Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Teodor.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 1, článků celkem: 15300, komentáře < 7 dní: 314, komentářů celkem: 333417, adminů: 60, uživatelů: 4850  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 93 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

wollek
Willy
timg

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Světové vedení církve adventistů chce dosáhnout jednoty represemi
·Můj Istanbulský coming out
·Dopis Václava Klause prof. Petru Piťhovi
·Istanbulská úmluva a ´´tradiční´´ biblické manželství
·Část církve nezvládá život ve svobodě a stále si vytváří nepřátele
·Ztracený svět 1. kapitoly První knihy Mojžíšovy (recenze)
·Recenze knihy Dr. Waltona - Ztracený svět Genesis 1
·Apoštol lásky o oddělení
·Ruská pravoslavná církev ruší veškeré styky s konstantinopolským patriarchátem
·Otevřené setkání v Chelčicích

více...

Počítadlo

Licence Creative Commons

GRANO SALIS
 podléhá licenci
Creative Commons
Uveďte autora-
Neužívejte komerčně
3.0 Unported

Zaznamenali jsme
96 207 250
přístupů od 17. říjen 2001

Založeno L.P. 1997


ATELIÉR PROMĚN Jitka Černíková, kosmetika, vizáž, proměny, svatební líčení
BWF Protec
BWF Profiles
technické plsti
profily PMMA PC
plexi desky
aramid
kevlar Michaela Křivánková svatební fotografie, portréty, portrétní fotografie, fotografování novorozeňat a dětí, dětská fotografie, portrétní fotografie, svatba, svatební přípravy, fotograf

Tvorba: Kniha odhalující historii duchovní služby žen
Vloženo Středa, 13. únor 2013 @ 21:45:38 CET Vložil: Olda

Historie poslal foibe123

When women were priests: Karen  Jo Torjensen


K pochopení role žen v prvotní církvi je nezbytné analyzovat mocenské vztahy v antické společnosti. Pochopit, jak velkou roli hrálo společenské a ekonomické postavení mužů i žen. Ženy mohly být vlastníky domů a zastávat vysoké náboženské funkce prorokyň či pastorek. Tato situace byla podobná i v křesťanských komunitách. Důkazy máme nejenom ze Skutků apoštolů a Pavlových listů, kde jsou jmenované ženy ve vedoucích pozicích v rámci církve, ale také např. z názvů domácích církvích, které se jmenovaly podle zakládajících majitelů, majitelek (jedním z takových byla např. Sv. Pudentianta z Říma). Ačkoliv Listy apoštolů se vyjadřují o roli žen se značnou ambivalencí. Zásadní význam žen od počátku Ježíšova působení až po období ranného křesťanství je neoddiskutovatelná.


     Autorka se dále  zaměřila na úlohu žen v křesťanských společenstvích kterým, mimo jiných, Pavel adresoval své dopisy - Filipy Korint, Efes, a Řím.

     Filipy byly založeny ve 4.stol.př.nl. a v 1.stol. po nl. zažily nebývalý rozkvět. Z tohoto města pochází žena jménem Lýdie, o které se ve Skutcích píše, že uvěřila evangeliu a nechala sebe i všechny ve svém domě pokřtít. Je zde rovněž zmíněno, že se ona spolu s ostatními ženami a Pavlem modlily. Místo, kde byly, je ve Skutcích nazýváno jako „ modlitebna“. Jo Torjensen v této souvislosti vzpomíná zajímavou interpretaci B.Brooten, která tvrdí, že ona „ modlitebna“ byla ve skutečnosti synagoga. Slovo modlitebna se svojí neutrální konotací podle ní poukazují na ambivalentní postoj ke společenské roli žen, který pociťoval autor Skutků Lukáš. Již zmíněná Lydie je zde popisována také jako obchodnice, musela mít tedy mnoha kontaktů, často cestovat a jistě vedla svoji nemalou domácnost.

     Vedení domácnosti, místo produkce i spotřeby tehdějšího světa,s mnoha rodinnými příslušníky a otroky, bylo přirovnáváno antickými filosofy k vládnutí krále své zemi. Bylo zde zapotřebí umět se ovládat a být spravedlivý. Není potřeba uvádět, že při ostrém rozdělení rolí v antickém světě žena - dům, muž - veřejnost, to byla právě doména žen. A v období prvních církví, které se v zásadě scházely v domech, byly ženy, které vládnouc své domácnosti, velice často i v čele těchto domácích církví. Samozřejmě to nebylo pravidlem, ale zásadní je, že ženy ve vedoucích úlohách církví skutečně nalézáme. Na konci listu Filipským Pavel pozdravuje tři ženy - Eufodii, Syntyche a čteme také o jakési třetí ženě, jež má rozhodnout spor mezi těmito dvěma. Autorka tyto zmínky interpretuje jako jednoznačný důkaz o důležitém postavení žen ve Filipech. V souvislosti s tímto městem se Torjensen dostává k tématu ženského působení v synagogách v antickém světě. Z několika nápisů na náhrobcích ukazuje důkazy o tom, že ženy mohly mít v rámci synagog velice významné postavení. Mohly číst Tóru i o ní následně debatovat. Priscilla, tvrdí Torjensen, byla velice vzdělaná v Zákoně, a pravděpodobně před svojí konverzí, byla vlivnou osobností v místní synagoze.
    
