Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Hynek.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 9, článků celkem: 16318, komentáře < 7 dní: 519, komentářů celkem: 408276, adminů: 60, uživatelů: 5135  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 129 návštěvník(ů)
a 6 uživatel(ů) online:

cizinec
ivanp
brusle7
JirkaB
martino
Danny42

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
110945987
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Moment pravdy - Volání Palestinských křesťanů
Vloženo Úterý, 04. prosinec 2012 @ 21:18:04 CET Vložil: Olda

Žhavá témata poslal 972magcom

Nevím už kdo to zde psal na Grano Salis, že se mají palestinští křesťané z Izraele vystěhovat, aby nebránili vzniku Velkého Izraele. S tím nelze souhlasit. Naši bratři kteří žijí na území Palestiny nejsou žádný hmyz, který se má pakovat ze svých domovů kde žijí po celé generace, aby ho nezašlápla "vyvolená noha" nevěřících židů. Pokud někdo takto vnímá Bibli a Kristovo poselství, tak je mi z toho smutno. Palestinští křesťané uveřejnili v roce 2009 výzvu k bratřím na celém světě pod názvem "Moment pravdy", kde mimo jiné píší:

"My, palestinští křesťané, prohlašujeme v tomto historickém dokumentu, že vojenská okupace naší země je hřích proti Bohu a lidstvu a že jakákoli teologie opravňující k okupaci je vzdálena křesťanským učením, neboť pravá křesťanská teologie je teologie lásky a solidarity s utlačovanými a výzvou ke spravedlnosti a rovnosti mezi lidmi."

Dokument popisuje extrémně ošklivou realitu v Palestině pod jhem izraelské okupace. Vyjmenovává početné katastrofické účinky na každodenní životy v Palestině, včetně separační zdi, pokračující expanze židovského osidlování a každodenního ponižování Palestinců na vojenských kontrolních bodech.

"Náboženská svoboda je vážně omezena; volnost přístupu na svatá místa je odpírána pod záminkou bezpečnosti," praví. "Jeruzalém a jeho posvátná místa jsou mimo dosah mnoha křesťanů a muslimů ze Západního pobřeží a Pásma Gazy. "Dokonce i obyvatelé Jeruzaléma čelí restrikcím během náboženských svátků. Některým našim arabským klerikům je pravidelně zakazováno vstupovat do Jeruzaléma."   

"My jsme pokojní lidé, my nejsme teroristé už jen proto, že jsme oběťmi teroru, milujeme svobodu, milujeme spravedlnost, milujeme svou zem, milujeme náš Jeruzalém a trváme na životě v lidské důstojnosti," praví arcibiskup Atallah Hanna, prominentní vůdce pravoslavné církve Jeruzaléma a jeden z průkopníků dokumentu.

Tato výzva už zasáhla srdce mnoha křesťanů na světě, kteří se připojují k bojkotu Izraelských výrobků. Česká církev však stále stojí mimo, zajata falešnými učeními o nutnosti vzniku Velkého Izraele a nutností vyhlazení všech Palestinců.

Celé znění výzvy je zde: www.kairospalestine.ps/?q=content/document.

"Moment pravdy - Volání Palestinských křesťanů" | Přihlásit/Vytvořit účet | 42 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Moment pravdy - Volání Palestinských křesťanů (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 04. prosinec 2012 @ 21:25:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Žádný státní útvar Palestina nikdy neexistoval, takže logicky ani nikdy nebyl, není ani nemůže být okupován.
Neexistuje ani neexistoval žádný palestinský národ. Jsou to obyčejní Arabové, stejní jako v Jordánsku, Sýrii, Saudské Arábii atd.

Jestli někoho Izrael okupuje, pak je to část území Jordánska.Jsme zřejmě již hodně daleko (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Úterý, 04. prosinec 2012 @ 21:40:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
1. Břímě slova Hospodinova příčinou Izraele. Praví Hospodin, kterýž roztáhl nebesa, a založil zemi, a sformoval ducha člověka, kterýž jest v něm:
2. Aj, já postavím Jeruzalém jako číši, kteráž ku potácení přivede všecky národy vůkol, kteříž budou proti Judovi v obležení, i proti Jeruzalému.
3. Nýbrž stane se v ten den, že položím Jeruzalém jako kámen přetěžký všechněm národům, jejž kdožkoli zdvihati budou, velmi se urazí, byť se pak shromáždili proti němu všickni národové země.
4. V ten den, praví Hospodin, raním všelikého koně strnutím, a jezdce jeho zblázněním, ale na dům Judský otevru oči své, a všecky koně národů raním slepotou.
5. I dějí vůdcové Judští v srdci svém: Mámeť sílu, i obyvatelé Jeruzalémští, v Hospodinu zástupů, Bohu svém.
6. V ten den učiním vůdce Judské podobné ohni zanícenému mezi dřívím, a pochodni hořící mezi snopy, i zžíře na pravo i na levo všecky národy vůkol, a ostojí Jeruzalém ještě na místě svém v Jeruzalémě.
7. Zachová Hospodin i stánky Judské prvé, aby se nevelebila ozdoba domu Davidova a ozdoba, přebývajících v Jeruzalémě nad Judu.
8. V ten den chrániti bude Hospodin obyvatelů Jeruzalémských, a bude nejnestatečnější z nich v ten den podobný Davidovi, a dům Davidův podobný bohům, podobný andělu Hospodinovu před nimi.
9. Nebo stane se v ten den, že shledám všecky národy, kteříž přitáhnou proti Jeruzalému, abych je zahladil.
10. A vyleji na dům Davidův a na obyvatele Jeruzalémské Ducha milosti a pokorných proseb. I obrátí zřetel ke mně, kteréhož jsou bodli, a kvíliti budou nad ním jako kvílením nad jednorozeným; hořce, pravím, plakati budou nad ním, jako hořce plačí nad prvorozeným.
11. V ten den bude veliké kvílení v Jeruzalémě, jako kvílení v Adadremmon na poli Mageddo.
12. Nebo kvíliti bude země, každá čeled obzvláštně, čeled domu Davidova obzvláštně, a ženy jejich obzvláštně, čeled domu Nátanova obzvláštně, a ženy jejich obzvláštně,
13. Čeled domu Léví obzvláštně, a ženy jejich obzvláštně, čeled Semei obzvláštně, a ženy jejich obzvláštně,
14. I všecky čeledi jiné, každá čeled obzvláštně, a ženy jejich obzvláštně.Re: Jsme zřejmě již hodně daleko (Skóre: 1)
Vložil: dandy v Úterý, 04. prosinec 2012 @ 22:33:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Amen, Amen, Amen.
Pravdomluvný je náš Bůh. "Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný.

