Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Sabina.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 1, článků celkem: 15300, komentáře < 7 dní: 326, komentářů celkem: 333394, adminů: 60, uživatelů: 4850  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 110 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

martino
timg
Willy
wollek
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Část církve nezvládá život ve svobodě a stále si vytváří nepřátele
·Ztracený svět 1. kapitoly První knihy Mojžíšovy (recenze)
·Recenze knihy Dr. Waltona - Ztracený svět Genesis 1
·Apoštol lásky o oddělení
·Ruská pravoslavná církev ruší veškeré styky s konstantinopolským patriarchátem
·Otevřené setkání v Chelčicích
·Starý kněz sám proti totalitě
·Genesis 2018 – průzkum mezi křesťany
·Veřejné setkání podpořilo situaci čínských křesťanů v ČR
·Vyšlo čtvrté číslo Zpravodaje Bratrské jednoty baptistů

více...

Počítadlo

Licence Creative Commons

GRANO SALIS
 podléhá licenci
Creative Commons
Uveďte autora-
Neužívejte komerčně
3.0 Unported

Zaznamenali jsme
96 196 080
přístupů od 17. říjen 2001

Založeno L.P. 1997


ATELIÉR PROMĚN Jitka Černíková, kosmetika, vizáž, proměny, svatební líčení
BWF Protec
BWF Profiles
technické plsti
profily PMMA PC
plexi desky
aramid
kevlar Michaela Křivánková svatební fotografie, portréty, portrétní fotografie, fotografování novorozeňat a dětí, dětská fotografie, portrétní fotografie, svatba, svatební přípravy, fotograf

Kontrasty: MODLÁŘSTVÍ
Vloženo Pátek, 26. červenec 2013 @ 15:37:53 CEST Vložil: Stepan

Katolicismus poslal Nepřihlášený

CO JR MODLÁŘSTVÍ?

Modla obecně je vše, co stojí mezi člověkem a Bohem a tím brání člověku vzdát poctu Bohu, která Mu právem náleží. Modly jsou nenáboženské a náboženské. Mezi nenáboženské modly patří např. nezřízená touha po penězích, po moci, kariéře – tedy vše, čemu člověk propadne a kromě této modly nevidí již nic jiného. Nenáboženskými modlami se zde nebudu zabývat. 

 
1) Náboženské modlářství

Mezi náboženské modly patří vše, co je předmětem uctívání mimo Boha – tedy pocty, které patří jen Bohu, jež jsou přisouzeny někomu jinému. Modlářství je buď primitivní, tj uctívání nejrůznějších bohů a bůžků, vesmírných těles aj. nebo sofistikované, kde jde o uctívání model VEDLE uctívání Boha, nebo dokonce SMĚS Božího učení a modlářství tvořící jeden celek. U tohoto druhu modlářství vytváří satan dojem, že je vše v pořádku, že člověk skutečně slouží Bohu. Klasickým příkladem prvního typu sofistikovaného modlářství je Bálův kult v Izraeli za krále Achaba. V Bibli nikde nečteme, že Achab a Jezábel zavrhli Hospodina, oni JEN!!! uvedli Bálovu modloslužbu do Izraele VEDLE uctívání Hospodina. Tím se dopustili (podle židovské tradice) minimálně porušení druhého přikázání: 2M. 20,3 „Nebudeš mít jiného boha mimo mne.“ V Izraeli za těchto časů existovala bohoslužba i modloslužba. Zřejmě proto, že uctívání Hospodina nebylo vymýceno, měl lid za to, že je vše v pořádku. Z tohoto omylu je přišel vyvést prorok Elijáš: 1Kr. 18,21 „Tu přistoupil Elijáš ke všemu lidu a řekl: „Jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho; jestliže Baal, jděte za ním!“ Lid mu neodpověděl ani slovo.“ Lid už byl modlářstvím tak zpitomělý, měl tak vymyté mozky, že byl prorokovými slovy tak překvapen, že se nezmohl ani na slovo. Nicméně modlářství se vyvíjelo; v učení katolické církve můžeme pozorovat už vyšší formu: jde o (jak jsem již uvedl) o SMĚS pravého učení a modlářství, tvořící jeden celek. V rámci učení této církve existuje biblické učení o Spasiteli SPOLEČNĚ s učením o Marii, které jsou přisouzeny schopnosti, jimiž disponuje jen Spasitel. Jde např. o úlohu Přímluvce, jímž je Spasitel a mnohá další-viz prameny uvedené níže. Klasickým příkladem modlářství zakomponovaného pevně do praxe katolické církve je u nás mariánský kult, kult Pražského jezulátka a svatováclavský kult.
 
2) Vznik mariánského kultu 

  Počátkem  tohoto nebiblického kultu matka-dítě je zřejmě Babylón, centrum všeho modlářství. Po jeho vyvrácení Kýrem kněží tohoto kultu utekli a našli azyl v maloasijském městě Pergamu (viz níže), dnešním Turecku. Toto město se pak stalo centrem babylónského modlářského systému, odkud se rozšířilo prakticky do celého světa. Ve Fénicii existovala Astarta a Tammúz, v Egyptě Isis a Horus, v Řecku Afrodité a Eros, v Římě Venuše a Cupido (Amor).  Poslední král Pergamu Attalos III. odkázal své království římskému lidu. Tak se tento kult dostal do Říma. Protože římská církev převzala některá pohanská božstva, např. Královnu nebes (viz níže), lze mít za to, že se tento kult přetransformoval na Marii s Jezulátkem. Pán církve hovoří ke sboru v Pergamu takto: Zj.2,12.13 „Andělu církve v Pergamu piš: Toto praví ten, který má ostrý dvousečný meč: Vím, kde bydlíš: tam, kde je trůn satanův. Avšak pevně se držíš mého jména a nezapřel jsi víru ve mne ani ve dnech, kdy můj věrný svědek Antipas byl zabit mezi vámi, tam, kde bydlí satan.“ Od katolických kněží můžeme často slyšet tuto mantru: „Člověk musí nejdříve k Marii, od Marie ke Kristu a od Krista k Bohu.“ V katolické mši je obsaženo toto: Je to má veliká vina. Proto prosím Matku Boží Pannu Marii, všechny anděly a svaté, aby se za mě u Boha přimlouvali.“  (cituji zpaměti) Bible však praví: 1Tm. 2,5.6 „Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas.“ 1J. 2,1 „Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého.“ Skrze smrt Spasitelovu máme přímý přístup k Bohu: Mt. 27,51 „A hle, chrámová opona se roztrhla vpůli odshora až dolů, země se zatřásla, skály pukaly, hroby se otevřely . . .“ Tedy ten, kdo klade Marii mezi člověka a Boha a který jí přisuzuje mohutnosti, kterými disponuje jen Spasitel – ať dělá co dělá – ten JASNĚ POHRDÁ SPASITELOVOU OBĚTÍ.
Katolíci povýšili pannu Marii na královnu nebes. Mariánský hymnus: Vesel se nebes královno. . . haleluja!!! Uctívání královny nebes je Písmem svatým zapovězeno, protože královna nebes je modla, jejíž uctívání je pod Božím trestem. Jr. 7,18.19 „Synové sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy hnětou těsto, dělají obětní koláč pro královnu nebes a přinášejí úlitby jiným bohům a tak mne urážejí. Urážejí tím opravdu mne? je výrok Hospodinův. Což nedělají ostudu sami sobě“ Proto praví Panovník Hospodin toto: „Hle, můj hněv a mé rozhořčení se vyleje na toto místo, na lidi i dobytek, na stromoví na poli i na plody země a bude hořet a neuhasne.“ STRAŠNÝ SOUD!!! I když se dnes v katolické církvi od kultu Marie jako spoluvykupitelky někde upouští-viz pramen 5, přece jen je tento kult stále živý-viz pramen 6. Dílo spásy je dokonalé, nekonečné, že jakýkoli člověk na něm nemohl jakkoli participovat – tedy ani Marie. 

SMÍŘIT ČLOVĚKA S BOHEM MOHL JEN BŮH. 

