Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Julie.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16275, komentáře < 7 dní: 468, komentářů celkem: 404603, adminů: 60, uživatelů: 5119  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 175 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

rosmano
JirkaB

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
110289170
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Contra 972
Vloženo Neděle, 02. prosinec 2012 @ 00:10:34 CET Vložil: Stepan

Kritika bludů poslal Nepřihlášený

Contra 972

Knihu Dereka Prince jsem z časových i jiných důvodů  nečetl. Nicméně v její kritice je užita nebiblická, do očí bijící argumentace, ke které bych se rád vyjádřil. V rychlosti se omezím jen na toto:


(1) 972: Slovo dluh se zde kromě názvu vyskytuje v textu hned sedmkrát. Jako novozákonní důkaz o tom, že křesťané něco Židům dluží, autor na úvod zmiňuje hned dvě místa z 11. kapitoly Římanům: „Ve 13. verši říká: „Vám z pohanských národů říkám...“ Připomíná pohanům jejich dluh vůči Židům…“ Prince však necituje celý verš a ihned vyvozuje konečný závěr, že tento verš dokazuje pohanům jejich dluh vůči Židům. Podívejme se tedy, o čem ve skutečnosti apoštol Pavel v Řím 11,13-14 píše: „Vám pohanům pak říkám: Jelikož jsem vskutku apoštolem pohanů, oslavuji Boha za svou službu, zda bych nějak nemohl vzbudit žárlivost těch, kdo jsou mé tělo, a některé z nich zachránit.“

Musím konstatovat, že Písmo vidí problém jinak:

Ř. 15:26,27 „Makedonští a Achajští se totiž rozhodli vykonat sbírku ve prospěch chudých bratří v Jeruzalémě. Rozhodli se tak proto, že i oni jsou jejich dlužníky. Jestliže pohané dostali podíl na jejich duchovních darech, jsou zavázáni posloužit jim zase ve věcech hmotných.“


(2)
972: „Bez Židů bychom neměli spasení.“ Je třeba ho uvést na pravou míru, jak by správně mělo znít: „Bez Milujícího Boha bychom neměli patriarchy, nebyli by Židé, neměli bychom proroky, apoštoly ani Bibli- a neměli bychom ani Spasitele!

J. 4:22 „neboť spása je ze Židů.“

Tak je psáno a jsou to Spasitelova slova, která nemohou být změněna! 972 nám hloupě a opovážlivě navrhuje REVIZI (opravu!!!) biblického textu, který chce „uvádět na pravou míru“ – což je pýcha a zároveň blud! ! Opomíjí přitom fakt, že Boží vyvolení a Boha nelze od sebe odtrhnout.
Sám Bůh je garantem nezrušitelnosti smlouvy s Izraelem
:

Sd. 2:1
„“ . . Prohlásil jsem: Svou smlouvu s vámi na věky nezruším.“

Ř.  11:2
„ Chci tím říci, že Bůh zavrhl svůj lid? Naprosto ne! Vždyť i já jsem Izraelec z potomstva Abrahamova, z pokolení Benjamínova. Bůh nezavrhl svůj lid, který si předem vyhlédl.“


(3)
972: Jinak řečeno, jestliže nás Nový zákon modlitbě za pokoj Jeruzaléma, či žehnání státu Izrael neučí, potom i kdyby přišel anděl z nebe a chtěl nám přinést toto nové poznání, nemáme toto poselství přijímat. O tom hovoří apoštol Pavel v Gal 1,7-9: „Jiné evangelium není, ale jsou někteří, kteří vás zneklidňují a chtějí převrátit evangelium Kristovo. Ale i kdybychom vám my anebo anděl z nebe kázali jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet! Jak jsme již řekli, tak to nyní říkám znovu: Jestliže vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, ať je proklet!“

972 pokládá výzvy za pokoj Jeruzaléma, který je symbolem celého Izraele za jiné evangelium, které je pod Božím prokletím!!!

Iz. 9:6 „ . . a bude mu dáno jméno: Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“

Ž. 122:6 „ Vyprošujte Jeruzalému pokoj: Kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují!“

1M. 12:3
„Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země.“

Lk. 16:17
„Spíše pomine nebe i země, než by padla jediná čárka Zákona.“

1Tm. 2:1,2
„Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce, a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.“

Dle 972 je tedy třeba modlit se za všechny, s výjimkou Jeruzaléma – tj. Izraele!!! Tak toto je skutečně jiné evangelium, které je pod Božím prokletím
!!!

