Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Sabina.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 1, článků celkem: 15300, komentáře < 7 dní: 326, komentářů celkem: 333394, adminů: 60, uživatelů: 4850  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 110 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

martino
timg
Willy
wollek
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Část církve nezvládá život ve svobodě a stále si vytváří nepřátele
·Ztracený svět 1. kapitoly První knihy Mojžíšovy (recenze)
·Recenze knihy Dr. Waltona - Ztracený svět Genesis 1
·Apoštol lásky o oddělení
·Ruská pravoslavná církev ruší veškeré styky s konstantinopolským patriarchátem
·Otevřené setkání v Chelčicích
·Starý kněz sám proti totalitě
·Genesis 2018 – průzkum mezi křesťany
·Veřejné setkání podpořilo situaci čínských křesťanů v ČR
·Vyšlo čtvrté číslo Zpravodaje Bratrské jednoty baptistů

více...

Počítadlo

Licence Creative Commons

GRANO SALIS
 podléhá licenci
Creative Commons
Uveďte autora-
Neužívejte komerčně
3.0 Unported

Zaznamenali jsme
96 196 064
přístupů od 17. říjen 2001

Založeno L.P. 1997


ATELIÉR PROMĚN Jitka Černíková, kosmetika, vizáž, proměny, svatební líčení
BWF Protec
BWF Profiles
technické plsti
profily PMMA PC
plexi desky
aramid
kevlar Michaela Křivánková svatební fotografie, portréty, portrétní fotografie, fotografování novorozeňat a dětí, dětská fotografie, portrétní fotografie, svatba, svatební přípravy, fotograf

Hledání: Vedoucí role žen v Novém zákoně
Vloženo Středa, 01. květen 2013 @ 12:09:42 CEST Vložil: Stepan

Historie poslal Nepřihlášený

Zastoupení žen a mužů ve vedoucích rolích na počátku křesťanství je odleskem mocenských vztahů mezi oběma pohlavími. V minulosti byla zdůrazňována vedoucí role mužů, protože o nich se texty zmiňují častěji. Známe jejich jména i činy. Ženy se naproti tomu vyskytují mnohem řidčeji a jen málokterá je nazývána jménem. Kromě toho některé listy obsahují výroky namířené proti tomu, aby ženy plnily významné úkoly (srov. 1 Tm 2,11n; 1 K 14,34n), jakož i pravidla pro rodinný život, která ženám ukládají podřízenost (srov. Ef 5, 21-33; 1 P 3, 1-7). Přesto v počátcích křesťanství existovalo mnohem více ženských vůdčích postav, než si umíme představit. Ale tohoto tvrzení se smíme odvážit teprve po důkladném studiu Bible s pomocí „hermeneutiky podezřívavosti“ (termín používaný v Latinské Americe) nebo „exegeze mlčení“ (termín Carly Ricciové).

Jednou z cest k lepšímu chápání role žen v Novém zákoně je sledovat jejich aktivitu v různých obdobích raného křesťanství. Nejenže odhalíme jejich působení v jednotlivých obdobích, umožní nám to i pochopit, proč jsou jako vůdčí osobnosti některými texty akceptovány a jinými nikoli.

Tradičně se rozlišují tři období: 1. období ježíšovského hnutí, zahrnující Ježíšovo působení v Galileji a v Jeruzalémě; 2. období apoštolské, což je doba šíření evangelia až do války proti Římanům (30–70 po Kr.); 3. období poapoštolské (70–110 po Kr.), během něhož učedníci a učednice Krista Ježíše opouštějí synagogy a zakládají obce, které se na konci 1. století začínají institucionalizovat. V tomto příspěvku se budeme zabývat působením žen v každém z těchto období. Získáme tak představu o jejich významu v epoše, kdy římská kultura svěřovala vedoucí úkoly výhradně mužům.


Evangelia popisují události prvního období; o druhém období čteme v sedmi pravých Pavlových listech (1 Te, 1 K, 2 K, Ga, Ř, F, Fm) a ve Skutcích apoštolů; o období třetím v ostatních spisech Nového zákona.

Dříve než se zaměříme na jednotlivá období, je nutno poukázat na důležitý rozdíl mezi událostmi samými a texty, v nichž jsou zachyceny – ty totiž všechny, jak známo, vznikly v poapoštolském období (68–100 po Kr.); výjimku tvoří pouze sedm pravých Pavlových listů a hypotetická Sbírka logií Q (z řeckého λόγιον výrok a německého Quelle pramen).

Čteme-li tedy např. Janovo evangelium nebo Skutky apoštolů, musíme si stále uvědomovat, že i když jsou v nich popisovány události období ježíšovského (J) nebo apoštolského (Sk), napsány byly v kontextu období poapoštolského. To je důležité, protože v tomto třetím období jsou už ženy přes svůj odpor z veřejného působení postupně vytlačovány.

I. Významné ženy v době ježíšovského hnutí

Pramenem pro studium tohoto období jsou evangelia. V Ježíšově době byly ženy v ježíšovském hnutí silně zastoupeny. Skutečnost, že jen málo je jich zmíněno jménem, nemusí nutně znamenat, že by v ježíšovském hnutí působily ve vedoucích rolích zřídka. K takovému závěru svádí četba povrchní. Texty přítomnost žen zakrývají, protože jsou formulovány v androcentrickém, maskulinním jazyce. Je tedy nutno nejen předpokládat účast žen vždy, když se mluví o lidech obecně v mužském rodě (oni, lidé, jiní, člověk …), musíme zvýšit pozornost při každém výskytu ženského jména či zmínce o činnosti ženy a dostatečně vysoko to hodnotit. Znamená to totiž, že událost související s touto ženou nebo ženami byla tak významná, že ji autor musel zaznamenat.

Když se teď zaměříme na texty, v nichž jsou ženy jmenovitě zmíněny, narazíme opakovaně na jediné často se vyskytující jméno – Marie z Magdaly; musela to tedy být velká vůdčí postava. Ale najdeme i jiná jména. V Lukášově evangeliu se zběžně objevují Zuzana a Johanna, učednice a spolupracovnice v hospodářských záležitostech. V různých perikopách Lukášova a Janova evangelia čteme o Martě a Marii (L 10,38–42; J 11,1–45; 12,1–8). Na první pohled není jejich účast na ježíšovském hnutí příliš jasná – mluví se o nich jako o dvou sestrách, které přijaly mistra ve svém domě v Bethanii. Důkladná exegeze přesto opravňuje k tvrzení, že tyto ženy byly významnými zjevy ježíšovského hnutí: L 10,30 zdůrazňuje roli Marie, která sedí u Ježíšových nohou a učí se, v J 11,27 vyznává Marta Ježíše jako Mesiáše a její formulace se podobá Petrovu vyznání a v J 12,3 Maria předjímá Ježíšovu smrt a maže mu nohy olejem.

