Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Sabina.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 1, článků celkem: 15300, komentáře < 7 dní: 326, komentářů celkem: 333394, adminů: 60, uživatelů: 4850  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 104 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

martino
timg
Willy
wollek
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Část církve nezvládá život ve svobodě a stále si vytváří nepřátele
·Ztracený svět 1. kapitoly První knihy Mojžíšovy (recenze)
·Recenze knihy Dr. Waltona - Ztracený svět Genesis 1
·Apoštol lásky o oddělení
·Ruská pravoslavná církev ruší veškeré styky s konstantinopolským patriarchátem
·Otevřené setkání v Chelčicích
·Starý kněz sám proti totalitě
·Genesis 2018 – průzkum mezi křesťany
·Veřejné setkání podpořilo situaci čínských křesťanů v ČR
·Vyšlo čtvrté číslo Zpravodaje Bratrské jednoty baptistů

více...

Počítadlo

Licence Creative Commons

GRANO SALIS
 podléhá licenci
Creative Commons
Uveďte autora-
Neužívejte komerčně
3.0 Unported

Zaznamenali jsme
96 196 118
přístupů od 17. říjen 2001

Založeno L.P. 1997


ATELIÉR PROMĚN Jitka Černíková, kosmetika, vizáž, proměny, svatební líčení
BWF Protec
BWF Profiles
technické plsti
profily PMMA PC
plexi desky
aramid
kevlar Michaela Křivánková svatební fotografie, portréty, portrétní fotografie, fotografování novorozeňat a dětí, dětská fotografie, portrétní fotografie, svatba, svatební přípravy, fotograf

Kontrasty: Stručný nástin biblické mariologie II.
Vloženo Pátek, 17. květen 2013 @ 15:57:10 CEST Vložil: Olda

Kritika bludů poslal Nepřihlášený

katechizmus - versus - bibleKatechismus říká:
Par.2677: Když prosíme Marii, aby se za nás přimlouvala, uznáváme, že jsme ubozí hříšníci, a obracíme se k „Matce milosrdenství“, která je celá svatá.

Bible říká:
Zjevení 15,4 Kdo by se nebál tebe, Pane, a neoslavoval tvé jméno? Vždyť ty jediný jsi svatý! Všechny národy přijdou a budou se klanět před tebou,.. Izajáš 6:3" Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy."
------------------------------------------------------
Katechismus říká:
Par.2030:...Církev mu (křesťanovi) dává příklad svatosti,její vzor a pramen poznává v nejsvětější Panně Marii..
Bible říká:
1 Samuelova 2:2 Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh.
Izajáš 42:8 Já jsem Hospodin. To je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám.
------------------------------------------------------

Katolické vyučování, že Marie je "celá svatá" je velmi závažné tvrzení. Boží Slovo, Bible prohlašuje, "Svatý, Svatý, Svatý, je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy." (Izajáš 6:3). Proto nazývat Marii jako celou svatou a jako zdroj svatosti je rouhání a zcela proti Písmům. Toto neuctivé vyučování je pokusem o krádež základní božské slávy. Důvod, proč potřebujeme být spaseni před Bohem, který je Svatý, je v slovech Písma, " Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh." (1 Samuelova 2:2)
Jako u mnoha dalších katolíků, dnes to může být poprvé, co jste byl konfrontován s touto pravdou. Je zcela zřejmé, že římskokatolická církev dělá z Marie Boha. Nicméně jste nyní viděl zcela jasně oficiální učení Římské církve ve světle Biblické pravdy. Opravdu můžete být věrní katolickému vyučování, anebo věříte tomu, co je Božím Slovem? Bible a katolické vyučováni jsou v diametrální opozici vůči sobě: Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: (Jozue 24:15)
-------------------------------------------------------------

