Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Barbora.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16543, komentáře < 7 dní: 284, komentářů celkem: 423252, adminů: 60, uživatelů: 5230  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 75 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
115638875
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Přichází s Františkem i soumrak papežství a další vlna změn?
Vloženo Pátek, 15. březen 2013 @ 10:50:33 CET Vložil: Bolek

Katolicismus poslal Nepřihlášený

Přichází s Františkem I. i soumrak papežství a další vlna progresivně pojatých změn? Úvahu o nově zvoleném papeži jsem napsal v povolební noci na žádost České pozice. Tak jako v případě článku o abdikaci Benedikta XVI. jsem musel přihlížet k tomu, že naprostá většina čtenářů ČP se v katolických reáliích neorientuje. Jistě bude brzy příležitost napsat k tématu zvolení kardinála Bergoglia papežem další článek, tentokrát již výhradně pro vážené návštěvníky tohoto portálu, jejichž počet v posledních týdnech a dnech neustále narůstá. Michal Semín Netrvalo to ani několik desítek minut a základní interpretační linie této dějinotvorné události byla na světě. Zpravodajské agentury a spolu s nimi většina novinářské obce vyložily volbu kardinála Bergoglia papežem zhruba takto – novou hlavou Církve je soucitný konzervativec, jehož pontifikát přináší tolik potřebný obrat Církve od evropocentrismu ke skutečně globálnímu pohledu na výzvy, kterým svět dnes čelí. Papež František I. se prý vyznačuje osobní skromností (sám si vaří, jezdí metrem, žije v malém bytě), projevuje soucit s chudými, s pacienty, nakaženými virem HIV, je rozhodným odpůrcem církevního kariérismu, stálým funkcím v papežské kurii se vždy vyhýbal a Vatikán navštěvoval jen tehdy, bylo-li to nezbytně nutné. Prostě klaďas. Je dost dobře možné, že mnohé z těchto informací odpovídají realitě. Rovněž tak je nepochybné, že František je prvním jezuitským papežem i historicky prvním pontifikem, pocházejícím z amerického kontinentu. Nemá však smysl, abych zde vypisoval údaje, jež si lze opatřit na stovkách zpravodajských webů, od životopisných dat raději přejdu k několika dílčím úvahám.