Vyhledávat ženská jména není však nejlepší metoda, chceme-li ukázat ženy ve vůdčím postavení. Nutno přiznat, že jich v tomto období nalézáme málo. Hlavní argument pro tvrzení, že na ježíšovském hnutí se podílela řada žen, vidí řada biblistů v tom, že se o nich mluví v závěru synoptických evangelií. V těchto třech evangeliích se ženy objevují jako očité svědkyně ukřižování, ukládání do hrobu, zmrtvýchvstání a zjevení zmrtvýchvstalého. Přesně to je předpokladem, aby byly uznány za apoštoly. Některé z těchto žen jsou zmíněny jménem, ale to není nejdůležitější; podstatná je skutečnost, že s Ježíšem šlo z Galileje do Jeruzaléma mnoho žen. Markovo evangelium (napsané kolem r. 80 po Kr. jako první z evangelií) zaznamenává, že v Galileji se k němu připojilo a pečovalo o něho mnoho žen, které pak spolu s ním přišly do Jeruzaléma:

Zpovzdálí se dívaly také ženy, mezi nimi i Marie z Magdaly, Marie, matka Jakuba mladšího a Josefa, a Salome, které ho provázely (ekoulouthoun) a staraly se diekonoun) o něj, když byl v Galileji, a mnohé jiné, které se spolu s ním vydaly do Jeruzaléma. (M 15,40n). Následovat (akolouthéo) a sloužit (diakonéo) jsou důležité termíny teologického jazyka.

Zajímavé je, že jak Matoušovo, tak Lukášovo evangelium (obě napsaná asi patnáct let po Markově evangeliu v době, kdy v křesťanských domácnostech byla už zavedena římská pravidla rodinného života) tento popis z Markova evangelia přebírají a uvádějí, že mnohé ženy Ježíše následovaly, sloužily mu a přišly s ním z Galileje (Mt 27,55n; L 24,10). Skutečnost, že významné ženy nejsou v evangeliích viditelně přítomny, lze vysvětlit maskulinním jazykem, který jejich existenci ve všech kapitolách předcházejících scéně ukřižování zakrývá – což evangelia (s výjimkou L 8,3, kde je zmíněno několik učednic jen mimochodem) korigují teprve na konci, poté, co už čtenáři a čtenářky mají za sebou vyprávění celé knihy o „učednících“. Jakmile je tedy jasné, že ženy se ježíšovského hnutí účastnily jako následovnice a učednice, musíme celé evangelium číst tak, že si při každém zázraku i každém Ježíšově rozhovoru s učedníky (a učednicemi) i odpůrci budeme uvědomovat přítomnost žen. A kromě toho: Mluví-li se o „dvanácti“, jde o číslo symbolické, které má být na starozákonním pozadí dvanácti izraelských kmenů zřejmou narážkou na novou vůdčí roli apoštolů. Nepochybně mimořádný význam mezi všemi ženami má Marie z Magdaleny, ne nadarmo známá jako „apoštolka apoštolů“, neboť právě ona to byla, kdo přinesl truchlícím a plačícím přátelům radostnou zvěst o zmrtvýchvstání (Mk 16,10).

V Janově evangeliu jsou ženy akcentovány silněji. Marii z Magdaleny (20,1–8), sestrám Martě a Marii (11,1–46; 12,1–8) a Samaritánce je věnována řada veršů hlubokého teologického obsahu. Přitom je zajímavé, že Janovo evangelium bylo napsáno koncem 1. století, kdy už začala institucionalizace církve a byla zahájena diskuze popírající nárok žen na vůdčí pozice.

II. Významné ženy apoštolské doby (30–70 po Kr.)

Po Ježíšově smrti a vzkříšení začali podle Lukáše působit apoštolové, muži i ženy, v Jeruzalémě, Judsku, Samařsku a mimo Palestinu od Malé Asie až po Řím. Fakta a události této doby popisují dva autoři: Pavel ve svých sedmi pravých listech a Lukáš ve Skutcích apoštolů. Je překvapující, že tyto spisy často mluví o ženách zastávajících významné role.

Skutky apoštolů, napsané kolem roku 85 po Kr., zachycují v podstatě činnost Petrovu, Pavlovu a helénistů. Ale musíme číst také mezi řádky o nezmiňovaných činech Priscily, Lydie, Tabity, matky Jana Marka a jiných žen, jejichž přítomnost v textu je potlačována maskulinním jazykem a patriarchální kulturou. Biblistka Ivone Reimerová-Richterová uvádí jako skvělý příklad Pavlovu návštěvu v Athénách. Pavel začíná svoji řeč na Areopagu (Sk 17,22) slovy: „Muži athénští“ (Bible kralická), resp. „Athéňané“ (ekumenický překlad), což čtenáře a čtenářky nutně vede k závěru, že tamní filosofové byli jen muži. Ale na konci kapitoly (Sk 17,34) čteme, že se „k němu připojili Dionysios z Areopagu, žena jménem Damaris a s nimi ještě jiní“. Formulace „ještě jiní“ může zahrnovat i další ženy.

Je nutno si uvědomovat zásadní skutečnost: Křesťanské obce vznikaly a po tři následující století se scházely v rodinných domech. Zatímco z veřejného života byly ženy vyloučeny, protože na rozdíl od mužů neměly právo občanů a nemohly se účastnit městských shromáždění (ekklesía), v domácí církvi (ekklesía) měly podstatně významnější postavení. Tam byly stále přítomné, nezřídka jako vedoucí obce. Na druhé straně hovoří řadu textů o tom, že muži i ženy byli pro víru vězněni. Pavel přiznává, že on sám muže i ženy zatýkal a posílal do vězení (Sk 8,3), zatímco později, když se připojil k hnutí, sdílel se svými spolupracovnicemi-misionářkami osud vězně (Ř 16,7).

Skutky apoštolů uvádějí řadu žen jménem, některé ve spojení s jejich činy. Dvě ženy zvláště vynikají (jedna z nich byla možná vdova, druhá byla vdaná): Lydia a Priscila. O Lydii se Skutky vyjadřují pochvalně a podrobněji (16,11–40), což dokládá její významnou roli. Vdaná Priscila a její muž Aquila jsou důležité postavy misijního hnutí. Skutečnost, že ona je jmenována jako první, naznačuje, že byla významnější než její manžel, alespoň svou funkcí. Na vedoucí roli této Priscily (nebo Prisky) lze usuzovat ze skutečnosti, že se o ní mluví celkem šestkrát ve čtyřech spisech (Ř 16, 3-5; Sk 18, 2n.18 - 19.26; 1 K 16,19; 2 Tm 4,19).

Méně detailněji než o těchto dvou ženách se dovídáme o Tabitě, řecky Dorkas (Sk 9, 36-41). Ženy a muži na ni vzpomínají jako na zbožnou švadlenu. Ale tento příběh musíme číst pozorně ještě jednou – chce totiž vyprávět o Petrově zázraku, tedy o vzkříšení Tabity, a ne o Tabitině životě. Jednoznačně se zde ovšem říká, že byla učednice (mathétria) a že konala dobré skutky, starala se o vdovy. Byla-li učednice, znamená to, že kromě péče o chudé působila i jako kazatelka a misionářka.

Pavlovy dopisy obsahují svědectví o velmi aktivní činnosti žen ve vedoucích rolích. Ne náhodou právě Pavel cituje křestní formuli, která mluví o rovnosti pohlaví, národnosti a postavení (Ga 3,28). Bohužel, vzhledem k literární formě dopisu zde nenacházíme žádné zprávy o událostech souvisejících s těmito ženami, nýbrž jen jejich jména v závěrečných pozdravech. Nicméně závěr Listu Římanům (16, 1-16) je například vzácným zdrojem informací: dovídáme se konkrétní jména žen, získáváme představu o jejich počtu a významu – některé z nich byly Pavlovými spolupracovnicemi a jako on byly uvrženy do vězení. Pavel jmenuje deset žen a osmnáct mužů, přičemž z oněch deseti žen osm nazývá jménem. To znamená, že je znal velmi dobře a že tyto ženy na sebe upozornily záslužnou činností. Tři z těchto deseti jsou zvláště významné: Foibé, diakonka a dobrodinkyně, Priscila, spolupracovnice při misijích, s níž jsme se setkali už ve Skutcích apoštolů, a Junia, apoštolka, která byla s Pavlem a se svým mužem Andronikem vězněna.