Prameny


  3) Kult Pražského Jezulátka Zde se omezím na to, že zde jde o modlitby k Dítěti Ježíši. Ale toto Dítě neexistuje! Spasitel se zajisté narodil jako Dítě, ale dospěl v muže, vykonal zde na zemi své spasitelské dílo  a usedl po pravici Božího majestátu.

Žd. 1,3.4 „On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech a stal se o to vznešenějším než andělé, oč je převyšuje jménem, které mu bylo dáno.“

Tedy obracet se k do minulosti k Dítěti Ježíši, tedy do doby PŘED slavným završením spasitelského díla je nejen nesmyslné, ale i modlářské. Spasitel za nás nezemřel jako Dítě, ale jako dospělý muž. O co tedy katolíci jimi vymyšlené Dítě, které za nás pochopitelně nezemřelo, vůbec prosí??? 

 Prameny: 


  4) Svatováclavský kult Omezím se jen na tuto mantru: „Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím“ V Písmu svatém není nikde psáno, že by duchovní velikáni, jako např. Mojžíš a Eliáš, dokonce ani největší ze všech, kteří se narodili z ženy, Spasitelův předchůdce Jan Křtitel (viz Mt. 11,11; Lk. 7,28), zasahovali po svém odchodu z tohoto světa do dějin lidstva. Jestliže však katolíci přisoudili svatému Václavu možnosti, které má jen Bůh, je jasné, že katolický svatý Václav je modlou. 


  5) Základ církve Církev je v Písmu přirovnávána jednak k tělu, jednak ke stavbě. Stavba: 1Kor. 3,11 „Nikdo nemůže položit jiný ZÁKLAD, než ten, který je už položen, a to je Ježíš Kristus.“ Ef. 2,20.21 „Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám posvěcený v Pánu;“ Mt. 16,18 „A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.“ Tělo: 1Kor. 12,27 „Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů. Ef. 1,22.23 „Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou HLAVOU církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest.“ Ef. 5,22 „. . jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil.   . . . Církev bude pevně stát jen tehdy, bude-li stát na Základu, jímž je Kristus sám. Jen v tom případě ji brány pekel nepřemohou. Nebeský Otec se rozhodl zjevit Petrovi, kým Pán Ježíš skutečně je – a Petr Ho jako první z apoštolů vyznal jako Mesiáše. Písmo nepraví: Ty jsi Petr, to jest skála!!! Ve větě textu Mt. 16,18 jsou dva významy od sebe striktně odděleny. Z textů 1Kor. 3,11 a Ef. 2,20.21 je jasné, že základ je dvouvrstvý. První vrstvou je Spasitel, bez něhož by pochopitelně nebylo apoštolů, ani spasitelného díla a my bychom byli dosud mrtví ve svých vinách a hříších. (Ef. 2,1). Druhou vrstvu tvoří apoštolové a proroci – nikoli tedy jediný apoštol!!! Tedy apoštolé spočívali a stavěli, na základě, jímž je Kristus. I my můžeme stavět na tomto dvouvrstvém základě ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy, slámy – dílo každého vyjde najevo (1Kor. 3,12.13).  

DRŽME SE TEDY KRISTA A APOŠTOLŮ!!! ZÁKLAD TEDY NETVOŘÍ CÍRKEVNÍ OTCOVÉ, ČI UČITELÉ!!!  Spasitel, jako Základ i úhelný kámen (Hlava), jakoby objímá svou církev a zajišťuje jí stabilitu a odolnost proti bludům. Spočívá-li církev (jak tvrdí katolíci) jako stavba na Petrovi, pak věčné, totiž úhelný kámen - Ježíš Kristus spočívá na dočasném, tedy Petrovi, nesmrtelné pak na smrtelném, neomezené na omezeném.

  Může vůbec v tomto modelu stavby Petr jako základ unést Krista jako úhelný kámen, který vše drží pohromadě??? Je jasné, že platí-li tento katolický výklad, pak biblické přirovnání církve ke stavbě je vadné. Může být vůbec biblický text vadný??? Čemu dáváte přednost: výkladu církve, nebo Slovu Božímu??? Nicméně zdejší katolický aktivista poutnick má tento názor: Re: JÄ, JÁ, JÁ, jenom JÁ? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1) Vložil: poutnick v Pondělí, 15. červenec 2013 Petrovu skálu nepodkopete , jenom si zbytečně poraníte ten orgán kterým se o to budete pokoušet. Stejně jako nepotopíte lodičku svatého Petra. S tímto názorem opravdu nemohu polemizovat. Pramen


6) Oběť Spasitelova Na oběť Spasitelovu bychom se měli dívat tak, že se Bůh z lásky k nám doslova rozerval ve dví!!! Dočasně ztratil svoji integritu!!! To, že Pán Ježíš umíral na kříži opuštěn Otcem a vzdor tomu všemu Mu zachoval věrnost, dává jeho oběti nekonečný rozměr, vymykající se všem lidským měřítkům. Skrze smrt Spasitelovu máme přímý přístup k Bohu (Mt. 27,51), stáváme se královským kněžstvem (1Pt. 2,9) a Pán Ježíš je naším veleknězem (Žd. 4,14). Proto již nepotřebujeme lidského prostředníka, jak tomu bylo ve starozákonních dobách (1Tm. 2,5). Dílo spásy dokonané na kříži je dokonalé a nekonečné – že žádný z lidí na něm nemohl jakkoli participovat. Tvrzení, že je Marie spoluvykupitelka je rouháním!!! Z logiky věcí je jasné toto: SMÍŘIT ČLOVĚKA S BOHEM MOHL JEN BŮH!!! 

 
7) Závěr Myslím že lze souhlasit s těmito tvrzeními: Neúplná pravda je vlastně lží. Směs pravdy a lži je vlastně lží.     Proč? Protože obojí vede k nesprávným závěrům. Lež prostě znehodnocuje jinak pravdivé tvrzení. Představuji si to asi takto: i když se asymptoty hyperboly (v tomto případě nepravda), neomezeně přibližují k osám (pravda), nikdy os nedosáhnou – nestanou se nikdy pravdou. Bible praví: Kol. 2,4 „A totoť pravím, aby vás žádný, falešně dovodě, neoklamal podobnou k pravdě řečí.“ (BK) Zj. 22,18.19 „Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: Kdo k nim něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize. A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě, jak se o nich píše v této knize.“ 1J. 5,21 „Děti, varujte se modlářství.“ 

 abigam abigam@email.cz                                                                                  

 
Příbuzné odkazy
· Více Katolicismus
· Novinky od Stepan


Nejčtenější článek Katolicismus:
TRIDENTSKÝ KONCIL VERSUS BIBLE


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 5
Hlasů: 1


Prosím, ohodnoť tento článek:

Vynikající
Velmi dobrý
Dobrý
Průměrný
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Katolicismus

Podobná témata

Doporučené odkazy:

Biblická apologetika

Michaela Křivánková - Portrétní fotografie


Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"MODLÁŘSTVÍ" | Přihlásit/Vytvořit účet | 62 komentáře | Prohledat diskusi

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 26. červenec 2013 @ 17:05:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rímsky katolicizmus je pretransformované rímske pohanské náboženstvo ...kult svatých je prebratý z grécko rímskej mytológie...kult ženy-bohyne je prítomný v každom pohanskom náboženstve /okrem židovstva a kresťanstva/...,,svatý otec,, je transfer rímskeho cisára na rímskeho biskupa, dosvedčuje to ich spoločný titul: ,,pontifex maximus,,..logicky potom v rímskom katolicizme musí byť mágia a kňažský kult...mágia je premena chleba na božstvo prostredníctvom kňaza...ďalším znakom pohanstva je spojenie svetskej moci z náboženskou v jednen nedelitelný štátny zvazok...

1 Ján 5:21  Deti, chráňte sa modiel! Amen.

ivanpRe: Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 29. červenec 2013 @ 09:23:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Žena sluncem oděná, s měsícem pod nohama, s korunou z 12 hvězd..................To je podle Vás také převzato z pohanské mytologie ?