Katolický katechismus představuje Marii jako prostřednici a jako ekvivalent k Ježíši Kristu
jako tomu, který smíří Boha a člověka. Jinak řečeno prostředník mezi Bohem a člověkem je
ten, který prosí a intervenuje v našem zájmu. Podle Písem Svatých, naše prosby v modlitbách
k Bohu jsou přijatelné pouze skrze jediného prostředníka Ježíše Krista. Tyto záležitosti
zprostředkování mezi Bohem a člověkem se musí brát se vší vážností, protože je jen jediný,
kdo je zároveň Bohem i člověkem, a tím je Ježíš Kristus. Jedině tento prostředník může
přivést věřícího do vztahu s Bohem, který jediný je Svatý. Bohu jsme přijatelní pouze tehdy,
jdeme-li k Němu skrze samotného Ježíše Krista.
------------------------------------------------------------
Katechismus říká:
Par.969: Proto je blahoslavená Panna vzývána v církvi jako přímluvkyně, pomocnice, ochránkyně a prostřednice.

Bible říká:
1 Timoteovi 2:5 Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš.
1 Janův 2:1 A kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého.
Židům 13:6 "Pán je můj pomocník, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?"
------------------------------------------------------------
Katechismus říká:
Par.2674: Ježíš, jediný prostředník, je cesta naší modlitby; Maria, jeho Matka i naše Matka, zcela průzračná je jeho obrazem: " ona ukazuje cestu" a je "znamením"..

Bible říká:
Jan 14:6 "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

----------------------------------------------------------
Nebeský Otec poslal svého jediného Syna, aby hříšník mohl k Němu přicházet přímo skrze " člověka Ježíše Krista". Tvrzení, že je ještě další pomocník, prostředník a přímluvce nebo ochránce, je v plném rozporu s Božím Slovem. Tak mnoho zmatku je obsaženo v oficiálním učení katolické církve, že velmi zřetelné a důležité vlastnosti Boha, Ducha svatého a Jeho Syna Ježíše Krista, jsou připisovány římskokatolické Marii. Nebuďte oklamáni, vaše modlitby k Marii nedosáhnou ani k Bohu Otci v nebi, ani k Ježíši Kristu. Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší.(Izajáš 59:2) "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." (Jan 14:6)

Katechismus katolické církve učí, že Marie byla "plná milosti" a bezhříšnou od samého počátku jejího početí. Proto také vyučuje dogma o neposkvrněném početí. Toto velmi závažné tvrzení stojí oproti tomu, co je psáno v Bibli, kde je jen jedno "neposkvrněné početí" a to našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.

---------------------------------------------------------
Katechismus říká:
Par.491: Církev si během staletí uvědomila, že Maria, plná Boží milosti, byla vykoupena už od svého početí.

Bible říká:
Největším požehnáním milosti je "Slovo, které se stalo tělem". Jan 1:14 A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1:16 A my všichni jsme vzali z jeho plnosti, a to milost za milost. Jan 1:17..milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.
----------------------------------------------------------
Katechismus říká:
Par.508: Z Evina potomstva Bůh vyvolil Pannu Marii, aby byla matkou jeho Syna. Jako „plná milosti“ je „nejvznešenějším plodem vykoupení“: od prvního okamžiku svého početí je zcela uchráněna poskvrny
prvotního hříchu a během svého života se nedopustila žádného osobního hříchu

Bible říká:
Otcova vůle byla, aby plnost a milost, přebývala v Kristu Ježíši samotném. Efezským 1:22 A tak poddal všechno pod jeho nohy a dal ho církvi jako hlavu nade vším. Ona je jeho tělem, totiž plností Toho, který naplňuje všechno ve všem. Židům 1:3 On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty; slovem své moci udržuje všechno, co je. Když sám skrze sebe vykonal očištění našich hříchů, posadil se po pravici Velebnosti na výsostech

Od samého pádu Adama v zahradě Eden, celé lidstvo se rodí s dědičným hříchem a člověk vinný hříchem je oddělen od Boha od okamžiku narození. A proto, jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak také smrt přešla na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili. (Římanům 5:12) Všechno, co bylo kdy zdokumentováno, týkající se vyučování katolické církve o Marii a jejím neposkvrněném početí je naprosté znesvěcení a rouhání před Bohem, který jediný je Svatý, a výlučným Spasitelem Pánem Ježíšem Kristem.