Sijón říkával: "Hospodin mě opustil, Panovník na mě zapomenul."
Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu.
Hle, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé hradby mám před sebou stále.
Dám poznat svou slávu mezi pronárody. Všechny pronárody spatří můj soud, který vykonám, a mou ruku, kterou na ně vložím.
I pozná dům izraelský, že já Hospodin jsem jejich Bůh od onoho dne i potom.
I poznají pronárody, že dům izraelský byl přesídlen pro svou nepravost. Protože se mi zpronevěřili, skryl jsem před nimi svou tvář a vydal je do rukou jejich nepřátel, takže všichni padli mečem.
Jednal jsem s nimi podle jejich nečistoty a nevěrnosti. Skryl jsem před nimi svou tvář."
Proto praví Panovník Hospodin toto: "Nyní změním Jákobův úděl a smiluji se nad celým domem izraelským. Budu horlit pro své svaté jméno.
Odpykali si svou hanbu a všechnu svou zpronevěru, které se vůči mně dopustili; budou bezpečně bydlet ve své zemi a nikdo je nevyděsí.
Ukážu na nich svou svatost před očima mnohých pronárodů tím, že je přivedu zpět z národů a shromáždím ze zemí jejich nepřátel.
I poznají, že já jsem Hospodin, jejich Bůh, který je přesídlil mezi pronárody. Já je shromáždím do jejich země. A neponechám tam už nikoho z nich.
Svou tvář už před nimi nebudu skrývat, neboť jsem vylil na dům izraelský svého ducha, je výrok Panovníka Hospodina."
Amen, Amen, Amen.
Daniel]


Re: Jsme zřejmě již hodně daleko (Skóre: 1)
Vložil: jasomgojim v Středa, 05. prosinec 2012 @ 12:47:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
AMEN pastyri, trefny koment. Psal jsem i myslivcovi, píši také Tobe, Vyvolený Národ potrebuje vyhnat neprítele, zejmena palestince z Palestiny. Palestinci jsou teroristé a chtelo by to anšlus nebo odsun, a take postrílet je pred tou stěnou kera oddeluje Gazu ponevac jsou to ménecenná rasa a dobytek. Take potrebujeme lidi na demonstrace proti černochum v Izraeli, treba pohlídat také palestinske deti, vždyt víš my jsme Vyvoleny Narod a ty jsi moudrý učitel. tak nám pomoz! Potom když Fisher bude prezidentem, uděláme ti slevy v našich médiích byl bys slavnej, neboť se zastáváš utlačovaných chudáků a bojuješ proti teroristům. (Chudáci jsou Izraelci, samozřejmě ponevač je to tak ve filmech) Ať Ti žehná Rabín Ovadia, Tvuj pritel. Slava Talmudu. Amen ! 


]


Re: Jsme zřejmě již hodně daleko (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Středa, 05. prosinec 2012 @ 12:53:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslíš pastýři, že ten den už nastal?


]


Re: Re: Jsme zřejmě již hodně daleko (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Středa, 05. prosinec 2012 @ 13:03:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Který den? Židé jsou zatím zatvrzelí a ještě nepoznali toho, koho probodli. Myslím však, že Jeruzálem začíná být pro národy balvanem. Nikdo moc neřeší africké genocidy, asijské hladomory, ale území velké jako Moravu řeší celý svět.


]


Re: Re: Re: Jsme zřejmě již hodně daleko (Skóre: 1)
Vložil: sasek_flek v Středa, 05. prosinec 2012 @ 13:18:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
chtel bych se jen pripomenout, já jsem sasek a prepisuju bibli. Delam to pro katolíky ale muzu i pro sionisty. Prepsal jsem toto dnes ráno:

Zjevení 11:8  Jejich těla zůstanou ležet na náměstí v Gaza, které se obrazně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán.

preji hezky den

šašek


]


Re: Re: Re: Re: Jsme zřejmě již hodně daleko (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Středa, 05. prosinec 2012 @ 13:40:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šašku a přečetl jsi si i závěr knihy Zjevení, když se ji snažíš přepisovat?

Zjevení Janovo 22:18- 21 Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: Kdo k nim něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize.
A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě, jak se o nich píše v této knize.
Ten, od něhož je to svědectví, praví: "Ano, přijdu brzo." Amen, přijď, Pane Ježíši!
Milost Pána Ježíše se všemi.

Jak vidíš i šaškárnou se můžeš dostat na tenký led. Takže pro příště se raději knihu Zjevení nepokoušej přepisovat, aby jsi na sebe náhodou neuvalil Boží trest.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Jsme zřejmě již hodně daleko (Skóre: 1)
Vložil: sasek_flek v Středa, 05. prosinec 2012 @ 16:23:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
bratře myslivec. bible by se měla přepisovat ponevač láska k vyvolenému Nádoru, Panně Marii nebo nějaké jediné pravé ideologií je větší ..... a tomu všemu stojí ta Bible v cestě. Nevím, zda si uvědomuješ ale v původní verzi je ten verš se Zjevení nezákonný, je to konkrétně nepřímé popírání holocaustu, extremismus, podpora a propagace hnutí směřujících k potlačování atd, z čeho zírá tak tři léta v base.  Proto jsem hned i přepsal Matouše 23 kapitolu takhle:Matouš 23:29  Požehnání na Vás, vyvolení Bnai Birth, synové světla, zákoníci a farizeové! Stavíte náhrobky prorokům, zdobíte pomníky spravedlivých
30  a říkáte: `Kdybychom my byli na místě svých otců, neměli bychom podíl na smrti proroků.´
31  Tak svědčíte že jste synové a vyvolení ať vám ten dobytek slouží.
32  Dovršte tedy činy svých otců!
33  Hadi, plemeno zmijí, jsou Palestinci a gojimové - neuniknou pekelnému trestu.
34  Hle, proto vám posílám extrémisty, nácky a Palestínce, vy je budete střílet, budete je bičovat ve svých synagógách a pronásledovat z místa na místo,
35  aby na vás padla všechna požehnání na zemi, od krve spravedlivého Ábela až po krev Zachariáše syna Bachariášova, kterého jste správne oddelali jak ty Palestínce v Gaze.
36  Amen, pravím vám, gojimová jsou dobytek.
37  Jeruzaléme, Jeruzaléme, sleduj filmy vod Spilberga a at s Tebou sleduje celá země ať sedí v kine jak kvočna!
38  Hle, jejich vymytej mozek se jim ponechává pustý.

