Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Emil.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 11, článků celkem: 15441, komentáře < 7 dní: 570, komentářů celkem: 343413, adminů: 60, uživatelů: 4861  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 63 návštěvník(ů)
a 7 uživatel(ů) online:

LD
Vota
Willy
JirkaB
timg
Nemohouci1
wollek

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Koho budete volit pøi letošních eurovolbách?
·Ať se jdou homosexuálové zastøelit, hlásá americký baptistický pastor.
·Nepøelezeš
·Dobrá zpráva pro každého ètenáøe
·Odpovìï Pavla Steigera na recenzi Aleše France knihy „Svou slávu nikomu nedám“
·Problémy laického fundamentalismu I
·E. S. Williams: Fenomén nového kalvinismu
·Nesuïte, abyste nebyli souzeni
·O katech
·Reakce Pavla Coufala na dopis odcházejících baptistù z lovosického sboru

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
99092467
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Bývalí adventisté s. d. v ČR
Vloženo Pondělí, 18. únor 2013 @ 15:55:08 CET Vložil: Olda

Z našich církví poslal Nepřihlášený

Církvi adventistů s.d.
Londýnská 30
Praha 2 Vinohrady
120 00

22. 12. 2012

Milé sestry a bratři,
Obracíme se na vás ve věci, o které jsme si nikdy nemysleli, že by mohla nastat. Vstupovali jsme před lety do církve adventistů s. d. s vědomím, že má to nejlepší biblické poznání, jaké může být. Věděli jsme, že je to lidské společenství s lidskými chybami, ale nepovažovali jsme to (a stále nepovažujeme) za problém. Vždyť jsme jenom lidé, spasení milostí.

Opravdový problém nastal před několika lety, kdy jsme ke svému naprostému úžasu a nesmírnému překvapení zjistili, že „biblická pravda“ adventistů má ve skutečnosti k pravdě velice daleko. Někdy dokonce stojí přímo proti bibli. A nejedná se přitom o žádná podružná témata. Pokusíme se je zde nastínit:


1. Vyšetřující soud.

Zjistili jsme, že v nebi v r. 1844 nezačal probíhat žádný vyšetřující soud. Dan 8,14 nemá souvislost se Dnem smíření (a tedy ani s vyšetřovacím soudem), protože neexistuje žádné prokazatelné teologické propojení mezi Lv 16. kap a Dan 8,14. Dále: v knize Daniel je vždy jedno zvíře či prvek (stříbro, zlato) symbolem jednoho království. V 8. kapitole knihy Daniel se mluví o beranu a kozlu, jsou zde pouze dvě zvířata, dvě království, Médo-Persie a Řecko. Není zde žádné další zvíře, které by symbolizovalo následující (římskou) říši a maličký roh nevyrůstá z římské říše, jak adventisté učí, nýbrž z řecké. Jedná se o proroctví o Antiochu IV. Epifanovi, který se v obrovském rozsahu pokusil zničit židovský národ, ne o pohanský a posléze katolický Řím.

V Novém zákoně vidíme, že Kristus vešel do svatyně svatých ihned po svém nanebevstoupení a ne až v r. 1844. (Žd 6,19-20) a naše hříchy jsou nám definitivně odpuštěny a smazány již nyní, když je vyznáváme, a ne až v průběhu nějakého vyšetřovacího soudu (1J 1,9; Ef 2,13.14; Žd 8,12).

Toto učení, navzdory rostoucímu nátlaku v periodikách CASD, většina členů ani nezná, natož aby je vnímala jako důležité - viz výsledky nedávné ankety „Sborový řád a církevní praxe“.

2. Sobota

Při nezaujaté četbě Nového zákona jsme zjistili, že nikde nepřikazuje svěcení sobotního dne. Apoštol Pavel chodil v sobotu do synagogy, protože chtěl oslovit Židy. Ale pokud se chtěl setkat s křesťany v Troadě a lámat s nimi chléb, sešli se první den v týdnu (Sk 20,7). V Kol 2,16.17 apoštol Pavel mluví o svátcích, novoluních a sobotách, a všechny tyto svátky označuje jako pouhý stín toho, co přišlo v Kristu – to navíc mimo jiné také znamená, že všechny tyto sváteční dny mají stejný význam. Světí adventisté novoluní nebo židovské svátky? Ne. Jsou to pro ně pouze židovské svátky. Stejným způsobem je tedy podle tohoto textu nezbytné přistupovat i k sobotě. Tento postoj zastává i Pavel v listě do Říma, kde píše: „Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení…“ (Ř 14,5,6). Nebiblický je i důraz, který kladou adventisté na sobotu jako pečeť pravého Božího lidu. Boží slovo totiž říká, že pečetí pro den vykoupení je Duch svatý (Ef 1,13-14; 4,30).

Vědomí, že jediní adventisté znají pravý den bohoslužeb, vzbuzuje mezi adventisty pouze pýchu ve vztahu k jiným církvím.

3. Zákon – Desatero

Jedná se o nesmírně složité a důležité téma. Ve stručnosti pouze toto: křesťan už není pod zákonem, zákonem je pro něj Kristus (1 Kor 9,21). Křesťan umírá zákonu a žije Kristu (Ř 7,4). A Kristus svůj zákon, svá přikázání lásky (1J 3,21- 24), vyhlásil v kázání na hoře, vyhlásil ho svým životem a svou obětí. Starý zákon, zákon Mojžíšův, byl přidán jen do příchodu Krista (Gal 3,19), s Kristem skončil, a s ním i Desatero, které je nedílnou součástí Mojžíšova zákona. Nastala nová doba, kdy jsme inspirováni Kristovým životem, jeho slovem a Duchem svatým.

4. Ellen Gould Whiteová

Po studiích necenzurovaných materiálů z mnoha pramenů ohledně historie naší církve a osoby Ellen Gould Whiteové nemůžeme věřit v její prorocké pověření. Byla nemocná, trpěla epilepsií spánkového laloku, která u ní probouzela záchvaty, mylně považované za prorocká vytržení. Četli jsme vyjádření lékařů, kteří měli možnost její onemocnění posoudit.

Velkým problémem v její činnosti je plagiátorství. Od vybraných autorů své doby opisovala celé odstavce. Ano, v jejích knihách najdeme mnoho působivých obrazů a hlubokých myšlenek, ale i ty byly často opsané. Církev o jejím plagiátorství ví. Odůvodnění, že v její době nebyl zákon na ochranu autorských děl, nám nepřipadá poctivé, zvláště s ohledem k tomu, že sama od druhých autorů vyžadovala, aby, pokud ji budou citovat, to ve svých pracích uvedli.

Nemůžeme s ohledem na poctivou biblickou exegezi souhlasit s mnoha jejími výklady bible (např. její důraz na sobotu či předadventní soud chápeme jako nebiblický).

Ačkoli adventisté tvrdí, že její rady přinášely církvi vždy pouze užitek, máme k dispozici materiály o škodách ve výši desítek tisíc dolarů, které její rozhodnutí přinesly. A všichni víme, jak těžce se podepsali mnozí bratři a sestry na duších těch, kteří již v církvi nejsou nebo v ní tiše živoří, když je vychovávali jejími citáty.

Co se týká jejích proroctví, za všechny jmenujeme jedno: proroctví v Camdenu, které potvrdilo v r. 1851 tehdejší nauku adventistů sedmého dne o zavřených dveřích. Adventisté té doby tvrdili, že v r. 1844 byly navždy zavřeny dveře milosti celému světu kromě adventistů. Této teorie se později v tichosti vzdali, ale alarmující je, že Ellen Whiteová tvrdila, že Bůh jí ve vidění ukázal, že svět je totálně zkažený, propadlý zkáze a nikdo už nemá nikdy šanci být obrácen a zachráněn. Nevěříme, že Bůh bible by dal svému lidu takové poselství. Při různých rozhodnutích v církvi i v církevním řádu jsme poznali, že není pravdou, že Ellen Whiteová neměla a nemá rozhodující vliv na učení církve. Opak je pravdou. Její glorifikace způsobuje rozkol v mnoha dnešních sborech.

5. Čisté a nečisté

Ve Sk 15,29 je psáno: „Zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve, a konečně smilstva…“ Nikde se zde nemluví o čistém a nečistém mase, nikde jinde na jiných místech Nového zákona se nedočteme o praktických radách pro křesťanské hospodyňky z pohanů, z čeho mají vařit. Čisté maso se v Novém zákoně neřeší. Předpisy o čistém a nečistém jsou součástí zákona, který skončil smrtí Ježíše Krista. Církev adventistů si ze Starého zákona vybrala pouze čisté a nečisté a nedokáže to rozumně zdůvodnit. Nemluvě o tom, že v konečném důsledku není nikdo z členů toto učení schopen cele dodržovat (viz Lv 11).

6. Desátek

Desátek byl předepsán ve Starém zákoně na podporu kněží. V Novém zákoně se nemluví o desetině příjmu, ale o dobrovolných darech. Nikde není definována přesná výše dobrovolných darů. To neznamená, že by členové církve neměli svoje společenství podporovat, jsme k tomu vyzývání Božím slovem a je to správné. Ale z Božího slova se nedá odvodit závazný desátkový systém pro křesťany.

A jsou zde i další témata týkající se praktického křesťanství: tlak na správný výběr hudby, filmů a kultury obecně, zákaz zdobení se, zákaz tance, zákaz pití alkoholu, kladení náročných podmínek ke křtu… vše by stálo za diskuzi.

To všechno jsou nesmírně důležité otázky, které mají přímý vliv na praktický křesťanský život. Jako příklad lze uvést učení o očišťování v nebeské svatyni a otázku, kterou položilo už mnoho kazatelů: „Máte jistotu spasení?“ Proč se nikdy nezvednou všechny ruce? Proč tolik adventistů váhá? Protože nikdo neví, kdy jeho jméno přijde na řadu. Učení o vyšetřovacím soudu olupuje adventisty o klid, pokoj a radost ze spasení a o přirozenou motivaci dělat něco z vděčnosti.

Paradoxem vzhledem k tomuto váhání je postoj adventistů k ostatním církvím. Vědomí toho jediného správného poznání a biblických zásad, poslušnost zákonu, zachovávání pravé soboty a přítomnost prorockého ducha vede adventisty k pocitu výlučnosti a nadřazenosti vůči ostatním církvím. Stále se zdá být daleko stav, kdy pro nás křesťané z jiných denominací budou bratry a sestrami. Spíše to jsou pro nás lidé, které musíme evangelizovat a předat jim pravé poznání, protože jinak budou ztracení.

Velkou bolestí církve adventistů je víra a nevíra v Ellen Whiteovou, která rozděluje sbory. Někteří lidé tuší, že s Ellen Whiteovou a jejími knihami není něco v pořádku, jiní v ní vidí Boží prorokyni. Tyto dvě skupiny nikdy nenajdou společnou řeč, budou vždy stát proti sobě a generovat spory, které budou ničit církev. Stačí se zamyslet nad tím, jak se v církvi řeší aktuální téma nařízeného rozdávání Velkého sporu Ellen Whiteové.

Církev nás ujišťuje, že je reformovaná a reformující se, ale ve skutečnosti zde není ochota posunout se ani o krok. Nové vedení Generální konference vede církve směrem k silnému fundamentalismu a sektářství. Vedení církve na evropském kontinentu a České sdružení obzvlášť vnímáme jako otevřené a liberální a věříme, že si uvědomuje závažnost situace. Nicméně církev je uspořádána hierarchicky a to zabraňuje změnám „zdola“, protože ti „nahoře“ vždy udají „správný“ směr, kterého je třeba se držet, protože sdružení je závislé na unii a unie na Generální konferenci.

V Českém sdružení proběhla teologická konference, jejímž tématem mělo být „Teologické napětí v Církvi adventistů s. d.“ Na okamžik jsme doufali, že by to mohla být cesta, jak se může alespoň nepatrně posunout nebiblická teologie Církve adventistů. Jenže církev, zdá se, odmítla reagovat na příspěvky lidí ke konferenci zaslaných dopředu. K samotnému průběhu můžeme říct, že velká většina řečníků projevila velkou odvahu a poctivý přístup. Zaznělo mnoho zajímavých, důležitých, podnětných a burcujících myšlenek. Nicméně stále nejsme schopni vystoupit ze stínu spisů Ellen Whiteové a teologii určuje ve sborech „selský výklad“ bible se všemi jeho negativními důsledky. V našem prostředí díky nátlaku radikálních adventistů je slovo teolog vnímáno nepatřičně, téměř jako nadávka, a to je velká škoda. Přes velkou snahu poctivých teologů církve zůstává většina extrémistických členů bez obav, protože jsou si vědomi toho, že myšlenky konference jen stěží překročí hranice sborů a jejich moc v podobě zastrašování a psychického nátlaku je den ode dne silnější.

Adventisté mají ve svých řadách mnoho upřímných, poctivých, laskavých, milosrdných a milujících lidí. Poznali jsme je a určitě mezi nimi máme a budeme mít mnoho dobrých přátel, kteří jsou ochotni přemýšlet a nedívat se skrz prsty na jiné věřící (žel nyní píšeme o učení CASD). Služba adventistů tomuto světu je určitě dobrá, a pokud není hnacím motorem pouze strach z apokalypsy, tak je i užitečná a věříme, že přesahuje na věčnost.

Přesto přese všechno jsme zjistili, že nadále nemůžeme být poctivými adventisty sedmého dne. Nemá to nic společného s žádnými mezilidskými vztahy v církvi. Patříme k malému procentu těch, kteří nesouhlasí s učením církve. Učení je problém, ne lidé, ti si zasluhují úctu za svoji víru, poslušnost, vytrvalost a věrnost. Jednoduše jsme poznali, že pravda je jinde, je mnohem prostší a jednodušší a přináší do života radost a pokoj. Učení církve vede k zaměření se na náboženské povinnosti, vedoucí k vyčerpání, dále vede k pýše a nadřazenosti a olupuje o radost ze spasení. Toho už se nechceme účastnit, je to únavné, vyčerpávající a má to daleko do pravdivého křesťanství. Pravda v Ježíši Kristu přináší plné a okamžité odpuštění a vědomí Božího přijetí. Děkujeme Bohu za toto poznání, chválíme ho, že jsme ho mohli hlouběji poznat a najít svobodu v Kristu.