     Dalším rušným antickým městem byl Korint, kde se křesťané také scházeli povětšinou rovněž v domech. Torjensen na základě tvrzení Heinrich Greeven ukazuje, že křesťanské komunity v Korintu byly společně vedeny učiteli a proroky, mezi kterými byly rovněž ženy. Vzpomíná, že v Novém Zákoně je mnoho žen, které prorokovaly - V Lukášově evangeliu jsou to Marie, Alžběta, čtyři dcery jistého Filipa a podle Jo Torjensen by měla být prorokyní uznána i žena, která polila Ježíše vzácným olejem (Mk 14,3-5). Její čin svědčí o tom, že v Ježíši rozpoznala Spasitele. Ježíš ji za její čin chválí a dává ji apoštolům za příklad. Autorka dále ukazuje, že v antickém světě měly ženy prorokyně dávnou tradici, proto to bylo považováno za přirozený jev i v místních  křesťanských komunitách .Autorka v této souvislosti vzpomíná dokument „ Nařízení apoštolů “ , který vznikl ve 2.století a sloužil jako instruktážní kniha pro organizaci církve, zde jsou uvedeny instrukce jako ordinovat dvě vdovy jako prorokyně.

     Řím - centrum říše - odjakživa přitahovalo nespočet filosofických škol a náboženských skupin. Bylo zde také mnoho synagog, k jedné z nich patřili i Aquila a Prisca. Římské domácí církve byly velice často zaštiťovány patrony a patronkami. Ženy z vyšších sociálním vrstev jako patronky měli obrovský politický vliv, přesto že v oficiálních dokumentech se nám o tom mnoho nedochovalo. Podle autorky to pravděpodobně opět souvisí s konfliktním postojem k roli ženy ve veřejném životě. Z Říma známe tři druhy patronátu: Ochrana lidí s nižším statusem, dále cizinců a třetí, kde sociální rozdíly mezi patronem a klientem nebyly příliš hluboké, jež měl spíše charakter spojenectví, aby se předešlo případným politickým střetům. Jednou z nejznámějších žen patronek byla Livia, žena císaře Augusta, která byla snad nejmocnější ženou své doby, protože se stala patronkou mnoha vládnoucích aristokratů. To ji umožňovalo přímo ovlivňovat politiku říše. Mimo jiné byla i patronkou římské židovské komunity. Tzv. syrské císařovny ve třetím stol.  využívaly tento způsob vlivu k prosazení svých politických zájmů. A byly to právě tyto mocné ženy, díky kterým, jak mnozí tvrdí, se impérium upevnilo v době krize. Samozřejmě, že genderové postoje odkazující ženy výhradně do domácnosti, vytvářely atmosféru nenávisti a kritiky této ženské role. Tiberius, Luciin a Augustův syn, využil těchto předsudků k tomu, aby omezoval moc své matky, jak nejvíce to šlo. Židovský teolog Philo se dostal do ambivalentní situace, když se nedovedl vyrovnat s  politickým vlivem Livie , ale zároveň si uvědomoval obrovskou cenu jejího patronátu, který zajišťoval ochranou zdejší židovské komunitě. Rozpor nakonec vyřešil tím, že její role patronky je legitimní, protože díky aristokratické výchově přemýšlí a jedná jako muž. Jak bylo řečeno, patronky hrály zásadní roli i ve formování prvních křesťanských společenství.  Torjensen jmenuje např. Phoebé, která je vzpomínána v listech Korintským jako diakonka církve v Kenrejích  a která doručila Pavlův dopis do Říma. Jana, žena Chůzy, z Lukášova evangelia  také byla v této pozici. Patrně byla mezi skupinou žen, které Ježíše následovaly. Z 28 vzpomínaných osob, které Petr pozdravuje v dopise Římanů je 10 žen. Torjensen dále vzpomíná ženy, které vedly domácí církve (Nymfa, Lydia, Phoebe atd.).

     Autorka poukazuje na místa v Novém Zákoně, kde se velice zajímavě projevuje ambivalence v mužském vnímání rolí žen v církvi. Upozorňuje na to, že v Janově evangeliu (stejně jako v jiných) je to právě Marie Magdalena, která první spatřila zmrtvýchvstalého Krista. Oba dodatky směřující k Petrově zásadní úloze v tomto příběhu jsou mladšího data. Stejně zajímavá je reakce Pavla, který v listu Koristkým Marii Magdalskou v této souvislosti opomíjí úplně. Torjensen v této ambivalenci opět vidí známku konfliktu mezi genderovými stereotypy a skutečnou rolí žen. Hlavní překážkou postupné devalvace ženského vedení v církvích byly tedy podmíněny antickými genderovými stereotypy v době, kdy se církev dostává na veřejnost. 

