Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Patrik.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 15381, komentáře < 7 dní: 378, komentářů celkem: 338845, adminů: 60, uživatelů: 4850  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 118 návštěvník(ů)
a 9 uživatel(ů) online:

martino
rosmano
zeryk
Laura67
Melissokomos
wollek
Vota
JirkaB
leonet

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Po žních pùjdeš k Turkovi!
·Zpravodaj BJB Cheb 02/2019: Jak odejít z BJB?
·Kromìøížský sbor pøevádí budovu modlitebny na spolek
·Život víry 2018/12: Z BJB vystupuje pìt sborù
·Život víry 2019/2: ´´Noví´´ baptisté
·Návrh èlenù sboru BJB Lovosice pro Sjezd delegátù
·Køesťané Kuøim, z. s.
·Biblické spoleèenství køesťanù Kromìøíž, z. s
·Recenze – James Barr: Fundamentalismus
·BLUD KALVINISMU

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
97871226
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem
Vloženo Neděle, 21. srpen 2011 @ 21:30:21 CEST Vložil: Stepan

Kritika bludů poslal gregorios777

Všude ve světě je pro vážné studenty Písem jasně viditelné katastrofální odpadnutí drtivé většiny křesťanstva od Božího zjevení v Písmech.
Mnoho, možná většina protestantů zejména v zahraničí je v současné době pohlcena falešnými učiteli a proroky (2Pt 2,1-3) tzv. hnutí víry a prosperity. Jejich antikristovské učení lahodí padlé lidské přirozenosti (2Tim 4,3). A pokud není do tohoto přímo zapojena, tak je s tímto falešným hnutím nějak provázána, propojena a tím má podíl na jejich skutcích a učení.

Ve svých bludech zůstávají v důsledku ignorace takových míst Písma, jako:Mt 6,19-21:

19  "Neskládejte sobě pokladů na zemi, kdežto mol a rez kazí, a kdež zloději vykopávají a kradou.
20  Ale skládejte sobě poklady v nebi, kdežto ani mol ani rez kazí, a kdežto zloději nevykopávají ani kradou.
21  Nebo kdežť jest poklad váš, tuť jest i srdce vaše."

Nebo také:1Tim 6,3-11:"3  Jestližeť pak kdo jinak učí, a nepovoluje zdravým řečem Pána našeho Jezukrista, a tomu učení, kteréž jest podle zbožnosti,
4  Takovýť jest nadutý, nic neuměje, ale nemoudrost provodí při otázkách a hádkách o slova, z kterýchžto pochází závist, svár, rouhání, zlá domnění,
5  Marné hádky lidí na mysli porušených a pravdy zbavených, domnívajích se, že by zbožnost byla zisk tělesný. Takových se varuj.
6  Jestiť pak zisk veliký zbožnost, s takovou myslí, kteráž na tom, což má, přestati umí.
7  Nic jsme zajisté nepřinesli na tento svět, bezpochyby že také nic odnésti nemůžeme.
8  Ale majíce pokrm a oděv, na tom přestaneme.
9  Kteříž pak chtí zbohatnouti, upadají v pokušení, a v osidlo, a v žádosti mnohé nerozumné a škodlivé, kteréž pohřižují lidi v zahynutí a v zatracení.
10  Kořen zajisté všeho zlého jestiť milování peněz, kterýchžto někteří žádostivi jsouce, pobloudili od víry a sami se naplnili bolestmi mnohými.
11  Ale ty, ó člověče Boží, takových věcí utíkej, následuj pak spravedlnosti, zbožnosti, víry, lásky, trpělivosti, tichosti.

A jejich průvodní jevy při "bohoslužbách", tzv. "svatý smích", kokrhání, chrochtání, vytí a řvaní, válení se po zemi apod., si s jejich učením nezadají... Celé tzv. "Torontské požehnání" vychází z tohoto antikristovského ducha. A další a další noví "potetovaní" učitelé....


Ta samá místa o majetku a jeho milování se dají vztáhnout i na další masové hnutí, poutající stamilióny lidí - ŘKC.

Vyjmenovávat všechny bludy této největší sekty na světě zde nená cenu. Je to rozsáhlý seznam počínající hlásáním judeo-křesťanského konceptu spásy ze skutků, ze zákona namísto z milosti, zduchovňování míst Písma o nadcházejícícm Tisíciletém Království, které nastane s druhým příchodem Pána Ježíše, kdy usedne na Bohem zaslíbený Davidův trůn v tomto fyzickém, stávajícím Jeruzalémě (2Sam 7,8-17//Ž89,20-38//Lk 1,31-33//Sk 2,29-32) atd.atd. Její smilstvo s králi země a jejich politickým systémem, jejich vraždy, přesně podle Zj 17.kap. Zde už je vytvořena víra, která s původní Ježíšovou vírou 1. století již nemá téměř nic společného.

Evangelikální křesťané zase naprosto ignorují výpovědi Písem NS o křtu v Duchu svatém a o duchovních darech (1Kor 12,1-11) a tyto věci odvysvětlili svými velmi krkolomnými výklady, které, kdyby to byly soudní důkazy, by před žádným soudem neobstály. Jejich zbožnost se tak stává naprosto mrtvou (Zj 3,1-5).

Letniční a charismatici zase mluví stále pouze o spáse a zatracení, jako by tato věc byla pro věřící ta nejdůležitější. Jejich učení je polovičaté a neví vůbec nic o tom, že se musí usilovně snažit o to, aby se zalíbili Pánu Ježíši a mohli tak vstoupit do Ježíšova fyzického Království, až usedne na svůj Bohem zaslíbený Davidův trůn v Jeruzalémě po svém druhém příchodu. Mluví o spáse z milosti, ale jedním dechem popřou milost, když tvrdí, že odpadlý věřící se znovu vrací do stavu věčného zatracení. Ignorují verše o existenci dobrých a zlých Božích služebníků, ignorují verše o tom, že Bohu se lze zalíbit i našimi skutky (Žd 4,11//Tit 3,8//Jak 2,24).

Zastánci další velké skupiny věřících, následovníci bludů učitele Witnesse Lee, jejichž učení je velmi podobné pravdě, jsou zase podobně jako celé východní pravoslavné náboženství nositeli Athanásiova bludu, že "Bůh se stal člověkem, aby se člověk mohl stát bohem", a tak zbožštili člověka (blud theose) a naplnili tak nejstarší satanovo proroctví a "zaslíbení":"Budete jako bohové."
Tento blud ignoruje jasnou výpověď Písma o stavu věřících lidí v Novém jeruzalémě:"Aj, stánek Boží s lidmi."(Zj 21,3).

Nejhorší na tom je, že výše zmíněné skupiny v sobě blokují stamilióny znovuzrozených věřících, skutečných Božích dětí (některá jich má více, jiná méně).

A existuje jen skutečně malé stádce, věřící, kteří jsou jako Berojští o nichž je psáno:"A tamější Židé byli ušlechtilejší než ti v Tesalonice: přijali Slovo se vší dychtivostí A DENNĚ PEČLIVĚ ZKOUMALI PÍSMA, ZDALI JE TOMU TAK."(Sk 17,11).

Všimněte si, není tam psáno, že se denně modlili, jestli je tomu tak. To by nebyl spolehlivý způsob. Protože duch, ve kterém oni předtím účinkovali, duch judaismu, jim mohl lehce v odpovědi na modlitbu namluvit, že to tak není, že Ježíš není Mesiáš. Přesně tak  nyní věřící může při modlitbách oklamat duch hnutí víry, katolicismu, evangelikalismu, duch letničních a charismatiků, či duch Witnesse Lee nebo nějaký jiný duch. Nevěříte? Tak až se vám někdy stane, že se poskvrníte nějakou nečistotou (třeba se rozčílíte apod.) zkuste se v tom stavu modlit k Pánu, aniž byste se očistili vyznáním hříchu a pokáním a uvidíte, jaké odpovědi budete dostávat!

A ti, kdo vězí ve falešném učení, vězí i v jeho falešném duchu. A dokud z toho neučiní pokání a neobrátí se k Pánu, tak je tento duch bude konejšit při modlitbě, že jsou v pořádku a že stojí v tom pravém učení. Ten duch bude vytvářet závoj, který jim bude úspěšně zakrývat pravdu (2Kor 3,14-15). Oběti falešného učení si myslí, že mají společenství s Pánem, s Duchem svatým. Ve skutečnosti však mají společenství s falešným duchem, který se pouze tváří jako Duch Boží!!! Tak jako Izrael na poušti si myslel, že slouží Bohu, ale sám Bůh řekl, že sloužili Molochovi a Remfanovi!(Sk 7,43).

Další příklad tohoto (druhý svědek), je rozhodování na sněmu v Jeruzalémě ve Sk 15. Věc byla prozkoumána, byly vzneseny argumenty (v.6-7), a Jakub pak potvrdil, že se to srovnává s prorockými Písmy. Nikdo se o tu věc nemodlil k Pánu. Pouze se zkoumala Písma. Protože pouze pečlivé denní zkoumání Písem, zdali je tomu tak, podle vzoru Berojských, nám dá odpovědi.

Největší radostí apoštola Jana bylo, když viděl, že jeho duchovní synové chodí V PRAVDĚ. Antikrist ještě osobně zjeven nebyl. Jeho neviditelné dílo však již jasně kolem nás účinkuje. Kdo nepřijme LÁSKU PRAVDY, tomu sám Bůh pošle mocné dílo podvodů, aby věřili lži...(2Tes 2,10-11).

Už slyším humanisty a naivní snílky, jak říkají: Ale já nevěřím, že když jsem k Pánu Ježíši upřímný, že mě ponechá v nějakém bludu... Odpovídám: "Nechá!" Když si nezamilujete PRAVDU, nechá! On sám to říká v předchozím verši. Nikoli pouze upřímnost, ale láska k Pravdě je hlavně zapotřebí.

Proto nikoli modlitba, ale pečlivé denní mnohaměsíční nebo mnohaleté vyhledávání v Písmech, nám dá odpovědi, zda nejsme obětí falešného učení a falešných učitelů a proroků.


Podobná témata

Katolicismus

"Pramen falešných učení - ignorace částí Písem" | Přihlásit/Vytvořit účet | 220 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 22. srpen 2011 @ 08:49:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Gregu.
V životě jsem na bohoslužbách nezaznamenal tzv. "svatý smích", kokrhání, chrochtání, vytí a řvaní, válení se po zemi apod.  O kom to vlastně mluvíš?


..."Proto nikoli modlitba, ale pečlivé denní mnohaměsíční nebo mnohaleté vyhledávání v Písmech, nám dá odpovědi, zda nejsme obětí falešného učení a falešných učitelů a proroků."...


Pravidelná modlitba je ale základem zdravého vztahu k Bohu.

Neustále se modlete!
Sám si dej odpověď, zda nejsi obětí falešného učení falešných proroků o Miléniu, které má prý nastat až po konci věků. To si najdi v Písmu konkrétně!
Zjistíš, že nic takového Písmo neříká. Vždyť jaký by mělo smysl takové kralování oproti věčné blaženosti v nebi? A komu bych chtěl kralovat konkrétně a proč vlastně?Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 22. srpen 2011 @ 10:05:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko,

já ale nezpochybňuji nutnost modlitby. Souhlasím - neustále se modlete. Jen říkám, že při zkoumání učení první Církev podle Bible modlitbu nepoužívala a věděla proč.

Pouze bedlivé zkoumání Písem může dát odpověď na jakoukoli otázku učení. Protože je-li někdo ve falešném učení, ovlivňuje ho i falešný duch, takže mu také dává odpovědi podle toho, jak on potřebuje. A takový věřící v modlitbě žádné pravdivé pokyny nedostane.

O miléniu už se toho tady napsalo dost. To, že vaše "Magisterium" si zduchovňuje doslovná místa Písma je vaše věc. Vy budete překvapeni při Pánově příchodu. Alespoň je vidět, jací jsou to "odborníci." Zkoumej Písma ty osobně a rozsuzuj, jestli to, co tvé Magistérium učí, je skutečně tak. Berojští takto sami rozsuzovali i učení samotného APOŠTOLA PAVLA, natož aby ty jsi slepě věřil jakémusi magisteriu.

Ostatně Tisíciletému Království věřili i mnozí vaši tzv. církevní otcové.

Jaký smysl by mělo takové kralování? Pán Ježíš Kristus má dostat za odměnu podle Božího zaslíbení dosednutí na Davidův trůn v Jeruzalémě. Každý Žid ví (a proto by se vám vysmáli), že Davidův trůn nikdy nebyl v nebi, ale na zemi, ve fyzickém Jeruzalémě. A toto zaslíbení se ještě nikdy nevyplnilo. Právě tak ještě nikdy nestál Ezechielův chrám v Jeruzalémě. Ten bude postaven právě za tímto účelem. V něm bude Kristus vládnout.

A komu bude Kristus a Jeho svatí vládnout během Království?

No přece těm národům, které v Mt 25 po svém druhém příchodu bude Kristus soudit před trůnem své Slávy. To budou nevěřící lidé, žijící v okamžiku Pánová příchodu a budou souzeni podle toho, jak se chovali k Židům a k věřícím v době velkého soužení, těsně před Pánovým příchodem. Ti, kteří budou k Ježíšovým nejmenším bratrům milosrdní, také sklidí Pánovo milosrdenství a vstoupí do Tisíciletého Království. Právě jim bude Kristus a Jeho svatí vládnout. Tak praví Písma.

Na konci Milénia pak bude vypuštěn uvězněný satan, a opět svede národy a povede je k poslední bitvě u Jeruzaléma, kde bude s konečnou platností zničen. Přečti si to v Písmu (Zj 20,1-10). Toto ještě také nenastalo.

Jestli ano, jsem jedno ucho.
]


Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 24. srpen 2011 @ 12:31:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak si takovou vládu představuješ konkrétně?

To budeš těm národům poroučet a oni budou poslouchat?

A co jim budeš poroučet?]


Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 24. srpen 2011 @ 20:39:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko,

žádnou konkrétní představu nemám. Vím jen že některý věrný otrok Kristův bude vládnout nad 5 městy, jiný nad deseti městy. Tak to říká Písmo.

Samozřejmě že se nebude jednat o nějakou svévolnou vládu, ale že vše vlastně povede Pán Ježíš skrze svého Ducha. Přesně tak, jak to má být nyní na zemi s věrnými Pánovými otroky. Pán Ježíš Kristus bude svrchovaně vládnout prostřednictvím svých otroků. A také sám samozřejmě.

Mluví o tom Pán ve Zj 2,26-27:

26  "Kdož by pak vítězil a ostříhal až do konce skutků mých, dám jemu moc nad pohany.
27  I budeť je spravovati prutem železným, a jako nádoba hrnčířova střískáni budou, jakž i já vzal jsem od Otce svého."

Správa železným prutem znamená samozřejmě vládu. Toto místa se týká Tisíciletého Království.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 12:44:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jistě. To místo se týká "tisíciletého" kralování Krista, které už probíhá, týká se vlády svatých, kteří jsou námi ctěni a vzýváni o přímluvu, o pomoc.

Je to dnešní vláda svatých nad pěti, jiného nad deseti městy. To všechno plyne z moci Krista, který jim svůj trůn propůjčuje.


Proto veškerá úcta ke svatým je vlastně úctou ke Kristu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 13:00:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je mizerná "vláda svatých", když se za této vlády vesele popravuje pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, veselé se klaní šelmě a jejímu obrazu, likviduje se ty, kteří se neklaněji šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její znamení na čela ani na ruce.
Ta "vláda svatých" nese všechny rysy vlády Satana.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 26. srpen 2011 @ 11:46:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."když se za této vlády vesele popravuje pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo"...Křesťanství se rozšířilo do celého světa právě jen krví mučedníků. Za jednoho umučeného pro víru nastoupili tisíce jiných.

Buď tedy máš Krista za lháře (že mu nebyla předána veškerá moc a že tedy nevládne), nebo chceš Kristu vnucovat své představy o tom, jak by měla jeho vláda podle tebe vypadat.

V každém případě se chováš iracionálně, bez pokory, jako hlupák a blázen.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 26. srpen 2011 @ 15:47:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Buď té lásky a nepřekrucuj skutečnosti.

Nyní ještě nenastalo tisícileté panování Krista jak je popsáno ve Zj 20, kdy satan bude uvržen do propasti, zamčen  a zapečetěn, aby už nesváděl národy, dokud se nenaplní těch tisíc let; potom totiž musí být nakrátko propuštěn.

Na trůnech v tomto království usednou ti, kteří v době před tímto královstvím, kdy ještě Satan nebyl svázán a uvržen do propasti, to znamená od Kristova vzkříšení až do jeho příchodu a zahájení králování, to jest v tomto věku, kdy svět leží ve zlém a vládcem tohoto světa je Satan , byli popraveni pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, kteří se neklaněli šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její znamení na čela ani na ruce.


]


Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 22. srpen 2011 @ 11:36:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko,

svatý smích, kokrhání atd. patřilo hnutí víry, ne ŘKC.

Ale je to dobrý důkaz a porovnání, že jde o dva úplně různé duchy.


]


Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 22. srpen 2011 @ 09:39:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Před pár dny jsem vyslovil svůj soukromý názor, že zdejší diskuse bez názorů  ŘKC, se stane ukázkou veřejného ztrapnění. Pokud zde diskutující jako oko a další z řad ŘKC prezentovali své příspěvky a závazné učení Krista, pak to mělo ještě “šťávu“, která uváděla zdejší publikum ve zmatek a zděšení nad svým vlastním pádem a tak jsme byli svědky neskutečného demagogického až primitivního řádění různých blouznivců.
Poslední dny je diskuse v režii, jak to vzdáleně sleduji, jen z centra odpadlíků a je prakticky nemožné reagovat na tu snůšku pitomostí a blábolu, který nemá ani hlavu ani patu. Příkladem může být i příspěvek, pana  gregorios777, který se domnívá, že všemu porozumí bez  modlitby a autority Magisteria Církve, když nám konstatuje:
„Proto nikoli modlitba, ale pečlivé denní mnohaměsíční nebo mnohaleté vyhledávání v Písmech, nám dá odpovědi, zda nejsme obětí falešného učení a falešných učitelů a proroků.“
Pane g777, dobrý návod na rychlou cestu do ohnivé pece, připravenou Ďáblu a jeho služebníkům.Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 22. srpen 2011 @ 10:33:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino,

závazné učení Krista, jo? Tak to je opravdu dobrý vtip. Vy už dávno nevíte, co je závazné učení Krista. Převrátili jste zdravé biblické učení do úplného opaku.

Psáno je:"Neskládejte si poklady na zemi", vy máte plný sklady těch nejvzácnějších cenností světa, podívej kolik stály vaše okázalé chrámy, zatímco hlady umírali chudí lidé. Podívej, jak jste zapleteni do politiky, dokonce máte církevní stát, podívej na vaše vraždy v historii vaší sekty. Podívej na vaše modly. Na homosexualitu a pedofilii v kněžstvu. Fuj! Hnus! To si říká církev! Všechno je to naprostý opak toho, co Ježíš učil a činil. Z Jeho pohledu je to naprostý hnus a vaše magisterium by vypráskal bičem z chrámu. Vlastně nevypráskal, protože by se do záležitostí cizí církve nepletl.

Kdyby Berojští na každý den rozsusovali Písmem vaše učení, tak by nevěděli, co si s vámi počít, protože by vás v učení Písma ani nenašli. Tak pak skutečně nevím, kde je vlastně centrum ODPADLÍKŮ!

A tenhle komentář si neber osobně. Ten patří vašim mocipánům, kteří mnohdy ani nebyli věřící, a kteří vytvořili takové Babylonské monstrum hodné odsouzení.
]


Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Pondělí, 22. srpen 2011 @ 19:11:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Skus odpovedat.
1.A co ty Gregorios robis pre chudobnych?
2.Pedofili su aj u protestantov a pravoslavnych a to, ze v cirkvi su hriesnici nesvedci o tom, ze by katolicka cirkev nebola Kristovou cirkvou." Neprisiel som volat spravodlivych ,ale hriesnikov." katolicka cirkev je svata, lebo je to tajomne Telo Kristovo a je hriesna, lebo pozostava z hriesnikov.
3.najviac pre chudobnych robila a robi katolicka cirkev.
4. V com je cirkev zapletena do politiky? Ale konkretne fakty.

Gregorios, iba katolicka cirkev dostala od Boha dar neomylne vykladat Bibliu.Ty tento dar nemas, preto hlasas bludy a nevies to rozoznat. Nemozes v plnosti vyuzivat dary Bozieho ducha, lebo nepatris do Kristovej katolickej cirkvi.Nech ti Boh da svetlo, aby si neskoncil v zatrateni, a aby sa diabol netesil z tvojej smrti.


]


Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 22. srpen 2011 @ 21:24:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

betmo,

1. Tím se tady chlubit před lidmi nebudu. Něco ano.

2. Pedofilové jsou všude. Ale v katolické církvi je všude po světě jejich procento obrovské, protože vaše slavné magistérium zakázalo kněžím se ženit, aby se nedrobil majetek církve. Přesně podle Písma, které kde Duch výslovně pravil, že v posledních dnech se někteří odvrátí od víry poslouchajíce duchů bludných a učení ďémonů (přesně případ ŘKC)... ZABRAŇUJÍCÍCH SE ŽENIT (1Tim 4,1-3).

Protestanti i pravoslavní duchovní se oženit mohou když chtějí, proto tam tento hřích není rozšířen tak masově, jako v ŘKC. To nejsou jednotlivé hříchy, ale jde o systémový, masový, celosvětový jev, vzniklý v důsledku učení démonů.

3. ŘKC vždy smilnila s králi země, aby získala a podržela si co nejvíce moci. Např. papež se vyjadřuje k politickým problémům světa a řídí politiku ŘKC v souladu s geostrategickými zájmy Vatikánu. Něco takového apoštol Petr nikdy neudělal. Apoštolé se o špinavou politiku nikdy nezajímali ani se do ní nepletli. Před císaře se dostali jen proto, že byli obviněni ze své víry v Krista.

