Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Filip.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 12, článků celkem: 15448, komentáře < 7 dní: 552, komentářů celkem: 343675, adminů: 60, uživatelů: 4862  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 69 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

JirkaB
Willy
timg
myslivec
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Biblické køesťanství, teologie a baptisté
·Živé vysílání vysílání konference Neboj se, toliko vìø
·Koho budete volit pøi letošních eurovolbách?
·Ať se jdou homosexuálové zastøelit, hlásá americký baptistický pastor.
·Nepøelezeš
·Dobrá zpráva pro každého ètenáøe
·Odpovìï Pavla Steigera na recenzi Aleše France knihy „Svou slávu nikomu nedám“
·Problémy laického fundamentalismu I
·E. S. Williams: Fenomén nového kalvinismu
·Nesuïte, abyste nebyli souzeni

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
99123599
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´Sola Scriptura´
Vloženo Úterý, 20. prosinec 2011 @ 08:46:45 CET Vložil: Olda

O Bibli poslal demagog

V tomto článku nepůjde o nějaké vědecké či odborné vymezení pojmu "Sola scriptura," ale spíše se bude jednat o pokus vystihnout slovy, jak ji - na základě biblických textů - chápu já sám. Možná se tím vysvětlí některé rozdíly, které mezi sebou jakožto křesťané máme.

Sola scriptura totiž vůbec neznamená "nepřítomnost tradice." Každá církev má svou tradici, i ty protestantské. Tradici se totiž nelze vyhnout - skrze tradici předáváme evangelijní zvěst. Když se zeptáme staršího křesťana o jeho názor na tu či onu věc, tak vlastně se ptáme tradici. Společenství, která o sobě tvrdí, že žádnou tradici nemá, buď vůbec neví, co to tradice je, anebo se hluboce přeceňuje. 

Sola scriptura neznamená ani, že v tradici nemůžeme hledat své poučení. Jak bychom rostli ve víře, kdybychom se neptali našich otců, kteří nám víru předali? I sami protestanté (většinou) kladou velký důraz na kázání - a kázání zase předává tradici.

O co tedy jde v principu Sola Scriptura? Jde o to, že pouze biblický text je autoritativní. Že tradice se nesmí přijímat automaticky, ale pouze kriticky. Pak tedy všechny biblická místa, která ukazují, že tradici nelze přijímat nekriticky, pak takováta místa přímo učí o Sola Scriptura.

Níže se snažím ukázat, jak Pavel o sobě tvrdí, že i on sám (obdobně jako anděl z nebe) může přinést falešné evangelium - při čemž na jiném místě doslova říká, že není v ničem pozadu za "veleapoštoly." Jestliže tedy i Pavel může přinést falešnou zvěst - jakožto on sám v Duchu Svatém tuto možnost připouští - pak stejně tak může falešné učení přinést i Petr, Pepa, Lojza, Benedikt i koncilové. Dokonce i já a ty, vážený čtenáři. Jestliže si tedy připustíme, že každý člověk může hlásat falešné evangelium, pak si tedy i uvědomíme, že potřebujeme nějaké měřítko, jak zkoumat, zda-li to, co tradice přináší, je z Ducha Svatého či není. Tím měřítkem nemůže být nic jiného než biblický text - protože pouze o biblickém textu je napsáno, že veškeré Písmo je z Ducha Božího.

Vezměme si příklad - v rámci (nebo mimo rámce?) římsko-katolické církve existuje proud (tuším že se nazývá LeFébristi po zakladateli), který neuznává výsledky druhého vatikánského koncilu a neuznává poslední dva či tři papeže za právoplatné - odpusťte mi, jestli se vyjadřuji nepřesně.  Jak k tomu došli? No osobně, jako vnější pozorovatel, se domnívám, že porovnali výsledky závěrů Druhého vatikánského koncilu s tím, co učila církev před tím a uviděla rozpory. Tedy se jedná o částečné naplnění pojmu "Sola scriptura" - závěry druhého vatikánského koncilu i autorita posledních papežů se zde kriticky zkoumá a nepřijímá se automaticky.

Nabízí se otázka - jestliže by se - čistě hypoteticky - církev v druhém vatikánském koncilu zmýlila, proč by se nemohl mýlit již v koncilech předchozích? Jestliže Jan Pavel Druhý a Benedikt XVIII. nejsou právoplatní papežové, proč by se církev nemohla zmýlit i ve volbě těch předešlých? Jestliže by církev mohla opustit tu nečištší pravdu, tradici a praxi v dvacátém století, tak proč by tak nemohla učinit i ve století druhém, třetím, čtvrtém?

Co se však v protestanstkých církvích stalo - hrozná chyba. V rámci Sola scriptury se totiž začalo zaměňovat to, co říká Bible, s tím, co si my myslíme, že říká Bible. Všimněme si, kolikrát protestant řekne: Bible říká to a to, to a to je biblické a to a to je nebiblické a kolikrát při tom považuje svůj výklad Písma Svatého za samotné Písmo Svaté! Římsko-katolická církev má papeže jedinného, protestanté jich mají statisíce a možná i milióny. Sice žádný o sobě přímo neřekne, že je neomylný, ale jedná tak, jako by neomylný byl. Má přece - Ducha Svatého. Toto si troufám napsat, protože totéž se stává i mně osobně. Protože - i můj výklad Bible je tradice - má osobní tradice. A jestliže povyšuji svůj výklad biblického textu na úroveň samotného textu, jestliže dokonce ztotožňuji to, co já si myslím, že říká bible, s tím, co říká Bible samotná, jaký je můj postoj jiný od postoje bratrů z římsko - katolické církve? Vůbec žádný, snad jen v tom, že v mém případě si svou tradici vytvářím sám a v říimskokatolickém prostředí se tradice přijímá od papežů a koncilů.

Sola scriptura se tedy vyprázdnila a znásilnila, stal se z ní klacek, kterým bijeme naše katolické bratry po hlavě, nevěda, že sám činím totéž. Jestliže tedy říkám, že tradice není autoritativní, že se může mýlit, že může přinést falešné evangelium, pak musím říkat i to, že se i já sám můžu mýlit, že i já sám mohu přinést falešné evangelium. Toto uvědomnění si je velká výzva pro duchovní boj, pro modlitební zápas, pro neustále studium Písma a kritického hodnocení svých vlastních názorů a postojů.

Otázka je - mohu se tedy dopátrat pravdy? Jestliže si uvědomuji, že se mohu mýlit, pak mne toto uvědomnění se musí vést k pokání. K uvědomnění si vlastní nedostatečnosti, slabosti, hříšnosti, nedokonalosti. Pak musíme velice citlivě od sebe dělit to, co říká Biblický text, od toho, co si já osobně myslím, že Biblický text říká. Na to, co biblický text říká, na tom můžeme stát, na tom, co si o biblickém textu myslíme, na tom stát nemůžeme. A tento postoj je velice osvobozující. Když totiž vyznávám Bohu upřímně, že se mohu mýlit a snažím se s citlivostí od sebe oddělovat, co říká Písmo, od toho, co říkám o Písmě já, dává mi to naopak velkou smělost ve zvěstování Božího slova. Protože když zdůrazním, že to či ono si pouze myslím, pak tím vyzívám svého čtenáře, posluchače, aby sám kriticky hodnotil, jestli to, co mu předávám, je z Ducha Svatého, nebo není.

Zde bych tedy rád opětovně uvedl důvody, proč tradice není autoritativní, proč pouze Biblický text přináší autoritativní zvěst, proč se tardice musí kriticky zkoumat ve světle Písma a né naopak:

1)
V listu Galatským, v první kapitole se píše: Divím se, že se od toho, který vás povolal Kristovou milostí, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. Není jiné evangelium, ale jsou někteří, kteří vás uvádějí ve zmatek a chtějí Kristovo evangelium překroutit. Ale i kdybychom vám my nebo sám anděl z nebe zvěstoval v evangeliu něco jiného než to, co jsme vám zvěstovali, budiž proklet! Jak jsme řekli dříve, i nyní říkám znovu: Jestliže vám někdo zvěstuje jako evangelium něco mimo to, co jste přijali, budiž proklet! Apoštol Pavel zde píše, že existuje jiné evangelium, které je pod prokletím, které ve skutečnosti neexistuje. Tudíž, jsme vyzívání zkoumat, jestli evangelium, které následujeme, je pravé - pod Božím požehnáním, nebo falešné - pod Božím prokletím. Falešné evangelium není to, co je v protikladu s pravým evangelium, ale již to, co pravé evangelium neobsahuje. My musíme mít plnou jistotu v tom, že to, co kážeme, to, v co věříme, je pravé evangelium. Abychom však mohli toto zkoumat a tuto jistotu získat, musíme mít měřítko, podle jakého to můžeme zkoumat. Tímto měřítkem však nemůže být apoštolská tradice, proč? Protože Apoštol Pavel tu sám varuje před svými vlastními názory a tím pádem i před názory ostatních apoštolů. Pavel zde píše, že i On sám (jakožto jakýkoliv jiný člověk) se může mýlit a kázat falešné evangelium.  Apoštolská tradice tedy nestačí - musíme tu mít osvědčené, nefalšované, pravé Boží Slovo, na které se můžeme spolehnout - a z Boží Milosti právě takové máme.

2)
Ježíš Kristus sám v rozhovorech s farizey varoval před tradicí, která a) ruší Boží přikázání, Boží Slovo, b) nepřináší Boží Ovoce. Jsme tedy volání zkoumat naše tradice, jestliže jimi náhodou nerušíme Boží Slovo a jestli přináší Boží Ovoce. Jsme volání zkoumat současnost i historii tradic, to dobré si vzít a to špatné odmítnout. Ale abychom tak mohli učnit, potřebujeme měřítko, podle kterého múžeme rozeznat Boží příkaz od lidských a falešné ovoce od pravého. Apoštolská tradice z těchto dvou důvodů tedy nestačí - musíme tu mít osvědčené, nefalšované, pravé Boží Slovo, na které se můžeme spolehnout - a z Boží Milsoti právě takové máme.

3)
Jsme volání, abychom "všechno zkoumali, dobrého se drželi." 1 Tes 5, 21. Abychom tak mohli činit, musíme tu mít osvědčené, nefalšované, pravé Boží Slovo, na které se můžeme spolehnout. Všechno - i apoštolská učení. Máme tu i příklad z prvotní církve, která v Božím Slově zkoumala Pavlova Slova (Sk 17,11)

4)
Slova Jana Křtitele o o tělesné poslouponosti Abrahámových dětech. Nemusíte se mnou souhlasit, ale já osobně zde vidím analogii s apoštolskou posloupností a s posloupností předávání tradice. Důležitá není kontinuita - Bůh může Abrohamovi stvořit děti i s kamení, důležitá je věrnost Božímu Slovu.

5)
Pavel v 2 Tim 3,16 píše: Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, Veškeré Písmo (všimněme si - Písmo, ne tradice) pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově a k spravedlnosti. Apoštol Petr ve svém druhém listě, 3,16 taky řadí listy apoštola Pavla ke ostatnímu Písmu.

6)
Písmo nepochází z žádné tradice a také žádná pozemská církev si na Písmo nemůže dát patent. Výše uvedený odkaz jasně určuje, v čem má Písmo svůj původ - nezmiňuje nic jiného než Ducha Svatého. A takto píše o Veškerém Písmu - není tedy v Písmu písmo, které by pocházelo od někud jinud než od Božího Ducha.

7)
2 Tim 2, 2 píše: Co jsi ode mne slyšel před mnohými svědky, to svěř věrným lidem, kteří budou schopni vyučit také jiné. Tento verš bývá často používán k obhajobě tradice - avšak domnívám se, že nesprávně. Pavel zde nanejvýše píše pouze o dvou - třech generacích učedníků - to je doba, za kterou byl sepsán Nový Zákon.

8)
Sam Nový Zákon mnohokrát odkazuje a cituje Písmo, vysoce si jej váží.

