Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Viola.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16667, komentáře < 7 dní: 311, komentářů celkem: 430877, adminů: 60, uživatelů: 5254  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 98 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117094414
přístupů od 17. 10. 2001

Tvorba: Ateismus obyvatel Českých zemí je nadějí pro Pravdu
Vloženo Úterý, 18. prosinec 2012 @ 20:36:01 CET Vložil: Olda

Zamyšlení poslal unshaken

Tento výrok lze najít v knize Davida Louly „Studna lásky k pravdě“. Autor se pokusil analyzovat příčiny ateismu obyvatel Českých zemí a dospěl k poznání, že lidu této země byla po celá čtyři století odepřena skutečná Pravda pokryteckou církví. Což ho od Pravdy neodloučilo, ale odloučilo od církví.Zde je namístě nejprve připomenout alespoň stručně historické souvislosti.

Proměna obyvatel Českých zemí do světla Boží lásky začala v době, kdy dostali v Husových dobách vědomí o skutečné pravdě. V tomto Božím daru byli v té době jediní na světě a protože se Boží zvěst dotkla všech lidí obývajících České země, lze událost právem pojmenovat vyvolením národa k hlásání Pravdy. Tedy té Pravdy evangelia, kterou píšeme s velkým „P“. Onu historickou dobu, která bývá označována jako husitství, ale probuzením víry sahá desetiletí před a možná 200 let po Husovi, můžeme přirovnat k pozdějším událostem hromadných obrácení lidí ke Kristu, které proběhly a doposud občas probíhají v mnoha částech světa. Pro ně se se obvykle používá název „velká probuzení“. Nikdy se však taková probuzení nestala v celých národech, jako to bylo u nás.

K radikální změně smýšlení, spojené s následováním Krista, došlo zde v době největšího morálního církevního marasmu, kdy papežové, biskupové a téměř veškeré klérum propadlo bezuzdné chamtivosti, prostopášnosti a zejména smilství. Bylo obvyklé, že papežové a biskupové měli děti, kterým potom zajišťovali biskupské a jiné církevní úřady. Což bylo spojeno s přidělováním statků, pozemků, farností a jiných majetků včetně poddaného obyvatelstva, což jim pak vynášelo další jmění. To se nazývalo obročím. A takový obročník nebo mnohoobročník byl nezřídka člověk, který nebyl ani knězem, dokonce ani vystudovaným a často neuměl ani číst, ani psát. O morálních kvalitách ani nemluvě.

Probuzení skutečné Kristovy víry, které přinesla lidu Českých zemí tato doba, pozměnila srdce velké části zdejšího obyvatelstva, což v něm zůstalo natrvalo a zůstává v dalších generacích nadále. Neboť kdo pozná Pravdu, ten se jí již nikdy nevzdá, jak je patrné z Písma, a ani Pravda ho neopustí.

Když Martin Luther dospěl osobně k poznání prostopášnosti papežů a kléru a setkal se s chamtivostí při odírání prostého lidu prodejem odpustků, tehdy pokrytecky deklarovaných na stavbu chrámu svatého Petra v Římě, ale ve skutečnosti z větší části určených na úhradu dluhů biskupa, a když se po jeho zemi rozneslo v r. 1517 jeho 95 artikulů proti těmto odpustkům, to již obyvatelé Českých zemí měli značně okleštěnou možnost svobodného vyznávání své víry.

K otřesným změnám došlo pak při násilné rekatolizaci po Bílé Hoře. Na ní se podepsali zejména jezuité a dominikáni. Psané Boží slovo bylo násilně věřícím odnímáno, Kralické Bible zabavovány, v lepším případě jejich texty začerňovány. Udavačství, výslechy spojené s útrpným právem, byly běžnou praktikou církevních činitelů. Kdyby komunistická StB padesátých let nebyla řízena neznabohy, dalo by se právem konstatovat, že své metody přejala právě od svých rekatolizačních předchůdců.

