Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Zbyšek.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16667, komentáře < 7 dní: 255, komentářů celkem: 430656, adminů: 60, uživatelů: 5254  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 113 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

milan333
rosmano
oko

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117060812
přístupů od 17. 10. 2001

Aktivity a kampaně: Návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi je protiústavní
Vloženo Úterý, 25. září 2012 @ 09:36:08 CEST Vložil: Olda

Církevní restituce poslal Nepřihlášený

Jako členové a sympatizanti iniciativy Za církev sociálnější považujeme za potřebné poukázat na protiústavnost návrhu Zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi z hlediska, které bylo ve veřejné debatě dosud opomíjeno – totiž diskriminace ostatních řádně registrovaných církví a náboženských společností vůči 17 zákonem vyjmenovaným. Spatřujeme v tom porušení zásady rovnosti občanů před zákonem a popření nábožensky neutrálního charakteru našeho státu.

Podle čl. 16 odst. 1 Listiny základních práv a svobod každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu. Toto právo je tedy Listinou základních práv a svobod chápáno nejen jako čistě individuální, ale i jako právo, které se realizuje ve společenství s jinými, a to převážně v rámci církví nebo náboženských společností.

Podle čl. 1 Listiny základních práv a svobod lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Obdobně podle čl. 3 odst. 1 základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Listina základních práv a svobod tak chrání mimo jiné i rovnost lidí v uplatňování práva podle čl. 16 odst. 1. Pokud by tedy stát mimo opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých zvýhodnil nebo znevýhodnil určité církve či náboženské společnosti před jinými, je tímto dotčeno i toto právo a jeho přiznání v rovné míře všem.

Avšak podle § 15 navrhovaného zákona se přiznává pouze 17 taxativně vyjmenovaným církvím a náboženským společnostem tzv. finanční náhrada. Ačkoli se tento příspěvek prezentuje jako finanční náhrada za státem zabavené majetky, jeho výše v konkrétních položkách neodpovídá rozsahu zabaveného majetku jednotlivým církvím a je přiznáván i církvím, které před rokem 1989 právně nebo i fakticky neexistovaly, tedy jim ani nemohlo být nic zabaveno. Ve skutečnosti se tedy jedná o finanční příspěvek kompenzující postupné snižování příspěvku na podporu jejich činnosti. Ostatní řádně registrované církve a náboženské společnosti však tento příspěvek neobdrží.

Neobstojí zde argument, že zmíněné ustanovení je výsledkem dohody mezi těmito 17 církvemi a vychází z celkového rozsahu zabaveného majetku, kdy Římskokatolická církev se vzdává 18% této náhrady ve prospěch ostatních 16 církví. Není úkolem státu a funkcí právního předpisu, aby zprostředkovával a „zpečetil“ ve své podstatě soukromoprávní dohodu mezi některými vybranými církvemi a náboženskými společnostmi. Pokud již stát hodlá proplatit finanční náhradu za zabavené majetky církví, aniž by se dopustil diskriminace v oblasti náboženské svobody, tak jako jediné ústavně konformní řešení přichází v úvahu vyplacení této náhrady jen církvím, které o tento majetek v období let 1948 až 1989 skutečně vynuceně přišly, a ve výši, která nepřesahuje hodnotu jim zabaveného majetku. Je pak již vlastní záležitostí těchto církví, jak a se kterými dalšími církvemi se o tuto náhradu rozdělí.

Dále podle § 17 navrhovaného zákona bude stát po dobu 17 let vyplácet již jen těmto 17 církvím příspěvek na podporu jejich činnosti, byť se tento příspěvek má postupně snižovat. Ostatní řádně registrované církve a náboženské společnosti opět už tento příspěvek ani do budoucna nedostanou. Již současná platná právní úprava, která každé registrované církvi či náboženské společnosti přiznává tento příspěvek až po 10 letech od její registrace, je diskutabilní, alespoň formální rovnost před zákonem však zůstává zachována. Ale pokud zákon taxativně vyjmenuje určité vybrané církve, které zvýhodní, pak nelze hovořit o rovnosti lidí (a církví) v právu na praktikování náboženství a o náboženské neutralitě státu.