Boží milost a láska ve spasení nepřichází k nám přes matku. Spíše Boží milost a láska ve spasení je práce nejvyššího kněze Ježíše Krista přicházející skrze Něj samotného. Podle Písma svatého naše osobní spasení bylo koupeno smrtí, kde se obětoval za naše hříchy Ježíš Kristus před 2000 lety. Pán Ježíš Kristus sám žil perfektní život a koupil svou vlastní krví naši spásu. Byla to práce Ježíše Krista samotného. Katechismus katolické církve na druhé straně připisuje Marii účast v práci na našem spasení.
------------------------------------------------------------
Katechismus říká:
Par.494: „Jak praví svatý Irenej, ‘svou poslušností se stala příčinou spásy pro sebe i pro celé lidské pokolení.
Par.511: Panna Maria „ze svobodné víry a poslušnosti spolupracovala na lidské spáse“.

Bible říká:
Skutky apoštolské 4:12 A v nikom jiném není spasení, protože lidem není dáno jiné jméno pod nebem, v němž bychom měli být spaseni." Jan 3:16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl věčný život.

------------------------------------------------------------------------
Katechismus říká:
Par.968: „Zcela zvláštním způsobem spolupracovala na díle Spasitelově poslušností, vírou, nadějí a vroucí láskou pro obnovení nadpřirozeného života duší. Proto se stala naší matkou v řádu milosti.“
Par.969: Když byla vzata do nebe, neopustila tento spasitelný úkon, ale nadále nám získává dary věčné spásy svými mnohonásobnými přímluvami … Proto je blahoslavená Panna vzývána v církvi jako přímluvkyně,
pomocnice, ochránkyně a prostřednice.“

Bible říká:
Koloským 1:20..aby jeho prostřed-nictvím všechno smířil se sebou. Skrze něj způsobil pokoj, když krví jeho kříže usmířil to, co je na zemi, i to, co je na nebi. Filipským 2:8 A když se octl v lidské podobě,
pokořil se a stal se posluš-ným až k smrti, k smrti na kříži. Proto ho Bůh také povýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby ve jménu Ježíše pokleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí.

-------------------------------------------------------------
Katechismus říká:
Par.964: Toto spojení matky se synem v díle spásy je zřejmé od chvíle pozemského početí Krista až do jeho smrti.“.. „Blahoslavená Panna se ubírala cestou víry a své spojení se synem udržovala věrně až ke kříži. Tam stála ne bez Božího plánu, spolu se svým jednorozeným hluboce trpěla, přidružila se k jeho oběti svou mateřskou duší a láskyplně souhlasila, aby byl zabit obětní dar, který ona zrodila.

Bible říká:
Židům 1:3..sám skrze sebe vykonal očištění našich hříchů, posadil se po pravici Velebnosti na výsostech.
Skutky apoštolské 16:31.."Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen ty i tvůj dům." Jan 3:36 Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo ale Synu nevěří, nespatří život a zůstává na něm Boží hněv."

Jakékoliv obrácení se člověka k Marii s nadějí,že v ni nalezne spasení,je domýšlivou urážkou dokonalé práce Pána Ježíše Krista a Boha, který je původní příčinou spasení člověka. Je to také krádež spásonosné role Pána Ježíše Krista, kdy On sám je způsobem naší záchrany. Tvrzení, že Marie je "naší matkou v řádu milosti" je pravé odmítnutí Osoby a úřadu Ježíše Krista, o kterém jasně vyučuje Písmo Svaté. Toto tvrzení předpokládá, že k Jeho dílu milosti byla potřebná i matka. Taková "milost" není vůbec milostí. Tak jako ap.Petr říká:"..Bůh
veškeré milosti, jenž nás v Kristu Ježíši povolal do své věčné slávy, přivede k dokona-losti."(1 Petrova 5:10) Když však přišla plnost času, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem, aby vykoupil ty, kteří byli pod Zákonem, abychom přijali právo synovství.(Galatským 4:4 )
Z Písem Svatých je zcela zřetelné, koho Bůh ustanovil k úloze Vykupitele a to Ježíše Krista. Tato úloha v žádném případě nebyla sdílena s nikým jiným. Pro Boha byla přijatelná pouze dokonalá oběť Pána Ježíše Krista, a tak vykoupení bylo dokončeno jen skrze Něj."Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." (Jan 14:6) "Amen, amen, říkám vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vstupuje jinudy, ten je zloděj a lupič.." (Jan 10:1)

