Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Lenka.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 15383, komentáře < 7 dní: 388, komentářů celkem: 338940, adminů: 60, uživatelů: 4850  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 236 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

Melissokomos
Willy
rosmano
Vota

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Øád sboru BJB v Kromìøíži
·Po žních pùjdeš k Turkovi!
·Zpravodaj BJB Cheb 02/2019: Jak odejít z BJB?
·Kromìøížský sbor pøevádí budovu modlitebny na spolek
·Život víry 2018/12: Z BJB vystupuje pìt sborù
·Život víry 2019/2: ´´Noví´´ baptisté
·Návrh èlenù sboru BJB Lovosice pro Sjezd delegátù
·Køesťané Kuøim, z. s.
·Biblické spoleèenství køesťanù Kromìøíž, z. s
·Recenze – James Barr: Fundamentalismus

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
97896919
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Jistota Boží
Vloženo Neděle, 14. říjen 2012 @ 21:58:59 CEST Vložil: Stepan

Kázání poslal Ferra

Bůh je pevný, je jediná jistota, kterou máme. Naše spasení je z Boha, proto můžeme mluvit o tom, že je naprosto jisté a pevné. Podívejme se na dnes na celou věc ještě z jiného úhlu pohledu. Položme si následující otázku: Co by to znamenalo pro Boha, kdyby opravdový věřící mohl definitivně odpadnout a ztratit své spasení, takže by skončil v pekle a nikoliv v Boží přítomnosti?

Jistota spasení
Naše spasení je naprosto pevné, jisté a nepohnutelné – a to proto, že nezávisí na nás, ale na Bohu, který se nemění.
 Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu. Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy. (Jk 1,17–18)

Bůh je pevný, je jediná jistota, kterou máme. Naše spasení je z Boha, proto můžeme mluvit o tom, že je naprosto jisté a pevné. Podívejme se na dnes na celou věc ještě z jiného úhlu pohledu. Položme si následující otázku: Co by to znamenalo pro Boha, kdyby opravdový věřící mohl definitivně odpadnout a ztratit své spasení, takže by skončil v pekle a nikoliv v Boží přítomnosti?

1. Boží sláva a moc

Boží sláva, to je to místo, kde musí vždy začínat i končit naše uvažování o Božích věcech. Pokud by skutečný věřící mohl odpadnout a být ztracen, potom by Bůh Otec nebyl hoden chvály, slávy a uctívání. 

Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy, jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc přede vším časem i nyní i po všecky věky. Amen. (Ju 24–25)

Boží slovo jasně ukazuje, že Bůh má moc uchránit věřící před pádem (viz také Ř 16,25 nebo Ef 3,16.20). Dobře víme, že sami o sobě nejsme schopni uchránit sami sebe před pádem. Potvrzuje nám to naše každodenní zkušenost, kdy ve svém srdci, ve svých myšlenkách, motivech, ve slovech a někdy i v činech padáme – hřešíme proti svatému Bohu. A potom padáme na kolena a vyznáváme své hříchy a prosíme o odpuštění. 

Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není. (1 J 1,9–10)

Ale podstata věci se netýká toho, zda my jsme schopni uchránit sami sebe, ale toho, že Bůh je schopen. On má moc uchránit nás a postavit nás neposkvrnění před svou tvář. A to i přes to, že stále tíhneme k hříchu. 

Ale proto, že On má tuto moc, tak „Jemu buď sláva, velebnost, vláda i moc …“. Je zde naprosto zřejmá a zjevná souvislost mezi jistotou spasení a Boží slávou. Jistota křesťana tedy není v něm samotném (v jeho víře, v jeho lásce k Bohu, v jeho věrnosti, …), ale jenom v samotném Bohu. Pevnost našeho spasení nezávisí na našich pocitech, na tom, zda se cítíme jisti svým spasením, nebo na tom, zda a jak máme silnou víru. Bezpečnost věřících, jistota spasení, není pocit – je to nezpochybnitelná a nepohnutelná skutečnost zakotvená přímo v Bohu. 

V Judovi 24–25 je Bůh popsán jako ten, komu patří sláva, velebnost, vláda i moc. Mohli bychom toto říct o Bohu, který není schopen uchránit své vlastní lidi? Ty lidi, za něž zaplatil, lidi, které proměnil, které nazývá svým vlastním, nejdražším a nejcennějším majetkem, lidi, kteří jsou nazýváni jeho otroky a on je jejich Pánem a Vládcem? Pokud by Bůh nebyl schopen ochránit svůj vlastní majetek, tak by nebyl hoden chvály a slávy, těžko bychom o Něm mohli říci, že mu patří vláda i moc. 

Boží moc je taková, že proměňuje Boží nepřátele, jimiž jsme všichni byli a někteří jimi dosud jsou, v Boží přátele. Proměňuje lidi, kteří nenáviděli Boha, v Boží děti, které milují svého nebeského Otce. Mění srdce tvrdé a studené jako kámen v srdce masité, vroucí, milující. 

Můžeme snad říci, že Bůh, který dovede změnit své nepřátele, nedovede nebo nebude chtít změnit a ochránit své vlastní milované děti?
On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? (Ř 8,32)

2. Boží záměr

Pokud by skutečný věřící mohl definitivně odpadnout a ztratit své spasení, propadnout věčnému peklu, potom by Boží záměry ohledně spasení člověka naprosto selhaly a přišly vniveč. Co o těchto záměrech víme?
Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna, tak aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími; které předem určil, ty také povolal; které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy. (Ř 8,29–30)

Nejprve si všimněte, že se tady mluví o naprosto identických skupinách. Skupina těch, kdo byli předem vyhlédnuti, je totožná se skupinou těch, kdo byli předurčeni (počet těchto lidí je úplně stejný). Skupina těch, kdo byli předurčeni, je opět totožná se skupinou těch, kdo byli povoláni, … ospravedlněni, … a oslaveni. Takže ti, kdo jsou (z Božího pohledu), resp. budou (z našeho pohledu) přebývat v Boží slávě (kdo jsou oslaveni), budou v Boží přítomnosti. Tedy ti, kdo skutečně budou spaseni, jsou přesně titíž lidé, kteří byli před věčnými časy předzvěděni Bohem a předurčeni k tomu, aby byli svatí a bez úhony před Jeho tváří (Ef 1,4). 
Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny. (Ef 1,5)

Pokud by tedy opravdový věřící mohl přijít o své spasení, potom musíme říci, že se Bůh spletl – a to nikoliv jednou, ale hned několikrát: v předzvědění, v předurčení, v povolání i v ospravedlnění. 

Boží slovo ukazuje na jistotu v Bohu a pevnost Božího záměru ve spasení člověka také takto:
Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. (Fp 1,6)

Znovu můžeme vidět, že jistota není v nás, ale v Pánu. A jeho záměr se zcela jistě uskuteční. Má moc (viz bod 1) ho uskutečnit, a chce ho uskutečnit. Jaké tedy máme právo pochybovat o tom, že se neuskuteční? Neděláme z Boha lháře a podvodníka, když chceme tvrdit, že není schopen své vyvolené dovést až do své slávy? A měli bychom tvrdit takové věci navzdory všemu, co tvrdí Boží slovo? Bůh přece nemůže lhát!
Když Bůh chtěl účastníkům zaslíbení přesvědčivě prokázat nezměnitelnost svého rozhodnutí, potvrdil své zaslíbení ještě přísahou. A tak tyto dvě nezměnitelné věci, v nichž Bůh přece nemůže lhát, jsou mocným povzbuzením pro nás, kteří jsme nalezli útočiště v naději nám dané. V ní jsme bezpečně a pevně zakotveni. (Žd 6,17–19)

Podívejte se na zvýrazněná slova – kolik jistoty z nich čiší! Na čem tato jistota stojí? Není postavena na ničem jiném než na samotném Bohu, Jeho díle a Jeho slovu.
 
3. Boží vůle

Jaká je Boží vůle ohledně spasení člověka? Ježíš o tom říká:
Neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal; a jeho vůle jest, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím v poslední den. (J 6,38–40)

Podle Pána je Boží vůle, aby se neztratil nikdo z vyvolených. Jasně z toho vyplývá, že kdyby jenom jeden jediný vyvolený odpadl a ztratil své spasení, potom by byla Boží vůle zmařena a nedošlo by k jejímu naplnění. 

Jan na několika místech popisuje vyvolené jako ty, které Otec daruje Synu. 
Jakož jsi dal jemu moc nad každým člověkem, aby těm všechněm, kteréž jsi dal jemu, on život věčný dal. (J 17,2 K)

Další místa jsou J 6,37; J 10;29; J 17,6.9.24 a také náš text J 6,39. Na všech těchto místech vidíme, že lidé jsou spaseni a mají věčný život proto, že je Otec daroval Synu. Tento Boží čin předchází spasení a je také jeho příčinou. 
Ovšem pevný Boží základ trvá a nese nápis ‚Pán zná ty, kdo jsou jeho‘ a ‚ať se odvrátí od nespravedlnosti každý, kdo vyznává jméno Páně‘. (2 Tm 2,19)

Bůh zná své ovce od věčnosti. Ví přesně, kdo uvěří a kdo nikoliv. Proto může říci:
Mnozí v tomto městě patří k mému lidu. (Sk 18,10)

Pavel dostal příkaz zůstat v Korintu a kázat tam evangelium, protože tam byli mnozí (v době, kdy Pán tato slova Pavlovi řekl, byli tito lidé nevěřící), kteří podle Pána patřili k Božímu lidu (viz také J 17,20–21 a J 10,16). Pán věděl, kdo jsou jeho vyvolení – jsou to ti, kdo mu byli Otcem darováni již před stvořením světa. 

Podívejme se ještě zpátky do Jana 6: 
Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec. (J 6,44)

Žádný člověk sám o své vlastní vůli, ze svého vlastního rozhodnutí, ze své přirozenosti nemůže přijít ke Kristu. Mohl k Němu přijít fyzicky (v Janovi 6 jsou celé zástupy, které takto k Pánu přišly), ale nikdo nemohl a nemůže přijít k Pánu duchovně. Je to možné jenom tehdy, pokud Otec způsobí proměnu člověka a přitáhne takového člověka k Synu. Musíme si ale také povědět, že to, co člověku brání přijít ke Kristu, není neochota nebo nevole na Boží straně – je to neochota na straně člověka, nechuť, nepřátelství a nenávist. A dále ve verši 37:
Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. (J 6,37)

Jinými slovy: je nemožné, aby ten, koho Otec daroval Synu, k Synu také nepřišel. Ježíš říká, že přijdou všichni, kteří mu byli Otcem darováni, a v následujících verších to spojuje s Boží vůlí. Nakonec pak dodává to, co v podstatě z obojího celkem přirozeně vyplývá: totiž že nikoho nevyžene ven, neztratí ani jednoho z těch, které mu Otec dal. Každý z nich bude mít věčný život. To je Boží vůle. Je to také odpověď na Pánovu modlitbu:
Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my. (J 17,11) 

Pán Ježíš říká, že Otec ho vždycky vyslyší. Potvrzuje to při vzkříšení Lazara:
Otče, děkuji ti, žes mě vyslyšel. Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. (J 11,41–42)

Otec by byl nevěrný, kdyby neodpověděl na Synovu prosbu a nechal některé z těch, které Synovi dal, zahynout. Ukázal by se jako neschopný a nemohoucí dodržet své slovo, nevěrný, slibující něco, co nikdy nemohl dodržet. A stejně by se projevil i Boží Syn. Ale Bůh je věrný!
Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní. (1 Te 5,23–24)

Závěr – dílo kříže 

Byla Kristova smrt dostatečná na to, aby nás zachránila? Opravdu očišťuje Jeho prolitá krev od každého hříchu? Pokud by znovuzrozený křesťan mohl ztratit své spasení, potom by to znamenalo, že oběť, kterou za něj bylo zaplaceno, byla nedostatečná. Jinými slovy by to znamenalo, že Kristus nepřišel proto, aby zachránil, ale proto, aby možná zachránil. Dílo kříže by takto bylo popliváno a uvedeno ve zmar. Kristova mise by se ukázala jako neúčinná a On sám by se ukázal jako lhář. Co jiného znamená tvrzení, že křesťan může ztratit své spasení ve světle takových Pánových slov, jako že On neztratí ani jediného z těch, které mu Otec dal? Nebo:
Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. (J 10,27–28)

Boží slovo říká, že to byla Kristova smrt, co nás vykoupilo z našich našich hříchů:
Proto je Kristus prostředníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, přijali věčné dědictví, které jim bylo zaslíbeno – neboť jeho smrt přinesla vykoupení z hříchů, spáchaných za první smlouvy. (Žd 9,15)

Byla to Jeho krev, která nás očistila, a kterou Pán pro své vyvolené získal věčné vykoupení:
A nevešel do svatyně s krví kozlů a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev, a tak nám získal věčné vykoupení. (Žd 9,12)
Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. (1 Pt 1,18–19)

Kristův kříž, Jeho dokonalé a dokonané dílo tedy hraje naprosto zásadní roli. Můžeme říci, že všechna jistota křesťana pramení právě z moci Kristova kříže. Mimo Krista, mimo Jeho dílo, neexistuje žádná jistota. Pokud by jistota víry měla stát na mě, potom bych byl ztracen hned druhý den po svém obrácení. Ale protože stojí na Pánu, tak můžeme směle následovat svého Pána s vědomím, že to je On, kdo své dílo v nás dovede až do konce (1 K 1,8)

– jk –

Podobná témata

Kázání

"Jistota Boží" | Přihlásit/Vytvořit účet | 310 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pondělí, 15. říjen 2012 @ 20:14:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj,
vždy mě neuvěřitelně udivují ti, kdo říkají: Musíš mít ten správný vztah s Bohem! A stejnými ústy říkají, nemůžeme mít jistotu spasení, protože...a jsou schopni uvést desítky veršů na podporu své nejistoty. Když něco takového slyším, nebo čtu, říkám si: Jak můžou mít ten správný vztah s Bohem, kterého ani neznaji? Jak můžou mít vztah s někym, o kom ani neví, že nikdy nelže?
Nemají tito lidé jen nějakou svou představu Boha, o které si myslí, že s ní maji vztah?Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Pondělí, 15. říjen 2012 @ 22:02:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Leonete. 

Já myslím, že základ je v pochopení, toho, kdo je Bůh a kdo je přirozený člověk, a jaké má kdo svobody ve svém postavení. 

Myslet si, že Duch svatý nemůže nic udělat, dokud mu to "svobodný" přirozený člověk nedovolí a zároveň se k Bohu modlit, aby zasáhl v případě nevěřících, si jaksi odporuje, přesto je to denní praxe věřících. 
Proto věří raději v takového boha, kterému sice dovolí řídit vesmír, ale pouze v mantinelech, jež mu určí.  


]


Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pondělí, 15. říjen 2012 @ 22:09:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Anebo je možné, že ho nechtěji přijmout takového, jaký je skutečně. Jenže pak jím nezbývá nic jiného, než si vymyslet boha podle svých představ a tomu sloužit podle svých představ. Nepochybuji o tom, že si potom v Písmu najdou verše, které odpovídají jejich představě a co té představě odporuje, vypudí z mysli.
A teď si představ, že jím zdůrazníš ty verše, které nemají tak rádi, to je oheň na střeše.


]


Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Pondělí, 15. říjen 2012 @ 22:16:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Třeba na tento verš je hodně lidí alergických: 

Iz 46,10  Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím: Moje rozhodnutí platí, a co se mi líbí, uskutečním.

NI když nevím proč, přece čím větší a mocnější Otec, tím lépe pro Jeho syny a dědice. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pondělí, 15. říjen 2012 @ 22:25:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Znáš ten příběh o marnotratném synu, všichni většinou zdůrazňují toho marnotratného, ale co udělal ten poslušný syn, když viděl jak byl obdarován ten neposlušny, když se vrátil? Je to velice poučné. Docela to koresponduje s tím mým článkem. Ti poslušní většinou neunesou, když ti marnotratní jsou obdarování více, než ti poslušní.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Pondělí, 15. říjen 2012 @ 22:37:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, je těžké vzdát se svých zásluh, a závist je sfiňa. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pondělí, 15. říjen 2012 @ 23:52:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdysi na počátku, prvního půl roku co jsem chodil do schromáždění v jednom sboru, jsem po každé službě byl tak vytočený, a tak znepokojený, že jsem nemohl jinak, než ihned po příchodu domů, jsem sedl k Písmu a hledal u Pána jak to tedy je. A Pán vždy dával. Trvalo to půl roku a najednou jsem zjistil, že už nemám problémy s těmi místy, co např. uvedl rosmano, ale i z mnoha jinými. Pán Ježíš Kristus mi vše vyložil a ukázal jak to je a proč. A najednou jsem i pochopil proč tak bratři sloužili a i jak k tomu byli vedení. A od té doby už šlo úplně o jiné věci. Ale to někdy jindy a ne tady.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Úterý, 16. říjen 2012 @ 09:04:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč někdy jindy a ne tady? Mě by docela zajímalo jak Ti ty místa, o kterých psal Rosmano, Ježíš vyložil. Nebo je to tajné učení?
Když tady vykládáš místa písma, které vyhovují Tvé teorii, bylo by fér vůči ostatním, abys také vyložil místa která zdánlivě nevyhovují.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 16. říjen 2012 @ 13:19:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ahoj Bylino,

něco z toho leonet poodhalil před třemi lety v diskusi k článku Jistota Božích dětí (listopad 2009). Bylo to mé první,  trochu nevydařené diskusní setkání s leonetem. Asi mě to poznamenalo až do  dnešních dnů :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 16. říjen 2012 @ 15:56:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč ne tady? Prostě proto, že bych nosil dřívi do lesa. Za ty čtyři roky jsem tady mnohokrát v desítkách diskusí tyto věci ventiloval, a žel jsem se většinou setkal s podobnými námitkami. Ti, kteří rozumí a znají výklady těchto míst, je také neopakují stále dokola a každému na potkání. Neboť se setkávají se stejnými oponenty a se stejnými námitkami. A pochopili, že některé věci se nedají vysvětlit, a že si musí každý sám uvědomit princip Berienských. Ti vůbec nebrali zřetel na to, že jím Písmo vykládá apoštol a vždy ho kontrolovali s Písmem v ruce, zda správně rozděluje Písmo. Neboť věděli že mnoho falešných učitelů vyšlo do světa a jejich povinností je kontrolvat každého, kdo jím káže Boží slovo. A ne vše přijímat bez kontroly a s naivní důvěrou.
Proč si myslíš, že Duch svatý vedl Lukáše tak, aby ten případ Berienských byl v Písmu zaznamenán? A aby nebylo pochybnosti, že se jedná pouze o jediné svědectví, vedl apoštola Jana 1 Jan 4,1-3, aby napsal podobný princip znovu.
A protože nemůžu za to, že někteří tento princip nedodržují, není ani mou povinností opakovat stále dokola stejné věci. Od toho jsou jiní.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 16. říjen 2012 @ 20:25:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

kontrolovali s Písmem v ruce, zda správně rozděluje Písmo.


Odkud máš tu tezi o "rozdělování Písma"?  Od Křesiny?   Je falešná.  Apoštolové nechodili po světě a "rozdělovali Písma".
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Středa, 17. říjen 2012 @ 09:09:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Všiml jsem si, že když po Tobě někdo chce vysvětlit nějakou konkrétní námitku, vždycky uhneš a začneš se vymlouvat na neschopnost druhých pochopit co říkáš. Přesně takto se chovají všichni bludaři. Právě proto, že se chovám jako Berojští, neskočím naivně na nějaké slátaniny opsané z knížek jiných bludařů. Jako všichni bludaři máš o sobě příliš vysoké mínění a pohrdáš druhými, čímž sám sebe odhaluješ jaký v Tobě pracuje duch.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 16. říjen 2012 @ 21:09:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak dobře, rozhodl jsem se ti vyhovět pouze ve dvou příkladech, neboť jsou zcela jedinečné k rozpoznání zda jsi ochoten jako Berienští zkoumat Písma a uvažovat o biblických faktech.

Žid 3,6 Kristus však jako Syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději.  - je možné si nezachovat do konce smělou jistotu a neději? Nebo se zde hovoří jen o hypotetické možnosti, která stejně nemůže nastat? Anebo "nebýt Božím domem" nic až tak zásadního neznamená?

Žid.3,14  Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce. Je řečeno: ‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru!‘ - opět: je snad možné své počáteční předsevzetí nezachovat pevně až do konce? Kdyby nebylo, proč se o tom píše? Anebo přijít o účast na Kristu není nic tak důležitého, netýká se to spasení?

Tyto dva příklady jsem okopíroval z rosmanova příspěvku. O těchto dvou místech jsem tady psal již nejméně třikrát a i když znám více výkladů, přikláním se k tomuto: (lze ho nalézt v knize Nepohnutelné královstvo od Davida Goodinga)

Fakta verše Žid. 3,6: ....A tímto Božím domem jsme my, (kdo my? Ti, kterým Bůh zjevil kdo je Ježíš) a teď následuje podmínka která říká, že nějaké budoucí události můžou změnit fakt, který se stal v minulosti. Je to možné? Najdeš někde v Bibli místo, které by říkalo, že nějaké budoucí události změnili minulost?

Fakta Žid. 3,14: Vždyť máme účast na Kristu, (kdo my? Ti, kterým Bůh zjevil kdo je Ježíš) a teď následuje podmínka která říká, že nějaké budoucí události můžou změnit fakt, který se stal v minulosti.

Kdysi jsem četl návod jak číst Bibli, a jeden bratr tehdy napsal: Vyhledejte si v Novém Zákoně všechna biblická fakta a zaslíbení. Fakta jsou to, o čem Bůh skrze inspirované pisatelé biblických knih sdělil, že to učinil On a nic se na tom nezmění. A nám nezbývá nic jiného, než tato fakta přijmout vírou. Zaslíbení je to, o čem Bůh řekl, že je to podmíněno splněním nějakých podmínek.
Ve výše uvedených dvou verších je směs Biblických faktů a fiktivních zaslíbení. Co to jsou fiktivní zaslíbení? Jak nejznámější příklad bych uvedl 3 Mojžíšová 18,5: ...Člověk ten, kterýž by je činil, živ bude v nich.
A z výkladů jak několika míst starého zákona, tak nového zákona víme, že ani jeden člověk nebyl a nebude schopen nikdy dodržet všechna ustanovení Zákona. Zákon byl dán proto, aby každý člověk se ukázal jako hříšník.
A tak by se dalo pokračovat dále.

Pokud ti tyto příklady neprospějí k pochopení (Pán ti nabízí milost, ale je na tobě, zda ji přijmeš), tak těžko přijmeš i další má vysvětlení.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 16. říjen 2012 @ 22:16:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Nejsem sice Bylina, ale zkusím  jako Berienští zkoumat Písma a uvažovat o biblických faktech:


Fakta verše Žid. 3,6: ....A tímto Božím domem jsme my , pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději.  (kdo my? Ti, kterým Bůh zjevil kdo je Ježíš) a teď následuje podmínka která říká, že nějaké budoucí události můžou změnit fakt, který se stal v minulosti. Je to možné? Najdeš někde v Bibli místo, které by říkalo, že nějaké budoucí události změnili minulost?

Fakta Žid. 3,14: Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce. (kdo my? Ti, kterým Bůh zjevil kdo je Ježíš) a teď následuje podmínka která říká, že nějaké budoucí události můžou změnit fakt, který se stal v minulosti.


Je zde podmínka která říká, že nějaké budoucí události můžou změnit fakt, který se stal v minulosti. Je to možné? Najdeš někde v Bibli místo, které by říkalo, že nějaké budoucí události změnili minulost?
Ne! Není to možné! Takže z toho vyplývá, že ta podmínka je blbost, nemůže změnit minulost.
Z toho dále vyplývá, že autor epištoly Židům byl asi pomýlený či nesvéprávný .  Prostě co napsal, není pravda.  Jako správný berenský nebudu věřit takovému apoštolovi.


Závěr:
Pravdu má Gooding a leonet,    apoštol lže.


Pán (pan leonet?)  mi nabízel milost k těmto zkoumáním a úvahám, tak jsem ji využil :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 16. říjen 2012 @ 22:36:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zapoměl jsi jako mnoho dnešních "učitelů" v církvích nejdříve učinit výklad. Komu psal pisatel listu židům? Skutky apoštolů 2,40  a 4,4, jsou to čísla 3 a 5 tisíc. Takže jsou dvě možnosti 5 nebo až 8 tisíc lidí uvěřilo na dvě kázaní apoštola Petra. Myslíš si, že skutečně byli všichni v ten den znovuzrození? (svého času tady kázal nějaký uzdravovatel z austrálie a i na jeho kázání uvěřili mnozí, ale po čase jich dost odpadlo) Tak to nejspíš bylo i tehdy, mnozí s těch tisíců uvěřivších možná uvěřiili jen pod působením davové psychozy. A když se zamyslíš nad listem Židům, zjistíš, že pisatel psal těmto židům, o kterých na základě svědectví jiných bratří slyšel, že mnozí se chovají jinak, než by měli jako křesťané. A když se podíváš na ten první verš: ....A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději. Lze ho rozdělit na dvě části,
A tímto Božím domem jsme my, (ti, kteří nebyli zasaženi davovou psychozou, ale Duchem Božím) a další část pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději. To je pro ty, kteří byli zasaženi pouze davovou psychozou.
Proto jsem psal Bylinovi o "správném rozdělování slova Božího".

Jenže toto jsem ti už psal tolikrát, že psát ti to znovu už nemá význam. Neboť jsi kvůli svým předsudkům vylil s vodou i dítě z vaničky.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 16. říjen 2012 @ 22:49:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

No krása leonete! Asi se zapíšu k tobě do školy :-)

A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději.

Já bych to "správné rozdělování slova Božího" udělal ale na více části. V této fázi na 3:

A tímto Božím domem jsme my, (ti, kteří nebyli zasaženi davovou psychozou, ale Duchem Božím) a další část pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději. To je pro ty, kteří byli zasaženi pouze davovou psychozou. Ztoho část "zachováme smělou jistotu" se týká evangelia milosti, věčného spasení, a část "a radostnou naději." se týká Evangelia Království (1000 letého) ze skutků, kde nikdy nevíme, jestli jich je dost - proto naděje.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 16. říjen 2012 @ 23:03:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak vidíš, také ti jde, když chceš.

A kdyby jsi nevěděl, tak aoutoři novozákonních listů psali vždy všem skupinám věřících, (nemluvňatům, dětem, mládencům a otcům) najednou a dohromady, bez rozlišení kdy, komu a co patří. Jen někteří to rozlišili a pouze na málo místech. A tam, kde to nerozlišili, by si měl každý to rozlišení učinit sám. Ale to už zacházím dál, než je zdrávo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Středa, 17. říjen 2012 @ 09:31:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dál než je zdrávo, zacházíš už dávno. Už když si uvěřil těm bludům, které tady roky prezentuješ. Ale jsi šikovný. Už si dokázal získat některé učedníky. Zvláště v aroganci a vysokém o sobě smýšlení tě dohánějí. Jen ta logika vám nějak nejde. Potvrzuje to ten Tvůj výklad veršů. Sám píšeš, že těch výkladů je víc. Můžeš mi říct proč bych měl věřit zrovna tomu Tvému? Dal Ti snad Bůh na čelo nálepku NEOMYLNÝ ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Středa, 17. říjen 2012 @ 16:15:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toto jsi četl, nebo to ignoruješ?
Tak dobře, rozhodl jsem se ti vyhovět pouze ve dvou příkladech, neboť jsou zcela jedinečné k rozpoznání zda jsi ochoten jako Berienští zkoumat Písma a uvažovat o biblických faktech.

Žid 3,6 Kristus však jako Syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději.  - je možné si nezachovat do konce smělou jistotu a neději? Nebo se zde hovoří jen o hypotetické možnosti, která stejně nemůže nastat? Anebo "nebýt Božím domem" nic až tak zásadního neznamená?

Žid.3,14  Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce. Je řečeno: ‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru!‘ - opět: je snad možné své počáteční předsevzetí nezachovat pevně až do konce? Kdyby nebylo, proč se o tom píše? Anebo přijít o účast na Kristu není nic tak důležitého, netýká se to spasení?

Tyto dva příklady jsem okopíroval z rosmanova příspěvku. O těchto dvou místech jsem tady psal již nejméně třikrát a i když znám více výkladů, přikláním se k tomuto: (lze ho nalézt v knize Nepohnutelné královstvo od Davida Goodinga)

Fakta verše Žid. 3,6: ....A tímto Božím domem jsme my, (kdo my? Ti, kterým Bůh zjevil kdo je Ježíš) a teď následuje podmínka která říká, že nějaké budoucí události můžou změnit fakt, který se stal v minulosti. Je to možné? Najdeš někde v Bibli místo, které by říkalo, že nějaké budoucí události změnili minulost?

Fakta Žid. 3,14: Vždyť máme účast na Kristu, (kdo my? Ti, kterým Bůh zjevil kdo je Ježíš) a teď následuje podmínka která říká, že nějaké budoucí události můžou změnit fakt, který se stal v minulosti.

Kdysi jsem četl návod jak číst Bibli, a jeden bratr tehdy napsal: Vyhledejte si v Novém Zákoně všechna biblická fakta a zaslíbení. Fakta jsou to, o čem Bůh skrze inspirované pisatelé biblických knih sdělil, že to učinil On a nic se na tom nezmění. A nám nezbývá nic jiného, než tato fakta přijmout vírou. Zaslíbení je to, o čem Bůh řekl, že je to podmíněno splněním nějakých podmínek.
Ve výše uvedených dvou verších je směs Biblických faktů a fiktivních zaslíbení. Co to jsou fiktivní zaslíbení? Jak nejznámější příklad bych uvedl 3 Mojžíšová 18,5: ...Člověk ten, kterýž by je činil, živ bude v nich.
A z výkladů jak několika míst starého zákona, tak nového zákona víme, že ani jeden člověk nebyl a nebude schopen nikdy dodržet všechna ustanovení Zákona. Zákon byl dán proto, aby každý člověk se ukázal jako hříšník.
A tak by se dalo pokračovat dále.