Je samozřejmě přípustné, aby stát příspěvek na podporu činnosti církví a náboženských společností zrušil všem. Rovněž na tento příspěvek není ústavně založený nárok. Pokud jej však hodlá pouze snižovat, nemůže vytvořit nerovný režim pro jeho přiznání. Je-li tento příspěvek přiznán výběrově jen některým církvím, podstatně se tím narušuje princip vyjádřený v čl. 2 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.

Uvedený princip je výdobytkem demokratické revoluce v listopadu 1989 po předchozích neblahých zkušenostech se sepětím státu a ideologie komunismu. Jako občané této země podporující její demokratické zřízení a jako křesťané hlásící se k historii zápasu za náboženskou svobodu a laický stát proto nesouhlasíme s jeho narušením.

Podepsáni: Jan Dospiva, Petr Cekota, Pavel Čižinský, Jitka Hrušková, Jiří G. Kohl, Filip Outrata, Miloslav Pojsl, Miloš Rejchrt

Zdroj: Svobodné protestantské stránky


Post scriptum pro baptisty


citováno ze Zásad a stanovisek BJB:

bod 12. Zasazujeme se o oddělení církve od státu, jež má svůj základ ve výlučnosti Kristovy vlády v církvi.

Stát by neměl mít žádnou legislativní moc ve věcech náboženské víry nebo se nějak podílet na řízení církví. Církev by zase měla bránit přijímání zákonů, které křesťany proti jiným občanům zvýhodňují či naopak poškozují. Žádná země nebo její část nemá být státem vyhrazena jen určité náboženské tradici. Kde stát nenaplňuje své Bohem určené poslání, mají jednotliví křesťané i církev jako celek pozvedat svůj prorocký varovný hlas.


"Návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi je protiústavní" | Přihlásit/Vytvořit účet | 51 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi je protiústavní (Skóre: 1)
Vložil: Viking (racek@racek.cz) v Úterý, 25. září 2012 @ 10:43:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No pravdou je, že některé sbory BJB své Zásady a stanoviska ctí. No a ty sbory, které ne, by jaksi měli BJB opustit a přiznat "barvu". Jinak jsou pokrytci.Re: Re: Návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi je protiústavní (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Úterý, 25. září 2012 @ 18:26:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty sbory BJB sami neopustí. Nechci nijak vybízet k rozkolu v církvi, ale buď se baptistické zásady ctí anebo nikoliv.- V případě, že se ctí, mělo by se těm, kteří je nectí, anebo ctít nechtějí, doporučit, aby si našli jiný denominační svaz. Samozřejmě bratrství a přátelské vztahy zůstávají. Existoval-li by svaz vegetariánských církví SVC, kde by se deklarovala pouze rostlinná strava pro členstvo, je navýsost žádoucí, aby v tomto sboru nebyly církve, kde je jezení masa v pořádku, už jen proto, aby úravý vegetarián nebyl při obecensvtí v rámci SVC uveden v nebezpečí možnosti nevědomé konzumace masa
- V případě, že jsou baptistické zásady dobrovolné, je to věc každého sboru či jednotlivce. A není důvod se k těmto zásadám hlásit
- Optimální možnost je nezakládat a nemít vyšší svazky než je jeden sbor (např. o velikosti +- 50 členů).


]


Re: Návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi je protiústavní (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 25. září 2012 @ 11:02:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co asi znamená v pojetí členů a sympatizantů sociálnější církev ?