Přirozeně přinášela významná role žen i napětí. Spor mezi Pavlem a Korinťany (1K 14,34n) vznikl v korintské obci pravděpodobně v důsledku horlivosti žen při výkonu služby prorokování.

III. Významné ženy poapoštolské doby (70–110 po Kr.)

V tomto období, jak již řečeno, bylo vedoucí postavení žen předmětem živých diskusí, což vysvítá z novozákonních i mimobiblických textů. Dva z těchto novozákonních spisů vznikly v téže době jako Janovo evangelium. V něm se o ženách ve vedoucích rolích, o učitelkách a misionářkách mluví velmi pozitivně, zatímco v obou „pastoračních“ dopisech (1. Timoteovi a Titovi) se učení ženám zakazuje.

V římské společnosti vyvolávalo nelibost a podezření, když se ženy nepodřizovaly mužům, zejména hlavě domu (paterfamilias). Tato společnost přijala totiž Aristotelova pravidla rodinného života, a i když je v praxi neuplatňovala doslovně, akceptovala jako ideál, že se žena, děti a otroci podřizují hlavě domácnosti (paterfamilias), manželovi a otci. A tak začala pravidla ideální římské rodiny v tomto období pronikat i do křesťanských obcí. Některé listy (např. Efezským, Koloským a 1. Petrův) zdůrazňují vzájemnost pohlaví: ženy se sice musejí svým mužům podřizovat, avšak ti jsou povinni je milovat.

Ale v jiných biblických textech, které jsou vůči ženám tvrdší, se o této vzájemnosti nemluví. 1. list Timoteovi uvádí jednotlivá pravidla rodinného života, avšak vzájemný vztah nezdůrazňuje: žena má přijímat poučení mlčky (2,11n), děti musejí jednoduše poslouchat (3,4) a otroci jsou povinni sloužit a své pány náležitě ctít (6,1n). Tento list, napsaný koncem prvního nebo začátkem druhého století, svědčí o postupující institucionalizace církve. Zde propagovaná pravidla pro vedení domu, odpovídající zvyklostem římské společnosti, měla platit i pro církev, neboť ta je přece ve svém úhrnu domem Božím (2,14; 3,4n).

Uvnitř křesťanských obcích se objevují i třídní konflikty a spory o různé teologické postoje. Pokračující institucionalizace s sebou nese vytyčování hranic, omezování účasti a vylučování lidí na základě pohlaví nebo proto, že nezastávají stejný názor jako držitelé vedoucích pozic. Institucionalizace církve a vliv patriarchální římské společnosti postupně znemožňují ženám plnit významné úkoly v církevních obcích.

Odmítání účasti žen pokračuje i v následujících stoletích a má některé kuriózní důsledky. Existuje např. řecký rukopis z 2. století, který při líčení, jak Priscila a Aquila vyučují Apolla (Sk 18,26), obrací pořadí jmen a Aquilu staví na první místo. (Už jsme poukázali na to, že pořadí naznačuje význam osoby.) Historik Justo Gonzáles upozorňuje v této souvislosti na jinou kuriozitu: „Jeden ze starých římských kostelů se ve 4. století jmenoval ‚kostel sv. Prisky‘. Brzy nato se mu říkalo ‚kostel Prisky a Aquily‘ a v 7. století už z něho byl ‚kostel svatých Aquily a Prisky‘.“ Něco podobného se stalo s Damaris, filosofkou, která se obrátila na křesťanství poté, co naslouchala Pavlovi na Areopagu (Sk 17,34). Zmíněný řecký rukopis z 2. století jmenuje v této souvislosti pouze Dionysia. A církevní otec Jan Zlatoústý mluví později v jednom ze svých spisů o Dionysiovi a jeho manželce Damaris.

Nicméně pokračoval i odpor žen proti tomuto vylučování. Víme, že v ortodoxních křesťanských obcích ženy zůstaly aktivní, i když významné pozice zastávaly prokazatelně spíše v gnostických a prorockých hnutích.

Závěr

Není pochybnosti o tom, že mezi významnými postavami na počátku křesťanství byly i ženy. Říkají to samy biblické texty, někde výslovně, jindy méně explicitně. „Hermeneutika podezřívavosti“ pomáhá odhalit, že ženy ve významných rolích skutečně působily, což jazyk zastírá. Je rovněž mimo veškerou pochybnost, že tato jejich aktivita vyvolávala v patriarchální společnosti z různých důvodů napětí a že ženy byly v institucionalizovaných obcích z vedoucích pozic vytlačovány. Přesto se v dějinách vyskytovaly a vyskytují ženy značných vůdčích kvalit, třebaže ne v takovém počtu, jako v době ježíšovského hnutí v Palestině a v apoštolské době v římských provinciích.

Elsa Tamezová

Z Concilia přeložila Helena Medková

Zdroj: www.getsemany.cz


 
Příbuzné odkazy
· Více Historie
· Novinky od Stepan


Nejčtenější článek Historie:
Jak stará je Země?


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 2
Hlasů: 1


Prosím, ohodnoť tento článek:

Vynikající
Velmi dobrý
Dobrý
Průměrný
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Historie

Podobná témata

Doporučené odkazy:

Biblická apologetika

Michaela Křivánková - Portrétní fotografie


Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Vedoucí role žen v Novém zákoně" | Přihlásit/Vytvořit účet | 68 komentáře | Prohledat diskusi

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: ivanp v Středa, 01. květen 2013 @ 16:52:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...nezabudol autor na Máriu - matku Ježišovu?...ona je vraj ,,druhou po Bohu,,....ona bude čoskoro vyhlásená za ,,spolu-vykupiteľku,,...ona je ,,kráľovná nebies,,...,,naša matka,,...,,matka cirkvi,,....ap. ona ako jediná žena bola ,,nanebovzatá,,...a ona jediná sa úspešne ,,zjavuje,,...a ,,vedie Rímsku cirkev...je bez hriechu a večná panna...
Mária ako žena tromfne nielen všetky ženy ale určite apoštolov...bez nej padne celá rímska cirkev...

ivanpRe: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Středa, 01. květen 2013 @ 17:44:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..a jak píše Ludvík Maria Grignion, když se hluboce zamyslíme nad tajemstvím, že Maria je Matkou Boha, tak se nám z toho zatočí hlava.
Aneb jak někdo kdo měl v hlavě katolický paplajz, vymyslel věčnému Bohu jeho "Matku". 
Matka Boha by byla před Bohem a tedy víc jak Bůh a proto je to v pravdě satan, kdo se do roviny i nad rovinu Boha ve své bohorovné pýše staví a bere přitom na sebe podobu různou. Třeba podobu Marie. Všechny ty zjevení "Marie" které zde po staletí probíhají, vždy předpovídají buď válku, nebo napomohou k papežskému vyhlášení další protibiblické věroučné dogmatiky, která katolíky čím dál více vzdaluje od pravdy Božího slova. Tento pekelný proces nabírá čím dál víc na obrátkách. A ve znaku má neposkvrněnou pannu, spolutrpitelku, spoluvykupitelku, prostřednici všech milostí, Matku Boha- "Marii".  
Ten satanův podvod náhražky Krista je tak zřejmý, že je nemožné ho nevidět. Vydávat matku Kristova lidství za Matku Boha a připisovat jí vlastnosti Krista- no, tohle z lidské hlavy není. Na to je třeba značné podlosti, zloby, nenávisti a bohorovné pýchy k Bohu Otci.
Velmi chytré, nahrazovat Krista kultem skorobohyně Marie.