Nesnesitelné podmínky a pronásledování vedlo mnoho Čechů a Moravanů k tomu, že se vzdali svých majetků a odešli do exilu do Slezska a Saska. Vzpomeňme J. A. Komenského, ale též členů Jednoty bratrské a Moravských bratrů, kteří na hrabství svého chráněnce Zinzendorfa založili město s příznačným názvem Ochranov (Herrnhut). Z něho pak odcházeli položit své životy za evangelium do celého světa. Zanechali po sobě ve světě nesmazatelné stopy (viz http://www.unitasfratrum.org/ ). Nicméně ani tato pronásledování a útlak, trvající do „Tolerančního patentu“ a v oslabené formě až do vzniku Československa v r. 1918, nesmazala z paměti národa srdce proměněná a toužící po skutečné Pravdě. V době získané svobody vyznání měl již národ za sebou dobu, kdy podlehl bigotnosti katolické církve s přemírou svatých a poutí, kdy jsme se do podvědomí okolních národů zapsali jako hlupáci věřící každé pitomosti označené církví za svatou.

Výjimečnosti v poznání Božích pravd, které se lidu Českých zemí dostalo v době husitství, si všiml i J. A. Komenský, který ji dobře rozpoznal jako Boží dar, který nám byl dán, abychom ho v souladu s evangelijní zprávou roznášeli do okolních zemí. On sám také rozpoznal, že kruté události, jimž byly České země vystaveny v dalším období, jsou jen Božím trestem za to, že naši předkové se své povinnosti nedrželi a od šíření Božích pravd odvrátili, neboť dali přednost snadnějšímu životu před utrpením pro Ježíše Krista. Je také nutné zmínit, že stejný náhled měl Palacký i T.G. Masaryk. Ke stejnému náhledu musí dojít každý, kdo si vezme tehdejší mapu Evropy a probere si po jednotlivých zemích, jak u nich proběhla obroda víry, resp. zda vůbec někdy nějaká proběhla. Opravdu, dostali jsme výjimečný dar, kterým naše obyvatelstvo pohrdlo a bohužel doposud pohrdá.

A teď zpátky ke knize Davida Louly:
Právě odpor k institucionalizované církvi, která byla po dlouhá staletí nástrojem potlačování skutečné víry v Pravdu Ježíše Krista, je příčinou, že ze 2 miliónů věřících v Boha v Česku (podle sčítání 2011) se celých 700 tisíc nehlásí k žádné církvi. Autor knihy to považuje za dobrou zprávu, neboť to dokazuje, že lid se ještě nevzdal touhy po pravdě, hlavně té s velkým „P“. Považuje to jen za nedůvěru k oněm institucím a vyjadřuje velkou naději, že tento skrytý potenciál se jednoho dne projeví i činy.

Na závěr

Dovolím si optimismu Davida Louly trochu oponovat: Jednak tím, že náš lid se již dlouho odvrací od poznání svých předků. Dokonce svými předky chodícími v Božím světle opovrhuje a haní je. Až příliš vřele naslouchá satanovým pomluvám, předkládaných jako kulometná palba dokonce z úst veřejných představitelů státu. O hloupých demagogických výmyslech médií ani nemluvě.

Také však tím, co nejspíš potvrdí i genetici, že elity národa, zvláště ty, která stály na pozici skutečné pravdy, byly vypuzovány do exilu nejen v době temna po Bílé Hoře, ale dalšími represivními režimy: Při hitlerovské okupaci, po politickém vítězství stalinistů v roce 1948 a po jejich posledním vzepětí po roce 1968. Odcházely v té době intelektuální a morální elity národa, tedy nositelé toho lepšího genofondu. Místní obyvatelstvo bylo o tento geofond ochuzeno. Naději nám dává – jako vždy – Boží slovo:

[Exodus 20:5]

Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,

Skutečně, genetici prokázali, že od 5. pokolení se geny člověka mění z jim neznámého důvodu. (Viz jak je Boží slovo vědecky prokazatelné!) Takže se nemusíme obávat, že zde stále zůstanou jen pokrytci (berte to jako nadsázku).

Ale je zde ještě závažnější důvod. Současná finanční a hospodářská krize jasně prokázala, že nejde jen o problémy vyplývající z bezbřehého plýtvání. Ale že se jedná o krizi morální, resp. mravní, která zachvátila zatím jen euroamerickou civilizaci. Jižní Amerika a větší část Asie neuvěřitelně ekonomicky prosperuje. Jsou zatím na dobré cestě teprve dospět k morální krizi z duchovního úpadku, pokud se budou též snažit o vytěsnění Boha, jako většina lidí zde v naší kultuře.

