Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Patrik.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 15381, komentáře < 7 dní: 372, komentářů celkem: 338839, adminů: 60, uživatelů: 4850  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 110 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

unshaken
Vota
zeryk
leonet

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Po žních pùjdeš k Turkovi!
·Zpravodaj BJB Cheb 02/2019: Jak odejít z BJB?
·Kromìøížský sbor pøevádí budovu modlitebny na spolek
·Život víry 2018/12: Z BJB vystupuje pìt sborù
·Život víry 2019/2: ´´Noví´´ baptisté
·Návrh èlenù sboru BJB Lovosice pro Sjezd delegátù
·Køesťané Kuøim, z. s.
·Biblické spoleèenství køesťanù Kromìøíž, z. s
·Recenze – James Barr: Fundamentalismus
·BLUD KALVINISMU

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
97870035
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Evangelium podle Kennetha Copelanda
Vloženo Pondělí, 19. září 2011 @ 10:34:58 CEST Vložil: Olda

Charismatici poslal Nepřihlášený

Následující článek, publikovaný K. Copelandem, výstižně ukazuje na podstatu evangelia hnutí Víry. Kenneth Copeland Ministry (KCM) je i hlavním sponzorem kampaní R. Bonnkeho. Nelze samozřejmě podle učení Copelanda posuzovat Bonnkeho službu a učení. To, že nás někdo sponzoruje resp. pokud od někoho přijímáme finance, ještě neznamená, že sdílíme jeho učení. Nicméně pokud Bonnke tuto skutečnost veřejně zmiňuje a sama KCM prezentuje Bonnkeho službu, je dobré znát i učení tohoto hlavního sponzora. Na spojení Bonnkeho a hnutí Víry – i když s akcentem na rozdílnost jeho nauky a nauky hnutí Víry s ohledem na soteriologii – decentně upozornili již letniční teologové, kteří počátkem 90. sloužili v Apoštolské církvi. Bonnke sám pak spolupracuje s Benny Hinnem, dalším stoupencem hnutí prosperity.

CENA ZA TO VŠECHNO
Napsal Kenneth CopelandBeliever's – Voice of VictoryVol. 19 No. 9 (September 1991)

Nechť je mezi vámi takové smýšlení. 
Způsobem bytí byl roven Bohu, 
a přece na své rovnosti nelpěl, 
nýbrž sám sebe zmařil, 
vzal na sebe způsob služebníka, 
stal se jedním z lidí. 
A v podobě člověka se ponížil, 
v poslušnosti podstoupil i smrt, 
a to smrt na kříži. (Fp 2,5–8 E)

Ježíš se stal poslušný až do smrti (podle K). Tato formulace sebou nese nesmírný význam pro každého z nás, kdo jsme učinili Ježíše Pánem svých životů. Obsahuje v sobě pravdu tak životně důležitou a mocnou, že pokud bys ji plně pochopil, ďábel by před tebou utíkal naprosto zděšen, kamkoli bys šel.My jsme ji však z větší části nepochopili. Neuvědomili jsme si plně, co se vlastně odehrávalo v Getsemane a na Kalvárském kříží. Dokonce jme ještě ani nezačali chápat význam a velikost toho, co se stalo během oněch tří dnů a nocí mezi Ježíšovou smrtí a vzkříšením.Ve skutečnosti jsme si to natolik zidealizovali a zkrášlili, že skutečná pravda pak náboženské lidi úplně šokuje. Jsou lidé, kteří by mě nejraději vyvedli za církevní budovu a tam pověsili – kvůli tomu, co o tom kážu. Protože však je to Slovo boží, musí být zvěstováno. Je to pravda – a jako taková osvobozuje lidi.

Na události Kalvárie nebylo nic přitažlivého. Nebylo nic líbezného na tom, čím musel Ježíš projít, aby nám koupil naše spasení. Byla to ta nejhanebnější věc, jaká se kdy zde na této zemi stala. Bible ji líčí takto: "(Bůh) Jej (Ježíše), kterýž hříchu nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom my učiněni byli spravedlností Boží v něm (2 K 5,21 K). Ježíš byl za nás učiněn hříchem. On nevisel na kříži pouze kvůli několika hodinám bolesti a následné smrti. Byl učiněn hříchem – a to bylo pro něj mnohem větší trýzní, než jakékoli fyzické mučení, kterého by lidé byli schopni.

Než vůbec pochopíš, jaký dopad to vše má, musíš si uvědomit, kým byl Ježíš. On byl – a je – Bůh zjevený v těle. Není částečně Bohem, částečně člověkem. Je v plném slova smyslu Bůh i člověk. Je Bůh a člověk sjednocen v jedno. Celý svůj život a službu na této zemi strávil odporováním hříchu a obracením jeho následků v životech jiných lidí.V zahradě getsemanské odporoval hříchu až do bodu, kdy skrze póry v kůži začal krvácet. Nenáviděl hřích. Vždyť hřích byl tím, kdo zlikvidoval v Adamovi Boží život a nahradil jej smrtí. Byl to hřích, kdo na tisíce let zdeformoval lidské mysli a těla. Hřích zavlekl lidi do pekla. Hřích je obral o slávu Boží a namísto toho je přioblékl do přirozenosti smrti, přirozenosti samotného ďábla. Ježíš odporoval hříchu tak dokonale, že když během posledních dnů jeho pozemské služby k němu přistoupil ďábel, čteme v Bibli, že na něm nic nenalezl. Nic. Žádná stopa hříchu, žádná stopa neposlušnosti.

A přece – aby naplnil Boží plán spasení – Písmo říká, že měl být učiněn hříchem. Slovo „učiněn“ zde neobsahuje myšlenku „být přinucen stát se…“, ale je spíše použito v podobném významu, jako když říkáme „vyrobeno v USA“ (made in the USA), „předělání“ nebo „opětovné narození“. Byl přetvořen, aby se za nás stal hříchem. Dokážeš si představit tu hrůzu? Představ si, jaké by to bylo prožívat naplnění Boží plností. Být neoddělitelný od Boha a být s ním dokonce i předtím, než nastal počátek. Vždy s Ním. Nikdy dvě linie myšlení – vždy shoda. Kdo mne viděl, řekl Ježíš, viděl mého Otce (J 14,9 E).

A nyní si představ, že po takovémto slavném životě jednoty s Otcem se musíš stát poslušný satanu – tomu, jenž přináší duchovní smrt (oddělení od Boha), tomu, jehož Bible nazývá – červem a přijmout jeho přirozenost. Dokážeš si vůbec představit hrůzu něčeho takového?

V den, kdy byl Ježíš ukřižován, Boží život, tato věčná energie, která byla od narození jeho, jej opustila a Ježíš přijal přirozenost samotné smrti a stal se smrtelným. Dovolil ďáblu, aby jej vlekl do pekelných hlubin, jako by byl tím největším hříšníkem, který kdy žil. Podřídil samého sebe smrti. Z vlastního rozhodnutí se podřídil satanově vládě. Pokud by tak neučinil, jeho tělo by nikdy nebylo bývalo zemřelo. Ježíš je jediný člověk, který trpěl všemi hříchy, chorobami a nemocemi, každou démonickou, zavrženíhodnou věcí, jež by mohla přijít na lidské pokolení. On je tím jediným, kdo něco takového vytrpěl. Po tři dny, kdy byl v útrobách této země, trpěl, jako kdyby zhřešil každým hříchem, který existuje, jako kdyby pověděl každou hanebnou věc, která byla kdy vyřčena. Zaplatil za každou vraždu. Zaplatil za každé cizoložství. Zaplatil za každý špatný čin, který se byť jen zrodil v myšlenkách kteréhokoliv muže, ženy či dítěte. Nic nebylo opomenuto. Není tedy divu, že v Getsemane padl na svou tvář a volal? "Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich!“ Vždyť se právě chystal stát hříchem. Stát se smrtí. Stát se chorobou. Vše, co se stalo s Adamem, když sklonil svá kolena před satanem, se nyní mělo stát s Ježíšem – ne skrze spáchaný hřích, ale skrze akt poslušnosti Bohu, skrze obětování sebe sama.