]


Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Pátek, 03. květen 2013 @ 07:46:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ten maglajz je ovšem jenom ve tvé hlavě.
Z neznalosti vývoje christologie v církvi, která krystalizovala od nikajského koncilu až po koncil chalcedonský.Maria je matkou Kristova lidství.

Kristus je ovšem jedna osoba s dvěma nesmíšenými podstatami: Je pravý Bůh a zároveň i pravý člověk.  Tyto podstaty sice rozlišujeme, ale nikdy neoddělujeme.Maria nepočala Slovo.
To je přece vzhledem ke svému božství věčné, a tedy bez počátku. Počala však jeho úplné lidství, které je od prvního okamžiku své existence spojeno se Slovem podle osoby - a tak lze tomuto jedinému subjektu Božího Syna připisovat jeho narození podle těla.

(Vždyť svatá Panna neporodila obyčejného člověka, na něhož by posléze sestoupil Logos, nýbrž tvrdíme, že Logos se sjednotil s tělem již v jejím mateřském lůně, a tak si přivlastnil zrození vlastního těla. - Cyril Alexandrijský)


Maria porodila božskou osobu Slova, které je hypostaticky spojené s lidstvím v jejím lůně. To znamená vyloučení jakéhokoli okamžiku, němž by existovalo Ježíšovo lidství nesjednocené se Slovem, čímž je vyloučena jakákoli možnost adopcianismu.

V tom tedy spočívá christologický význam výrazu "Bohorodička", který je sám o sobě poněkud víceznačný a při nedostatku relevantních znalostí může být pak chápán nesprávným způsobem.


]


Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 03. květen 2013 @ 09:31:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mou hlavu nech na pokoji a starej se o tu svoji vypíchlé voko. :-))
Krásně jsi ve svém komentáři předvedl jak umí katolík udělat s pravdy paplajz a tento paplajz se snaží udělat v hlavám druhých. Dobře sleduj jednotlivé body, snad budeš stíhat a v pravdě rozlišíš pojmy jako početí a spojení.
1) Nikdo nikde zde od sebe neodděluje Kristovo lidství a božství. Když se někdo baví o Kristové lidství, tak jej od Jeho božství rozlišuje- neodděluje.
2) Dcera lidská je odděleně matkou Kristova lidství.
3) Bůh Otec je otcem Kristova božství
4) Spojením Kristova lidství od pozemské matky a spojením Otcova božství vniká bytost- bohočlověk Syn člověka, Syn Boží.
5) Spojením přirozenosti božské a přirozenosti lidské SE NEODEHRÁVÁ V MOCI LŮNA MARIE ALE PŘÍMO V OSOBĚ KRISTA V MOCI BOHA!!
V lůně Marie došlo k početí celého Krista. Oddělené lidství a božství se při početí z moci Boha spojili v jednu bytost. 
6) Maria porodila Boha jemuž dala "POUZE" své pozemské lidství a jako člověka ho i porodila. 
7) Když se Kristus narodil byl stejný jako všichni kdo doposud přišli na svět. Byl živý, nahý, bezmocný a smrtelný. Tohle dala Maria jako každá pozemská matka svému synu. Dnes už víme, že právě tohle ke svému božskému spasitelnému dílu Kristus potřeboval. Svému božskému spasitelnému dílu, ne k žádnému lidskému dílu pozemské matky.

Početí Krista v Marii je pro každého modláře duchovní past. Začne si jak má ostatně ve zvyku vytvářet z Marie svou bohyni a taky vyrábět její sošky, před kterými se pak jako debil plazí po kolenou. Pozemská matka nemůže ze své lidské moci počínat bohy a pokud k tomu dojde, je to zásah Boží moci a matka i přes to nadále zůstává člověkem. To znamená, že nelze ani potom stavět pozemskou matku na úroveň Boha. Svatý člověk natož tak hříšný člověk není rovnocenným partnerem Bohu, aby si pyšně myslel, že se stal Matkou Boha. Nesmírně pyšný pojem Matka Boží v Bibli nenajdeš. Najdeš zde pojem matka Pána. Pozemská matka Pána.

A teď dám na frak všem těm tvým koncilům ve čtyřech bodech.:-)) 

A) Kristovo lidství a božství v Jeho osobě nejde od sebe oddělovat.
B) Pozemské lidství a božství Boha jsou záležitosti od sebe hříchem a svatostí oddělené a z moci člověka neslučitelné.
C) Neoddělitelné spojení přirozenosti lidské a božské se odehrává výhradně v moci Boha a jenom a pouze v osobě Krista proto podle bodu (B) i nadále zůstává pozemská matka matkou hříchem odděleného lidství a Bůh Otcem ve svatosti odděleného božství.
D) Pozemská matka Krista byla hříšná a proto dala svému synu smrtelné tělo. Přijetím smrtelného lidství od své pozemské matky se Kristus jako Boží Syn ponížil až k smrti.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Pátek, 03. květen 2013 @ 15:26:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Vypíchlé oko? "

To se vždycky snažíš ostatní diskutující (v "křesťanské lásce") nějak počastovat nadávkami?
Že by projev bezmocného vzteku?


..." Maria porodila Boha   jemuž dala "POUZE" ..."...


Jsem rád, že jsi i ty zde otevřeně a naplno přiznal tu prostou skutečnost, že Maria porodila Boha.


Právem je tedy zvána Bohorodičkou.Kdo má svou hlavu v pořádku, nemůže o tomto už nijak pochybovat.
Svými posledními závěry jsi dal na frak tak akorát logice věcí.


Jestliže Kristovo lidství a božství v Jeho osobě nejde od sebe oddělovat, jen potvrzuješ, že Maria skutečně porodila jak člověka, tak zároveň i Boha. S tím rozumný člověk opravdu už nic nenadělá.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 03. květen 2013 @ 19:41:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Diskusního šmejda, který lže a zcela běžně překrucuje slovo nazývat vypíchlým vokem je ještě velká mírnost. A místo slova ostatní diskutující si dosaď slovo některé diskutující. Z takovým "odpadovým materiálem" jako jsi ty, se rozhodně mazat nehodlám. To ti říkám v pravdě.
Víš co se říká? Ten kdo lže, ten i krade a má blechy.. :-)))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Pátek, 03. květen 2013 @ 19:52:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jako diskusní šmejd se chová ten, kdo překrucuje odbíhá od tématu; Nemá dostatek odvahy si přiznat, že se mýlil.Jsem rád, že jsi i ty zde otevřeně a naplno přiznal tu prostou skutečnost, že Maria porodila Boha.    :-)