Argument o diskriminaci používají spíš odpůrci křesťanství, v téhleté souvislosti. Že není spravedlivé prokázat jednomu dobrodiní a druhému ne. Je to i jedna ze základních myšlenek a argumentů satanistů. Když se pokoušejí někoho přesvědčit aby přestal konat dobré skutky. Jsi blázen (nebo darebák) když nasytíš jednoho a ne všechny. Nebo aby se vzdal Boha který ke každému přistupuje individuálně a požaduje jen užitek odpovídající počtu svěřených hřiven.Re: Re: Návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi je protiústavní (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 25. září 2012 @ 11:42:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Podobné argumenty zazněly i v době vytváření "sociálních" států v období ranného kapitalismu. Že je třeba nasytit a zaopatřit všechny a že na to mají právo a nárok a společnost která postavila člověka na místo Boha  je povinna jim to dát. I proti své vůli. Milosrdenství, dobročinnost a vděčnost byly považovány za slabost a zastaralý náboženský balast, nehodný pokrokového člověka. Povzneseného až ke hvězdám.


]


Re: Re: Re: Návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi je protiústavní (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Úterý, 25. září 2012 @ 18:38:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Také si, jako Poutnick, myslím, že zákon by měl stranit katolíkům. Vždyť - jak říkal poslanec Benda - jen církev dokáže vyvést republiku s mravního marasmu. Osobně bych zbavil katolíky placení daní, bral bych je na vysoké školy bez přijímacích zkoušek, nemuseli by platit regulační poplatky a kdo by je zaměstnával, měl by daňové úlevy. Nicméně museli by prokázat, že pravidelně pojídají eucharistického krista a chodí ke zpovědi.


]


Boží restituce (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Úterý, 25. září 2012 @ 19:18:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Moc a moc se těším na Boží restituce,

kdy se celá země stane právoplatným vlastnictvím Boha, který ji stvořil, a bude na ní spravedlivě vládnout skrze muže, kterého k tomu určil - Pána Ježíše Krista, Jenž přichází ustanovit své Království, které vystřídá nespravedlivé/á království světa, čímž zruší každou lidskou vládu a nastolí Boží vládu nad celou zemí. Amen, přijď, Pane Ježíši!Re: Boží restituce (Skóre: 1)
Vložil: noname v Úterý, 25. září 2012 @ 20:15:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy,
napsal jsi to hezky, možná se Ti při psaní i ulevilo. Také já se těším, až ten čas nastane avšak dovolím si trochu oponovat, Bůh přeci nemá co restituovat. Nic nikomu neznárodnil ani neukradl :-))  Jemu patří moc, vláda nade vším, jak stojí mnohem podrobněji v Písmu.
Jeho příchod zruší lidskou vládu i naše smyšlenky o Bohu, konečně budeme vidět tak, jak to opravdu je. Jenže ten čas zná jen Bůh a naše snahy tento čas urychlit nebo dokonce odhalit jsou směšné i troufalé, mírně řečeno - pokud čteme pozorně Písmo.
H.


]


Re: Re: Boží restituce (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Úterý, 25. září 2012 @ 21:07:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, ale měli bychom přiložit ruku k díku a zatím svět pomalu získávat pro jeho náměstka z města o sedmero pahorcích, ne?


]


Re: Re: Boží restituce (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 25. září 2012 @ 21:09:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Jenže ten čas zná jen Bůh a naše snahy tento čas urychlit nebo dokonce odhalit jsou směšné i troufalé, mírně řečeno - pokud čteme pozorně Písmo.


  Pozorně?

  Myslel jsi například 2 Papež 3,11 Honzo?

"Když se toto všechno takto rozplyne, jací musíte být ve svatém způsobu života a zbožnosti vy, kteří očekáváte a urychlujete příchod Božího dne! Kvůli němu se nebesa rozplynou v ohni a prvky se žárem roztaví."

  či jak to přeložil můj oblíbený M. Petrů:

"Všechno tedy tím způsobem vezme za své. Jak proto vám musí ležet na srdci, abyste žili svatě a zbožně,  a tak očekávali a uspišovali příchod onoho Božího dne, kdy se v ohni nebesa stráví a živly v žáru rozplynou."


  Snad to od svatého Petra nebylo moc troufalé a směšné, když nám to psal....


