Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Radek.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 12, článků celkem: 16368, komentáře < 7 dní: 401, komentářů celkem: 411412, adminů: 60, uživatelů: 5154  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 73 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

martino
rosmano
Willy
Myslivec

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
112028683
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Církevní restituce: Katolický pohled z jiného úhlu
Vloženo Čtvrtek, 21. únor 2013 @ 14:46:57 CET Vložil: Stepan

Církevní restituce poslal Nepřihlášený

V tomto příspěvku si dovoluji představit jiný pohled na církevní restituce, pohled, který se od praktikujícího katolíka a člena modlitební skupinky asi neočekává. Z hlediska náboženství, Bible (ale ne z hlediska světského práva), vidím několik problémů. Řešení problematiky z hlediska světského práva nebude na soudu rozhodující. Musíme si uvědomit, že církev v celé své historii se plně neřídila Ježíšovou katechezí a lze také říct Biblí, uvážíme-li, že platí Ježíšův výrok: „Nepomine čárka ze Staré smlouvy". Se Starou smlouvou souvisí např. nařízení o Milostivém létu (Lv 25,8-17), nebo varování z Dt 28 (stručně řečeno: „Budeš-li dodržovat, budeš se mít dobře. Nebudeš-li dodržovat, budeš se mít špatně"). Bylo vyhodnoceno, kolik majetku získala církev díky „nadstandardním" vztahům k mocným tohoto světa? Bohatství v minulosti církvi vždy škodilo, a protože nikdy nebylo provedené důsledné metanoia, změna smýšlení, neprospěje ji to ani nyní. Snaha restituovat zpět majetek trvá už 20 let. Klademe si otázku typu: „Co když Bůh není tomu nakloněn?". Pokud byl Bůh s církevní praxi dříve spokojen, proč dopustil, že byl církvi majetek odňat. I takové otázky bychom si měli klást. Problematika zpětných vazeb, bez které se např. přírodní vědy neobejdou, je asi pro teology a pastýře církve zcela cizí. Pozorujeme, jak ekonomické reformy tvrdě dopadají na chudé, nemocné apod. a naši pastýři v zájmu církevních restitucí v podstatě mlčí. Ale to zavání pokrytectvím a víme, že za to je běda. Vzpomeňme si, že 15. května 1891 vydal papež Lev XIII. dlouho očekávanou první sociální encykliku Rerum novarum, jíž církev zaujala oficiální stanovisko k sociální otázce, a to bylo několik let po vydání Kapitálu Karla Marxe. Nebylo snad neřešení sociálních problémů příčinou revolucí a nástupu komunistické ideologie? Bylo snad křesťanství v Rusku za carismu v pořádku? Asi jsme se nepoučili. Nikde jsem neviděl a neslyšel varování ve směru k boháčům, že spíše projde velbloud uchem jehly, nežli se boháč dostane do Božího království.