K Biblickému faktu, že Kristus Ježíš byl vyvýšen na nebesa jako Král králů, katolické učení v katechismu přidává tvrzení,že Marie byla předurčena do nebe a je Královnou všeho tvorstva.

---------------------------------------------------------------
Katechismus říká:
Par.966: Když konečně neposkvrněná Panna,která byla uchráněna od jakékoli poskvrny dědičné viny, dokončila svůj pozemský život, byla s tělem i duší vzata do nebeské slávy a vyvýšena Pánem jako královna všeho tvorstva.

Bible říká: 
Skutky apoštolské 1:11 Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde stejným způsobem, jak jste ho viděli odcházet do nebe. 1 Timoteovi 6:15 ..požehnaný a jediný Vládce, Král kralujících a Pán panujících..
----------------------------------------------------------------

Katechismus říká:
Par.974: Nejsvětější Panna Maria byla po skončení svého pozemského života vzata s tělem i duší do nebeské slávy, kde se již podílí na slávě vzkříšení svého Syna, předjímajíc vzkříšení všech údů jeho Těla

Bible říká:
Izajáš 45:22 Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není.
Jeremjáš 7:18 Synové sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy hnětou těsto, dělají obětní koláč pro královnu nebes a přinášejí úlitby jiným bohům, aby mě uráželi.

Vyučování římskokatolické církve týkající se "královny nebes" připomíná starověké féničany, kteří uctívali Astarte jako "královnu nebes" nebo babylónské, kteří uctívali Mylittu jako jejich "královnu nebes". Skrz naskrz celou historií světa mnoho pohanských národů uctívalo bohyni, kterou nazývali "královnou nebes". V Písmu Svatém je jediný odkaz, týkající se "královny nebes" a tento odkaz důrazně varuje, že její uctívání provokuje pravého Boha k hněvu. V kapitolách čtyři a pět knihy Zjevení Janova, je ukázáno nebe a Ježíš Kristus jako Pán Pánů a Král Králů. Jak dalece vy provokujete Pána uctíváním "královny nebes" skrze své modlitby a uctívání?

Římský katolicismus se pokouší vybudovat paralelu Marie k Ježíši Kristu ustanovením,že byla bez jakéhokoliv hříchu právě tak, jako byl Ježíš Kristus. Toto tvrzení je základem pro mnoho dalších dogmat týkajících se Marie. Proto je více než nezbytné srovnat toto učení katolického katechismu spolu s pravdou nalezenou v Bibli Svaté.

--------------------------------------------------------------
Katechismus říká:
Par.493:.."Z Boží milosti zůstala Maria po celý svůj život nedotčena jakýmkoli osobním hříchem."
Par.966: „Když konečně neposkvrněná Panna, která byla uchráněna od jakékoli poskvrny dědičné viny..

Bible říká:
Římanům 3:23 neboť všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva. Židům 7:26 Slušelo se totiž, abychom měli takovéhoto nejvyššího kněze - svatého, nevinného, neposkvrněného, odděleného od hříšníků a vyvýšeného nad nebesa. 1 Janův 3:5 A víte, že on se ukázal, aby sňal naše hříchy, a žádný hřích v něm není.

