Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Vendelín.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 15300, komentáře < 7 dní: 338, komentářů celkem: 333312, adminů: 60, uživatelů: 4850  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 74 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

Melissokomos

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Apoštol lásky o oddělení
·Ruská pravoslavná církev ruší veškeré styky s konstantinopolským patriarchátem
·Otevřené setkání v Chelčicích
·Starý kněz sám proti totalitě
·Genesis 2018 – průzkum mezi křesťany
·Veřejné setkání podpořilo situaci čínských křesťanů v ČR
·Vyšlo čtvrté číslo Zpravodaje Bratrské jednoty baptistů
·Prodavači strachu
·Azyl pro čínské křesťany - Příběh Evy
·Ukrajinská pravoslavná církev přestává být podřízena moskevskému patriarchátu

více...

Počítadlo

Licence Creative Commons

GRANO SALIS
 podléhá licenci
Creative Commons
Uveďte autora-
Neužívejte komerčně
3.0 Unported

Zaznamenali jsme
96 162 424
přístupů od 17. říjen 2001

Založeno L.P. 1997


ATELIÉR PROMĚN Jitka Černíková, kosmetika, vizáž, proměny, svatební líčení
BWF Protec
BWF Profiles
technické plsti
profily PMMA PC
plexi desky
aramid
kevlar Michaela Křivánková svatební fotografie, portréty, portrétní fotografie, fotografování novorozeňat a dětí, dětská fotografie, portrétní fotografie, svatba, svatební přípravy, fotograf

Teologie: Stručný nástin biblické mariologie I.
Vloženo Pondělí, 13. květen 2013 @ 12:44:57 CEST Vložil: Stepan

Katolicismus poslal oko

Výtah z přednášky C.V. Pospíšila


 Důvodů, proč se zabývat biblickou mariologií, je celá řada. Každopádně platí, že velmi rozvětvená a košatá mariánská úcta i mariánské prvky křesťanské spirituality musejí hledat hlubší kořeny v Písmu svatém. Jedině tímto způsobem se totiž zajistíme před nezdravými a nepřijatelnými výstřelky jak ve smyslu přehánění, tak ve smyslu opomíjení, a zároveň učiníme zadost požadavkům odpovědného usilování o jednotu křesťanů, protože jak excesy, tak nedostatky v oblasti mariánské úcty generují předěly a bariéry.

Pokud je naše mariánská úcta zdravá, určitě tím přispíváme k jednotě s ostatními věřícími.
Občas se setkáváme s námitkou, že katolíci nadělají kolem Matky Páně hodně řečí, zatímco Písmo o ní hovoří jen málo. Maria je ale druhou nejčastěji zmiňovanou postavou Nového zákona po Petrovi, pochopitelně pomineme-li samotného Krista. Navíc platí, že novozákonní místa, kde se o Marii hovoří, se dotýkají ústředních událostí dějin spásy: vtělení Slova, Ježíšovo narození, jeho skrytý život, veřejné působení, Ježíšova smrt na kříži, seslání Ducha svatého. Maria jistě není středem Nového zákona, patří však nevyhnutelně k jeho jádru, neboť je neoddělitelně spjata s Kristem. Bible toho tedy o Marii říká poměrně dost, a proto není divu, že biblická mariologie může naplnit velmi obsáhlou a exegeticky fundovanou monografii. V tomto materiálu se zaměříme jednak na starozákonní předpoklady mariologie, jednak na stopy Mariina tajemství u svatého Pavla v Markově a Matoušově evangeliu. Následně se budeme věnovat mariologickým prvkům přítomným v Matoušově, Lukášově a Janově evangeliu a vezmeme v potaz také 12. kapitolu knihy Zjevení.


Nejzásadnější starozákonní předpoklady mariologie.
Jestliže platí, že nelze vytvořit christologii pouze na základě Starého zákona, a jestliže mariologie velmi úzce souvisí s christologií, pak by nikoho nemělo překvapovat, že neexistuje žádná starozákonní mariologie. V dané souvislosti smíme hovořit pouze o starozákonních předpokladech mariologie, které odhalujeme až tehdy, když na základě znalosti plnosti zjevení pohlížíme novýma očima na posvátná Písma vyvoleného národa.
Ve Starém zákoně se setkáváme relativně často s tím, že žena je obrazem či zosobněním lidu. Dcera siónská nebo dcera jeruzalémská je označení pro celý vyvolený národ (srov. např. Sof. 3, 14-17). V návaznosti na to se v Lukášově evangeliu, Janově evangeliu i ve 12. kapitole knihy Zjevení setkáváme s prolínáním postavy Pany Marie a církve jako nového Božího lidu (Je třeba si uvědomit, že ve hře jsou jak evangelíci, kteří zpravidla propadají antimariánským tendencím, tak pravoslavní s velmi rozvinutou mariánskou úctou. Pokud by se někdo domníval, že bez mariánské úcty bychom byli blíže jednotě s těmi ostatními, pak by se hrubě mýlil. Tato pozice by bylo nepřijatelná pro pravoslavné a také pro většinu běžných katolíků).

Jestliže ve Starém zákoně se postupně profiluje očekávání Mesiáše, Davidova potomka, pak je třeba podotknout, že na starověkém královském dvoře hrála velmi důležitou roli panovníkova matka, jíž náležel titul „gebirah“ (srov. např. Jer 13, 18; 22, 6). Zkrátka a dobře Mesiáš jakožto Pomazaný, tedy král pokoje a spravedlnosti bude muset mít matku, a proto očekávání Mesiáše implikuje také to, že jeho matka bude mít v novém Izraeli význačné postavení.
S tím souvisejí tři starozákonní texty, které se tradičně vztahují k postavě Matky Páně:

1) Gn 3, 15 – po pádu prvních lidí do hříchu a jejich vyhnání z ráje se setkáváme s Božím soudem nad svůdcem – hadem, jemuž je řečeno, že potomstvo ženy mu rozdrtí hlavu. Původní význam textu rozhodně není snadno rekonstruovatelný. Had jako symbol plodnosti a nesmrtelnosti hrál významnou roli v pohanských kultech. V dané souvislosti stačí vzpomenout třeba na symboliku hada ve starověkém Egyptě, kde se s vyobrazením kobry setkáváme například na faraónově koruně. Bez významu nebyl ani kult hada v Asklépiových chrámech, kde se nemocní snažili dojít uzdravení. Lze tedy říci, že prvním významovým okruhem by byla modloslužba jako nesprávné pojetí obrazu Boha, jako odvrat od Boha živého. Následná judaistická a křesťanská tradice pak v hadovi viděla symbol zla, symbol ďábla.
Mělo by být zřejmé, že jednou věcí je to, co daným textem chtěl říci svatopisec někdy v osmém století před naším letopočtem, druhou věcí je to, co v jeho slovech odhalují věřící v dalších staletích v souvislosti s tím, jak se v dějinách naplňují Boží přísliby. Nezřídka totiž dochází k tomu, že slovo přesahuje svého lidského mluvčího. Nezapomínejme, že Písmo není jen slovo lidské, nýbrž také slovo Boží, jehož přesažný význam se projevuje právě v následných dějinách spásy. Jestliže křesťané spatřovali v tomto textu vzdálený poukaz na Krista a na jeho Matku, jedná se o legitimní novočtení ve světle novozákonní víry. Zároveň ale není možné toto novočtení přisuzovat bezprostředním intencím lidského svatopisce.

2) Iz 7, 14 – Jedná se o prorocké slovo z osmého století před naším letopočtem. Jeruzalém je v ohrožení, míří k němu syrské vojsko. Izaiáš vypovídá o znamení shůry, jímž bude dívka, která počne a porodí syna, v dané době zřejmě panovnického potomka, snad Chizkijáše, který se pak jako král pokusil o hlubší náboženskou reformu. Víme, že tento text interpretoval jako mesiášské proroctví evangelista Matouš (srov. 1, 22-25), který klade důraz na to, že počít měla panna, což zřejmě představuje významový posun vzhledem k původnímu znění.
Opět platí to, co bylo řečeno výše. Stojíme před křesťanským novočtením ve světle Kristova narození.

3) Mich 5, 1-4 – Tento prorocký text vznikl s velkou mírou pravděpodobnosti ve stejné době jako předchozí. Dívka, která má porodit v Betlémě, je totožná s postavou z Iz 7, 14.12 . Jména královen matek se pečlivě zaznamenávala a uváděla se v královských análech. 


Je známo, že latinská Vulgata význam tlumočeného textu posunula, takže to měla být žena, kdo rozdrtí hadovu hlavu.
Na tomto základě pak vznikaly obrazy Panny Marie s malým Ježíškem v náruči, pod jejímiž nohami se svíjel had.


Souhrnně lze říci, že společným jmenovatelem všech tří zmíněných textů je důraz na roli matky, aniž by byl zmiňován otec. Jestliže jsou texty vnímány v linii rodicího se mesiánského očekávání, pak v nich zcela po právu vystupuje do popředí tajemná „Gebirah“.Obecně platí, že pravý význam proroctví se objasňuje až v momentě jeho naplnění.
Z tohoto hlediska není nesprávné vnímat připomenuté texty jako přípravu na mariánský aspekt tajemství Mesiáše. Nesmíme se ale naivně domnívat, že lidští svatopisci před dávnými věky měli na mysli totéž, co my, kteří jim rozumíme ve světle dalších událostí dějin spásy. Zjevení nespočívá jen ve slově Písma, ale také v událostech dějin spásy, a proto takto postavená novočtení nelze vnímat jako nějakou svévoli neb čirý subjektivismus.


