Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Patrik.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 15381, komentáře < 7 dní: 378, komentářů celkem: 338845, adminů: 60, uživatelů: 4850  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 118 návštěvník(ů)
a 9 uživatel(ů) online:

martino
rosmano
zeryk
Laura67
Melissokomos
wollek
Vota
JirkaB
leonet

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Po žních pùjdeš k Turkovi!
·Zpravodaj BJB Cheb 02/2019: Jak odejít z BJB?
·Kromìøížský sbor pøevádí budovu modlitebny na spolek
·Život víry 2018/12: Z BJB vystupuje pìt sborù
·Život víry 2019/2: ´´Noví´´ baptisté
·Návrh èlenù sboru BJB Lovosice pro Sjezd delegátù
·Køesťané Kuøim, z. s.
·Biblické spoleèenství køesťanù Kromìøíž, z. s
·Recenze – James Barr: Fundamentalismus
·BLUD KALVINISMU

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
97871318
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Být plný Ducha a setrvávat v tom
Vloženo Sobota, 03. září 2011 @ 21:03:49 CEST Vložil: Stepan

Dotazy čtenářů poslal gregorios777

Co je pravá zbožnost a moudrost? Být plný Ducha a setrvávat v tom...


Víra a moc je v kompetenci Ducha svatého, kterým máme být naplněni. Každý znovuzrozený věřící má Ducha svatého ve svém lidském znovuzrozeném duchu, ale to není ukazatel naplněnosti Duchem

Ukazatelem je to, jak je věřící Duchem svatým naplněn také ve své lidské duši, jejíž součástí je MYSL, VŮLE a CITY.(Viz. můj článek: Co je to duch, duše a srdce - I. a II. díl) O naplnění Duchem v duši mluví podobenství o moudrých a pošetilých pannách (Mt 25,1-13).

Zatímco naplnění našeho lidského ducha jsme dostali darem z milosti, při uvěření, na naplnění Duchem v naší duši musíme dbát my sami. My rozhodujeme o tom, zda budeme naplěni Duchem i v duši. protože pouze skrze naplnění duše můžeme Kristův život skrze Ducha projevovat i navenek, tak aby nesl ovoce Ducha: Lásku, radost, pokoj.... Procesu neustálého naplňování duše Duchem, se říká "spása duše" (Jak 1,21// 1Pt 1,22). Spása duše je synonymní ke vstupu do Království, protože jen ti, kteří budou mít svou duši spasenou, budou spaseni i v Království. O spásu duše musíme usilovat.

Jinými slovy - za naplnění Duchem, se musí PLATIT CENA, není to zadarmo neboli z milosti. Pokud tuto cenu nezaplatíme, Duch svatý zůstane jakoby uvězněn v našem duchu a nebude mít možnost se z ducha rozšířit do duše, naplnit, ji, ovládnout ji a očistit ji, tak, aby byla schopna milovat Boží Láskou - jak Boha, tak lidi. Nebude moci se projevovat skrze nás.

Cílem je, aby naše mysl se stala myslí Kristovou (1Kor 2,16//Ef 4,23), city, aby se staly city Kristovými (Ř 5,5) a naše vůle, aby byla zajedno s Boží vůlí (Mt7,21-23). To je dosažitelné pouze maximálním naplněním Duchem svatým. Čím více jsme naplněni Duchem, tím více a inzenzivněji prožíváme Ducha Kristova, tím více jsme schopni rozeznat hlas a vjemy Ducha svatého a plnit tak Boží vůli. A dále, pokud takto naplněni Duhem Boží vůli činíme krok za krokem, vede to k ještě většímu naplňování Duchem svatým.

Nebudeme-li mít takovéto naplnění Duchem, pak i naše kázání Evangelia lidem bude neúčinné. Sdělíme jim pouze nějaké rozumové informace, ("přesvědčivá slova lidské moudrosti") o Evangeliu, ale bude to bez moci Ducha (1Kor 2,4), která by zasáhla jejich srdce, aby skutečně (a nikoli jen ruzumově) uvěřili v Krista.

Bez takového naplnění Duchem nemůžeme sloužit ani jako údy Církve, protože princip by byl stejný jako v předchozím odstavci. Naše služba by nevedla k předávání milosti a Kristova Života v moci Ducha.

Aby mohlo dojít k maximálnímu naplnění naší duše Duchem svatým, je třeba aby duše byla vyprázdněná od všeho cizího, od světské náplně. Jako nevěřící jsme ve starém životě milovali určité věci a ty se snaží přetrvávat v nás dál i jako ve věřících a pokud jim to dovolíme, budou naplňovat naši duši (mysl, city a vůli) i po uvěření. A podotýkám, budou se o to snažit celý náš život až do smrti. Pokud povolíme tělu, máme to okamžitě zpátky. Proto je psáno:"Kdo nanelzne duši svou ztratí ji, a kdo by ztratil duši svou pro Mne, ten ji nalezne."(Mt 10,39) A dále:"Co je platno člověku, kdyby všechen svět získal, kdyby sám sebe (=duši) ztratil..."(Mt 16,26). Vidíme, že duše, sídlo našejo (ega), je spojená s tímto světem (satanským systémem, nad kterým on vládne). A duše hladoví po tom, být naplněna světem, jinak se střašlivě nudí.

Procesu vyprázdnění duše říká Písmo "vzít svůj kříž a zapřít svou duši", což je princip učednictví. Stát se učedníkem, znamená právě toto: A naopak, bez tohoto nikdo nemůže být Kristovým UČEDNÍKEM, nemá na to sílu (Mt 10,37-39// Mt 16,24-26// Lk 9,23// Lk 14,26-27+33// Lk 17,32-33). Může být věřícím v obrovském ZÁSTUPU kolem Ježíše, nikoli však UČEDNÍKEM, natož pak služebníkem, vyučeným dělníkem (otrokem).

Toto vše je krátce vyjádřeno v jediné větě od Jakuba, který charakterizuje skutečnou,  pravou ZBOŽNOST:"Domnívá-li se někdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame své srdce, jeho zbožnost je marná. Zbožnost čistá a neposkvrněná před Bohem a Otcem je toto: navštěvovati vdovy v jejich soužení a zachovávat se neposkvrněným od světa."(Jak 1,27)

Mluví se zde o třech věcech: o jazyku, o lásce a o neposkvrněnosti od světa.
Přičemž centrálním bodem je právě neposkvrněnost od světa neboli (výše vysvětlené), vzetí svého kříže a zapření své duše (svého JÁ, ega - viz.:"S Kristem ukřižován jsem. Nežiji už , ale žije ve mně Kristus" - Ga 2,20 ) Jestliže totiž budu poskvrněn od světa, nebudu naplněn Duchem svatým a proto nebudu mít vůbec moc Ducha milovat ani držet na uzdě svůj jazyk. A má zbožnost bude marná.

Jak v praxi zapřít svou duši a její světské choutky? Máš svůj oblíbený televizní seriál nebo film či počítačovou hru apod.? Čteš si rád světské knihy a časopisy? Posloucháš oblíbenou světskou hudbu? Máš nějaké jiné světské koníčky a zájmy? Existuje nějaký hřích, který tě svádí více než jiné hříchy?

S tím vším je třeba se postupně naučit vypořádat a zvítězit nad tím (stát se duchovně mládencem - 1Jan 2,12-15), jinak nelze být Kristovým učedníkem naplněným Duchem svatým a nesoucím ovoce Ducha a nelze činit Boží vůli. O tom samém píše právě zmiňovaný 1Jan:"Nemilujte světa, ani těch věcí, které na světě jsou. Miluje-li kdo svět, není Lásky Otcovy v něm."

Podstatou pravé zbožnosti je být maximálně naplněn Duchem svatým. A to není možné, jsme-li světští, zesvětštělí věřící. Jsme-li světší, zesvětštělí, pak jsme jako miliardový zástup katolíků, kteří formálně chodí do kostela, ale po návratu z něj žijí normální světský život jako každý jiný nevěřící. Toto se týká také velkých lidových církví v protestantismu. A týká se to i nás samých, protože zatímco dnes mohu být radikálně oddán Ježíši a být Jeho učedníkem, tak eroze tohoto světa může během 10 let postupně a plíživě způsobit, že mohu být nakonec stejně zesvětštělý jako miliarda katolíků a evangelíci. Tím nechci samozřejmě nikoho urazit. Jen konstatuji fakta. Mezi tou masou se najdou i tací, kteří to jejich náboženství mohou brát skutečně vážně. Mezi ně patří ti, kteří tu s námi diskutují na Granu. Ale těchto vzdělaných (kovaných) katolíků není mnoho. Většinou jsou to jen duchovně nevědomé masy, zahřívači kostelních lavic, jejich život se nijak neliší od nevěřících.