Pokud ti tyto příklady neprospějí k pochopení (Pán ti nabízí milost, ale je na tobě, zda ji přijmeš), tak těžko přijmeš i další má vysvětlení.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 17. říjen 2012 @ 21:10:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ono mi šlo kdysi ve škole naučit se i odříkat principy marxistické filosofie a vědeckého komunismu.


Autoři novozákonních listů psali vždy všem skupinám věřících, (nemluvňatům, dětem, mládencům a otcům) najednou a dohromady, bez rozlišení kdy, komu a co patří. Jen někteří to rozlišili a pouze na málo místech. A tam, kde to nerozlišili, by si měl každý to rozlišení učinit sám. Ale to už zacházím dál, než je zdrávo.

Já jsem naopak přesvědčen, že tam, kde to autoři listů nerozlišili, neměl by ani nikdo toto inženýrství, toto rozlíšení sám dělat. Protože to už zachází dál, než je zdrávo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Středa, 17. říjen 2012 @ 21:52:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak pro koho! 

Židům 5,11: O něm máme mnoho co říci a je to obtížné slovy vysvětlit, protože jste se stali linýmí ke slyšení. Neboť ačkoliv jste tou dobou měli být učiteli, opět potřebujete, aby vás někdo učil počáteční základy Božích výroků. Stáli jste se těmi, kteří potřebují mléko, a ne hutný pokrm. Neboť každý, kdo potřebuje mléko, je nezkušený ve slově zpravedlnosti, protože je ještě nemluvně. Pro dokonalé je však tuhý pokrm, pro ty, kdo mají smysly návykem vycvičeny k rozsuzování dobrého a zlého. Proto opusťme počáteční učení o Kristu a nesme se k zralosti; neklaďme znovu základy z pokání z mrtvých skutků a z víry v Boha, z učení o křtech, o vzkládání rukou, o vzkříšení mrtvých a o soudu věčném.

Víš o čem tady autor píše Židům? A proč? A co to znamená? Už jsi to někdy četl a přemýšlel o tom? Zkus to vyložit!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 17. říjen 2012 @ 22:07:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

To opravdu vypadá, že jsem u tebe ve škole :-)

Ale ještě jsem se nepřihlásil :-)

Nevím, proč bych to měl vykládat. Na tom není co vykládat.
Jestli se domníváš, že to tvé biblické inženýrství je nesením se ke zralosti, tak já ti to neberu.  Ale nemyslím si to, že je to ten tuhý pokrm, o kterém mluví apoštol.
Ani nesdílím s tebou tvůj pocit, že jsi ten dokonalý, mající smysly návykem vycvičeny k rozsuzování dobrého a zlého, a tudíž pojídajícího (a vytvářejícího) tuhý pokrm.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Středa, 17. říjen 2012 @ 22:16:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pocit? O čem to mluvíš? Boží slovo nejsou pocity.
Jinak ses celkem trefil, na tom není co vykládat, je to zcela jasné i pro ignoranty. Jen neumíš přiznat, že nedokážeš vysvětlit co pisatel myslel těmi sedmi body ze 6 kap. 1 až 3 verš. Nejspíš se jím vyhýbáš, aby jsi nepřišel o vše, co jsi zatím přijal. Pak by ti také nemuselo nic zůstat, že?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 17. říjen 2012 @ 22:21:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

:-)))     Leonete leonete, prosím tě, prober se už.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota B (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Středa, 17. říjen 2012 @ 22:25:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já? Tak vysvětli co to znamená "opusťme počáteční učení o Kristu", nebo "neklaďme znovu základy z pokání z mrtvých skutků", nebo "z víry v Boha", nebo o "vzkříšení a o soudu". atd. Když to opustíš, co ti zůstane?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 20:09:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Pocit? O čem to mluvíš? Boží slovo nejsou pocity.


Aha. Takže ty jsi vyčetl v Božím slovu, že jsi dokonalý. Obdivuji, jak dobře umíš číst. Ne každý to tak dovede. No když to Boží slovo říká, že jsi dokonalý, a to co tu prezentuješ je ten hutný pokrm, tak to tak asi musí být :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota B (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 20:13:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dočkám se tvé odpovědi, anebo se budeš kroutit jako had?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jisto (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 20:39:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Pokud budeš mluvit způsobem jak to děláš, odpovědi se nedočkáš.  Nezlob se.  Nejsem u výslechu.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: J (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 21:29:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dělám to přece úplně stejně jako ty. Také se takto ptal a stěžoval si, že ti neodpovídám. Aspoň víš jaké to je.

Po pravdě, ani jsem od tebe neočekávál, že by jsi na mou otázku odpověděl. Jen jsem chtěl i dalším ukázet, jak jednáš. Neboť co tupíš u druhých, sám činíš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 19. říjen 2012 @ 13:48:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

A tímto Božím domem jsme my, (ti, kteří nebyli zasaženi davovou psychozou, ale Duchem Božím) a další část pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději. To je pro ty, kteří byli zasaženi pouze davovou psychozou.
Proto jsem psal Bylinovi o "správném rozdělování slova Božího".
Proti tomuto "správnému rozdělování slova Božího"  mám tuto výhradu:

Jedná se o souvětí podřadné - jedna věta hlavní, druhá vedlejší podmínková (tuším).
V obou větách je stejný podmět - MY.    I apoštol Pavel se do těch MY započítává.

Takže ti MY nemohou být zasaženi Duchem Božím a zároveň zasaženi pouze dávovou psychózou.
Apoštol Pavel nebyl zasažen pouze dávovou psychózou.
Skutky apoštolů 2,40  a 4,4, jsou to čísla 3 a 5 tisíc. Takže jsou dvě možnosti 5 nebo až 8 tisíc lidí uvěřilo na dvě kázaní apoštola Petra. Myslíš si, že skutečně byli všichni v ten den znovuzrození? (svého času tady kázal nějaký uzdravovatel z austrálie a i na jeho kázání uvěřili mnozí, ale po čase jich dost odpadlo) Tak to nejspíš bylo i tehdy, mnozí s těch tisíců uvěřivších možná uvěřiili jen pod působením davové psychozy.


Tyto domněnky nejsou ničím podloženy. Naopak popis situace na počátku ve Skutcích hovoří o zhola něčem jiném.

 • Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí.
 • 42Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.
 • 43Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení.
 • 44Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 17. říjen 2012 @ 08:13:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Fakta verše Žid. 3,6: ....A tímto Božím domem jsme my , pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději. 
Fakta Žid. 3,14: Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce.


  Ahoj Rosmano.

  Zajímalo by mne: Zachoval sis smělou jistotu, radostnou naději a své počáteční předsevzetí od začátku alespoň až doteď?

  Pokud ano, tak tě obdivuju, splnil jsi podmínky.

  Pokud ne, tak jsi nesplnil jasné podmínky písma. Co se pak dělo, poté, co jsi nezachoval co bylo v podmínkách určeno? Už to máš blbé, nezachoval sis smělou jistotu, radostnou naději a své počáteční předsevzetí a tím pádem už nejsi Boží dům a nemáš účast na Kristu? Nebo se poté, co jsi nezachoval co je psáno jako podmínka, stalo něco, co narušilo "podmínky" a "nároky" a jsi stále ještě Boží dům a máš stále účast na Kristu?

  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Středa, 17. říjen 2012 @ 09:48:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevím jak Rosmano, ale já jsem si smělou jistotu a radostnou naději zachoval až do teď a to i díky tomuto napomenutí a dalších jemu podobných, z kterých mají Leonet a Ferro depresi dokud si je vykonstruovanými a složitými způsoby nepředělají do podoby takové, která by jim nezpůsobovala deprese. Pokud někdo nesnese určitá místa písma a nedovede se snimi a jejich podmínkami vyrovnat, pak jejich význam musí překroutit a nebo je ignorovat. Tím se ovšem dostává na rovinu bludu. Přizpůsobuje si Boha a jeho vůli do své podoby.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 10:12:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud někdo nesnese určitá místa písma a nedovede se snimi a jejich podmínkami vyrovnat, pak jejich význam musí překroutit a nebo je ignorovat. Tím se ovšem dostává na rovinu bludu. Přizpůsobuje si Boha a jeho vůli do své podoby.

Takže Karle nevěřit Bohu že nás spasil, znamená přizpůsobit si Boha a Jeho vůli do Jeho podoby?

Něco jako ty Bože jsi mne spasil, ale já nevím, zda to spasení bude potvrzeno mými skutky, které ty nemůžeš ovlivnit?
Ne, nebude potvrzeno mými skutky, ale Jeho skutky, které mi připravil!

Copak tvůj nový život, darovaný Jím, je něco jako záchrana umírajícího na dobu, než spáchá sebevraždu z bezvýchodnosti nového života, protože v něm nevidí nic., co by jej povzbudilo dále žít?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 14:02:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku, proč si stále domýšlíš to, co já neříkám a ani si to nemyslím? Proč mluvíš za mne? Pokud ńechápeš něco jak to myslím, proč se radši nezeptáš? Takhle to vypadá, že chceš zlikvidovat víru každého, který si dovolí mít jiný názor než Ty.
Dej mi vědět až Tě přejde ta zaujatost a předsudky a pak si o těch věcech můžem v klidu popovídat. Pán s Tebou.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: twig v Pátek, 19. říjen 2012 @ 00:00:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milovaný v Kristu, nič ti to nepripomína? Je napísané, že čo človek seje, to aj žne.. a niekedy to prichádza okamžite - z Božej milosti. Lebo náš Boh je úžasný a verný, milujúci Otec a spravodlivý Kráľ. Umenšujme sa, nech On rastie!! Pán s Tebou! Nepodozrievajme sa vzájomne a snažme sa jeden druhého chápať. V láske Kristovej..


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 19. říjen 2012 @ 09:40:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Twig, máš pravdu. Nechal jsem se strhnout atmosférou tady na granu. Také jsem se snažil domyslet si, co se mi snažíš říct, protože jsem se v tom, co jsi mi psala nevyznal. Místo abych se Tě přímo zeptal, reagoval jsem na základě mých dohadů. Moc se Ti omlouvám. Jednou snad pochopím, co jsi mi vlastně chtěla říct. Třeba mi trochu pomůžeš :) .


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 19. říjen 2012 @ 19:17:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tedˇ mě napadlo, vzhledem k tomu, že to tu dělaj - čili sejou, skoro všichni, včetně Tebe, asi mě má Bůh z Vás všech nejraději, když mi to dal hned sežrat. ;)))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: twig v Pátek, 19. říjen 2012 @ 19:18:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Posielam svätý bozk.. (Rim 16:20) a budem sa snažiť.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 17. říjen 2012 @ 20:54:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ahoj Toníku,


s určitými výkyvy, obdobími duchovní tmy či zmatků způsobené vlastní nebdělosti či útoky duchovních mocností díky Bohu a pro jeho milost zachoval.  Protože on mě zachoval a zachraňoval a zachovává a zachraňuje z všelijakých jám a dával mi a dává chtění i vykonání k duchovnímu boji .]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: twig v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 08:50:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ďakujem za toto svedectvo, rosmano. U mňa je to identické.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 20:27:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
U mě také. Chvála Pánu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 22:04:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  No, vidíš. A u mne je to stejné. Nezachoval jsem si smělou jistotu a radostnou naději až doteď, několikrát jsem jí ztratil. A byly chvíle, kdy jsem měl tak těžkou depresi, že sice zbývala naděje, ale do "radostné naděje" měla fakt hodně, hodně daleko. I to počáteční rozhodnutí jsem si nezachoval.

  Podle teologie "podmínek" a "nároků" jsem nesplnil "podmínku" a neměl bych tak "nárok".

  Ale Bůh mě zachránil. Když už umíralo všecho a ani ta poslední naděje nezbývala, zachránil mne. Když si na tu jednu chvíli před patnácti lety vzpomenu, tak bych řekl, že "počáteční rozhodnutí zachovalo mne" mnohem spíše, než že já jsem si zachoval nějaké rozhodnutí.

  Ani nevím, čím to bylo způsobeno. Jasně, mohl bych kde-co přičíst tomu, co se dělo, s duchovními mocnostmi mám až příliš blízkou zkušenost. Ale skoro si myslím, že mi Bůh chtěl ukázat, že mne fakt zachránil, že mne chtěl na dané situaci něco naučit. To, že i když člověk je nevěrný, tak Bůh zůstává věrný.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 22:07:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Rosmano.

  Špatně jsem si přečetl tvůj příspěvek, omlouvám se.

  Co to znamená "zachoval s určitými výkyvy a obdobími duchovní tmy"? Zachoval jsi v obdobích duchovní tmy radostnou naději a smělou jistotu? Když jsi neměl výkyvy, tak zachoval a když jsi měl výkyvy, tak nezachoval?

  Nebo jednoduše: "Zachoval" a tečka?

  Díky za odpovědi.
  Toník
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 22:17:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Zachoval jsi v obdobích duchovní tmy radostnou naději a smělou jistotu?


Ahoj Toníku,


ne, nezachoval, satan mě přechodně o ni obral.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 22:28:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Díky.

  Tak jsem si tvůj příspěvek špatně přečetl, ale dobře pochopil ;-)

  Máme tedy stejnou zkušenost, jestli ti rozumím dobře: I když jsme nesplnili podmínku, stejně se na podmínkách a jejich výsledcích něco zvrtlo a Bůh zase zasáhnul.

  Tak tomu i rozumím dnes.

  Na začátku víry jsem měl postoj: "Bůh se mi ztratil, Já jsem hledal Boha, Bůh se mi dal poznat, já uvěřil, já jsem přijal Ježíše". Dnes, po letech, díky zkušenostem i díky diskuzi zde mi dochází, že tak jednoduché a přímočaré to nebylo. Jako první mi došlo, že Bůh se mi neztratil, ale že to bylo naopak. Ale nejsem teď kalvinista, mám na to trochu jiný pohled a ověřuju si ho.

  Toník

 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 22:44:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj, jen jednu poznámku na základě i mých prožitků. 

Jako první mi došlo, že Bůh se mi neztratil, ale že to bylo naopak. 


A tak to je vždy, Bůh se nemění, ale my si myslíme, že ano. Změníme se my a ztrácíme pocit jeho přítomnosti, ale proč? Protože si myslíme, že když ten pocit máme, tak si ho udržíme tím, že se mu budeme chtít líbit. "Nepožádáš". A je problém. Podobně Galatští, uvěřili některým bratřím ze židů, kteří tvrdili, že teď se musí z vděčnosti nechat obřezat aby se líbili Bohu. A Pavel jím zcela správně napsal: Budete ale od této chvíle muset žít podle Zákona a milost Boží vám nijak neprospěje. Stejně podobně, jak se někdo i dnes snaží zalíbit Bohu tím, že pro udržení pocitu Boží přítomností, začne plnit takzvaná různé křesťanské pravidla. (že nikomu nevadí, že každá denominace má jiná pravidla). A ejhle, pocit Boží přítomností mizí.

A teď babo raď.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 22:48:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Myslíš leonete, že nemáme chtít se jemu líbit?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 23:38:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.Žijte proto jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda;
zkoumejte, co se líbí Pánu.


Proto i my, ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha, a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti; a budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota B (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 23:44:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Líbit Bohu se může člověk podle zákona a podle Ducha. Co asi měl apoštol na mysli?                                                                                   


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jisto (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 23:54:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Já jen, že v tom úvodu říkáš toto: Protože si myslíme, že když ten pocit máme, tak si ho udržíme tím, že se mu budeme chtít líbit.


Neříkáš:  Protože si myslíme, že když ten pocit máme, tak si ho udržíme tím, že se mu budeme chtít líbit podle zákona.


Škoda, že se nevyjadřuješ jednoznačně a přesně.  
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: J (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 19. říjen 2012 @ 00:07:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Čili spíš otázka je, ne co měl apoštol na mysli, ale co jsi měl ty na mysli, když jsi psal: Protože si myslíme, že když ten pocit máme, tak si ho udržíme tím, že se mu budeme chtít líbit.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 19. říjen 2012 @ 20:59:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj,
už bys měl pochopit podle všech indícií co jsem měl na mysli.
Apoštolové "neznámo proč" nedotahovali věci až do konce. Vždy nechávali prostor pro "míru víry" a zjevení DUCHA Božího.
Můžeš sice mít výhrady, ale to je tak všechno.
"Následujte mě", zní výzva jak pána, tak i apoštolů.
Uvědomuješ si problém, který zpravidla vzniká mezi námi? Ty cheš úplnou odpověď, a já vím, že ti ji nemůžu dát. Překročil bych hranicvi, kterou ctili i apoštolové.
Můžu naznačit, ale nemůžu vyložit do všech podrobností.

Proto vždy píšu, pouze osobně.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 20. říjen 2012 @ 09:25:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

No, beru na vědomí.

Je to na tobě, jestli chceš být tajemný jako hrad v Karpatech. 

Jestli se ti líbí anebo ti zakazuje Duch Boží být nejednoznačný a nečitelný.   Co tím sleduješ či jaké výhody v tom spatřuješ nevím.Ty jakoby "biblické" argumenty proč to děláš se mi moc nezdají. Právě naopak Písmo říká:

A kdyby polnice vydala nejasný zvuk, kdo by se chystal k boji?
Tak i vy: Jestliže jazykem nevydáte jasné slovo, jak se pozná, co bylo řečeno? Neboť budete mluvit do větru.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 21. říjen 2012 @ 12:02:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A to přitom stačí číst a uvažovat. Nikdy sis nevšimnul, že mnoho věcí je nejednosznačných? Jeden napíše něco a druhý to jakoby napíše opačně? O čem to vypovídá? Že velká část poznání je nedotažena a je vždy dávan prostor pro "míru víry" a zjevení Ducha svatého pro každého "osobně". Samozřejmě jsou společné a pro spasení významné věci zjevené jasně a srozumitelně. Ale kdo chce jít dál, zjišťuje že tady je prostor větší, než by chtěl pouze člověk.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 21. říjen 2012 @ 12:15:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ať tak či onak, vyjádření:

"Změníme se my a ztrácíme pocit jeho přítomnosti, ale proč? Protože si myslíme, že když ten pocit máme, tak si ho udržíme tím, že se mu budeme chtít líbit."

je špatně. 
Máme se usilovat jemu líbit.  Pokud ne, je nám to jedno, není nic divného, že pocit jeho přítomnosti ztracíme.


Tedy: Neztracíme pocit jeho přítomnosti, protože se mu chceme líbit, ale ztracíme pocit jeho přítomnosti, protože se mu nechceme líbit, je nám to jedno, jestli se mu líbíme či ne.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 21. říjen 2012 @ 13:18:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč teď píšeš zase o tomhle a proč má slova neříkáš všechna? Proč se tím, že něco vynecháváš snažiš vytvořit jiný dojem?

Část diskuse, kterou cituješ má přece i vysvětlení. "Líbit se lze Bohu buď tělesně, nebo duchovně." A pokud vím, tak jsem to rozlíšil.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 21. říjen 2012 @ 14:23:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

No to jsou jen důsledky toho "nedotahování věci až do konce", které považuješ za tak úžasné. ( jak píšeš - apoštolové také vždy nechávali prostor pro "míru víry" a zjevení DUCHA Božího. Můžeš sice mít výhrady, ale to je tak všechno. "Následujte mě", zní výzva jak pána, tak i apoštolů.)

To doplnění jsi sem dal až jsem se tě na to víckrát doptal a uvedl biblické citáty.


Už v tom tvém prvním vyjádření jsi popravdě naznačil, co tím "líbením se" myslíš, ovšem u tebe člověk skoro nikdy neví.

Podobně Galatští, uvěřili některým bratřím ze židů, kteří tvrdili, že teď se musí z vděčnosti nechat obřezat aby se líbili Bohu. A Pavel jím zcela správně napsal: Budete ale od této chvíle muset žít podle Zákona a milost Boží vám nijak neprospěje.  - No, dobře víme o co jde.Stejně podobně, jak se někdo i dnes snaží zalíbit Bohu tím, že pro udržení pocitu Boží přítomností, začne plnit takzvaná různé křesťanské pravidla. (že nikomu nevadí, že každá denominace má jiná pravidla)

To je otázka, co tím máš na mysli.  Samo "zalíbit" je už někde jinde než "budeme se mu chtít líbit".
A co myslíš pod pojmem "křesťanská pravidla" , to je také rébus.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 21. říjen 2012 @ 17:25:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jaký je rozdíl mezi Zákonem - Desaterem a principem proč byl dán, a zákonem novým, jak ho prezentují mnozí křesťané a principem proč je dán?
Princip proč je dám Zákon morální obecně je stejný, jak píše apoštol Pavel. Zákon je vychovatelem ke Kristu. Skutečně si myslíš, že tento princip platí pouze v případě Desatera a neplatí v případě Nového Zákona? Vždyť Zákon - Desatero byl skrze Kázání na hoře pouze rozpracovan Pánem Ježíšem od vnějšího hlediska do větší hloubky, na úroveň vnitřní duševní. Příklad který Pán použil je tento, Matouš 5,21: Nezabiješ a Pán řekl: ..kdo by se hněval na svého bratra bez příčiny, propadne soudu.
Verš 27: Nezcizoložíš;  Pán řekl: Nebudeš hledět chtivě.
Já to chápu tak, že to co bylo v době starého zákona na te tělesné urovni, ještě zpřísnil, když zdůraznil vnitřní příčiny. Jinde přece řekl: Umyváte mísy z vnějšku, a kašlete na vnitřek. A tak podobně. Nebo třeba, obilujete hroby zvenčí a mrtvé kosti uvnitř vám nevadí. Tak rozumím slovům Pána Ježíše, to co se jako desatero v jeho době ukázalo jako málo účinné pro svůj účel, přišel ještě zpřísnit, aby se význam Zákona jako vychovatele ke Kristu ještě zvýšil a měl tak větší účinnost.
Jsou denominace, co Kázání na hoře zapracovali do svých pravidel, jiné zase učí takzvané učení od listu Římanům za jediné závazné pro křesťany, atd. Ale pokud se nepletu, jediné závazné od apoštolů je to, co je obsaženo v 15 kapitole skutků. Smilstvo, krev a maso obětované modlám. Skutky 15,28.
Ještě takhle, co denominace, to jiná pravidla, Proč?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 21. říjen 2012 @ 17:32:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Čili jestli ti správně rozumím, zachovávat Ježíšova slova je zákonictví (prohloubené).

Já to chápu tak:

 • On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa.
 • 3Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání.
 • 4Kdo říká: ‚Poznal jsem ho,‘ a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy.
 • 5Kdo však zachovává jeho slovo, vpravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v něm jsme.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Neděle, 21. říjen 2012 @ 18:37:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leonete, Ježíš přece říká, že nepřišel zákon zrušit, ale naplnit a tím prohloubením učedníkům dal jasně najevo, že bez Boží pomoci nejsou schopni požadavky zákona naplnit. Proto nám ve svém smilování díky oběti J.K. dal Bůh svého Ducha, aby chodíce v něm - v jeho síle a lásce, hřích přemáhali a zákon naplňovali. Myslím si, že je veliký omyl myslet si, že když Ježíš za nás zákon naplnil, že se nás morální přikázání zákona netýkají. Vždyť Pavel jasně říká, že láska je naplnění zákona. My sice nejsme spaseni dodržováním zákona, nýbrž Boží milostí, ale to neznamená, že teď už si můžeme dělat co chcem. Vždyť, když chodíme v Kristu - v Duchu - neseme ovoce Ducha a ovoce Ducha je mimo jiné láska, která se dá popsat právě přikázáními zákona. Ta přikázání jsou pro naši duši směrovkou k Duchu. Tóra znamená ukazatel, směrovník.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 21. říjen 2012 @ 20:10:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Až nám tady vysvětlíš, co to slovo "naplnit" znamená podle tebe a co znamená skutečně, tak se můžeme bavit o detailech.

Například slovník synoným říká "uskutečnit", nebo "zrealizovat", nebo "dostat závazku". Což by se mohlo chápat jako že přišel Zákon uskutečnit, zrealizovat nebo naplnit požadavek Zákona. Jestli byly požadavky Zákona splněny, uskutečněny, naplněny, zrealizovány, dílem Ježíše Krista na Golgotě, může ještě Zákon požadovat něco po někom, kdo je Božím rozhodnutím a činem ztotožněn s Kristem?

Uvažuj  nad tím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Neděle, 21. říjen 2012 @ 20:23:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím Leonete, že spíš by jsi měl Ty uvažovat nad tím, co jsem napsal a zkusit pochopit co tím myslím. Pak bys nemusel být automaticky v opozici. S Tebou se nedá normálně diskutovat, protože trpíš chorobnou představou, že jen ty všechno správně chápeš a vysvětluješ. Myslím, že nejsem sám, kdo to tady vidí. Až se tedy této představy zbavíš a přestaneš s tím neustálým poučováním, jako bys sežral Šalamouna, pak se můžeme dál bavit o tom, kdo co jak vidí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 21. říjen 2012 @ 20:29:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takže místo uvažování nad tím, co jsem napsal, to zavrhuješ "kvůli" mě? Neboli stále stejný problém, nespňují tvé představy o tom jak se má chovat křesťan, a tak ať řeknu cokoliv, zavrhuješ to. Stál ses sám sobě soudcem. Několikrát jsem dokládal slovy Písma, že tvé představy jsou mírně řečeno svérané a ty místo, aby sis to ověřil, nic nepřijímáš. Samozřejmě že máš právo se takto rozhodnout, ale jsi připraven nést důsledky?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 21. říjen 2012 @ 20:38:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Leonete, nezlob se, ale ty tvoje kecy už přesahují všechny možné hranice.

Za to, že někdo nepřijímá tvoje mírně řečeno svérazné úvahy vyhrožuješ soudem?    Čím soudem prosím tě?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 21. říjen 2012 @ 20:40:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nauč se číst a pak reaguj, čím Bylinovi vyhrožuji?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 21. říjen 2012 @ 21:08:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Raději ty si čti po sobě co píšeš.

To je co asi:

... a tak ať řeknu cokoliv, zavrhuješ to. Stál ses sám sobě soudcem.
...místo, aby sis to ověřil, nic nepřijímáš. Samozřejmě že máš právo se takto rozhodnout, ale jsi připraven nést důsledky?

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 21. říjen 2012 @ 21:19:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děláš ze mně blbce? Anebo zase úmyslně překrucuješ má slova? Kterými slovy jsem odsoudil Bylinu?

Víš ty vůbec co to znamená někoho odsoudit? A jak se to dělá?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 21. říjen 2012 @ 20:59:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
leonete,

co myslíš, když tu sdílíš svá poznání, zjevení, učení, je důležitý způsob, jakým to děláš a jak potom reaguješ na ty, kdo tě čtou nebo na způsobu podání a jednání a dalšími uživateli GS nezáleží. Dovedeš si představit Pána Ježíše, který všechno věděl, přišel zjevit lidem Otce - Boha mluvíce Jeho Slovo a konajíce Otcovy skutky, že by se choval k lidem a jednal s lidmi jako ty? Já vidím v evangeliích NZ něco jiného v Pánově chování k lidem a jednání s nimi.
Možná namítneš, že tam Pán nejednal s křesťany, protože ještě nebyli, že? Ale jednal tam s učedníky, kteří v Něho uvěřili a i když Mu často nerozuměli, poněvadž nebyli znovuzrození a Pán ještě nebyl vzkříšen, takže Duch nebyl dán a oni neměli Ducha Svatého v sobě ani na sobě, přesto můžeme vidět rozdíl v Jeho jednání ve srovnání s tvým. Nebo ne? Já ten rozdíl díky tomu, že Pána znám, vidím, a přichází mi k tomu otázka: Co si od takového jednání slibuješ? Čeho tím chceš dosáhnout? Je toto tvé počínání pro Pána a Jeho budování Jeho Církve přijatelné? A vede to vůbec k budování Církve coby Těla Kristova v lásce?

Odpovídat zde nemusíš, ale před Pánem bys měl. Vysvětlovat, obhajovat to nebo oponovat také nemusíš, neboť to nemám proti tobě ani tě kvůli tomu nesoudím, jen chci, aby ses nad tím před Pánem zamyslel. Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 21. říjen 2012 @ 21:45:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Matouš 10,1. ..dal jím pravomoc, nad...skutečně se domníváš, že mohli mít pravomoc bez Ducha? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 21. říjen 2012 @ 22:23:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nedomnívám, jen jsem řekl, že Duch byl u nich, ale ne v nich a na nich až po dalších 50 dnech. Pravomoc dostali učedníci od Krista a ta pravomoc spočívala v právu použít jméno Pána Ježíše - viz L 10:17.

J 14:16-17 A já požádám Otce a On vám dá jiného Zastánce, aby byl s vámi na věčnost - Ducha pravdy, Jejž svět nemůže přijmout, protože Ho nevidí ani nezná. Vy Jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude.

Ve vás bude: J 20:22 Po těchto slovech na dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha Svatého.“ 

A na učednících: Sk 1:8a ... přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, ...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 21. říjen 2012 @ 22:36:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Duch byl u nich." Takové slovní spojení slyším poprvé v životě, to je nějaká novinka?

Nebo: Pravomoc dostali učedníci od Krista a ta pravomoc spočívala v právu použít jméno Pána Ježíše - viz L 10:17.

Ty jsi dnes samé překvapení. A jak ti démoni o tom "právu" asi věděli?
Kdo to těm démonům řekl?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 21. říjen 2012 @ 22:51:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, překvapuješ spíše ty, leonete; myslel jsem, že Nový Zákon znáš, když jsi tu nedávno napsal: Od doby, kdy jsme se naučil Nový Zákon prakticky nazpaměť, ... 

Na druhou stranu vím, že existují lidé, kteří znají nazpaměť celou Bibli a nejsou znovuzrozeni a věřící.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 21. říjen 2012 @ 23:33:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A já myslel, že na rozdíl od jiných dáš odkaz a ne pouze prázdná slova.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 21. říjen 2012 @ 23:49:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslel jsi takovýto odkaz:

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 21. říjen 2012 @ 21:23:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) Nedomnívám, jen jsem řekl, že Duch byl u nich, ale ne v nich a na nich až po dalších 50 dnech. Pravomoc dostali učedníci od Krista a ta pravomoc spočívala v právu použít jméno Pána Ježíše - viz L 10:17.