Právem je tedy zvána Bohorodičkou.  ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 03. květen 2013 @ 20:21:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko vieš prečo písmo nazýva Máriu iba . ,,matka Ježišova,,...Jeho matka,,...matka našeho Pána,,...a nikdy nie titulom ,,Bohorodička,,?
preto lebo tento blud vymyslela bludná cirkev...pravá cirkev používa iba oslovenia ktoré sú v písme...
bludná cirkev nemá problém vymyslieť aj...kráľovnú nebies....nepoškvrnenú...a spolutrpiteľku a podobné nezmysly, to jest démonské učenia...
ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 04. květen 2013 @ 09:19:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..napsal jsem, že Maria porodila Boha a psal dále. že jako matka pozemská, a je matkou Kristova lidství. Napsal jsem, že spojení božství a lidství se odehrálo v osobě Krista a ne kvůli moci Marie, ale z moci Boha, a k tomu jsem taky psal, že ho porodila jako matka pozemská a ne jako Matka Boží. Tím, že Maria porodila Bohačlověka se nestává matkou jeho božství, proto ji nelze nazývat rouhavým titulem Matka Boží!!
Bohorodička není to samé jako Matka Boží- Matka Boha! Maria je bohorodička. Bohorodička jako matka pozemská, matka Kristova lidství. Ne Bohorodička jako Matka Boží, Matka Kristova božství.
Matka Boží, Matka Boha, neposkvrněné početí, prostřednice všech! milostí, prostřednice spásy, spolutrpitelka, spoluvykupitelka- skutečně jsi tak slepý, že nevidíš tu satanovu parodii na osobu Krista při čemž zneužívá Kristovu pozemskou matku?!
Ujasni si to, jinak tě v budoucnu čekají velké problémy s někým, komu urážíš jeho pozemskou matku rouhavým bohorovným titulováním!
Znovu ti opakuji, že Maria matka Pána je past pro všechny modláře a lidi co mají  neustále potřebu po vzoru pýchy satana vyvyšovat lidství na úroveň božství. To je modlářský jev, který po tisíciletí provází všechny lidské civilizace při vytváření bohů dle lidských potřeb a představ. Tento jev je starý jako satanova bohorovná pýcha a tato pýcha je tohoto jevu motorem. V případě římské církve nastalo spojení římské modloslužby a křesťanství. Produktem tohoto ohavného spojení jsou lidi třeba jako ty voko.

Aby jsi tohle vše věděl, musel číst všechno co píšu vypíchlé voko. Nejenom to, co tě zatím v tom katolickém "Braillově" písmu naučili. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Kjubik (forrest.gump.junior@gmail.com) v Sobota, 04. květen 2013 @ 13:29:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
NeMyslivče ty jseš, važně nemyslivec :). Nevíš čemu věří katolicí, obracíš jejich víru naruby a pak z toho vyvozuješ pochopitelně mylné názory a závěry.

Mimochodem můžeš poučit zobáka Kjubika :). Ten tvůj myslivecký styl jak je úspěšný? Kolik lidí si získal pro Krista? Doufám, že ne ty tři, čtyři cos předtím sežral jak jsi psal ve svém příspěvku :). Obavám se, že o sežrané lidi, Pan Bůh nestojí, a spíše chce celé lidi a ne strávené NeMyslivcem :).

Jo a abych nezapomněl nejenom můj učitel nás učí i toto: Ale milujte své nepřátele; čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. A vaše odměna bude hojná: budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.

Hezký víkend přejí. +.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 04. květen 2013 @ 16:28:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Divné, nazýváš mne nemyslivcem a chceš ode mne poučení?? S klofany je však nutné mít trpělivost. Takže ti odpovím v modlitbě.

Bože chraň nás před lidmi, co chtějí jiné obracet na svou víru.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Kjubik (forrest.gump.junior@gmail.com) v Sobota, 04. květen 2013 @ 22:33:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bože chraň nás před lidmi, co chtějí jiné obracet na svou víru. Amen. Proto tvoje víra asi nepřináší ovoce Ducha Svatého. Jak o tom napsal v minulosti František. Není mi jasné jak si došel ke změně přivádět lidí ke Kristu -> obracení lidi na svou víru. Asi nemyšlením :-). Buď zdrav člověku s krasným a ohebným zobákem :). 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 04. květen 2013 @ 23:41:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Asi Asi si

Asi si, si víru spojil
když jsi obracením kabát víry senem strojil.
Obracečku sena ve své hlavě
s obracením víry pleteš.
Co to porát tady hněteš?

:-)))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Kjubik (forrest.gump.junior@gmail.com) v Neděle, 05. květen 2013 @ 01:11:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zkus tvrději nějak to nejde, stále jaksi ovoce Ducha svatého ti v tvém příspěvku chybí. Připomenu ti co nejenom můj učitel učí. Tvůj z velkou pravděpodobností nebude protože si jeho srdce nebereš k srdci a neumíš odpovědět jak k němu přivádíš lidi.

Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou.

Nemyslivče ten tvůj "myslivecký styl" asi z Bible nepochází natož z Ducha, když ovoce stále žádné. Místo toho ovoce jsou, že potřebuješ psát básně a nevzpomínám si, že by nejenom můj učitel prohlásil něco v smyslu: Ovocem ducha, kterého vám pošlu bude, že vás políbí múza a na vše budete psát básničky a rýmy, když vám lidé nedají za pravdu. +

Jednou se ptal zdá se mi nelibí tvůj styl. Odpověď je: Měj si styl jaký chceš. Tvůj styl či nestyl abych byl přesný mi je celkem šumák. Co se mi nelibí, že jsi zahleděn jen do sebe a vidíš chyby obvykle jen u druhých:Oka, Františka, Honzy atd. a nešíříš a nepřinášíš ovoce Ducha, které bys měl přinášet.

PS. Jinak dobrá sebereflexe výše :). Pokračuj v tom a určitě povýšíš z nemyslivce na kandidáta na myslivce. :). Přejí ti to, nejenom proto, že ti nejenom můj učitel nadělil krasný ohebný zobáček.  :). Máš na to nemyslivče.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém záko (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Neděle, 05. květen 2013 @ 06:44:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Však i Mohamed napsal korán ve verších!

A to už byl jakýsi "prorok"!

:-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Kjubik (forrest.gump.junior@gmail.com) v Neděle, 05. květen 2013 @ 12:21:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aha, zde je neMyslivca inspirace. :). Děkují.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém záko (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 05. květen 2013 @ 09:59:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
pokračování..

..co to porát tady hněteš?
A do komise zahrádkářů se diletantsky pleteš.
 Soudný mošt neznalosti,
sám sobě naléváš,
chucený silnou pachutí hniloby tvé vlastní.
 Pak s obráceným kufrem zde cosi o víře žvaníš,
a přitom klidně jinému ovoce Ducha straníš.
 Kladélkem svým by jsi rád tunel razil,
aby jsi svým červem ovoce zkazil.
 Potomstvo červů by jsi rád množil,
pozor na zahrádkáře,
aby jsi rána ve zdraví dožil.

 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Kjubik (forrest.gump.junior@gmail.com) v Neděle, 05. květen 2013 @ 12:31:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokračuješ dobře v té tvojí sebereflexi. Děláš pokroky ty s tím krasným ohebným zobákem :). Za chvíli budeš moct vstoupit do kandidatury na myslivce. Jen tak dál neMyslivče, či zahrádkáři :)? Škoda, že přinášíš zatím plody pouze Múz (http://cs.wikipedia.org/wiki/Múzy). Snad to budou i jednou ovoce Ducha Svatého. +
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v No (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 05. květen 2013 @ 18:26:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tento tvůj komentář je poněkud rozháraný až slaboduchý. 
A co tak jinak? Šmakuje ti dobře? :-))) Začínáš mne bavit. Pokračuj klofane.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Kjubik (forrest.gump.junior@gmail.com) v Pondělí, 06. květen 2013 @ 00:11:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lidi na rozdíl od tebe nežeru. A stále nic nemyslivče. Ani múzy ti už nepomáhají. Smutné jak hluboce padáš a padáš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 06. květen 2013 @ 00:49:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Čtyři kjubíky.