Teď to je korektní a není to žádnej závadovej diskurs nebo antisemitizmus.


šašek
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jsme zřejmě již hodně daleko (Skóre: 1)
Vložil: jasomgojim v Středa, 05. prosinec 2012 @ 16:45:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
správne šašku ! Myslivec, já jenom podotknu ze i Ježíš je nácek, a když to rika televize Vyvoleného Nádora, mnel bys prestat být krestanem, koukni : http://youtu.be/QMgSwc2ZZ-Y


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jsme zřejmě již hodně daleko (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Středa, 05. prosinec 2012 @ 20:01:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Škoda vám dvěma podat slovo, už tu chybu neudělám.


]


Re: Re: Re: Jsme zřejmě již hodně daleko (Skóre: 1)
Vložil: jasomgojim v Středa, 05. prosinec 2012 @ 14:45:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
pastýrova brilantní logika: na území velikosti Moravy se může tedy vraždit malé děti, ponevac jde o malé územíčko. může tam byt apartheid, rasismus, rasová segregace a fašismus, nakolik existují i jiné hladomory a genocidy. Pokud se samozřejmě jedna o vyvolený národ, třeba jim odevzdat všechno rychle a bezodkladně, Pastýř také nyní jde přepsat svůj byt jako vlastnictví místní synagogy v Brně. Holt, to je člověk hodný svého jména!

vždyť zacitujme si svaty Talmud :

Babha Kama 113a: „Každému Židovi je dovoleno používat lež a křivou přísahu, aby přivodil Nežidovi

zkázu.“


Talmud IV/3/54b: „Majetek gójů je jako majetek bez pána, a každý (Žid), který se jej zmocní, se stává jeho
]


Re: Re: Re: Jsme zřejmě již hodně daleko (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Středa, 05. prosinec 2012 @ 21:29:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Citoval jsi místa z písma, kde se hovoří o tom dni, proto se ptám, jestli si myslíš že ten den nastal.
Otázka je, proč "celý svět" řeší Izrael. Jestli ho řeší z Božího rozhodnutí a nebo je to špinavá hra židozednářských sionistů, kteří tento stát založili a na jehož vlajku umístili okultní symbol - prý davidovu hvězdu - fuj! Většina českých křesťanů je vůči těmto věcem naprosto slepá. Obdivovali Bushe, že prý je to znovuzrozený člověk, milují stát Izrael a je jim jedno, že tam židy nepřivedl Bůh, ale sionisti a je jim jedno, že křesťani jsou tam umlčováni a je tam zakázaná evangelizace. Tím nechci říci, že se nemáme modlit za židy a že jim nemáme přát spásu. Naopak. Ale nemáme spojovat dnešní stát Izrael s Božími zaslíbeními Izraeli, protože skutečný Izrael je dvanáct pokolení Izraele - Jákoba, syna Izáka, syna Abrahamova. Jim byla navěky zaslíbena země zaslíbená, do níž je Bůh zavedl.


]


Re: Moment pravdy - Volání Palestinských křesťanů (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 05. prosinec 2012 @ 09:31:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Naši čeští biskupové a kněží žijí v plně jednotě s  papežem, stejně jako my. V synovské poslušnosti. Často se na jejich popud během mše modlíme a přimlouváme na jeho úmysl a za něho, stejně jako za otce kardinála Dominika a za všechny biskupy. Což by nemuseli dělat, kdyby nechtěli. Je to jen jejich rozhodnutí a důkaz podpory a lásky. Náš postoj vyjadřuje Svatý Otec těmito slovy :

Už žádné krveprolití! Už žádné boje! Už žádný terorismus! Už žádné války! Naopak, prolomme bludný kruh násilí. Přičiňme se o trvalý mír, založený na spravedlnosti, o skutečné smíření a uzdravení. Všichni ať uznávají, že stát Izrael má právo existovat a těšit se z míru a bezpečí v rámci mezinárodně dohodnutých hranic. Ať je stejně tak uznáno, že palestinský lid má právo na svrchovanou a nezávislou vlast, na důstojný život a svobodu pohybu. Najděme způsob, jak toto řešení existence dvou států uskutečnit, aby nezůstalo snem.
Jetsliže znáte kteroukoliv církev která si přeje vyhubení Palestinců tak jí prosím uveďte. Křesťanů nebo muslimů. Já takovou neznám.
Re: Re: Moment pravdy - Volání Palestinských křesťanů (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Středa, 05. prosinec 2012 @ 11:49:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Modlíte se, modlíte se a ono nic.
Začněte se modlit konečně za sebe aby vám Bůh v pravdě ukázal, že je důležitá modlitební jednota s Kristem a ne papežem. Modlit se za papežovi úmysly je hloupé. Papež je hříšný člověk a jeho sebelepší úmysly, budou vždy infiltrovány hříchem. Modlit se můžeme všichni ke Kristu, který lidstvu své čisté a svaté úmysly v Boží pravdě zjevil.
Tím, že se modlíte ke člověku papeži a nejdete v modlitbách přímo ke Kristu, Krista urážíte. Mezi tebou a Bohem je jen jeden prostředník a není to papež, biskup, budova, oltář, socha, obraz. Hádej kdo je to? 

