Ad 2) Křesťanství formovalo v průběhu dvou tisíců let uspořádání dnešní společnosti. (rozdělení trojího lidu) Současný stav vzdělanosti velkým dílem ovlivnila četba Bible a její studium již od dob starověku. Ad 3) Osvícenství, dle mého soudu, bylo reakcí na neudržitelný stav v církvi ve středověku, rovněž podobně jako u křesťanství či řecko-římského dědictví má svůj podstatný díl na zformování stávající podoby naší civilizace.  

Řecko a Řím, křesťanství a osvícenství, tohle vše vtisklo nesmazatelnou podobu naší společnosti.

Uveďme nejprve jeden z citátů Karla Marxe: „Zrušení náboženství jako zdánlivého štěstí člověka je podmínkou pro jeho opravdové štěstí.“ Pokud jde o levicové strany, nejprve zmíníme komunistickou stranu, lhostejno z jaké je země a z které doby. Tím, kdo se na myšlení komunistů podepsal svým výrazným rukopisem, je nepochybně Karel Marx. Opomiňme také pro tenhle článek, že je s Marxem třeba počítat jako s filozofem a sociologem.

Karel Marx se narodil jako třetí dítě do původně židovské rabínské rodiny v tehdy pruském Trevíru v Porýní. Otec však těsně před jeho narozením konvertoval ke státnímu luteránství, kde také byly pokřtěny jeho děti. Takže mladý Marx má nejenom židovské předky, ale jistě dostal základy křesťanství v nedělní škole. Přesto zradil jakoukoliv podobu religiozity – ať už se jedná o židovství či o křesťanství. Marx byl silně protinábožensky zaměřený, protože náboženství znemožňuje splnění komunistického ideálu, což jak se Marx domníval, je jedinou adekvátní odpovědí na problémy světa.

V tomto duchu napsal ve své poezii: „Přál bych si, abych se pomstil sám za sebe vůči tomu, kdo vládne nahoře.“ Takže Marx nepochyboval o existenci toho, kdo vše řídí, totiž Boha… V myšlení Karla Marxe je zaseta nenávist vůči stávající civilizaci, respektive vůči všemu, na čem je naše civilizace založena. Projevilo se to v jeho myšlenkách, kdy jejich prosazení uskutečňuje za cenu třídního boje. Jakpak bych mohl přitakat k podobným myšlenkám člověka, který nenávidí křesťanství a je připraven prosazovat své ideály za cenu ozbrojeného boje?

A tohle vše je součástí myšlení levičáků. Averze vůči všemu, co činí naší společností takovou, jaká je. Poslední aférka o tom vypovídá naprosto jasně. Mladí sociální demokraté by se spojili i ďáblem, kdyby to šlo, jenom aby získali „body“ v politickém boji. Jejich poslední politický tah byl, když mladí socani uzavřeli tajnou dohodu o spolupráci s muslimy. [2]  

Aby byla podstata levičáctví ještě více zřejmá, uveďme jeden extrém. Jaké myšlenky jsou blízké extrémní levici? Kupříkladu Frakce Rudé armády (RAF) byla západoněmecká levicová teroristická skupina aktivní v letech 1970-1993. Sami se označovali jako „komunistická městská partyzánská skupina“. Název jednoho z článků na internetu je více než výmluvný: „Frakce Rudé armády znamenala pro Německo 30 let teroristických útoků“. [3]  Extrémní levice, anarchisté, jednou provždy nenávidí a budou nenávidět naši civilizaci.

Podobné myšlení není jenom typické pro extrémní levici, ale i pro komunistickou stranu. (i když v uhlazenější podobě samozřejmě) Nebo jste už viděli nebo slyšeli, že by se komunisté odvolávali na tradiční křesťanské hodnoty v souvislosti s naší civilizací? (Marxův zapšklý duch třídního boje tam je imamanentně přítomný stále) A jak je tomu se Sociální demokracií? Já osobně jsem ještě nezažil, že by se „socani“ odvolávali na jakékoliv tradiční křesťanské hodnoty – ať se jednalo například o předvolební kampaň. Nadto jejich neustálé „námluvy“ s Komunistickou stranou Čech a Moravy z nich dělá nedůvěryhodnou stranu, alespoň pro mě osobně.

Myšlení levice vs. křesťanství, to se prostě nerýmuje a rýmovat v žádném případě nemůže. Z toho důvodu bych nikdy levici nevolil a mou přízeň si určitě nezískali komunisté či sociální demokraté… Jsem křesťan, moje myšlení je pravicové. Ve volbách jsem volil stranu TOP 09.

Poznámky:

1. ZÁPADNÍ CIVILIZACE - NAŠE TRADICE

2. Mladé sociální demokracii wahabistické peníze nes*****í?

3. Frakce Rudé armády znamenala pro Německo 30 let teroristických útoků