]


Re: Re: Re: Boží restituce (Skóre: 1)
Vložil: noname v Středa, 26. září 2012 @ 16:56:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku,
 stačí číst v této otázce pozorně Ježíšova slova, když se jej učedníci ptali, kdy ten čas nastane,  k tomu není co dodat. Zmínil si sv. apoštola Petra, nic ve zlém ale Kristova slova mají v tomto srovnání pro mě větší váhu. Zrovna tak by bylo dobré zvažovat okolnosti za jakých to sv. Petr napsal.
H.


]


Re: Re: Boží restituce (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Úterý, 25. září 2012 @ 21:32:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh přeci nemá co restituovat. Nic nikomu neznárodnil ani neukradl
 
Jaktože Bůh nemá co restituovat? Copak Bohu Satan neukradl zemi, nestal se vládcem tohoto světa a země jeho královstvím kvůli pádu člověka, kterého svedl?

Některé "církve" v Česku usilují, aby jim stát vrátil, co prý "ukradl".
Bůh díky Bohu nemusí o nic takového usilovat, ale prostě si vezme zemi zpět, protože Jemu coby jejímu Stvořiteli právoplatně patří.
To "církve" nemohou, protože mnohé z toho, oč usilují, jim před Bohem ani před lidmi nikdy skutečně nepatřilo!
Tož tak.


]


Re: Re: Re: Boží restituce (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 26. září 2012 @ 08:11:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Copak Bohu Satan neukradl zemi, nestal se vládcem tohoto světa a země jeho královstvím kvůli pádu člověka, kterého svedl?"...Copak to už pořed 2000 lety Mesiáš nezvrátil a satana neporazil?Mt 28,18
Ježíš přistoupil, promluvil k nim a řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. ...


]


Re: Re: Re: Re: Boží restituce (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Středa, 26. září 2012 @ 10:55:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zvrátil, porazil a odsoudil, ale rozsudek ještě nebyl vykonán!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Boží restituce (Skóre: 1)
Vložil: joker (www.klicnik.eu) v Středa, 26. září 2012 @ 12:48:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale no tak :) Co třeba Žalm 24:1 - Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží restituce (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Středa, 26. září 2012 @ 13:32:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vždyť já vím, Tome, ale Satanovi to pořád jakoby nedochází a tak řádí a řádí, díky Bohu však jen do času nápravy a obnovy všech věcí skrze Pána Ježíše Krista, kdy to bude i s tou Boží vládou na zemi.:-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží restituce (Skóre: 1)
Vložil: noname v Středa, 26. září 2012 @ 16:36:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy,
 má tedy Bůh svrchovanou moc na zemi  a jemu vše podřízeno a nebo tu má větší moc Satan ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží restituce (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Středa, 26. září 2012 @ 20:05:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je to třeba říci trochu jinak. Bůh je svrchovaný a Pán Ježíš má veškerou moc na nebi i na zemi. Ale některé věci/události, např. svázání a uvržení satana do propasti, nastane, až se naplní čas. Do té doby je Satan stále sice poražený a odsouzený nepřítel, nad nímž bude rozsudek vykonán v tomto případě v budoucnosti, ale do té doby je stále zároveň vládcem tohoto světa, který podle apoštola Jana celý leží v tom Zlém (1J 5:19).

Toý tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží restituce (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Středa, 26. září 2012 @ 20:06:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oprava: Tož ...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží restituce (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 27. září 2012 @ 08:11:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Copak Bohu Satan neukradl zemi, nestal se vládcem tohoto světa a země jeho královstvím kvůli pádu člověka, kterého svedl?"...Naštěstí pro nás je toto už jenom historie - a to ještě hodně pokroucená.

Satan je už přemožen a svázán, aby nemohl svádět celé národy. Je mu dovoleno působit už pouze na jednotlivce.