Ač nejsem Žid, s vyvoleností Izraele nemám nejmenší problém. Není možné mít dobrý poměr k Bohu a zároveň špatný poměr k vyvolenému národu. Faktem zůstává to, že na vyvolený národ Bůh uplatňuje přísnější měřítko:

Ř. 2:9, 10
Soužení a úzkost padne na každého, kdo působí zlo, předně na Žida, ale i na Řeka; avšak sláva, čest i pokoj čeká na každého, kdo působí dobro, předně Žida, ale i Řeka.“

Řada proroctví, např. Daniele, Joele, Zachariáše ještě nebyla naplněna. Vzdor všem pádům, omylům a hříchům se vyvolený národ protrpí k naplnění proroctví Zachariáše:

Zach. 8:22, 23
„A budou přicházet četné národy i mocné pronárody, aby hledaly v Jeruzalémě Hospodina zástupů a naklonily si ho. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech se chopí deset mužů z pronárodů pevně cípu roucha jednoho Judejce a řeknou: Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh.“

Podobná témata

Kritika bludů

"Contra 972" | Přihlásit/Vytvořit účet | 20 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Contra 972 (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Neděle, 02. prosinec 2012 @ 23:12:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokoj tobě Contra 972

Díky za tvou reakci na článek. Pokusím se ti odpovědět na pár tvých tvrzení. Musím předeslat, že se jednalo o rozbor učení Dereka Prince "Náš dluh Izraeli." Nejednalo se tedy o rozbor celého Biblického učení o Židech nebo církvi. To na úvod. Pokud tedy například rozebírám  Derekův rozbor Řím. 11. kapitoly, potom je, domnívám se, můj závěr v pořádku. Prince skutečně v těchto verších obhajuje něco, co tam napsáno není.

V Písmu je však jiné místo, které Derek ve své studii nikde nezmiňuje. Je to to místo v Ř. 15:26,27, které jsi správně citoval.

Ř. 15:26,27 „Makedonští a Achajští se totiž rozhodli vykonat sbírku ve prospěch chudých bratří v Jeruzalémě. Rozhodli se tak proto, že i oni jsou jejich dlužníky. Jestliže pohané dostali podíl na jejich duchovních darech, jsou zavázáni posloužit jim zase ve věcech hmotných.“

 Zde by se při běžném čtení mohlo zdát, že pohané mají nějaký dluh vůči Židům. Co se však ve skutečnosti v těchto verších píše:

1) Makedonští a Achajští se rozhodli udělat sbírku na chudé bratry v Jeruzalémě
2) Chudí bratři byli křesťané- o tom bude řeč dále
3) Pavel toto rozhodnutí schvaluje a říká, že jsou jejich dlužníky
4) Pavel uvádí důvod, proč jsou jejich dlužníky.  Pohané dostali podíl na jejich duchovních darech. Na jakých duchovních darech dostali podíl? Kázali jim snad židovství či snad obřízku? Nikoliv, kázali jim evangelium
5) Pavel soudí, že  na oplátku mají tito pohané chudým bratrům v Jeruzalémě sloužit tělesným darem.
6) Tento Pavlův princip je zmíněn také v Gal. 6,6 "Ten, kdo je vyučován slovu, nechť se sdílí ve všech dobrých věcech s tím, kdo vyučuje."

Je tedy zřejmé, že v době apoštola Pavla byl uplatňován princip, kdy lidé, kteří přijali evangelium, hmotně podporovali ty, kteří jim tuto zprávu zvěstovali. Zde je třeba být ve výkladu přesný: pohané, kteří uvěřili podpořili sbírkou chudé křesťany (bratry v Jeruzalémě). Nehovoří se tu o tom, že by podporovali všechny chudé v Jeruzalémě. Z toho verše není možno odvozovat, že máme dnes materiálně podporovat nevěřící ať chudé či bohaté v Jeruzalémě.

Dále  cituješ mou větu  :

„Bez Milujícího Boha bychom neměli patriarchy, nebyli by Židé, neměli bychom proroky, apoštoly ani Bibli- a neměli bychom ani Spasitele!"

Cituješ ji snad proto, že je špatně napsána? 
Byl by snad bez Boha a jeho rozhodnutí židovský národ nebo spasení?