     Obhájci žen ve vedoucích pozicích často argumentovaly tím, že v Kristu není rozdílu mezi mužem a ženou (Ga 3, 28). Epithanus, kritik ze 4 stol, naopak  argumentuje tím, že po Pádu byla žena dána do poddanství muže a je nutné chránit jejich zranitelnost, její sexualitu. To vše vyvodil z prokletí, které je napsáno v Genesi 3, 16. I v listech apoštolů najdeme teologické argumenty, že žena je více náchylná k pokušení, a proto nemůže zastávat vyšší úřady v církvi a být v poddanství svého muže. Pavlovo teologická argumentace podporující tento názor, využívá ideje „ posvátného svazku“ Krista a církve, kde muž je připodobňován ke Kristu a žena k církvi. Vysvítá nám zde známy konflikt mezi stereotypy pohlavních rolí antické společnosti a Ježíšovým rovnocenným přístupem k mužům i ženám.

     Torjensen ve své knize dále ukazuje, jak organizace antické domácnost velice úzce souvisí s ideologií dichotomie veřejné sféty - polis a domácnosti- oikos. Veřejná sféra byla mužskou záležitostí, byla spojena s volným pohybem, civilizovaností a nadřazeností. Oproti tomu domácnost byla záležitostí ženskou, nedovolovala volný pohyb na veřejnosti, žena pak byla v kontrastu s civilizovaným mužem ztotožněná s přírodou a podřízenou rolí. Z hlediska práva stál v čele domácnosti muž a kupříkladu Aristoteles přišel i s filosofických odůvodněním, že muž je ve všech ohledech způsobilejší k vedení, a to i domácnosti,  tradiční domény ženy (často srovnávané z vedením armády či státu).

     V Aristotelově politické filosofii je domácnost základ státu, a stát vedou muži,proto se ani příliš úlohou ženy nezabývá .Pohled práva byl ovšem v ostrém kontrastu k ideologii rozdělení veřejné a domácí sféry, kde v jedné vládne muž a v druhé žena. Mnoha autorů vyřešila tento rozpor tím, že definovali roli muže a ženy v domácnosti přesněji. Například, že muž má právo rozhodovat za celou domácnost a žena má na starosti celou její správu. Ve skutečnosti nejpřesnějším hlediskem sociální situace bylo ekonomické hledisko, kontrastující s oficiálním politickým modelem.

     Povinnosti obou manželů byly daleko flexibilnější a komplexnější. Oba chránili domácí majetek a rozhodovali o sňatcích svých potomků.Kl asické rozdělení ekonomických rolí v domácnosti předpokládá, že muž pracuje a řídí otroky venku na poli apod. a žena řídí chod domácnosti uvnitř. Toto rozdělení bylo odůvodňováno mužskou statečností a ženskou pečlivostí. Žena měla na starost zpracování a distribuci surovin. Filisof Xenofob ženinu práci uvnitř domácnosti připodobňuje vedení armády a spojuje ji se ctnostmi jako je sebeovládání, pozornost a dobrá paměť.

     Torjensen ukazuje, že předpoklady pro vedení domácnosti  přisuzovány dobrým hospodyním se nápadně kryjí se ctnostmi, jež Pavel uvádí v souvislosti s funkcí biskupa (1 Tim 3:4-5) a s vedením církve vůbec. I v této otázce ovšem existuje v Listech typická  ambivalence. Když Pavel např. píše o absolutním podřizování ženám mužům ve všem - tedy i v domácnosti.

Proti ženám ve vedoucích úloze hrály důležitou roli také kulturní stereotypy, jež udávaly, co se ve společnosti sluší a co ne. Mužům byly přičítány ctnosti jako rozvaha, odvaha, síla, oproti tomu ženám počestnost, tichost a podřízenost, ctnosti jež přímo souvisí s tím, jak by se žena měla chovat na veřejnosti. 
                                                                                                                                                                                                                                      
     Žena bez pokrývky hlavy, bez doprovodu muže automaticky byla považována za nepočestnou a v podstatě byla majetkem všech mužů, a tím mohlo být kupříkladu legalizováno i sexuální násilí. Všechna opatření potlačit sexualitu žen na veřejnosti souvisela podle Torjensen ze strachem mužů z ženské sexuality, která byla sama o sobě ztotožněna s animalitou, jež by narušila mužskou racionalitu. Proto bylo nutné ji tolik kontrolovat. Výše zmíněné ctnosti  ženy vyzdvihují  i Listy apoštolů, kde jak již bylo řečeno vystupuje opět konflikt mezi genderovými stereotypy a Ježíšovým učením. 