Vytěsnění Boha je, jak známo, provázeno nástupem satana. Jsme součástí upadajícího lidstva a nyní kultury zachvácené krizí předcházející zániku. Pro nás mínil Ježíš otázku „Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?“ (Lukáš 18:8). Všeobecná vláda satana, která se rychle šíří, je dobou popsanou v Janově Zjevení. T tomu již není zapotřebí další komentář. Pokud se v naší zemi nepozvednou hlasy a nevykřičí tu Pravdu, která nám byla Bohem darována na našich předcích, zapadneme a zanikneme jako národ jak v euroamerické civilizaci, tak i společně s touto civilizací.

Modleme se proto, aby Syn člověka v našich národech alespoň nějakou víru našel. Modleme se za to, aby nám vzbudil proroky, kteří lidu této země strhnou klapky z očí, pročistí uši a odhalí ty zbytky darů, které jsme si od našich předků ještě uchovali. Amen.

Zde si můžete stáhnout audio nahraného textu té kapitoly ze zmíněné knihy, o níž pojednává článek:


Pokud chcete slyšet i předchozí kapitolu a další kapitoly Loulovy knihy, napište si na TWR nebo na tomtéž webu vyhledejte v archivu.

"Ateismus obyvatel Českých zemí je nadějí pro Pravdu" | Přihlásit/Vytvořit účet | 24 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Ateismus obyvatel Českých zemí je nadějí pro Pravdu (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 18. prosinec 2012 @ 22:31:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejrozšířenější forma českého "ateismu", ateismem vůbec není. Je to jenom přirozená reakce lidí, kteří sice Boha zatím nenašli. Jejich reakce většinou vyjadřuje odmítavé postoje vůči tomu, jakým zvráceným způsobem  po staletí prezentuje nenapravitelná ŘKC svou víru a Boha.
Běžný český "ateista" většinou striktně odmítá ŘKC vize Boha. Proto je takový "ateista" k poznání Boha mnohem blíže, než *****m svedený římský katolík, který se musí sám bludů napřed zbavit, osvobodit tak svou zablokovanou mysl a pak teprve ve svobodě  svého ducha Boha vpravdě hledat.

NEVEŘTE ŘKC LŽÍM O ATEISMU!
ANTIKRISTOVI ŘKC VĚROUČNÉ LŽI O BOHU, JSOU OD BOHA VZDÁLENY MNOHEM VÍC NEŽ SAMOTNÝ ATEISMUS!
Popírat Boha je marný boj. Lhát o Bohu je zatracující boj.Re: Re: Ateismus obyvatel Českých zemí je nadějí pro Pravdu (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Středa, 19. prosinec 2012 @ 06:26:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Moje řeč. 
Přesně tak jsem byl 27 let znechucený z formy Boha představovaného římskokatolicismem, abych pak zjistě, že to není ten, kterého mi nutili, v slzách a euforii přijal toho pravého, živého a ne toho, co ho nosí na nosítkách při poutích, aby byl s nimi.

Bůh představovaný v kostelech mluvil ke mně neznámou řečí, neosobní, nic mi nenabízel, pouze umožňoval,  jen jsem si ho představoval jako nutné zlo, když mě rodiče nutili jít do kostela, protože je to na Moravě zvykem. 

Pokud někdo odmítá tohoto boha představovaného v kostelích, není ateistou z důvodu odmítnutí skutečného, ale z důvodu odmítnutí zfalšovaného Boha, římskokatolického, a zůstává latentním věřícím do doby, než získá informace o pravém Bohu a vinu na této jeho nevíře nese i řkc, svou prezentací lží a nepravd, nastrkováním převzatých pohanských rituálů a model z toho souvisejících.  
]


Re: Re: Re: Ateismus obyvatel Českých zemí je nadějí pro Pravdu (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Středa, 19. prosinec 2012 @ 06:49:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A navíc nese řkc další vinu na počtu ateistů i svou touhou po majetcích v rámci restitucí, kdy tyto své s Kristem neslučitelné požadavky, zapříčiní další a další z lidského ateistického hlediska pochopitelné nesympatie mít cokoli společného s bohem, prezentovaným tímto způsobem a touto garniturou tzv. křesťanů. 
Je potřeba a pro pravé křesťany není problém, se od takovéto formy prezentování křesťanství zcela distancovat a oddělit.  