---------------------------------------------------------------
Katechismus říká:
Par.491: Blahoslavená Panna Maria byla od prvního okamžiku svého početí pro zvláštní milost a výsadu všemohoucího Boha, vzhledem k zásluhám Ježíše Krista, Spasitele lidského rodu, uchráněna jakékoliv poskvrny dědičného hříchu.

Bible říká:
Římanům 5:12 A proto, jako skrze jednoho člověka (Adama) vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak také smrt přešla na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili. Židům 4:15 Nemáme totiž nejvyššího kněze neschopného cítit s našimi slabostmi, ale takového, který byl ve všem pokoušen podobně jako my, avšak zůstal bez hříchu.

-------------------------------------------------------------------
Bůh je nazýván "Spasitel", který zachránil svůj lid od hříchu. Celé lidstvo od Adama dále zhřešilo a rozsudek tohoto hříchu je smrt. Z toho důvodu potřebujeme spasitele. Dokonce matka Páně sama potřebovala svého Spasitele a bez Něj by byla duchovně ztracena. Marie byla hříšná a Boží milostí byla zachráněna Bohem svým Spasitelem..Sama se radovala z té radosti, kterou sdílela spolu se všemi věřícími, protože měla pravého Spasitele.

Mariina pozice je také viditelná v následujících Písmech. Za prvé, Marie sama sebe uznávala za zachráněnou hříšnici. Tehdy Marie řekla: "Má duše velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli,.." (Lukáš 1:46) Potom Josef a Marie společně obětovali za hřích podle toho, jak vyžadoval Boží Zákon. ..a aby dali oběť, jak je to řečeno v Pánově zákoně: "Dvě hrdličky nebo dvě holoubata."(Lukáš 2:24) Jestliže Marie byla bezhříšná, nebylo by potřeba obětovat pár ptactva jako oběť Pánu. Můžeme všichni děkovat Pánu, že Marie byla a je opravdově "požehnaná mezi ženami", nicméně víme, že nebyla požehnaná jako rovna Pánu Ježíši Kristu. Proto Boží Slovo říká: Já jsem Hospodin. To je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám.(Izajáš 42:8 )

vložil ivanp

 
Příbuzné odkazy
· Více Kritika bludů
· Novinky od Olda


Nejčtenější článek Kritika bludů:
Shnilé ovoce falešného učení


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 0
Hlasů: 0

Prosím, ohodnoť tento článek:

Vynikající
Velmi dobrý
Dobrý
Průměrný
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Stručný nástin biblické mariologie II." | Přihlásit/Vytvořit účet | 17 komentáře | Prohledat diskusi

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Stručný nástin biblické mariologie II. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Vacant v Pátek, 17. květen 2013 @ 18:29:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Velebí má duše Hospodina, a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Hle od této chvíle mne budou blahoslavitvšechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté,a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.Mocné sesadil z trůnů a ponížené povýšil. Ujal se svého služebníka Izraele,pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil naším otcům, Abrahamovi a jeho potomkům navěky.
Re: Stručný nástin biblické mariologie II. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 17. květen 2013 @ 18:48:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
,,shlédl na svou nepatrnou služebnici.,,

..presne tak Vacante...Mária je obyčajná žena...

...ak budeš zachovávať Božie slovo, tak si omnoho blahoslavenejší ako Mária:

Lukáš 11:27  Keď to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala Mu: Blahoslavený život, čo Ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval! On však riekol: Omnoho blahoslavenejší sú tí, čo počuli slovo Božie a zachovávajú ho.

...a okrem toho Ján Krstiteľ je najväčší z narodených zo ženy...teda je väčší ako Mária...

Lukáš 7:28  Hovorím vám: Medzi narodenými zo žien nieto väčšieho nad Jána...

ivanpRe: Re: Stručný nástin biblické mariologie II. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: MilanH v Sobota, 18. květen 2013 @ 12:58:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lukáš asi ujel..  za to ho Jediní Praví Živí Křesťané plní ""Ducha" výluční vlastníci Pravých Učení asi nepochválí:

"Jak to, že matka mého Pána přichází ke mě??"