     Z této ambivalence se vyvinula ženám nepřátelská teologie, jež chtěla spojit křesťanství a dobové genderové stereotypy. Je vyzdvihována ženská cudnost, stejně jako jsou potlačovány projevy ženská sexuality na veřejnosti. Potřeba opětovné legitimizace ženské podřízenosti se stala akutní v době, kdy křesťanství bylo legalizováno a církev se přestala scházet v domácnostech.


 
Příbuzné odkazy
· Více Historie
· Novinky od Olda


Nejčtenější článek Historie:
Jak stará je Země?


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 0
Hlasů: 0

Prosím, ohodnoť tento článek:

Vynikající
Velmi dobrý
Dobrý
Průměrný
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Kniha odhalující historii duchovní služby žen" | Přihlásit/Vytvořit účet | 29 komentáře | Prohledat diskusi

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Kniha odhalující historii duchovní služby žen (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 14. únor 2013 @ 08:28:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Není nad projevy sexuality na veřejnosti, u mužů i u žen. :o))))))))))))))))))) Zdá se že to autorka považuje za podstatnou součást svobody a zbožnosti.
Pokud si vzpomínám tak Lydia byla vdova která vedla dům a obchod místo zemřelého manžela a ubytovala ve svém domě zvěstovatele Evangelia téměř násilím, bez ohledu na jejich skromnost a touhu po půstu a snasla jim s láskou všechno co měla.
Nejmocnější silou a prostředkem seberealizace biblických žen starého i nového zákona byla cudnost, pokora a milosrdná a vlídná láska. Proto se z nich mohla narodit Panna Maria, apoštolové a učedníci. proto vydržely pod křížem a proto jich bylo ve Filipech a v jiných synagogách víc než mužů.
Re: Re: Kniha odhalující historii duchovní služby žen (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Foibe123 v Čtvrtek, 14. únor 2013 @ 09:30:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Projevy sexuality se myslí např. i nezahalená hlava. Hlavní myšlenkou knihy je, že ženy vykonávaly v prvotní církvi mnohé důležité funkce, které nemohly dále vykonávat v době, kdy církev vyšla z ilegality.


]


Re: Re: Re: Kniha odhalující historii duchovní služby žen (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 14. únor 2013 @ 10:53:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Biblické ženy chodily obvykle se zahalenou hlavou, doma i venku a někdy nosily i závoj na tváři, pokud byly nuceny prodlévat ve společnosti mužů. Které se všeobecně dost vyhýbaly. Uvařené jídlo donesly nejdřív mužům a samy jedly odděleně. Odděleně slavily svátky, v synagogách stály za mřížkou za kterou je nebylo vidět.
Většina soudobých církví nic podobného nevyžaduje. U nás se služba žen oproti prvotní církvi výrazně rozšířila. Mnohé z nich slouží jako lektorky, katechetky a pastorační pracovnice a po II. Vatikánském koncilu mohou dokonce sloužit přímo u oltáře jako ministrantky. Něco takového by bylo v biblických dobách naprosto nemyslitelné. 
Požadavek kněžského svěcení žen pochází od ďábla, což se dle mého názoru nevztahuje na evangelické farářky, kazatelky a pastorky, které svěcené nejsou.
Nevím sice proč ale lidé kteří se používají tento požadavek zneužít proti Bohu a Církvi se snad vždycky nějak zmiňují o sexualitě. Z čehož plyne že to křesťanky příliš neohrožuje. Ty které chodí do kostela obvykle netouží po sexuálně zkušené kněžce a muži také ne. Ani ti hříšní. Myslím si že sexuálně založené ženy mají dneska bezpočet možností jak své touhy a to co jim připadá jako ženství realizovat. Tancem u tyče, striptýzem, prostitucí, sexem ve všech podobách včetně těch nejzvrhlejších a nemusejí to skrývat. Nechápu proč s tím chodí obtěžovat zrovna muže a ženy Boží, kteří se dobrovolně rozhodli žít v celibátu.
Některé feministky už udělaly bolestnou zkušenost s muslimkami, které se snažily "zachránit a vysvobodit z otroctví". Seřezaly je jako žito a řekly jim že otrokyněmi jsou ony a obvykle přidaly pár výstižných výrazů souvisejících se sexualitou.]


Re: Re: Re: Re: Kniha odhalující historii duchovní služby žen (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Foibe123 v Čtvrtek, 14. únor 2013 @ 19:16:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Sexualitou se zde nemyslí primárně necudnost a promiskuita. Autorka se spíše snaží vysvětlit, že některé informace o žených v Listech je nutné brát v kontextu doby a proto je tam rozvíjeno téma mužské a ženské role ve společnostech, kam Pavel směřuje své dopisy.


