Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Viola.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 12, článků celkem: 15448, komentáře < 7 dní: 505, komentářů celkem: 343601, adminů: 60, uživatelů: 4862  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 49 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

wollek
JirkaB
rosmano
myslivec

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Biblické køesťanství, teologie a baptisté
·Živé vysílání vysílání konference Neboj se, toliko vìø
·Koho budete volit pøi letošních eurovolbách?
·Ať se jdou homosexuálové zastøelit, hlásá americký baptistický pastor.
·Nepøelezeš
·Dobrá zpráva pro každého ètenáøe
·Odpovìï Pavla Steigera na recenzi Aleše France knihy „Svou slávu nikomu nedám“
·Problémy laického fundamentalismu I
·E. S. Williams: Fenomén nového kalvinismu
·Nesuïte, abyste nebyli souzeni

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
99113451
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY
Vloženo Středa, 26. leden 2011 @ 17:16:16 CET Vložil: Stepan

Svědectví poslal Momonka

Není tomu tak dávno, co jsem zde obhajovala 4. přikázání, které se týká sobotního odpočinku. Vy, kteří jste již četli mé svědectví „Spravedlivý bude žít z víry“, již chápete, že se u mne mnohé změnilo... Je to pro mne dost těžké přiznat a propadám se nyní hanbou, ale musím s pravdou ven, protože jen pravda osvobozuje.S pochopením zákona svobody jsem musela nutně změnit také svůj postoj vůči sobotnímu odpočinku. Až do poslední chvíle jsem přikládala sobotě zvláštní význam, tedy až do okamžiku, kdy mi Pán zjevil celou pravdu o mně a mé neuvědomělé ignoranci tohoto přikázání. Asi se divíte, co vám to tu povídám, ale jednoho krásného dne jsem si uvědomila celý dopad 4. přikázání na můj život, totiž, že nejsem schopna toto přikázání dodržet! A že to, co jsem zde o sobotě psala, byla lež, byť jsem upřímně věřila, že je to pravda. Omlouvám se vám všem, kteří jste museli tyto nesmysly snášet. A taky se omlouvám všem těm, kteří mi uvěřili a byli na mé straně. Moc mě to mrzí. Můžete-li mi odpustit, odpusťte, prosím.
Abychom byli v obraze, připomeňme si proto celé znění tohoto přikázání:

Pomni na den sobotní, abys jej světil. Šest dní pracovati budeš, a dělati všeliké dílo své; ale dne sedmého odpočinutí jest Hospodina Boha tvého. Nebudeš dělati žádného díla, ty i syn tvůj i dcera tvá, služebník tvůj i děvka tvá, hovado tvé i příchozí, kterýž jest v branách tvých. Nebo v šesti dnech učinil Hospodin nebe a zemi, moře a všecko, což v nich jest, a odpočinul dne sedmého; protož požehnal Hospodin dne sobotního, a posvětil ho. /Ex 20:8-11/

Schválně jsem zvýraznila větu, která vždycky šla mimo mne – šest dní pracovati budeš... Když mi tohle Pán ukázal, zůstala jsem stát jako opařená, protože tuto část jsem celou dobu nějak přehlížela. Pro mne bylo důležité to, že v sobotu nic nemusím, že mám volno, ale že jsem povinná ostatní dny pracovat, na tom mi už moc nezáleželo. Pochopila jsem, že je to přikázání Staré smlouvy a že křesťany již nijak nezavazuje, ba co víc – pozbývá veškerou svou platnost, jestliže jsme již vstoupili do Jeho odpočinku. Povšimněme si proto i druhé části této věty – a dělati všeliké dílo své... A nyní list Židům /4:10/: Vždyť ten, kdo vstoupil do jeho odpočinku, odpočinul od svých skutků... Křesťan již své dílo nedělá, tedy neměl by dělat, neměl by mít oněch šest dnů pro sebe, neboť jsme přece jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich chodili. /Ef 2:10/

Nebo někdo rozsuzuje mezi dnem a dnem, a někdo soudí každý den jednostejný býti. Jeden každý v svém smyslu ujištěn buď. /Ř 14:5/ Není náhodou, že toto Pavel zmiňuje spolu s jedením pokrmů – slabší nejí maso, podobně jako slabší zachovává den, což jsou příkazy Staré smlouvy. Ale kdo má víru, ten mezi dny nerozsuzuje a nezáleží na tom, co ten který den dělá, zda pracuje či ne, neboť jestliže ty máš víru? Měj ji sám pro sebe před Bohem. Blaze tomu, kdo nesoudí sám sebe v tom, co uznává za dobré... Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? Svému vlastnímu pánu stojí nebo padá! /Ř 14:22; 14:4/ Veškeré naše konání by mělo totiž být ke cti a slávě Boha. Je proto důležité si uvědomit, zda skutky, které děláme, jsou opravdu nutné či nějak užitečné službě Bohu. Neboť tohoto verše /14:5/ lze zneužít i jiným směrem, totiž že budeme mít všechny dny stejné, avšak všechny jen pro sebe a na Pána si vzpomeneme akorát večer před spaním. A někdy ani to ne... Pak ale Pánu nezbývá, než nám jako církvi v Laodikeji říci: Znám tvé skutky, že nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký! A tak, že jsi vlažný a ani studený ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst... Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoli by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. /Zj 3:15-16; 20/

Pokud někdo chce zachovávat 4. přikázání, nechť ho zachovává. Měl by si však uvědomit a do důsledku zvážit celé jeho znění, zda je on sám vůbec schopen je dodržet a proč je vlastně povinen ho dodržovat. Pokud si děláte volno i v neděli či jiný den, v létě si dopřáváte čtrnáctidenní dovolenou, přičemž lpíte na 4. přikázání s tím, že bychom ho měli všichni dodržovat, jinak jsme přestupníci, tak napřed popřemýšlejte, zda nejste vy sami přestupníci, zda nesvazujete lidem těžká břemena, ale sami nechcete pohnout prstem /Mt 23:4/ a zda nechcete vyndávat bratrům třísky z oka, ale vlastních trámů si nevšímáte. /Mt 7:3/ Ano, uvědomila jsem si tento svůj hřích a velmi toho lituji. Netušíte, jak moc se nyní za to stydím...

Postupně jsem pochopila a došla ke zcela překvapivému závěru, že litera 4. přikázání je ve skutečnosti jakousi brzdou či překážkou při vstupu do Jeho odpočinku. Vždyť ono nás vybízí k tomu, abychom pracovali a konali své dílo, což je zcela v rozporu se slovy Pána Ježíše, který nás vyzývá takto: Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtěžkáni, a já vám dám odpočinout. /Mt 11:28/ A dále praví, abychom se nestarali o to, co budeme jíst a co si budeme oblékat... Pohleďte na lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká trávu, která je dnes na louce a zítra bude hozena do pece, čím spíše vás, vy malověrní?! Nehledejte tedy, co byste jedli nebo co byste pili, ani se tím nezneklidňujte. Všechny tyto věci totiž vyhledávají národy tohoto světa, ale váš Otec ví, že je potřebujete. Hledejte raději Boží království a všechny tyto věci vám budou přidány. /L 12:27-31/ Tohle je ovšem ideální stav křesťana, dobrovolné odevzdání se do rukou Božích, hledání Jeho vůle, podobně jako k tomu vybízí apoštol Pavel: Proto vás vyzývám, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste vydali svá těla jako živou oběť, svatou a příjemnou Bohu, skrze vaši rozumnou službu. A nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale proměňujte se (správně buďte proměněni) obnovením své mysli, abyste mohli rozeznat, co je dobrá, příjemná a dokonalá Boží vůle. /Ř 12:1-2/ K tomuto cíli měl Zákon vychovat Izraelity, což se ovšem nestalo, kvůli tučnosti jejich srdce. Mám-li to shrnout v jedné větě, tak Pán Ježíš Kristus je oním naplněním 4. přikázání, neboť On je tou Sobotou.