Ti, které oklame a kteří si ho svobodně zvolí za pána, tvoří temnou část tohoto světa, nad kterou vládne kníže - satan. Ale ani nad touto temnou částí světa nevládne  jako svrchovaný pán - sám vládne jako nevolník s omezenou působností.Satan je "Otcem lži" a nikdy neměl svrchovanou moc nad světem
.
Mohl konat jen tolik, co Bůh dopustil ve svém plánu se světem a co si často svými skutky lidé sami zavinili. Po Kristově vítězství se nebe pro lidi otevřelo a možnosti satana se dále drasticky omezily. Je tedy svázán.

Rázem je zde polečenství křesťanů v Kristu (církev), kteří jsou silnější než satan, na které dost dobře nemůže a kteří ho v bitvách porážejí. To je přímý důsledek svázanosti satana.

To je změna přímo neslýchaná!

Slabý člověk, který sám byl pro satana nerovným protivníkem a podléhal, má najednou k dispozici zbroj, ve které dokáže odrážet všechny satanovy útoky.
Z obávaného nepřítele člověka se tak stává tragikomická postava - ovšem jen potud, dokud si člověk zachovává společenství s Kristem, dokud má obléknutou tuto "zbroj".


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží restituce (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Čtvrtek, 27. září 2012 @ 18:13:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko,

ty sám jsi důkazem toho, že Satan svázán není a jelikož je otcem lži, pak ty jako lhář jsi, pokud lžeš, jeho synem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží restituce (Skóre: 1)
Vložil: noname v Pátek, 28. září 2012 @ 17:00:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
willy,

"ty sám jsi důkazem toho, že Satan svázán není a jelikož je otcem lži, pak ty jako lhář jsi, pokud lžeš, jeho synem."

Musím říci, že ten tvůj duch tě nevede nejlepší cestou, ba spíše naopak, soudě podle myšlenek které ti vnukává a jak posuzuješ druhé.  Zdá se, že Tě jeho působení stále více zaslepuje. Říci o někom, že je lhář, je vážné obvinění a měl by jsi to vysvětlit, pokud Ti to ten duch dovolí.

Projevy darů Ducha svatého vidím velmi odlišně, než tu prezentuješ. Však jistě víš co je o těchto darech psáno v Písmu.
H.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží restituce (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pátek, 28. září 2012 @ 17:07:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Honzo,

a jak ty nazýváš člověka, který opakovaně lže, ze svého hříchu nečiní pokání a ještě obviňuje ty, o nichž lže, že je to jejich vina?!
w.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží restituce (Skóre: 1)
Vložil: noname v Pátek, 28. září 2012 @ 20:19:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Willy,
 Opět tu vynášíš - jak je tvým zvykem - jen svůj lidský soud, (názor williho - nic víc) napadlo Tě někdy, že to může být i tvá vina co Oku tady vyčítáš ? Mimochodem, opět si nějak opomněl napsat v čem Oko lže. Měl by jsi vážit svá slova a přemýšlet o duchu, který tě k těmto výrokům vede . . . Zkus použít argumenty místo emotivních a urážejících slov. Označit kohokoliv za lháře, jen na základě svého smýšlení je urážka a hlavně hřích.

Dovolím si otázku, činíš někdy pokání ze svých hříchů, prosíš Boha za odpuštění a nebo máš pocit, že už to nemáš zapotřebí, protože máš dávno odpuštěny hříchy minulé i budoucí ?

Honza


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží restituce (Skóre: 1)
Vložil: Kjubik (forrest.gump.junior@gmail.com) v Pátek, 28. září 2012 @ 20:31:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Honzo dovolil bych si tě upozornit, že údajně Willy se nesdílí ze svými názory. Dovolil bych si zacitovat co mně v nedávné napsal v jiné diskuzi ale mám za to, že se jedná o obecné vyjádření nejen k tomu tématu co jsme řešili. Willy mi napsal mimo jiné toto: já nemůžu, protože tu nesdílím své názory. a rovněž toto: Takže mi nepřisuzuj ničí názory, ale raději to smýšlení, které je v Kristu Ježíši. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží restituce (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pátek, 28. září 2012 @ 21:04:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Honzo,

píšeš:

Opět tu vynášíš - jak je tvým zvykem - jen svůj lidský soud, ... nic takového nedělám a mýlíš se i v tom ostatním, co ö mně píšeš!