Výklad Bible - vaše magisterium se ve výkladu Bible dostalo úplně mimo ni. Vaše církev v Novém Zákoně vůbec není obsažena. Nový Zákon o ní vůbec neví, protože je Novému Zákonu (smlouvě) úplně cizí. Učení a praxe ŘKC učení Bible úplně popírá.

Jde o judeo-katolicismus. Tak by se to správně mělo jmenovat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: noname v Pondělí, 22. srpen 2011 @ 22:41:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Ale v katolické církvi je všude po světě jejich procento obrovské,"

Můžeš to obrovské procento podle svých přesných informacích upřesnit ?  Prolustroval jsi také svou vlastní  či jiné církve ohledně procent na počet členů ?
Studium Písma o kterém rád mluvíš, Tě asi nevede po přímých cestách, nicméně i to je způsob hledání, kéž Ti Bůh pomáhá na této cestě.
Honza


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 22. srpen 2011 @ 23:22:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Noname,

kolik případů pedofilie bylo zaznamenáno ve sdělovacích prostředcích u protestantů nebo u pravoslavných? Já vím o jednom protestantovi, který byl navíc skutečně pedofil. Případy ŘKC však vyplavávají na povrch masově po celém světě. A to jsou jen odhalené případy.

Ale kněží ŘKC v drtivé většině pedofilové nejsou. Pouze se tak chovají, protože je jim proti jejich přirozenosti zakázáno se ženit. Opět ukázka převrácenosti učení ŘKC. Jedna z mnoha.

Jde o stejný efekt jako ve vězení. Většina lidí provozujících homosexuální styk v kriminále, homosexuálové nejsou. Dělají to jen z nutnosti. Přesně tak je to i u kněží ŘKC. V podstatě to jsou oběti démonského učení svých nadřízených z historie. A to je právě to nejhorší. Že jsou k tomu donuceni vaším velmi "moudrým" magistériem.

Každé malé dítě nebo i sedlák musí vědět, kde je příčina pedofilie v ŘKC. Je to zcela jasné.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: noname v Pondělí, 22. srpen 2011 @ 23:37:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Gregu.
Já vím, že Ty už máš v těchto věcech jasno a nemá cenu cokoliv říkat, jen nevím odkud své "důvěryhodné" informace bereš a k čemu Ti slouží ? Kolik kněží jsi poznal osobně, tak důkladně aby jsi mohl toto říkat ?
Honza


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 22. srpen 2011 @ 23:55:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Noname,

tohle kolem sebe slyším už desítky roků, protože tato věc je v činnosti určitě celá staletí. Samozřejmě, že v tom mám jasno. Na to nepotřebuješ vysokou školu, aby to bylo jasné. Několik kněží jsem osobně poznal. Jeden z nich to na mě zkoušel...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Úterý, 23. srpen 2011 @ 00:14:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Samozřejmě, že v tom mám jasno. Na to nepotřebuješ vysokou školu, aby to bylo jasné. Několik kněží jsem osobně poznal. Jeden z nich to na mě zkoušel...

Ked Gregorios neberie do uvahy nezavisle vladne spravy a ma vo veci jasno,musime respektovat jeho slobodnu volu a  nechat ho v jeho omyloch, tak ako to nakoniec musel urobit aj Pan Jezis s farizejmi a zakonnikmi.
Diabol je otec lzi, co mozme ocakavat od tych,co sa riadia sa iba svojim omylnym ludskym rozumom, ked predtym odvrhli neomylne ucenie Kristovej katolickej cirkvi. Ale aj Gregoriosa miluje Boh, preto sa modlim za jeho spasu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 23. srpen 2011 @ 00:39:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
betma,

za moji spásu se modlit nemusíš. Jsem spasen od okamžiku, kdy jsem uvěřil v Pána Ježíše Krista.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí P (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Úterý, 23. srpen 2011 @ 10:29:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsem spasen od okamžiku, kdy jsem uvěřil v Pána Ježíše Krista.
Gregorios,
nemyl si vykupenie so spasenim. Takto cele starocia studuju ludia mimo katolickej cirkvi Bibliu a kazdy hlasa nieco ine,co nie je v sulade s Bozim duchom, lebo v Biblii sa hovori, ze je jedno ucenie.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace čás (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 23. srpen 2011 @ 10:50:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jedno učení. To ano. Ale dnes už nidko pořádně neví, jak to původní učení vypadalo, betmo


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Úterý, 23. srpen 2011 @ 12:24:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jedno učení. To ano. Ale dnes už nidko pořádně neví, jak to původní učení vypadalo, betmo
Povodne ucenie mas Gregorios v Biblii, ale rozoznat to vie iba katolicka cirkev. A ta nemeni uz 2000 rokov svoje ucenie. Hlasa to, co jej Bozi Duch hovori. My ucime stale to iste a mas to dolozene v pisomnych i archeologickych pramenoch, ze to, co apostoli prebrali od Krista, presne to, potom ucili nastupcovia apostolov, potom ich nastupcovia a tak dalej az do dnesnych cias.
 A tak katolici uznavaju uz od 1. stor okrem Biblie aj tradiciu, lebo tak je to v Biblii/2Sol.2,15/.Ucenie co Kristova katolicka cirkev uci dnes, napr.vsetko o Panne Marii, svatych, ocistci, papezstve,Trojici, Eucharistii to sa  hlasalo uz v 1. stor.
je to uzasne, ako Duch Svaty chrani svoju cirkev od omylov.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - igno (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 23. srpen 2011 @ 15:14:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vy jste svojí terdicí zrušili věčné Boží Slovo, protože ta tradice je s Písmy v rozporu. Přesně tak svou tradicí zrušili Písma farizeové, betmo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Úterý, 23. srpen 2011 @ 16:02:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vy jste svojí terdicí zrušili věčné Boží Slovo, protože ta tradice je s Písmy v rozporu. Přesně tak svou tradicí zrušili Písma farizeové, betmo.
Ale kdeze, tradicia nie je v rozpore s Bozim slovom.
 Viem, co ta trapi, napr. v Biblii nie su presne napisane slova  ze svata Trojica existuje,ale  z Biblie  sa da jasne vyvodit, ze existuje. A tak aj napr.vsetky  dogmy o Panne Marii ocistci, ci svatych, nie su  presne spomenute, napr. slovami-Panna Maria bola bez poskvrny hriechu pocata, alebo Panna maria bola nanebovzata, atd.Avsak vsetky tieto  dogmy  vychadzaju z Biblie, zo studia Biblie, ktora sa da ale studovat iba s pomocou Ducha Svateho, ktory neomylne vysvetluje Bozie slovo iba katolickej cirkvi.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učen (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 23. srpen 2011 @ 17:46:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Betma,

s Trojicí žádný problém nemám. Tu tam najdeme, i když není výslovně zmíněná.

Ale dám jen malý příklad: Kde v Písmu existuje v Nové Smlově jakýkoli obraz znázorňující Božího Syna nebo dokonce Boha Otce?

Nikde nenajdeme ani jednou žádný podrobný popis rysů, tváře, výšky a jakýchkoli tělesných prororcí Božího Syna. Taková věc je v Písmu naprosto zapovězená.

Tak jak to, že vaše chrámy jsou plné takových obrazů? V první Církvi by byly takové obrazy brány jako rouhavé modlářství!

Ještě chceš tvrdit, že vaše tradice není v rozporu s Písmem?

A neplatí na mě žádné výmluvy, proč to tak je. Prostě je to MIMO zjevení Božího Slova, a naopak je to pohanské modlářství.

To se ale netýká jen vás katolíků. Protestanti to dělají zase formou filmů o Ježíši.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Středa, 24. srpen 2011 @ 11:55:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nikde nenajdeme ani jednou žádný podrobný popis rysů, tváře, výšky a jakýchkoli tělesných prororcí Božího Syna. Taková věc je v Písmu naprosto zapovězená.

Tak jak to, že vaše chrámy jsou plné takových obrazů?

Chudak Gregorios. Bohu sa mas klanat ci uz je Boh  na obraze, alebo nie.
Za to, ze nemame opis Pana jezisa v Biblii, je vec naprosto zapovezena? Cituj, kde je to napisane.Vidis, takto sa vzdalujes od Pana Boha, lebo nerespektujes Bozie slovo, kde je napisane, ze mame respektovat aj tradiciu.2Sol 2,15.My mame v kostolo Santa Maria Magiore zobrazeneho Krista z prvych storoci.Zbav sa bludu,sola scriptura, Bozie slovo je aj v tradici a nijako neprotireci Biblii.

V první Církvi by byly takové obrazy brány jako rouhavé modlářství!

Opak je pravdou, uz prvi krestania a to v 1. stor. zobrazovali Krista v katakombach a klanali sa mu.Ja zasnem, odkial mas take ani nie skreslene ale priamo klamlive informacie.

"Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen ty i dům tvůj." (Sk 16,31)

"Kdo uvěří a pokřtí se, spasen bude." (Mt 16,16)


Gregorios nespravne si vykladas Pismo. Musis ist hlbsie .
Co sa skryva za slovom ver?Ci kto uveri...?Aj diabli veria.Spaseny budes iba vtedy, ked  sa tvoja viera bude vyznacovat dobrymi skutkami.Nabada ta k tomu Bozi Duch, ktory ti hovori Viera bez skutkov je mrtva."]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešn (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 24. srpen 2011 @ 16:02:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Betma,

kde máš v Písmu DOVOLENO dělat obrazy a sochy, kde je dovoleno se klanět obrazům a sochám!!!

Podle tebe vše, co není v Písmu zakázáno je dovoleno?

Opak je pravdou: Vše, co není v Písmu dovoleno, je zakázáno.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen fa (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 12:12:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."kde máš v Písmu DOVOLENO dělat obrazy a sochy"...


(Ex 25,18-20; 22)
Vytvoříš také dva cheruby.
Zhotovíš je z tepaného zlata na obou koncích slitovnice:
jednoho cheruba na jednom konci a druhého na druhém konci. Uděláte cheruby tak, aby vystupovali ze slitovnice na obou jejích koncích.
Cherubové ať mají rozpjatá křídla, jimiž budou zastiňovat slitovnici. Ať jsou obráceni čelem k sobě a tvářemi se sklánějí nad slitovnici.... Tam se s tebou budu setkávat. Z místa mezi oběma cheruby nad slitovnicí, jež přikrývá Truhlu svědectví, s tebou budu mluvit o všem, co ti přikážu ohledně synů Izraele.


(Ex 26,1)
Samotný Příbytek pak zhotovíš z deseti pruhů soukaného kmentu a z modré, purpurové a šarlatové látky; necháš na ně umným způsobem vytkat cheruby.
(Ex 26,31)
Uděláš také oponu z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu; uděláš ji s umně vetkanými cheruby.


(1 Kr 6,23-29)
Udělal také v svatyni svatých dva cherubíny z dříví olivového desíti loket zvýší.
A bylo na pět loket křídlo cherubína jedno, a na pět loket křídlo cherubína druhé; deset loket bylo od konce křídla jednoho až k konci křídla druhého.
Tak na deset loket byl i cherubín druhý; míru jednostejnou a řezbu jednostejnou měli oba cherubínové.
Vysokost cherubína jednoho byla desíti loket, a tolikéž cherubína druhého.
I postavil ty cherubíny u prostřed domu vnitřního, tak že roztáhli křídla svá, a dotýkalo se křídlo jednoho jedné stěny, též křídlo cherubína druhého dotýkalo se druhé stěny; křídla pak jejich u prostřed domu spolu se dotýkala.
Obložil také ty cherubíny zlatem.
Přesto i všecky stěny domu vůkol ozdobil řezbami cherubínů a palm a rozvitých květů, vnitř i zevnitř.
Sám Bůh vytvořil v člověku svůj vlastní obraz Boha:

(Gn 1,26-27)
Bůh řekl: "Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi."
Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu jej stvořil: jako muže a ženu stvořil je.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prame (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 12:26:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko,

jenže toto není Boží dovolení. Ke zhotovení cherubů dal příkaz sám Bůh. Kdyby je dnes udělal někdo znova, bylo by to bez Božího příkazu a bylo by to modlářství.

Na jiném místě Písma je Bohem zakázáno vytvářet JAKÉKOLI podobenství ČEHOKOLIV na zemi, pod zemí i v moři.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: P (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 12:34:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No comment.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: P (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 12:39:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takže Boha tímto řadíš mezi ty, kteří druhým káží vodu a sami pijí víno?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen fa (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 12:15:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."kde máš v Písmu DOVOLENO dělat obrazy a sochy"...


(Nu 21,8)
I řekl Hospodin Mojžíšovi: Udělej sobě hada podobného těm ohnivým, a vyzdvihni jej na sochu; a každý ušťknutý, když pohledí na něj, živ bude.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 24. srpen 2011 @ 12:51:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Kde v Písmu existuje v Nové Smlově jakýkoli obraz znázorňující Božího Syna nebo dokonce Boha Otce?
Nikde nenajdeme ani jednou žádný podrobný popis rysů, tváře, výšky a jakýchkoli tělesných prororcí Božího Syna. Taková věc je v Písmu naprosto zapovězená
."...
..."V první Církvi by byly takové obrazy brány jako rouhavé modlářství!"... ???
Sám Kristus, když přišel na svět, byl živým chodícím obrazem Boha. To asi může jen těžko někdo zpochybnit. Nejen všichni apoštolové, ale také všichni současníci (včetně Jidáše i Pontského Piláta, či Heroda) znali rysy Kristovy tváře, výšku i tělesné proporce. Už v prvotní církvi obrazy sloužily svojí symbolikou těm, kteří neuměli číst a vyprávěly jim o Bohu (ikona je v podstatě obrázkovým písmem).
Podle tradice ústního podání první ikony Marie napsal evangelista Lukáš.

Zkoušky stáří dřeva z mariánské ikony v Santa Maria Maggiore (asi před dvěma lety) prokázaly beze všech pochyb původ v prvním století po Kristu.


Příchodem Krista na svět se cosi podstatného změnilo.
Zjevné věci ztrácejí na významu, duchovní získávají.
Někteří to stále nevidíte.

Už slavíme neděli, nikoli sobotu, už klidně jíme vepřové, které bylo (podobně jako obrazy Boha) ve SZ také zakázáno.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešn (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 24. srpen 2011 @ 13:17:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko,

právě proto, že apoštolé znali rysy Kristovy tváře, tak Ho nikde přesto nezpodobnili, protože zobrazovat Boha je zakázané a NIKDE v Písmu k tomu nenajdeš pokyn. Naopak, celý Nový Zákon je v tomto s souladu se Starým zákonem!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen fa (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Středa, 24. srpen 2011 @ 13:45:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
právě proto, že apoštolé znali rysy Kristovy tváře, tak Ho nikde přesto nezpodobnili, protože zobrazovat Boha je zakázané a NIKDE v Písmu k tomu nenajdeš pokyn. Naopak, celý Nový Zákon je v tomto s souladu se Starým zákonem!
Znova opakujem Gregorios, opak je pravdou, spodobenie Krista mame uz z 1. stor. z katakomb.Uved, kde je v Novom zakone zakazane zobrazovat Krista.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prame (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 24. srpen 2011 @ 15:59:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Betma,

mě nezajímá, že nějací pohanstvím ovlivnění lidé už v prvním století odpadli od zdravého učení a praxe. Na to už poukazoval i apoštol Jan v roce 90 po Kristu. Mě zajímá, že Písmo zjevuje, že zpodobňování Boha na obrazech nebo sochách je rouhání a modlářství. Protože my ani nevíme jak vypadal. A i kdybychom to věděli, bylo by to proti Písmu!!!

Pro mě je směrodatné pouze zjevení Písem. Jak SZ, tak NZ. Ne nějaké lidské výmysly a výblitky.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: P (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Středa, 24. srpen 2011 @ 17:34:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pro mě je směrodatné pouze zjevení Písem. Jak SZ, tak NZ. Ne nějaké lidské výmysly a výblitky.

GregoriosAk su pre teba smerodajne zjavenia Pisem, preco neuznavas slova Bozieho Ducha v Biblii, ktory hovori, ze okrem Biblie mame uznavat aj tradiciu, ze aj tam je Bozie slovo? 2Sol.2,15]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 24. srpen 2011 @ 20:18:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Betmo,

proč zneužíváte toto místo Písma (2Sol 2,15) k potvrzení vašich bludů, které jste si sami vymysleli, a se kterými apoštolové nemají NIC společného?

Apoštolé neříkali ani nepsali NIC, čím by si vzájemně odporovali. Oni mluvili a psali v naprostém souladu s existujícími Písmy i s Písmy, které skrze ně inspiroval Bůh.

Apoštolé také předpovídali, že po jejich odchodu proniknou do sboru antikristovští bludaři a to se také stalo. Už koncem prvního století.

A odtud se také datují bludy vaší ústní tradice. Vaši tzv. církevní otcové už odpadli od Božího zjevení v Písmech.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Středa, 24. srpen 2011 @ 21:42:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

proč zneužíváte toto místo Písma (2Sol 2,15) k potvrzení vašich bludů, které jste si sami vymysleli, a se kterými apoštolové nemají NIC společného?

Gregorios, mal by si vazne brat Bozie slovo.
2Sol2,15 je v Biblii su to slova apostola Pavla o tradicii.
  Ten vzdy hovoril, co chcel Boh.Bozie slovo nie je len v Biblii ale aj v tradicii.
Ty odporujes samemu Bohu.Ja chapem, ze tieto skutocnosti urcite nepochopis, lebo sa neriadis Bozim Duchom a pri vykladani Biblie nemas dar neomylnosti, ako ho ma katolicka cirkev. Preto budes vzdy v rozpore s katolickou cirkvou. Kto bojuje proti Kristovej katolickej cirkvi, toho diabol lahko oklame.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Středa, 24. srpen 2011 @ 23:31:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Betma a co jako myslíš,že Pavel kázal?Slovo Boží! Kde tady vidíš nejakou tradici?! Přečti si Skutky od 13. kapitoly a v kontextu poznáš,co Pavel vyučoval a taky před čím a kým varoval.Nestavej si z jedného verše vzdušné zámky, neznásilňuj Boží slovo!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 24. srpen 2011 @ 23:47:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Betmo,

no to si piš, že budu vždycky v rozporu s katolickou sektou! Tak jako ona je v rozporu s Písmy. A moc se těším, až se naplní Zjevení 17. kapitola.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen fa (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 11:44:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."protože zobrazovat Boha je zakázané"...


Jestliže je zobrazovat Boha stále zakázané, pak chtěj nechtěj musíš připustit, že Kristus svým vtělením tento zákaz porušil
.


Protože ale víme, že Kristus nikdy nezhřešil, je třeba tuto skutečnost zobrazení Boha vidět jako naplnění Starého zákona, nikoli jako porušení Božího zákazu.


..."celý Nový Zákon je v tomto s souladu se Starým zákonem!"...

Kristovo vtělení je v protikladu se starozákonním zákazem zobrazování Boha!

Pokud by byl celý Nový zákon v souladu se zákonem Starým, NEBYLO BY HO PŘECE VŮBEC POTŘEBA!(Žd 8,13)
Když tedy mluví o nové, prohlašuje tu první smlouvu za starou; a to, co stárne a chátrá, je blízké zániku.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prame (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 11:52:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko,

jak je vidět, pak vtělení Krista proti Písmu nebylo. Protože je v Písmu obsaženo. Jakékoli jiné zobrazení Krista formou obrazu, či sochy, či jen podrobného popisu podoby, je však pro Písmo zřetelně pasé.

Je to jeden z důkazů, že Písma jsou Božím dílem a ne pouze lidským, protože padlá lidská přirozenost by Ježíšovu podobu jistě zachytila, kdyby bylo po jejím...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: P (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 12:18:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To tvá zcestná argumentace v důsledku tvrdí, že i zobrazení Boha v Kristu je vlastně proti přikázání SZ.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 12:23:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko,

psal jsem o zhotovování fyzických, neživých obrazů a podobenství Boha nebo Jeho Syna. Tak jako o tom píše Písmo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prame (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 12:10:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko,

píšeš:Pokud by byl celý Nový zákon v souladu se zákonem Starým, NEBYLO BY HO PŘECE VŮBEC POTŘEBA!

Toto považuji za naprosto nesmyslnou větu. Všechna Písma SZ i NZ jsou ve skutečnosti sama se sebou v naprostém souladu. Nový Zákon je pouze aktuálním rozpracováním Starého a jediná nová věc v Novém Zákoně je Tělo Kristovo.

Zde předkládám svůj článek KONTINUITA BOŽÍHO SLOVA - na vysvětlenou.

Boží Slovo - Bible je zjevením Osoby Pána Ježíše Krista. Celá sbírka 66 knih tvoří jeden uzavřený a vzájemně související celek. Pouze jeden pisatel nestavěl na spisech předchozích pisatelů. Byl to Mojžíš, který je autorem 5 knih Mojžíšových. Těchto prvních 5 knih je základem, z něhož vychází všechny další spisy. Jozue již své spisy zakládal na Pentateuchu. Po Jozuovi např. autoři knih Samuelových také zakládali své spisy na Pentateuchu. A také všichni ostatní služebníci Božího Slova působili na základě předešlých slov Božích. Všechny zbývající knihy Starého Zákona, měly za základ spisy dřívější. Přestože další pisatelé Bible psali každý jinak a osobitým způsobem, své slovo zakládali na slovech předešlých. Boží Slovo je jednou celistvou jednotkou a žádný jeho pisatel se nemohl vydat vlastní, nezávislou cestou. Ti, kdo přichází později, hovoří vždy na základě svých předchůdců.