Adventisté (a nejen oni, já třeba kdysi také) nám v souvislosti se sobotou rádi citují verše z epištoly Jakuba: Kdokoliv by totiž dodržoval celý Zákon, ale v jednom bodě klopýtl, provinil se ve všech. Vždyť Ten, který řekl: „Nezcizoložíš“, řekl také: „Nezabiješ“. Jestliže tedy necizoložíš, ale zabíjíš, stal ses přestupníkem Zákona. /2:10-11/ (… a Ten, který řekl „Nezabiješ“, řekl také „Pomni na den sobotní“, byla má parafráze tohoto verše.) Jako by tím chtěli říci, že oni jediní se snaží dodržovat celý Zákon a pod tím Zákonem zde si představují desatero včetně svěcení soboty, která je křesťany buď opomíjená, nebo „předělaná“ na neděli. Milovaní, zamysleme se nad tím, komu jsou tato slova Jakubem adresována. Řekla bych, že právě přímo těm, kteří se ospravedlňují skutky Zákona, náboženským lidem, kteří se snaží dodržovat přikázání, neboť si myslí a možná že i upřímně tomu věří, že za to sklidí odplatu – spasení. Takoví si proto mají dát velký pozor, protože i malé klopýtnutí znamená před Bohem velký pád, neboť tomu, kdo koná skutky, se nepočítá odplata podle milosti, ale podle dluhu. /Ř 4:4/

Bylo by velmi pošetilé si myslet, že budeme nakonec spaseni, když se budeme snažit dodržovat Zákon (plnit přikázání), když se budeme snažit milovat Boha a bližního, přičemž oběť Beránkova nám poslouží víceméně k tomu, aby zamaskovala to, co my jaksi díky vlastní nedokonalosti a slabosti nedodržíme, přestoupíme. Takový přístup je ale velmi dehonestující Krista a Jeho vzácné oběti! Tohle pak v důsledku není láska k bližnímu s čistými motivy, tohle je (neuvědomělá) vypočítavost. Zkrátka není to nic jiného, než zneužití bližních k vlastnímu prospěchu a pyšné šplhání do nebe na (dobrých) skutcích Zákona. Pán Ježíš není jen tak nějaká naše pojistka v případě uklouznutí! On není něco jako lanko a skoby, které mají za úkol držet a jistit horolezce. On je tím, kdo jedinou obětí přivedl ty, kteří jsou posvěcování, navždy k dokonalosti. /Žd 10:14/ On je tou Skálou, k níž my pouze směle přistupujeme, my už nikam pro spasení neběžíme, neboť je už máme – a sice v Něm! A co víc – my už o něj žádným způsobem nemůžeme přijít! My ani žádnými svými skutky, byť bychom se snažili sebevíc, nemůžeme k této oběti nic přidat a také nic ubrat. Již je dokonáno /J 19:30/, již není třeba nic přidávat. Zbavili jste se Krista, vy všichni, kdo se ospravedlňujete Zákonem; odpadli jste od milosti! /Ga 5:4/ Na základě skutků Zákona totiž nebude v jeho očích ospravedlněno žádné tělo; neboť skrze Zákon přichází poznání hříchu. /Ř 3:20/

A proto spravedlivý pak bude žít z víry; kdyby však couvl, má duše v něm nenajde zalíbení. /Žd 10:38/ Již jsme pod milostí, tudíž nemusíme couvat zpět a spoléhat na Zákon, abychom věděli, co máme plnit a čemu se vyhnout. Choďme Duchem, neboť spravedlnost z víry mluví takto: Blízko tebe je slovo; ve tvých ústech a ve tvém srdci. /10:8/ Chápu, že pro mnohé je svoboda v Kristu něčím tak nepředstavitelným a neuchopitelným, že z toho mají strach, aby neupadli do hříchu a tak sobě i druhým stavějí mantinely v podobě nějakých přikázání, např. co smíme a nesmíme dělat v sobotu či v neděli... Potíž je však v tom, že tito lidé pak sami nejsou způsobilí ta svá přikázání dodržovat, čímž vznikají jen hádky a neustálé třenice lidí s porušenou myslí a zbavených pravdy, domnívajících se, že zbožnost je zdrojem zisku. /1Tm 6:5/ Tím ziskem zde míním odplatu v nebesích. V listu Galatským /2:4/ apoštol Pavel zmiňuje falešné bratry, kteří se vloudili, aby vyšpehovali naši svobodu, kterou máme v Kristu Ježíši, a aby nás zotročili. Jistě těmi bratry míní věřící z židovstva, kteří lpí na Zákoně se vším všudy (soboty, obřízky, pokrmy atd.). Troufám si tvrdit, že Pavel ve svých epištolách vůbec nerozlišuje Zákon (desatero na kamenných deskách) a Zákon (sepsán Mojžíšem). Již žádné desatero nikoho nezavazuje! Vždyť celý Zákon se naplňuje v jednom slově, totiž v tomto: „Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.“ /Ga 5:14/

Nejspíš vás bude zajímat, jak teď vypadá sobota u nás. Ono se v podstatě nic nezměnilo, v sobotu si ráda dopřeju chvíle volna, avšak již nikomu nebudu říkat, že je povinen odpočívat také a že když to dělat nebude, že tím pádem hřeší, jako jsem to tady kdysi psala. Vždy jsem se řídila Pánovými slovy, že sobota byla učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu. /Mk 2:27/ Pakliže je sobota pro člověka, tak ať si ji každý užije, jak uzná za vhodné. Je to podobné jako kdybych upletla manželovi svetr a lpěla na tom, aby jej neustále nosil, neboť je ode mne a pro něj. Myslíte, že by byl z takového dárku šťastný? Vůbec ne. Pakliže chci někoho soudit za to, že dělá v sobotu to či ono, tak prakticky stavím sobotu nad člověka. Ten, kdo jí (nebo má den jako den), ať nepohrdá tím, kdo nejí (nebo má jeden den nad jiné), a kdo nejí (nebo zachovává sobotu), ať nesoudí toho, kdo jí (nebo nezachovává sobotu); vždyť Bůh ho přijal! /Ř 14:3/

Kdo chce pochopit, pochop.Připouštím, že někteří z vás na tomto mém ponížení povyrostou a jiní zase budou skřípat zuby. Avšak vám, kteří poté budete oslavovat Boha, což bylo mým cílem, kéž se rozmnoží Jeho milost. Pokoj vám.Momon


Podobná témata

Svědectví

"NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY" | Přihlásit/Vytvořit účet | 147 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Středa, 26. leden 2011 @ 18:33:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...vďaka za úprimné a pravdivé svedectvo...

Rímskym 8:38 
 Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nijaké iné stvorenstvá nemôžu nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

ivanpRe: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: dandy v Středa, 26. leden 2011 @ 19:18:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Amen, Amen. Děkuji Bohu, že jsi došla pravé svobody, která je jedině v Kristu Ježíši.
Také já a moje rodina jsme před pár lety prošli stejnou cestou jako ty.
Byla to sice dlouhá a někdy bolestivá cesta,ale výsledek (Ježíš Kristus) za to stál.
Ať ti Bůh žehná a chrání, na tvé cestě za Ním.
DandyRe: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Středa, 26. leden 2011 @ 19:21:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Moc pěkné,
Náš Pán se nás  jednou nebude ptát jak jsme světili sobotu, ale co jsme udělali se svým životem, kolik lásky v něm bylo.
Pravý sobotní odpočinek máme před sebou a  sobota byla učiněna pro nás a záleží na každém jak sobotní den prožije. 
Zdraví Magdalena
 Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Středa, 26. leden 2011 @ 19:52:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Momonko,
je to krásné sledovat, jak najednou rozumíš Duchu Písma a literu vysvětluješ podle Pravdy. Již víš sama, že milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista Tvého Pána. Sláva Bohu na výsostech a Ježíši Kristu, Pánu našemu. AmenRe: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Středa, 26. leden 2011 @ 20:07:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Sláva Bohu! Sláva Beránkovi! Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupu, On Skála má i hrad můj. On je můj Pastýř, nebudu mít nedostatku. Amen.


]


Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Středa, 26. leden 2011 @ 20:10:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Amen.


]


Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 27. leden 2011 @ 06:49:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Momonko.

  Moc hezky napsané a moc užitečné zjištění. Díky za další článek.

  ToníkRe: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Čtvrtek, 27. leden 2011 @ 16:52:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Tondo,
přiznám se, že když jsem tohleto psala, tak jsem myslela i na Tebe... jak to asi přijmeš... A díky Bohu, že jsi mě pochopil. Ta sobota to byla poslední kapka, sobotu jsem si bránila do posledního dechu, ale když jsem jednou stála u plotny a přišla mi tato myšlenka: 6 dní pracovati budeš!!!, tak se mi prostě rozsvítilo. Tohle přikázání je vlastně velké břemeno, to se nedá dodržet, ne, že bych byla nějak líná, ale někdy se stává, že člověk nemá do čeho píchnout (nepočítám péči o děti, protože v takovém případě mám stejně den jako den). Potom by sis just musel něco najít, abys nebyl shledán jako přestupník. Sobota, resp. 4. přikázání, zkrátka patří mezi ta nepřátelská ustanovení, která byla přibita ke kříži, jako všechny obřady a skutečnosti, které ukazovaly na Pána Ježíše. Jak píše Pavel: Avšak nyní, když jste Boha poznali (spíše jste však byli poznáni Bohem), jak to, že se znovu obracíte k těm chabým a ubohým principům a chcete jim znovu začít otročit? /Ga 4:9/ Tady je matoucí akorát to, že je součástí desatera a mě vždycky učili, že truhla smlouvy je jakýmsi předobrazem, symbolem člověka, který tato přikázání nosí v nitru. Ale to by bylo trochu málo, že? Mě jen stačí to první - Budeš milovat Boha celým svým srdcem a celou svou duší... Je snad mezi námi někdo, kdo je schopen milovat Boha celým srdcem? V tomto padají dnes a denně snad všichni věřící a přece nás Bůh kvůli tomu nezatratí. Toto přikázání je velká výzva, chce to notnou dávku sebezapření, stejně pak ale dycky v něčem selžeš... Proto máme Pána Ježíše:-) Tím nechci říct - kašleme na to, protože to stejně nedodržíme:-) Ale myslím si, že ti, kteří mě chtěli pochopit, že mě pochopili. Měj se pěkně.

Momon


]


Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 27. leden 2011 @ 17:13:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Jejej, já jsem to pochopil.