Píšeš: "972 pokládá výzvy za pokoj Jeruzaléma, který je symbolem celého Izraele, za jiné evangelium, které je pod Božím prokletím!!! "

Zřejmě jsi přehlédl, co píši:

"Jinak řečeno, jestliže nás Nový zákon modlitbě za pokoj Jeruzaléma, či žehnání státu Izrael neučí,"

Opět opakuji, co tam je napsáno:  "Nový zákon ... neučí". Učí nás snad tomu Nový zákon? Jinak já žádné prokletí na Židy nesvolávám, cituji tam slova apoštola Pavla, který tato slova použil proti těm křesťanům ze Židů, kteří se pokoušeli pohany přivést zpět pod zachovávání obřízky a Starý zákon.

Píšeš: "Dle 972 je tedy třeba modlit se za všechny, s výjimkou Jeruzaléma – tj. Izraele!!! Tak toto je skutečně jiné evangelium, které je pod Božím prokletím!!!"

To, že se máme modlit za všechny s výjimkou  Jeruzaléma, jsem nikde nenapsal. Vkládáš mi do úst tvá slova, která jsem nepoužil. Píši o Pavlovi:

"Jediným tématem jeho modliteb bylo spasení Židů skrze přijetí evangelia Ježíše Krista. Pavlova modlitba tak byla zcela  v souladu s principy jeho vlastního vyučování , kdy učil, že je třeba se modlit „za všechny lidi.“

Nalézáš snad v této větě negaci modliteb za Židy?  Uzavírám tak mou úvahu opět konstatováním,  že článek byl recenzí konkrétní studie Dereka Prince. Pokud máš zájem diskutovat i nad jinými místy z Písma, budu tomu rád.
 
Re: Re: Contra 972 (Skóre: 1)
Vložil: salom v Úterý, 04. prosinec 2012 @ 10:08:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud by si chtel financne podporit bratry v Kristu v Jerusaleme,tak jak to udelali "naroubovani" krestane z pohanu.Muzu ti dat nejaky typy na sbory,ktere skoro denne celi ponizovani nasili a pronasledovani ortodoxnich zidu v Jerusaleme ,ktere si zminoval ,ze nesouhlasi ze statem Israel.  Jen , musis poradne PREKOUSNOUT fakt,ze tve penize by sly pronasledovanym  znovuzrozenym zidum.  Uz vidim ten tvuj kysely oblycej -) 


]


Re: Contra 972 (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 03. prosinec 2012 @ 10:41:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Za sebe mohu říst že dlužím mnoho. Bohu a bližnímu, přátelům i nepřátelům. Jsem moc rád že nám dal Bůh Vyvolený národ. Jméno Páně budiž pochváleno. Kéž mu žehná na každém kroku, odpouští hříchy a ukazuje své Milosrdenství. Kéž nám dává skrzeva Vyvolený národ radost, naději a povzbuzení.
AmenRe: Contra 972 (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 03. prosinec 2012 @ 10:44:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rád bych věděl  co za tím vším vlastně vězí.  Komu a proč momentálně tolik vadí to že i mnozí protestanti mají rádi Židy a projevují vůči nim vděčnost.
Re: Re: Contra 972 (Skóre: 1)
Vložil: salom v Úterý, 04. prosinec 2012 @ 10:12:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No proste nekterym protestantum vadi ,ze maji jini protestante radi zidy,proto tady protestuji proti tem protestantum-))


]


Re: Contra 972 (Skóre: 1)
Vložil: salom v Úterý, 04. prosinec 2012 @ 09:49:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Biblicke ,vyvazene a hlavne odhalujici antisemitskou "mrakotu" pisatele 972.   Kdyby to slo nejradeji by snad zmenili i Kistuv 2 prichod do Jerusalema.Protoze je Jerusalem moc "zidovsky"  -)))    Na takove propagande treba Luthera Hitler katolik postavil svuj protizidovsky boj...Myslim ,ze je na povazenou zminit ,ze tehdy v Nemecku bylo 40 mil .Protestantu a 20 mil. Katoliku.Nevim kolik z nich z lasky k bliznimu radeji volili smrt,nez by nejakym zpusobem byli vini za smrt . Ani nevim kolik "krestanu" v radach ss ci Wermachtu porusilo Zakon lasky a podepsalo se pod vyvrazdovanim..Buh vi milost s nima.   ShalomRe: Contra 972 (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Úterý, 04. prosinec 2012 @ 17:30:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevím už kdo to zde psal, že se mají palestinští křesťané z Izraele vystěhovat, aby nebránili vzniku Velkého Izraele. S tím nelze souhlasit. Naši bratři kteří žijí na území Palestiny po celé generace nejsou žádný hmyz, který se má pakovat aby ho nezašlápla "vyvolená noha" nevěřících židů. Pokud někdo takto vnímá Bibli a Kristovo poselství, tak je mi z toho smutno. Palestinští křesťané uveřejnili v roce 2009 výzvu k bratřím na celém světě pod názvem "Okamžik pravdy", kde mimo jiné píší:

