Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Lenka.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 15383, komentáře < 7 dní: 388, komentářů celkem: 338940, adminů: 60, uživatelů: 4850  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 218 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

Melissokomos
Willy
rosmano
Vota
leonet

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Øád sboru BJB v Kromìøíži
·Po žních pùjdeš k Turkovi!
·Zpravodaj BJB Cheb 02/2019: Jak odejít z BJB?
·Kromìøížský sbor pøevádí budovu modlitebny na spolek
·Život víry 2018/12: Z BJB vystupuje pìt sborù
·Život víry 2019/2: ´´Noví´´ baptisté
·Návrh èlenù sboru BJB Lovosice pro Sjezd delegátù
·Køesťané Kuøim, z. s.
·Biblické spoleèenství køesťanù Kromìøíž, z. s
·Recenze – James Barr: Fundamentalismus

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
97896755
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Sobota, neděle nebo středa?
Vloženo Čtvrtek, 29. březen 2012 @ 22:26:03 CEST Vložil: Olda

Služba bližním poslal Nepřihlášený

Je až neuvěřitelné jak je sedmi denní týden zakořeněn téměř ve všech kulturách. Měsíc a rok mají logické vysvětlení v astronomii, ale sedmidenní týden je pro nevěřícího antropologa záhada. Sedmidenní týden nebyl přijmut západní kulturou s přijetím židovskokřesťanského náboženství, ale byl tu dávno před Židy i křesťany. Germánské pojmenování dnů je pohanského původu.

Pohané znali sedmidenní týden, aniž by znali biblické písmo. Jak je to možné? Jediné uspokojující vysvětlení najdeme v bibli:

 • Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. A sedmý den Bůh požehnal a posvětil, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. (Gen. 2:1-3)
 • Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. (Ex. 20:8)
Bůh sám ukázal hned na počátku, že po šestidenní práci následuje sedmý den odpočinku, který neprobloumáme, ale ztrávíme s Bohem. Po šestidenní práci Bůh nařídil "sobotování."

Všimněme si paradoxu, že Muslimové ctí Aláha v den bohyně Lásky v pátek, Židé a Adventisté v sobotu v den Saturna a většina křesťanů v neděli, v den Slunce. A naopak, Rusové mohou mít ateistický mítink v den vzkříšení, tedy ve "Vozkresenie." Tím chci jenom ukázat, že jména jsou bezduché zvuky. Co však Bůh počítá je to, jakou duchovní náplň jim dáme.

Podobně je to i se slovem "sobota", které je odvozeno od hebrejského slovesa "šabat." Sloveso "šabat" nemá vůbec nic společného s posloupností fyzických dnů, ale znamená ustati, přestati, upustiti od něčeho. Sloveso "šabat" se stalo synonymem pro kterýkoli posvátný den, zkrátka svátek.

Bible Kralická říká:

 • ...a odpočinul dne sedmého; protož požehnal Hospodin dne sobotního (svátečního), a posvětil (oddělil) ho. (Ex. 20:11)
Nový ekumenický překlad už "sobotního" přeložil bez hebreizmu:

 • ...a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.
V Izraeli, s vychladnutím prorockého ducha, se šabat, sobota ve smyslu odpočinku stal samoúčelem, nejvyšší náboženskou povinností, jakousi formou sebezapření, jež se prý líbí Bohu. Dokonce i Ježíš se musel proti farizejskému sobotování ohradit.

 • A řekl jim: "Sobota je učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu. Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou." (Mar 2:27)
Každý den je učiněn pro člověka, nejen sedmý. Ježíš vůbec nemluvil o posloupnosti sedmého dne v týdnu. Ježíš mluvil o duchovní náplni sedmého dne, v žádnem případě o kalendářní legální dohodě.

Židům 4:1-10 popisuje šabat ne jako sedmý den týdne, ale jak je naplněn v Ježíši. Cožpak se může v Ježíšovi vyplňovat název a pořadí nějakého dne? V Ježíši se nemůže naplnit ani pondělí, ani úterý, ani sobota, ani neděle. V Ježíši se může naplnit jenom šabat, t.j. odpočinutí.