Máš dost velkou savici?
Máš silnou vývěvy pumpu?
Tak si řáč vyčerpat
tu svou čtyřkjubíkovou žumpu..

:-))))
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí r (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Kjubik (forrest.gump.junior@gmail.com) v Pondělí, 06. květen 2013 @ 10:03:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Víš nemyslivče mýlil jsem, když jsem tě viděl jako kandidáta na Myslivce. Máš k tomu ještě hodně daleko. Časem možná to bude jinak. Na závěr bych ti rád řekl co učí nejenom můj učitel. Jeho slova moc nebereš, když je někdo jiný řekne, spíše posloucháš múzy a je to vidět. Tato slova jsou: Ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje. Hezký den přejí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedou (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 06. květen 2013 @ 11:08:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rána na měkko.

 Že mýlíš se a často, po sté,
nic nového nezvaný to klofi hoste.
 Rád dohaduješ se
a rýpeš slovem planým.
 Tvé slovo v závěru 
náboj slepý, poslední.
Učíš se, 
učíš se, 
učíš se.
 A kdopak že tě to těm slova jedům učí,
snad soudruh Lenin ve své partaj kuči?
 Ne nechoď na mne s tímto, 
vskutku,
lidem jako ty vidím až do žaludku.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Sobota, 04. květen 2013 @ 20:42:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."..napsal jsem, že Maria porodila Boha a psal dále."...


Jen skutečně hodně slaboduchý člověk prohlásí, že Maria porodila Boha a následně pak svá slova zase vyvrací tvrzením, že Maria vlastně Boha jaksi neporodila.Jestli Maria porodila Boha (je - li Kristus Bohem) - pak je Bohorodička.

Jestli Maria neporodila Boha (není - li Kristus Bohem) - pak jí opravdu nenáleží titul Bohorodička.

Krista přece nelze dělit na část božskou a část lidskou. Je to tak docela prosté, že ani nejhloupější nezabloudí. Je snad Kristus rozdělen?(Sk 6,9-10)
Tehdy povstali někteří z takzvané Synagogy Libertinů (Kyrénských, Alexandrijských a těch z Kilikie a Asie) a hádali se se Štěpánem.
Nemohli ale obstát proti moudrosti a Duchu, ve kterém mluvil....

(Sk 7,51-58)
"Tvrdošíjní a neobřezaného srdce i uší, vy stále jen vzdorujete Duchu Svatému - jak vaši otcové, tak i vy!
Kterého z proroků vaši otcové nepronásledovali? A zabili ty, kteří předpověděli příchod Spravedlivého, jehož jste se vy teď stali zrádci a vrahy.
Vy jste přijali Zákon skrze působení andělů a nezachovali jste ho!"
A když to slyšeli, zuřili ve svých srdcích a skřípali na něj zuby.
On však, plný Ducha Svatého, upřel zrak do nebe, spatřil Boží slávu a Ježíše, stojícího po Boží pravici,
a řekl: "Hle, vidím otevřená nebesa a Syna člověka stojícího po Boží pravici!"
Tehdy hlasitě vykřikli, zacpali si uši a jednomyslně se na něj vrhli.
Potom ho vyhnali ven z města a kamenovali ho ...


Podobně i ty vztekem na mě skřípeš zuby, protože argumenty ti už jaksi došly -  a usvědčil jsem tě právě tvými vlastními slovy. Ale protože kamenovat mě na dálku jaksi nejde, tak mi alespoň virtuálně (po "křesťansky")  vypichuješ oči.
No, když se ti tím alespoň trošičku uleví, jen si posluž.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 04. květen 2013 @ 21:17:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ještě by bylo třeba "vysvětlit", jak může stvoření, jímž byla Maria, porodit Stvořitele, Jímž byl Bůh v Kristu, když se jako dítě Ježíš narodil?!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Neděle, 05. květen 2013 @ 06:41:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Co je u lidí nemožné, je možné u Boha."


U Boha je možné i to, aby se On narodil jako člověk lidské matce a Bohem přitom být nepřestal.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 05. květen 2013 @ 10:06:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale? Ale! Copak to čtu.
Narodil se lidské matce? Takže už ne Matce Boží?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Neděle, 05. květen 2013 @ 11:41:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zase zkraty?


Když lidská matka počala Boha ve svém těle, stala se v tom okamžiku matkou Boží.

Když porodila Boha, stala se Bohorodičkou.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém záko (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 05. květen 2013 @ 12:10:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..a okamžik kouzelného dědečka hříbečka. 
Tím, že lidská matka dá lidství Bohu, se matkou Bohu nestává. Lidství Marie se početím ani porodem Boha člověka v božství neproměnilo a Maria i nadále zůstává člověkem.

Bohorodička zůstala i nadále matkou pozemskou matkou Kristova lidství. Neoddělitelné spojení božství a lidství nastalo v osobě Krista. Nenastalo v osobě Marie.

Maria i po početí Boha člověka, nadále zůstává člověkem a jak sama říká- služebnicí.

Z moci Boha Maria počala Syna Božího a stala se jako pozemská matka bohorodičkou. 
Bohorodičkou ano, jelikož boha člověka porodila, Matkou Boha ne, jelikož božství Bohu nedala! Dala Bohu pozemské lidství a ne božství. Proto ji nelze zvát Matkou Boha!
Své božství má Kristus po Otci, a své lidství po pozemské matce Marii. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Neděle, 05. květen 2013 @ 13:32:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Bohorodičkou ano, jelikož boha člověka porodila, Matkou Boha ne, jelikož božství Bohu nedala!"...


Zase perlíš.

Jestliže Maria i jako člověk porodila Boha, stala se Bohorodičkou. Jestliže je Maria Ježíšovou matkou (a Ježíš je Bůh) - stala se Maria také matkou Boha. Ježíšovo lidství a božství nelze od sebe oddělit.Všechno ostatní jsou prázdné matoucí spekulace.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v No (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 05. květen 2013 @ 19:16:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kristus je Bůh po Otci ne po své pozemské matce. Tím, že člověk dal své lidství Bohu, se člověk nestává Bohem. Dát lidství není to samé jako dát božství. Porodit Boha člověka není to samé jako být Matkou Boha. Maria Kristu božství nedala, není proto žádnou Matkou Boha, je pozemskou matkou Krista, matkou Kristova lidství. 

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v No (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 05. květen 2013 @ 19:24:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kristovo božství a lidství od sebe nikdo neodděluje. 
Odděluji zde Mariino lidství od tebou neprávem připisovaného Mariina božství. Matka Boží= bohyně. 
Kapišto jelimane? :-))
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 06. květen 2013 @ 10:44:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Komu není shůry dáno ...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 06. květen 2013 @ 11:16:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...ten zůstane jelimanem s vypíchlým vokem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 04. květen 2013 @ 22:13:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na argumenty tradičně nereaguješ a slovo běžně překrucuješ. Fantazíruješ tady cosi o vzteku a skřípání zubů já se přitom směju tvé hlouposti vypíchlé voko. Asi takto: 
:-)))))))))))))
Tvé žvásty jsou mi zcela volné.
:-))))
A ještě jednou, rád se totiž směju.
:-))))
 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Neděle, 05. květen 2013 @ 06:36:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, hlavně že se ti ulevilo.