  I když jsem psal, že v sobotu odpočívám, myslel jsem to vlastně docela stejně, jako ty. Prostě když už odpočívám od veškeré své práce, tak v sobotu. Sobota, odpočinek, byla stvořená pro člověka.

  Já když jsem ten tvůj článek četl, tak jsem si říkal: No, to je úplně přeně ono :-) Mě učili třetí přikázání, "pomni abys den sváteční světil". No a pak jsem si četl písmo bez toho závoje "co si mám myslet že tam je napsáno" a četl si co tam je opravdu napsáno a nestačil jsem se divit, jak jsem právě na tohle přikázání valil oči. teda ještě tam byla dvě další, ze kterých jsem byl trochu pifpaf.

  No, a právě to "šest dní budeš pracovat" mne zaujalo, docela stejně jako tebe. Já jsem před tím pracoval jen pět dní. Tak jsem to přikázání začal dodržovat a začal jsem pracovat šest dní a zjistil jsem, že mi na konci roku zbývá 20% peněz navíc. Tenhle vážný problém jsem teda vyřešil celkem rychle ;-)

  Ale "ke spasení do nebe k Bohu" mi to dodržování přikázání nepomohlo ani o malilinký kousek. I když jsem ho dodržoval vždy velmi, velmi poctivě.

  K tomu jsem už dřív napsal článek "Spravedlnost, modlitba a přímluva". Skoro bych řekl, že ten můj článek je taková moje verze tvého článku "SPRAVEDLIVÝ BUDE ŽÍT Z VÍRY", jen je ještě o pořádný kus delší, než ten tvůj ;-)


]


Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: svata_tradicia (svatatradicia@jesuits.tv) v Čtvrtek, 27. leden 2011 @ 07:28:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.jezuiti.sk/
Draha Momonka ! Díky za skvelej clanek. Hodne mi pripomína a OKO (u) zrejme též, krestany v prvních staletích, kterí to "prezili" podobne jako ty, a take tak to videli i naší Cirkevní Otcove. Prezili svobodu zmenit sobotu na nedeli, uctívat Matku Boží a modlit se k mrtvím. Holt, jak si spravne uvedla, je to "svoboda" a nemneli by sme se kvuli tomu znepokojovat. Nechtela by ses pridat do nášho týmu, svatejch upravovatelu a prepisovacu bible? Ja by te bral, klidne se ohlas na nejbližším arcibiskupstvi, z radostí te prijmou. At Ti Matka Boží žehna. Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Čtvrtek, 27. leden 2011 @ 17:02:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky za nabídku, do vášho týmu bych se přidat rozhodně nechtěla, abych pak tady na GS dělala z lidí (katolíků) pitomce. Fakt netuším, co tím sleduješ. Měj se dobře.


]


Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Čtvrtek, 27. leden 2011 @ 08:47:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V Karvinej z tvojho poznania slobody v Kristu sa moc nepotešia.

Moje pochybnosti o svetení soboty začali po prečítaní následovného výroku:

Marek 2:27  A povedal im: Sobota je učinená pre človeka a nie človek pre sobotu,Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 27. leden 2011 @ 19:53:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Momonka je z Karvinej?


]


Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 27. leden 2011 @ 10:35:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já světím neděli od dětství (respektive bych měl světit, v tomhle ohledu nejsem bez hříchu) a doma i v církvi mě vychovávali k tomu abych měl v úctě i ty kteří světí sobotu, jako jsou adventisti a židé. Později jsem si našel v Bibli a slyšel z úst kněze kdo je můj bližní a to co říká svatý Pavel k sobotám, svátkům a novoluním. Hodně jsem se o tom dočetl i tady. Dostal jsem to všechno naservírované bez zvláštního úsilí a námahy, sklízel jsem tam kde zaséval Bůh.
Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Pátek, 28. leden 2011 @ 11:35:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte.

Tento text byl zapsán několik desetiletí po Kristově smrti a je svědectvím o raně křesťanské praxi. Pokud světíme neděli, zajisté nechybujeme, neboť ona je tím dnem Páně, jak víme z Písma.

Pokud někdo chce světit sobotu, budiž. Pokud se někdo postí v pátek, budiž. Ale shromažďují se adventisté v den Páně, lámají chléb a děkují?


]


Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Vapel v Úterý, 01. únor 2011 @ 10:42:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte.

Tento text byl zapsán několik desetiletí po Kristově smrti a je svědectvím o raně křesťanské praxi. Pokud světíme neděli, zajisté nechybujeme, neboť ona je tím dnem Páně, jak víme z Písma.
.....
Při jaké příležitosti kristovci, lámali chleba? Pascha, neboli v den kdy učedníci s Kristem respektive kdy Kristus zavedl novou smlouvu, a kde máte jistotu, že to bylo v neděli? A když už chcete něco zachovávat, tak pokud nejste ma..gor, víte že dny v kalendáři jsou pohyblivé. Je Pascha stále v tentýž den, vy slavíte své narozeniny taky stále každý rok v ten den kdy jste se narodil/a nebo v den, na který odpovídá datum vašeho narození? Den Páně-neděle, je výmysl lidí (tradice), která nemá s Písmem nic co dělat.]


Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Úterý, 01. únor 2011 @ 10:50:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vapele, motáš jedno přes druhé. Kristovci lámali chléb tehdy, když se jim zmrtvýchvstalých zjevil, vzal chléb a lámal. A to bylo den po sobotě. S Paschou, to nemá co dělat. Ta byla několik dní před tím. A v Písmu to jasně stojí, copak ho neznáš?

Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj vám.“


Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se doprostřed a řekl: „Pokoj vám.“

To je den Páně, ne den, kdy byl zrazen, ale den, kdy se vrátil jako zmrtvýchvstalý.

Neděle je tím osmým dnem, o kterém svědčí Písmo, jehož předobraz čteme například zde:

Po sedm dní budete přinášet Hospodinu ohnivou oběť, osmého dne budete mít bohoslužebné shromáždění a přinesete ohnivou oběť Hospodinu. To je slavnostní shromáždění, nebudete konat žádnou všední práci.


]


Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Vapel v Úterý, 01. únor 2011 @ 11:04:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já bláhový jsem si až dodnes myslil, že týden má 7 dní, a ne, ono jich je 8?!
Pascha byla dřív a tady, co tam Kristus zavedl, tak nemělo být jen v ten den (o tom se vedou spory), ale kdydoliv lámali chléb a pili víno, sorry, ale v té době to bylo běžné a dodnes to je v těch končinách běžnější než například v Česku. Pán nemusel čekat na nějakou "neděli" aby se se svými učedníky lámal chléb a pil víno, že? :-)))(((


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Úterý, 01. únor 2011 @ 11:42:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vapele, osmý den jsem si nevymyslel, čti Písmo.

Jinak pochopitelně lámeme chléb a víno prakticky každý den (ptejme se spíše, proč tak nečiní protestanté), den Páně je však připomínka toho, kdy Ježíš slavně z mrtvých vstal.

Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal sedm démonů.
Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj vám.“

To je neděle. Lámeme chléb každý den, ale neděle je památkou Páně.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Vapel v Úterý, 01. únor 2011 @ 11:48:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pamatovat si máme, ale zavedení nové smlouvy, která spadala na den kdy slavili Pasach, která se změnila v připomínku Kristovy oběti, protože již nepotřebujeme beránka-zvířecí obět, protože máme Krista-Beránka, lidskou oběť.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Vapel v Úterý, 01. únor 2011 @ 12:27:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vapele, osmý den jsem si nevymyslel, čti Písmo.

.....

To byl jen komunikační šum, u Jana je popisován ne osmý den v týdnu jakoby poslední, ale osmý v pořadí, tedy když bych šel do důsledku, tak bych napsal, že po něm byl devátý atd., že?

Kdy tedy dle Písma slavil Kristus s učedníky Pasach? Byl to 14. nisan? Bylo to v pátek? Jestli ano, tak kdy tedy byl zabit? Kdy tedy byl vzkříšen, jestli umíte počítat? V neděli? ani náhodou, že?

V pátek viz M 26,31 zatčen.
V sobotu viz M 27, 1-2, 45-50, 57 ukazuje jasně, že skonal v sobotu.
Tak začátek M 28 je přinejmenším zvláštní. Protože když počítám jak počítám, tak 3 dny v hrobě nemohlo vycházet na neděli, nemyslíte?
So- od západu do západu v Ne - 1 den
Ne- od západu do západu v Po - 2 den
Po- od západu do západu v Út - 3 den
Buď překladatelé mysleli první den v týdnu již dle našeho kalendáře, rozhodně ne dle židovského, že?
Nějak to skřípe!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Úterý, 01. únor 2011 @ 12:39:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak tě napadlo, že byla poslední večeře v pátek? To už zase jen duplikuješ docela podrobnou diskuzi, která tu už proběhla. Je absurdní, aby byl Ježíš křižován v sobotu. TO skřípe.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Vapel v Úterý, 01. únor 2011 @ 15:52:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty jsi nečetl toho Matouše? Tak podle tebe kdy proběhla poslední večeře? A jestli to je jako s Vánocema, že nikdo neví kdy se Kristus narodil, potom ani nevíme jistě kolil měl když byl zabit na Golgotě, potom veškerá diskuze nad sobotou nebo nedělí, je marná, nemyslíš? :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Úterý, 01. únor 2011 @ 16:11:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poslední večeře byla ze čtvrtka na pátek, max. ze středy na čtvrtek. Ježíš byl ukřižován v pátek. V sobotu být ukřižován nemohl.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Vapel v Úterý, 01. únor 2011 @ 21:17:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To víš jistě, nebo si to jen myslíš, protože by to přeci ti bohabojní židé neudělali aby přestoupili zákon, že? Ale právě tím i jinými věcmi ukázali, že si zaslouží Boží hněv.
Nevím jak ty, ale když čtu Matouše tak tam je jasná posloupnost:
- v pátek večeře večer odchází do Getsemane kde jej večer nebo spíš v noci zatýkají
- v sobotu jdou za Pilátem a v poledne Kristus na Golgotě umírá; sabat začíná až od soumraku do soumraku, tak v čem vidíš problém? v podvečer byl pohřben
- a 28. kap. Matouše začíná tím, 1Když skončila sobota a svítalo na první den týdne, přišla se Marie Magdaléna a ta druhá Marie podívat na hrob.