Označit kohokoliv za lháře, jen na základě svého smýšlení je urážka a hlavně hřích. Souhlas, jenže nic takového jsem neudělal.

Na tvou otázku odpovím, až ty odpovíš na mou.

willy


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží restituce (Skóre: 1)
Vložil: noname v Sobota, 29. září 2012 @ 21:26:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy,
na rozdíl od tebe nejsem neomylný a nedělám se patent na rozum, leč píšu ti jak jak mě působíš. Záleží jen na tobě co s tím uděláš.
S odpovědí na mou otázku si nedělej starosti, ta odpověď je důležitá především pro Tebe - pokud ti to nedošlo.

Tak, že dětskou hru a snad proto u některých na GS tak oblíbenou, - odpovím až mi odpovíš - si můžeme nechat zase na jindy:-))
H.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží restituce (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 29. září 2012 @ 21:39:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Honzo,

píšeš: na rozdíl od tebe nejsem neomylný ... to jsi popletl; ani ty ani já nejsme neomylní.

... píšu ti jak jak mě působíš. No a, to má být pro mě nějak směrodatné?

Záleží jen na tobě co s tím uděláš. Pokud jsem v pořádku před Bohem, pokud mám dobré svědomí před Bohem i před lidmi, nebudu s tím dělat vůbec nic.

dětskou hru - odpovím až mi odpovíš - si můžeme nechat na jindy, jestli chceš, Honzo, ale věz, že tuto "dětskou hru" hrál i Pán Ježíš s velekněžími, učiteli Zákona a se staršími - a "úspěšně" (L 20:1-8).

Tož tak.
w.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží restituce (Skóre: 1)
Vložil: Kjubik (forrest.gump.junior@gmail.com) v Pátek, 28. září 2012 @ 20:10:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Projevy darů Ducha svatého vidím velmi odlišně, než tu prezentuješ. Však jistě víš co je o těchto darech psáno v Písmu.

Honzo myslíš toto: Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Ga 5, 22-23a ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží restituce (Skóre: 1)
Vložil: noname v Pátek, 28. září 2012 @ 21:32:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Kjubiku.

Dary Ducha svatého jsou velmi dobře popsány v Písmu. Souhlasím s tím jak jsi to vyjmenoval. Možná můžeme jít ještě dál, zrovna dnes se četlo čtení z knihy Moudrosti. Moudrost je zajisté dar Ducha svatého ale je na nás, jak s tímto darem naložíme. Můžeme být přesvědčeni, že tento dar máme a pak také tak vystupovat, já si však myslím, že potřeba o tento dar stále usilovat a stále jej nacházet. Prosit o tento dar v situacích kdy jej budeme skutečně potřebovat  a věřím, Bůh ví kdy jej opravdu potřebujeme. Opět by se šlo odvolat na části Písma.
Můžeme si však o sobě myslet, že tento dar máme kdykoliv se nám zachce a že nemůžeme už žádnou - řekněme hloupost - vyslovit, že vše co říkáme je z působení Ducha svatého. V tomto uvažování já osobně vidím spíš působení  Zlého ducha a jeho pýchy.

Myslím si, že by nás tu měla spojovat láska ke Kristu , to že se mnohdy rozcházíme v názorech a výkladech Písma, to by mělo sloužit k vzájemnému přemýšlení o názorech ostatních. Je smutné, když tyto názorové rozdíly vyústí k urážkám a zesměšňování víry druhého. Zdejší diskuze a názory jsou toho názorným příkladem. Kolik urážlivých slov tu zaznělo třeba o Eucharistii, o Panně Marii a tak by šlo pokračovat.
Myslím si, že věřící člověk nemá potřebu znevažovat víru druhého, pokud ovšem nemá pochybnosti o sobě, své víře a pod. aniž by si je možná uvědomoval. Nesnášenlivé reakce však mnohé napovídají. Mnohokrát když tu čtu různé výhrady vůči katolické církvi si říkám, jak by bylo dobré a prospěšné, kdyby autoři nejprve takto uvažovali o sobě i když třeba trochu v jiné rovině.

