Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Zina.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 6, článků celkem: 16543, komentáře < 7 dní: 214, komentářů celkem: 423064, adminů: 60, uživatelů: 5229  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 85 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

rosmano
Syntezator
gregorios777

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
115613845
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Nelze vyznávat nekonfrontační křesťanství
Vloženo Pondělí, 09. duben 2012 @ 19:32:20 CEST Vložil: Stepan

Kázání poslal Ferra

 K rozsuzování jsou určeny články, nikoli osoba autora. Ti, kdo rozsuzují v moudrosti Ducha, poznají, zda jde o pravdu, či lež. Ti, kteří rozsuzují jen podle vlastní moudrosti a tělesného rozumu, budou tápat, i kdyby autora článků znali od plenek.
Zejména tehdy, když poukazuju na to, v čem všem se římskokatolická církev rozchází s Božím slovem, se setkávám s názorem, že "tenhle konfrontační styl nikomu neprospěje a musíme hledat to, co nás sjednocuje." Zastánci tohoto názoru většinou vyznávají pokojné křesťanství, čili křesťanství, které se vyhýbá jakýmkoli konfliktům i za cenu toho, že bude mlčky tolerovat lži a klamné nauky.Takoví lidé by se měli vážně zamyslet nad několika věcmi, které se zdaleka netýkají jen římského katolicismu:
Proč vůbec říkají někomu evangelium, když jde o konfrontaci bludů, které ten dotyčný člověk vyznává, a Boží pravdy a "konfrontační styl ničemu neprospívá"? Proč nehledají raději to, co je s takovým člověkem sjednocuje? Vždyť například muslimy a křesťany sjednocuje, že věří pouze v jednoho Boha. Dokonce lze nalézt sjednocující prvky mezi křesťany a satanisty - obě skupiny uznávají existenci duchovního světa a vědí, že existují démoni a Satan. Jestliže konfrontace není k prospěchu, pak by zastánci pokojného křesťanství měli mlčet o spasení v Ježíši Kristu, aby se náhodou nedotkli někoho, kdo tomu nevěří.
Je skutečně poukázání na tradice římskokatolické církve rozcházející se s Písmem útokem na katolické věřící? Pokud o tomto rozdílu mluví skutečný následovník Krista, neútočí na lidi, ale na lživý systém organizace. 
Je projevem skutečné křesťanské lásky mlčet a nechat lidi žít v bludu a obelhávání, jestliže máme před očima Písmo a tyto bludy jasně identifikujeme?

Ježíš neřekl, že přišel na Zemi přinést pokoj. Jeho slova hovoří o meči a o rozdělení dokonce uvnitř rodin.

Lukáš 12, 51-53 Myslíte, že jsem přišel dát zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení! Neboť od této chvíle bude rozděleno v jednom domě pět lidí: tři proti dvěma a dva proti třem; budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni.“

Skutečné křesťanství je boj a účast ve válce. Ne proti lidem, ale proti zlým duchovním mocnostem. Součástí tohoto boje je i odhalování Satanových podvodů a klamu, a to i za cenu, že se staneme nenáviděnými a pronásledovanými (na což nás ostatně Ježíš ve svém Slově připravil.). Pokojné křesťanství je past, která má křesťany umlčet a zpacifikovat, aby v rámci nadcházejícího teroru humanity mlčeli k tomu, co je v rozporu s Božím slovem a vyznávali poslušně slepou supertoleranci a superlásku ke všemu, tedy i ke lži. Nechat vědomě tápat lidi ve lžích a klamu a obhajovat to potřebou sjednocení a tolerance nemá nic společného s křesťanskou láskou k Bohu, který je Pravda, a k lidem, kteří tuto pravdu potřebují poznat. Jde jen o budování pohodlné cestičky, na které nás nic nebude obtěžovat, nebudeme si muset "pálit prsty" a riskovat kritiku a pronásledování. Ježíš ale svým následovníkům nikdy pohodlnou cestu nesliboval. Pravda je totiž ve světě, kterému vládne otec lži, velice nepopulární.
Podobná témata

Kázání

"Nelze vyznávat nekonfrontační křesťanství" | Přihlásit/Vytvořit účet | 8 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Nelze vyznávat nekonfrontační křesťanství (Skóre: 1)
Vložil: vladik v Pondělí, 09. duben 2012 @ 23:37:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý autore,

tvá věta Pokud o tomto rozdílu mluví skutečný následovník Krista, neútočí na lidi, ale na lživý systém organizace. 

se neopírá o to, co nám sděluje písmo. Za každým systémem je člověk, takže v případě že budeš konfrontovat systém, tak budeš muset konfrontovat i lidi, který tento bludný systém tvoří a obhajují.

Přečti si prosím několik případů v písmu, aby jsi uznal že tomu tak prostě je.