Jestliže přejdeme do Nového Zákona, jediné nové zjevení zde obsažené, je tajemství Těla Kristova, skládajícího se z Židů i pohanů. Kromě toho není nového nic podstatného. Vše, co je v NZ, se zakládá na starozákonních naukách, a vše, co je v NZ, lze také nalézt i ve Starém Zákoně. Starý Zákon obsahuje téměř všechna naučná zjevení. Mnoho věcí v Novém Zákoně, bylo nejprve řečeno ve Starém Zákoně. Některé pasáže NZ, jsou jasné a přímé citace ze SZ. Na jiných místech nejsou sice přímé citace, ale dotyčná místa jsou založena na pasážích SZ. Služba Slova v Nz se zakládá na božské řeči ve SZ. Nejde v žádném případě o nějaké nezávislé mluvení.

Jestliže dnes někdo povstane, a řekne, že přijal nějaké nezávislé zjevení, ihned můžeme toho zjevení zavrhnout jako nevěrohodné. Nikdo dnes nemůže obdržet Boží Slovo nezávisle od Bible. Dokonce ani Nový Zákon nemůže existovat nezávisle sám o sobě. Ani Pavlovo slovo nemůže existovat nezávisle samo o sobě. Nezávislá a samostatná slova mohou být pouze HEREZE. To se týká především i různých lidských tradic, které se vloudily do církve. Žádné zjevení však nemůže být izolováno od jiných zjevení a bez odkazu na ně.

S tím souvisejí také pravidla výkladu. Písmo se vykládá zase pouze Písmem. Matouše 24. nelze vykládat s odvoláním pouze na Matouše 24. Musíme ho vykládat ve světle jiných pasáží Písma. Nelze vykládat proroctví tím proroctvím samým ( 2Pt 1,20 ). Nelze vykládat Daniele 2. nebo Daniele 9., pouze na základě Daniele 2. nebo Daniele 9. Byl by to výklad sám pro sebe. Musíme mít na mysli, že Boží Slovo je jeden nerozborný celek. Výklad musí být pořízen za pomoci mnoha jiných pasáží. Nemůžeme pronést žádné nezávislé zjevení, které by nebylo v souladu s Božím Slovem již ustaveným. Jestliže naše výklady nebo mluvení není v souladu s již ustaveným Božím Slovem, pak to, co máme je HEREZE a ĎÁBELSKÝ KLAM.

Pouze Mojžíš mohl psát nezávisle na jiných spisech. Avšak druhá skupina služebníků Slova musela svou řeč budovat na řeči svého předchůdce. Její řeč musela být jen opakováním a rozvíjením skupiny prvé. Třetí skupina musí založit svou řeč na první a druhé skupině.

Zde se projevuje přednost Berojských. Zkoumali v Písmu, zda to, co slyšeli, je opravdu tak ( Sk 17,11 ). Boží Slovo se nemění ze dne na den. Je to nerozborný celek od začátku do konce, nikdy se neměnící. Kousek po kousku buduje samo na sobě. První zjevení dostal Mojžíš. Všechna ostatní zjevení se zakládala na tomto prvním zjevení. To první zjevení pokračovalo. Z jednoho zjevení začalo vycházet více světla. Oči lidí se stále více otevíraly, až nakonec zde máme Starý a Nový Zákon. Člověk je novozákonním služebníkem Slova, protože přijímá vize Božího Slova ve Starém Zákoně. Dnešní služebník Slova nemůže být nezávislý, tak jako dřívější služebníci Slova nemohli být nezávislí. Nikdo nemůže obdržet zjevení nezávisle od Bible. V takovém případě přijímá pouze HEREZI a něco nepřijatelného. Sami si dokážete představit, jak ve světle výše řečeného asi obstojí každá lidská tradice různých náboženských lidí minulosti i současnosti, kteří si navíc troufají tuto heretickou tradici postavit na roveň Božího Slova v Písmech.

Není to ani tak, že by si Starý a Nový Zákon odporovaly. Nový Zákon je pouze další vývojový stupeň Starého Zákona. Jde o postup, nikoli o rozpor. Boží zjevení a pokyny nejsou ani nezávislé, ani v rozporu.

Na výše uvedených skutečnostech samotné Bible vidíme, že samo Boží Slovo poskytuje potvrzení biblickým věřícím, že princip "Sola Scriptura" je skutečně pravdivý. To je neoddiskutovatelná věc.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: P (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 12:33:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neoddiskutovatelným pro nás je, že zmrtvýchvstáním Krista se všechno změnilo podstatně.


Změnily - li se podmínky, změnila  - li se situace naší lidské důstojnosti, která byla pozdvižena našim obléknutím Krista do statutu Božích dětí, věci SZ, které byly určeny pro vyhnance z ráje, pro Boží děti už neplatí!Ve SZ bylo třeba zakázáno se obracet na spravedlivé zesnulé, protože ještě nebyli v nebi (byli v šeolu, kde čekali na příchod Vykupitele). Byli "ve vězení," bez jakékoli možnosti pomáhat nám živým.

V NZ jsou však už svatí spolu s Kristem v nebi, užívají moc jeho vlády a tedy pochopitelně mají také možnost nám pomáhat. Logicky přetrvání takového starozákonního zákazu do doby NZ by popíralo smysl Kristova vzkříšení.


Princip "sola scriptura" je jen lidským výmyslem, "Tradicí" protestantskou.

Písmo se nevykládá Písmem, ale předně Duchem svatým, který neustále skrze církev působí. Tento Duch dává dar rozlišení, co ze SZ je rozvinutím a co je už překonané a pro nás neplatí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 14:00:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko,ty vaše přímluvy k mrtvým akorát vedou miliony katolíků do pekla.Satan ví,že válku o vesmír prohrál,ve své pýše si to ale nikdy nepřizná.Připomíná mi katolíka Hitlera ze začátku roku 1945.Kope jak dodělávající kobyla a posílá jedno zjevení za druhým,na přání.Chcete Marii,máte ji mít,chcete UFO,žádný problém...Ty tady tvrdíš,že SZ je naplněný a jsi členem církve,která denně obětuje.Jak to jde vysvětlit?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 16:34:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když se potřebuješ vyblít, zkus doma záchod!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 22:57:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko,

no tak to je opravdu nádhera. Zvláště tvé 2 poslední věty.

Uveď jediný příklad z Písma o tom, že zesnulí svatí mohou jakýmkoli způsobem pomáhat a ovlivňovat věřící na zemi. Jsem jedno ucho.

A to byla má poslední otázka. Zjišťuji, že nemá žádný smysl diskutovat o víře s příslušníky náboženství, které je Pánu Ježíši Kristu úplně CIZÍ a vzdálené, jako hinduismus nebo buddhismus atd.

Od této chvíle budu diskutovat pouze s těmi, se kterými to má cenu. Tedy s těmi, kteří uznávají Písmo jako jediný zdroj Boží Pravdy a jako z takového z něj vycházejí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 26. srpen 2011 @ 11:38:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Gregu. Co tě tak naštvalo?

Že jsem ti uvedl přímo z Bible příkazy vytvořit sochu nebo obraz?  Pokud ses v tomto mýlil, s pokorou to přijmi! Vždyť to i pro tebe znamená posun v poznání.
Co teprve, až vyjde můj článek o Miléniu, který jsem vložil jen kvůli tobě! To už dopředu raději odmítáš diskusi? Vždyť tě neurážím, pouze argumentuji Písmem!
..."Uveď jediný příklad z Písma o tom, že zesnulí svatí mohou jakýmkoli způsobem pomáhat a ovlivňovat věřící na zemi."...

Zesnulí svatí jsou po Kristově zmrtvýchvstání už spolu s Kristem v nebi, kde vládnou spolu s Kristem (srv. Fp 1,23). To je ten podstatný rozdíl oproti době Starého zákona.

(Zj 2,26-28; Zj 3,21; Zj 20,4).

..." kteří uznávají Písmo jako jediný zdroj Boží Pravdy"...

Písmo ani zdaleka není jediným zdrojem Boží pravdy!

Samo Písmo o tom svědčí, že jsou věci, které je potřebné předávat ústně, nikoli písemně (2 J 1,12; .

Do srdce každého člověka vložil Bůh "tajemství" - kterému říkáme svědomí. Toto svědomí nás obviňuje, nebo obhajuje, protože srovnává naše skutečné jednání s Božími zákony. Tedy i svědomí každého je zdrojem Boží pravdy (Ř 2,14).

O to víc je zdrojem Boží pravdy znovuzrozené srdce křesťana. Jsme doslova list Kristův, napsaný na masitých deskách lidského srdce (2 Kor 3,3).

Také církev je zdrojem Boží pravdy.
Jsou to proroci a učitelé, které za námi posílá Bůh (1 Tes 4,1-2), jsou to apoštolové, hlasatelé evangelia.


Uvědom si, že toto nedělám proto, abych tě ponížil -  "převálcoval" argumenty, ale abych poopravil tvé názory, abych tě obohatil! Neudělej tu chybu, aby ses utopil ve vlastní pýše! Zkoumej poctivě a bez předsudků.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Pátek, 26. srpen 2011 @ 13:22:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko,pokus se okomentovat Ex 20:23-25. 23. Neuděláte si vedle mne bohy stříbrné,neuděláte si ani bohy zlaté. 24. Uděláš mi oltář z hlíny a budeš na něm obětovat své zápaly a své pokojné oběti,svůj brav a svůj skot.Na každém místě,kde nechám připomínat své jméno,přijdu k tobě a požehnám ti. 25. Jestliže mi uděláš oltář z kamenů,nesmíš používat kameny tesané,protože když se nad ním rozeženeš svým dlátem,znesvětíš ho.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešn (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Středa, 24. srpen 2011 @ 17:46:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko,ty jsi mesiánsky žid? Protože pohané pod Mojžíšovým zákonem nikdy nebyli a šabat jim byl šumafuk.A vepřové měli povolené samotným Bohem, Genesis 9:3.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace čás (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 23. srpen 2011 @ 18:18:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Betma,

to si nepletu neboj:"...Pán pak přidával na každý den těch, kteří by spaseni byli." (Sk 2,47). Denně bylo mnoho lidí spasených, tak jak přibývali k Církvi.

"Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen ty i dům tvůj." (Sk 16,31)

"Kdo uvěří a pokřtí se, spasen bude." (Mt 16,16)

Víra je jediná podmínka věčné spásy. Ale to bychom se museli začít bavit o milosti. Protože spása je ZDARMA a z MILOSTI. Nemusí se za ní platit ani není na leasing. A to s judeo-katolíky nemá cenu, protože plynou v duchu zákonictví.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: noname v Úterý, 23. srpen 2011 @ 00:21:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu, já toho už toho slyšel . . . :-) věz, že je rozdíl mezi jsem přesvědčen a přesvědčil jsem se. To jen tak na okraj :-)
Tím nechci říct, že občas k podobným trestuhodným případům nedochází a nejen mezi kněžími, ale procento, na rozdíl od tebe nevím. Je potřeba tyto případy řešit a dle zásluhy trestat. Tvůj výklad tohoto problému neberu, jak jsi asi předpokládal, nicméně Ti dám za pravdu v tom, že i tuto otázku bude potřeba časem asi otevřít.
Honza.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 23. srpen 2011 @ 00:40:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Noname,

máš na mysli otevřít otázku celibátu?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 22. srpen 2011 @ 23:59:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Noname, to procento zná jen Bůh. Já vševědoucí nejsem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: noname v Úterý, 23. srpen 2011 @ 11:43:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Gregu.
Pokusím se odpovědět na dva příspěvky najednou.

Napsal jsi: " Ale v katolické církvi je všude po světě jejich procento obrovské,"  Když už to takto vyslovíš, bylo by dobré to dopovědět, když se Tě zeptám a ne se pak vymlouvat a nebo předem vážit slova.
            - - - - - - - - - -
Na druhou otázku, ano měl jsem na mysli celibát.

Honza


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 23. srpen 2011 @ 17:50:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Noname,

mohu uvést pouze odhady. Bývalý ŘKC kněz uvedl 30-40% homosexuálů a pedofilů v kněžstvu.

Kolik z toho je pedofilů, nevím, zase mohu pouze odhadovat. Dejme tomu 10% je střízlivý odhad. Ale je jasně vidět podle četnosti případů po celém světě, že to je vážný problém v ŘKC. prostestanti ani pravoslavní globálně tento problém nemají. Proč? Z jednoduchého důvodu - mohou se ŽENIT!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 11:36:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Z jednoduchého důvodu - mohou se ŽENIT!"...


To je stejná pitomost, jako tvrzení, že manželství tě nějak chrání před cizoložstvím.

Pravda je jednoduchá: buď svou sexualitu zvládáš a jsi jejím pánem, nebo nezvládáš a jsi jejím otrokem. Bez ohledu na stav, ve kterém se zrovna nacházíš.

Obrovská americká aféra zneužívání  (nikoli dětí, ale mladistvých - efibofílie) se týkala (pokud si dobře vzpomínám) asi 0,2% z celkového počtu kněží a duchovních v té oblasti.

Můžeš si to zpětně vyhledat i zde na Granu, už jsme to tu jednou probírali.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 12:04:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko,

kdyby tohle číslo bylo pravdivé a vzali bychom ho jako globál v celé ŘKC na světě, pak bychom ze 400 000 katolických kněží měli pouhých 800 po celém světě, kterých se to týká.

Sám snad vidíš, že je to neskonalá pitomost....]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí P (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 12:37:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
800 se ti zdá málo, nebo mnoho?


Já si myslím, že je to mnoho. I jeden jediný, je ostudou pro Kristovo tělo, jímž je církev.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Pondělí, 22. srpen 2011 @ 22:43:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

2. Pedofilové jsou všude. Ale v katolické církvi je všude po světě jejich procento obrovské, protože vaše slavné magistérium zakázalo kněžím se ženit, aby se nedrobil majetek církve. Přesně podle Písma, které kde Duch výslovně pravil, že v posledních dnech se někteří odvrátí od víry poslouchajíce duchů bludných a učení ďémonů (přesně případ ŘKC)... ZABRAŇUJÍCÍCH SE ŽENIT (1Tim 4,1-3).

No vidis Gregorios, zas sa mylis.
Vládní zpráva USA:
USA. Zpráva státního departmentu USA o zločinech pohlavního zneužívání v zemi za rok 2008 uvádí jejich statistiku, podle níž více než 64% těchto zločinů je na dětech spácháno jejich známými, příbuznými či přímo rodiči, a tedy v rámci rodinných vztahů. Ve školách dochází k 10% případů z celkového počtu pohlavních zneužití. Pokud jde o kněze, připadá jim na vrub ve Spojených státech 0,03%, tj. 3 případy z 10 tisíc těchto zločinů.

Celibat nie je pricinou pedofilie. najviac pedofilie sa vyskytuje priamo v rodinach.

A Gregorios.Biblia si neprotireci,ty by si vobes nemal citovat Sv. pismo, lebo nechapes jeho hlbsi zmysel, nemas dar neomylnosti.Tym ta nechcem urazit,iba kvoli tebe hovorim fakty ake su.
Sam Kristus  povedal, ze nie kazdy sa ozeni,ze niektori sa neozenia pre Bozie kralovstvo.Treba brat do uvahy vsetky Kristove slova.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 22. srpen 2011 @ 23:13:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
betma,

píšeš

///Pokud jde o kněze, připadá jim na vrub ve Spojených státech 0,03%, tj. 3 případy z 10 tisíc těchto zločinů.///

Tohle směšné číslo už jsem jednou slyšel. Proto asi ŘKC za určité období zaplatila na odškodném kolem 2 mld. dolarů, že?
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Pondělí, 22. srpen 2011 @ 23:46:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tohle směšné číslo už jsem jednou slyšel. Proto asi ŘKC za určité období zaplatila na odškodném kolem 2 mld. dolarů, že?

Gregorios spochybnujes vladnu spravu USA.Nové odhalení ve věci skandálů v církvi v USA Los Angeles. Církev stojí před novým skandálem. Ve Spojených Státech byly zveřejněny výsledky pátrání renomovaného advokáta Donalda H. Steiera v kauze obtěžování nezletilých ze strany kléru. Z informací, které nashromáždil, vyplývá, že ve většině případů šlo o falešná obvinění. Údajným obětem šlo pouze o vymánení vysokého odškodného. Pokud se údaje potvrdí, bude to skutečná bomba, poznamenává P. Joseph Fessio SJ, ředitel katolického nakladatelství Ignatius Press a jeden z hlavních komentátorů života církve v USA. Konstruování podvodných případů usnadňuje defétistický přístup některých amerických biskupů, kteří radši platili odškodné než aby ověřili věrohodnost obvinění žalobců. K řadě podobných zanedbání došlo zejména arcidiecézi Los Angeles, která pravým i falešným obětem vyplatila horentní sumu 600 milionů dolarů. Aby tamní církev získala tak velké peníze, musela se zříci části své infrastruktury budované po mnoho pokolení, často za cenu velkých obětí věřících laiků. Výsledky pátrání zveřejnil Dave Pierre, katolický novinář, který bojuje proti pomluvám katolíků v médiích. Slouží mu k tomu jeho internetová strana: www.themediareport.com. Advokát Donald H. Steier platí za jednoho z největších odborníků v kauze pedofilních afér v Církvi. Za svou kariéru řešil více než sto podobných případů.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 22. srpen 2011 @ 23:57:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

A zapoměla jsi dodat, betmo, že ten renomovaný advokát je placen ŘKC. To je náplň práce advokáta. Obhajovat hlava nehlava.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Úterý, 23. srpen 2011 @ 00:16:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A samozrejme zmanipuloval aj vladnu spravu USA,ze?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 23. srpen 2011 @ 15:12:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Záleží, kdo právě tu zprávu ve státní správě USA vydal. Kdo to byl, jaké měl názory, jaké zdroje využil a kým byl placen.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Středa, 24. srpen 2011 @ 17:56:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Betma,vykašli se na procenta,vždyť se navzájem kryjí.Krysa,pokud není zahnaná do kouta,druhé kryse neublíží.


]


Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pondělí, 22. srpen 2011 @ 22:07:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když jistý lékař Linacer, římský katolík, který žil za vlády Jindřicha VIII., poprvé důkladně prostudoval Nový zákon, došel k následujícímu závěru:

"Buď tato kniha není pravdivá, nebo my nejsme křesťané!"

Nevíš, co říkáš, betmo, neznáš Písmo, ani Boží vůli.]


Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Richelieu v Sobota, 27. srpen 2011 @ 09:41:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
http://cs.christiantoday.com/article/pastor-evangelium-prosperity-je-prekazkou-cirkevniho-oziveni/16648.htm
Stránky Grano salis jsou v rukou sekty -  hnutí Víry Slovo života a dvou charismatických sborů: Apoštolské církve a Křesťanského společenství a jiných. To není obroda evangelíků. To je tragédie. Tady nepracují ani baptisté, a to je tragédie.
Bez katolíků - o čem tu pánové sektáři chtějí diskutovat? Jedině tak o tom, jak jsou vymazaní.


]


Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: rive v Sobota, 27. srpen 2011 @ 10:53:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
upřímně?  jsi doopravdy přesvědčený, že katolicismus je tak důležitý, jak naznačuješ .... že diskuze o katolickém katechismu, je to pravé, ořechové, co hýbe těmi stránkami


zdejší diskuze o marii, o odpustcích, o tom, že jen katolík bude spasený - zachráněn, protože má naději po smrti ho vysvobodí - zachrání jeho známí s papežem, nebo diskuze o tom jak se stavět k problematice k lidem s postižením sexuální orientací ... jsou jen velmi velmi povrchní, něco jako povídání si o počasí se spolucestujícím během jízdy vlakem  či autobusem nic do hloubky, nic budujícího, jen jako informace

urč


jen velmi sporadicky se tady objeví nějaké kázání - praktická teologie - a zase velmi sporadická diskuze - dva tři příspěvky 

rive


]


Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Richelieu v Sobota, 27. srpen 2011 @ 12:32:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Souhlasím s výše uvedeným názorem Martino, že pokud tady diskutují pouze odpadlíci od církve, tak jsou tady jenom bláboly a nesmysly.Diskutujete na úrovni sekt a odpadlíků od církve, a to na velmi nízké úrovni. Zastavte se a podívejte se, jaká ubohost hýbe těmito stránkami a nepište zmatky.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. srpen 2011 @ 12:35:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máte stejný problém jako martino, a to ten, že nevíte, co je Církev.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Richelieu v Sobota, 27. srpen 2011 @ 12:53:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
  • Titovi  3:10     |  Sektáře jednou nebo dvakrát napomeň a pak se ho zřekni;


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. srpen 2011 @ 13:03:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je pravdivé Boží slovo.
A největším, nejmasovějším sektářstvím je římský katolicismus.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Irena v Sobota, 27. srpen 2011 @ 15:00:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Amen, Rosmano, ale to JAELA zatím není schopna pobrat:-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Irena v Sobota, 27. srpen 2011 @ 14:53:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak Richelieu, JAELO:-)))? Už fakt nevíš, jak by ses sem vetřela, jsi naprosto trapná.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Richelieu v Sobota, 27. srpen 2011 @ 19:40:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milá slečno,
jste roztomilá, jako každá sektářka. Na hrubý pytel, hrubá záplata. Jediný pan Martino, vám tu dokáže podat pravdu bez příkras. Dejte se na dobrou cestu, ať neskončíte v pekle.


]


Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. srpen 2011 @ 12:37:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak bez katolíků?
A vy, martino, oko, poutnick, noname, kjubik, betma jste co?


]


Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Richelieu v Sobota, 27. srpen 2011 @ 12:54:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vy jste nejenom sektář, ale ještě jste pitomý. Co tu máte katolického?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. srpen 2011 @ 13:00:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A co katolického, co tu není, byste si zde ještě přál?]


Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Sobota, 27. srpen 2011 @ 20:46:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Richelieu, pozor,Pán Ježíš varoval před hříchem proti Duchu svatému! Pokud budeš soustavně napadat znovuzrozené křesťany,kteří mají prokazatelně společenství s Pánem Ježíšem skrze Ducha svatého,napadáš samotnou Boží podstatu. Sestry a bratři v Kristu jsou zapečetení pečetí Ducha svatého,pro den vykoupení a ty s tím nic nenaděláš! Jenom všem ukazuješ,jaké je ovoce tvého ducha a diskretizuješ řkc,kterou tolik miluješ!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: noname v Sobota, 27. srpen 2011 @ 21:44:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj studente.