Stopy tajemství Matky Páně v listech svatého Pavla.
Pavlovy listy patří k redakčně nejstarším spisům Nového zákona.
Na první pohled se zdá, že Pavel o Matce Páně vůbec nehovoří. V první řadě je třeba v dané souvislosti podotknout, že Pavel vypovídá jen velmi málo o Ježíšově předvelikonočním pozemském životě, k němuž pochopitelně patří také Maria. Pozornému čtenáři přesto neunikne, že Pavel důrazně připomíná pravé Ježíšovo lidství a jeho původ z Davidova rodu (srov. Flp 2, 7; Řím 1, 3). To pochopitelně předpokládá narození z ženy, jak o tom hovoří slavný text Gal 4, 4-7.14
Text je evidentně trinitární: Bůh jakožto Otec posílá svého Syna, ten se narodí z ženy a svým dobrovolným podřízením se Zákonu nás zpod Zákona vysvobozuje a dává nám svého Ducha, Ducha Božího, jenž nás vnitřně spodobuje s Kristem a činí nás svobodnými. Ježíš tedy stojí nad Zákonem, což svědčí o jeho božském statutu. Narození z ženy může znamenat jak prostý odkaz na Ježíšovo pravé lidství, tak výrazný projev Pavlova vědomí ohledně důležitosti role Matky Páně v celé ekonomii vtělení a naší spásy. Každopádně je zajímavé, že mateřství ženy je stavěno jako lidská paralela otcovství první osoby Trojice.
Máme zde tedy základ mariologických výpovědí: Mariino tajemství je úzce spjato s pravým lidstvím Ježíše Krista, s mystériem Nejsvětější Trojice a s dramatem našeho osvobození – přijetí za adoptivní Boží syny a dcery. Na tomto místě si dovolím upozornit na text, který mariologové až doposud opomíjeli, domnívám se totiž, že na úryvek Gal 4, 4-7 navazuje pasáž Gal 4, 21-31. Zde Pavel polemizuje s těmi židokřesťany, kteří nutili Galaťany, aby se nechali obřezat. Je jasné, že pokud bychom spásy docházeli prostřednictvím obřízky, pak by Ježíš Kristus byl méně než Zákon, nemohla by tedy být ani řeč o jeho božství. Je-li ale Ježíš nad Zákonem, pak není obřízky třeba, neboť spásy docházíme vírou v Ježíše Krista.
Pavel ve verších 21-31 hovoří obrazně.
Zmiňuje Abraháma, otrokyni Hagaru a její potomstvo, které symbolizuje otročení zákonu, a ženu svobodnou, která rodí pravé Boží syny podle zaslíbení a pro svobodu. Není ale uvedeno jméno Sáry, což mne vede k vyslovení hypotézy, podle níž žena svobodná v Gal 4, 21-31 úzce souvisí s ženou z Gal 4, 4-7.
Tato žena svobodná představuje symbol nové smlouvy, symbol nebeského Jeruzaléma, jenž je naší matkou
(v. 26). Myšlenková vazba mezi ženou a lidem je nám známa již ze Starého zákona. Dobře také víme, jak těsná spojitost existuje v křesťanském myšlení mezi Marií a církví. Celá pasáž vrcholí ve výroku, podle něhož jsme my věřící syny oné ženy svobodné (v. 31). Pokud by tato žena svobodná byla totožná s ženou v Gal 4, 4, pak by to znamenalo vyznání víry ohledně Mariina duchovního mateřství ve vztahu k nám.
 Ve v. 27 se cituje Iz 54, 1. Daný výrok naráží na tajemný paradox panenství a mateřství. Opět bychom zde měli poukaz na další základní mariologickou pravdu, totiž na Mariino panenské mateřství jak ve vztahu ke Kristu, tak ve vztahu k nám.
Je-li žena z Gal 4, 21-31 svobodná, pak bychom tomu mohli rozumět také tak, že je vyňata z proudu zla a hříchu, což by odpovídalo tomu, že v pozdějších dobách teologové začali hovořit o Mariině neposkvrněném početí. Je-li tedy žena z Gal 4, 21-31 totožná s ženou z Gal 4, 4, což považuji za nanejvýš pravděpodobné, pak bychom zde měli v jakousi implicitní mariologii se všemi jejími stěžejními tématy.Zmínky o Marii v Markově evangeliu.
Marek nám ve svém evangeliu nevypravuje o Ježíšově narození ani o jeho skrytém životě. Celý příběh začíná Ježíšovým křtem v řece Jordánu. První zmínka o Ježíšově matce se nachází ve 3, 31-35. Ježíš učí uvnitř. Venku dorazí jeho příbuzní spolu s jeho matkou. Když Ježíšovi řeknou, že jsou zde jeho příbuzní a chtějí s ním hovořit, on na to reaguje slavným výrokem, podle něhož je jeho bratrem, sestrou i matkou ten, kdo Božímu slovu naslouchá a plní vůli nebeského Otce.
Evidentně zde stojíme před paradigmatem, které klade do protikladu příbuzenství s Ježíšem podle těla a podle ducha. Uvědomíme-li si, že Marek psal především pro křesťany v Římě, je akcent na příbuzenství podle ducha ještě srozumitelnější. V dané souvislosti je třeba zmínit ještě pasáž Mk 3, 20-21, v níž se hovoří o Ježíšových příbuzných, kteří se ho chtěli zmocnit, neboť se o něm říkalo, že se pomátl. To je odraz předvelikonoční situace. Ježíš svou radikální novostí vzbuzoval údiv a někdy také ostrý odpor. Svým stolováním s celníky a nevěstkami, svým svobodným přístupem k interpretaci Zákona, tím, že nazýval Boha svým Otcem, tím vším se tedy vymykal zvyklostem a narušoval konvence. Navíc konal zázraky a vzbuzoval závist, od níž je pouze krok k pomluvě a snaze po jeho fyzické zlikvidaci. Příbuzní slyšeli tyto řeči a snažili se Ježíše i svou rodinu uchránit veřejné pohany.

Toto nedorozumění ale rozhodně neznamenalo trvalou nenávist mezi Ježíšem a jeho příbuznými, neboť dobře víme, že po Velikonocích mnozí z nich hráli význačnou roli v jeruzalémské církevní obci. Každopádně je zřejmé, že přijmout Ježíše nebylo snadné pro nikoho. Uvědomíme-li si, jakého Mesiáše tehdejší židé očekávali, pak je náš Mistr musel v mnohém nejen notně vyvádět z míry, nýbrž přímo šokovat. Klasická exegetická a biblicko-teologická otázka zněla: Verše 3, 30-21 a 3, 31-35 souvisejí, anebo nesouvisejí; jedná se o tutéž epizodu, anebo o dvě odlišné epizody? Mělo by být zřejmé, že tradiční katolická exegeze obě epizody spíše oddělovala, zatímco ta evangelická zase tíhla k jejich propojování. V současné době se setkáme na katolické straně s vyváženějším míněním, že se jedná o dvě epizody, které spolu ale určitým způsobem tematický souvisejí.

Důvody pro obavy jsou zřejmé, protože určitý vyostřený výklad by mohl vést k dojmu, jako kdyby Marie Ježíše nechápala, jako kdyby se Maria postavila proti Ježíšovi na stranu rodiny (Pesch se domnívá, že příbuzní chtěli Ježíše uklidit ze scény i za cenu násilí.  Naproti tomu Lagrange a Serra zastávají mínění, ze tito příbuzní chtěli na Ježíše naléhat především citově, aby při svém počínání dbal také na dobré jméno rodiny a bral ohled na ně). Pochopitelně zde musíme být opatrní. Nicméně je zároveň třeba říci, že ani pro Marii nebylo snadné přijmout Ježíšovu novost. Navíc pro ty, kdo Ježíše znali tak říkajíc od mala, určitě nebylo snadné přijmout to, že on je Boží Syn. Maria jako Ježíšova matka to měla z určitého hlediska nejtěžší. To, že na Marii není hřích, určitě neznamená, že by nebyla člověkem, že by nemusela o svou víru zápolit, že by nemusela podstupovat určité krize. Přechod od úlohy matky podle těla k úloze Matky Páně a první Ježíšovy učednice nebyl rozhodně procházkou „růžovou zahradou“, jak se nám snaží namluvit určitá upadlá a značně kýčovitá mariánská literatura.
Další zmínka o Ježíšově matce se nachází v Mk 6, 3, kde si obyvatelé Nazareta říkají: „Copak to není ten tesař, syn Mariin a příbuzný Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův?“ Maria je tedy uváděna svým jménem a opět je zařazena mezi Ježíšovy příbuzné podle těla. Každopádně platí, že identifikovat muže v Izraeli na základě jména jeho matky nebylo obvyklé. Vysvětlení jsou možná v zásadě dvě: 1. Josef už byl mrtev, a proto Nazareťané hovořili pouze o Ježíšově matce, kterou znali. 2. Evangelista zde dává nenápadně a také neprovokativně najevo svou znalost ohledně Mariina panenského početí a chce naznačit, že Josef nebyl Ježíšovým biologickým otcem. Obě vysvětlení jsou možná a rozhodnout, které z nich je to pravé, není v našich možnostech.


Otázka Ježíšových bratří a sester úzce souvisí s mariologickou tezí o Mariině ustavičném panenství, přesně vzato s panenstvím po porodu.
Jeronýmovo vysvětlení, podle něhož by se mělo jednat o bratry a sestry v širším slova smyslu, tedy o bratrance a sestřenice, rozhodně nesmíme brát na lehkou váhu. I dnes ho mnozí exegeté přijímají jako zcela legitimní možnost vědeckého výkladu. Ve východních církvích se setkáváme s vysvětlením, které nám může připadat poněkud bizarní: mělo by se jednat o Josefovy potomky z prvního manželství. My však nemáme ani nejmenší zprávy o tom, že Josef by si Marii bral jako vdovec. Každopádně platí, že východní církve pevně vyznávají Mariino panenství po porodu. Každému by mělo být pochopitelné, že pokud se na danou věc díváme očima historické vědy, nemůžeme dospět k jednoznačnému závěru.
Chceme-li v takovéto situaci dospět k hlubší jistotě, můžeme použít teologické argumentace, která může spočívat také v odhalování souvislosti Mariina panenství po porodu s ústřední pravdou víry, jíž je tajemství Nejsvětější Trojice. Daná souvislost pak ukazuje na hlubší význam Mariina panenství po porodu, což nám pak zpětně dovoluje uchopit logiku této skutečnosti. Tento typ argumentace je ale srozumitelný a přístupný jen tomu, kdo věří.

Nyní se tedy pokusím velmi stručně takovou argumentaci nastínit.
Jakmile vnímáme Marii jako stvořené zrcadlo, v němž se odrážejí také mateřské rysy první osoby Trojice, pak můžeme konstatovat, že panenství před porodem odpovídá skutečnosti, že Syn v Trojici vychází pouze z jediného principu – z Otce, pročež se zdá být logické, aby i v dějinách spásy vtělený Syn vycházel pouze z Marie. Jestliže v Trojici je Syn jednorozený, pak je opět zcela logické, aby byl jednorozený také v dějinách spásy ve vztahu k Marii.
 – Jestliže jako učedníci zakoušíme Mariinu blízkost v našich tísních a prožitcích duchovních „nocí“, pak je to možné jenom proto, že ona sama touto cestou zrání a sebepřekonání musela projít jako první Kristova učednice.  „Marek nám říká, že dokonce i Maria jakožto tvor, který je Kristu nejblíže, neboť je s ním spjata pouty krve, se musela namáhat, aby se povznesla k hodnotám vyššího řádu. Požadavky poslání jejího Syna jí leckdy přiváděly k tomu, že musela odkládat svůj vlastní a lidsky zcela ospravedlnitelný pohled matky podle těla.“  K tomu by se dal doplnit ještě jeden argument. Jestliže existuje antitetický paralelismus bratři podle těla – bratři podle ducha (srov. Mk 3, 31-35), pak naše duchovní bratrství s Kristem nutně vyžaduje, aby se hovořilo o Ježíšových bratrech podle těla. Jakmile by se totiž mluvilo o Ježíšových bratrancích podle těla, nedalo by se v antitetickém paralelismu hovořit o nás jinak, nežli jako o Ježíšových duchovních bratrancích, což by vyznívalo značně komicky. 