Pro hodnocení výsledku konkláve považuji za skutečně důležité to, co zdůraznil i prof. Tomáš Halík v diskusi na ČT24, totiž otázku, zda bude tento papež pokračovat v linii papeže emeritního, nebo se vydá cestou posílení tzv. reformních proudů, vzešlých ze závěrů Druhého vatikánského koncilu. T. Halík také správně poznamenal, že ani od reformního papeže nemůžeme očekávat, že bude žehnat homosexuálním svazkům, prosazovat svěcení žen (prý však jen prozatím) či změnu postoj Církve k potratům. Ostatně papež František, ještě jako arcibiskup Buenos Aires a předseda argentinské biskupské konference, proti legalizaci homosňatků krátce před projednáváním zákona v argentinském Senátu veřejně vystoupil, za což si vysloužil kritiku i od prezidentky Kirchnerové. Když je tedy tento nový papež v morálních otázkách tak konzervativní, proč se stal v roce 2005, přinejmenším od druhého kola volby, hlavním protikandidátem kardinála Ratzingera? Proč se k němu přesunuly hlasy, původně patřící miláčkovi liberálních médií a progresivních sil v Církvi, dnes již nebožtíku kardinálu Martinimu? Jakkoli ani o Benediktu XVI. nelze tvrdit, že chtěl pokoncilní orientaci Církve zásadním způsobem revidovat, z řady jeho slov i činů bylo znát, že si zároveň nepřeje sejít z cesty, po níž Církev kráčela před koncilem (říkal tomu „hermeneutika kontinuity“). Toto neřešitelné dilema, jak jsem psal v článku o Benediktově abdikaci, také možná přispělo k rozhodnutí se papežského úřadu vzdát. Tento vskutku revoluční počin, ať už jím sledoval cokoli, umožnil nyní nástup na Petrův stolec osobě, jež si takové dilema, jež řešil jeho předchůdce, nejspíš vůbec neklade. Podle celé řady veřejně dostupných informací, mediálním maintreamem však opomíjených, je nad slunce jasné, že papež František I. přichází na Petrův stolec jako rozhodný stoupenec Druhého vatikánského koncilu a změn, jež tento koncil do života Církve vnesl. Mezi těmito změnami dominují tři zřetelné posuny progresistickým směrem – relativizace jedinosti Kristovy Církve a její plné identity s církví katolickou prostřednictvím tzv. ekumenismu a mezináboženského dialogu, demokratizace Církve zdůrazněním principu tzv. kolegiality, podvazující papežský primát a vznik nových liturgických obřadů, vycházejících vstříc protestantským či humanistickým představám o povaze pravé bohoslužby. Ze všech těchto tří hledisek lze usuzovat na to, že nový papež bude bezvýhradně oddán koncilovému programu a proto nelze vyloučit ani to, že jím zvolený kurs opět potlačí ony vynořující se ostrůvky katolické tradice, jež se zvolna vynořovaly za pontifikátu Benedikta XVI. Je-li mezi argentinskými biskupy někdo oddán ekumenismu a mezináboženskému dialogu, tak je to právě dnes již bývalý duchovní pastýř Buenos Aires. Jak je všeobecně známo, v Argentině, stejně jako v jiných latinskoamerických zemích, slaví úspěchy protestantské letniční hnutí, hojně dotované z USA. Jejich členové většinou pochází z řad odpadlých katolíků, zrazených místní pokoncilní hierarchií, zdůrazňující sociální aktivismus na úkor víry a „teology osvobození“, šířícími evangelium v marxistickém přebalu. Zatímco ještě v nedávné minulosti by Církev v letničním prostředí organizovala misie, aby zbloudilé ovečky přivedla zpět do jediného Kristova stádce, dnes se v rámci politiky ekumenismu mnozí církevní hodnostáři spokojí s nalezením a společným vyznáváním nejnižšího společného jmenovatele. Pak ovšem není divu, že takový hodnostář, tehdy ještě arcibiskup a kardinál, dnes však již papež, neváhá pokleknout před evangelikálním kazatelem, aby od něj přijal požehnání:     Foto je z charismatického shromáždění v Buenos Aires v roce 2012. A zde je z téhož shromáždění krátké video:     O tom, že za cíl ekumenismu nepovažuje návrat jinověrců do katolické církve, vypovídá i svědectví bývalého anglikánského arcibiskupa v Argentině Grega Venablese, vzpomínajícího na společnou snídani s kardinálem Bergogliem, při níž mu současný papež sdělil, že Benediktem XVI. ustanovený ordinariát pro konvertity z řad anglikánů není potřebný, neboť Církev anglikány potřebuje takové, jací jsou v anglikánské církvi (zde). Že je novému papeži blízký ekumenismus s těmi, kdo se hlásí ke Kristu, aniž by se ve věci nauky, svátostí a řízení podřídili autoritě Církve, dnes již málokoho pohorší. Vstřícný postoj k přesvědčení jinověrců však u papeže Františka přesahuje hranice křesťanského světa, jak o tom svědčí záběry z loňských oslav židovského svátku Chanuka v jedné z argentinských synagog:     Čím si Benedikt XVI. mezi progresisty asi nejvíce uškodil, bylo na poli liturgického života Církve. Již jako kardinál Ratzinger kritizoval bývalý papež některé projevy „liturgické obnovy“ a pod pláštíkem „reformy reformy“ usiloval o to, aby se současná liturgické praxe více přiblížila praxi předcházejících staletí. Aniž by, jistě pod vlivem výše zmíněné kolegiality, cokoli přikazoval či zakazoval – snad jen s výjimkou překladu konsekračních slov, aby jej mnohé biskupské konference, včetně české, zcela ignorovaly – snažil se o důstojnější formy slavení bohoslužeb, podával svaté přijímání do úst a vkleče, podporoval zpěv gregoriánského chorálu a užívání latiny. Kritiku liberálů si však především vysloužil za to, že dokumentem Summorum Pontificum potvrdil to, co stoupenci katolické tradice vždycky tvrdili, že mešní a jiné liturgické obřady, užívané před koncilovou reformou, nebyly nikdy zakázány, a proto smějí být užívány bez výslovného souhlasu diecézních biskupů. Vzhledem k tomu, že ještě za pontifikátu Jana Pavla II. byly konzervativně smýšlející kněží, toužící po návratu k liturgické tradici, svými biskupy šikanováni, přesouváni z místa na místo či dokonce suspendováni, je Benediktovo doznání jisté formy církevního bezpráví jedním ze zlatých hřebů jeho pontifikátu. Zvolením kardinála Bergoglia papežem nelze vyloučit, že Benediktův pokus o návrat k tradičnějším formám bohopocty skončí dříve, než mohl vydat hojnější plody. Jako arcibiskup Buenos Aires, soudě dle vyjádření tradičně smýšlejících katolíků v této arcidiecézi, motu proprio Summorum Pontificum odmítl aplikovat a nepřestal klást překážky těm kněžím, kteří chtěli tradiční liturgii ve svých farnostech zavést. Že se jeho pojetí liturgie daleko více blíží pojetí protestantskému či ryze světskému nakonec svědčí i tyto záběry ze mše, které Bergoglio předsedá:     Pokud jde o třetí aspekt koncilové revoluce, tzv. kolegialitu, zdá se, že i ta bude mít v novém papeži svého zastánce. Je-li totiž důsledně aplikována, je více méně nedůležité, co si papež myslí a co chce, neboť, jak v rozhovoru pro deník Aktuálně prohlásil pražský světící biskup Václav Malý, vyznavačům kolegiality, mezi něž se řadí, jde o to, aby byl papež podřízen většinovému mínění biskupů: „Za důležité považuji, zda bude mít odvahu k jisté decentralizaci církve, zda otevře prostor k větší spoluzodpovědnosti biskupů, jestli začne více uplatňovat princip kolegiality. Což znamená, že když většina biskupů se pro něco rozhodne, aby to bylo závazné i pro jeho vystupování. Papež by měl naslouchat nejen těm nejvyšším, svému okruhu, ale dát prostor i grémiím, kde jsou zastoupeni nejen duchovní, ale i katoličtí věřící, kteří nejsou nositeli svátostné služby.“ O tom, že by nový papež mohl těmto požadavkům vycházet vstříc, nejspíš svědčí i průběh jeho prvního veřejného vystoupení na balkóně svatopetrského dómu. Zcela při něm absentovaly jakékoli viditelné známky a projevy papežské autority – František I. hovořil výhradně o svém zvolení biskupem Říma, nikoli papežem celé Církve, oslovil pouze římské věřící, i základní křesťanské modlitby, přestože na náměstí sv. Petra byli lidé ze všech koutů světa, se nemodlil latinsky, nýbrž italsky a před tím než požehnal „městu a světu“, vyžádal si modlitbu přítomných věřících za sebe samého. Žádný z těchto aspektů nenasvědčuje tomu, že by chápal svěřený úřad tak, jako papežové v minulosti, s vědomím moci, jíž se žádná jiná, v Církvi ani ve světě, nevyrovná. Splní se přání Mons. Tomáše Halíka, vyslovené v rozhovoru s Václavem Moravcem na Rádiu Impuls? „Já si myslím, že může dojít ještě k jednomu posunu. To už naznačil Jan Pavel II. Že by byl rád, aby vůbec ten charakter papežského úřadu se stal předmětem ekumenické diskuse. Aby se i ostatní křesťanské církve vyjádřily k tomu, jak si představují, aby ten nástupce apoštola Petra vykonával svoji službu, aby byl nejenom tím reprezentantem římskokatolické církve, ale v jistém smyslu takovým moderátorem a morálním mluvčím křesťanstva jako takového.“ Může se stát, že papežský úřad a úkoly, před kterými bude nový papež stát, jeho dosavadní postoje změní? Ani to nelze samozřejmě vyloučit. Znalci moderních církevních dějin si jistě vybaví, s jakou radostí vítali liberálové na papežském stolci Pia IX., aby se tento papež nakonec stal symbolem katolické kontrarevoluce nejen v Itálii, ale v celém sekularizujícím se křesťanském světě, pevný obránce víry a práv Církve, na jehož dílo navázali Lev XIII. a zvláště pak sv. Pius X. svým rozhodným bojem proti modernismu, triumfujícímu později na pastoračním koncilu v šedesátých letech minulého století. Jakkoli je naše pozornost zaměřena směrem k novému papeži, neměli bychom zapomenout, že výjimečnost dnešní situace je zvýrazněna i tím, že máme „papeže“ dva – čerstvě zvoleného a emeritního. V této souvislosti je zajímavé, že František I., když děkoval svému předchůdci, nepoužil označení, jež si Benedikt XVI. sám určil – emeritní papež. Použil termínu emeritní biskup římský, což je ostatně v souladu s názorem, uveřejněným ve významném jezuitském časopise Civiltá Cattolica, jehož obsah bývá schvalován Státním sekretariátem, tedy dnes po papeži nejvýznamnějším úřadem římské kurie. Proč dal František I. tomuto termínu přednost? Aby rozptýlil obavy svých reformně orientovaných stoupenců, že by mohl respektovat jakási rezidua papežské autority svého předchůdce? Nebo prostě jen proto, že tak jako u sebe, chtěl i u Benedikta XVI. zdůraznit, že byl na prvním místě biskupem Říma? Jaký bude vztah mezi oběma „papeži“? Setkají se spolu? Bude se Benedikt XVI. důsledně vyhýbat médiím, které bude jistě zajímat, co o volbě svého nástupce soudí a jak hodnotí jeho první kroky? Ponechá František I. ve vedení římských kongregací a dalších institucí osoby, jmenované Benediktem XVI., nebo na znamení změny kursu pověří vedením kuriálních úřadů jiné osoby? Jak je vidět, volba nového papeže, ostatně stejně jako abdikace papeže předchozího, přináší mnohem více otazníků nad budoucím směřováním Církve, než kolik nabízí odpovědí. http://www.stjoseph.cz Autor: Michal Semín


Podobná témata

Katolicismus

"Přichází s Františkem i soumrak papežství a další vlna změn?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 50 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Přichází s Františkem i soumrak papežství a další vlna změn? (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 15. březen 2013 @ 12:02:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak to tak vypadá, pan Semín touží po tom, aby jeho vůdce měl neomezenou moc. Co mi to jen připomíná?Re: Re: Přichází s Františkem i soumrak papežství a další vlna změn? (Skóre: 1)
Vložil: zelva v Pátek, 15. březen 2013 @ 13:47:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Článek, který je plný důležitých informací neobsahuje jediný komentář. Jak můžete z tohoto članku vyčíst, co si pan Semín přeje?


]


Re: Re: Re: Přichází s Františkem i soumrak papežství a další vlna změn? (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 15. březen 2013 @ 15:02:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Žádný z těchto aspektů nenasvědčuje tomu, že by chápal svěřený úřad tak, jako papežové v minulosti, s vědomím moci, jíž se žádná jiná, v Církvi ani ve světě, nevyrovná.
Pokud želvo pana Semína neznáš, tak on je odpůrce ll. vatikánského koncilu a chce aby se ta jediná pravá církev(Tedy podle něj) vrátila ke své středověké slávě a moci. Už to chápeš?


]


Re: Re: Re: Re: Přichází s Františkem i soumrak papežství a další vlna změn? (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 20. březen 2013 @ 10:28:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud mohu posoudit tak pan Semín netouží po slávě baroka ani gotiky. Ani po ničem podobném. Spíš se snaží řešit problémy z přelomu 19. a 20. století a svět vidí jako boj mezi tradicí a modernou. Jsem rád že v dobrém cituje monsignora Halíka. Kdysi prý bývali nejlepší přátelé.