]


Re: Kniha odhalující historii duchovní služby žen (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: miroslav v Pátek, 15. únor 2013 @ 16:17:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Toto téma se až nepochopitelně stále vrací na scénu. Ale přitom se mixuje  (a možná i záměrně) "duchovní služba" žen a to, že muž a žena jsou prostě svořeni biologicky i mentálně odlišně a tudíž se obvykle projevují v životě odlišně. To je přeci normální.
 
Ale duchovní služba závisí na tom, jaká obdarování máme od Boha. A máme-li jaké, tak je naší zodpovědností je používat a rozvíjet, a nezakopávat tyto hřivny.
A z pudu sebezáchovy bych Bohu nemluvil do toho, komu dává jaké dary. Ale mluvil bych komukoliv do toho, pokud by někomu jinému chtěl bránit v používání a rozvíjení jeho darů, jenom kvůli pohlaví. Nikdo nemá právo blokovat Boží dary. Ani svoje, ani cizí.Re: Re: Kniha odhalující historii duchovní služby žen (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Foibe123 v Pátek, 15. únor 2013 @ 21:47:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přesně jsi vystihl podstatu knihy. Potřeba psát tyto knihy vzniká právě proto, že se v historii a i dodnes v mnoha církvích rozlišuje, co má dělat muž a žena bez ohledu na dary, které daný jednotlivec má. A kazatelská služba je ženám v mnoha denominacích upírána, právě a jen proto, že jsou ženy...


]


Re: Re: Re: Kniha odhalující historii duchovní služby žen (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 16. únor 2013 @ 00:54:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Znám mnoho obdarovaných sester v Kristu, které slouží svými dary milosti k budování církví a tím Církve, ale žádnou, která by měla tzv. "kazatelskou službu". Čím to asi bude?

Znám jednu sestru, která chtěla být mermomocí starší sboru, ale když byl učiněn pokus jí vyhovět nebo tedy, když jí nebylo bráněno a upíráno starším být, bylo to velmi kontraproduktivní a nepřineslo to pro budování sboru nic dobrého.

Je to Bůh, kdo stvořil člověka jako muže a ženu, přičemž žena byla stvořena jinak než muž a byla příčinou pádu člověka. Pád člověka měl jisté následky a důsledky jak pro muže, tak pro ženu, které stanovil Bůh. Respektováním těchto faktů a pokorným přijetím Božích s tím souvisejících rozhodnutí je pro muže i ženu podmínkou pro přijetí milosti a milosrdenství mít přesto a navzdory tomu účast a podíl na uskutečnění Božího věčného záměru, na budování Církve coby Těla Kristova, domu Božího a Božího svatého města - Nového Jeruzaléma, který je mimochodem ženského rodu, protože se jedná o choť Beránkovu, jejímž předobrazem je právě Eva, která byla cele stvořena z Adama tak, jako je Církev stvořena cele z Krista. Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Kniha odhalující historii duchovní služby žen (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Foibe123 v Sobota, 16. únor 2013 @ 09:04:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poměrn zjednodušený a stereotypní obraz:)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Kniha odhalující historii duchovní služby žen (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Foibe123 v Sobota, 16. únor 2013 @ 09:06:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V našem sboru jsou 2 ženy ve staršostvu a ženy (s vystudovanou teologií) káží a vedou biblické hodiny a je to velice požehnané...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kniha odhalující historii duchovní služby žen (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 16. únor 2013 @ 12:05:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ženy ve staršovtsvu nemají co dělat! Vystiudování teologie pro Boha nic neznamená! Pokud obdarované ženy vedou biblické hodiny, kdy slouží jiným ženám, může to být požehnané, ale pokud jsou tam přítomni zároveň muži bratři, nemohou a nemají ženy nic a nikoho vést, ale mají se pro svou ochranu podřídit! To není proti ženám, nýbrž pro ně, pro jejich ochranu a bezpečí, milost a pokoj.

Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kniha odhalující historii duchovní služby žen (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Vacant v Sobota, 16. únor 2013 @ 14:43:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V katolice církvi také dělají ženy spousty věcí.  Bez nich by nebyla ani církev ani domov. Starají se o kostel, studují teologii, zpívají ve sboru, čtou Písmo jako lektorky, vyučují náboženství. Žijí zasvěceným životem, modlí se za nás, starají se o nemocné a umírající. Podporují církev jako Lydie. O to aby nám do našich záležitostí kecaly feministky které pokousal amorek ale fakt nestojíme.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kniha odhalující historii duchovní služby žen (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Foibe123 v Sobota, 16. únor 2013 @ 16:00:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Křesťanské feministky pouze chtějí, aby se v rámci církve chovali muži ženám jako se choval Ježíš k ženám...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kniha odhalující historii duchovní služby žen (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 16. únor 2013 @ 16:26:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Křesťanské feministky pouze chtějí, ...