"My, palestinští křesťané, prohlašujeme v tomto historickém dokumentu, že vojenská okupace naší země je hřích proti Bohu a lidstvu a že jakákoli teologie opravňující k okupaci je vzdálena křesťanským učením, neboť pravá křesťanská teologie je teologie lásky a solidarity s utlačovanými a výzvou ke spravedlnosti a rovnosti mezi lidmi."

Dokument popisuje extrémně ošklivou realitu v Palestině pod jhem izraelské okupace. Vyjmenovává početné katastrofické účinky na každodenní životy v Palestině, včetně separační zdi, pokračující expanze židovského osidlování a každodenního ponižování Palestinců na vojenských kontrolních bodech.

"Náboženská svoboda je vážně omezena; volnost přístupu na svatá místa je odpírána pod záminkou bezpečnosti," praví. "Jeruzalém a jeho posvátná místa jsou mimo dosah mnoha křesťanů a muslimů ze Západního pobřeží a Pásma Gazy. "Dokonce i obyvatelé Jeruzaléma čelí restrikcím během náboženských svátků. Některým našim arabským klerikům je pravidelně zakazováno vstupovat do Jeruzaléma."  

"My jsme pokojní lidé, my nejsme teroristé už jen proto, že jsme oběťmi teroru, milujeme svobodu, milujeme spravedlnost, milujeme svou zem, milujeme náš Jeruzalém a trváme na životě v lidské důstojnosti," praví arcibiskup Atallah Hanna, prominentní vůdce pravoslavné církve Jeruzaléma a jeden z průkopníků dokumentu.

Tato výzva už zasáhla srdce mnoha křesťanů na světě, kteří se připojují k bojkotu Izraelských výrobků . Mnohé české církve však stále stojí jaksi mimo, zajaté falešnými učeními o nutnosti vzniku Velkého Izraele a nutností vyhladit všechny Palestince.

Celé znění výzvy je zde: http://www.kairospalestine.ps/?q=content/documentRe: Re: Contra 972 (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Úterý, 04. prosinec 2012 @ 18:49:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím, že by se konečně Izraelci měli přestat opásávat výbušninami a vrhat se na palestinské autobusy plné dětí. Měli by přestat ostřelovat neizraelská území. Měli by přestat posílat teroristy do celého světa v boji za sionismus. Když pak někdo zveřejní karikatury Mojžíše, Izraelci berou rukojmí a uřezávají jim hlavy. Také je neúnosné, aby zakládali teroristické a politické strany na likvidaci neizraelských území a s pokřiky Jahve Akbar zabíjeli nevinné a mírumilovné muslimy"!

Mírumilovní Palestinci by tak nemuseli stavět zdi, aby se chránili před zfanatizovanými Izraelity. A nejhorší je, jak o tom informují média! Vždycky, když nějaký izraelský sebevražedný atentátník zabuje sto lidí, média neopomenou zdůraznit, že při obranném palestinském zásahu odražená kulka zasáhla do nohy nevinného kolemjdoucího a způsobila mu tří denní pracovní neschopnost.

Hanba!


]


Re: Re: Re: Contra 972 (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Úterý, 04. prosinec 2012 @ 20:13:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokoj tobě Pastýři

Nechci se s tebou přít. Také jsem před pár lety zastával podobné radikální názory. Přál jsem smrt všem Palestincům, protože jsem věřil, že jsou všichni teroristé. Posmíval jsem se v diskusích satanu Arafatovi a dělal různé další věci za které se dnes stydím. Ani nevím kdy se to ve mně zlomilo, kdy jsem přestal věřit, že se Bůh raduje spolu se židy ze smrti každého palestince. Možná tam byl nějaký červík v mé mysli, který začal hlodat a říkat mi: Vždyť ty by jsi se jako křesťan měl zastat utlačovaných a ne jim přát smrt. Také jsem stále nechápal jak je možné že se všichni křesťané na celém světě modlí za Izrael, a Bůh jako by je vůbec neslyšel. Každopádně se cosi odehrálo v mém srdci a já tam uviděl toho malého palestinského kluka, který stojí s kamenem proti tanku a cosi jsem pochopil.... Teďka se občas dívám přes Google překladač na stránku 972mag.com Přispívají tam jak Izraelští tak palestinští novináři a člověk se tam dozví o věcech, které se u nás nikde nepíši. Když tak se na to mrkni a rozsuzuj to co čteš. Možná to změní tvůj pohled. Že máš schopnost přemýšlet jsem si už u tvých příspěvků všiml.