Zdroj: http://bohu-a.svetu.cz/27025-co-to-vlastne-je-ta-sola-scriptura.html


"Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´Sola Scriptura´" | Přihlásit/Vytvořit účet | 86 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´Sola Scriptura´ (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 20. prosinec 2011 @ 10:02:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pak tady máme ještě jednu věc a tou je přítomné a aktuální poselství živoucího Boha, nebo jeho absence. Podobně jako měl Vyvolený národ Písmo ale také Chrám, kněze, proroky, pomazané krále, hrdiny nebo přímé Boží zjevení. Již tehdy se s ním museli nějak vypořádat, správně se rozhodnout a jednat podle něj, posoudit zda je pravé, popřípadě se zymyslet nad tím proč Bůh mlčí. Přestože se přímého kontaktu a inspirace dostalo nemnohým a často těm z lidského hlediska nejméně vhodným a přestože jim často připadalo že je to v naprostém rozporu úplně se vším, tak nako například Ježíš Kristus sám. Stejně jako to děláme my dneska.Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´Sola Scriptura´ (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Úterý, 20. prosinec 2011 @ 14:58:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdo je to "my"?


]


Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´Sola Scriptura´ (Skóre: 1)
Vložil: joker (www.klicnik.eu) v Úterý, 20. prosinec 2011 @ 16:36:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To bude ten kmen, co tu po krajině trousí svoje totemy ;)


]


Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´Sola Scriptura´ (Skóre: 1)
Vložil: joker (www.klicnik.eu) v Úterý, 20. prosinec 2011 @ 16:40:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím, že solasy měly svůj hlavní výzam v době, kdy vznikly a kdy vytvořily reformační protiváhu tehdejšímu římskokatolickému náboženství. Sola Scriptura tehdy opravdu znamenala významný posun ve vnímání Božího slova a jeho vážnosti na úkor lidského učení.
No a že se dnes tento termín vyčerpal, respektive že ho používají velmi často lidé, kteří Boží slovo deformují, to je taky fakt.Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´Sola Scriptura´ (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Úterý, 20. prosinec 2011 @ 18:41:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím, že solasy měly svůj hlavní výzam v době, kdy vznikly a kdy vytvořily reformační protiváhu tehdejšímu římskokatolickému náboženství. Sola Scriptura tehdy opravdu znamenala významný posun ve vnímání Božího slova a jeho vážnosti na úkor lidského učení

Myslienka Sola Scriptura sa v Pisme nikde nenachadza, je nebiblicka. V skutocnosti nam Biblia hovori, ze sa mame drzat aj ustnej tradicie, hlasaneho slova Bozieho (1Kor 11,2, 1 Pt 1,25). V 2Pt 3,15-16 nas sv. Peter varuje, ze Svate Pismo moze byt tazke interpretovat a jasne naznacuje potrebu autoritativneho vykladatela. A nakoniec, 1 Tim 3,15 nam hovori, ze Cirkev je oporou a stlpom pravdy. 2.
Historia Biblie potvrdzuje, ze to bola Cirkev, ktora uplatnovala svoju apostolsku autoritu, ktora urcila co je a co nie je Pismom. Tuto autoritu potrebujeme na to, aby sme s istotou vedeli co do Biblie patri (1 Tim 3,15). 3.

Akykolvek pisany dokument, ktory je mysleny ako klucovy pri urcovani toho, ako maju ludia zit, musi mat zivu, pokracujucu autoritu, ktora ho strazi, garantuje a oficialne vyklada. V opacnom pripade by si text dokumentu vykladal kazdy po svojom a zavladol by chaos. Napriklad zakladatelia Spojenych statov Americkych spisali vyznamny dokument, ktory autoritativne urcuje, ako sa ma tento stat riadit - vola sa Ustava. Tiez vsak ustanovili aj zivu, pokracujucu autoritu, ktora Ustavu strazi, garantuje a oficialne vyklada - Najvyssi sud. Tito zakladatelia vedeli, ze bez takejto zivej autority by Ustava viedla k nekonecnym rozkolom, ako by si ju kazdy vykladal po svojom. A Boh mal bezpochyby viac mudrosti, ako zakladatelia USA. Nikdy by neponechal pisany dokument, ktory by mal byt jedinym meritkom viery bez zivej autority, ktora by ho chranila a oficialne vykladala.]


Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´Sola Scriptura´ (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 20. prosinec 2011 @ 22:23:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Nikdy by neponechal pisany dokument, ktory by mal byt jedinym meritkom viery bez zivej autority, ktora by ho chranila a oficialne vykladala.

  To si moc hezky napsala, Betmo. A díky tomu, že máme od církve písmo svaté, víme také, kdo je tou živou autoritou.

 


]


Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´Sola Scriptura´ (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Úterý, 20. prosinec 2011 @ 22:31:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Amen.


]


Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´Sola Scriptura´ (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 21. prosinec 2011 @ 13:11:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hezky to Betma napsala - a pravdivě.

I ty jsi to Toníku správně doplnil, jenže bez příslušné tradice - a už zde hned máme více "správných výkladů" těchto míst v Písmu.

Dotknout se jen letmo pravdy a nejít na hlubinu je tedy docela zavádějící.

Tvůj letmý odkaz na autoritu Ducha svatého pro výklad skutečného smyslu Písma se dá vykládat ve všech tebou uvedeným místech více způsoby:

1.)   tak, že kdokoli si s vírou vezme Písmo, tak Duch svatý mu dá s určitostí správné pochopení smyslu.

2.)   tak, že Duch svatý byl Kristem poslán do církve, aby mimořádným způsobem působil uvnitř církve místo samotného Krista, aby ji vedl, aby osvětloval jednotlivé střípky poznávané pravdy. Že tedy Duch svatý působí zcela mimořádnou mocí právě skrze církev..


... Říkám pravdu v Kristu, nelžu; i mé svědomí dosvědčuje v Duchu Svatém,
... Až však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale cokoli uslyší,
to bude mluvit; bude vám oznamovat i věci, které mají přijít.
... "Až však přijde ten Utěšitel, kterého vám já pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází z Otce, ten bude o mně vydávat svědectví
.


I v matematice se setkáváme s případy, že rovnice dávají více správných řešení. Pokud má být však jenom jedno řešení pravdivé, tak musíme pro výpočet použít dostatečný počet různých rovnic, které se různými způsoby, v různých vztazích,  vyjadřují ke stejné pravdě. Říkáme tomu řešení rovnic o více neznámých.

Naprosto stejně je třeba postupovat při výkladu smyslu Písma.
Takový výklad nesmí ve smyslu odporovat žádnému jinému místu v Písmu, žádná další "rovnice" ho nesmí vyloučit. Svatý Augustin toto nazývá "pravidla víry" (regula fidei).


(1 Tim 3,15)
Ale píši ti to pro případ, že bych se opozdil, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, jímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy.


Tato další "rovnice" nám zužuje výběr. Ruší ve smyslu bod 1.) o svévolném výkladu Písma u jednotlivce mimo církev.Nerozlišujete totiž a zaměňujete věci naprosto zásadní:
Církev svým živým učením (nepřetržitě živou tradicí) předává výklady smyslu jednotlivých míst v Písmu jako svoje učení, jako učení církve.

Mimo to, Boží slovo ožívá u těch, kterí toto učení, tento výklad už správně znají a aktuálně promlouvá do jejich životních situací - rozvíjí obecné učení církve do naprosto konkrétních situací, na naprosto konkrétní skutky..

Zde oprávněně je možno hovořit o svědectví lidského svědomí v Duchu svatém. Jen v jednotě s církví, jen uváděním pravého učení církve do skutečného života.
Kdo ovšem toto učení církve (tradici apoštolskou) nezná a naopak jím opovrhuje, takový se jen domnívá, že v něm Duch svatý působí. Zatím jsou to jen jeho rozjitřené náboženské fantazie a spousta, spousta zbytečných omylů.]


Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´Sola Scriptu (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 21. prosinec 2011 @ 14:02:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tak hurá do řkc pro správný výklad svatých Písem!!!

Oko, jsi s tou obehranou deskou už trapný.
Nejdřív přijmi spasení v Ježíši, aby ses vůbec stal údem Kristovy církve. Zatím jsi jejím nepřítelem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´Sola Scr (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 21. prosinec 2011 @ 14:14:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."hurá do řkc pro správný výklad svatých Písem!!!"...


Pokud ti ŘKC z nějakého důvodu "nevoní", klidně se obrať na církve pravoslavné a nijak nepochybíš. Tradici učení církve mají v podstatě stejnou.Nejsem nepřítelem Krista, z čeho tak soudíš?

Sloužím Kristu (s malými "výpadky") už šedesát let.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´Sola (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Středa, 21. prosinec 2011 @ 14:29:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Sloužím Kristu (s malými "výpadky") už šedesát let.

A jak jsi na to přišel, když Kristus o tom nic neví!

Ach jo!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´ (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 22. prosinec 2011 @ 10:47:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Opět tě žádám: Neopruzuj!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Čtvrtek, 22. prosinec 2011 @ 15:49:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Neopruzuj!

To má být žádost? Takové žádosti já nevyslýchám! A kromě toho - jednak nevím, co znamená "neopruzuj" a druhak to nedělám.:-)]


Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´Sola Scriptu (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 21. prosinec 2011 @ 14:19:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Píšeš něco mně, vykáš mi a opět mimo. Já vlastně ani nevím, jak tě mohla napadnout 1)? Vždycky vymyslíš nějaký nesmysl a pak s tím nesmyslem statečně bojuješ a zvítězíš. Gratuluju k vítězství ;-)

  2) je správně, samozřejmě, ani by mne nenapadlo svou poznámku myslet to jinak. Duch svatý samozřejmě působí i mimo církev, přitahuje lidi k Otci. Ale Duch svatý byl dán právě pro církev, aby v ní mimořádně působil.


Takový výklad nesmí ve smyslu odporovat žádnému jinému místu v Písmu, žádná další "rovnice" ho nesmí vyloučit. Svatý Augustin toto nazývá "pravidla víry" (regula fidei).


  Přesně tak. To je moc dobré pravidlo. Můžeme se ho držet.


(1 Tim 3,15)
Ale píši ti to pro případ, že bych se opozdil, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, jímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy.


  Tato další rovnice zužuje výrazně počet možných řešení. Písmo jasně svědčí o tom, že pokud něco není sloup a opora pravdy, ale pravdu to podrývá a její základy rozvrací, není to církev.


  Stejně tak se stačí k tématu podívat do písma na další místa, aby bylo jasné řešení rovnice:

Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.

Když byl tedy vyvýšen pravicí Boží a přijal od Otce zaslíbeného Ducha Svatého, vylil to, co vy nyní vidíte i slyšíte.

Petr jim řekl: „Učiňte pokání a každý z vás ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění svých hříchů, a přijmete dar Ducha Svatého.

Když se pomodlili, zatřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem Svatým a směle mluvili slovo Boží.

My jsme svědkové těchto slov, i Duch Svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají.

„Dejte i mně tuto pravomoc, aby každý, na koho vložím ruce, dostal Ducha Svatého.“ Petr mu řekl: „Tvé peníze kéž jsou zatraceny
i s tebou, protože ses domníval, že lze Boží dar získat za peníze.“

A když na ně Pavel vložil ruce, přišel na ně Duch Svatý a oni mluvili jazyky a prorokovali.

A naděje nezahanbuje, neboť láska Boží je vylita v našich srdcích skrze Ducha svatého, který nám byl dán.

Vždyť Boží království není pokrm a nápoj, nýbrž spravedlnost, pokoj a radost v Duchu Svatém.

Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání.


  Duch svatý byl dán do církve, aby v ní mimořádně působil, mocí evangelia Ježíše Krista. Podle toho lze také snadno církev odlišit od jiných zájmových spolků a organizací. Ten, kdo opovrhuje Boží mocí ke spasení a ži je v nějakém spolku přátel křesťanských náboženství, co se i nazývá církev, takový se jen domnívá, že v něm Duch svatý působí. Zatím jsou to jen jeho rozjitřené náboženské fantazie a spousta, spousta zbytečných omylů.