Co to je "křesťanské" feministky? Vím, co jsou feministky - ženy, které nejsou spokojené se stavem daným Bohem po pádu člověka, chtějící rovnoprávné postavení s muži, přičemž nevědí, co chtějí, protože kdyby na to opravdu došlo, vůbec by se jim to nelíbilo, nebot jsou vybaveny poněkud jinak než muži a nejsou tudíž způsobilé mít stejná práva, povinnosti a zodpovědnost jako muži. Když se k tomu přidá "křesťanské", mají to být ženy-křesťanky nespokojené s postavením žen v Církvi, kterou buduje Kristus zaopatřujíc ji vším potřebným? 

Píšeš, že jsou to ženy, které chtějí, aby se k nim muži chovali jako Ježíš. No jo, ale v Kristu není ani muž ani žena; kromě toho - Pán Ježíš Kristus se díky tomu chová v Církvi ke všem stejně, tzn. láskyplně, spravedlivě, vyžadující bezvýhradnou poslušnost a podřízenost žen vůči mužům (manželům), podléhající Jeho spravedlivému soudu, pokud žena poslušná a podřízena muži jako Pánu není. Mužům Pán Ježíš Kristus skrze apoštola Pavla přikazuje, aby milovali ženy jako On miloval a miluje Církev. Mám za to, že je to kvůli tomu, že ženy mívají problém s poslušností a podřízeností mužům a muži mají problém s tím, aby milovali ženy tak, jako Kristus miluje Církev. Oba tyto "problémy" činí muže i ženy závislé na Pánu a Jeho milosti u vědomí toho, že sami v sobě nejsou způsobilí tento problém vyřešit.

Jak vidíš, Bůh je Bohem řádu, který je radno zachovávat, k čemuž je potřebná, ne-li nezbytná, pokora, do níž máme být všichni oblečeni, abychom se kvalifikovali k přijetí Boží milosti, díky níž je to jedině možné.

Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kniha odhalující historii duchovní služby žen (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: omo v Sobota, 16. únor 2013 @ 16:52:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zajímavý remix biblických veršů. Ale oproti osvobozující a svěží pravdě evangelia tu cítím pachuť fundamentálního sexismu, který místo lásky staví kontrolu, místo jedoty v Kristu autoritářské rozvrstvení a který způsobuje nejednu úzkost sestrám ve sborech, kde se takto věří. Je nezdravé míchat dohromady řád Boží lásky a řád světa platný v době vzniku biblických textů.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kniha odhalující historii duchovní služby žen (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 16. únor 2013 @ 18:44:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zajímavý remix biblických veršů.

Zajímavé - neuvedl jsem jediný biblický verš, jen snad něco jako jejich parafrázi bez odkazů.

Ale oproti osvobozující a svěží pravdě evangelia tu cítím pachuť fundamentálního sexismu, který místo lásky staví kontrolu, místo jednoty v Kristu autoritářské rozvrstvení a který způsobuje nejednu úzkost sestrám ve sborech, kde se takto věří.

Přiznám se, že nevím, co cítíš, protože nevím, co to je "fundamentální sexismus" a s tím související "kde se takto věří". V našem sboru věřímu Bohu, který je láska a Jeho Kristu, který je Hlavou danou Bohem církvi nade vším, a sestry žádnou úzkostí pod autoritářským rozvrstvením netrpí, neboť se všichni společně těšíme z Pána Ježíše Krista, Jenž je naší jednotou.

Je nezdravé míchat dohromady řád Boží lásky a řád světa platný v době vzniku biblických textů.

Nejen nezdravé, ale naprosto nepřípustné a nepřijtelné stejně, jako míchat Boží řád v Božím království s (ne)řádem v dnešním světě, který stále a podobně jako už v době apoštola Jana leží v tom Zlém.

Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kniha odhalující historii duchovní služby žen (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Vacant v Sobota, 16. únor 2013 @ 17:29:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To bychom měli, to je pravda. Chovat se jako Ježíš, k ženám i k mužům. Platí to pro obě pohlaví. Je ta spisovatelka ale vůbec křesťanka a hlásí se k nějaké církvi ? Připadá mi že nenápadně zpochybňuje apoštoly a Bibli. Připomíná mi to taková ta hnutí jako jsou mlhy nad Awalonem a pohanské sexuální kulty které se odvolávají na Marii Magdalenu a tvrdí že jí apoštolové upřeli ženská práva.


]


Re: Kniha odhalující historii duchovní služby žen (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Vacant v Sobota, 16. únor 2013 @ 13:04:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jestli si Torjensenová myslí že se služba žen v církvi projevovala veřejným sexem a že se na ženu s nepokrytou hlavou seběhli všichni židi tak by byla zklamaná kdyby v té době žila. Leda že by se odstěhovala  do Řecka nebo do Říma. Tam by si přišla na svoje. V chrámu nebo na ulici.Re: Re: Kniha odhalující historii duchovní služby žen (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Foibe123 v Sobota, 16. únor 2013 @ 16:12:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, právě...Pokud žena nebyla zahalená byla automaticky zařazena mezi prostitutky, to si myslím, není úplně ideální...