J 14:16-17 A já požádám Otce a On vám dá jiného Zastánce, aby byl s vámi na věčnost - Ducha pravdy, Jejž svět nemůže přijmout, protože Ho nevidí ani nezná. Vy Jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude.

Ve vás bude: J 20:22 Po těchto slovech na dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha Svatého.“

A na učednících: Sk 1:8a ... přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, ...

nebo jaký?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 21. říjen 2012 @ 21:55:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jestli byly požadavky Zákona splněny, uskutečněny, naplněny, zrealizovány, dílem Ježíše Krista na Golgotě, může ještě Zákon požadovat něco po někom, kdo je Božím rozhodnutím a činem ztotožněn s Kristem?

Jestli byly požadavky Zákona splněny, uskutečněny, naplněny, zrealizovány, dílem Ježíše Krista na Golgotě, tento požadavek zákona nepřestává existovat, ale je naplněn v těch, kteří chodí podle Ducha

Neboť co bylo Zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu,
to učinil Bůh, když poslal svého Syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích odsoudil hřích v těle,
aby byl požadavek Zákona naplněn v nás, kteří nechodíme podle těla, ale podle Ducha.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 21. říjen 2012 @ 22:02:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Matouš 12,1:
 • 1V ten čas šel Ježíš v sobotu obilím. Jeho učedníci dostali hlad a začali mnout zrní z klasů a jíst.
 • 2Když to viděli farizeové, řekli mu: „Hle, tvoji učedníci dělají, co se nesmí dělat v sobotu!“
 • 3On však jim řekl: „Nečetli jste, co udělal David, když měl hlad, on i ti, kdo byli s ním?
 • 4Jak vešel do domu Božího a jedli posvátné chleby, ačkoli to nebylo dovoleno jemu ani těm, kdo ho provázeli, nýbrž jen kněžím?
 • 5A nečetli jste v Zákoně, že kněží službou v chrámě porušují sobotu, a přesto jsou bez viny?
 • 6Pravím vám, že zde je víc než chrám.
 • 7Kdybyste věděli, co znamená ‚milosrdenství chci, a ne oběť‘, neodsuzovali byste nevinné.

 • Farizeové odsoudili učedníky, že jednají podle těla a Pán řekl, že jednají podle Ducha.

  aby byl požadavek Zákona naplněn v nás, kteří nechodíme podle těla, ale podle Ducha. A podle čeho soudíš ty?
  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Neděle, 21. říjen 2012 @ 22:15:16 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Podle tvého bludu, že Ježíšovými slovy se nemusíme zatěžovat, je to prohloubené zákonictví.


  • On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa.
  • 3Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání.
  • 4Kdo říká: ‚Poznal jsem ho,‘ a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy.
  • 5Kdo však zachovává jeho slovo, vpravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v něm jsme.  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: leonet v Neděle, 21. říjen 2012 @ 22:30:00 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Opět překrucuješ. To určitě dělaš z lásky, že?  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Neděle, 21. říjen 2012 @ 23:04:51 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Nepřekrucuji. Mohu ti zde uvést tvé citáty.  Ten motiv, že
  přijímat vážně Ježíšovo slovo, plnit Ježíšovy požadavky, Ježíšova přikázání  je to stejné, jako být pod Zákonem, a tudíž je to přidávání něčeho k milosti,  
  že  Ježíš říkal ta slova jen proto, aby přivédl lidi k Milosti.  Jinak jsou k ničemu a není třeba se nimi zabývat.  Navíc ani nejsou určeny pro nás, či netýkají se věčného života.
  Novozákonní závazný požadavek je pouze "Smilstvo, krev a maso obětované modlám"
  tady prezentuješ v různých obměnách v mnoha článcích a příspěvcích,


  Ano, účelem Ježíšovch slov je přivést nás k Boží milosti.  Ale ne pak je odložit jako starou veteš, ale díky té přijaté milosti a poznání Pána je skrze jeho Ducha naplňovat. Přesně podle Janových slov:

  • On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa.
  • 3Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání.
  • 4Kdo říká: ‚Poznal jsem ho,‘ a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy.
  • 5Kdo však zachovává jeho slovo, vpravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v něm jsme.

  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: leonet v Neděle, 21. říjen 2012 @ 23:38:32 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Neslibuj, když nemíníš dodržet. Splácál jsi dohromady má různá slova z různých míst bez ohledu na souvislost a tomu říkáš argumentace. Proč se vůbec divím, vždyť jiného neděláš celou dobu.
  Ani nevíš, co měl autor slova na mysli a používáš pro své tvrzení. Naposledy, nevytrhuj něco ze souvislosti, když ty souvislosti neznáš.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Neděle, 21. říjen 2012 @ 23:57:42 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Ale nepovídej leonete.


  Vine se to jako laitmotiv téměř všemi tvými články, je to hlavní tvoje téma tady. To je také tvoje hlavní návnada, na kterou chytáš neutvrzené duše.

  Až budu mít čas, vypíšu ti některá tvá tvrzení v tomto ohledu  PS: Ani nevíš, co měl autor slova na mysli a používáš pro své tvrzení.

  Aha. Zapomněl jsem, že vědět co měl autor slova na mysli od toho jsi tady ty.  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: leonet v Neděle, 21. říjen 2012 @ 19:59:18 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Co konkrétně máš na mysli, když cituješ tato místa? O jaké přikázání se jedná, vyjmenuj je. Protože to je rozhodující. Na těchto místech nejsou konkrétně vyjmenovaná, které měl na mysli. Toto jsou právě ta místa, o kterých celou dobu píšu. Jsou neurčitá, jsou vyřčena obecně a každý si tady může dosadit co je libo, neboli co mu zjeví Duch Boží. Anebo co je schopná přijmout jeho víra. Jak několikrát psal Pavel, jeden může jíst a druhý ne. Záleží jak a čemu a komu věří.
  Když se totiž podíváš na souvislosti, kde se o těchto výrocích píše, je možné je vyložit různě. A v tom se právě lišíme, každý přijímá buď to, co mu bylo zjeveno Duchem, anebo pouze to, co je v té chvíli ochoten přijmout.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Neděle, 21. říjen 2012 @ 20:22:52 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Jedná se o všechna přikázání, která Ježíš řekl.  To místo je zcela určité.  Neumožňující libovolné spekulace. Nikdo si tam nemůže dosadit, co je libo.
  Jeho slovo, jeho přikázání, jsou jednoznačná.
  Viz:

  • Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. Byli tvoji a mně jsi je dal; a tvoje slovo zachovali.
  • 7Nyní poznali, že všecko, co jsi mi dal, je od tebe;
  • 8neboť slova, která jsi mi svěřil, dal jsem jim a oni je přijali. Vpravdě poznali, že jsem od tebe vyšel, a uvěřili, že ty jsi mě poslal.
  • 9Za ně prosím. Ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji;
  • 10a všecko mé je tvé, a co je tvé, je moje. V nich jsem oslaven.
  • 11Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my.
  • 12Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je v tvém jménu, které jsi mi dal; ochránil jsem je, takže žádný z nich nezahynul, kromě toho, který byl zavržen, aby se naplnilo Písmo.
  • 13Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě na světě, aby v sobě měli plnost mé radosti.
  • 14Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa.
  • 15Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.
  • 16Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa.
  • 17Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.
  • 18Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa.
  • 19Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli vpravdě posvěceni.
  • 20Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří;
  • 21aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: leonet v Neděle, 21. říjen 2012 @ 20:36:34 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ještě jednou, buď konkrétni, v tom textu jsou vyjmenována slova-přikázání, která měl Ježíš na mysli? Nejsou.

  8neboť slova, která jsi mi svěřil, dal jsem jim a oni je přijali.
  Zvláštní je, že tady neřekl "Neboť všechná slova, která jsi mi svěřil". Nikdo přece nepochybuje o tom, že ne všechno, co Ježíš řekl, bylo určeno učedníkům. Platí snad slova, řečena farizeům a zákoníkům, i pro učedníky? A takových příkladů je mnohém více.

  Máš docela svérazný způsob chápaní toho, co je určeno tobě a co bylo určeno jiným.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Neděle, 21. říjen 2012 @ 20:42:22 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Jen spekuluj dál. Nic jiného žel neumíš.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: leonet v Neděle, 21. říjen 2012 @ 20:54:44 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Jsi legrační a máš krátkou paměť. Když píšu obecně, vytýkáš mi to, když napíšu méně obecně a přiblížím se ke konkrétním odpovědím, říkáš tomu spekulace. Co vlastně chceš? Pravdu? Anebo takové odpovědi, které potom zneužiješ k mému obviňování? Co tě tady znám, činíš stále stejnou věc, ty nechceš pravdu, ty pouze chceš něco, z čeho by jsi potom mohl vytvořit argumenty pro své obviňování někoho, komu nerozumíš a tak sis potvrdil své pravdy, které jsi přijal.

  Neni to nic nového, s takovým způsobem uvažování se setkávám již desítky let. Proč si aspoň sám sobě poctivě nepřiznáš, že míry tvé víry není ochotná opustit přijaté a jít dál? Kéž bys byl aspoň sám k sobě upřímný, když už nejsi před Bohem.

  Ty nevíš, že Boží dobrota tě vede k pokání?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Neděle, 21. říjen 2012 @ 21:15:53 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Leonete, ty jsi už dál. Ale žel úplně vedle.  O to horší se bude vrátit.


  Tebe Boží dobrota k pokání nevede.   Pokání jsi už dávno opustil jako počáteční nauku. To co tu předvádíš ty svoje spekulace je ten pravý tuhý pokrm. Chudáci ti, co jej nepřijímají, co se o něj ochuzují. Stali se soudci sami sebe. A kdoví, jestli jsou schopni nést následky.


  Leonete, ty nevíš, že Boží dobrota tě vede k pokání a k opuštění bludů?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: leonet v Neděle, 21. říjen 2012 @ 21:29:22 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  PS. Líbit Bohu se lze pouze v Kristu. Rozumíš tomu?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Neděle, 21. říjen 2012 @ 21:33:16 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Líbit se Bohu a být v Kristu znamená přijímat jeho slovo a činit jeho přikázání, Ne opačně, jak tomu učíš, že je to zákonictví. Rozumíš tomu?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Pondělí, 22. říjen 2012 @ 09:10:59 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Leonete, prozraď nám: co je to být v Kristu?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: leonet v Pondělí, 22. říjen 2012 @ 16:07:31 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Nemůžu ti prozradit nic jiného, než co najdeš v Bibli.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Pondělí, 22. říjen 2012 @ 20:34:50 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Nezklamals. Jako vždy.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: leonet v Pondělí, 22. říjen 2012 @ 21:15:35 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Máš totiž jeden problém jako i jiní. Neptáš se proto, aby ses něco dozvěděl a poučil. Ptáš se proto, aby jsi "získal" munici a argumenty proti tomu, co ti můžu napsat. Pokud se podíváš poctivě na diskuse, které tady poslední dobou probíhají, tak několik jedinců tady klade otázky podobně jako i ty. Pouze za účelem, aby jste mě přistihli při něčem, co považujete za hřích. A mohli mě tak obvinit a znevážit v očích dalších. Když se podíváš do evangelii, najdeš tam několik podobných příběhů, kdy farizeové a zákonící kladli Pánu Ježíši podobné otázky pouze za jediným účelem.
  Nesnášeli ho toitž, protože je odhaloval jako pokrytce.
  A proto klesli až tak hluboko, že ho nejen chtěli zabít, ale i toho dosáhli.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Willy v Pondělí, 22. říjen 2012 @ 22:54:54 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A mohli mě tak obvinit a znevážit v očích dalších.

  Toho se bojíš? No, Pán Ježíš se toho nebál, proč ty ano - tedy jestli ano? Ty se považuješ za někoho, koho lze znevážit nebo za nic? Jestli to první, tak už jsi padl, jestli to druhé, pak ti nic skutečného nehrozí! Jestli tě tu někdo znevažuje, jsi to především ty sám - tím, co a hlavně jak píšeš.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Úterý, 23. říjen 2012 @ 13:45:11 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Leonete, budeš se divit, ale tu otázku myslel zcela vážně. Neustále tu mluvíš o tom být v Kristu, být pod milostí ....
  Tak mě zajímá co si pod těmi pojmy představuješ, abych mohl pochopit tvé uvažování.
  Jinak, nedávno jsi psal, že to jak chápeš a přijímáš milost, Ti dalo možnost se osvobodit od myšlení na sebe a věnovat se Pánu a druhým lidem. No Tvoje poslední reakce je toho pravým opakem. V ní mmyslíš jen na sebe a ještě se lituješ jak malej kluk a za všechno můžou jen Ti druzí. To, že se chováš kdruhým hnusně, to Tě zřejmě ani nenapadne, protože přece TY jsi v Kristu. Právě proto mě velmi zajímá, co si představuješ pod pojmem být v Kristu.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: leonet v Úterý, 23. říjen 2012 @ 15:52:33 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Hnusně? Nejspíš ani nevíš, co píšeš. Když mě tady mnozí nazývají různými nehezkými slovy, tak to dávají určitě najevo "svou" lásku, že?
  Otevři si www.biblenet.cz a do výhledavače si zadej "v Kristu" a tam najdeš tolik odkazů, že ti je rozhodně nebudu opisovat. Najdi si je sám.

  Leonete, budeš se divit, ale tu otázku myslel zcela vážně. Neustále tu mluvíš o tom být v Kristu, být pod milostí ....
  Tak mě zajímá co si pod těmi pojmy představuješ, abych mohl pochopit tvé uvažování.
   
  Takto se ptáš a já ti můžu pouze zopakovat co jsem už psal. Mi vůbec nezáleží na tom, aby jsi pochopil mé uvažování, pokud ti Pán nedá své zjevení, nic by ti to neprospělo.

  Kdo je v Kristu, je nové stvoření!


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Úterý, 23. říjen 2012 @ 17:38:04 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Nehezkými jmény Tě nazývají právě kvůli Tvému jednání s nimi. Jestli tohle, co tu předvádíš, znamená být v Kristu, tak já teda v takovémhle kristu být nechci a s z milosti Boží nebudu.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Úterý, 23. říjen 2012 @ 18:02:29 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Jedno ze slov, které Ježíš řekl učedníkům bylo, že falešné učitele - vlky v rouše beránčím - poznají podle ovoce. Jistě ne podle hrušek, nebo švestek, ale podle ovoce Ducha. Jakéže to je ovoce, jistě znáš, když znáš celou bibli na zpaměť. A to ovoce Ty zjevně neneseš.
  A protože beru Ježíšova slova vážně i když jsem pod milostí, odmítám zásadně tvé falešné učení o jakési falešné milosti, která nevede člověka ke změně smýšlení a chování. Říká-li někdo že přebývá v Kristu, musí žít tak jak žil on. Jistě víš kde je to napsáno.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: leonet v Úterý, 23. říjen 2012 @ 18:29:49 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  I udělal z provázku bič a všechny je vyhnal z chrámu i s ovcemi a dobytkem,....Kdo to udělal?

  Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k trestání, nápravě, ...

  Každá výchova se ovšem v tu chvíli nezdá být radostná, ale krušná...

  Ty, kteří hřeší, trestej přede všemi, aby i ti ostatní měli strach....

  Mluv tyto věci, napomínej a trestej ve vší přísnosti...

  Atd, jen hledej, abys ses poučil, naučil a ztichl, když hovoří Pán.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Úterý, 23. říjen 2012 @ 18:33:48 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Ty jsi Pán, leonete?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: leonet v Úterý, 23. říjen 2012 @ 20:10:43 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Nemluvte jeden proti druhému, bratři. Kdo mluví proti bratru nebo soudí bratra, mluví proti Zákonu a soudí Zákon. Jestliže však soudíš Zákon, nejsi činitelem Zákona, nýbrž soudcem.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Úterý, 23. říjen 2012 @ 20:32:45 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Problém je v tom, že duch, který skrze tebe učiteluje, není Duch svatý. Takže si nejsem jistý, jestli jsi můj bratr.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: leonet v Úterý, 23. říjen 2012 @ 20:48:22 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  1 Janův list 4,1-3. ??? Ty toto neznáš???


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Úterý, 23. říjen 2012 @ 19:35:26 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Leonete, tohle místo mi cituješ už podruhé. Je to jediné místo N.Z., které hovoří o tom, že Ježíš někoho potrestal z horlivosti pro Boží dům, za jeho znevažování. Jinak písmo vesměs svědčí o jeho milosrdenství. Ty používáš to místo jako výmluvu pro své jednání. Tím, že učíš falešné učení a svádíš za sebou neupevněné duše(většinou ženy) nejen znevažuješ Boží dům, ale přímo ho boříš. Takže jestli v pravý čas nebudeš činit pokání sám od sebe, může se Ti stát, že ten bič Ježíš použije na Tebe. Já pak jsem čist od Tvé krve, protože jsem Tě varoval.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: leonet v Úterý, 23. říjen 2012 @ 19:48:53 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Nápodobně, jsi bez výmluvy. Co bylo třeba, to jsi slyšel.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: twig v Úterý, 23. říjen 2012 @ 20:18:08 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Amen.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Pondělí, 22. říjen 2012 @ 22:15:48 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Ahoj Bylino,

  nediv se leonetovi. Myslím, že s tím učitelstvím se jedná u něho o nějakou nemoc či úchylku. Asi to bude třeba snášet.
  On je skálopevně přesvědčen, že všichni tady jsme jeho žáci. Někteří sice zlobiví a neuctiví, ale přesto.


  To je také jeho vyjádření:
  jedno
  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dobrá rada všem přátelům. (Skóre: 1)
  Vložil: JirkaB v Pondělí, 12. prosinec 2011 @ 21:36:35 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) Milý Leonete,
  Nejsi jediný zde na Granu, kdo nechce na uzavřené otázky odpovídat. Není nic skrytého, co by stejně nebylo jednou zjeveno. To je slovo, především pro jiného člověka, od kterého čekám také odpověď.
  Proč tak jednoduchou otázku: "Může člověk pod milostí dobrovolně hřešit" nazýváš špatně položenou?
  Pokud umíš odpovědět, tak prosím jasně odpověz ANO nebo NE. Není to slovo našeho Pána? Jelikož začínáš slovy, vždyť jsem to již odpověděl, tak nemůže být až tak špatně položená. Pokud na ni neumíš odpovědět, tak přemýšlej prosím, zda je již čas, aby jsi vyučoval. Jedna věc je sdílet se se svým dosaženým poznáním a jiná věc je přistupovat s autoritou učitele.
  Moje osobní odpověď je NE. Tak tomu dnes věřím.
  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dobrá rada všem přátelům. (Skóre: 1)
  Vložil: leonet v Pondělí, 12. prosinec 2011 @ 21:50:46 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu | Blog) Odkdy si žáci lustrují své učitele? To jsou mi věci, a to píšeš ty, který se nazýváš věřícím? Copak jsi nečetl co psal Pavel Timoteovi? 2 Tim. 4,3. Také chceš, aby jsem ti říkal jen to, co je ti příjemné?

  Na některé otázky není jednoduchá odpověď.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: twig v Pondělí, 22. říjen 2012 @ 22:51:42 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Celá diskusia je tu.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Úterý, 23. říjen 2012 @ 15:08:19 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Díky Twig. Celou jsem ji přečetl. Z ní a mnohých jiných je jasně vidět, že ta milost, kterou se Leonet neustále ohání, není vůbec ta skutečná Boží milost, která vede člověka ke změně smýšlení a chování. Jestli nevidíš jakým způsobem v Leonetovi ta jeho milost pracuje, jak se staví k druhým lidem, jak se vyhýbá přímým odpovědím na přímé otázky, jak zesměšňuje druhé, jak se neustále povyšuje.... Tak nerad, ale musím říci, že jsi se nechala zaslepit jeho falešným učením jenom proto, že Tě zastihlo v zoufalé situaci a místo živým Kristem, jsi se nechala osvobodit překroucenou pravdou. Co s člověkem dělá opravdová milost, je vidět třeba na apoštolu Pavlovi. Co s člověkem dělá falešná a laciná milost je vidět na Leonetovi.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: twig v Úterý, 23. říjen 2012 @ 19:46:32 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Viem, komu som uverila a človek to nebol - tvoje obavy sú preto v tomto smere zbytočné. Skúmaj sám seba radšej, či pevne stojíš v slobode, ktorou Kristus oslobodzuje, lebo tú majú niektorí za zásteru zlosti..

  Titus, kterýž se mnou byl, pohan byv, nebyl přinucen obřezati se, totiž pro podešlé falešné bratří, kteříž se byli vloudili k vyšpehování svobody naší, kterouž máme v Kristu Ježíši, aby nás v službu podrobili. Kterýmžto ani na chvilku neustoupili jsme a nepoddali se, aby pravda evangelium zůstala u vás. Od těch pak, kteříž se zdadí něco býti, nic mi není přidáno, ač jací jsou někdy byli, mně potom nic není, Bůhť osoby člověka nepřijímá; ti, pravím, kteříž se něco zdadí býti, nic mi nepřidali.
  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: leonet v Úterý, 23. říjen 2012 @ 20:45:24 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  2 Petrova 1,3: Jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti skrze poznání toho, který nás povolal vlaszní slávou a mocí. 


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Úterý, 23. říjen 2012 @ 21:07:49 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Amen.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: leonet v Úterý, 23. říjen 2012 @ 21:19:01 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Včetně Kristovy spravedlnosti. A mi to stačí, více nepotřebuji v tomto životě.

  Efezkým 1,3-4: ...který nám požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech.

  On si nás v něm vybral před založením světa, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří v lásce.

  Kdy si nás vybral? Před založením světa!!! Může to něco zhátit? Římanům 8,38: ..ani smrt, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani moci, ani... a kde je ta láska? V Kristu Ježíši, našem Pánu.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Středa, 24. říjen 2012 @ 10:06:18 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Twig, to že si nás vybral před založením světa, musíš chápat(pokud tomu chceš správně rozumět) z jeho pohledu a ne z našeho. My žijeme v čase, ale Bůh ne. On vidí před sebou celý náš život od začátku až do konce a tudíž ví, jestli v tom počátečním rozhodnutí, zůstaneme do konce. Proto ví, kdo dojde spásy a kdo ne. Ty věty které cituješ, jsou pro naše povzbuzení, abychom v těžkých chvílích věděli, že v tom nejsme sami a že Bůh ze své strany udělá všechno pro to, aby nás podržel. Ale v té větě nejsou konkrétní jména. To nás, znamená všechny, kdo vytrvají ve víře a naději až do konce. Proč myslíš, že jsou v písmu všechna ta varování před odpadnutím? Aby někdo, kdo si myslí, že stojí, nepadl. Ty teď prožíváš chvíle kdy jsi konečně uvěřila, že Tě Bůh miluje a odpouští Ti tvoje hříchy. Jsi na začátku a jsi hýčkána jako malé dítě, ale přijdou jiné chvíle, jiné zkoušky a v těch budeš potřebovat přesně ta slova, která dnes nechceš brát na vědomí a nebo pod vlivem falešných učitelů si je špatně vykládáš. Písmo je napsáno pro všechny lidi do VŠECH situací, aby jim pomáhalo zůstávat s Bohem. A protože jsou tam i varování před odpadnutím, znamená to, že se i znovuzrozený člověk, nyní milující Boha, může dostat do situace, kdy se jeho duše vzepře Božímu vedení. Nikde v písmu není napsáno něco ve smyslu - dneska spasen, zítra spasen. Spasení není z toho, že znáš to správné učení, ale z chození v Kristu, ve vděčnosti a lásce k Bohu. Nyní v těchto věcech chodíš a proto máš jistotu. Ale lidská duše je vrtkavá. Buď se bojí a nevěří Bohu a pak potřebuje slyšet věty, které ty cituješ, anebo je ukolébána do takové pohody, že začne mít pocit, že Boha nepotřebuje - viz dopis do Laodikeje- a ptřebuje slyšet varování, že půjde-li takhle dál, zahyne, protože se ocitla mimo Krista. A mimo Krista je smrt. Proto to učení o nemožnosti ztratit spásu je tak nebezpečné a proto Tě předním varuji.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: twig v Středa, 24. říjen 2012 @ 11:00:43 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Píšeš tu o mne ako nejaký blízky človek, ktorý so mnou zdieľa každodenný život - že to tak nie je, vieš najlepšie Ty sám. A rovnako vieš, ako nespravodlivo posudzuješ a dedukuješ. Urobil si si istú (mylnú) predstavu a na nej ďalej staviaš - nebudem Ti ju neustále vyvracať, lebo nechceš vidieť. A k Tvojmu varovaniu: myslíš to dobre, ale je napísané: Jdiž za mnou, satane, ku pohoršení jsi mi; nebo nechápáš těch věcí, kteréž jsou Boží, ale kteréž jsou lidské.

  Ak nerozumieš, kto je Pán Ježiš Kristus, ak nepoznáš MOC JEHO VZKRIESENIA, ak nerozumieš, čo znamená, že Boh je verný a Jeho ovce nikto z Jeho ruky nevytrhne a že ony poznajú Jeho hlas, potom sú všetky Tvoje dobré úmysly len slamou a drevom, ktoré vzbĺkne v ohni Božej svätosti.

  Nájemník a ten, kterýž není pastýř, jehož nejsou ovce vlastní, vida vlka, an jde, i opouští ovce i utíká, a vlk lapá a rozhání ovce. Nájemník pak utíká; nebo nájemník jest, a nemá péče o ovce. Já jsem ten dobrý pastýř.. Amen.

  Môj Pastier je DOBRÝ pastier! Miluje ma a položil za mňa SVOJ ŽIVOT!! Vydal seba samého! VERÍM JEMU!! A Ty ma neuč dívať sa na mňa, na tú špinu a biedu v mojom srdci, neuč ma neustále spúšťať zrak z NEHO na mňa, lebo ja viem, kto som a viem, kto je ON. Viem.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Středa, 24. říjen 2012 @ 13:15:21 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ty tu také píšeš jako bys mne znala, také se domýšlíš, že si chci zasloužit své spasení, že chci udělat z ruky ucho, a ještě se mi s Momonkou posmíváš. Ale Ty jsi spravedlivá, ty to smíš dělat. Tebe to naučil Ježíš. Teď se teprve začíná ukazovat co v Tobě skutečně je. To co říkáš jsou jen slova, slova....


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: twig v Středa, 24. říjen 2012 @ 15:19:21 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Kde tvrdím, že Ty si chceš zaslúžiť spasenie? Ako si prišiel na to, že sa s Momonkou niekomu posmievam?! Prečo na seba všetko vzťahuješ? Prečo zovšeobecňuješ? Prečo tak ľahko súdiš iných? Prečo?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Středa, 24. říjen 2012 @ 18:25:22 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Proč? Protože umím číst. Ale nechme toho. Stejně to nikam nevede. Přeju Ti vše dobré od Ježíše, našeho Pána.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Středa, 24. říjen 2012 @ 10:50:56 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Promiň Leonete, přehlídl jsem, že to píšeš Ty a ne Twig.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Úterý, 23. říjen 2012 @ 22:31:28 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Áno.

  a proto (2 Petr 1,5)
  • Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání,
  • 6k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost,
  • 7ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.
  • 8Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce.
  • 9Komu však scházejí, je slepý, krátkozraký a zapomněl na to, že byl očištěn od svých starých hříchů.
  • 10Proto se, bratří, tím více snažte upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy neklopýtnete.
  • 11Tak se vám široce otevře přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: leonet v Úterý, 23. říjen 2012 @ 22:36:59 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A někdo ti v tom brání? A kdo?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Středa, 24. říjen 2012 @ 08:06:57 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Nikdo, kdo sem píše, mi v tom nemůže zabránit. Ale jsou tu takoví, kteří tvrdí, že to ke spáse není třeba.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: leonet v Středa, 24. říjen 2012 @ 20:42:03 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Efezkým 2,8-9: Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.

  že by se apoštol Pavel spletl?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Pondělí, 22. říjen 2012 @ 22:54:35 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  Ještě jednou, buď konkrétni, v tom textu jsou vyjmenována slova-přikázání, která měl Ježíš na mysli? Nejsou.

  8neboť slova, která jsi mi svěřil, dal jsem jim a oni je přijali.
  Zvláštní je, že tady neřekl "Neboť všechná slova, která jsi mi svěřil". Nikdo přece nepochybuje o tom, že ne všechno, co Ježíš řekl, bylo určeno učedníkům. Platí snad slova, řečena farizeům a zákoníkům, i pro učedníky? A takových příkladů je mnohém více.

  Máš docela svérazný způsob chápaní toho, co je určeno tobě a co bylo určeno jiným.  Nemohu se ubránit dojmu, že ten zvláštní způsob chápání máš ty.   Že neřekl "všechna slova, všechna přikázání"?

  Ale řekl:


  "Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
  a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. “


  Jak jiné ve srovnání s tvou svéraznou teologií:

  Přesto je tady spousta věřících, kteří říkají: „....Bůh nám připravil dobré skutky v kterých máme chodit a tak plnit jeho vůli. A naše prohřešky nám budou odpuštěny, jestliže je budeme vyznávat.“

  Pro všechny takto uvažující mám pouze slova Jakuba: Kdo by totiž zachoval celý Zákon, ale v jedné věci klopýtl,stal by se vinným ve všech.

  Upozorňují všechny, že nelze od sebe oddělovat Boží slovo na slova Zákona a všechna ostatní slova, která nejsou pro nás závazná. Mnozí se totiž mylně domnívají, že když Ježíš vyslovil svůj výrok z Matouše 5,18, že měl na mysli pouze Desatero a Mojžíšův výklad Zákona, jeho pět knih. S celou vážností vás musím upozornit, že podle všech souvislostí měl v tomto výroku

  Pán Ježíš na mysli celé Boží slovo od prvního až do posledního slovíčka. Neboli celou Bibli.
  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota B (Skóre: 1)
  Vložil: Ferra v Pátek, 19. říjen 2012 @ 09:16:45 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
   on v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků! Amen.

  Co z našich skutků nepochází od Něj, tak potom pochází od nás, z čehož by se dalo usoudit..........