]


Re: Re: Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Pondělí, 29. červenec 2013 @ 22:31:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A ty víš, kdo je ta žena z 12. kapitoly kihy Zjevení, poutnicku? Mám tím na mysli, jestli to víš skutečně a od Boha, ne skrze nějaké učení řkc, které je falešné.


]


Re: Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Pohan v Pondělí, 29. červenec 2013 @ 14:13:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ono celé křesťanství je směs židovství a pohanství. Panna oplodněná Duchem svatým (Bohem) je ryze pohanský prvek, který najdete v mnoha pohanských bájích. Král obětovaný Bohu, je taky pohanský motiv. Judaismus nic takového nezná. Je to pro něj nepřijatelné. Proto Židé nikdy jako celek nemohou přijmout Ježíše jako Mesiáše - je pro ně příliš pohanský. Proto mi tyhle vaše půtky o to, kdo je pohanštější, zda katolíci či bibličtí křesťané, přijdou malicherné. Vy všichni, oproti  židům, stojíte na pohanství, ať se vám to líbí, nebo ne. Na druhou stranu, kdo by dnes znal židovského Boha, kdyby nebylo křesťanství a jeho pohanských prvků, zkrz které bylo přijatelné pro pohanský svět?
]


Služebníci ZLA (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: martino v Pátek, 26. červenec 2013 @ 17:45:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je ale zase blábol. Copak odpadlíci nemáte opravdu na víc? Copak necítíte, že jste svým nekonečným blábolem trapní a okolnímu světu spíše pro legraci? Copak se mezi vámi nenajde jediný, který by zde psal něco co má hlavu a patu? Tyto a podobné průjmové myšlenky, tak s tím neoslovíte nikoho ve světě a katolíky rozhodně od pravé Církve neodvedete. Tak co očekáváte? Jak před Bohem obhájíte svoji žluč? Satan vás dostal a raduje se, ale vy jste to bez Ducha Svatého nerozpoznali a tak sloužíte ZLU a i ve zlém skončíte. Nikoliv proto, že to říkám já, ale proto, že vaše skutky, jsou skutky které vedou k věčnému ohni pokud se neobrátíte.Re: Služebníci ZLA (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 26. červenec 2013 @ 20:52:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...to nedokážeš predložiť žiadny argument?...takto nejak podobne odpisovali aj Krista keď sa hádal s farizejmi...alebo si myslíš že sa máme spolu s tebou modliť ruženec k preblahoslavenej...? to už by bolo v poriadku?...milióny katolíkov veria v bludy a sú oklamaní...a to máme byť ticho a adorovať pred oplatkou? ..alebo z tolerancie k vám máme byť ticho? skús trochu porozmýšĺať nad tým čomu veríš a občas svoju vieru podopri nejakým argumentom...

ivanp


]


Re: Re: Služebníci ZLA (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: helena v Sobota, 27. červenec 2013 @ 08:37:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ivanep,

zase do živého...

to, nám radí, abychom s láskou přijímali bludy, to je staronová písenˇa ještě nás pošle za tu naší nelásku dopekel!

biblické pravdy a skutečná apoštolská praxe je nezajímá všechno si omluví a namluví...

a hlavně nechtějí NIC slyšet, chtějí římský klid-MRTVO-NERUŠTE JE PROSÍM!

spát až do SOUDU, to si přejí ]


Re: Re: Re: Služebníci ZLA (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: martino v Sobota, 27. červenec 2013 @ 11:17:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Helenko, ty když něco napíšeš, tak zebou nohy a to je venku vedro jako v Africe.


]


Re: Re: Re: Re: Služebníci ZLA (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: helena v Sobota, 27. červenec 2013 @ 14:01:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
milé MARTINO,

PRAVDA zahřeje zkus to;

jinak nic ve zlém h ]


Re: Re: Re: Re: Re: Služebníci ZLA (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: noname v Sobota, 27. červenec 2013 @ 22:20:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Heleno.
Pravda vždycky zahřeje to je pravda, ta naše (moje) pak zejména, jak je známo. Ovšem jen Kristova pravda zvítězí. Ostatně jak také mělo znít heslo na presidentské standartě.
Jak ale vidno, této (Kristově) PRAVDĚ se ještě musíme všichni moc učit a hledat ji. Možná čím více si o sobě myslíme, že  ji máme, tím víc k ní máme daleko.
Honza.


]


Re: Služebníci ZLA (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: dandelis v Neděle, 28. červenec 2013 @ 21:20:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
martino:....Tak nad tím,kkoho satan dostal bych nejprve dost přemýšlela než to tady vypotím.
Zamysli se martino


]


Re: Re: Služebníci ZLA (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 28. červenec 2013 @ 21:24:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Obávám se, že takhle se martino zamyslet neumí.


]


Sluha Satana má opět svůj myšlenkový průjem (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: martino v Sobota, 27. červenec 2013 @ 11:15:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

...to nedokážeš predložiť žiadny argument?...

ivanp

 

Martino

Já nemusím nic předkládat, neboť abych mohl argumentovat na blábol článku „CO JR MODLÁŘSTVÍ?“,

musel bych mít před sebou nějakou argumentaci autora a to nemám. On jen sesbíral po internetu blábol, který nemá ani hlavu ani patu. Nebo si myslíš, že se někdo bude zabývat blábolem?

 

Vložil: ivanp v Pátek, 26. červenec 2013 @ 17:05:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Rímsky katolicizmus je pretransformované rímske pohanské náboženstvo ...kult svatých je prebratý z grécko rímskej mytológie...kult ženy-bohyne je prítomný v každom pohanskom náboženstve /okrem židovstva a kresťanstva/...,,svatý otec,, je transfer rímskeho cisára na rímskeho biskupa, dosvedčuje to ich spoločný titul: ,,pontifex maximus,,..logicky potom v rímskom katolicizme musí byť mágia a kňažský kult...mágia je premena chleba na božstvo prostredníctvom kňaza...ďalším znakom pohanstva je spojenie svetskej moci z náboženskou v jednen nedelitelný štátny zvazok...


1 Ján 5:21  Deti, chráňte sa modiel! Amen.


ivanp

 

Martino

Pokud někde napíšeš, že katolicismus má kult ženy-bohyně, pak jsi náboženský blb a fanatik. To není urážka, ale konstatování faktu. A to ostatní co musí urážet každého, kdo má jen základní vzdělání, to nelze komentovat. Já kdybych byl protestant nebo evangelík, tak bych ti musel  “nakopat zadek“, abys nám nedělal ostudu. Protože to nikdo neudělal, nemáš s jejich společenstvím nic společného a jsi jen sluha Satana.
Re: Sluha Satana má opět svůj myšlenkový průjem (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: svata_tradicia (svatatradicia@jesuits.tv) v Sobota, 27. červenec 2013 @ 11:45:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
abigam nemá lásku a nic nechápe. modlářství to není když nekto klečí před nebeskou královnou, prostřednici a drmoli sv. růženec který jsme probrali z hinduismu. Modlářství ani není klečení před obrazy. Modlářství ale je, pokud nemame lasku, vsak abigam? 


Zasvätenie sa Panne Márii
   Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, 
plný dôvery prichádzam k Tebe. 
Chcem sa Ti zasvätiť celkom ako Tvoje dieťa. 
Navždy sa Ti zasväcujem a darujem. 
Zasväcujem Ti celý svoj život, svoju dušu 
a svoje schopnosti, radosť i úspech. 
Všetko, čím som, čo mám a čo robím, 
všetko nech je Tvojím majetkom a vlastníctvom. 
Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť 
Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou, 
nad mojou rodinou a nad všetkými, 
ktorých mi chceš zveriť. 
Stále chcem myslieť na to, 
že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ. 
Nepoškvrnená Matka, sľubujem Ti, 
že Ti budem zasväcovať obety 
a snaženia každého dňa, 
že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec 
a oslavovať Tvoju pamiatku; 
a tak uzmierovať Boha za všetky urážky 
i Tebe spôsobené bolesti. 
Matka, Tvoj som teraz i naveky. 
Skrze Teba a s Tebou chcem 
navždy celkom patrit Ježišovi. 
Amen.
/S cirkevným schválením/


]


Re: Re: Sluha Satana má opět svůj myšlenkový průjem (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 29. červenec 2013 @ 09:36:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Matka, Tvoj som teraz i naveky. 
Skrze Teba a s Tebou chcem 
navždy celkom patrit Ježišovi. 
Amen.