Naplněni Duchem můžeme tedy být jedině, když odvrhneme všechny světské věci, po nichž naše stará neobnovená duše prahne. Cílem je obnova duše:"Protož prosím vás, bratří, skrze milosrdenství Boží, abyste vydávali těla svá v obět živou, svatou, Bohu libou, rozumnou službu vaši. A nepřipodobňujte se světu tomuto, ale proměňtež se obnovením mysli (součást duše) vaší, tak abyste zkusili, jaká by byla vůle Boží dobrá, libá a dokonalá."(Ř 12,1-2)

Čili máme se vyhýbat všemu, co v sobě nese mysl tohoto světa. A čím to nahradíme? Božím Slovem, které jediné, protože je myslí Boží, může spasit (obnovit a očistit) naše duše (Jak 1,21). V Žalmu 119 máme postup, jak mládenec udrží svou cestu čistou. Jedině pomocí Božího Slova a také, jak píše Efezským zpíváním duchovních písní ve shromáždění i v soukromí. A nejlépě nových písní, k jejichž slovům i melodii nás momentálně inspiruje Duch svatý (Ef 5,18-19). Tyto věci nás ještě více naplňují Duchem.


Naplnění Duchem svatým je v NZ nazváno "chodit(žít) jako MOUDRÝ."(Ef 5,15).


To je způsob, JAK být naplněn Duchem svatým. Další, složitější otázkou je, jak v tomto naplnění setrvat, vytrvat a jak ho zachovat. Duch svatý totiž automaticky neutralizuje vše nečisté, jsme-li jím naplněni. Tvoří kolem nás ochrannou bariéru, kudy jen ztěží může proniknout nějaká nečistá duchovní infekce. A zbavit se tohoto naplnění Duchem, jestliže nás pokouší nějaká nečistá věc, vyžaduje vynaložení určité síly vůle, protože toto naplnění chrání i naši vůli, aby byla poddaná Pánu.

Jak tedy setrvat v plnosti? Když jsme naplněni Duchem, má být naším hlavním cílem snaha líbit se Pánu, v Duchu samozřejmě, (2Kor 5,9) a běžet svůj běh víry tak, abychom doběhli jako první věřící ze všech na světě, abychom jako jediní získali zlatou medaili a první stupínek vítězů. O to se samozřejmě máme snažit všichni, jako ve skutečném závodě, avšak pouze jeden z nás, bude skutečný vítěz. Toto není podobenství, ale to má být náš skutečný cíl, jednoho každého z nás. Nejhorší pro naplnění Duchem je nemít žádný cíl a bezcílně se poflakovat po městě (obrazně řečeno). Proto ten náš cíl podle apoštola Pavla (1Kor 9,24-27). Zahálka je v tomto ohledu nejhorší - vidíme jak dopadl král David, když nešel do boje se svou armádou, ale zůstal nečinně v paláci.

(Někdy mám z některých protestantů dojem, že jim stačí "být v Kristu", nečinně se položit na gauč a tam setrvat až do konce života. Tomu se říká zakopání své hřivny do země.)

Proto dalším krokem, je nechat se Duchem svatým vést do konání Boží vůle. Duch svatý zjevuje krok za krokem svoji vůli, a jestliže my ji postupně plníme, pak nás Duch svatý naplňuje stále více a hlouběji.

Boží vůli plníme jako Pán Ježíš. Každé Jeho Slovo a každý čin byl inspirován Bohem Otcem. Neudělal ani jeden čin sám ze sebe. Ani jedno slovo neřekl sám ze sebe. Dělal pouze to, co mu ukazoval Otec, že má dělat, slovem i skutkem (Jan 8,26 //J 8,38// Jan 14,10// Jan 5,19-20). My tak dokonalí jako On být nemůžeme, ale můžeme usilovat o to, být v tom co nejlepší, doběhnout jako první.

"Kdo říká, že v Něm zůstává, musí sám také žít, tak, jak žil On." (1Jan 2,6)

Abychom však tuto vysokou metu byli schopni žít, musíme udělat hlavní věc k tomu potřebnou, první a nezbytný krok - zachovávat se neposkvrněnými od světa. Neboli být SVATÍ, což je synonymum pro ODDĚLENÍ se pro Boha (od světa).


Viz. můj článek SVATÍ (ODDĚLENÍ) BUĎTE 1Pt 1,16    - I.-IV díl


Podobná témata

Dotazy čtenářů

"Být plný Ducha a setrvávat v tom" | Přihlásit/Vytvořit účet | 53 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Být plný Ducha a setrvávat v tom (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 04. září 2011 @ 18:41:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dám ti jednu dobrou radu a to pouze jednou, zpytuj své svědomí, kdo tě navedl k této tvé současné aktivitě. Neboť to, co tady v těchto dnech předvádíš, je čirá manipulace se slovy Písma, bez ohledu na jejich správnou souvislost.Re: Re: Být plný Ducha a setrvávat v tom (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 05. září 2011 @ 09:26:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý Leonete,

kdo mě navedl? Ten, kterého ty momentálně nemáš, protože ten, kdo nezůstává a přestupuje učení Kristovo nemá ano Otce ani Syna, ale má jiného ducha. Ducha bludu, který jej uvádí do svého učení.

A ta manipulace se slovy Písma, tomu se říká výklad Písma syntézou veršů.


]


Re: Re: Být plný Ducha a setrvávat v tom (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 05. září 2011 @ 09:27:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leonete,

a nezůstávej jen u všeobecných slov, buď konkrétní, v čem se mýlím, abych opět o něco lépe viděl, co je tvé učení.


]


Re: Být plný Ducha a setrvávat v tom (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 05. září 2011 @ 08:39:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 

Omlouvám se, ale to jsou zase žvásty. Ten kdo nemá ani ponětí co je Duch Svatý, ten kdo Ducha Svatého nikdy do svého srdce nepřijal, zde plácá své nesmysly, to je opravdu k popukání.Re: Re: Být plný Ducha a setrvávat v tom (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 05. září 2011 @ 09:34:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ze svých úst Martino, soudíš sám sebe. Určitě se tě dotklo slovo o katolících. Tak se rozhlédni kolem sebe v kostele. Uvidíš tam různé lidi, může vedle tebe třeba sedět člověk, který hned po mši půjde někam vybrat výpalné.....


]


Re: Re: Být plný Ducha a setrvávat v tom (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pondělí, 05. září 2011 @ 20:17:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No to teprv bude k popukání, když Pán jednou řekne oněm formálním křesťanům ("zahřívačům kostelních lavic") - NEZNÁM VÁS. To bude spíš k pláči a pak se dostaví i skřípění zubů.


]


Re: Re: Re: Být plný Ducha a setrvávat v tom (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 06. září 2011 @ 01:01:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

To je otázka, jestli byl vůbec jejich Pánem a Spasitelem. To by museli být znovuzrozeni. Toto Pán bude řkat pouze znovuzrozeným - pravým Kristovcům.


]


Re: Re: Re: Re: Být plný Ducha a setrvávat v tom (Skóre: 1)
Vložil: rive v Úterý, 06. září 2011 @ 20:23:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
milý greg.777

já osobně si myslím, že jde o devalvaci svatosti, tohleto "špičkování":

ti "svatí" říkají s despektem o druhých, že jsou jen nedělní, že jsou světští, a zase ti nedělní - církevní  s těžkou ironií v hlase o těch druhých, že to  jsou " hahaha ti svatí" ... každá k dobru přidá historku o " té světskosti" či " pofidérní svatosti" toho druhého

mnohdy je to o hloubce poznání ... o tom, že jde o člověka teprve Boha hledajícího  


a přitom pýcha je tak šílený projev světskoti, už jen proto, že může člověka totálně zničit, více než ))) ty pověstné "bačkory s drakem" či televize, či správné centimetry délky vlasů či .................................................................................... ..................................................................................................................................................................................
...............................................................

rive


]


Re: Být plný Ducha a setrvávat v tom (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Středa, 07. září 2011 @ 08:37:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Článek jsem nestudoval, ale přeběhl jsme ho očima. Co na mě tak nějak vyskočilo je hned na začátku . Gregorios píše, cit.

"Zatímco naplnění našeho lidského ducha jsme dostali darem z milosti, při uvěření, na naplnění Duchem v naší duši musíme dbát my sami. My rozhodujeme o tom, zda budeme naplěni Duchem i v duši. protože pouze skrze naplnění duše můžeme Kristův život skrze Ducha projevovat i navenek, tak aby nesl ovoce Ducha: Lásku, radost, pokoj.... "

Učení o tělu, duši a duchu patří k základům křesťanské nauky. Já to vidím trochu jinak. V okamžiku znovuzrození jsme znamenáni Duchem sv. ( Ef.1) a pokřtěni do Těla ( 1 kor.12). Narodí se znovu "duch" tj. nehmotná složka naší osobnosti, dříve mrtvá pro Adamův hřích, a narozená ve chvíli  kdy "duše" řekla "ano" zvěsti evangelia. Tím je člověk "nové stvoření" v Kristu včetně schopnosti vykazovat ovoce Ducha : Láska, radost, pokoj .....samozřejmě, pokud "zůstávám v Kristu". O tom tak rozsáhle mluví Gregorios a křesťan by tohle měl znát a vědět.