Maria rozhodně není „vtělením první osoby Trojice“ ani „zjevitelka“, protože ona sama zůstává pouze věřící učednicí, skrze niž je zjevováno něco, co ona sama začíná hlouběji chápat až po Velikonocích. Nyní ale panenství před porodem i po porodu přestává být záležitostí asketických spekulací, protože vstupuje zcela plnoprávně do oblasti Božího sebezjevení a sebedarování, čímž se ale přesvědčení víry o daných skutečnostech stává pro samotného věřícího mnohem důvěryhodnější a intelektuálně „stravitelnější“. Marie jako Ježíšova matka v Matoušově evangeliu.
Matouš předřazuje původnímu schématu radostné dvě kapitoly o Ježíšově početí, narození a skrytém životě. Důraz je pochopitelně položen na to, že se naplnila Písma. Jelikož Mesiáš měl být z Davidova rodu, Ježíšův rodokmen ukazuje právě na tento jeho původ (srov. Mt 1, 1-17). Mesiáš se měl narodit v Betlémě (srov. Mich 5, 1-4), a proto se Ježíš také narodil v daném městě. S tím souvisí také Iz 7, 14. Rozhodnout, nakolik se jedná o historická fakta ve vlastním slova smyslu a nakolik o teologickou výpověď, toť z hlediska historicko-kritického bádání otazník.
Nepopiratelné je ale to, že panenské početí Ježíšovo je něco neslýchaného.
Navíc se to Matoušovi nehodí do jeho koncepce, protože vyvstává otázka Ježíšova davidovského původu, když Josef nebyl jeho biologickým otcem. Panenské početí tedy bylo i pro samotného Matouše a pro jeho koncepci čímsi nepohodlným, a proto není pravděpodobné, že by něco podobného pocházelo pouze z mysli svatopisce jako fabulace, která by podpírala tvrzení ohledně Ježíšova Božího synovství. Čteme-li opravdu pozorně první dvě kapitoly Matoušova evangelia, je patrné, že Bůh zde jedná přednostně s Josefem. Maria v tomto vyprávění hraje do značné míry pasivní roli. Každopádně se tu jasně hovoří o panenském početí. Velmi důležitý je, jak již bylo řečeno, Ježíšův rodokmen (srov. 1, 1-17), který ukazuje jednak na pravost Ježíšova lidství, na jeho sepětí s dějinami vyvoleného národa a dějinami světa, na jeho davidovský původ. Periodizace dějin na 3 krát 14 generací od Abraháma po Ježíše nese apokaplyptické rysy. Ježíš je zde ukázán jako naplnění – vyvrcholení dějin. Daný rodokmen pochopitelně sleduje otcovskou linii, nicméně jsou v něm kromě Marie zmíněny některé starozákonní ženské postavy. K našemu překvapení to ale nejsou třeba Sára a Rebeka, nýbrž Tamara, Rachab, Rút a manželka Chetity Uriáše. Co spojuje tyto ženy?
Jeroným měl za to, že společným jmenovatelem je hříšnost těchto žen. Luter poukazoval na to, že to byly cizinky. Někteří moderní autoři hovoří o tom, že tyto ženy počaly z ne zcela regulérního spojení s mužem. Ani jeden z výkladů není bez problémů. Zdá se, že to hlavní, nač se poukazuje, by mohlo být nepředvídatelné Boží působení, který dokáže přivádět k naplnění svůj záměr spásy i navzdory lidské slabosti.
Vrcholem tohoto působení Božího by pak bylo početí Krista v Mariině lůně jako symbol nového stvoření a nápravy hříchu. Na tomto místě si dovolím připojit ještě jeden postřeh, který opět souvisí s paralelismem mezi Marii a první osobou Trojice. Zmíněný postřeh doplňuje to, co jsem o tomto paralelismu napsal dříve. Ačkoli je Maria uvedena v Ježíšově rodokmenu jako matka, není nám sděleno zhola nic o jejím původu. Jako velmi důležitá postava biblického děje je tak v zásadě někým „bez původu“, což by tajemně odpovídalo rozlišující známce Boha Otce, který je v imanentní Trojici bez původu na rozdíl od Syna, jenž má původ v Otci, a na rozdíl od Ducha svatého, jenž má primárně původ v Otci a odvozeně v Synu.

Tento paralelismus jistě nemá nic co do činění s úmyslem lidského pisatele Matoušova evangelia, nicméně se jedná o velmi zajímavou shodu mezi údajem Písma a následnou trinitární teologií. Zmíněný paralelismus mezi Marií a tajemstvím první osoby Trojice určitě není konstruktem lidské mysli, protože svatopisci neznali rozvinutou trojiční teologii pozdějších staletí. Tato teologie se zase rozvinula bez ohledu na tajemství Mariina panenství a na to, že v Novém zákoně není uveden její původ. Navzdory tomu ale tato souvislost existuje a je uchopitelná.
Další zmínka o Ježíšově matce se nachází v Mt 12, 46-49, kde Matouš v zásadě přebírá Mk 3, 31-35, aniž by však předřazoval to, co nacházíme v Mk 3, 20-21. Máme tedy před sebou opět schéma antitetického paralelismus: rodina podle těla – rodina podle ducha. Zároveň je ale tento antitetismus poněkud změkčen.  Dílčí hodnocení Již v redakčně nejstarších novozákonních spisech nacházíme velmi významné zmínky o Ježíšově matce, jež jsou spjaty především s Kristovým integrálním lidstvím a začleněním do dějin spásy a světa. Maria je těsně spjata s tajemstvím vtělení. Není vyloučeno, že ve 4. kapitole listu Galaťanům, který pochází již z počátku padesátých let prvního století, se setkáváme s čímsi, co bychom mohli definovat jako implicitní mariologie s náznakem stěžejních témat, která budou rozvinuta v pozdějších staletích. Pokud se jedná o četbu Mariiny role, pak u Marka a Matouše převládá antitetický paralelismus: příbuzenství podle těla – příbuzenství podle ducha.

Rozhodně nesmíme opomíjet sdělení zmíněných evangelistů, kteří nám ukazují Marii jako historickou postavu bojující o svou víru. Je evidentní, že to, co bylo řečeno, nevyhnutelně volá po kompletaci o poměrně rozvinutou a bohatou mariologii obsaženou v Lukášově evangeliu (srov. 1. a 2. kapitola) a také o to, co bychom mohli definovat jako mystické prvky vnímání Mariina tajemství, s nimiž se setkáváme v Janově evangeliu (2. a 19. kapitola).
 
Příbuzné odkazy
· Více Katolicismus
· Novinky od Stepan


Nejčtenější článek Katolicismus:
TRIDENTSKÝ KONCIL VERSUS BIBLE


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 0
Hlasů: 0

Prosím, ohodnoť tento článek:

Vynikající
Velmi dobrý
Dobrý
Průměrný
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Katolicismus

Podobná témata

Doporučené odkazy:

Biblická apologetika

Michaela Křivánková - Portrétní fotografie


Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Stručný nástin biblické mariologie I." | Přihlásit/Vytvořit účet | 80 komentáře | Prohledat diskusi

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pondělí, 13. květen 2013 @ 15:30:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tento člověk vychází ze špatného předpokladu - co si představoval za slovy Písma pisatel a co dnešní člověk. Nezáleží totiž ani na tom co si myslel o těch slovech pisatel, ani co si myslí dnešní člověk. Záleží na tom, co si o těch zapsaných slovech písma myslí Bůh a co chce skrze ně říci všem lidem. C.V. Pospíšil předem věděl co chce z Písma vyčíst a tak si ho přizpůsobil k obrazu svému. Polehčující okolností pro něj je, že už vycházel ze zcestných myšlenek jeho předchůdců. Jen je jinak podal.Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 13. květen 2013 @ 16:08:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Maria je ale druhou nejčastěji zmiňovanou postavou Nového zákona po Petrovi, pochopitelně pomineme-li samotného Krista.

Nějak jsem to blíže nezkoumal, ale mám takový dojem, že to není pravda. Myslím, že o apoštolu Pavlovi je psáno mnohem více.Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Jan21 v Pondělí, 13. květen 2013 @ 19:17:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je to tak. Maria, matka Ježíše, je zmiňována jen v evangeliích, hlavně v souvislosti s narozením  Ježíše (Matouš, nejvíc Lukáš) celkem asi 10 krát a v jiných souvislostech asi 5 krát a ve Skutcích jedenkrát, v epištolách ani jednou. Apoštol Pavel celkem 182 krát, Ježíš Kristus asi 1000 krát.

Maria je ale první a nejčastěji  zmiňovanou osobou v KC, v mnoha případech (v lidové zbožnosti) pouze jedinou. Je jí vzdávána božská úcta zejména prostřednictvím modlářských objektů (sochy, sošky, obrazy, obrázky) a přisuzovány božské atributy, zatímco Ježíš je stejně nedostupný a vzdálený, jak pro muslimy Allah, přísný soudce, jehož musí jeho matka chlácholit, případně zůstává jako bezmocné mimino v náruči madony nebo mrtvola visící na kříži. Tato její funkce není v bibli zmíněna ani jednou. Je pozdějším výmyslem KC a nejdůležitější součástí katolické zbožnosti (kromě eucharistického Krista -proměněné hostie). 


]


Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Úterý, 14. květen 2013 @ 06:21:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."celkem asi 10 krát a v jiných souvislostech asi 5 krát a ve Skutcích jedenkrát"...

Ježíšova matka je zmiňována v NZ 21x přímo jménem.  Což je ale minimum, poněvadž Písmo o ní hovoří i jinak. Zkus si najít třeba spojení: matka Pána; Ježíšova matka a pod;


Např:
Třetího dne pak byla svatba v Káně Galilejské a byla tam Ježíšova matka.
Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci.
A když došlo víno, řekla Ježíši jeho matka: "Nemají víno."
Ježíš jí řekl: "Ženo, co mám já s tebou? Moje hodina ještě nepřišla."
Jeho matka řekla služebníkům: "Udělejte, cokoli by vám řekl."


U Ježíšova kříže však stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdaléna.
Když tedy Ježíš spatřil matku a učedníka, kterého miloval, jak tam stojí, řekl své matce: "Ženo, hle, tvůj syn."
Potom řekl tomu učedníkovi: "Hle, tvá matka." A od té chvíle ji ten učedník přijal k sobě.]


Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Úterý, 14. květen 2013 @ 06:28:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."celkem asi 10 krát a v jiných souvislostech asi 5 krát a ve Skutcích jedenkrát"...

Ježíšova matka je zmiňována v NZ 21x přímo jménem.  Což je ale minimum, poněvadž Písmo o ní hovoří i jinak. Zkus si najít třeba spojení: matka Pána; Ježíšova matka a pod;


Např:
Třetího dne pak byla svatba v Káně Galilejské a byla tam Ježíšova matka.
Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci.
A když došlo víno, řekla Ježíši jeho matka: "Nemají víno."
Ježíš jí řekl: "Ženo, co mám já s tebou? Moje hodina ještě nepřišla."
Jeho matka řekla služebníkům: "Udělejte, cokoli by vám řekl."


U Ježíšova kříže však stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdaléna.
Když tedy Ježíš spatřil matku a učedníka, kterého miloval, jak tam stojí, řekl své matce: "Ženo, hle, tvůj syn."
Potom řekl tomu učedníkovi: "Hle, tvá matka." A od té chvíle ji ten učedník přijal k sobě.


Maria stála při Ježíšovi na celé jeho životní cestě - od Betléma až pod kříž.]


Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 14. květen 2013 @ 08:57:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pro toho kdo alespoň jednou četl nebo slyšel modlitbu Zdrávas Maria nebo celý Růženec je představa toho že by přitom nebyl zmiňován Pán Ježíš dost tragikomická.]


Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Jan21 v Středa, 15. květen 2013 @ 07:01:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vám stačí jen mimochodná zmínka o Ježíši jako o "požehnaném plodu Mariina života", který zakrněl dva tisíce let v náručí madony jako bezmocné mimino? To je pro vás celé evangelium? Nic jiného se nikdo z holého růžence nedozví, i když to mantrujete stokrát.  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: noname v Čtvrtek, 16. květen 2013 @ 12:59:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jane,
také jsi plod své matky své matky a nezdá se, že by jsi byl miminko - zda jsi zakrněl duchovně, jak si právě naznačil -  na to si odpověz sám.
H.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 16. květen 2013 @ 13:16:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Něco podobného říkali komunisti když chtěli nahradit Ježíška dědou Mrázem. Že už prý vyrostl, je plný síly, má krásný plnovous a díky vítězství revoluce už není takový chudák, aby musel ležet nahý na slámě ve chlévě, kam strkají děti proletářů buržousti. Má dobré boty, kožich, beranici a nůši plnou dárků.

Nadílku od Ježíška vymyslel mimochodem Martin Luther. Cca 1500 let po Kristu.]


Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 13. květen 2013 @ 17:12:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Člověk který miluje svou pozemskou matku a žije spolu s ní ve  stejném domově je vždycky v dobrém slova smyslu poněkud předpojatý.  I když mu dá nahlédnout do svého křestního listu, který jako důkaz nepotřebuje. O nebeské Matce to platí stonásobně. Nikdy jí nemůžeme dost vynachválit, dostatečně jí poděkovat a projevit vděčnost. Za to co pro nás dělá dnem i nocí. Ani jí dost často neprosíme a necháváme tak její obětavou lásku ležet ladem.  Neděkujeme Bohu že nás učinil jejími dětmi. Měli bychom se polepšit, s pomocí Boha a svaté Církve. S přehnanou úctou jsem se ještě nesetkal.

Láska nemůže být nestranná a nepředpojatá.
Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 13. květen 2013 @ 17:55:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Poutnicku poutnicku, ty nenapravitelný modláři.  Žádná nebeská Matka neexistuje.
Bůh nikoho na tomto světě neučinil dítětem nebeské matky.


]


Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 14. květen 2013 @ 08:59:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč si tedy podle Vás říkal Pán Ježíš syn člověka ?  Kdo je asi ten člověk ?]


Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Úterý, 14. květen 2013 @ 09:42:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš byl synem člověka jen podle těla. Podle ducha byl a je a stále bude synem Boha Otce. To co nás zachraňuje pro věčný život je jeho Duch a ne jeho tělo. Jeho pozemské tělo bylo stvořeno v lůně Marie pro jednorázový úkol - zaplatit výkupné za naše hříchy a vykoupit nás tak z moci smrti. Synem člověka je v NZ nazýván jen do smrti jeho pozemského těla. Po vzkříšení je nazýván pouze Synem Božím. Takže termín bohorodička je naprosto nesmyslný a vychází ze špatného pochopení písma, nebo dokonce ze záměrného překroucení písma.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 14. květen 2013 @ 10:40:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pán Ježíš byl a je Bůh i Člověk. V plném božství a v plném lidství. Do Nebe k Otci odešel se svým svatým  Tělem. Podobně jako Panna Maria, praotec Henoch a svatý Eliáš. I my budeme jednou vzkříšeni v těle. Pokud bychom považovali Kristovo tělo za jednorázovou a překonanou záležitost tak bychom tím popřeli mimo jiné i celou Novou smlouvu. Popřeli bychom tím že nám dává své svaté Tělo k jídlu a Krev k pití, abychom měli věčný život.

Pannu Marii nazýval Pán Ježíš matkou tady na zemi a nazývá jí tak i teď.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Úterý, 14. květen 2013 @ 11:16:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poutnicku, přečti si 1. Korintským 15,35-50. Pak nebudeš říkat takové hlouposti. Maria dala Ježíšovi smrtelné tělo, které na kříži zemřelo. To bylo BOHEM, a ne Marií, při vzkříšení proměněno na nesmrtelné nebeské, čili duchovní tělo. S tímto novým nebeským tělem nemá Marie nic společného, neboť nevládne mocí Ducha svatého, který Ježíše vzkřísil z mrtvých tak jako vzkřísí těla těch, co patří Pánu Ježíši. A ta vaše eucharistie je tudíž ten největší podvod na nebožácích, jako jseš Ty a ostatní co tomu věří, jaký se satanovi povedl. Marie je obyčejná smrtelnice a služebnice Páně jako každý, kdo Pánu upřímě slouží, akorát měla velmi specifický úkol - dobrovolně přijmout od Boha dar početí bez mužského přičinění. Pak už jen vychovávala dítě jako každá jiná matka. To že prospíval na těle i na duchu byla především zásluha Boha a ne její. Ona dokonce nějaký čas nevěřila, že je Boží Syn a měla ho za pomateného. Takto realisticky popisuje Marii písmo. Ty vaše svatouškovské řečičky kolem ní jsou jen pohádky pro naivní lidi. Jsem pevně přesvědčen, že vaším adorováním jí samé a stavěním ji do role matky Boha a královny nebes, ji působíte tu největší bolest, protože se musí před Bohem stydět za to, že jí vzdáváte slávu, která patří pouze Bohu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 14. květen 2013 @ 11:39:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jako každá jiná matka ? Dovedete si představit že byste měla snášet jen kousek toho co ona ? Nemluvě o některé ze sedmi hlavních bolestí ?  Simeonovo proroctví celoživotního utrpení při slavnostním obětování Otci, útěk do Egypta, třídenní ztrátu, křížovou cestu, smrt na kříži ? Že byste držela Jeho zmučené a mrtvé tělo na klíně a omývala krvavými slzami Jeho rány ? Že byste ho položila do hrobu a uviděla až po vzkříšení ? Kdybyste se měla spolu s ním modlit za ty kteří Ho přibíjejí na kříž ? Člověk by přeci spíš čekal pohodlí a bezpečí, když porodil samého Boha ?  Místo jednoho nekončícího ponížení a urážek. Kdyby lidé ještě za 2 000 let popírali Eucharistii a tvrdili že jste ho měla za blázna.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Úterý, 14. květen 2013 @ 13:11:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poutnicku, Ty jsi snílek, který nezná písma a nebo jejich sdělení ignoruje. Takových matek, které trpěly při mučení a smrti svých dětí, jsou na světě statisíce a to díky režimům podobným vládě ŘKC - násilným ideologiím. Ježíš také zemřel kvůli násilnému náboženskému režimu. Také mnoho matek zemřelo a jejich děti se musely na to dívat, protože je ŘKC prohlásila za čarodějnice a upálila je před zraky jejich rodin. Já být vámi, tak bych se za tu vaši organizaci hluboce styděl a nechtěl s ní mít nic společného.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 14. květen 2013 @ 13:25:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Něco podobného občas říkají nepřátelé Boha a Církve i o samotném Pánu Ježíšovi. Nebo spíš jenom naznačují pokud chtějí „oslovit“  mimo jiné i věřící a otřást jejich vírou a zpochybnit kříž. Že mnozí lidé s odpuštěním trpěli déle a více a že jich bylo mnoho.

Ať je jim Bůh milostiv, stejně jako Vám i nám.]


Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Úterý, 14. květen 2013 @ 14:59:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."To co nás zachraňuje pro věčný život je jeho Duch a ne jeho tělo"...


Neprotiřečíš si trochu?

Nezachránilo nás pro věčnost právě Ježíšovo lidství přibité na kříži?


Termín "Bohorodička" je titulem především christologickým. Ale to bys nesměl být líný se seznámit s historickým vývojem christologie. Pak nechápeš souvislosti a důsledky a chováš se jako umíněný hlupák.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Úterý, 14. květen 2013 @ 20:52:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vývoj té vaší christologie mne nezajímá. Tato drzá a hloupá "věda" vás přivedla akorát k modloslužbě při spoléhání na Marii místo Otce a Ježíše. Můžeš to okecávat jak chceš, ale slovo bohorodička jasně říká, že věříte, že Marie porodila Boha. Což je naprostý nesmysl, protože stvoření nemůže porodit stvořitele. Marie porodila pouze jeho lidství a ne božství, to pochází pouze z Boha Otce. Asi si to neuvědomuješ, i když se tu stavíš za moudrého, ale vy se tím nazýváním Marie bohorodičkou šíleně rouháte a zbytečně jí přivádíte do rozpaků a bolesti z toho, že slávu která patří pouze Bohu, dáváte jí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Středa, 15. květen 2013 @ 08:12:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Tato drzá a hloupá "věda""...


Vývoj "naší " christologie je dějinami katolické církve - skutečnými dějinami skutečné církve, která své palčivé otázky praktické víry řešila na sněmech, po vzoru apoštolů (Sk 15,6).
I náš rozum pochází od Boha a je tedy zcela legitimní ho v životě používat...."Marie porodila pouze jeho lidství a ne božství, to pochází pouze z Boha Otce."...

Kristovo božství má svůj původ pouze v Otci. Marie však porodila Krista už i s jeho božstvím, pocházejícím z Otce.

Proto je nazývána Bohorodičkou.


Krista v jeho lidství a v jeho božství nelze rozdělit na dvě různé části, jak to zde předvádíš ty.

Kristus ve svém božství i lidství tvoří celek. Je snad Kristus rozdělen? Nenarodil se snad Kristus už jako Bůh?


]


Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 14. květen 2013 @ 10:44:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dítětem nebeské Matky učinil Pán ježíš Kristus svatého Jana Evangelistu a celou svou Církev.]


Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 14. květen 2013 @ 17:47:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ale kdepak. Jak jsi na to přišel?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Úterý, 14. květen 2013 @ 20:40:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Maria je matkou Krista v jeho lidství.My jsme (pokristěním ve křtu - Gal 3,27) bratři Krista v jeho i našem lidství.

(Žd 2,11)
Neboť Ten, který posvěcuje, i ti, kteří jsou posvěcováni, jsou všichni z jednoho. Proto se nestydí nazývat je bratry, ...

Logicky nemůžeš přece být bratrem Krista a zároveň nemít Marii za matku!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 14. květen 2013 @ 20:55:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
človek žasne čo všetko sa dá ospravedlniť a vyčítať s písma.

píšeš:
Maria je matkou Krista v jeho lidství
to je pravda...

píšeš:
My jsme (pokristěním ve křtu - Gal 3,27) bratři Krista v jeho i našem lidství. 
to je rímsko katolícky blud...my sme bratia v Kristu podľa Ducha...nie podľa tela

píšeš:
Logicky nemůžeš přece být bratrem Krista a zároveň nemít Marii za matku!
celkom logicky som bratom Krista v Duchu svätom...z Máriou nemám nič spoločné ani v Duchu ani v tele...

ivanp]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Středa, 15. květen 2013 @ 07:59:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."celkom logicky som bratom Krista v Duchu svätom...z Máriou nemám nič spoločné ani v Duchu ani v tele..."...