Když si tu tak pročítám některé příspěvky, vynoří se mi otázka, co je na znovuzrozených, -jak sami sebe nazývají,- znovuzrozeného, podle výrazů a způsobu myšlení, které tu prezentují, tak nic. Většinou jsou to jen prázdná slova i když citují Písmo, naučené řeči a fráze ale smysl  slov, které říkají   jim nějak uniká.
Je nutno zdůraznit, že tímto neházím všechny do jednoho pytle, to opravdu ne. Jsou zde lidi se kterými i přes rozdílnost názorů, si rád popovídám a co víc, dokáží mne něčím obohatit.
Honza


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Neděle, 28. srpen 2011 @ 01:00:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Honzo,princip znovzrození je popsaný v rozmluvě Ježíše s Nikodémem.A je tam zaznamenaný celý proces,jak se z člověka zvědavého stává jiná bytost ve své podstatě,člověk který pochopil a uvěřil. Tragedií řkc je,že jsou jenom dalším z plejády náboženství,kde cílem člověka je zalíbit se Bohu. A to je ten velký problém,člověk spoléhající na svou spravedlnost.Netvrdím,že nevěří,že Ježíš zemřel za jeho hříchy!Pavel v Římanech 4:4,5 vysvětluje ten rozdíl,člověk si chce skutkami pomoci a v té chvíli to už není dar! Podívej,já byl taky katolík a byl jsem nespokojený a nenaplněný a tak jsem hledal příčinu a Bůh si mě k Sobě přitáhl.Ten kdo to nezažil,to nikdy nepochopí.Vím,že je to práce Ducha svatého. Pokud se ti zdá,že bývalí katolíci na GS napadají řkc, může,ale nemusí to být pravda.Mně taky vadí hodně náboženských forem a dogmat řkc.Protože je hodně lidí,kteří jsou úpřimní věřící a nemají vyřešenou budoucnost a očistec je nemůže zachránit,protože nic v takové formě není!Oko se ptal,co se stane s člověkem,pokud zemře nečekaně a má nevyznané hříchy.Ale člověk není nikdy schopný vyznat všechny hříchy,protože je jednoduše nedokáže rozpoznat.Ježíš položil život za všechny hříchy,ten kdo vírou přijal tuto pravdu jako dar ,se nemusí bát smrti,protože Kristus smrt porazil.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 28. srpen 2011 @ 10:27:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Většinou jsou to jen prázdná slova i když citují Písmo,
naučené řeči a fráze ale smysl  slov, které říkají   jim nějak uniká.

 
  Proč si to myslíš, Honzo?

  Co přesně jsou pro tebe "prázdná slova", mohl bys uvést nějaký příklad?

  Oko to zřejmě vnímá podobně jako ty, když jsem napsal, že Ježíš je náš
Pán a že o našem životě nerozhoduje Smrt, ale právě Ježíš, vnímal to jen
jako prázdnou frázi, smysl těch slov mu zřejmě unikl.

  Vnímáš to ty stejně, nebo která slova vnímáš jako "prázdná"?

  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: noname v Neděle, 28. srpen 2011 @ 23:18:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Toníku.
Příspěvek Oka jsem nečetl a neznám souvislosti v jakých toto řekl, nemohu proto reagovat.
 Každá věta se dá vyslovit tak, že ji říkáš jako važnou věc ale zrovna tak se dá vyslovit jako fráze. Záleží na tobě, jak ji vyslovuješ. Jestli ty sám nejsi v rozporu s tím co říkáš.  Možná se ptáš jak to rozlišuji, stručně, čtu i jiné komentáře stejného autora a podle různých reakcí si pomalu skládám určitý obraz. Samozřejmě, že to není úplně objektivní a je to zatíženo chybou mé osobnosti. Ještě méně průkazná maličkost, na pocitu, který máš s poskládaných slov. Jsou to hezká a závažná slova a přesto mi připadají jako naučená  a prázdná, nikoliv svým obsahem ale jak jsou vyslovována, chybí jim nějak Duch sv.
Z vlastní zkušenosti se mě podobným stylem  snažili oslovit i Jehovisté nebo jiné skupiny lidí z různých církví vznikajících po roce 1989. Uzdravování na stadionech, různé evangelizační divadla a pod...  Je těch církví, církviček a společenství, či jak se nazývají na můj vkus příliš mnoho, určitě víc než by se na křesťany slušelo. Nikdo mi zatím nevysvětlil tu potřebu se stále jen štěpit a hledat si své "pravé" cesty. Bůh je snad všude stejný, co tedy hledají? Své emoční uspokojení ? Možnost se někde realizovat, najít stejně smýšlející lidi? Jakého Boha hledají ?
Proč to říkám, příliš nevěřím těmto skupinám lidí ale na druhou stranu je nijak nezatracuji. Jsou na své cestě k Bohu a ta bude pro ně, tak jako pro všechny ostatní křesťany mnohdy nesnadná a plná překážek. Však znalcům litery Písma to snad nemá cenu připomínat.

P.S. Snad je to dostatečná odpověď i pro studentabible.

Honza


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 29. srpen 2011 @ 09:36:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Nikdo mi zatím nevysvětlil tu potřebu se stále jen štěpit a hledat si své "pravé" cesty. Bůh je snad všude stejný, co tedy hledají? Své emoční uspokojení ? Možnost se někde realizovat, najít stejně smýšlející lidi? Jakého Boha hledají ?

  No, v tomhle semůžeš zeptat tam u vás, proč měli tenkrát před tisíci lety potřebu předělat vše do latiny, zamítnout jakékoliv jiné jazyky a odštěpit se od Církve. Spatřovali herezi dokonce i v tom, když třeba pánové Konstantin a Metoděj překládali písmo do staroslověnštiny, to bylo nepřijatelné, nebo když se bohoslužby sloužily v jiném jazyce než třech povolených. Zřejmě jim připadlo důležité se odštěpit a tím to nejgrandioznější štěpění začalo, následné mnohé štěpení latinské církve je jen logický důsledek. Když pochopíš tehdejší důvody pro odštěpení, snad pochopíš i ta štěpení další.


  Z mého pohledu je štěpení a hádky způsobené tělesností, lidmi, kteří se nestali křesťany, ale získali nějakou moc či postavení v církevních organizacích. Nadutou pýchou lidí, kteří křesťanské učení buď neznají, nebo ignorují, vymyslí si nějaké vlastní učení (obvykle ve formě "jen my známe to jediné pravé a tajné učení, které nám spasitel svěřil a nikdo jiný je nemá/nezná") a to pak propagují. Když ještě bylo v moci sekt křesťanské učení schovat, zlikvidovat, znepřístupnit, měly tyhle hereze velkou moc, dnes už to tak snadné nemají, ale stejně se najde dost lidí, kteří milují výlučnost. Takových "jediných pravých učení" a "jediných pravých církcí" jsem už za život (ne)pěkných pár viděl.

  Pokud jde o víru, tak těmto "jediným pravým" stejně jako ty příliš nevěřím a pokud mohu, držím se od nich dál. Je mi dobře mezi docela obyčejnými pravými křesťany, kteří nejsou jediní, ale spolu tvoří společenství Kristovy církve.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 29. srpen 2011 @ 09:36:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Díky, Honzo, rozumím ohledně těch prázdných slov.

  Tu citaci Oka jsem dával jako příklad toho, co je člověk z ŘK schopen považovat za "vyprázdněnou frázi", nechtěl jsem, abys na ní reagoval a komentoval jí.

  Mne spíše zajímalo co konkrétně ty považuješ za "prázdná slova"? Je možné, že za prázdná slova považujeme stejné věci, máš často zajímavý pohled na věc.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: noname v Pondělí, 29. srpen 2011 @ 14:06:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Toníku.

Vzpomněl jsi si na něco od p. Vodňanského - trochu se to k hodí k tématu.

"Je dobré znát Archimédův zákon a umět jej tvůrčím způsobem uplatňovat - přesto se také nauč plavat."

Můžeš brilantně ovládat Písmo i jeho výklad a přesto to mohou být jen prázdná slova, pokud tím slovem neumíme žít. Jak poznat zda se nám to daří - možná podle toho, co z nás vychází slova, skutky a snad i myšlenky. Je potřeba často zkoumat sebe, protože nikdo není směru chráněn od pokušení, spíš naopak.
Těžko mohu být konkrétnější, to nějak nejde - mohla by to být jen prázdná slova :-)
Honza
 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí P (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 30. srpen 2011 @ 03:12:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Díky, Honzo, za odpověď.

  Snad ta tvoje slova "Většinou jsou to jen prázdná slova i když citují Písmo, naučené řeči a fráze ale smysl  slov, které říkají   jim nějak uniká." nebyla jen prázdná slova ;-)

 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace čás (Skóre: 1)
Vložil: noname v Úterý, 30. srpen 2011 @ 10:52:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj,
 pochopil jsi to dobře, Toníku.
H.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Richelieu v Pondělí, 29. srpen 2011 @ 19:00:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý chlapče studente,
kdybyste tu byli znovuzrozeni, nepsali byste bláboly a nesmysly ze svého sektářského ducha


]


Re: Na vysvětlenou (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 22. srpen 2011 @ 11:04:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


S tou modlitbou to bylo myšleno tak (a je to v článku snad dost jasně napsáno, i pro ty, co neumí číst a porozumět smyslu čteného), že při posuzování učení se modlitba nepoužívá. Jinak by se měl samozřejmě věřící modlit co největší čas (neustále) modlitbou v jazyce (1Kor 14,18) a často i svými slovy.

Ale při posuzování učení se podle Písma modlitba nepoužívá. Je-li někdo obětí falešného ducha, bude v modlitbě dostávat odpovědi OD NĚJ!!! Proto např. když kázal Pán Ježíš zatvrzelým judaistům, tak jim duch judaismu zarputile bránil obrátit se k Pánu a působil jako závoj, který otupoval jejich mysli (2Kor 3,14). A přesně tak působí jakýkoli jiný duch falešného učení.

To nejsou moje slova, ale je to učení Písma. V obou dvou popsaných případech se věřící obraceli k Písmu a nikoli k nějakému duchu.

Jestliže totiž někdo rozsuzuje učení Písmem, dojde k nějaké odpovědi na základě Písma a pak třeba v modlitbě mu nějaký duch řekne pravý opak toho, k čemu došel v Písmu, pak nesmí dát přednost mínění toho ducha.

Zářný příklad toho je třeba falešné proroctví. Když vidím na videu, jak dva falešní proroci jeden druhého potvrzují svými slovy v tzv. "prorockém dialogu" a přitom vím podle Písma, že jsou úplně mimo, tak to je přesný příklad toho, jak duch falešného proroctví dokáže oblbovat široké masy. A ty to berou, protože k nim přece mluví "proroci".

A přesně takto mluví falešný duch ke své oběti.

Píšu to proto, že i zde existuje velké množství naivních snílků, kteří si řeknou, že s určitým problémem v učení půjdou za Pánem a že On jim jasně zjeví pravdu a ukáže jim V MODLITBĚ, jak to je. Ale MODLITBA není určená ke zkoumání učení. Tak to zjevuje Písmo a ví proč!

Proč si myslíte, že drtivá většina křesťanstva je dnes obětí falešných učitelů a proroků? Právě v důsledku výše popisovaného jevu. Nechají se oklamat falešným duchem a pak už v něm "jedou" a těžko se jim z toho vystupuje. Protože když už toho ducha přijmou, tak on k nim pak mluví a dává jim intuice a dojmy v souladu s ním samým.

Duch Kristův to samozřejmě dělá také. O tom však, zda jsme v Duchu Kristově rozhoduje jen a pouze zdravé učení, které je v souladu s Písmy. A to učení je jednou svatým odevzdaný, ucelený a uzavřený komplex víry (Ju 3// Sk 20,27).

Re: Re: Na vysvětlenou (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 22. srpen 2011 @ 13:22:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když se vrátil Ježíš z hory Tabor tak uslyšel křik a dohadování. Nějací rodiče chtěli aby apoštolové kteří zůstali pod horou vyhnali zlého ducha z jejich syna a oni s tím chtěli počkat na Ježíše. Ten to udělal ale zároveň je pokáral za to že to neudělali oni a řekl jim že takový duch se nejlépe vyhání modlitbou a postem. O tom že by měli několik let studovat Bibli aby si ověřili ke komu se vlastně mají modlit a co je to za ducha se nezmiňoval.
Svatý Pavel zas pro změnu Bibli po léta studoval a učil se u nejlepších znalců. To ho dovedlo k tomu že začal křesťany krutě pronásledovat a vydávat Veleradě. Až si pak pro něho došel sám Ježíš.]


Re: Re: Re: Na vysvětlenou (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 22. srpen 2011 @ 14:39:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ó,

poutnick,

takže je to naopak. Studium Písma vlastně vede k pronásledování křesťanů. No to je super. ty asi nebudeš ze styrý školy, že?

Já ale ano, a proto vím, že kdo nezná Boží Slovo, tak bude podveden.

A toto píšu všem, kteří Boží Slovo milují.

Pleteš si vyhánění démonů s rozsuzováním učení Písmem. Mícháš dvě rozdílné věci dohromady.


]


Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 22. srpen 2011 @ 13:07:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Možná Vás k tomuhle příspěvku inspirovali charismatici (asi jsou to oni kteří se tu poslední dobou výrazně projevují) , nicméně v tom vidím jisté nebezpečí. Aby si pak člověk nakonec nezůstal úplně sám a jediný spravedlivý který by děkoval Bohu že není jako ti všichni celníci. Hlupáci a bezbožníci kteří ničemu nerozumnějí a nechtějí rozumnět. Nebo jako malé stádce stejného druhu které soudilo až se nevědomky samo odsoudilo, myslí si že je ještě ušlechtilejší než ti v Tesalonice  a které se pak postupně požere navzájem až skončí u jednotlivců. Znovuzrozený věřící a skutečné Boží dítě se zadržet nedá, ani kdyby čert na koze jezdil. Tomu prostě nevěřím. Zkuste víc důvěřovat Bohu a nechat ho jednat a konat. Víte o nějakém (alespoň jediném) člověku v dějinách spásy který by našel Boha tak že by po celý život vysedával sám nad Písmem dřív než uvěřil učitelům a prorokům ?  Nebo znáte nějakého Božího proroka který by místo znamení od Boha přinesl o sobě knihu která by popisovala co udělá ? Saducejům a farizejům Písmo také zjevně nestačilo, přestože nad ním trávili dost času.
To čemu říkáte blud svatého Athanásia je mimochodem také zakotveno v Bibli, na jednom z míst které mnozí lidé považují za velice kontroversní, podobně jako třeba to o Jiftáchově dceři. Občas ho používají jako argument proti Bibli militantní ateisti.Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 22. srpen 2011 @ 16:23:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poutnicku,

vím o dobrých a věrných bratrech, říkali jim Plymouthší bratři. Ti se v Kristu zasloužili o nejrozsáhlejší odhalení původního Pánova učení, protože milovali Pána a Jeho Slovo.

Nějak si pleteš neznovuzrozené farizeje a zákoníky se znovuzrozenými Božími dětmi. Ty samozřejmě mají Boží Slovo milovat a znát co možná nejvíce.

Kdo si Pravdu Božího Slova nezamiluje, skončí v mocném dílu podvodů, které mu pošle sám Bůh.
]


Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: rive v Úterý, 23. srpen 2011 @ 11:22:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
plymouthší bratři to jsou kteří?   aha to jsou ti nejlepší

taky přidám jeden k dobru:

I was walking across a bridge one day, and I saw a man standing on the edge, about to jump. I ran over and said: "Stop. Don't do it."
"Why shouldn't I?" he asked.
"Well, there's so much to live for!"
"Like what?"
"Are you religious?"
He said: "Yes."
I said: "Me too. Are you Christian or Buddhist?"
"Christian."
"Me too. Are you Catholic or Protestant?"
"Protestant."
"Me too. Are you Episcopalian or Baptist?"
"Baptist."
"Wow. Me too. Are you Baptist Church of God or Baptist Church of the Lord?"
"Baptist Church of God."
"Me too. Are you original Baptist Church of God, or are you Reformed Baptist Church of God?"
"Reformed Baptist Church of God."
"Me too. Are you Reformed Baptist Church of God, Reformation of 1879, or Reformed Baptist Church of God, Reformation of 1915?"
He said: "Reformed Baptist Church of God, Reformation of 1915."
I said: "Die, heretic scum," and pushed him off.


 hezký den

rive
]


Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 24. srpen 2011 @ 01:20:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Ano, Plymouthští bratří se dostali nejblíže k Pravdě. Protože nejvíc respektují Písma a zůstávají v učení na jejich půdě. Až na pár výjimek...


]


Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Richelieu v Sobota, 27. srpen 2011 @ 09:36:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
http://cs.christiantoday.com/article/pastor-evangelium-prosperity-je-prekazkou-cirkevniho-oziveni/16648.htm
Stránky Grano salis jsou v rukou sekty -  hnutí Víry Slovo života a dvou charismatických sborů: Apoštolské církve a Křesťanského společenství a jiných. To není obroda evangelíků. To je tragédie. Tady nepracují ani baptisté, a to je tragédie.


]


Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Richelieu v Sobota, 27. srpen 2011 @ 09:37:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
http://cs.christiantoday.com/article/pastor-evangelium-prosperity-je-prekazkou-cirkevniho-oziveni/16648.htm
Stránky Grano salis jsou v rukou sekty -  hnutí Víry Slovo života a dvou charismatických sborů: Apoštolské církve a Křesťanského společenství a jiných. To není obroda evangelíků. To je tragédie. Tady nepracují ani baptisté, a to je tragédie.


]


Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Irena v Sobota, 27. srpen 2011 @ 14:56:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

V sektě jsi akorát tak ty, JAELO, radši se nevyjadřuj k tomu, čemu nerozumíš. Už tě omrzely pláže v Ománu, nebo kde to ten tvůj sci-fi manžel pracuje:-)))?


]


Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: brusle7 (brusle7@seznam.cz) v Úterý, 23. srpen 2011 @ 18:01:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rozlišujme předevěím přímá slova Krista (zapsaná apoštoly) jako stěžejní.

Jinak pozor na doslovné biblické výklady (zejména mimo přímých slov Ježíše)  - Duch je vždy nad literou...Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 23. srpen 2011 @ 18:22:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Nesouhlas, Brusle7,

to je tragický omyl.

Duch svatý je vždy v souladu s literou Písem.  Duch je pouze nad literou Zákona. Výraz, že "litera zabíjí" se vztahuje pouze na Zákon.
Právě proto je 95% věřících obětí falešných učitelů a proroků, protože upřednostnili ducha nad literou. Ale Duch svatý je vždy V SOULADU S LITEROU Písem. Pokud není, je to falešný duch.


]


Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Úterý, 23. srpen 2011 @ 23:14:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Všimni si,co dělají ř.katolíci s Písmem.Takový výklad Jan 6, to je hotová tragikomedie.Kdyby to jen nebylo tak vážné! Kdo se pouští do výkladu bez pomoci Autora, padá do bludů, které považuje za pravdu.A to je smrtící koktejl!


]


Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: brusle7 (brusle7@seznam.cz) v Sobota, 27. srpen 2011 @ 17:50:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tvrdím, že je pro mne více sám Bůh a jeho slova, než názory a úvahy dalších lidí.


]


Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Úterý, 23. srpen 2011 @ 20:46:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Zajimave, jak dobre krestane vidi, ZE TEN DRUHY krestan ignoruje casti Pisem, ze TEN DRUHY krestan je tak hrozne nebiblicky a tak hrozne mimo...Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 23. srpen 2011 @ 23:04:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jenže tady Demagogu jde o to, že ten druhý je obětí falešného učení.


]


Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: noname v Středa, 24. srpen 2011 @ 00:24:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Gregu,
 jasně, že jde o toho druhého a jeho falešné učení. :-))   Jen mi vrtá hlavou, že podobně tu uvažuje více lidí z různých církví, že by to bylo působení ducha na kterého se všichni odvolávají, nebo naší jen namyšlenosti?
Honza


]


Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 24. srpen 2011 @ 01:16:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Srovnej učení kohokoli pouze s Písmem  a měl bys dostat obraz, kdo je blíže Pravdě. Musíš to ale udělat poctivě a bez předem zažitých konceptů.

Podotýkám, s Písmem bez tradice, protože pouze Písmo je Bohem vdechnuté a inspirované zjevení Pravdy.

Tedy musíš aspoň na chvíli zapomenout, že jsi katolík.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: noname v Středa, 24. srpen 2011 @ 10:00:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Gregu,
poctivě se tu snažíme všichni, včetně tebe - aspoň jak tvrdíme - nicméně rozpory spíš narůstají. Proč ?  A zažité koncepty? Například, ty se téměř nikdy nezapomeneš nějak se otřít o katolíky,( viz tvá poslední věta ) což je také zažitý koncept a možná podle toho i studuješ Písmo.
Zkus mi odpovědět proč je tolik církví které se vydaly na samostatnou cestu a o jednotě a svornosti se mezi nimi mluvit nedá ač by to mělo být, mají přeci jak sami hlásají, to pravé poznání a jsou vedeni duchem - není už toto znamením, že není něco v pořádku a důvodem k zamyšlení ?

Já si tvé příspěvky rád čtu a často s tebou i souhlasím a občas taky s některými závěry nikoliv.
H.

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Středa, 24. srpen 2011 @ 11:52:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Noname,mezi jednotlivými protenstanskými denominacemi nejsou žádné nepřekonatelné rozdíly,co se základu (fundamentu) týká.Různé teologické otázky o předurčení,vyvolení,možnosti ztráty spásy a pod., nejsou životně důležité. Z vlastní skušenosti vím,že každé společenství stejné denominace,se mírně odlišuje,a je to v pořádku,protože církev, to jsou různí lidé. Jedinou autoritou,kterou mají ve své víře společnou,je Bible - slovo Boha věčného.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: noname v Středa, 24. srpen 2011 @ 12:50:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj.