]


Re: Re: Ateismus obyvatel Českých zemí je nadějí pro Pravdu (Skóre: 1)
Vložil: vassil (arc.en.ciel.29.9@ a je tonagmailu) v Čtvrtek, 20. prosinec 2012 @ 10:42:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
no... jsem z jižní moravy, slovácka, bašty "katolicismu", a ti naši "ateisté" jsou zcela jiní... těm naopak tradiční "katolicismus" vyhovuje, o čemž svědčí i návštěvy kostela ve vánoční čas... mám pocit jako kdyby říkali "jsem nevěřící, ale co kdyby nějaký bůh přeci jen byl... a vždyť je to pěkná tradice..." a tak nevěřící navštěvují kostely, ještě stále nechávají křtít děti, a mají svatby v kostelích... a pokud se jim někdo snaží ukázat skutečného Krista, jsou pobouřeni, co to ten pan farář říká a chce po nich, vždyť na tohle zvyklí nejsou... a že se někde přeci jen ustupuje od tradice, to se jim zdá že se z katolíků stávají už skuteční křesťanští fanatici, co to je, zpívat chvály, denně číst bibli, růženec starých babiček přede mší překousnou, ale toto?! a že by to bylo lepší ve vesnicích které jsou už tradičně protestantské, to teda ne, stejná písnička... nedávno jem si od evangelíků půjčoval nějakou aparaturu, a když jsem jim řek že bych rád navštívil jejich společenství, byl jsem odrazen, že to tam nežije, a ať třeba snimi jedu jinam, do jiného sboru vzdáleného 40km, protože když touží po živém společenství, chodí taky tam...


]


Re: Re: Re: Ateismus obyvatel Českých zemí je nadějí pro Pravdu (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 20. prosinec 2012 @ 12:57:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč by měl být matrikový a občas praktikující katolík nebo evangelík ateista ? Každý člověk má svědomí a podvědomou touhu po dobru. Takového člověka pak přitahuje to kde se cítí dobře. Na tom není nic divného ani špatného, když je tím místem kostel nebo modlitebna ve sváteční den.]


Re: Re: Re: Re: Ateismus obyvatel Českých zemí je nadějí pro Pravdu (Skóre: 1)
Vložil: vassil (arc.en.ciel.29.9@ a je tonagmailu) v Čtvrtek, 20. prosinec 2012 @ 13:28:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
je známo že český "ateista" není vlastně ateista, má "svou víru", proto je u nás podle statistik tolik "ateistů". Jinak, část těchto lidí jsou skutečně (dá-li se to tak říci) "ateisty", děti navštěvují mše kvůli rodičům, manželé mají svatbu v kostele kvůli jednomu z partnerů (no problemo, pokud je jeden z partnerů křesťan, já tak svatbu měl, jenže on je mnohdy jeden z partnerů matrikový katolík...), lidé si jdou na půlnoční poslechnou pěkně secvičenou scholu a nasát vánoční atmosferu...
Jinak samozřejmě netvrdím že je na tom něco špatného že zavítá "nekřesťan" do kostela... jediné co mě mrzí je, žejsou u nás "plné kostely" ale neexistuje nějaké živé společenství... (ať už v katolických či evangelických kostelech)


]


Re: Re: Ateismus obyvatel Českých zemí je nadějí pro Pravdu (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Čtvrtek, 20. prosinec 2012 @ 18:10:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Vidím to taky tak.
Katolictví není v pravém smyslu křesťanská víra, založená na dokončeném aktu Ježíšova smíření skrze jeho oběť a apoštolském učení obsažené v kánonu NZ, přesto že se zaštiťuje jakousi údajnou posloupností od apoštola Petra, nýbrž jedno z mnoha tisíc náboženství, která si chtějí skrze rituály naklonit boha či božstva ve svůj prospěch. Proto přízeň boha či božstev je závislá na množství těchto rituálů a nikdy se neví, zda je jich pro tento účel dostatek. 
Dnešní racionálně založené lidi tyto často úsměvné rituály odpuzují a dráždí je jejich formálnost a okázalost i okázalost oblečení kleriků, zlatem vyšívané ornáty, mitry a sutany, které mají jakoby zakrýt, co se pod nimi skrývá, případně navodit vážnost, důležitost či tajemnost takovýchto rituálů. 
Obdrží-li lidé vakcínu tohoto falešného náboženství, jsou pak často do smrti imunní proti přijetí pravé biblické víry, všechny křesťany házejí do jednoho pytle a nechtějí mít s křesťanstvím nic společného, přidají-li se k tomu ještě pedofilní skandály, církevní restituce a zákulisní boje o moc v nejvyšších patrech kléru, neochota přiznat omyly a věci napravovat, nýbrž je zatajovat, je averze dokonalá. 