Tím samým Duchem, ve kterém jsi bratrem Krista, byla naplněna i jeho matka Maria. Právě Duch zde vytváří nové příbuzenství v našem lidství - novotu života (Ř 6,4).

Každopádně platí, že pokud by byl přijat neúplný člověk, pak by byl neúplný Boží dar, protože by nebyl spasen celý člověk.

Principiálně se tedy jedná o logiku, na níž staví vyhraněná christologie Logos - sarx.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 14. květen 2013 @ 21:40:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ale můžu. Já mám Marii za sestru, která už mě předešla.

Marii nemám za matku a matku Marie nemám za babičku.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Středa, 15. květen 2013 @ 07:51:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejsi pokrevně (podle těla) spřízněn s Kristem, proto tvé úvahy o Mariině matce jsou zcestné. Navíc Marii nám Písmo představuje bez původu (podobně jako třeba Melchisedecha).

Stali jsme se Kristovými bratry v jeho i našem lidství mocí Ducha svatého, pokristěním ve křtu. Jen proto se spasení může týkat i našich těl.Řehoř Naziánský to vysvětluje takto:

Vždyť to, co není přijato, není spaseno; na druhou stranu to, co bylo spojeno s Bohem, bude spaseno.


Srovnej také Ř 6,3-8.


Naše příbuzenství s Kristem je skrze Ducha svatého. Skrze Ducha máme také Marii za matku, jak je vysvětleno v článku.

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Středa, 15. květen 2013 @ 09:22:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nezlob se oko, ale matláš to všechno dohromady bez ladu a skladu a je vidět, že ta vaše christologie Ti udělala v hlavě akorát zmatek. Pán Bůh nám dal sice rozum, ale i ten rozum, pokud není veden Duchem svatým, slouží hříchu. Říkáš, že jsme bratři s Kristem i tělem. Chceš říct, že i Ježíš měl oblečeno tělo hříchu? Slyšel jsi někdy věty: říkám vám bratři, že tělo a krev nemůže mít podíl na království nebeském; nebo:první člověk byl z prachu země, druhý člověk sám Pán z nebe. Jaký byl ten z prachu země, takoví jsou i ti pozemští, a jaký je ten nebeský, takoví i nebeští. Přečti si celou 15. kapitolu 1. Korintským a jestli ti aspoň trochu funguje rozum, tak pochopíš, že mluvíš nesmysly. Ježíš má nyní nebeské tělo, kdežto my pozemské z prachu země, podléhající smrti. Bůh vzkřísil Ježíše skrze DS a stejným způsobem budou vzkříšeni ti, kdo se znovuzrodili z DS - 8.kap. Řím. Jak tedy my můžeme být Ježíšovými bratry podle těla? Jediné co s ním máme společné, je Duch. Pavel říká jasně, že už neznáme Ježíše podle těla , ale pouze podle Ducha. A jak jsi přišel na to, že Marie je naší matkou podle ducha? To už ve světle písma vůbec nechápu, protože je jasné, že pozemský člověk nemůže rodit ducha. Ducha dává pouze Bůh Otec, protože Bůh je duch. Kdybys místo těch vašich spisků četl raději bibli a upřímě se modlil za správné porozumění z Ducha, nemusel bys tak psát takové hlouposti a urážet Boží slávu báchorkami o Marii.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 16. květen 2013 @ 06:11:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..Chci však, abyste věděli, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista Bůh.
Každý muž modlící se nebo prorokující s pokrytou hlavou hanobí svou hlavu.
Také každá žena modlící se nebo prorokující s nezahalenou hlavou hanobí svou hlavu; vždyť je to jedno a totéž, jako kdyby se oholila.
Jestliže se totiž žena nezahaluje, ať se také ostříhá. Je-li však pro ženu hanba, aby se ostříhala nebo oholila, ať se zahaluje.
Muž si ovšem nemá zahalovat hlavu, neboť je obrazem a slávou Boží, žena však je slávou muže.
Vždyť muž není z ženy, ale žena z muže .....


Takto nějak vypadá logická argumentace. A ty bys ji prohlásil za zmatek v hlavě?

..."Jak tedy my můžeme být Ježíšovými bratry podle těla?"...

Jestli Ježíš nepřijal to samé lidské tělo, které máme i my, nemohli bychom být spaseni.

Vždyť to, co není přijato, není spaseno; na druhou stranu to, co bylo spojeno s Bohem, bude spaseno.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 16. květen 2013 @ 06:40:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."tělo a krev nemůže mít podíl na království nebeském"...

Smysl celého textu (v 35-50) je tento:
Když se zaseje do země semeno, vyroste rostlina. Ale jen proto, že zrno napřed odumře, tj. ztratí svůj tvar (srv. J 12,24). Rozsévač zasévá ne už tu rostlinu, nýbrž jen semeno a z něho pak vyroste stonek (tělo), jak určil Bůh při stvoření. Onen stonek má jiné vlastnosti než zrnko, z něhož vypučel. Podobně i mrtvé tělo (semeno) odumře a pak je Boží moc přemění v tělo oslavené (rostlinu). To bude mít jiný vzhled, než původní tělo mrtvé, ačkoli je to tělo téhož člověka. Tělo živočišné (pozemské) je na zemi podrobeno živočišnému řádu: zrození, živení, růstu a pod.... a často je na překážku duchovnímu životu. Všechny tyto nedokonalosti po smrti přestanou, až Bůh dá našemu tělu věčnou slávu. Pak je bude úplně ovládat naše společenství s Duchem svatým: bude "zduchovnělé". Oslavenému tělu se tak dostane některých vlastností ducha a nebude už podrobeno zákonům hmoty.


Adam byl stvořen na zemi a jeho tělo bylo vzato z hlíny. Ježíš však už před vtělením byl u Boha jako Boží Syn. Když pak přijal tělo, měl ihned právo na nebeskou slávu. Je tedy nebeský svým původem. Kdyby za nás Kristus nezemřel, i tak by on sám měl právo na nebeskou slávu. My však ne. On vzal naše viny na sebe a nyní my (pokristěním ve křtu) přijímáme jeho nebeskou identitu Božího dítěte.
Adam dal celému svému potomstvu pozemské tělo, určené ke smrti. Kristus však dá svým věřícím tělo nové, nesmrtelné.

Do věčné blaženosti (do božího království v jeho dokonalém vyvrcholení v nebi) se nehodí tělo nedokonalé a slabé, podrobené utrpení a smrti, člověk, jak je ("tělo a krev"). Může tam vstoupit jen tělo zduchovnělé, proměněné.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 15. květen 2013 @ 10:06:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Věřím že se to vzájemně nevylučuje. Svatá Anna jako babička Ježíše Krista je  babičkou Církve i mojí a zároveň matkou a sestrou. Vyvolený národ se s bližším určením příbuzenských vztahů zbytečně nezatěžoval. Rozlišovali jen otce a matky, bratry a sestry, syny a dcery a vztahovali to zároveň i  na celý národ, kmen nebo vesnici.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Středa, 15. květen 2013 @ 13:16:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poutnicku, Ty jsi exemplární případ toho, co dokáže s rozumem člověka udělat katolická ideologie. Kdyby to nebylo k pláči, bylo by to k smíchu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: noname v Středa, 15. květen 2013 @ 21:34:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Ty jsi exemplární případ toho, co dokáže s rozumem člověka udělat katolická ideologie"

S trochou humoru, by šlo Bylino něco podobného říci i o tobě, také jsi v zajetí své (nekatolické) ideologie a snad právě proto ti to tak u jiných vadí. :-)

Víra není ideologie, ve víře se můžeme vzájemně rozcházet, být namyšlení a pak používat slova o ideologii k sražení partnera a tak získat pocit vlastní výjimečnosti  a nebo se pokusit pokorně si přiznat, že mohou být různé výklady i poznání, že naše poznání není a nikdy nebude (v tomto čase) dokonalé a že se jen můžeme snažit respektovat názor a víru druhého.
 Bůh nás vidí určitě jinak, než my sami sebe i když si tu své myšlení o sobě podepíráme citacemi Písma. Buďme tedy spíše pokorní před vírou, přesněji před poznáním bližního člověka a výkladem Jeho slova. I když po čtení některých příspěvků bych řekl, že i slovo bližní dělá mnohým problém. A to nemluvím o o tom, koho někteří považují či nepovažují za bratra v Kristu. 
Je moc smutné, když se na křesťanských stránkách mají křesťané potřebu  se vzájemně urážet, znevažovat a tak dále, jak si kdo doplní podle sebe. Jestliže naše slova, která tu pronášíme o druhých, jsou  skutečným obrazem naší víry - pak máme co napravovat.
Mějme prosím na paměti Ježíšova slova a Jeho modlitby o jednotě, ( lze dohledat v Janově evangeliu)  co si pod těmito slovy představujeme? Je skutečně Kristus tím, co nás spojuje ? Snažíme se o to, aby Kristus byl oním spojujícím článkem ?

Honza


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 15. květen 2013 @ 21:50:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Opět nic nového pod sluncem - New Age bramboračka. Bsjo rovno. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: noname v Středa, 15. květen 2013 @ 22:08:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V čem prosím rosmano, zkus být konkrétní, pokud to zvládneš - snad po tobě nechci příliš a děkuji za vlídnou odpověď.
H.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 15. květen 2013 @ 21:07:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Církev žádné babičky ani matky nemá, to si poutnicku zapamatuj.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 15. květen 2013 @ 21:02:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ne oko.
  • A on, který posvěcuje, i ti, kdo jsou posvěcováni, jsou z téhož Otce. Proto se nestydí nazývat je svými bratry, když říká:
  • 12‚Budu zvěstovat tvé jméno svým bratřím, uprostřed shromáždění tě budu chválit.‘
  • 13A jinde praví: ‚Také já svou důvěru složím v Boha.‘ A dále: ‚Hle, já a děti, které mi dal Bůh.‘

Jsme bratry Ježíše kvůli Otci.  To nemá s Marii nic společného. 
I Marie byla ta posvěcována Ježíšem, z téhož Otce. Proto v duchovním smyslu se Ježíš ji také nestydí nazývat svou sestrou.I Marie je tím dítětem, které Ježíši dal Bůh. A tím pádem naší sestrou.

2 Kor 5,16:A tak od nynějška nikoho neznáme podle těla. Ačkoli jsme i znali Krista podle těla, nyní ho již takto neznáme.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 16. květen 2013 @ 06:55:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."jsme bratry Ježíše kvůli Otci.  To nemá s Marii nic společného"...


K čemu se tedy Ježíš vůbec musel narodit z Marie?
Srovnej si to:
(Gn 22,17-18)
Nesmírně ti požehnám a nesmírně rozmnožím tvé símě - jako hvězdy na nebi a jako písek na břehu moře. Tvé símě ovládne brány svých nepřátel
a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny pronárody země, protože jsi uposlechl můj hlas."Jen v Ježíšově lidství (z Marie potomek Abraháma) se nám mohl Boží Syn přiblížit natolik, aby nás ve smrtelném těle (mimo hříchu stejném jako máme my) vykoupil z prokletí smrti a nabídl nám svou vlastní identitu Božího Syna. Pokristěním ve křtu se stáváme Bohem uznanými dětmi a získáváme právo na dědictví věčného života...."Ačkoli jsme i znali Krista podle těla, nyní ho již takto neznáme."...