Kde máme hledat řešení a vzít si příklad? No přece u Ježíše. Proč se neptáme Ježíše, co by dělal na našem místě? Bydleli snad Ježíš a jeho učedníci v honosných palácích a měli zvláštní oblečení? Při poctivém čtení Bible odpověď snadno najdeme. Jsem přesvědčen, že všichni naši pastýři čtou Bibli. Co je (a nejen je) asi napadne, když čtou následující texty: „Nečiním-li skutky svého Otce, nevěřte mi" (J 10, 37-38),  „Nemějte tedy starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?‘ Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení." (Mt 6, 31-34),  „Amen, amen, říkám vám: Kdo věří ve mne, bude dělat skutky, které dělám já. A bude dělat ještě větší skutky, neboť odcházím k Otci. O cokoli poprosíte v mém jménu, to udělám, aby byl Otec oslaven v Synu. Když mě budete o něco prosit v mém jménu, já to udělám. Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání." (J 14, 12-15), „Amen, amen říkám vám, že o cokoli byste poprosili Otce v mém jménu, to vám dá. Až dosud jste v mém jménu o nic neprosili. Proste a přijměte, aby vaše radost byla úplná" (J 16, 23-24), „Kdybyste měli víru a nepochybovali byste, nejen to s tím fíkovníkem se stane, ale kdybyste řekli hoře: ´Zvedni se a hoď se do moře´, stane se. A všechno, zač byste prosili v modlitbě, ve víře, dostanete" (Mt 21,21), „Ti, kdo uvěří, pak budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, ." (Mk 16, 17-20),  „Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko," odpověděl Pán, „řekli byste této moruši: ‚Vykořeň se a přesaď se do moře!‘ a poslechla by vás(L 17,6), „Amen, říkám vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete téhle hoře: ‚Přejdi odsud tam, a ona přejde a nic pro vás nebude nemožné" (Mt 17, 20-21),  „Když jim známost Boha nebyla dost dobrá, Bůh je vydal jejich zvrácené mysli, aby dělali, co není správné. Jsou prolezlí nepravostí, podlostí, chamtivostí a záští; jsou plní závisti, vraždychtivosti, svárlivosti, lsti a zlomyslnosti; štváči a pomlouvači ..." (Ř 1, 28-32),  „Kdo by tedy jedl tento chléb a pil Pánův kalich nehodným způsobem, takový se proviní proti Pánově tělu a krvi. Ať každý sám sebe prověří, než bude jíst z toho chleba a pít z toho kalichu. Kdo totiž jí a pije, aniž by si uvědomoval, že jde o Pánovo tělo, takový jí a pije své vlastní odsouzení. To proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných, a mnozí dokonce umírají. Kdybychom se ovšem soudili sami, nebyli bychom souzeni" (1 K 11, 27-31), „Protože nepojali lásku k pravdě, aby mohli být spaseni a proto na ně Bůh pošle mocné působení bludu ..." (2 Te 2). Nebo jsme až natolik oslepli, že nám smysl těch textů uniká? Mně z toho vychází, že Ježíš by nám dnes řekl asi toto: „Pokolení zvrhlé a nevěřící. Co jste to udělali s mojí katechezi? Nejdříve se obraťte a udělejte pokání. Pak proste a bude vám dáno. Neřekl jsem snad, abyste nejprve hledali Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno?" Pavol Mikula http://www.getsemany.cz


Podobná témata

Církevní restituce

"Církevní restituce: Katolický pohled z jiného úhlu" | Přihlásit/Vytvořit účet | 24 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Církevní restituce: Katolický pohled z jiného úhlu (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Čtvrtek, 21. únor 2013 @ 15:21:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ako priamy dôsledok cirkevných restitúcii a zosvetáčtenia cirkvi je toto:
http://eurabia.parlamentnilisty.cz/Articles/8376-hamburg-z-luteranskeho-kostela-mesita.aspxPozdvižení v Německu vyvolává osud opuštěného hamburského evangelického kostela Kapernaum ve čtvrti Horn, který byl loni prodán a nyní a má být přeměněn na mešitu. Novým nabyvatelem impozantního svatostánku, který byl dokonce prohlášen kulturním dědictvím, je totiž islámské centrum Al Núr (Světlo). Přitom 600 severoafrických a blízkovýchodních členů centra se doposud scházelo v přebudované autoopravně. Vnitřní prostory kostela teď čekají nákladné úpravy a adaptace na mešitu a mají být slavnostně otevřeny na podzim na státní svátek Sjednocení Německa. Z přebudování kostela na mešitu však nejsou odvázáni jak někteří představitelé církve, tak konzervativní patriotistická veřejnost. Nicméně to může být osud dalších německých kostelů, nakolik v zemi církve v posledních 10 letech byly nuceny z nedostatku věřících a finančních prostředků zavřít na 100 protestantských a 300 katolických kostelů a modliteben. A nejen kostelů, ale i celých měst, ve kterých narůstají muslimské komunity. Vedle islámských čtvrtí německých velkoměst je již například i Duisburg bezmála z jedné čtvrtiny islámským městem. Neodmyslitelnou součástí muslimských čtvrtí jsou mešity, kterých byly vybudovány již stovky, včetně katedrálních pro více než 1000 lidí.ivanpRe: Re: Církevní restituce: Katolický pohled z jiného úhlu (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 21. únor 2013 @ 15:31:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Důsledek církevních restitucí ?


]


Re: Re: Re: Církevní restituce: Katolický pohled z jiného úhlu (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Čtvrtek, 21. únor 2013 @ 16:12:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
zosvetáčtenie cirkvi má za následok cirkevné reštutúcie a tie majú za následok prázdne kostoly, a výsledok je odpredaj kostola moslimom...