Vystupujeme proto z Církve adventistů s. d. a žádáme o vyškrtnutí ze seznamu členů sboru. Tento dopis zasíláme jako otevřený, protože bychom se tak rádi vyhnuli pokud možno všem spekulacím a diskreditaci, které zažily mnohé osoby, které v tichosti opustily církev.

Podepsáni:

Iveta Škodová, Mladá Boleslav
Petr Mertlík, Radvanice
Richard Škoda, Trutnov
Markéta Škodová, Trutnov

Zdroj: http://byvaliadventiste.cz/

Tyto stránky byly založeny během Vánočních svátků r. 2012. Vznikly jako místo, kde se chceme sdílet s těmi, které to zajímá, o naše osudy. Každý z nás byl svého času členem církve adventistů s. d. Ve chvíli, kdy jsme zjistili, že musíme odejít, jsme založili tyto stránky. Díky nim můžeme snáze předat svoje zkušenosti a důvody svého rozhodnutí odejít. Nikdo z nás nechtěl a nechce napadat církev adventistů s. d., ale zjistili jsme, že už nemůžeme být její součástí.

"Bývalí adventisté s. d. v ČR" | Přihlásit/Vytvořit účet | 80 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Pondělí, 18. únor 2013 @ 16:25:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tento spis vám  možná ešte viac otvorí oči:

Ezech.13,1-9... Kdo jsou adventisté sedmého dne? 24.2.1999

Hovořit o adventistech sed. dne, znamená hovořit o falešném hnutí (vzniklo v r. 1831-1844), hovořit o falešných prorocích - učitelích, o sektě, která se vždy a v každé době uměla přizpůsobit každé vrchnosti - státu. Základní znaky sekty dle Bible: falešní proroci - učitelé, vymyšlené bludné nauky a zvlášť enormní chtivost peněz. 2,Petr.2,1-3...
Fal. proroka poznáme, když někdo něco prorokuje, má vidění do budoucna, odvolává se, že to má od Boha. Když se to nesplní víme, že je to podvodník - služ. satanův, falešný prorok.5,Moj.18,...20-22. To je i případ Wiliama Millera, amerického venkovana - farmáře a jeho resortní kolegyně E.G.Whiteové, která navštěvovala (byvše metodistkou) Millerovy přednášky, stejně tak James White (příští její manžel), který byl millerovským kazatelem.
W. Miller, průkopník adventního hnutí(1831-1844), začal v r.1831 hlásat, že P. Ježíš přijde na tuto zemi (očisti ji) v r. 1843 a učiní konec. (Totéž hlásali i další fal. pror.) Výpočet pro r.1843 Miller získal z Bible, Danielovo proroctví 8.kap., kde 2300 večerů a jiter = 2300dní zaměnil na 2300 let a chytrou - ďábelskou kombinací s kap. 9. pror. Daniele vykouzlil r. 1843. Že se jednalo o podvodníka, fal. proroka, svědčí nesplněné proroctví o příchodu Páně na tuto zemi v r. 1843, toto se nenaplnilo ani 22.října 1844 po pečlivě provedené korekci.
W. Miller (později baptista) byl podvodník, falešný prorok. O tom informují i polští adventisté sed. dne v brožurce "Falešní proroci", kterou napsal G. Baron (vydala církev a.s.d., "Znamení doby" 1962, Varšava). To znamená, že nebylo a není pravdou, že Millera, který nevěřil Bibli, vyučoval Bůh a jeho andělé, jak o něm nesmyslně píše jeho kolegyně ze stejné branže E.G. Whiteová ve své bájné knížce plné halucinací (1.Tim.4,7), pod názvem "Zkušeností a vidění" (1924) str. 191-194. Věřit tomu může jen začátečník, který Sl. Boží a dějiny a.s.d. vůbec nezná. Učit tyto nesmysly může jen výhradně kazatel, jenž si libuje ve lži nebo chce žít z práce jiných nebo kazatel s Laodicejským duchem, který je prázdný jako sud (Zjev.3,14-18). Stejný bůh a duch, který vyučoval Millera, působí v adventismu po dnešní den.
Po fiasku 22. října 1844 se stal zázrak. Hned příštího dne adventní sektu zachraňuje od krachu adventní "spasitel" Hiram Edson, jemuž Millerův bůh zjevuje skrze svého ducha světlo o svatyni. ("Adventní dílo" Loughborough, str.33) Co zřetelně a jasně spatřil (!?) viz "Úvahy pro modlitební týden" (1976, str.32-33).
Trochu to seřadím, co ten Millerův - adventní bůh a jeho duch toho 23. října 1844 (a také v dalších dnech a létech) adventistům zjevil - nakukal: P. Ježíš vchází do svat. svatých; vešel k Otci; vešel na svatbu. P. Ježíš jako velekněz začal ve svat. svatých službu. Začalo smíření; krev P.J. začala platit; P.J. začal očisťovat celou svatyni od hříchů. Začal vyšetřující soud, počínaje mrtvými konče žijícími. Začalo (plně) trojandělské poselství. P. Ježíš dostává království. V roce 1844 skončilo 2300 let, výpočet je správný, ale Pán prodlévá atd. Uvedené body (i jiné) závislé na r. 1844 (a.s.d. učí po dnešní den) jsou mírně řečeno hloupost, protože žádné Biblické proroctví - žádné dění na r.1844 není závislé.
Z Bible a dějin (také Apokryfy, Bib.Sl., Novotný) je známo, že vidění a čas, které trvalo 2300 večerů a jiter (=2300 dní) naplnil malý roh (Daniel 8,9-25...) král syrský Antiochus IV zvaný Epifanes = osvícený (175 - 164 př.Kr.), který pronásledoval, mučil, zabíjel ty z lidu Božího, kteří vzdorovali násilné helenizaci. Také zastavil oběť ustavičnou, znesvětil svatyni atd. Celé toto vidění podmíněné časem trvalo 2300 več. a jiter tj. 2300 dní, tj. 6 let, 4 měsíce a 20 dní. Po naplnění vidění a času (2300 več. a jiter) přišlo uvolnění pro lid Boží, svatyně byla očistěna a ustavičná oběť (zastavena Antiochem) obnovena. Tvrzení adventistů sed. dne, že vidění a čas (2300 v. a j.) naplnil Řím, jako malý roh, je takový nesmysl, jako tvrzení, že věří Bohu - Kristu - Bibli - že jsou lidem Božím.
První fáze adventismu (obelhávání lidí) skončila 22.10.1844 a druhého dne tj. 23.10.1844, začala druhá fáze obelhávání lidí pod vedením povedené dvojice Whiteových. J. White, výborný organizátor, vybudoval a zformoval církev a.s.d. a E.G.W. se záhy stala adventní prorokyní a po dnešní den moderní Huldou. ("Modlitební týden", 1970, str.45 a 46) Ve skutečnosti je to Noadie, fal. prorokyně Neh.6,14.; Jezabél, Zjev.2,20...
První vidění (byla v nebi) = halucinace o nebes. svatyni. Viděla v prvním oddělení - svatyni dva "kamrlíky", v jednom adventisty a v druhém svět. Pak vidí Otce s Ježíšem na trůně a satan je také přítomen. Pak vidí jak Otec vstal a jede za oponu, dveře do svat. svatých, usedl na (druhý) trůn. Pak jede P. Ježíš za oponu, zavřel za sebou dveře a vjel do svat. svatých oblečen v šat se zvonky. Opona nebo dveře byly otevřené (P. Ježíš asi špatně zavřel) pro paní Whiteovou a ona vstoupila. Jinde jenom nahlédla do svat. svatých. Satan však zůstal v prvním oddělení = svatyni. Zástup z jednoho "kamrlíku" = svět, se skláněl ještě před prázdným trůnem u něhož stojí satan. Ve svatyni svatých P.J. zvedá víko truhly ukazujíc Whiteové desatero na kamenných deskách. Čtvrté přikázání vidí obestřené světelnou září, jinde vidí zaříci kruh nebo třpytivý věnec. V chrámě také viděla kamenné stoly se jmény 144 000. (Židle asi budou také z kamene, bylo by vhodné, aby si každý adventista s.d. vzal nějaký polštář pod "*****lku", aby nenastydl.) Dále viděla strom života celý ze zlata (na ovoce budou a.s.d. potřebovat diamantové zuby). Viděla také 144 000 a.s.d. jimž Bůh oznamuje den i hodinu příchodu Ježíšova. V nebi také viděla malé děti s křidélky, "frkající" z místa na místo. A ukončím ty nesmyslné řeči babskou básní o andělech navštěvujících zemi, kteří mají zlatý lístek (propustku - píchačku), kterým se legitimují andělům u brán města (vrátní ve vrátnicích) při vcházení a vycházení. Všechny ty whiteovsko-adventní nesmysly dovedu pochopit, ale nechápu jak mohla vidět Otce, Syna, satana, anděly a nikde nepotkala tu třetí osobu - bytost (údajně Ducha Sv.) z té katolické trojice. Tato bytost je uznávána i protestanty včetně adventisty sed. dne. Tento duch zavedl (dříve) katolíky a (později) všechny protestantské sekty, včetně sekty a.s.d. do náruče bezbožné vrchnosti (státu), nacistů - fašistů, komunistů, "demokratů" a bezpečně je vede na smrt. Přísl.14,12. Veškeré nesmysly v tomto odstavci, co vidění E.G.W. o nebeské svatyni, čtenář najde v její fantastické knize, pod náz. "Zkušeností a vidění".
Vidění = halucinace H. Edsona (stejně tak halucinace Whiteové) o nebes. svat. zpracoval Grosier a podrobné vysvětlení o svatyni vyšlo už počátkem r. 1846. (viz "Advent. dílo" str.33) No a největší nesmysly byly na světě od r. 1844.
A nyní něco pro zasmání. W. Miller prokazatelně falešný prorok (zemřel 1849) a jak oněm píše E.G.W., že se postavil proti světlu z nebe, že nepřijal posel. třetího anděla (sobotu), že byl pod mocí satana atd., přesto jeho kolegyně, taktéž falešný prorok (jak si ukážeme), nazývá W. Millera služebníkem Božím (!!) a co je největší "sranda" dává mu spasení. (viz "Zkušeností a vidění" ,1924, str.215...218-219) Jak vidno Whiteová je přece jenom nějakým bohem, (dává spasení) i když menším od svého pána, který trůní se svoji partou andělů pod mrákotou. Juda v.6. Stejně tak činí bohové jiných sekt, (existuje mnoho bohů a mnoho pánů 1.Kor. 8,5) slibující svým členům - modlářům, lhářům, cizoložníkům atd. spasení. Ani p. Veselý, ostravský kaz. a.s.d., není výjimkou i on dává svému zemřelému bratr. Husarovi (šéf autodílen) spasení.
Mezi sektářskými bohy, bůh a.s.d. je bohem bezkonkurenčním. Jednak je to bůh v babské sukni, v jedné osobě bohem, prorokem i učitelem a také, což je unikát, napsal adventní bibli = 63 knih s "velkou duchovní moci". (viz "Modlit. týden" 1970, str.46.) První její kniha = advent. bible pod názvem "Zkušeností a vidění", psaná ang. r. 1851. Dle E.G.W. tato kniha má božskou pečeť věčné pravdy. (viz "Zkuš. a vid." 1924, str.3) a poslední knihu "Život a práce" napsala r.1914-1915. (dle T.J. Zigmunda) V "Advent. díle" (Loughbourough) str.109 čteme: " Svědectví (White) jsou z téhož ducha a téhož směru, jako Písmo sv. (!!) VY JSTE SE ÚPLNĚ ZBLÁZNILI!!! "SVĚTLO" z knih E.G.W. - ducha prorockého = advent. bible, je tak pronikavě ostré, že všichni a.s.d. oslepli (Skut. 9,3-9; Zjev.3,...17...) a pokud se neobrátí skončí smrti Přísl. 16,25!
Co se organizace týče, do roku 1853 nebyla žádná. Pak to začalo, jen to hlavní uvedu. V r. 1859 vymysleli desátky pro vydržování kazatelů a od r. 1861 začalo (trvá po dnešní den) strašení členů (Malach. 3,8-10) a plnění kapes podvodných sektářských pastýřů. V r. 1860 si dali název a.s.d. Vymysleli generální konferenci v čele s předsedou, která je po dnešní den v advent. org. pokládána za nejvyšší moc! (Tzn. ne Bůh - Ježíš - Bible, ale další adv. bůh. 1.Kor. 8,5) V r. 1861 dali si závazek, že budou zachovávat přikázání Boží a víru Ježíšovou atd. V r. 1863 byla generální konference úplně organizována. (viz "Advent. dílo" str. 74-79) Výdělečný podnik advent. sekty byl dobudován, kazatelé mohli v plné míře "rýžovat zlato" na chudých členech. Chudoba Whiteových skončila a zvlášť v době, když se J. White stal tři krát "papežem" gener. konf. (viz "Modlit. týden" 1970, str.46) Co se týče desatera Božího, to je jenom plácání hubou. Advent. sed. dne to věrná kopie farizejů a zákoníků z prvního stol. a zvlášť co se týče svěcení soboty. Milování Boha, věrnost, poslušnost, oddanost, důvěra atd. advent. sed. dne je cizí. A co se bližního týká, toto milování ukázali už v 1. svět válce (1914-1918) střílením do bližních což pokrytecké vedení Německa, bratři Schuberthovi a Obländer mistrně a směšně obhájili v brožurce "Der Christ und der krieg" (1917) a také mazaný pan T.J. Zigmund ve dvou spisech "Kde je pravda".
Nyní pár exkluzivních proroctví z repertoáru ducha prorockého paní E.G.White = boha a.s.d. Už v r. 1842 E.G.W. pevně věřila, že Pán brzy přijde ("Zkuš. a vid." str.7). To "brzy" (první) už trvá 155 let. Po fiasku 22.10.1844 měla první halucinace v prosinci. Pak měla další a další. V r. 1850 viděla, že služba P.J. ve svat. svatých bude brzy ukončena. ("Zkuš. a vid." str.44) To (druhé) "brzy" už trvá (zatím) 147 let! (Škoda, že v nebi nemají kalkulačky, počítače, bylo by to dříve) Ve stejném roce (1850) věštila, že ti kdož přijali pravdu (a.s.d.?), že mají jenom několik měsíců k poznání advent. učení a Pán přijde. ("Early writings of Mrs. White" str.64-67) Těch pár měs. se už natáhlo (zatím) na 1764 měsíců! V r. 1856 E.G.W. káže v Battle Creek (Mich.) kde věštila, že z přítomných tohoto shromáždění, někteří zemřou, někteří se dožijí sedm posledních ran a někteří se dožijí proměny (za živa) při příchodu Páně. ("Testimonies for the church" sv.2, str.131-132) Od doby jejího věštění uběhlo již (zatím) 141 let, všichni už jsou dávno mrtví, včetně E.G.W. (zem.1915), zatím co rány a příchod Páně je stále v budoucnu. To je další pádný důkaz o jakého proroka se jedná. Že babizna z Endor (1. Sam.28,...7-19) byla lepší spiritistkou - věštkyní než E.G.W., není nejmenších pochyb, neboť její věštba se splnila! 1.Sam.31,1-6. Kdyby E.G.W. byla ženou, která věří Bohu - Sl.B., byla ženou s bázní Boží (Přísl.Šal.9,10) nikdy by ve shromáždění nekázala - neučila, neboť Bůh to ženám přísně zakázal. 1.Kor.14,34-38 Jedině baby, E.G.W. a její kolegyně z některých sekt tento příkaz nerespektují. Co se týká 144 000, že to budou živě proměnění a.s.d. včetně nebo navíc s E.G.W., je holý nesmysl. Slovo B. srozumitelně hovoří, že 144 000 znamenaných bude (výhradně) ze všech pokolení synů izraelských. Zjev.7,...3-8...
To je jenom část nesmyslných vidění a proroctví "ducha prorockého", za kterého se E.G.W. vydává. Dobře to řekla o sobě:"... to poselství je od Boha, nebo není. Svědectví jsou buď od Ducha Božího nebo od satana." (Test.Vol.5.p.671) Kdo má zdravý rozum snadno pochopí, že vidění E.G.W. není od Boha, že je to svědectví falešné! Někdo může namítnout, zdali E.G.W. se neodvolává na SLOVO BOŽÍ - JE PSÁNO??? Nezapomeň, že stejně tak postupoval ďábel, když sváděl P. Ježíše. Mat.4,1-6-11! A pamatuj (!), že do plného poháru s čistým - chutným vínem (= Slovo B.) stačí nakapat pár kapek prudkého jedu a je z toho nápoj smrti. A to je případ E.G.W. - a.s.d.! Stačí jenom malinko něco změnit - ubrat - přidat (5.Moj.12,...32; Zjev.22,18-19) a "chutný koktejl" smrti je hotový. Tak jako Šimon mámil lidi svými čáry, maje se býti nějakým velikým (Skut.Ap.8,9.10.11), stejně tak E.G.W. maje se za něco (= ducha prorockého) mámila lidi a mámí nadále svými babskými básněmi = svoji literaturou (1.Tim.4,7;Tit.1,14) a ad. sed.dne v tomto mámení lidí pokračují po dnešní den.
Stručně ještě bych se zmínil (o advent. spěchu) o trojanděl. posel. ze Zjev.14,6-12. Stručně: 1) Bojte se Boha; 2) Padl Babylón; 3) Kdo se pokloní šelmě (= papeži - řím.kat. sektě), kdo přijme znam. šelmy ( dle advent.) neděli. Do 22.10.1844 advent. 2. a 3. anděl. posel. nehlásali, neboť tomu nerozuměli! Přesto hlásali konec světa a ukončení všech prorockých období (což je k smíchu) rok 1843 až 1844. (viz. Advent. dílo, str.20) Druhý advent. anděl začal hovořit po 23.10.1844, po fata morgáně H. Edsona o nebes. svatyni. A třetí advent. anděl začal hovořit o šelmě a jejím znamení, po setkání E.G.W. s Batesem o sobotě r. 1846 (viz Advent. dílo str. 52), nebo po halucinacích E.G.W. o nebeské svat. o ověnčené sobotě r. 1846-1847 ? Ti kdož nepřijali v tomto čase advent. poselství 1. a 2. anděla a vylučovali ze sboru ty, kteří advent. báje přijali, už byli byli nazváni Babylónem, bez ohledu na třetí anděl. posel. o šelmě a jejím znamení. Tak povstal v té době (dle adventistů) dvojí lid. Na straně jedné Babylón, zastoupený šelmou (= papežství) a všemi protestant. sektami, které přijaly znam. šelmy (dle advent.) neděli a na straně druhé adventisté (poz. a.s.d.) údajně Cír. ostatků, kteří šířili báchorky E.G.W. o nebes. svat. včetně ověnčené soboty, svěcenou a.s.d. židovsko - farizejským způsobem. Jenže přišlo 20. st. pro a.s.d. čas lásky a milování a velikých změn. Zamilovali si bezbožnou vrchnost fašistů, komunistů, demokratů a hlavně obrovské vzplanutí lásky a milování k bratrskému Babylónu, zas. mnohými protest. sektami, na čele se Šelmou = řím. kat. sektou. V bratr. lásce a milování se scházejí při ekumenických pobožnostech, modlíce se společně za jednotu Babylónu. Proto i advent. "papež" R.S. Folkenberk změnil Bibl. znění trojanděl. poselství, které opsal z jakési bájné knihy (We still believe str.51), aby se nedotkl svých milujících spolubratří, bratrského Babylónu.(ta změna, viz Modlit.týden 1998, slovensky str.7)
To málo co jsem napsal, bohatě stačí k pochopení kdo jsou adventisté sed. dne. Je to sekta, jejž nauka stoji na zfalšovaném pror. (Dan.8-9 kap.) a zvlášť na halucinacích fal. pror. E.G.W. o nebes. svatyni. Tato sekta vznikla v USA, jako i Mormoni, „Svěd. Jehovovi“, Korešova sekta, scientologie a jin. USA je země velkých možností, ale také země největších náboženských blbostí. USA, největší producent a exportér náb. blbovin (sekt) do celého světa. Přemýšlej o tom!
Adventisto, proč dáváš peníze za pokrm, který nenasycuje?! Izaj.55,...2.... Proč živíš parazity?! Izaj.56,10.11.12.
Tím bych ukončil babsko - advent. báje i nesmyslný čas trojanděl. poselství. Jen dobré přeje pisatel.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Napsal O. Gibiec, U farmy 347, 734 01 Karviná - RájRe: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pondělí, 18. únor 2013 @ 16:57:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...anebo taky naopak - totálně znechutí. Zkus se zamyslet, jestli bys Ty sám v době, kdys ještě byl adventistou, jestli bys toto přijal s otevřenou náručí. Zda bys takovému kritikovi EGW poděkoval, že Ti chce otevřít oči. Dilema co?