Ivane, to Magnificatu  předchází..


]


Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie II. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: MilanH v Sobota, 18. květen 2013 @ 12:59:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lukáš asi ujel..  za to ho Jediní Praví Živí Křesťané plní ""Ducha" výluční vlastníci Pravých Učení asi nepochválí:

"Jak to, že matka mého Pána přichází ke mě??"

Ivane, to Magnificatu  předchází..


]


Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie II. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: MilanH v Sobota, 18. květen 2013 @ 13:08:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
sory, mělo to stačit jednou, kolísal signál..


]


Re: Stručný nástin biblické mariologie II. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Pátek, 17. květen 2013 @ 20:36:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Sám připravuji pokračování svého článku "Stručný nástin biblické mariologie II", jak snad mohlo být každému už jasné z toho, že jsem svůj článek očísloval.
Považuji za hrubou neslušnost a nevychovanost, pokud si zde "nepřihlášený"  Ivan tapetuje své nesmyslné kombinace pod ukradeným názvem mého článku a vyvolává tak dojem, že tímto autorem jsem já.Toto není pokračováním mého článku, ale sprosťárna nejhrubšího zrna!

Tak se křesťan věru nechová.


Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie II. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. květen 2013 @ 20:44:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Mohl bys zkusit nástin biblické josefologie?   (když už tě ivan v mariologii předběhl)


]


Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie II. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Pátek, 17. květen 2013 @ 21:02:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
radějii ne, rosmano - kdo by to četl?


]


Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie II. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Pátek, 17. květen 2013 @ 21:00:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A odkdy autor tohoto podrážděného komentáře ví, jak se chová křesťan? Vždyť se tady nikdy jako křesťan nechoval ani teď, když zde na křesťanském portále zveřejňuje takové ohavnosti a rouhání a ještě se cítí dotčen, když někdo uvádí věci na pravou biblickou míru v souladu s Písmem.


]


Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie II. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Sobota, 18. květen 2013 @ 08:05:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A proč bych měl já ztrácet čas s nenávistným troubou, který je ve své zášti natolik zablokován, že není schopen pochopit a přijmout ani věci naprosto zjevné?


]


Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie II. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 18. květen 2013 @ 13:52:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, s nenávistným v zášti zablokovaným troubou bych také čas neztrácel, pokud by mne Duch Boží nevedl jinak.
Problém je spíš v tom, že se tu vůbec nejedná o věci naprosto zjevné, nýbrž o věci ohavné a bludné, což je jasné každému duchovnímu člověku, který sám není od nikoho posuzován (1K 2:15b). Lidský soud je totiž takřka vždy nespravedlivý narozdíl od soudu Božího. Tož tak.


]


Re: Stručný nástin biblické mariologie II. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 17. květen 2013 @ 21:05:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...ahoj Oko...to chce klid,,...ten neprihlášený je ivanp...(momentálne som na inom PC)...článok je podpísaný, autor reaguje na tvoj ,,nástin,, mariologie...na tvoje nezmysly stačilo stiahnuť z netu niekoľko poznámok...namiesto rozruchu skús reagovať, alebo nechaj tak...

ivanpRe: Re: Stručný nástin biblické mariologie II. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Sobota, 18. květen 2013 @ 08:08:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ivane,

Reaguj si na co chceš podle možností vlastního chápání, ale ukrást mi zde nadpis mého článku, když je zjevné, že má mít pokračování, je hodně ubohé.


]


Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie II. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 18. květen 2013 @ 08:48:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jelikož z názvu článku je zřejmé, že se jedná o biblickou mariologii a ne o římskokatolickou, tak bych to viděl tak, že ivan nic hrozného neudělal, Jedná se jen o projev ekumenické jednoty v různosti.