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Církevní restituce: Katolický pohled z jiného úhlu (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 21. únor 2013 @ 17:38:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lutheráni v Hamburku něco restituovali ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Církevní restituce: Katolický pohled z jiného úhlu (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Čtvrtek, 21. únor 2013 @ 17:54:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
nie...ale je to zosvetáčtená cirkev a preto predala kostol moslimom...
ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Církevní restituce: Katolický pohled z jiného úhlu (Skóre: 1)
Vložil: Papen v Čtvrtek, 21. únor 2013 @ 18:31:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
sa nediv : http://www.topky.sk/cl/11/1341057/Zvrhly-Vatikan--Papez-vraj-odstupil-kvoli-tajnej-homosexualnej-sieti-a-bujarymi-gay-party-


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Církevní restituce: Katolický pohled z jiného úhlu (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 21. únor 2013 @ 19:03:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jméno Páně budiž pochváleno, nyní i na věky.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Církevní restituce: Katolický pohled z jiného úhlu (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Pátek, 22. únor 2013 @ 00:02:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh přece nepotřebuje naše kostely a my se bez nich také obejdeme, když na to přijde. Podle toho mála, co vím, měli celkem dobré důvody prodat to - málo věřících a málo peněz. I provoz nevyužívané budovy může být drahý. A pokud ty peníze použijí k nějakému bohulibému účelu (třeba evangelizaci), může ten krok přinést i dobro pro věc Pána.

Všichni z Bible víme, že křesťanství nečeká na zemi rajská zahrada. A myslím, že ve stínu mešit se nám bude snáze hledat společná řeč.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Církevní restituce: Katolický pohled z jiného úhlu (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pátek, 22. únor 2013 @ 13:10:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslíte si že si Bůh přeje aby pršelo na Svatostánek ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Církevní restituce: Katolický pohled z jiného úhlu (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Pátek, 22. únor 2013 @ 22:08:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím, že Bohu je úplně jedno, jestli máme nějaké svatostánky nebo ne. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Církevní restituce: Katolický pohled z jiného úhlu (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Pátek, 22. únor 2013 @ 17:38:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)..... ve stínu mešit se nám bude snáze hledat společná řeč.


No nechtěl bych se toho dožít. Ono KC už dnes tu společnou řeč (s islámem)hledá a to bude znamenat vzdát se víry v Ježíšovo božství, jeho ukřižování, jeho zmrtvýchvstání, významu jeho oběti pro spásu jednotlivce a dalších s tím souvisejících věcí. Co nám pak z toho křesťanství zbude? Poutě, půsty, zdrávasy, almužny, to co je dnes v KC a co je  i pro Islám přijatelné? Nepovolí ti určitě ani ty ikony, na kterých si tak zakládáš. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Církevní restituce: Katolický pohled z jiného úhlu (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Pátek, 22. únor 2013 @ 22:24:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já jsem tu už několikrát psal o svých zkušenostech ze života v islámských zemích, z nichž v některých bylo křesťanství pronásledováno. V jedné takové jsem dokonce uvěřil v Krista! Psal jsem i o svých setkáních s tzv. tajnými křesťany, tj. lidmi, kteří konvertovali ke křesťanství od islámu, ale museli to bedlivě tajit. Ne všude jim sice hrozil přímo trest smrti od státu, ale v každém případě by pro ně konverze měla příšerné následky. I kdyby je stát nepopravil, reálně hrozila vražda od člena rodiny, protože takový konvertita by byl ohavnou skvrnou na cti rodiny. Takže mě prosím nepoučuj.

ŘKC dělá s islámem obrovskou chybu. To, co katolíci pokládají za velkorysost a přátelský dialog, je v islámu nazíráno jako slabost nepřítele. Je nesmyslné nechat se ukolébat pár muslimskými liberály a pak těmi, kteří považují přetvářku za naprosto legitimní postup v době, kdy není islám u moci. Na GS jsem začal chodit, když jsem ještě žil v Anglii. A ujišťuju tě, že už i tam je ta islamizace místy hodně znát.