]


Re: Přichází s Františkem i soumrak papežství a další vlna změn? (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Pátek, 15. březen 2013 @ 12:59:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To může být dvojsečné. Argentinský pentekostalismus zahájil možná nezvratný pád Apoštolské církve směrem od umírněného letničního hnutí směrem autoritářskému charismatismu: http://www.apologet.cz/?q=articles/category/11-torontske-pozehnani/id/5-claudio-freidzon-dvere-pro-argentinu

Pokud nyní katolický klérus zaujme pro-argentinské stanovisko, může to znamenat (po souhlasu s restitucemi a účasti představitele AC na novoroční ekumenické bohoslužbě) další krok ke konciliárnímu společenství, které je možná i doposud pro AC nemyslitelné.

Na druhou stranu argentinský pentekostalismus je natolik destruktivní, že by z něho mohli katolíci v ČR dostat strach, což je ovšem nepravděpodobné. 

Argentinský pentekostalismus využívá mnoho lidových pověr: absorboval výskyt zlatého prachu z brazilského šamanismu, prvky woo-doo, kdy se revivalisté modlí za fotografie a na dálku uzdravují nebo alchymistickou transmutaci olověných plomb ve zlaté. Omar Cabrera  je například lidovými vrstvami považován za římskokatolického kněze, ač je pentekostalista.

Předpokládám tedy další nakročení ke "křesťanskému" univerzalismu, mysticismu se spoustou falešných zázraků. A nenechte se mýlit panem Semínem, že jezuita nebude usilovat o papežský primát. Nezapomeňme na nepsané jezuitské heslo, že "účel světí prostředky".

P.Re: Re: Přichází s Františkem i soumrak papežství a další vlna změn? (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Pátek, 15. březen 2013 @ 13:19:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Účel světí prostředky". (Nick) Pastýř ráčí býti jezuita ?


]


Re: Re: Re: Přichází s Františkem i soumrak papežství a další vlna změn? (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pátek, 15. březen 2013 @ 14:39:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
SOUMRAK a pád Babylona PAPEŽŠTVÍ je jistá věc,
na to nemusí vůbec nikdo, být jezuitou


]


Re: Re: Re: Re: Přichází s Františkem i soumrak papežství a další vlna změn? (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Pátek, 15. březen 2013 @ 16:36:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Že by jezuité počítali s pádem papežství, i di ? ;-)]


Re: Re: Re: Re: Re: Přichází s Františkem i soumrak papežství a další vlna změn? (Skóre: 1)
Vložil: helena v Sobota, 16. březen 2013 @ 09:04:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lu,
to, že jsou dobří studenti i BIBLE, ví každý


]


Re: Re: Re: Přichází s Františkem i soumrak papežství a další vlna změn? (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Pátek, 15. březen 2013 @ 15:48:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty jsi, Lu, začal sympatizovat s katolicismem?


]


Re: Re: Re: Re: Přichází s Františkem i soumrak papežství a další vlna změn? (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Pátek, 15. březen 2013 @ 16:49:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nepleť sem ideologický boj.
Jinak ses stal třetí osobou malé svaté trojice, Napoleon, Zeman a Pastýř.
Co si takhle přiznat, žes udělal chybu, nežli pořád štěkat na karavanu ?
Neujel ti takhle náhodou charismatický vlak, stejně jako Milošovi ODS?
Tak jsi vstoupil do služeb malého papeže Rudka Bubika,
a ve svém řiťolezectví
jsi pro jeho svatost napsal Charismatické sjednocení, že ???
Lépe, než o svých nepřátelých, alá Proti všem, je psáti
o svých přátelích. Máš vůbec nějaké ? Pokud ano, zkus to !


]


Re: Re: Re: Re: Re: Přichází s Františkem i soumrak papežství a další vlna změn? (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Pátek, 15. březen 2013 @ 17:21:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zy sis Luďku zase někde něco přečetl?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Přichází s Františkem i soumrak papežství a další vlna změn? (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Pátek, 15. březen 2013 @ 18:46:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejen přečetl, ale i zažil. Ta úcta k Rudkovi byla skoro součástí vyznání víry v AC. To byl až duch adorace, velice svazující duch.
Tuto nesvobodu jsem, ač jsem se vůbec nesnažil, v KáeSkách nikdy nezažil. Žel, prostředí člověka dokáže zdeformovat nadlouho.
Netřeba se teď trefovat do papeže a letničních v Argentině. Vím o jednom funkčním větrném mlýnu na Frýdlantsku, chceš jeho
www adresu ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Přichází s Františkem i soumrak papežství a další vlna zm (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Pátek, 15. březen 2013 @ 21:34:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý Lu, nevím o tom, že by bývalý letniční biskup nějak formoval učení v Argentině, a proto nevidím mezi ním a argentinskými bludy žádnou souvislost. Argentinská učení byla formulována zcela bez vlivu českého letničního hnutí.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Přichází s Františkem i soumrak papežství a další vln (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Pátek, 15. březen 2013 @ 22:09:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Diego Maradona by možná nesouhlasil.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Přichází s Františkem i soumrak papežství a další (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Středa, 20. březen 2013 @ 15:47:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý Lu,

je jistě pravda, že emeritní biskup AC byl pro charismatické sjednocování nepřekonatelnou překážkou a není divu, že některým se vyrazí husí kůže ještě po letech, když si vzpomenout, jak jej nedokázali obejít. Ovšem schizma v Jednotě bratrské, zpočátku zdárně se*****ované ze strany KMS, mu dalo za pravdu.

Co se týká „Charismatické církev sjednocení?“  Stále aktuální, viď ;-) Nezapomeň, že její autor strávil své mládí v charismatickém sboru, jehož pastor byl dlouhá léta členem UžV KMS. Měl to proto z první ruky. A pokud vím, autor na svých názorech nic nezměnil ani poté, kdy jeho bývalá církev konvertovala k velmi podobnému učení, jaké tehdy razila a razí KMS, dnes i prostřednictvím ČEA.

Přeji Ti kritický odstup, více přemýšlení a méně naslouchat zřejmě různým tichým hlasům ve Tvém okolí.

Pastýř


]


Re: Přichází s Františkem i soumrak papežství a další vlna změn? (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Pondělí, 18. březen 2013 @ 07:21:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Osobně sii myslím, že kardinálové asi zvolili nejlepšího možného. Modlím se, aby nového papež provázela Boží Moudrost, aby byl hlasatelem evangelia a ne synkretismu ci jiného modlářství.

Osobně si taky myslím, že bude novináři nemilosrdně kamenován pro svou minulost a kdo ví, jak dlouho v čele ŘKC vydrží...Pád na cestě ... (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 18. březen 2013 @ 12:42:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Re: Re: Re: Přichází s Františkem i soumrak papežství a další vlna změn? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: helena v Pátek, 15. březen 2013 @ 14:39:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) )
SOUMRAK a pád Babylona PAPEŽŠTVÍ je jistá věc,
na to nemusí vůbec nikdo, být jezuitou


Martino
Ježíš mu na to řekl:
"Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království; co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi."
 

Ježíš přistoupil a řekl jim:
 

„Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.  Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. “
 

Takže pád papežství není možný, milá Helenko, protože pokud by tomu tak bylo, pak Ježíš lhal a pokud lhal, pak není Spasitel a my jsme, jak říká sv. Pavel největší ubožáci na světě, že jsme uvěřili v Krista. To je jen vaše přání a touha, aby jediná pravá a svatá Církev byla nahrazena lidským vedením, jako nějaká parta zahrádkářů, houbařů apd. Ale Církev je INSTITUCE tvořená nikoliv zdola, tedy od člověka, ale shora, tedy od Boha. Že to váš rozum nebere, ještě neznamená, že Kristus apoštolům lhal a Písmo svaté je knihou lži.
 