  Tam, kde lidé přijali evangelium a stali se součástí církve Ježíše Krista, přijali spolu s ním i moc Ducha svatého. Tam také promlouvá i písmo a skrze něj Duch svatý do života lidí. Různě, protože lidé jsou různí. Pro někoho je například živé "není, kdo by rozuměl, není, kdo by horlivě hledal Boha" či "dal jsem se nalézt těm, co mne nehledali" a pro jiného zase "učinil lidstvo aby hledali Boha" či "Budeš-li Boha hledat celým svým srdcem a celou svou duší, najdeš ho".


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´Sola Scr (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 22. prosinec 2011 @ 12:28:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku
Nevykám ti, ale zastáváš zde jisté společné názory jedné skupiny, oslovil jsem tedy všechny najednou...." Písmo jasně svědčí o tom, že pokud něco není sloup a opora pravdy, ale pravdu to podrývá a její základy rozvrací, není to církev."...

S tímto by se jistě dalo souhlasit.
Ale ty se zde už také zároveň pasuješ za arbitra, který rozhoduje, co je a co není pravda, kdo tudíž je tím "špatným", kdo tuto "pravdu"  rozvrací.A protože vězíš v omylech  až po uši, tak tvoje výsledné závěry tomu taky odpovídají.  A s tím už souhlasit opravdu nemohu.
Tam, kde lidé přijali místo evangelia horu omylů a nepravdivého učení, nepravdivých výkladů Písma, - tam není opravdová církev, tak tam není apoštolů, ani jejich učení.

Na které vaše "apoštoly" vložil Pavel skutečně ruce, aby na ně sestoupil Duch svatý??? 
I toto je součástí tradice (živého a žitého života v církvi), která vám schází a kterou si nijak nevyčaruješ. Kde nejsou kořeny (nepřerušená návaznost, nepřerušené vkládání rukou), můžeš si sice takové kořeny domalovat, ale výživu ti stejně nepřinesou.


Skutečná Kristova církev je jen kolem takových apoštolů (s mocí Ducha) - a uskutečňuje se velkou měrou právě i v církvi římskokatolické.


Já ti rozumím, některé názory zastáváš naprosto správně, jinde ti ale i při dobré vůli a upřímnému snažení uniká smysl a ta hora omylů u tebe skutečně je.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´Sola (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 22. prosinec 2011 @ 21:55:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  No, určitě zastávám stejné názory, jako ostatní křesťané: Například že Bůh je spása či že Boží slovo je Pravda. To, co tys mi domyslel (Nerozlišujete totiž a zaměňujete věci naprosto zásadní: ...) ale nezastávám. Pokud tedy píšeš "ty" nebo "vy" jako odpověď na můj příspěvek, budu rád, když budeš komentovat moje názory a nijak mne nezajímají tvoje výmysly a domysly, které mi přisuzuješ.

  - Já se nepasuju za arbitra co je pravda. Co je pravda je dané křesťanskou tradicí, tradicí církve od počátku: Pravda je jistě Boží slovo. Boží slovo je měřítkem pravdy. Proto se na Boží slovo od naprostého počátku až dodnes odvolávají všichni křesťané v církvi, stejně, jako já.

  - Uvedl jsi zásadu "regula fidei". Já uvedl zhruba deset míst z Božího slova: Svědectví o Duchu svatém a učení apoštolů. Platí ta zásada ještě stále? Nebo už neplatí a přesunul ses jako vždy od tématu k osobní rovině?

  - Skutečná Kristova církev má moc Ducha svatého. Podle toho se také pozná. Pokud někdo neví, jak moc Ducha svatého vypadá, může se podívat do křesťanského učení, učení Ježíše a apoštolů, svědectví o církvi: Do písma svatého.

  Tahle moc nejde vyčarovat a nejde ani koupit za peníze.


 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´ (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Čtvrtek, 22. prosinec 2011 @ 22:49:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
AMEN, Toníku a dodám, že nejde ani vysvětlit někomu, kdo ji nikdy nezažil. Na pohled mezi drátem volně ležícím a drátem pod elektrickým proudem není žádný rozdíl...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 22. prosinec 2011 @ 23:14:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  To mi připomělo velikou ceduli, kterou měl pan profesor v dílnách na průmyslovce:


  JE NEBEZPEČNÉ DOTÝKAT SE VEDENÍ
          I NA ZEM SPADLÉHO


  Ale to je spíše k jinému tématu.


  A navíc tys to asi myslel jinak ;-)

  Píšu nejspíš o tomtéž, co ty: Duch svatý je živý a mocný. Projevuje se jako každý život: Projevuje se. Na rozdíl od mrtvých, prázdných úkonů lidských tradic. Byť by jejich vnější forma byla okopírovaná z křestanského učení, vnitřní moc a život sám v nich chybí. Kdo nepoznal tu moc, jen vnější formu, nedokáže jí rozpoznat a neví, o čem je řeč. Zvláště, když ze své zvrácené "svobody" vědět nechce a nesmí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Pátek, 23. prosinec 2011 @ 00:44:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku, a pak pozor na ty, kdo začnou ukazovat na tzv.charismatický proud v řkc. Na katolíckých "signálech" se někteří katolíci hlásí otevřeně k "mluvení jazyky". Že by už příprava na supercírkev, ze které má vystoupit "zachránce"antikrist?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´ (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 23. prosinec 2011 @ 08:59:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."budu rád, když budeš komentovat moje názory "...

Vždyť je komentuji, v předešlém komentáři jsem na ně dal odkaz.


..."Já se nepasuju za arbitra co je pravda."...

Pokud o římskokatolické církvi tvrdíš, že nenásleduje Krista, je to soud a ty se děláš soudcem...."Boží slovo je měřítkem pravdy."...

Boží slovo ovšem nejsou mrtvé písmena v knize - i když je na ní napsáno "Bible"!

Boží slovo je živým životem církve, která nepřetržitě v dějinách tuto Bibli svým učením vykládá.

Na to "Boží slovo", na které se odvoláváš ty, se stejně odvolává i Dëniken...."Pokud někdo neví, jak moc Ducha svatého vypadá ... - Dříve než se sešli, zjistilo se, (že je těhotná)* z Ducha Svatéhoř.: v břiše majíc."...

Toníku, ve vaší církvi je snad někdo těhotný z Ducha svatého? Proč jinak bys to uváděl jako příklad působení Ducha v církvi?

Dílo Ducha svatého v církvi římskokatolické je nepřehlédnutelné jak v dějinách (čerpají z něj stále i všechny ostatní církve - včetně té vaší ), tak i dneska po celém světě.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 23. prosinec 2011 @ 15:33:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Pokud o římskokatolické církvi tvrdíš, že nenásleduje Krista, je to soud a ty se děláš soudcem.

  Oko, o římskokatolické církvi tvrdím jen to, co jsem v ní sám zažil a co žili a žijí lidé okolo mne. A mám hodně co psát. Soudcem nad lidmi nejsem ani se jím nedělám. Ale chápu, že to, že píšu a svědčím co jsem zažil, vnímají ti, kteří v tom ještě žijí, jako soud sami nad sebou, pokud mají stejnou víru, jako já.

  Nás opravdu vedli k následování poselství Královny míru, k modlidbám ke Královně posvátného růžence a vydání života Neposkvrněnému početí, doufání v zázraky Paní z Růžového kříže a očekávání příchodu Paní všech národů a jejího syna. Podle toho vedení jsem se také zařídil nejen já, ale mnozí okolo mne.

  Svou tehdejší víru považuji za úlet, ale soudit ty, kteří nám to učení a tradici předali nebudu a nikdy jsem to nedělal. Kromě velmi krátkého období po vysvobození z těch bludů jsem jim to nikdy neměl zazlé a vždycky jsem chápal, že oni sami byli stejnou obětí celého systému tak, jako my. Pokud vím, nenapsal jsem tu o nikom z nich nic, čím bych je soudil a ani takový postoj nemám.

  Tohle jsem tu navíc psal mnohokrát, musel jsi to tedy číst. Takže si laskavě svoje poučky o tom že se dělám soudcem nech pro sebe a neopruzuj ;-)


  Tak jako Daniken vyčetl v bibli mimozemšťany, jiní v ní vyčetli očistec a papeže. Když člověk k bibli přitupuje tak, že v ní chce vyčíst to, co si představuje, dosáhne toho výsledku. Převráceným lidem svědčí písmo převráceně, k jejich vlastní škodě. Nepřijmou Boží moc ke spasení, evangelium Ježíše Krista. Písmo je k užitku teprve tehdy, když k němu člověk přistupuje v duchu, ve kterém bylo napsané: S upřímným srdcem a touhou zjistit jeho poselství.

  Nepochybuju o tom, že dílo Ducha svatého je viditelné i v římskokatolické církvi: Navzdory všem těm bludům se tam najdou lidé, kteří písmu a slovům Ježíše, proroků a apoštolů uvěří a přijmou je do svého srdce. Ti se pak poznají podle ovoce, které je velmi dobře popsané v písmu. Tak, jako se poznají tito lidé kdekoliv jinde.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 23. prosinec 2011 @ 15:48:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Nepochybuju o tom, že dílo Ducha svatého je viditelné i v římskokatolické církvi: Navzdory všem těm bludům se tam najdou lidé, kteří písmu a slovům Ježíše, proroků a apoštolů uvěří a přijmou je do svého srdce. "...Neuvědomuješ si, že tito lidé jsou nedílnou součástí římskokatolické církve, o které ty zároveň tvrdíš, že není církví Krista?


Kdo se pak má v tom tvém myšlení vyznat? Evidentně i ty sám s tím máš problém.


Římskokatolická církev neučí bludy! Ovšem povrchní člověk lecos nemůže pochopit.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního ná (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 23. prosinec 2011 @ 19:41:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Neuvědomuješ si, že tito lidé jsou nedílnou součástí římskokatolické církve, o které ty zároveň tvrdíš, že není církví Krista?

  No, tak "nedílnou součástí" jistě nejsou. třeba Jan Hus byl exkomunikován. Mnozí, kteří se stali učedníky Ježíše ŘKC opustili právě pro poslušnost jemu. Například kvůli křtu a mnoha dalším věcem, svědectví několika z nich si tu můžeš přečíst.


Kdo se pak má v tom tvém myšlení vyznat? Evidentně i ty sám s tím máš problém.

  Oko, já se ti tu snažím věci a svůj pohled a zkušenost vysvětlit. Když si místo úmyslných nepravd o mně a neustálé opozici proti mně osobně třeba zeptáš na to, čemu nerozumíš, rád ti to vysvětlím, to už jsem psal mockrát. Když já něčemu nerozumím co se týká tebe (třeba tvému pohledu na tvůj specifický očistec a jeho odpouštění hříchů či na tvůj velmi specifický pohled na pravidla všeobecných koncilů) tak se zeptám třeba desetkrát, abych tě pochopil.

  O učednících Ježíše se píše v písmu hooodně. Stačí si to přečíst. Kdo jimi je a kdo jimi nemůže být, jak se poznají Ježíšovi učedníci, co Ježíš učedníkům slíbil,...


  Pokud chceš pochopit mně, Willyho, Studenta a další, mohu doporučit radu Poutnicka, je k nezaplacení: "Zkus  tiše a bez předsudků naslouchat Bibli. Necht se vést a neptej se předem, nedomýšlej to co v textu není, ale hledej, co v něm je. Neztrácej čas zbytečným posuzováním ani odsuzováním."
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobníh (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 24. prosinec 2011 @ 13:03:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hus se z církve vyloučil sám svými názory, které jsou dodnes pro římskokatolického křesťana nepřijatelné.

Jeho "rehabilitace" nepřichází do úvahy ani dnes, jak potvrdila relativně nedávno i komise, sestavená, aby věc prozkoumala. Komise, ve které byli i evangelíci a čeští bratři.
..."Zkus  tiše a bez předsudků naslouchat Bibli."...