Jakmile vykonal tento krok poslušnosti, všichni pekelní démoni se srotili proti němu, aby jej úplně zničili. Žalm 28 je nazývá, „bašanskými tury“ (býky). Mučili Ježíše více, než si byl kdo vůbec schopen kdy představit. Během tří dnů vytrpěl vše, co lze vytrpět. Někteří lidé tomu nechtějí věřit. Chtěli by věřit, že po své smrti Ježíš zůstal pouze v horní části šeólu, kterou Bible nazývá rájem – kde svatí očekávali vykoupení. Avšak jak velice se mýlí! Pokud by zůstal pouze tam, nedošlo by k zaplacení ceny za hřích. Jaký by pak byl užitek z prolití jeho drahocenné krve? Nebyla by bývala už žádná bolest, z které by bylo nutné vysvobození. V době, kdy Ježíš šel do pekla, všechna jeho fyzická bolest již pominula; a přesto Sk S,24 prohlašují, že když jej Bůh vzkřísil z mrtvých, byl tím vysvobozen z bolestí smrti.

V Izajáši 53 čteme, že Jeho tělesné rány zaplatily za naše tělo. Dále zde čteme: „Trestání snášel pro náš pokoj“. Jeho mysl, vůle a emoce zaplatily cenu za náš intelekt. Jeho krev zaplatila cenu za novou smlouvu. Jeho duch zaplatil cenu za našeho ducha, aby se mohl znovuzrodit.Ježíš byl tvým zástupcem! Pokud netrpěl duchovně, není dnes pro tebe duchovního úniku. Pokud netrpěl tělesně, není úniku pro tvé tělo. A pokud netrpěl mentálně, tvá mysl nemůže být obnovena. Ale – díky Bohu – Ježíš zaplatil za toto vše! On vzal tutéž věc, která zabila Adama, a nesl ji ve svém vlastním duchu.

Ďábel jej odvlekl přímo do těch nejhlubších útrob země, s úmyslem jej zničit – jenže zde bylo něco, o čem ďábel nevěděl. Ani ve snu nepomyslil, že Bůh se chystá použít si právě tuto věc, aby jej připravil o jeho moc – navždy. Ve skutečnosti, jak prohlašuje apoštol Pavel, byl plán spasení tajemstvím, které „nikdo z vládců tohoto věku nepoznal; neboť kdyby je byli poznali, nebyli by ukřižovali Pána slávy“ (1K 2, 8 E). Satan nevěděl, do čeho vlastně vchází. Myslel si, že nad Ježíšem zvítězil. Nepoznal, že to celé bylo tajemství, jež bylo skryté v Bohu ještě předtím, než povstal svět. Nevěděl, že Bůh mu přichystal léčku.

Brzy se však o tom přesvědčil. Zrovna uprostřed toho všeho, kdy Ježíšův ztrýzněný a ochablý duch se nacházel na dně oné jámy, něco se pojednou udalo. Všemohoucí Bůh začal promlouvat.Když Bůh začíná mluvit, nikdo před tím neuteče. Dokonce ani samotné peklo není dostatečně vzdálené, hluboké nebo široké, aby zabránilo Božímu slovu tam vstoupit. V hřmotu duchovní síly Boží hlas promluvil k smrtelně zbičovanému, zlámanému, potrestanému duchu Ježíše, trpícímu v útrobách země.

Písmo o tom poznamenává:
A opět, když uvodí prvorozeného na okršlek země, dí… 
Syn můj jsi ty, já dnes zplodil jsem tebe. 
A opět: Já budu jemu otcem, a on mi bude synem. 
Klanějte se je mu všickni andělé Boží… 
K Synu dí: Stolice tvá, ó Bože, na věky věků, berla pravosti 
jest berla království tvého. 
Miloval jsi spravedlnost, a nenáviděl jsi nepravosti, 
protož pomazal tebe, ó Bože. Bůh tvůj olejem veselé nad spoluúčastníky tvé. 
A ty, Pane, na počátku založil jsi zemi, a díla rukou tvých jsou nebesa. 
Onať pominou, ty pak zůstáváš; všecka jako roucho zvetšeji, a jako oděv svineš je, i budou změněna. Ale ty jsi tentýž, a léta tvá nepřestanou… 
Seď na pravici mé, dokudž nepoložím nepřátel tvých za podnože noh tvých. (Žd 1,5–12; Ž 110,1 K)

Boží slovo proniklo uzamčenými branami pekla až dolů a vzkřísilo Ježíše. „Usedni po mé pravici, dokud ti nedám nepřátele za podnož tvého trůnu!“ Toto slovo živého Boha sestoupilo dolů do zmíněné jámy a „nabilo“ Ježíšova ducha mocí vzkříšení.Jeho zkroucený, zmučený a smrtí proměněný v trosky duch se náhle začal plnit a navracet se zpátky k životu. Byl to obraz, jaký ďábel ještě nikdy neviděl. Přímo před očima ďábla byl Ježíš doslova znovuzrozen. Začal napínat své duchovní svaly a – podle slov Bible – oznámil jméno Páně uprostřed shromáždění (Ž 22,23). l. Tim 3,16 říká: Byl zjeven v těle, ospravedlněn v duchu.

Právě v tomto okamžiku – Jak to vysvětluje Petr v den letnic – Bůh „vytrhl jej (Ježíše) z bolestí smrti, a smrt ho nemohla udržet ve své moci… jeho duše nebyla ponechána v pekle a jeho tělo nevidělo porušení“ (Sk 2,24–31). Než vůbec jeho tělo dostalo příležitost začít se rozkládat, Ježíš „odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost a sílu a slavil nad nimi vítězství“ (Ko 2,15 E). Slovo „odzbrojil“ bylo používáno v římských vojenských kruzích a znamenalo vzít poraženému vše, co vlastnil, a jemu samému dát řetěz kolem krku. „Veřejné odhalení“ (doslovněji – triumfální pochod) pak znamenalo, že jsi vzal do vleku všechen majetek dotyčné osoby a s řetězem na krku jsi poraženého vlekl ulicemi města až před krále; tam jsi jej srazil na kolena a řekl: „Všechny tyto věci patří tobě a tento člověk je tvým otrokem.“

Bible říká, že právě toto učinil Ježíš s ďáblem a jeho démony. Odzbrojil je. Chci, abys o tom věděl, že Ježíš vláčel ďábla nahoru a dolů peklem. Vzal mu veškerou autoritu, kterou doposud měl. Bible říká, že Ježíš vzal ďáblu všechnu zbroj, na kterou se on spoléhal – a vzal mu také klíče pekla a smrti (Zj 1,18). Pak Ježíš odtamtud odešel, procházel hrobem, a tam si také vzal své tělo. Od tohoto okamžiku to již bylo nesmrtelné tělo. Nepodléhalo smrti. Ježíš byl vzkříšený, nesmrtelný Syn Boží i Syn člověka – s věčnou smlouvou s Bohem, zpečetěnou jeho vlastní krví. Ježíš byl úplně prvním člověkem, který se narodil ze smrti do života a spravedlnosti Boží. Byl vzkříšeným a znovuzrozeným člověkem, který porazil ďábla uprostřed samotného pekla.