///A pamatuj (!), že do plného poháru s čistým - chutným vínem (= Slovo B.) stačí nakapat pár kapek prudkého jedu a je z toho nápoj smrti. A to je případ E.G.W. - a.s.d.! Stačí jenom malinko něco změnit - ubrat - přidat (5.Moj.12,...32; Zjev.22,18-19) a "chutný koktejl" smrti je hotový. ///

A není to třeba i pisatelův případ? Copak on je ztělesněná pravda pravdoucí bez jediné chybičky (kapky prudkého jedu)?


]


Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Pondělí, 18. únor 2013 @ 18:23:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
On byl rudinec adventista? Tak to vysvětluje, proč má každou chvilku potřebu kopírovat pořád ten stejný a nepřehledný komentář.


]


Re: Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Úterý, 19. únor 2013 @ 19:16:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rudinec tedy nebyl adventista, jen se s bývalými adventisty stýkal. Omlouvám se za mystifikaci.


]


Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Úterý, 19. únor 2013 @ 11:31:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
v době, kdys ještě byl adventistou

Ja som nikdy nebol adventistom,je to sprosta lež.]


Re: Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Úterý, 19. únor 2013 @ 19:15:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co Tě motivuje k tomu udělat ze mně sprostou lhářku? Jsi si jist, že jsem to zcela klidně napsala s vědomím, žes adventistou nebyl? Že jsem lhala záměrně? Jsem možná popleta, ale lhát jsem neměla v úmyslu. Pak taky nechápu, proč Tě to tak vykolejilo, když - a to už lež nebude - jsi chtě nechtě adventní učení o zákonu a sobotě kdysi stejně jako já přijal.
To ovšem nemění nic na tom, že vkládat sem opakovaně tyto letáky je spíš medvědí službou. Málokdo to vydrží přečíst až do konce a když už to dokáže, tak je znechucen tou zlobou, která z toho vyzařuje (nikdy jsem totiž nezažila někoho, koho by to oslovilo - všichni byli tím zhnuseni). Nebo Ty v tom vidíš lásku k bližnímu? Lásku, která je trpělivá, dobrotivá, lásku, která se nechová nepatřičně a nemyslí na nic zlého? Já rozhodně ne.

Omlouvám se tedy za to, že jsem z Tebe udělala bývalého adventistu. Spletla jsem si Tě nejspíš s Tvým bratrem. Nebyl to záměr, jak Tě znemožnit. Příště se vynasnažím nezopakovat podobnou chybu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Středa, 20. únor 2013 @ 13:32:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pak taky nechápu, proč Tě to tak vykolejilo....


Každého človeka nahnevá keď,sa o ňom píšu lži.Mňa ale viac vykoľajilo to,aky zaujímaš postoj k Ottovi.

Každý robíme chyby včetne Otta,ale Otto založil vo svojom dome zbor celé roky si pripravoval kázania,

napísal a rozposlal veľa letákov a málokto tak dobre ovládal učenie adventistov ako on.

Keď Otto toto všetko robil,ty si chodila na rockove koncerty.V textoch piesní týchto skupín bol

hanobený a znevažovaný Kristus.Ty si tomu tlieskala a šalela od nadšenia.

Myslím,že by bolo u teba na čase,vytiahnúť zo svojho oka brvno,a až potom vyťahovať smeti z očí iných.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Středa, 20. únor 2013 @ 19:34:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemíním se s Tebou hádat a ospravedlňovat se, nemám to zapotřebí. Jen jedno je patrné - Bůh nestraní nikomu, dokáže spasit i takového zmetka jako jsem já. Nemám se čím chlubit. Vystihl jsi to velmi přesně, nemám co dodat. Budu se tedy chlubit Kristovým křížem: 

To slovo je spolehlivé a hodné úplného přijetí, totiž že Kristus Ježíš přišel na svět, aby spasil hříšníky, z nichž já jsem první.


]


Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Pondělí, 18. únor 2013 @ 18:29:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rudinče, příznávám, že jsem tento tvůj komentář dosud nedočetl, i když jsem ho u různých článků viděl snad stokrát. A víš proč? Hned první věta (Hovořit o adventistech sed. dne, znamená hovořit o falešném hnutí (vzniklo v r. 1831-1844), hovořit o falešných prorocích - učitelích, o sektě, která se vždy a v každé době uměla přizpůsobit každé vrchnosti - státu. ) je totiž lež. Adventisté, byť s nimi velmi nesouhlasím, totiž třeba za nacismu a komunismu hodně vytrpěli pro svou víru. Pokud se jako bývalý adventista snažíš lidi varovat, zkus zvolit nějakou rozumnou formu. Takhle totiž působíš jako ivanp, který ve své snaze kritizovat ŘKC mele páté přes deváté.


]


Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 19. únor 2013 @ 07:50:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ahoj ssns
Takhle totiž působíš jako ivanp, který ve své snaze kritizovat ŘKC mele páté přes deváté.

promiň, nie som dokonalý....možno by bolo dobre adresovať výtku na moju adresu práve mne...ako sa mám zmeniť keď o mojich chybách hovoríš s Rudincom?...budiš ti odpušteno...

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Úterý, 19. únor 2013 @ 08:51:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale já jsem ti to psal opakovaně. Navíc můj komentář je veřejný a není to tak, že bych o tobě cokoli říkal za zády. Pokud se tě můj komentář dotkl, pak se omlouvám.

Ty i rudinec se jistě v dobré víře snažíte varovat ostatní před zhoubnými naukami. Já s tebou např. naprosto sdílím obavu z toho, jak moc jsou někteří katolíci pod vlivem těch prapodivných zjevení Naší Paní a Královny míru. Z debat jsem zjistil, že jim vůbec nevadí, že ta bytost neuvěřitelně odporuje pravdám Evangelia (v La Salette se de facto prohlásila za Boha!), že v zájmu obhajoby těch zjevení se mniši a kněží dopouštějí násilí a vyvolávají faktické schizma v ŘKC (Medjugorje) a že ta zjevení dokonce odporují i dogmatům ŘKC (v Medjurogje se "Neposkvrněné početí" modlilo s lidmi za odpuštění hříchů, což se nestalo v Lurdách). Mně je naprosto jasné, že nikdo nemá dokonalé poznání Boha a že v každé církvi jsou věci, které jsou špatně. Ale tady jsme svědky toho, že nějaká zjevení totálně ovládají lidi a odvádějí je kamsi pryč od Boha.