Jenže v praktickém životě křesťana může dojít k důrazu na formy co se správné a střízlivé a co už není a v podstatě se to celé zvrhne na duševní rovinu, kdy věřící čte Boží slovo a tlačí svou osobnost  silou vůle a myšlení do lajny Slova. Mluvím z vlastní zkušenosti. Navíc i některé reakce respondentů o tom svědčí, že to tím silně zavání 

Pro mě je problémem formulace, že " budeme naplněni Duchem sv. v duši". Jak víme z Písem, hraje se o duši člověka, kde je sídlo emocí, rozumu, citu a vůle. V podstatě lze říci, že jaký duchovní zdroj ovládne duši, tomu člověk patří. Může se stát, že navenek člověk chodí do sboru, modlí se a  třeba i káže a přitom jeho duše nemusí být ovládána "duchem naplněným Duchem sv." a jeho mysl ( duše) může ovládat démonská síla převlečená za "anděla světlosti". Někteří charismatici těmto duchovním silám říkají výstižně "náboženský duch". Satan a démoni nemohou do "ducha". To je oblast v duchovní složce člověka zapovězená pro Satana. Duch člověka je tzv. "čistým územím" lidské osobnosti skrze kterou Duch sv. s námi komunikuje tím, že "duch začne ovládat duši". Náš duch musí být naplněn Duchem sv. a ten pak ovládá "duši" ( mysl, emoce, cit,vůli ) a tělo pak poslouchá "duši". Tělo pak dělá jiné věci než před uvěřením : Nekrade, nesmilní, modlí se, hodí do sboru a .....nese ovoce Ducha, "chodí v Kristu" atd.     

Kdyby to bylo tak jak píše Gregorios, tak se v duši bude setkávat svaté s nesvatým - duch moci zla spolu s Duchem sv. To nejde dohromady. Prožívání již hotového spasení ( věřím na jistotu spasení) je právě ten nerustálý zápas o čistotu duše. Aby byla ovládána duchem naplněným Duchem sv. Duče je pak pod VLÁDOU Ducha sv. a v jeho síle jedná. Nejde o duševní sílu, ale Boží moc. Pak "náboženský duch" nemá šanci a "duše" mu řekne : "Túdle núdle, nemáš u mě šanci". "Duše" ( mysl) je neustále obnovována Duchem sv., který je v "duchu" člověka a celý člověk "zůstává v Kristu" v každodenní praxi. To se projevuje navenek ctěním Božího slova, životem ve sprostnosti atd. - o tom je celý článek Gregoriose.

Doporučuji se otevřít Duchu sv. a mít s Ním osobní vztah stejně jako s Otcem a Synem. Tím je člověk naplňován Duchem velmi intenzivně, daleko více než zpěvem nových písní ( žalmů), chozením do sboru, čtením Slova atd. Pokud se neotevře pusa a neřeknu svobodně "Duchu můj" stejně jako oslovuji Otce a Syna; bude míra plnění se Duchem velmi malá a člověk to pak tlačí ze síly duše, která nedostává "výživu" a "sílu" Boží ze svého "ducha" a pak se rodí zákoníci, ti co lpí na liteře, kombinují verše až do alelujá a dokazují jaký je Pán Ježíš borec. To je vše pravda, ale kde je Boží moc působící v nich a skrze ně ? Místo, aby se postavili sami do Jeho autority a oděli se Jeho mocí, tak pořád se schovávají za široká záda Krista a jen o všem mluví a mluví, skutek utek.

Takže: Je potřeba ctít slovo Boží a naplňovat se Duchem i tím, že se budu modlit novým jazykem, vkládáním rukou spojených s přímluvnou modlitbou a vstupováním  do Boží přítomnosti v každodenním modlitebním životě. Pak Duch sv. ukáže "duši" co má dělat, začne Bohu rozumět a povede celou lidskou osobnost v síle Boží dál. tzn. blíž a blíž k Bohu

 Re: Re: Být plný Ducha a setrvávat v tom (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 08. září 2011 @ 01:47:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Krispe,

ty nemůžeš říkat "Duchu můj", protože Duch svatý je tu proto, aby oslavil Ježíše Krista, abychom Ježíše v Duchu uctívali, abychom se v Duchu k Bohu Otci a k Pánu Ježíši modlili.

Není možné se modlit k Duchu v Duchu. Kdo se modlí k Duchu, nemá již v čem se k němu modlit, kromě těla nebo kromě jiného ducha. Proto je modlitba k Duchu a uctívání Ducha nebiblická. Duch si nepřeje uctívat sebe, ale Ježíše. A proto je tu.


]


Re: Re: Re: Být plný Ducha a setrvávat v tom (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Čtvrtek, 08. září 2011 @ 07:32:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No dyť jo. To se přeci vůbec nevylučuje, naopak. Duch sv. Ti více otevře krásu Pána Ježíše a Otce. Tak znova .  Pochop, že oslovuji Boha, stejného Boha jako je Otec a Syn. Modlím se  "v Duchu" k Bohu . S tím asi souhlasíš. A Bůh je ve třech osobách, kdy každá má jinou roli v plánu spásy. Takže mohu klidně říci " v Duchu" ( samozřejmě v jakém jiné duchu, když jsem věřící a jsem naplňován Duchem sv. atd.) "Duchu můj " ....protože tím říkám "Bože můj" stejně jako to vnímám a říkám u Otce a Syna.

To není nebiblické ! To není akorát v Bibli napsané ....a to je rozdíl. Už jsme se o tom bavili, že ve vztahu k Bohu nemusí být naplněna "litera Písem" a přitom je to biblické, protože se jedná o biblické poznání Boha - Stvořitele, Spasitele a Pána mého života. 

Samozřejmě, že v jiné oblasti života křesťana platí zásada, že to neznamená, že když něco v Bibli není , že to můžu dělat nebo říkat. To je jasné. Ale oslovit svého Boha mi nikdo nemůže zakazovat.  Lpět v tomto případě na "liteře" ochuzuje křesťana o krásu osobního vztahu s Bohem, který se projevuje následně i v emocích.

Často jsou charismatici kritizování, že vyhledávají emoce a nebo, že se "hraje na city" ( hudba atd.). Ne ! Ty emoce vychází z toho, že můj "duch" je naplněn Duchem sv. a tento vztah se pak projeví v oblasti duše emocí . I člověk nevěřící prožívá emoce při poslechu krásné hudby nebo se kochá krásou obrazů. Jenže tam jde o "duševní rovinu" emocí, kdežto u křesťana, který osloví Ducha sv. ( samozřejmě, že v interncích Jeho role a funkce v plánu spásy) jsou emoce následkem osobního vztahu s Bohem. Pokud se křesťan neotevře Duchu sv.; pak nemá emoce a když je má , tak jsou jen v úrovni "duše".

Takže "modlit s v Duchu k Duchu" je nejen možné, ale i úplně normální, protože se modlím k Bohu. Seš pak více naplňován Duchem a o to více Duch sv. v Tobě oslaví Pána Ježíše a Otce ve Tvém životě a skrze Tvůj život

   


]


Re: Re: Re: Re: Být plný Ducha a setrvávat v tom (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 08. září 2011 @ 07:58:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dělej si co cheš, Krispe, pouze ti říkám, že děláš nebiblickou věc. A pokud jsi mimo Písma, neděláš to v Duchu svatém, ale v těle nebo v jiném duchu.

Kdo přestupuje učení Kristovo v určité oblasti, ten nemá ani Otce ani Syna v té oblasti, kterou právě přestupuje.

Duch svatý oslavuje Ježíše, ne sebe. Proto se k Duchu nemodlíš v Duchu.

Můžeš to zdůvodňovat jakýmikoli lidskými názory, stejně jsi mimo Písma. Takže postupuješ přesně tak, jako katolíci.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Být plný Ducha a setrvávat v tom (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Čtvrtek, 08. září 2011 @ 10:20:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevím jak postupují katolíci, ale já mám v té věci jasno. Je to úžasné mít osobní vztah s Bohem. Nebudeme se častovat různými soudy apod. , zde se neshodneme, ale řeknu Ti, že tak bohatý a posvěcený život jsem za celý svůj život jako křesťan neměl  jako mám teď. Tohle je jediná cesta blíž k Bohu a návod pro evangelikály jak sloužit v Boží moci  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Být plný Ducha a setrvávat v tom (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 08. září 2011 @ 10:33:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Krispe,

ty jsi blízko rouhání, když tvrdíš, že budeš-li se modlit k Otci nebo k Pánu Ježíši, že budeš k Bohu méně blíže a budeš s Ním mít horší vztah, než když se modlíš k Duchu.