Když přišel ke svým učedníkům, řekl jim: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte!" (Mt 28,18–19). „Jděte do celého světa, používejte mé jméno a říkejte ďáblu, aby vypadl. Vzkládejte ruce na nemocné a ti se uzdraví. Vyhánějte démony“ (Mk 16,15–18). Ježíš se při tomto výroku nezajíkal v řeči. Neřekl: „někdy to bude fungovat, někdy ne.“ Ne! Řekl: Mám všelikou moc… proto JDĚTE!"

Vnímáš, co ti říkám? Ježíš byl znovuzrozen – prvorozený mezi mrtvými – tak jej nazývá Písmo. Zahnal ďábla na jeho vlastní dvorek. Vzal mu vše. Vzal mu jeho klíče, vzal mu jeho autoritu a řekl: „Satane, od této chvíle, když Kenneth nebo nějaký jiný znovuzrozený křesťan bude k tobě mluvit v mém jménu, uděláš dobře, když budeš poslouchat!“ V den, kdy jsem zjistil, že znovuzrozený člověk porazil satana, peklo a smrt, tak mě to nadchlo, že jsem vyskočil z místa, kde jsem seděl a četl, vyběhl ven, aniž jsem si uvědomil, co dělám. Až takhle mě zasáhla skutečnost, že už déle nejsem závislý na ďáblově milosti – on je pod mou autoritou! Takže proč vlastně chodím sem a tam a plačtivě naříkám nad svými problémy? Jsem král a kněz (Zj 1,6) – samotná spravedlnost Boží v Kristu Ježíši (2 K 5,21)! On mi dal svou plnou zbroj, své jméno, svého Ducha, své Slovo – a řekl mi: „Jdi!“

Ďábel je vyřízen! Je poraženým nepřítelem. To jediné, co ještě může, je lhát ohledně této skutečnosti. To je ta jediná zbraň, kterou má. Jestliže mu budeš věřit, svou lží tě připraví o vše, co máš. Avšak jestliže se postavíš na Boží slovo a budeš mu věřit, již déle ďáblu nedovolíš, aby tě okrádal. V den letnic, něco déle než měsíc po ďáblově porážce, stalo se mu dokonce ještě něco horšího. Pravděpodobně už zase nabral odvahy a začal vystrkovat svou hlavu a rozhlížet se kolem, když tu náhle uslyšel strašný zvuk. Pojednou uviděl něco, co si nikdy nepomyslil, že uvidí. Duch Petra, toho bázlivého rybáře, který sotva pár dnů tomu zapřel, že zná Ježíše – tento duch byl najednou plněn, stejným způsobem, jak to před několika týdny ďábel viděl u Ježíše.

V Petrovi byl znovuzrozený duch! Nejenom znovuzrozený, ale i naplněný Duchem svatým a mluvící jazyky, kterým on nerozuměl. A nebyl to jen Petr, s kterým se to událo. Celá místnost byla přeplněna lidmi, kteří byli naplněni stejným způsobem. Ďábel zděšeně sledoval, jak byli přetvořováni. Viděl, jak jejich hříchy byly odstraněny – zahlazeny, jakoby vůbec nikdy nebyly. Viděl, jak tatáž moc, která jej svrhla s nebe, nyní vstupuje do nich – samotný Duch živého Boha. Viděl, jak přijímají jméno Ježíše a začínají uzdravovat zrovna tak, jak to dělal Ježíš. Ďábel viděl, že jeho otroci setřásají ze sebe řetězy a jeho vězňové jsou osvobozováni. Viděl, že strach a pochybnosti, které posadil na trůně jejich srdcí, byly nahrazeny vírou, láskou, radostí a svobodou. Před svýma vlastníma očima viděl, jak se z obyčejných lidí stávají králové a kněží.

Náhle mu svitlo. Zavraždil Ježíše, aby jej naprosto zničil, a tím vlastně připravil cestu pro zcela novou rasu – celou rasu znovuzrozených lidí, přetvořených k obrazu Ježíše. Satan se asi musel rozklepat, když zjistil, že to bylo pouze před několika dny, co mu jedna z těch znovuzrozených bytostí uštědřila výprask, jakého se mu ještě nikdy nedostalo – a teď je jich tu sto dvacet, stejných jako On. Než se den letnic měl ke konci, bylo jich už 3120. Několik dnů nato – pět tisíc. A pak byli přidáváni denně! Musel si zřejmě myslet: „To je strašné! Nedá se před tím utéct!“

A víš co? Má pravdu. Z toho není žádná cesta ven. Co si myslíš, že odpovídám člověku, který za mnou přijde a říká: „Bratře Copelande, co budeme dělat? Ďábel má na nás políčeno. Chce nás dostat!“ Řeknu ti přesně, co je třeba dělat – kopni jej do hlavy. Dovol mu, aby párkrát naběhl na meč Ducha. Vraz do něj meč Ducha a drž ho tam. Postav svou nohu na jeho krku ve jménu Ježíše. Ježíš dal ďábla pod tvé nohy. On je tvou podnoží. Nebudeš přeci bojovat s podnožkou. Na podnožku dáváme nohy. Není třeba obcházet a bojovat s ďáblem. On už je poražen. Prostě jdi a manifestuj na něm své vítězství. Chop se autority nad ním ve jménu Ježíše!

Bůh oznámil ďáblu – v třetí kapitole knihy Genesis – že símě Evy položí patu na jeho hlavu (Gn 3,15). Víš, co to znamená, když na někom položíš svou patu.A to jsme my! Jsme znovuzrozeni lidé, kteří drtí ďáblovi hlavu. Je načase, abychom si osobovali roli v království, která nám právoplatně patří, a nedovolili už déle ďáblu, aby nás obelhával. S ním je už konec; nyní je ve jménu Ježíše řada na nás. Tak se do toho dejme!

Kenneth Copeland Ministries=============­========

E – Podle ekumenického vydání z r. 1985
 
K – Podle kralického vydání z r. 1613Pokud není za označením citátu uvedena žádná zkratka, byl přeložen přímo anglický text, který sám často parafrázuje anglické překlady a nesouhlasí tedy s žádným z nich

www.apologet.cz


"Evangelium podle Kennetha Copelanda" | Přihlásit/Vytvořit účet | 61 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: svata_tradicia (svatatradicia@jesuits.tv) v Pondělí, 19. září 2011 @ 14:15:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.jezuiti.sk/
hezký evangelium, mně se velice líbí, něco podobného, podobné Mysteria máme i v katechismu jediné pravé kristovy katolické církve. Je skoda že nepíše nic o Panně Marii Spoluvykupiteľke - snad příště ...Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Pondělí, 19. září 2011 @ 17:46:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máme tu citové vydírání, účelové manipulace s fakty, výmysly neodpovídající Písmu a konstrukce, které nejdou biblicky doložit. Prostě krása. Nesmírná.

Kde to jen bylo psáno?
Bezbožné a stařecké báje odmítej
Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha
Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 20. září 2011 @ 20:53:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A co tak napsat něco konkrétně?


]


Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Čtvrtek, 22. září 2011 @ 22:01:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stačí říct.

seznam zkratek:
C - citové vydírání
M - účelové manipulace s fakty,
V - výmysly neodpovídající Písmu
K - konstrukce, které nejdou biblicky doložit.