  A kde zůstala Jeho sláva, která se mu líbí? Dělí se s naší. 


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jisto (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Pátek, 19. říjen 2012 @ 11:16:05 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)


   on v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků! Amen.
  Co z našich skutků nepochází od Něj, tak potom pochází od nás, z čehož by se dalo usoudit..........
  A kde zůstala Jeho sláva, která se mu líbí? Dělí se s naší.  Takže jakýkoliv apel na člověka, jakýkoliv pokyn, doporučení, požadavek,  aby něco......     je špatně.
  Protože kde by zůstala Boží sláva? Dělila by se s naší?!


  Takže je špatně cokoliv směřovat na člověka, třeba apel:

  proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.


  Žijte proto jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda;
  zkoumejte, co se líbí Pánu.


  Proto i my, ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha, a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti; a budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle.


  Apoštol Pavel to napsal špatně, ponížil tím, jak to napsal, Boží slávu. Nu což, tehdy ještě nebyl ZOD všeobecně přístupný.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 22:45:10 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Přesto ta podmínka zůstává dál podmínkou a burcuje nás k bdělosti, abychom neochabovali, abychom nepouštěli mezi sebe a Boha stíny, nevyznané hříchy, tělesnost, které kalí naši radost ze spasení, ze společenství s Bohem, kalí a likviduje smělou jistotu a radostnou naději, smělý přístup k trůnu Boží milosti.

  Nemyslím, že by apoštolové neuměli gramatiku (či stylistiku?) a špatně ty věty napsali.
  Že "pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději." mělo vyznět  ne jako podmínka, nýbrž jako zaslíbení.

  Anebo když už jako podmínka, tak je třeba definovat nějakou skupinu, které by se to mohlo týkat, pro nás to není. Např. jak říká leonet či Gooding: To je pro ty, kteří byli zasaženi pouze davovou psychozou.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 19. říjen 2012 @ 18:57:56 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
     Ahoj Rosmano.

     Pokud bych měl dát na přesnou gramatiku a logiku, pravidla a podmínky, práva a nároky, tak bych se z veršů, které uvádíš, musel stát okamžitě kalvinistou a začít hledat, jak se teda vlastně stát doopravdy křesťanem a Božím domem.

     "Stali jsme se (minulý dokonavý) přece účastníky Krista - udržíme-li si ovšem to počáteční ujištění pevné až do konce" => Jestliže jsem neudržel to počáteční zaslíbení, nestal jsem se tedy účastníkem Krista.

     "A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději." => Jestliže jsem nezachoval smělou jistotu alespoň až doteď (natožpak do konce), nejsem Božím domem.


     Nebo tomu rozumíš jinak?

     Toník

  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Pátek, 19. říjen 2012 @ 19:47:22 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Ahoj Toníku,

  trochu nechápu, proč bys se měl stát okamžitě kalvinistou.

  Já tomu rozumím v kontextu celé té apoštolovy řeči. Uvedu ji  - Žid 3:

  Proto, bratří, vy, kteří jste svatí a máte účast na nebeském povolání, hleďte na apoštola a velekněze našeho vyznání, Ježíše: byl věrný tomu, kdo jej ustanovil, jako i ‚Mojžíš byl věrný v celém Božím domě‘. Ježíš je však hoden větší slávy než Mojžíš, tak jako stavitel domu je víc nežli dům sám. Každý dům někdo staví; ten, kdo postavil vše, je Bůh. Mojžíš byl věrný v celém Božím domě, ale jen jako služebník, který měl dosvědčit to, co teprve bude vysloveno. Kristus však jako Syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději. Proto, jak říká Duch svatý: ‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru jako v den pokušení na poušti, kde si vaši otcové žádali důkazy a tak mě pokoušeli, ač viděli mé skutky po čtyřicet let. Proto jsem se na to pokolení rozhněval a řekl jsem: Jejich srdce stále bloudí, dodnes mé cesty nepoznali. Ve svém hněvu jsem přísahal: Nevejdou do mého odpočinutí!‘ Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono ‚dnes‘, aby se nikdo z vás, oklamán hříchem, nezatvrdil. Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce. Je řečeno: ‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru!‘ Kdo slyšel a zatvrdil se? Což to nebyli všichni, kdo vyšli z Egypta pod Mojžíšovým vedením? A na koho se Bůh hněval po čtyřicet let? Zdali ne na ty, kdo zhřešili a jejichž těla padla na poušti? A komu přísahal, že nevejdou do jeho odpočinutí, ne-li těm, kdo se vzepřeli? Tak vidíme, že nemohli vejít pro svou nevěru.


  Pro mě ten text zjednodušeně mluví asi tohle:  A tímto Božím domem jsme my, (a budeme až do konce) pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději.

  Vždyť máme účast na Kristu, (a budeme mít až do konce) jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce.

  To znamená, že Božím domem člověk může přestat být, stejně tak může ztratit účast na Kristu.
  A to tehdy, když si nedá pozor na své srdce, zatvrdí srdce na řeč Ducha svatého, nechá se oklamat hříchem, vyroste v něm nějaký vzdor a zatvrzení, a to až tak, že odpadne od Boha živého.

  Aby se něco takového nepřihodilo, máme být citliví na hlas Ducha svatého,  navzájem se povzbuzovat den co den, abychom se oklámáni hříchem nezatvrdili. A neodpadli od Boha živého. A nepřestali být Božím domem. A nepřišli o účast na Kristu.
  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota B (Skóre: 1)
  Vložil: twig v Pátek, 19. říjen 2012 @ 20:19:33 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ten, ktorý je vo vás, je silnejší než ten, ktorý je vo svete.. Máme žiť vierou a ver, že tá viera, pokiaľ je skutočne z Boha, vytrvá, lebo jej dokonávateľom je Pán Ježiš. Áno, my musíme vydržať až do konca, lebo veď je to o nás, ale skutočne: ak je moc hriechu väčšia než moc lásky Božej, ktorá je v našich srdciach rozliata, potom náš Boh je bezmocný boh. To je moje presvedčenie a ovocie reálnych životných skúseností, ktoré sú individuálne u každého z nás. Ak by som nemala SKALU, o ktorú by som sa mohla spoľahlivo oprieť v čase búrok a tornád a PASTIERA, ktorý kvôli jednej zablúdenej ovečke opustí 99 iných, len aby ju našiel, ja neobstojím. Je úžasné spoznať, aký verný je skutočne Boh. A práve Jeho vernosť vypôsobuje, že človek sa posväcuje a očisťuje. No sú aj falošní "bratia", ktorí ústami vyznávajú, ale ich srdce je ako kus ľadu a tí milujú tento svet a prosperitu a valcujú každého, kto nie je 100% zdravý, finančne zabezpečný a.. škoda slov. A takí, ktorí nikdy Božiu milosť nespoznali, lebo jedine tí ju dokážu prevracať a hrešiť spôsobom, ktorý volá do samého neba o odplatu, takí nie sú našimi bratmi v Kristu Ježišovi. Nie je to možné, lebo tí, čo sa narodili z Boha, nehrešia a ak zhrešia, majú Prímluvcu o Boha. Pokánie je celoživotné.. ;-)


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jisto (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Pátek, 19. říjen 2012 @ 20:35:48 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Já s tebou twig ale úplně souhlasím. 

  Ale obdrželi jsme list od našeho milovaného bratra apoštola, a je dobré si ho přečíst a nehodit do koše.

  A to v případě, že se počítáme mezi tyto bratry, o kterých apoštol Pavel mluví, kteří jsou povolaní, viz:  "Proto, bratří, vy, kteří jste svatí a máte účast na nebeském povolání".  

  Vybízí a povzbuzuje nás apoštol takto:

  "Hleďte na apoštola a velekněze našeho vyznání, Ježíše."

  a

  "Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono ‚dnes‘, aby se nikdo z vás, oklamán hříchem, nezatvrdil."


  Toť vše.  Kdo má uši ke slyšení, slyš.
  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jisto (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Sobota, 20. říjen 2012 @ 10:26:31 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Twig,

  pokánie je celoživotné? A proč potom duchovní už nemusí vyznávat hříchy?

  V čem spočívá to pokání?
  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota B (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Pondělí, 22. říjen 2012 @ 10:32:41 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Dobře jsi to napsal. Vždyť ty věty jsou tak prosté a jednoznačné, že mě fakt zaráží, jak si je mohou někteří vysvětlovat jinak.  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Úterý, 16. říjen 2012 @ 18:08:09 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Leonete, lze to chápat tak, že když se domníváš, že Ty máš tu pravou víru a poznání, tak jsi vlastně tím poslušným synem ty a já ten marnotratný, který si věří čemu chce. Ale jedno nezapomeň. Oba jsme synové svého Otce i když se Ti to nezdá a ušklíbáš se nad mou vírou. Aby se Ti jednou nestalo, že by se začal ušklíbat nad Tvou vírou náš Otec. Ono, jestli si to neuvědomuješ, je naše poznání jen částečné a v tom Tvém jsou mezery které vidím i já, natož pak Bůh.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: leonet v Úterý, 16. říjen 2012 @ 21:11:20 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  pochopil jsi to přesně opačně.


  ]


  Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Pondělí, 15. říjen 2012 @ 20:51:40 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Fero, napsal si to hezky, ale své mouchy to má. Používáš Boží vůli trochu demagogicky. V Timoteovi říká Pavel, že Boží vůle je, aby všichni lidé došli spásy. A dojdou všichni lidé spásy? Nedojdou. Aspoň bible to říká. A říká to přesto, že Boží vůle je, aby došli.
  Podle Tvé logiky, by ani Adam nemusel zhřešit, protože to určitě taky nebyla Boží vůle. Další problém je s tím předurčením. Kdyby to bylo tak jednoduché, jak to prezentuješ, znamenalo by to, že jedny lidi Bůh stvořil k záhubě a druhé lidi ke spasení. A přesto je napsáno, že Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy.
  Přijmout tento výklad znamená také zapomenout na mnohá místa písma, která s tímto výkladem nekorespondují.  Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: leonet v Pondělí, 15. říjen 2012 @ 20:54:52 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Copak nemá hrnčíř právo stvořit některé nádoby ke cti a některé ke všedním účelům?


  ]


  Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Pondělí, 15. říjen 2012 @ 21:06:29 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Ahoj Bylino,

  také to tak vidím.


  ]


  Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Ferra v Pondělí, 15. říjen 2012 @ 21:16:50 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ahoj Bylino, ale já to nepsal, pod článkem je JK - jako Jaroslav Kernal. Pouze se s Ním ztotožňuji, proto jsem to zkopíroval. 

  Máš pravdu, všichni lidé nejsou stejní, a všichni bohové také ne, jak předeslal Leonet.  
  Proto také všichni lidé jak Praví Písmo nebudou spaseni a všichni bohové nebudou Spasiteli. 

  Pokud chceš poznat mého Boha, toho, který mne spasil, zkus si zajít někdy jak naznačuje Leonet, do hrnčířské dílny, a dívej se tomu hrnčíři chvíli na ruce, jak formuje hlínu do tvarů, které si předem promyslel, a které jako dobrý hrnčíř dokoná tak, jak si představoval. Ten, co měl na mysli něco jiného, než se mu nakonec podařilo uhníst, nebude dobrý Hrnčíř, ale jen hrnčíř.    ]


  Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Úterý, 16. říjen 2012 @ 17:54:35 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  No Ferro, zkus se zamyslet nad tím, jestli hrnčíř, ktreý CHCE, aby všechny nádoby, které vyrobí, byli k užitku a přitom vyrobí většinu zmetků, které musí zničit, je skutečně dobrý hrnčíř. Nějak jste to s Leonetem nedomysleli, ten svůj příměr. Aby jsme z Boha neudělali špatného hrnčíře, musí to být trochu jinak, než vy tvrdíte.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Ferra v Úterý, 16. říjen 2012 @ 20:51:40 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ahoj Karle. 


  Je psáno: Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci. (Izajáš 45:7).
  Bůh svět stvořil, Bůh svět proklel, položil nepřátelství mezi muže a ženu, rozmnožil utrpení (Gn 3:14-19). Přesto, Bůh, který je naprosto svatý, nemůže jednat nesprávně; svrchovaně předurčil (nadekretoval), aby se zlé věci staly pro Jeho vlastní dobré cíle. Jak napsal Jerome Zachius:"Boží vůle je příčinou všech událostí a přitom sama příčinu nemá, protože nic nemůže být příčinou toho, co je příčinou všeho. Proto nacházíme vysvětlení každé události v konečném důsledku pouze ve svrchované Boží vůli. Bůh nemá žádný jiný motiv proto co činí, kromě ipso voluntas, kromě moci Své vůle, která je vzdálena od nespravedlnosti jako spravedlnost sama."Takže můžeme říci, že hřích a zlo existuje z dobrých důvodů. Bůh je určil (nadekretoval) ve svém věčném plánu a slouží nejen k Jeho vlastní slávě, ale také pro dobro Jeho lidu.Proto zda je jaký hrnčíř, ti může odpovědět pouze bázeň křesťana před svrchovaností a svatostí jeho konání, a ne nějaké nepatřičné rozbory hlíny posuzující Jeho konání ve světle lidského soudu nad svým Stvořitelem. 


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Ferra v Úterý, 16. říjen 2012 @ 21:18:47 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Je to smutné, když si křesťané na základě své neznalosti toho, kdo vlastně Bůh je, a známého výsledku, že ne všichni budou spaseni, dosadí ze svých mylných závěrů, že Bůh chtěl zachránit celý svět, počítaje v to i raracha, ale nemohl s tím nic dělat, a tak vlastně v konečném důsledku zvítězila lidská svobodná vůle a její podněcovatel a Bůh sbírá zbytky jako poražený a ze vzteku pošle nepřizpůsobivé vítěze do ohnivého Jezera.

  A tak Duch svatý podle nich odchází poražen, Kristus na kříži umíral za většinu zbytečně, a Bůh ve své vševědoucnosti zuří.  

  Ale On všechny, které daroval Synovi, daroval, protože byli Jeho, a byli a budou Jeho, aniž mohli vykonat jakýkoli skutek. Bůh byl vítězem už před začátkem časů!

  Jsem znechucen tím, jakého Boha představujete světu. Nebudu ho hájit před Jeho stvořením, je to pro Něj nedůstojné. 


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Středa, 17. říjen 2012 @ 08:57:16 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Jestli Ti to Ferro nedochází, tak jsi právě představil Boha jako toho, který stvořil většinu lidí jen proto, aby zahynuli v pekle.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Ferra v Středa, 17. říjen 2012 @ 12:33:29 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Milý Bylino, 
  takže přece jen soud s Bohem. 

  Jenže k odpovědnosti za svá rozhodnutí nebude volán Bůh, ale lidé, kteří Ho svévolně odmítali.


  Cos myslel tou větou, kterou jsi napsal?
  Že On si stvoří roboty, kteří ho budou milovat na příkaz, v nesvobodě, která byla pro jistotu naprogramována?
  Právo vybrat si Boha nebo ďábla měli jen první lidé. Následkem pádu byly částečně nebo úplně poškozené jeho tělesné, duševní i duchovní schopnosti, včetně schopnosti svobodně volit. 


  Zkoušel jsi někdy evangelizovat na ulici? Každý nemá čas, zrychlí a je rád, že je "od Boha" co nejdál.
  Svévolník svévolně odmítá Boha, nechce s Ním  mít nic společného. Za to ponese odpovědnost a bude mu umožněno toto. 
  Bůh mohl nechat všechny lidi zahynout, a byl by spravedlivý. Mohl nechat všechny lidi spasit, a byl by milostivý, ale ne spravedlivý. On se rozhodl, že bude milostivý i spravedlivý. 


  Všichni mají povolení přijít k Bohu, ale nikdo nemá tu schopnost to udělat. Chceš li přijít ke Kristu, On tě určitě nevyžene. 
  J 6,37  Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven,

  Proč tedy ti, kteří si stěžují na následky, k Němu nepřijdou? Protože je to Bůh, který zjevuje duchovní pravdy. Nejdůležitější na tom je to, že vybírá Bůh a ne člověk:  
  Jan 15, 16 [..]  Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo;

  Pokud nedospěješ na místo, kde tomu úplně uvěříš, nechápeš ještě stále evangelium a dá se říct, že ještě naplno nemiluješ Krista.
  Protože když v konečném důsledku volí člověk a ne Bůh, potom jsi zbožštil člověka a na trůn jsi posadil lidskou vůli. A přitom Písmo nám opakovaně oznamuje, že naše přirozená vůle je úplně zotročená hříchu. Odmítat vyvolení je důsledkem strachu z přijetí naprosté Boží svrchovanosti. Spasení je Boží myšlenka, ne lidská, proto je neproniknutelně hluboká. 

  Jak to, že byli Židé tělesně vyvolení a třeba Římané ne?
  Jak se přičinili Abram, Izák, Jákob, že byli duchovně povoláni, byli zaslíbeni a Izmael s Ezauem ne?
  Podobně do duchovního Božího národa se člověk duchovně narodí Božím dekretem, bez přičinění, protože je duchovně mrtvý. 
  Matouš 13, 11 [..]  On jim odpověděl: „Protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však není dáno. 
  Evidentně tady existuje skupina, které je "dáno" a skupina, které je "skryto". Ohluchnutí hříšníka je soudem nad nevěřícím světem, který je naplněný hříchem a odmítá evangelium života. Duchovně mrtvého člověka nepřemluvíš ke komunikaci o duchovních záležitostech. 
  Pavla zastavil na cestě do Damašku Svým rozhodnutím. Každého zastaví Svým rozhodnutím. 
  Vše naplňuje Jeho svrchovaný plán a záměr - Boží aktivita v případě vyvolených, Boží pasivita v případě zatracených. 

  Do zatracení se nikdo svojí svobodnou vůlí volit nemusí. V zatracení již vězí tím, že se přirozeně narodil v Adamovi, a že se proto přirozeně rozhoduje proti Kristu - jinak ani nemůže. 

  K tomu, aby lidé kolem nás mohli uvěřit, potřebují slyšet Boží slovo, ne lidské polopravdy o tom, jak Bůh miluje celý svět, a že bez našeho svobodného rozhodnutí nemůže On nic změnit. Odtud je totiž jen krůček v sebezničující víru v sebe sama. Jenže člověk je otrok hříchu a proto volí jen zlo, které postrádá víru. 

  Bůh nikoho do pekla posílat nemusí, tam už svojí přirozeností a nutným hřešením patříme všichni.
  On jenom z propasti zatracení vytahuje!
  Proto oslavujme Boha, že připravil spásu pro svůj lid skrze zástupnou smrt Pána Ježíše Krista - druhého Adama, a že zodpovědnost neleží na naší přirozené vůli, to by nebyl spasen NIKDO!


  Jb 14,4  Kdo dokáže, aby čisté vzešlo z nečistého? Vůbec nikdo.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Středa, 17. říjen 2012 @ 15:45:37 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Františku, prosímTě, najdi mi větu v mých příspěvcích, kde tvrdím, že o svém spasení jsem rozhodl sám a že jsem ho dosáhl svými skutky. Proč furt překrucujete to, co říkám a domýšlíte si nesmysly. Kdybys aspoň trochu slevil ze své umanutosti, a přečetl sis, co jsi teď napsal a logicky se nad tím zamyslel, tak bys došel k závěru, že právě tvé pojetí spásy dělá z lidí roboty, kteří nemají žádný podíl na tom, že žijou.a tudíž ani nenesou žádnou odpovědnost za to co dělají, protože všechno co dělají, dělá za ně Bůh a tak je ani nemůže posuzovat podle skutků, protože jsou to jeho skutky. Nové stvoření nemůže přece páchat hříchy.
  To jsou jen hloupé teorie lidí, kteří asi vůbec nevidí jak žijou ve skutečnosti. Víš apoštolové nepsali teologické úvahy, které by měly hodně daleko k tomu, co skutečně prožívali. Oni psali svědectví o tom, co prožili. Navenek i uvnitř. Nevím jak Ty, ale já když spáchám hřích a zarmoutím tím Ducha, tak ho přestanu v té chvíli vnímat. A protože víru, naději a lásku čerpám od něj, zbyde mi v té chvíli jen soud a já se musím rozhodnout jestli ten soud přijmu, a hřích přiznám a opustím a nebo v něm zůstanu, protože mě láká. V té chvíli se musím rozhodnout, co je pro mě důležitější - Boží život, nebo chvilkové potěšení(např.).
  A stalo se mi parkrát v životě, že jsem šel do hříchu vědomě s tím, že vím, že páchám hřích a přesto jsem to udělal. A ten hřích tak zatemnil a zatvrdil mé srdce, že trvalo hodně dlouho, než mi začlo být líto, že jsem ho spáchal a činil pokání. A právě před tímhle varují a pro tyto situace jsou napsány ty verše o které máme spor. Představ si, že uvěří člověk, který ve starém životě měl výrazné sklony k lehkomyslnosti. Takový, když uvěří jen té vaší půlce pravdy, je nanejlepší cestě k tomu, aby mu bylo jedno že hřeší, když je stejně pod milostí, tak že v pohodě. Právě pro takové a jim jsou určeny Ty verše. A prosím, nesnaž se mi namluvit, že Ty už dokonale prožíváš lásku k Bohu a každý hřích je Ti naprosto odporný tak, že bys ho v životě neudělal. Takový teoretický, z bible vyčtený(na základě špatného chápání některých veršů z písma) pohled na sebe a ostatní věřící apoštolové neměli. Oni psali o reálném životě a reálném prožívání Duchovních pravd v tomto těle a čase. Vy hledíte na to, co Bůh předzvěděl a finální výsledek, ale ten v tomto čase ještě není vidět a protože Ty žiješ v tomto čase, nemůžeš vědět jak to například dopadne se mnou nebo s Tebou. To ví jenom Bůh. A proto máme usilovat o to, abychom neztratili víru a naději, skrze které jsme spaseni. A všechna ta varování nám říkají, že víru i naději lze ztratit. Teda říkají to těm, co je čtou tak, jak jsou napsány a nepřekrucují je. Nový zákon je plný varování ....... ale to už Vám psal Rosmano a vy to stejně odmítáte. Nevím jak jinak Ti vysvětlit můj pohled na spasení. Snad ještě to, že jsme spaseni skrze smlouvu. A k uzavření smlouvy jsou potřeba dvě strany a tudíž dvě rozhodnutí. Bůh ze své strany se rozhodl a smlouvu stvrdil Ježíšovou krví a je na nás, abychom do té smluvy vstoupili i my a dali Bohu svou duši. A vlastnosí duše je rozum, vůle a cit. Říkáš, že možnost rozhodování měl jenom Adam a že hříšný člověk už tuto možnost nemá, protože se rodí hříšný bez toho, že by to mohl ovlivnit. Jenže právě i proto byl obětován Ježíš za naši hříšnost(kterou jsme si nezvolili), abychom se mohli znovu rozhodnout. Andělé přece zvěstovali pastýřům při narození Ježíše "na zemi pokoj a lidem DOBRÁ VŮLE".
  Ještě k té evangelizaci na ulici. Sám říkáš, že jen Bůh dává chtění a činění. A proto platí, že Bůh potvrzuje slova jen těch, které on poslal. O apoštolech je napsáno, že Pánova ruka byla s nimi a Pán konal skrze ně divy a zázraky a potvrzoval jejich slova. A mnoho lidí na jejich svědectví uvěřilo. Takže na Tvém místě bych neříkal, že lidé chtějí dál žít v hříchu jen na základě toho, že Tobě Tvá slova neuvěřili. Spíš bych se Pána ptal, kde se stala chyba. Třeba by ses dozvěděl, že jsi se poslal sám.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: twig v Středa, 17. říjen 2012 @ 16:23:44 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..jsme spaseni skrze smlouvu. A k uzavření smlouvy jsou potřeba dvě strany a tudíž dvě rozhodnutí. Bůh ze své strany se rozhodl a smlouvu stvrdil Ježíšovou krví a je na nás, abychom do té smluvy vstoupili i my..

  Môžem sa spýtať, ako to myslíš? Ako znie zmluva, ktorú si uzavrel s Bohom?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Středa, 17. říjen 2012 @ 20:18:38 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Je to stejná smlouva, kterou uzavřel Abraham s Bohem. Proto je také nazván otcem všech věřících. Je to druh smlouvy, který slovanské národy neznají, ale třeba v anglosaském světě se nazývá testament. Je to smlouva, ve které obě strany ručí svou krví, čili životem. Proto musel Boží syn obléknout pozemské pomíjivé tělo, aby mohl z Boží strany smlouvu naplnit. My do této smlovy vstupujem skrze vyznání že nepatříme už sobě, ale Bohu a stvrdíme to ve křtu symbolickou smrtí. Je to také vyjádřeno v Ježíšově výroku že kdo by chtěl zachránit svou duši(krev), ten ji ztratí a kdo ji ztratí pro něj a evangelium, ten ji nalezne.
  Z této smlouvy je také odvozena manželská smlouva, kde obě strany vyznávají, že si budou věrní až do smrti.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: twig v Středa, 17. říjen 2012 @ 20:58:40 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A za čo si sa v tej zmluve zaručil? Už som počula hovoriť ľudí o zmluve v tomto zmysle, ale nerozumiem tomu. Ja som žiadnu zmluvu s Bohom neuzavrela - jednoducho som mu uverila a vyznala vieru krstom - to je tá "zmluva"? Či si ešte nejako inak niečo sľúbil Bohu?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: twig v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 08:48:24 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Pýtam sa preto, lebo si napísal "obě strany ručí svou krví, čili životem". Chápem, čoho zárukou je obeť tela Pána Ježiša a aký je účinok Jeho krvi, ale nerozumiem, čo ručíš svojim životom ty.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 15:18:33 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Nevím co Ti bylo řečeno před křtem, takže ani nevím proč jsi křest podstoupila. Takže, když Ti teď budu vysvětlovat smysl křtu, neber to prosím, jako že si myslím, že to neznáš, ale proto, že jsi se mne na to zeptala.
  Když člověk uvěří v Ježíše, v to že žije a že zemřel za naše hříchy a vstal pro naše ospravedlnění, je vyzván k tomu, aby ho vyznal jako Pána(Vládce, Krále) to zn. i jako svého osobního Pána. Už v tom je závazek - že ho budeš poslouchat. Do té doby jsi poslouchala jen své já a nevědomky satana. Nyní, když jsi vyznala , že místo Tvého já budeš poslouchat Ježíše (pokud si to myslela vážně), si se vlastně k tomu zavázala. Bůh vzal Tvé vyznání vážně. Tím jsi vstoupila do smlouvy s Bohem. A křest?
  To je vlastně pohřeb starého člověka. Zavazujeme se k tomu, že naše duše(krev) už od teď nebude sloužit našemu já(hříchu), ale Bohu. Přijímáme tím, zatím symbolicky, Ježíšovu smrt za hříchy a jeho vzkříšení. V duchovní rovině, u Boha se to už stalo, ale v pozemském fyzickém světě - čili na rovině duševního života se to ještě nestalo. Nezemřeli jsme fyzicky ani jsme nebyli vzkříšeni fyzicky. Proto je nám řečeno, abychom tu smělou víru a naději zachovali až do konce. Protože naše duše dochází spásy skrze víru. A apoštolové věděli, že lze skrze neposlušnost víru ztratit. Proto své učedníky stále napomínali. Proto apoštol Pavel psal Galatským, že je v pláči znovu rodí. Proč by se tak angažoval, když by o nic nešlo, když by tak jako tak byli spaseni?
  To učení, kterému jsi uvěřila, o nemožnosti přijít o spásu, je jenom polovina pravdy - ta duchovní. Ta je nezávislá na čase a Bůh ji měl připravenou už před založením světa. Ale ta druhá polovina je o našem vstupu do smlouvy s Bohem a přijetí té spásy vírou. Bůh nás nestvořil jako zvířátka, která o ničem nerozhodují. On nás stvořil ke svému obrazu a stvořil nás k tomu, abychom spolupracovali na jeho díle s ním. A proto také dal naší duši schopnost vůle - schopnost rozhodovat se. A spásu = návrat do spravedlnosti, vymyslel tak, že nám dal možnost se na ní spolupodílet - svým rozhodnutím, že ji přijímám a spolu s ní i podmínku, že nebudu žít sobě, ale Bohu pod vládou Ježíše skrze Ducha, který nám byl dán. Ale Duch za naši duši nežije - jen ji zjevuje Boží vůli. A je na naší duši - čili na nás - abychom tak, jako Ježíš, dělali skutky, které vidíme (skrze ducha) u Otce. Naše spasení, spasení našich duší, je dáno chozením v Kristu. Namítneš, že ty nikdy nedokážeš žít tak čistě a bezhříšně jako Ježíš.
  Ano nedokážeme to, protože naše duše je zvyklá hřešit. Proto také Ježíš zemřel za všechny hříchy. Za ty co jsme spáchali dříve i za ty, které ještě spácháme. V tom je ta milost, o kterou je tady největší spor. Že, ten kdo usiluje z celého srdce a vší duševní síly, o život v poddanosti Kristu a lituje svých prohřešků, pro toho je vždy připraveno odpuštění, očištění a možnost žít s Otcem dál. Ale pro toho, který si neváží toho, co kvůli němu Ježíš vytrpěl, a klidně si žije dál ve svých choutkách, zlobě .... , pro toho je připraven soud, ať už kdysi vyznal Ježíše nebo nevyznal. Bůh je spravedlivý a každému odplatí podle jeho skutků. Ale díky jemu, je také trpělivý a dlouho shovívající a proto nemáme vynášet předčasné soudy nad nikým. Soud je jeho věc a ne naše. My budem soudit až na konci věků, ale jen ti, kteří si své předsevzetí ve spolupráci s Bohem udrží až do konce, čili si zachovají darovanou spravedlnost až do konce.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: twig v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 23:54:47 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Krst vnímam presne ako Legulda a tak som ho aj podstúpila - vyznajúc vieru, že Pán Ježiš je Syn Boží, ktorý zomrel za moje hriechy a že som zomrela s Ním (Sk 8:37 + Rim 6:3-6).