"Náš postoj vyjadřuje Svatý Otec těmito slovy" :

Papež je Svatý Otec?!! Píšeš o lásce, modlitbách, jednotě a pak napíšeš o hříšném člověku, že je Svatý Otec?!
Uffff, to je ale sešup!
Svatý Otec je jen jeden a je to Bůh Otec a žádný pozemský červ nemá oprávnění takto oslovovat jiného člověka.
Že se Boha nebojíš!
]


Re: Re: Re: Moment pravdy - Volání Palestinských křesťanů (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 05. prosinec 2012 @ 13:42:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ten kdo se modlí za Církev a za Svatého Otce se vždycky zároveň modlí i sám za sebe. Přiznám se že jsem se takových věcí po dlouhá léta bál a cítil potřebu to vysvětlovat a omlovat se, proč říkám Svatému Otci Svatý Otče i jiné věci. I na mne působila alepoň do určité míry nenávist Božích nepřátel a nechal jsem se jí ovlivnit a zastrašit. Je to má vina a můj hřích a díky Vám jsem si uvědomil že jsem se z něho ještě řádně nevyzpovídal. Z toho jak jsem byl zbabělý, nevěrný a malověrný. Rád bych to napravil při nejbližší příležitosti.
Úmysly Svatého Otce jsou zcela konkrétní, pro každý týden a můžete je najít na netu. Přiznám se že já to tak nedělám. Mám plnou důvěru v papežský úřad a v každého jednotlivého papeže které jsem měl tu čest zažít zvlášť. Vidím v nich osoby pověřené Bohem, tak jako pověřil Mojžíše, proroky a apoštoly.


]


Re: Re: Re: Re: Moment pravdy - Volání Palestinských křesťanů (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Středa, 05. prosinec 2012 @ 20:23:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A který Boží nepřítel by tě upozorňoval na to, že nesmíš papeže ani žádného jiného člověka nazývat(dávat jméno) Svatým Otcem??
Není to právě Boží nepřítel, který ti zatemnil úsudek, když zcela ignoruješ přímá Kristova slova.
Je snad tvůj nepřítel, nebo nepřítelem Božím někdo kdo o tě  upozorňuje na kolizi slova tvého se slovem Božím?
Jestli to není tím, že tvým největším nepřítelem není pravda obsažená v Božím slově.
Přečti si Kristova slova znovu a poté si přečti ty svoje:

Slova Krista.
Matouš 23-9  A nikomu na zemi nedávejte jméno `Otec´: jediný je váš Otec, ten nebeský

Buď si jistý, že Boží nepřítel by tě na toto tvoje rouhání nikdy neupozornil, právě naopak.


]


Re: Re: Moment pravdy - Volání Palestinských křesťanů (Skóre: 1)
Vložil: unshaken v Středa, 05. prosinec 2012 @ 21:35:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ať to napsal a prohlásil papež nebo kdokoliv jiný z křesťanů, vyhlásil přesně to, co si máme přát všichni: Mír našim bratrům a sestrám ve víře a mír všem lidem, ať jde o Žida nebo Palestince či kohokoliv jiného. Kdo tomu může odporovat? Snad jen služebník satanův.

Ale jako vždy, je v papežově prohlášení něco nedokončeného, které si různí lidé budou vykládat negativně: Izrael má právo na stát, zatímco Palestinci jen na vlast. Myslím, že by bylo lepší, aby se do konkrétního řešení církev nemíchala. Křesťané totiž neznají státní hranice a vlast, pokud to slovo použijeme, máme v nebesích.


]


Re: Re: Re: Moment pravdy - Volání Palestinských křesťanů (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 07. prosinec 2012 @ 10:18:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přát si můžeš co chceš, pokud však není přání v souladu s Boží vůlí, je to marnost.
Měl by jsi vědět, že něco takového jako Mír, si nestačí jen přát a prosit kouzelného dědečka aby mír přičaroval,už jenom proto, že si ho všichni přejí. Mír si vždy a zcela samozřejmě přejí všechny ty bezbranné ženy a děti, jenž jsou přímo ve válečném ohni a přesto přání nestačí a umírají po milionech! Co je pak podle tohoto, nějaké přání "neomylného" papeže sedícího za neprůstřelným sklem a obklopeného ochrankou?

Válka je důsledek zla, které ovládá lidi. Způsob boje proti zlu je výborně popsán samotným Kristem. Nikde v tomto popisu v boji se zlem jsem neviděl, že by v boji se zlem, stačilo pouhé alibistické přání dobra. 
Vydávat svědectví pravdy v boji se zlem sebou nese vždy riziko vlastní oběti. Dnes si v ŘKC stačí mír pouze přát a na tento úmysl "svatého otce" hodit do kasičky peníze. Dušička je v klidu "křesťan" udělal maximum.
Horší alibismus snad ani nemůže být!
]


Re: Moment pravdy - Volání Palestinských křesťanů (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Středa, 05. prosinec 2012 @ 18:10:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když už zde diskutujeme, dávám odkaz na něco, s čím se po delší době mohu ztotožnit: http://www.klicnik.eu/archives/2414

Obávám se, že podpora Izraele nám, žel, nevydrží.Re: Re: Moment pravdy - Volání Palestinských křesťanů (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Středa, 05. prosinec 2012 @ 21:53:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pěkný článek o osadnících :  http://www.blisty.cz/art/66402.html


]


Re: Re: Moment pravdy - Volání Palestinských křesťanů (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 06. prosinec 2012 @ 10:35:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ta politická možná ne ale proč bychom měli spoléhat na koně, na vozy nebo na diskutabilní pravicovost naší politické scény ? Zvlášť když byl holocaust dílem lidí kteří hlásali velice podobné názory a považovali se za pravičáky. Spoléhejme radši na Boha. Ten neskončí s příštími volbami.


]


Re: Re: Re: Moment pravdy - Volání Palestinských křesťanů (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 07. prosinec 2012 @ 10:27:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pogrom se vzal podle tebe kde?