Ale, žel, v kompletně celém Písmu, které je dosti rozsáhlé, se NIKDO NIKDY nemodlil k Duchu.

Kdyby to bylo tak, jak říkáš, určitě by to apoštolé učedníkům nezamlčeli. Ani Pán Ježíš. I ten řekl, modlete se takto:"Otče náš..." Neřekl:"Duchu můj..."


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Být plný Ducha a setrvávat v tom (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Čtvrtek, 08. září 2011 @ 11:55:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Krispe,

Greg má pravdu. SKutečně není biblické modlit se k Duchu Svatému a je to právě Duch Svatý, který nám byl dán kdo nás vede k modlitbě k Bohu Otci nebo k Pánu Ježíši Kristu. Kdysi jsem se pod vlivem jedné knihy zkusil modlit k Duchu Svatému, ale rychle a jasně to skončilo, i když jsem se jinak cítil úžasně - ale to byla duše, nikoli duch.

A aby sis nemyslel, že se tě tu někdo snaží odradit od něčeho úžasného nebo tě mystifikuje, předlož prostě tuto záležitost v modlitbě Pánu Ježíši nebo Bohu Otci a uvidíš, co ti k tomu řekne Bůh.

Tož tak.

willy


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Být plný Ducha a setrvávat v tom (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 08. září 2011 @ 14:05:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy,

ale to není ten správný způsob, protože ten duch svatý, ke kterému se Krispus modlí mu bude dávat falešné odpovědi v souladu s tím bludným učením...

Jedině Písmo je vodítko k rozsouzení a prověření nějakého tvrzení.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Být plný Ducha a setrvávat v tom (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Čtvrtek, 08. září 2011 @ 18:37:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vážení a milí, modlím se a během modlitby oslovuji Boha nebo k Otce, nebo Pána Ježíše nebo  Ducha sv. přesně v souladu s jejich rolemi v plánu spásy .  Nevím proč máte starost o to, že se to nemá, když se tím obracím pořád k Bohu  a usuzujete , že za tím stojí jiný, tedy démonský duch. Já nejsem pod vlivem žádné literatury, je to moje osobní zkušenost, která mě do žádného bludu nevede, žádné bludné učení nerozvíjím. Jsem pořád evangelikál ( navíc charismatický) stejně jako vy, ale tímhle způsobem jsem daleko více posvěcován a uváděn do svatosti než, když jsem Ducha vůbec neoslovil a ignoroval Ho. Takže žádné " duševno", ale neskutečné "duc*****". Gregoriosi, jaké "falešné odpovědi" ? Vždyť já vše posuzuji v souladu se zjeveným Písmem a zatím mě Duch sv. nevedl nikdy od Boha nebo od Božího slova. Naopak, vede mě k oslavě Otce a Pána Ježíše a neskutečně otevřel jejich krásu. 

To, že to není nikdy napsáno mě nevadí. Důležité je, že to není zakázané a viděno pohledem, že se v té chvíli obracím k Bohu ( Boží osobě) a ne k Písmu . Kdyby to bylo tak nebezpečné,věřím, že by nás Písmo před tím výslovně varovalo podobně jako v jiných případech. Znovu opakuji, tohle vztahuji výlučně na Boha. Jinak je jasné, že sice "všechno mohu, ale ne vše mi prospívá".  Takže, když něco není v Bibli a vím, že je to špatné a odporuje víře, Božímu charakteru atd. tak to samozřejmě nebudu, jako poslušné Boží dítko, dělat. navíc mě začne , tak jako každé dítko, obviňovat Duch sv. a vyvede mě z toho pryč.  Ale oslovit Boha ( Duch sv.) je tedy špatné, odporuje to snad mé víře v Boží trojjedinost ( jestliže Duch  je taky osoba Boží pak Ho berme se vším všudy i s oslovením) nebo dokonce to odporuje Božímu charakteru ? Nebo si myslíte, že mi Bůh - Duch sv. dá něco zlého nebo uvolní díky tomu mému "prohřešku" prostor v mém "duchu" a řekne : " Pojď démone, Krispus nectí literu Písem a oslovuje mě, Boha ? Co si to vlastně dovoluje. Pojďte a dejte mu za uši, sveďte ho na scestí" . To nemůže nikdo myslet vážně. Nikoho nechci přesvědčovat, jen bych si vyprosil častování "bludařem" a předjímání toho, že "místo Ducha sv. mě naplní démon". Tím se jen straší další evangelikálové, kteří chtějí postoupit ve víře dál, chtějí prožívat opravdový vztah s Bohem. Neříkám tím, že ten kdo se vztahuje jenom k Otci a Pánu Ježíši nejde k Bohu blíž. Jen říkám, a to z vlastní zkušenosti, že pak je mnohem intenzivnější než když se Duch ignoruje


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Být plný Ducha a setrvávat v tom (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 08. září 2011 @ 20:24:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Krispe,

tak to asi apoštolové udělali obrovskou chybu, že nám tak důležitou věc opomněli sdělit.

Asi takhle: Nevím jak ty, ale já se počítám za biblického věřícího. A proto se snažím nechodit mimo půdu Písma. A vím, že jestliže Písmo NIKDE nenabádá k uctívání Ducha svatého a k modlitbám k Němu, tak asi ví, proč. Nemusíme tomu rozumět, Pán ale ví, proč, to tak je a proč to tak v Písmu zjevil. A my bibličtí věřící se zjevení Písma držíme.

A sám Duch svatý, autor Písma jaksi zapomněl na to, že bychom se k Němu měli modlit nebo Ho uctívat. Proč asi? Milovníci Písma vědí proč...

Budeš-li dělat vše, co není v Písmu zakázáno, tak tě potěš Bůh.......


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Být plný Ducha a setrvávat v tom (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Pátek, 09. září 2011 @ 08:19:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Překrucuješ můj pohled. Nebudu dělat vše, co není v Bibli zakázáno ! Tohle co říkám se vztahuje jen na Boha. Už jsem to vysvětloval 2x  - asi to děláš vědomě, že mateš postoje.   Jsem zrovna takový milovník Písma jako Ty. O nic horší a jestli sis už několikrát nevšiml, říkám, že  žiji posvěceným životem jako nikdy předtím právě proto, že oslovím v modlitbě i Ducha sv.

Znovu říkám, že nevím proč to není v Bibli napsáno. Mám dvě vysvětlení : Drtivá většna modliteb v Písmu je směřována k BOHU. K Pánu Ježíši je to myslím jen na dvou místech NZ a k Duchu nikde. Nesmíme si modtliby plést s pozdravy na začátku epištol i když i ty jsou z tohoto pohledu zajímavé. A kdo pozná Boha jako Otce, Syna a Ducha  tak, když se modlí k Bohu, modlí se současně ke třem Božím osobám beztak. Takže to v Bibli v podstatě je, ale je to skryto v pojmu Bůh a Duch sv., autor Písem, to dál neřeší, nenabádá nás k tomu. Něco nechává na nás, abychom si na to přišli sami a měli z toho užitek

Beztak si myslím, že tohle co dělám vyplývá z hlubšího poznání Boha a to věřící nemají stejné - myslím tím osobní vztah, ne verše. Ty já znám Gerogoriosi stejně dobře jako Ty. Milovníci Písma by měli taky vědět, že nad Písmem stojí jeho autor .... a tím je Bůh - Duch sv. Osobní vztah a poznání Boha je nad písmeny Písem. Ale k tomu musí člověk dozrát.

Končím diskuzi , točíme se v kruhu. Nemá cenu se dohadovat. Akorát mě fascinuje přesvědčení o tom, že oslovit Boha ( Ducha) nutně znamená démonský útok a ovlivnění Nepřítelem ! To je opravdu je síla ...... a z tohoto soudu bys měl činit pokání. Tak pokračujme každý po své linii v osobním vztahu s Bohem. Co se týče milování Písma a dodržování Písma , tam si spolu víc než rozumíme . Pán žehnej


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Být plný Ducha a setrvávat v tom (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Čtvrtek, 08. září 2011 @ 23:47:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu,

chceš říct, že není správná rada modlit se k Bohu Otci nebo k Pánu Ježíši Kristu a předložit v modlitbě tuto záležitost Bohu? Ty si myslíš, že na takovou modlitbu Bůh neodpoví právě třeba skrze Písmo? Já si to nemyslím a jsem přescědčen, že na takovou modlitbu Bůh odpoví! Proto jsem tu radu dával.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Být plný Ducha a setrvávat v tom (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 09. září 2011 @ 01:44:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy,

jestliže je někdo v duchu bludu, bude mu tento duch dávat svoje odpovědi na modlitbu, aby byly v souladu s ním.