CENA ZA TO VŠECHNO
Napsal Kenneth CopelandBeliever's – Voice of VictoryVol. 19 No. 9 (September 1991)

On nevisel na kříži pouze kvůli několika hodinám bolesti a následné smrti. - M

Byl učiněn hříchem – a to bylo pro něj mnohem větší trýzní, než jakékoli fyzické mučení, kterého by lidé byli schopni. - C, K

Dokážeš si představit tu hrůzu?
....
A nyní si představ, že po takovémto slavném životě jednoty s Otcem se musíš stát poslušný satanu - V, C

Dovolil ďáblu, aby jej vlekl do pekelných hlubin - V

Pokud by tak neučinil, jeho tělo by nikdy nebylo bývalo zemřelo. - V

Ježíš je jediný člověk, který trpěl všemi
.......
Po tři dny, kdy byl v útrobách této země, trpěl - K, V

Vše, co se stalo s Adamem, když sklonil svá kolena před satanem ..... - V, K, C

všichni pekelní démoni se srotili proti němu - K

Mučili Ježíše více, než si byl kdo vůbec schopen kdy představit.
Během tří dnů vytrpěl vše, co lze vytrpět. - K

Chtěli by věřit, že po své smrti Ježíš zůstal pouze v horní části šeólu, kterou Bible nazývá rájem – M, V, K
Pokud by zůstal pouze tam, nedošlo by k zaplacení ceny za hřích. - V, K

Jaký by pak byl užitek z prolití jeho drahocenné krve? - C, M

V době, kdy Ježíš šel do pekla - V

Pokud netrpěl duchovně, není dnes pro tebe duchovního úniku. - K
Pokud netrpěl tělesně, není úniku pro tvé tělo. - C
A pokud netrpěl mentálně, tvá mysl nemůže být obnovena. - K

Ďábel jej odvlekl přímo do těch nejhlubších útrob země... - K

....Byl to obraz, jaký ďábel ještě nikdy neviděl.
Přímo před očima ďábla byl Ježíš doslova znovuzrozen.
Začal napínat své duchovní svaly - K

Chci, abys o tom věděl, že Ježíš vláčel ďábla nahoru a dolů peklem. - K

Pak Ježíš odtamtud odešel, procházel hrobem, a tam si také vzal své tělo. - K

porazil ďábla uprostřed samotného pekla. - K

Kdybych věděl jak to udělat, odlišil bych ti to i barevně


]


Re: Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 22. září 2011 @ 22:41:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jedíné co se dá tomuto článku vytknout, je Kopelandovo tvrzení, že byl tři dny v nejnižším oddělení říše smrti. Tři dny byl mrtvý, ale z čeho vyvodil, že byl tři dny v plné moci satana, nevím z čeho by to mohlo vyplývat. Když nad tím přemýšlím, tak sice byl tři dny mrtvý, ale kde všude v říši smrti se po ty tři dny pohyboval, není úplně zjeveno.

Teď se už nebudu zabývat jednotlivými tvými vývody, je pozdě, ale na mnoha místech píšeš - konstrukce, a já to vidím podobně jako autor, problém bude ve znalosti Slova Božího. Nebo kde uvádíš výmysly neodpovidající Písmu, tak to je zase neznalost. Je to na delší hledání a vzpomínání kde jsem to četl. Mnohokrát jsem si při čtení uvědomil, že Písmo je jako mozaika, nebo puzle, a není vůbec jednoduché přiadit patřičný dílek skládanky na správné místo, kde dává smysl celému obrazu a oddílu celkového obrazu. čím více čtu Písmo, tím více chápu předtím nesrozumitelné oddíly.
Před deseti léty jsem netušil, že existuje Kopeland a nějaké jeho závěry, a viděl jsem základní pravdy, které uvádí podobně. Než ho úplně zavrhneš, tak přemýšlej nad hloubkou, do které musil Ježíš sestoupit, aby naše vysvobození bylo "Dokonáno jest." Studuj Písmo tak, aby ti Pán ukazoval co je o Něm, a budeš se divit, kde až odbočili náboženšti profesionálové, aby dosáhli svého cíle. A až do jaké míry jsou manipulativní, aby mohli ovládat své ovečky. 
Nezapomínej na Efezkým 4,1-6. Odporuje něco z toho článku těmto 7 bodům? Odpověz si poctivě. Pán ti dá milost.  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: fallkniven_f1 v Pátek, 30. září 2011 @ 00:39:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Copeland je lhář a falešný učitel viz
http://www.sermonaudio.com/sermoninfo.asp?SID=41906204152
http://www.sermonaudio.com/sermoninfo.asp?SID=810040856


]


Re: Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Pátek, 30. září 2011 @ 06:41:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V evangelikální kruzích se učí něco podobného. Nemyslím si, že by to byl až tak zlý a matoucí článek. Pozadí a učení autora neznám a nemám čas se jím zabývat, anglicky neumím, takže si nic originálního od něj neposlechnu. Evangelikálové přeci taky učí, že Ježíš trpěl celou osobností ( tělem, duší  i duchem ) , že to musela být hrozná muka , ON - Bůh od počátku je  v těle a za nás je učiněn "hříchem". Tohle je určité tajemství a myslím si , že to bude téma na celou věčnost. Tak jak se mu vysmívali lidé, tak se mu vysmíval duchovní, padlý svět. Tuhle šanci si nenechali ujít. Ta připomínka ze Ž 22 , že  ho obstoupili "volové z Bášanu"  tomu napovídá. Soulasím s Leonetem a mám problém s tím, že byl tři dny na nejhlubším dně jámy. Ale na druhou stranu, když si uvědomíme, že na sebe vzal hříchy všech lidí, aby je Bůh mohl odpustit ( pokud budou činit pokání ) - lidí před křížem i za křížem, co lidstvo existuje, tak ......prostě, není to v Písmu takhle vysvětleno resp. Písmo o tom, co se dělo ty tři dny, než nastalo vzkříšení těla, moc nemluví. Jsou jisté náznaky, ale jejich výklad může být posuzován podobně manipulativně jak uvádíš Ty ohledně tohoto článku. Pravdu se dozvíme na věčnosti a teprve budeme koukat, jak draze jsme vykoupeni. Některým lidem Duch sv. "poodkryje skryté", ale nedá se to učit jako doktrína, pokud to opravdu v Písmu nenajdeme. Že by to byl zrovna "duch Nepřítele" a snažil se nám něco namluvit a svést nás  z cesty nepřipřichází do úvahy, protože by si nadělal do vlastního hnízda. A nakonec nás ani nikam jinam nezavede než tam, kde jsme. To, že je Satan poražen a náš život " je skryt spolu s Kristem v Bohu" je výdobytek kříže pro každého znovuzrozeného. Patří k milosti nám dané Kristem.  V Něm jsme vítězové i nad démony a Satanem ! Znovu opakuji : V Něm ! Bez Něho nemůžeme nic učinit.  


]


Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pondělí, 19. září 2011 @ 19:16:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ve skutečnosti jsme si to natolik zidealizovali a zkrášlili, že skutečná pravda pak náboženské lidi úplně šokuje. Jsou lidé, kteří by mě nejraději vyvedli za církevní budovu a tam pověsili – kvůli tomu, co o tom kážu. Protože však je to Slovo boží, musí být zvěstováno. Je to pravda – a jako taková osvobozuje lidi.