Stránky GS občas vyprávějí o něčem jiném.
Jsem rád, za to co jsi napsal, pak křesťané bez rozdílu vyznání mají šanci najít společnou řeč.
Honza


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Středa, 24. srpen 2011 @ 17:21:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Honzo,my jsme jenom hříšní lidé,proto potřebujeme Krista a Jeho oběť za naše hříchy.A Jeho oběť byla dostatečná a to je ta dobrá zpráva pro nás!Protože ani tuny dobrých skutků,tisíce pobožností a dalších náboženských vynálezu nás k Bohu nepřiblíží. Jedinou cestou je víra v dokonané dílo Ježíše a spolehnutí se na Jeho zaslíbení.A On pak dává Svému novému dítěti Ducha svatého, který každého znovuzrozeného vede a ten pak koná ty dobré skutky, ne proto aby byl spasen, ale proto,že je spasen. Akorát nechápu část katolíků a jejich ohánění se veršem z Jakuba-víra bez skutků je mrtvá...Ukazuje to (možno se mýlim),že ve skutečnosti Ježíši nepatří. Protože otázkou není,jestli oni znají Ježíše,ale jestli On zná je!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 24. srpen 2011 @ 19:48:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vložil: Studentbible v Středa, 24. srpen 2011 @ 16:21:00 CEST
(
O uživateli | Poslat zprávu)
Honzo,my jsme jenom hříšní lidé,proto potřebujeme Krista a Jeho oběť za naše hříchy.A Jeho oběť byla dostatečná a to je ta dobrá zpráva pro nás!Protože ani tuny dobrých skutků,tisíce pobožností a dalších náboženských vynálezu nás k Bohu nepřiblíží. Jedinou cestou je víra v dokonané dílo Ježíše a spolehnutí se na Jeho zaslíbení.A On pak dává Svému novému dítěti Ducha svatého, který každého znovuzrozeného vede a ten pak koná ty dobré skutky, ne proto aby byl spasen, ale proto,že je spasen. Akorát nechápu část katolíků a jejich ohánění se veršem z Jakuba-víra bez skutků je mrtvá...Ukazuje to (možno se mýlim),že ve skutečnosti Ježíši nepatří. Protože otázkou není,jestli oni znají Ježíše,ale jestli On zná je!
 

Martino komentář:
Další náboženský iluzionista, Lutherán, který si ani Písmo sv. pořádně nepřečetl, když ani neví, že víra bez skutků je mrtvá. Sudentíku dostáváte pětku a titul nevzdělanec Bible.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: noname v Středa, 24. srpen 2011 @ 22:08:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Studente.
"
Protože otázkou není,jestli oni znají Ježíše,ale jestli On zná je!"

Tohle jsi řekl velice moudře a doufám, že víš, že tato slova mají všeobecnou platnost, pro každého z nás.

A zmínil jsi se o skutcích, tedy z čeho mi dokážeš svou víru, z naučených slov, která tu budeš vkládat, případně na potkání říkat nebo ze skutků, které děláš aby tvá víra šla poznat i beze slov ?
Honza


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí P (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 00:56:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Honzo.Když studuji v Bibli nějakou důležitou pasáž,hledám další verše k problému,který zkoumám.Ze skušenosti vím,že důležitá pasáž (spása rozhoduje o věčné destinaci,s očistcem na mně nechoď),je v Písmu vysvětlena na vícero místech.K životně důležitým skutečnostem se vyjádřuje Ježíš a ne ten,kdo mu říká Pane,Pane je nutně Jeho,ale ten,kdo...atd. Bible je moje autorita a žádná lidská moudrost,tradice ani instituce nemá právo mluvit do mé věčnosti!Svou věčnost jsem odevzdal do povolaných rukou,vždyť Bůh poslal Svého Jediného Syna,aby zaplatil za můj život a nový a věčný život dostávam z milosti zadarmo vírou! A každý skutek milosrdenství a lásky,který vykonám, je moje poděkování za nebe,kde jednou budu s Pánem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace čás (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 10:18:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Studentebible,

A každý skutek milosrdenství a lásky,který vykonám, je moje poděkování za nebe,kde jednou budu s Pánem.

To jsi napsal hezky.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 23:52:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky,Gregu,nestačím se divit jak různě se může ''Duch svatý'' projevovat u některých náboženských lidí...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace čás (Skóre: 1)
Vložil: noname v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 22:43:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj studente.

 "K životně důležitým skutečnostem se vyjadřuje Ježíš a ne ten,kdo mu říká Pane,Pane je nutně Jeho,ale ten,kdo...atd. "

Dovol mi otázku. Kde bereš jistotu, že ona slova nepatří Tobě tak, jako komukoliv jinému? Proč je obracíš jen proti "těm druhým" a sebe vynecháváš?
H.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 23:44:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Honzo,když znovuzrozený křesťan zakusí Pánovu lásku a pocit štěstí a bezpečí,že je už navždy Jeho, nemusí se bát,že spadne.Kdo nevěří v jistotu spasení,když příjme vírou Pána,nikdy nepochopí.A proto jsou mi různé přehmaty a konstrukce "výkladu'' magisteria řkc k smíchu.Skus objektívně uvažovat,proč nechtěla řkc v minulosti Bibli nechat přeložit do jednotlivých jazyků a proč teď laikům podsouvá jediný svůj výklad pod nos!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - igno (Skóre: 1)
Vložil: noname v Pátek, 26. srpen 2011 @ 11:09:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj studente.
Já se Tě neptal na katolickou církev ale na něco úplně jiného. :-).  Myslím, že překladů Písma bylo historii dost, stačí se podívat. Studuj ještě nějaký čas Písmo, co říká o spáse a jak snadno člověk může upadnout.
Honza


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - igno (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 26. srpen 2011 @ 12:10:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."nemusí se bát, že spadne."... Opravdu nemusí???

(Mt 24,48-51)
Kdyby si však ten zlý služebník v srdci řekl: 'Můj pán mešká se svým příchodem,'
a začal by bít své spoluslužebníky a jíst a pít s opilci,
tehdy přijde pán toho služebníka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná,
a oddělí ho a určí mu díl s pokrytci. Tam bude pláč a skřípění zubů."(1 Pt 5,8)
Buďte střízliví, bděte; neboť váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá, koho by spolkl.

(Mt 24,42)
Proto bděte, neboť nevíte, ve kterou hodinu přijde váš Pán.

(Mt 25,11-13)
Potom ale přišly také ty zbývající panny a říkaly: 'Pane, pane, otevři nám!'
Ale on jim odpověděl: 'Amen, říkám vám, že vás neznám.'
Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu, ve kterou přijde Syn člověka."


(Mt 24,9-13)
Tehdy vás vydají soužení a budou vás zabíjet a budete nenáviděni všemi národy kvůli mému jménu.
Tehdy se mnozí pohorší a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět jedni druhé
a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé.

(Mk 13,35-37)
Proto bděte, neboť nevíte, kdy přijde pán domu - zda večer nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo za svítání.
Aby vás snad, když znenadání přijde, nenalezl spící.
A co říkám vám, říkám všem: Bděte."


A protože se rozmnoží nepravost, láska mnohých vychladne.
Kdo však vytrvá až do konce, ten bude spasen.]


Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 24. srpen 2011 @ 19:44:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 24. srpen 2011 @ 00:16:45 CEST
(
O uživateli | Poslat zprávu)

Srovnej učení kohokoli pouze s Písmem a měl bys dostat obraz, kdo je blíže Pravdě. Musíš to ale udělat poctivě a bez předem zažitých konceptů.

Podotýkám, s Písmem bez tradice, protože pouze Písmo je Bohem vdechnuté a inspirované zjevení Pravdy.

Tedy musíš aspoň na chvíli zapomenout, že jsi katolík.
 

Martino komentář:
Pane Gregorios777 vůbec vás nechápu, proč usilujete být vnímán jako blb. Chcete provokovat nebo opravdu jste takový zaostalý a možná zdravotně nezpůsobilý, že nechápete, nerozumíte, že Písmo sv. je tradice?
Jak můžete zde napsat, že Písmo sv. je bez tradice? Opravdu mám problém rozpoznat, zda jste  tak nevzdělaný nebo zdravotně diskusně nezpůsobilý. Od kdy nejsou např. Evangelia tradicí? Pokud se zde primitivně otíráte o katolíky, vtipkujíc a předstírajíc, že jste snad něco více, tak na to zapomeňte. Bez ŘKC byste neměl ano Písmo sv. Autorská práva včetně výkladu, patří výhradně ŘKC a nikoliv skupinkám blouznivců. Prostě se smiřte, že jste mimo Církev, bez Krista a jeho svátostí, jste prostě mimo, protože Kristus se k vám nezná, jako k těm blouznivým a nezodpovědným pannám v evangeliu. Buď Evangelium přijmete jako celek a uvěříte, nebo si žvaňte co chcete, ale nedivte se že pak budete tlouci na dveře, které budou pevně zavřeny.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 24. srpen 2011 @ 19:59:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane Martino,

vy teda dovedete pobavit :-))))

V cirkuse by Vás brali všemi deseti :-)))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 10:43:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vložil: rosmano v Středa, 24. srpen 2011 @ 18:59:20 CEST
(
O uživateli | Poslat zprávu)
Pane Martino,

vy teda dovedete pobavit :-))))

V cirkuse by Vás brali všemi deseti :-)))
 

Martino komentář:
Pane rosmano, vy jste utekl z blázince, nebo jste si nevzal správnou tabletku? Nechci vás urazit, ale z vašeho textu to není jednoduché rozpoznat. Od kdy je cirkus na rovině náboženské? Je snad GS diskusní fórum o artistech?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 11:15:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, to nevíte pane Martino, že klauni bývají většinou v cirkusech?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 19:00:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 10:15:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) No, to nevíte pane Martino, že klauni bývají většinou v cirkusech?
Martino:
Tak co tady hledáte?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 20:20:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, spíš co tady hledáte vy?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Středa, 24. srpen 2011 @ 20:04:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...kde bolo tam bolo, bol raz židovský národ ktorý si myslel že jen top....že sa predsa nemôže mýliť v zásadných veciach....

  Ale keď sa ty nazývaš Židom a spoliehaš sa na zákon, chvastáš sa Bohom
18  a poznáš Jeho vôľu, a rozsudzuješ, čo je dôležité, lebo si vyučený zo zákona,
19  a namýšľaš si, že si vodcom slepých, svetlom tých, čo sú vo tme,
20  vychovávateľom nerozumných, učiteľom nedospelých, a v zákone máš stelesnenú známosť a pravdu,
21  nuž ty, ktorý učíš iného, sám seba neučíš? Ty kážeš nekradnúť, a sám kradneš?
22  Ty hovoríš: necudzolož, a sám cudzoložíš? Ty si modly ošklivíš, a olupuješ svätyne?
23  Ty sa chvastáš zákonom, a zneuctievaš Boha prestupovaním zákona?
Rímskym 2:17

...lenže prišiel Ježiš a ukázalo sa celý židovský národ včetne veľkňazov, obetí chrámu....sú úplne mimo a Boh s nimi úž nepočíta....


o niekoľko storočí sa zjavili rímsky katolíci mysliac si že sú odvodený od prvého pápeža, že z nich vyšlo Slovo a že ich tradícia ani neexistuje lebo tá sa zázračne premieňa na Slovo Božie.... a vôbec netušia že sú mimo hry tak ako bolo mimo židovstvo 1. storočia...

   Takto ste kvôli svojej tradícii zbavili platnosti Božie slovo.Matúš 15:6

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 24. srpen 2011 @ 20:09:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino,

jestli ti to neušlo, tak Písmo svaté je Bohem vdechnuté inspirované Boží Slovo, sedmkrát zprubované v ohnivé peci.

Tradice ŘKC je pouhá snůška protibiblických, pohanských lidských výmyslů, které se s věčným Božím Slovem nemohou vůbec srovnávat. Nemohou se ani položit vedle Písma.  Protože je to jen odsouzení hodné modlářství.

Ať vezmeme téměř jakoukoli část tzv. Tradice, všechno je v naprostém rozporu se Slovem Božím.

Zasloužíte stejný soudní výrok, kterým Pán Ježíš počastoval farizeje a zákoníky, kteří činili s Písmem přesně toto. Svoji ústní tradici zrušili Písma. Ježíš o nich řekl, že Ho ctí NADARMO. Protože povýšit lidské myšlenky a výmysly nad Písmo-Boží Slovo, je NEVĚRA!

"Marně mě však uctívají, vyučujíce nauky, jež jsou jen lidskými příkazy. Opustili jste přikázání Boží a držíte tradici lidí...Krásně odmítáte přikázání Boží, abyste zachovali svou tradici."(Mk 7,7-9).

Nic výstižnějšího Pán Ježíš nemohl říci, co by pasovalo na vás, novozákonní farizeje a zákoníky.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 00:08:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu,na části katolícké populace se naplňuje varování z Mt 13:11-15. Bůh varuje ve Svém slově často a má moc zatvrdit srdce těch,kteří Jeho slovo překrucují (viď betma a její fantazmagorie ve tvém článku).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 10:23:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To máš pravdu Studente,

naplňuje se na ní ještě mnohem více míst Nové Smlouvy...
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 11:01:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vložil: Studentbible v Středa, 24. srpen 2011 @ 23:08:12 CEST
(
O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu,na části katolícké populace se naplňuje varování z Mt 13:11-15. Bůh varuje ve Svém slově často a má moc zatvrdit srdce těch,kteří Jeho slovo překrucují (viď betma a její fantazmagorie ve tvém článku).
 

Martino komentář:
Proč se studentíku, prázdný  a dunící jako sud, otíráte o katolíky? Ubožáku, není vám trapně urážet důstojnost ženy? S betmou intelektuálně nemůžete vůbec diskutovat, neboť na to prostě stuentíkubible nemáte. Vaše žvanění jsou bláboly, které nemají ani hlavu ani patu  a jsou všem jenom k smíchu. Sudentíku, vy neznáte, že my katolíci nepotřebujeme, aby nás nějaký bludař poučoval, protože máme Ducha Svatého. To nejsou moje slova, ale apoštola…, ale vy jistě, studentíkubible, víte kterého apoštola mám na mysli. Tak v klídku studujte a až si zase něco nastudujete, tak nás přijďte pobavit. Zatím máte ze svých znalostí nedostatečnou.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 11:29:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
vdaka, Martino,pozehnany den s nasim Panom Jezisom Kristom prajem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 13:40:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Martino, kdyby jsi měl Ducha svatého, tak bys mluvil úplně jinak, než tady předvádíš.

Kudyže od tebe Duch svatý utekl, pokud jsi ho tedy někdy měl?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 19:12:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 12:40:56 CEST
(
O uživateli | Poslat zprávu)

Martino, kdyby jsi měl Ducha svatého, tak bys mluvil úplně jinak, než tady předvádíš.

Kudyže od tebe Duch svatý utekl, pokud jsi ho tedy někdy měl?
 

Martino komentář:
Doložte, pane Gregorios777, kdy jsem mluvil proti Duchu Svatému! A to, že vám nebaštíme vaše blouznivé řečičky, je právě dar Ducha Svatého, kterého nemáte. A že se zde prezentujete jako občané bez zdravého rozumu, tedy zdravotně nezpůsobilí, je také fakt, stejně tak je fakt, že takové blouznění vyvolává pocit, že diskutuji s blbem, ale za to neobviňujte mne, já nejsem autor LŽI.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 15:44:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino,věříš že lituji každého modláře?Nezáleží,jestli je to biskup,mnich,laik...Pokud ty máš Ducha svatého,proč tě nevede a nedává ovoce?Nějak se neurodilo... Betmu neurážím, ale její interpretace Písma,to je děs.Pokud papouškujete učení nějakého ůřadu,jste s tou hrůzou skutečně ztotožněni? Chápeš,že tady nejde o fazolky,ale o věčnost?Pokud skutečně věříš,že Bible je Boží slovo,tak se nedívej nalevo,napravo,skoumej vůli svého Stvořitele.Protože,snad ještě máš čas a zítra může být pozdě! S Bohem si nemůžeš zahrávat a nutit mu svou představu spasení!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 19:23:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vložil: Studentbible v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 14:44:32 CEST
(
O uživateli | Poslat zprávu)
Martino,věříš že lituji každého modláře?Nezáleží,jestli je to biskup,mnich,laik...Pokud ty máš Ducha svatého,proč tě nevede a nedává ovoce?Nějak se neurodilo... Betmu neurážím, ale její interpretace Písma,to je děs.Pokud papouškujete učení nějakého ůřadu,jste s tou hrůzou skutečně ztotožněni? Chápeš,že tady nejde o fazolky,ale o věčnost?Pokud skutečně věříš,že Bible je Boží slovo,tak se nedívej nalevo,napravo,skoumej vůli svého Stvořitele.Protože,snad ještě máš čas a zítra může být pozdě! S Bohem si nemůžeš zahrávat a nutit mu svou představu spasení!
 

Martino komentář:
Ty jsi vážně ujetý. Strč si svoje blouznivé Satanské pohádky za klobouk. Pokud nedokážeš rozlišit autoritu a moc Magisteria, která je od Boha a je součástí Písma sv., na které se odvoláváš a blábolíš zde něco o nějakém občanském úřadu, třeba OPBH byl také úřad, tak si fakt na palici a to není žádná urážka, ale konstatování faktu. Prostě se smiř, že své blouznivé nápady neobhájíš. A z jaké ty jsi vlastně sekty, když jsi mimo Církev?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí P (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 20:32:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino,vem si Bibli a přečti si list Římanům a nech si to tím duchem,co v tobě přebývá vyložit.Nic se nedovíš,protože to co v tobě sídli nemá sDS nic společného.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: noname v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 21:24:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj studente,

"Gregu,na části katolícké populace se naplňuje varování z Mt 13:11-15."

Kdyby jsi ve své zaslepenosti učením svým mistrů, přeci jen se dokázal osamostatnit a přečetl jsi aspoň celou kapitolu ze které cituješ a vztáhl slova nejprve na sebe, určitě by bylo o čem přemýšlet i když možná jinak, než jsi  zatím vyučený. Už samo tvé určování, pro koho ta slova platí,  svědčí o nepochopení Písma. Pokud však jsi opravdu student, možná by jsi měl přemýšlet o jiném učiteli. Jednoho Učitele bych Ti mohl s klidným svědomím doporučit.
Honza


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 23:23:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Honzo,jasně že vím kdo je adresátem slov Páně.Celá 13.kapitola nám ale má ukázat víc,než jen několik podobenství.Biblický text je potřeba skoumat do hloubky,až tam,v hlubinách Duch svatý ukazuje pravé poklady a pravdy. To nepřeháním a každý skutečný milovník Bible to potvrdí.Kdepak jít na Písmo s předem připravenou šablonou!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: noname v Pátek, 26. srpen 2011 @ 11:26:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj studente.

"Honzo,jasně že vím kdo je adresátem slov Páně.Celá 13.kapitola nám ale má ukázat víc,než jen několik podobenství.Biblický text je potřeba skoumat do hloubky,až tam,v hlubinách Duch svatý ukazuje pravé poklady a pravdy. To nepřeháním a každý skutečný milovník Bible to potvrdí.Kdepak jít na Písmo s předem připravenou šablonou.

Tak mi vysvětli, jak si z toho textu neomylně poznal, že se jedná o katolickou církev. Nevím s kterým duchem jsi se při studiu textu radil ale určitě to nebyl Duch sv.

Honza


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí P (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Neděle, 28. srpen 2011 @ 01:28:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Honzo,ty souhlasíš se vším,co betma napíše?Vždyť to je všechno možné,jenom ne pravda z evangelií.Např.když Ježíš kritizoval tradice farizeů,mělo to platit jenom na ty tradice,nebo Ježíš sledoval něco víc?Princip zatvrzelého srdce,slepých očí a neslyšících uší je Boží svrchovaná moc,konat s lidmi,kteří odmítli Jeho nabídku ke spasení.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace čás (Skóre: 1)
Vložil: noname v Pondělí, 29. srpen 2011 @ 21:57:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj studente.
Neptal jsem se Tě na betmu ale na to, jak jsi došel k závěru který jsi napsal. Tak prosím, nejprve mi odpověz a pokud to půjde, nejlépe sám za sebe, no a pak můžeme pokračovat.
Honza


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 10:50:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 24. srpen 2011 @ 19:09:40 CEST
(
O uživateli | Poslat zprávu)
Martino,

jestli ti to neušlo, tak Písmo svaté je Bohem vdechnuté inspirované Boží Slovo, sedmkrát zprubované v ohnivé peci.

Tradice ŘKC je pouhá snůška protibiblických, pohanských lidských výmyslů, které se s věčným Božím Slovem nemohou vůbec srovnávat. Nemohou se ani položit vedle Písma. Protože je to jen odsouzení hodné modlářství.

Ať vezmeme téměř jakoukoli část tzv. Tradice, všechno je v naprostém rozporu se Slovem Božím.

Zasloužíte stejný soudní výrok, kterým Pán Ježíš počastoval farizeje a zákoníky, kteří činili s Písmem přesně toto. Svoji ústní tradici zrušili Písma. Ježíš o nich řekl, že Ho ctí NADARMO. Protože povýšit lidské myšlenky a výmysly nad Písmo-Boží Slovo, je NEVĚRA!

"Marně mě však uctívají, vyučujíce nauky, jež jsou jen lidskými příkazy. Opustili jste přikázání Boží a držíte tradici lidí...Krásně odmítáte přikázání Boží, abyste zachovali svou tradici."(Mk 7,7-9).

Nic výstižnějšího Pán Ježíš nemohl říci, co by pasovalo na vás, novozákonní farizeje a zákoníky.
 