Takže to vůbec není spolehlivé. Jestliže totiž někdo dobrovolně nezůstal nebo přestoupil učení Kristovo, ocitl se v duchu bludu, takže i když se bude modlit k Pánu Ježíši, bude mu odpovídat ten bludný duch, protože Otce ani Syna momentálně nemá (2Jan).

Berojští ani apoštolé v Jeruzalémě na sněmu se neptali v modlitbě Pána, aby jim dal odpověď. Lidově řečeno, to by byla pěkná blbost. Proto to také neudělali. Kdejaký duch pak může dávat odpovědi. A duch není pro nás berná mince, ale jedině Písmo.

Proto jak Berojští, tak apoštolé a starší v Jeruzalémě se v otázkách učení obraceli POUZE k PÍSMU.

Pánu Ježíši v modlitbě předkládáme věci, které nevyčteme v Písmu, třeba když zkoumáme Boží vůli či když potřebujeme moudrost v jednání apod., ale nikoliv modlitbou neprověřujeme otázky UČENÍ.

Naivita a lidské názory v této záležitosti učení se krutě nevyplácí....


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Být plný Ducha a setrvávat v tom (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Pátek, 09. září 2011 @ 08:41:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Promiňte, že se Vám pletu do diskuze, ale tohle Gregu je opravdu síla. Odkazuješ mé domělé "bludné učení" ohledně oslovení Ducha sv. v modlitbě ( vážení, tady vůbec nejde o učení, ale o vztah k Bohu ) na 2 ep.Janovu a budu jí cítovat :

2 Janův 1:1  Starší v Kristu vyvolené paní i synům jejím, kteréž já miluji v pravdě, a ne sám já, ale i všickni, kteříž poznali pravdu, Pro pravdu, kteráž zůstává v nás a s námiť bude na věky: Budiž s vámi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce, i od Pána Jezukrista, Syna Otcova, v pravdě a v lásce. Zradoval jsem se velmi, že jsem nalezl některé z synů tvých, an chodí v pravdě, jakož jsme přikázání vzali od Otce. A nyní prosím tebe, paní, ne jako nové přikázání předkládaje tobě, ale to, kteréž jsme měli od počátku, abychom milovali jedni druhé. A totoť jest ta láska, abychom chodili podle přikázání jeho. Přikázání pak toto jest, jakž jste slýchali od počátku, abyste v něm chodili. Nebo mnozí bludaři vyšli na svět, kteříž nevyznávají Jezukrista přišlého v těle. Takový každý jest bludař a antikrist. Hleďtež sebe, abychom neztratili toho, o čemž jsme pracovali, ale odplatu plnou abychom vzali. Každý, kdož přestupuje a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdož zůstává v učení Kristovu, tenť i Otce i Syna má. Přichází-li kdo k vám, a tohoto učení nepřináší, nepřijímejte ho do domu, aniž ho pozdravujte. Nebo kdož takového pozdravuje, přiúčastňuje se skutkům jeho zlým. Mnoho vám psáti měv, nechtěl jsem svěřiti toho černidlu a papíru, ale mámť naději, že k vám přijdu, a ústy k ústům mluviti budu, aby radost naše plná byla. Pozdravují tě synové sestry tvé v Pánu vyvolené. Amen.

Takže Tě mohu ujistit, že Duch sv. v mém duchu rozlévá Boží lásku ještě víc, než když jsem Ho neoslovil. Chodím v pravdě Boží a ctím Boží slovo jako nikdy jindy. Vyznávám samozřejmě Ježíše Krista přišlého v těle už 41 let ! Od svého raného mládí, od puberty. To mám být BLUDAŘ ? Vzpamatuj se ! Našil si mi diagnózu, která není vůbec pravdivá a vůbec mě neznáš a nevíš co jsem kdy pro Pána udělal a dělám . To je postup jaký měli zákonici a farizeové - ti se báli o porušování předpisů. Ale na pěstování vztahu s Bohem není žádný předpis, to není o apoštolském učení víry. To samozřejmě od malička ctím stejně jak ostatní kámoši na webu.  

Teď lituji toho, že jsem s tím vůbec začal. Je tady vůbec někdo , kdo mi alespoň rozumí ? Nemusí se mnou souhlasit, ale alespoň, aby mi rozuměl jak to myslím. Nechci věřit, že tohle je obraz dnešních evangelikálních křesťanů. Ať si každý pěstuje vztah s Bohem jak chce, ale ať mi nemlátí kovanou Biblí o hlavu a nezaměňuje Kristovo učení za pěstování vztahu s Bohem. Učení máme stejné, ale úroveň poznání Boha má každý trochu jiný. S tím je potřeba se smířit a nedělat z toho vědu a učení.  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Být plný Ducha a setrvávat v tom (Skóre: 1)
Vložil: Irena v Pátek, 09. září 2011 @ 10:49:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Krispe,

tuhle debatu jsem četla na etapy (většinou jsem tu jen na skok:-), dnes mám víc času na reakci. Já s tebou souhlasím. Já taky oslovuji DS, když každé ráno prosím o moudrost. Podle Jk 1,5 máme prosit Boha - a DS je přece také Bůh. Jinak se modlím k Otci ve jménu Ježíše, jak je to psáno v Bibli.

A věřím, že moje prosby jsou vyslyšené - mnohokrát mě DS dal takové vnuknutí, že jsem předešla hrozícímu maléru, nebo mě upozornil na lidi, kteří mě chtěli podvést, nebo mi ukázal, kdo lže. Nevěřím, že by mi tyhle odpovědi dával někdo jiný, než DS.

Takže ti rozumím. Ostatně když čtu tvé reakce, souhlasím snad úplně se vším. Nevím sice, ke kterému proudu se hlásíš, ale učení máme hodně podobné, ne-li skoro stejné.

Měj se požehnaně¨

Irena


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Být plný Ducha a setrvávat v tom (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Pátek, 09. září 2011 @ 16:36:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dík za povzbuzení, už jsem si málem myslel , že jsem magor a neumím své postoje řádně vysvětlit. Spíše jde o partnery v diskusi zda chtějí argumentům rozumět nebo ne. Sám se považuji za "charismatického evangelikála" tzn. ctím apoštolské učení atd. , ale současně jsem se otevřel Duch sv. tak jak jsem popisoval. Jde o osobní vztah k Bohu nesouvisející s jakýmkoliv učením a nemající vliv na to, čemu všemu věří a dělají evangelikálové


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Být plný Ducha a setrvávat v tom (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pátek, 09. září 2011 @ 20:42:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Krispe,

zřejmě jsi to byl Ty, kdo tady jednou psal, že teprve, když jsi se začal modlit i k Duchu sv., že od té doby se zlepšil Tvůj vztah s Bohem. No, já jsem pak dala na Tebe a zkusila to taky... Ale musím přiznat, že to bylo zvláštní... v jakém smyslu, jestli v negativním či pozitivním, to neumím popsat - zkrátka bylo to zvláštní. Když se mi něco nezdá, tak raději s tím přestanu...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Být plný Ducha a setrvávat v tom (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Sobota, 10. září 2011 @ 08:02:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jasně, nevadí. Každý jsme originál a ne každý jde stejnou cestou atd. Někomu to pomůže, jako mě, někdo v tom nemá jasno a/nebo neví. K tomu musí člověk překonat určitou bariéru, protože celý život mě vtloukali do hlavy a já sám řadu let vyučoval, že se to nesmí, protože to není v Bibli. To co píše Gregorios - jak přes kopírák. S tím vůbec nestojí ani nepadá vztah s Bohem. U mě to je tak, jak tady píši. U mě to tak je]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Být plný Ducha a setrvávat v tom (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pátek, 09. září 2011 @ 23:32:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, nevím jak greg, ale já ti rozumím, Krispe - možná díky jisté vlastní zkušenosti. Taky sis možná všiml, že ti nic nevymlouvám ani tě neodsuzuji, nenálepkuji apod. Prostě jsem jen chtěl, aby tuto záležitost rozhodl Ten, Koho se týká nejvíc a aby ti Boží odpověď pomohla učinit jasné rozhodnutí, které nebudeš mít problém respektovat, poněvadž bude pocházet od milující a milované bytosti.

Netušil jsem, že když ti poradím, abys s tou věcí šel před Boha, že by ti mohl odpovědět někdo jiný, jak tvrdí greg a rozhodně si to nemyslím, proto jsem gregovi napsal, že ti Bůh může odpovědět právě i skrze Písmo. Nijak jsem Boží odpověď nepředjímal ani nespecifikoval a nevěřím, že když nluvíš s Bohem, že ti může odpovědět nějaký jiný duch anebo, že nepoznáš, kdo ti skutečně odpověděl.

Obávám se, že greg je silně a nepatřičně ovlivněn knihou Watchmana Nee "Duchovní člověk", kterou psal W. Nee v mládí a v době, kdy měl za to, že brzy odejde k Pánu a později ji zčásti tak trochu dementoval a některé části uváděl na pravou míru.
Tož tak.