Takže jediná jistá věc je, nikoliv pád papežství, ale váš veřejný pád do náruče Satana. To je věc jistá, v tomto čase, jinak byste nepsala hovadiny, které píšete. Písmo o takových jako jste vy, to popisuje velmi přesně. Jste poblouzněná, která si sama na krk navlékla Satanovu smyčku. Apoštol dodává, že je jen třeba doufat, že obdržíte milost a tuto Satanovu smyčku, kolem svého krku dokážete včas odhodit. Jako člen Kristovi Církve se modlím za všechny poblouzněné, včetně vás, aby vám Pán dal milost návratu do jeho náruče, což je Církev.Re: Pád na cestě ... (Skóre: 1)
Vložil: vymylimimozek v Pondělí, 18. březen 2013 @ 14:51:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
a oplatkovy jezis by take chctel centralni banku sveta 


]


Re: Re: Pád na cestě ... (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 19. březen 2013 @ 08:27:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dokument sice nenese papežův podpis, ale vyjadřuje etický úsudek založený na principech sociálního učení církve, shrnutého zejména v poslední sociální encyklice Caritas in veritate, kterou vydal před dvěma roky Benedikt XVI. Dokument Papežské rady poukazuje na potřebu zřízení světové politické autority, jež by sloužila obecnému dobru, jak to zmiňuje poslední encyklika (č.67), a byla by odpovědí na aktuální ekonomickou a finanční krizi, která vyjevila sobectví, kolektivní chamtivost i hromadění majetku v obrovském měřítku. Nóta Papežské rady podtrhuje, že příčina této krize má ideologickou povahu. Je způsobena jednak neregulovaným ekonomickým liberalismem, ale také utilitarismem, individualismem a technokratismem. Všechny tyto ideologie mají devastační účinek na ekonomiku, trh a obecné dobro. Ekonomika a finanční sektor proto musí být podrobeny etice. Je třeba vytvořit pravidla pro neomezené a nekontrolované spekulativní finanční trhy a finanční transakce je třeba zpoplatnit spravedlivými částkami.

Jak už lze vytušit ze samotného názvu dokumentu, konstatuje se v něm potřeba reformy mezinárodního měnového systému, založeného na takzvané dohodě z Bretton Woods z roku 1944. Mezinárodní měnový fond, který vzešel z této dohody, totiž „už neudržuje stabilitu mezinárodního finančního sektoru, nereguluje komplexní emisi peněz a nechrání před rizikem zadlužení systému“ (č.4). Dokument Papežské rady poukazuje v této souvislosti na potřebu zřízení jakési Světové centrální banky, která by regulovala tok a systém měnových kurzů vzhledem k Národním centrálním bankám.
Nóta o reformě mezinárodního finančního a měnového systému poukazuje na Organizaci spojených národů jako na styčný bod této reformy. Zavedení světové politické autority, čteme v dokumentu, však musí předcházet dlouhá cesta, a nelze k ní dospět bez mnohostranných předchozích jednání. V této souvislosti zmiňuje nóta Papežské rady rozšíření G7 na G20 jako pozitivní krok tímto směrem.
Dnes, píše se dále v dokumentu, už totiž existují podmínky k odstranění westfálského mezinárodního řádu z roku 1648, založeného na svrchovanosti a hlavně soběstačnosti států. Moderní státy se totiž značně změnily a staly se na sobě závislými. Je proto třeba překonat zastaralé a nereálné pojetí států, existujících v „přirozeném“ a „neustálém“ vzájemném boji. Globalizace sjednocuje národy a vybízí hledat nový právní stát na nadnárodní úrovni, to znamená nový model mezinárodního společenství, které bylo soudržnější, více polyarchické (opak soběstačného) a respektovalo by identitu každého národa v rámci rozmanitého bohatství jediného lidstva.
(radio Vaticana).


]


Re: Re: Re: Pád na cestě ... (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Úterý, 19. březen 2013 @ 10:04:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No vida odkud fouká vítr globalistické myšlenky - nového světového řádu. Tím se jen potvrzuje, že funkce papeže je nástrojem antikrista.


]


Re: Re: Re: Re: Pád na cestě ... (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Úterý, 19. březen 2013 @ 15:34:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přesně tak Bylino,

Je to příprava na NWO, potažmo New Age, které KC bude ideologicky zaštiťovat, usilovat o ekumenismus se všemi jinověrci pod záminkou "zachování míru", za podpory OSN, iluminátů a svobodných zednářů. Křesťané, kteří se budou držet Písma, budou pronásledováni a už se to i dnes v různých formách diskriminace děje. A bude hůř. 
Zpočátku na to musí ale jít "po dobrém" (viz kladně hodnocenou submisivní pózu dnešního jezuitského papeže) a až si budou jisti, nastoupí teror. Historie se stále opakuje. Vypadá to, podle všech příznaků a biblických předpovědí, že už to bude epizoda poslední.]


Re: Re: Re: Re: Re: Pád na cestě ... (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Úterý, 19. březen 2013 @ 19:20:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vidím to stejně.


]


Re: Re: Pád na cestě ... (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 19. březen 2013 @ 08:32:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."oplatkovy jezis"...

Až dech zarážející neúcta ke Kristu.

(Lk 22,19)
A když vzal chléb, vzdal díky, rozlomil a dal jim ho se slovy: "To je mé tělo, které se dává za vás. To dělejte na mou památku."


]


Re: Re: Re: Pád na cestě ... (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Úterý, 19. březen 2013 @ 10:19:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jestli si oko myslíš, že neustálým kopírováním tohoto Ježíšova výroku na GS, pochopíš jeho skutečný význam, pak se obávám, že ho do smrti nepochopíš. Už jsem Ti na jiném místě psal, že Bůh netvoří duchovní věci pomocí materiálních, ale svým neviditelným slovem a neviditelným Duchem tvoří jak duchovní věci, tak materiální.
A jak už Ti napsala Helena, jak mohl Ježíš dát učedníkům jíst své materiální tělo, když v něm ještě přebýval a po vzkříšení v něm stále přebývá. Myslíš si, že tím to výrokem nás Ježíš vyzývá ke kanibalizmu - jíst mrtvé tělo člověka?
Dokud se neznovuzrodíš z Ducha, tyhle věci správně nepochopíš. A věz, že pokropení vodou ve vašem kostelíčku Ti ke znovuzrození nepomohlo. Odporovalo by to totiž Božímu stvořitelskému jednání, jak ho popisuje písmo.


]


Re: Pád na cestě ... (Skóre: 1)
Vložil: helena v Úterý, 19. březen 2013 @ 12:14:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
milé MARTINO,
ta skála je jen Ježíš Kristus
a Ty HO chceš non stop křižovat na svém pohanském oltáři, a také to děláš

máš VYJÍT z BABYLONA né si ho chválit a baštit

a máváš tu ručičkama s oprátkou i Ty jeden...


]


Re: Re: Pád na cestě ... (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 19. březen 2013 @ 12:37:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Re: Pád na cestě ... (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: helena v Úterý, 19. březen 2013 @ 12:14:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
milé MARTINO,
ta skála je jen Ježíš Kristus
a Ty HO chceš non stop křižovat na svém pohanském oltáři, a také to děláš

máš VYJÍT z BABYLONA né si ho chválit a baštit

a máváš tu ručičkama s oprátkou i Ty jeden...
 

Martino
Je těžké diskutovat s někým, kdo rezignoval na zdravý rozum a plácá jen své temné učení, které není součástí Písma sv. Toto je součástí Písma sv. Helenko.
Ty jsi PetrSkála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. (Mt 16,18) ...


]


Re: Re: Re: Pád na cestě ... (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Úterý, 19. březen 2013 @ 12:56:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty jsi Petr = kámen; a na té Skále = Pán Ježíš Kristus respektive to zjevení, jehož se dostalo Petrovi od nebeskébo Otce, totiž že Pán Ježíš je Mesiáš, Syn živého Boha!

To není otázka rozumu a tudíž duše, nýbrž víry, tzn. ducha a srdce. Spravedlivý bude živ z víry, nikoli z rozumu!


]


Re: Re: Re: Pád na cestě ... (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Úterý, 19. březen 2013 @ 14:31:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Skrze papežství brány pekelné přemohly ŘKC organizaci už dávno. Nedalo jim to ani práci, protože si ji samy vymysleli.


]


Re: Re: Re: Pád na cestě ... (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Úterý, 19. březen 2013 @ 14:54:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino 

a co tohle:
Jeremjáš 17:5  Takto praví Hospodin: Zlořečený ten muž, kterýž doufá v člověka, a kterýž klade tělo za rámě své, 

Přál si Ježíš, abychom stavěli na nějakém chybujícím člověku? Je snad papež nějaký bůh? Kdyby byl na stejné úrovni alespoň s apoštolem Petrem, pak by musel činit divy a zázraky, uzdravovat, křísit mrtvé, což vaši papežové nečiní. Žádnou moc shůry nemají, jenom si ji neprávem nárokují. Jsou jen hlavou žalářnického megaspolku typu sicilské mafie. Koho polapí, toho už do smrti nechtějí pustit, i když dnes díky Bohu jsou už, a zatím ještě, jejich pravomoci limitované, ne tak jako ve středověku. 