  Čo sa týka tej zmluvy: čítala som tú knižku od D.Prince, no on v nej (žiaľ) vychádza z mylného predpokladu. Píše v nej, že Abraham (Abram ešte) prešiel pomedzi diely obetí. Ale Abraham neprešiel. Iba Boh sám (Gen 15:17). V tomto má W.Nee pravdu - zmluva s Abrahamom je jednostranná.

  Princov odkaz na Jer 34:18-20 to dokonca potvrdzuje: "vydám mužov, ktorí prestúpili moju zmluvu, ktorí nedodržali slov zmluvy, ktorú učinili pred mojou tvárou, keď rozťali teľa na dvoje a prešli pomedzi jeho diely".

  A to je niečo úplne iné než záznam z Genesis 15:7-18. Hospodin učinil zmluvu s Abramom a pomedzi rozťaté diely prešla dymiaca pec a horiaca fakľa. Abram podľa všetkého tvrdo spal (verše 12 a 17)..

  Preto tej "zmluve", ktorú si aj ty uzavrel a o ktorej som už niektorých hovoriť počula, nerozumiem. Ja som Bohu nič nesľúbila, ja mu "len" verím a spolieham sa na Jeho milosť, vernosť, lásku a spravodlivosť. Jediné, čo mu môžem aj dnes sľúbiť, je: "Pane, ak ma neopustíš, dokážem, čo chceš, aby som dokázala. Ak ostaneš so mnou a neopustíš ma, dokážem vydržať do konca. Ak ma ty budeš milovať, aj ja budem, lebo je to Tvoja láska, ktorou horí moje srdce k Tebe. Ty ma uč, veď a vychovávaj a uschopňuj ma činiť Tvoju vôľu skrze Pána Ježiša Krista. " A to je všetko.. Pokánie, premena mysle a ovocie Ducha sú dôsledkom toho, že ma Boh vychováva a Jeho sila sa dokonáva v mojej slabosti, nie je to výsledok mojej snahy byť poslušná. Lebo len, kde je Duch Pánov, je skutočná sloboda a len v skutočnej slobode sa rodí pravá poslušnosť. Tak som to prežila a tak to reálne žijem. (Už nech si, kto chce, domýšľa, čo chce. A tiež to nepíšem preto, lebo sa chcem hádať.)


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Pátek, 19. říjen 2012 @ 12:13:13 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Twig, vztah s Bohem, jak ho popisuješ prožívám úplně stejně jako Ty a stejně jako Ty si uvědomuju, že bez Boha bych nic neměl. Bez Boha bych neexistoval a vůbec nic by neexistovalo. O to se snad nikdo se zdravým rozumem nepře. My nemáme nic, čím bychom mohli Boha obdarovat, protože vše co máme, máme od něj. A přesto po nás něco chce. Chce abychom mu věřili nebo lépe řečeno důvěřovali. A skutečná důvěra něco stojí. Ježíše stala duševní život - pokud chtěl až do konce důvěřovat Otci a dělat to co On po něm chtěl, musel vylít svou krev. A to samé chce Otec po nás. Důvěřovat Bohu, znamená odevzdat vládu nad svým životem do Otcových rukou. Co jiného by mělo znamenat, že jsme ukřižováni spolu s Kristem. Pro mě to znamená, že jsem dobrovolně vládu nad svým životem - duší - krví - předal pod Boží vládu. Je pravda, že Abram mezi těmi půlkami neprošel. V tom se D.P. zmýlil. Ale, když si celou pasáž o smlouvě Boha s Abramem pozorně znovu přečteš, zjistíš, že on to udělat chtěl.Akorát čekal, až první projde Bůh, protože Bůh byl iniciátorem té smlouvy. To Bůh na něj seslal mrákotu, přístrach a velikou tmu. A do tohoto stavu k němu promluvil a ukázal mu co se bude dít s jeho potomky. Smlouva, aby měla smysl, se musí týkat alespoň dvou stran. Předmětem této smlouvy byl jednostranný slib, že Bůh dá Abrahamovi zemi a potomky. Když se podíváš do 17. kapitoly,verš7 tak tam uvidíš, že Bůh tuto smlouvu označuje jako smlouvu mezi sebou a Abrahamem. Když si přečteš celou 17. kapitolu, objevíš tam i podmínky pro Abrahama. Choď stále přede mnou a buď bez úhonný. A další podmínka té smlouvy byla, že každý jeho potomek i on sám MUSÍ být obřezáni. Takže Abraham nemusel nic slibovat, ale musel činit skutky víry, aby Boží slib mohl být naplněn. Prostě bez vzájemné spolupráce Bůh s člověkem nic v jeho životě neudělá. Pořád se tu omílá, že nejsme přece spaseni skrze skutky zákona. Ano, to je pravda. Ale je potřeba si uvědomit, že to, co se česky nazývá starý zákon, není zákon, ale smlouva - za skutky život. A této smlouvě není člověk schopen dostát. Proto přišel Ježíš, aby za nás tuto smlouvu naplnil. On nepřišel zrušit starou smlouvu, ale naplnit ji za nás. Od nás se jen žádá to, co Bůh žádal po Abramovi - chodit stále před níma být bezúhonný. A nechat si obřezat srdce a ne tělo. A pokud takto chodíme, Bůh sám nás vede k tomu, abychom naplňovali skutky staré smlouvy láskou. Protože láska je naplněním staré smlouvy. A láska může být jenom tam, kde je vzájemný vztah. A pokud někdo kašle na skutky víry, kašle na svůj vztah s Bohem.  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: twig v Pátek, 19. říjen 2012 @ 19:32:22 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Viac-menej súhlasím. No mne trvalo celých 7 rokov od krstu, kým som pochopila (celý ten čas som "plodila" Izmaela za Izmaelom) a reálne spoznala, že Boh je môj milujúci Otec a s tým prišla aj túžba byť poslušná tak, ako sa Jemu páči. Môj biologický ocino musel odísť zo scény.. až tým sa to zlomilo a v mojom srdci je túžba jedna jediná: chodiť s Bohom každý čas. Že to nie je zatiaľ úplne reálne, o tom nemusím písať.. ale! Vo všetkom víťazíme skrze Pána Ježiša Krista. Haleluja!!! :-)


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Neděle, 21. říjen 2012 @ 11:57:11 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ahoj Bylino.
  Nerad bych sem vnášel konfrontační tón, ale mám ke tvým tvrzením několik výhrad.

  Je škoda, když si člověk zvolí Ježíše za Pána svého života, tak vězet ve zbytečných omylech a nepravdivých představách. Taková skutečnost snižuje úplně zbytečně kvalitu života s Bohem. Proto prosím porovnej sám tato moje upozornění s Písmem.


  Křest není jen pohřeb starého člověka.
  Křest je zároveň i vzkříšením do života nového (Ř 6,3-4;) je znovuzrozením z vody a z Ducha svatého (J 3,5).

  Křest je vstupem člověka do Nové smlouvy, je Kristovou obřízkou srdce
  . Ve křtu jsme spolu s Kristem pohřbeni, spolu s ním i vzkříšeni a v tom okamžiku máme účast na mesiášském vykoupení - obléknutím Krista ve křtu (Gal 3,27) jsou nám odpuštěny všechny dosavadní hříchy (Kol 2,9-14).

  (Iz 53,11)
  ... „Můj spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme. ...
  Starozákonní smlouva byla smlouva dvojstranná - obě strany se zavazovaly cosi plnit ( jak se ale ukázalo, lidé dostát svému závazku schopni nebyli). Srovnej DT 28 o požehnání nebo prokletí podle toho, jak se lidé budou chovat.  Nová smlouva je smlouvou, ve které se zavazuje už pouze Bůh sám - člověk účastí na ní obdrží milost - dar spasení v Kristu.

  Naprosto už bez jakýchkoli svých lidských zásluh, pouze z milosti. Ale toto se neuděje ještě žádným uvěřením, žádným uznání Ježíše za svého Pána. Toto všechno předchází to samotné obléknutí Krista ve křtu, tuto naprosto ničím nezaslouženou milost od Boha - samotné spasení ve křtu, získání podílu na věčném životě.  ..." A láska může být jenom tam, kde je vzájemný vztah. "...
  Láska samozřejmě může být i jednostranná.  Bůh přece miluje každého člověka, hodného i nehodného. Bůh nás miloval jako první. Příslušná lidská odpověď na Boží lásku je ale naprosto nezbytnou podmínkou živého žitého vztahu ve víře.


  Nemusíš na mě vůbec reagovat. nechci zde vyvolávat žádné hádky. Jen se prosím zamysli nad tím, co ti říkám.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Středa, 17. říjen 2012 @ 21:31:30 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Bylino, a Ty jsi Bohu musel vyznat, že Mu budeš věrný až do smrti? Tohle po nás Bůh skutečně chce? Já bych něco takového slíbit jaksi nemohla... Začínám se čím dál tím lépe poznávat a zjišťuji, že nejsem schopna dodržet ani ta nejbanálnější předsevzetí natož mít ve svých rukou vlastní spásu! Díky Bohu, že mě již posadil v Kristu na nebesa bez mého přičinění!  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Pastýř v Středa, 17. říjen 2012 @ 23:25:48 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A když už ne Bohu, slíbila jsi to alespoň při sňatku manželovi? 


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 23:48:10 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  On to po mně ani nikdo nechtěl, víš?:-) Z čehož pro některé (tady se totiž člověk dočte věcí) jistě vyplyne, že svému muži věrná nejsem:-(


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: twig v Pátek, 19. říjen 2012 @ 00:05:43 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A čo si kto domýšľa a vydedukuje, na tom nezáleží, hoci to niekedy neskutočne moc bolí.. Lebo Jn 2:25.. To je obrovská úľava! :-)


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 13:49:37 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Momonko, já jsem někde napsal že, mám svou spásu ve své ruce? Myslíš si, že Abraham byl dokonalý a proto mohl uzavřít s Bohem smlouvu? Ty s Bohem žiješ na hromádce? Vždyť je přece napsáno: Manželem Tvým je Hospodin zástupů.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pátek, 19. říjen 2012 @ 00:01:40 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Bůh uzavřel smlouvu se mnou, nikoliv já s Bohem, a právě tato smlouva je to, o co se já mohu opřít. Je neměnná, nezrušitelná - moje případná nevěra ji nijak nemůže ovlivnit To, co jsi napsal, že je to jako když si manželé slibují věrnost, by znamenalo, že budu-li nevěrná, Bůh má právo od smlouvy odstoupit, z čehož vyvozuji, že mám svoje spasení tak nějak ve svých rukou. Nebo se pletu? Já chápu svůj vztah s Bohem v rovině Otec-dítě, což je zcela něco jiného než rovnocenní partneři.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Pátek, 19. říjen 2012 @ 12:43:14 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Budeš - li mu trvale až do smrti, nevěrná, má právo od té smlouvy odstoupit, protože jsi nedodržela základní podmínku a tou je víra v to, že v Kristu umřelo Tvé hříšné já. Jak můžeš věřit ve svoji smrt a zároven žít,jako by se to nestalo? Kde je nějaká láska, úcta a vděčnost? Kdo říká, že není schopen dělat ty skutky, které žádá Bůh, asi není znovuzrozen a nebo si chce dělat co chce jeho já. K čemu nám tedy dal svého Ducha? Dal nám snad ducha bezmoci, slabosti, neposlušnosti a zmaru? A nebo nám dal Ducha odvahy, síly a lásky? A ten Duch chce pracovat skrze naši duši a  my mu ji musíme dobrovolně svěřit. Násilím on skrze nás nic dělat nebude. Nejde o zásluhy, jde o spolupráci ve vzájemné lásce ve které nás Bůh sice předchází, ale zároveň touží po opětování. 


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Sobota, 20. říjen 2012 @ 20:33:43 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Já tady nemluvím o nějaké trvalé nevěře. Strom se pozná po ovoci, dobrý strom neponese špatné ovoce, to dá rozum. Měla jsem na mysli selhání, když třeba kvůli rodině, blízkým zapřeš (čtu zrovna jedno svědectví bratra Yuna o pronásledování v Číně a přiznám se, že bych si neuměla představit sebe ve vězení, kde mne brutálně týrají). Pokud Ti tedy dal Ducha odvahy, síly a lásky, tak proč vlastně polemizuješ s názorem, že nejde odpadnout? Tak jde nebo nejde? Máš jistotu spasení nebo nemáš? Proč nemůže mít kristovec jistotu spasení?  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Neděle, 21. říjen 2012 @ 13:14:11 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Momonko, já nepolemizuji. Já říkám, to co vidím v bibli. Kdyby nešlo odpadnout od víry, všechna varování v bibli, by byla zbytečná.
  Abys mi lépe rozuměla, pokusím se ti to vysvětlit, jak to prožívám. Když má duše hledí na Ducha a dělá to, co u něj vidí, pak mám pokoj s Bohem a jsem si jistý jeho láskou a ochranou. Jakmile ale přestanu chodit v Duchu, přestanu na něj hledět a jdu za žádostí těla, a posléze spáchám hřích, přestanu prožívat Boží lásku a ochranu a posléze mě začne mé srdce obviňovat a Duch mě vede k pokání. Pokud ho poslechnu a vyznám svůj hřích a opustím, pak znovu začnu prožívat pokoj s Bohem. A apoštolé měli tu zkušenost, že lidská duše je schopná při spáchání hříchu se zatvrdit a neposlechnout hlas Ducha a odmítne činnit pokání a čím déle pak člověk chodí v té zatvrzelosti, tím více se ztrácí jeho víra a může dojít až odpadnutí od víry. A protože jsme spaseni skrze víru, odpadne i od své spásy.
  Ta spása je totiž dána působením Ducha. On nám dává víru, On nás spojuje s Bohem a skrze něj budeme vzkříšeni k věčnému životu.
  Takže pokud opustím vládu Ducha, vrcím se zpátky ke svému starému životu, kde mé duši vládlo mé já. A koncem toho je zahynutí. To není žádné škarohlídství nebo strašení, ale realita popsaná v písmu - že totiž hřích zabíjí.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Neděle, 21. říjen 2012 @ 13:27:49 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Přesně tak Nylino. Také to tak prožívám.

  Jistota spasení není o správně vybudovaných teologických konstrukcích, ale o práci Ducha svatého v nás, na jeho potvrzování, že jsme Božími dětmi. A v tom vztahu k Bohu stojíme vírou. Ta je ovšem zranitelná tím vším, co jsi správně uvedl.
  Proto apoštol Pavel naléhavě vyzývá v listu Židům:
  Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono ‚dnes‘, aby se nikdo z vás, oklamán hříchem, nezatvrdil.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Neděle, 21. říjen 2012 @ 13:28:59 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Promiň, Bylino samozřejmě. Překlepl jsem se...


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Úterý, 23. říjen 2012 @ 20:43:08 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Hřích zabíjí, to je bez debat, ale přece platí, že hřích nad vámi nebude panovat, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí. Dokud člověk tento fakt vírou nepřijme, pak mu bude hřích stále v patách. Něco o tom vím.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: twig v Pátek, 19. říjen 2012 @ 19:48:13 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Momonka, NEBOJ SA :-) Všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom a toto je to víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom: naša viera. Naša viera je z Boha, milovaná! On ju v nás roznecuje a drží pri živote. My sme mocou Božou chránení VIEROU pre spásu. Prešla som pár púšťami, niekoľkokrát som nevidela takmer na krok, všade ticho a hmla. V tom všetkom som vedela, že ON vie, že je so mnou. Vieš.. Niečo som dokázala zdieľať, mnohé nie, ale On sa oslávil, náš Boh a Pán je verný. Niekto potrebuje omnoho väčšie záruky a istoty v Bohu, niekto zrejme nie - môj ocino mi žiadne nedal, bol skôr ohrozením častokrát než ochrancom, preto to, čo spoznávam v Bohu Otcovi, je tak úžasné pre mňa. Nikto nie je tak milujúci a spravodlivý ako On. A nikto nie je tak verný! Manžel ma miluje, ale jeho láska sa zďaleka nevyrovná tomu, čo mi dáva Boh. Neviem si predstaviť tú nádheru a slasť, ktorá nás čaká. A keď okolo aj "fúriky padajú", vnútri môjho srdca horí neuhasiteľný plameň viery, lebo tá viera je Ježišova.. Nerozumiem tomu, ale je to tak. Často som to v Písme prehliadala, často som čítala inak, akoby zastretý zrak či čo, ale teraz: toľká radosť a stály pokoj - napriek bolesti a smútku, ktorý logicky prichádza, lebo si ubližujeme poniektorí. Dávam to všetko do Jeho rúk, ukrývam sa v Ňom, odpúšťajúc a žehnajúc, lebo inak sa to zvládnuť nedá. Už mám skúsenosti (negatívne) s bojom vo vlastnej sile, a to nie je ono. Všetko, všetko, zver Jemu, milovaná, a obstojíš! Nech príde čokoľvek. Ver JEMU.. Žehnám Ťa, sestrička!!! :o)


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 21:24:34 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Ahoj Momonko,

  Bůh nečiní žádný "mus". Jen nám sděluje:

  " Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře. ".


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pátek, 19. říjen 2012 @ 00:17:07 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  To je prostě problém mnoha lidí, že slovo "spasení" má pro ně v Bibli synonyma jako "vláda", "odplata", "koruna života", "království" atd. Kdysi jsem se třásla hrůzou při pomyšlení, že Ho zapřu a půjdu do pekla... Bůh mě ale z toho stresu vysvobodil a ujistil, že za moje hříchy již bylo zaplaceno. Není hřích, který by krev Beránka nebyla schopna smazat, nebo je snad zapření nějakou výjimkou? O odplatu tím pádem mohu přijít, život věčný ale není odplata.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Pátek, 19. říjen 2012 @ 08:45:19 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Momonko, prosím Tě, jak jsi přišla na to, že já nebo Rosmano vidíme pod slovem spása význam vláda, království, koruna života.....? Já žasnu, jak tady někteří lidé dovedou myslet za mě. Nebo mi čtou myšlenky? Telepatie?
  Kdysi si se třásla hrůzou z trestu za hřích, protože jsi buď nevěděla nebo nevěřila, že za Tvé hříchy bylo zaplaceno a že k odpuštění stačí upřímná prosba za odpuštění. K tomu, abych se netřásl hrůzou, mi stačí věřit, že mě Bůh miluje a nepotřebuju k tomu žádnou složitou teologickou kontrukci která mě zbaví odpovědnosti za mé skutky.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Pátek, 19. říjen 2012 @ 10:53:13 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Ahoj Bylino,

  jen malá korekce za mne:  já pod slovem spása vidím věčné Boží království (a přebývání v něm).  Jinak odplata ne, v tom souhlasím. A co všechno je a bude odplata, to přesně nevím (jestli 1000 leté království, koruna života,..).   I když být věčně ve věčné blaženosti s Bohem mi připadá jako velmi nádherná a skvělá koruna života.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Pátek, 19. říjen 2012 @ 17:24:35 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Já to Rosmano beru tak jak to Bůh řekl Jeremiášovi - tvým podílem bude život. Život jsem od Boha zadarmo dostal a tak ho žiju. A pokud tento dar nepřestanu žít, budu ho žít na věky. Evangelium je tak prosté. Jenom chytráci a teologové z toho dělají galimatyáš a děsnou vědu, aby vyniklo jejich chytráctví.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Pátek, 19. říjen 2012 @ 17:38:59 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Naprosto s tebou souhlasím. Jsem rád, že jsi tu. Jsi (aspoň tak to vnímám doposud), hodně podobná krevní skupina jako já. Jinak je to tu skoro každý proti každému. Což je dost děs. (snad kromě katolíků, ty magisterium dobře ovládá:-)  ).


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Pátek, 19. říjen 2012 @ 19:27:42 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Taky jsem Rosmano rád, že si tu aspoň s někým rozumím. Dneska jsi mě velmi pobavil s tím evangeliem sklenice vody.  Taky mě velmi pobavil Greg s tím jak pohani budou jíst v nebi listí. Za trest, že neuvěřili v Ježíše. Už dlouho jsem se, při té představě, tak od srdce nezasmál.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Pátek, 19. říjen 2012 @ 17:39:00 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Naprosto s tebou souhlasím. Jsem rád, že jsi tu. Jsi (aspoň tak to vnímám doposud), hodně podobná krevní skupina jako já. Jinak je to tu skoro každý proti každému. Což je dost děs. (snad kromě katolíků, ty magisterium dobře ovládá:-)  ).


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Sobota, 20. říjen 2012 @ 20:56:06 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Já to mínila obecně. Já jsem se nesnažila myslet za Tebe, to mě teda nenapadlo, že si to vztáhneš k sobě. Pak nevím, proč rosmano ten verš vůbec použil - co tím chtěl jako říct, a nevím, jak jej v tom případě chápete. Já Ti teda přiblížím, jak to se mnou bylo, abys nepouštěl uzdu své fantazii:-) Kdysi jsem holt věřila, že mi byly odpuštěny pouze hříchy z minulého života a že ty, co páchám nyní, musím pečlivě vyznávat a horlivě jich litovat. No a ta představa, že bude někdy pronásledování a já ve slabé chvilce zapřu a už nebudu mít z nějakého důvodu šanci učinit pokání a půjdu do pekla, tak ta pro mne byla vážně hrozná. Docela hrozné bylo i to, že jsem nebyla schopna lidem říct o Kristu nebo se ozvat, když se Mu někdo někde posmíval, to jsem se pak v slzách modlila a prosila za odpuštění. Někdy jsem docela vážně zapochybovala o svém spasení... říkala jsem si - kolik mých selhání je ještě Bůh schopen tolerovat? To mi vážně odpustí pokaždé, nebo mi už jednou řekne: a dost! Proto jsem nikdy nechápala lidi, kteří s úsměvem mohli prohlásit, že mají jistotu spasení. Takové lidi jsem měla za sebejisté tlučhuby s nehorázně vysokým míněním o sobě.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Neděle, 21. říjen 2012 @ 15:32:05 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Moje zkušenost je, že když člověk opravdu lituje toho, co zlého udělal, Bůh neřekne nikdy "A dost". Vždyť i Ježíš říká, že máme někomu, kdo nám ubližuje, odpustit až 77x, což je v podstatě pořád. A tím spíš odpustí Bůh každému, kdo lituje svých hříchů.
  Prožíval jsem to úplně stejně jako Ty.Jednoho hříchu jsem se nemohl zbavit několik let. Byl jsem z toho zoufalej a taky jsem si říkal, že už Boží trpělivost je asi u konce. Jenže to je dáno tím, že si představujeme, že Bůh je jako my. Ano, já na jeho místě už bych byl s trpělivostí u konce. Ale on místo, aby mě odsoudil, začal mi ukazovat cestu ven. Neudělal za mě vysvobození, tak jak to se mnou dělal na začátku mé víry, kdy mě okamžitě zbavil některých závislostí. Prostě mi ukázal, co mám dělat, abych se toho hříšného jednání zbavil. A když jsem začal brát jeho slova vážně a řídil se jimi, začal jsem nad tím hříchem vítězit. No a někteří lidé ve stádiu, kdy jsou zoufalí ze stále se opakujících pádů, podlehnou pokušení se vyhnout těm pokořujícím stavům a nehledají cestu ven z hříšných cest své duše, přestanou věřit v Boží trpělivost a najdou si teologii, která jim říká, že je nic, ani hřích nemůže odloučit od lásky Boží a tudíž nemohou přijít o svou spásu. Že když už jednou uvěřili, tak to bude až do smrti ať udělaj, co udělaj. V Řím. 8,35 - 39 je popsáno co všechno nás nemůže odloučit od Kristovy lásky. Ale hřích mezi těmi věcmi není. Protože náš hřích odlučuje od Boží lásky. Ano, člověk, který v pokoře chodí na každý den před Pánem a pere své roucho v jeho krvi, ten může na každý den s jistotou vyznávat, že Bůh je s ním a nenechá ho zahynout. Ale ta jistota vyvěrá z Ducha, kterému on je poddán, ne z teologie o nemožnosti přijít o spásu. Člověk, který věří takové teologii, nechodí s živým Bohem, ale s písmem, ze kterého si vybral některé verše a uplácal si z nich svého boha, který mu zaručuje "spasení". Prostě, moje zkušenost je, že jsou dva typy lidí, kteří jsou si jisti svou spásou. U jedněch je dána jejich poddanosti Duchu a denodením chozením s Pánem a u druhých je dána spoléháním se na nějaké učení o nemožnosti přijít o spásu.
  Z těch prvních při setkání s nimi, cítím pokoru a lásku a z těch druhých povýšenost a SEBEjistotu.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Neděle, 21. říjen 2012 @ 15:58:30 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Moc výstižně řečeno. Díky Bylino.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Neděle, 21. říjen 2012 @ 16:02:06 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Bylino,

  jen aby to u těch prvních nebyla falešná pokora, která je vidět na tvářích zahřívačů kostelních lavic z ŘKC nebo ČCE. A u těch druhých aby to nebyla pravá víra....

  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Neděle, 21. říjen 2012 @ 16:17:58 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Myslíš, že falešná pokora vypůsobí pravou lásku? Myslíš, že Boží duch se dá zmást falešnou pokorou? Ze zahřívačů kostelních lavic, které jsem potkal, jsem žádnou lásku necítil. Za to jsem jí cítil jednou z jedné jehovistky. Víš, ono skutečné poznání Boha, nesouvisí s nějakým zaručeně správným učením, vytvořeným z písma lidským rozumem. Poznal jsem více lidí, kteří byli popleteni svými vůdci a svým rozumem věřili všelijakým nesmyslům, ale v srdci měli poznání živého Boha a vyzařovala z nich láska a pokoj. A o to jde. Ne o tu jedinou a zaručeně správnou teologii. Ta nikoho nezachrání. Tohle až dojde některým lidem na granu, tak přestanou ty nesmyslné a několik let trvající hádky o otázkách.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota B (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Neděle, 21. říjen 2012 @ 16:28:53 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Bylino,

  to je hrůzné, co to tu vykládáš. Jsi přesně jako ekumenické křesťanstvo. Hlavně láska a na učení nezáleží. No tak, jen tak dál, jsem zvědav kam dojdeš a jestli se spolu jednou setkáme, až nás budete v jedné světové supercírkvi perzekuovat.

  Říct o bludařské jehovistce, že jsi z ní cítil lásku, a podle tebe bylo úplně jedno, že to nebyla Láska Ducha, ale že to byla láska ducha bludu, no tak to jsi u mě opravdu hodně hodně klesl. Myslel jsem si, že jsi na tom lépe....


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jisto (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Neděle, 21. říjen 2012 @ 18:15:31 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Na tom, že jsem u Tebe klesl, mi až zas tak nezáleží. Kdybych se chtěl líbit všem lidem, to bych dopad. Kromě toho,mám pocit,že ses ani moc nenamáhal pochopit co říkám.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: J (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Neděle, 21. říjen 2012 @ 20:14:22 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Bylina,

  mě je jedno, jestli Ti na tom záleží. Ale já jsem si udělal obrázek... Dost překvapující...


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Willy v Neděle, 21. říjen 2012 @ 16:30:40 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  malá oprava: Vždyť i Ježíš říká, že máme někomu, kdo nám ubližuje, odpustit až 77x, což je v podstatě pořád.

  To 77x znamená spíše 70x7=490.:-)


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Úterý, 23. říjen 2012 @ 12:36:47 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Bylino,

  aha, takže pokud tomu dobře rozumím, spása je založena na naší lítosti, nikoli na kříži Ježíše Krista....


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Úterý, 23. říjen 2012 @ 20:48:06 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Bylino, Ty nevěříš, že je Tvá spása již více než 2000 let dokonaná? Spravedlivý je z víry živ.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Pátek, 19. říjen 2012 @ 10:45:38 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  To první křesťané, kteří umírali v římských arénách,  se asi taky třásli hrůzou při pomyšlení, že zapřou. A nezapřeli.
  Škoda, že ještě neznali (Křesinovo?) učení, tak by jim bylo jasné, že se nemusí stresovat, že maximálně přijdou o odplatu. A tu vyměnit za volnost od hrůzy a hrozného umírání stojí za to, když spasení a věčný život s Bohem je jisté.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Sobota, 20. říjen 2012 @ 21:15:21 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Vážně teď přemýšlím, co odpovědět, abych nebyla stejně ironická a moje odpověď podobně pošetilá...
  Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj... Pokud máš za to, že křesťan by měl žít ve stresu a věčném strachu o spasení, tak se nějak míjíme.  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Neděle, 21. říjen 2012 @ 13:06:11 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Ahoj Momonko,


  Pokud máš za to, že křesťan by měl žít ve stresu a věčném strachu o spasení, tak se nějak míjíme.


  Ne, to nemám. Jsem daleký od takového myšlení.
  Ale je jasné, že Bůh po nás žádá, abychom mu byli věrní. A když se Ježíše zapíráme, i on se nás zapře.  Že to někdy nedokážeme a třeba i zapřeme, je náš problém, ze kterého je východisko - evangelium je mocí Boží ke spasení, ta moc kterou Bůh zjevil na Kristu může i nás přeměnit, uschopnit pro to, co pro nás bylo doposud nepředstavitelné.
  Nevěřím tomu, že by motivem prvních křesťanů pro nezapření a nechání se roztrhat od divoké zvěře a možná i sežrat byla odměna - 1000 leté království.  A že jim bylo jasné z učení jejich učitelů, apoštolů, že pokud se i zapřou Krista, ve věčnosti s ním budou, není problém. 
  Otázka, kdy nebo kde se nás Ježíš zapře, při našem zapření se jeho.
  Při vstupu do 1000 letého království?  Při vstupu do věčného Božího království nikoliv?
  Tato odnož křesťanství, kterou jsi přijala (a já ti to neberu),  a která toto tvrdí, vykračuje dost mimo zjevené Boží slovo. Je tím pádem nepravdivá a nebezpečná, protože jasným Božím pravdám přisuzuje jiný význam. Ale to ti nutit nebudu.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Úterý, 23. říjen 2012 @ 21:06:24 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Motivem každého křesťana má být Kristus, proto jsem daleka představy, kterou jsi mi chtě nechtě podsunul, že "o nic nejde, když zapřu". Když se ohlédnu zpět, tak těžko posoudit, ale kdoví, jestli bych se nesnažila nezapřít jen proto, abych nebyla odsouzena se světem do věčných muk, co kdyby mi strach o vlastní život (věčný) zcela zastínil Toho, který mě vykoupil vlastní krví? Pokud křesťana nemotivuje láska Kristova, nýbrž odplata, i to bude jednou zjeveno. Bůh si to umí ohlídat, On ví, čí motivy jsou čisté a kdo to má naopak vykalkulované. Nevím, o jaké odnoži je tady řeč. Já vím, že jistota spasení je nepochopitelná, když v Bibli je tolik veršů... To není otázka teologie, to je otázka víry. Jsem si jist, že Ten, který ve vás začal dobré dílo, je také do dne Ježíše Krista dokončí. Můžeš si taky takto být v duchu jist jako Pavel? Nebo spíš máš za to, že už musíš dokončit Ty sám?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Úterý, 23. říjen 2012 @ 22:57:36 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Nevím, o jaké odnoži je tady řeč.