To jste přede mnou už zkusili vy (a jak jste dopadli!), zkusil to i Dëniken. Děkuji, nechci!
Skutky 8,30-31 hovoří jasnou řečí.
Já pro pochopení Bible potřebuji učitelské vedení církve Kristovy, nepřetržitý život církve, který jediný bez pokřivení smyslu předává správné pochopení Bible.Učedník Kristův je každý, kdo žije podle Kristova učení.
Život podle Kristova učení je jediná podmínka pro to, abys byl jeho učedníkem. Kdo nežije podle Krista, není jeho učedníkem.
Není nehodného učedníka.


Apoštol je Bohem ustanovený zvláštní mocí Ducha svatého
pro službu v církvi.
Pomazáním Ducha svatého se stává apoštolem!
Apoštol může Krista později i zradit, stát se nehodným apoštolem.


Ty třeba ve svých komentářích vůbec nevnímáš rozdíl mezi Kristovým učedníkem a apoštolem. Považuješ to za jedno. Pak samozřejmě celá stavba na chybném základu padá.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého oso (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Sobota, 24. prosinec 2011 @ 15:13:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, ten chudák eunuch tomu nemohl rozumět, zrovna jako ty, protože duchovní mrtvola věcem Ducha nerozumí. To proto nerozumíš Písmu, protože odmítáš Toho, o Kom Slovo hlásá, o Kristu. Jen víra v Kristovo dokonané dílo, ti může otevřít Písmo, skrze práci Autora Písma, Ducha Svatého. Žádní apoštolové tady dnes nejsou, není jich potřeba, Slovo Boží je kompletné a Křesťané jsou chrámem Ducha Svatého, Který vyučuje Božím pravdám Písma. A co se Husa týče, pochybuji, že ho zaujímá názor řk na jeho osobu. Pokud nevíš, tak soudí Bůh a jako odsoudil jeho katany, jednou se před Něho taky postavíš. A Bůh je spravedlivý, Jeho se boj, ne člověka.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého oso (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 25. prosinec 2011 @ 11:19:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Hus se z církve vyloučil sám svými názory, které jsou dodnes pro římskokatolického křesťana nepřijatelné.

  No, to je mi jasné. (Teda kdyby tu byla Jaela, tak by ti asi oponovala ;-)

  Takže tímto doufám chápaš, že tvoje teze " tito lidé jsou nedílnou součástí římskokatolické církve" jaksi není pravdivá.To jste přede mnou už zkusili vy (a jak jste dopadli!), zkusil to i Dëniken. Děkuji, nechci!

   No, tušil jsem, že nebudeš s Poutnickem souhlasit ;-)


   Daniken je hledač mimozemšťanů a jejich stop a k dějinám a zdrojům tak přistupuje velmi cíleně: Všude hledá mimozemšťany a jejich stopy. Stejně postupujete k písmu vy i ostatní sekty: Máte nějaké předpřipravené učení (očistec, papeže, uctívání Královny, ...) a mermomocí hledáte v písmu to, co chcete najít.

  Když k písmu člověk přistupuje takto, najde snadno i místo, které mu potvrdí, že Lidský mozek se vyvinul z konečníku.


  Když pak člověk opustí tenhle převrácený způsob uvažování a hledá v písmu pravdu a záchranu svého života, najde je.

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 25. prosinec 2011 @ 20:51:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
... tvoje teze " tito lidé jsou nedílnou součástí římskokatolické církve" jaksi není pravdivá.... ???


Tvůj výrok:
..."Nepochybuju o tom, že dílo Ducha svatého je viditelné i v římskokatolické církvi: Navzdory všem těm bludům se tam najdou lidé, kteří písmu a slovům Ježíše, proroků a apoštolů uvěří a přijmou je do svého srdce. "...Tím jsi měl na mysli Husa? Hus ale není v římskokatolické církvi, byl vyloučen. Hovoříš dosti zmateně. Měl jsem za to, že hovoříš o některých katolících, kteří v ŘKC skutečně jsou...."Stejně postupujete k písmu vy i ostatní sekty: Máte nějaké předpřipravené učení a mermomocí hledáte v písmu to, co chcete najít. "...

Přesně toto po celou dobu vytýkám právě tobě.
Předzvědění, které určuje předem zamýšlenou podobu tvého výkladu Písma.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 25. prosinec 2011 @ 23:34:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Tím jsi měl na mysli Husa? Hus ale není v římskokatolické církvi, byl vyloučen. Hovoříš dosti zmateně. Měl jsem za to, že hovoříš o některých katolících, kteří v ŘKC skutečně jsou.

  A Hus byl pravoslavný když uvěřil slovům Ježíše? Nebo protestant? Už se mi to plete.

  Jako obvykle: Napsal jsi nějakou nepravdu či omyl "tito lidé jsou nedílnou součástí římskokatolické církve" a když ti ukážu, že jsi se spletl, napíšeš, že píšu zmateně...

  Ale na tohle překrucování jsem zvyklý. Nedávno jsem se bavil s Honzou a ten měl jednoduchý závěr: Přesto, že jsem byl od mala ŘK, napsal, že jsem pro něj ŘK nebyl.

  Kroutíš si fakta, jak se ti v diskuzi hodí.

  Za svou větou si stojím:

"Nepochybuju o tom, že dílo Ducha svatého je viditelné i v římskokatolické církvi: Navzdory všem těm bludům se tam najdou lidé, kteří písmu a slovům Ježíše, proroků a apoštolů uvěří a přijmou je do svého srdce. "

  Takové lidi znám a některé jsem jmenoval. I v době, kdy jsem v ŘKC byl, jsem některé potkal.


..."Stejně postupujete k písmu vy i ostatní sekty: Máte nějaké předpřipravené učení a mermomocí hledáte v písmu to, co chcete najít. "...

Přesně toto po celou dobu vytýkám právě tobě.
Předzvědění, které určuje předem zamýšlenou podobu tvého výkladu Písma.

  To by mne zajímalo v čem, oko. Já jsem ti vyjmenoval konkrétní věci, které v písmu nejsou a ŘKC je domýšlí (papež, očistec, ...). Rád bych věděl, ve které věci postupuju jako ty, jaké předpřipravené učení konkrétně myslíš.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - po (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 26. prosinec 2011 @ 16:36:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku.
Je pro mě opravdu těžké s tebou najít společnou řeč.
Pokud byl někdo exkomunikován, v církvi už není. Pro takového už logicky nemůže platit :...se tam (V ŘKC) najdou lidé, kteří písmu a slovům Ježíše, proroků a apoštolů uvěří a přijmou je do svého srdce. -


- Protože exkomunikovaní už v církvi logicky nejsou, tak se tam takoví nemohou ani najít. Hus byl katolík do doby, než ho zmátly hereze Wiclefa. Pak byl z církve vyloučen. Takže tvrdit o něm, že je stále v ŘKC a dávat ho za příklad - to se skutečně pleteš.

Pokud má platit tvůj výrok, je třeba místo Husa jmenovat někoho, kdo v ŘKC skutečně je.


A vůbec to není proto, že bych jakkoli "překroutil" fakta.


My nemáme "předpřipravené" učení, ale na rozdíl od vás máme živé a žité učení církve, nepřetržitě předávané po dva tisíce let z generace na generaci.
..."Já jsem ti vyjmenoval konkrétní věci, které v písmu nejsou a ŘKC je domýšlí "...

Tvůj násilný výklad z předzvědění Mt 16,18 jsem už komentoval jinde (o kousek níž).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 26. prosinec 2011 @ 18:28:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Tvůj násilný výklad z předzvědění Mt 16,18 jsem už komentoval jinde (o kousek níž).

  Já jsem žádný výklad předzvědění nikde nepodal, o čem to prosím píšeš? To je asi zase nějaká tvoje halucinace.


...se tam (V ŘKC) najdou lidé, kteří písmu a slovům Ježíše, proroků a apoštolů uvěří a přijmou je do svého srdce. -
- Protože exkomunikovaní už v církvi logicky nejsou, tak se tam takoví nemohou ani najít.

  No, asi máš pravdu. Je docela dobře možné, že žádný člověk, který slovům Ježíše uvěří, v ŘKC logicky není. Jakmile člověk uvěří v Ježíše a přijme jeho slovo, je nejspíš okamžitě z ŘKC automaticky exkomunikován, aniž by to věděl. V tomhle se přesně nevyznám.

  V každém případě, brzy narazí na mnoho věcí: Na křest ve vodě, křest Duchem svatým, na modly a mnoho dalších věcí, které si musí před Bohem řešit. Vím, že je člověk exkomunikován z ŘKC když se dá pro víru Ježíši pokřtít, ale zřejmě je automaticky exkomunikován i z jiných důvodů.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 28. prosinec 2011 @ 06:47:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Já jsem žádný výklad předzvědění nikde nepodal, o čem to prosím píšeš? To je asi zase nějaká tvoje halucinace."...Ale podal.
Tím, že jsi  <u><i><a href="http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=comments&op=Reply&pid=183598&sid=12142&mode=nested&order=0&thold=0">zvýraznil</a></i></u> určitá místa v textu, abys jim dodal na návaznosti, zatímco přirozené významové vazby v textu jsi tímto potlačil.


Pokud už člověk jednou byl do Ježíšova jména pokřtěn (Mt 28,19), jakýkoli další křest je jen koupáním v rybníce.
Jen za to se asi u nás neexkomunikuje.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 28. prosinec 2011 @ 06:48:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Já jsem žádný výklad předzvědění nikde nepodal, o čem to prosím píšeš? To je asi zase nějaká tvoje halucinace."...Ale podal.
Tím, že jsi  zvýraznil určitá místa v textu, abys jim dodal na návaznosti, zatímco přirozené významové vazby v textu jsi tímto potlačil.


Pokud už člověk jednou byl do Ježíšova jména pokřtěn (Mt 28,19), jakýkoli další křest je jen koupáním v rybníce.
Jen za to se asi u nás neexkomunikuje.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vla (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 28. prosinec 2011 @ 21:00:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  No, já jsem zvýraznil části textu, ale text jsem uvedl celý, výklad jsem nepodal žádný.

  Chceš-li, tak ho podám. Ano, já pevně věřím, že Ježíš svou církev zakládá z lidí, kteří mají osobní zjevení, že Ježíš je mesiáš, spasitel a to zjevení přijmou. Ježíš, Mesiáš je tím základem v životech lidí. Každý z nich se stává nerozlučitelnou součástí Krista, je neoddělitelný, protože zůstává ve slově, které má moc spasit jeho duši a protože uzavřel smlouvu, která je věčná, nezrušitelná.

  To, jaká je přirozená vazba textu ponechám v klidu na čtenáři. Nemusím nikoho manipulovat abych mu tisíckrát opakoval nějaký výmysl, jako to dělají ŘK s papežem. To, co je skutečnou skálou a na čem stojí církev Živého Boha je v písmu na desítkách jiných míst, každý, kdo v písmu hledá pravdu, si to může přečíst a poznat kontext.Pokud už člověk jednou byl do Ježíšova jména pokřtěn (Mt 28,19), jakýkoli další křest je jen koupáním v rybníce.

  Amen, přesně tak. Souhlas.


Jen za to se asi u nás neexkomunikuje.

  No, ty jsi tvrdil, že není pravda že ":...se (V ŘKC) najdou lidé, kteří písmu a slovům Ježíše, proroků a apoštolů uvěří a přijmou je do svého srdce". Že žádní takoví lidé nejsou. Musíš tedy asi vědět, za co je člověk, který uvěří slovům písma a přijem je do svého srdce, exkomunikován. Křest ve vodě je obvykle jedna z věcí, ale asi budou i další.

  Ale doteď jsem měl představu, že když ŘK uvěří Ježíši, zůstává nějakou dobu stále ŘK, podobně, jako třeba já.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého oso (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 25. prosinec 2011 @ 11:31:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Učedník Kristův je každý, kdo žije podle Kristova učení.
Život podle Kristova učení je jediná podmínka pro to, abys byl jeho učedníkem. Kdo nežije podle Krista, není jeho učedníkem.
Není nehodného učedníka.