Vždyť svým obsahem je to také jenom bzdění.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 05. květen 2013 @ 09:30:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nebylo od čeho si ulevovat. Problém máš ty, a velký.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Neděle, 05. květen 2013 @ 09:56:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ani při nejlepší vůli zde však nemohu souhlasit.

Ty smradlavé "prdy" byly přece evidentně tvým výplodem. Jsou obsahem tvých komentářů.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém záko (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 05. květen 2013 @ 10:08:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No vždyť to říkám, že problém je u tebe.
:-)))))))))))


]


Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 06. květen 2013 @ 11:50:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Amen. Bez její mateřské lásky a ochrany by odpadnul od Boha i od Církve snad každý z nás a nikdo by neobstál. Je to Ona kdo nad námi zadržuje Boží spravedlnost a konejší svatý hněv.]


Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Čtvrtek, 02. květen 2013 @ 13:04:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zajímalo by mě co soudružka sestra Elsa míní pojmem významné postavení a jestli si náhodou významnou osobu neplete s významným postavením. Třeba Marie byla významná osobnost, ale neměla a NEMÁ žádné významné postavení. Jinak je vidět, že tato žena nepochopila, že do nějakého postavení v božím lidu staví člověka Bůh a ne člověk. Teda, aspoň by to tak mělo být a v první církvi to tak bylo. Zřejmě také zapoměla na Ježíšova slova: Kdo chce být mezi Vámi největší, buď služebníkem všech - podle toho článku jí o takovou věc - být služebníkem všech - zjevně nešlo. Zastoupení žen a mužů ve vedoucích rolích na počátku křesťanství je odleskem mocenských vztahů mezi oběma pohlavími - z této první věty je zřejmé, že Elsa nechápe podstatu vztahů v božím království - ten kdo následuje Krista nebojuje, stejně tak jako On, o moc nad lidmi. Celé to s*****í feminismem.Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rive v Čtvrtek, 02. květen 2013 @ 19:59:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
:)) Hmm ještě si pamatuji, svého času Farel  také používal s oblibou velmi účinnou bojovnou zbraň proti ženám, a to hanlivé oslovení "soudružka"  a  také si rád zjednodušoval pravopis u slova zapomněl. 

rive


]


Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rive v Čtvrtek, 02. květen 2013 @ 20:01:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
:)) Hmm ještě si pamatuji, svého času Farel  také používal s oblibou velmi účinnou bojovnou zbraň proti ženám, a to hanlivé oslovení "soudružka"  a  také si rád zjednodušoval pravopis u slova zapomněl. 

rive


]


Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Pátek, 03. květen 2013 @ 07:07:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
O Farelovi něco vědí jen lutheráni a kalvinisté.


Zatímco "bylina" oslovuje daleko širší spektrum posluchačů -  asociuje nám totiž návrat ke zdravému životnímu stylu léčivých bylin.   :-)


]


Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Pátek, 03. květen 2013 @ 07:12:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
O Farelovi něco vědí jen lutheráni a kalvinisté.


Zatímco "Bylina" oslovuje daleko širší spektrum posluchačů -  asociuje nám totiž návrat ke zdravému životnímu stylu léčivých bylin.   :-)Ovšem bylo by nezdravé zapomínat na opatrnost - totiž na to, že některé byliny mohou být i jedovaté!


]


Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 03. květen 2013 @ 08:59:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
I jed může být někdy užitečný. Třeba když se používá jako protijed.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Pátek, 03. květen 2013 @ 15:03:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, vždyť to říkám!

Opatrnost!

Osobně nic proti jedům nemám, ale je třeba znát právě jejich míru.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rive v Pátek, 03. květen 2013 @ 19:44:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko

když je řeč o opatrnosti, tak já říkám, že je celkem důležitá i :)) dobrá paměť!!, hmm celkem účinným nástroj proti "manipulaci" nebo-li sednutí na lep

rive


]


Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 03. květen 2013 @ 09:08:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rive, prosím Tě zachovej klid. Já nebojuju proti ženám, ale proti feministickým žvástům, které mají za úkol rozeštvat v božím lidu ženy proti mužům. Ta soudružka mě napadla pod vůlivem toho ducha, který na mne dýchl z toho článku. Farela osobně neznám a společného mám s ním pouze víru v Ježíše a to, že píšu místo zapomněl, zapoměl :).


]


Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rive v Pátek, 03. květen 2013 @ 19:33:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bylino,  mohl by si napsat, který feministický žvást považuješ za zvlášť nebezpečný, či kde hrozí podle tebe ta ženská vzpoura? Díky.

rive


]


Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 03. květen 2013 @ 20:49:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Každý, který popisuje vztah mezi mužem a ženou, jako boj o moc a který relativizuje Boží slovo o úloze muže a úloze ženy na této zemi a v tomto těle. Boj žen s muži hrozí všude tam, kde se těmto feministickým myšlenkám dopřává sluch a zalíběj se.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rive v Pátek, 03. květen 2013 @ 22:44:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 bylino po tvých slovech mě  napadlo, že vlastně! to nebezpečí vzpoury hrozí  i opačně!!!, 

 že existuje i masírování biblických textů i v opačném významu ( pojmenuji tvým symbolem - "mužské žvásty") a nebezpečí pro ty,  kteří jim dopřávájí sluch - nebezpečí :)) boj mužů s ženami

na základě naší polemiky si uvědomuji, jaký poklad mám ve svém společenství,
 kde  učení o vztahu mužů a žen se opírá o Písmo svaté - vztahy fungují - nebo abych byla pravdivá, směřují ke správnému fungování - :))) nebo teda na základě Písma svatého je jasné, jak mají směřovat! nehrozí nezdravý  ženský feminismus či mužský šovinismus


rive
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Sobota, 04. květen 2013 @ 14:37:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rive, když máš takové krásné společenství, kde vztahy mezi muži a ženami vyrůstají z Božího slova, proč Tě tak podráždila moje kritika toho feministického článku? Neměl Tě spíš podráždit ten článek? Máš pravdu v tom, že existují i mužské žvásty ohledně vztahů mezi mužem a ženou. Ale o tom ten článek nebyl. Až někdo na GS pošle mužské žvásty, budu je taky kritizovat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 04. květen 2013 @ 17:39:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak kritizuj.
 Zde jeden mužský žvást:
Žádná ženská neví co chce, a nedá pokoj dokud to nedostane.
:-))))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rive v Sobota, 04. květen 2013 @ 23:42:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hmm, Bylino, musím tě opravit, mě vadilo dehonestující oslovení "soudružka". :) A trochu jsem naznačila i proč. 

Když je řeč o podráždění, co mě dráždí, tak se pokusím být upřimná.