Trochu jsem se rozpovídal, přeji Tobě i všem lidem dobré vůle krásný svatováclavský čas, kéž je tento patron našich ochráncem i přímluvcem a pomůže nám dojít ke Kristu, kterého i on rád vzýval a prosil.
Honza


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží restituce (Skóre: 1)
Vložil: Kjubik (forrest.gump.junior@gmail.com) v Pátek, 28. září 2012 @ 21:43:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Souhlasím. Ano závisí na nás jak z darem naložíme. Já mám za to, že právě podle ovoci Ducha Svatého, co jsem uvedl verš, můžeme poznávat zda to prezentuje je s Božím požehnáním či nikoliv. Ďábel může se snažit to napodobit ale věřím, že hodně nedokonalé a především jen krátkodobě. Taky přejí vše dobré. Ahoj. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží restituce (Skóre: 1)
Vložil: Efatha v Pátek, 28. září 2012 @ 20:13:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

 Říci o někom, že je lhář, je vážné obvinění a měl by jsi to vysvětlit, pokud Ti to ten duch dovolí.

Je psáno:

4   Ať se ukáže, že Bůh je pravdivý, ale ‚každý člověk lhář‘, jak je psáno: ‚Aby ses ukázal spravedlivý ve svých slovech a zvítězil, přijdeš-li na soud.‘


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží restituce (Skóre: 1)
Vložil: Kjubik (forrest.gump.junior@gmail.com) v Pátek, 28. září 2012 @ 20:20:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máme být unáhlení? Je totiž také psáno: Když jsem se unáhlil, řekl jsem: Každý člověk je lhář. a rovněž Unáhlený člověk dělá hlouposti.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží restituce (Skóre: 1)
Vložil: Efatha v Pátek, 28. září 2012 @ 21:16:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Je totiž také psáno: Když jsem se unáhlil, řekl jsem: Každý člověk je lhář.

Ano, je psáno:

11  Ukvapeně jsem si říkal: Každý člověk je lhář. 

Ř 3,4  Naprosto ne! Ať se ukáže, že Bůh je pravdivý, ale ‚každý člověk lhář‘, jak je psáno


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží restituce (Skóre: 1)
Vložil: Kjubik (forrest.gump.junior@gmail.com) v Pátek, 28. září 2012 @ 22:20:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Roboti jsou také lháři :)? Nebo umí psát pouze :), Je psáno... ? :)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží restituce (Skóre: 1)
Vložil: Efatha v Pátek, 28. září 2012 @ 22:36:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Nebo umí psát pouze :), Je psáno... ? :)

Je také psáno: 

61  Hospodin na tebe uvede též každou nemoc a každou ránu, o níž není psáno v knize tohoto zákona, dokud nebudeš zahlazen.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží restituce (Skóre: 1)
Vložil: helena v Úterý, 02. říjen 2012 @ 10:25:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
vaše řeč buď ANO a NE, neb ostatní je od ďábla!
tak co


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží restituce (Skóre: 1)
Vložil: Efatha v Úterý, 02. říjen 2012 @ 11:10:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Helena napsala:

vaše řeč buď ANO a NE, neb ostatní je od ďábla!

tak co


Effatha napsal:

tak to 

moje řeč je Ano Božímu slovu a Ne lidskému. 