]


Re: Re: Re: Re: Moment pravdy - Volání Palestinských křesťanů (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pátek, 07. prosinec 2012 @ 15:24:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kuriozní situace nastala svého času v Praze a fungovalo to dost dlouho. Pokaždé když starší ze židovského města vytušili že se schyluje k pogromu tak šli prosit o pomoc k jezuitům. Nejvyšší představený  vsednul do kočáru a štval koně tryskem nahoru na Hrad a udělal na císařské a zemské kanceláři strašlivý binec. Za chvíli posílali znechucení úředníci jízdní spojku ponaopyši dolů, do kasáren na dnešním náměstí Republiky. Než se lůza shromáždila a udeřila na židovské město tak stáli u jeho bran kanonýři se zapálenými lunty a jízda s tasenými šavlemi. Předtím zas pro změnou ochránila stavovská armáda jezuity a jejich universitu za pasovského vpádu, stejně jako lutheránští řezníci z masných krámů minority od svatého Jakuba.


]


Re: Re: Moment pravdy - Volání Palestinských křesťanů (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Pátek, 07. prosinec 2012 @ 17:44:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Břetislav Olšer opět nezapřel svou nenávist k těm, komu není lhostejný osud palestinců :

http://olser.blog.idnes.cz/c/310104/Na-Staromestskem-namesti-se-opet-sesli-cesti-antisemite.html

Píše tam mimo jiné:

"Kdo si myslí, že zhruba 15 tisíc raket, vystřelených během posledních let z Pásma Gazy na Izrael je příjemná záležitost, ať zkusí vystřelit jednu jedinou raketu třeba na Bruśel, Paříž či Londýn a počká, co se bude dít..."

Je třeba mu připomenout, že těch 15 tisíc raket (budiž nazvěme to raketou, ač jde jen o uřezané kovové trubky s navařenými křidélky) zabilo za 4 roky 18 židů (což je mi líto) zatímco za stejnou dobu izraelské pumy, bomby a střely z kulometů vystřelené z vrtulníků Apache a stíhaček F16 srovnali se zemí desítky domů a zabili  1661 palestinců, z nichž převážná většina byla civilisté. Viz přehledný obrázek o zbraních a obětech: 

http://img35.imageshack.us/img35/3427/izraelvspalestnatatisti.jpg


]


Re: Moment pravdy - Volání Palestinských křesťanů (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 07. prosinec 2012 @ 22:57:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

"My, palestinští křesťané, prohlašujeme v tomto historickém dokumentu, že vojenská okupace naší země je hřích proti Bohu a lidstvu a že jakákoli teologie opravňující k okupaci je vzdálena křesťanským učením, neboť pravá křesťanská teologie je teologie lásky a solidarity s utlačovanými a výzvou ke spravedlnosti a rovnosti mezi lidmi."


Škoda, že palestinští křesťané podobné prohlášení nesměřovali ke svým arabským soukmenovcům z Jordánska, Sýrie a Egypta v době, kdy tito se rozhodli nejen okupovat, ale silou zahnat Židy do moře a Izrael vymazat z mapy světa ve agresivních válkách v letech 1948, 1967, 1973.Re: Re: Moment pravdy - Volání Palestinských křesťanů (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Sobota, 08. prosinec 2012 @ 00:04:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Rosmano

Mám ten tvůj přispěvek chápat, jako:

Palestinský křesťan = terorista ?

Myslím že je to taková lidská vlastnost, že často hážeme všechny lidi do jednoho pytle.

Uvedu příklad: Češi měli za 2 svět. války prezidenta Háchu, byl to člověk, který udělal a podepsal vše co mu Hitler řekl. Člověk který dnes není Čech, by to mohl zevšeobecnit, a říct, že všichni češi byli za války fašisti, protože jejich prezident Hácha byl Hitlerův poskok. Je to pravda?

Jiný příklad: Po revoluci Češi hromadně jezdili do Rakouska. Někteří tam jezdili jen na nákupy, ale někteří si sebou také přivezli to co tam ukradli. Mezi Rakušany bylo tehdy proto rozšířené pořekadlo že co Čech to zloděj. Byla to pravda?

Myslím že je někdy třeba opustit takové mýty. Palestinští křesťané kteří tu výzvu podepsali, jsou mírumilovní lidé kteří nemají s válkami v roce 48 atd nic společného a je zbytečné je peskovat, že vyjadřují svůj názor. Nehledě na to, že někteří z nich v té době ještě nebyli ani na světě.


]


Re: Re: Re: Moment pravdy - Volání Palestinských křesťanů (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 08. prosinec 2012 @ 09:45:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Mám ten tvůj přispěvek chápat, jako:
Palestinský křesťan = terorista ?Ne nutně.

Ale uvítal bych, kdyby se, když už ne k válkám,  aspoň vyjádřili tito palestinští křesťané nějakou výzvou ke svým soukmenovcům v případě nesčetných teroristických útoků na bezbranné civilisty, většinou dětí.
O žádné takové výzvě jsem nikdy neslyšel. Ty ano?

A proto si také kladu otázku, co jsou to za "křesťané"?

A těch věcí je víc. Např. to, že když ti někdo podává ruku a chce s tebou žít v míru, a ty mu do té ruky neustále koušeš a pleteš si pojmy jako např. co je to "teror", nevyznívají potom zrovna moc hodnověrně  nějaké celosvětové výzvy.


]


Re: Re: Re: Re: Moment pravdy - Volání Palestinských křesťanů (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Sobota, 08. prosinec 2012 @ 10:44:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Píšeš: "O žádné takové výzvě jsem nikdy neslyšel."

Ta výzva ke křesťanům je z roku 2009. Na Granosalis ji zveřejňuji poprvé. Ty jsi ji už předtím četl? Domnívám se, že ne. To že se k nám různé zprávy dostávají až po 3 letech nutně neznamená, že žádné jiné neexistují.

"A proto si také kladu otázku, co jsou to za "křesťané"?"

Prosím tě trochu brzdi, anebo jsem tu rovnici napsal špatně a v tvém pojetí má vypadat takto?