Svým komentářem o "stínu mešit" jsem jen stručně vyjádřil svoji zkušenost, že když jsou křesťané pronásledováni, velmi rychle zapomenou na konfesní rozdíly. Najednou pak nikomu nevadí třeba společná (obvykle utajená) "mše", kde spolu přijímají úplně všichni a nikdo neřeší, jestli je ten či onen katolík nebo protestant a jestli někdo má či nemá nějakou apoštolskou posloupnost.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Církevní restituce: Katolický pohled z jiného úhlu (Skóre: 1)
Vložil: svata_tradicia (svatatradicia@jesuits.tv) v Pátek, 22. únor 2013 @ 20:38:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.jezuiti.sk/
Drahý ssns, ty věrný katolíku. Zdá se, že Bohorodice vyslechla mé modlitby, když jsem se láskou vinul k její sošce se žárovkou uvnitr a prosil ať pošle  na grano skutečne inteligentního diskutéra, hodného Jejího Jména, a ne oka, kjubika, doutníka nebo hloupou betmu. Sice nepřišla Eva Dominika ale přišel jsi ty a říkáš skutečně vše z duše, jak pravý katolík hodný svého povolání. Já také chci v europě mešity, aby ti heretici měli o důvod méně řešit nějakého Mojžíše, Jeremiáše jen abychom se sjednotili s našimi odloučením bratry. I ten Rivera jak krásně popisuje dílo svatého Augustina, mé srdce kvete láskou ke svaté Matce Boží když to čtu, jako ona naplánovala to sjednocení. Sláva Marií a Islámu. Amen!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Církevní restituce: Katolický pohled z jiného úhlu (Skóre: 1)
Vložil: hirali v Pátek, 22. únor 2013 @ 22:09:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
proč ti srdce nekvete k Ježíši vždyt hlavně o něm je písmo nebo se mejlim?? O Marii tam toho moc není. Je zajímavý že jsem ještě nenašel kostel zasvěcený Ježíši Kristu ale paně Marii jsou zasvěcené kostely na každém ohu a to jsem už dost nacestoval a byl v dosti kostelech.
Kdo tě spasí Ježíš nebo Marie??? Tebe Marie pořád o ní píšeš ale o Ježíši moc né.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Církevní restituce: Katolický pohled z jiného úhl (Skóre: 1)
Vložil: svata_tradicia (svatatradicia@jesuits.tv) v Pátek, 22. únor 2013 @ 22:28:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.jezuiti.sk/
Ahoj hirali, myslíš to vážně? A ty hlavo moudrá, která jiná by to měla být Církev, než ta která trvá 2000 let. Víš jak se pozná ta pravá Kristova Církev? Má od Petra nepřetržitou kontinuitu v biskupské službě, od dob apoštolů má všech sedm svátostí, atd. Máš lepší alternativu k následování? Pokud ne, je mi tě líto, neboť vystupuješ jako obchodník se sny.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Církevní restituce: Katolický pohled z jiného úhl (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Pátek, 22. únor 2013 @ 22:34:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Svatou_tradici NEBER vážně. Ten člověk je zarytý antikatolík a jeho příspěvky jsou jen karikaturou katolicismu.

Asi jsi toho moc nenacestoval. Pár příkladů:A najdeš spoustu kostelů a katedrál nejsvětější trojice - třeba v Praze, Kutné Hoře)

Jinak si přečti něco o zasvěcování kostelů. Pak snad uvidíš, že tvoje otázka je poněkud nesmyslná.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Církevní restituce: Katolický pohled z jiného úhlu (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Pátek, 22. únor 2013 @ 22:39:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuji za pochvalu, otče provinciále. Doufám, že se Vaše pozitivní hodnocení promítne i do příštích prémií. Však my se s bratry muslimy jednou sejdeme u toho našeho domečku v Efezu.  


]


Re: Církevní restituce: Katolický pohled z jiného úhlu (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 21. únor 2013 @ 15:39:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Napadla mne ta pasáž o pokušení na poušti, což je snad první doložený příklad zneužití biblických textů. Tam je také psáno nebudeš pokoušet Pána, svého Boha. Pokus je to sice hezký ale chtělo by to alepoň namočit pracku do těsta, posypat moukou a důkladně opilovat jazyk.Re: Re: Církevní restituce: Katolický pohled z jiného úhlu (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Čtvrtek, 21. únor 2013 @ 17:41:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Potnicku, co myslíte, je autor článku člověk dobré vůle? Nebo se dobrá vůle neobejde bez tleskání restitucím?