 • Kdyby byl Jozue již uvedl lid do odpočinutí, nemluvil by Bůh o jiném, pozdějším dnu. Tak má Boží lid PRAVÝ SOBOTNÍ (sváteční svatý) ODPOČINEK teprve před sebou. (Žid.4:8-9)
Ježíš nemluví o perioditě soboty každých sedm dní. Ježíš mluví o křesťanském šabatu, který má nevýslovně vyšší význam. Dnes šabat připomíná nejen Boží dokončení tvoření v šesti dnech, ale především Kristovo dokončení spásy. Ve třetí Mojžíšově knize, 16: 29-32 čteme:

 • Desátého dne sedmého měsíce se budete pokořovat a nebudete vykonávat žádnou práci... V tento den za vás vykoná smírčí obřady a očistí vás ode všech vašich hříchů. Sobota odpočinutí bude vám. (Kral.) Budete se pokořovat. Smírčí obřady bude vykonávat kněz, který je pomazán a uveden v úřad.
Židovský měsíc měl třicet dní. Třicet není dělitelné beze zbytku sedmi, proto desátý den sedmého měsíce nemohl padnout vždy na sedmý den týdne. Tato sobota nemohla padnout vždy na sobotu. Šabat v tomto případě nebyl pouze dnem odpočinutí, den nedělání a oslavování Boha, ale dnem ponižování duší, půstu a očišťování.

Kdyby se svěcení šabatu se všemi obřady vztahovalo na svěcení soboty pro všechny věky, museli bychom dnes zachovávat i kněžské řády, oběti a oltáře. Smírčí obřady by nás očistily od hříchu i bez Krista.

Vždyť i sám Kristus toto přikázání "porušil." Kristus v sobotu uzdravil a ne jednou: Marek 3:15, Jan 9:16. Rozezlení farizeové o něm řekli:

 • "Ten člověk není od Boha, protože nezachovává sobotu."
Bůh by odporoval sám sobě když řekl Mojžíšovi:

 • "Ten muž musí zemřít. Celá pospolitost jej ukamenuje venku za táborem." (4 Moj. 15:35)
Ten muž totiž sbíral v sobotu dříví.

"Odpočinutí" ve 4. Mojžíšově 25:2,4,6 je v orginálním textu šabat, tedy sobota. A ta znamenala celý rok odpočinutí půdy, tedy úhor. Zde sobota neznamená den, ale rok.

Jestliže máme pochybnosti co se smí, co nesmí, který den Boha oslavovat, jak být poslušnější Božího slova, 14. kapitola Římanům odpoví na víc otázek než je křesťanské uctívání soboty nebo neděle.

 • Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení. Kdo zachovává určité dny, zachováva je v Pánu. (Ř 14:56)
Bible po Letnicích neopakuje 4. přikázání, které bývalo zákonem pro Židy a zvykem mezi prvními křesťany. Je bezpředmětné pátrat zda-li má být šabat slaven v sobotu, v neděli nebo v kterýkoli jiný den. Tato snaha vede k legalismu, i když můžeme být motivováni těmi nejčistšími úmysly. Ježíšovi nikdy nešlo o formu, nýbrž o podstatu.

Ortodoxní Židé dnes uznávají kalendář, který byl přijat ve třetím století. Nemáme žádnou jistotu, že sedmý den v tomto kalendáři synchronizuje s Božím sedmým dnem. Kalendář před Exodusem leží v úplných pochybách. Dokonce víme, že jeden den trval dva dny: Jos. 10:1214. Už zde by nastal posun. Nemluvě o přestupném roce. Budeme-li trvat na sedmém, sobotním dnu našeho kalendáře jako dni Božího odpočinutí, můžeme se utrápit k smrti přesnými výpočty, ale pravdy se stěží dopídíme.