Amen, Amen.Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Úterý, 20. září 2011 @ 00:51:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co tím článkem chtěl vlastně básník říci? Jen se koukněte, drazí příznivci Bonnkeho, jaké blbiny se tam u nich učí?  
Obsah mě docela šokoval, to je fakt, ale to proto, že jsem nikdy tak daleko o Kristově potrestání za naše hříchy nepřemýšlela... Člověk má tendenci ten trest spojovat pouze s křížem a věcmi okolo, ale tohle nejspíš překračuje rámec lidských představ. Když jsem tehdy viděla ten Gibsonův film, tak jsem to obrečela a říkala jsem si, jak hrozně Pán musel trpět, ale jak to tak vypadá, tak to je jen zlomek pravdy... Škoda, že mnoho křesťanů si ani v nejmenším neuvědomuje, co pro ně Ježíš vydobyl, spíš mají pocit, že musejí ještě přiložit ruku k dílu, pořádně si máknout a hlavně se pevně držet, aby si je satan náhodou neodnesl do pekla a nemučil je pak stejným způsobem na věky věků...
Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Úterý, 20. září 2011 @ 08:43:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Momonko, doufám, že ti neuniklo, že to, co copeland tvrdí jsou z cca 85 % naprosté kraviny.


]


Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Úterý, 20. září 2011 @ 19:35:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, beru to trochu s rezervou, má to takový mytologický nádech, jak ti antičtí hrdinové sestupovali do podsvětí a válčili tam s démony... Na druhou stranu to by nebyl jediný biblický příběh, který se nějak objevuje i v mýtech... Ale co si představit pod tím, že rozdrtil satanovi hlavu? Víš, ono to na mne hlavně zapůsobilo tím, jak je tam ten satan vylíčen jako naprosto znemožněný, poražený a bezmocný. Což je přece pravda, ale málokdo z věřících na to spoléhá, spíš se jej stále lidi bojí a nechají si od něj namluvit řadu věcí... třeba jako i já občas... Ale k tomu se taky musí duchovně dospět - umět ďábla vždycky poslat do patřičných mezí.]


Re: Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Středa, 21. září 2011 @ 18:17:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ďábla nejlépe pošleš do patřičných mezí, když se o něj nebudeš starat. Píšeš, že se lidé ďábla bojí, nechávají si od něj něco namluvit apod. To je špatně. ale ne proto, co ďábel říká nebo dělá, ale že jsou lidí stále ochotni s ďáblem udržovat spojení, že separátně nenastaví radiový klid.

Všimni si, kolik je ve sborech ďáblu věnováno času. Jak často je ďábel zmiňován v kázáních a chvalách. nejde o to, v jakém kontextu, jde o to, kolik % sborového dění se točí okolo ďábla. Přitom v Písmech, a to i v Novozákoních, představuje ďábel postavu čistě epizodní. Písmo dává důraz na jiná temata. stručně řečeno, Ježíšovo učení bez ďábla je o mnoho smysluplnější než Cimrmannův Halmet bez Hamleta.
(A to je Hamlet bez Hamleta stále ještě smysluplné drama. O dílech Vency Šášuly bych to rozhodně říct nemohl)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Středa, 21. září 2011 @ 20:18:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když se o něho nebudu starat, tak se může stát, že budu plnit jeho vůli, ani nemrknu. Světští lidé se taky o ďábla vůbec nestarají, neboť v něj nevěří, podle toho taky ten svět vypadá. "Bděte, neboť váš protivník ďábel obchází jak lev řvoucí a hledá, koho by spolkl."


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Čtvrtek, 22. září 2011 @ 00:23:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Momonko,děcka ze světa znají přitroublé čerty z pohádek a pak nečekej,že by uvěřily v nebezpečí,které hrozí od satana a jeho démonů.NS je plná démonizovaných lidí a dněšní narkomani taky nejsou duchovně čistí.Satan to má vymáklé,nakonec je prozatimním vládcem na zemi a křesťané jsou jeho zapřísáhlí nepřátelé(viď Rady zkušeného ďábla - C.S.Lewis.)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: Legulda v Čtvrtek, 22. září 2011 @ 02:48:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To vykládej Eleazarovi, ten dělá, že satan neexistuje a pokud neexistuje (tedy pro Eleazara), tak mu údajně žádné nebezpečí vlastně nehrozí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Čtvrtek, 22. září 2011 @ 21:40:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To vykládej Eleazarovi, ten dělá, že satan neexistuje a pokud neexistuje (tedy pro Eleazara), tak mu údajně žádné nebezpečí vlastně nehrozí.

Přesvědč mě o opaku, a to nejlépe teoreticky.
Pro mě osobně je ve světě mnohem více nebezpečí. Od lidí, od přírody, od světa apod. V neposlední řadě ode mě samého.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Čtvrtek, 22. září 2011 @ 21:56:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Omlouvám se, to jsem psala já, v tak pozdní dobu jsem si ani nevšimla, že jsem neodhlásila manžela. Stane se.

Bavíme se ale o nebezpečí nikoliv fyzickém. Satan se snaží jen o jediné - co nejvíc lidi udržet co nejdál od Boha a poznání pravdy. Studentbible zmínil Rady zkušeného ďábla od C.S. Lewise, taky Ti je doporučuji.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Čtvrtek, 22. září 2011 @ 22:08:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Screwtype lettres jsem četl. Velmi poučné. je vidět, že to psal člověk z praxe, a ne přeštudovaný profesionál.

O tomto nebezpečí, o kterém mluvíš, tedy o odvrácení se od Boha a od pravdy, si myslím, že mnohem nebezpečnější než satani je svět okolo nás a my sami.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Čtvrtek, 22. září 2011 @ 21:36:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejdo o to, za každou cenu neplnit vůli satanů. Když se soustředíš nato, abys neplnila vůli satanů, tak nad tebou už satani částečně vyhráli, jelikož uvlivňují tvůj život.

Co kdybys to vzala pozitivně. Ne, nechci plnit vůli stanů, ale chci plnit vůli Boží, a nato se soustředila. Tím máš veškeré záležitostmi se satany vyřešené. Básník by dodal vyřešené přibitím na kříž.

Můžeme se bavit o formě toho bdění.. Já tvdím, že nejlepší metodou, jak nebýt spolknut ďáblem je důsledné učednictví Krista, pracovně si tuto metodu můžeme pojmenovat Ježíš & Bůh, případně Bůh & Ježíš. Nerad bych se Někoho dotknul, tím, že bych Jej uvedl v nesprávném pořadí. To bude vlastně jediný, zdůrazňuji jediný rozdíl mezi námi a lidmi ze světa.
Metoda pracovně zvaná anitiďábel se mi nelíbí. Podíváš-li se do Církve, tak vidíš, kam to spěje. Já se obávám, že o ďáblova chřtánu.

Řečeno s nadsázkou si myslím, že křesťanský satanismus je hořší nebezpečí než křesťanský materialismus.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Čtvrtek, 22. září 2011 @ 21:59:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Já tvdím, že nejlepší metodou, jak nebýt spolknut ďáblem je důsledné učednictví Krista//

To tvrdíš moc dobře. Ale přesto: Zkoumejte duchy! :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Čtvrtek, 22. září 2011 @ 22:05:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zkoumání duchů se nejspíš nevyhneme. Ale nemusíme to vyhledávat aktivně. Ono si nás to najde samo.

Tvrdit něcpo je věc jedna, činit věc druhá. Mimochodem si myslím, že nikdy nemůžeme být dostatečně bdělí, vždycky můžeme být ještě o fň bdělejší. Anebo se z ustavičného bdění pomátnout na rozumu (vcelku reálné nebezpečí !!!!, narozdíl od předešlých).