Pavel konfrontuje Petra:
Galatským 2:11 Když pak Petr přišel do Antiochie, postavil jsem se otevřeně proti němu, protože byl zřejmě v neprávu.
12 Nejprve jídal totiž společně s pohany; když však přišli někteří lidé z okolí Jakubova, začal couvat a oddělovat se, protože se bál zastánců obřízky.
13 A spolu s ním se takto pokrytecky chovali i ostatní Židé, takže jejich pokrytectvím se dal strhnout i Barnabáš.

Ježíš Kristus konfrontuje farizeje a zákoníky:
Jan 8:44 Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.

Petr konfrontuje Ananiáše a Safiru:
Skutky apoštolské 5:1 Také nějaký muž, jménem Ananiáš, a jeho manželka Safira prodali svůj pozemek.
2 Ananiáš si však s vědomím své ženy dal nějaké peníze stranou, zbytek přinesl a položil apoštolům k nohám.
3 Ale Petr mu řekl: "Ananiáši, proč satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu svatému a dal stranou část peněz za to pole?
4 Bylo tvé a mohl sis je přece ponechat; a když jsi je prodal, mohl jsi s penězi naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat k tomuto činu? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!"
5 Když to Ananiáš uslyšel, skácel se a byl mrtev; a na všechny, kteří to slyšeli, padla velká bázeň.
6 Mladší z bratří ho přikryli, vynesli a pohřbili.
7 Asi po třech hodinách vstoupila jeho žena, netušíc, co se stalo.
8 Petr se na ni obrátil: "Pověz mi, prodali jste to pole opravdu jen za tolik peněz?" Ona řekla: "Ano, jen za tolik."
9 Petr jí řekl: "Proč jste se smluvili a tak pokoušeli Ducha Páně? Hle, za dveřmi je slyšet kroky těch, kteří pochovali tvého muže; ti odnesou i tebe."
10 A hned se skácela u jeho nohou a zemřela. Když ti mládenci vstoupili dovnitř, našli ji mrtvou. Vynesli ji a pohřbili k jejímu muži.
11 A velká bázeň padla na celou církev i na všechny, kteří o tom slyšeli.

Pavel konfrontuje čarodějníka:
Skutky apoštolské 13:9 V tu chvíli Saul, kterému říkali také Pavel, byl naplněn Duchem svatým, upřel na Elymase zrak a řekl:
10 "Ty svůdce všeho schopný, synu ďáblův, nepříteli Boží spravedlnosti, kdy už přestaneš podvracet přímé cesty Páně?
11 Nyní na tebe dopadne Boží trest: Oslepneš a neuzříš sluneční světlo, dokud se nad tebou Bůh neslituje." Tu Elymase náhle obestřela mrákota a tma, tápal kolem sebe a hledal, kdo by ho vedl za ruku.
12 Když místodržitel uviděl, co se stalo, uvěřil, pln údivu nad učením Páně.

Ježíš Kristus konfrontuje konkrétní ženu v církvi:
Zjevení Janovo 2:20 Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách.
21 Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva.
22 Hle, sešlu na ni nemoc a do velikého soužení uvrhnu ty, kdo s ní cizoloží, jestliže se od jejích činů neodvrátí;
23 a její děti zahubím. Tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce člověka, a každému z vás odplatím podle vašich činů.

těch příkladů se dá najít více, ale tohle by mělo stačit k tomu, že ze lží a bludů je potřeba také konfrontovat konkrétní osoby, které tyto bludy učí a svádějí nepevné duše.

zdraví 
VladimírRe: Nelze vyznávat nekonfrontační křesťanství (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Úterý, 10. duben 2012 @ 11:48:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tady Františku, jak si uvědomuji, vzniká pro obyčejné smrtelníky jedno neřešitelné dilema, zda my, jako jednotlivci jsme 
vůbec povinní, oprávněni nebo schopni proti nějakému systému bojovat. Vládcem tohoto světa je satan, ale režisérem Bůh.

Vezmi si třeba 2 systémy za 2. světové války, reprezentované dvěma osobami: Katolíkem Hitlerem a pravoslavným Stalinem.
Většina lidí dnes uznává, že oba systémy byly zločinecké. Byly to dvě šelmy, které se nejdříve spolu spřátelily, ale pak jedna 
druhou zničila.

Za kterým systémem měl tehdy obyčejný, třeba i věřící člověk stát? Pro vatikánské katolíky samozřejmě Hitler, ti podporovali německé
válečné zločince i po skončené válce ze strachu před komunizmem a tím samozřejmě strachu o své dobré bydlo. 
Pro ostatní , zejména Slovany, samozřejmě Stalin, protože  Hitler chtěl vyhladit Židy a z ostatních národů nadělat otroky, kteří měli sloužit
vyvolené rase.
Pro Němce byl Hitler hrdina a polobůh, i když způsobil smrt milionů Němců na frontách, pro Rusy byl zase hrdina a polobůh
Stalin, i když mu na milionech obyčejných lidí nezáleželo a sám prováděl genocidu na vlastním národě.