Bůh přikázal v 5. Mojžíšově knize, 4:12-14, abychom dodržovali desatero přikázání. Tak to činí Adventisté i někteří jiní křesťané. Většina křesťanů slaví šabat v neděli, protože první den v týdnu vstal Ježíš z mrtvých. Avšak "pravý první den" je jistě posunut. První den v týdnu světili křesťané a apoštol Pavel daleko dřív než svěcení neděle nařídil Konstantin ve 3. století.

 • První den v týdnu jsme se sešli k lámání chleba a Pavel promluvil ke shromáždění. (Sk. 20:7)
 • V první den týdne nechť každý z vás dá stranou, co může postrádat, aby sbírka nezačala teprve tehdy, až k vám příjdu. (1. Kor. 16:2)
Většina křesťanů udržuje ne zákonem nařízené nedělní shromáždění dodnes. Starozákonní věřící byli odděleni od pohanů Božím zákonem a dodržováním množství přikázání. Novozákonní věřící stejně jako dnešní věřící jsou odděleni od světa ne příslušností k denominacím nebo tím, že jsou pokřtěni, že přijímají večeři Páně, ale že milují své bližní a nejen ty, kteří milují je. Svět oplácí lásku laskou. Křesťan oplácí láskou i nenávist. Ten kdo nemá srdce naplněné láskou pro ztracené, pro ostatní bratry a sestry v Kristu, neoslaví Boha ani v sobotu, ani v neděli. Kolik křesťanské energie vyplýtváme zbytečnostmi. Křesťanství není vnější náboženství, ale vnitřní víra. Jak mohou pomoci neosobní bezduché názvy a pořadí dnů? Ježíš je nad nimi Pánem a my nejsme jejich otroky.

Nakonec jen malou perličku. Datumová čára v Beringově úžině odděluje malý americký ostrov Diomed od většího ruského Diomeda. Když nedělní nebo sobotní křesťané nebo páteční muslimové slaví Boha nebo Alláhana na obou ostrovech, tak jsou Američané o celý den za Rusy, ačkoliv jsou od sebe vzdáleni jen několik kilometrů. Americkým sobotářům se zdá že Rusové slaví v pátek, a Ruským sobotářům se zdá, že Američané slaví v neděli. Opravdu jde jen o to, čím sobotu, tj. den odpočinutí a ne název dne, naplníme."Sobota, neděle nebo středa?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 31 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Sobota, neděle nebo středa? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 29. březen 2012 @ 22:49:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky za nové pohledy.Re: Sobota, neděle nebo středa? (Skóre: 1)
Vložil: jrr v Pátek, 30. březen 2012 @ 00:04:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsem adventista, každopádně za tu církev nijak zvlášť nekopu, především pro vztah církve k zákonu a pro programovou adoraci EGW. 
Ale tohle mi leze na nervy. Plno věcí v článku dává smysl, nicméně na několika místy se autor shazuje.
Co mi vadí především, je významové ohnutí verše ze skutků
"První den v týdnu jsme se sešli k lámání chleba a Pavel promluvil ke shromáždění. (Sk. 20:7)"
Dokonavý vid, který je v podstatě ve všech mě srozumitelných překladech (české + slovenské, anglické a ruské) naprosto neukazuje na to, že by to bylo pro prvotní církev pravidlem, z kontextu příběhu vyplývá, že to bylo proto, že Pavel brzy poté odjížděl pryč. Nikde se nepíše o tom, že by se církev scházela (oproti "sešla"), nikde se nepíše, že by se církev sešla tak, ja bylo zvykem, nic podobného. Snad každý fungující sbor, každá církev se schází i mimo svůj den, když je možnost vyslechnout si svědectví nebo poselství význanmé návštěvy, nehledě na to, jaký je den v týdnu.