Jenže pokud chceš někoho varovat, musí být tvé varování pravdivé a spolehlivé. Každý děláme chyby - o tom žádná. Ale pokud je někomu ukázáno, že to, co píše, není pravda, co si pak mám myslet, když totéž opakuje stále dokola?


]


Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Úterý, 19. únor 2013 @ 11:39:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud se jako bývalý adventista snažíš lidi varovat

Ja som nikdy nebol adventista Mamonka šíri o mne klamstvá.
Je pravda,že prvú Bibliu som kúpil od adventistu, ale nikdy som
oficialne medzi nich nepatril.


]


Re: Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Úterý, 19. únor 2013 @ 15:17:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aha, tak promiň, Momonka to podala jako hotovou věc. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Úterý, 19. únor 2013 @ 19:18:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Už jsem to vysvětlila výše. Mrzí mně to.


]


Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: hirali v Pondělí, 25. únor 2013 @ 10:07:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Také zastavil oběť ustavičnou, znesvětil svatyni atd. Celé toto vidění podmíněné časem trvalo 2300 več. a jiter tj. 2300 dní, tj. 6 let, 4 měsíce a 20 dní.
trochu tě poopravím 2300večeru a jiter je 2300let začíná to když židé dostali dekret který jim umožnoval vrátit se z babylonskeho zajetí do jeruzalema a vystavět chrám. Od vydání tohoto dekretu uplyne 2300let a těch 2300let končí v roce 1844. Takhle to vykládají adventisté.
Takže když o něčem píšeš tak si to alespon trochu nastuduj a nepiš tu vyložené bludy. Tím se nezástávám adventistu ale bud příště objektivní.
 A mimochodem součásti tohoto proroctví je proroctví o 70 týdnech čili 490 letech. Je tam psáno o posledním týdnu že uprostřed bude usmrcen
židovský mesiaš.
Když se podíváš do historie od počátku proroctví 2300dnu a nocí tak těch 70týdnu odpovídá přesně ukřižování krista v ten poslední tyden uprostřed. A díky proroctví o 70týdnech židé věděli v kterou dobu má přijít mesiáš a v bibli je o tom řeč.
Jinak v bibli jsou dvě místa kde buh říka :dávam ti za jeden den jeden rok  a to je klič adventistu.
Takže si tu bibli trošičku lépe pročti.


]


Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Legulda v Úterý, 26. únor 2013 @ 11:11:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hirali,
2300 večerů a jiter je 2300 let? Nějaké divné počítání, ne?
V tomto případě má pravdu autor článku, bývalý adventista, který je tímto učením skutečně obeznámen a ví o čem píše! Učení o 2300 večerech a jitrech z pohledu CASD je obrovským bludem!!! A prosím tě, nezabívej se tím! Bůh za tímto učením nestojí. Je to podvod a mnoho adventistů již tomu nevěří. Podívej se na tento článek, kde se snažím toto učení vyvrátit.


]


Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Pondělí, 18. únor 2013 @ 16:27:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hierarchie adventistů
 
Kdy a kde jsem poznal adventisty a jejich činnost.
 
Bylo to za světové války v roce 1916.Navštevoval jsem jejich shromáždení a posléze stal jsem se horlivým jejich stoupencem.Považoval jsem z počátku jejich učení za nejlepší.Avšak přišel i den sklamání.Přicházeli k nám  totiž kazatelé,kteří na svých kázaních a přednáškach přesvěčovali nás o tom,že Bůh požehná Německu,aby světovou válku vyhrálo a pak bude Německo vládnout nad celou Evropou.

To bylo mé první zklamání,neboť tento názor adventistů se mi nijak nelíbil a nemohl jsem se s nim smířit.Naopak věřil jsem,že Německo bude poraženo.To zklamání mi bylo podnětem,že jsem je nadále bedlivěji pozoroval.V roce 1919 stal jsem se jejich kolpolterem v Opavě,kde jsem propagoval jejich myšlenku.
Tam jsem se dožil druhého zklamáni,neboť jsem poznal,jak nejvyšší pastýř adventistů,který přišel k nám
chudý jak kostelní myš ,za nekolik let velmi zbohatnul.Tu přišel jsem na různe nesrovnalosti,které mi otevřeli oči a já přestal jsem věřiti,že jsem v domě služebníka Ježíšova.Stratil jsem víru v adventisty a věnoval jsem se radeji soukromému zamětnání neboť mé svědomí nadovolilo mi býti nadále propagátorem adventistů.
V té době dostal jsem z Nemecka dopisy a doklady,v nich líčeny byli přestupky adventistů a jejich vůdců.
Tak v jednom spise „Der  Christ und der Krieg“,který byl vydán též v řeči polské pod titulem „Nasledowca Christusa a vojna“ kde na straně 16.stojí psáno:......každý silný a zmužilý bojovník,který ve válce podle Božího úmyslu mnoho nepřátel zabije zůstane přesto pravdivým věřícim a andělem Božím.“
Mezi dokumenty ,jež psali vůdcové adventistů c.k. vládam,dočetl jsem se jak horlivými bili propagátory staré monarchie.
Tak na příklad:Ministerstvu vojenství v Berlíně,Charlottenburg,dne 4.srpna 1914 píši mimo jiné:...a kromě toho zažádali jsme  všecky zbory aby uspořádali zvláštní  modlitební zhromáždení a modlili se k Bohu za víťezství německých zbraní....Součastne dovolují si Vaší Exelenci sdeliti,že dávame Vám k dispozici naše sanatorium a misijní školu jakož i 250 celtů,postavených k umístení asi 1400 raněných,jednoho lékaře a několik lékařsky vzdělaných ošetřovatelek ve Fridensau u Magdeburgu...S přáním by Bůh spravedlivé věci vitězství popřáti ráčil.Poroučím se Vaší Exelencí oddaný H.F.Schubert.
Tento dokument byl znovu publikován v roce 1915,ale podepsánL.R.Konradim,který byl předsedou adventistů všech zemí Evropy a za Německo připojeny podpisy H.F.Suberta a P.Drinhause.
Věřte, milí čtenáři,že tento dokument na mně tak bolestne zapůsobil,že jsem se nad ním rozplakal.Představte si kam nás ti vůdcové přivedli,když nám hlásali,že Neměcko vede válku spravedlivou a ktomu jěšte se dovolávali Boha ku pomoci,jakoby Bůh jenom Němce miloval a všecky ostatní národy chtěl zničiti a zahubiti.
Bůh tyto modlidby adventistů nevyslyšel,neboť Německo válku prohrálo.
V „Drážďanských nejnovějších zprávach“ze dne 12 dubna 1918 na strane 3.píši vůdcové adventistů:“Na začátku války rozdvojila,se naše církev na 2 strany.Zatím co 98% našich členů na základe biblického bádaní zaujalo stanovisko,že je svatou povinností hájit svou vlast  se zbraní a to i v sobotu a oznámilo ho ministerstvu vojenství,byla 2% členů kterí se tomuto stanovisku nepodrobili následkem jejich nekřesťanského zachováni se,museli býti vyloučeni....“
 
Výňatok zo spisu Jakuba Tobolu Václavovice Šenov ve Slezsku.Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Úterý, 19. únor 2013 @ 20:02:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rudinče, nepřipadá Ti toto sprosté? Podobné výkřiky totiž nezaznívaly jen z řad adventistů, ale celého křesťanstva německé (ale i české) národnosti. Německo za války bylo křesťanské! Je velkou, velkou, velkou ostudou a hanbou to, co se stalo. Je ovšem nechutné, voláš-li z toho k odpovědnosti samotné adventisty. Odpusť mi projevenou emoci a velmi pejorativně parafrázovaná novozákonní slova, ale za války jsme to POSRALI všichni a je tedy záhodno si nejdříve vymáchat držku ve vlastních zvratkách.


]


Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 18. únor 2013 @ 16:56:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Možná by neškodilo kdyby ti lidé v první řadě podali nějaké informace o sobě. Koho vlastně uctívají a jak se to projevuje. Jak to dělají. Jestli vytvořili nebo chtějí vytvořit nějakou církev a jaký je jejich vztah k ostatním církvím. Od koho by nechali pokřtít své děti. Kdybych byl adventistou sedmého dne tak bych se jich v první řadě ptal na tohle a trval bych na odpovědi.Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Legulda v Pondělí, 18. únor 2013 @ 18:10:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poutnicku,
spíše bych Vámi, tak si zjistím co ve skutečnosti CASD učí o ŘKC a papeži. Určitě to není na škodu....


]


Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Pondělí, 18. únor 2013 @ 18:31:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A vedle oficiálního "ekumenického" povídání je rovněž dobré s adventisty promluvit ...


]


Re: Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 19. únor 2013 @ 07:32:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
S jedním jsem mluvil po několik let.


]


Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 19. únor 2013 @ 07:29:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vím co o nás učí a přesto je mám rád a také jim za mnoho vděčím. Bůh ať jim
žehná a odpouští hříchy tak jako nám a chrání je od zlého.


]


Re: Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Úterý, 19. únor 2013 @ 10:09:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale vedle toho cukru je třeba i trochu biče. Mají přece v budoucnu přijmout úřad římského biskupa. Zatím jdou správným směrem, když potvrdili restituce a jdou do ekumény, ale je třeba jim dát i najevo, že se od nich budou očekávat tvrdé ústupky. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 19. únor 2013 @ 12:34:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přiznám se že to mi uniklo, zaplať Pánbůh za tu zprávu. Co se mne týče tak považuji za základ podmínku kterou vyslovil Pán Ježíš. Kdo není proti nám ten je s námi.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Úterý, 19. únor 2013 @ 12:54:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, proti proudu se šlo vždy obtížně.


]


Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: hirali v Pondělí, 18. únor 2013 @ 19:06:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
jen chci připomenout EGW. Ta řekla že v době konce budou nejlepšími pomocníky Satana bývalí členové této církve kteří odpadnou od víry. A
varovala před nimi.Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Pondělí, 18. únor 2013 @ 22:16:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nezlob se na mě, ale tohle už fakt hodně zavání sektářským smýšlením. Ale ono se není čemu divit, když tak člověk vidí, jak se na odpadlíky dívají bratranci adventistů - svědkové Jehovovi, že?

Samozřejmě každá organizace nemá ráda "odpadlíky", protože oni jsou obvykle lépe informováni než ti, kteří byli vždy venku. Pokud už jsi opravdu jednou nohou adventista, pak se zkus spojit s těmi, co napsali ten dopis. Jinak si nemysli, že já osobně proti adventistům něco mám. Už jsem tu psal o svých zkušenostech s nimi. Pro mě je to jen další křesťanské společenství oddělené od církve. Přesto si ale myslím, že odchod z ŘKC do CASD je chyba. Pominu-li otázku svátostí a všeho toho, co asi momentálně moc nebereš, připrav se na podstatně menší míru své svobody a to včetně svobody svědomí.


]


Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 19. únor 2013 @ 10:33:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já adventusty dost znám. A jsou mezi nimi rozdíly. Ti starší kladou hlavně důraz na sobotu, jídlo a řadu nedůležitých věcí. Místo, aby studovali samotného Ježíše, zabývají se dobou konce a až tím lidi stresují. Ale jsou tam i mnozí, kteří si uvědomují i chyby, ale bohužel musí se přispůsobit. Někdy zde má vliv i rodinná tradice. Pokud se necháš pokřtít, budeš muset podepsat před křtem mlouvu, kde se zavazuješ k mnoha věcem. Právě tohle je znak sektářství a omezování svobody. To je to, co se mi na této církvi nelíbí a zavání to sektářstvím. Takovým tím sebevědomím, že jen tato círlev je ta pravá a zná zaručenou pravdu.


Co se týká literatury, nelze jim upřít to, že mají některé dobré knihy. Mají i mnohé obětavé a výborné lidi, kteří upřímně věří v Ježíše a konají mnoho dobrého. Adra si přece zaslouží uznání.

 

Všude je něco dobré a něco horší.

 

Hlavně se člověk nesmí stát fanatik a čerpat informace jen z jednoho zdroje. Docela jsem byl překvapen, když jsem zjistil, kolik věci Whitová opsala od jiných autorů a pak to vydávala za práci Ducha na sobě.  I když některé její knihy mám rád  a jsou tam zajímavé myšlenky, dnes si uvědomuji, že to není jen její dílo a že nelze všemu, co píše, bezmezně věřit. I ona byla jen člověk  s mnoha chybami.]


Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Legulda v Úterý, 19. únor 2013 @ 00:03:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Něco více o učení Adventistů sedmého dne a EGW:


Diplomová práce obhájená na univerzitě v Banské Bystrici, zde

Stránky bývalého člena CASD, zde

Studie na téma Byla E. G. Whiteová Božím prorokem?, zde

Alois Adlof - Falešný peníz (Adventisté a jejich učení ve světle Písma), zde
Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Pátek, 22. únor 2013 @ 13:20:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky. Zajímavé odkazy.


]


Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: skalaa v Úterý, 19. únor 2013 @ 20:21:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Veľky spor vekov:

Pred blížiacou sa búrkou mnohí z tých, ktorí prijali posolstvo tretieho anjela bez toho, aby ich posvätilo a utvrdilo v poslušnosti pravde, zrieknu sa svojej viery a pridajú sa k odporcom. V tomto spojení so svetom sa názorovo zjednotia a všetko budú nakoniec vidieť rovnako ako svet. V skúške si zvolia pohodlnejšiu cestu. Ľudia nadaní, príjemní, ktorí sa kedysi hlásili k pravde, zneužijú svoje schopnosti na obhajobu klamstiev a zvedú ďalších. Stanú sa najtvrdšími nepriateľmi svojich spoluveriacich. Keď sa obhajcovia soboty dostanú pre svoju vieru pred súdy, títo odpadlíci sa stanú najlepšími pomocníkmi satana, budú obviňovať svojich bývalých spoluveriacich a lživými údajmi podnietia proti nim predstaviteľov štátnej moci.Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Úterý, 19. únor 2013 @ 20:47:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je nějaké falešné proroctví nebo co?!