]


Re: Re: Re: Pád na cestě ... (Skóre: 1)
Vložil: helena v Středa, 20. březen 2013 @ 12:01:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
milé Martino,
ta SKÁLA platí již od Mojžíše a všichni vybraní pijí z ní, ten duchovní nápoj a také ti dnešní vyvolení si postavili nikoli na písku zrádném člověku ap Petrovi,
ale na té SKÁLE, která je KRISTUS! I.Kor 10,4;
pak čti Řím 9,33 o tom, že pro vás římské katolíky je KRISTUS kámenem urážky a SKÁLOU pohoršení, je mi Tě líto, že stále vytrháváš z kontextu...
Písmo Sv musí se chápat celé a také, třeba, že když už je řeč o Petrovi, že byl ženatý, co Ty na to?
 


]


Re: Pád na cestě ... (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Úterý, 19. březen 2013 @ 17:31:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A ještě jsi zapomněl doplnit:

"Dám to všem tvým údajným nástupcům, apostatům, kteří mne budou před pohany zapírat, budou zpochybňovat můj božský původ a mé zásluhy o spásu člověka a přesouvat je na někoho jiného nebo sami na sebe, budou to modláři, uctivači mrtvých a fetišisté,  budou usilovat o politickou moc, budou svou "víru" šířit násilím a intrikami, nebudou se řídit Písmem a budou ho zpochybňovat, budou démonské nauky pohanů a jejich bohy  stavět na stejnou úroveň s mým učením,  budou své učení přizpůsobovat duchu světa, budou krutě pronásledovat upřímně věřící podle Písma, budou žít v přepychu, budou lidi okrádat o půlku svátosti, kterou jsem dal pro všechny věřící, budou to pokrytci, pedofilové, smilníci, požitkáři, ale při tom se budou tvářit velice zbožně a tak podvádět lidi a zavádět je do věčného zahynutí. Ale musí to činit velmi rafinovaně a opatrně, zvlášť "v poslední době", aby to svedlo, pokud možno, i vyvolené."  


]


Jan21 porušuje zákony ČR! (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 19. březen 2013 @ 21:02:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Re: Re: Re: Pád na cestě ... (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Jan21 v Úterý, 19. březen 2013 @ 14:54:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) )
Martino
a co tohle:
Jeremjáš 17:5 Takto praví Hospodin: Zlořečený ten muž, kterýž doufá v člověka, a kterýž klade tělo za rámě své,
Přál si Ježíš, abychom stavěli na nějakém chybujícím člověku? Je snad papež nějaký bůh? Kdyby byl na stejné úrovni alespoň s apoštolem Petrem, pak by musel činit divy a zázraky, uzdravovat, křísit mrtvé, což vaši papežové nečiní. Žádnou moc shůry nemají, jenom si ji neprávem nárokují. Jsou jen hlavou žalářnického megaspolku typu sicilské mafie. Koho polapí, toho už do smrti nechtějí pustit, i když dnes díky Bohu jsou už, a zatím ještě, jejich pravomoci limitované, ne tak jako ve středověku.


Martino

S Janem21 se mi dobře diskutuje. Rád se chlubí svojí duchovně a nábožensky prázdnou hlavou, což dokládá tím, že si veřejně plete SZ a NZ. Že se vyjadřujete jako idiot, v tom vám nebráním, na takovou prezentaci máte právo, ale rozhodně si koledujete o postih ze strany GS, neboť GS se prezentuje jako křesťanský a ekumenický server a vaše veřejná nesnášenlivost vůči druhým spoluobčanům je projevem totalitního myšlení a  vaše vyjadřování o mega spolku typu sicilské mafie by mohlo naplňovat trestný čin pomluvy, náboženské nesnášenlivosti atd. viz. TZ.
Upozorňuji, že mi nevadí vaše buranské a křupanské vystupování v diskusi na ekumenickém serveru GS, ale důrazně vás upozorňuji, že nemůžete nadále počítat s tím, že budu tolerovat porušení platné legislativy ČR. Děkuji vám za pozornost a pokud se vám nedostává vědomostí, rychle bych si je doplnil, ale rozhodně bych nesázel na porušování zákona.Re: Jan21 porušuje zákony ČR! (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Středa, 20. březen 2013 @ 07:18:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ejhle, ejhle

Výhrůžky i na základě zákona?  Zatím ještě o žádném takovém nevím. Snad ho má pan Martino už v šuplíku, nebo opráší některý z dob jezuitské inkvizice, když už máte toho jezuitského šéfa u kormidla? Ale na mně si už moc nezgustneš, už se raději těším do nebe. 


]


Re: Re: Jan21 porušuje zákony ČR! (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Středa, 20. březen 2013 @ 08:34:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino, měl bys vědět, že pomluva je lživé tvrzení proti někomu, za účelem ho poškodit. Jan21 nelže, ale říká pravdu a jediné co poškozuje ŘKC organizaci jsou skutky jejích představitelů, kteří nepovažují za hřích prznit malé děti a ještě hájí ty , kteří to dělají. Hlavně že jim vadí, když manželé používají prezervativ. Fuj! je mi z té vaší organizace na blití a Ty se ještě oháníš zákony! Jestli nejseš jezuita, tak se jím rychle staň. Tam lidé jako Ty udělají kariéru.


]


Re: Re: Re: Jan21 porušuje zákony ČR! (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 20. březen 2013 @ 12:16:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Re: Re: Jan21 porušuje zákony ČR! (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Středa, 20. březen 2013 @ 08:34:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) )
Martino, měl bys vědět, že pomluva je lživé tvrzení proti někomu, za účelem ho poškodit. Jan21 nelže, ale říká pravdu a jediné co poškozuje ŘKC organizaci jsou skutky jejích představitelů, kteří nepovažují za hřích prznit malé děti a ještě hájí ty , kteří to dělají. Hlavně že jim vadí, když manželé používají prezervativ. Fuj! je mi z té vaší organizace na blití a Ty se ještě oháníš zákony! Jestli nejseš jezuita, tak se jím rychle staň. Tam lidé jako Ty udělají kariéru.

Martino

Jan21 je fanatik a pravdy vněm není. Stejně tak se projevuje diskutující Bylina. Tvrdit veřejně, že představitelé ŘKC nepovažují za hřích prznit malé děti je lež a důkaz buď o totálně vykradené mozkovně nebo o úmyslu vyvolat veliké ZLO!

Pokud je ti na blití, tak možná z chlastu nebo zkaženého jídla nebo možná máš výčitky svědomí, že sloužíš Satanovi, protože, každý kdo bojuje proti Církvi-Kristu je bratr ZLÉHO! A z toho se nevykecáš, děláš zde stejně jako Jan21 a mnozí další ostudu GS a jeho ekumenickému diskusnímu fóru.

 
 ]


Re: Re: Re: Re: Jan21 porušuje zákony ČR! (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Středa, 20. březen 2013 @ 14:42:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsou kněží představitelé ŘKC nebo nejsou? Przní někteří kněží malé děti a ministranty nebo ne? Předávají je jejich nadřízení světské moci, aby jejich skutky odsoudila a nebo je kryjí a nechávají je dál "sloužit" jen je přeloží na jiné místo? Podle Tebe jsem fanatik jenom proto, že říkám pravdu? Co jsi potom Ty, když tu pravdu tak fanaticky a zlostně popíráš?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Jan21 porušuje zákony ČR! (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 21. březen 2013 @ 13:35:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Re: Re: Re: Re: Jan21 porušuje zákony ČR! (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Středa, 20. březen 2013 @ 14:42:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsou kněží představitelé ŘKC nebo nejsou? Przní někteří kněží malé děti a ministranty nebo ne? Předávají je jejich nadřízení světské moci, aby jejich skutky odsoudila a nebo je kryjí a nechávají je dál "sloužit" jen je přeloží na jiné místo? Podle Tebe jsem fanatik jenom proto, že říkám pravdu? Co jsi potom Ty, když tu pravdu tak fanaticky a zlostně popíráš?
 