Další věc, která mi vadí na článku, stejně jako na postoji mnoha adventistů, je "dobová neflexibilnost," nebo jak to lépe nazvat. Adventisté obecně tvrdí např. že káva je špatná, protože to kdysi napsala EGW. V její době tomu tak pravděpodobně bylo, protože způsob konzumace kávy byl podobný dnešnímu českému turkovi, tedy dlouhé louhování, kdy se z kávy louhuje mnohem více, než prospěšné látky. Nicméně např. překapávaná káva nebo pravé espresso obsahuje poměrně dost zdraví prospěšných látek a minimum těch škodlivých. Doba je jinde, možnosti, které máme, jsou jiné.
Autor článků říká, že sobota dnes pravděpodobně neodpovídá v sedmidenním cyklů původní sobotě. OK, to beru. Ale doba je jinde, je nějaký reálný kalendář. Doba je jinde, sobota dnes je asi jiný den, než byla při stvoření, ale je to poslední den týdne - myslím, že nejde o doslovné zachování sedmidenní posloupnosti od stvoření, ale o oddělení toho posledního dne, vrchol lidské periody času ve smyslu "dřeš 6 dní, tak dři, a na konci týdne tu je pro Tebe čas, který můžeš strávit se svým Pánem jinak." Vycházejme z reálných možností doby, sobota jako konec týdne prostě vychází na dnešní sobotu (neděle jako konec týdne je spoecialitka pár slovanských zemí).

Nemám problém s tím, že někdo světí neděli - věřím, že každého jednotlivce, který o to stojí, vede Duch. Nemám problém s tím, že se člověk necítí vázán doporučením ke svěcení soboty. Memám problém s tím, že někdo kdysi prohlásil, že se bude světit neděle, aby se církev přiblížila nekřesťanům, kteří neděli světili. To vše ať si přebere Všemohoucí sám, soudit to nebudu. Ale netvrďte mi prosím, že NEsvěcení soboty je jakkoliv doporučeno, či dokonce přikázáno v Bibli.
To, co Bible říká, by se dalo parafrázovat:
1. Sobota není nadřazená nad život, který dal každému člověku z lásky Stvořitel (Ježíš + učedníci a sbírání klasů, Ježíš a uzdravování v sobotu), což je pro nás sobotáře (subotniky, jak to tu pojmenoval Eleazar) zdvižený prst!
2. Sobota není rozhodně jediný den, kdy se smí církev scházet!
3. Čeká nás mnohem... zásadnější společenství s Bohem (zmiňované odpočinutí), než to, které teď můžeme zažít v ten náš den odpočinku, nehledě na to, který den to je, a nehledě na to, jak moc se člověk snaží o "kvalitně strávený čas s Bohem." 
Nic víc, nic míň.
Re: Re: Sobota, neděle nebo středa? (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pátek, 30. březen 2012 @ 10:21:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
jrr,
ráda jsem si Tě přečetla a jako bývalý velký zákoník /50 let/a nikoli ledajaký sobotář adventní, vidím značný rozdíl co píše br Steiger, který pod sobotou týdenní nemusel nikdy žít, Ty jsi se s tím vyrovnal po svém a Kábrt v tom stále těžce lítá!
Smysl soboty není marným opakováním panství Ježíše Krista nad sobotou, ale nad naplněním celého zákona Mojžíšova! jehož cílem je ON KRISTUS!
V Kristu nedělíme na duchovní a tělesné jako Kábrt, ale skrze Ducha Sv vcházíme NYNÍ do poctivého a hlavně pravého ODPOČINUTÍ, popsaného v Žid 4,11;
ale to musíme znát DEN svého navštívení a DEN naší SPÁSY! 
také to, že v novotě života chodíme, znamená Krista choditi a to novým srdcem, nikoli z kamene zákona, ale v té proměně srdce masitého živého, nikoli litery!
tedy nám Kristus daroval do srdce SEBE a ŽIVOU VÍROU jdeme vstříc, nikoli soudu, ten máme ve smrti za sebou, ale tomu slavnému dni ODMĚNY, kdy bude proměněno i naše tělo smrtelné do NESMRTELNOSTI!
Všechno je v Kristu, tedy každé SZ učení, kterým jsme prošli, nás přivedlo nebo mělo přivést, přes všechna ustanovení a § do POKOJE, který dává ON!
Kdo nedostal JEHO SPÁSU, nedostal také ODPOČINUTÍ a bude nadále "cvokařit", jestli si může v sobotní nebo nedělní či jiné odpoledne, třeba uvařit něco k jídlu!...
Běžný adventista je adventistou zákona deseti přikázání zvl 4. a těžko to bude u nich whiteovců, kdy jinak!
Až se rozloučí se svým adventním pěstounem, kterého nadevše milují  /Galatských 3,24/ bude to nejen pro mě, dnem velké úlevy a radosti! pozdrav posílám