Chci jen říct tohle:
1-nebudeme-li spolknuti, bude to spíš z milosti Páně než z našeho bdění
2-bdít musíme tak jako tak


]


Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 20. září 2011 @ 10:05:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
S tím co vytrpěl Pán Ježíš aby nás zachránil naprosto souhlasím a myslím si že nikdo z nás si to nedokáže představit ani vzdáleně. Přesto nám ale říká že i my máme přiložit ruku k dílu a nejenom ruku, především srdce. Zúročit hřivny,modlit se a postit, nakrmit hladového, obléknout nahého, vzít svůj kříž a jít za ním. Kromě toho nám ani neslibuje že se budeme tady na zemi mít dobře a že nás budou chválit. Kristova oběť je úplná a dostačují ale přesto si přeje abychom to všechno dělali a radostně snášeli. Nevěřím tomu že by to chtěl bezdůvodně.


]


Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Úterý, 20. září 2011 @ 17:34:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemáš úplně pravdu.

Lk 18,30 .....aby v tomto čase nedostal mnohokrát víc a v přicházejícím věku život věčný.

Ježíš naopak říká, že se kdo pro něj vzdá některého majetku, tak dostane mnohokrát tolik už tady na Zemi, mimo toho, co dostane na Nebi.


]


Re: Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Úterý, 20. září 2011 @ 19:15:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Eleazar,jak to Pán myslel,máš vysvětleno v Mt 19:28-30. Ježíš nikdy nekázal o bohatství na tomto světě.Máme si ukladat majetek v Nebesích.Kde je tvůj poklad,tan je tvé srdce.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Čtvrtek, 22. září 2011 @ 21:28:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vždyť se to nevylučuje. Starý člověk se vzdá toho svého, nový člověk dostane ve věku nynějším slíbenou odměnu. a po vzkříšení dostane nový člověk živobytí.

V mém případě se nejednalo o nijak astronimické sumy, ale ani o zanedbatelnou částku, zvlášť při pohledu na tehdejší poměry. A toto zaslíbení, zaslíbení s rozumnou dobou splatnosti pro mě znamenalo a znamená mnoho.
Tady nejde o poklady a už vůbec o jejich ukládání, tady jde o investici do učednického poměru ke Kristu. Spíš než o poklady (=prostředky, které člověk de facto nepotřebuje) mi jde o ty tolikrát skloňované sociální jystoty.

Být pronásledován a ještě ekonomicky na huntě, to by byl trochu drahý věčný život....


]


Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 21. září 2011 @ 23:11:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Učení o Ježíšově duchovní smrti je BLUD, který potažmo v důsledku popírá, že Ježíš přišel v těle.

Kristus prohlásil již na kříži - "DOKONÁNO JEST." Nebylo dokonáno až v pekle. Ale už na kříži, fyzickou smrtí Ježíše Krista.

Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: Legulda v Středa, 21. září 2011 @ 23:26:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, takto to vidím i já. Pro duchovní smrt Ježíše nevidím podporu v Bibli. Dále se mi nezdá, jak satan měl moc nad Ježíšem v pekle. Na druhou stranu bychom se měli zamyslet nad utrpením a hrůzou kterou musel Ježíš za nás vytrpět... Nejen fyzická bolest, ale také ta duchovní, když Ježíš ztratil kontakt s Otcem a zvolal: Proč si mě opustil? Prostě místo Jeho Syna tam byl doslova hřích, je psáno, že On byl učiněn hříchem za nás...


]


Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 22. září 2011 @ 09:40:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, jasně, ale ta duchovní smrt proběhla na kříži a nikoliv až v pekle. Do pekel sestoupil Pán už jako vítěz, který přišel vyhlásit zajatcům osvobození.


]


Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 22. září 2011 @ 16:24:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj,
jen malou poznámku, nikde není napsáno, že Otec Ježíše opustil, podívej se znovu do evangelii, Matouš a Marek píše: Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? Lukáš píše: Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. A Jan píše: Naklonil hlavu a odevzdal ducha. Je rozdíl, když ho opustil Bůh a Duch Svatý, a do Otcových rukou odvzdal svého ducha.
Vím, že mnozí tady i ve svých denominacích učí, že duch člověka je mrtvý kvůli Adamovi, ale nikde to není napsáno, také jsem ještě nikde nečetl, že by duch člověka umíral. Něco jiného je oddělení ducha člověka od Boha.
Bylo by lepší, kdyby tady mnozí nejdříve četli Bibli, než začnou opakovat učení svých denominací a ani nevědí, jestli odpovídá Písmu. Jedíné co se dá tomuto článku vytknout, je Kopelandovo tvrzení, že byl tři dny v nejnižším oddělení říše smrti. Tři dny byl mrtvý, ale z čeho vyvodil, že byl tři dny v plné moci satana, nevím z čeho by to mohlo vyplývat. Když nad tím přemýšlím, tak sice byl tři dny mrtvý, ale kde všude v říši smrti se po ty tři dny pohyboval, není úplně zjeveno. Také stojí napsáno, že takovou bolest smrti jakou zažil Ježíš, nezažil nikdo jiný. Což by mohlo naznačovat, že Jeho utrpení skutečně bylo rovné věčnému odloučení od Boha. ovšem jak dlouho trvalo....


]


Re: Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Čtvrtek, 22. září 2011 @ 22:20:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je právě to, na co jsem asi nikdy nebrala zřetel - když si odmyslím to vláčení Krista peklem - že duchovní utrpení Pána Ježíše bylo mnohem větší než to fyzické... Když si člověk čte, čím vším museli projít Římem pronásledovaní křesťané, tak mi stále vychází, že fyzické utrpení Páně, snad se nebudu rouhat, když napíšu, že nebylo takového rozsahu jako některých pozdějších mučedníků, kteří byli všelijakými možnými zvrácenými způsoby mučeni dnem i nocí... Fyzická bolest je relativní, bych řekla. Taky Pán říká Smyrně: Nic se neboj toho, co máš vytrpět. Jako by tím chtěl řící - nebude to tak hrozné, jak to vypadá;-)]


Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Čtvrtek, 22. září 2011 @ 00:51:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu, za duchovní smrt považuji odloučení od Boha.Ježíš,když vzal na Sebe hříchy světa,musel přerušit kontakt se Svatým Bohem,Otcem. Na kříži volá Otce,cítí,že je opuštěn,jak Otcem,tak Duchem svatým.Často nad tím uvažuji a čtu si verše z 53.kapitoly Izaiáše.


]


Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 22. září 2011 @ 09:41:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jasně, takže přesněji řečeno "učení o duchovní smrti Ježíše v pekle" je blud.


]


Re: Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Čtvrtek, 22. září 2011 @ 15:32:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu,slyšel jsem na to "Dokonáno jest." kázání.Znamená to v řečtině-zaplaceno v plném rozsahu.Takže všechno nad to je blud,tedy i duchovní smrt Ježíše v pekle.Nakonec,slíbil zločinci,který uvěřil,že v ten samý den s N(n)ím bude! Ježíš to slíbil z moci Vítěze,ne poraženého!


]


Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: fallkniven_f1 v Úterý, 27. září 2011 @ 23:31:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Učení o Ježíšově duchovní smrti je BLUD..... v Bibli se píše že Ježíš na kříži zemřel, NIKDE se tam nerozpitvává jestli zemřel tělesně, duševně, nebo duchovně, prostě zemřel, takže to tvoje  "fyzickou smrtí Ježíše Krista" je stejná fabulace jako Copelandovo "zemřel duchovně".  Škrtni "fyzickou", ponech jen "smrtí Ježíše Krista" a budeš v mantinelech evangelia.

Prostě zemřel, tečka. Zbytek jsou spekulace nepodstatné pro spasení ... stejně tak jako to kde ty tři dny, mezi smrtí a vzkříšením, byl. Z Bible se to dovodit nedá, takže to asi vědět nepotřebujem.