 I když dnes víme, že Vatikán je daleko od bible a pro mnohé se může jevit jako zločinecká organizace (pedofilie, zákulisní boj o moc),
co s tím jako jednotlivci naděláme? Vyšleme někoho do Vatikánu aby spáchal atentát na kulhavého apostatu a pár jeho nohsledů?
Pomohlo by, kdybychom vyhodili do vzduchu celé svaté magisterium? 
Tohle jsou metody, ke kterým nás nabádá satan a dělají to tak islámští teroristé. 
Ježíš nám ukázal jediný způsob, jak lze zlo porazit a to je vskutku jenom láskou. Zlo zlem nikdy nepřemůžeme, ale aplikací
zjednodušeného desatera - milovat Boha (Ježíše Krista) , celým srdcem, duší a myslí a bližního, jako sebe samého.
Na světě je mnoho lživých systémů, které, jak se domnívám, jsou nástrojem dosavadního "zemského místodržícího", ať je to
Islám s jeho militantismem, katolictví s jeho touhou po světovládě či budhismus s jeho naprostou pasivitou, a vlažné
křesťanství není schopno žádným způsobem tyto systémy porazit.
Musíme zřejmě začít každý sám u sebe a snažit se tyto systémy nahlodávat zdola řetězovou reakcí, tak jak tomu bylo v prvotní církvi.
Dělicí čára neprobíhá na úrovni systémů ale vždy na úrovni jednotlivců, kteří jsou vytrženi z těchto systémů Boží svrchovanou milostí -
slituji se nad tím, nad kýmž se slituji (Řím. 9,15) - což podporuje tvé kalvinistické pojetí. To by nás však nemělo vybízet k pasivitě
a neukazovat lidem, kde je pro ně řešení - jedině v Kristu - a před pohany to nezamlčovat a nenabízet falešné evangeliun, jak to dnes činí Ratzinger a spol. 

Re: Re: Nelze vyznávat nekonfrontační křesťanství (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Úterý, 10. duben 2012 @ 12:32:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ještě jsem zapomněl podotknout, které prostředky jsou pro křesťana vhodné a přípustné pro boj s těmito systémy :Efezským 6:10  A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
11  Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12  Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13  Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.
14  Stůjte tedy `opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15  obuti k pohotové službě evangeliu pokoje´
16  a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
17  Přijměte také `přílbu spasení´ a `meč Ducha, jímž je slovo Boží´.
18  V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne,]


Re: Re: Re: Nelze vyznávat nekonfrontační křesťanství (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Úterý, 10. duben 2012 @ 13:18:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Sodoma světa je určená k zániku, ale nějaký ten Lót se tam ještě nájde. Modlit se za spásu Vatikánu je pošetilé, každý ale známe nějakého příslušníka, který se tam hlásí a Krista nezná. Těm je potřeba hlásat spásu, Bůh je milosrdný a my můžeme alespoň těch "deset" duší zachránit.


]


Re: Re: Re: Re: Nelze vyznávat nekonfrontační křesťanství (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 10. duben 2012 @ 21:41:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Půvabná slaboduchost.  :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Nelze vyznávat nekonfrontační křesťanství (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Úterý, 10. duben 2012 @ 22:11:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ta se ovšem týká tebe, oko, a půvabná věru není!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Nelze vyznávat nekonfrontační křesťanství (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Středa, 11. duben 2012 @ 03:39:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, taky mám dojem, že jich tolik nebude. Duch Sodomy má své kouzlo, že?


]


Re: Nelze vyznávat nekonfrontační křesťanství (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 10. duben 2012 @ 13:14:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pán Ježíš mimo jiné vyniká také tím že nikdo nezachoval tolik pokoje jako On sám. Nedolomil ani jednu nalomenou třtinu, umyl svým učedníkům nohy jako otrok, modlil se za ty kteří ho křižovali. Od první do poslední chvíle vždycky jen nabízel lásku a odpuštění. S láskou přijímal celníky, nevěstky a také pohany.
Upozornil nás na to že dojde k mnohému rozdělení ale nikdy a nikde nám neříká že je to tak správné a že si to přeje. Ani že někdo z příbuzných které jmenuje není člověk ale zlá duchovní mocnost.

Mír, mír, mír. Mír mezi člověkem a Bohem a mír  mezi lidmi.

Denně umírají po celém světě stovky a tisíce křesťanských mučedníků. Z toho že někteří lidé mluví proti Bohu a lidem dobré vůle jsou snadno a lehce živi a svět je ctí jako celebrity a vzory moudrosti.Stránka vygenerována za: 0.18 sekundy