  Je to odnož, kterou apoštolové neznali. Odnož, která nevěří částem Písma, těm slovům apoštolů, která hovoří o možnosti odpadnutí od Boha, od víry a varováním před tímto.  Tato slova buď ignoruje, nebo jim připisuje význam jako že o nic nejde, anebo že se křesťanů nemohou týkat ale snad někoho jiného.

  Věřit tomu, že ta slova nejsou do větru, vůbec neznamená nemoci mít jistotu spásy. To je jen nepochopení těch, kteří tato slova napomenutí a výstrahy odmítají.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota B (Skóre: 1)
  Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Středa, 24. říjen 2012 @ 20:20:21 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Je mnoho povolaných, ale málo vyvolených.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Ferra v Pátek, 19. říjen 2012 @ 08:00:51 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ano rosmano, Bůh nečiní žádný "mus":

  Fp 2,13  Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.

  Ti, jimž se to celé zdá jako "mus"asi nebyli povoláni Bohem, a chtějí si v tomto člověkem "svobodně"zvoleném "vztahu" i nadále zachovat svou nezávislost pro případ, že by byl Bůh jiný, než jakého si zvolili, a oni museli setrvat proti své vůli, což u Bohem povolaných nehrozí, neboť On působí, že chceme i činíme, co se mu líbí bez toho, aby člověk musel. 

  A člověk povolaný Bohem vytrvá, obstojí, protože: 

  O tom, zda obstojí či ne, rozhoduje jeho vlastní pán. A on obstojí, neboť Pán má moc jej podepřít.

  Bát se o výsledek, znamená v tomto případě nevěru, nebo existenci jiného "Pána" ve vztahu. Třeba své na Pánu nezávislé svobody odejít, jak psává oko. 


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Legulda v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 11:56:52 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Bylino,
  smlova Boha s Abrahamem byla jednostranná; všimni si, že Abraham se k ničemu nezavázal, jen uvěřil. Bůh smlouvu potvrdil, zpečetil tím, že prošel mezi rozpůlenými zvířaty. Abraham se o nic nepřičinil, neměl žádnou záslahu. Proto není zmínky o podmínkách té smlouvy, které by měl Abraham plnit. Přijal vírou vše, co mu Bůh z milosti nabídl. Podobně také smlouva Boha s námi skrze krev Ježíše Krista, viz Mt 26,28. Vše co máme díky Kristově oběti, to získáváme vírou. 

  Opakem je smlouva oboustranná, kde se zavázal Bůh i Izraelité, že budou plnit, dodržovat podmínky smlouvy Zákona. Přečti si pozorně Ex 19,3-8: ....Protož nyní, jestliže skutečně budete poslouchati mého hlasu, a ostříhati mé smlouvy, budete mi zvláštní lid.... ....Odpověděl pak všechen lid společně, a řekl: Cokoli mluvil Hospodin, budeme činiti....

  Tohle je jeden z více rozdílů mezi Starou smlouvou a Novou smlouvou.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 18:54:36 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Leguldo, všimni si, že je napsáno: Uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost. Není napsáno, že Abraham uvěřil v Boha. V Boha věří i satan a jeho démoni. Ale Abraham uposlechl Boha a odešel ze svého bydliště do úplně neznámé země. Abraham byl ochoten obětovat svého jediného a zaslíbeného syna. A to Ti přijde jako jednostranné? Vždyť Abraham obětoval to, co mu bylo nejdražší. A to v té době nevěděl nic o Ježíšovi. Abraham obětoval svého syna dříve než to udělal Bůh. A proto je nazván Otcem všech věřících. A jestli chceš být jako on, musíš i ty obětovat sám sebe, to, co je Ti nejdražší. To je smysl křtu. A to byl smysl i toho rozpůleného dobytka. Obě strany se symbolickou smrtí zvířat zavázaly, že budou žít jeden pro druhého i za cenu smrti. Pokud někdo vstupoval do křtu bez vědomí tohoto závazku, pak plně nepochopil, co od něj Bůh chce a na základě čeho je spasen. Jestli si někdo myslí, že stačí věřit, že Ježíš žije a že zemřel za naše hříchy a nevyzná ho jako svého Pána jehož se dobrovolně zavazuje poslouchat a žít pro něj, pak je ještě mrtvý ve svých hříších. Protože i ďábel ví že Ježíš žije a že zemřel za naše hříchy. Z příkladu Abrahama, jasně vidím, že víra bez skutků poslušnosti je mrtvá a s ní i její majitel.
  Jinak co se týče smlouvy s Bohem a manželské smlouvy, dporučuju knížku od Dereka Prince - Manželská smlouva. Tam to popisuje podrobně. Akorát ve třetí části ujíždí, když říká, že takovou smlouvu mají uzavírat věřící mezi sebou.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: leonet v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 19:46:35 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A nezapoměl jsi na jednu věc? Na čas? Mezi tím, kdy Abram vyšel z Charanu a obětoval Izáka uběhlo zhruba 27 let. A pokud sis všimnul, tak i po 20 létech od doby, kdy byl ospravedlněn a uvěřil Bohu, ještě zplodil Izmaele, což jistě víš, co to znamená, píše o tom Pavel Galatským. Neboli ještě konal tělesné skutky. Teprve až odumřela Abrahamova plodnost, i Sáry, teprve potom když už neměl prostor pro svou víru, která oduřela s jeho tělesnou schopnosti plodit děti, teprve začal chápat rozdíl mezi tělesnými skutky a skutkem víry.

  Ještě k te smlouvě Boha s Abrahámem, kde si čteš něco o tom, že Abrahám Bohu něco na oplátku slíbil? 1 Moj. 15,18-20. Tady Hospodin uzavřel jednostrannou smlouvu s Abrahamem a Abraham k tomu nic neřekl. "V ten den uzavřel Hospodin a Abrahamem smlouvu." Ani slovo o tom, že by něco sliboval Abraham.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 20:23:12 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Odchod z Charanu byl také tělesný skutek? Nevím o žádném člověku víry, který by byl dokonalý ve všech svých skutcích. Bůh nehledí na dokonalost našich skutků, ale na to, zda mu důvěřujeme a z té důvěry ho posloucháme a konáme skutky víry. Chtěl bych tě vidět na místě Abrahama, jak bys celé ty roky neochvějně důvěřoval. Bůh s jeho tělesnými skutky neměl problém a nevyčítal mu je. To, že víra při chození s Bohem časem roste a tím pádem věřící koná stále více skutků víry, to snad znáš.
  Abraham nemusel Bohu nic říkat, protože to po něm ani Bůh nechtěl. Ale chtěl, aby mu Abraham důvěřoval a nechal se vést. Abraham mu neodpověděl slovy, ale tím,že Boha poslechl a obětoval zvířata na znamení krevní smlouvy. Takovéto smlouvy byly tehdy běžné i mezi lidmi. V Anglii se prý uzavíraly i ve středověku. V komentáři Leguldovi jsem psal o knize Dereka Prince - Manželská smlouva. Tam je to podrobně popsané.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: leonet v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 22:48:19 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Napsal ti to už dole Legulda, Abrahám neprošel mezi těmi rozpůlenými zvířaty. Jedině když oba prošli mezi zvířaty, byla smlouva uzavřená.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Legulda v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 20:54:52 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Bylino,
  myslím, že odpovídáš tak trochu na něco jiného. Píšeš jako by jsi mě znal... :-)
  Já v prvé řadě musím uvěřit v Ježíše Krista jako Spasitele, že skrze něho docházím ke smíření s Bohem. A to je už přece jakési zapření svého Já. A vodní křest je takové veřejné vyznání víry, stvrzení víry. Ve křtu jsem obrazně zemřel s Kristem a povstal jako nový člověk. Mojé staré já, která bylo ukřižováno, je ve křtu obrazně odplaveno. Pokud bych měl studovat co vše znamená vodní křest, tak především v Bibli.
  Tvůj popis mně připadá, že víra v oběť Pána Ježíše Krista nestačí ke spasení. Jedna věc je víra a druhá skutky. Nejhorší je, když člověk nemá pokoj s Bohem a těmi skutky se snaží se Bohuještě nějak zalíbit.... Tím ani netuší, že znevažuje oběť Pána Ježíše. Ale já netvrdím, že je to Tvůj případ, to ne. Já přece když uvěřím v Ježíše, tak to už je živá víra, mrtvou vírou bych asi těžko uvěřil. Jinak já skutky nepopírám, nejsej jako Martin Luther.... :-)
  Píšeš: Obě strany se symbolickou smrtí zvířat zavázaly, že budou žít jeden pro druhého i za cenu smrti. A tohle si já nikde v Bibli nečtu. Abrahám uvěřil Bohu, on nic nepodepisoval, nesliboval, neprocházel mezi zvířecími těli.
  Také bych Ti doporučil knihu a to od Watchmana Nee: Bůh Abrahámův, Izákův a Jákobův. 
  http://juda.cz/shop/?59,b%F9h-abraham%F9v-iz%E1k%F9v-a-j%E1kob%F9v
  (a doufám, že tu nikdo nenapíše úšklebek, že jsem watchmanista a že se může W.N. mýlit) :-)


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 22:33:47 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Leguldo, prosím, přečti si ještě jednou mou odpověď Tobě, Twig a Leonetovi a zkus tam najít odpověď na Tvou otázku. Možná jsem to napsal nesrozumitelně, nevím, ale podle mě jsem to, na co narážíš, tam už vysvětlil. Jestli to tam opravdu nenajdeš, tak mi řekni, co konkrétně Ti v tom nesedí a co tam chybí. Mě jde o to, abychom si rozuměli a ne se hádat. A pokud se třeba neshodnem, nebude to nic nového pod křesťanským nebem. Já se z tho nezblázní a ani se neurazím. Z mé víry tak jako tak vydám počet Bohu a ne lidem.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Legulda v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 22:49:44 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Já se určitě hádat nechci. Já jen vidím, kolik rozdílných poznání Bible tady je. Jen jsem se pokusil Tobě ukázat jak vidím jednotlivé smlouvy. Spaseni nejsme pro učení, ale pro víru v Krista Ježíše. Dva se tady neshodnou, každý je něčím ovlivněný. Ani v prvotní Církvi nebyli věřící ve všem jednotní.
  Jinak Tvé odpovědi Twig a Leonetovi jsem četl.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: twig v Pátek, 19. říjen 2012 @ 00:10:20 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Vnímam to rovnako. Nie kvôli Nee, ale kvôli tomu, o čom svedčí Písmo.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Pátek, 19. říjen 2012 @ 19:09:44 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Leguldo, přečtži si 17. kap. Genesis. Tam jsou podmínky té smlouvy pro Abrahama. Tehdy ještě Abrama.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Ferra v Středa, 17. říjen 2012 @ 21:25:24 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ahoj Karle. 

  Jak jsem to napsal, tak jsem to napsal. Když píšu bez faktů, napíše mi oko, že jsou to mé žvásty a mé výmysly. Ty mi zase píšeš, abych psal to, co žiji. 
  Tak ti píšu o smyslu mého života, o Boží svrchovanosti, Božím vyvolení, o Boží Milosti, o krvi, která za mě byla prolita, ještě než jsem o to mohl požádat a cokoli udělat. 
  On mě vzal do svých dlaní a řekl, že jsem jeho Syn a dědic, protože se tak rozhodl. 

  Píšeš, že v mém pojetí spásy dělám z lidí roboty.

  Copak tím, že nám Bůh otevřel oči, aby byly schopny vidět nejenom tmu, na níž jsme doposud byli zvyklí, ale i stíny, světlo a Jeho záři, jsme se stali roboty, když jdeme za tím, co jsme dosud neviděli, a nechceme znovu být slepými, abychom nemohli volit, na čem spočine náš zrak?

  Copak tím, že nám Bůh otevřel uši, jsme se stali roboty, když předtím neschopni slyšet dobrou zprávu jsme neměli možnost volit mezi dobrem a zlem? 

  Copak tím, že nám daroval nové srdce, nově schopné cítit a milovat, jsme se zbavili možnosti volit to, co dříve nešlo, ve svém kamenném osamocení?

  Tím jsme se stali roboty, když jsme dostali možnost být konečně svobodnými?
  Nebo jsme byli roboty, otroky v tom vašem, lidském pojetí spásy, kdy jsme jen plnili rozkazy svého otrokáře, který nedával na výběr?

  Ne, nemáme žádný podíl na tom novém životě, na tom věčném životě, který jsme dostali darem. 
  Stejně jako nemáme žádný podíl na tom, co nám bylo darováno z Milosti.
   
  Neměli jsme na milost žádný právní nárok, abychom ji mohli dostat za odměnu. 
  O udělení Milosti doživotnímu vězni rozhoduje ten, kdo má právo Milost udělit. Ne vězeň. 
  A tak ji radostně přijmeš. 
  Ale to, že jsi ji přijal, nebylo příčinou udělení Milosti, pouze aktem poděkování. 
  A tak od té doby děkuji a vyzdvihuji Toho, kdo má tu moc udělit ti nový, lepší, věčný život bez hrozby připomínání tvých činů, které tě dostaly tam, odkud jsi byl propuštěn. 
  Účet byl smazán, klíč zahozen a tobě nikdo nesmí připomínat důvody tvého věznění. Nikdo, ani ty!

  A ty pak chodíš ve světle, které je občas na okamžik zacloněno tmou. To když mrkneš, a to ti připomene, že je čas otevřít znovu oči, abys viděl na cestu a neklopýtl.  

  Potkáváš lidi a oni ti nechtějí věřit, že jsi dostal sebou nezaviněně Milost, protože oni přece z toho vězení utekli sami. 
  Teď mají ale strach, aby je znovu nechytli, když utekli sami, a nevěří ti, že ty strach nemáš, protože nechápou, že tys byl oficiálně propuštěn a byl ti zahlazen trest, protože jsi byl vybrán k Milosti, která stvrzena smlouvou podepsanou krví! 


   
   


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Ferra v Středa, 17. říjen 2012 @ 21:34:13 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  oprava:  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 20:49:39 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  Teď mají ale strach, aby je znovu nechytli, když utekli sami, a nevěří ti, že ty strach nemáš, protože nechápou, že tys byl oficiálně propuštěn a byl ti zahlazen trest, protože jsi byl vybrán k Milosti, která stvrzena smlouvou podepsanou krví toho, který mě zastoupil v tom trestu!

  Ahoj Fero,

  to je pěkná povídka či alegorie. Mohl bys upřesnit, které lidí to potkáváš, kteří utekli z vězení sami?  Kteří to jsou, kteří tak o sobě svědčí?  A jak že to z toho vězení sami utekli?  Nemluvíš náhodou o skupině, která neexistuje?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: leonet v Úterý, 16. říjen 2012 @ 21:16:14 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Kdyby jsi nebyl lenivý a našel si to místo v Písmu, které jsem ocitoval jak si je pamatuji, zjistil by jsi, že žádná nádoba, kterou hrnčíř vyrobil nepřišla vniveč. a tak jsi kvůli své lenivosti učinil chybný závěr. Škoda.


  ]


  Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Pastýř v Středa, 17. říjen 2012 @ 23:23:49 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ahoj Bylino, ale já to nepsal, pod článkem je JK - jako Jaroslav Kernal. Pouze se s Ním ztotožňuji, proto jsem to zkopíroval. 

  Hezké přiznání. Jarda je fajn kluk, ale nevím, zde by měl radost z toho, že ho deifikuješ.  

  P. S. Zkus číst Bibli alespoň z poloviny jako ZoD (je-li tomu tak) :-)

  Nic ve zlém... 

  V lásce.

  Pastýř


  ]


  Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Ferra v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 08:13:10 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ahoj lásko, pastýři

  Aspoň vidíš, že myslím i při psaní pořád na Něj, a pak vznikne nechtěně faux pas.

  P.S.  Bibli jsem četl celou, a vracím se, na Zodu vybírám, přečtu jednou a nevracím


  Mám něco změnit, nebo co jsi mi chtěl?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Ferra v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 08:17:59 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  P.S. 

  Proč Tedy chrlíš ty své knihy, když lidem berou čas tak potřebný na čtení Písma? 

  Nebo že by ZoD konkurence?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: twig v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 09:06:53 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Možno len A.F. nerozumie, že tak ako jeho rozbory, aj knihy W.Nee a ďalších môžu iným z Božej milosti pomôcť v Ním danom čase niečo pochopiť, spracovať a poslúžiť v istom zmysle ako "semafor", lebo milujúcim Boha všetky veci slúžia na dobré. Lebo, priznávam, ja nerozumiem kvalitatívnemu prejavu A.F. v jeho rozboroch a tu.. Každému z nás zrejme niečo uniká..


  ]


  Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Ferra v Pondělí, 15. říjen 2012 @ 21:38:37 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A přesto je napsáno, že Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy. 

  Amen, a také všichni, které předzvěděl a předurčil, dojdou spásy. Ani o jednoho méně. 
  Jinak by přece vyhrál satan, když si představíš, kolik lidí odchází do neutěšené věčnosti. 
  Tak přemýšlej, jak to je a před spaním počítej ovečky, třeba ti to dojde. 


  ]


  Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Úterý, 16. říjen 2012 @ 14:06:26 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Fero, docela si mě zklamal. Můžeme přeci mít rozdílné názory a přesto se k sobě chovat slušně. Podle Tvého povýšeného přístupu usuzuji, že našeho Pána zase až tak neznáš, jak se snažíš prezentovat. Začínáš se chovat k druhým jako Leonet a vaše chování jenom potvrzuje nedůvěryhodnost vašich teorií.


  ]


  Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Pondělí, 15. říjen 2012 @ 22:15:16 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  To je vše v pořádku ujišťovat a povzbuzovat křesťany Božími zaslíbeními, Božím charakterem, jeho slávou apod.
  Avšak přece jenom je to jednostranný pohled, neúplný, trochu "skleníkový" pohled, ignorující velkou část Bible.  Kdysi jsem tu už něco o tom psal.
  Například tato místa:
  Sk.20,25: Nyní vím, že mě už neuvidí nikdo z vás, k nimž jsem na svých cestách přišel hlásat Boží království. Proto vám v tento den prohlašuji před Bohem, že mou vinou nikdo nezahyne, neboť jsem vám oznámil celou Boží vůli a nic jsem nezamlčel. Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního Syna. Vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu. Buďte proto bdělí a pamatujte, že jsem se slzami v očích po tři roky ve dne v noci každému z vás neustále ukazoval cestu.  - Je to jen Pavlovo rétorické cvičení, či snad je možné, že by někdo zahynul ne Pavlovou vinou? Co znamená "nešetřit stádo"? - je to jen zpestření křesťanského života?

  Řím.11,21: Jestliže Bůh neušetřil přpřirozených větví, tím spíše neušetří tebe! Považ dobrotu i přísnost Boží: přísnost k těm, kteří odpadli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se jeho dobroty držet. Jinak i ty budeš vyťat, - co znamená pojem "být vyťat"?

  Gal. 5,4  Odloučili jste se od Krista vy všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění na základě zákona, pozbyli jste milosti. - odloučit se od Krista a pozbýt se milosti je jenom drobná příhoda v životě křesťana?

  Efez. 6,10  A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘ a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘.   -  Proč? Je možné snad neodolat ďáblovým svodům? Co tohle možné "neodolání" znamená? Nic?

  Filip.3,17 Bratří, napodobujte mne. Hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu. Neboť mnozí, o nichž jsem vám často říkal a nyní to s pláčem opakuji, žijí jako nepřátelé Kristova kříže; jejich koncem je zahynutí, jejich bohem břicho a jejich chloubou to, zač by se měli stydět, neboť smýšlejí přízemně. - co znamená to "zahynutí"? Je to jen zahynutí těla? Vždyť kdo dbá na své břicho tomu teoreticky tělo dobře funguje :-)

  1 Tim.1,18 To ti kladu na srdce, synu Timoteji, ve shodě s prorockými slovy, která byla o tobě pronesena, abys jimi povzbuzen bojoval dobrý boj a zachoval si víru i dobré svědomí, jímž někteří lidé pohrdli, a tak ztroskotali ve víře. - co je "ztroskotání ve víře"? - je to jen škobrtnutí anebo to znamená, že ti lidé pravou víru nikdy něměli? Anebo ještě něco jiného?

  1 Tim.6,10 Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.
  1 Tim.6,20 Opatruj, co ti bylo svěřeno, Timoteji, vyhýbej se bezbožným řečem a protikladným naukám, které se lživě nazývají „poznání“.
  Kdo se k němu hlásí, zbloudil ve víře. Milost s vámi!  - no je fakt, že zbloudění od víry ještě nemusí být katastrofa, jestli se najde cestu zpět. V polském překladu je ve verši 21 řečeno "od víry odpadl"

  Žid 3,6 Kristus však jako Syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději.  - je možné si nezachovat do konce smělou jistotu a neději? Nebo se zde hovoří jen o hypotetické možnosti, která stejně nemůže nastat? Anebo "nebýt Božím domem" nic až tak zásadního neznamená?

  Žid.3,14  Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce. Je řečeno: ‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru!‘ - opět: je snad možné své počáteční předsevzetí nezachovat pevně až do konce? Kdyby nebylo, proč se o tom píše? Anebo přijít o účast na Kristu není nic tak důležitého, netýká se to spasení?

  Žid.6,4 Kdo byli už jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha svatého a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku, a pak odpadli, s těmi není možno znovu začínat a vést je k pokání, protože znovu křižují Božího Syna a uvádějí ho v posměch.  - ta možnost odpadnutí je jen hypotetická, nikoliv skutečná? Nebo se týká nekřesťanů?

  Jakub 5,19 Bratří moji, zbloudí-li kdo od pravdy a druhý ho přivede nazpět, vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů.  - kdyby se ten člověk nevrátil zpět k pravdě, z bludné cesty, jeho duše od smrti zachráněna nebude a přesto bude spasen?

  1 Petr 5,8 Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.  - sice hledá, ale nikdy se mu nepovede nalézt? Anebo je to skutečná hrozba, pokud nejsme bdělí? Anebo "pohlceni" ďáblem není nic hrozného, člověk je spasen i jako pohlcený ďáblem?


  Přes to všechno, co s sebou nese čtení a naslouchání celému Písmu všem přeji hluboké zakotvení v Kristu, radostnou jistotu spasení, mocné potvrzování Ducha svatého ve vašem nitru, že jste Božími dětmi. Prožívání Božího království ve vašich srdcích - to jest spravedlnosti, pokoje a radosti z Ducha svatého. Také bdělost a nezavírání očí vůči všem nepřátelským nástrahám, vytrvání v dobrém boji víry až do vítězného konce.  Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Ferra v Pondělí, 15. říjen 2012 @ 22:34:21 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ano, Josefe, varování jistě nebyla vyřčena bezdůvodně, ale jako prostředek k vytrvání spasených v dobrém, stejně jako ty říkáš svému dítěti, aby pod to jedoucí auto nelezlo, a držíš ho přitom pevně za ruku. 


  Také znám pár veršů:

  1. Petrova 1, 5: "...kdo jste Boží mocí střeženi skrze víru ke spasení připravenému, aby bylo zjeveno v posledním čase." 

  Juda 24,25: "Avšak tomu, který je schopen zachovat vás bez pádu a postavit vás bez úhony v přítomnosti své slávy s veselím, jedinému moudrému Bohu, našemu Spasiteli, jemu buď sláva a velebnost, vláda i moc, nyní i po všechny věky. Amen."  

  1. Tesalonickým 5, 23-24: "Sám Bůh pokoje nechť vás tedy plně posvětí a zachová celého vašeho ducha, duši i tělo bez úhony k příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Ten, který vás volá, je věrný a on to učiní."  

  Filipským 1, 6: "Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, je také do dne Ježíše Krista dokončí."  

  1. Korintským 1, 8-9: "...který vás také utvrdí až do konce, abyste byli bezúhonní v den našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je Bůh, jímž jste byli povoláni ke společenství jeho Syna Ježíše Krista, našeho Pána!"

  2. Petrova 1, 10-11: "Proto, bratři, se tím více snažte své povolání a vyvolení upevňovat, neboť když to budete dělat, rozhodně neselžete. Tak vám totiž bude v hojnosti udělen přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista."

  Žd 10,39  Ale my přece nepatříme k těm, kdo odpadají a zahynou, nýbrž k těm, kdo věří a dosáhnou života.

  Ale to jen pro zlepšení možných depresí z tvého příspěvku. 
  ]


  Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Pondělí, 15. říjen 2012 @ 22:37:54 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Ahoj Fero,

  ono je dobře, že je znáš a že je zde uvádíš. A také že se jich držíš. To rozhodně. Ale ony ty verše jsou v Písmu i ty i ty druhé. A pravdivý obraz Boha a našeho spasení je dán obojími těmi typy veršů.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Ferra v Pondělí, 15. říjen 2012 @ 22:44:39 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Jenže Bůh není rozpolcen, a Jeho děti budou možná po Něm. 

  Přece se nebudeme bát toho zlého, když je s Námi Otec!  


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Pondělí, 15. říjen 2012 @ 23:11:46 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Hmm,

  tak apoštolové o možností odpadnutí otevřeně (všimni si, že se vůbec se za to nestyděli) psali. Že by nebyli Boží děti po Otci?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: twig v Úterý, 16. říjen 2012 @ 00:04:06 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  K Žid 6:7-8 je výživné čítať Izaiáša. Napr. 55. kapitolu, najmä verše 10-11. Božie Slovo činí zem plodnou a úrodnou..

  Pán Ježiš sa inak správal k farizejom a inak k svojim učeníkom. Iné povedal bohatému mládencovi a iné zločincovi na kríži. Ak si človek na seba vzťahuje všetko osobne, potom žena napríklad môže dôjsť k tomu, že ak nebude rodiť deti, nebude spasená. Neviem si predstaviť zúfalstvo tej, ktorá je neplodná. A čo žena, ktorej muž deti jednoducho nechce? Je to dotiahnuté do extrému, viem, ale poznám muža, ktorý si na seba vztiahol slovo apoštola Pavla, aby sme nasledovali jeho (Pavlovu spasiteľnú) vieru a prekrútil ho tak, že nútil jednu ženu, aby si za manžela zobrala toho muža, ktorého jej on určil, a keď ho neposlúchla, vyhlásil ju za heretičku, lebo nenasledovala jeho "vieru".
  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Úterý, 16. říjen 2012 @ 13:51:16 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Já ti rozumím twig co  tím chceš říct.

  Jsou v podstatě 2 možné postoje:
  a)  Brát tato slova, tyto výstrahy apoštolů vážně, tj. jako mající obecnou platnost, tedy potenciálně i pro mne
  b)  Vytěsnit je od sebe, nepřipouštět si, že by se eventuálně mohly týkat všech obecně, a tedy i mne.


  Já volím variantu a)

  Vztahuji si na sebe apoštolská slova:
  Buďte proto bdělí a pamatujte, že jsem se slzami v očích po tři roky ve dne v noci každému z vás neustále ukazoval cestu. 

  Jestliže Bůh neušetřil přpřirozených větví, tím spíše neušetří tebe! Považ dobrotu i přísnost Boží: přísnost k těm, kteří odpadli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se jeho dobroty držet. Jinak i ty budeš vyťat, 

  Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.

  Bratří, napodobujte mne. Hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu. Neboť mnozí, ..... žijí jako nepřátelé Kristova kříže; jejich koncem je zahynutí, 

  To ti kladu na srdce, synu Timoteji, ve shodě s prorockými slovy, která byla o tobě pronesena, abys jimi povzbuzen bojoval dobrý boj a zachoval si víru i dobré svědomí, jímž někteří lidé pohrdli, a tak ztroskotali ve víře. 

  Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil

  a nemám z nich stresy. Obecně z napomenutí a výstrahy nemám stresy. Jsou pro mne naopak pobzbuzujícím Božím slovem jako mnohé další.


  Varianta b) má to do sebe, že nutně vytváří falešné, bludné výklady či teologické konstrukce.
  -   Jako o vícero evangeliích, vícero spaseních - od jednoho je možné odpadnout, od druhého ne.
  -   Nebo "vyčištění" Božího slova ve smyslu, že toto se mne (nás)  netýká, týká se to těch a těch. Epištola Židům se týká Židů, a to hlavně těch, kteří nepřijali milost, Evangelium Matouše, Marka a Lukáše nemluví o spasení a věčném životě, maximálně tak od 17.  kapitoly, většina Ježíšových slob se netýká věčného života, ale 1000 letého Království, apod.
  -   Anebo teolog. konstrukcí o tom, že kdo odpadl, nikdy vlastně spasený nebyl

  a dalo by se asi pokračovat možnými efekty oné ignorance, "nevztahování na sebe" těchto biblických míst.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Úterý, 16. říjen 2012 @ 13:58:22 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Bereš mi to z úst, Rosmano.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: twig v Úterý, 16. říjen 2012 @ 15:45:28 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ja volím c)

  Brát tato slova, tyto výstrahy apoštolů vážně, tj. jako mající obecnou platnost, tedy potenciálně i pro mne a veriť zasľúbeniam Božím a spoliehať sa na Toho, ktorému je možné všetko.. nehľadieť na svoju slabosť, ale očakávať silu Božiu.. nehľadieť na svoju neschopnosť, ale hľadieť na Krista Ježiša, ďakujúc Otcovi, ktorý nás učinil schopných k podielu na lóse svätých.. a dôverovať spolu s Pavlom, že Ten, ktorý započal v nás dobré dielo, ho aj dokoná..  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Středa, 17. říjen 2012 @ 10:26:24 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Správně. Říkáš v podstatě to samé co Rosmano, akorát si k tomu přidala to, že ve všem tom spoléháš na Boha. Z mnohých příspěvků Rosmana, kdo chce, může vyčíst, že on taky. Akorát to pořád nezdůrazňuje.