Martino
Jsou pedagogové, vychovatelé v dětských domovech, policisté, rodiče, dědečkové apd. kteří páchají zločiny vůči dětem? Ano jsou a všude ve světě a v každé společnosti, neboť se jedná ve skutečnosti o nemoc, tak jsou nemocní v každé společnosti i v Církvi a společnost má povinnost děti chránit a nemocné léčit. Pokud vím, tak Církev je je povinna každého, kdo se dopouští páchání těchto zločinů vůči dětem předávat k dalšímu šetření světské moci. Pokud máš poznatky o tom, že někdo kryje tyto zločiny, máš povinnost to oznámit. Bohužel jak je tvým zvykem raději nepředkládáš důkazy a kecáš ve stylu jedna bába povídala. Nedávno jsem četl, v policejní statistice, že policisté např. v Německu spáchají vůči dětem tolik zločinů, že ani kněží na celém světě dohromady nespáchají ani desetinu těchto zločinů.
Pokud obhajuješ ZLO Jana21, pak jsi stejný jako on a pravda v tobě není. Jen člověk velmi, velmi zlý a hloupý může zde vřískat, že papež je hlavou žalářnického megaspolku typu sicilské mafie, jak zde vříská Jan21. Pokud zde tvrdíš, že Jan21 nelže a mluví pravdu, pak si stejně ZLÝ a hloupý jako on, když oba vykřikujete do světa, že Církev Kristova je megaspolek typu sicilské mafie, pak oba ani ve snu netušíte, co je sicilaská mafie a všem se prezentujete jako primitivové. Děkuji ti za pozornost a již mne neobtěžuj bahnem svého tupého myšlení.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jan21 porušuje zákony ČR! (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Čtvrtek, 21. březen 2013 @ 16:31:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino, nelži.

Nikde jsem neprohlásil, že cirkev Kristova je žalářnický megaspolek. Naopak: Jan 8:36  Protož jestližeť vás vysvobodí Syn, právě svobodní budete. Nikoliv ŘKC, papež, Panna Maria a další náhradní samozvanci. 
Žalářnický spolek je církev římskokatolická, z čehož vyplývá, že není Kristovou církví. Kapišto? Už to tu bylo mnohokrát na tomto webu řečeno, dokonce a zejména mnoha těmi, kdo k ní kdysi patřili, ale podařilo se jim z tohoto spolku uniknout (sestra Charlotte, Alberto Rivera a mnoho, mnoho dalších) a oni sami dosvědčili, jaká zvěrstva a zločiny proti lidskosti se tam páchají. Prostí věřící, svíčkové báby, růžencové babičky i většina kněží za to nemohou. Může za to hrstka lehkoživků ve Vatikánu, kteří drži ostatní v šachu svými regulemi, kterými zaměnili Písmo, straší lidi ale zároveň podvádějí očistcem, čímž je povzbuzují k páchání zločinů na podporu tohoto spolku, aby se sami udrželi u moci. 


]


Re: Re: Re: Jan21 porušuje zákony ČR! (Skóre: 1)
Vložil: helena v Středa, 20. březen 2013 @ 12:18:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kéž by se pan Martino jako prý velmi pravě a správně věřící,
raději opíral o Písma Sv a presentoval se méně jako světský zákonodárce a nás STRAŠIL!
mě třeba oprátkou...
PRAVDA NENÍ POMLUVA, tak se MARTINO RYCHLE ZKLIDNI!   


]


Re: Re: Re: Re: Jan21 porušuje zákony ČR! (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 20. březen 2013 @ 12:55:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vložil: helena v Středa, 20. březen 2013 @ 12:18:56 CET
(
O uživateli | Poslat zprávu)
Kéž by se pan Martino jako prý velmi pravě a správně věřící,
raději opíral o Písma Sv a presentoval se méně jako světský zákonodárce a nás STRAŠIL!
mě třeba oprátkou...
PRAVDA NENÍ POMLUVA, tak se MARTINO RYCHLE ZKLIDNI!
 

Martino
Helenko, ano pravda není pomluva.  Pan Jan21 zde napsal, že papežové žádnou moc od Boha nemají a jsou jen hlavou žalářnického megaspolku typu sicilské mafie./ viz. jeho příspěvek Jan21 v Úterý, 19. březen 2013 @ 14:54:29 CET/
Takže pan Jan21 musí svá tvrzení obhájit a doložit, což je samozřejmě vyloučené neboť není tak vědomostně a teologicky vybaven, aby přiznal, že má v hlavě duchovně prázdno. Stejně tak nafoukaná Helenka, která zase tvrdí, že pravda není pomluva, s čímž souhlasím a tak očekávám od ní, že zde veřejně doloží, že blábol pana Jana21 je pravda a nikoliv pomluva. Helenko, když máš v hlavě myšlenkový průjem, tak dělej vše proto, aby to nikdo nepoznal, ale ty naopak se tím ještě chlubíš, když se zde zastáváš názorů, které zde vykřikuje Jan21.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Jan21 porušuje zákony ČR! (Skóre: 1)
Vložil: helena v Středa, 20. březen 2013 @ 13:46:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
milé Martino,
pro Tebe je průjem čili hnačka, zřejmě vše čemu nerozumíš, tak se opravdu zklidni a čti pečlivě 
co bratři píší,
možná Ti bude dáno pochopit!
zatím je to s Tvými argumenty dosti bledé a velmi únavné


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jan21 porušuje zákony ČR! (Skóre: 1)
Vložil: helena v Středa, 20. březen 2013 @ 13:51:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ps Martino,
ještě si mi neodpověděl
jestli víš, že ap Petr byl ženatý?
možná se Ti vše spojí...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jan21 porušuje zákony ČR! (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 21. březen 2013 @ 13:13:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jan21 porušuje zákony ČR! (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: helena v Středa, 20. březen 2013 @ 13:51:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) )
ps Martino,
ještě si mi neodpověděl
jestli víš, že ap Petr byl ženatý?
možná se Ti vše spojí...
 

Martino
Helenko, je od tebe hezké, že mne zkoušíš z Písma sv. A co nám tím chceš říci nebo aspoň naznačit, když všichni víme, že byl apoštol svatý Petr ženatý? Všichni víme i to, že apoštol národů, svatý Pavel byl svobodný, ale i přesto jsi diskusně nesrozumitelná. Můžeš se vyjádřit jasně, srozumitelně a v souladu se zdravým rozumem? Děkuji.


]


Re: Jan21 porušuje zákony ČR! (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Čtvrtek, 21. březen 2013 @ 18:48:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Martino,

......buranské a křupanské vystupování v diskusi ?

"Podle sebe soudím tebe"? Každý přece vidí, že tím buranem a křupanem jsi tady ty, o to není nejmenších pochyb. Když chybí argumenty, nastupují facky (virtuálně zatím jen slovní urážky) - obvyklé metody přivrženců totalitárních režimů, ke kterým nutno přiřadit i katolíky s jejich jezuitskými metodami zacházení s jejich oponenty, neštíticími se jakéhokoliv fyzického a psychického násilí. Ale zaspal jsi dobu. Dnešní tvůj jezuitský šéf mění taktiku a zatím se tváří jako milius, měl by jsi ho napodobovat.


To, co jsem řekl o historii KC,  platí, a za tím si stojím. Neodvažuji se hodnotit současného papeže. Čas to ukáže. Zatím se nijak neprojevil, zda bude mít tendenci změnit v KC něco k lepšímu, ale nebude k tomu mít schopnosti ani moc něco zásadního změnit.  