]


Re: Re: Sobota, neděle nebo středa? (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Neděle, 01. duben 2012 @ 21:13:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsem přesvědčena, že jednou až se setkáme se svým Pánem, tak se nás nebude ptát, jak jsme světili sobotu, ale co jsme udělali se svým životem, čim jsme naplnili své dny, kolik lásky a odpuštění jsme měli  v srdci,
Krásné dny .....všední i ty sváteční :-)
Magdalena]


Re: Re: Sobota, neděle nebo středa? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 01. duben 2012 @ 22:59:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jrr,

Písmo v době Milosti neurčuje ani sobotu, ani neděli ani žádný jiný den.

To, že káva je špatná, tak v tom měla EGW výjimečně jednou pravdu. Je to droga a kdykoli ji pijeme, pijeme s ní i jiného ducha.


]


Re: Re: Re: Sobota, neděle nebo středa? (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 01. duben 2012 @ 23:24:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

--- káva je špatná, tak v tom měla EGW výjimečně jednou pravdu. Je to droga a kdykoli ji pijeme, pijeme s ní i jiného ducha.  ---


Dobrý blábol Gregu :-)
]


Re: Re: Re: Re: Sobota, neděle nebo středa? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 02. duben 2012 @ 00:26:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mysli si co chceš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Sobota, neděle nebo středa? (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 02. duben 2012 @ 17:15:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Myslíš Gregu, že i Timoteus pil jiného ducha, když mu Pavel doporučil, aby  "mírně užíval vína a nenutil se pít vodu" ? Anebo na víno jsou jiná posuzovací kritéria?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sobota, neděle nebo středa? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 03. duben 2012 @ 02:01:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano,

jak víš, tak pití vína ve skromném množství Bible nezapovídá. Jedná se zde o zdravotní důvody. Malé množství alkoholu, tak aby se člověk neopil, je zdraví velmi prospěšné.

Káva je již jiný šálek. Je to sice velmi lehká droga, ale je to droga.

Nenutím tě tomu věřit. Vím to skrze dar rozeznání duchů.

Jednou jsem si šálkem kávy neprozřetelně i přes Pánovo varování pokazil plnost Ducha při dlouhodobém půstu a také jsem pak ten půst nedokončil, protože jsem díky šálku kávy ztratil moc Ducha. Díky této chybě jsem došel jen za polovinu půstu. A od té doby vím, jaký je Pánův názor na kávu.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sobota, neděle nebo středa? (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Úterý, 03. duben 2012 @ 14:54:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu,

dovol, abych ti připomněl verše 21 a 22 ze 14. kapitoly listu Římanům: Je dobré nejíst maso a nepít víno ani nedělat to, nad čím se tvůj bratr uráží nebo co ho přivádí k pádu či zeslabuje. Víru, kterou máš ty, měj pro sebe před Bohem. Blahoslavený je ten, kdo neodsuzuje sám sebe za to, co pokládá za správné.