]


Re: Re: Re: Sluha Satana má opět svůj myšlenkový průjem (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: svata_tradicia (svatatradicia@jesuits.tv) v Úterý, 30. červenec 2013 @ 13:21:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cyklista načapal v lese kněze, jak mu mladík provádí orální sex

Slava Neposkvrnene !!! 


]


Re: Re: Re: Re: Sluha Satana má opět svůj myšlenkový průjem (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 30. červenec 2013 @ 14:06:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Včera zas pro změnu neznámá česká učitelka sežrala žraloka na Lipně a nachytal je přitom kapitán Nemo.]


Re: Re: Re: Re: Re: Sluha Satana má opět svůj myšlenkový průjem (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: svata_tradicia (svatatradicia@jesuits.tv) v Úterý, 30. červenec 2013 @ 17:24:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
jak vtipne poutniku, ja docenuji tvou reakci i kdyz je dnes jiz po tve pracovni dobe  ! vono je to stejne to sami, jako kdyz si to katolický knez uziva z mladým chlapcem k lese :) 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sluha Satana má opět svůj myšlenkový průjem (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 31. červenec 2013 @ 13:15:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To připomíná jeden starý židovský vtip. Na synagoze je napsáno : Vejdešli s nepokrytou hlavou, je to jako kdyby ses dopustil cizoložství. Někdo tam připsal : Zkusil jsem obojí, nedá se srovnat.


]


Re: Sluha Satana má opět svůj myšlenkový průjem (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Sobota, 27. červenec 2013 @ 20:33:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino, všichni, kdo neprovozují katolické modlářství, jsou podle Tebe služebníci satana? Není ten Tvůj svět nějak příliš jednoduchej? Ivan má pravdu. Jedniné Tvé argumenty jsou nadávky. Dost slabé na člověka, který si myslí, že je božím služebníkem.


]


Re: Re: Sluha Satana má opět svůj myšlenkový průjem (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: martino v Sobota, 27. červenec 2013 @ 20:55:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vložil: Bylina v Sobota, 27. červenec 2013 @ 20:33:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bylina

Martino, všichni, kdo neprovozují katolické modlářství, jsou podle Tebe služebníci satana? Není ten Tvůj svět nějak příliš jednoduchej? Ivan má pravdu. Jedniné Tvé argumenty jsou nadávky. Dost slabé na člověka, který si myslí, že je božím služebníkem.


Martino

Tak nám ty mé nadávky napiš.  ]


Re: Re: Re: Sluha Satana má opět svůj myšlenkový průjem (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 27. červenec 2013 @ 20:58:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
martínku,

tohle je křesťanský portál, ne nadávkový, tak nám nezaváděj nekřesťamské móresy. S tím svým přístupem k lidem jsi stejně osamocený exot, který nemá s Kristem nic společného.


]


Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Magdalena07 v Sobota, 27. červenec 2013 @ 12:30:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je to tak, souhlas. Polopravda  je lež.
M.Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: MilanH v Pondělí, 29. červenec 2013 @ 00:32:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Re:   4) Svatováclavský kult Omezím se jen na tuto mantru: „Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím“ V Písmu svatém není nikde psáno, že by duchovní velikáni, jako např. Mojžíš a Eliáš, dokonce ani největší ze všech, kteří se narodili z ženy, Spasitelův předchůdce Jan Křtitel (viz Mt. 11,11; Lk. 7,28), zasahovali po svém odchodu z tohoto světa do dějin lidstva. Jestliže však katolíci přisoudili svatému Václavu možnosti, které má jen Bůh, je jasné, že katolický svatý Václav je modlou.

tohle není pravda. v knihách Makabejských je psáno, že Proprok Jeremiáš stál při Judovi Makabejském při  jeho vzpouře proti zavedenému (ne zaváděnému, ale už ZAVEDÉMU) helénství.

Navíc autor se mýlí  i v jiné věci - sice ne Eliáš či Mojžíš, ale "kámoš" od Eliáše - Elizeus zasáhl i  po smrti..  resp.  jeho  kosti.. :-)
(a jjí, odkud dostaly impuls relikvie..) :-)

A že "mrtví nic nevědí, jen mumlají a sýpají...". byť se tak Písmo vyjadřuje? - A co ony 2 Olivy, dva Svědkové daní Zemi..  stojící před Vládcem veškeré země... či oni Mučedníci  volající před Božím trůnem: "Pane,  kdy již potrestáš zemi??" - tohle na  sýpání a mumlání vůbec nevypadá..

Záhada -  jak to, že se Reformaci najednou nehodí jindy tak vytěžovaná kniha Zjevení Janova?? Ještě nikdo z Reformace.. a už vůbec ne z oné "lidové" Druhoreformace,  mě na tyto dva vrše - dvě olivy stojící před tváří Pána veškeré země.. a volající mučedníci ani - nezareagoval. prostě to ignorují..

A to jsem už si i sám skoro autocenzurně vyškrtl verš Žena oděná Sluncem.. jež porodila Syna, jež bude pást "prutem železným" všechny národy...

Apropo: u "dvou Oliv" - všimli jste si, že Bůh je zde volán "Pánem veškeré země" ??   Opět ve sporu s "lidovou (druho)reformací"  , jež za "Pána veškeré země" bere samozřřejmě satana.. (na záákladě jeho vlastního vyjádření při  "pokušení Páně na pošti".Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 29. červenec 2013 @ 09:17:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pán Ježíš Kristus je opravdu jediným prostředníkem a proto jdou veškeré modlitby, prosby a přímluvy skrzeva něho. Panny Marie, všech andělů a svatých i nás všech  tady na zemi. Všechno to pochází od Boha a probíhá skrzeva Krista.

Argument o tom že Pán Ježíš již není dítě připomíná jiný. Ten že vstal z mrtvých a tudíž už není na kříži.  Jak by potom mohl hlásat svatý Pavel Krista ukřižovaného ?  Proč bychom měli my na sebe brát svůj kříž a jít za ním ? A jaký by vůbec mělo smysl se zabývat dětstvím Pána Ježíše, psát o něm, rozjímat a přistupovat se svými dary k jesličkám ?

Na svatého Václava díky Bohu nezapomněla ani česká reformace. Je to náš hlavní národní patron který nad námi nepřestává bdít a dává nám všechno o co jej prosíme a z jeho svaté víry a oběti vzešla ta naše.  To on nám ukázal Krista životem svým celým a ukazuje stále.  Nedává zahynout nám ani budoucím. Těším se na podzimní pouť.

O katolické Církvi a o Ekumeně platí to že dokud se bude držet Boha tak jí budou nepřátelé Boha a lidí prohlašovat za ďábla a budou se snažit zaútočit na nejslabším místě, což je naše pýcha a budou se nám snažit vzít to co nám dává Bůh nejcennějšího. Čímž nám to pomáhají docenit a upevnit.
Re: Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: ivanp v Pondělí, 29. červenec 2013 @ 18:09:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...a budou se nám snažit vzít to co nám dává Bůh nejcennějšího...
ak je pre vás poutnicku ,,svatý Václav tým najcennejším,,...tak sa ho pevne drž...
pre kresťana je tým najcennejším Kristus a všetko ostatné, včetne svatého Václava sú smeti a odpadky...


Filipským 3:8  A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získa...

ivanp


]


Re: Re: Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 30. červenec 2013 @ 09:39:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejcennější je náš Pán Ježíš Kristus v Eucharistii a Panna Maria která je zároveň i církví ale hodlám se držet i svatého Václava a celého českého i světového Nebe , všech andělů, světců i světic. Každého člověka dobré vůle.  Jak nejlépe dovedu a odmítat odmítám cokoliv a kohokoliv co nám dává Bůh. Včetně našich nepřátel.]


Re: Re: Re: Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Úterý, 30. červenec 2013 @ 10:00:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poutnick:odmítám cokoliv a kohokoliv co nám dává Bůh. Včetně našich nepřátel.