]


Re: Re: Jan21 porušuje zákony ČR! (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 21. březen 2013 @ 20:59:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jan21 porušuje zákony ČR! (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Jan21 v Čtvrtek, 21. březen 2013 @ 16:31:02 CET
(
O uživateli | Poslat zprávu) )
Martino, nelži.
Nikde jsem neprohlásil, že cirkev Kristova je žalářnický megaspolek. Naopak: Jan 8:36 Protož jestližeť vás vysvobodí Syn, právě svobodní budete. Nikoliv ŘKC, papež, Panna Maria a další náhradní samozvanci.
Žalářnický spolek je církev římskokatolická, z čehož vyplývá, že není Kristovou církví. Kapišto? Už to tu bylo mnohokrát na tomto webu řečeno, dokonce a zejména mnoha těmi, kdo k ní kdysi patřili, ale podařilo se jim z tohoto spolku uniknout (sestra Charlotte, Alberto Rivera a mnoho, mnoho dalších) a oni sami dosvědčili, jaká zvěrstva a zločiny proti lidskosti se tam páchají. Prostí věřící, svíčkové báby, růžencové babičky i většina kněží za to nemohou. Může za to hrstka lehkoživků ve Vatikánu, kteří drži ostatní v šachu svými regulemi, kterými zaměnili Písmo, straší lidi ale zároveň podvádějí očistcem, čímž je povzbuzují k páchání zločinů na podporu tohoto spolku, aby se sami udrželi u moci.
Martino
Že jsi lhář je zjevné. Ze své lži se nevykroutíš. Zde je důkaz:
Re: Re: Re: Pád na cestě ... (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Jan21 v Úterý, 19. březen 2013 @ 14:54:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) )
Martino
a co tohle:
Jeremjáš 17:5 Takto praví Hospodin: Zlořečený ten muž, kterýž doufá v člověka, a kterýž klade tělo za rámě své,
Přál si Ježíš, abychom stavěli na nějakém chybujícím člověku? Je snad papež nějaký bůh? Kdyby byl na stejné úrovni alespoň s apoštolem Petrem, pak by musel činit divy a zázraky, uzdravovat, křísit mrtvé, což vaši papežové nečiní. Žádnou moc shůry nemají, jenom si ji neprávem nárokují. Jsou jen hlavou žalářnického megaspolku typu sicilské mafie. Koho polapí, toho už do smrti nechtějí pustit, i když dnes díky Bohu jsou už, a zatím ještě, jejich pravomoci limitované, ne tak jako ve středověku.


Martino

Ostatní tvůj blábol nebudu komentovat. Každý kdo má minimální náboženské vzdělání a žije duchovním životem, okamžitě rozpozná, že jsi poblouzněný fanatik, ve kterém pravda není, když se odvolává jako podklad pro svoji argumentační věrohodnost např. poblouzněného odpadlíka, jako byl A. Rivera, který byl jen krmivem do prázdných hlav, které rezignovali na zdravý rozum. Opravdu nejsi pro mne partner do diskuse, neboť máš v srdci jen zlobu, nenávist a v hlavě informační prázdnotu.
Děkuji za dialog a již mne neobtěžuj.


]


Re: Přichází s Františkem i soumrak papežství a další vlna změn? (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Pátek, 22. březen 2013 @ 06:41:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Vatikánský rozhlas se ptal Francesky Ambrogettiové, která je se Sergiem Rubinem jeho spoluautorkou, jak celý projekt vznikl. „Bylo to v roce 2001. Arcibiskup Bergoglio byl právě jmenován kardinálem a nikdo ani vzdáleně nepomyslel na to, že by se mohl stát papežem. V Argentině zrovna propukla hospodářská krize. Chtěla jsem proto natočit rozhovory se zástupci různých odvětví a mimo jiné jsem zavolala také na arcibiskupství. Odpověděl osobně kard. Bergoglio a já jsem ho pozvala na zahraniční tiskové oddělení. Souhlasil, a proto jsem se zeptala, kdy mu můžu poslat auto. Na to řekl – Ne, ne. Jaká je přesná adresa? Tak to tam dojedu tím a tím autobusem, který mi zastaví asi tři bloky odsud, a zbytek už dojdu pěšky. To byl první šok – kardinál, který jezdí městskou dopravou. V té době byl přece arcibiskupem Buenos Aires a nejvyšším představitelem argentinské církve! Setkání na tiskovém oddělení velmi zapůsobilo na všechny přítomné novináře. Říkal velice hluboké věci naprosto jednoduchým stylem. Řekli jsme si, že by možná stálo za to, věnovat se myšlení tohoto muže poněkud hlouběji, a tak vznikl nápad sepsat knihu. Pak nám ale trvalo mnoho let, než se nám podařilo tehdejšího kardinála přesvědčit, aby se s námi setkal a knihu jsme udělali.“ Papež František a kardinál Bergoglio jsou jeden a týž člověk – prvních několik dní pontifikátu to plně potvrdilo, míní italská novinářka. „ Zcela jistě, nijak se nezměnil. Pro toho, kdo jej zná, není jeho první gesto – tedy žádost o modlitbu – ničím překvapivým. Zdraví tak lidi pokaždé – „Modlete se za mne“. Vůbec by mne neohromilo, kdyby i v Římě jezdil veřejnou dopravou. Jistě se toho dočkáme! Je to velice dochvilný, laskavý a kultivovaný člověk; schopný naslouchat, rozmlouvat a dohodnout se. Pokud se ale jedná o věci, v které věří, je nekompromisní, odvážný a silný. “ Italská publicistka dále hovoří o dědictví, které papež František zanechal své arcidiecézi a církvi v Argentině. „Spravoval ji tím nejlepším možným způsobem. Měl přímou telefonní linku pro kněze, kam mu mohli ve dne v noci volat. Kněží ho velmi milovali a určitě ho budou milovat i místní biskupové a kardinálové. V argentinské církvi za sebou zanechal řád a pořádek. Doufejme, že se mu totéž podaří také ve Vatikánu. Jeho věřící jsou samozřejmě trochu smutní. V knize přinášíme výpověď jedné právničky a aktivistky v oblasti lidských práv, která říká: Byl by fantastický papež, doufám ale, že ho nezvolí, aby mohl zůstat s námi. Dnes však lidé zároveň cítí radost – ve skutečnosti svého biskupa neztratili, ale vlastní ho stále, byť šířeji, celosvětově,“ uvedla pro Vatikánský rozhlas Francesca Ambrogettiová." /http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=18000/

Tento a iné články o tom, ako sa prejavuje rímsky biskup František hovoria dosť výrazne  o jeho dobrom duchu. dobrej vôli, dodbrom človeku i dobrom duc*****m pastierovi, ktorý je aj dosť múdry a skúsený, ael aj dostatočne skromný a pokorný, a pritom aj zásadový v tom najpodstatnejšom /Boh, Kristus, viera.../. A o všelijaklé špekulácie sa zaujímať nie je kresťanské, ani biblické "Babské bájky zavrhuj!.." - píše sa v Novom zákone. František dáva dôraz naozaj na to podstatné aj pokiaľ ide o ekumenizmus. Vyjadruje sa radšej skromne, aby zbytočne neprovokoval: "Som biskup Ríma" - povie, a inokedy "Som biskup tej cirkvi, ktorá je predsedníčkou v láske" - ako narážka na slová sv. Ignáca Antiochijského /biskup, ktorý zopmrel okolo roku 110 n.l./ A to je pekné svedectvo. POvažoalo sa totiž v prvých storočiach za správne, aby ostatné cirkvi /cirkevné zbory/ boli v súlade s vierou rímskej cirkvi /zboru/, teda pokaiľ ide o obsah viery. Zrejme aj takto možno chápať slová Krista o Petrovi "Telo a krv ti to nezjavili... Peter, a na tejto skale postavím svoju Cirkev..." - teda vvtedy to bola viera prvého appoštola, dnes jeho nástupcu - biskupa Ríma...Re: Re: Přichází s Františkem i soumrak papežství a další vlna změn? (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Pátek, 22. březen 2013 @ 09:37:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Elo,

Sám tady na jedné straně uvádíš verš: Babské bájky zavrhuj,

ale na druhé straně se na nějaké babské bajky o Petrovi v Římě a jeho papežství a nástupnictví dalších samozvanců odvoláváš. 

Tak jak tomu mám rozumět? Proč jste si něco tak zásadního  nedali do kánonu NZ, když tvrdíte, že jste jeho autory? Pak bych "sklapnul kufry" a neřekl bych ani půl slova. Měli jste na to víc než 300 let času. Není to divné a podezřelé? 
Víš proč? Protože autorem Písma je DS, duch pravdy, a ten to nedovolil, aby se tam nějaké bajky dostaly. 