Je vysvětleno v komentáři výš.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 16. květen 2013 @ 15:22:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."jsme bratry Ježíše kvůli Otci.  To nemá s Marii nic společného"...
K čemu se tedy Ježíš vůbec musel narodit z Marie?


Vypadá to oko, že se ti ten argument nezdá.


Zopakuji tedy ještě jednou to, co tvrdí Písmo:
  • A on, který posvěcuje, i ti, kdo jsou posvěcováni, jsou z téhož Otce. Proto se nestydí nazývat je svými bratry, když říká:
  • 12‚Budu zvěstovat tvé jméno svým bratřím, uprostřed shromáždění tě budu chválit.‘
  • 13A jinde praví: ‚Také já svou důvěru složím v Boha.‘ A dále: ‚Hle, já a děti, které mi dal Bůh.‘
Ježíš se nás nestydí nazývat svými bratry proto, že jsme z téhož Otce.

Jsme bratry Ježíše kvůli Otci.  To nemá s Marii nic společného. Tvoje otázka k čemu se tedy Ježíš vůbec musel narodit z Marie je v této věci zcela bezpředmětná. Rozhodně ne proto, aby se nás Ježíš nestyděl nazývat svými bratry. 
K čemu se tedy Ježíš vůbec musel narodit z Marie?
Proto, aby přijal lidské tělo. Ježíš měl trpět za naše hříchy v lidském těle. Proto se musel narodit z ženy, aby měl lidské tělo. Ale ne proto, aby se nás nestyděl nazývat svými bratry. Ten důvod bratrství je v tom, že jsme z téhož Otce.

I Marie byla ta posvěcována Ježíšem, z téhož Otce. Proto v duchovním smyslu se Ježíš ji také nestydí nazývat svou sestrou.
I Marie je tím dítětem, které Ježíši dal Bůh. A tím pádem naší sestrou.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 16. květen 2013 @ 22:15:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Ježíš se nás nestydí nazývat svými bratry proto, že jsme z téhož Otce."...


Aby se Boží Syn mohl stát našim bratrem, musel přijat naše lidství. Přijal ho z matky Marie. Potom vzal všechny hříchy světa na sebe a za nás se obětoval. Pro tyto Kristovy zásluhy my milostí dostáváme dar spasení  - identitu Božího Syna ve křtu, kdy starý člověk spolu s Kristem umírá a je spolu s Kristem pohřben - je také spolu s Kristem hned vzkříšen do života v novosti (Ř 6,4), do života Božího dítěte.

My můžeme být z téhož Otce jenom proto, že jsme ve křtu oblékli Krista (Gal 3,27), stali se kristovci. Nepokřtěný člověk není z téhož Otce jako Kristus, není Kristovým bratrem, není dítětem Božím.


Ale aby se toto všechno mohlo naplnit, musel Boží Syn nejdřív přijat naše lidství a přinést oběť za naše hříchy. Tím pro nás otevřel cestu k nebeskému Otci.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: helena v Pondělí, 20. květen 2013 @ 11:47:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
z Marie náš PÁN nemá NIC,

natož její hříchy, neb ON bez hříchu se stal tělem!

To je ten celý váš římský guláš s potřebou královny matky, jděte prosím již do háje zeleného, drazí nenapravitelní bludaři!]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 20. květen 2013 @ 13:45:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."z Marie náš PÁN nemá NIC"...


Opravdu?

K čemu ji tedy vůbec potřeboval?  A jak jinak se stal Ježíš potomkem Abrahamovým?
Hospodin říká Abrahamovi:
('Gn 22,18)
 ... ve tvém potomku dojdou požehnání všechny pronárody země, protože jsi uposlechl mého hlasu..Všechny pohanské pronárody došly požehnání skrze Ježíše Krista.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: helena v Pondělí, 20. květen 2013 @ 15:08:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
milé Oko,

Spasitel je BŮH a TEN je bez OTCE a bez MATKY, to, že se Pán Kristus narodil do lidské rodiny, neznamená, že měl lidskou hříšnou krev, od Marie! ON mělo svatou krev, která Tebe i mne spasila Oko!

To, že nám se narodil SYN Boží jako člověk, neznamená, že potřeboval lidskou matku, a rodinu, ale měl Marii jako matku, která HO porodila, abychom my se stali členy Boží rodiny, protože ON je prvorozený z nás /duchovních/ bratří a počátek prvorozený z mrtvých, všeho stvoření

 Koloss 1,15.18;

Ta plnost Božství Kristova nebyla z Marie, ale byla jen a jen Boží!]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologi (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 20. květen 2013 @ 20:41:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Heleno.  Trošičku v tom máš zmatek.


..."To, že nám se narodil SYN Boží jako člověk, neznamená, že potřeboval lidskou matku, a rodinu, ale měl Marii jako matku, která HO porodila,"...


Měl - li se Boží Syn narodit jako člověk, jako potomek Davidův (a Abrahámův), musel nutně mít jejich lidské geny! Jinak by to přece nebyl jejich potomek a Boží slib Abrahámovi i Davidovi by byl obyčejnou lží. Ale Bůh nikdy nelže!
..."Spasitel je BŮH a TEN je bez OTCE a bez MATKY"...

Sám Spasitel o sobě svědčí na mnoha místech v Písmu, že má nebeského Otce.
Věčný Boží Syn bez počátku i bez konce se narodil jako člověk z panenské matky Marie. Jako člověk má tedy lidskou matku, jako Boží Syn má svůj původ (nikoli však počátek v čase) v nebeském Otci.
To tvé nešťastné zarputilé unitářství!

Bůh je jedna bytost se třemi samostatnými vůlemi, které charakterizují osoby i jejich jednání, které jsou však vždycky v jednotě konání a kde působí jedna božská osoba, tam působí bezpodmínečně i další dvě.

Člověk, jako obraz Boha má také více vůlí ("osob"), které však vlivem dědictví po Adamově hříchu nejsou v jednotě: touhy těla zápasí s touhami ducha (Ř 7. kap).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mario (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: helena v Úterý, 21. květen 2013 @ 09:36:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ahoj Oko,

o unitářství toho moc nevíš, když mě pokládáš za unitářku! Unitáři, jak víme, neuznávají Božství Krista, ale já Ti léta čtu, že nám se zjevil Bůh v těle! I Tim 3,16;

Z rodu Davidova, není o lidských genech, neb jak jistě i Ty víš, David byl vrahem!

Nám se narodil SYN Boží, protože žádný obyčený člověk nemá svatou krev, která by mohla SPASIT!

OTEC nebeský, je zásadně duchovní pojem, a Otce máme v Kristu Ježíši, a tak to bylo i s NÍM, protože Bůh je DUCH, není to nějaký lidský spermiový základ, moje milé materialistické OKO! Vysvětlovat Božství římanovi je jako přenášení pytlů cemetu do 5.tého bez výtahu...

To co se stalo Marii a v Betlehem byl zázrak a s genetikou vajíčka a spermie to tedy nemá NIC! Tak, kdo z nás má zmatek?

PÍSMO SV bude mít vždy přednost před římsko katolickými mariánskými výmysly!  ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické m (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Úterý, 21. květen 2013 @ 12:29:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jestli by Kristus nepřijal stejné tělo jako my, nemohli bychom býti spaseni. Stále platí, že co by nebylo Božím Synem přijato, nemohlo by být ani spaseno (nemohlo by se s Kristem identifikovat skrze křest, nemohlo by obléknout Krista).


A tvrdíš - li, že Ježíš nebyl potomkem Davidovým, prohlašuješ Boha za lháře.

Být vrahem se nedědí v genech.


..."OTEC nebeský, je zásadně duchovní pojem, a Otce máme v Kristu Ježíši"...


Otec není Synem!


(Žd 1,5)
Komu kdy z andělů Bůh řekl: ‚Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil!‘ A jinde se praví: ‚Já mu budu Otcem a on mi bude Synem.‘


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblic (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: helena v Úterý, 21. květen 2013 @ 13:03:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
OKO,

o duchovním zplození se spolu, asi nemůžeme bavit, ale Ty mi stále pravíš o pokrevním příbuzenství s Davidem, ale v takové pokrevně tělesné rovině předpovědi SZ nemluví, zde jedná hlavně o výsadu královského rodu a trůnu!

To, že se nedědí vrahounství je otázka hříchu a hlavně jeho původem je HŘÍCH a náš PÁN přijal tělo lidské a bez hříchu, aby mohl naše hříchy přijmout, a vnésti je na kříž! Žádný jiný, než svatý Bůh a svatá krev to udělat nemohl!

A protože je only JEDEN BŮH, tak Ti, asi nelze vysvětlit, kdo je OTEC a kdo je SYN, že ano?!

Chybí Ti duchovní kolonky, věřím, že zatím...

a ta řeč o tom, že MY máme OTCE a ON je náš a kvůli nám, jako celý spasitelný plán, který nás SPASIL, Ježíš KRISTUS

spásu NEPOTŘEBOVAL ON byl bez hříchu!

Všechno uptrpení podstoupil kvůli Tobě a Ty NEDBÁŠ!  a opakuješ trojičářské bludy]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin bi (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Středa, 22. květen 2013 @ 09:53:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jestliže Hospodin slibuje Abrahámovi i Davidovi potomka (Mesiáše) z jeho útrob, jedná se o linii pokrevního příbuzenství.
Vždyť je to i v Písmu!


(Mt 1,1-2)
Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova:
Abraham zplodil Izáka, Izák zplodil Jákoba, Jákob zplodil Judu a jeho bratry ....Proč to muselo být zrovna takhle, se pokusím vysvětlit podrobněji v článku.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný násti (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: helena v Středa, 22. květen 2013 @ 11:25:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
milé OKO,

rod rodiny Ježíše Krista je přesně popsán u Mat 1,1-16 a tam je finálně napsaný Jozef, který byl pěstounem, nikoli pokrevním otcem Ježíše, protože pokrevního otce Ježíš neměl, protože byl zplozen z Ducha Svatého!

U Izaiáše je napsáno, že panna počně a porodí syna a ten SYN je OTCEM věčnosti, a Předivným, a Knížetem pokoje!

TEN SYN, který je nám dán je také SVATYNÍ!

Takže se nerač unavovat s články, které by chtěly popírat tyto biblické skutečnosti!

BŮH se nám zjevil v těle a my jsme viděli slávu JEHO jakožto jednorozeného od OTCE!

Na Něm na Kristu se splnilo vše, hlavně SPÁSA, pro kterou BŮH sestoupil s nebe na zem!

Buď zdráv a brzy opusť římské nauky, díky jakož i Ctirad ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný n (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Středa, 22. květen 2013 @ 16:23:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak jistě víš, u člověka polovina genů pochází z otce a druhá polovina z matky.

Maria byla také z Davidova rodu, proto i ona (jako všichni z Davidova rodu) putovala do města Davidova - do Betléma ke sčítání lidu. (Lk 2,4-5).

Můžeš to nějak popřít?

Ježíš jako člověk určitě měl nějaké své geny. Po kom asi?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Struč (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: helena v Čtvrtek, 23. květen 2013 @ 10:51:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejdražší OKO,

svaté geny Ježíše Krista nebudou přemětem našeho zkoumání, protože zjevení BOHA do těla, není k takovému rozboru připravené!