Konečně píšeš pravdu.]


Re: Re: Re: Re: Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 30. červenec 2013 @ 10:11:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud to měla být ukázka manipulace s psaným textem a ne pouhé přehlédnutí  tak se docela povedla. A svědectví o tom jak je důležitá Církev pokud chce člověk porozumět Bibli.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Středa, 31. červenec 2013 @ 09:38:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Možná by jsi si měl pořádně přečíst, co jsi napsal a pak něco říkat. Já jsem nic nezmanipuloval, ale jen dal kopírovat a vložit.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 31. červenec 2013 @ 13:12:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je taková paradoxní slovní hříčka, ne překlep :


odmítat odmítám cokoliv]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Středa, 31. červenec 2013 @ 17:27:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No to je hodně paradoxní hříčka. Tak paradoxní, až je nesmyslná.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: MilanH v Středa, 31. červenec 2013 @ 23:36:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
mysli, Bylina.. :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 02. srpen 2013 @ 21:12:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když jsi takový myslivec, tak mi přelož do srozumitené češtiny Poutnickovu větu:Jak nejlépe dovedu a odmítat odmítám cokoliv a kohokoliv co nám dává Bůh. 
Mě z toho vychází, že odmítá cokoliv a kohokoliv, co nám dává Bůh. Je to i má zkušenost s Poutnickem. Proto jsem mu napsal, že konečně napsal pravdivé vyznání. Opravdu se těším na Tvůj překlad.]


Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pondělí, 29. červenec 2013 @ 23:40:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rád bych se k problému také vyjádřil. MilanH: Citát: Re:   4) Svatováclavský kult Omezím se jen na tuto mantru: „Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím“ V Písmu svatém není nikde psáno, že by duchovní velikáni, jako např. Mojžíš a Eliáš, dokonce ani největší ze všech, kteří se narodili z ženy, Spasitelův předchůdce Jan Křtitel (viz Mt. 11,11; Lk. 7,28), zasahovali po svém odchodu z tohoto světa do dějin lidstva. Jestliže však katolíci přisoudili svatému Václavu možnosti, které má jen Bůh, je jasné, že katolický svatý Václav je modlou.  tohle není pravda. v knihách Makabejských je psáno, že Proprok Jeremiáš stál při Judovi Makabejském při  jeho vzpouře proti zavedenému (ne zaváděnému, ale už ZAVEDÉMU) helénství.

Navíc autor se mýlí  i v jiné věci - sice ne Eliáš či Mojžíš, ale "kámoš" od Eliáše - Elizeus zasáhl i  po smrti..  resp.  jeho  kosti.. :-) (a jjí, odkud dostaly impuls relikvie..) :-) Odpověď: To, co je v knihách Makkabejských psáno, nebudu komentovat z toho důvodu, že Apokryfy nejsou kanonizovány, tudíž nejsou předmětem mé víry. Pokud jde o proroka Elíšu, 2Kr. 13: 20-22 skutečně hovoří o zázraku. Nicméně toto byla JEDNORÁZOVÁ záležitost, v žádném případě nešlo o kontinuální zásahy do dějin lidstva, o který prosí katolíci svého svatého, sv. Václava již mnohá staletí, a kterému přisuzují tuto moc. Text příspěvku je tudíž korektní. To, že (od Elizeových kostí), dostaly impulz katolické relikvie, pokládám za možné. Jsem vděčen za tuto poznámku, kterou autor příspěvku neřešil. Není mi ale známo, že ve starozákonním Izraeli byly uctívány kosti Mojžíšovy, nebo Elíšovy, že by byly nošeny v procesí, jak to katolíci činí s lebkou svého sv. Václava. KULT MRTVÝCH – JAK ODPORNÉ!!! Proč se katolíci obracejí ke stvoření a nikoli ke Stvořiteli? Proč se neobracejí k našemu nebeskému Otci s prosbami o zachování národa podobně jako izraelští proroci???? Z jednoho prostého důvodu: jsou to modláři!!! Ž. 121:4 „Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele.“ A ten, který chrání Izraele, chrání i nás: jsme Izraelem podle zaslíbení (Ř. 9:8 ), do tohoto Izraele jsme naroubováni jako věřící pohané (Ř. 11:17). Citát: A že "mrtví nic nevědí, jen mumlají a sýpají...". byť se tak Písmo vyjadřuje? - A co ony 2 Olivy, dva Svědkové daní Zemi..  stojící před Vládcem veškeré země... či oni Mučedníci  volající před Božím trůnem: "Pane,  kdy již potrestáš zemi??" - tohle na  sýpání a mumlání vůbec nevypadá.. Záhada -  jak to, že se Reformaci najednou nehodí jindy tak vytěžovaná kniha Zjevení Janova?? Ještě nikdo z Reformace.. a už vůbec ne z oné "lidové" Druhoreformace,  mě na tyto dva vrše - dvě olivy stojící před tváří Pána veškeré země.. a volající mučedníci ani -nezareagoval. prostě to ignorují.. A to jsem už si i sám skoro autocenzurně vyškrtl verš Žena oděná Sluncem.. jež porodila Syna, jež bude pást "prutem železným" všechny národy... Apropo: u "dvou Oliv" - všimli jste si, že Bůh je zde volán "Pánem veškeré země" ??   Opět ve sporu s "lidovou (druho)reformací"  , jež za "Pána veškeré země" bere samozřřejmě satana.. (na záákladě jeho vlastního vyjádření při  "pokušení Páně na pošti". Odpověď: Moc tomu nerozumím.. Satan je v Písmu označen jako „vládce tohoto světa“ (J. 12:31; J. 14:30), „žalobce našich bratří“ (Zj. 12:10), „bůh tohoto světa“ (2Kor. 4:4), „vládce nadzemských mocí“ (Ef. 2:2); „pokušitel“ (1Tes. 3:5); „mocnosti, síly, vše co ovládá tento věk tmy“ (Ef. 6:12). (BK: „knížatstvo, mocnosti, světa páni temností věku tohoto“). V (Mt. 4:3-11) „pokušitel“; „ďábel“; satan“). V (Lk. 4:2-13) pak  „ďábel“. Titul Pán (s velkým písmenem), je vyhrazen Spasiteli. Iz. 63:16 „Jsi přece náš Otec! Abraham nás nezná, Izrael, ten o nás neví. Hospodine, tys náš Otec, náš vykupitel odedávna, to je tvé jméno.“ Zj. 6:10 „A křičeli velkým hlasem: Kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi?  . . . Žena oděná sluncem – v Zj. 12:1-17 jde o matku všech, kteří zachovávají Boží přikázání, tedy o církev. Obraz církve, jejímž počátkem je Kristus, který byl přenesen k Bohu a jeho trůnu (v.5). Církev pak bude pronásledována drakem, který ji bude chtít zničit. Ale Bůh jí připraví azyl, kde se o ni postará po 1260 dní (v. 6). 12 hvězd v koruně je 12 kmenů vyvoleného lidu, nebeského Jeruzaléma. Gal. 4:25,26 „Hagar znamená horu Sínaj v Arábii a odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť žije v otroctví i se svými dětmi. Ale budoucí Jeruzalém je svobodný, a to je vaše matka.“   Gal. 4:31 „A proto bratří nejsme syny otrokyně, nýbrž ženy svobodné.“ Není mi známo, že by reformace zde cokoliv ignorovala, nebo popírala. Je třeba problém formulovat jasněji. A „lidová (druho)reformace“ – to je prosím co???
K Marii: Re: Re: Sluha Satana má opět svůj myšlenkový průjemVložil: poutnick v Pondělí, 29. červenec 2013  Matka, Tvoj som teraz i naveky.  Skrze Teba a s Tebou chcem  navždy celkom patrit Ježišovi.  Amen.
Pokud někdo užije termínu „skrze Marii“ je modlář, neboť Písmo praví toto: J. 14:6 „Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne.“   K základu církve: Pokud nestavíme na základu, jímž je Kristus, proroci a apoštolové – pak nestavíme vůbec!!!   K Pražskému Jezulátku: Jezulátko, Dítě, či jak se dále nazývá, je fikce!!! DÍTĚ ZA NÁS NEZEMŘELO – A TUDÍŽ NENÍ DŮVODU K JEHO UCTÍVÁNÍ!!!  Zde jde jasně o kult matka – dítě, převzatý z pohanství, kde matkou je Královna nebes, což katolíci svou praxí jasně dosvědčují. Písmo o modlitbách k Dítěti nic neví. Kdyby to bylo nutné ke spáse, jistě bychom o tom byli od Spasitele, či jeho apoštolů informováni. Je důležité držet se Písma! Ano, u katolíků jde jasně o SMĚS Božího a pohanského. Lež prostě znehodnocuje jinak pravdivé tvrzení, protože pak je toto chybně interpretováno. Blahoslavení biblické Marie (nikoli tedy Královny nebes), bude vyvážené, přisoudíme-li Kristu moc i slávu, jež Mu právem náleží. Zamyšlení pro nekatolíky: Nebudou mít ekumenické a jiné aktivity realizované pod praporem římskokatolické církve za následek ústup od biblických pravd?  Modleme se za katolíky – jen Kristus je může osvobodit!!! VŠE, CO JE Z DUCHA SVATÉHO VEDE KE KRISTU!  BARe: Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 30. červenec 2013 @ 09:33:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
VŠE, CO JE Z DUCHA SVATÉHO VEDE KE KRISTU!