Pán s tebou.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sobota, neděle nebo středa? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 04. duben 2012 @ 01:33:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nechápu pointu Willy.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sobota, neděle nebo středa? (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Středa, 04. duben 2012 @ 01:41:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, jestli máš nějakou víru/poznání ohledně kávy, jedno jakým způsobem získanou, a druhý nepovažuje pití kávy za nic špatného, těžko mu svou víru "naočkuješ." Když to zobecníme, tak ve věcech jedení a pití má každý svobodu kromě jasných případů obžerství, opilství apod. do chvíle, pokud svým jedením či pitím nepohorší bratra, tj. nesvede ho k hříchu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sobota, neděle nebo středa? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 04. duben 2012 @ 21:34:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy,

já také nechci nikomu svou víru "očkovat", uvědom si, že nejsem W.Lee a neprovádím výplachy mozků.

Pouze sděluji své poznání. Je to každého věc, jestli chce být třeba 2 hodiny poskvrněn, pokud si kávu vypije. Nevědomky pochopitelně.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sobota, neděle nebo středa? (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Středa, 04. duben 2012 @ 22:29:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu,

tebe Duch vede, abys sdílel veřejně svá soukromá/subjektivní poznání? Mě Duch takhle nikdy nevedl, ba spíše zastavoval/bránil, když jsem to chtěl udělat. Věřím tomu, že soukromá/subjektivní poznání jsou až na výjimky povolené Pánem pro mě osobně a tudíž mezi Pánem a mnou.
Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sobota, neděle nebo středa? (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Středa, 04. duben 2012 @ 22:33:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tvá poznámka týkající se W.Lee je lživá pomluva, která sem navíc nepatří a pro křesťana se nesluší, aby něco takového vypustil na veřejnosti.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sobota, neděle nebo středa? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 06. duben 2012 @ 14:28:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy,

dobrá, napíši ti soukromou zprávu.

A samozřejmě, že pokud se týká bludařů, je vypouštění na veřejnosti na místě, protože oni své knihy také píší veřejně, tak je nutné se proti tomu postavit s ohledem na další potencionální napálené bratry...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sobota, neděle nebo středa? (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pátek, 06. duben 2012 @ 16:46:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu,

proč mi chceš psát soukromou zprávu? Chceš něco tutlat nebo co? Je nutné se postavit proti čemu?! A kdo je napálený - kým a čím?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sobota, neděle nebo středa? (Skóre: 1)
Vložil: helena v Neděle, 15. duben 2012 @ 09:17:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
jeden šálek kávy, který pokazil plnost DUCHA...to asi nebylo Tchibo, nebo, že by Douwe Egberts, že né?!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sobota, neděle nebo středa? (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Středa, 18. duben 2012 @ 11:12:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím s.Heleno

Třeba v tom šálku kávy Greg vypil dědečkova ducha - starého Dadáka...  vidím že bludárium zde stále stejné.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sobota, neděle nebo středa? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 22. duben 2012 @ 08:21:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Řekl bych, že Bůh nastavuje svému lidu zrcadlo, skrze budaře.

Např. u Jehovistů nám dává za vzor jejich postoj v dobách totality, kdy fungovali i přes pronásledování a také v současnosti, kdy odmítají pijmout podporu od státu, ač by na ní měli nárok podle zákonů.

Takové postoje měli zaujmout zpronevěřilé křesťanské denominace, které se naopak chovají jako duchovní prostitutky - nevěstky.

Chcete vědět, které sekty patří k Nevěstce? Jednoduše se podívejte, jestli se jejich "duchovní" nechají vydržovat státem.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sobota, neděle nebo středa? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 19. duben 2012 @ 16:12:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím Heleno,

a co že JEDEN? To je jedno kolik. JEDNA lež také pokazí plnost Ducha.

Jestliže se pití kávy Pánu nelíbí (a já vím že ne), pak stačí JEDEN šálek, co šálek, JEDEN lok.

Občas mají pravdu i bludaři. Dokonce i Jehovisti mají občas pravdu - a to na rozdíl od skutečných svatých.


]


Re: Re: Re: Sobota, neděle nebo středa? (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Pondělí, 02. duben 2012 @ 01:06:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Doba milosti respektive Milostivý Bůh je zde s námi od stvoření světa, ne od Ježíšova ukřižování. A den Páně/den odpočinutí Hospodina/den sedmý/sobota je od stvoření světa tentýž.