Navíc, když již mluvíme o "rodokmenu" znám jen rodokmen do Jozefa pěstouna a ženské rodokmeny se zásadně nezveřejňovaly, takže dále jen to, co je psáno prosím! Ježíš se narodil do rodiny z rodu pokrevního od Abrahama přes Davida, ale to, že se narodil do takové rodiny neznamená, že měl jejich geny, protože to bylo zázračné početí a narození z panny skrze DUCHA SVATÉHO! a důkazem toho Božství je, že ON hříchu NEMĚL!

Tak jsme zase na našem začátku milé OKO, Ježíš nebyl pokrevním synem Marie, ani Jozefa, ale ona M. Ježíše pouze porodila a vychovávala a k takovému počinu se zavázala, když jí oznámil anděl Gabriel a každá žena v Izreli /věrná Bohu/ se těšila na takový vzácný úkol! Vše bylo předpověděno!

Nám se narodil SYN a SPASITEL a z toho již navždy vycházíme.  Tebe zdravím]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: S (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Pátek, 24. květen 2013 @ 09:09:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš byl docela určitě pokrevním synem Marie. Nejednalo se o početí ze zkumavky.

Důvody ti podrobněji vysvětluji v článku: "Heleně, mé sestře v Kristu."


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: helena v Sobota, 25. květen 2013 @ 09:26:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
milé OKO,

ze zkumavky jistě nikoli,

ale z DUCHA SVATÉHO ANO!]


Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 15. květen 2013 @ 22:22:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Hmm, je to taková cesta do hlubin bludařovy duše.
Tak ubohé údajně biblické vývody jsem asi ještě nečetl.Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 16. květen 2013 @ 06:57:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak proto k nim máš tolik naprosto konkrétních výhrad?   :-)


]


Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Čtvrtek, 16. květen 2013 @ 08:17:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
K čemu se tedy Ježíš vůbec musel narodit z Marie? Oko nezlob se, ale to je trochu hloupá otázka. To je asi tak stejné, jako kdyby si se ptal, k čemu je voda mokrá. Samozřejmě, že Bůh mohl Ježíše stvořit i bez Marie. Ale On se rozhodl to udělat takto. Chtěl totiž, aby jeho Syn, prožil všechny slabosti a utrpení, které prožívají lidé v tělě hříchu a překonal je mocí Ducha svatého - mocí lásky k Otci. A všimni si v písmu, že Ježíš byl naplněn Duchem svatým až po křtu pokání. Stejně tak jako my až po pokání a uvěření. I nám dává Duch svatý moc milovat Otce a překonávat tak hřích ne vlastní silou, ale mocí DS. To, co máme s Ježíšem společné, je Otcův Duch - při znovuzrození jsme se narodili z Otce(Ducha) a ne z Marie. Podle smrtelného těla, byl Ježíš žid, kdežto já jsem čech, co máme tělesně společného, kromě smrtelnosti? Nic. Kromě toho, Ježíš už nemá smrtelné tělo, ale tělo duchovní - přečetl jsi si tu 15. kap. 1. Kor.? - zasévá se tělo duševní(smrtelné), vstává tělo duchovní. Ježíšovo duševní tělo zemřelo a vstalo duchovní. Ale my ho ještě nemáme a tak nemůžeme být s Ježíšem bratři podle těla. I Marie má nyní duchovní tělo a tudíž nemůže být mou matkou. Když byla v smrtelném těle, byla židovka a já jsem čech - tudíž nemohla být má matka. Nyní má duchovní tělo a já smrtelné - čili opět nemůže být má matka. Chápeš to? Jediné co máme s ní společné je Otcův Duch - čili je naše sestra, protože máme společného Otce. A sám si napsal, že v Bohu je zároveň otcovská i mateřská láska. Na co bychom tedy potřebovali ještě další matku? Oko, Ty jsi inteligentní člověk, vem rozum do hrsti, vykašli se na tradice a svobodně to znovu promysli. Vždyť to není tak složité.


]


Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 16. květen 2013 @ 15:55:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Všichni jsme tělesní bratři a sestry. Jako synové a dcery Adama a Evy. Žid jako Čech.]


Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 16. květen 2013 @ 22:02:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ta otázka byla zcela na místě. Hloupostí bylo tvrzení, které ji vyprovokovalo...."že Ježíš byl naplněn Duchem svatým až po křtu pokání."...


A na to jsi přišel sám?

Nezlob se, ale takovou pitomost jsem už dlouho neslyšel. Ježíš je Bohem od samotného početí - je Bohem i před početím. Duch svatý je vzájemný dar mezi Otcem a Synem, zosobněná láska Otce opětovaná Synem. Žádná ze tří božských osob nemůže existovat nikdy odděleně. Kde je Otec, je Syn, je i Duch svatý.
..."při znovuzrození jsme se narodili z Otce(Ducha) a ne z Marie."...

On snad někdo něco takového tvrdil? Nejdřív si vymyslíš nesmysl a pak se proti němu vymezuješ?

Znovuzrozujeme se ve křtu, obléknutím do Krista (Gal 3,27), pokristěním. Tímto přijímáme identitu Kristovu, identitu Božího dítěte, s právem na dědictví věčného života. Kristus je ve svém božství Synem nebeského Otce, ve svém lidství je stále synem Marie. Ve křtu přijímáme identitu Božího Syna v úplnosti - stáváme se uznanými syny nebeského Otce i bratry Krista v jeho i našem lidství. Jsme adoptováni jak v rozměru vertikálním nebeským Otcem, tak ve směru horizontálním se Kristova matka stává i matkou naší.


..."Ale my ho ještě nemáme a tak nemůžeme být s Ježíšem bratři podle těla."...

Kristus přijal z Marie úplně stejné lidství pro Žida i pro Čecha. Stále zůstává v platnosti, že co nebylo přijato, nemohlo by být ani spaseno. My se ve křtu přece stáváme duchovními dětmi Abrahámovými, jinak bychom nemohli být Kristu za bratry.
(Ř 9,8)
To jest: Božími dětmi nejsou děti těla, ale za símě se počítají děti zaslíbení.

Ve křtu se z nás stávají děti zaslíbení, bratři Krista v jeho lidství i božství. V jeho lidství tedy máme (duchovně) společnou matku - jinak bychom byli bratry jen polovičatě. V jeho božství se stáváme syny nebeského Otce.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 17. květen 2013 @ 10:09:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tu pitomost, jak říkáš, jsi tam u vás nemohl slyšet, když místo bible čtete spisky vašich mudrců. Já bych si o Božím slovu nedovolil říct, že je to pitomost. Přečti si třeba Mat. 3,16-17 - tam máš tu pitomost černou na bílém. A vůbec Oko, pokud chceš se mnou diskutovat o Bohu, pak argumentuj Božím slovem a ne moudrostmi ŘKC učitelů. ..."při znovuzrození jsme se narodili z Otce(Ducha) a ne z Marie."... Říkáš: nejdřív si vymyslíš nesmysl a pak se proti němu vymezuješ. nesmysly tvrdíte vy - vy tvrdíte, že Marie je naše matka. Podle čeho je naše matka? Podle těla je moje matka moje biologická matka, podle ducha je mým otcem a zároveň matkou nebeský Otec. Operuješ s termínem naše lidství. Takový termín bible nezná a neoperuje s ním. A pokud by jsme s ním operovali, tak matkou našeho lidství je Eva. - "Kristus přijal z Marie úplně stejné lidství pro Žida i pro Čecha". - Tohle si z bible nevyčetl. Kristus nepřijal od Marie žádné lidství, ale tělo. A sám o sobě říkal, že je žid. Schválně, jestli víš, z jakého slova písma to pramení. -"Stále zůstává v platnosti, že co nebylo přijato, nemohlo by být ani spaseno".- To určil kdo? Takové prohlášení v písmu není. Naše smrtelná těla spasena nebudou - opět - 1. Kor. 15. Zde pro Tebe platí to, co řekl Ježíš saduceům: neznáte písma a ni moc Boží. Píšeš: Jsme adoptováni....... opět projevuješ nepochopení Boží spásy. Já adoptovaný nejsem, protože jsem se narodil z Boha, člili jsem jeho vlastní dítě. O adoptování mého těla Marií opět v bibli nic něčtu. Jsou to všechno jen výmysly lidí, kteří sešli z Boží cesty a tak mluví z cesty :). Znovu opakuji - jestli chceš se mnou diskutovat o Božích věcech, argumentuj výroky písma. Jinak to nemá smysl.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Pátek, 17. květen 2013 @ 20:53:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." tak matkou našeho lidství je Eva."...

Matkou lidství člověka přirozeného (člověka podle těla, neznovuzrozeného) je skutečně Eva.Matkou člověka znovuzrozeného ve křtu do Krista se ale nově stává Maria.

Stali jsme se přece údy Kristova těla.
Jestliže hlava těla (Kristus) má za matku Marii, jak může ruka nebo noha stejného těla tvrdit, že Marii za matku nemá?  Není to opravdu jen velká nelogická hloupost?

..."Naše smrtelná těla spasena nebudou"...

Naše smrtelná těla budou vzkříšena a proměněna. Vysvětluji podrobně  zde.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. květen 2013 @ 21:14:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

To jsou nehorázné bludy.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 17. květen 2013 @ 21:39:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vysvětli mi, ovšem písmem, jak může být stvořená Marie být matkou věčného Syna, který spolu s Otcem stvořil člověka, čili i Marii. Znovu Ti opakuji, máš v tom hokej, protože neznáš písma.
Pak mi také vysvětli, když je podleŘKC Marie tak důležitá, proč se o její důležitosti pro život věřících a jejich spáse v epištolách vůbec nemluví. Nepříjde Ti to divné, že apoštol Pavel vůbec nenabádá věřící, aby u ní hledali pomoc? Nebo že by Ježíš za ty roky zklamal jako přímluvce a Bůh ho nahradil Marií?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Sobota, 18. květen 2013 @ 08:00:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ještě jednou to podstatné:

Stali jsme se přece údy Kristova těla.
Jestliže hlava těla (Kristus) má za matku Marii, jak může ruka nebo noha stejného těla tvrdit, že Marii za matku nemá?  Není to opravdu jen velká nelogická hloupost?
Když se Věčný Syn narodil jako smrtelný člověk, narodil se smrtelné matce, kterou sám stvořil. Je to opravdu tak těžké pochopit? Věčný Syn však nepřestal nikdy ani na okamžik být Bohem, proto to svaté, co se ze smrtelné Marie narodilo, byl Bůh. Nesmrtelný Bůh ve smrtelném lidském těle.Tuto pravdu o Kristu vyjadřuje právě titul "Bohorodička". Je to titul primárně christologický, vymezující tuto křesťanskou pravdu o Kristu - Bohu v lidském těle od herezí ariánů i nestoriánů.


..." když je podle ŘKC Marie tak důležitá"...

To není jen o ŘKC, ale o celé církvi už prvního tisíciletí. Zeptej se pravoslavných ...