Pán s tebou
.
willy


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Být plný Ducha a setrvávat v tom (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Sobota, 10. září 2011 @ 08:14:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dík za reakci. Úžasné na tom je, že mě Duch sv. vede k Písmu, K Otci a Pánu Ježíši. Mnozí si myslí, že to člověka odvádí - naopak, přivádí to k Bohu, blíž do Jeho milující náruče. Dnes máme ve sboru víkend spojený s návštěvou dvou známých bratří . Budou semináře a večer, kde budeme hrát chvály ( máme i své vlastní). Součástí bude evangelizace spojená s modlitbami za uzdravení těch, kdo modlitbu budou chtít. Pozvali jsme lidi i z ulice. Tak věřím, že se Pán oslaví. Ono, dnes působit na české vesnici je nářez a ten kdo žije ve větším městě nemá představu, co to vše obnáší. Prosadit se do podvědomí venkovské veřejnosti - to je věc.  Ale ve všem udatně vítězíme, protože stojíme na straně Vítěze  

Pán žehnej


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Být plný Ducha a setrvávat v tom (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 10. září 2011 @ 16:50:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hezky jsi to napsal, Krispe.:-)

Stát v Pánu, tj. na straně Vítěze s pohledem upřeným na Pána Ježíše Krista je pro naše vítězení naprosto zásadní.

Milost s tvým duchem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Být plný Ducha a setrvávat v (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 12. září 2011 @ 01:12:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy,

tak ty nevěříš, že když se někdo modlí k Bohu v ducu bludu, že mu ten duch odpovídá za Boha?

A co myslíš, co byli falešní proroci? Ke komu se modlili? K Bohu a později k Ježíši Kristu. A kdo jim odpovídal? Duch bludu.

Koho si myslíš, že dnes oslovují falešní proroci typu Joynera a spol? Oslovují Ježíše. A fakt si myslíš, že prorokují z Božího Ducha?

A kydž se budou modlit, Ježíši, myslíš, že ten jejich duch jim bude vymlouvat, to co činí?

V tomto jsi Willy hrozně, ale hrozně naivní, nezlob se.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Být plný Ducha a setrváva (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pondělí, 12. září 2011 @ 16:02:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu,

možná jsem naivní, ale tvůj komentář se toho, o čem jsme mluvili s Krispem netýká. Krispus není falešný prorok a předpokládám, že nemá ducha bludu. Kdybych si myslel, že má ducha bludu, tak bych mu nedal zmíněnou radu.

Mám za to, že Krispus je kromě jiného ovcí našeho Pastýře Pána Ježíše Krista a Jeho ovce, jak známo, poznají Jeho hlas a za cizím nepůjdou. Tož tak.

willy


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Být plný Ducha a setr (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 13. září 2011 @ 10:33:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy,

já vím, že Krispus je Boží dítě. A v duchu je znovuzrozen, ale v duši mohou být věřící pod vlivem ducha bludu (viz. 2Jan) a mohou kvůli tomu ztratit odměnu.

A v tom jsou dnes stamilióny Božích dětí


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Být plný Ducha a (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Úterý, 13. září 2011 @ 22:03:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu,

pro ty, jimž hrozí ztráta odměny, je lepší napsat, jak se odměna získává a ne věci, jimž až tak moc nerozumějí, protože nejsou na tvé duchovní úrovni. Pán Ježíš byl na té nejvyšší možné duchovní úrovni, a přesto Mu prostí, neučení, obyčejní lidé rozuměli, obraceli se k Němu a následovali Ho. Na druhou stranu Mu kolikrát nerozuměli ani Jeho učedníci, ale jen do dne Letnic. Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Být plný Ducha a setrváva (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Pondělí, 12. září 2011 @ 17:05:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nechci se plést do vaší diskuse, ale ráno jsem měl již napsaný příspěvek, který jsem pak smazal. Nechci to již dál rozvádět, ale když jsem četl Willyho reakci ( dík Willy), tak mě to nedá. Tvrdím , že Gregorios nečte to, co píši a tvrdí věci, které nejsou pravda. Je zde patrná klasická evangelikální manipulace, která je stejně špatná jako ta v charismatickém hnutí. Mě vůbec nezajímá kdo oslovuje Joynera. Já nejsem falešný prorok - minule jsem Ti to, Gregu, vysvětloval. Buď nečteš nebo čteš a nepřemýšlíš nebo máš klapky na očích a jedeš jako kolovrátek. TAK JEŠTĚ JEDNOU A NAPOSLEDY. Odkazoval jsi se na 2 ep.Janovu. Znovu zacituji :

Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle; kdo takto učí, je svůdce a antikrist.  Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu. Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdo zůstává v jeho učení, má i Otce i Syna.  Přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu a nevítejte ho; kdo ho vítá, má účast na jeho zlých skutcích"

Takže : Vyznávám, že Ježíš přišel v těle a pro mou víru v Jeho zástupnou oběť se stal mým Spasitelem a Pánem. V Něm mám jistotu věčného života a skrze Něj poznávám Otce v nebesích.

Nezacházím dál než je učení Kristovo. V tomto učení není o  otázce oslovit Ducha nebo ho ignorovat ani slovo. Ono vůbec definovat co to je "učení Kristovo" může být na velkou diskusi, ale já to vnímám tak, že jde o slovo v moci ( oni žasli, protože Jeho slova měla moc), jde o potvrzování slova viditelnými skutky a zázraky, řeč v podobenstvích, kázání z Hory a prostě nakonec všechno co Ježíš řekl. Tam není nikde řešena otázka zda oslovit i Ducha sv. během modlitby k Bohu, Otci nebo Pánu Ježíši ( abych to zpřesnil); samozřejmě v rámci Jeho úlohy a role v plánu spásy.  Takže nic neporušuji. Jestliže uznáváš trojjedinost Boží, pak je Duch také osoba Boží stejně jako je osobou Otec a Syn a každá osoba má svou specifickou roli v jednání se stvořením. Proč bych měl tím oslovením Ducha ztratit Boha jako Otce a Syna. Dyť Ho mám stejně jako každý znovuzrozený křesťan. Otec a Syn se ode mne neodvrátí z toho důvodu  ( podle tebe asi "hřeším" ) , že oslovím osobu Boží  !

Teď k tomu "jinému duchu" . Kdo je Vítěz ? Samozřejmě Pán Ježíš a ne ďábel. Jestliže se obracím k Bohu, ať už ke kterékoli osobě nebo jako takovému, tak si myslíš, Gregu, že mě Pán vydá napospas "cizímu duchu" jen proto, že jsem oslovil Boha ? ( rozuměj Ducha) . Vždyť ani tělesný otec nedá svému dítěti místo chleba kámen. Natož nebeský Otec, aby dal svému dítku "nálož" za to, že osloví Ducha sv., který vychází od Otce a přichází skrze Ježíše. Tato smělost vychází z poznání Boha, Jeho charakteru. Krále  Saula, pravda, napadal "zlý duch od Hospodina", cit. 

1 Samuelova 16:14  Duch Hospodinův odstoupil od Saula a přepadal ho zlý duch od Hospodina.

Ale to bylo proto, že nestál v pravdě a pohrdl tím, že z něj Hospodin na začátku panování "udělal muže jiného"  . Proto od něj odstoupil "Duch Hospodinův" ( rozuměj Duch sv.) a přepadal ho jiný duch, který ho začal ovládat a házel kopím po Davidovi. 
Každého věřícího, pokud nestojí v pravdě, může napadat "zlý duch", jenže ten je z druhé strany barikády. Ten, kdo v pravdě stojí, rozvíjí vztah s Bohem a naplňuje se Duchem sv. , . Je jím naplněn a pro jiného ducha tam není místo. Navíc, Duch sv. dáva charismata a jedním z nich je "rozlišování duchů" . Takový věřící pak rozpozná z jakého zdroje přichází to či ono slovo, skutky atd. Vždy musí být v souladu s Písmem a charakterem Boha. To je jasná věc. 


 

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Být plný Ducha a setr (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 13. září 2011 @ 15:06:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Krispe,


takhle jednoduché, jak jsi to podal to není. Mezi křesťany je mnoho těch, kteří také vyznávají, že Ježíš přišel v těle, a přesto jsou v duchu bludu.

Některá učení tuto formuli vyznávají ústy, ale zapírají ji svým učením, které to ve finále popírá (viz. Hnutí víry).

Učením Kristovým zde není myšleno jen toto vyznání o Ježíši v těle. To je pouze hlavní a centrální složka tohoto učení. Jinak platí, že v čemkoli se ocitáme mimo Písma, v tom nezůstáváme nebo přestupujeme učení Kristovo.

Pak záleží na to, jak je to odchýlení závažné.

A právě tento případ nebude zrovna žádná legrace.

Duch svatý má oslavovat Ježíše, ne sebe.