]


Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: Irena v Čtvrtek, 22. září 2011 @ 11:32:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Od Copelanda jsem četla velmi dobrou, povzbuzující knížečku Vírou k vítězství. Velice mě překvapuje, co se tady dočítám o duchovní smrti Pána Ježíše. Nikdy jsem nečetla takovéto vysvětlení, tedy že v pekle ještě trpěl. Naprosto nesouhlasím. U nás se vyučuje, že všechno skončilo na kříži, když řekl "dokonáno jest", tam že byl oddělen od Otce, protože se stal hříchem za nás, a jako takový musel být oddělen od Svatého Boha, a to že byla jeho duchovní smrt.

Nic takového, jako další utrpení v pekle. To už přece Ježíš přemohl smrt a přišel vyhlásit vítězství. Spíš mi přijde, že ten článek je účelově upravený tak, aby K. Copelanda představil jako ulítlého charismatika. No, je to můj názor, pokud se pletu, omlouvám se autorovi článku. Ale mohl sem dát přímý odkaz na původní zdroj, kde toto Copeland vyučuje.

IrenaRe: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 22. září 2011 @ 16:29:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jen malou poznámku, nikde není napsáno, že Otec Ježíše opustil, podívej se znovu do evangelii, Matouš a Marek píše: Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? Lukáš píše: Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. A Jan píše: Naklonil hlavu a odevzdal ducha. Je rozdíl, když ho opustil Bůh a Duch Svatý, a do Otcových rukou odvzdal svého ducha.
Vím, že mnozí tady i ve svých denominacích učí, že duch člověka je mrtvý kvůli Adamovi, ale nikde to není napsáno, také jsem ještě nikde nečetl, že by duch člověka umíral. Něco jiného je oddělení ducha člověka od Boha.
Bylo by lepší, kdyby tady mnozí nejdříve četli Bibli, než začnou opakovat učení svých denominací a ani nevědí, jestli odpovídá Písmu. Jedíné co se dá tomuto článku vytknout, je Kopelandovo tvrzení, že byl tři dny v nejnižším oddělení říše smrti. Tři dny byl mrtvý, ale z čeho vyvodil, že byl tři dny v plné moci satana, nevím z čeho by to mohlo vyplývat. Když nad tím přemýšlím, tak sice byl tři dny mrtvý, ale kde všude v říši smrti se po ty tři dny pohyboval, není úplně zjeveno. Také stojí napsáno, že takovou bolest smrti jakou zažil Ježíš, nezažil nikdo jiný. Což by mohlo naznačovat, že Jeho utrpení skutečně bylo rovné věčnému odloučení od Boha. ovšem jak dlouho trvalo....

Pozor na to, co se dělo po ty tři dny v říši smrti, kde je několik různých oddělení s rozdílnými vlastnostmi, není tak jasné, jak by se někteří snažili všem namluvit. tady je třeba být velice opatrný ve svých závěrech. Logika říká, že ježíš musel zaplatit se všim všudy za naše hříchy, to znamená i odloučením od Boha a Ducha Svatého. Ne od Otce.


]


Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: fallkniven_f1 v Úterý, 27. září 2011 @ 23:49:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
(1) Otec ho neopustil, takže Ježíš říkal "Eli Eli lama sabachthani" jen tak, pro nic za nic?

(2) Tak na to tohle "Pozor na to, co se dělo po ty tři dny v říši smrti, kde je několik různých oddělení s rozdílnými vlastnostmi, " jste si odpověděl sám tady -  "Bylo by lepší, kdyby tady mnozí nejdříve četli Bibli, než začnou opakovat učení svých denominací a ani nevědí, jestli odpovídá Písmu". ..... protože v Bibli se nepíše nic o "různých odděleních" pekla "s rozdílnými vlastnostmi"  :o)))

(3)  "Logika říká, že ježíš musel zaplatit se všim všudy za naše hříchy, to znamená i odloučením od Boha a Ducha Svatého. Ne od Otce."
logika říká, že v knize Římanům je napsáno "odplata za hříchy je smrt" a logika říká, že Ježíš zaplatil na kříži smrtí.

(4) "...odloučením od Boha a Ducha Svatého. Ne od Otce." ... tohle zní zajímavě, takže máme vlastně Boží kvarteto místo trojice? Máme, jestli dobře počítám,  podle vás Boha, Boha Otce, Ježíše Nazaretského který je Kristus a Ducha svatého = 4 osoby boží trojice WOW! Branhamisti to redukovali na "Jesus only", ale rozšíření 3 + 1 je pro mě novinkou :o)


]


Re: Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 29. září 2011 @ 16:47:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj,
neboj, těch novinek bude bezpečně více, čím víc vím, tím víc si uvědomuji, že většinu ještě nevím.

Eli = Bůh, Otec = abba. Jasně zvolal: Eli, Eli ...   nevolal Abba, abba....

Někteří říkají, že Boží trojice je Bůh, Ježíš Kristus a Duch Svatý. Pán Ježíš učedníky učil: Otče náš,....
Křesťané vědí, že Bůh je zlodil a můžou Boha nazývat svým Otcem.
Nevím co z toho ti není jasné.

PS. Bůh je pouze jeden a v průběhu dějin spásy se projevuje ve třech osobách. A pro nás je Otcem.

2. že je více oddělení říše smrti je psáno v Bibli. Například když Lukáš píše příběh o boháči a Lazarovi, minimálně dva. Ve starém zákoně se píše o dalších oddílech, ale to už si najdi sám.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: fallkniven_f1 v Pátek, 30. září 2011 @ 00:24:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
(1) Sorry ale když ho opustil Bůh tak který Otec s ním zůstal? Josef? Nebo Bůh se rozdělil na Boha a Otce a Bůh Ježíše opustil a Otec zůstal? Nebo jak to je? ... "Křesťané vědí, že Bůh je zlodil a můžou Boha nazývat svým Otcem."  .... takže když křesťana opustí Bůh tak Otec ho neopustí?
(2) peklo/ráj - omyl bible píše jen o dvou místo pro spravedlivé (ráj, lůno abrahamovo atd...) a peklo (taky více označení téhož) ... příklad? Tramvaj, šalina - dvě označení téhož. .... hledat si sám nic nebudu, vy něco tvrdíte, podpořte to odkazy.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pátek, 30. září 2011 @ 01:13:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ad (1) Milý příteli, Pán Ježíš skutečně na kříži zvolal: ‚Můj Bože, můj Bože, proč jsi mne opustil?‘ (Mt 27:46), nikoliv: "Otče, Otče ..."

Bůh Pána Ježíše opustil, protože se stal v Jeho očích hříšníkem zástupně za všechny hříšníky, dokonce byl učiněn hříchem, a Bůh přece není Bohem hříšníků. Na druhou stranu nepřestal být Kristovým Otcem, byl v Něm, v Jeho duchu a Kristus byl v Otci coby Syn Boží, který je s Otcem jedno právě pro jejich vzájemné přebývání v sobě navzájem (J 14:11, 17:21).

1P 3:18b V těle byl sice usmrcen, ale v Duchu obživen. Kdyby Otec nezůstal v Kristu, neměl by způsob, jak Ho vzkřísit z mrtvých!A kdyby Kristus nezůstal v Otci, neměl by způsob, jak vstát z mrtvých!
Tož tak.

willy


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: fallkniven_f1 v Pátek, 30. září 2011 @ 01:39:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ad 1) Takže Bůh ho Opustil, Otec zůstal? Zbytek je výkladová konstrukce založená na vašem osobním chápání Písma

ad 2) to je pouhý krkolomný výklad části verše bez kontextu, Bůh může, mimochodem, oživit i mrtvé kosti


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pátek, 30. září 2011 @ 19:10:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ad 1) Napsal jsem to jasně, nebo ne? A nejedná se o žádnou výkladovou konstrukci, poněvadž sám osobně Písmo chápat neumím. Písmu rozumím vírou a díky Duchu Svatému jako Duchu moudrosti a zjevení, skrze Něhož přijímám od Pána zjevení smyslu a významu Jeho Slova.