A protože má KC zatím největší moc a vliv uplatňovaný i v mediích, tento vliv má pak kontraproduktivní účinek na většinovou část ateistické populace, která pak hledá naplnění svého duchovního vakua všude jinde, než v křesťanství.


]


Re: Ateismus obyvatel Českých zemí je nadějí pro Pravdu (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 19. prosinec 2012 @ 08:49:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V ŘKC je jistě pořád co napravovat.
Vůbec není nějakou idální církví s naprosto spravedlivým společenstvím.
Ale takovou Kristova církev ani nikdy nebyla!
Počínaje Jidášem, přes Ananiáše a Zafíru, přes Démase ....


Vždy však byli v Kristově církvi i ti praví učedníci a jejich svatý způsob života bohatě vyvažuje křesťany nehodné.


ŘKC má tedy určitě také velký podíl na zklamání  mnoha křesťanů ve víře - díky hříšnosti jiných, kteří si také říkají křesťané. Jsme lidé nedokonalí a nenásledujeme vždy Krista způsobem,  jak bychom měli.

Velký podíl proto, že je naprosto většinovou církví, se kterou se co do počtu křesťanů žádná jiná nemůže měřit. I v jiných církvích jsou podobně zklamaní křesťané, ale do počtu úměrně své malosti.Každého podobně zklamaného bych však nejdřív vyzval:
Zameť si nejdřív před vlastním prahem!
Jaký byl tvůj dřívější život v ŘKC?

Opravdu jsi hořel pro Krista, nebo jsi žil zvykově a bez upřímnosti jako tupec? Pak jsi logicky sklidil, co sis sám zasel.Re: Re: Ateismus obyvatel Českých zemí je nadějí pro Pravdu (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Středa, 19. prosinec 2012 @ 09:23:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Před svým prahem jsem zametl tím, že jsem se po poznání pravdy oddělil a vyšel z toho města. 
Můj život v Řkc žádný nebyl, neměl mě tam kdo oslovit, když se tam nikdo s nikým nebavil a po mši všichni spěchali domů, nebo do hospody. A latinsky jsem neuměl. 

Nemohl jsem tam poznat Krista, když v té organizaci není!     Když tam působí antikrist!

Jak můžeš setrvávat tam, kde majetky povýšili nad víru?
Jak můžeš věřit Halíkům, Vlkům a Dukům?
Copak to nevidíš, jak se zbavujete svými restitučními nároky a ekumenou s ďáblem  práva hlásat evangelium?]


Re: Re: Re: Ateismus obyvatel Českých zemí je nadějí pro Pravdu (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 20. prosinec 2012 @ 09:52:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdy že jste to odešel z Církve ? Latinsky se v kostele nemluví od II. vatikánského koncilu a ten spadá do období komunistické diktatury. Kdy režim zavíral kostely, kněze i prosté lidi kteří by se chtěli po mši déle zdržet a kdy si našich církevních otců vážili i někteří nepřátelé Boha a stoupenci režimu dobré vůle a kdy se upevnila a stabilizovala ekumena se stoupenci reformace.
Špatně jste to načasoval.
Bohu díky za otce Halíka, Vlka i Duku a za všechny ostatní kněze, biskupy a řeholníky a ať jim stonásobně vynahradí všechnu zlobu ďábla i světa které jsou vystaveni.
Jméno Páně budiž pochváleno, nyní i na věky.]