V Duchu svatém se klaníme Ježíši a ne Duchu svatému.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Být plný Ducha a (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Úterý, 13. září 2011 @ 15:55:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty zase nečteš můj příspěvek. Vždyť se tam snažím rozvést "Kristovo učení" atd. , ale v čem ho porušuji, když tam o oslovení Ducha sv. nic není. Píšeš, že , cit.

" Duch svatý má oslavovat Ježíše, ne sebe. V Duchu svatém se klaníme Ježíši a ne Duchu svatému."

S tím samozřejmě souhlasím a Duch sv. mě o to víc vede k oslavování Ježíše a k Jeho oslavení skrze můj život. Já se také klaním Ježíši a neklaním se Duchu sv. Přemýšlej nad tím co píši i v těch příspěvcích předtím. Mě to připadá, že mě považuješ za nějakého nováčka víry. Asi nevnímáš důležitou poznámku o tom, že oslovím Duch sv. jen v těch oblastech, které zajišťuje v plánu spásy. Jinou roli má Otec a jinou zase Syn i když tvoří "jednotu" . Bůh je jeden


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Být plný Ducha a setrvávat v tom (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 13. září 2011 @ 10:37:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Krispe,

samozřejmě, že jde o bludné učení, protože jsi mimo Písem. Máš odvahu. A nahrazuješ Písma svými lidskými názory a zkušenostmi. A piš si, že na podporu takového bludu Ti dá satan ty nejkrásnější "zážitky" s "duchem".

Zažil jsem to jednou ve velmi intenzívní míře. Nic tak krásného jsem nikdy nezažil. Ale nebyl to Duch svatý.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Být plný Ducha a setrvávat v tom (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Úterý, 13. září 2011 @ 16:02:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To není můj problém. Emoce ke vztahu patří a mě to osobně buduje. Proč svou zkušenost zobecňuješ ? Kdy jsem nahradil Písma svými lidskými názory a zkušenostmi ? Zas výstřel někam do vzduchu proti kterému není obrany. Satan dává krásné zážitky - alespoň o tom čtu. Duch sv. je dává takyˇ - o tom vím. Pokud žiješ posvěceným životem  v Jeho síle a jsi zakotven v Kristu, Nepřítel nemá šanci  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Být plný Ducha a setrvávat v tom (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 13. září 2011 @ 18:51:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Krispe, jestliže krásné zážitky s "duchem" a to, že tě to buduje, uvádíš jako důkaz, tak musím reagovat. Satan může dát takové duchovní zážitky, že jsi to ještě nezažil...

Žádné jiné vodítko, než Písmo není. A Písmo tvou teorii nepodporuje.

Nepíšu to tu ani tak kvůli tobě, ale kvůli těm, co to čtou, aby neupadli do stejné bludné praxe.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Být plný Ducha a setrvávat v (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Úterý, 13. září 2011 @ 21:57:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu,

jestli ti dobře rozumím, tak považuješ praxi Krispa za bludnou (narozdíl od některých jiných) a reaguješ na to, co Krispus píše, kvůli čtenářům, kteří by mohli upadnout do stejné bludné praxe. Je-li tomu tak, pak by bylo na místě ty čtenáře z Písma přesvědčit, že se skutečně jedná o bludnou praxi. Obávám se, že pokud čtenáře z Písma nepřesvědčíš, budou pro ně tvé komentáře, jak se říká, "o ničem". Kromě toho to předpokládá, že budou mít k Písmu stejný vztah jako ty/Berojští apod. Jinak nedosáhneš ničeho, poněvadž pro ně tvé komentáře budou jen takové nějaké řeči bez moci cokoli učinit/změnit. Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Být plný Ducha a setrváva (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 14. září 2011 @ 00:39:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


To Willy skutečně závisí na tom, zda dotyční berou Písmo jako jediný zdroj Boží Pravdy. Pro ty to také píši. Aby viděli, že tato praxe jde proti Písmu.

Nevím, proč se Krispovy praxe zastáváš, když jsi sám psal, že nemá pravdu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Být plný Ducha a setr (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Středa, 14. září 2011 @ 16:20:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu,

já se nezastávám Krispovy praxe, ale Krispa a to je rozdíl.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Být plný Ducha a setrvávat v tom (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 15. září 2011 @ 09:50:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Krispus,

je nutno reagovat také na tvé tvrzení, že pokud žiješ POSVĚCENÝM životem, tak nepřítel nemá šanci.

ALE MÁ!!! Posvěcený život není zárukou, že tě nepřítel nenapadne. Naopak, bude napadat právě ty, co se snaží žít posvěceným životem.

Opakuji - jediná záruka, že nepřítel nemá šanci, je zůstávat na půdě Písma.

A i tehdy je třeba být opatrný, protože nepřítel uvede do bludu a pak jeho bludný duch ti hravě všechno zdůvodní Písmem. Zná Písmo, jako nikdo z nás a ví přesně jaké verše použít, aby nás utvrdil, že jdeme správnou cestou.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Být plný Ducha a setrvávat v (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Pátek, 16. září 2011 @ 06:33:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Souhlasím, že pokud "tlačíš posvěcený život" duší ( vůlí a rozumem)  šanci má, protože jsi tzv. "duševním křesťanem". Pokud jsi naplňován Duchem sv. (a to je vlastně téma původního článku), tak ten "posvěcený život" v Tobě vytváří přítomný a jednající Duch sv. a tam pak má Satan a démoni stěrku. Svatý je silnější než nesvatý. Do domu silného vstoupil silnější a jeho loupež odňal ! Samozřejmou součástí posvěceného života je stát na Písmu. To patří k sobě. Křesťan plný Ducha sv. je zcela přirozeně  zakotven v Božím slově. Ano, Nepřítel zná verš atd., ale my je známe taky a odpovídáme mu slovy Písem; stejně jako Ježíš na poušti. Tak jako je vykladačem zákona ministerstvo, které ho vydalo, tak je vykladačem Písem autor Bible -

2 Tim.3: 16 "Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,"

"Duch bludu" o kterém pořád píšeš se nemusí vyhnout ani Tobě. Je to tzv. "náboženský duch", který nadřadí "literu" rozuměj "písmeno" nad autora, rozuměj nad Boha. Tohle se týká křesťanů z obou stran spektra , ať už tradičních evangelikálů tak i charismatiků. I člověk obdařený charismaty ( nebo "kovaný charismatik" ) může nesprávně vykládat Písmo a tím vnášet nepokoj a rozdělení do Těla Kristova. Ale tohle může dělat i "kovaný, tradiční evangelikál" . Častovat se "duchem bludu" bez znalosti co ten druhý vlastně ve svém sboru vyučuje a co káže,  není správné. Zmínka o tom, že během modlitby oslovím i Ducha sv. a že právě tohle poznání Boha je také o emocích, které do každého vztahu patří, Tě rozpálilo, jako když toreador začne mávat červeným hadrem před býkem ! Povím Ti sladké tajemství : Hovězí dobytek nevidí barevně, jen černobíle. Býk nevidí žádnou červenou barvu, jen reaguje na plápolající kus hadru. Mnozí lidé žijí v "bludu", že býka zneklidní a rozzuří červená barva. Tady nejde o "ducha bludu", ale o "poznání skutečnosti". Takže tenhle příklad uvádím proto, abys nepoužíval příliš silná slova proti Kristovcům, kteří stojí celý život ve službě Pánu . U mě nejde o "ducha bludu" , ale o "poznání Boha". A to je trochu rozdíl, nemyslíš ?   

Nesmíš si myslet, že všechno víš nejlépe a můžeš nálepkovat bludařem kde koho, napravo i nalevo, Ty křesťany, kteří osloví celého Boha a ne jenom Jeho dvě třetiny . Výklad Písem máme paradoxně přitom hodně podobný  a přesto jsme si tady vjeli trochu do vlasů jen kvůli tomu, že se v modlitbě obrátím na Boha.    ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Být plný Ducha a setrváva (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 16. září 2011 @ 10:33:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Krispe,

nepřítel napadne právě nejpravděpodobněji Kristovce žijícího posvěceným životem. Porč by se měl zabývat, těmi, kdo jím nežijí. Ti mu nijak neuškodí.

Vidíme to i na samotném Kristu a na Jeho pokušení na poušti. Eminentním zájmem satana bylo svést právě Božího Syna.

A tak to vždy bude i s posvěcenými Božími.

Svatý je silnější než nesvatý, ale Bůh své svaté tříbí a zkouší a sám dopustí, aby na ně občas přicházely zkoušky v podobě útoku anděla světla.