Tak jak to tedy je s těmi třemi dny? I kdyby to byl čtvrtek na pátek tak počítej, když už tak by to muselo být tak, že byl zatčen v sobotu a v neděli by šli za Pilátem a večer by jej pohřbili... , nějak mi to stále nevychází? Proč asi? A je to tak důležitý o jaký den šlo? Myslím, že pro Boha je něco jiného důležité než nějaký den ten nebo ten, ne?

M 26, 31Tehdy jim Ježíš řekl: „V tuto noc ode mě všichni odpadnete. Je přece psáno: ‚Budu bít pastýře a stádo ovcí se rozprchne.‘

Tady je jasné, že večer po večeři měl být zatčen a učedníci se měli rozprchnout. Kam až musíš odložit poslední večeři aby ti vyšla neděle, co? :-)))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Kjubik (forrest.gump.junior@gmail.com) v Úterý, 01. únor 2011 @ 22:02:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vapele a kam až ty zajdeš a by ti neděle nevyšla?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Vapel v Úterý, 01. únor 2011 @ 22:32:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo, tak se drž tradice i když ji Písmo nepodporuje. Ale slušné je odpovědět na otázku, ale ne zase otázkou, že? :-)

Ale to chci asi moc, že? :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SO (Skóre: 1)
Vložil: Kjubik (forrest.gump.junior@gmail.com) v Úterý, 01. únor 2011 @ 23:03:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Holt někdo vidí slovo tradice a hned si to stahne na všechny hlava nehlava hlavně usvědčít katolíky viď? I otázkou jde odpovědět na otázku. Tedy pokud to bereš jako odpověď, tak smůla, pokud chceš odpovědí na své otázky tak bys měl taky poctivě odpovídát.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCEN (Skóre: 1)
Vložil: Kjubik (forrest.gump.junior@gmail.com) v Úterý, 01. únor 2011 @ 23:47:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ujelo mi slovíčko.

Opr:všechny hlava nehlava tradice,


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Vapel v Středa, 02. únor 2011 @ 09:46:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já nemusím nikam zacházet z prostého důvodu, Písmo nikde neuvádí, že Pán byl vzkříšen v neděli, tak jako nikde neuvádí, že se narodil v prosinci, nikde se nedozvíme kdy se logicky narodil ani Jan Křtitel a přesto (na jiných diskuzích) připomínají tuším ze 14. století událost kdy při oslavách narození Jana Křtitele-24. červen, se zjevila Marie atd. atd. Mám pokračovat, proč jsem k takovým věcem skeptický? Proto nikam nemusím zacházet, zatím bible nic takového neříká, kdo to říká tak je lidská tradice. V případě kdy lidská tradice má podporu i v Písmu, tak nemám problém ji přijmout, že? Jenže zatím nic, proč asi?!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SO (Skóre: 1)
Vložil: Kjubik (forrest.gump.junior@gmail.com) v Středa, 02. únor 2011 @ 11:39:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale no tak to že neříká a co pasáže z Evangelii? Třeba Mt 28,1 nebo to pro tebe nic neznamená?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCEN (Skóre: 1)
Vložil: Vapel v Středa, 02. únor 2011 @ 13:30:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A co jako?
Když mi nedoložíte, kdy slavili poslední večeři, protože tam máme jasný sled událostí, který následoval, tak můžete argumentovat i 28. kapitolou Matouše, ale nic Vám to nepomůže. Jaký byl v židovství první den v týdnu? Bylo to skutečně od neděle do neděle??? :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SV (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Pondělí, 07. únor 2011 @ 12:36:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vysvětlíš mi prosím, jakou souvislost má datum poslední věčeře s popřením toho, že první den po sobotě vstal Ježíš z mrtvých a zjevil se napřed ženám, pak učedníkům?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Kjubik (forrest.gump.junior@gmail.com) v Úterý, 01. únor 2011 @ 22:48:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty tam vidíš v těch verších nějakou zmiňku o tom, že večeře proběhla v pátek? Kde se tam píše o takovém rozdělení na dny. Já to to tam nevidím, spíše to vidím jako tvůj vyklád těchto kapitol.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Středa, 02. únor 2011 @ 05:13:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je jen trestuhodná neznalost. Předvečer sabatu začíná v pátek poté, co vyjde první hvězda. Je absurdní, aby sobota začínala až v sobotu večer a trvala celou neděli. A pokud by tomu tak navzdory vší logice bylo, pak by měli právě adventisté slavit neděli!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Vapel v Středa, 02. únor 2011 @ 16:00:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já také nic takového netvrdím, jen se ptám židovský týden je od soboty do soboty nebo od neděle do neděle?


]


Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: skalaa v Čtvrtek, 27. leden 2011 @ 15:49:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rímska cirkev sa nevzdala svojich nárokov na pozemskú vládu. Ak svet a protestantské cirkvi prijímajú deň odpočinku ustanovený touto cirkvou a odmietajú biblickú sobotu, tým vlastne uznávajú jej mocenské nároky. Práve tým, že sa odvolávajú na tradíciu alebo na autoritu cirkevných otcov, popierajú tú zásadu, ktorá ich oddeľuje od Ríma, že totiž „Písmo, len Písmo je pravidlom viery a života protestantov“. Katolíci sa môžu len diviť, ako sa tieto cirkvi samy klamú a úmyselne si zatvárajú oči pred skutočnosťou. Keď hnutie, ktoré sa snaží presadiť povinné zachovávanie nedele, nachádza kladnú ozvenu, môže sa radovať a dúfať, že časom sa možno celý protestantský svet vráti pod zástavu rímskej cirkvi. 

Katolíci hovoria, že „protestanti zachovávaním nedele uznávajú, aj keď proti svojej vôli, autoritu katolíckej cirkvi“ (Msgr. Segur, Plain Talk About the Protestantism of Today, str. 213). Keď si protestantské cirkvi vynucujú zachovávanie nedele, nútia vlastne uctievať mocenský systém cirkvi. Kto pozná požiadavku štvrtého prikázania, a napriek tomu sa rozhodne namiesto prvého dňa odpočinku uctievať falošný deň odpočinku, potom uctieva moc, ktorá ho ustanovila. Tým, že cirkvi vynucujú náboženskú povinnosť prostredníctvom štátnej moci, vytvárajú šelme obraz. Preto vynútené zachovávanie nedele v Spojených štátoch bude vynúteným uctievaním šelmy a jej obrazu.

Kresťania však v minulosti zachovávali nedeľu v predstave, že zachovávajú biblický deň odpočinku. Aj dnes sú ešte v každej cirkvi, rímskokatolícku nevynímajúc, kresťania, ktorí úprimne veria, že nedeľa je Bohom ustanovený deň odpočinku. Boh prijíma ich úprimnosť a poctivosť. Keď sa však bude zachovávanie nedele vynucovať zákonom a svet bude oboznámený so záväznosťou soboty – pravého dňa odpočinku – potom každý kto prestúpi Božie prikázanie a skôr poslúchne príkaz Ríma než Boha, vzdá poctu pápežskému systému. Bude uctievať rímsku autoritu a moc, ktorá svojím nariadením vynútila zachovávanie nedele. Bude teda uctievať „šelmu a jej obraz“. Keď ľudia odmietnu ustanovenie, o ktorom Boh povedal, že je znamením jeho moci a namiesto neho budú uctievať to, čo Rím pokladá za znamenie svojej zvrchovanosti, prijmú tým znamenie oddanosti tej moci, ktorú Písmo nazýva šelmou – dostanú teda „znak šelmy“. Keď bude táto otázka ľuďom objasnená a oni sa budú musieť rozhodnúť medzi Božími prikázaniami a príkazmi ľudskými, vtedy tí, čo sa rozhodnú pre ľudskú autoritu, dostanú „znak šelmy“.

Tretí anjel zo 14. kapitoly Zjavenia prináša najvážnejšie varovanie, aké Boh kedy ľuďom poslal. Musí to byť závažný hriech, keď vyvoláva Boží hnev bez milosti. Ľudia nemajú zostať v neistote o tejto významnej otázke. Pred týmto závažným hriechom bude svet varovaný, skôr než naň dopadnú Božie súdy, aby sa všetci ľudia dozvedeli o príčine Božieho súdu, aby mali možnosť uniknúť mu.  Podľa proroctva prvý anjel prinesie svoje posolstvo „každému národu, kmeňu, jazyku a ľudu“. Varovanie tretieho anjela, ktoré je posledným z troch posolstiev, bude svetu rovnako oznámené. V proroctve čítame, že posolstvo bude mohutným hlasom zvestovať anjel letiaci prostriedkom nebeskej klenby a obráti na seba pozornosť celého sveta. 