]


Re: Re: Re: Re: Sobota, neděle nebo středa? (Skóre: 1)
Vložil: helena v Neděle, 15. duben 2012 @ 09:24:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
MILOST BOŽÍ je taková, že NAPLNILA Mojžíšův zákon úplně a to právě na Golgotském kříži a my vešli do PRAVÉHO ODPOČINUTÍ KRISTOVA


]


Re: Sobota, neděle nebo středa? (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Pátek, 30. březen 2012 @ 02:56:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Rozmáhá se nám tu takový nešvar. Kdokoli si s čímkoli neví rady, tak to "zduchovňuje". Jenomže křesťanství není jen víra Ducha, ale i Ježíše Krista, který se stal tělem. Ježíš své posluchače povznášel nejen duchovně, ale i léčil jejich nemoci. Křesťanství tedy není jen o duc*****sti ve smyslu svatých prožitků, ale je o člověku v jeho celistvosti.

...jména jsou bezduché zvuky.

Ne ta biblická.

...jakou duchovní náplň jim dáme.

Duchovní náplň nemůže být dána nikým jiným než Duchem svatým. Tedy je na naší aktivitě zcela nezávislá!

"Sobota je učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu. Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou."

Tomu mi dovol se pověnovat více.

Copak není zřejmé, že zde Ježíš mluví o sobě? Obdobu tohoto verše v NZ nacházím např. v Kol 1:16 - "...všechno je stvořeno skrze něho a pro něho..." Zde jde o něco jiného než kritizování formalismu. Ježíš dokonce ani neříká, jestli se trhat klasy v sobotu smí nebo ne. Jedná se o něco mnohem zásadnějšího. Ježíš se nazývá Pánem soboty, tedy samotným Bohem SZ. Sobota totiž nebyla stvořena pro nás, ale pro Boha!

Ex 20:11: "Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha."

Marek 2:27 je tak svědectvím o Kristu, který je Pánem soboty. Jak velký význam to má pro Jeho následovníky!

Každý den je učiněn pro člověka, nejen sedmý.

Bezpochyby, ale jen jeden den, a totiž ten sedmý, je den odpočinutí Hospodina.

Ježíš vůbec nemluvil o posloupnosti sedmého dne v týdnu.

Není však bez zajímavosti, že v této posloupnosti žil.

Ježíš mluvil o duchovní náplni sedmého dne, v žádnem případě o kalendářní legální dohodě.

To je ukázkový příklad mého úvodu. Více znásilnit Ježíšova slova nelze. Tímto způsobem interpretace lze do Ježíšových úst vložil naprosto cokoli!

Rozezlení farizeové o něm řekli:

Že cosi o Ježíšovi řekli rozezlení farizeové určitě nijak zvlášť nevypovídá o hodnověrnosti jejich slov. Mýlili se. Kdyby totiž v jediném z Božích přikázání Kristus pochybil, nebyl by ani jediný, o němž by bylo možno říct, že nezhřešil. Naše spása i zatracení stála právě na Ježíšově spravedlnosti. A On nezhřešil.

Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení. Kdo zachovává určité dny, zachováva je v Pánu. (Ř 14:56)

Zde máme pouze dvě možnosti:
1) Pavel byl falešný prorok podle 5 moj 13,1-6
2) Při "zachovávání dnů" nemusí jít o soboty Hospodinovy, ale postní dny. Kontext který spojuje dny a jídlo by tomu nasvědčoval. Může se tak jednat o jinde historicky zdokumentovaný spor různých skupin křesťanů mezi postními dny každé úterý a čtvrtek, nebo středu a pátek. Pavlův postoj by byl jednoznačný, a totiž každý nechť se postí dle svého svědomí.

Křesťanství není vnější náboženství, ale vnitřní víra.