  To's napsal moc hezky. Myslel jsi to vážně? Na tom se tedy shodneme?

  Pak jsou otázky:

1. Platí to, co řekl Ježíš svým učedníkům také pro ty, kteří nejsou Ježíšovými učedníky, nebo ne?
2. Platí to, co řekl Ježíš svým učedníkům pro učedníky Ježíše Krista?

  Můj výklad je ten, že Ježíš je se svými učedníky až dodnes, jeho učedníci pak až dodnes zůstávají v jeho slově. Ti, kteří nezůstávají v tom Slově nejsou Ježíšovými učedníky a pro ně to slovo určené učedníkům neplatí.

  Je to můj výklad písma v téhle věci, potvrzený mnoha svědectvími z historie i aktuálního života. Sám posuď, zda je můj výklad logický či zda odporuje jiným místům v písmu.Ty třeba ve svých komentářích vůbec nevnímáš rozdíl mezi Kristovým učedníkem a apoštolem. Považuješ to za jedno. Pak samozřejmě celá stavba na chybném základu padá.

  No, zatím se bavíme o tom, co řekl Ježíš svým učedníkům. Píšu tedy k tématu.

  Jinak samozřejmě vnímám rozdíl mezi učedníkem a apoštolem. Vnímám rozdíl mezi tím, kdy je člověk Ježíšovým učedníkem (křesťanem), tím, kdy přijme moc Ducha svatého pro službu druhým, tím, kdy přijme nějaký dar Ducha svatého, či tím, kdy je Bohem ustanoven za apoštola.

 ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 25. prosinec 2011 @ 21:15:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Otázky nejsou jasné.


1. Platí to, co řekl Ježíš svým učedníkům také pro ty, kteří nejsou Ježíšovými učedníky, nebo ne?


Ježíšovým učedníkem je přece každý, kdo žije podle Ježíšova evangelia. Jak by mohl zároveň nebýt jeho učedníkem?

Jinak se v tomto svém výkladu nemýlíš - kdo nenásleduje Krista, není jeho učedníkem.Cosi docela jiného je však obdarování - milost
.
Obdarovaný se může zpronevěřit svému daru, zakopat svou hřivnu. Bůh své dary ani v takovém případě nikdy nebere zpět. Pokud je třeba někdo spasený ponořením do Kristovy smrti ve křtu (spasen z milosti) - je už křesťanem (dědicem věčného života) jednou provždy. Pokud se během života obrátí ke Kristu zády, přestává být jeho učedníkem, ale nepřestává být křesťanem s dary Ducha, s pověřením ke službě. Tyto dary zůstávají pořád funkční! Pokud v životě nenásleduje Krista, bude nakonec ze svého nároku na dědictví vyděděn.

V tom je ten rozdíl!
Učedník roste v Kristu,
člověk pověřený jakoukoli službou, jakoukoli mocí Ducha (třeba apoštol), jakýmkoli mimořádným darem - tento dar stále má, ať zůstává v Kristu, nebo se mu vzdaluje. I v hříchu může konat službu pořád platně.


Ze svého hříšného života se bude ovšem zodpovídat před Kristovou soudnou stolicí po své smrti.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 25. prosinec 2011 @ 23:47:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  OK, oko, tomu s těmi dary rozumím a souhlasím.


  Můžeme se vrátit k tématu a přestat odlétat na výšiny a vrátit se na hlubinu?


  Reagoval jsi na tezi Betmy o živém výkladu písma. Bavíme se také o tom, že Ježíš řekl svým učedníkům "Já jsem s vámi až do skonání tohoto věku"

  Takže znovu otázku, kterou jsi v minulé diskuzi jaksi pominul. Očísluju otázky, aby bylo jasné, kde se ptám

  1. Je tedy Ježíš se svými učedníky, nebo ta věta platí i pro ty, kteří Ježíšovými učedníky nejsou a nemohou být?


  2. Shodneme se na tom, že Duch svatý je ten, kdo živě vykládá písmo, kdo je autoritou nad písmem a ne lidé?

  Pokud ano, tak

  2a. Dal Ducha svatého Ježíš svým učedníkům, nebo ho dal i těm, kteří učedníky nejsou a nemohou být? Je Duch svatý tam, kde je láska, radost, pokoj, trpělivost, sebeovládání, uzdravení, vysvobození, moc nového stvoření? Nebo je Duch svatý i tam, kde je svárlivost, sekty, nestřídmost, touha po po penězích, sesílání nemocí, otroctví hříchu nazývané "svobodou", moc nového stvoření chybí a pro lidi je tato moc "obrovský omyl"?

  2c. Pokud je Ducha svatý není tam, kde jsou sekty, vraždy, nenávist, vyvyšování člověka a stvoření, pedofilie a krytí hříchu, touha po penězích, odpor proti evangeliu Ježíše Krista, je tam stále živá autorita, která správně vykládá písmo svaté?


  Jsou to spíš otázky pro tebe, nemusíš mi na ně odpovídat.
 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - po (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 28. prosinec 2011 @ 06:38:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V církvi, ve které já žiji, Duch svatý mocně působí.

Navzdory všem hříchům jednotlivců.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 28. prosinec 2011 @ 07:50:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, Duch svatý tak mocně působí, že nikdo z vás po celý život neví zda bude spasen.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 28. prosinec 2011 @ 20:51:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Někdy o tom něco napiš, zajímá mne to.

  Škoda, že tu píšeš jen virtuální povídačky a fráze co tě naučili a nepíšeš alespoň trochu něco z reality toho mocného působení. Zajímá mne, jak se to mocné působení projevuje ve tvém životě, v životě tvých sousedů, co si sedají vedle v lavici v kostele, v životě pana faráře...

  Napsal jsi, že jsi opustil práci, aby ses věnoval rodině. Moc hezký příběh. Proč nenapíšeš něco víc?

  Když pravda není život, tak jsou to jen prázdné povídačky.


]


Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´Sola Scriptura´ (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Úterý, 20. prosinec 2011 @ 18:34:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na Tridentskom koncile sa objavuje dogma, ktorá potvrdzuje inšpirovanosť biblických spisov a to ako reakcia na Lutherove bludy. Prečo asi, keď Luther práveže „znovuobjavil“ Božskú autoritu Písma? Spôsob, ktorým Luther potvrdzoval inšpirovanosť Písma totiž vzatý do dôsledkov vierohodnosť Písma likvidoval. To sa napokon prejavilo aj pri svojvoľnom vyhodení starozákonných deuterokanonických kníh z kánonu a List apoštola Jakuba sa dostal dočasne do zóny ohrozenia. Ako náhle totiž Luther vyhlásil, že jedine Písmo je pravdivé, zbavil sa akéhokoľvek možného prvku, ktorý by neomylne garantoval, že biblický kánon je správne zostavený. Keďže jediné neomylné je Písmo, neostáva už nič neomylné, čo by mohlo správnosť zostavenia biblického kánonu neomylne posúdiť a tak je spoľahlivosť zostavenia Biblie odkázaná výlučne na názor omylných ľudí.Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´Sola Scriptura´ (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 20. prosinec 2011 @ 20:30:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  V mnoha věcech to vidím stejně, stejně jsem pochopil pravislo "sola scriptura", i když mám rád tradici církve.

  Ve chvíli, kdy se teologie na staletí odpoutala od proroků a apoštolů, učení Ježíše i tradice církve, bylo pravidlo "sola scriptura" jediným rozumným východiskem.

  I dnes, když se dívám třeba na ateisty, kteří přijali evangelium (a nemají za sebou balast všelijakých lidských nápadů) a řídí se pravidlem "sola sciptura", tak jejich chování i život odpovídá tomu, co píše o písmu apoštol. Takže ani dnes bych to pravidlo nezavrhoval, pokud se jím někdo řídí, nic nezkazí.

  V prorocích a apoštolech je hodně, hodně míst, která dávají normu pro posouzení toho, jestli člověk jde správnou cestou, nebo je úplně mimo. I to slovo evangelium je tam charakterizované na desítkách míst.

  Moc hezky je to napsané v listu Římanům: Evangelium je Boží moc k záchraně pro každého, kdo věří.

  Pokud tedy někdo přijal tu zprávu, které říkáme evangelium, přijal moc k záchraně. Dokud jsem neměl moc ke záchraně, těžko jsem přijal evangelium. Pokud člověk přijme tu moc k záchraně, je to na jeho životě velmi radikálně a velmi charakteristicky vidět a jeho život o tom svědčí. Pokud naproti tomu někdo přijal systém lidských tradic a pouček, je to na něm také vidět a jeho život o tom svědčí.Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´Sola Scriptura´ (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Úterý, 20. prosinec 2011 @ 21:06:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Amen.


]


Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´Sola Scriptura´ (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 21. prosinec 2011 @ 13:38:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Ve chvíli, kdy se teologie na staletí odpoutala od proroků a apoštolů, učení Ježíše i tradice církve"... ???To je jen tvé osobní zdání ...


Nic takového se v Kristově cíkvi opravdu stát nemohlo. Takovýmto svým tvrzením činíš z Krista obyčejného lháře.


(Mt 28,19-20)
Proto jděte, dělejte učedníky ze všech národů; křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého
a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Amen.]


Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´Sola Scriptura´ (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 21. prosinec 2011 @ 14:26:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Nic takového se v Kristově cíkvi opravdu stát nemohlo.

  Amen, přesně tak, oko! Naprostý souhlas.

  Podle toho se také dá velmi přesně rozeznat Kristova církev, nevěsta, od nevěstky. To jedno písmenko navíc člověk žijící ve svobodě bez závazků, toužící prosazovat svoji individualitu, ani nepostřehne. Pokud chce někdo žít z celého srdce poctivě, hledat pravdu a být s Bohem, je pro něj to písmenko nebetyčný rozdíl.


Takovýmto svým tvrzením činíš z Krista obyčejného lháře.

  V životě by mne něco takového nenapadlo! To je jen tvé osobní zdání!


]


Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´Sola Scriptura´ (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 22. prosinec 2011 @ 12:55:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."..."Ve chvíli, kdy se teologie na staletí odpoutala od proroků a apoštolů, učení Ježíše i tradice církve"... ???"...

Nenapadlo?
Tady ve smyslu tvrdíš opak,
jak se "teologie" (asi tím myslíš západní římskou církev, pokud tomu rozumím v kontextu tvých ostatních vyjádření) odpoutala od Ježíšova učení. Jak se Petrův biskupský stolec, na kterém Kristus ustanovil svou církev, stal "nevěstkou".


Což jistě tvrdit můžeš - horší už bude to dokázat.

Uniká ti totiž pořád to podstatné: Kristova církev je svatou církví hříšníků.

Osud církve nespočívá na žádném papeži, ani biskupu (kteří jistě mohou být i nehodní), ale na Kristu, který je všude tam, kde se sejdou už dva nebo tři v jeho jménu. Osud církve je chráněn mocí Ducha svatého a skutečnou církev poznáš podle ovoce - podle toho, jak národy, které ve víře žijí, tak postupem doby se kvalitou života výrazně odlišují od národů, které Krista zatím nemají.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´Sola Scriptu (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 22. prosinec 2011 @ 22:48:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Oko,

  aby sis zase o mne nedomýšlel nějaké lži.


  Samozřejmě věřím, že Ježíš byl, je a bude se svými učedníky až do skončení tohoto věku. Na dané téma jsem také Betmě pokládal související otázky, tys v dané diskuzi reagoval před pár dny, musíš tedy vědět, že postoje, které mi připisuješ, sis vymyslel a připisuješ je lživě.

  Kristova církev je církví jeho učedníků: Těch, kteří se vzdali sami sebe i světa pro Krista. Ze své svobodné vůle. Nebo zásahem Boží milosti. Osud učedníků je v rukou Krista. Kristova církev se pozná podle ovoce. To tu píšu stále dokola.


Osud církve je chráněn mocí Ducha svatého a skutečnou církev poznáš podle ovoce - podle toho, jak národy, které ve víře žijí, tak postupem doby se kvalitou života výrazně odlišují od národů, které Krista zatím nemají.