]


Re: Re: Re: Re: Contra 972 (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Úterý, 04. prosinec 2012 @ 21:26:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No to už tak bývá. Člověk jde z extrému do extrému. Pokud jsi přál smrt všem Palestincům, pak je moc dobře, že jsi z toho činil pokání. Jen nerozumím, co myslíš tím také? Bylo Vás snad víc takových úleťáků?


]


Re: Re: Re: Contra 972 (Skóre: 1)
Vložil: salom v Středa, 05. prosinec 2012 @ 04:40:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
-)-)


]


Re: Contra 972 (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Pátek, 07. prosinec 2012 @ 18:01:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Břetislav Olšer opět nezapřel svou nenávist k těm, komu není lhostejný osud palestinců :

http://olser.blog.idnes.cz/c/310104/Na-Staromestskem-namesti-se-opet-sesli-cesti-antisemite.html

Píše tam mimo jiné:

"Kdo si myslí, že zhruba 15 tisíc raket, vystřelených během posledních let z Pásma Gazy na Izrael je příjemná záležitost, ať zkusí vystřelit jednu jedinou raketu třeba na Bruśel, Paříž či Londýn a počká, co se bude dít..."

Je třeba mu připomenout, že těch 15 tisíc raket (budiž nazvěme to raketou, ač jde jen o uřezané kovové trubky s navařenými křidélky) zabilo za 4 roky 18 židů (což je mi líto) zatímco za stejnou dobu izraelské pumy, bomby a střely z kulometů vystřelené z vrtulníků Apache a stíhaček F16 srovnali se zemí desítky domů a zabili  1661 palestinců, z nichž převážná většina byla civilisté. Viz přehledný obrázek o zbraních a obětech: 

http://img35.imageshack.us/img35/3427/izraelvspalestnatatisti.jpgRe: Re: Contra 972 (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 08. prosinec 2012 @ 20:56:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ty jsi opět nezapřel svou nenávist k Židům.


]


Re: Re: Re: Contra 972 (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Sobota, 08. prosinec 2012 @ 21:24:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj prosím tě zkus trochu argumentovat a nedávej každému, kdo s tebou nesouhlasí hned nálepku antisemity


]


Re: Re: Re: Re: Contra 972 (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 08. prosinec 2012 @ 21:48:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jdi laskavě příkladem. Nejdřív to udělej ty ve svém nenávistném komentáři k Břetislavu Olšerovi. Proč tam neuvedeš pravdivé, relevantní argumenty o mírumilovním ostřelování Izraele?

Díky Bohu, že Izrael se oddělil od Palteroušů vysokou zdí, za ty poslední 4 roky by nevinných obětí v Izraeli bylo daleko více.
Díky této zdi počet obětí významně klesl. Ale Palteroristi zdokonalují své rakety, dodávají jim stále lepší jejich kamarádi Íránci. Takže i Izrael bude nucen svou obranu zdokonalit.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Contra 972 (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Sobota, 08. prosinec 2012 @ 21:55:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Podívej se do zrcadla

Palterouši jsou kdo?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Contra 972 (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 08. prosinec 2012 @ 22:04:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tvoji utlačovaní arabští kamarádi, chodící rádi opásáni výbušninami na židovské tržnice, autobusové zastávky, nastupující do školních autobusů plných dětí, do letadel, obšas se objevující v ubytovnách izraelských sportovců na Olympiádě, beroucí si  své  děti a ženy jako lidské štíty,  natáčející srdceryvné fingované scény ve svých ateliérech Pallywoodu pro matení veřejného mínění,  atd atd.

Ty je neznáš?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Contra 972 (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Sobota, 08. prosinec 2012 @ 22:46:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Moji kamarádi to nejsou, neznám je . Přečti si ty odkazy, které jsem ti psal. Čus


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Contra 972 (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Pondělí, 18. únor 2013 @ 23:43:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V nejbližších dnech bude na Granu publikován kritický rozbor prohlášení ICEJ - Proč podporujeme Izrael.