]


Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie II. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: MilanH v Sobota, 18. květen 2013 @ 13:07:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
tzv. jednota v bludu..  či ještě lépe snad v ignoraci..  prostě některé verše Ano, ty se hodí..  jiné NE!! , ty se nehodí.. , ignorují..

no, a některé ač z kontextu plynou, že jsou "Boží" (to jest od Ducha, v Boží linii), tak se označí za 1) "satanštinu"  či 2) "lidštinu".
příklad 1) - hodnocení NSSJ , ale nejen jich..  tzv. "klanění Tří Králů - Mágů". někteří "Biblisté" to prostě hodnotí jako  "tah satana, bonz Herodovi"..

2) - právě onen Alžbětin verš...  někdo na Diskuzích ho zrealativizoval (a pak už zcela ignoroval) slovy:  to se stává, Alžběta prostě ujela.. je to typická lidština..   Fajn...   jestli on vlastně takhle např. neujížděl i Jan Křtitel?? a to dost často? (v jiných slovech...)


]


Re: Stručný nástin biblické mariologie II. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: unshaken v Neděle, 19. květen 2013 @ 12:47:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je dobré zpřehlednit nesrovnalosti mariánského bludu s Písmem. Kdo čte Bibli, myslím pozorně, tak na obludnost tohoto kultu musí přijít sám. Větší problém je však v tom, jak odhalit kořeny vzniku a nárůstu mariánského kultu. Například toho, že kult zaznamenal nárůst až v 19. a 20. století. Trochu se lze o tom dozvědět v přednášce "Role Marie" (odkaz lze najít zde). Chtělo by to však komplexnější vysvětlení. Snad se někdo najde, kdo si s tím dá práci, abychom se dozvěděli, co se za vznikem těchto nebiblických pohledů skrývá.

Katolický katechismus pouze jiným dogmatem o neposkvrněném původu Ježíše následuje dogma vzniklé již za církevních otců, totiž, že Ježíš se musel narodit jako Boží syn, jinak by nemohl spasit svět. Toto dogma o božském Ježíšově původu od narození ale přejímá i většina protestantských církví. Čímž se však dostává do problémů, neboť při odvrhnutí mariánského kultu nemá vyřešenou otázku Ježíšova početí, dětství a mládí před nástupem služby. Bez kultu nebo s kultem církve ignorující Pavlovu doktrínu si například ani trochu nedokáží poradit s Ježíšovým křtem a s tím, že sám Ježíš křtil Janovým křtem (Jan 3:22).

Uvědomme si, že katolický katechismus také nevytváří obludné bigotní uctívání Marie, jak ho známe z katolických poutí, kostelů a chování části katolíků. Tyto projevy kultu mají určitě jiné příčiny, které by stálo za to přehledně popsat. Katolické církvi však lze oprávněně vyčíst, že svým věřícím nezatrhne takovou bigotní deformaci křesťanské víry.Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie II. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 20. květen 2013 @ 16:15:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dogma o neposkvrněném početí se netýká početí Ježíše Krista z Ducha Svatého (což je dost rozšířený omyl) ale početí Panny Marie o generaci předtím, která byla počata bez poskvrny dědičného hříchu.  Z nejčistšího manželského páru všech dob.

Ještě jsem se nesetkal s křesťanem který by popíral že je Pán Ježíš Boží Syn, ani s jedním. S Ježíšovým křtem si nevěděl rady ani svatý Jan Křtitel ale poslechl co mu Pán Ježíš říká a pokřtil Ho.

V 19. A 20. století došlo spíš k úpadku víry a zpochybnění a relativizaci všeho, což se logicky projevilo i na úpadku mariánském kultu. Doba kdy „osvícenci“ všeho druhu vyvražďovali svět  ve jménu lidského rozumu, vypalovali a rušili kláštery a kostely , vymýšleli různé vědecké báchorky a slibovali ráj na zemi bez Boha. Ovoce tehdejších mučedníků užíváme teď my. Naše víra pochází z jejich krve.
Kdyby naši odcové zešíleli a zakazovali nám uctívat Matku Boží a naši tak by jí možná začalo uctívat kamení.]


Stránka vygenerována za: 0.30 sekundy