  Tos napsal moc hezky a jsem stejného názoru. Zkus se tedy podívat na realitu národů, ve kterých se objevila Kristova církev, proti realitě národů, ve kterých se objevila ŘKC či jiné náboženství. Existují na to i statistiky: Prosperity index a Religion map.

 ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´Sola Scr (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 23. prosinec 2011 @ 09:12:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Opět soud, že ŘKC není Kristova církev.

Jak můžeš v jednom příspěvku tvrdit, že věříš, že Ježíš byl, je a bude se svými učedníky, když na druhé straně ze společenství těchto učedníků s Kristem sám vylučuješ Petra a jeho nástupce, celou západní církev?


Nevidíš ten rozpor v logice?

Co ti tedy lživě připisuji, není snad pravda, že to děláš?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´Sola (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 23. prosinec 2011 @ 15:45:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Nechápu, proč máš neustále potřebu překrucovat moje slova stejně jako slova písma a vkládat mi do písmenek co jsem nenapsal.

  Kde jsem vyloučil ze společenství učedníků Petra a jeho nástupce? Kdy jsem vyloučil celou západní církev? Co sis to zase vymyslel??


  Oko, psal jsem ti, jak se pozná učedník Ježíše Krista. Opravdu není mojí věcí že nedokážeš poznat tak očividnou a jednoduchou věc a že se ti vše překrucuje k nepoznání.

Ježíš řekl: "Dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, milujte se navzájem i vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete–li mít lásku jedni k druhým." a "přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po nejzazší konec země"

  To jsou velmi, velmi jednoznačná slova. Ježíš sám označil jednoznačně v písmu kdo je jeho učedníkem, s kým bude, kdo je následovník. Na mnoha místech, tohle jsou jen dvě z nich.

  Co myslíš, oko: Ten, kdo nemá lásku k druhým a není svědkem Ježíši, je učedníkem Ježíše? je to jeho následovník? Nástupce apoštolů?

  Může být nástupce policisty mafián? Je nástupcem projektanta havíř? Je nástupcem šéfa metař?

  No, v některých režimech ano.

  Kdo nechce vidět, nevidí. A bude si dál myslet, že "církev" je společenství vrahů a pedofilů a že svědectví Ježíše se dělá vražděním a potlačováním všech, kteří věří "jinak než já", "protože byla taková doba".


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´ (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 23. prosinec 2011 @ 15:59:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Kde jsem vyloučil ze společenství učedníků Petra a jeho nástupce?"...

Tvůj výrok:
..."ve kterých se objevila Kristova církev, proti realitě národů, ve kterých se objevila ŘKC"...Z tohoto tvého výroku je naprosto zřejmé, že ŘKC vůbec nepovažuješ za Kristovu církev.

ŘKC je ovšem biskupský stolec Petrův a jeho nástupců, s tím asi nic nenaděláš. Nejsou jen jednotliví křeťané v římskokatolické církvi, jak se nám snažíš namluvit - tito křesťané tvoří opravdové společenství církve Kristovy kolem biskupů - skutečných následníků apoštolů.


..."Může být nástupce policisty mafián?"...

Může být  Kristem vyvolený apoštol zrádcem a udavačem pro třicet stříbrných?

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pátek, 23. prosinec 2011 @ 16:29:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Z tohoto tvého výroku je naprosto zřejmé, že ŘKC vůbec nepovažuješ za Kristovu církev.

No, to bude zřejmě tím, že řkc není nejen Kristova, ale není církví vůbec a nikdy nebyla!

Církev Kristovu založil a buduje Kristus! řkc založil římský císař a budují ji lidé. Církev Kristova je Jeho Tělem, Jeho živým organismem, jehož je Kristus Hlavou, životem a vším. řkc je lidskou organizací/institucí provozující mrtvé náboženství, jehož nedílnou součásrtí jsou různé druhy modlářství, které Bůh nenávidí a zakazuje, poněvadž odvádí lidi od Boha a brání jim žít Božským životem Krïsta, v Kristu a skrze Krista pro vyjádření Boha.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 23. prosinec 2011 @ 20:01:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
..."ve kterých se objevila Kristova církev, proti realitě národů, ve kterých se objevila ŘKC"...
Z tohoto tvého výroku je naprosto zřejmé, že ŘKC vůbec nepovažuješ za Kristovu církev.


   Zkus si přečíst jeden článek.
A.cz: Máte strach o jeho duši? Ne. Platí, co říkal už svatý Augustýn, že je mnoho lidí, které má Bůh a nemá je církev, a je také mnoho lidí, které má církev, ale nemá je Bůh. I bez svátostí se člověk pravdivý a pokorný dostane mnohem dál, než řada katolíků se svátostmi, o tom jsem přesvědčena. A pan prezident je jeden z příkladů - člověk, který žil z vnitřního přesvědčení a své víry v Boha. Je mnohem jistěji u Boha než mnoho katolíků.
  Augustin to trochu popletl, také ta sestřička tím slovem "církev" nejspíš myslela ŘKC. Tohle jsou věci, které jsou všeobecně známé a lidé, kteří nejsou pokrytci o nich běžně mluví. Ale ten, kdo je vidět nechce je samozřejmě nevidí. Otupí své svědomí, oslepne.

  Augustin to popletl z mého pohledu proto, že "církev" jsou ti, které má Bůh a kteří žijí pro Boha ve smlouvě, "necírkev" jsou pak ti, které Bůh nemá - ti, kteří stále ještě žijí ve svobodě od Boha.

  ŘKC tedy vůbec nepovažuju za "církev". Ale nic si z toho nedělej, za církev jí nepovažují ani pravoslavní.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 24. prosinec 2011 @ 12:42:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...ŘKC tedy vůbec nepovažuju za "církev"...


Tímto přiznáváš, že vůbec neobracím tvá slova, že skutečně vylučuješ ze společenství učedníků biskupský stolec  Petra a jeho nástupců...."za církev jí nepovažují ani pravoslavní"...

To má ale výpovědní hodnotu spíš o nich, jak o nás. Podobně jako u tebe.A já ti říkám, že ty jsi Petr a na té skále postavím svou církev a brány pekla ji nepřemohou.
Dám ti klíče nebeského království, a cokoli svážeš na zemi, bude už svázáno v nebi, a cokoli rozvážeš na zemi, bude už rozvázáno v nebi."]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního ná (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 25. prosinec 2011 @ 12:16:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Tímto přiznáváš, že vůbec neobracím tvá slova, že skutečně vylučuješ ze společenství učedníků biskupský stolec  Petra a jeho nástupců.

  Oko, já ze společenství učedníků nikoho nevylučuju.

  Ti kdo zůstávají ve slově Ježíše jsou opravdu jeho učedníci. Byť by byli součástí ŘKC. Jen je to v ŘKC těžší, než jinde, protože ŘKC křesťany, kteří jsou její součástí, pronásleduje zvlášť pečlivě a zákeřně.
  K tomu slovu Ježíše o skále, na které založí svou církev, je ještě potřeba přidat kontext, ze kterého ho stále vyrváváte:


Když Ježíš přišel do oblasti Cesareje Filipovy, ptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“

Oni řekli: „Ti za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za Jeremjáše nebo za jednoho z proroků.“

Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy?“

Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha.“

Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone Bar–Jona, protože ti
to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr, a na té skále vybuduji svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou. Tobě dám klíče království Nebes, a cokoli svážeš na zemi, bude již svázáno v nebesích, a cokoli rozvážeš na zemi, bude již rozvázáno v nebesích.“ Tehdy přikázal [svým] učedníkům, aby nikomu neřekli, že on je Mesiáš.

Od té doby Ježíš začal svým učedníkům ukazovat, že musí odejít do Jeruzaléma a mnoho vytrpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, být zabit a třetího dne být vzkříšen.
Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat: „
Bůh tě chraň, Pane, to se ti určitě nestane!“ Ale on se otočil a řekl Petrovi: „Jdi ode mne, satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože nemáš na mysli věci Boží, ale věci lidské.“


  Je dobré si také pozorně přečíst Petrovu řeč ve chvíli, kdy ten okamžik založení církve nastal a vědět, jak danému slovu Ježíše rozuměl Petr, kterému to slovo bylo řečeno.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobníh (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 25. prosinec 2011 @ 18:07:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano. Tomu se říká předzvědění.

Je zde u tebe původní záměr a veškerý výklad smyslu je orientován na jeho uskutečnění.  Je tedy už dopředu podřízen původnímu záměru.
Ale je to pěkně násilné.


Stačí si to říci v aramejštině, jak to Kristus vyslovil:

A já ti pravím, že ty jsi Petr (skála = Kéfas), a na té skále (Kéfas) vybuduji svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou.

Tobě dám klíče království Nebes, a cokoli svážeš na zemi, bude již svázáno v nebesích, a cokoli rozvážeš na zemi, bude již rozvázáno v nebesích.“


První věta mluví o Petrovi, následující věta rovněž mluví o Petrovi
.Kéfas nebylo běžně používané jméno v té době.
Kristus ho použil proto, aby významově potvrdil Petra jako viditelného svého nástupce v církvi až vystoupí na nebesa.A Petr podle toho i jednal jako mluvčí celé církve(Sk 1,15;)
 
Jen Petr adresoval své listy všem církvím a obcházel všechny církve.
Ostatní apoštolové adresovali své listy do konkrétních místních církevních obcí.


Takže ano, je opravdu dobré pozorně číst Písmo - a ve všech souvislostech, jak mu rozuměli Kristovi učedníci.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého oso (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 25. prosinec 2011 @ 18:38:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Minimálně tato tvá tvrzení jsou LŽIVÁ, jsou to účelové LŽI:

1) Kristus  potvrdil Petra jako viditelného svého nástupce v církvi až vystoupí na nebesa

Kristus žádného svého lidského nástupce neustanovil ani nepotvrdil. Žádný člověk, ani apoštol, nikdy nebyl nástupcem Krista na zemi.  Ježíš učedníkům sdělil, že až on odejde, přijde Duch svatý.


2) Jen Petr adresoval své listy všem církvím a obcházel všechny církve
Ostatní apoštolové adresovali své listy do konkrétních místních církevních obcí.

Jen o Pavlovi je psáno, že obcházel všechny církve.  Petr neadresoval své listy všem církvím, stačí se podívat do záhlaví jeho listu, kde je napsáno, komu je adresoval.Takže oko:  ano, je opravdu dobré pozorně číst Písmo - a ve všech souvislostech, jak mu rozuměli Kristovi učedníci.
A nelhát.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 25. prosinec 2011 @ 18:45:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nelhat je vskutku dobré, leč pro oko zřejmě nemožné!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Neděle, 25. prosinec 2011 @ 18:49:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To nemusím ani pozorně číst Písmo, abych věděl, kdo je má skála narozdíl od oka, který potřebuje viditelnou a hmatatelnou víru. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - po (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Neděle, 25. prosinec 2011 @ 18:56:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ž 18,32 Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je skála, ne-li Bůh náš!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 25. prosinec 2011 @ 19:14:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Iz 44:8 Nestrachujte se a nebuďte ochromeni! Což ti to odedávna nezvěstuji a neoznamuji? Vy jste mými svědky. Cožpak je Bůh kromě Mne? Není jiná skála, o žádné nevím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 25. prosinec 2011 @ 20:40:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Kristus žádného svého lidského nástupce neustanovil ani nepotvrdil."... ???


Kristus ustanovil svou církev i její viditelnou budoucí "hlavu" svého náměstka, až sám bude na nebesích:

A já ti říkám, že ty jsi Petr (aramejsky Kéfas) a na té skále (aramejsky Kéfas) postavím svou církev a brány pekla ji nepřemohou.
Dám ti klíče nebeského království, a cokoli svážeš na zemi, bude už svázáno v nebi, a cokoli rozvážeš na zemi, bude už rozvázáno v nebi."

..."Jen o Pavlovi je psáno, že obcházel všechny církve."... ???