Křesťanství ani zdaleka není jen o naší osobní spáse. Všichni máme být spaseni a máme si k tomu vzájemně pomáhat. Tím se křesťanství liší od všech ostatních náboženství, které usilují o osvícení, o povznesení jen své vlastní osoby. Tyto mezilidské vztahy lásky jsou reálnou podobou lásky k bližnímu, která se nenechá omezovat ani smrtí těla, ale přesahuje i za hrob a získává podobu společenství s církví oslavenou v nebi.
Podobně jako tělo dítěte se liší od těla dospělého člověka, tak se liší i podoba víry prvotní církve od té církve dnešní. To Duch svatý nás naučil věci, které by prvotní křesťané ještě neunesli. Bůh ve svém plánu počítal s vývojem, počítal s růstem a prohlubování otázek víry. Je přece nesmysl se v dospělosti vracet do věku miminka a mít jeho chování otrocky za vzor. Je třeba rozlišovat podstatné a přetrvávající od nezralosti věku.

(J 16,12-14)
Ještě vám mám mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést.
Až však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale cokoli uslyší, to bude mluvit; bude vám oznamovat i věci, které mají přijít.
On mě oslaví, neboť vezme z mého a bude to oznamovat vám.
A proč se na první pohled tak naivní a nelogická víra v pomoc svatých udržela až podnes?
Na to je jediná odpověď: Ono to funguje! Svatí v nebi opravdu mají od Krista moc nám na tomto světě pomáhat a dokazují to neustále zázraky.

(Zj 2,26)
Kdo vítězí a zachovává mé skutky až do konce, tomu dám moc nad národy.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 18. květen 2013 @ 08:19:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jestliže hlava těla (Kristus) má za matku Marii, jak může ruka nebo noha stejného těla tvrdit, že Marii za matku nemá?  Není to opravdu jen velká nelogická hloupost?


Moje maminka je matkou církve.
Jestliže já jako úd Kristova těla mám za matku moji maminku, jak může další úd toho těla včetně hlavy tvrdit, že moji maminku za matku nemá? Není to opravdu jen velká nelogická hloupost?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 18. květen 2013 @ 08:40:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Podobně jako tělo dítěte se liší od těla dospělého člověka, tak se liší i podoba víry prvotní církve od té církve dnešní. To Duch svatý nás naučil věci, které by prvotní křesťané ještě neunesli. Bůh ve svém plánu počítal s vývojem, počítal s růstem a prohlubování otázek víry. Je přece nesmysl se v dospělosti vracet do věku miminka a mít jeho chování otrocky za vzor. Je třeba rozlišovat podstatné a přetrvávající od nezralosti věku.


Dobrá filosofická úvaha pro obhajování jakýchkoli herezí. Do toho rámce se vejde všechno.
Mohl bys ta svá tvrzení doložit z Písma?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Neděle, 19. květen 2013 @ 12:35:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Bůh ve svém plánu počítal s vývojem, počítal s růstem a prohlubování otázek víry.  ...  -  Mohl bys ta svá tvrzení doložit z Písma?"...


Jistěže mohl:

J 14,26)
Avšak Utěšitel, ten Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.


(J 16,12-13)
Ještě vám mám mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést.
Až však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale cokoli uslyší, to bude mluvit; bude vám oznamovat i věci, které mají přijít.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 18. květen 2013 @ 09:10:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Matkou člověka znovuzrozeného ve křtu do Krista se ale nově stává Maria.


Myslíš oko, že Marie byla pokřtěna Kristovým křtem?
Byla Marie taky znovuzrozena?

Duch svatý sestoupil na církev o Letnicích. Byla tam i Marie.  I na ni sestoupil Duch svatý, Toto byl začátek církve. Ty tam vidíš nějakou zvláštní roli Marie, něco ve smyslu, že Marie tu církev rodí?  Mohl bys k tomu uvést příslušní biblické verše ze Skutků apoštolů?

Mohl bys biblickými verši doložit domněnku, že matkou člověka při jeho znovuzrození nebo při křtu se stává Marie?
Na začátku o Letnicích přibylo 3000 nových pokřtěných duší. Ty nacházíš někde ve Skutcích zmínku apoštolů, třeba Petra, o tom, že od nynějška tito lidé mají nově matku Marii?
Když se i Marie stala údem církve, byla pokřtěna Duchem svatým, stala se tím matkou sama sobě?
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Neděle, 19. květen 2013 @ 10:55:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Ty tam vidíš nějakou zvláštní roli Marie, něco ve smyslu, že Marie tu církev rodí?"...

Maria církev rodí samozřejmě skrze Krista, tím, že porodila Krista - a církev je sám Kristus...."Když se i Marie stala údem církve, byla pokřtěna Duchem svatým, stala se tím matkou sama sobě?"...Milý Rosmano.

Vidím, že jako správný evangelikál máš ve své víře opravdu pěkný maglajz. Jen si kombinuj.

A aby toho nebylo málo, přidám ti další paradox.
Kristus je našim bratrem a máme Otce v nebi. Bůh je ovšem jen jeden a tak je našim Otcem i bratrem zároveň.

Katolíkovi znalému své víry je jasné, že tyto skutečnosti je třeba chápat v různých rovinách a nesměšovat je do různých spekulací a kombinací.

 Evangelikálové zde ovšem pro všechna tvrzení žádají důkazy nejlépe z Písma, žádají znamení, odvolávky na apoštoly, na jejich náboženskou praxi. Odmítají jakýkoli vývoj v chápání víry, protože sami evidentně věří v mrtvou konzervu vyfabulované virtuální "církve".
Ale říkám ti, žádné jiné znamení vám nebude dáno, jen znamení Jonášovo  (Lk 11,29-30).]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 19. květen 2013 @ 11:31:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Milý oko,


byla Marie součástí, údem církve nebo ne?  Mohl bys na to jednoduše odpovědět?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Neděle, 19. květen 2013 @ 12:29:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Marie byla údem církve putující po zemi, nyní je údem církve vítězné v nebi.

Údem významným, údem ušlechtilým ve smyslu 1 Kor 12 kap.:

Jestliže je jeden úd chválen, všechny údy se radují spolu s ním.

Proto patří naše chvála Kristově matce vzbuzující také radost naši.

Stačí ti taková odpověď? Je pro tebe dostatečně biblická?

Z jiného úhlu pohledu (v mezilidských vztazích) ovšem Marii pro její úlohu v dějinách spásy vnímáme také jako královnu nebe, jako královnu andělů, jako královnu všech svatých. To pro její blízkost ke Kristu, která nesnese srovnání s žádným jiným člověkem a naše chvála jí za to právem přísluší..


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 19. květen 2013 @ 13:27:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Stačí mi taková odpověď.

Souhlasím s tím, že Marie byla údem církve, součástí těla Kristova. Nebyla tedy matkou církve, někým postaveným vně církve, vedle církve či nad církví.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Neděle, 19. květen 2013 @ 20:47:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Uvnitř vítězné církve v nebi, v rovině mezilidské, má ovšem Maria prvenství ve své blízkosti ke Kristu. Proto je v Božích očích nejkrásnější ve své nevinnosti a proto ji my nazýváme královnou andělů.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologi (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 19. květen 2013 @ 21:12:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč o ničem takovém nepíše ani jeden z apoštolů, kteří napsali novozákonní epištoly a dokonce ani apoštol Jan ve svých listech nebo v knize Zjevení - vždyť dostal od Pána Marii na starost, a přesto ani jediná zmínka o ní. Ale jedna Janova zminka Ježíšově matce, dokonce Mariina přímá řeč, zaznamenaná apoštolem Janem v evangeliu je tato: „Cokoli vám řekne, učiňte.“ A není bez zajímavosti ani to, že Jan nikde v evangeliu nezmiňuje jméno Ježíšovy matky, ačkoli jiné Marie zmiňuje poměrně často. Tož tak.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mario (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 20. květen 2013 @ 06:44:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
(J 19,25-27)
U Ježíšova kříže však stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdaléna.
Když tedy Ježíš spatřil matku a učedníka, kterého miloval, jak tam stojí, řekl své matce: "Ženo, hle, tvůj syn."

Potom řekl tomu učedníkovi: "Hle, tvá matka." A od té chvíle ji ten učedník přijal k sobě.A v tomto okamžiku, v zastoupení učedníka Jana, ustanovil Kristus Marii matkou každého pokřtěného, matkou církve.


V Knize Zjevení už Jan přistupuje k Ježíšově Matce zcela nově - jako k Marii už oslavené (zřejmě v té době už nežila na tomto světě).


(Zj 12,1-5)
A na nebi se ukázalo veliké znamení: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na její hlavě koruna dvanácti hvězd.
Byla těhotná a křičela v porodních bolestech a trpěla, aby porodila.
Tehdy se na nebi ukázalo jiné znamení: hle, veliký rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy, a na těch hlavách sedm korun.
Jeho ocas vlekl třetinu nebeských hvězd a svrhl je na zem. A ten drak se postavil před ženu, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile ho porodí.
Ale když porodila syna, muže, který má pást všechny národy železným prutem, byl její syn vytržen k Bohu a jeho trůnu.(Zj 19,11-16)
A uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, který na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý, a ten spravedlivě soudí i bojuje.
Jeho oči byly jako plamen ohně a na jeho hlavě bylo množství korun; a měl napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj.
Byl oblečen rouchem nasáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží.
A za ním jela nebeská vojska na bílých koních, oblečená bílým a čistým kmentem.
Z jeho úst vycházel ostrý meč, aby jím bil národy. On je bude pást železným prutem; on bude také šlapat vinný lis hněvu a rozhorlení Všemohoucího Boha.
A na svém rouchu a na boku má napsané jméno: "Král králů a Pán pánů."]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické m (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 20. květen 2013 @ 08:14:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Potom řekl tomu učedníkovi: "Hle, tvá matka." A od té chvíle ji ten učedník přijal k sobě.
A v tomto okamžiku, v zastoupení učedníka Jana, ustanovil Kristus Marii matkou každého pokřtěného, matkou církve.


To není pravda.

Marie nebyla a není matkou církve. Marie byla součástí církve, součástí těla Kristova.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblic (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 20. květen 2013 @ 13:38:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jedno přece nevylučuje druhé. I Matka církve je přece součástí církve, údem církve. Jde jen o rovinu osobního vztahu ke Kristově matce a o způsob jejího oslavení.Stále přece platí:
Jestliže je jeden úd chválen, všechny údy se radují spolu s ním.


V jiné rovině označujeme dokonce  i samotnou církev za matku, která stále rodí nové děti (křesťany).
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologi (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 19. květen 2013 @ 21:56:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jak ji nazýváte je vaše věc, důležité je co o ni hovoří Písmo.


]


Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 16. květen 2013 @ 14:38:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nechce se mi těmi bludy zabývat.
Jen se divím, proč jste také nevymysleli josefologii, také by se tímto stylem uvažování dalo leccos zkombinovat.


]


Re: Re: Re: Re: Stručný nástin biblické mariologie I. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 16. květen 2013 @ 16:04:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč bychom měli vymýšlet to co nám dává Bůh ? Svatý Josef je jeden z nejznámějších světců a nejmocnějších přímluvců.]


Stránka vygenerována za: 0.78 sekundy