Palestinští křesťané=špatní křesťané?


]


Re: Moment pravdy - Volání Palestinských křesťanů (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Sobota, 08. prosinec 2012 @ 13:55:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdo, prosím vás, okupuje "Zemi palestinských křesťanů" ?Re: Moment pravdy - Volání Palestinských křesťanů (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 09. prosinec 2012 @ 19:19:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Nešťastní Palestinci

Palestince provází neštěstí vlastních postojů a rozhodnutí. Snad žádná jiná politická reprezentace neudělala tolik chyb, aby si ze dvou možných řešení pokaždé vybrala to horší.
Za II. světové války se jeruzalemský muftí Amín al – Husajní v nenávisti k Židům spojil s nacisty , za tím účelem jednal s Hitlerem, Goebbelsem i Himmlerem, osobně navštívil Osvětim. Zablokoval výměnu německých zajatců za židovské děti, které pak v Osvětimi zemřely.  V roce 1947 palestinští předáci odmítli plán na rozdělení Palestiny, který schválilo Valné shromáždění OSN. Místo aby se snažili se svými novými sousedy domluvit, spojili se s jejich nepřáteli. Následovaly války v roce 1948, 1967, 1973, ve kterých se palestinští arabové pokaždé ocitli na straně poražených. Výsledkem byla eskalace nenávisti. V roce 1964 vznikla Organizace pro osvobození Palestiny, v roce 1987 byl založen Hamas. Jako cíl si obě palestinské organizace vytkly zničení Izraele. Devadesátá léta 20. století pak byla typická zahájením vlny sebevražedných atentátů proti Izraelským civilistům.  V roce 2000 odmítl Jásir Arafat dosud nejvelkorysejší plán na vznik samostatné Palestiny. Nepochopil, že nikdy v budoucnu už tak výhodné podmínky pro vznik samostatné Palestiny nenastane. Izrael Palestincům nabídl rozdělení Jeruzaléma na část palestinskou a izraelskou, stažení ze všech osad v Gaze a z 91 % osad Západního břehu Jordánu. Palestincům měla napomoci mnohamiliardová dotace od USA. Palestinci odmítli.  V roce 2006 Izrael učinil jednostranný krok a zrušil všechny židovské osady v Gaze. Normální člověk by očekával, že Gazané budou za tento krok vděční a budou si konečně užívat své absolutní nezávislosti. Nastal však opak. Místo dosažení principu „území za mír“ se Palestinci v Gaze „zbláznili“ a začala Izrael ostřelovat raketami. I když s oblibou prezentují svoji chudobu, dokázali k dnešnímu dni vystřelit na Izrael více než 10 tisíc raket. A to vše za situace, kdy se dodnes nechávají z Izraele zásobovat elektřinou, vodou a potravinami. Od Egypta toho moc nedostanou.  Ve stejném roce, kdy Izrael opustil Gazu, unesli Palestinci izraelského vojáka Gilada Šalita, kterého pak pět let věznili. Vyměnili jej v roce 2011 za 1027 palestinských vězňů, z nichž si 280 odpykávalo doživotní trest na terorismus. Pochopí někdo ten morální, kvantitativní a kvalitativní nepoměr? Palestinci si váží více tisíce zločinců než jednoho spravedlivého protivníka! Touto výměnou se Hamas diskvalifikoval v očích světové veřejnosti a všichni realisté musí uznat, že Hamas nelze považovat za rovnocenného partnera pro vyjednávání.   Palestinci jsou nešťastným národem. Vnitřně nejednotní, obtížně skrývající primitivní nenávist vůči svým sousedům, na nichž jsou přitom existenčně závislí. Chtějí vše, nebyli však ochotni k žádnému kompromisu, část z nich se netají touhou po zničení Izraele.  Výsledkem jejich chování bylo, že ztratili nárok na Jeruzalém jako své hlavní město, každá jejich tvrdohlavost vedla ke ztrátě dalších území a mír bez neprostupných zdí a protiraketového valu je s nimi nereálný.   Připomínají nezvladatelného mladíka, jenž je životně závislý na svých rodičích, které při tom v pubertální vzpouře smrtelně nenávidí. Jednání s nimi je nemožné, život vedle nich nebezpečný. Upřímnou soustrast všem, kteří s takto nevyzrálou politickou reprezentací musí jednat.
 
Re: Moment pravdy - Volání Palestinských křesťanů (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 09. prosinec 2012 @ 20:37:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Tady je třeba jasně říci, že žádný palestinský národ neexistoval a de facto neexistuje. "Palestinci" jsou Arabové, kteří žili na území nově vzniklého státu Izrael v r. 1948 podle rezoluce OSN, která předpokládala na území Britského mandátu Palestina vznik dvou států - židovského a arabského, a kteří byli vyzváni okolními arabskými státy, aby utekli z Izraele, protože se tyto státy rozhodly Izrael zničit a nechtěli, aby Arabové žijící na území Izraele byli zničeni spolu s Izraelem. Jenže díky Bohu a Jeho zásahu se zničení Izraele nekonalo a z utečenců v uprchlických táborech se po odmítnutí jejich návratu do Izraele stali "Palestinci", kteří se však podle zmíněné rezoluce Valného shromáždění OSN č. 181 zde dne 29.11. 1947 měli stát obyvateli arabského státu, který měl podle zmíněné rezoluce vzniknout, avšak nevznikl.

Kdyby společenství národů postupovalo podle mezinárodního práva, nikdy by nemohlo "Palestince" uznat jako národ a přiznat jim nárok na nějaké území pro vznik jejich národního státu. Arabové žijící na území OSN vymezené části Bristkého mandátu Palestina prostě měli vytvořit svůj stát, což však neučinili zřejmě ve vidině toho, že si přivlastní celé území bývalého Britského mandátu Palestina po zničení státu Izrael. 

Potom po letech neúspěšných bojů vznikla 2. června 1964 Organizace pro osvobození Palestiny, která byla založena "Ligou arabských států" a jejím cílem bylo podle ustavujícího prohlášení "dosáhnout zničení Izraele". Tato organizace se stala politickou reprezentací Paletinců usilující o založení vlastního státu, ale již vlastně pro neexistující národ a s nepřijatelným programem - zničit stát Izrael.