A kde je to napsáno konkrétně, že Pavel obcházel všechny církve??? Na kterém místě Písma?(Sk 9,32)
A když Petr procházel všechny církve, stalo se, že přišel také ke svatým, kteří bydleli v Lyddě...."Petr neadresoval své listy všem církvím"...

(1 Pt 1,1)
Petr, apoštol Ježíše Krista, přistěhovalcům rozptýleným v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bitynii, ... Vezmi si tehdejší mapu a zjistíš, že uvedená území tvoří podstatnou část tehdejší římské říše, kde se nově rozmohlo křesťanství.
Byli to křesťané obrácení z pohanství, kterým velká příkoří pro jejich víru činili židé i pohané a hrozilo jim zjevné pronásledování a neuměli si srovnat své utrpení s prozřetelností Vševědoucího Boha. Petr, jako římský biskup, jako jejich vrchní pastýř, jim píše povzbuzující dopisy.

Je samozřejmé, že situace v Antiochii či Jeruzalému nebyla tehdy tak napjatá a tito křesťané nebyli v tak naléhavé situaci.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 25. prosinec 2011 @ 21:25:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


1) ..."Kristus žádného svého lidského nástupce neustanovil ani nepotvrdil."... ???

Kristus ustanovil svou církev i její viditelnou budoucí "hlavu" svého náměstka, až sám bude na nebesích: ---


No samozřejmě že žádného svého nástupce neustanovil ani nepotvrdil. Tak proč ty otázníky?  To vaše povídání o "hlavě" či "náměstku" je jen váš římskokatolický (a velmi účelový) folklór.2) Petr procházel všechny církve v době, kdy ještě nebyla jediná církev z pohanů, ani nebyla žádná církev v Asii. Petr tedy procházel všechny církve v Judsku, Galileji a Samaří, možná nejdál v Damašku.

To Pavel (Sk 15,36 - Po nějaké době Pavel řekl Barnabášovi: „Pojďme se vrátit a navštívit naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali Pánovo slovo, ať zjistíme, jak se mají.“)
nejdřív zakládal a pak procházel církve v Sýrii, Ázii (Cilicii, Kapadocii, Galacii, atd)


3)
1 Pt 1,1)
--- Petr, apoštol Ježíše Krista, přistěhovalcům rozptýleným v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bitynii, ... Vezmi si tehdejší mapu a zjistíš, že uvedená území tvoří podstatnou část tehdejší římské říše, kde se nově rozmohlo křesťanství. ----

Jasně neplatí tvé tvrzení:  Jen Petr adresoval své listy všem církvím .
Neadresoval. Uvedená území jsou v severním a západním Turecku.  Tam se v Petrově době nenacházely všechny  církve.   

Petrovy listy se z toho pohledu nijak nelišily od Pavlových, které také často byly čteny nejen ve sboru, pro který byly adresovány, ale i v okolních sborech. 

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - po (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 26. prosinec 2011 @ 15:50:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Tam se v Petrově době nenacházely všechny  církve. "...


Můžeš tedy uvést další konkrétní místa, kde v té době byly nové církve (Mimo ty dvě starší v Antiochii a Jeruzalémě?) a které svým listem Petr neoslovil?

Mluvíme o roku 63.
Apoštol Pavel adresoval své listy prokazatelně vždy jen do jednotlivých církevních obcí - Korintu, Římanům, Tesalonickým, Galatským, Filipanům atd.
... "No samozřejmě že žádného svého nástupce neustanovil ani nepotvrdil. Tak proč ty otazníky?"...


Kristus je skála (aramejsky Kéfas), jak o něm předpověděl Izaiáš.
Všichni apoštolové to o něm věděli.

A tento "Kéfas" (Kristus), předtím, než vystoupil na nebesa, tak říká Petrovi: Nebudeš se nadále jmenovat Šimon, ale dávám ti nové jméno "Kéfas"!


Proč asi, ty trdélko? Jenom tak, z rozmaru?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 26. prosinec 2011 @ 17:00:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

1)
..."Tam se v Petrově době nenacházely všechny  církve. "...

Můžeš tedy uvést další konkrétní místa, kde v té době byly nové církve (Mimo ty dvě starší v Antiochii a Jeruzalémě?) a které svým listem Petr neoslovil? 


K čemu by ti to bylo?  Že by si snad přestal  šířit falešnou římskou propagandu ve smyslu "Jen Petr adresoval své listy všem církvím a obcházel všechny církve."?
  
Ostatně myslím, že je můžeš uvést sám, není to žádný problém.2)

tento "Kéfas" (Kristus), předtím, než vystoupil na nebesa, tak říká Petrovi: Nebudeš se nadále jmenovat Šimon, ale dávám ti nové jméno "Kéfas"!

Proč asi, ty trdélko? Jenom tak, z rozmaru?Proč?
To záměrně pro vás trdélka, abyste si mohli vytvořit papežský stolec a posadit na něm "zástupce Boha na zemi", z nichž mnozí se neštítili téměř ničeho, dokonce ani nejtěžších zločinů.  Tito "nesvatí otcové" odstraňovali své protivníky jedem nebo dýkou, dávali je zardousit, umučit hladem, bezostyšně smilnili, bažili po majetku a světské moci. Bojovali nejen proti svým konkurentům v církvi, ale i proti králům a císařům.  Opravdoví Ježíšovi náměstci a důvěryhodní lidé předávající apoštolskou posloupnost a plnost Ducha svatého pro zaslepená trdélka.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 26. prosinec 2011 @ 18:55:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Ostatně myslím, že je můžeš uvést sám, není to žádný problém."...Evidentně to pro tebe problém je, argumenty ti jaksi došly. Ale jsi stále zatvrzelý - nepřiznáš si to ani za nic.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vla (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 26. prosinec 2011 @ 20:19:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Dobře, no.
Slib mi tedy, že   přestaneš   šířit falešnou římskou propagandu o tom, že "Jen Petr adresoval své listy všem církvím a obcházel všechny církve." a uvedu ti zde k tomu důkaz,  tedy uvedu ty církve, kterým Petr svoje listy neadresoval, když pro tebe je to problém zjistit. 
  ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 28. prosinec 2011 @ 06:35:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Logickým by bylo udělat to obráceně.


Dokaž, že Petr nespravoval všechny církve jako vrchní pastýř, že neadresoval své listy obecně více místním církvím (na rozdíl od jiných apoštolů), dokaž, že Petr neobcházel (ve smyslu nevizitoval) všechny církve (Sk 9). Tím dokážeš, že se jedná o falešnou propagandu a pak můžeš po mě chtít, abych ji nešířil.


(Sk 9,31-32)
A tak církve po celém Judsku, Galileji i Samaří měly klid a budovaly se; chodily v Pánově bázni a rozmnožovaly se potěšením Ducha Svatého.
A když Petr procházel všechny církve, stalo se, že přišel také ke svatým, kteří bydleli v Lyddě.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 28. prosinec 2011 @ 08:35:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

--- Logickým by bylo udělat to obráceně. ---

Ne oko, to se pleteš a nechápeš, co je logika.

Logickým by bylo, abys ty doložil ty výmysly, tu falešnou, účelovou římskou propagandu, která nemá v Písmu opory.

Tedy ty dolož tvé falešné tvrzení, že Petr spravoval všechny církve jako vrchní pastýř, protože údajně: "Jen Petr adresoval své listy všem církvím a obcházel všechny církve. "


To znamená:

1)  Dolož, že Petr adresoval své listy všem církvím - to jest, že všechny tehdejší církve byly v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bitynii.    Mimo tyto  oblasti žádné církve nebyly.


2)  Dolož, že slovo Sk  9, 31 - 32 "A tak církve po celém Judsku, Galileji i Samaří měly klid a budovaly se; chodily v Pánově bázni a rozmnožovaly se potěšením Ducha Svatého. A když Petr procházel všechny církve, stalo se, že přišel také ke svatým, kteří bydleli v Lyddě."


se týká i církví v Sýrii, Ázii, Makedonii, Řecku, Itálii. Tedy nejen těch církví, které v té době existovaly,  ale i těch, které teprve měly vzniknout.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého oso (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 25. prosinec 2011 @ 23:55:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
První věta mluví o Petrovi, následující věta rovněž mluví o Petrovi.


  Ano. Tomu se říká předzvědění. Správně jsi to nazval.

  Jenže tady platí to, co jsi napsal jinde. U každé hereze to vždycky někde "zakřípe". Pomatuješ ještě na regula fidei?

  'Takový výklad nesmí ve smyslu odporovat žádnému jinému místu v Písmu, žádná další "rovnice" ho nesmí vyloučit.'


  A pokud se podíváme na to tvoje předzvědění, ten násilný výklad daného místa písma (že nějaký člověk je skála na které se něco staví) a porovnáme s jinými místy v NZ (či skála, skály v celém písmu), skřípe to až hanba.

  Ale to hluchý neslyší. Nesmí slyšet.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 26. prosinec 2011 @ 16:03:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
U mě to není žádné předzvědění, ale znalost souvislostí textu. Mohu dokázat.Kristus je skála (aramejsky Kéfas), jak o něm předpověděl Izaiáš.
Všichni apoštolové toto o něm věděli.


A tento "Kéfas" (Kristus), předtím, než vystoupil na nebesa, tak říká Petrovi

: Nebudeš se nadále jmenovat Šimon, ale dávám ti nové jméno "Kéfas"!To některým nestačí, to je pořád málo?
To podle tebe není pověření viditelného zástupce "Skály"?
Dokud byl Kristus na světě, byl sám viditelnou hlavou společenství apoštolů. Každé společenství musí mít viditelnou hlavu, autoritu, aby nedocházelo ke zmatkům a anarchii. Jako je muž viditelnou hlavou rodiny, jako je biskup viditelnou hlavou místní církve, tak je nástupce Petrův viditelnou hlavou všech biskupů, nástupců apoštolů, - s autoritou přímo od Krista.

Zeptej se vzdělaných lingvistů, zda spolu tyto dvě věty v textu souvisejí, logicky navazují na sebe - nebo zda Kristus významově přeskakuje z Petra na sebe, - pak zase zpátky na Petra - bez návaznosti, jako u sklerotického dědka.A to všechno jen proto, aby bylo po tvém! Aby jste mohli znevažovat papeže. Jak libo, jen do toho! Jednou stejně poznáš pravdu a budeš nemile překvapen.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pondělí, 26. prosinec 2011 @ 16:45:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jednou stejně poznáš pravdu a budeš nemile překvapen.

Dej pozor, oko, aby se to netýkalo tebe! Co se nás týče, Pravda se dala poznat nám a byli jsme překvapeni, ovšem více než mile, neboť dokázala něco, a co jsme bylo krátcí - vysvobodila nás z otroctví hříchu, strachu ze smrti, marnosti našeho způsobu života a tohoto přítomného zlého věku!

Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Pondělí, 26. prosinec 2011 @ 16:52:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Dokud byl Kristus na světě, byl sám viditelnou hlavou společenství apoštolů. Každé společenství musí mít viditelnou hlavu, autoritu, aby nedocházelo ke zmatkům a anarchii. Jako je muž viditelnou hlavou rodiny, jako je biskup viditelnou hlavou místní církve, tak je nástupce Petrův viditelnou hlavou všech biskupů, nástupců apoštolů, - s autoritou přímo od Krista.29 Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev; 30 vždyť jsme údy jeho těla.
A to je oko to velké tajemství, ne to, že řídí nějaká zastupující "hlava", u níž nevíš, jestli je schopna vyřídit vše, co měla, abys zároveň neměl strach, že umře v přímém přenosu a už nedokončí......, když už nechápeš, Kdo je skála. ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 26. prosinec 2011 @ 18:35:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  No, já jsem toho názoru, že ty věty o mesiáši a o skále, na které založí Ježíš církev a o satanovi co má na mysli věci lidské spolu logicky souvisí, proto když je ŘK uvádí, zásadně je neuvádí společně, ale vždy přísně vytržené z kontextu, aby to skřípání nebylo tak slyšet.


