak název se odlišuje od obsahu článku, neboť o skutečném původu zla v něm není ani zmínka.“             


Myslím že ne, abigam v kap. 2 původcem zla označil Satana, který se vzepřel Boží vůli a vnesl disharmonii do zvířecí, později lidské říše.


„Na závěr bych jen připomenul výstižné, ale neúplné vyjádření odpovědi na otázku, co je zlo: "Zlo je nedostatek dobra."


S tím také nemohu souhlasit. Podle toho výroku je zlo blíže neurčené menší (+), zatímco dobro, je jakési větší (+), čili že zlo i dobro jsou stejné povahy a liší se jen kvantitou. Pak nezbývá než určit mezi nimi hranice, což je nemožné.


Zde se ocituji, pramen níže:


„Augustin, zřejmě pod vlivem novoplatonismu učil, že ZLO NENÍ PROTIKLADNÉ DOBRU, ale že ZLO je jen zdánlivé, a že je ve své podstatě jen NEDOSTATKEM DOBRA – JEN JAKÉSI NEDOKONALÉ DOBRO. Dobro a zlo se vylučují: není možno konat dobro a zároveň zlo.“


2Kor. 6:15 „Jaký souzvuk Krista s Belialem?“


Pramen: TEODICEA


Einstein (jak jsem kdesi četl) tvrdil, že zlo, je jen nepřítomností dobra, podobně jako tma, je nepřítomností světla. Ani s touto formulací nemohu souhlasit, protože zlo, je duchovní povahy, člověku škodí, což o pouhé tmě říci nelze. Zlo je aktivní, zatímco pouhá tma je jen pasivní.


BA
]


Re: Re: Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 21. září 2013 @ 22:40:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zlo je svoboda bez lásky.

Ve svobodě bez lásky je možné spáchat cokoliv, svoboda ducha bez lásky je absolutní. Svoboda bez lásky plodí jen zlo. Pro satanovu svobodu byla láska omezující. Potřeboval se lásky zbavit. Nikdo mu v tomto nemohl pomoci. Proto se obrátil sám k sobě a vymyslel to, čemu se říká pýcha. Postavil sebe nad sebe, a to mu bylo ještě málo a tak postavil sám sebe nad Boha. Tím dosáhl maxima pýchy a lásku tak v sobě konečně zlomil. Svoboda jeho satanského ducha již nebyla láskou omezovaná, mohl si dělat co chtěl, bez ohledu na to, že ostatním ubližuje. Zlo je svoboda bez lásky.


]


Stránka vygenerována za: 6.37 sekundy