]


Re: Contra 972 (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Neděle, 24. únor 2013 @ 19:43:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak by se křesťané měli postavit k slavení svátku Purim v křesťanské církvi?

1) Nový zákon nás neučí o tom, že máme slavit tento židovský svátek.

2) Nový zákon nás varuje před slavením židovských svátků.

    Kol 2,11:  V něm jste také obřezáni obřízkou, jež nebyla učiněna rukama, [ale] svlečením těla hříchů skrze obřezání Kristovo.  Spolu s ním jste pohřbeni křtem, jímž jste také spolu s ním vzkříšeni skrze víru v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých. I vás, mrtvé v hříších a neobřízce vašeho těla, spolu s ním obživil, když vám odpustil všechny hříchy a smazal ten soupis ustanovení, jenž byl proti nám a byl nám nepřátelský. Odstranil ho z cesty tím, že ho přibil ke kříži. A když odzbrojil vlády a mocnosti, vystavil [je] veřejné potupě a skrze něj nad nimi slavil vítězství. Ať vás tedy nikdo nesoudí kvůli jídlu či pití, nebo kvůli svátku, novoluní či sobotám. Ty věci jsou stínem toho, co mělo přijít, ale skutečnost [je] v Kristu.

a) List Koloským byl psán pohanům, kteří uvěřili v Krista. Proto Pavel píše o tom že nejsou tělesně obřezáni.

b) Pavel zde nemluví k židům, že je nikdo nemá soudit kvůli tomu že zachovávají svátky. Nikoliv, hovoří zde ke křesťanům z pohanů, kteří byli ze strany židů obviňováni, že nezachovávají židovské tradice. Podobná situace nastala také ve Sk 15,1:


Potom přišli někteří z Judska a učili bratry: "Nenecháte-li se obřezat podle Mojžíšova způsobu, nemůžete být spaseni." A když s nimi měl Pavel a Barnabáš nemalý spor a hádku, rozhodli, aby Pavel, Barnabáš a někteří další z nich šli s touto otázkou za apoštoly a staršími do Jeruzaléma.


Jak se díval Apoštol Pavel na svou židovskou minulost?


Vždyť právě já bych mohl spoléhat na tělo. Zdá-li se někomu, že může spoléhat na tělo, já bych mohl mnohem spíše: obřezán osmého dne, z rodu Izraelova, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, co do Zákona farizeus, co do horlivosti pronásledovatel církve, co do spravedlnosti Zákona jsem byl bez chyby. Cokoli však pro mě bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše, mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista! (Fp 3,4-8)


Apoštol Pavel zde celou svou židovskou minulost prohlašuje za nic (doslova za hnůj nebo odpadky) a píše, že jediné, čeho si cení a co pro něj má hodnotu, je poznání Pána Ježíše Krista.

Slavení Purim je tak jen odpadem, pravdou je pouze Ježíš Kristus.

Na Wikipedii se dočteme mimo jiné o svátku Purim:

"Je zvykem, že kdykoli je přečteno Hamanovo jméno, bývá přehlušeno dupotem dospělých či křikem dětí a rachotem jejich klapaček nebo řehtaček"

"Podle talmudických učenců je micvou opít se tak, že dotyčný nerozezná mezi požehnaným Mordechajem a prokletým Hamanem."

"V evropských zemích (a také v České republice) jsou oblíbené štrůdl a slivovice nebo vodka."

"Zpěv písně Chajav iniš li-vesumej („Je povinnost pít ").

Vypadá to, že v židovském pojetí celý tento svátek zdegeneroval do opilecké pijatiky.
Do křesťanského shromáždění však nepatří řehtačky, provolávání fuj a dupání při vyslovení jména Haman. Nepatří tam ani to, že se křesťané musí opít vodkou do němoty, či zpívat opileckou píseň " Je povinnost pít".

Apoštol Pavel nás pak vybízí, abychom se nezabývali už více židovskými bájemi:

Tit 1:13 Proto je přísně napomínej, ať jsou zdraví ve víře a nezabývají se židovskými bájemi a příkazy lidí, kteří se odvracejí od pravdy.

Žijeme v poslední době a organizace jako ICEJ. (Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém) se pokoušejí o zavedení těchto zvyků a svátků do křesťanských církví.Stránka vygenerována za: 0.28 sekundy