Stačí?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží restituc (Skóre: 1)
Vložil: helena v Středa, 03. říjen 2012 @ 09:34:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jistě a PÁN TI ŽEHNÁ! h


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží restituce (Skóre: 1)
Vložil: noname v Sobota, 29. září 2012 @ 18:51:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Efatha - to myslím znamená, otevři se.
 Měli bychom být otevření vůči Bohu, pokud tomu tak bude, zřejmě se i zdržíme unáhlených soudů o svých bližních. Mýliti se ve svých  úsudcích je lidské, to se nám stává často, avšak označit někoho za lháře ( ve smyslu probíhající diskuze) je hřích.
H.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží restituce (Skóre: 1)
Vložil: Efatha v Sobota, 29. září 2012 @ 19:08:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

avšak označit někoho za lháře ( ve smyslu probíhající diskuze) je hřích. 

Je psáno: 

9  Hřích v tom, že ve mne nevěří;


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží restituce (Skóre: 1)
Vložil: noname v Sobota, 29. září 2012 @ 21:31:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
????


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží restituc (Skóre: 1)
Vložil: Efatha v Neděle, 30. září 2012 @ 20:07:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
!!!!!

Je psáno:

10  Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. Kdo nevěří Bohu, dělá z něho lháře, protože nevěří svědectví, které Bůh vydal o svém Synu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží restituc (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Sobota, 06. říjen 2012 @ 11:43:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ses nějak zasekl, to není tak těžké pochopit, že jediný smrtelný hřích je ten, že v Něj nevěří. 
To bys mohl pochopit i do týdne. 


]


Re: Re: Re: Re: Boží restituce (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Středa, 26. září 2012 @ 20:20:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, hodně záleží na tom, jestli vytrváš v dobrém ;-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Boží restituce (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pondělí, 01. říjen 2012 @ 09:52:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jan 10,29.30;
žádný jich nemůže vytrhnouti z ruky Otce mého! Já a Otec jedno jsme!


]


Co je Procházkové, Procházkové, (Skóre: 1)
Vložil: Farel (ierax@seznam.cz) v Čtvrtek, 27. září 2012 @ 00:13:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Samozřejmě, co je boží Bohu, co je Císařovo, Čestmírovi. Všichni řeší oprávněnost restitucí a nikdo to, kdo s tím majetkem posledních padesát čtyři let zachází a jakej z toho má vejvar. A taky asi nikoho nenapadá pokoud ho kaťasům nedají, TAK KOMU ? Já bych navrhoval Procházkovou. Stát už se zenmožnil nesčíslněkrát, to čemu se říká církev, taky, tak už zbejvá jen ta Procházková.

pa JoeRe: Co je Procházkové, Procházkové, (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 27. září 2012 @ 08:13:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
:-)


]


Re: Návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi je protiústavní (Skóre: 1)
Vložil: Legulda v Středa, 03. říjen 2012 @ 11:02:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Otevřený dopis šestnácti signatářům – proneseno 28. 9. na Václavském nám.

http://lenka-prochazkova.eu/?p=823To je ostuda (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 06. říjen 2012 @ 17:04:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na tyto autory, podepsáni: Jan Dospiva, Petr Cekota, Pavel Čižinský, Jitka Hrušková, Jiří G. Kohl, Filip Outrata, Miloslav Pojsl, Miloš Rejchrt.
Je třeba pohlížet jako na podněcovatele, kteří se snaží rozvracet právní pořádek ČR, protože Ústavní soud konstatuje, že Církev má nejen legitimní právo na navrácení ukradeného majetku po únoru 1948, ale že současná nečinnost zákonodárného sboru je protiústavní. Tak že ten kdo sem tento blábol umístil má též zájem na rozvracení právního pořádku v ČR, jako výše podepsaní.Re: To je ostuda (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Sobota, 06. říjen 2012 @ 19:16:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale nepovídej... :-)


]


Re: To je ostuda (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Sobota, 06. říjen 2012 @ 22:03:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A Boží zákony o majetkovém vypořádání ti nic neříkají Martino, což?


]


Stránka vygenerována za: 0.42 sekundy