V závere odvekého zápasu medzi dobrom a zlom sa celé kresťanstvo rozdelí na dve skupiny: jednu budú tvoriť tí, čo zachovávajú Božie prikázania a vieru v Ježiša a v druhej budú tí, čo uctievajú šelmu, jej obraz a prijímajú jej znak. Keď sa cirkevná moc spojí so štátnou mocou, aby spolu donútili „malých i veľkých, bohatých i chudobných, slobodných i otrokov“ (Zj 13,16) prijať „znak šelmy“, Boží ľud obstojí a toto znamenie neprijme. Prorok na ostrove Patmos videl „sklenené more... a tí, čo zvíťazili nad šelmou i nad jej obrazom a nad číslom jej mena, stáli na sklenenom mori. Mali Božie citary a spievali pieseň Božieho služobníka Mojžiša a pieseň Baránkovu“ (Zj 15,2.3).

Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: skalaa v Čtvrtek, 27. leden 2011 @ 15:52:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tí, čo budú zachovávať biblickú sobotu, budú označení za nepriateľov zákona a poriadku, ktorí podvracajú morálne opory spoločnosti, pôsobia anarchiu, rozvrat a privolávajú na svet Božie tresty. Ich snahy svedomito zachovávať Božie zásady budú označené za tvrdohlavosť a pohŕdanie štátnou mocou. Budú obviňovaní zo sprisahania proti vláde. Kazatelia, ktorí neuznávajú záväznosť Božieho zákona, budú hlásať, že opačne zmýšľajúci sú povinní poslúchať nariadenia svetských úradov, akoby šlo o Božie nariadenia. Tí, čo zachovávajú Božie prikázania, budú pred zákonodarcami obvinení a súdmi odsúdení. Ich slová budú zlomyseľne prekrúcané a ich skutkom sa budú pripisovať tie najhoršie pohnútky.

Keď protestantské cirkvi odmietnu jasné biblické dôkazy o záväznosti Božieho zákona, vynasnažia sa umlčať tých, ktorých vieru nemôžu vyvrátiť Písmom. Hoci to popierajú, vydajú sa na cestu, ktorá vedie k prenasledovaniu tých, ktorí vedome nechcú robiť to, čo koná ostatný kresťanský svet a odmietajú autoritatívnu požiadavku svätenia nebiblického dňa odpočinku.

Predstavitelia cirkví a štátu sa spoja, aby prehovárali, presviedčali, ba aj nútili všetkých ľudí uctievať nedeľu. Božiu moc pritom nahradia prísne obmedzujúce opatrenia. Predajnosť mnohých verejných činiteľov podkopáva lásku k spravodlivosti a úctu k pravde. Aj v slobodnej Amerike je reálne nebezpečenstvo, že vláda a zákonodarcovia podľahnú nátlaku a vydajú zákon vynucujúci svätenie nedele, aby si zachovali priazeň ľudu. Prestanú si vážiť slobodu svedomia, ktorá sa dosiahla za cenu veľkých obetí. V budúcom zápase budeme svedkami naplnenia prorockých slov. „Drak sa na šelmu nahneval a odišiel bojovať proti ostatným z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú svedectvo Ježišovo“ (Zj 12,17). ]


Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Čtvrtek, 27. leden 2011 @ 16:59:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Drahý Skalo,
já jsem ani slůvkem nenaznačila, že máme začít světit neděli. Pokud platí nějaký den, tak platí sobota, ne neděle. Já jsem tímto nepřilnula k neděli, nevím, kdes na to přišel.

Zeptám se Tě narovinu - jsem přestupníkem, když nepracuji ty ostatní dny? Ty se vždy snažíš těch 6 dnů pracovat a dělat své dílo?


]


Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 27. leden 2011 @ 19:41:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...."Ty se vždy snažíš těch 6 dnů pracovat a dělat své dílo?"...

Otázka na správném místě. Moc se mi líbí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Čtvrtek, 27. leden 2011 @ 19:50:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Můžu vědět, kdo nedělá v běžném životě své dílo?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 27. leden 2011 @ 19:53:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Třeba všichni my, pokud zde u obrazovky sedíme více, než bychom měli.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Čtvrtek, 27. leden 2011 @ 21:35:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A Bůh po nás stále chce, abychom dělali své dílo? Tam je totiž imperativ, je to příkaz. Tady, myslím, není co řešit: buď si Bůh protiřečí, nebo je to prostě přikázání Staré smlouvy... Takže ani přesun odpočinku na neděli se nekoná, což by mě ani ve snu nenapadlo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 28. leden 2011 @ 09:30:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh po nás stále chce, abychom konali to, proč nás poslal na svět. To je skutečné naše dílo, které máme konat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pátek, 28. leden 2011 @ 14:32:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tím pádem to není naše dílo, nýbrž Jeho, ne? Bez Něho nemůžeš činit nic. Vlastně můžeš, ale tím pádem to bude jen Tvoje dílo, Tvá vůle, ne Jeho.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 30. leden 2011 @ 08:25:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud člověk něco koná, je to jeho dílo, jsou to jeho skutky.
To nejde nijak popřít, nijak okecat.

Křesťan ovšem svou vůli podřizuje dobrovolně vůli Boží a v tom případě se jedná o dílo společné - dílo Boha i člověka.

Jen tak je to správně podle původního Božího záměru.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 30. leden 2011 @ 09:48:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Křesťan ovšem svou vůli podřizuje dobrovolně vůli Boží a v tom případě se jedná o dílo společné - dílo Boha i člověka.

oko, nemluv za křesťany, když nejsi křesťan! Křesťan je člověk, jehož život, on sám a všechno, co má patří Pánu Ježíši Kristu, a který zapírá sám sebe, svůj život duše, bere na sebe a nese svůj kříž a následuje Pána Ježíše Krista. Díky tomu se pak jeho životem, duší, tj. myslí, city a vůlí stává Pán Ježíš Kristus a křes%tan žije skrze Krista Jeho životem. Dílo, které koná v Pánu, je sice dílo společné, ale jeho zdroj a původ je v Bohu, člověk coby nádoba obsahující Boha má Boha vyjadřovat. Avšak všechna chvála a sláva za to patří Bohu a Boží služebník koná jen to, co je vůči Bohu povinen konat.

Přesto, pokud člověk koná dílo na položeném základě, tj. Kristu a staví na Něm zlato představující Boží přirozenost - Otec, Bůh Abrahamův, stříbro představující vykoupení - Syn, Bůh Izákův a drahé kamení - představující proměňující dílo Ducha Svatého skrze tlak okolností a žár zkoušek a děje se to v v hloubce, tj. skrytě, v nitru - Duch Svatý, Bůh Jákobův, jeho dílo před soudnou stolicí Kristovou zůstane a on dostane odměnu. Pokud stavěl ze dřeva=lidská (hříšná) přirozenost, seno=lidská síla a sláma=lidské možnosti a schopnosti, jeho dílo shoří, on sám bude spasen, ale tak jako skrze oheň.

Kdyby člověk dobrovolně podřizoval svou vůli vůli Boží, mohl by říci Bohu: No, ale kdybych Ti, Bože, dobrovolně nepodřídil svou vůli, tak bys nemohl na zemi prosazovat Tvoji vůli! Tím by si však mohl přisvojit nějakou zásluhu na Božím díle, což nelze!

Tož tak.

willy


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 30. leden 2011 @ 12:36:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Kdyby člověk dobrovolně podřizoval svou vůli vůli Boží, mohl by říci Bohu: No, ale kdybych Ti, Bože, dobrovolně nepodřídil svou vůli, tak bys nemohl na zemi prosazovat Tvoji vůli!"...


Willy
no hlavně když alespoň ty jsi křesťanem. Sice řádně poplantaným spoustou fantasmagorií, ale nechť!

Takže člověk se nepodřizuje Bohu dobrovolně? Takže světové války byly podle tebe vlastně Boží vůle?

Dál už pokračovat nebudu, musel bych tě titulovat způsobem, nedůstojným křesťana. I když podle tebe křesťan vlastně ani nejsem.

Jistěže máme své zásluhy na Božím díle - tím že se sami rozhodujeme vykonat skutky, které pro nás Otec připravil.

Bůh nás miluje.
Milující milovaného nepohltí, ale respektuje jeho osobnost. Když osobnost člověka zmizí, nezbude koho milovat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 30. leden 2011 @ 14:02:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko,

křesťan je člověk, v němž žije Kristus, který je jeho životem a vším a který řekl v getsemanské zahradě Bohu Otci: ne má vůle, nýbrž tvá se staň. Křesťan je člověk, který zapírá sám sebe, svůj život duše, tj. i svou vůli stejně jako Kristus.

I když podle tebe křesťan vlastně ani nejsem. Ne podle mne, nýbrž podle Božího Slova/Boha!

Jistěže máme své zásluhy na Božím díle - tím že se sami rozhodujeme vykonat skutky, které pro nás Otec připravil.