  ]


  Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Ferra v Pondělí, 15. říjen 2012 @ 22:41:32 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A ještě Augustýna:

     "Nemám vůbec žádnou naději, kromě naděje v tvé milosrdenství. Poskytni to, co přikazuješ a přikaž, co si přeješ. Ty jsi přece na nás vložil zdrženlivost... V pravdě skrze zdrženlivost jsme spolu spoutáni a přivedeni nazpět do té jednoty, z níž jsme byli rozptýleni do množství. Velmi málo tě miluje ten, kdo spolu s tebou miluje i cokoliv jiného, když to nemiluje kvůli tobě. Ó, lásko, jež navždy hoříš a nikdy nejsi uhašena! Ó, Lásko, můj Bože, rozněť mne! Ty přikazuješ zdrženlivost. Poskytni to, co přikazuješ, a přikaž, co si přeješ."


  ]


  Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: leonet v Pondělí, 15. říjen 2012 @ 22:42:22 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Rozhodně bych se nespokojil s tím, aby mi ta místa, které uvedl, skoro dvacet působila depresi. Proto bylo ihned na počátku pro mne jedinou prioritou si udělat jasno právě s těmito místy. A Bůh mi je vyjasnil. Jenže také jsem pochopil, že kdo klade důraz na pochybnosti, je to největší překážkou k přijeti moudrostí! Viz Jakub 1,5-7. A čím jsem starší, tím to je jasnější. 
  Kdo trpí sebemrskačským zalíbením, tomu je velmi těžko pomoci.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Pondělí, 15. říjen 2012 @ 22:53:57 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Já to vidím tak, že kdo čte a naslouchá jen polovině Písma, má svrablavé uši a zkreslenou představu o Bohu a o spasení.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: leonet v Pondělí, 15. říjen 2012 @ 23:47:35 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Protože mě neznáš, stále tady píšeš své mylné domněnky. A to je naposledy, co tě opravuji, potom tě už nechám ve tvém pomýlení. A závěry, které si vyvodíš ve svém pomýlení jsou už pouze tvůj problém.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Úterý, 16. říjen 2012 @ 00:05:40 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Proti staršímu člověku nevystupuj tvrdě, nýbrž domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrům,


  Opatruj, co ti bylo svěřeno, Timoteji, vyhýbej se bezbožným řečem a protikladným naukám, které se lživě nazývají „poznání“.
  Kdo se k němu hlásí, zbloudil ve víře. Milost s vámi!  ]


  Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Úterý, 16. říjen 2012 @ 10:41:27 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Když apoštolové takové verše napsali, určitě jim i věřili. Přesto si myslím, že žádnou depresí netrpěli. Ani já z nich nemám depresi, ale beru si z nich poučení, že bez pokorného následování Pána můžu zahynout. Vede mě to k hlubšímu uvědomění si toho, jak moc je má záchrana závislá na něm a to mě vede k chození ve světle a obecenství s ním.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: leonet v Středa, 17. říjen 2012 @ 16:16:53 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Toto jsi četl, nebo to ignoruješ?

  Tak dobře, rozhodl jsem se ti vyhovět pouze ve dvou příkladech, neboť jsou zcela jedinečné k rozpoznání zda jsi ochoten jako Berienští zkoumat Písma a uvažovat o biblických faktech.

  Žid 3,6 Kristus však jako Syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději.  - je možné si nezachovat do konce smělou jistotu a neději? Nebo se zde hovoří jen o hypotetické možnosti, která stejně nemůže nastat? Anebo "nebýt Božím domem" nic až tak zásadního neznamená?

  Žid.3,14  Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce. Je řečeno: ‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru!‘ - opět: je snad možné své počáteční předsevzetí nezachovat pevně až do konce? Kdyby nebylo, proč se o tom píše? Anebo přijít o účast na Kristu není nic tak důležitého, netýká se to spasení?

  Tyto dva příklady jsem okopíroval z rosmanova příspěvku. O těchto dvou místech jsem tady psal již nejméně třikrát a i když znám více výkladů, přikláním se k tomuto: (lze ho nalézt v knize Nepohnutelné královstvo od Davida Goodinga)

  Fakta verše Žid. 3,6: ....A tímto Božím domem jsme my, (kdo my? Ti, kterým Bůh zjevil kdo je Ježíš) a teď následuje podmínka která říká, že nějaké budoucí události můžou změnit fakt, který se stal v minulosti. Je to možné? Najdeš někde v Bibli místo, které by říkalo, že nějaké budoucí události změnili minulost?

  Fakta Žid. 3,14: Vždyť máme účast na Kristu, (kdo my? Ti, kterým Bůh zjevil kdo je Ježíš) a teď následuje podmínka která říká, že nějaké budoucí události můžou změnit fakt, který se stal v minulosti.

  Kdysi jsem četl návod jak číst Bibli, a jeden bratr tehdy napsal: Vyhledejte si v Novém Zákoně všechna biblická fakta a zaslíbení. Fakta jsou to, o čem Bůh skrze inspirované pisatelé biblických knih sdělil, že to učinil On a nic se na tom nezmění. A nám nezbývá nic jiného, než tato fakta přijmout vírou. Zaslíbení je to, o čem Bůh řekl, že je to podmíněno splněním nějakých podmínek.
  Ve výše uvedených dvou verších je směs Biblických faktů a fiktivních zaslíbení. Co to jsou fiktivní zaslíbení? Jak nejznámější příklad bych uvedl 3 Mojžíšová 18,5: ...Člověk ten, kterýž by je činil, živ bude v nich.
  A z výkladů jak několika míst starého zákona, tak nového zákona víme, že ani jeden člověk nebyl a nebude schopen nikdy dodržet všechna ustanovení Zákona. Zákon byl dán proto, aby každý člověk se ukázal jako hříšník.
  A tak by se dalo pokračovat dále.

  Pokud ti tyto příklady neprospějí k pochopení (Pán ti nabízí milost, ale je na tobě, zda ji přijmeš), tak těžko přijmeš i další má vysvětlení.  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Středa, 17. říjen 2012 @ 20:31:14 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Můžeš citovat nějakou mou větu, ve které říkám, že jsem schopen dodržet všechna ustanovení zákona? Na základě čeho mi to přisuzuješ?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: leonet v Středa, 17. říjen 2012 @ 20:42:00 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Nerozümím ti, já někde něco takového píšu??? Kde?


  ]


  Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Úterý, 16. říjen 2012 @ 11:46:31 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."Boží slovo jasně ukazuje, že Bůh má moc uchránit věřící před pádem "...


  Jistěže má - pokud ovšem člověk s Bohem ochotně spolupracuje, pokud se sám dopředu vyhýbá příležitosti ke hříchu.  Boží slovo na druhé straně také jasně svědčí o těch, které Bůh od hříchu neuchránil - protože oni sami už nechtěli.


  Jinak celý článek jsou většinou jen pomýlené kalvínské kecy z nepochopení toho, jak je to s Božím předurčením doopravdy.  Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Ferra v Úterý, 16. říjen 2012 @ 13:27:25 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  ..."Boží slovo jasně ukazuje, že Bůh má moc uchránit věřící před pádem "...


  Jistěže má - pokud ovšem člověk s Bohem ochotně spolupracuje......


  Dalo by se vyvodit z tvé reakce: Bůh má moc, pokud ovšem člověk s Ním spolupracuje?

  K tomu netřeba nic dodávat, nečekal jsem, že bys cokoli pochopil, článek byl určen věřícím v Boha. 
  ]


  Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Studentbible v Úterý, 16. říjen 2012 @ 14:38:37 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Fero, ale katolíci spolupracují se svým bohem, např.když dají bohu milost, aby byli spaseni skrze křest...a dokonce to zvládnou biblicky doložit!


  ]


  Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Středa, 17. říjen 2012 @ 10:39:43 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Fero,
  Když člověk chce, tak si dokáže ze slov toho druhého vyvodit kdejakou pitomost.


  Bůh své společenství s člověkem podmiňuje duševním stavem člověka a jeho ochotou spolupracovat na budování, na růstu své víry - člověk hříchem ke smrti toto důvěrné společenství s Bohem ztrácí.

  Vždyť jaký je spolek spravedlnosti s nepravostí a jaké společenství světla s temnotou?


  ]


  Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Úterý, 16. říjen 2012 @ 15:05:16 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Jinak celý článek jsou většinou jen pomýlené kalvínské kecy z nepochopení toho, jak je to s Božím předurčením doopravdy

  je to naozaj velky zazrak, ked sa takyto dopredu spaseni obratia k Jezisovi a jeho pravdivenu uceniu hlasanemu iba v rkc.
  je to preto take tazke, lebo tito pomyleni ludia by sa museli vzdat pocitu, ze su spaseni uz tu na zemi.
  Preto diabol robi naozaj vsetko, aby ich zachoval v tomto omyle. Ale poznam taketo obratenia, lebo Bohu nie je nic nemozne, ak ludia tuzia po pravde. 


  ]


  Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Ferra v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 11:25:31 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Boží slovo na druhé straně také jasně svědčí o těch, které Bůh od hříchu neuchránil - protože oni sami už nechtěli.
  Ř 9,16 Nezáleží tedy na tom, kdo chce, nebo na tom, kdo se snaží, ale na Bohu, který se smilovává.


  ]


  Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Úterý, 16. říjen 2012 @ 15:47:34 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Tak především k těm místům, co uvedl Rosmano:  Sk.20,25: Nyní vím, že mě už neuvidí nikdo z vás, k nimž jsem na svých cestách přišel hlásat Boží království. Proto vám v tento den prohlašuji před Bohem, že mou vinou nikdo nezahyne, neboť jsem vám oznámil celou Boží vůli a nic jsem nezamlčel. Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního Syna. Vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo.
  I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu. Buďte proto bdělí a pamatujte, že jsem se slzami v očích po tři roky ve dne v noci každému z vás neustále ukazoval cestu.  - Je to jen Pavlovo rétorické cvičení, či snad je možné, že by někdo zahynul ne Pavlovou vinou? Co znamená "nešetřit stádo"? - je to jen zpestření křesťanského života?

  (A kde je psáno, že se zde jedná o věčné zahynutí? Např. v Ř 14,15 se píše:"Ale bývá-liť rmoucen bratr tvůj pro pokrm, již nechodíš podle lásky. Hlediž, abys k zahynutí nepřivedl pokrmem svým toho, za kteréhož Kristus umřel."

  Nemyslí si snad někdo tady, že se v Ř 14,15 má na mysli věčné zahynutí, že ne? Zde se samozřejmě myslí to, že ten dotyčný bratr jí s nečistým svědomím a proto hřeší a tím pádem se dostává do smrti, protože cokoli není z víry je hřích a za hřích je smrt. Zahynutí je zde proto jen smrt za tento jednotlivý hřích. Nehledě na to, že máš opět špatný překlad, neboť se tam píše, že Pavel je "čist od krve všech....")  Řím.11,21: Jestliže Bůh neušetřil přpřirozených větví, tím spíše neušetří tebe! Považ dobrotu i přísnost Boží: přísnost k těm, kteří odpadli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se jeho dobroty držet. Jinak i ty budeš vyťat, - co znamená pojem "být vyťat"?

  (Pojem vyťat znamená přesně to, jak byl vyťat Izrael. Byl snad navěky zavržen? Viz. Ř 11,11// 11,23// 11,26// 11,28-29//. Máš snad dojem, že se zde jedná o věčné zavržení? Nikoli, pouze byl Izrael zbaven možnosti reprezentovat Boha)

  Gal. 5,4  Odloučili jste se od Krista vy všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění na základě zákona, pozbyli jste milosti. - odloučit se od Krista a pozbýt se milosti je jenom drobná příhoda v životě křesťana?

  (Kdyby toto mělo znamenat věčné zavržení, tak je dnes zavržena většina křesťanstva, protože to neví, co je milost a neustále setrvává pod Zákonem. Samozřejmě, že to znamená to samé, co u předchozího místa. Galatští se zbavili užitku z Krista. Kristus jim nic neprospíval. Nemohli prožívat milost.

  Efez. 6,10  A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘ a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘.   -  Proč? Je možné snad neodolat ďáblovým svodům? Co tohle možné "neodolání" znamená? Nic?

  (Neodolání svodům zde znamená zejména upadnutí do falešného učení nebo za druhé do hříchu. To se dnes stalo 95% věřících v Krista. Jsou snad proto navěky zatraceni? Ne!)

  Filip.3,17 Bratří, napodobujte mne. Hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu. Neboť mnozí, o nichž jsem vám často říkal a nyní to s pláčem opakuji, žijí jako nepřátelé Kristova kříže; jejich koncem je zahynutí, jejich bohem břicho a jejich chloubou to, zač by se měli stydět, neboť smýšlejí přízemně. - co znamená to "zahynutí"? Je to jen zahynutí těla? Vždyť kdo dbá na své břicho tomu teoreticky tělo dobře funguje :-)

  (Je to stejné zahynutí jako v Mt 7,13 nebo v Zj 2,11 či v 1Kor 3,15 nebo v Mt 5,22-26 či 1Kor 7,9. Jde o dočasné zavržení Pánových zlých služebníků se světem (1Kor 11,32), o ztrátu odměny a o zaslouženou odplatu (Kol 3,24-25) - obdržení toho zlého, co věřící působil ve svém těle (2Kor 5,10-11). Zde nejde o věčné zahynutí.

  1 Tim.1,18 To ti kladu na srdce, synu Timoteji, ve shodě s prorockými slovy, která byla o tobě pronesena, abys jimi povzbuzen bojoval dobrý boj a zachoval si víru i dobré svědomí, jímž někteří lidé pohrdli, a tak ztroskotali ve víře. - co je "ztroskotání ve víře"? - je to jen škobrtnutí anebo to znamená, že ti lidé pravou víru nikdy něměli? Anebo ještě něco jiného?

  (Jestliže ztroskotali ve víře, tak je vidět, že pravou víru měli. Avšak upadli do bludu nebo do hříchu. Mají však stále možnost návratu. Pokud by k tomu nedošli, pak platí to, co bylo napsáno o verš výše. Patří sem však také falešní učitelé a proroci, kteří nikdy Božími dětmi nebyli. Ano, u těch to znamená věčné zatracení (viz. Juda 4 - ti jsou předem určeni k zatracení, jsou to nádoby stvořené k hněvu - Ř9,20-23).

  1 Tim.6,10 Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.
  1 Tim.6,20 Opatruj, co ti bylo svěřeno, Timoteji, vyhýbej se bezbožným řečem a protikladným naukám, které se lživě nazývají „poznání“.
  Kdo se k němu hlásí, zbloudil ve víře. Milost s vámi!  - no je fakt, že zbloudění od víry ještě nemusí být katastrofa, jestli se najde cestu zpět. V polském překladu je ve verši 21 řečeno "od víry odpadl"

  (Je tu někde psáno o věčném zatracení?)

  Žid 3,6 Kristus však jako Syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději.  - je možné si nezachovat do konce smělou jistotu a neději? Nebo se zde hovoří jen o hypotetické možnosti, která stejně nemůže nastat? Anebo "nebýt Božím domem" nic až tak zásadního neznamená?

  (Ano, nebýt Božím domem je výsledek, pokud nezachováme až do konce jistotu a naději. To ale není věčné zatracení, ale znamená to, že tito věřící nebudou Nevěstou Kristovou (Božím domem).


  Žid.3,14  Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce. Je řečeno: ‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru!‘ - opět: je snad možné své počáteční předsevzetí nezachovat pevně až do konce? Kdyby nebylo, proč se o tom píše? Anebo přijít o účast na Kristu není nic tak důležitého, netýká se to spasení?

  (Je to stejné místo jako v Galatským. Upadne-li někdo pod Zákon, nemá na Kristu účast v tom smyslu, že Kristus mu nic neprospěje, nebude mít z Něho užitek. Nebude prožívat milost, ale zůstane otrokem Zákona. Celý list Židům je právě o tomto. Co se stalo Izraeli na poušti? Přesně toto. Byl snad navěky zatracen? Nikoli. Jejich fyzická těla padla na poušti a oni nevešli do zaslíbené země, což je předobraz Království 1000 let.)


  Žid.6,4 Kdo byli už jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha svatého a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku, a pak odpadli, s těmi není možno znovu začínat a vést je k pokání, protože znovu křižují Božího Syna a uvádějí ho v posměch.  - ta možnost odpadnutí je jen hypotetická, nikoliv skutečná? Nebo se týká nekřesťanů?

  (Týká se to věřících, kteří se chtějí vrátit zpět pod Zákon. Tedy zejména židovských věřících. Jinak - může někdo poukázat ve svém okolí na věřícího, který odpadl, a bylo mu už navždy odepřeno učinit pokání? Kromě toho se to týká toho případu, kdy by někdo takového odpadlíka k Zákonu chtěl znovu vést cestou pokání a víry v Krista. Čili chtít po něm, aby se také např. znovu pokřtil.)  Jakub 5,19 Bratří moji, zbloudí-li kdo od pravdy a druhý ho přivede nazpět, vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů.  - kdyby se ten člověk nevrátil zpět k pravdě, z bludné cesty, jeho duše od smrti zachráněna nebude a přesto bude spasen?

  (Tady se mluví o upadnutí do bludu. Nikde v Písmu není napsáno, že naše spása je závislá na přijetí pravého učení. Apoštol Jan pouze varuje, že takoví věřící mohou přijít o svou ODMĚNU, pro kterou pracují, pokud v tom bludu zůstanou (2Jan 7-9). Kdo přijme bludné učení, nemá ani Otce ani Syna a nachází se proto ve smrti. Ale je to smrt stejná jako smrt za to, když zhřešíme. Není to věčné zatracení. Člověk, který je v bludu, nevědomě hřeší, zůstává v hříchu a temnotě a proto ve smrti. Je-li však znovuzrozen, má stále ve svém duchu věčný život. Ta smrt se týká pouze jeho duše (1Pt 2,11). Do své odměny - do Království Nebes na zemi však nevstoupí.

  1 Petr 5,8 Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.  - sice hledá, ale nikdy se mu nepovede nalézt? Anebo je to skutečná hrozba, pokud nejsme bdělí? Anebo "pohlceni" ďáblem není nic hrozného, člověk je spasen i jako pohlcený ďáblem?

  (Stejné jako předchozí verše. ďábel může věřícího pohltit třeba do bludu. Ale to není věčné zatracení. Je to ztráta odměny a výhled na odplatu.)

  Uvědomte si, že pokud by všechna tato místa znamenala věčné zatracení, pokud existuje možnost věčného zatracení pro znovuzrozené Boží dítě, pak jsme všichni do jednoho navěky zatraceni!!! Protože nejsme-li spaseni VÍROU v Krista, a máme-li jakýkoli, byť nejmenší podíl na své věčné spáse, pak to nikdo z nás nedokáže. Věčná spása je ZCELA Kristovým dílem, ne naším.

  Pokud je to naše dílo, pak jsme všichni ztraceni!!!
  Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Úterý, 16. říjen 2012 @ 19:13:00 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Kdo se od těch falešných nauk očistí, bude nástrojem vznešeným, posvěceným, užitečným pro hospodáře, připraveným ke každému dobrému dílu.


  No, Gregu, zářný příklad, jak jsem psal výše, toho druhého postoje k těmto slovům Písma:

  b)  Vytěsnit je od sebe, nepřipouštět si, že by se eventuálně mohly týkat všech obecně, a tedy i mne.

  včetně těch doprovodných efektů: že nutně vytváří falešné, bludné výklady či teologické konstrukce.
  -   Jako například o vícero evangeliích, vícero spaseních - od jednoho je možné odpadnout, od druhého ne.
  -   Nebo "vyčištění" Božího slova ve smyslu, že toto se mne (nás)  netýká, týká se to těch a těch. Epištola Židům se týká Židů, a to hlavně těch, kteří nepřijali milost, Evangelium Matouše, Marka a Lukáše nemluví o spasení a věčném životě, maximálně tak od 17.  kapitoly, většina Ježíšových slob se netýká věčného života, ale 1000 letého Království, apod.
  -   Anebo teolog. konstrukcí o tom, že kdo odpadl, nikdy vlastně spasený nebyl

  a dalo by se asi pokračovat možnými efekty oné ignorance, "nevztahování na sebe" těchto biblických míst.  Díky, žes to tu názorně uvedl. Nech si ty argumenty, neberu ti je.
  Jen škoda, že apoštolové vůbec něco takového psali, když vlastně vůbec o nic nejde.  Ten čas mohli využít více užitečně.


  Můj komentář k tvým naukám je tento:
  Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním.
  Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.
  (třeba o tom, jak budou lidé šťastně pohlceni ďáblem navěky spaseni)

  ]


  Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Úterý, 16. říjen 2012 @ 20:45:36 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
   :-))))

  Rosmano, budu tedy s Tebou mluvit jako s katolíkem, neboť učení vás letničních se od nich v otázce spásy neliší.

  Takže ty chceš jinými slovy říci, že věčná spása je ze skutků?

  Pokud ano, pak všechny ty verše, které jsi uvedl ve svém komentáři se vztahují na Tebe.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Úterý, 16. říjen 2012 @ 20:49:20 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  :)))))


  Ony se vztahují i na tebe.

  Jenže si bláhově myslíš, že ne. K tomu sis vymyslel pomocné fantastické teorie :-)


  ]


  Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Úterý, 16. říjen 2012 @ 20:06:56 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  (Pojem vyťat znamená přesně to, jak byl vyťat Izrael. Byl snad navěky zavržen? Viz. Ř 11,11// 11,23// 11,26// 11,28-29//. Máš snad dojem, že se zde jedná o věčné zavržení? Nikoli, pouze byl Izrael zbaven možnosti reprezentovat Boha)

  Aha, čili Židé, kteří odmítli Krista, budou stejně spasení, tak?
  Pojem "být vyťat" vlastně znamená věčné spasení, večný život. To si musím zapamatovat. To jsem fakt netušil.
  (Neodolání svodům zde znamená zejména upadnutí do falešného učení nebo za druhé do hříchu. To se dnes stalo 95% věřících v Krista. Jsou snad proto navěky zatraceni? Ne!)

  Samozřejmě že ne. Upadnutí do hříchu a život v hříchu je téměř žádoucí pro čistou nevěstu Kristovu, pro věčné Boží království, kam nic nečistého nevejde. Nakonec hřích je přece čistý.  Neboť mnozí, o nichž jsem vám často říkal a nyní to s pláčem opakuji, žijí jako nepřátelé Kristova kříže; jejich koncem je zahynutí
  Jde o dočasné zavržení Pánových zlých služebníků se světem, o ztrátu odměny a o zaslouženou odplatu - obdržení toho zlého, co věřící působil ve svém těle. Zde nejde o věčné zahynutí.

  Ve skutečnosti to je krásné, požehnané zahynutí, po kterém člověk přijde k Bohu do věčné nebeské vlasti. Skoro jako zahynutí coby mučedník Kristův od divoké zvěře za Nera v aréně. Nevím, proč Pavel o nich mluví s pláčem? Asi z vděčnosti za věčný život těchto lidí s Bohem.


  Bratří moji, zbloudí-li kdo od pravdy a druhý ho přivede nazpět, vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů.
  Člověk, který je v bludu, nevědomě hřeší, zůstává v hříchu a temnotě a proto ve smrti. Je-li však znovuzrozen, má stále ve svém duchu věčný život. Ta smrt se týká pouze jeho duše

  Aha, nebe bude plné  hříšníků, chodících po svých bludných cestách až do své smrti a se svou mrtvou duší.
  Stejně tak bude nebe plné pohlcených ďáblem.
  Asi bych v tom tvém nebi Gregu nechtěl být. Protože v takovém nebi ani Bůh nebude.
   


  ]


  Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Úterý, 16. říjen 2012 @ 21:01:49 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Rosmano,

  Tvůj jediný a hlavní problém je, že ještě nevíš, co je Milost. Stále ještě jsi pod zákonem. Stále ještě doufáš v sebe a usiluješ vystavit svoji spravedlnost před Bohem. Podle své teorie, by jsi musel být nyní také ve stavu zatracení. Naštěstí nejsi, protože Tvé učení je neplatné.

  Na podporu svého tvrzení uvedu jen jediný výrok z Písma. A to hned ten první, kde se mluví o věčném životě. A pravidlo prvního výskytu říká, že první zmínka o nějakém tématu v Písmu je ta nejdůležitější a nejvíc charakteristická. Z ní se pak odvíjí další učení.

  Gen 3,22:"I řekl Hospodin: Hle, člověk je jako jeden z nás, v tom, že zná dobré i zlé. Ať teď nevztáhne ruku, aby vzal a jedl také ze stromu života A ŽIL NAVĚKY! Proto Hospodin poslal člověka pryč ze zahrady Eden.... a postavil od východu k zahradě Eden cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu Života."

  Proč tohle všechno Bůh musel udělat? Jen tak pro srandu králíkům? Hrozilo, že dokonce i duchovně mrtvý(!) Adam, který zhřešil, získá VĚČNÝ ŽIVOT, když bude jíst z toho stromu!

  Uvědom si kamaráde, že VĚČNÝ ŽIVOT je VĚČNÝ!!!

  Mimochodem, já v Tvém "nebi" také nechci být, protože tam by nebyl NIKDO!

  ]


  Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Úterý, 16. říjen 2012 @ 21:11:21 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Nebudu to komentovat, nemá to smysl.

  Ty pitoreskní pohádky nemusím. Jako že v nebi budou pohlceni ďáblem, budou tam nepřátele Kristova kříže, ti, jejichž duše ve hříchu zahynuly,....


  Tvým problémem je, že nevíš, co je milost v Ježíši Kristu, která zachraňuje a dává nový život, vytváří nové stvoření.

  Pleteš si milost podobně jako leonet s kdoví čím.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Úterý, 16. říjen 2012 @ 21:20:45 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Rosmano, Ty to ani nemůžeš komentovat, protože na Genesis 3 nemáš vysvětlení.  :-)))


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Úterý, 16. říjen 2012 @ 21:21:53 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Ty Gregu nemáš vůbec na nic vysvětlení, a přesto všechno komentuješ :-)


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Úterý, 16. říjen 2012 @ 21:23:31 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A Ty Rosmano, některé věci nekomentuješ, protože nemáš argumenty...


  ]


  Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Ferra v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 11:00:22 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Gregoriusi, AMEN

  A to je holá pravda.

  Bůh ti dále žehnej. 


  ]


  Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Středa, 17. říjen 2012 @ 10:44:38 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Že by Leonet získal dalšího učedníka? Ztraceni mohou být právě Ti, kteří neberou tato místa vážně překrucují je dle své libosti. Tyto místa písma jsou určeny pro lehkomyslné, kteří si myslí, že když jednou přijali milost, že se jim už nic nemůže stát ať dělají co dělají. Na Tvém příspěvku je krásně vidět, do jakých fantazií upadají Ti, kdo uvěřili bludnému učení o tisíciletém království.


  ]


  Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Willy v Středa, 17. říjen 2012 @ 13:15:11 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ahoj Karle,

  to, že Pán Ježíš Kristus přichází/přijde z nebes na zem ustanovit své Království nebes je podle zjevení Písem Svatých nepopiratelný fakt. To, že přijde se svou nevěstou, s níž před svým příchodem bude slavit svatební hostinu Beránkovu také. To, že toto Království bude trvat 1000 let Písmo také říká s tím, že potom odevzdá vládu Bohu Otci a pak nastane věčné Království Boží, které nikdy nepřestane.

  Tady nejde o učení, jde o fakta zjevená v Bibli. Já věřím Bohu a Jeho Kristu, který skrze své apoštoly a zejména skrze apoštola Jana tato fakta o budoucnosti zjevil Církvi/církvím. Znamená to, že věřím bludu? V čem by ten blud měl spočívat? Vždyť jsem se od Písma nijak neodchýlil - viz můj příspěvek pod článkem twig: "Watchman Nee a učenie o vstupe do kráľovstva".
  A podotýkám, že nejsem leonetův učedník, ale učedník Pána Ježíše Krista, který si mě za učedníka vybral - nebyla to moje volba.

  Tož tak.

  Pán s tebou.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Středa, 17. říjen 2012 @ 14:03:43 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ahoj Willy,
  bludným učením o 1000letém království, myslím to učení, ktré podle něj rozděluje druhy spásy a evangelií a říká, že některé učení Ježíše Krista se na  nás nevztahuje. Jinak vím, že o 1000letém království je v bibli pár vět a pár náznaků. Příliš málo na to, aby se z toho dělalo nějaké důležité učení. To je teda můj pohled na věc. I s Tebou.


  ]


  Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Pastýř v Středa, 17. říjen 2012 @ 23:35:44 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Je to ale stejně smutné, že Bůh chce, aby většina lidí šla do pekla a oni to navíc nemohou nijak ovlivnit. Kam až člověka může dovést nesprávný teologický systém...  Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Ferra v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 10:35:32 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Kam až člověka může dovést nesprávný teologický systém.

  Ano, kam až může dovést člověka nesprávný teologický systém. Třeba u tebe:

  K obvinění Boha, že kdyby SKUTEČNĚ záviselo na Něm, kolika lidem udělí Milost, a přitom ji udělil podle toho, jak se On sám rozhodl ve své radě předtím, než mohl kdokoliv cokoliv udělat, a kdyby se to shodovalo s vůlí Jeho stvoření, jež s tím souhlasí do té míry, jež potvrzuje Jeho Milost, že by to byla nespravedlnost, protože On měl udělit Milost dle vůle lidí, tedy NIKOMU !

  Ale protože ji udělil ve své milosti jen těm, kteří po Jeho přitáhnutí chtějí, a ne i těm, kteří milost nechtějí, které ponechal v jejich stavu zvrácenosti, je to podle lidského pastýře nespravedlivé!
  On totiž chce jen Boha, který jedná podle lidské spravedlnosti, a ne svojí.
  Buď všichni, nebo nikdo!