]


Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Středa, 20. únor 2013 @ 17:48:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je důsledek šutru, kterým byla v dětství zasažena do hlavy.


]


Re: Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Středa, 20. únor 2013 @ 18:49:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Výsměch? Velmi na úrovni..


]


Re: Re: Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Středa, 20. únor 2013 @ 19:06:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč výsměch, to se stalo a pak upadla do kómatu, vyhledej si to někde v jejím životopisu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Čtvrtek, 21. únor 2013 @ 13:12:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aneb nejdůležitější věcí v životě je vynášet o všem apriorní soudy.. Rána do hlavy ještě z nikoho genia neučinila. A její tvorba je vskutku mistrovská. Zda jsou z Ducha Božího či antikrista, je otázka jiná. Knihy jsou však bezesporu velkolepé, byť nejsou bezchybné - jako ostatně nic, co vzešlo z pera člověka, tedy ani samotná Bible. 


]


Re: Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: skalaa v Středa, 20. únor 2013 @ 20:50:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


 To je dôsledok nie "šutru " /lebo šutr pôsoby deštrukciu mozku/ale  Bozej milosti , že jej dal zdravie a moc zhora , aby napisala toľko knih pod vedenim Duch Sväteho, ktore čo by sme tu všetci koľko nas je nenapisali ani za dva životy. A to je Božia milosť.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 21. únor 2013 @ 10:38:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Npsata nebo od někoho opsat ? To je rozdíl !!!
Knihy po vlivem Ducha Svatého? Jak to víš ? Vždyť vyšlo najevo, že většinu knih opsala. Dokonce ani Cestu ke Kristu nepsala. Já byl dost v šoku, když jsem se to dozvěděl. A vize o zdravotní reformě, kterou před ní  navrhli jiní? Tvrdila, že ji to řekl Duch Svatý, a lhala, že autory nezná a nikdy o nich neslyšela. A nebylo to pravda. Měla ve své velké knihovně jejich knihy. Začínám otvírat oči  a uvědomuji se, že nebyla žádný prorok. Dokonce má obavy z toho, že podváděla a lhala. Na knihách velice zbohatla. A její knihy bohužel vedou věřící jen k zákonictví místo k Boží milosti.

http://biblickestudie.cz/studie/egw.pdf]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: skalaa v Čtvrtek, 21. únor 2013 @ 16:13:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
     Františku raz jej knihy chvališ potom zase odsudzuješ. Pri kom si, toho boha chvališ. Prečti si tuto knihu to tam všetko je rozobrano ešte lepšie, ako to podava Pavel Škoda.
     kniha "Setkání s Ellen Whiteovou"


   http://www.martinus.sk/?uItem=43062


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 21. únor 2013 @ 19:36:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty si myslíš, že Škoda lže ? Působí to velmi věrohodně. A bohužel ani odpovědi ze semináře nejsou tak jasné  a přesné jako otázky. Opisovala nebo ne ? Pokud opisovala a pak to vydávala za projev Ducha, tak je to moc zlé. Kde je pravda?


]


Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Středa, 20. únor 2013 @ 14:38:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky Bohu, že jste na to přišli ...... haleluja !Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: kurtm104 v Čtvrtek, 21. únor 2013 @ 21:06:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vážení, Sola Scriptura.  A tak zůstává sobotní odpočinek lidu Božímu. Žid 4,9. Jsou lidem Božím jen Židé?. Svět slaví neděli, protože v neděli měl být vzkříšen Ježíš? Kde je to napsané? A navíc, jak mohl zemřít v pátek a vstát v neděli, když předpověděl, že Syn člověka bude v lůnu země tři dny a tři noci. Mat 12,40. Kdy tedy zemřel a kdy byl vzkříšen. Všichni vy vykladači laskavě čtěte všechny verše v souvislostech a nikoliv jen povrchně podle toho, co jste slyšeli nebo někde četli. Jestliže Bůh odpočinul dne sedmého a to je sobota od pradávna a protože Luterova reformace zůstala na poloviční cestě, tak odpočívat v neděli je obecné a pro mnohé pohodlnější. Uctíváme tím Boha Stvořitele a pokud Kristus nevstal v neděli, koho tedy uctíváte? Čisté, nečisté, vzal Noe do archy čistá zvířata po 7 párech jen proto, aby je mohl pravidelně obětovat nebo protože to bylo dovolené také k jídlu, když rostliny a ovoce byly zničeny potopou. O Noem se v 11.kap. 3. knihy Mojžíšovi vůbec nepíše, a přesto už čisté a nečisté  bylo známo dávno před tím, stejně jako sobota jako den odpočinku. Co Bůh určil kdysi k jídlu už neplatí? A jak víte, že se v masných krámech té doby prodávalo i vepřové? Nikde jsem nečetl, že by adventisté tvrdili, že nesmějí jíst vepřové, aby se nestali rituálně nečistými, ale nejedí a neužívají všechno, co se dnes nabízí k jídlu,  ze zdravotních důvodů. Čisté a nečisté se vztahuje i na alkohol, drogy, tabák. Kde stojí psáno, že to bylo přibité na kříž? Stále znovu a znovu mnozí opakují svoji verzi, proč  to či ono na rozdíl od adventistů neuznávají. Otázka EGW je přiznám se pro adventní církev v současné době tvrdý oříšek a jen poctivým přístupem by CASD mohla tuto nastávající krizi překonat. Zapíráním a zamlžováním to asi nepůjde. Skutečností je, že ať opisovala nebo nikoliv, bez jejího přičinění by se CASD do dnešní podoby nedostala. Nebudeme jejími soudci. My všichni máme jen jednoho soudce. Zda to udělala v zlém nebo dobrém úmyslu nedovedu posoudit, ale bude to Bůh. I když se mýlila, opisovala, předstírala, co neviděla, její knihy vedou ke Kristu a to je obrovský klad, přestože to nebylo vždy z její hlavy. Kladu si ovšem otázku, proč Pán Bůh nechal za takových okolností vzniknout církvi, která se blíží biblickému křesťanství víc než kterákoliv jiná křesťanská církev. Tím nechci vyzdvihovat, že je to jediná, výlučná, nejlepší církev, jak to hlásali a hlásají někteří naši bratři a sestry. Pán Ježíš má i jiné ovčince, a všichni, kteří slyšíme Jeho hlas jdeme za ním. Ať  metodisté,baptisté, evangelíci, luteráni, husité jdou svou cestou za Kristem. Já a můj dům přes všechny nedostatky církve adventistů chceme sloužit Hospodinu. A všichni apologeti, jděte svou cestou, nikdo vám nebude na vaší cestě bránit, ale jako učedníci Krista naplňme Jeho příkaz - Po tom poznají, že jste mými učedníky............   Mám rád každého upřimného  následovníka Krista, ať je v kterékoliv církvi, protože Ježíše máme společného.  Hledejme, co je nám společné a nikoliv, co nás rozděluje. Neházejme jedni na druhé domnělá provinění, ale dokazujme pravdivým výkladem Písma a svým životem, kdo je našim Pánem.  Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 
Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: kurtm104 v Čtvrtek, 21. únor 2013 @ 21:06:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vážení, Sola Scriptura.  A tak zůstává sobotní odpočinek lidu Božímu. Žid 4,9. Jsou lidem Božím jen Židé?. Svět slaví neděli, protože v neděli měl být vzkříšen Ježíš? Kde je to napsané? A navíc, jak mohl zemřít v pátek a vstát v neděli, když předpověděl, že Syn člověka bude v lůnu země tři dny a tři noci. Mat 12,40. Kdy tedy zemřel a kdy byl vzkříšen. Všichni vy vykladači laskavě čtěte všechny verše v souvislostech a nikoliv jen povrchně podle toho, co jste slyšeli nebo někde četli. Jestliže Bůh odpočinul dne sedmého a to je sobota od pradávna a protože Luterova reformace zůstala na poloviční cestě, tak odpočívat v neděli je obecné a pro mnohé pohodlnější. Uctíváme tím Boha Stvořitele a pokud Kristus nevstal v neděli, koho tedy uctíváte? Čisté, nečisté, vzal Noe do archy čistá zvířata po 7 párech jen proto, aby je mohl pravidelně obětovat nebo protože to bylo dovolené také k jídlu, když rostliny a ovoce byly zničeny potopou. O Noem se v 11.kap. 3. knihy Mojžíšovi vůbec nepíše, a přesto už čisté a nečisté  bylo známo dávno před tím, stejně jako sobota jako den odpočinku. Co Bůh určil kdysi k jídlu už neplatí? A jak víte, že se v masných krámech té doby prodávalo i vepřové? Nikde jsem nečetl, že by adventisté tvrdili, že nesmějí jíst vepřové, aby se nestali rituálně nečistými, ale nejedí a neužívají všechno, co se dnes nabízí k jídlu,  ze zdravotních důvodů. Čisté a nečisté se vztahuje i na alkohol, drogy, tabák. Kde stojí psáno, že to bylo přibité na kříž? Stále znovu a znovu mnozí opakují svoji verzi, proč  to či ono na rozdíl od adventistů neuznávají. Otázka EGW je přiznám se pro adventní církev v současné době tvrdý oříšek a jen poctivým přístupem by CASD mohla tuto nastávající krizi překonat. Zapíráním a zamlžováním to asi nepůjde. Skutečností je, že ať opisovala nebo nikoliv, bez jejího přičinění by se CASD do dnešní podoby nedostala. Nebudeme jejími soudci. My všichni máme jen jednoho soudce. Zda to udělala v zlém nebo dobrém úmyslu nedovedu posoudit, ale bude to Bůh. I když se mýlila, opisovala, předstírala, co neviděla, její knihy vedou ke Kristu a to je obrovský klad, přestože to nebylo vždy z její hlavy. Kladu si ovšem otázku, proč Pán Bůh nechal za takových okolností vzniknout církvi, která se blíží biblickému křesťanství víc než kterákoliv jiná křesťanská církev. Tím nechci vyzdvihovat, že je to jediná, výlučná, nejlepší církev, jak to hlásali a hlásají někteří naši bratři a sestry. Pán Ježíš má i jiné ovčince, a všichni, kteří slyšíme Jeho hlas jdeme za ním. Ať  metodisté,baptisté, evangelíci, luteráni, husité jdou svou cestou za Kristem. Já a můj dům přes všechny nedostatky církve adventistů chceme sloužit Hospodinu. A všichni apologeti, jděte svou cestou, nikdo vám nebude na vaší cestě bránit, ale jako učedníci Krista naplňme Jeho příkaz - Po tom poznají, že jste mými učedníky............   Mám rád každého upřimného  následovníka Krista, ať je v kterékoliv církvi, protože Ježíše máme společného.  Hledejme, co je nám společné a nikoliv, co nás rozděluje. Neházejme jedni na druhé domnělá provinění, ale dokazujme pravdivým výkladem Písma a svým životem, kdo je našim Pánem.  Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 
Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Pátek, 22. únor 2013 @ 03:56:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím, kurtm, dovolím si pár poznámok:

"Sola Scriptura."
- Vážený, už tu je určitý problém, ak človek zavrie oči nad všetkými súvislosťami, ktoré nie celkom jasné vyjadrenie Písma mohli krásne osvetliť. A to sú práve mnohé mimobiblické spisy prvých storočí /KC a PC ich počítajú medzi apoštolskú tradíciu/. Ak by ste brali aspoň trochu do úvahy to, čo napísali o niektorých nejasných veciach v Písme spisovatelia prvých storočí, zbytočneč by ste nerozduchávali tie nekonečné diskusie o sobote a pod., a neprijali bludné učenia...

 A tak zůstává sobotní odpočinek lidu Božímu. Žid 4,9. "
-  Ak si všimneš súvislosť tohto výroku v Písme, zistíš, že autor Židom tu vôbec nerieši problém svätenia soboty alebo nedele, ale niečo celkom iné... /prečítaj celý kontext/. Stará Cirkev to chápala, určite vedela o tomto spise, a napriek tomu poznáme výrok sv. Ireneja / zaslúžilého lyonského biskupa Cirkvi z 2. storočia, pochádzajúceho zo Smyrny, žiaka sv. biskupa Polykarpa, ktorý bol žiakom sv. apoštola Jána/: "Tí, ktorí sa držia nového poriadku vecí, svätia nedeľu..."/citácia podľa zmyslu/. Podrobnejšie je celá táto problematika diskutovaná už v článku "prečo kresťania svätia nedeľu a nie sobotu" na http://granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&thold=-1&mode=flat&order=0&sid=9016#80244.

"Svět slaví neděli, protože v neděli měl být vzkříšen Ježíš? Kde je to napsané?"
- V Písme. A je to doložené tradíciou Cirkvi, ktorá by sa predsa v takej podstatnej veci nemohla mýliť...

"A navíc, jak mohl zemřít v pátek a vstát v neděli, když předpověděl, že Syn člověka bude v lůnu země tři dny a tři noci. Mat 12,40."
- Aj to vieme s istotou len z tradície, pretože v Písme je to nejasné. Istá je nedeľa zmŕtvychvstania. Niektoré starobylé cirkvi /napr. sýrskaj/ vraj počíta tie tri dni už od poslednej Pánovej večere, kde ježiš vlastne vyjadril sviatostným spôsobom vôľu ísť na smrť /"Toto je moje telo... moja krv, ktorá sa obetuje za vás"/. Ale spokojne to môžem brať tak, že výrok "3 dni a tri noci" nie je výrok, ktorý treba chápať exaktne ako právnicky, ale obrazne v židovskom chápaní, keď Židia počítali aj časť dna za deň. A 3 dni preto vyjadrili tak :"3 dni a tri noci". Ale tebe ide zrejme o to podstatné, a to je fakt, zmŕtvychvstania - v nedeľu. V tom je zhode všetkých...