Amen, sám bych to lépe neřekl. Ke Kristu vede Panna Maria, všichni andělé a svatí, Svatý otec ve Vatikánu, Církev i Ekumena. Všech 7 svátostí.  Bible a celé dějiny spásy, od stvoření až dodneška, svaté relikvie a všechny posvátné a milostné předměty.

Vše co nám dává Bůh a Církev.

Pro toho kdo to chce přijmout je tohleto všechno zakomponováno nějakým způsobem v Bibli. Kdo přijmout nechce ten neuvěří ani když vidí jak chromí chodí, slepí vidí a mrtví vstávají. Přímo a na vlastní oči. Ani když jí zázračně rozmnožený chléb a ryby. Což se dělo v době kdy Pán Ježíš Kristus žil mezi námi na zemi a děje se to od té doby pořád.
]


Re: Re: Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 30. červenec 2013 @ 15:12:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
VŠE, CO JE Z DUCHA SVATÉHO VEDE KE KRISTU!

poutnicku a jak poznáš co je z Ducha a co z Ducha není???

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 30. červenec 2013 @ 15:21:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ovce poznávají  hlas svého Pána a strom poznáme nejlépe po ovoci.  To co je z Ducha navíc vždycky vede k Bohu a k Církvi. Miluje přátele i nepřátele. Přijímá a neodmítá.]


Re: Re: Re: Re: Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 30. červenec 2013 @ 20:28:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ovce poznávají  hlas svého Pána...
moc hezky napsané...
ak poznáš hlas svojho Pána, tak prečo veríš bludným náukam ktoré nepochádzajú od Pána?...

myslím že si maximálny úprimný pokrytec...predstieraš že počúvaš Pánov hlas a pritom veríš v očistec, nanebovzatie panenky, modlíš sa k zosnulým a klaniaš sa oplatke...

to nie je Pánov hlas...to je hlas padlej cirkvi...ty nepočúvaš Pána ale cirkev...
...hlas Pánov a hlas cirkvi nie je to isté...

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 31. červenec 2013 @ 13:24:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Všechno to co tu říkáte vykládá lidstvu ďábel již 2000 let. Že nemá jíst Kristovo Tělo a pít Kristovu Krev, aby nemělo život věčný, že Bible jen žertuje když píše o Abrahamově lůně, že naše Matka Panna Maria není u Boha, není královnou Nebe, lidí ani andělů a že nejsme údy Kristova Těla. V poslední době  to začíná vztahovat i na Ekumenu a na každého člověka dobré vůle.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: ivanp v Středa, 31. červenec 2013 @ 15:02:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
,,dobrá vúle,, ti je k ničemu ak deláš Boha lhářem a veríš nezmyslom ktoré Boha urážajú...dobrá vúle, dobré predsevzetí je cesta do pekel /M.Luther/

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 31. červenec 2013 @ 15:50:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
martina Luthera občas citují i naši kněží. Zatím jsem se nesetkal s tím že by popíral dobrou vůli a prosazoval špatnou. Předpokládám že nic takového neřekl, nebo to bylo překrouceno a vytrženo z kontextu.
Možná je to takový malý proticírkevnický pozdrav lutheránské církvi.
Bůh ať jim žehná. Stejně jako Vám i nám.]


Re: Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: MilanH v Středa, 31. červenec 2013 @ 23:58:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Re:  Odpověď: Moc tomu nerozumím.. Satan je v Písmu označen jako „vládce tohoto světa“ (J. 12:31; J. 14:30)

Bohemusi, zapni zdravý rozum... Bůh samozřejmě JE, byl a BUDE vládcem Veškerého  Světa - Vesmíru.. , takže i tohoto..  V tomhle by starý Izrael měl naprosto jasno..

Ale - na ty verše se vykašli.. jen tě matou - opět zapni rozum a křesťanský cit: "to pro naše hříchy, skrze náš hřích, Bůh dopustil, že satan má určitou moc nad zemí.. nade vším a každým,  kdo je jeho.. kdo se s ním zaplétá..". Satan je něco jako "údělné kníže" -  Boží Spravedlnost mu vymezila určitý prostor. "Petře,  satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici..."
Ale vidět v satanovi  Vládce tohoto světa srovnatelného s Bohem, je svědectví malé víry...  Bůh své věrné neopouští.. Bůh je samozřejmě Pánem i nad tímto světem, je onou "nejvyšší instací".

pěkně je to ukázáno v Jobovi, kde Bůh satanovi - na jeho žadonění - říká: "dobře, měj si nad ním moc, ale na jeho život nesahej".. Satan mohl Joba podrobit zkouškám (tříbit..), nesměl však ohrozit jeo život..
tak kdo jetu Pánem? satan či Bůh?
Vždyť to říká už jméno Michaelovo, Archandělovo: "kdo jako Bůh"?? Pochybovat o tom, že Bůh je v nějaké situaci Pánem je zcestné.. a nepochybuji o tom, že Bůh je Pánem i pekle.. jen to zřejmě nevykoná.. peklo určil satanovi a jeho andělům.. ale kdyby chtěl - tak kdo se mu postaví?? Kdo jako Bůh??

verš Zjevení o Kristově vládě: Zj 12,5 :
Ona porodila dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy; ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu.

srovnej Ž 2,7-12
7Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl: „Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.
 
8Požádej, a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země.
 
9Rozdrtíš je železnou holí, rozbiješ je jak nádobu z hlíny.“
 
10Nuže, králové, mějte rozum, dejte na výstrahu, soudcové země!
11Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním.
12Líbejte syna, ať se nerozhněvá, ať na cestě nezhynete, jestliže jen málo vzplane hněvem. Blaze všem, kteří se k němu utíkají!

Vůbec celý tento žalm (Ž 2)  je o tom , že Otec i Syn kralují TADY a TEĎ. a to i tak, jak se nám možná nemusí líbit:
9Rozdrtíš je železnou holí, rozbiješ je jak nádobu z hlíny.“ (národy... co kují plány proti Bohu a Pomazanému jeho..)


]


Re: Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: MilanH v Čtvrtek, 01. srpen 2013 @ 00:14:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Re: . . Žena oděná sluncem – v Zj. 12:1-17 jde o matku všech, kteří zachovávají Boží přikázání, tedy o církev. Obraz církve, jejímž počátkem je Kristus, který byl přenesen k Bohu a jeho trůnu (v.5). Církev pak bude pronásledována drakem, který ji bude chtít zničit. Ale Bůh jí připraví azyl, kde se o ni postará po 1260 dní (v. 6). 12 hvězd v koruně je 12 kmenů vyvoleného lidu, nebeského Jeruzaléma.

je možné, že výkladů (a platných!!)¨může být více..    proč ne, i církev.. nakonec Marie je něco jako: "matka Církve". - proč? - protože zrodila Krista..