Vím, o čem mluvím. V někdejší Křesťanském společenství (asi před 18 lety) jsme po odjezdu "misionářů" z Harvest teamu zažili hromadně takový útok anděla světla (byla to duchovní infekce, kterou k nám přivezli), o které určitě široko daleko nikdo ani neslyšel. A vše jsme prožívali hromadně v počtu asi 20 lidí, a měli jsme stejná vidění a zjevení, vnímali jsme ty prožitky jako dějinné události. To trvalo celých 7 dní, počas kterých jsme téměř ani nejedli ani nechodili domů. Většina z nás jsme byli stále pohromadě. A když někdo odešel, tak se pak zase rychle vrátil.

A vše bylo suprově zdůvodněné Písmem. Ten duch nám naprosto perfektně vše, co se dělo, zdůvodnil Písmem. A prožitky a emoce "ducha" byly tak nádherné, že se to slovy ani nedá popsat. Až Bráška, který přišel zvenku, uviděl, co se děje a pomohl nám z toho ven. Pak se za nás bratři z vedlejšího sboru museli modlit se vzkládáním rukou, protože jsme byli úplně duchovně zablokováni pro Božího Ducha.

Takže emoce sice k prožívání Boha patří, ale pokud pocházejí z půdy, která je MIMO Písmo, pak jsou také v úplně jiném duchu.

Ale víš, co, toto je tvoje věc. Vidím, že se ubíráš špatným směrem, když nadřazuješ nad Písmo své názory a zkušenosti, ale to už je žel, dnes v Křesťanských sborech asi normální.

Doporučuji knihy L.P. Křesiny, jako LÉK na toto odpadnutí od Božího zjevení v Písmech.

 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Být plný Ducha a setr (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Sobota, 17. září 2011 @ 08:37:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Grogoriosi, já si vzpomínám, žes mi o tom jednou psal osobně. To bylo samozřejmě špatně. Mimo jiné, já žádné vidění nikdy neměl, občas sen, ale ty pak stojí zato. To, co se vám stalo,  bylo zřejmě  proto, že jste předali svou místní autoritu jiným věřícím, kteří vám přinesli emoce a zažitky, které nebyly z Ducha sv. Tahle a podobné zkušenosti jsou od "anděla světla" proto, aby brániii evangelikálům v tom o čem se celou dobu bavíme a vyřadili aktéry na dlouhou dobu v oblasti víry. V KřSb není normální nadřazovat Písmo nad zkušenosti stejně jako to nedělám já. Znovu poznámku : Nejde o Písmo, jde o vztah k Bohu na který nenajdeš v Písmu směrnici. Držím se Písma jak Jákob muže ve Fanuel. Takže , prosím, nepiš něco, co není pravda a mate ostatní diskutující. Taky jsem zažil nejednu snahu napadnout naše společenství skrze věřící lidi z charismatické oblasti. Já velmi dobře znám jejich slabiny a tím je časté nadřazování proroctví, vidění atd. nad Písmo. Nezvažují to ve světle Písma a pak se může stát, že to ulítne do toho, co mi pořád připomínáš. Na tohle se musí dávat pozor. Nechci se pasovat do role soudce, který nálepkuje, ale můj osobní názor sdělím : Některé výklady charismatiků nejsou v souladu s celkovým zjevením Písem. Ale podobný problém je na druhé straně .  I  výklady klasických evangelikálů ( viz. připomínaný L.P.Křesina) nejsou v souladu s Písmem. I já jsem musel některé výklady přehodnotit. Ale to je určitý posun ve víře směrem k Bohu - Otci, Synu i Duchu sv.   U evangelikálů jde o pokřivený pohled na osobu Ducha sv. a u charismatiků je pokřivený pohled na Židy, pohany a Církev v tom, že správně nerozlišují rozdílné postavení těchto skupin v plánu spásy a pak se dočkáš toho, že vnáší prvky Zákona do věrouky Církve jako je např. otázka desátků apod. Byl jsem na jedné konferenci, kde před odpoledním programem bratr doslova manipuloval lidi, aby sypali peníze do košíku nesprávným výkladem ze Starého zákona. Ale to neznamená, že si nevezmu to, co je pro mě přínosné a dobré i z takové konference.  

Na závěr několik povzbuzení : Řím. 8:37  "Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval" , Kol.3:3 " Nebo zemřeli jste, a život váš skryt jest s Kristem v Bohu" , Jak 4: 7 " Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám", 1 Jan 2: 12 - 13 "  Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno.
Píšu vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Píšu vám, mládenci, že jste zvítězili nad Zlým.   atd. .....musíme být opatrní, žít zakotveni na Skále věků a na Písmu, plni Ducha sv. a pak se nemusíme Nepřítele bát, protože nad ním víttězíme v Kristu.  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Být plný Ducha a setr (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 17. září 2011 @ 14:59:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu,

píšeš: Vidíme to i na samotném Kristu a na Jeho pokušení na poušti. Eminentním zájmem satana bylo svést právě Božího Syna.

Opravdu si myslíš, že zájmem satana bylo svést Božího Syna? Tak hloupý satan není; vždyť musel vědět, že se mu něco takového nemůže povést. Satan sváděl Syna člověka, aby zneužil svého Božství a Jeho moci a jednal jako Syn Boží. Všimni si, co odpovídá Pán Ježíš:
„Je napsáno: ‚Člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.‘ „Je také napsáno: ‚Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.‘ „Odejdi, Satane. Vždyť je napsáno: ‚Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a Jeho jediného uctívat.‘ Pán Ježíš odpovídá jako člověk - Syn člověka a za člověka, nikoli jako Syn Boží, i když Jím bezesporu byl.

Dále píšeš: Vidím, že se ubíráš špatným směrem, když nadřazuješ nad Písmo své názory a zkušenosti, ale to už je žel, dnes v Křesťanských sborech asi normální. Tohle je tvá chybná spekulace/dedukce, která nemá nic společného se skutečností.

Výše zmíněné souvětí svědčí o tom, že v jistém nebezpečí jsi ty sám, Gregu, poněvadž to, cos napsal není z Ducha, ale z "břucha".
Tož tak.

w.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Být plný Ducha a (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 20. září 2011 @ 15:17:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy,

to není žádná spekulace. Opírá se o svědectví důvěryhodného bratra L.P.Křesiny, jemuž v této věci věřím. Odpadnutí vedení KSb od Božího zjevení v Písmech je dobřr popsáno v jeho knihách. Doporučuji.

www.kresina.org


http://knihy.xf.cz/]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Být plný Duch (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Úterý, 20. září 2011 @ 16:09:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takže asi tolik. Byl jsem několik let členem Mezisborové rady KřSb a sbory se s jeho názory na stav a chrakter sborů neztotožňují.  Právě v jeho knihách jsou takové "jedovaté" výtky, které snižují jejich hodnotu, které tam vůbec nepatří  a jimiž si vyřizuje minulé spory s některými bratry z nichž mnozí ( možná že už všichni) nežijí.  V tomto oboru není br.Křesina důvěryhodnou osobou, která by objektivně hodnotila úroveň KřSb. Já jsem s ním osobně vedl polemiku o některých otázkách e-maily, ale nedohodli jsme se. Šlo třeba o to, že sbory mají své logo. On říká, že to je známka odpadnutí "sborů Páně" od biblického pojetí sboru atd. Nejde o věrouku. Jeho knihy jsou psané z pohledu písmáka, úzce konzervativního evangelikála. Já jsem na nich vyrůstal, ale postupně zjišťuji, že je potřeba některé postoje opravit a nahlížet na věc pohledem "charismaticko- evangelikálním".   


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Být plný (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 20. září 2011 @ 22:03:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Krispe,

no právě to, že se s tím neztotožňuješ, ukazuje, že se tě to odpadnutí týká. Ostatně tvé "názory" na modlitbu k Duchu svatému to jasně dokumentují v malém.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Být p (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Středa, 21. září 2011 @ 14:52:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pleteš hrušky s jablky. Mluvil jsem o voze a Ty mluvíš o koze. Ten můj pohled na Ducha sv. není v KřSb běžný, to ano. Ani nedokumentuje a nechrakterizuje KřSb. Ale nijak to nesouvisí s tím, co bylo řečeno o názorech br. Křesiny na sbory a o nich samotných. Opět jasná ukázka jak se manipuje v evangelikálním prostředí. Já mluvil o tom, že posuzovat KřSb podle názorů L.P.Křesiny je nesmysl a neodpovídá současné skutečnosti.  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: B (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 22. září 2011 @ 09:51:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Krispe,

jak pro koho, pro mě bratr Křesina důvěryhodný je. A píše pravdu a na základě Písem.

Ne ve všem samozřejmě. Ne např. v otázce charismat v současné POapoštolské době.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Být plný Duch (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Úterý, 20. září 2011 @ 23:38:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu,

já nevím, jde-li o důvěryhodného bratra, jelikož ho neznám. Před nějakou dobou jsem četl některé jeho knihy, ale nic z nich ve mně nezůstalo, jestli víš, co to znamená, takže tvé doporučení neberu. Tož tak.


]


Stránka vygenerována za: 2.53 sekundy