Ad 2) Tohle už je mnohem zajímavější, neboť na tvůj bod (2) jsem vůbec nereagoval, tj. nenapsal jsem k tomuto bodu ani písmenko! Takže vůbec nevím, na co jsi reagoval ty.

willy


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: fallkniven_f1 v Neděle, 02. říjen 2011 @ 19:55:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
(a) ne nenapsal jste to jasně ani srozumitelně a ano je to pouhá výkladová konstrukce .... chabá navíc
(b) bod (2) byla reakce na váš pokus obhájit svou fabulaci "Otec neopustil, Bůh opustil" vyškubnutím kusu Petrovy epištoly a naplácnutím ji do vaší fantazie


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 02. říjen 2011 @ 14:52:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
fallknivene, nic si z toho nedělej, nejsi jediný, kdo nerozumí té zvláštní dialektice (Bůh opustil ale Otec neopustil) . Já jsem na tom stejně :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 02. říjen 2011 @ 15:02:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To mi připadá, jakoby Otec nebyl Bůh.  - což ovšem není moje víra.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 02. říjen 2011 @ 16:48:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
rosmano,

to přece není nic složitého. Bůh je Bůh a vedle toho, že je Bůh, je také Otcem našeho Pána Ježíše Kristaa a také Otcem všech svých, tj. Boží dětí. Bůh však není Bohem hříšníků. Takže když Pán Ježíš zástupně zaujal naše místo hříšníků, když na sebe vzal všechny všechny naše hříchy a dokonce se stal/byl učiněn hříchem, Bůh Ho musel opustit, tj. přestal být Jeho Bohem, ale nepřestal/nemohl přestat být Jeho Otcem, jelikož byl stále v Něm jako Duch v Jeho duchu.

Kdyby měl nějaký pozemský soudce syna a ten syn by spáchal zločin, za který by byl trest smrti a zákon umožňoval, aby syna soudil, tak by syna musel spravedlivě odsoudit k trestu smrti, tzn. že jako soudce by nesoudil svého syna. ale zločince zasluhujícího trest smrti. Ale stále by byl a zůstal jeho otcem. Tož tak.

willy


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 02. říjen 2011 @ 20:18:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, nevím Willy, nějak se mi to nezdá.  Ta myšlenka, že Bůh (nebo část Boha) někoho opouští a přestává být pro něho Bohem, a zároveň Bůh Otec (druhá část Boha) toho dotyčného neopouští a nepřestává být pro něj Bohem Otcem se mi zdá moc divná.

Kdyby tomu tak bylo, myslím, že by Pán Ježíš na kříži také zvolal - Otče můj, díky, žes mne neopustil!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: fallkniven_f1 v Neděle, 02. říjen 2011 @ 20:52:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
no jo, je to těžký ale jak jsme psal, třeba je to boží čtveřice (či vícetice), zkusím to vypočítat :o)
(1) Bůh-Bůh
(2) Bůh-Otec
(3) Bůh-Syn
(4) Bůh-DuchSvatý
takže Bůh (1) a asi i (4) opustili, (3) visel na kříži a (2) neopustil

a nebo je to varianta (B) něco jako rozdvojená osobnost (schíza), Bůh opustil a Otec zůstal

sice ani jeden konstrukt neodpovídá Bibli a vysvětlení je to stejně logické a věrohodné jako že pyramidy v Egyptě postavili proto aby měli faraoni kam v zimě jezdit lyžovat, nicméně třeba se to chytne :o)))]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Sobota, 01. říjen 2011 @ 14:03:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud neznáš Boha jako Otce, tak se nemáme v podstatě o čem bavit. Pochopitelně nerozumíš, o Kom ti píšu.

kdo zná Bibli a Boha, tak ví o čem píšu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: fallkniven_f1 v Neděle, 02. říjen 2011 @ 19:50:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
tak v tom případě vám doporučuju si Bibli pořádně přečíst, ujasnit si teologii a nedělat zmatky Boží čtveřicí ...... a nebo se naučit mluvit a vysvětlovat tak aby  to bylo srozumitelné


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 02. říjen 2011 @ 22:40:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jediný kdo tady dělá zmatky jsi ty.

Neznám sice teologii, ale znám svého Otce.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: fallkniven_f1 v Neděle, 02. říjen 2011 @ 22:58:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
no, ale znáte ho asi špatně a to díky tomu, že neznáte jeho slovo - theos logos :o)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 02. říjen 2011 @ 23:24:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cha cha, a o kom je ten článek?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: fallkniven_f1 v Neděle, 02. říjen 2011 @ 23:26:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
O heretikovi, falešném učiteli, a lháři Kennethu Copelandovi a (několika málo) jeho bludech (spektrum jeho falešného učení je mnohem širší) je ten článek, vy jste ho nečet?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 02. říjen 2011 @ 23:34:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak asi tak čteš Bibli, vidíš jen pouze nějaké poučky a teologii, a jsi na tom podobně jako židé, když jím Ježíš říkal: Vy se domníváte, že v Písmu máte život, a ono přitom hovoří o Mne.
Ty jsi viděl v článku jen bludy, falešné učení a já nevím co ještě vše, ale článek je o Ježíši. Pak ses zapletl do čtveřice a zapoměl na Ježíše, ale já na něj nezapoměl.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelan (Skóre: 1)
Vložil: fallkniven_f1 v Neděle, 02. říjen 2011 @ 23:39:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jasně že jste na něj nezapomněl, protože jste z jeho "eli eli ...." vytvořil složitou, nebiblickou fabulaci o "Bůh opustil, Otec neopustil" :o)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Cop (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pondělí, 03. říjen 2011 @ 16:14:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když víš lépe jako já, jak jsem myslel, tak se nemáme o čem bavit.


]


Re: Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 29. září 2011 @ 18:03:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ještě zajímavější, že Benny Hinn věří, že každá z tři Osob Boha se dělí ještě na další tři osoby. Takže on věří ne v Trojjediného Boha, ale v devítijedinného.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: fallkniven_f1 v Pátek, 30. září 2011 @ 00:15:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
no jo, má v tom hokej :o)


]


Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Čtvrtek, 22. září 2011 @ 23:47:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Asi nejhorší blud je, že Ježíš měl "přirozenost ďábla", že se "podřídil satanově vládě" a že se v pekle "znovuzrodil". A k vykoupení, že nestačil kříž.

Když se ďáblu nepodařilo Ježíše porazit na poušti ani v Getsemane, tak si vymýšlí různé povídky o tom, jak se mu to dočasně podařilo v pekle a jak je on sám vlastně Bohem tím, že Ježíš se stal satanem (měl jeho přirozenost). Takhle v praxi vypadá čistokrevné démonické učení. Mimochodem: pohádky o čertech v pekle jsou spíše z knížek Boženy Němcové. Peklo není místo, kde ďábel vládne...Re: Re: Evangelium podle Kennetha Copelanda (Skóre: 1)
Vložil: fallkniven_f1 v Úterý, 27. září 2011 @ 23:35:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak něčím Kenneth ancábl zaujmout musí, jinak by mu nesypali příspěvky do kasičky, a čím dramatičtěji to podá tím mu to budou lidi víc baštit :o)


]


Stránka vygenerována za: 1.12 sekundy