Ale - primární výklad je jasný - je to skutečně Marie..vždyť ta Žena  křičí v bolestech a rodí Syna.. drak se připravuje na Syna, na Ženu i na ostatní (všechno další) potomstvo té Ženy..

ten Syn je jednoznačně Kristus.. o tom žádná..  různí u"učitelé" to dost zoufale okecávají, ale to  je opravdu zoufalost.. zde je to černé na  bílém - On bude pást berlou národy.. - viz Ž 2. naprosto jasně.

kdo  porodil (zrodil) Krista - církev?? no, tak v přeneseném slova smyslu se to dá říct, že církev v někom rodí Krista.. ale tento verš je třeba brát doslova. Ta Žena v bolestech porodila Krista...  kolik pozemských rodiček má asi tak Kristus.. nebo škrtnem úvody Synoptiků a Lukáše obvzlášť?
Církev zpravidla nerodí Krista - ale přesně naopak - Kristus rodí církev!! Jenže Kristus tou ženou není.. on je zde Syn..
Všechno  potomstvo Marie - Ženy, jež zachovává přikázání a tak.. - křesťané. bez pochyby

proti všem těmto bojuje Drak  a na Ženu a její potomstvo vychrlil řeku - své zkánosné dílo a démony.. ale země je pohltila...]


Re: Re: Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: ivanp v Čtvrtek, 01. srpen 2013 @ 09:08:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...satan bojuje proti jej potomstvu...Kto je to ,,jej potomstvo?,,...ak má potomstvo, tak mala ďalšie deti okrem Ježiša...a potom nie je večná panna...
ivanp


]


Re: Re: Re: Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 01. srpen 2013 @ 09:34:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh je jak známo Všemohoucí, Otec a stvořitel všech. Stvořil své stvoření během 6 dnů. U něho nic není nemožného.]


Re: Re: Re: Re: Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: ivanp v Čtvrtek, 01. srpen 2013 @ 14:39:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ak je Boh všemohúci, tak iste je možné aj to že Mária (žena zo zjavenia) mala okrem Ježiša ďalšie deti...
ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 01. srpen 2013 @ 15:18:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Svatého Jana Evangelistu a celou Církev.]


Re: Re: Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Čtvrtek, 01. srpen 2013 @ 18:11:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To MilanH V části Zj. 12 se prolínají obrazy událostí, které se staly s událostmi, které teprve přijdou. Chronologie: (1)   v1: obraz ženy oděné sluncem s korunou 12 hvězd kolem hlavy (2)   v2: žena pracuje k porodu (3)   v.3,4: obraz satana-jeho záměr pohltit dítě hned po porodu (4)   v.5: porod Syna, který byl přenesen k Bohu (5)   v.6: žena uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil azyl po 1260 dní (6)   v.7-12: obraz bitvy na nebi; drak svržen na zem-běda zemi i moři (7)   v.13: drak pronásleduje ženu (8)   v. 14: stejně jako 4) žena uprchla na poušť, kde bude zachována po 3,5 roku (9)   v. 15,16: neúspěšný pokus draka ženu zničit (10) v.17: drak rozpoutal válku proti těm, kteří se drží svědectví Ježíšova   (1)(2) je obrazem duchovního Izraele, z něhož vzešel Spasitel. Odtud 12 hvězd kolem hlavy, což  je 12 kmenů vyvoleného lidu, ideálního Izraele, nebeského Jeruzaléma-jak jsem již uvedl. (3)(4)(5)(6) satan po svém svržení na zem chtěl zničit dílo spásy-ale Spasitel na kříži nad ním zvítězil. Ale Bůh pro svou církev připravil útočiště po 1260 dní (eschatologická událost)-5)8). Kdyby byla ženou Marie-pak kde je v Písmu psáno, že by potřebovala po odchodu Syna k Bohu-viz 4) azyl po 1260 dní, nebo 3,5 roku – viz 5)8)? Tato lhůta se týká pronásledovaní církve před opětným Spasitelovým příchodem např. Dn. 9:27 a další. (9)(10) neúspěšný pokus draka církev zničit, válka proti Kristovým následovníkům, která trvá dodnes a skončí až satanovým zničením. Drak v hněvu vůči duchovnímu Izraeli rozpoutal válku, též i proti ostatnímu jejímu potomstvu které se drží svědectví Ježíšova, tj. Kristovým následovníkům (křesťanům). Gal. 4:25,26 „Hagar znamená horu Sínaj v Arábii a odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť žije v otroctví i se svými dětmi. Ale budoucí Jeruzalém je svobodný, a to je vaše matka.“ Citát: „Re:  Odpověď: Moc tomu nerozumím.. Satan je v Písmu označen jako „vládce tohoto světa“ (J. 12:31; J. 14:30)  Bohemusi, zapni zdravý rozum... Bůh samozřejmě JE, byl a BUDE vládcem Veškerého  Světa - Vesmíru.. , takže i tohoto..“ Odpověď: J. 12:31 „Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven.“ To jsou Spasitelova slova! Tomuto výroku lze porozumět pouze v kontextu s dalšími výroky Písma. Bohužel, ty sis tento odkaz, který jsem ti polopaticky naservíroval, vůbec nepřečetl! Citát: „Ale - na ty verše se vykašli..“ Odpověď: Za tvoji radu děkuji, ale nemohu se jí řídit. Pán s tebou BA]


Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Středa, 31. červenec 2013 @ 14:23:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To poutnick Citát: „Ke Kristu vede Panna Maria, všichni andělé a svatí, Svatý otec ve Vatikánu, Církev i Ekumena. Všech 7 svátostí.  Bible a celé dějiny spásy, od stvoření až dodneška, svaté relikvie a všechny posvátné a milostné předměty.“ Odpověď: Ke Kristu vede Kristus sám!!! Jen On povolává. Jen On je prostředníkem mezi lidmi a Bohem.Žd. 12:2 „Patříce na vůdce a dokonavatele víry Ježíše, . .“ (BK) 2Tm. 1:9 „který nás spasil a povolal svatým povoláním. . .“ 1Tm. 2: 5,6 „Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas.“ J.14:6 „Ježíš mu odpověděl: Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ Na Notabene jsem kdysi napsal: „Ten, kdo si toto bohatství Písma sv. uvědomuje, necítí potřebu k němu cokoli přidávat, ale jen touhu, lépe mu rozumět.“ „Pokud ale opustíme oblast Písma svatého, otevře se nám NEKONEČNĚ VELKÝ ARGUMENTAČNÍ PROSTOR, v němž lze snadno dokázat oprávněnost čehokoli: např. neoprávněného přivlastnění titulu patřícího jen Bohu římským biskupem, zločinů inkvizice, genocidy albigenských, masakry hugenotů, židů a muslimů, kšeftování s odpustky, neomylnosti papežovy „ex cathedra, “ konkordátu Vatikánu s Hitlerovou říší, nanebevzetí Panny Marie a dalších výmyslů.“  
„Řečeno jinak: opustíme-li BIBLI, opustíme tím ŘÁD a dostaneme se tak do sféry CHAOSU. Opustíme PRAVDU a dostaneme se do sféry PRAVDĚPODOBNOSTI, jakéhosi slepence biblického učení a lidských výmyslů, kde vůbec nic není jisté. V této sféře nutně vzniknou spory podle čeho / koho se má Písmo sv. vykládat. Jen BIBLE je KONSTANTNÍ, mimo Bibli je jen VARIABILITAOBECNĚ MNOHOZNAČNOST, sloužící jen světským cílům.“ Kol. 2:4 „ Říkám to proto, aby vás nikdo neoklamal líbivými řečmi.“ Kraličtí příhodněji: „podobnou k pravdě řečí.“ Konec citátu Je možné to vyjádřit i takto: Opustíme-li Bibli – pak je možné všechno! Dále viz: JE DISKUSE S KATOLÍKY MOŽNÁ? Kým byli apoštolé povoláni? Marií – nebo Kristem??? Kým jsme povoláni my? Marií – nebo Kristem??? 2Tm. 1:9 „který nás spasil a povolal svatým povoláním. . .“ Koho máme následovat: Marii, či Krista? Mt. 16:24 „Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“ Jestliže tedy Marie nemá úlohu v našem povolání, ani následování, jakou má vůbec úlohu? Má – a nezanedbatelnou! BIBLICKÁ MARIE má být blahoslavena přesně v duchu Lk. 1:48n, tedy tak, jak Bůh si přeje. Avšak hovořit o Spasiteli a Jeho matce přisoudit jméno Královny nebes – tj. pohanského božstva pak znamená, že biblická Marie, tato prostá žena z Galileje byla nenápadně odsunuta stranou, a její místo zaujala modla, pohanská Královna nebes, která jen parazituje na Kristově spasitelském díle a jejíž uctívání založené na lidských výmyslech, nemá s biblickým blahoslavením vůbec nic společného! 1J. 5:21 „Děti, varujte se modlářství.“ BA              Re: Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 31. červenec 2013 @ 16:28:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nekonečně velký a chaotický prostor se rozprostře zejména tehdy někdo opustí Boha a Církev a pokouší se Bibli vykládat podle svého "rozumu" a nebo dokonce ve zlé vůli. Pak může "vyvodit" cokoliv. Tím že je Pánbůh s odpuštěním mimozemšťan počínaje a tím že máme skočit z věže dolů a nic se nám nestane konče. To že nepotřebuje křest i to že Bůh nezaložil Církev. Prakticky cokoliv a teoreticky také.
Nedávno mne František inspiroval k myšlence  že člověk by měl sám začít číst Bibli až tehdy když najde kladný a pevný vztah k Bohu i Církvi. Měl by dřív poznat svou rodinu, žít v ní a naučit se správně číst a chápat. Než aby žil jako bezdomovec a četl si o něčem co vůbec nezná. Jinak hrozí například nebezpečí že mu bude Starý zákon připadat moc krutý a nedemokratický a Nový jako utopie a nebo nějaké symbolické vyjádření vyšších a neosobních principů, které se do dnešního světa moc nehodí.