Martino komentář:
Vážený pane, od kdy je Duch Svatý v rozporu se Slovem Božím? Od kdy je nauka Ducha Svatého lidským příkazem?
 Vy jste upadl na hlavu nebo jste byl v těchto dnech dlouho na sluníčku a tak blábolíte, protože nic neznáte, nic nevíte a ničemu nerozumíte? Proč asi? Jednoduchá odpověď. Bez Ducha Svatého je vaše žvanění jako bláto a jak píše sv. Pavel. Navlékl jste si sám Ďáblovu smyčku kolem krku a on vás vede, kam chce.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 13:38:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino,

nadávej mi jak chceš, to pouze svědčí o tom, že ty v pokoji Ducha svatého nejsi.

A prosím, nenazývej vaše lidské modlářské výmysly (tradici) za nauku Ducha svatého. Nauka Ducha svatého je vždy v souladu s Písmy a to vaše pohanská tradice není ani vzdáleně.

Možná nic neznám, nic nevím a ničemu nerozumím, ale Písmo studuji 26 let a velmi dobře poznám to, co je s ním v rozporu. A to mi stačí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 19:31:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 12:38:07 CEST
(
O uživateli | Poslat zprávu)
Martino,

nadávej mi jak chceš, to pouze svědčí o tom, že ty v pokoji Ducha svatého nejsi.

A prosím, nenazývej vaše lidské modlářské výmysly (tradici) za nauku Ducha svatého. Nauka Ducha svatého je vždy v souladu s Písmy a to vaše pohanská tradice není ani vzdáleně.

Možná nic neznám, nic nevím a ničemu nerozumím, ale Písmo studuji 26 let a velmi dobře poznám to, co je s ním v rozporu. A to mi stačí.
 

Martino komentář:
Tak to je děs. 26 let tě drží Satan ve své smyčce a ty se nedokážeš vyvléci? Od kdy, je konstatování faktu nadávkou? Nejsi, náhodou duchovně přecitlivělý? To je totiž většinou psychická nemoc.
Je ostudou, že se někdo vychloubá, že 26 let studuje Písmo sv. a stále mu nerozumí. I kdybys studoval ještě dalších 100 let, tak stejně ničemu bez Ducha Svatého neporozumíš, ale naopak budeš se ve svém blouznění,  ještě více utvrzovat. To, že nechápeš rozumově, že Písmo sv. je Tradice, pak jen všem dokazuješ, že jsi zatvrzelý blouznivec.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 22:36:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino,

kdyby vaše "tradice" byla skutečná, nikdy by nebyla v rozporu s Písmem. Nic, co Duch svatý učí není v rozporu s Písmem.

Vaše tradice sama sebe usvědčuje, že není rozvíjením Písma, protože je nebiblick, ba co více, otevřeně protibiblická.

Ale nemá cenu se o tom bavit, protože my nepatříme ke stejné církvi.

Je to úplně stejné, jako bych se bavil s buddhistou nebo hinduistou. S cizím náboženstvím...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí P (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 26. srpen 2011 @ 09:16:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 21:36:57 CEST
(
O uživateli | Poslat zprávu)
Martino,

kdyby vaše "tradice" byla skutečná, nikdy by nebyla v rozporu s Písmem. Nic, co Duch svatý učí není v rozporu s Písmem.

Vaše tradice sama sebe usvědčuje, že není rozvíjením Písma, protože je nebiblick, ba co více, otevřeně protibiblická.

Ale nemá cenu se o tom bavit, protože my nepatříme ke stejné církvi.

Je to úplně stejné, jako bych se bavil s buddhistou nebo hinduistou. S cizím náboženstvím...
 

Martino:
Souhlasím. Máte pravdu. Voda se nedá spojit s ohněm. Stejně tak neslučitelné je spojení Církve se sektářstvím a blouznivým lidským učením, což je většinou výklad chorobných a nemocných mozků. Tito jedinci si libují ve své naduté pýše a ješitnosti, jak jsou lepší, než učení Krista. Svobodně si zvolili cestu do věčného ohně.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace čás (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 26. srpen 2011 @ 09:39:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Souhlasím. Máte pravdu. Voda se nedá spojit s ohněm. Stejně tak neslučitelné je spojení Církve se sektářstvím a blouznivým lidským učením, což je většinou výklad chorobných a nemocných mozků. Tito jedinci si libují ve své naduté pýše a ješitnosti, jak jsou lepší, než učení Krista. Svobodně si zvolili cestu do věčného ohně.

  Velmi ostrý, ale pravdivý soud.

  Kdyby o římských katolících napsal totéž protestant, určitě by se do něj ŘK pustili co by měli síly s "láskou" a "jednotou". Jsem zvědav, co se stane, když totéž napíše takto ostře ŘK do vlastních řad.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace (Skóre: 1)
Vložil: noname v Sobota, 27. srpen 2011 @ 01:01:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj.
Také mi vadí to odsouzení, myslím si, že nikdo z lidí nemá právo toto vyslovit. Toto opravdu náleží jen Bohu. I když Toníku, co si budeme povídat, z řad protestantů to tu velmi tvrdě  zaznívá také často - tedy máme si co vyčítat? Máme a sami sobě, protože nedokážeme být lepší (ve výrocích) než náš spolubratr - pokud jej podle některých výroků, za spolubratra v Kristu vůbec považujeme. 
Honza


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - igno (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 27. srpen 2011 @ 18:34:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  No, třeba to, že sektářské učení se nedá spojovat s křesťanskou církví by měl vědět každý křesťan, protože pokud lidé dělají kompromisy se všelijakými lidskými naukami a křesťanské učení ignorují či přehlížejí, ztratí zbytečně spoustu času. Je to neuvěřitelné, ale někteří se fakt domnívají, že jejich učení  a výklady jsou lepší, než učení Ježíše Krista a že jsou jediné správné a že jen oni mají právo předělávat učení jak si vzpomenou a nikdo jiný než oni nemá ducha svatého. A takovou hloupost si dokonce myslí vážně. Nadutá pýcha a ješitnost také sedí, včetně odmítnuní Ježíše, vysmívání se té Cestě a svobodného rozhodnutí vydat se do pekla (kteroužto svobodou se ještě chlubí).


  Je fakt, že jsem napsal, že to hodnocení je pravdivé, ale s těmi chorobnými mozky nesouhlasím, ani jako skutečností, ani jako způsobem vyjadřování, to je Martinova specialita. Třeba učení o očistci, odpustcích a zástupném utrpení nemůže být ani výplodem chorobného mozku, to je na první pohled učení někoho, kdo chce velmi cílevědomě a přímo likvidovat lidi a jejich život.

  Většina lidí, kteří tato zvláštní nová učení vyznávají ale nejsou jejich autory, nemohou za to - jsou indoktrinováni, často už od mala. Také už odmala jsou učeni v tom, že člověk který mluví věci jen malinko jinak, není jejich spolubratr, nerozlišují bratra a sestru podle společného otce a podle narození, ale podle drobných detailů a nuancí učení, slovíček a formulací, o kterých jsou schopni se dohadovat donekonečna. Vystartují pak na každý detail, slovíčko se kterým nesouhlasí.


  Toník

 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 30. srpen 2011 @ 10:34:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Třeba učení o očistci, odpustcích a zástupném utrpení nemůže být ani výplodem chorobného mozku, to je na první pohled učení někoho, kdo chce velmi cílevědomě a přímo likvidovat lidi a jejich život. "...Na principu zástupného utrpení leží přece celé křesťanství!


Vždyť ty Toníku vůbec nevíš, o čem mluvíš!
Žasnu, jakým hrůzám jsi kdysi jako "katolík" vlastně věřil. Ale to tě Zvěřina určitě neučil, to nemá s katolickou církví nic společného.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učen (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 30. srpen 2011 @ 22:42:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  S katolickou církví ta ohavnost co popisuju v článku samozřejmě nic společného nemělo, v té jsem tenkrát nebyl. Ani pan Zvěřina v ŘKC tohle sektářské učení neučil. Pokud nad tím učením žasneš a považuješ ho také za hrůzu, snad ti zůstalo alespoň trochu svědomí.

Na principu zástupného utrpení leží přece celé křesťanství!

  Amen, přesně tak. Pokud někdo zná křesťanské učení o Ježíši Kristu a jeho oběti za nás, tak samozřejmě té sektářské ohavnosti nenalítne. Normální člověk také pochopí, že když někdo ze sebe rve šaty, mlátí se pěstí, rouhá se Bohu, kouše lidi kolem sebe, tak že tím nikomu nepomáhá a sobě a svým blízkým škodí, na to nepotřebuje být ani křesťan.

  Na to, aby si nějaký člověk myslel, že svléknutím do naha a sprostými nadávkami pomůže někomu z očistce do nebe protože mu to řeklo nějaké zjevení, potřebuje ten člověk dlouhodobou a cílenou indoktrinaci a izolaci od křesťanství. Asi takovou, jakou jsme prodělali jako děti my, nebo ještě silnější.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 31. srpen 2011 @ 07:42:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Bůh si nelibuje v lidském utrpení a římskokatolická církev nic takového neučí. My si nemusíme vymýšlet utrpení, ono přichází samo. Kříže v lidských životech jsou prostě realitou a jen hlupák je nevidí. A jen ještě větší hlupák by si na sebe vymýšlel utrpení další.

Pokud za nás v zastoupení Ježíš trpěl, je zcela legitimní nabídnout Bohu utrpení svého kříže na prospěch svého bližního. Vždyť i v tomto je nám Kristus příkladem!


Utrpení je téma na dlouhé zimní večery a nikdy ho zcela nevyčerpáme. Kříže jsou prostě tajemstvím.

..."Nad tímto veršem je vystavěna celá teologie, která říká zhruba toto: Pokud se nebudeš vzpírat utrpení a vzpírat ďáblovi, ale mlčky ho přijmeš a trpělivě poneseš a celé to utrpení obětuješ na úmysly církve, zachráníš tím mnoho lidí."...

Teologie římskokatolické církve nic takového neučí - to vím naprosto přesně. Vsunul jsi zde svůj výmysl, jen abys pošpinil římskokatolickou církev.
Toto tvé jednání je však také ohavností
o nic menší. Ďáblovi se máme vzpírat!Případ Anneliese Michel není ani učením ŘKC, není ani uznána církví jako svatá.


To, že svůj kříž máme přijmout a nést, učí sám Kristus (Mk 8,34; Lk 9,23).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešn (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 31. srpen 2011 @ 08:32:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Teologie římskokatolické církve nic takového neučí - to vím naprosto přesně. Vsunul jsi zde svůj výmysl, jen abys pošpinil římskokatolickou církev.
Toto tvé jednání je však také ohavností
o nic menší. Ďáblovi se máme vzpírat!

  Proč se chováš takto pokrytecky? Co je můj výmysl? Proč lžeš?

  Ta moje citace, kterou jsi uvedl, obsahovala odkaz na tu teologii ohledně utrpení, ten odkaz už nefunguje, ale koho ta nauka okolo daného tématu zajímá, může si přečíst na více místech internetu:

Časné tresty, následky hříchů, si můžeme odpykati již zde na zemi konáním dobrých skutků, jako modlitbou, posty, almužnou a také tím, že utrpení, jež nás v životě potkávají, jako nemoci, strádání a podobné, hlavně smrt trpělivě přijímáme. (Konc. trident. 14, kap. 9. a kap. 13.)

  Tebe tohle neučili? Neznáš to učení? Pak bys nebyl lhář, jenom naprosto přesně neznáš učení římskokatolické církve. Což se stalo vícekrát, ale tohle učení koncilu je natolik v ŘKC rozšířené, že bych se divil, že by se k tobě nedostalo.


  Případ Anneliese Michel není ani učením ŘKC, není ani uznána církví jako svatá.

  Aneliese Michel svoje utrpení trpělivě podstoupila právě pro tuto nauku římskokatolické církve (kterou nás učili také) a pro slova Panny Marie, která jí zjevila, že byla vybrána, aby svým utrpením vykoupila hříšné duše z očistce a dala jí na výběr, zda vydrží trpět až do konce, nebo se vzdá.

  Dotyčná ubohá dívka, oklamaná a zničená tím hrůzným nesmyslem nebyla prohlášena za svatou, to je pravda, na druhou stranu je v rámci toho učení o trpělivém přijímání věcí od ďábla dávána za příklad v ŘKC literatuře například mladým:

  Proč by Anneliesino hrozné utrpení mělo pomoci jiným ke spáse? Protože tato nepochopená dívka, kterou považovali za duševně nemocnou, měla účast na utrpení samotného Ježíše (srov. Kol 1,24). Výlučně pro toto sjednocení s Ukřižovaným mělo její utrpení spásonosný charakter: spásonosný nejen pro ni samu, ale i pro druhé lidi.

  Co víc: sám Kristus v ní přece trpěl – takový je totiž význam stigmat, které u Anneliese viděla řada lidí. Díky hlubokému vztahu s Ježíšem získává spásonosný rozměr i to, jak několik démonů bylo drženo na uzdě v jejím těle: jedná se totiž o vítězný boj nad ďáblem v církvi, jež je Kristovým mystickým tělem. A když v jednom údu církve dochází k překonání nepřátel spásy, mají z toho užitek i ostatní údy, jako je tomu u živého organismu.


  Pokud teologie ŘKC tuhle hrůznou šílenou obludnost neučí, oko a ty to naprosto přesně víš, prosím tě, pro život těch ubohých lidí, kteří jsou tou teologií zblblí ještě dnes tak jako jsem byl kdysi já: Postav se celou svojí autoritou proti téhle nauce a dostaň jí pryč z ŘKC, ať jí ta teologie nešpiní.

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen fa (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 31. srpen 2011 @ 10:58:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kde tedy vidíš to učení, které jsi nám lživě podsunul, že se nemáme vzpírat ďáblu?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prame (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 01. září 2011 @ 00:01:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  O jakém učení to píšeš? Nevím, že bych vám něco lživě podsouval.

  To, o čem jsem psal jsem dostatečně vysvětlil v příspěvku výše a v článku.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: P (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 02. září 2011 @ 10:55:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Opravdu nevíš, co jsi tam lživě vsunul?


..."Nad tímto veršem je vystavěna celá teologie, která říká zhruba toto: Pokud se nebudeš vzpírat utrpení a vzpírat ďáblovi, ale mlčky ho přijmeš a trpělivě poneseš a celé to utrpení obětuješ na úmysly církve, zachráníš tím mnoho lidí."...Trpělivě přijmout své utrpení, svůj kříž, vůbec neznamená nevzpírat se ďáblovi
.


Cožpak Kristus snad tímto ďáblovi podlehl? Nebo právě přijmutím svého kříže naopak ďábla porazil?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pátek, 02. září 2011 @ 14:09:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kříž není/neznamená pro věřícího utrpení, nýbrž smrt/ukončení!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 01:23:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino,kdyby měla dnešní řkc autorské práva na Bibli,minimálně polovina Pavlových listů by tam nebyla,protože řkc usvědčuje z odpadnutí.Vatikán nehlásá evangelium Boží,ale satanovu agitaci na věčný zájezd do pekla,po dálnici vydlážděné tzv.dobrými skutky.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 11:03:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vložil: Studentbible v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 00:23:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) Martino,kdyby měla dnešní řkc autorské práva na Bibli,minimálně polovina Pavlových listů by tam nebyla,protože řkc usvědčuje z odpadnutí.Vatikán nehlásá evangelium Boží,ale satanovu agitaci na věčný zájezd do pekla,po dálnici vydlážděné tzv.dobrými skutky.
Martino komentář:
Studentíku, z které léčebny jste utekl? Pouze zdravotní nezpůsobilost, může být omluvou, za takové žvásty.


]


Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Středa, 24. srpen 2011 @ 18:45:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Už dlho som nečítal na GS tak,výstižný a pravdivý článok.

Krátky príbeh na potvrdenie toho o čom brat píše.

Pri rozhovore s jedný bratom z KZ mi tento brat tvrdil,že je božie dieťa a je vedený Duchom Božím a preto nemôže poblúdiť.
Ja som mu nato odpovedal,že náš boj nie je len s telom, ale aj s duchovnými mocami v ponebeských oblastiach,že je tu diabol so svojimi démonmi./ep.Efežanom/
Keď som mu položil otázku,ako vie rozlíšiť,či k nemu hovorí Duch Boží, alebo duch diablov.Nevedel odpovedať.
Káždú myšlienku,ktorá nám príde do našej mysle ohľdne našej viery sme poviní konfrontovať so Slovom Božím.
Ak Bibliu nepostavíme za najvyššiu autoritu poblúdime.Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 11:26:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pro mě je nejvyšší autoritou sám Kristus, který poslal své církvi jiného Utěšitele, Ducha svatého - a ten svojí mocí, svým působením uvnitř církve a v lidských srdcích nedovolí zabloudit.

..."Ak Bibliu nepostavíme za najvyššiu autoritu poblúdime."...

Už jsi poblúdil!
Bible bez moci Ducha je jen prázdnou literou, kterou je možno ohýbat jakkoli krkolimným způsobem - jak to tu ostatně také mnozí průběžně předvádíte.


]


Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 21:37:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko máš pravdu že bez moci DS je biblia mrŕtva a preto plody Ducha sv. sú iste vzatie Márie do neba, jej nepoškvrnené počatie, jej bezhriešnosť....a tiež očistec, oplatka v ktorej je prítomný kristus s telom a dušou, plnomocné odpustky, zákaz manželstva pre kňazov, kastovný kňažský systém, modlitby k mŕtvym a stvoreným veciam, uctievanie relilvií a iné katolícke ,,plody,, ducha sv....

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 22:25:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko hovorí pravdu iba keď sa pomýli.

Autorom Biblie je Duch Boží.2 Peter 1:21  Lebo nikdy nebolo proroctvo vynesené vôľou človeka, ale Svätým Duchom súc nesení hovorili svätí Boží ľudia.

Ako môže Duch Boží napísať mŕtvu literu?

Pán Ježíš je Slovo Božie v tele a Biblia je Slovo Božie ako kniha niet medzi nimi žiaden rozpor.

Problém je v tom,že duch diablov dáva výrokom Božím falošný výklad a Duch Boží dáva správny výklad.

Je na nás,aby sme  ako Berejský vedeli posúdiť: čo je pravda a čo klamstvo.
 
 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 26. srpen 2011 @ 11:10:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud zatím kladeš rovnítko mezi Bibli a Pána Ježíše, čeká tě opravdu ještě daleká, předaleká cesta.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 26. srpen 2011 @ 14:04:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Mohl bys to nějak vysvětlit? Jaká cesta a kam ho čeká?

  Já podobné rovnítko kladu také, jeden anonymní autor hesla "Bible, Boží Slovo" na www.vira.cz také, jakýsi Konstantin před mnoha lety dělal totéž. Ty vidíš nějaký problém v jednotě Ježíše Krista a Božího slova, nebo proč jsi to napsal? Myslíš, že je mezi Božím slovem a Ježíšem Kristem nějaký rozpor, nebo také věříš, že "Pán Ježíš je Slovo Božie v tele a Biblia je Slovo Božie ako kniha niet medzi nimi žiaden rozpor."?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 26. srpen 2011 @ 15:43:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pán Ježíš je Bůh.

Bible není Bůh,  je to Boží slovo, které k nám však promlouvá jedině pod vlivem Ducha svatého.

Bible bez Ducha je jen vyprázdněnou literou. Kdo nemá Ducha, je jen jako dunící kov - odříkávající pasáže z Písma, jejichž smysl však nevidí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 26. srpen 2011 @ 16:04:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
--- Bible bez Ducha je jen ...  ---

A to je právě váš problém.
Náboženský systém řkc nevede lidi k obrácení, k osobnímu přijetí Ježíše za svého Pána a k znovuzrození z Ducha, takže běžně řk nemají Ducha svatého.
Jedním z nejprůzračnějších důkazů je zpochybňování spasení v Ježíši Kristu, všobecná a hlásaná nejistota spasení, jakož i útoky proti těm, kteří jsou Kristovi.
Kromě toho nespočetné množství bludů.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Pátek, 26. srpen 2011 @ 17:21:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano,oko cosi psal,že dělá na článku o Tisíciletém království,které žijeme teď.Ti řeknu,jestli má být teď jako,satan spoutanej,nechtěl by zažít tu show,až dostane svobodu!Lidi,co v tohle věří,snad nepochopili,co je to hřích a hlavně moc Pána Ježíše,jednou a napořád se s tím sajrajtem vypořádat.Hlavně,že se jim satan zjevuje v podobě ženy s dítětem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 30. srpen 2011 @ 11:06:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vždyť říkám: "Dunící kov" - bez rozpoznání smyslu...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 27. srpen 2011 @ 00:31:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  No, to je snad jasné, že bible není Bůh, ne?

  Ale ty jsi nereagoval na to, že Bible je Bůh, ale na příspěvek, ve kterém bylo napsáno: "Pán Ježíš je Slovo Božie v tele a Biblia je Slovo Božie ako kniha niet medzi nimi žiaden rozpor."

  Souhlasíš s touhle větou?

  Myslíš, že mezi Ježíšem a
Božím slovem je jednota, že jsou v souladu, nebo máš s tímto výrokem nějaký problém a myslíš, že Ježíš je nějak v rozporu se slovem Božím? Jaká cesta čeká člověka, který si myslí, že mezi Ježíšem a Božím slovem je jednota?


  Chápu, že člověka, který nerozumí, že Izaijáš a Mojžíš psali o Ježíši Kristu, který neví, že v bibli se píše o tom, že spasení v Ježíši Kristu je možné přijmout, čeká ještě dlouhá a zajímavá cesta: Má před sebou chvíle, kdy mu Ježíš otevře písmo, aby porozuměl, co vše je o Něm v písmu napsáno (že celé písmo je o Kristu), čeká ho chvíle, kdy do hloubky pozná svoji hříšnost a Duch svatý ho usvědčí z toho, jak by asi dopadl na soudu, kdyby se tam dostal. Pak ho čeká ostré rozhodnutí a když se rozhodne dobře, tak
ho čeká pokání z mrtvých skutků, obrácení, přijetí Ježíše. Dlouhá, těžká ale přímá a zajímavá cesta.