Re: Re: Re: Re: Ateismus obyvatel Českých zemí je nadějí pro Pravdu (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 20. prosinec 2012 @ 10:30:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Čti dobře římskokatolický pohane!
Když se podíváš na umělecký styl u všech soch ve starém Římě a soch v katolických kostelech není zde vůbec žádný rozdíl!
Tak jako pohanští Římané uctívali své božstvo zobrazené v sochách, stejně tak to činí římskokatoličtí pohané dnes.
Toto je lež která ŘKC nalhala svým modloslužebníkům:
Pohan věří, že modla které se klaní je bůh, vy jste ale přece mnohem chytřejší a víte, že socha před kterou se klaníte není bůh a tak se neklaníte soše, ale bohu kterého zobrazuje.
Tomuto věří skoro každý katolík!

A jaká je pravda? Je hloupé si myslet, že pohan klaníjící se před svou modlou si myslí, že ona modla je bůh sám. Pohan se totiž úplně stejně jako katolík klaní božstvu, které mu jeho modla zobrazuje, symbolizuje. Mezi takovým pohanem a pohanem římskokatolickým není vůbec žádný rozdíl. A navíc pro oba dva platí úplně stejně Boží zákaz si bohy zobrazovat. Jen s tím rozdílem, že pohan to zatím neví a římský pohan to vědět nechce.

Čti římský pohane a nezakrývej si oči a nezacpávej si uši, jsou to slova určená tobě, a vzpomeň na tato slova až budeš klečet před svou modlou, kterou jsi si zobrazil svého boha!
Exodus 20:4-6  Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.
Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,
ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Ateismus obyvatel Českých zemí je nadějí pro Pravdu (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 20. prosinec 2012 @ 12:04:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jméno Páně budiž pochváleno, nyní i na věky.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ateismus obyvatel Českých zemí je nadějí pro Pravdu (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 20. prosinec 2012 @ 15:14:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A hlavně nezapomínej při chválách Boha- chválit v modloslužbě současně i antikrista. Jak je v ŘKC zcela běžný jev. V ŘKC je většina chval a modliteb pošpiněná touto ohavností. Úplně si v tom libujete v ohavnosti provolávat slávu Bohu a současně i antikristu. Pro tuto ohavnost Bůh vaše chvály a modlitby neslyší a vy je musíte stále do zblbnutí opakovat jako mantru a uvádět se tak do toho vašeho typického svatouškovského rozjímavého transu v němž máte silně připitomnělý výraz v obličeji.
Po probrání z tohoto svatouškovského transu se pak chováte jako dokonalý pokrytci a pravdy ve vás není.]


Re: Re: Re: Re: Re: Ateismus obyvatel Českých zemí je nadějí pro Pravdu (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 20. prosinec 2012 @ 12:07:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na nedostatek Božího milosrdenství si katolická církev ani ekumena rozhodně nemůže stěžovat, i když nedokážu docenit ani pochopit hloubku Kristova Milosrdenství. Nabízí ho i Vám.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ateismus obyvatel Českých zemí je nadějí pro Pravdu (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 20. prosinec 2012 @ 15:01:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ta tvoje ůmilosrdná" ekumena a neposlušnost k Božímu slovu ti ty římský pohane postavila na oltář Budhu a jiné božstva. Podívej se do Assisi a taky na to jak se zřítila klenba tamního kostela nad místem, kde se tato ohavnost děla. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ateismus obyvatel Českých zemí je nadějí pro Pravdu (Skóre: 1)
Vložil: Asha v Sobota, 22. prosinec 2012 @ 08:43:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivec vy nejste jenom obyčejná trouba, vy jste trouba militantní blbosti. Na koho spadla věž v Siloe a proč? Že byli větší hříšníci než vy? Možná na ně spadla proto, že jste trouba.  Co když veškeré pohromy na světě jsou proto, že jsou troubové jako vy, kteří se rouhají a útočí na křesťany.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ateismus obyvatel Českých zemí je nadějí pro Pravdu (Skóre: 1)
Vložil: Katz3 v Sobota, 22. prosinec 2012 @ 12:17:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ašo, ty nejsi jenom obyčejná trouba, ty jsi  trouba militantní blbosti. Na koho spadla věž v Siloe a proč? Že byli větší hříšníci než ty? Možná na ně spadla proto, že jsi trouba.  Co když veškeré pohromy na světě jsou proto, že jsou troubové jako ty, kteří se rouhají a útočí na křesťany.