"...Uctíváme tím Boha Stvořitele a pokud Kristus nevstal v neděli, koho tedy uctíváte?"
- Ako je možné ti ukázať. tu niet pochybností o tom, kedy kristus vstal. Tú pochybnosť si sám vyrábaš, lebo  to nechceš prijať...

".... Co Bůh určil kdysi k jídlu už neplatí?... Nikde jsem nečetl, že by adventisté tvrdili, že nesmějí jíst vepřové, aby se nestali rituálně nečistými, ale nejedí a neužívají všechno, co se dnes nabízí k jídlu,  ze zdravotních důvodů."
- Prečo potom Kristus v Novom zákone hovorí, že nič, čo vchádza do úst, nepoškvrňuje"... A komentár evanjelistu je, že "a tým vyhlásil všetky jedlá za čisté"?... To je  - okrem soboty - jedna z vecí, ktorou ako adventisti mútite vodu v celom kresťanskom svete ...

" Otázka EGW je přiznám se pro adventní církev v současné době tvrdý oříšek... Skutečností je, že ať opisovala nebo nikoliv, bez jejího přičinění by se CASD do dnešní podoby nedostala...  její knihy vedou ke Kristu a to je obrovský klad, přestože to nebylo vždy z její hlavy."
- To je práve to problematické: z akej hlavy to bolo, ak v mnohom protirečí Písmu, ak úplne nesprávne vysvetľuje Písmo /sobota, pokrmy, nebeský svätyňa a.i./?... Vedel by si podrobnejšie /ielen tak všeobecne a frázovito.../ vyvrátiť tie argumenty, ktorú tu vzniesol autor tohto uvedeného článku?...

 "Kladu si ovšem otázku, proč Pán Bůh nechal za takových okolností vzniknout církvi, která se blíží biblickému křesťanství víc než kterákoliv jiná křesťanská církev."
- A už ťa niekedy napadlo, že Boh dopustil aj oveľa horšie veci?... Mohamedáni napr.  oveľa viac zdeformovali názor na Krista... Svedkovia Jehovovi tiež... Mormóni, Moonova sekta... A prečo by nedopustil aj adventistov?... On zrejme vie prečo, ale to nie je pre nás  dôvod ospravedlňovať všetky, aj zjavné bludy, ktoré sa jasne protivia aj Písmu aj Tradícii Cirkvi...
Aj preto  by ste naozaj mohli byť skromnejší s tým vaším "biblickým" kresťanstvom, nemyslíš?... Nepopieram, že ako ľudia, veriaci adventisti  môžu byť dobrí, mnohokrát lepší než ostatní úaj katolíci, aj protestanti, aj pravoslávni/, ale tu sa debatuje nie v rovine príkladného kresťanského života úto by iste bolo iné kafe/, ale kresťanského učenia... /Hoci priznávam, že do neba sa možno skôr dostane človek - zjednodušene povedané - s opravdivým životom, než s opravdivou znalosťou Písma, či učenia.../

" Já a můj dům přes všechny nedostatky církve adventistů chceme sloužit Hospodinu."
- Kresťansský postoj by mal byť hádam ten, že ak sa presvedčím o nedostatkoch, tak sa budem snažiť ich odstrániť, a nie obhajovať za každú cenu a proti všetkým ostatným kresťanom, ba ešte aj im ich vnucovať, prinajmenšom im vytýkať /nesvätenie sobty a i./, nemyslíš?

"...Nesuďte, abyste nebyli souzeni. "
- Súhlasíme všetci s radosťou, ale potom prečo každú chvíľu nejaký adventista začne znovu tú istú pesničku o sobote všetkým omieľať...?]


Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Pátek, 22. únor 2013 @ 13:32:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Až na to, že Písmo absolutně neříká, že ke vzkříšení došlo v neděli. Tady je k tomu článek a celkem podnětná je i moje debata s amisrtep por prvními dvěma komentáři ke článku.


]


Re: Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Sobota, 23. únor 2013 @ 01:56:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
NO moja úplná odpoveď bola takáto: "V Písme. A je to doložené tradíciou Cirkvi, ktorá by sa predsa v takej podstatnej veci nemohla mýliť..." Myslel som to tak, že v Písme sú viaceré náznaky o tom ,že to bolo, prinajmenšom pravdepodobne v nedeľu, lbo hoci sa dá nad tými vyjadreniami Písma špekuľovať, slovíčkáriť, ale z kontextu Písma sa dá tomu, kto chce, pochopiť, že prváí kresťania to tak chápali, a preto aj sa stretávali v nedeľu na lámanie chleba. A ak niekomu predsa len chýba tá exaktnosť vyjadrenia Písma, nech si to doplní jasnou informáciou z tradície. /No žiaľ, pre nich je "iba Písmo", hoci v skutočnosti na každom kroku sa človek presviedča, že to tak nie je.../


]


Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Pátek, 22. únor 2013 @ 14:06:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dovol mi Tě poupravit. V Písmu skutečně nikde není napsáno, kdy Ježíš vstal z mrtvých. Jediné o čem se v Bibli píše, je o ženách, které přišly časně z rána prvního dne po sobotě (rituální nebo týdenní?) k hrobu a Ježíš už tam nebyl. Ježíš mohl vstát z mrtvých právě tak v neděli jako v sobotu, nebo třeba hodinu po uložení do hrobu... To na čem jsme závislí při výkladu doby jeho zmrtvýchvstání, je prorocká výpověď o třech dnech a nocích (symbolických nebo reálných?). Tedy je tato otázka poměrně problematická.

Interpretace novozákonních slov "Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté" jako evangelistův komentář je velmi spekulativní. Doslova je tam: kataridzo epi ta bromata (očišťujíc všechny pokrmy). Slova jako TAK, či PROHLÁSIT ZA v originálním textu nejsou. Není tedy vůbec jisté, k čemu (komu) je toto sloveso vztaženo. Problém je ještě horší o to, že některé nejstarší svitky obsahují na konci slovesa kataridzo omegu, jiné omikron. V jednom případě by se jednalo o sloveso přináležící k mužskému rodu, jiné ke střednímu. Tradiční interpretace vztáhla toto sloveso na neurčitý podmět z předchozí věty "On", tedy Ježíš. Je však dost možné (a snad i pravděpodobnější), že je tímto souslovím rozvíjena předcházející vedlejší věta. Předmětem by tam mohlo být srdce, břicho, hnůj, ale i samotný proces trávení. Jednalo by se tak o součást Ježíšova výroku. Význam tohoto obrazu by byl velmi podivný, ale nebyl by to první ani poslední Ježíšův šokující proslov. Větou "Nic, co vchází do úst, člověka neposkvrňuje" se Ježíš staví proti lpění na obřadním omývání rukou a přitom do nebe volajícím pokrytectvím v daleko důležitějších věcech. Jestli se tento text něčím nezabývá, tak je to čistá a nečistá strava.

Ano, uměl bych nastolit minimálně rovnocenné argumenty, ale nemíním nad tímto textem strávit mládí. :-)


]


Re: Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Pátek, 22. únor 2013 @ 20:59:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ohledně toho vzkříšení v neděli souhlasím (viz má odpověď hned nad tebou). Rovněž s těmi pokrmy v evangeliu máš pravdu. Ono by pak totiž celkem nedávalo smysl to, co se dočteme v 10. kapitole Skutků, pokud by Petr už od Ježíše věděl, že všechny pokrmy jsou čisté. Jak si ale adventisté vysvětlují, že tam je doslova povoleno jíst všechna čtvernohá zvířata, plazy a ptáky? To přece není o tom, že Petrovi a potažmo nám bylo povoleno jíst s "pohany". A v Bible je pár dalších pasáží, kde se jasně píše, že můžeme jíst i to, co bylo považováno Zákonem za nečisté. Třeba takový 1Tm 4,1-5 dokonce dává dietetické předpisy do souvislosti s odpadlictvím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Sobota, 23. únor 2013 @ 02:16:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ve Sk 10 jde podle mě o něco jiného. Petrova extatická zkušenost je nápadně podobná Ez 4,12–15. Ezechiel dostává příkaz péct si stravu na lidských výkalech, což podle Mojžíšova zákona znečišťuje (poskvrňuje). Analogicky k tomu dostává Petr příkaz zabíjet a jíst nečistou směsici zvířat v nádobě (plachtě). Tedy zvířata nečistá, ale i čistá, která však člověk vychovaný židovskou školou musel v této kombinaci nutně pokládat za poskvrněná a nepoživatelná. Každopádně stejně jako Ezechiel cítí Petr znechucení nad něčím tak ohavným a oba se ohrazují. 

Zajímavé je, že v Ezechielově případě Bůh zmírnil svůj příkaz na užití kravinců (tedy v mezích Zákona) a touto optikou je pravděpodobné, že Bůh s Petrem po jeho vzepření se jednal obdobně, když mu připomněl Lv 11: "Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté." Nečisté "koinos" je zde lépe přeložit slovem poskvrněné, neboť na rozdíl od slova "akatharthos" se zde nemusí jednat o nečistotu vrozenou, ale získanou. (viz např. Studijní překlad Bible) V takovém případě by se příkaz zabíjet a jíst vše živé na plachtě redukoval na čistá zvířata, čímž by se o jisté úlevě dalo také mluvit. 

Byla-li by má myšlenková linie dosud správná, je pozoruhodné, že ačkoli se Ježíš během svého života na této Zemi distancoval od nábalu rabínských omezení, příkazů a ústní Tóry vůbec, tak Petr nadále pokládal i čistou zvěř na plachtě za něco, co "poskvrňuje a znečišťuje". Zřejmě stejný postoj zastával i v otázce čistoty vůči pohanům, což bránilo misii za hranicemi státu Izrael. Tomu by nasvědčovala Petrova pozdější slova u Kornelia pohana ve Sk 10,28: "Dobře víte, že židům není dovoleno stýkat se s pohany a navštěvovat je. Mně však Bůh ukázal, abych si o žádném člověku nemyslel, že styk s ním poskvrňuje nebo znečišťuje."

Stejně jako v Ezechielově případě se pečení na kravincích nestalo normou stolování Izraelského národa, nemělo se tak podle mého názoru stát ani v Petrově případě.:-) Ačkoli se Petrovo vidění odehrávalo ve chvíli, kdy Petr "dostal hlad a chtěl se najíst", text podle mě primárně vůbec o jídle není. Má-li tato stať Bible přeci jen co říct o stravování, pak spíše univerzální platnost dietetických zákonů podtrhuje, než vyvrací. Petrovo vidění, které se odehrálo třikrát, koresponduje se třemi pohany, které tu noc nechal Petr u sebe přespat (jinak v tehdejším judaismu nemyslitelné). Evokuje to myšlenku, že celé zvířecí divadlo musel Petr spatřit, aby si uvědomil nadnárodnostní charakter evangelijní zvěsti a své poslání šířit evangelium i za hranicemi státu Izrael beze strachu z vlastního znečištění. Tato myšlenka by tak krásně zapadala do kontextu Ježíšova učení a tedy valné části novozákonní zvěsti. 

Nevím o novozákonním textu, který by explicitně dovoloval jíst zvířata Zákonem označená za nečistá. Ale mohu se samozřejmě mýlit. Rozdělení čistých a nečistých zvířat připomíná literárně stvořitelský hymnus - oddělení světla od tmy, vody od vod, souše od vod, sobotu od ostatních dní nebo také strom k jezení a nejezení. Z tohoto důvodu a ještě díky zmínce o takovémto dělení již před potopou v Genesis jej nepokládám za součást kultického obřadního systému, který křížem pozbyl svou platnost.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: hirali v Sobota, 23. únor 2013 @ 12:14:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ty znáš pismo dobře tak bys to mohl lehce ověřit jestli Petr vstoupil do pohanského domu před tím než šel ke korneliovi.Podobný problém měl jaden apoštol když jel z Jeruzaléma ten etiopský vysoký uřednik a on ho potom pokřtil v řece. Promin že to pišu jen tak ale kterej apoštol to byl si ted nevspomínám.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Sobota, 23. únor 2013 @ 13:56:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevím, zda Petr již dříve do nějakého pohanského domu vstoupil a zda je o tom v NZ zmínka. Domnívám se, že nikoli, ale mohu se samozřejmě mýlit.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: hirali v Sobota, 23. únor 2013 @ 12:14:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ty znáš pismo dobře tak bys to mohl lehce ověřit jestli Petr vstoupil do pohanského domu před tím než šel ke korneliovi.Podobný problém měl jaden apoštol když jel z Jeruzaléma ten etiopský vysoký uřednik a on ho potom pokřtil v řece. Promin že to pišu jen tak ale kterej apoštol to byl si ted nevspomínám.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Pondělí, 25. únor 2013 @ 22:41:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak tady ti snad dlužím odpověď. Je podle mě potřeba oddělit dvě věci - čas před uzavřením nové smlouvy a čas po něm.

Prakticky celý Ježíšův život spadá do období staré smlouvy. Nijak tedy nepřekvapí, že Ježíš (ale i jeho matka - proto je nesmyslné dokazovat její hříšnost z toho, že po porodu obětovala) se držel Zákona. Jeho výklady byly místy kontroverzní, ale pohyboval se v mezích ostatních učitelů. Konkrétně u toho "čistého a nečistého" v evangeliu, na které se odvolává ELO, podle mě nejde o vymezení proti farizeům ale proti kumránské sektě. Ale to je asi jedno. V principu jsem si vědom jednoho jediného případu, kdy Ježíš očividně Zákon porušil. Je to případ, kdy svému potenciálnímu žákovi řekl, aby "nechal mrtvé pochovávat své mrtvé." 