Který normální stát by souhlasil se vznikem sousedního státu s cílem zničit jej a přivlastnit si jeho území a bohatství? Stačí se podívat na satelitní snímky území bývalé Palestiny, kde je jasně vidět hranice Izraele a rozdíl oproti okolním arabským státům daný tím, že ze státu Izrael se během let stala kvetoucí zahrada a požehnaná země kypící životem, kdežto okolní území tvoří poušť a pustina, kterou bylo území Izraele původně také, ale Bůh to svým požehnáním svého vyvoleného národa změnil.

Tož tak.Re: Moment pravdy - Volání Palestinských křesťanů (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Pondělí, 10. prosinec 2012 @ 20:11:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdosi tu tvrdil, že nevěřící Izraelský národ je nyní v Palestině už nevěky. Bible však říká něco jiného, pokud Izraelité nebudou uctívat Boha opět je potká kletba vyhnání.

Deuteronomium 28:52 Sevře tě ve všech tvých branách, dokud nepadnou tvé vysoké a pevné hradby, na něž spoléháš po celé své zemi. Sevře tě ve všech tvých branách po celé tvé zemi, kterou ti dal Hospodin, tvůj Bůh.

63 A jako se Hospodin nad vámi veselil, když vám prokazoval dobro a rozmnožoval vás, tak se bude Hospodin nad vámi veselit, když vás bude hubit a zahlazovat. Budete vyrváni ze země, kterou přicházíš obsadit.
64 Hospodin tě rozptýlí do všech národů od jednoho konce země do druhého. Tam budeš sloužit jiným bohům, které jsi neznal ty ani tvoji otcové, dřevu nebo kameni.
65 Mezi těmi pronárody nebudeš mít klidu, ani tvá noha si neodpočine. Hospodin ti tam dá chvějící se srdce, pohaslé oči a zoufalou duši.Re: Moment pravdy - Volání Palestinských křesťanů (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Pátek, 14. prosinec 2012 @ 13:18:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nesouhlas Česka s Izraelským plánem další výstavby na okupovaném palestinském území.

"Tady jsme zaujali postoj, že tento krok je horší než zločin. Je to blbost," řekl na adresu izraelského plánu šéf české diplomacie Karel Schwarzenberg. Podle něj jde o velkou překážku pro blízkovýchodní smíření, která by prakticky znemožnila možnost palestinského státu. "Člověk musí i k přátelům někdy být otevřený a říci jim, že dělají chyby," řekl Schwarzenberg s tím, že věří, že Izrael v této věci ustoupí.Podle informací iDNES.cz české ministerstvo zahraničí už minulý týden sdělilo své výhrady k výstavbě osad izraelskému velvyslanci Jaakovu Levymu a totéž učiní znovu v tomto týdnu.Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/evropa-kritizuje-rozsirovani-izraelskych-osad-f5s-/zahranicni.aspx?c=A121210_192335_zahranicni_pawRe: Moment pravdy - Volání Palestinských křesťanů (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Pondělí, 17. prosinec 2012 @ 11:35:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přednáška Normana Finkelsteina v Praze s českými titulky(titulky se zapínají kliknutím na ikonku "zapnout titulky" vpravo dole)

1. Část 
www.youtube.com/watch?v=V3SdygZgpUA

2. Část 
www.youtube.com/watch?v=XBecA2eGH9Y

3. Část 
www.youtube.com/watch?v=jBQx1mWElTs

4. Část 
www.youtube.com/watch?v=7k-ukDKVRmk

5. Část 
www.youtube.com/watch?v=7vK6q0OJBjA

6. Část 
www.youtube.com/watch?v=pv-3h4UW3_w

7. Část 
www.youtube.com/watch?v=k1BwzR8pK5E

8. Část 
www.youtube.com/watch?v=jC0PkxuYon0Re: Moment pravdy - Volání Palestinských křesťanů (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Čtvrtek, 20. prosinec 2012 @ 00:26:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dokument "Palestina je stále problém"

www.youtube.com/watch?v=Jvay1hotrMQRe: Moment pravdy - Volání Palestinských křesťanů (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Neděle, 23. prosinec 2012 @ 15:08:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V Písmu je jedno místo, z něhož by se při povrchním čtení mohlo zdát, že hovoří o dluhu vůči židům.. Je to to místo v Římanům 15:26-27 Církve v Makedonii a Řecku se totiž rozhodly uspořádat sbírku pro chudé, kteří jsou mezi svatými v Jeruzalémě.27 Rozhodli se sami, zároveň však i proto, že jsou jejich dlužníky. Když jako pohané získali podíl na jejich duchovních věcech, musí jim zase pomoci hmotně. Co se však ve skutečnosti v těchto verších píše:

1) Makedonští a Achajští se rozhodli udělat sbírku na chudé mezi svatými v Jeruzalémě
2) Chudí svatí byli křesťané (viz. Efezským 1:1
Pavel apoštol Jezukristův, skrze vůli Boží, svatým, kteří jsou v Efezu, a věrným v Kristu Ježíši. Římanům 1:7 Všem těm, kdo jsou v Římě, milovaným Božím, povolaným svatým: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.) 3) Apoštol Pavel toto rozhodnutí schvaluje a říká, že jsou jejich dlužníky
4) Pavel uvádí důvod, proč jsou jejich dlužníky.  Pohané dostali podíl na jejich duchovních darech. Na jakých duchovních darech dostali podíl? Kázali jim snad Mojžíšův zákon či snad obřízku? Nikoliv, kázali jim evangelium
5) Pavel soudí, že  na oplátku mají tito pohané chudým mezi svatými v Jeruzalémě sloužit tělesným darem.
6) Tento Pavlův princip je zmíněn také v Gal. 6,6
"Ten, kdo je vyučován slovu, nechť se sdílí ve všech dobrých věcech s tím, kdo vyučuje."
Je tedy zřejmé, že v době apoštola Pavla byl uplatňován princip, kdy lidé, kteří přijali evangelium, hmotně podporovali ty, kteří jim tuto zprávu zvěstovali. Zde je třeba být ve výkladu přesný: pohané, kteří uvěřili podpořili sbírkou chudé mezi svatými v Jeruzalémě. Nehovoří se tu o tom, že by podporovali všechny chudé v Jeruzalémě. Z toho verše není možno vyvodit, že máme dnes materiálně podporovat nespasené židy anebo křesťany z Jeruzaléma, kteří nám nesloužili evangeliem.Re: Moment pravdy - Volání Palestinských křesťanů (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Neděle, 30. prosinec 2012 @ 18:56:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stránka palestinských křesťanů, kteří nesouhlasí s okupací.