:-DDDDD


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ateismus obyvatel Českých zemí je nadějí pro Prav (Skóre: 1)
Vložil: Asha v Sobota, 22. prosinec 2012 @ 14:36:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Katzi a proč papouškuješ co píšu já? Nemáš vlastní mozek. Buď originální. Jste troubové.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ateismus obyvatel Českých zemí je nadějí pro (Skóre: 1)
Vložil: Katz3 v Sobota, 22. prosinec 2012 @ 14:52:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
hele, vono ti to stačí, víc bys nepochopila ;)


]


Re: Ateismus obyvatel Českých zemí je nadějí pro Pravdu (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 20. prosinec 2012 @ 09:57:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Autor se pokusil analyzovat příčiny ateismu obyvatel Českých zemí a dospěl k poznání, že lidu této země byla po celá čtyři století odepřena skutečná Pravda pokryteckou církví. Což ho od Pravdy neodloučilo, ale odloučilo od církví.

Těžko říct jestli to autor napsal schválně že ateismus je Pravda nebo jde o kouzlo nechtěného jako když křiví svědkové svědčili před Veleradou proti našemu Pánu Ježíši Kristu ale je to dobré svědectví a varování pro každého kdo má alespoň špetku zdravého rozumu a dobré vůle. Stejně jako svědectví ve prospěch církví a Ekumeny.
Jméno Páně budiž pochváleno, nyní i na věky.Re: Ateismus obyvatel Českých zemí je nadějí pro Pravdu (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 20. prosinec 2012 @ 10:00:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zajímavé je i to že sutor zneužívá reformátory a zakladatele evangelických církví k tomu aby škodil těm církvím, které se k jejich odkazu doposud hlásí.
Pánbůh s ním a zlé pryč.Re: Re: Ateismus obyvatel Českých zemí je nadějí pro Pravdu (Skóre: 1)
Vložil: unshaken v Čtvrtek, 20. prosinec 2012 @ 19:54:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poutnicku,

jak jsem věc pochopil já, tak autor knihy se snaží vysvětlit, proč se tolik lidí (700 tisíc) nehlásí k žádné církvi, i když se přiznalo k víře v Boha. Bezvěrectví zbylé více než poloviny obyvatelstva, která se k Bohu nehlásí, nijak nevysvětluje. V jeho knize uvádí (v tomto článku jsem to nenapsal), že je lepší přiznat se k ateismu, než pokrytecky se přiznávat k Bohu. V tomto tvrzení jsem přesvědčen, že je to jedno a přiznání se k ateismu žádnou výhodu nemá.

Také dobře víme, že ateismus zdejších obyvatel není skutečným ateismem, ale ve skutečnosti projev víry ke kdejakým pitomostem, jak kdysi napsal Gilbert Chesterton: "Když lidé přestali věřit v Boha, začali věřit všemu."

Ostatně, stačí si pustit zprávy a máte hned pitomce v přímém přenosu - viz nesmysly o mayském konci světa.]


Re: Re: Re: Ateismus obyvatel Českých zemí je nadějí pro Pravdu (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 21. prosinec 2012 @ 16:07:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stojí jistě za povšimnutí, že Chestertonova osobnost křesťana hovoří výmluvně v jeho dílech, které nám mají stále co říci.

Ve svém duchovním růstu přes anglikány zakotvil nakonec v římskokatolické církvi.


]


Re: Re: Re: Re: Ateismus obyvatel Českých zemí je nadějí pro Pravdu (Skóre: 1)
Vložil: unshaken v Neděle, 23. prosinec 2012 @ 11:28:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko,

dobře víš, že pro kristovce je zapotřebí zakotvit v církvi Kristově. Jestli společenství někdo najde u katolíků nebo protestantů je jeho svobodné rozhodnutí. Dej mu Pán náš a Bůh, aby se v ní s Kristem skutečně setkával a ty pokrytce, kteří jsou v církvi formálně nebo "pro jistotu", svou vírou a svědetcvím k milování Boha a ke spáse přivedl.


]


Stránka vygenerována za: 0.51 sekundy