Samostatnou kapitolou jsou samozřejmě pasáže, kde Ježíš vyjadřuje svoji autoritu nad Zákonem. Tady by bylo nutné dlouhé povídání o židovské eschatologii ve vztahu k poslednímu proroku, který buď připravuje cestu pro Boha nebo pro mesiáše. Kolem této otázky je toho v evangeliích hodně - různé to povídání o navrátivším se Elijášovi atd. Tady ale platí, že pokud Ježíš byl tím, kým věříme, že byl, pak jednal v souladu se Zákonem. Pokud mají pravdu židé, pak byl falešným učitelem, svůdcem atp.

Já mám takový pocit, že mezi adventisty jsou jakoby dvě skupiny. Jedna tvrdí, že je v platnosti Zákon a tudíž bychom měli jíst vše v souladu s dietetickými předpisy Zákona, tj. košer. Druhá se vrací ještě před pád ke Gn 2 a jsou vegetariáni (nebo dokonce vegani, což mi tedy dává poněkud větší smysl. Tuším, že oficiální stanovisko CASD je to první. Je pro mě však naprosto matoucí, že ve vaší oficiální příručce Questions on Doctrine (bohužel nemám českou verzi, ale ty ji asi máš) se v otázce 47 píše

The same principle applies to the dietary laws given to Israel of old. It is true we refrain from eating certain articles, as indicated in the query, but not because the law of Moses has any binding claims upon us. Far from it. We stand fast in the liberty with which God has set us free. It must be remembered that God recognized "clean" and "unclean" animals at the time of the Flood, long before there was a law of Moses. We reason that if God saw fit at that time to counsel His people against certain articles of diet, these things were not best for human consumption; and since we are physically constituted in the same way as are the Jews and all other peoples, we believe such things are not the best for us to use today.

A tak teď vlastně nevím, na co mám odpovědět. Dodržuješ ty předpisy o jídle, protože to tak stanovil Zákon, nebo z důvodů uvedených v té publikaci? Jistě uznáš, že je docela rozdíl, pokud stále žiješ pod Zákonem (pak ale moc nechápu, proč by se to mělo týkat i mně, protože já nejsem Žid), nebo protože v té dietě vidíš nějaké univerzálně platné pravidlo pro život člověka - podobě jako třeba šňupání kokainu. V prvním případě tu mluvíme o čistě teologických důvodech, ve druhém pak o lékařských. Na mě ta vaše oficiální odpověď působí dojmem toho druhého - vždyť se tam přímo píše, že nejsme (nejste) vázáni Zákonem. V obou případech je pak ale naprosto neudržitelná podmínka abstinence. Ve vláknu pod tímto komentářem si můžeš přečíst čistě odborné stanovisko vinaře. Z čistě lékařského hlediska je prostě nesmysl tvrdit, že alkohol v jakékoli míře konzumace škodí (a to nemluvím jen o alkoholu v léčivech). Z teologického je pak problém, protože Ježíš sám víno pil a nikde v celé bibli nenajdeš nějaký zákaz pití alkoholu. Lidé kolem Ježíše i první křesťané víno běžně pili, ale Ježíš nikde nic nenamítá! Stavět na jednom verši z Přísloví (Př 20,1) je docela mimo, zvláště když vezmeme v úvahu, že se tu varuje před nadměrným pitím.

Podívej se do Sk 15,20nn. Tam je jasně napsáno, co nemají křesťané jíst - to, co bylo obětováno modlám a krev. A můžeme se podívat na další vývoj u Pavla (1 Korintským a Římanům). Pak se podívej do 1Tm4,1nn - nejsou náhodou právě adventisté mezi těmi, před kterými se tu tak důrazně varuje?

Ale počkám si na tvoji odpověď. Mně to tak trochu připomíná otázku Soboty. Je právem každého křesťana světit jakýkoli den, tj. i sobotu. Ale už žádný křesťan nemá právo druhým svůj pohled předepisovat či ho nějak označovat za jediný správný - a to ani v případě soboty (vy) ani neděle (katolíci). Ale zůstaňme radši u těch pokrmů. Každý křesťan si může jíst podle libosti. A křesťan může být vegetarián, protože věří, že je to pro něj zdravé či protože má soucit se zvířaty (já žiju ve farmářské rodině, takže to, co jíme doma, pochází z úplně jiných podmínek chovu než to, které koupíš v krámě). Ale nesmí a nemůže se kvůli tomu vyvyšovat či to předepisovat druhým. A totéž platí o alkoholu, kde tedy ještě ke všemu překrucujete Písmo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: hirali (hirali@seznam.cz) v Úterý, 26. únor 2013 @ 11:23:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
jen kratce nejsem adventista, kouřím 20denně, piju pivo, jím maso stačí.
na odpověd ted v praci není čas.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Středa, 27. únor 2013 @ 23:20:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No já jsem ale odpovídal Danielovi a ne tobě:-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: hirali v Sobota, 23. únor 2013 @ 12:07:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jak víme že se to má vykládat přímo že to není obraz něčeho. Ve starém zákoně je Židum přísně zakázano vstupovat do obydlí pohanu.
Kdo byl Kprnelius byl to žid??? Pokud né tak Petr jako správnz žid by ke korneliovi do domu nikdy nevstoupil.
Židé byli vyvolený národ tedy čistý národ.Pohane byli nečistí. Evangelium měli apoštolové kázat i nečistým pohanum.
Buh v tomto vidění třeba chtěl přimět Petra aby proti židovské výchově šel do domu pohana Kornelia. Pro židy bylo něco nepředstavitelného že by vešli do domu pohana. A buh mohl tímto viděním o čistém a nečistém pokrmu přesvědčit Petra aby šel do domu pohana. I tak se to dá jako obraz vyložit. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Sobota, 23. únor 2013 @ 13:39:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kornelius nebyl žid, byl to pohan, který měl také vidění od Hospodina, aby vypravil posly pro Petra. Nevím o starozákonním ustanovení, které by zakazovalo vstupovat do obydlí pohanů. Pohan jakožto poskvrňující individuum není biblická koncepce! Nečistým se člověk stal stykem s nějakým výtokem, exkrementem, nebo malomocenstvím. Pokládat pohany za nečisté nebylo správné, naopak velmi arogantní. To si myslím, že Bůh myslel tím "Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté" ve Sk 10. Židé se natolik vymezili proti okolnímu světu, že se štítili se na pohana byť jen podívat. Ačkoli Ježíš také pohany v jejich domech nenavštěvoval (možná si vymýšlím), rozhodně se jich neštítil a naopak se s nimi stýkal a sloužil jim. Vidění v Joppe tak rozšířilo misijní oblast za hranice státu Izrael a je nejdůležitějším milníkem v šíření evangelia vůbec. Chápat tento text jako božský apel k pojídání plazů a čtvernožců je poněkud úzkoprsé. :-) 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Sobota, 23. únor 2013 @ 14:40:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Naazdar hirali, myslím, že tu ťa máš dobrú intuíciu, ktorú podporím. Je zaujímavé, že napriek tomu, že v Evanjeliu Márúša sa jasne píše "Choďte do celého sveta, ohlasujte evanjelium všetkému stvoreniu..." /28,15/, ale napriek tomu sa zdá, že hoci to počuli všetci apoštoli, aj Peter, oni zrejme stále mali v krvi chodiť len po Židoch, a pohanov nenavštevovať, a to všetko sa zmenilo až po týchto zážitkoch Petra, ktoré podporil vplyv apoštola Pavla, ktorý sa krítko na to obrátil a ten to už chápal jasne a jednoznačne, až to napokon podporili všetci a prijali. Aj to bolo možno zatiaľ to, čo chel ježiš povedať, ale vtedy by to "ešte neboli zniesli", ale bol to Duch Svätý, ktorý aj takto, aj cez úpavla pôsobil... Tak totiž podľa mňa pôsobí Boh, Pomaly, psotupne, trpezlivo, rešpektuje ľudí, ale vplývy a mení... A tak Boh postupuje nielen vtefdy, ale ppočas celých dejín so svojou Cirkvou...

Ibnak v Skutkoch kússok ďalej sa naozaj píše, že Peter navštívil dom Kornália, ktorý nebol Žid, a vysvetlil na základe čoho... /10,24 - 29/


]


Re: Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Sobota, 23. únor 2013 @ 02:43:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
1/ Ad vzkriesenie: mysslím, že až do takej časovej šírky uvažovať o vzkriesení Krista nie je noazaj reálne. Celý kontext správ o vzkriesení podľa Evanjelií je naozaaj taký, že aj na prvý pohľad pôsobia dojmom, že Cirkev bola presvedčená o tom, že Kristus vstal zmŕtvych v nedeľu, a nie inokedy. Ved preto sa stretávali na "lámanie chleba" v nedeľu. Okrem toho: sú tu predpovede Ježiša o svojom umučení. Prepovede podľa Matúša /dokonca všetky tri/ hovoria doslova, že vstane "na tretí deň" /hoci v Markovi je formulácia "po troch dňoch".../. To nasvedčuje tomu, ako som povedal, že tie slová "tri dni a tri noci" treba brať inak ako doslova, ale je to jednoducho určitá zaužívaná fráza. A ak by toto nestačilo, tak je tu naozaj aj kresťanská tradícia prvých storočí. Veď zaiste nie je možné, aby to učeníci nevedeli, alebo si nezapamätali. Pán  nám dal do daru nielen Písmo /"sola Scriptura"/, ale aj rozum. A kto nezatvára oči, siahne po tradícii, a doplní svoju informáciu odtiaľ, aby v omyle nehlásal bludy...

2/Ad pokrmy: A podobné platí aj o pokrmoch. Aj tam platí, že ak vám je málo spomenutý výrok evanjelistu, tak sú tu Skutky /10 kap./, kde Peter pochopil, že to, čo považoval podľa SZ-ných predpisov za nečisté, Boh očistil, a teda môže spokojne jesť. A ak by aj to nestačilo, je tu dosť výrokov Pavla apoštola o SZ, o zrušení SZ-ných ceremoniálnych predpisov. Iste, ani Pavol nedáva do podrobností všetky veci, ale aj tu možno veriť, že stará Cirkev veľmi dobre skôr, či neskôr pochopila, v čom je podstata toho, čo apoštoli učili /ved ich žiaci s nimi zaiste o mnohom rozprávali, vypytovali sa, a iste nie vštko sa napokon dostalo do spisov Písma.../. Preto opäť sa patrí rozumnému človeku obrátiť s rozumom na povolanejších, a bližších k zdroju /Kristus a apoštoli/ a od nich doplniť svoje vedomosti, a nespoliehať sa na to, že nejaká dáma /s pochybným duševným zdravím - čo je všeobecne známe.../ o takmer  1800 rokov neskôr vám všetko lepšie vysvetlí, než prvé generácie cirkevných žiakov apoštolov, či cirkevncýh otcov ako Kliment, Ignác, Papias, Irenej, Justín a další. Vari si myslíte, že Duch Svätí nepôsobil v Cirkvi vtedy. práve tam to bolo veľmi potrebné, aby ´dalšie generácie mohli prijať zdravé učenie a pochopenie učenia Krista a apoštolov. Nejakým zahmlievaním a slovíčkárením sa nikdy nič nevyriešilo, a aj same Písmo nás pred tým varuje /"Nehádajte sa o slová" a pod./.

Inak, myslím, že bolo vhodné, aby niekto, kto sa lepšie vyzná v adventizme,  jasne /nie špekuláciou o slovíčkach/ vysvetlil pôvod niektorých zvláštností ich viery /napr. čo sa týka tej svätyne atď./. To by určie nebola strata času...]


Re: Re: Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Sobota, 23. únor 2013 @ 09:37:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
1. To si právě vůbec nemyslím. Co se ojedinělé zmínky o setkání v první den týdne týče, zde si dovolím citovat:

"Ve Sk 20,7 se píše:"První den v týdnu jsme se sešli k lámání chleba a Pavel promluvil ke shromáždění. Protože chtěl na druhý den odcestovat, protáhl řeč až do půlnoci." Ačkoliv je z něj zřejmé, že se učedníci sešli v neděli, není tu žádná spojitost s nedělí jakožto dnem vzkříšení. Mohlo se jednat o shromáždění konané při příležitosti Pavlova odjezdu. A hlavně samo písmo říká:"Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem." (Sk 2,46) 

(Tradice a Písmo - kdy vstal Kristus z mrtvých? Autor: ssns)

Naopak je v NZ několikrát poukázáno na to, že nejen Ježíš, ale i apoštolé a Pavel v sobotu nadále navštěvovali synagogu (L 4,16; Sk 13,14.42; Sk 15,21...)

Ano po třech dnech, ale ani výchozí den není jistý. V Bibli se nepíše o pátku, ale dni příprav (Mk 15,42; L 23,54). Mohlo tak jít o den příprav před jinou významnou sobotou (třeba úterní). 

Je-li jediným průkazným (a snad i v této otázce hodnověrným) materiálem křesťanská tradice, nic to nemění na tom, že v Bibli se o konkrétním dni Pánova vzkříšení nepíše. Nedělní svátost je tak bez negativní konotace nebiblická. 

2. Myslím, že jsem nepřímo odpověděl svou reakcí na ssns výše. 

Se svatyní se to má takto: :-)

http://www.youtube.com/watch?v=QR5oRABfJ7A


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Sobota, 23. únor 2013 @ 14:29:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Daniel, naozaj je obdivuhodný, ako vieš kľučkovať diplomaticky, aby si odpovedal, aj neodpovedal. A nehnevaj sa, vôbec obdivujem adventistov, ako sú  schopní v Písme vidieť s jasnosťou to, čo je len vo veľmi nejasných náznakoch, ale nevidieť to, čo je oveľa jasnejšie vyjadrené. A pritom uveria úplne naslepo jednej panej s narušeným zdravím 18 storočí po..., ale nie sú ochotní veriť naozaj hodnoverným svedkom a svätcom prvých storočí, ktorých uznáva celá Cirkev /nielen katolíci a pravoslávni/...