]


Re: Re: Re: Kniha odhalující historii duchovní služby žen (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Vacant v Sobota, 16. únor 2013 @ 17:33:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ve starověkých civilizacích směly nosit závoj jen svobodné ženy a to i v těch kde byla volná sexuální morálka. Když si ho oblékla otrokyně tak jí popravili. U židů tomu tak ale nebylo. Nosit závoj si považují muslimky za čest i dneska a nechtějí si ho nechat vzít.


]


Re: Kniha odhalující historii duchovní služby žen (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: miroslav v Pondělí, 18. únor 2013 @ 15:09:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuji, že mne Bůh nestvořil jako ženu..., se dodnes modlí židé, kteří neznají Krista. A ženám pak vysvětlují, jak jsou šťastné, že musí doma čekat, až jim muž přinese zprostředkované Boží požehnání ze synagogy.
Není muž ani žena..., není lidského prostředníka mezi člověkem a Bohem,...,  jsem taky nedávno někde četl.
Ale asi čteme rozdílné knihy.
Re: Re: Kniha odhalující historii duchovní služby žen (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Foibe123 v Pondělí, 18. únor 2013 @ 16:38:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na tento rozpor právě autorka naráží. Na jedné straně "Není rozdíl mezi mužem a ženou, otrokem a svobodným atd." /Gal 3,26-28/, na druhé straně, ženy podřizujte se ve všem svým mužům. Zajímavé je, že nikoho nenapadne, že by se v dnešní době otrok měl podřizovat Pánu, to se vykládá jako dobově podmíněné,l ale ty samé verše o muži a ženě se interpretují jako bytostné danosti...


]


Re: Re: Re: Kniha odhalující historii duchovní služby žen (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Úterý, 19. únor 2013 @ 09:26:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
I dnes se zaměstnanec musí podřizovat zaměstnavateli. Kdyby nebylo toto uspořádání, vládl by naprostý chaos. A zrovna tak v soužití muže a ženy. Pokud oba chodí v Duchu, rozumí si a není třeba se hádat. Ale jsou situace, kdy i křesťané vypadnou z Ducha a v té chvíli, aby nebyl chaos a hádky, nastupuje řád, který ustanovil Bůh (a ne pisatelé bible) po pádu člověka do hříchu - totiž, že žena má být podřízena muži. Je to proto, že žena je náchylnější k svedení(viz Eva). To neznamená, že nemůže mít svůj názor, ale pokud je v rozporu s mužovým, měla by se podřídit, protože muž nese větší odpovědnost před Bohem. (Všiměte si, že Evin hřích způsobil problémy jí samotné, ale Adamův hřích přinesl prokletí celé zemi - Adam nesl větší odpovědnost) Kromě toho žena byla stvořena pro muže a ne naopak. Vím, že jsou to výroky, které by feministky nejradši vymazaly z bible. Chápu to u nevěřících žen, ale u věřících to nechápu. Čemu tedy vlastně věří? Nějaké své úpravě bible? Měl jsem možnost za svůj život poznat mnoho manželství a můžu proto dosvědčit, že v manželstvích, kde se žena dobrovolně a s láskou podřizovala Božímu řádu a měla v úctě svého manžela, byla tato žena krásnější a spokojenější, než ženy, které se se svými muži neustále o něco handrkovaly a nevážili si jich. Tam, kde je poslušnost Pána, tam je i jeho požehnání, láska a pokoj.
Feminismus, stejně jako komunismus, vznikl z nespokojenosti. Apoštol Pavel píše, že víra se spokojí s tím co má, protože už ta samotná víra v Pána Ježíše je ohromné bohatství. Z nespokojenosti - z nesmířenosti se s Bohem a jeho jednáním - nikdy nevzniklo nic dobrého.


]