  Ale jaká cesta podle tebe čeká člověka, který si myslí, že Ježíš a Slovo Boží je v jednotě a není mezi nimi rozpor? Co bys takovému člověku doporučil, co by si měl správně podle tvojí nauky v této věci myslet?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 27. srpen 2011 @ 01:59:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdo nemá Ducha, je jen jako dunící kov - odříkávající pasáže z Písma, jejichž smysl však nevidí. A proto Písmo klidně překrucuje a přizpůsobuje si ho, jak se mu hodí, místo toho, aby se přizpůsoboval Písmu, a vůbec mu to nevadí! A když někdo vykládá Písmo v souladu s Duchem, jeho Autorem, tak ho napadne přesně za to, čeho se sám beze studu dopouští!

Oko, takovou sebereflexi a tak přesnou definici tvé vlastní pozice, stavu a způsobu jednání zde na GS  bych od tebe nečekal.

Bible také říká, skrze apoštolsa Jana (1J 5:12): Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. A tento Syn řekl: Slova, která jsem vám pověděl Já, jsou D/duch a jsou život.

Bible není sice Bůh, ale obsahuje Písmo Svaté, které je Bohem vdechnuté a Boží lidé, kteří je pod Boží inspirací psali, nejsou jeho skutečnými autory a kdyby mohli, tak by dosvědčili, že Autorem Písma je Bůh. Jestliže si tedy nějaká lidská organizace/instituce, či jak to nazvat, osobuje právo na autorství, právo na jediný správný výklad, ba dokonce zásluhy za vznik Písma a staví svou tradici na roveň Písmu, ne-li dokonce nad Písmo, a vyvyšuje tím sebe sama, přičemž sama Církví ani církví není, nad ostatní církve, nemůže se při nenaplnit slovo z knihy Přísloví 16:18 a 29:23, které si naši moudří věřící předkové vzali za své a vyjádřili je po česku: Pýcha předchází pád!

Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 28. srpen 2011 @ 15:48:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oprava: ... nemůže se při nenaplnit slovo z knihy Přísloví ...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 30. srpen 2011 @ 11:13:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kristova církev (katolická) si osobuje právo na spoluautorství Písma a na jeho správný výklad.

Nikoli výklad jediný, protože může být mnoho výkladů jednoho místa a všechny budou správné.

Na to už velmi dávno přišel učitel církve sv, Augustin a stanovil pravidla, jak rozpoznat správný výklad Písma od výkladu falešného.

Nazval tato pravidla Pravidly víry (regula fidei).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 30. srpen 2011 @ 14:44:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Římskokatolická církev ve své pýše a nadutosti si může osobovat co chce.
Bůh však takovým pyšným osobováním si správného výkladu Písma není nijak vázán a náležitě tento postoj ohodnotí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí P (Skóre: 1)
Vložil: Richelieu v Úterý, 30. srpen 2011 @ 16:45:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jistě pane rosmano, Bůh není vázán sektářstvím, které nám tu tlumočíte ve své pýše.


]


Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Pondělí, 29. srpen 2011 @ 19:45:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
vsetko, co si vymenoval, vychadza z Biblie a inspiratorom je Bozi Duch. kot to nechape bojuje proti Bohu a ten boj nevyhra. Spamataj sa, dokial mas cas.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Pondělí, 29. srpen 2011 @ 19:47:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
tto som pisala ivanp.


]


Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Pondělí, 29. srpen 2011 @ 19:48:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
vsetko, co si vymenoval, vychadza z Biblie a inspiratorom je Bozi Duch. kot to nechape bojuje proti Bohu a ten boj nevyhra. Spamataj sa, dokial mas cas.


]


Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 26. srpen 2011 @ 09:31:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vložil: Studentbible v Čtvrtek, 25. srpen 2011 @ 22:44:24 CEST
(
O uživateli | Poslat zprávu)
Honzo,když znovuzrozený křesťan zakusí Pánovu lásku a pocit štěstí a bezpečí,že je už navždy Jeho, nemusí se bát,že spadne.Kdo nevěří v jistotu spasení,když příjme vírou Pána,nikdy nepochopí.A proto jsou mi různé přehmaty a konstrukce "výkladu'' magisteria řkc k smíchu.Skus objektívně uvažovat,proč nechtěla řkc v minulosti Bibli nechat přeložit do jednotlivých jazyků a proč teď laikům podsouvá jediný svůj výklad pod nos!
 

Martino komentář:
Studentíku, ty co napíšeš, tak se vždy hned usvědčíš ze lži, manipulace a neznalosti. Na co si to tady hraješ? Opravdu si myslíš, že ostatní neznají Písmo sv.?
Nebo nám chceš snad namluvit, že součástí Písma sv. není i varování, že pokud dnes stojíš, že si máš dát pozor, abys neupadl?  Chceš snad popřít, že součástí Písma sv. není, že spasen bude jen ten, kdo ve zkouškách obstojí?
Kde bereš tu drzost falšovat Písmo sv. a plivat tak veřejně na Krista? Kristus přišel nabídnout věčný život každému člověku, ale jen za podmínky, že ve zkouškách obstojí. Ty, který lžeš a manipuluješ si s Písmem sv., podle toho, jak tě to příjemně šimrá v uších, již si vynesl rozsudek sám nad sebou. Ale dokud budeš žít, máš naději a jistotu, že pokud se obrátíš ze své nevěry, Bůh tě neodmítne.Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Pátek, 26. srpen 2011 @ 10:47:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Sam Jezis povedal, dietky - ako tazko sa vchadza do Bozieho kralovstva.


]


Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Pátek, 26. srpen 2011 @ 17:53:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo,Betmo,to máš pravdu,člověk,který doufá ve vlastní síly,se do Království Nebes nikdy nedostane.Sám Boží Syn musel přijít pro tvou záchranu,vzít tvé všechny hříchy na kříž a nabídnout ti věčný život.Je jenom na tobě,jak odpovíš!


]


Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Pátek, 26. srpen 2011 @ 17:28:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kamaráde,věčný život můžeš odmítnout,později snad z vlastní vůle zahodit,ale nikdy NE ztratit!


]


Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 28. srpen 2011 @ 06:06:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ahoj Studente,


jsem rád, že mohu konečně diskutovat s někým, kdo miluje Písma.

Píšeš:///Kamaráde,věčný život můžeš odmítnout,později snad z vlastní vůle zahodit,ale nikdy NE ztratit!///

Ale: POZOR, POZOR na tento výrok!

Tento výrok odmítá Boží milost úplně stejně jako katolicismus.

Gn 3,22 - "I řekl Hospodin Bůh: Hle, člověk je jako jeden z nás v tom, že zná dobré i zlé. Ať teď nevztáhne ruku aby vzal a jedl také ze stromu života a ŽIL NAVĚKY."

Zde je to jasně podané, jako naprosto NEVRATNÝ děj, kvůli kterému Bůh musel učinit přísné opatření kolem zahrady Eden.

Kdo má z milosti daný věčný život, nemůže ho ani odmítnout ani zahodit. Věčný život je prostě VĚČNÝ.

Nikdo, kdo má věčný život ho dobrovolně zahazovat nebude. Tohle zase s*****í skutkařením. Např. výrokem, že člověk může věčný život svými hříšnými skutky zahodit (ztratit). Jestliže ho tímto způsobem nemůže ZÍSKAT nemůže ho tak ani ZTRATIT.

Žádný takový důkaz nebo příklad v Písmu není. I krvesmilník z Korintu bude spasen.

Je psáno, že Ježíšovu ovci NIKDO nevytrhne Otci ani Ježíši z ruky. A NIKDO znamená, že ani ten člověk sám se nevytrhne.(Jan 10,28-29). Drží ho dvě silné ruce, Otcova a Ježíšova.

Pozor, tohle je hrubý omyl letničních a charismatiků.


]


Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 28. srpen 2011 @ 10:15:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ještě dodám,

my nejsme silnější než věčný život, abychom se ho dokázali zbavit. Podle Gn 3,22 by to evidentně nemohl udělat ani sám Bůh. Kdyby ano, nemusel by činit kolem Edenu taková optaření.

Nehledě na to, že Bůh to ani udělat nechce. Bůh svých darů nelituje.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Neděle, 28. srpen 2011 @ 20:49:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Gregu,tak jak jsi to napsal,tak to dává smysl.Chvíli mi trvalo,než jsem si přiznal,že Bůh je natolik zvrchovaný,že to svým rozumem neobsáhnu,a tak jsem to vzdal. Když jsem slyšel P.Steigera,že:"NE PROTOŽE VĚŘÍM,JSEM SPASEN, ALE PROTOŽE JSEM SPASEN,VĚŘÍM!", hlava mi to dlouho nebrala(to víš,jsem ex-katolík).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 28. srpen 2011 @ 20:53:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Studente,

tak díky Bohu, že jsi prohlédl a vyšel z judeo-katolicismu.

Zákonictví je všudypřítomné a spadneme do něj, ani nevíme jak...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 31. srpen 2011 @ 10:53:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejdříve je ovšem víra (ze slyšení Božího slova- Ř 10,17 ) - a až potom může následovat záchrana ze života podle těla (spása) skrze obléknutí do Krista ve křtu (Gal 3,27).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Neděle, 28. srpen 2011 @ 21:09:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Gregu, tak jak jsi to napsal,dává to smysl.To jsem jenom chtěl "bratrům" říct,že učení řkc o mlhavých nadějích skrze očisťování v smrti,je blbost.Spíše ale těžká urážka Pána Ježíše. Taky mi dlouho trvalo,než jsem pochopil,že Boží suverenitu nikdy nedokážu pochopit.Kdyby se jen tak všichni ti,kdo znevažují Boží moc,zamysleli a pokořili před Božím majestátem,pak by snad pochopili,co jsou,se vším tím skutkařením v Božích očích.


]


Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 30. srpen 2011 @ 11:01:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Např. výrokem, že člověk může věčný život svými hříšnými skutky zahodit (ztratit)."...


(Mt 5,13)
"Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí svou chuť, čím bude osolena? Není už dobrá k ničemu, jen se vyhodí ven a lidé ji pošlapou.
(Lk 9,5)
Vždyť co je platno člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sebe ztratil nebo sám sobě uškodil?
Věčný život není žádné "kouzlo" ze zázračného stromu.
Věčný život nepochází z člověka, je vlastní pouze Bohu. Věčný život tedy pramení z Boha a člověk na něm může mít podíl teprve tehdy, když žije ve společenství s Bohem. Když toto společenství zavrhne, ztrácí podíl na věčném životě s Bohem v nebi.
Proto Písmo takové lidské rozhodnutí nazývá hříchem ke smrti.

Hřích ke smrti ničí dar života věčného v Bohu a uvádí člověka do stavu věčné smrti (do věčného zavržení - tzv. "druhá smrt")..Je to proto, že člověk, jako Boží obraz, byl stvořen k věčnému životu, ale jím pohrdl. První lidé pojedli ze zakázaného stromu  "zemřeli" (duchovně).

Gn 2,17 -  Z toho nejez, neboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš."

Lidská duše, jako obraz Boha je stále nesmrtelná,
ale může skončit ve stavu věčného života, štěstí a blaženosti s Bohem,
nebo ve stavu věčné smrti, věčného utrpení a zavržení.


]


Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 30. srpen 2011 @ 11:04:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."I krvesmilník z Korintu bude spasen."...


Krvesmilník může být spasen pouze v případě, že ze svého hříchu učiní pokání, vyzná ho Bohu a církvi a zřekne se dalšího krvesmilného způsobu života.

Jen tehdy Kristova krev smyje i jeho vinu.

Bez pokání však není odpuštění.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 30. srpen 2011 @ 12:07:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko,

krvesmilník byl vydán satanu k zahubení fyzického těla. Tím za to zaplatil. Spáchal hřích k smrti a proto fyzicky zemře. Jeho duch bude spasen v Den Pána Ježíše. O podmínce pokání není v tomto úseku vůbec žádná řeč. Za toho, kdo spáchal hřích k smrti se už nemá cenu ani modlit, podle Jana.

Prostě fyzicky zemře, jako Ananiáš a Zafira nebo jako Mojžíš, kterému nebylo dovoleno vstoupit do zaslíbené země, protože také spáchal hřích k smrti a tudíž předčasně zemřel.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 31. srpen 2011 @ 07:54:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Spáchal hřích k smrti a proto fyzicky zemře"...

To je naprosté nepochopení významu tohoto místa! To ho mají křesťané snad popravit? Takto zcestně uvažovali ti, co pak upalovali čarodějnice.


Skutečný smysl 1 Kor 5,5 spočívá v církevním trestu.

Viník je vyloučen z účasti v duchovních dobrech křesťanského společenství (anathema) a takto má být vydán satanovi, aby byl od něho trápen na těle všelijakými utrpeními. Toto potrestání bude pro jeho duši lékem, aby se vzpamatoval a dal se na pokání. Církev takto dodnes vylučuje ze svého společenství ty, kdo svým učením nebo chováním ohrožují víru a křesťanský život.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 30. srpen 2011 @ 12:10:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Krásně na příkladu Mojžíše vidíme, že nemělo cenu , aby se za sebe v té věci k Bohu modlil, nebo aby se za něj modlil někdo jiný. Přesně to sedí s místem v Janovi. Spáchal hřích k smrti a nic už nikdo neudělá s tímto Božím vládním rozhodnutím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - ignorace částí Písem (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 31. srpen 2011 @ 08:14:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mojžíšovi Bůh tento hřích odpustil, protože Mojžíš své nedůvěry v Boží slovo litoval. Mojžíš tedy už dál neměl hřích ke smrti. Kdyby zemřel ve hříchu ke smrti, nemohl by ani být spasen. Proto se nazývá hříchem ke smrti, že má za následek duchovní smrt - věčné zavržení. Litovaný a vyznaný takový hřích však přestává být hříchem ke smrti, protože je již odpuštěn.  Následky hříhu však i pak přetrvávají.

Mojžíšova smrt, spojená se zákazem vstoupit do zaslíbené země byla trestem za hřích (i odpuštěný hřích vyvolává Boží tresty!). Trest se řadí mezi následky hříchů.


]


Blouznivec v praxi... (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 27. srpen 2011 @ 19:19:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 27. srpen 2011 @ 17:34:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Je fakt, že jsem napsal, že to hodnocení je pravdivé, ale s těmi chorobnými mozky nesouhlasím, ani jako skutečností, ani jako způsobem vyjadřování, to je Martinova specialita. Třeba učení o očistci, odpustcích a zástupném utrpení nemůže být ani výplodem chorobného mozku, to je na první pohled učení někoho, kdo chce velmi cílevědomě a přímo likvidovat lidi a jejich život.
Martino komentář:
A co vám tak nevoní, pokud jde o mém konstatování, o chorém mozku? Chcete nám snad namluvit, že učení Církve není naukou Ducha Svatého? Chcete nám snad namluvit, že Církev nesmí učit, když jí to sám Spasitel přikázal? Jste tak omezený jako zdejší studentík bible, že chcete popřít, že Spasitel přikázal svým apoštolům učit věřící vše, co jim ON Spasitel, přikázal?
Kde máte v Písmu sv. seznam tohoto Kristova příkazu povinnosti, co má Církev učit? Církev vždy a v každé době musí reagovat na přítomnost nové doby. Církev je v jednotě s Duchem Svatým a předkládá v každé době a v každém čase odpovědi na nové otázky víry a mravů. Existuje někde v Písmu sv. slovo o tom, že Kristus dal směrnice ohledně obřízky pro pokřtěné? Nikde se o tom Spasitel nezmiňuje a proto sv. Pavel v této otázce nechal rozhodnout Magisterium=Učitelský úřad Církve. Apoštolové se sešli a poradili se a Petr promluvil: „Rozhodli jsme my a Duch Svatý“. Chcete tvrdit, že toto je lež a v Písmu sv. to není?
Jste diskusně směšný a trapný a pro Krista odporný, pokud zde píšete, že jeho Církev má učení, kterým chce cílevědomě a přímo likvidovat lidi a jejich život. Toto je projev chorobného mozku nebo projev sluhy Satana.


Re: Blouznivec v praxi... (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Neděle, 28. srpen 2011 @ 02:03:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino.ten váš ''duch'', to bude nějaká babylonská odrůda,že? Kdyby jsi znal Bibli,nepsal by jsi takové žvásty!Že umíš číst,neznamená rozumět!


]


Re: Blouznivec v praxi... (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 28. srpen 2011 @ 10:06:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
A co vám tak nevoní, pokud jde o mém konstatování, o chorém mozku?

  Popsal jsem to podrobně ve svém příspěvku. Chtete-li přesněji, tak všelijaké ty nové sektářské nauky likvidující životy lidí nejsou výplodem chorého mozku, ale jsou to démonská učení určená nekajícím lidem s trvdým srdcem, lidem, kteří už z velké části ztratili soudnost. Jsou vymyšlená buď pro indoktrinaci od malinka, nebo násilnou indoktrinaci, dobrovolně totiž mnohé ty hrůzy přijme jen málokdo. Málokdo má natolik ocejchované svědomí, aby tu hrůzu nebyl schopen rozpoznat. Ale jsou tací, samozřejmě. Jsou lidé, kterým tato učení vyhovují.


Chcete nám snad namluvit, že učení Církve není naukou Ducha Svatého? Chcete nám snad namluvit, že Církev nesmí učit, když jí to sám Spasitel přikázal?

  Ne, nechci.
 
  Pokud jde o křesťanské učení a to, jak na základě písma svatého apoštolové rozhodovali aktuální věci jejich doby je dobře popsané například ve skutcích apoštolů. Církev Ježíše Krista má jistě právo vyučovat křesťanské učení a podle něj rozhodovat aktuální otázky života. Křesťanské učení je veřejné a každý, kdo má zájem si ho může přečíst. I na internetu je k dispozici hned v několika variantách překladu.

  Od počátku se také kolem církve Ježíše vyskytovaly sekty, které tvrdily, že právě a jen jim Spasitel svěřil nějaké tajné a skryté nauky a poznání, které znají v plnosti jen oni sami či že to jediné správné učení jim zjevil jakýsi anděl světla. Někteří neznalí jim také naletěli a to se děje dodnes.Jste diskusně směšný a trapný a pro Krista odporný, pokud zde píšete, že jeho Církev má učení, kterým chce cílevědomě a přímo likvidovat lidi a jejich život. Toto je projev chorobného mozku nebo projev sluhy Satana.

  Nic takového jsem nepsal, to jste si zase něco popletl, pane Martino. Církev žádné takové učení nemá, podle toho ji lze také snadno poznat.
  Zřejmě to vaše popletení i váš způsob psaní bude hodně souviset s tím, co tu tak často uvádíte ve svých příspěvcích.


]


Re: Re: Blouznivec v praxi... (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 29. srpen 2011 @ 09:48:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane Toníku, pokud nám tvrdíte, že jste nic takového nepsal, pak musíte zařídit, aby byl tento váš příspěvek smazán:

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pramen falešných učení - igno (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 27. srpen 2011 @ 17:34:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) No, třeba to, že sektářské učení se nedá spojovat s křesťanskou církví by měl vědět každý křesťan, protože pokud lidé dělají kompromisy se všelijakými lidskými naukami a křesťanské učení ignorují či přehlížejí, ztratí zbytečně spoustu času. Je to neuvěřitelné, ale někteří se fakt domnívají, že jejich učení a výklady jsou lepší, než učení Ježíše Krista a že jsou jediné správné a že jen oni mají právo předělávat učení jak si vzpomenou a nikdo jiný než oni nemá ducha svatého. A takovou hloupost si dokonce myslí vážně. Nadutá pýcha a ješitnost také sedí, včetně odmítnuní Ježíše, vysmívání se té Cestě a svobodného rozhodnutí vydat se do pekla (kteroužto svobodou se ještě chlubí).


Je fakt, že jsem napsal, že to hodnocení je pravdivé, ale s těmi chorobnými mozky nesouhlasím, ani jako skutečností, ani jako způsobem vyjadřování, to je Martinova specialita. Třeba učení o očistci, odpustcích a zástupném utrpení nemůže být ani výplodem chorobného mozku, to je na první pohled učení někoho, kdo chce velmi cílevědomě a přímo likvidovat lidi a jejich život.

Většina lidí, kteří tato zvláštní nová učení vyznávají ale nejsou jejich autory, nemohou za to - jsou indoktrinováni, často už od mala. Také už odmala jsou učeni v tom, že člověk který mluví věci jen malinko jinak, není jejich spolubratr, nerozlišují bratra a sestru podle společného otce a podle narození, ale podle drobných detailů a nuancí učení, slovíček a formulací, o kterých jsou schopni se dohadovat donekonečna. Vystartují pak na každý detail, slovíčko se kterým nesouhlasí.


]


Re: Re: Re: Blouznivec v praxi... (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 29. srpen 2011 @ 11:17:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Pane Toníku, pokud nám tvrdíte, že jste nic takového nepsal, pak musíte zařídit, aby byl tento váš příspěvek smazán:


  Proč by měl být ten příspěvek smazán? Nějak vám vadí, je pro vás problematický, pane blouznivče v akci?

  Chápu, že lidé, kteří se stali obětí nějakého šíleného učení sekt a místo pokání a obrácení se k Bohu se ještě více zatvrdí, by byli rádi, aby svědectví o té hrůze a vyjití z ní bylo co nejméně. Ale ostatní, kteří se do tohoto stádia tvrdosti a vzpoury proti Bohu nedostali, by si měli přečíst, jaké je ovoce těch učení všelijakých sekt aby si mohli dát pozor.

 


]


Re: Re: Re: Re: Blouznivec v praxi... (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 29. srpen 2011 @ 20:55:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 29. srpen 2011 @ 10:17:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane Toníku, pokud nám tvrdíte, že jste nic takového nepsal, pak musíte zařídit, aby byl tento váš příspěvek smazán:


Proč by měl být ten příspěvek smazán? Nějak vám vadí, je pro vás problematický, pane blouznivče v akci?
 