Tohle by Boží člověk a služebník Boží nikdy neřekl. Tohle může říci jenom tělesný a k tomu pyšný člověk a my víme, že Bůh má v ohavnosti každého pyšného srdce - mimochodem jsi tím dosvědčil, že nemáš nové srdce a tím pádem ani nového ducha, jak tu o tom někteří svědčí, že je mají a že se jejich život i život jejich blízkých po znovuzrození radikálně změnil.

Bůh nás miluje.
Milující milovaného nepohltí, ale respektuje jeho osobnost. Když osobnost člověka zmizí, nezbude koho milovat.


Bůh nás miloval, když jsme ještě byli mrtví ve svých vinách a hříších a byli jsme Božími nepřáteli. Ale nenáviděl náš hřích a hříchy, které zničily náš život a možnost mít společenství s Bohem. A tak skrze svého Syna vyřešil tento zásadní problém a nechal svého Syna ukřižovat a nás spolu s Ním. Tím odstranil hřích i nás skrze smrt ze scény, aby na scénu mohl vstoupit vzkříšený Boží Syn, který je vzkříšení a život, dokonce náš život (Ko 3:4), který v hojnosti jako dobrý Pastýř dává svým ovcím. Takže Bůh po jejich znovuzrození může milovat ty, kdo jsou Jeho, tj. své děti nově a jinak, díky tomu, že v nich žije Ten, Koho vždycky miloval a miluje a který řekl (J 16:27): „Vždyť sám Otec vás miluje, protože jste si Mě zamilovali a uvěřili jste, že Já jsem vyšel od Boha Otce.“ Přísně vzato - na nás samotných nemá Bůh, co milovat! Ve skutečnosti nás miluje kvůli Kristu v nás a tomu, že my jsme v Kristu, v Němž máme všechno i v Otci díky tomu, že Kristus je v Otci a tím, že jsme v Něm, jsme zároveň v Otci a náš život je skrytý s Kristem v Bohu. Takže osobnost člověka "musí zmizet", aby byl Kristus všechno ve všem a všemi a ve všech (Ko 3:11).

Tož tak.

willy]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 01. únor 2011 @ 16:17:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh miluje v každém člověku svůj obraz (Gn 1,26)...."Jistěže máme své zásluhy na Božím díle - tím že se sami rozhodujeme vykonat skutky, které pro nás Otec připravil"...

Tohle by Boží člověk a služebník Boží nikdy neřekl. ???


(Ef 2,10)
Jsme přece jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich chodili.

(Ef 4,15-16)
ale abychom říkali pravdu v lásce a ve všem rostli v Toho, který je hlavou, totiž v Krista.
Z něj celé tělo, spojené a svázané za přispění každého kloubu, podle činnosti odpovídající míře každé jednotlivé části působí růst těla, aby se budovalo v lásce.


(1 Tes 5,11)
Proto se navzájem povzbuzujte a budujte jeden druhého, jak také činíte.


Je pro křesťana samozřejmé,
že toto rozhodování iniciuje a podporuje Duch svatý, my s ním pak spolupracujeme, ukládáme si poklady v nebi (L 12,33).


]


Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: skalaa v Pátek, 28. leden 2011 @ 12:40:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Spásu si nezískame vlastnou poslušnosťou, pretože spasenie je dobrovoľný Boží dar, ktorý treba prijať vierou. Poslušnosť je však ovocím viery. „A vy viete, že on sa zjavil, aby sňal hriechy, a v ňom nieto hriechu. Ktokoľvek zostáva v ňom, nehreší, a ktokoľvek hreší, nevidel ho, ani nepoznal“ (1 Ján 3,5.6). Tu je pravá skúška. Ak zostávame v Kristovi, ak v nás prebýva Božia láska, naše pocity, myšlienky, zámery a činy budú v súlade s Božou vôľou, vyjadrenou v príkazoch jeho svätého zákona. „Dietky, nech vás nikto nezvedie. Kto činí spravodlivosť, je spravodlivý, ako je on spravodlivý“ (1 Ján 3,7). Spravodlivosť je vymedzená normou svätého  Božieho zákona vyjadreného v desiatich prikázaniach zo Sínaja.

Viera v Krista, ktorá údajne oslobodzuje ľudí od záväzku poslušnosti Bohu, nie je viera, ale trúfalosť. „Lebo milosťou ste spasení skrze vieru“ (Ef 2,8). No „viera, ak nemá skutkov, je sama osebe mŕtva“ (Jak 2,17). Ešte pred príchodom na zem Ježiš povedal o sebe toto: „Rád plním Tvoju vôľu, Bože môj, a Tvoj zákon v hĺbke srdca nosím“ (Ž 40,9). A práve pred svojím nanebovstúpením znova povedal: „Ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske“ (Ján 15,10). Písmo hovorí: „Podľa toho vieme, že sme ho poznali, keď zachovávame jeho prikázania... Kto hovorí, že zostáva v ňom, má aj sám žiť tak, ako žil on“ (1 Ján 2,3-6). „Pretože Kristus  trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali jeho šľapaje“ (1 Pet 2,21).]


Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pátek, 28. leden 2011 @ 14:53:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zeptám se tedy ještě jednou, protože mě to i zajímá - jsem přestupníkem, když nepracuji ty ostatní dny? Ty se vždy snažíš těch 6 dnů pracovat a dělat své dílo?

//Spásu si nezískame vlastnou poslušnosťou, pretože spasenie je dobrovoľný Boží dar, ktorý treba prijať vierou.//

O tom tady celou dobu píšu. Jenže mám takový dojem, že jsi jednu dobu tvrdil něco jiného... Zde je Tvůj komentář k článku Desatero v Novém zákoně, 28. květen 2010:

//Ježiš však bol ukrižovaný preto, že zákon je nezmeniteľný a človek môže byť spasený len keď poslúcha Božie prikázania.//

Kdyby byla spravedlnost ze Zákona, pak Pán Ježíš nemusel umírat! Na kolik procent musím plnit Zákon, abych byla spasená?

//Viera v Krista, ktorá údajne oslobodzuje ľudí od záväzku poslušnosti Bohu, nie je viera, ale trúfalosť.//

Souhlasím.


]


Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Čtvrtek, 27. leden 2011 @ 19:45:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Boží zákon? Pro slabochy.
Jak správní jsme my hrdí!
Hřejme dál si své kutlochy,
v Arše stejnak to s*****í.Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Čtvrtek, 27. leden 2011 @ 22:11:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já nevím, čím to je, ale kdykoliv je zmíněno slovo "svoboda" v souvislosti se Zákonem, tak si někteří ihned vybaví svévolné hřešení... třikrát rozvedené pastory, homosexuály za kazatelnou a tak dále... Já si třeba slovo "svoboda" spojuji se slovem "zodpovědnost". Dítě potřebuje výchovu, ale jakmile dospěje, tak je zodpovědné samo za sebe. Myslím, že už bylo dost dětinských věcí... Už je na čase se postavit na vlastní nohy a předvést to, k čemu jsem byl (Zákonem) vychován - miluj bližního svého jako sebe samého. Nebo pořád potřebuješ nápovědu ze Zákona?

Jednejte jako svobodní, ne však jako ti, kdo mají svobodu za pláštík špatnosti, ale jako Boží služebníci. /1Pt 2:16/

Vloudili se totiž někteří bezbožní lidé, dávno předem poznamenaní k tomuto odsouzení, kteří milost našeho Boha zaměňují za nestydatost a zapírají toho jediného Panovníka, našeho Boha a Pána Ježíše Krista. /Ju 1:4/


]


Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Pátek, 28. leden 2011 @ 06:36:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevíš snad, že milovat bližního svého jako sebe samého je celý obsah i Starého zákona? V Božích výrocích se nic nezměnilo! Jen v lidských postojích a na ty Ježíš reagoval. Boží zákon je svatý. A jeho milost stejně tak. Nebyl-li by svatý a na jeho zákonu by se kdy dalo něco změnit, nemusel by Ježíš vůbec umírat, vždyť On zemřel právě pro naše přestoupení zákona! Kdykoli hřeším, tedy se stavím proti Božímu zákonu, je to ten důvod proč Ježíš musel zemřít, abych já žil. Skutečně je patřičné se odvolávat na Boží milost, není-li zákon, který lze přestoupit? Žádnou milost nepotřebuješ, nehřešíš-li. 


]


Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pátek, 28. leden 2011 @ 09:25:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co mi chceš tím naznačit? Abych dál světila sobotu, nejedla vepřový a nepila alkohol? A proč hned nezačít nosit šaty z jednoho druhu tkaniny? Co ještě mám dodržet, abych nebyla ve Tvýh očích přestupníkem?