Tento štýl si prejavil aj na tvojej  odpovedi ssns, ktorou si vraj odpovedal. Ale horkýže odpovedal. Nehnevaj sa, len zahmlil... Takisto si mi dal ako vysvetlenie vašej viery v nebeskú svätyňu pozrieť si orchestrárnu skladbu, piešeň, ktorá nič nevysvetľuje, iba ospevuje túto vašu vieru...

Ad vzkriesenie: A teraz poďme konkrétnejšie k Evanajelián.
a/ U Mtúša sa spomína "ked sa pominula sobota..."/v. 1/, kúsok ďalej "v tom nastalo veľké zemetrasenie, z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil a odvalil veľký kameň..."/v.2/ Nie je  to snáď prinajmenšom náznak toho momentu vzkriesenia Krista?...
A ešte kúsok ďalej "A hľa Ježiš im vyšiel v ústrety a oslovil ich..." /v.9/
b/ U Marka podobne: "Ked sa pominula sobota..."/v.1/, ""Vstal z mŕtvych..." /v.6/, a teraz to jasnejšie: ""Keď ráno v prvý deň týždňa vstal z mŕtvych, zjavil sa najprv..."/v.9/
c/Lukáš: "V prvý deň týždňa..."/v.1/, "Niet ho tu. Vstal z mŕtvych..."/v6/ Potom Lukáš opisuje tiež nedeľňajšiu udalosť s emauzskými učeníkmi, a všetko sa zakončí ich návratom a zjavením Ježiša v tú istú nedeľu všetkým učeníkom spolu...
d/ Jánovo evaanjelium: "Ráno prvého dňa v týždni..."/v.1/. Kúsok ďalej v udalosti s Máriou Magdalénou sa prihovára Ježiš: "Mária!..."
Večer v ten istý deň, teda v nedeľu sa Ježiš zjavuje apoštololm vo Večeradle... POtom ďalej sa spomína: "O osenm dní... prišiel Ježiš..." To je opäť v nedeľu... /POkiaľ viem, židovské počítanie je také: vrátane toho dňa. preto aj "po troch dňoch", prípadne "na tretí deň"  znamená piatok, sobota, nedeľa, teda to padá na nedeľu.

Tak teda, Daniel nehnevaj ma, na základe všetkých týchto vyjadrení ešte si dovolíš spochybňovať tradičný kresťanský názor o zmŕtvychvstaní Krista v nedeľu, no hocijaké nejasné, obraznou rečou vyjadrené proroctvá Daniela, či Knihy zjavenia zato presne uveríš, že je to tak ako to pochopila EGW?... To sa ti nezdá trochu neproporcionálne?...
Vieš sa naozaj inteligentne vyhovoriť na to, že apoštoli navštevovali synagógy v sobotu. Ale veď to je jasné a logické: predsa im išlo najprv o ohlasovanie Evanjelia Židom, a tí sa schádzali práve v sobotu. A záležalo im na nich, preto ich ani nechceli pohoršovať. A dokonca len kvôli tomu na koncile v Jeruzaleme sa im prispôsobili /s tou krvou a zaduseným/ aby zbytočne nestratili Židov... To Cirkev dávno vie, len vy to nechcete pochopiť, a zadrapujete sa za všetko, čo by ospravedlňovalo tie vaše zásady, ktoré vniesla do vašej praxe EGW - proti chápaniu celej kresťanskej tradície, vrátane aj protestantizmu, ktoré to pocholilo a prijalo rozumne...

A ešte k tým pokrmom:  Spochybňuješ jasnosť vyjadrení Písma /Pavol/ ohľadom  predpisov SZ /obety, pokrmy, obriezka, soboty, luna a i./, ba dokonca aj ten Peter v 10 kap. naozaj mal naznačené, že čo bolo predtým považované za nečisté, už to neplatí... No tebe to zrejme nestačí... A tak isto sa píše, že Peter sa potom už nebál ani navštevovať domy pohanov, ako sa nebál aj jesť to, čo nebolo nečisté, hoci aj u neho sa iste nejakú donbu prejavovala ako u Žida sila zvyku.

Ja poznám adveentistov, mám ich v rodine, a strávil som s nimi veľa hodín. Ako ľudia sú dobrí, ale u váš všetkých je presne jedna táto črta: sobota, a tieto "akrobacie" s vysvetľovaním Písma. Nehnevaj sa, ale naozaj vás tak vnímame, a to nielen ja. Je mi to ľúto, lebo si viem predstaviť, koľko by k vám pribudlo šlenov, ak by tam bol tých "akrobacií" menej, a dokázali ste sa oslobodiť od SZ, a prijať - ako iní - len to, čo tam duchovne "ladí" s NZ ako mnohé cenné  hlboké myšlienky, múdrosť, predobrazy, poučenia a pod.

Ale zrejme to som zašiel ďaleko.... Ale ak nie ty, snáď si to nejaký adventista uvedomí...
Pán ťa žehnaj.  /Rád by som však počul tvoju reakciu, ale dôslednú, a nie takú "diplomatickú..."/]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Sobota, 23. únor 2013 @ 15:40:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
1. Naše konverzace byla na téma Vzkříšení a Pokrmy, ne Autority. Nikde jsem paní White necitoval ani nezmiňoval a nikde jsem nezpochybňoval světce, o nichž jsi mluvil Ty. Můj názor v otázce autorit neznáš, protože jsem o něm nemluvil. Proč mi tedy cosi podsouváš? Naopak jsem Ti výslovně řekl, že v otázce nedělního vzkříšení věřím po faktické stránce tradici katolické církve. Nicméně po stránce dogmatické nemůže Písmo jakožto argumentační nástroj obstát sola-scriptura v otázce učení o svátosti nedělní - nic takového tam totiž není. (viz např. článek, na nějž odkazoval ssns) V Tebou zmiňovaných verších se nikde nedozvídáme, kdy Ježíš vstal z mrtvých, ale pouze kdy ženy přišly k hrobu!!! Jediný diskutabilní verš je Mk 16,9, který však kvůli absenci interpunkce v originálním textu může po jejím doplnění klidně vypadat i takto "Když vstal, prvního dne se zjevil..." a je tedy nedostatečným argumentem.

2. Co se navštěvování synagog v sobotu týče, zde si uvědomuji, že to jako argument pro svěcení tohoto dne žádný není. Je to ale právě tak hloupý argument, jako že lámání chleba první den týdne vypovídá o svaté výlučnosti tohoto dne, kor když se k lámání chleba scházeli každý den. Mlčení v této otázce mi přijde signifikantní. Dokazuje to, že sobotu, narozdíl od obřízky (které je věnována velká část NZ), nikdo nepotřeboval řešit, protože v ní k žádné změně nedošlo. Změna na neděli by si zasloužila minimálně jeden odstavec z pera novozákonního pisatele, ale nic takového tam není.

Nekličkuju, nezpochybňuju, nejsem akrobat. Nemám potřebu obhajovat něco, co se mi nezdá věrohodné a ani kopat kopat za adventisty. Tvé argumenty mi přijdou právě tak nepřesvědčivé, jako pro Tebe ty moje.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Neděle, 24. únor 2013 @ 15:29:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Dokazuje to, že sobotu, narozdíl od obřízky (které je věnována velká část NZ), nikdo nepotřeboval řešit, protože v ní k žádné změně nedošlo. Změna na neděli by si zasloužila minimálně jeden odstavec z pera novozákonního pisatele, ale nic takového tam není."
- Zasa je podľa mňa potrebné vidieť kontext, ktorý opisujú novozákonné spisy. Oni hovoria o období apoštolov, teda keď sa prví kresťania usilovali obracať predovšetkým Židov /"Choďte najprv k synom Izraela..."/, pretože tzo bola aj hlavna misia Krista, pretože Židia mali veľkú prednosť v tom,k že už poznali SZ.
Preto v týchto knihách NZ sotva možno čakať nejaký odstavec o zmene soboty na nedeľu. Predsa šlo o židovské prostredie, kde bola zasväteným dňom sobota. No napriek tomu sa do NZ-ných spisov dostala zmienka o tom, že kresťania sa spravidla schádzali /okrem toho, že v sobotu boli v synagóge - kvôli Židom.../ osobitne v nedeľu, aby slávili Eucharistiu.
Problém soboty sa tiež vyriešil až po čase, keď sa rozišla Cirkev a synagóga, keď kresťanov vlastne vyhnali Židia, dokonca prenasledovali, a preto kresťania už nemohli chodiť do synagógy, ale stále pokračovali v stretávaní sa po nedeliach.sv. Irenej v 2. storočí napísal jasne, že tí, ktorí prijali  Krista, nesvätia už sobotu, ale deň Pána, nedeľu /voľná citácia/. História svedčí, že bolo prechodné obdobie, ked popri stretávanaí sa v nedeľu na eucharistii niektorí svätili aj sobotu /zrejme, ak si to mohli - v súvislosti so svojou prácou - dovoliť.../.  Táto vec sa vyriešila definitívne až v 4. storočí, v dobe konštantínovskej, keď sa biskupi Rímskej ríše mohli spoločne voľne stretať a vtedy sa cirkevne rozhodlo, že nie je nutné svätiť sobotu, ak sa svätí nedeľa ako deň Pána, ke´d Kristus vstal z mŕtvych, keď práve v nedeľu bol zoslaný na Cirkev Duch Svätý a snáď je v tom aj určitá symbolika, že nedeľa ako prvý deň je symbol nového stvorenia, ktoré spôsobil Kristus svpjim dielom vykúpenia smrťou a zmŕtvychvstaním.

A tu je otázka: Ak nie je stopercentne jasné v Písme ani vec /podľa vás.../ zmŕtvychvstania Krista v nedeľu, ale predsa  prijímate na základe tradície starej Cirkvi, že Kristus vstal zmŕtvych v nedeľu, prečo neprijímate na základe tradície starej Cirkvi aj tie iné veci ako svätenie nedele, a nie soboty, prípadne aj vec s čistými a nečistými pokrmami, ktoré tá istá stará Cirkev prakticky už od apoštolských čias pochopila ešte jednoznačnejšie ako vo veci soboty - presne tak ako to aj praaktizujú katolíci, pravoslávni, či protestanti...?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Pondělí, 25. únor 2013 @ 08:45:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Téměř souhlasím. Jen bych rád věděl, kde se v NZ vyskytuje ta zmínka o pravidelném setkávání v neděli. Jediné dva verše, které jsou v této otázce citovány, a totiž sejití se prvního dne týdne k lámání chleba před Pavlovým odjezdem (navíc když se scházeli každý den) a potom odkládání peněz prvního dne, každý SÁM U SEBE, mi nepřijdou vůbec relevantní.

Byla-li důvodem svěcení neděle snaha odtrhnout se od synagogy, byť třeba násilně vyprovokovaná, pořád mi to nepřijde jako dostatečný důvod k posvěcení nového dne. Stojí-li kdokoli jiný, tradice, Konstantin, nebo dokonce blbé vztahy s Židy, než sám Pán Bůh za posvěcením čehokoli, není to pro mě dostatečným argumentem k zachovávání této svátosti. Nám nepřísluší cokoli činit svatým a to je důvodem, proč po stránce historické je dobře tradici zkoumat, ale po stránce dogmatické být daleko střídmější.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: hirali v Sobota, 23. únor 2013 @ 16:35:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
nejsem odborník! Narazil jsem už je to delší čas na teologický výklad vzkříšení Ježíše.
Ten teolog na zakladě řeckych hebrejských textu poukazoval na možnost dvou jdoucích sobot po sobě. Svátek v Izraeli se nazýval sobotou.
 Takže by to bylo takhle pátek,sobota potom Izraelský svátek sobota a následoval by první den tydne a to by bylo pondělí.
Byly tam texty které na to naznačovaly ale i texty které tuto možnost vylučovaly.Jen poukazoval že i tuhle možnost  nelze uplně vyloučit.
Ja o tom diskutovat nemužu.Jeho duvody pro tuhle variantu byly rozumné ale zase a to dělá málo teologu byl oběktivní a uvedl i duvody co jsou proti.Myslím si že v pismu jsou ještě časti kterým jsme uplně dobře neporozuměli.Viz třeba to co jsem uvedl výše s čistým a nečistým.
Zatím beru fakt že byl vzkříšen v neděli. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Sobota, 23. únor 2013 @ 18:45:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Také nejsem odborník, takže na tom budeme podobně. Vím, co myslíš: www.neuveritelnaodhaleni.cz. Jedno evangelium mluví o ženách nakupujících vonné masti před sobotou, druhé po sobotě. Autor z toho vyvozuje, že se jednalo o dvě po sobě jdoucí soboty. V textu "tes mias sabaton" pak namísto tradičního překladu první den týdne navrhuje té jedné ze sobot, což je gramaticky nepravděpodobné. Spíš bych se přiklonil k té verzi, že o dni Ježíšova vzkříšení evangelia mlčí záměrně. Snad i proto, aby se večeře Páně, která měla smrt a zmrtvýchvstání Ježíše připomínat, nestala liturgickým obřadem spojeným s určitým dnem a prázdnými gesty, ale mohli ji lidé spolu prožívat i když se třeba sejdou večer doma kolem stolu, jakožto výraz sebeponížení a lásky k druhým, tak jak to své žáky učil Ježíš. Nevím. Každopádně si nemyslím, že je neděle dnem, který má slavit Ježíšovo vzkříšení, ale právě památka večeře Páně. 


]


Stránka vygenerována za: 2.68 sekundy