http://www.christatthecheckpoint.com/Re: Moment pravdy - Volání Palestinských křesťanů (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Pondělí, 07. leden 2013 @ 21:36:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Video z konference pořádané palestinskými křesťany "Christ at the checkpoint" v Betlémě v roce 2012. Přednáška

Colina Chapmana: Křesťanská odpověď na radikální islám.

s českými titulky.  Zde:   http://www.youtube.com/watch?v=UsOpipkDSCARe: Re: Moment pravdy - Volání Palestinských křesťanů (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Pondělí, 18. únor 2013 @ 23:39:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V nejbližších dnech bude na Granu publikován kritický rozbor prohlášení ICEJ - Proč podporujeme Izrael.


]


Re: Moment pravdy - Volání Palestinských křesťanů (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Neděle, 24. únor 2013 @ 19:44:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak by se křesťané měli postavit k slavení svátku Purim v křesťanské církvi?

1) Nový zákon nás neučí o tom, že máme slavit tento židovský svátek.

2) Nový zákon nás varuje před slavením židovských svátků.

    Kol 2,11:  V něm jste také obřezáni obřízkou, jež nebyla učiněna rukama, [ale] svlečením těla hříchů skrze obřezání Kristovo.  Spolu s ním jste pohřbeni křtem, jímž jste také spolu s ním vzkříšeni skrze víru v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých. I vás, mrtvé v hříších a neobřízce vašeho těla, spolu s ním obživil, když vám odpustil všechny hříchy a smazal ten soupis ustanovení, jenž byl proti nám a byl nám nepřátelský. Odstranil ho z cesty tím, že ho přibil ke kříži. A když odzbrojil vlády a mocnosti, vystavil [je] veřejné potupě a skrze něj nad nimi slavil vítězství. Ať vás tedy nikdo nesoudí kvůli jídlu či pití, nebo kvůli svátku, novoluní či sobotám. Ty věci jsou stínem toho, co mělo přijít, ale skutečnost [je] v Kristu.

a) List Koloským byl psán pohanům, kteří uvěřili v Krista. Proto Pavel píše o tom že nejsou tělesně obřezáni.

b) Pavel zde nemluví k židům, že je nikdo nemá soudit kvůli tomu že zachovávají svátky. Nikoliv, hovoří zde ke křesťanům z pohanů, kteří byli ze strany židů obviňováni, že nezachovávají židovské tradice. Podobná situace nastala také ve Sk 15,1:


Potom přišli někteří z Judska a učili bratry: "Nenecháte-li se obřezat podle Mojžíšova způsobu, nemůžete být spaseni." A když s nimi měl Pavel a Barnabáš nemalý spor a hádku, rozhodli, aby Pavel, Barnabáš a někteří další z nich šli s touto otázkou za apoštoly a staršími do Jeruzaléma.


Jak se díval Apoštol Pavel na svou židovskou minulost?


Vždyť právě já bych mohl spoléhat na tělo. Zdá-li se někomu, že může spoléhat na tělo, já bych mohl mnohem spíše: obřezán osmého dne, z rodu Izraelova, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, co do Zákona farizeus, co do horlivosti pronásledovatel církve, co do spravedlnosti Zákona jsem byl bez chyby. Cokoli však pro mě bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše, mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista! (Fp 3,4-8)


Apoštol Pavel zde celou svou židovskou minulost prohlašuje za nic (doslova za hnůj nebo odpadky) a píše, že jediné, čeho si cení a co pro něj má hodnotu, je poznání Pána Ježíše Krista.

Slavení Purim je tak jen odpadem, pravdou je pouze Ježíš Kristus.

Na Wikipedii se dočteme mimo jiné o svátku Purim:

"Je zvykem, že kdykoli je přečteno Hamanovo jméno, bývá přehlušeno dupotem dospělých či křikem dětí a rachotem jejich klapaček nebo řehtaček"

"Podle talmudických učenců je micvou opít se tak, že dotyčný nerozezná mezi požehnaným Mordechajem a prokletým Hamanem."

"V evropských zemích (a také v České republice) jsou oblíbené štrůdl a slivovice nebo vodka."

"Zpěv písně Chajav iniš li-vesumej („Je povinnost pít ").

Vypadá to, že v židovském pojetí celý tento svátek zdegeneroval do opilecké pijatiky.
Do křesťanského shromáždění však nepatří řehtačky, provolávání fuj a dupání při vyslovení jména Haman. Nepatří tam ani to, že se křesťané musí opít vodkou do němoty, či zpívat opileckou píseň " Je povinnost pít".

Apoštol Pavel nás pak vybízí, abychom se nezabývali už více židovskými bájemi:

Tit 1:13 Proto je přísně napomínej, ať jsou zdraví ve víře a nezabývají se židovskými bájemi a příkazy lidí, kteří se odvracejí od pravdy.

Žijeme v poslední době a organizace jako ICEJ. (Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém) se pokoušejí o zavedení těchto zvyků a svátků do křesťanských církví.Re: Moment pravdy - Volání Palestinských křesťanů (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Neděle, 03. březen 2013 @ 23:18:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na webu je mnoho obrázků namol opilých "zbožných" židů.  Několik desítek fotografií jsem dal ke stažení zde: 

http://www.ulozto.cz/x3rZj2K/opilost-zidu-na-purim-pdf

Rozešlete prosím tento odkaz dále.Stránka vygenerována za: 0.34 sekundy