Martino komentář:
Vy jste hloupější, než jsem si myslel. Vy jste opravdu nerozpoznal tu ostudu, když jste zde lhal, že jste nic takového nepsal? Já vás usvědčil dnes 29. srpen 2011 @ 08:48:42 , ze lži, když jsem vám zde znovu tapetoval to, k čemu jste se odmítl hlásit ve svém příspěvku 28. srpen 2011 @ 09:06:02, kde lžete, když konstatujete:
„Nic takového jsem nepsal, to jste si zase něco popletl, pane Martino.“ Protože jste své autorství popřel, oznámil jsem vám:
Pane Toníku, pokud nám tvrdíte, že jste nic takového nepsal, pak musíte zařídit, aby byl tento váš příspěvek smazán:“ a celý váš příspěvek jsem tapetoval.
Tak se uklidněte a udělejte si v hlavě pořádek o souvislostech, což je obyčejná logika.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Blouznivec v praxi... (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 30. srpen 2011 @ 03:22:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Vy nejste hloupější, než jsem si myslel. Vy jste opravdu nerozpoznal, o čem píšu.

  Napsal jste:

"Jste diskusně směšný a trapný a pro Krista odporný, pokud zde píšete, že jeho Církev má učení, kterým chce cílevědomě a přímo likvidovat lidi a jejich život."

  Nikdy by mne ani ve snu nenapadlo, že Kristova Církev má učení, kterým chce cílevědomě likvidovat lidi a jejich život, natož abych takovou hloupost napsal. Vy jste jediný, kdo tuto hloupost napsal. Tak se uklidněte a naučte se číst co lidé píší, což jsou obyčejná písmenka, slova a věty.

  O Kristově Církvi tu také občas píšu. A pro vás speciálně označím, až o ní budu psát, abyste neměl problém poznat co píši o Kristově Církvi a co o zhoubných sektách, které mají učení, co cílevědomě a přímo likviduje lidi a jejich život.]


Můžete začít...my stále čekáme a vy stále nic... (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 28. srpen 2011 @ 14:55:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vložil: rive v Sobota, 27. srpen 2011 @ 09:53:38 CEST
(
O uživateli | Poslat zprávu)
upřímně? jsi doopravdy přesvědčený, že katolicismus je tak důležitý, jak naznačuješ .... že diskuze o katolickém katechismu, je to pravé, ořechové, co hýbe těmi stránkami
zdejší diskuze o marii, o odpustcích, o tom, že jen katolík bude spasený - zachráněn, protože má naději po smrti ho vysvobodí - zachrání jeho známí s papežem, nebo diskuze o tom jak se stavět k problematice k lidem s postižením sexuální orientací ... jsou jen velmi velmi povrchní, něco jako povídání si o počasí se spolucestujícím během jízdy vlakem či autobusem nic do hloubky, nic budujícího, jen jako informace
urč
jen velmi sporadicky se tady objeví nějaké kázání - praktická teologie - a zase velmi sporadická diskuze - dva tři příspěvky
rive
 

Martino komentář:
Ano, katolicismus není jen důležitý, ale je to priorita pro každého, kdo uvěřil. Neznám katolíka, který by tvrdil, že jen katolík bude spasen. To je opravdu jen v kompetence Boha a každého člověka. Ale pokud Písmo sv. konstatuje, že spasen bude jen ten, kdo se drží pravé víry, tak jak ji kázal apoštol, jinak jsme uvěřili nadarmo, pak je třeba toto brát velmi, velmi vážně.
Pokud kritizujete povrchnost diskuse, pak hovoříte o sobě. Opakovaně zde volám po diskusi “na hlubinu“, ale nikdo ze sekt a různých blouznivců se k tomu nemá, ani slavný ssns, který z diskuse utekl a to  jen proto, že jsem mu postavil hráz proti bludu a on přestal zářit jako meteor mezi blouznivci. Prostě, jako meteor proletěl a zmizel.  Pokud myslíte svůj příspěvek vážně, pak je třeba začít v bodu A. Bohužel odpadlíci, sektáři a různí blouznivci se této diskuse obávají a tak zde zakládají jen a jen primitivní témata, aby se zviditelnili, při odsouzení Kristovi Církve, volajíc, my jsme ti praví. A až na konec, bych si nechal problém ohledně vaší sexuální orientace, kdy před tím je třeba diskusně na faktech vyargumentovat vámi kritizovanou Mariánskou tradici, odpustky, primát Petra atd. atd. Pokud jste upřímný k sobě, Bohu a k diskutujícím, začnete dnem, kdy vznikla Církev, to je ten bod A. A co následovalo? Je třeba postupovat krok za krokem, aby se zviditelnila pravda a temnota.Cizinec usvědčen ze lži (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 30. srpen 2011 @ 09:27:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 30. srpen 2011 @ 02:22:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vy nejste hloupější, než jsem si myslel. Vy jste opravdu nerozpoznal, o čem píšu.

Napsal jste:

"Jste diskusně směšný a trapný a pro Krista odporný, pokud zde píšete, že jeho Církev má učení, kterým chce cílevědomě a přímo likvidovat lidi a jejich život."

Nikdy by mne ani ve snu nenapadlo, že Kristova Církev má učení, kterým chce cílevědomě likvidovat lidi a jejich život, natož abych takovou hloupost napsal. Vy jste jediný, kdo tuto hloupost napsal. Tak se uklidněte a naučte se číst co lidé píší, což jsou obyčejná písmenka, slova a věty.

O Kristově Církvi tu také občas píšu. A pro vás speciálně označím, až o ní budu psát, abyste neměl problém poznat co píši o Kristově Církvi a co o zhoubných sektách, které mají učení, co cílevědomě a přímo likviduje lidi a jejich život.
 

Martino komentář:
Nedělejte ze sebe kreténa, když jste napsal toto:
„Je fakt, že jsem napsal, že to hodnocení je pravdivé, ale s těmi chorobnými mozky nesouhlasím, ani jako skutečností, ani jako způsobem vyjadřování, to je Martinova specialita. Třeba učení o očistci, odpustcích a zástupném utrpení nemůže být ani výplodem chorobného mozku, to je na první pohled učení někoho, kdo chce velmi cílevědomě a přímo likvidovat lidi a jejich život.“/ Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 27. srpen 2011 @ 17:34:20/
Učení o očistci je učením ŘKC=jedné svaté, pravé Církve Kristovi, která jako jediná má nepřetržitou kontinuitu od Krista.
Dnes Úterý, 30. srpen 2011 @ 02:22:06 zde píšeš toto:
„Nikdy by mne ani ve snu nenapadlo, že Kristova Církev má učení, kterým chce cílevědomě likvidovat lidi a jejich život, natož abych takovou hloupost napsal. Vy jste jediný, kdo tuto hloupost napsal. Tak se uklidněte a naučte se číst co lidé píší, což jsou obyčejná písmenka, slova a věty.“
Myslím, že jste větší hlupák, než jsme očekávali a již jste ve své hlouposti překonal jiné favority temnoty a ZLA. Prostě z toho se nevykecáte žádnou lží. Vy jste napsal, znovu opakuji, toto:
„Třeba učení o očistci, odpustcích a zástupném utrpení nemůže být ani výplodem chorobného mozku, to je na první pohled učení někoho, kdo chce velmi cílevědomě a přímo likvidovat lidi a jejich život.“
Pokud jste spojil učení o očistci, odpustcích… s konstatováním, že to nemůže být ani výplodem chorobného mozku, ale že to je učení někoho, kdo chce velmi cílevědomě a přímo likvidovat lidi a jejich život, pak jste mluvil o ŘKC., která má toto učení.  
Z výše uvedeného vašeho konstatování je zřejmé, že Církev Kristova je pro vás společenstvím, které má učení o očistci, odpustcích a proto jste ji obvinil, že chce velmi cílevědomě a přímo likvidovat lidi a jejich život.
Vy jste obvinil Spasitele, že chce velmi cílevědomě a přímo likvidovat lidi a jejich život, protože Církev je Kristus. To nemůžete popřít.
To je velmi, velmi těžký hřích proti Duchu Svatému, který nebude odpuštěn, pokud v takovém hříchu zemřete.
Omlouvám se, ale já zde nejsem proto, abych zde bojoval s projevy psychických, sektářských a satanských sekt. Jako člen pravé Kristovi Církve, ve shodě s křestním slibem, zde obhajuji Spasitele a jeho Církev. Ta je jen jedna, protože Kristus jich více nezaložil a vaše psychické projevy nebo náboženské blouznění je mi zcela lhostejné. Já nebudu před soudem odpovídat za váš život a vaše skutky, ale za své. Já zde nediskutuji proto, abych vás obracel, ale abych náhodnému návštěvníku tohoto serveru nabídnul možnost výběru diskusního dialogu mezi Církví Kristovou a odpadlíky, sektáři a blouznivci. Pokud sem zabloudí např. vysokoškolák nebo jen průměrně intelektuálně vzdělaný jedinec, musí mu být nabídnut jak váš názor, tak můj názor. Ústava ČR, garantuje, že cenzura je nepřípustná a proto každý má právo číst váš názor i můj názor.
Děkuji vám za pozornost.Re: Cizinec usvědčen ze lži (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 30. srpen 2011 @ 22:55:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
   Právo na vyjádření vám nikdo nebere a je dobře, že se zde
projevujete, aby si lidé, kteří sem přijdou, mohli učinit přehled o tom
jaké různé názory panují v ŘKC. Váš názor a způsob vyjadřování je jistě
k tématu falešných učení, sektářských a satanských sekt a způsobů jejich
projevu a myšlení velmi relevantní.

  Ve svém příspěvku výše jsem reagoval na téma článku a psal o konkrétním učení,
které se Církve Ježíše Krista nijak netýká, je to projev sektářské a satanské sekty.
Kdo by měl zájem, může si na dané téma přečíst článek, na který
jsem dával odkaz, případně k tématu vyhledat  relevantní informace
v literatuře i na internetu.

 


]


Re: Re: Cizinec usvědčen ze lži (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 31. srpen 2011 @ 08:24:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jenže Toníku
Tento tvůj článek je souhrnem lží a polopravd o římskokatolické církvi, i když vlastně svým tématem se jí dotýká jen okrajově. Jméno Anneliese Michel  99,9% katolíků nic neřekne a nikdy se s ním nesetkali.

Léčíš si zde komplex svého svědomí, které ti stále cosi připomíná (tvůj odchod z ŘKC) - a ty se snažíš si to nějak obhájit.


]


Re: Re: Re: Cizinec usvědčen ze lži (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 31. srpen 2011 @ 08:41:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Léčíš si zde komplex svého svědomí, které ti stále cosi připomíná (tvůj odchod z ŘKC) - a ty se snažíš si to nějak obhájit.

  Ve výkladech jsi nikdy nebyl dobrý.

  Máš pravdu, cosi mi to téma připomíná. Je to můj mrtvý kamarád Jirka, který se v podobných depresích jako já a v podobném bludném učení pověsil ve třiadvaceti, těsně po promoci, na strom. Připomíná mi to i nemoc, kterou jsem trpěl já a kterou jsem trpělivě přijímal, místo toho, abych se ďáblovi vzepřel. A připomíná mi to další lidi, kteří žijí ve stejné lži a které znám osobně.

  Jistě je možné, že 99,9% ŘK nečte časopis Milujte se, který vychází v nákladu kolem 30 000 výtisků. Ale pokud se někdo nesetkal s naukou trpělivého nesení posedlostí a nemocí, oko a je v ŘKC, tak je asi slepý a hluchý a trpělivě nese své utrpení.


]


Re: Re: Re: Re: Cizinec usvědčen ze lži (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 31. srpen 2011 @ 10:38:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jistěže zde nejde o nějaký časopis, ale o to, co je nám zde lživě podsouváno jako naše víra.

Tedy tvoje lživé tvrzení, že ŘKC učí, že se nemáme vzpírat ďáblu.

Opak je pravdou, opak učí římskokatolická církev.KKC § 538
Evangelia mluví o čase Ježíšovy samoty na poušti ihned po křtu, který přijal od Jana: „Vyveden“ Duchem na poušť, zůstává tam Ježíš čtyřicet dní bez jídla; žije mezi dravou zvěří a andělé mu slouží. Na konci této doby ho satan třikrát pokouší tím, že podrobuje zkoušce jeho synovský vztah k Bohu. Ježíš odrazí tyto útoky, které jsou opakováním Adamova pokušení v ráji a pokušení Izraele na poušti, a ďábel se od něho vzdálí „až do určeného času“ (Lk 4,13).


§ 550
Příchod Božího království je porážkou satanova království: „Jestliže však vyháním zlé duchy s pomocí Ducha Božího, pak už k vám přišlo Boží království“ (Mt 12,28). Ježíšova vymítání (exorcismy) osvobozují lidi od nadvlády démonů. Předjímají Ježíšovo veliké vítězství nad „vládcem tohoto světa“. Boží království bude s konečnou platností nastoleno Kristovým křížem: „Regnavit a ligno Deus“ (Bůh vládne z kříže).

§ 1673
Když církev veřejně a s autoritou prosí ve jménu Ježíše Krista, aby byla některá osoba nebo předmět chráněna proti vlivu zlého ducha a vymaněna z jeho poroby, mluví se o exorcismu. Ježíš jej prováděl (Mk 1,25-26); od něho také církev má moc a úkol vymítat zlé duchy. Jednoduchý exorcismus se provádí během slavení křtu. Slavný exorcismus, nazývaný „velký exorcismus“, může provádět jen kněz s dovolením biskupa. Je třeba při tom postupovat prozíravě a přesně dodržovat stanovené předpisy církve. Exorcismus je zaměřen na vymítání zlých duchů nebo vymanění z ďábelského vlivu, a to skrze duchovní pravomoc, kterou Ježíš svěřil své církvi. Velmi odlišný je případ nemocí, především psychických, jejichž léčení náleží do oblasti lékařské vědy. Dříve než se přikročí k exorcismu, je tedy důležité se přesvědčit, zda se jedná o přítomnost zlého ducha nebo jen o nemoc.


§ 2852
„Vrah od počátku“, „lhář a otec lži“ (Jan 8,44), „satan, svůdce celé země“ (Zj 12,9) je ten, skrze něhož přišel na svět hřích a smrt a po jehož konečné porážce bude celý vesmír osvobozen „z hříchu a smrti“. „Víme, že žádný, kdo se narodil z Boha, nežije ve hříchu, neboť Syn Boží ho chrání a zlý duch na něho nevloží ruku. Víme, že jsme z Boha, ale celý svět má v moci zlý duch“ (1 Jan 5,18-19). „Pán, který smazal hřích a dopustil vaše viny, je s to chránit vás a střežit proti nástrahám ďábla, který proti vám bojuje, aby vás nepřekvapil nepřítel, který obyčejně zplodí vinu. Kdo se však svěří Bohu, ten se nebojí ďábla. ‘Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?’ (Řím 8,31).“


§ 2854
Když prosíme, abychom byli osvobozeni od zlého, modlíme se zároveň o to, abychom byli zbaveni všeho přítomného, minulého i budoucího zla, jehož je ďábel původcem a podněcovatelem. V této poslední prosbě církev přednáší Otci všechnu bídu světa. Církev zároveň s osvobozením od všeho zla, jež doléhá na lidstvo, naléhavě prosí o cenný dar míru a o milost vytrvalého čekání na Kristův návrat. Když se takto modlí, předjímá v pokoře víry sjednocení všech a všeho v tom, který má „klíče od smrti a podsvětí“ (Zj 1,18), „ten, který je a který byl a který přijde, Vševládný“ (Zj 1,8): „Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám: Ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.“


]


Re: Re: Re: Re: Re: Cizinec usvědčen ze lži (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 01. září 2011 @ 00:11:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Pokud ta hrůza není tvoje víra, tak je to dobře. Tebe ani vás jsem z ničeho neobviňoval. Psal jsem o naší víře a o tom, v čem jsme my žili.

  V jakém že spolku to tedy byla Anneliese? Kde nás to učili přijímat nemoci, ďábelská trápení a posedlosti s tím, že když své utrpení poneseme, pomáháme tím mnoha duším z očistce? To byla nějaká sekta?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Cizinec usvědčen ze lži (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 02. září 2011 @ 10:48:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nést utrpení souvisí s nesením vlastního kříže spolu s Kristem. Pak břemeno netíží a jho netlačí. Pak vlastní utrpení přináší plody.


Smysl utrpení je tajemstvím a vůbec nemusí souviset s činností ďábla - natož tak s poddáním se jeho působení. To už je skutečně hrůza!


Postoj Anneliesse obětovat své utrpení (lhostejno jakého původu) za své bližní, je kontinuálním postojem křesťanské lásky, napodobením Krista, který své utrpení (také původu působení ďáblova - Lk 22,3) obětoval na vykoupení lidí z celého světa z hříchu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Cizinec usvědčen ze lži (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 13. září 2011 @ 00:37:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Poud jsi konečně pochopil, že taková nauka je hrůza a nedivíš se, že jsem se takové zvrácenosti zřekl (jak jinde píšeš), tak je to jen dobře.

  Naopak to co píšeš boldem spíše svědčí zase o tvém překrucování tématu.

  Postoj té ubohé dívky Anneliese Aneliese nechat se posednou démony, rouhat se Bohu, svlíkat se do naha, nechat se léta obsluhovat lidmi okolo neměl s křesťanskou láskou nic společného, a to ani u těch, kteří ji zblbli a zničili život (Panna Marie ve zjevení a ti, co jí ten hrůzný nesmysl netloukli do hlavy), ani u samotné Anneliese.

  Všechny pohanské kulty přinášely svým bohům oběti, mladé dívky a jejich utrpení se vždycky cenily nejvíce.

  Ježíš se obětoval právě proto, abychom my (a třeba i Anneliese) mohli žít a pomáhat druhým, abychom mohli být vysvobozeni zmoci démonů. Pokud se někdo téhle oběti Ježíše vysmívá tak hrůznou a zrůdnou formou, jakou to dělá tohle šílené pohanské náboženství utrpení a lidských obětí z mladých pannen, bude mít velmi, velmi drsnou odměnu.


]


Re: Re: Re: Re: Cizinec usvědčen ze lži (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 31. srpen 2011 @ 10:47:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Abych to shrnul: katolická církev učí, že křesťan v milosti posvěcující nemůže být posednut satanem. Příbytek lidské duše už totiž má "nájemce," už je obsazen. Přebývá zde Bůh.


Veškeré kříže, veškeré utrpení (i to, které je následkem hříchů i vyznaných a odpuštěných - posedlost je tedy také jedním z následků hříchu) je třeba vkládat do Božích rukou, svěřovat Božímu milosrdenství. Ale kde jde utrpení mírnit, nebo odstranit, je třeba to udělat, nikoli si libovat v takovém zbytečném utrpení.

Vždyť máme nést kříže jedni druhým, máme si v utrpení pomáhat, ulehčovat břemena jedni druhým!
Ano, o tomto křesťanství skutečně je, ale nikoli o nevzpírání se ďáblu!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Cizinec usvědčen ze lži (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 31. srpen 2011 @ 11:33:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko,

s tímto lze beze zbytku souhlasit. V Písmu není ani jeden příklad toho, že by věřící člověk byl posednut démony. Všechno to byli neznovuzrození lidé.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Cizinec usvědčen ze lži (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 01. září 2011 @ 00:17:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Pokud je posedlost následkem hříchu, tak jí také řeší odpustky, po jejichž získání jsi ve stavu dokonalé čistoty jako po křtu?


Vždyť máme nést kříže jedni druhým, máme si v utrpení pomáhat, ulehčovat břemena jedni druhým! Ano, o tomto křesťanství skutečně je, ale nikoli o nevzpírání se ďáblu!

  Ano, přesně tak. O tom je, díky Bohu, křesťanství. Ne o tom, že máme nemoci a posedlosti trpělivě přijímat abychom pomohli lidem ke spasení či z očistce do nebe.

  Křesťanství je právě o tom, že máme věci od Boha přijímat a tomu, co je od Satana se vzpírat - tak, abychom mohli pomáhat druhým lidem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Cizinec usvědčen ze lži (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 02. září 2011 @ 10:39:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak proč jsi tvrdil, že ŘKC učí, že se ďáblu nemáme vzpírat, když to není pravda?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Cizinec usvědčen ze lži (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 13. září 2011 @ 00:52:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Oko, nevím, že bych tvrdil, že ŘKC teď něco učí. Nikde jsem netvrdil, co teď učí ŘKC.

  Mohu jenom psát co ŘKC učila nás. Vyrůstal jsem v ŘKC na konci minulého století.

  Proč tedy pan Tomášek (co se stal později kardinálem) napsal do katechismu, ze kterého jsme se učili:

"Odpuštění hříchů a obnovení společenství s Bohem přinášejí prominutí věčných trestů za hřích. Nicméně zůstávají časné tresty za hřích. Křesťan se má snažit přijímat tyto časné tresty za hřích jako milost tím, že trpělivě snáší utrpení a zkoušky všeho druhu"

  když to není pravda? Spletl to nějak? Nebo tenkrát to byla "pravda" a teď už to "pravda" není?


  Zkus sám říci, co ŘKC učí o utrpení a jestli tohle učení o tom, že se má člověk "snažit přijímat tyto časné tresty za hřích" (připomeňmne si, že "časný trest za hřích" = následek hříchu, tedy např. závislost na alkoholu, posedlost démony, rozbité rodiny, nenávist a zloba mezi lidmi...) stále ještě v ŘKC platí, nebo už je to jinak? Jestli ŘK stále ještě věří, že přijímáním následků hříchu vysvobodí duše z očistce?  Křesťanství je o něčem jiném, samozřejmě. My máme od Ježíše, proroků a apoštolů příkaz opačný, než je v ŘKC. Od hříchu a jeho následků se máme očistit, ďáblu a jeho útokům se máme v moci Ježíše Krista vzepřít, časné tresty nemáme trpělivě přijímat, ale máme se poddat Bohu a poslouchat Boha.


]


Stránka vygenerována za: 3.54 sekundy