  Jinak to není můj Bůh, ale těch bludařů
  Navíc s tím Bůh podle něj nemůže nic dělat, protože na trůně v nebesích sedí lidská zvrácená vůle. 

  No potěš.


  ]


  Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Pastýř v Pátek, 19. říjen 2012 @ 11:05:32 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ale protože ji udělil ve své milosti jen těm, kteří po Jeho přitáhnutí chtějí, a ne i těm, kteří milost nechtějí, které ponechal v jejich stavu zvrácenosti, je to podle lidského pastýře nespravedlivé!

  Omyl Ferro, oni přece nemohou chtít. Nezbývá jim než nechtít, protože jsou nenapravitelně zkažení a zvrácení. Nemohou přece jinak. Sice za to nijak nemohou, narodili se tak, to je ovšem nijak neospravedlňuje. A kde jsem řekl, že je to nespravedlivé? 

  Pokud by totiž někteří přitáhnout chtěli, mohli by se tím chlubit. Znamenalo by to, že jsou sami o sobě lepšími, než ti, co nechtějí. To by pak upíralo na boží svrchovanosti a vyvyšovalo by to člověka. 

  Obávám se, že Tvůj názor hraniční s nejhorší herezí a počátkem všeho zla - arminianismem!


  ]


  Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 10:54:44 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  No, Pastýři,

  kdyby mělo platiti vaše nespravedlivé učení, pak by skutečně šlo 99% populace do pekla. Nebo snad myslíš, že procento znovuzrozených je např. u nás vyšší než 1%?

  Podle vašeho učení by to znamenalo, že zachráněno bude pouze 1%, nebo chcete-li tak max 3%. Ale to už hodně nadsazuji....


  ]


  Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Ferra v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 11:07:16 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ono je pastýř a Pastýř!

  Jeden to tam tlačí skrze klady člověka a druhý skrze Svou krev. 


  ]


  Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 11:39:17 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  No ono Ferro,

  to učení kalvinistů bez dalších dodatků vyjde nastejno... Pořád vychází 1% spasených a 99% zatracených...


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Ferra v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 12:51:55 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Nemáš odkazy na přesná čísla? Rád bych si to prostudoval. 


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Ferra v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 13:10:16 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ale kalvinisté tvrdí, jak jsem slyšel, že bude spaseno přesně tolik, kolik bylo předzvěděno a předurčeno Bohem. 
  Je snad ještě nějaký jiný seznam, nebo jak jsi přišel k tomu jednomu procentu?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 21:09:02 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ferro,

  jednoduše, kolik lidí ze 100 ve Tvém okolí (z celkové populace) je znovuzrozeno? Ne víc než jeden ze 100. Nebo?

  Spaseno bude mnohem více lidí - To o čem mluví kalvinisté jsou jen znovuzrození spasení - děti Boží - příslušnící Boží vládnoucí královské rodiny.

  Ta rodina ale bude někomu vládnout - stamiliónům lidí z národů.
  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Ferra v Pátek, 19. říjen 2012 @ 08:12:00 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ahoj Gregu,

  píšeš:jednoduše, kolik lidí ze 100 ve Tvém okolí (z celkové populace) je znovuzrozeno? Ne víc než jeden ze 100. 

  No, když jsem se nad tím poprvé zamyslel, zdálo se mi i to jedno procento jako nadhodnocené, i když asi záleží i na lokalitě, kde se ten průzkum dělá, a na tom, jak kdo chápe znovuzrození. 

  Např. v Blatnici pod svatým Antoníčkem, kde oko neúnavně rozhlašuje, že křest miminka znamená znovuzrození, a kde tomu lidé díky pravidlu, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou a tomu, že oko to tam řekl nejméně stojedenkrát věří, připadá na kilometr čtvereční tolik znovuzrozených, kolik jich tam bylo pokřtěno v místním kostele. Jen někteří z nich by ti to nepotvrdili, páč ještě neumí mluvit. 
  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Ferra v Pátek, 19. říjen 2012 @ 08:30:35 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Takže díky za vysvětlení toho, jak se dělá průzkum, ale to asi nebylo hlavním mottem toho, co jsi chtěl naznačit. 

  Nastínil jsi totiž to, že: 
  "To o čem mluví kalvinisté jsou jen znovuzrození spasení - děti Boží - příslušnící Boží vládnoucí královské rodiny", a ""Ta rodina ale bude někomu vládnout - stamiliónům lidí z národů".

  To by mě hodně zajímalo, jestli jsou podle tebe ještě jiná kritéria pro to být spaseným, než skrze Kristovu krev jako jednotlivec, začleněný do jeho Těla. 
  Je tu ještě něco, co víš a co by zvyšovalo počet spasených na více procent, než jsi naznačil v průzkumech znovuzrozených?

  Týká se to ne příslušnosti ke Kristu, ale k "národu", jak jsem tě asi pochopil? 
  Možná to vyvolá vlnu kritiky, ale už jsi to nakousl, a pokud máš něco, co by dokázalo v očích lidí zhumanizovat Boží vyvolení, s nímž se většina nemůže smířit, měl by jsi to vytáhnout z rukávu, ať není křesťany Bůh špiněn jen proto, že si dovolil vyvolit svůj lid. 

  Jen ať z toho rukávu nevytáhneš králíka, či nějakou kachnu. Opravdu mě to zajímá. 

  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Pátek, 19. říjen 2012 @ 11:13:10 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ahoj Ferro,

  to je jednoduché:

  Mt 5,31-46:

  "Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, tehdy se posadí na trůn své slávy
  32  a budou před něj shromážděny všecky národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů.
  33  Ovce postaví po své pravici, kozly po levici.
  34  Potom řekne Král těm po své pravici: `Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte za dědictví království, které je pro vás připraveno od založení světa.
  35  Neboť jsem hladověl, a dali jste mi najíst, žíznil jsem, a dali jste mi napít, byl jsem cizincem, a ujali jste se mě,
  36  byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.´
  37  Tehdy mu spravedliví odpovědí: `Pane, kdy jsme tě spatřili hladového, a dali jsme ti najíst, nebo žíznivého, a dali jsme ti napít?
  38  Kdy jsme tě spatřili jako cizince, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?
  39  Kdy jsme tě spatřili nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?´
  40  Král odpoví a řekne jim: `Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste učinili.´"
  41  "Potom řekne i těm po levici: `Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, který je připraven pro Ďábla a jeho anděly!
  42  Neboť jsem hladověl, a nedali jste mi najíst, žíznil jsem, a nedali jste mi napít,
  43  byl jsem cizincem, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mne, byl jsem nemocný a ve vězení, a nenavštívili jste mne.´
  44  Tu mu odpovědí i oni: `Pane, kdy jsme tě spatřili hladového, žíznivého, jako cizince, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?´
  45  Pak jim odpoví: `Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nejmenších, ani mně jste neučinili.´
  46  A odejdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života."

  Už ve SZ Bůh vždycky hleděl na ty národy, které poskytly milosrdenství Jeho lidu Izrael. A smiloval se nad nimi a nenechal je vyhladit. Z jednotlivců to byla např. nevěstka Raab v Jerichu. A to je spravedlivé nebo ne? Bylo by snad spravedlivé, kdyby Bůh nechal Raab vyhladit spolu s ostatními, když jim pomohla?

  A tak přesně je popsán i princip v Mt 25. Náboženští mozkové si myslí, že zde bude Kristus soudit věřící lidi nebo směsku věřících s nevěřícími. Ale takto Bůh nikdy nesoudí. První vždy soudí Boží dům. Proto všichni věřící budou mít již v této době svůj soud před soudnou stolicí Kristovou za sebou. Bůh nebude nikdy soudit svůj lid spolu s pohany.

  Zde budou souzeni jednotlivci z národů, kteří budou na zemi žít v době Pánova druhého příchodu. Budou to tedy národy, přesněji pohané, kteří přežijí Velké soužení. A protože bude Antikrist v této době silně pronásledovat Židy a Kristovce, bude Kristus přihlížet k tomu, jak se tito nevěřící pohané chovali v této nebezpečné době k Židům a Kristovcům. Jestliže tito nevěřící prokázali těmto Ježíšovým nejmenším bratřím milosrdenství (byť jen jedinou podanou sklenicí vody), i Bůh se k nim bude mít milosrdně, protože tím, že riskovali své životy a životy svých rodin, prokázali, že v nich je stejné smýšlení jako v Kristu Ježíši. Byli ochotni riskovat svůj život  za jiné.

  Kromě toho základ záchrany pro tyto lidi nebude mimo Krista a Jeho krev. Samozřejmě že oni budou zachráněni na základě Oběti Ježíše Krista, protože Kristus sice zemřel pouze za hříchy Církve, tedy věřících, ale jako osoby VYKOUPIL celý svět ("On je smírčí obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za svět." - řec. originál). Jako Panovník (pantokrator) vykoupil Bůh dokonce i falešné učitele, kteří nikdy Božími dětmi nebyli - 2Pt 2,1). Čili rozsah vykoupení je širší než rozsah Oběti za hříchy. Proto se Kristus může zcela legálně smilovat, nad kým se smiluje.

  No a jestliže je toto měřítko milosrdenství ("K milosrdným se má Bůh milosrdně" a také: "Milosrdenství vítězí nad soudem"), bude použité na žijící pohany v době Kristova příchodu, je více než jasné a spravedlivé, že toto měřítko bude použito i na ostatní nevěřící všech věků. Mnoho podobných příkladů pomoci Židům příkladů máme po celé Evropě i v období II. světové války. A vzhledem k tomu, že Židé byli pronásledováni takřka pořád, budou tyto příklady ve všech stoletích po Kristu i před Kristem. Prostě pořád platí a vždy platilo: Kdo žehná Jeruzalému, bude požehnán a kdo ho proklíná, bude proklet.

  NZ také říká, že měřítkem soudu bude Kristus. A tito pohané prokázali smýšlení Krista, když byli ochotni riskovat nebo i obětovat se za druhé.

  Nebo si někdo z fanatiků myslí, že Bůh je nespravedlivý a pošle do věčného zatracení ty, kteří se smilovali nad Jeho lidem a pomohli mu? Neudělal to ani ve SZ a neudělá to nikdy.  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Ferra v Pátek, 19. říjen 2012 @ 11:50:06 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Díky Gregu za vynaložený čas. 

  Každopádně je to pro mne překvapující, a zatím proti tomu nic nemám. Ještě jsem to nestrávil, ale pokud to ukazuje na Boží slávu a zmenšilo by to zároveň počet trpících......... 


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Ferra v Pátek, 19. říjen 2012 @ 13:39:02 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  I když teď mi došlo, Gregu, že ten tvůj pohled není Kristocentrický, ale Izraelocentrický. 


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Pastýř v Pátek, 19. říjen 2012 @ 13:46:54 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  To je v celku podružné. Jestliže je Gregorius předurčen, aby měl izraelocentrický pohled, nelze ho za to vinit. A obávám se, že Greg není ani kalvinista, takže se nutně musí mýlit.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Pátek, 19. říjen 2012 @ 14:21:19 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ferro,

  vždyť Bůh JE Kristocentrický i Izraelocentrický. Nikdy své plány s Izraelem neopustil, ale naplní je. Ten pohled je ale především SPRAVEDLIVÝ. A Spravedlnost je základem Božího trůnu. A navíc to zjevuje Písmo.

  Boží královská rodina bude vládnout pohanům jak v 1000 Království, tak potom i ve Věčnosti.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Pátek, 19. říjen 2012 @ 14:38:03 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  A ti pohané, kteří takto budou zachráněni, stále zůstanou pohany, v 1000 letém království Ježíše i ve věčnosti?  
  Ve věčnosti bude sám Bůh vládnout celému světu, satan bude v ohnivém jezeru, a lidé přesto Bohu věřit nebudou a zůstanou celou věčnost pohané ?   Nebudou Boha znát, nebudou ho uctívat, budou nadéle ve svých hříších?

  To možná nastane znovu koloběh světa jak už tomu v historii bylo. Bůh znovu pošle Spasitele, aby zachránil svět od hříchu a aby lidé získali společenství s Bohem a byli spaseni.  
  Ale vlastně ne. Oni budou spaseni jako pohané, bez Boha, zůstanou ve svých hříších radostně na věky spaseni.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Pátek, 19. říjen 2012 @ 14:56:06 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Rosmano, dřív než si z toho začneš dělat "bžundu", by jsi si to raději měl prozkoumat v Písmu. Určitě si nic takového u letničních neslyšel...

  Ne. Tito pohané nebudou znovuzrozeni. To budou pouze Boží synové. Ke znovuzrození dochází pouze v době Milosti. Tito pohané však budou obnoveni do původní Adamovy nevinnosti. A i když nebudou mít v sobě esenci věčného života, jako Boží synové, tak přesto budou žít navěky, protože se budou živit listím ze stromu života (Zj 22,2 - "Uprostřed náměstí toho města, z obou stran řeky je strom života, nesoucí dvanáctero ovoce; každý měsíc vydává své ovoce a listí toho stromu slouží k léčení (zdraví) národů.").

  Myslíš, že ti, co budou mít věčný život v sobě budou muset jíst listí ze stromu života, aby jejich život i nadále trval? Myslíš, že Bůh nechá své syny jíst listí?

  Oni, když budou chtít, tak si dají přímo ovoce z toho stromu, ale to nebudou mít zapotřebí... Pro pohany bude listí....  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Pátek, 19. říjen 2012 @ 15:08:32 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  No, Gregu,

  to je ještě další evangelium do té stávající plejády, které jste tu doposud nezmínili.
  Evangelium nevíry pro pohany. dalo by se to nazvat Evangelium sklenky vody.

  Není nejvyšší čas, když lidé odmítají Ježíše, začít hlásat evangelium sklenky vody, bez Boha, bez Ježíše?
  Aby co největší počet pohanů byl zachráněn, bez toho, že by museli věřit Bohu?  Tito pohané však budou obnoveni do původní Adamovy nevinnosti.


  No, to dost dobře nemohou.  Adam prožíval období nevinnosti díky společenství s Bohem. Což tito pohané nemohou mít společenství s někým, v koho ani po celou věčnost neuvěří a nebudou věřit.

  A duchovně budou jako neznabozi podřízeni satanovi?
  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Pátek, 19. říjen 2012 @ 15:59:31 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Rosmano,

  tos napsal hezky: "Evangelium sklenky vody." Ale je to tak, kdo podá žíznivému učedníkovi Krista sklenku vody, a zachrání ho před smrtí žízní, neztratí svoji odměnu.

  Nebo myslíš, že je to tak, že dostane nějakou malou odměnu, třeba královskou večeři a pak ho Bůh navěky zatratí?

  Kam vy letniční chodíte na to své kruté učení?

  Vite že jste to vy, kdo má nespravedlivého Boha?
  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Pátek, 19. říjen 2012 @ 16:19:28 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  To je ale geniální nápad, jak zachránit lidí od věčného zahynutí, Gregu.

  Ani by to tak hrozně nestálo, na takovou misii by se našlo určitě dostatek ochotných dárců.
  Vydat spousty jednoduchých letáků, nakoupit sklínek, nějaké autobusy, do nich posadit pár hladových a žíznivých Kristovců. A projíždět s nimi města a vesnice po celém světě.  A hlásat evangelium sklenky vody - podejte sklenku vody někomu z Kristovců v autobuse a budete žít navěky. Boha ani Božího Syna vůbec nezmiňovat.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota B (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Pátek, 19. říjen 2012 @ 16:23:12 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Nebo jen tak, chodit od domu do domu, a vyžádat si sklínku vody. Nic o věčnosti přitom nemluvit.
  Ještě to neděláš  Gregu?

  Jestli jsi skálopevně přesvědčen o pravosti tohoto evangelia, měl bys co nejdřív.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jisto (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Pátek, 19. říjen 2012 @ 16:38:34 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ale já jsem nikde neřekl, že nemáme kázat Evangelium. Ale všichni nebyli předurčeni k získání věčného života. Mají být kvůli tomu ti ostatní zatraceni?

  Komu pak budou vládnout ti, jimž je zaslíbeno, že budou vládnout pohanům?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: J (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Pátek, 19. říjen 2012 @ 16:42:09 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Ale všichni nebyli předurčeni k získání věčného života. Mají být kvůli tomu ti ostatní zatraceni?


  Jak ne? Vždyť jsi před chvíli tvrdil, že ti pohané budou mít věčný život.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Pátek, 19. říjen 2012 @ 17:24:21 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Rosmano,

  neřekl jsem, že budou mít věčný život, pouze že budou žít věčně. A to je rozdíl. Esenci věčného života v sobě mít nebudou. Pouze jim listí ze stromu života stále bude prodlužovat život.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Pátek, 19. říjen 2012 @ 17:31:17 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  No mnoha miliónům lidí by to vrchovatě stačilo a nenimrali by se v detailech - žili by věčně a nebyli by zatraceni na věky. No co si víc přát? Jen si projdi po hospicích, domovech pro seniory, - ti lidi by ti zulíbali ruce. Uvěřit je jim těžko, protože jsou ovládani duchem tohoto světa, ale podat sklínku vody to by ochotně udělali. 


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Pátek, 19. říjen 2012 @ 17:37:08 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Rosmano, jenže vtip je v tom, že oni to neví. Nejsou si toho vědomi. My kážeme Evangelium, ne evangelium sklínky vody.

  Jak vidíš, Bůh to tak "utajil", že o tom nevíte ani vy, co jste roky věřící...  :-))))


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Sobota, 20. říjen 2012 @ 02:51:06 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  neřekl jsem, že budou mít věčný život, pouze že budou žít věčně. A to je rozdíl.

  No, tys to možná neřekl, ale Boží slovo to říká:

  Pak jim odpoví: `Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nejmenších, ani mně jste neučinili.´
  46  A odejdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života."  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota B (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Pátek, 19. říjen 2012 @ 16:36:50 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  No milý Rosmano,

  skutečně si myslíš, že kdyby nyní všichni znovuzrození Kristovci začali celosvětově hlásat Evangelium ve dne v noci, že by měli v celé populaci větší procento uvěřivších Kristu, než 1-2%?

  Nebo si myslíš, že by uvěřilo třeba 40% lidí?

  A pokud ne, tak podle Tebe by šlo zbylých 98% lidí do pekla, protože odmítli Ježíše.
  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jisto (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Pátek, 19. říjen 2012 @ 16:44:37 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  No proto ti říkám, že třeba nehlásat Krista, ale žádat o sklenku vody. To by bylo daleko efktivnější. Na to by reagovalo kladně daleko víc lidí.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: J (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Pátek, 19. říjen 2012 @ 17:25:32 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Rosmano,

  jo, ale kde najít takové množství opravdu žíznivých Kristovců?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Pátek, 19. říjen 2012 @ 17:33:07 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  No cíleně nebudou několik dní pít.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Pátek, 19. říjen 2012 @ 17:09:54 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Gregu, už to prosím Tě nehul. Jestlipak Ty si nedáváš nějaký to listí? :)


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Pátek, 19. říjen 2012 @ 17:29:33 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  že by marjánka?
  Díky Gregu, už dlouho jsem se tak nezasmál. Pohani budou jíst listí... No to jim patří, když nechtěli uvěřit v Ježíše.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Pátek, 19. říjen 2012 @ 18:17:59 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Bylino,

  v Písmu to napsáno je. Nehulil jsi něco spíše Ty, že to tam nevidíš?  :-)))))


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Ferra v Pátek, 19. říjen 2012 @ 20:39:55 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Gregu, tak to jsem nechtěl způsobit, když jsem se ptal na to, co máš se zbylými procenty v rukávu, aby si z tebe dělali zdejší křesťané srandu. 


  Moc se ti omlouvám, že jsem se na to nezeptal osobně. 

  Každopádně oceňuji tvůj přístup k vysvětlení toho, jak to vidíš, a i když na to zatím nemůžu přistoupit bez toho, aby mi to potvrdil i On, semínko pochybností, co je správně, jsi zasel. Jestli vzklíčí, nechám na Něm. 

  Stoupl jsi u mě na ceně pro svůj přístup. 

  Fera


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Pátek, 19. říjen 2012 @ 14:23:15 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ferro,

  viz. tento komentář:

  Mt 25,31-46

  Zj 21,24:

  "A národové kteříž by k spasení přišly, v světle jeho procházeti se budou, a králové zemští přenesou slávu a čest svou do něho."


  Zj 2,26-27

  "Kdož by pak vítězil a ostříhal až do konce skutků mých, dám jemu moc nad pohany.
  27  I budeť je spravovati prutem železným, a jako nádoba hrnčířova střískáni budou, jakž i já vzal jsem od Otce svého."


  Lk 19,17-19


   "I řekl jemu: To dobře, služebníče dobrý. Že jsi nad málem byl věrný, mějž moc nad desíti městy.
  18  A druhý přišel, řka: Pane, hřivna tvá získala pět hřiven.
  19  I tomu řekl: I ty budiž nad pěti městy."

  Za 14,14-16


  "Také i ty, Judo, bojovati budeš v Jeruzalémě, a shromážděno bude zboží všech národů vůkol, zlato a stříbro, i roucha velmi mnoho.
  15  A podobná bude rána koní, mezků, velbloudů a oslů i všech hovad, kteráž budou v tom ležení, podobná ráně té.
  16  I stane se, že kdožkoli pozůstane ze všech národů, kteříž by přitáhli proti Jeruzalému, přicházeti budou z rok do roka klaněti se králi Hospodinu zástupů a slaviti slavnost stánků."


  Bůh svůj lid nikdy nenazval "ethnos" - národy v množném čísle. On má pouze JEDEN národ, rod vyvolený, královské kněžstvo.  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Pátek, 19. říjen 2012 @ 14:31:02 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ferro,

  ta místa v tom komentáři ukazují, že pohané budou jak v Miléniu, tak ve Věčnosti (viz. místo ze Zachariáše).
  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Pátek, 19. říjen 2012 @ 12:54:07 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Tomu odpovídá i slovo v Řím.2,12-16. Pak že není spása ze skutků!


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Pátek, 19. říjen 2012 @ 14:29:38 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Přesně tak Bylino,

  toto místo v Ř2 to také potvrzuje. Spása není ze skutků pouze pro věřící v Krista. Ti byli vyvoleni k nezasloužené milosti.

  Pro pohany však žádná jiná možnost není. Ti, kdo nebyli předzvěděni a předzřízeni k věčné spáse, ke znovuzrození za Boží syny, budou souzeni na základě MILOSRDENSTVÍ. Jestliže nějaký člověk prokazoval celý svůj život milosrdenství druhým lidem a tvorům, (nejen Židům a věřícím), pak dokázal, že i přes veškerou svoji hříšnost má dobré srdce

  A tak mohou třeba i nevěstky a veksláci předejít do 1000 Království i samotné znovuzrozené věřící v Krista, kteří neposlouchali Pána!!!
  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: twig v Pátek, 19. říjen 2012 @ 20:01:40 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Greg, ako rozumieš veršu: "Kto neuverí, už je odsúdený."? Ten, komu je Pán Ježiš zvestovaný a neuverí - nebude zatratený? Alebo odsúdený a zatratený nie je to isté?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Pátek, 19. říjen 2012 @ 20:48:03 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Twig,

  jestliže se někde káže Evangelium v Duchu svatém, pak výsledkem je, že uvěří všichni, kteří byli předzřízeni k životu věčnému (Sk 13,48):

  "A slyšíce to pohané, zradovali se a velebili slovo Páně; a uvěřili všickni, což jich koli bylo předzřízeno k životu věčnému."

  "Pakli zakryté je Evangelium, před těmi, kteří hynou zakryté jest." (2Kor 4,3-4).

  Viz. také Sk 13,48: "A Židé vidouce zástupy, naplněni jsou závistí, a odporovali tomu, co bylo praveno od Pavla, protivíce a rouhajíce se. 46  Tedy svobodně Pavel a Barnabáš řekli: Vámť jest mělo nejprv mluveno býti slovo Boží, ale poněvadž je zamítáte, a za nehodné sebe soudíte věčného života, aj, obracíme se ku pohanům."

  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Pátek, 19. říjen 2012 @ 10:35:36 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ty víš dobře Ferro, jak jsem to myslel. Miliardu papírových katolíků do toho samozřejmě nepočítám....

  Tam bude procento znovuzrozených jen o něco vyšší než v normální populaci. Odhaduji tak do 5%.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 18. říjen 2012 @ 21:28:19 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Je to prostě ODHAD Ferro. Kdybys prošel městem a ptal by ses všech procházejících jestli jsou věřící a znovuzrození, myslíš, že by jich ve stovce bylo víc než jeden?


  ]


  Milí bratři (Skóre: 1)
  Vložil: leonet v Pátek, 19. říjen 2012 @ 21:39:21 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Zašli jste dál, než je zdrávo. Podívejte se zpětně na své domněnky a výplody ve světle Písma.

  Bůh v době před vydáním Zákona soudil celé národy, a Izrael měl být vykonavatelem jeho vůle. Myslíte si, že teď již nejedná z národy? Matouš 25,32...a budou před něj schromážděny všechny národy...a Řím. 11,11-12. Podobnost není náhodná.

  Soud nad národy má jiné příčiny, než nad jednotlivci. Přestali jste to rozlišovat a výsledkem je guláš.

  Vytrhujete verše z jejich souvislostí a to, k čemu jste dospěli je zmatek.

  Kdybych podobné výmysly tady psal já, tak jsem podle mnohých bludař. A co jste teď vy?  Re: Milí bratři (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Sobota, 20. říjen 2012 @ 01:19:32 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Leonete,

  rozumím ti dobře, že jako myslíš, že Kristus tam bude soudit jednotlivé národy? Tam Němce, potom Rusy, a tak? A potom podle toho, jak z toho ten národ vyjde, tak ho buď zatratí nebo spasí?

  Že to tak nemyslíš? Že se mýlím?


  ]


  Re: Milí bratři (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Sobota, 20. říjen 2012 @ 01:23:33 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Čili se jedná Leonete o princip koletivní viny?

  Takže jestliže německý národ bude celý odsouzen, tak např. budou odsouzeni třeba i němečtí antifašisté, kteří pomáhali Židům? Že to nemyslíš vážně?


  ]


  Re: Re: Milí bratři (Skóre: 1)
  Vložil: Bylina v Sobota, 20. říjen 2012 @ 17:45:11 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Teda hoši vy perlíte. Jestli na grano včera nebo dnes přišel nějaký křesťan poprvé, bude si myslet, že Grano salis je humoristický časopis. Možná by Vám prospělo, kdybyste na půl roku přestali číst bibli a místo toho jste vy podávali sklenku vody potřebným. Bylo by to mnohem užitečnější a naučili by jste se co je to milosrdenství v praxi. Pro samé čtení bible už Vám začalo hrabat. Nic ve zlém. :-)


  ]


  Re: Re: Milí bratři (Skóre: 1)
  Vložil: leonet v Sobota, 20. říjen 2012 @ 21:02:11 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Nevíš proč jsem se mylně domníval, že znáš Bibli? Asi to je má základní chyba. Kdybys znal Bibli, tak se tak hloupě neptáš.


  ]


  Re: Re: Re: Milí bratři (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Neděle, 21. říjen 2012 @ 11:44:46 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Leonete,

  dovedeš někdy dát přímou odpověď?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Milí bratři (Skóre: 1)
  Vložil: leonet v Neděle, 21. říjen 2012 @ 11:57:59 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Na co? Na tvé nedostatečné vzdělání? Ve starém zákoně je několik míst, kde byly odsouzeny a potrestány národy. To sis mohl přečíst sám. Např. Ninivé a národy, které žily v Kanaanu, atd.
  Nemám dost dobře chuť seznamovat se základy někoho, kdo si hraje na vzdělance.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Milí bratři (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Neděle, 21. říjen 2012 @ 12:15:54 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Leonete,

  dobře, tahle odpověď mi stačí. Takže kolektivní vina bez ohledu na to, jak se který jednotlicec choval k Židům v době vlekého soužení.

  Popravit ty nacistický prasata v jednom pytli s antifašisty - vždyť je to jedna pakáž, viď Leonete? Ohromná ukázka spravedlnosti Boží a schopnosti rozlišovat mezi válkou ve jménu Boha a spravedlivým soudem jednotlivců před trůnem velebnosti Kristovy.

  Když už mluvíš o vzdělání, pak výraz zde použitý je "ethnos", což se dá přeložit nejen jako národy, ale také jako "pohané".

  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Milí bratři (Skóre: 1)
  Vložil: leonet v Neděle, 21. říjen 2012 @ 13:13:46 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Izrael na poušti, David a tresty nad celým Izraelem, atd. Kolik kapitol hovoří o trestech proti národům. Buď jsi ignorant Biblické zvěsti, anebo se zase pokoušíš rozvířit nějaké nebiblické hrátky.

  Nejspíš nerozumíš mnoha věcem prostě proto, že jsi se nic podobného nikde nenaučil.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Milí bratři (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Neděle, 21. říjen 2012 @ 15:27:46 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Leonet,

  a žádné jiné příklady než Izrael a národy s nimiž vedl svatou válku nemáš?

  To nemůžeš myslet vážně, že Bůh paušálně odsoudí celé národy. kdopak to naučil tebe, opět  takový nesmysl.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Milí bratři (Skóre: 1)
  Vložil: leonet v Neděle, 21. říjen 2012 @ 17:26:59 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Z ignorantem Biblických příkladů se nebudu bavit o Bibli, to je zbytečné. Až se doučíš, pak se ozvi.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Milí bratři (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Neděle, 21. říjen 2012 @ 19:38:53 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Leonete,

  koukám, že se ti ty bludy nějak řetězí...


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Milí bratři (Skóre: 1)
  Vložil: leonet v Neděle, 21. říjen 2012 @ 20:38:39 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Jestli jsou slova Písma Svatého bludy, nemám se s tebou dál o čem bavit.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Milí bratři (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Neděle, 21. říjen 2012 @ 23:31:57 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Leonete,

  Slova Písma bludy nejsou, ale tvé žonglování s nimi ANO!


  ]


  Stránka vygenerována za: 5.71 sekundy