  Papeže není třeba znevažovat, to mnozí dostatečně zvládli sami.

  je zvláštní, jak když ti dojdou argumenty, vynecháš svá pravidla (a najednou skřípání neslyšíš a regula fidei je ta tam...) dokážeš vždy utéct od tématu k osobnímu útoku.

  Já doufám, že poznáš pravdu ještě před tím, než budeš nemile překvapen. Snad k tomu dostaneš milost přes to, že se ze své svobodné vůle rozhoduješ naopak, tak jako já kdysi.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - po (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 26. prosinec 2011 @ 18:57:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

A tento "Kéfas" (Kristus), předtím, než vystoupil na nebesa, tak říká Petrovi

: Nebudeš se nadále jmenovat Šimon, ale dávám ti nové jméno "Kéfas"!
Četl jsi to vůbec?

V čem to skřípe?


]


Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´Sola Scriptura´ (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 21. prosinec 2011 @ 09:14:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rád bych se přimluvil za jednu věc. Aby nikdo nepřičítal skutky těch kteří tuhletu zásadu zneužívají v dnešní době lidem kteří jsou již několik století na pravdě Boží. Většina z nich nemá s Martinem Lutherem a tehdejšími lutherány nic společného, stejně jako s těmi dnešními a snaží se jim uškodit a připravit je o víru i statky úplně stejně jako nás.
Tuhletu otázku jsme si už dávno vyříkali a vydali společné prohlášení, tak jak ji chápeme.Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´Sola Scriptura´ (Skóre: 1)
Vložil: skalaa v Středa, 21. prosinec 2011 @ 09:28:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Cirkev sa podriaduje Kristovy, On je to Slovo od Boha poslané.


Ef 5,24 * Ale jako sa cirkev podriaďuje Kristovi, tak aj ženy vlastným mužom vo všetkom.

Sk 10,36 * Slovo, ktoré poslal Bôh synom Izraelovým zvestujúc pokoj skrze Ježiša Krista - a on je Pánom všetkého -,Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´Sola Scriptura´ (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 21. prosinec 2011 @ 13:31:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."to svěř věrným lidem, kteří budou schopni vyučit také jiné. Tento verš bývá často používán k obhajobě tradice - avšak domnívám se, že nesprávně. Pavel zde nanejvýše píše pouze o dvou - třech generacích učedníků"...


Pavel byl popraven někdy za polovinou prvního století, tedy by to mohl napsat jen jeho žijícím současníkům. Pavlův výrok má ovšem platnost nadčasovou, je základem pro skutečný život v církvi, kde se předává živé učení...."Písmo nepochází z žádné tradice"...

Toto předávání učení dalo také vzniknout písmům Nového zákona (takový Lukáš s Kristem přece nechodil). Tedy živé, církví předávané učení (tradice strážená Duchem svatým) nám dalo Písma Nového zákona...."Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti"...

To samozřejmě může být pravdou pouze tehdy, je - li výklad smyslu v souladu s učením církve - s tradicí.

Jinak se zase ocitáš v situaci Dënikena, který z Písma vyčetl, že zemi navštívili mimozemšťané.Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´Sola Scriptura´ (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Čtvrtek, 22. prosinec 2011 @ 15:00:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jinak se zase ocitáš v situaci Dënikena, který z Písma vyčetl, že zemi navštívili mimozemšťané.

...alebo sa ocitneš v rímskom katolicizme, ktorý z písma vyčítal nanebovzatie panny, očistec a vzývanie kostí...

ivanp


]


Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´Sola Scriptura´ (Skóre: 1)
Vložil: unshaken v Sobota, 24. prosinec 2011 @ 16:07:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Použijte jiný pohled na Sola scriptura

Neřeknu v této reakci na příspěvek nic nového, ale Bible promlouvá ke každému člověku osobně. A její texty musíme přijímat s otázkou "co nám tím chtěl Bůh říci"? Můžeme začít od geneze a zeptat se: Co nám tím Bůh chtěl říci? A odpověď nikdy nezní: Poslal nám popis technologie vzniku vesmíru a stvoření.

Takže i výklady biblických textů se odvíjejí od toho, co pro nás osobně  chtěl Pán říci. Proto každého věřícího jednotlivě oslovuje shodný text různě.

A z tohoto důvodu je nutná opatrnost před tradicí, tedy před ustáleným nebo z dřívějška nadiktovaným chápáním biblického textu. Proti tradici nelze nic namítnout, jen pokud nám potvrzuje to, jak k nám osobně Bůh promlouvá. Dokonce můžeme tradiční výklady přijmout tam, kde sami nemáme své osobní poznání. Ani apoštol Pavel nemohl mít poznání o všem, ale ve svých dopisech nám podal dostatečný důkaz, že na jeho slovech lze dokonale stavět.

Musíme si totiž uvědomit, že náš Bůh k nám promlouvá tak, jak je to nejlepší vzhledem k naší originalitě. To však neznamená, že bychom si měli sami vytvářet nové představy o Bohu, který by se tak mohl stát někým jiným, než jaký je pro všechny ostatní lidi. Prakticky to znamená, a je to jako při každém studiu něčeho nového, že se podíváme na to, na co přišli již mnozí jiní před námi a teprve potom, až zjistíme, že je ve výkladu nějaký nepřípustný názor jdoucí mimo naše chápání významu Božího slova, tak teprve začněme pečlivým studiem zkoumat jiný náhled.Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´Sola Scriptura´ (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 25. prosinec 2011 @ 10:14:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Schází ti základní uvědomnění - rozlišení dvou věcí:
Správný smysl jednotlivých míst Písma tě naučí apoštolská tradice - učitelský úřad církve, žité evangelium, nepřetržitě v církvi předávané z generace na generaci.

Abys porozuměl o čem Písmo mluví, potřebuješ učitele z církve (který byl zase vyučem učitelem jiným).
Podívej se třeba do Skutků 8. kapitoly, verše 30-31.(2 Tim 3,14-17)
Ale ty zůstávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Věz, od koho ses to naučil,
a že od dětství znáš Svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení skrze víru, jež je v Kristu Ježíši.
Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k vyučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti,
aby byl Boží člověk dokonalý a vybavený ke každému dobrému dílu.Je tedy nejdřív potřeba Písmo dobře znát, být správně vyučen církví.
Toto učení je stálé a neměnné.
Na tomto základě pak dochází ke druhému stupni působení psaného Božího slova,
kdy ono ožívá a naprosto osobně promlouvá Duchem do našich zcela konkrétních životních situací. Zde Bůh promlouvá svým slovem přímo k nám, oslovuje každého jménem. Nyní se v Božím slově setkáváme s Bohem intimně každý zvlášť - ovšem stále jen na základu znalosti správného smyslu učení církve.


Bez základů, bez znalosti smyslu Písma skrze učení církve, je kdejaký výplod lidské fantazie hned připisovám Ducha svatému a pak zde máme neskutečný guláš různých bludných herezí.


]


Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´Sola Scriptura´ (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 25. prosinec 2011 @ 10:44:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ten "váš učitelský úřad církve", kdy správný smysl Písma byl předáván jedním učitelem druhému, ten zase následujícímu po generace, dopadl stejně jak to bývá ve hře na tichou poštu.  Po několika předávkách je smysl dokonale zkomolený a v mnoha ohledech velmi nepodobný původní zprávě.  Ve své zaslepenosti to nejste schopni vidět.


]


Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´Sola Scriptura´ (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 25. prosinec 2011 @ 10:56:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
čo keď sa cirkev mýli, tak ako sa mýlili farizei, tak ako sa mýlili veľkňazi ktorí boli Bohom zriadení za čias Ježiša Krista?...ako je to možné že tí ktorí boli zvolení ,,podľa biblie,, podľa mojžišovho zákona, všetko bolo OK, oni sa fatálne mýlili a to až tak, že dali Krista ukrižovať...

prečo by sa nemohol tak isto mýliť aj rímsky katolicizmus ktorý hrdo o sebe vyhlasuje že je ten pravý a od počiatku cirkvi ?
alebo nám nedal Boh spôsob ako rozoznať čo je z Boha a čo z diabla?
ako zistím či ,,apoštolský úrad cirkvi,, sa mýli alebo nie???
ako apoštoly rozoznali či veľkňazi hovorili pravdu?...tu je odpoveď: ,,viac je treba poslúchať Boha ako ľudí,,

stačí iba elementárna znalosť písma a každý nezaujatý priemerný občan zistí že vzývanie mŕtvych klaňanie sa ,,druhej po Bohu,, ...nanebovzatie Márie, očistec, odpustky plnomocné...a ďalšie démonické učenia nemajú nič spoločné s Kristovou cirkvou

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´Sola Scriptura´ (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 25. prosinec 2011 @ 17:48:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."prečo by sa nemohol tak isto mýliť aj rímsky katolicizmus "...


Oproti farizeům máme docela výhodu:
(J 14,16-19)
A já budu prosit Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal na věky,
toho Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí ani ho nezná. Vy ho však znáte, protože přebývá u vás a bude ve vás.
Nenechám vás jako sirotky, přijdu k vám.
Ještě krátký čas a svět mě už neuvidí, ale vy mě uvidíte. Protože já žiji, i vy budete žít."Elementární znalost písma tě jen utvrzuje v dalších omylech a nepochopeních.]


Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´Sola Scriptu (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 25. prosinec 2011 @ 18:02:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to, že prišiel Duch sv. nie je žiadna výhoda, to je len oddialenie alebo nezodpovedanie mojej otázky: prečo by sa oficiálny rímsky katolicizmus nemohol tak mýliť ako oficiálne židovstvo z veľkňazom a radou...

ani len tá tradícia nehovorí v tvoj prospech na ktorú sa tak neustále odvolávaš...
ak porovnáš učenie apoštolov, podľa teba apoštolskú tradíciu s rímskym katolicizmom....a potom porovnáš apoštolskú tradíciu s učením, podľa teba tiež tradíciou protestantizmu, zistíš pri zdravom rozume, ochotnom srdci že rímsky katolicizmus je na hony vzdialený tradícii apoštolou...ale k tomu treba otvorené srdce a guráš , odvahu...a nie ,,vernosť,, za každú cenu rímu, nech je pritom pravda akákoľvek...

ivanp


]


Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´Sola Scriptura´ (Skóre: 1)
Vložil: unshaken v Neděle, 25. prosinec 2011 @ 16:21:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Správně cituješ

Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k vyučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti,
aby byl Boží člověk dokonalý a vybavený ke každému dobrému dílu.

A správně poukazuješ na Filipa (Skutky 8), který se ptá, zda dvořan tomu textu rozumí. Denně se člověk musí dotazovat a pídit po výkladech, někdy to bývá až tak, že čas věnovaný výkladům od učitelů přesahuje čtení Bible.

Ale Tvůj argument o učitelích a tradici má jednu velkou logickou chybu. Poslední instance je totiž to, co jsi ocitoval:

Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k vyučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti,
aby byl Boží člověk dokonalý a vybavený ke každému dobrému dílu.

Jinak řečeno, poslední instancí je Sola Scriptura.


]


Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´Sola Scriptura´ (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 25. prosinec 2011 @ 17:51:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k vyučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti,
aby byl Boží člověk dokonalý a vybavený ke každému dobrému dílu."...To má být podle tebe ten princip sola scriptura? A kde?

Už jsi někdy viděl, jak dopadne vyučování bez vedení učitele?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Co to vlastně je - podle mého osobního názoru - ta ´Sola Scriptu (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 25. prosinec 2011 @ 18:08:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Už jsi někdy viděl, jak dopadne vyučování bez vedení učitele?
...no ty v rímskom katolicizme si určite videl vyučovanie bez podpory písma, čo v konečnom dôsledku je bájka, legenda, blud nad blud, démonské učenie....ešte dobre že máte tak skvelých učiteľov a ten ,,apoštolský učiteľský úrad,,
keby tu bol ten váš ,,prvý pápež,, Peter tak by vám povedal to isté čo farizeom: ,,viac treba poslúchať Boha (podľa prorockých písem starej zmluvy) ako rímsky katolicizmus...

ivanp


]


Stránka vygenerována za: 3.43 sekundy