]


Re: Re: Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Středa, 31. červenec 2013 @ 22:23:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kam se hrabou komunisti na ŘKC. Tak vymytý mozek, to svět neviděl. Už vím proč nás Pavel tak varuje před sektáři. Tohle jsou oni schopni udělat z člověka, který měl být obrazem Božím. Je mi z toho smutno, poutnicku, s jakou naivní a hloupou oddaností pracuješ na své zkáze. Probuď se a zazáří Ti Kristus! 


]


Re: Re: Re: Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 01. srpen 2013 @ 09:28:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Současní proticírkevníci už většinou nemají ani tu sektu, nic co by svedeným ovečkám nabídli, ukázali a kam by je zavedli. Čím by se mohli pochlubit a přiznat se že k tomu patří. Nemají ani plesnivou trávu a zbořený chlívek, který by mohli prezentovat jako tučné pastviny a zlatý palác.  Nic kromě nějakých virtuálních protikřesťanských  stránek.  Často mají a uctívají  jen sami sebe a ani to jim zjevně nepřináší radost ani potěšení. Jinak by seděli doma před zrcadlem nebo si plácali ty své krásné bábovičky z bláta místo z písku a nesnažili by se svůj strach a bolest předávat dál.]


Re: Re: Re: Re: Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Čtvrtek, 01. srpen 2013 @ 09:45:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vy nabízíte sektu, modly, a slepou poslušnost. My nabízíme život a pokoj v Pánu Ježíši Kristu. Myslíš si, že Bůh stvořil člověka proto, aby trávil čas v kostele, zapaloval svíčky, klekal před sochami a stále dokola omílal bezduchý růženec? Tomuhle říkáš Ty život? Žil takhle Pán Ježíš, nebo apoštolé? ŘKC udělala ze zbožnosti prázdnou a bezduchou modloslužbu, stejně jako Židi. Skutečná víra je o životě a ne o obřadech. Naplněním zákona je láska a láska je vztah - vztah k Pánu a ke konkrétním lidem okolo nás. Ne k modlám, kostelům, poutím a obřadům. Prober se, přijmi Ježíše a žij v něm naplno.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 01. srpen 2013 @ 10:28:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kam se hrabou komunisti na ŘKC. Tak vymytý mozek, to svět neviděl.
Tohle není zrovna ten druh pokoje který by Vám někdo mohl závidět a toužit se na něm podílet. Zvlášť pokud takhle reagujete bez zjevné příčiny, na místě kde nebylo řečeno nic až tak zvláštního ani neobvyklého. Dalo by se to pochopit jako projev zlosti v případě že by Vás někdo kopnul do holeně, nebo nazval třeba čertovou babičkou.
Jinak to co teď říkáte také není nic nového. Když přišel do Alexandrie evangelista svatý Marek a založil tam jeden z pěti prvotních katolických sborů tak si místní pohanští kněží stěžovali vedení města na sektu špinavých galilejských rybářů, která jim vyprázdnila jejich chrámy a naplnila svoje kostely. Dodneška se o tom zachovaly záznamy. Sektou nás nazývali i pohanští Římani během velkého pronásledování.

Modlit se máme jak je psáno neustále (což platí i pro Vás) a pobyt u Boha v kostele a zapalování svíček patří k největším radostem  a zdrojům opravdového pokoje a občerstvení které Bůh nabízí.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Čtvrtek, 01. srpen 2013 @ 13:36:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poutnicku, ten vymytý mozek, to není nadávka, to je v psychologii běžně užívaný pojem pro mysl, která je zcela ochromena zhoubnou ideologií založenou na lži. Takový člověk neumí mít svůj vlastní názor na svět okolo sebe. Vše má zprostředkované přes své ideologické vůdce.
Jinak kristovci pronásledovaní římskou říší neměli nic společného s ŘKC organizací. Ta vznikla mnohem později.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 01. srpen 2013 @ 14:48:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Obávám se že ani tak není co závidět. Ať už si to zdůvodňujete a nazýváte jakkoliv.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 02. srpen 2013 @ 21:26:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poutnicku, odkdy Bůh bydlí v kostele? Takovouhle blbost může napsat jen člověk neznalý bible, zato dokonale zpracovaný ŘKC ideologií.


]


Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Středa, 31. červenec 2013 @ 18:13:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Re: Re: MODLÁŘSTVÍVložil: poutnick v Středa, 31. červenec 2013  Citát: „Nekonečně velký a chaotický prostor se rozprostře zejména tehdy někdo opustí Boha a Církev a pokouší se Bibli vykládat podle svého "rozumu" a nebo dokonce ve zlé vůli. .“ Odpověď: Tvoje námitka má 2 části: 1) Ubohé, hnusné nařčení Já zůstávám přísně na biblické půdě – toho sis, zdá se, nepovšiml. Když argumenty nestačí, tak alespoň plivnout, osočit, dehonestovat. Připomínáš mi izraelské modláře (1Kr. 18) uvedené v článku. Ale ti alespoň Elijášovi nic nepodsouvali. Ty se Boha nebojíš???? 2) Ostatní, necitované To necitované považuji za absolutní blábol. BARe: Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 01. srpen 2013 @ 09:41:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mluvil jsem především obecně. Nepředpokládám že jste pan Döniken a svůdce z pokušení na poušti v jedné osobě. To ani dost dobře nejde. Stejně jako nemůžete být současně člověkem dobré a zlé vůle.
Biblická půda je sice svatá ale nemůže nahradit Boha a Církev.


]


Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Pohan v Středa, 07. srpen 2013 @ 10:46:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Modláři všech zemí, spojte se! Ještě že vás ti křesťani mají. Aspoň se budou hádat mezi sebou jako psi o své malé pravdičky a nebudou ohrožovat lidské duše nějakým spasením. Světe neboj se, křesťané tě neohrozí. Pro samé věroučné blbosti na to nemají čas. Jsem modlář a jsem na to hrdý!Re: Re: MODLÁŘSTVÍ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 09. srpen 2013 @ 13:17:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Uvidíme, jestli budeš na sebe stále tak hrdý, až na Tebe šáhne smrt. Při ní vychází na světlo to, na co může být člověk hrdý a čeho bude litovat.


]


Stránka vygenerována za: 1.46 sekundy