]


Re: Re: Re: Církevní restituce: Katolický pohled z jiného úhlu (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 21. únor 2013 @ 18:11:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jednou nám jeden pan farář říkal že v dobré vůli může jednat i člověk který zabije a sní katolického misionáře. Podobně jako jednal v dobré vůli svatý Pavel, když byl ještě Saulem.]


Re: Církevní restituce: Katolický pohled z jiného úhlu (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 22. únor 2013 @ 08:09:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pavol Mikula je první katolík na GS, k jehož textu mohu říct - amen.Re: Re: Církevní restituce: Katolický pohled z jiného úhlu (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pátek, 22. únor 2013 @ 13:51:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To bylo od Vás surové. Chudák Svatá tradice.


]


Re: Církevní restituce: Katolický pohled z jiného úhlu (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 22. únor 2013 @ 11:17:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Taky se zásadami tohoto autora docela souhlasím.

Však už nikoli s jeho závěry, nevystihující plně skutečnost.
Osobně znám některé řeholníky či teology, kteří s úplným klidem říkají: "Nevracejte nám nic, i tak bude dobře."
Církev přežila Nerona, komunisty, přežije i Paroubka, Sobotku či Grebeníčka - dodávám já.
..."Klademe si otázku typu: „Co když Bůh není tomu nakloněn?".
Pokud byl Bůh s církevní praxi dříve spokojen, proč dopustil, že byl církvi majetek odňat. I takové otázky bychom si měli klást
."...

Pokud je Bůh s dnešním stavem spokojen, proč dopustil, že se církvím majetek vrací? I takové otázky bychom si měli klást.Otázka majetku a spravedlnosti leží totiž zcela mimo oblast víry.
Pokusím se vysvětlit proč.

(Lk 12,13-15)
Někdo ze zástupu mu řekl: "Mistře, řekni mému bratru, ať se se mnou rozdělí o dědictví!"
On mu však řekl: "Člověče, kdo mě nad vámi ustanovil soudcem nebo děličem?"
Řekl jim tedy: "Dejte pozor a varujte se lakomství; neboť život člověka nespočívá v hojnosti jeho majetku."


Není vůbec podstatné, zda církev místo pěti hřiven dostane jen jednu hřívnu.
Bude tedy hospodařit pouze s jednou a vyzíská hřivnu další. Když dostane pět hřiven, bude muset vyzískat dalších pět. Což už dá dřinu daleko větší, jak snad uznáte při vašem vzdělání.

Problém boháče, co těžko prochází uchem jehly totiž vůbec neleží ve výši jeho majetku, ale v závislosti lidského srdce na majetku.
Z pohledu víry tak miliardář Bill Gates může být člověkem chudým, nezávislým na svých miliardách (které používá na pomoc jiným), zatímco dva otrhaní bezdomovci, kteří se vedle popelnice rvou spolu o vyhozenou rybí konzervu, mohou být právě typickým případem boháčů, kteří neprojdou uchem jehly.

Být boháčem je stavem lidského srdce, které příliš visí na majetku a nezávisí na výši konta ve spořitelně.
Je to forma modloslužby, kdy je majetek kladen na první místo důležitosti v životě místo Boha.
A sáhněme si v tomto každý především do svého svědomí: Kdo z nás se už dneska dokáže zcela oprostit od závislosti na majetku? Od touhy lehce nabýt a mít stále více?


Je mi zcela jedno, kolik majetku bude nakonec církvi vráceno
.
A že byli i v církvi "boháči" (a možná stále jsou) - o tom vůbec nemůže být sporu. Pro duchovní užitek římskokatolické církve v Česku tedy doufám, že si církev vytvoří "zpětnou vazbu", aby i obyčejní věřící měli možnost ovlivňovat, jak se s majetkem nakládá.
Nerad bych se dožil úpadku naší církve, aby si duchovní na svých setkáních servírovali třeba pokrmy z párty našich politiků - nadívané labutí krky. Tudy cesta pro církev zaručeně nevede.

Ale to jsou snad obavy liché - znám lidi mezi duchovenstvem, kteří by takové jednání netolerovali.
Církvi se nabízejí nepřeberné možnosti v oblasti charity a obnovy duchovního zdraví národa. Na to by byly prostředky vynaloženy účelně.

Re: Re: Církevní restituce: Katolický pohled z jiného úhlu (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pátek, 22. únor 2013 @ 13:05:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Amen.


]


Stránka vygenerována za: 0.24 sekundy