Všichni, kdo jsou ze skutků Zákona, jsou totiž pod prokletím, neboť je napsáno: "Proklet je každý, kdo nezůstává ve všem, co je napsáno v knize Zákona, aby to činil." /Ga 3:10/]


Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Pátek, 28. leden 2011 @ 11:26:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejde-li to z Tvého srdce, pak to stejnak nemá smysl, takže nikoli. Nošení šatů z jednoho druhu tkaniny symbolizovalo, že nejsou sluhou dvěma pánům. Symbolizovalo to jejich nekompromisnost vůči ostatním náboženstvím. Takže zrovna tento zákon by byl dnes velmi aktuální. Padl-li ceremoniální zákon, který Kristovým příchodem skutečně ztratitl smysl, tak poučky, naučení, přikázání a moudré rady zůstávají stále platné. Nový zákon mluví o ospravedlňování ze zákona, nikoli o zákonu samotném a v tom je samozřejmě obrovský rozdíl. Celý Mojžíšův zákon jen rozepisuje a rozvádí zákon, který Bůh sám napsal svým prstem. Podobně jako Eva věděla, že nesmí jíst ze stromu, z čehož samozřejmě vyplývalo, že se toho stromu ani nebude dotýkat, ačkoli to Bůh výslovně neřekl. Zákoník není někdo, kdo zákon dodržuje, nebo se aspoň o to snaží, ale někdo, kdo se samotnými úkony pokouší dosáhnout spásy. V takové víře již Bůh a jeho milost není potřeba. Zákon je však důsledkem a ne prostředkem spásy a o tom to celé je.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Pátek, 28. leden 2011 @ 11:29:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co všechny ty nařížení související s menstruací? Jak na to se v dnešní době dívat?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Pátek, 28. leden 2011 @ 11:59:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Prof. Heller mluví o kultickém významu různých výtoků používaných při magických rituálech. Podobně tak třeba postižení nesměli do blízkosti Božího nádvoří, protože se o nich myslelo, že skrze ně promlouvají duchové. Na Mojžíšovy zákony se tedy dá nahlížet i na jako dobově podmíněné příkazy, proto dnes již nejsou všechny aktuální, každopádně o tom Nový zákon nemluví, co řeší je zákonictví. Zákonictví - Ospravedlňování se svými skutky - tedy to, na co selhal i Kain. Rozhodně jim Ježíš nevytýkal, že dělají, to co jim řekl. Kdyby Ježíš přišel a popřel zákon, pak by to byl falešný prorok. Ježíš však jasně dává najevo, že ze zákona ani tečka nepomine.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Pátek, 28. leden 2011 @ 13:17:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuji za odpověď. Dívám se na to také tak. A není třeba sochařství tím samým jako třeba ta menstruace? Dobově podmíněným zákonem, který měl uchránit Boží lid před falešnými neexistujícími bohy a magickými rituály?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pátek, 28. leden 2011 @ 15:10:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Výborně. Když říkám, že se sobota naplnila v Kristu a křesťany proto již 4. přikázání nijak nezavazuje, je to pravda? Asi mi povíš, že není, takže se zeptám rovnou - ikdyž nezachovávám 4. přikázání, budu spasená?

//Eva věděla, že nesmí jíst ze stromu, z čehož samozřejmě vyplývalo, že se toho stromu ani nebude dotýkat, ačkoli to Bůh výslovně neřekl.//

Bůh o dotýkání nic neřekl a přesto Eva říká hadovi, že jim Bůh zakázal nejen jíst, ale i dotýkat se. Eva si už něco přidala. Pohrála si s Božím slovem a had toho využil. To se stává často, že lidem jaksi ze Zákona něco vyplývá, ačkoliv to tak Bůh vůbec nemínil... Stačí si povšimnout, co všechno se stalo pro Židy samozřejmostí, že se nesmí dělat v sobotu... Jaksi jim to vyplynulo a pak se divili, když Pán Ježíš tu sobotu "porušoval".


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: salom v Sobota, 29. leden 2011 @ 03:13:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj samozrejme nic Pan neporusoval ( sabbat) ,ale jejich tradice nahromadena za stovky let udelala z Jeho dnem odpocinku to co  nechtel.    Jinak si napsala clanek ze srdce .Pan ti zehnej Momonko.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Sobota, 29. leden 2011 @ 17:36:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj,
i před Tebou se dnes stydím, že jsi se mě tehdy zastával... A teď je zase všechno jinak... Já tady nikoho za nos nevodím, jak si určití lidé teď myslí, prostě mi Bůh zjevil tuto pravdu o sobotě a že bych z toho byla nějak potěšená, to nemohu říci... Takhle, na jednu stranu jsem tím velmi potěšená, ale když si uvědomuju, že jsem tak dlouhou dobu žila v omylu, jak jsem tady bojovala za něco, co vlastně ani pravda nebyla, tak mám chuť se někam zahrabat. Tehdy jsem soudila lidi za to, že sobotu nesvětí, v duchu jsem si dycky pravila: To vás jednou bude mrzet!, no a teď to mrzí mne... Ať má prostě každý na paměti, že sobota byla učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu. Ať si tedy každý dělá, co chce, jen ať má v mysli plnou jistotu.

Přeji Ti vše dobré. M.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: salom v Neděle, 30. leden 2011 @ 20:41:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stydet se nemusis ,nebylo to pro tebe jednoduche rozhodnuti napsat tento clanek a proto si te vazim.Ma zena sobotu nesveti a ja jsem jediny z 15 lidi nasi domaci skupinky,ktery chodi do messianskeho shromazdeni v sobotu. Laska je co nas vsechny spojuje -)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Sobota, 29. leden 2011 @ 07:03:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pohnutky a upřímnost Tvého srdce budou stěžejní pro Tvou spásu.  Když už jsme z Evy udělali zákoníka, chápeš, že přikázání nejíst ze stromu tu bylo pořád, neměnné, ať už si k tomu Eva s Adamem přidali cokoli? Tím však vůbec nechci říct, že byl tento přídavek svévolným činem, jelikož jejich výklad byl nepochybně správný. (přece nebudou ten strom ohmatávat, a vůbec k němu chodit, když k němu má přístup satan) Pro Evu byl však její výklad osudný, protože když se dotkla stromu a zjistila, že nezemře, zpochybnila i ostatní Boží výroky, zcela zapomněla na to, že tento říkejme tomu "inspirovaný Evin zákon" je pouhým prostředkem uchování mravní čistoty a nikoli smyslem. Stejnou roli pak má Mojžíšův zákon, být prostředkem, ale ne smyslem, držet dál od stromu, který nesymbolizuje nic jiného než nezájem člověka o vztah s Bohem. A jaký měl smysl Mojžíšův zákon, byl-li královský zákon porušován? Ježíš nevyčítá farizeům a zákoníkům, že jednají podle zákona, ale že ztratil smysl, nevedl-li je k Bohu a Jeho svatému neměnnému zákonu, desateru, jež je jakousi stručnou konstrukcí zákona lásky k Bohu a bližním.  Nemilovat, či dokonce porušovat základní předpoklady lásky k Bohu a lidem, desatero, je hříchem, jenž není nijak jinak ospravedlnitelný, než smrtí Syna Božího na kříži. Kdo říká, že je veden Duchem a nazývá Desatero Ducha zastaralou a zbytečnou přítěží, lže. Protože Duch vede k poslušnosti a ne ke svévoli. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Sobota, 29. leden 2011 @ 14:10:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj,
takže podle tebe byl apoštol Pavel lhářem?


]


Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Fera v Pátek, 28. leden 2011 @ 09:37:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kábrte, kábrte, ty starý zákoníku, ty ses měl narodit v jiném tisíciletí.
Dnes už jsi trapný.

Galatským 5,18  Dáte-li se však vést Božím Duchem, nejste už pod zákonem.


píšeš: 
Žádnou milost nepotřebuješ, nehřešíš-li. 

Teď machruješ, frajere! Jsi výjimka? Nebo jen oklamaný?
I přes to, Pán s tebou, jestli to někdy ucítíš!]


Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Pátek, 28. leden 2011 @ 11:43:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Víš, co si představuju, že říkal sodomita Abrahamovi?
Abrahame, Abrahame, ty starý zákoníku, ty ses měl narodit v jiném tisíciletí, dnes už jsi trapný.

Dáme-li se vést Božím Duchem, nejsme zákonem souzeni, nýbrž dostáváme milost za svá přestoupení. Zákon však zůstává měřítkem toho, co je dobré a co zlé. Budu tedy konat zle, protože mi Bůh odpustí? Nebo budu usilovat o dobro, abych nezarmucoval Boha?

I zhulený rastafarián cítí (B)oha, Bůh není pouze Bohem našeho nitra, ale našich těl, myšlení, všeho... Nemachruji, vím, že jsem přestupníkem zákona. A vy byste si to měli uvědomit také a namísto ospravedlňování si vlastních přestupků se kát. Bůh je nekonečně milosrdný, ale není žádný hejpocem. Stále je On nadřízený a my poddaní, proto jednejme, jak On nám říká, a ne jak my cítíme, že je to nejlepší, protože to je svévole (a nazvat to ještě k tomu Božím hlasem je zneužívání Božího jména). Ne člověk, ale Bůh je tím, kdo rozlišuje dobré a zlé. A to vyznávám úctou před Božím zákonem, před Ním samotným.