Bylino, ty jsi v podstatě,  nedávno taky napsal pár žvástů, a to týkající se překrucování ve velmi podstatné věci z pohledu křesťanství. Byly to smyšlenky o Duchu svatém. Vidím  v tom velké nebezpečí svodu  A jestli jsem nechala vyšumět tento podstatný svod o Duchu svatém  pro křesťanství hodně nebezpečný,  tak nějaký článek z Gestemany cz. subjektivně komentující určitý výčet biblických pasáží o ženách zůstává pro mě jen subjektivní pohled, Takže v podstatě dneska už ani nevím o čem ten článek byl.

rive


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Neděle, 05. květen 2013 @ 16:06:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rive, přece každá myšlenka obsažená ve zdejších příspěvcích, je subjektivní. Je na každém, aby si to přebral, zda z toho slyší Pána, nebo ne. Za soudružku se omlouvám, ale nemyslel jsem to až zas tak hanlivě - mělo to jen vyjádřit z jakého ducha ta žena čerpá.
Abych mohl Tvé vyjádření o mých žvástech ohledně Ducha svatého brát jako křesťanské napomenutí, musela bys mi říct konkrétně, která má myšlenka Ti připadala jako žvást a jaké z něj plynulo nebezpečí svodu a svodu k čemu. Byl bych Ti vděčný, kdybys to udělala. Třeba mi to pomůže vidět některé věci jinak. V opačném případě se neubráním myšlence, že Ti prostě jen tak, neznámo proč, lezu na nervy.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rive v Neděle, 05. květen 2013 @ 22:50:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Bylino

řeč byla o tom, že z tvého pohledu by mě měl  tenhle článek z getsemany cz, dráždit, teda kdybych  skutečně měla,tak jak píši" to zdravé biblické učení o ženách a mužích".  Takže jsem se tak trochu bránila, když jsem uvedla  na oplátku  příklad  tvého osobního postoje k základnímu biblickému učení o Duchu svatém, s cílem vést  tě k určité sebereflexi, že to s těmi bludy, s tím drážděním 
(přesněji: s tím co nám vadí na učení druhého) není zase až tak černobílé. 

Vlastně jsem doufala, že ti tak nějak dojde, že nějaká sestra, křesťanka, může mít pochopení Písma zcela jiné než já, ale ještě to neznamená, že bych ji měla za to nadávat do soudružek.  

Musela bys mi říct konkrétně, která má myšlenka Ti připadala jako žvást a jaké z něj plynulo nebezpečí svodu a svodu k čemu.

Dobře se ptáš, nebo-li dobrá výzva k diskuzi, ale tu diskuzi o Duchu svatém jsme celkem "uzavřeli". :(( Sice jsme již nedošli k tomu,  jaké nebezpečí obnáší bludné učení. Myslela jsem, že se ještě v té diskuzi posuneme tím směrem (více nicků diskutovalo), ale  ty jsi  se celkem jasně vymezil proti základnímu křesťanskému učení, i proti další diskuzi o tomto,  takže já osobně za sebe nevidím důvod diskuzi otevírat.

rive


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pondělí, 06. květen 2013 @ 08:46:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rive, 1) za soudružku jsem se omluvil a zároveň Ti vysvětlil, že to nebylo míněno jako nadávka. Co ještě chceš, abys to pořád nepředhazovala? 2) Pokud o někom napíšeš, že píše žvásty a on Tě slušně požádá, abys mu vysvětlila, proč si to myslíš a ty se z toho vykroutíš dalším nekonkrétním obviněním, připadá Ti to křesťanské - upřímné? To nebyla výzva k diskuzi, ale výzva ke zkonkretizování Tvého obvinění. Chceš-li někoho obviňovat ze žvástů, musíš vědět proč ho obviňuješ a jaký to má smysl. Jinak jen zbytečně zraňuješ.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rive v Pondělí, 06. květen 2013 @ 20:22:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bylino omlouván se.
rive


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Úterý, 07. květen 2013 @ 07:37:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
OK. Měj se dobře.


]


Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 06. květen 2013 @ 11:54:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Amen. Ani ta soudružka není tak úplně od věci, vzhledem k vazbám na jisté myšlenkové směry.


]


Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 06. květen 2013 @ 11:41:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nazývat Evangelium ježíšovským hnutím mi připadá přinejmenším podivné.  Vedoucí úlohu měl v těch dobách především Duch Svatý, stejně jako ji má dneska a bude mít vždycky. Pán Ježíš nám jasně ukazuje co má dělat lidský „vedoucí“. Mýt druhým nohy a sloužit jim jako otrok. Což dělaly biblické ženy a především Panna Maria. Neusilovaly o přední místa, doma ani v synagoze. Modlily se i jedly odděleně. Proto jich tolik vytrvalo tam kde selhali mužové a proto jsou nám dodneška příkladem i pomocí. Zajímavé je kolik lidí se pokouší nějakým způsobem zneužít svatou Marii Magdalenu a jak málo přitom berou v potaz jaká byla doopravdy. I paní Lydie byla skvělá žena přestože byla zvyklá vést dům a rozhodovat. Trochu se podobala svaté Martě. Ve své horlivosti a lásce doslova donutila věrozvěsty aby u ní bydleli a snědli všechno co jim dokázala sehnat. S postem to u ní zřejmě neměli lehké.
Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 06. květen 2013 @ 12:54:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A proč svatý Duch pravdy tenkrát, říká něco jiného, jak ten váš katolický duch nyní? Hmmmm??


]


Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 06. květen 2013 @ 13:32:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč nestačil jenom jeden prorok, hned na začátku stvoření, jeden apoštol, jeden evangelista ? Přesto je Duch pořád tentýž. A dává rozličné dary.]


Re: Re: Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 06. květen 2013 @ 14:42:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


]


Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 06. květen 2013 @ 16:30:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V tomto článku se dají celkem snadno vyčíst i myšlenky a proudy popírající mimo jiné i Bibli jako takovou. Jako dílo šovinistů kteří záměrně zkreslili Evangelium aby mohli zotročit ženy. Hnutí ježíšovská a pavlovská, nedocenění světic.........................Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rive v Úterý, 14. květen 2013 @ 00:21:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pavlovy dopisy obsahují svědectví o velmi aktivní činnosti žen ve vedoucích rolích.

Tady si dovolím také jedno doporučení pro  aktivní ženy, a to také z Pavlova dopisu, tentokrát z listu pro Korintské,
a protože není  tady na gs mým úkolem vypisovat biblické verše, tak si dovolím, určitou parafrázi ap. Pavla
(převzato z netu):


Budu-li dům udržovat bez poskvrny a bez smítka prachu, 
budou-li všechny košile naškrobené a všechny ponožky zářivě bílé, 
ale nebudu své rodině dávat lásku, budu pouhou ženou v domácnosti.


Budu-li vařit zdravá jídla, připravovat chutné svačiny a chystat
lahůdkové večeře na nádherně prostřených stolech, 
ale nebudu své rodině dávat lásku, budu jen kuchařkou.


Ušiji-li nádherné záclony, bude-li naše povlečení ladit s tapetami,
ale nebudu-li dávat lásku lidem, kteří v takovém domě bydlí,
budu jen návrhářkou interiérů.


Láska odkládá prachovku, aby objala dítě.
Láska poplácává po zádech, 
políbí poškrábané kolínko, zaváže poraněný loket.


 Láska vybarvuje omalovánky, čte pohádky, 
hraje na kovboje a Indiány, naslouchá nekonečným příběhům.


Láska je trpělivá a laskavá, přestože je unavená.
Láska nezávidí sousedům dítě, které nikdy nezlobí, 
a nepyšní se, pokud zrovna nezlobí  naše dítě
.
Láska na děti nekřičí a netluče je, ale kázní s rozvahou.

Láska uvaří, postará se a miluje. 
Ale největší z toho je láska.

rive
Re: Re: Vedoucí role žen v Novém zákoně (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Středa, 15. květen 2013 @ 19:34:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hezkýýýý.


]


Stránka vygenerována za: 0.96 sekundy