Re: Re: Re: Re: Kniha odhalující historii duchovní služby žen (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Úterý, 19. únor 2013 @ 10:04:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je to tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Kniha odhalující historii duchovní služby žen (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Foibe123 v Úterý, 19. únor 2013 @ 13:29:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Interpretujete si jednotlivé pasáže, jak se Vám hodí, aby Vám zapadly do Vašeho předrozumění...Pokud vím, Pavel říká, že v Kristu jsme si všichni rovni a pokud máme žit v Kristu, máme směřovat k rovnosti a ne posilovat nerovnost. Mimochodem, kdyby byl Adam odelnější k hříchu, než Eva, tak by jí s tím ovocem poslal pryč. A to on neudělal. Ne, proto, že by ho svedla, ale proto, že je stejně (né méně) náchylný k hříchu jako ona. Pokud můj manžel bude mít jiný názor, než já, a budu přesvědčená o tom, že můj názor je přesnější,(což se stává, je to tak půl na půl), nemusím ho poslechnout. Nemůžete si z Bible dělat trhací kalendář a vytrhnout to, co Vám nezapadá do Vašeho primitivního konceptu. Ježíš nikde neříká, že žena se má podřizovat muži, nebo že otrok se má podřizovat Pánu. Mimochodem paralela se zaměstnavatelem je dost nepřesná. Otrok byl držen nedobrovolně, zaměstnanec může odejít a má svá práva. Je svobodný...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kniha odhalující historii duchovní služby žen (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Úterý, 19. únor 2013 @ 19:16:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Teď jsi se sama usvědčila z hříchu, z kterého nás obviňuješ. Právě Ty si z bible bereš jen to co se Ti líbí a čím bys podpořila svoji teorii. Celý starý i nový zákon - celá bible je Boží slovo, ne jen ty místa, kde apoštolové citují Ježíše. Ježíš jim dal podle svého zaslíbení Ducha pravdy a ten je vedl při psaní všech knih nového zákona. Čili, jestliže říká něco apoštol Pavel, pak je to stejné, jako by to říkal Ježíš.
Nejseš Ty z českobratrské církve evangelické? Ten Tvůj přístup k písmu by tomu odpovídal. Tam jdou hodně se světem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kniha odhalující historii duchovní služby žen (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Úterý, 19. únor 2013 @ 19:55:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Interpretujete si jednotlivé pasáže, jak se Vám hodí, aby Vám zapadly do Vašeho předrozumění...

To není pravda!

Pokud vím, Pavel říká, že v Kristu jsme si všichni rovni a pokud máme žit v Kristu, máme směřovat k rovnosti a ne posilovat nerovnost.

To také není pravda!:-( V Kristu jsme jedno, nikoli si rovni - viz Ga 3:28 Již není Žid ani Řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Nikde v Písmu není napsáno nic o tom, že máme směřovat k rovnosti!

Mimochodem, kdyby byl Adam odelnější k hříchu, než Eva, tak by jí s tím ovocem poslal pryč. A to on neudělal.

Mimochodem, kdyby Adam miloval Boha víc než Evu, tak by poslechl Boha a ne Evu. Proto ji neposlal pryč.

Ne, proto, že by ho svedla, ale proto, že je stejně (né méně) náchylný k hříchu jako ona.

Svedena jako první byla Eva, u Adama to had radši ani nezkoušel a zkusil to přes Evu

Pokud můj manžel bude mít jiný názor, než já, a budu přesvědčená o tom, že můj názor je přesnější,(což se stává, je to tak půl na půl), nemusím ho poslechnout.

A na to jsi přišla jak?

Nemůžete si z Bible dělat trhací kalendář a vytrhnout to, co Vám nezapadá do Vašeho primitivního konceptu.

Tak tohle je čirá samomluva.

Ježíš nikde neříká, že žena se má podřizovat muži, nebo že otrok se má podřizovat Pánu.

No to teda říká a to naprosto jasně!

Tož tak.


]


Re: Re: Kniha odhalující historii duchovní služby žen (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Úterý, 19. únor 2013 @ 09:32:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Ježíš je prostředníkem mezi člověkem a Bohem.
Člověk byl stvořen jako muž a žena.
Kristus je hlavou muže a muž je hlavou ženy. Po muži se žádá poslušnost i po ženě se žádá poslušnost.
 Já v tom nevidím žádný rozpor. Jen to chce to přijmout tak jak to Bůh ustanovil. Kdo chce měnit Boží rozhodnutí, zadělává si na malér.


]


Re: Re: Re: Kniha odhalující historii duchovní služby žen (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Úterý, 19. únor 2013 @ 10:02:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Amen.


]


Re: Kniha odhalující historii duchovní služby žen (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: miroslav v Středa, 20. únor 2013 @ 22:27:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To Foibe123: opravdu obdivuji Vasi vytrvalost diskutovat na tomto foru. GS si pustim tak jednou za rok a bohuzel zatim jsem vzdy zjistil, ze uroven diskuze se moc nelepsi. Vetsina diskuteru se snazi svou (samozrejme tou jedinou spravnou) pravdou zatlouct vsechny ostatni do zeme. Protoze jedine ja mam to spravne poznani, ze, a ostatni se tomu musi podridit. Laska, milost, jo jasne, to ma taky svoji definici, kterou musite vsichni dodrzovat!!
Panove, jdu se zase aspon rok venovat smysluplnejsim vecem, nez polemikam na GS.
A Foibe zdravim, radujte se ze sve svobody v Kristu a neztracejte svuj cas na tomto foru. 
Preji pekny zbytek roku. 
M. Stránka vygenerována za: 0.43 sekundy