Jestli se tvá duc*****st neprojevuje navenek, je k ničemu. Vnitřní víra je protimluv.

Výklad jen dokresloval předem stanovenou hypotézu a tím se stal násilným a účelovým. Článek tedy hodnotím negativně. Měl spíše co dočinění s filosofií autora, než Božím slovem. A jako takový je bezcenný.

Perlička na závěr? Žádná mě nenapadá.
Re: Re: Sobota, neděle nebo středa? (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pátek, 30. březen 2012 @ 11:51:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
milý Kábrte,
to co jsi napsal děsné,
zamyslel jsi se vůbec někdy, nad slovy, které jsi napsal "JEN DUCHEM"?
Vím, že se mnou se Ty nebavíš, neb Ti nestojím za to, ale kdo je DUCH bys vědět měl!
jó nešvar...ten se v jistých kruzích zvl pěstuje...


]


Re: Re: Re: Sobota, neděle nebo středa? (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Pátek, 30. březen 2012 @ 13:09:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přečetl jsem svůj komentář několikrát a "jen Duchem" nenašel nikde. A pokud myslíš to "jen o duc*****sti ve smyslu svatých prožitků", tak to rozhodně "jen Duchem" neznamená.


]


Re: Re: Re: Sobota, neděle nebo středa? (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Pátek, 30. březen 2012 @ 13:34:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ach, možná myslíš "jen víra Ducha". Tak zde je podmětem víra, ne Duch. V tomto kontextu navíc slovíčko "jen" pouze rozvíjí větu a nemá tedy teologický rozměr. Ovšem je mi ctí, že každé mé slovo zkoumáte.


]


Re: Re: Re: Re: Sobota, neděle nebo středa? (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pátek, 30. březen 2012 @ 14:36:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
K.nejsi zahlcen více větným rozborem? to je straronový adv manévr jako např u interpunkce Luk 23,43? místo toho, abys věděl, kdo je DUCH? že to platí ovšem na KRISTA! to nemáš ve 28 čl adventní víry?
a že se rozvíjíš ve větě, místo v Duchu Sv, tak to bude ten kámen hořkosti, který mi chceš, asi předložit ...
 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Sobota, neděle nebo středa? (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Sobota, 21. duben 2012 @ 18:20:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zřejmě narozdíl od Tebe nad svými slovy přemýšlím.


]


Re: Sobota, neděle nebo středa? (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pátek, 30. březen 2012 @ 21:11:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Perlička na závěr svědčí jen o tom, že sabat a veškerá nařízení s ním související byl určen výhradně Izraeli. Pokud někdo chce sobotu dodržovat, tak se vším všudy, jinak nemá smysl ji někomu otloukat o hlavu a přitom opomíjet určité příkazy s ní úzce související s tím, že tohle už není třeba a křesťany to nezavazuje, ale tamto ještě závazné je (a to smrtelně závazné!). A tak jeden klidně v sobotu navaří oběd, ale nikdy by v sobotu necestoval, zatímco jiný klidně cestuje i vaří, ale trvá na tom, že Boží lid se musí shromažďovat hlavně v sobotu (alternativa-neděle nepřipadá v úvahu)... "Nejlepší" na tom je, že podle toho, co kdo ohledně soboty dodržuje a nedoržuje, se pak posuzuje, do jaké míry je člověk Bohu poslušný a miluje Ho:-( No, škoda slov na zákonické rozepře. Už nikdy! Věrný kristovec zachovává Pánu a má s Ním obecenství každý den, který je mu z Jeho milosti dán, nepotřebuje k tomu jeden speciální den k tomu určený. Pána lze dobře velebit a slyšet Jeho hlas i při práci...Re: Re: Sobota, neděle nebo středa? (Skóre: 1)
Vložil: helena v Neděle, 15. duben 2012 @ 09:12:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, věrný Kristovec zachovává PÁNU, každý den, nikoli církevnímu "magisteriu" GK, který ho mocně podvedl


]


Stránka vygenerována za: 1.59 sekundy