Závěr: Katolicismus se nezakládá na pravdě.


]


Fanatik, který je ještě informačne nedovzdělaný (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 22. březen 2013 @ 21:38:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Re: Re: Přichází s Františkem i soumrak papežství a další vlna změn? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Jan21 v Pátek, 22. březen 2013 @ 09:37:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) )

Elo,
Sám tady na jedné straně uvádíš verš: Babské bájky zavrhuj,
ale na druhé straně se na nějaké babské bajky o Petrovi v Římě a jeho papežství a nástupnictví dalších samozvanců odvoláváš.
Tak jak tomu mám rozumět? Proč jste si něco tak zásadního nedali do kánonu NZ, když tvrdíte, že jste jeho autory? Pak bych "sklapnul kufry" a neřekl bych ani půl slova. Měli jste na to víc než 300 let času. Není to divné a podezřelé?
Víš proč? Protože autorem Písma je DS, duch pravdy, a ten to nedovolil, aby se tam nějaké bajky dostaly.
Závěr: Katolicismus se nezakládá na pravdě.
 

Martino
Elo, s fanatikem nelze vést dialog, a pokud je ještě fanatik informačně nedovzdělaný, pak je z toho myšlenkový průjem, jaký nám ve svém příspěvku předvedl právě fanatik Jan21. Pokusím se to napravit pro ostatní, kteří nerezignovali na zdravý rozum, pokud jde o Petra a jeho papežství v Římě.
Martino komentář:
Primát nástupce sv. Petra nebyl po smrti sv. Petra nikým zpochybňován. Pokud se někde najde nějaký takový „ hlupáček“ co najde odvahu a drzost tvrdit opak, pak takové je třeba umlčet odkazem na skutečnost, že po smrti sv. Petra se v jeho úřadě vystřídali s. Linus 67-76, sv. Kletus 76-78, sv. Klement I. 88-97, sv. Evarist 97-105 tedy všichni součastníci, žijícího apoštola sv. Jana, který žil v Malé Asii. Kdyby se nejednalo o nástupce sv. Petra tak by jistě tento apoštol, miláček Páně vznesl námitky a taková věc by od smrti sv. Petra do smrti apoštola sv. Jana nezůstala utajena.

Pokud se někdo zabývá hypotézou zda vůbec apoštol sv. Petr v Římě byl a působil zde je třeba takové nesmysly vyvrátit s kořeny, neboť takový "žvanil" nikdy nečetl Písmo sv. , které to dokladuje viz. Skutky. Že se to děje je pochopitelné, protože jde o události staré 2000 let. Dnes jsou lidé, kteří jsou ochotni tvrdit, že holocaust žádný nebyl a to je událost stará 60 let.

O působení sv. Petra v Římě a jeho mučednická smrt na Vatikánském pahorku je realita! Již Tacitus 55-115 po Kr. v Análech vzpomíná, že Nero ve svých zahradách za Tiberou uspořádal pro Římany ukrutnou podívanou „živých pochodní“ nenáviděných následovníků Christových, čímž dokladuje existenci římské církevní obce. A dále Tacitus podává zprávu z několika poznámek z pravého listu papeže sv. Klimenta Římského Koriňtanům, kde se zmiňuje o mučednictví apoštola sv. Petra umučeného za vraha vlastní matky (císaře Nerona), čímž dokladuje život, působení a mučednickou smrt apoštola sv. Petra v Římě za císaře Nerona. Pobyt svatého Petra v Římě není tajný. Je dobře známé Mamertinské vězení, kde byl sv. Petr vězněn a kde obrátil a pokřtil žalářníka. Je dobře známé místo pobytu sv. Petra, bydlel u senátora Pudenciána, kde pak vznikla modlitebna a následně i basilika. atd.

Nekropole a hrob sv. Petra byl objeven při vykopávkách v roce 1939. Archeologický průzkum trval do roku 1951. Hrob sv. Petra nebyl otevřen. To se stalo až za Jana Pavla II. Kdy odpovědným za výzkum byl český dominikán tehdy žijící v Římě, Maria Veselý. Byly provedeny veškeré antropologické výzkumy včetně DNA, neboť ve světě je mnoho chrámů, kde jsou uchovávány relikvie apoštola sv. Petra. I ČR má ostatky sv. Petra ve svatovítském pokladu. Část kamenného stolu, na kterém sloužil sv. Petr mše sv. v Římě, je zase v pokladnici Vyšehradské kapituly. Po umučení byl sv. Petr pohřben do hrobu chudých. Ale již mezi rokem 76-88 zřizuje papež sv. Kletus hrob sv. Petra, jako vzpomínkové místo tkz. tropaion. Mezi rokem 155-166 byla postavena kruhové mauzoleum a modlitebna. Roku 258 za pronásledování křesťanů císařem Gallienusem byla přenesena lebka sv. Petra do katakomb. Následně  uložena v chrámu římského biskupa na Lateráně a nad hrobem sv. Petra ve Vatikáně postavena Konstantinova bazilika.
 

Ovšem to co následovalo, ve 20 století, to přivádí odpadlíky doslova k šílenství.  Profesorka Margherita Guarducciová, přečetla řecký nápis na hrobě „ Petr je zde“.  Ale to není všechno. Nápis je na zdi z cihel, které jsou očíslovány od výrobce, který je vyráběl v době císaře Nerona. Jeho cihly byly nalezeny i na jiných místech Říma, právě z období císaře Nerona.
Okolní zdi dalších přilehlých hrobů jsou popsány, jak přečetla profesorka Guarducciová nápisy, jako Petře pros za nás.  Objevuje se i jméno svatého Petra spojené se jménem Krista a Marie, jakož i vyznání víry v Nejsvětější Trojici, Kristovo božství, Mariinu přímluvu, věčný život. Je to nesmírně důležité svědectví, které nelze vyvrátit zvratky hlupáků, kteří propadají fanatickému šílenství, jak to zde předvádí Jan21.
 

Pokud zde fanatik Jan21  něco vykřikuje o NZ , kdy jeho vědomostní rozhled je ukázka zoufalství, je třeba ho uklidnit. První ucelenou zprávu máme písemně  zaznamenanou  z roku 367, kde je vypočítáno všech 27 spisů Nového zákona.
 

Další písemnou zprávu máme  z roku 382 a definitivně byl kánon definován pro katolickou církev  na tridentském koncilu v roce 1546, dekretem Sacrosancta .Re: Fanatik, který je ještě informačne nedovzdělaný (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Sobota, 23. březen 2013 @ 09:28:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino:

Ty vaše důkazy jsou velmi, velmi chabé. Tak na př. to, co uvádíš :Již Tacitus 55-115 po Kr. v Análech vzpomíná, že Nero ve svých zahradách za Tiberou uspořádal pro Římany ukrutnou podívanou „živých pochodní“....nic neříká o tom, že mezi těmi upalovanými byl apoštol Petr. Sice oficielně tvrdíte, že papežem byl v Římě už od r. 42, což je nepravděpodobné, neboť r. 49 byl s Pavlem na Jeruzalémském koncilu a Pavel ani nikdo jiný, na př. apoštol Jan se o Petrovi v Římě nikde ani půl slovem nezmiňuje a ani sám apoštol Petr ve svých epištolách. Takže je to jen výmysl a zbožné přání katolíků, bajka, kterou použili na na podporu oprávněnosti papežského úřadu. Fabulovat a konstruovat se dá cokoliv. Pro mne je směrodatné pouze Písmo - SOLA  SCRIPTURA  a žádné bajky. Měli jste si to dát do Písma, pak bych musel mlčet. Jenže vy si k věření předkládáte to, co se vám právě hodí - "svatou tradici", která se už 17 století vyvíjí. Nevím s čím novým ještě přijdete. Že třeba Ježíš nebyl Bůh? To budete muset, až se spojíte s mohamedány a dalšími pohany. Ratzinger se ve svém mladším věku už takto spekulovat odvažoval. 


]


Stránka vygenerována za: 0.43 sekundy