1. Jan 2,4  Kdo říká: ‚Poznal jsem ho,‘ a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pátek, 28. leden 2011 @ 15:16:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
//A vy byste si to měli uvědomit také a namísto ospravedlňování si vlastních přestupků se kát.//

Které přestupky máš na mysli?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Pátek, 28. leden 2011 @ 19:51:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Desatero.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Pátek, 28. leden 2011 @ 19:57:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Shrnuté a rozšířené slovy miluj Boha a lidi. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Sobota, 29. leden 2011 @ 18:01:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když jsem pochopila, že 4. přikázání je pro kristovce jakousi překážkou na cestě za Bohem, tak se nebudu již vracet k těmto mdlým a chabým principům. Byla jsem několik let v okovech, ve strachu, že sobotu porušuji, když dělám něco, co by můj bratr v sobotu nikdy nedělal. Pronásledovaly mne pochybnosti, zda nehřeším, když v sobotu trochu poklidím, protože se mi náhle ohlásila návštěva... a vůbec - mohu v sobotu přijímat návštěvy?? Kvůli sobotě taky byly v našem sboru roztržky. Jeden káral druhého, že něco dělal v sobotu, co dělat neměl. Sobota je velké břemeno a když ho neshodíš, tak budeš otrok pořád a nemůžeš přijít ke Kristu - vejít do odpočinku, protože On je tou Sobotou, v Něm už nejsou žádné pochybnosti a špatné svědomí ohledně 4. přikázání. Můžeš mě obvinit z přestoupení Zákona, ale to, co mi píšeš, to jsem tady psala lidem kdysi já a dnes mě to mrzí. Myslíš to upřímně, tomu věřím, ale uvědom si, že sobota je pro Tebe víc, než Tvůj bližní a tak to nemá být.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Sobota, 29. leden 2011 @ 20:56:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To ale není pravda. Břemeno to bylo Tobě, protože jsi pravý význam soboty nikdy nepochopila. Pro mě je sobota skutečným odpočinkem. Prožívám s Bohem nejkrásnější chvíle v týdnu a nepřemýšlím, co bych v sobotu neměl dělat, ale co bych měl dělat. Problém nikdy nebyl v sobotě, ale v jejím nepochopení a v přístupu lidí k ní. Bůh nikdy o sobotě neřekl, co přesně by v ní člověk měl dělat, jen co dělat nesmí, a zbytek nechával na individuální rovině. Každý má sobotu prožít s Bohem. Sobota je dnem, kdy nás Bůh zve ke své hostině. Je to den, kdy si můžeme odpočinout od svých upachtěných životů a nechat se hostit samotným Bohem. Takhle to vnímám. Proč Bůh stvořil Zemi v sedmi dnech, když by to byl určitě dokázal ve vteřině? Protože člověk je pro tento týdenní cyklus stvořen a Hospodinova sobota k tomu patří. Dokud pro Tebe je sobota nějakým prázdným úkonem a ne vyjádřením lásky k Bohu, pak je samozřejmé, že pro Tebe nemá žádný smysl. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 30. leden 2011 @ 12:47:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh ovšem určil tento zákon sedmidenního cyklu už v Genesis.

Až pro Mojžíše upřesnil sedmý den na sobotu. A ta platila závazně jen pro národ izraelský po dobu Staré smlouvy.

Křesťan nachází své odpočinutí v Kristu a Kristovým vítězstvím nad smrtí, nejdůležitějším a nejslavnějším  dnem v historii lidstva je neděle.
Proto neděli se křesťanům sluší více slavit. Skrze Kristovu oběť a vzkříšení jsme i my byli vzkříšeni (znovuzrozeni) do života Božích dětí, do života v Kristu.
I Písmo se zmiňuje o ustavení jiného dne odpočinutí, než byla sobota.

Tak křesťané stejně pokračují v životě podle Božího řádu, šest dní pracují a sedmý den věnují Bohu. Je to ten den, ve který Kristus vstal!

Nevstal - li Kristus, marná naše víra ...


]


Sobota či Kristus? (Skóre: 1)
Vložil: Fera v Neděle, 30. leden 2011 @ 17:17:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kábrte, kábrte, tvůj bůh se jmenuje a to bez pochyb sobota.
Až budeš stát na řadě, zkus změnit obhájce, jinak půjdeš o dveře dál!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Neděle, 30. leden 2011 @ 18:47:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pravý význam soboty, resp. 4. přikázání, jsem pochopila kupodivu až nyní. Nyní už nepotřebuji sobotu, abych prožívala s Bohem nejkrásnější chvíle pouze jeden den v týdnu. Jestli mi Bůh přikazuje, abych těch 6 dnů pracovala a dělala si svoje věci, tak já Mu to splnit nemohu, protože já jsem se již spousta věcí vzdala, abych byla s Ním častěji. Bůh nás zve již každý den ke své hostině, Bůh již nechce, abychom 6 dní pracovali a starali se o své věci! Pojďte ke mně všichni, kdo pracujete a já vám dám odpočinout, pojď a následuj mne, nestarej se o to, co budeš jíst, co si budeš oblékat, hledej napřed Boží království a ostatní ti bude přidáno!
Pořád jsem se od nikoho nedočkala odpovědi na mou otázku, zda hřeším, když nepracuji ty ostatní dny, jakože mi to 4. přikázání vyloženě nařizuje, a zda se Ty vždy snažíš těch 6 dnů pracovat. Skalaa mi zatím neodpověděl, tak snad odpovíš Ty, protože mě to vskutku zajímá. Díky.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 30. leden 2011 @ 20:44:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím, že v podstatě jsi blízko pravdy.

Smyslem našeho bytí by mělo být poznávat a naplňovat Boží vůli, Boží plán s námi ve světě. Máme konat jen ty skutky, které pro nás Otec připravil.

Poznávat Boží vůli jde jen s čistým srdcem. Sedmý den odpočívat je součástí neměnného Božího zákona. Věnujeme tento den zvláště Bohu, protože jsou dny všední i dny sváteční. Den, kdy Kristus zvítězil nad smrtí, je pro křesťana svátek.
Spolu s Kristem byl ve křtu vzkříšen do nového života i on (Ř 6,4).

Neposuzuj všední den z pohledu zda pracuješ, ale posuzuj, zda naplňuješ to, co od tebe Bůh čeká. Náplní života je i modlitba, i skutky lásky k bližnímu.
Když ti Bůh vloží do srdce i nějakou činnost jako tvůj koníček, co ráda děláš - i to může být skutek, který Otec pro tebe připravil. Bůh nás miluje a není žádný tyran. Stvořil nás k životu radostnému v lásce.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pondělí, 31. leden 2011 @ 16:04:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Myslím, že v podstatě jsi blízko pravdy.//
 
To je hezké:-)

Já mám nyní den jako den, ačkoliv takhle nějak to fungovalo u nás i předtím, akorát jsem měla dojem, že ta sobota je něco víc než jiné dny... Sobotu mám stále nejraději, ale už ji nikdy nikomu nebudu nutit. Tož tak.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SO (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Středa, 02. únor 2011 @ 15:10:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já mám nejraději neděli, protože tento den si křesťané odnepaměti připomínali Kristovo vzkříšení.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCEN (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Středa, 02. únor 2011 @ 20:42:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já jsem neděli neměla nikdy moc ráda, protože jsem ji vždy prožívala s myšlenkou, že musím zítra do školy a taky jsem vždy v neděli dělala úkoly...:-)


]


Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Pondělí, 04. duben 2011 @ 11:49:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Jiste, milovat Boha a milovat blizniho je ten obsah, ostatni je "toho vyklad." Ale ted jdi a nauc se ten vyklad, abys vedel, co to znamena milovat Boha a milovat blizniho sveho, aby sis nespletl pojmy s dojmy, aby ti prazdny pojem prazne fraze nevypraznil ten obsah toho...]


Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 27. leden 2011 @ 19:51:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."pošetilé si myslet, že budeme nakonec spaseni, když se budeme snažit dodržovat Zákon (plnit přikázání), když se budeme snažit milovat Boha a bližního,"...

Nepovažuji to vůbec za pošetilé, ale za křesťanské (Žd 12,14).
(2 Kor 5,9)
Proto také, ať už zůstáváme doma nebo se vzdalujeme, usilujeme o to, abychom mu byli příjemní.

Oběť Beránkova nám pak slouží k našemu posvěcení a je zdrojem síly a milosti do žiovta...."Již žádné desatero nikoho nezavazuje! Vždyť celý Zákon se naplňuje v jednom slově, totiž v tomto: „Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.“"...

Desatero nezavazuje? On ho někdo zrušil?
V tom dalším si pak protiřečíš. Jako křesťanku tě stejně zavazuje naplňovat "Zákon - milovat Boha a bližního" i v tom "jednom slově" ...Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Čtvrtek, 27. leden 2011 @ 21:28:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
K tomu prvnímu:
O vlastní spasení se nikdo snažit nemůže, to jsme si už mnohokrát řekli. O spasení se snaží všechna ostatní náboženství, každá jiná víra krom křesťanské! Oko, prosím Tebe, pochop to už konečně! O co se máme snažit, je posvěcování, zdokonalování se, snažit se nemilovat svou duši (ego), ale Ten, kdo působí chtění i činění je stejně nakonec Bůh. bez Něho nemůžeš činit nic, nemůžeš se pochlubit - heč, já jsem se snažil a tak jsem se dostal do nebe.

K desateru:
Domnívám se, že když Pavel zmiňuje Zákon, tak tím myslí celý Zákon, který byl vydán na Sinaji. Pavel nerozlišuje žádné desatero a Mojžíšův zákon (Knihu zákona). Kdyby byl Zákon zrušen, pak by hřích nebyl počítán a hřích je stále počítán. Zákon působí stále, ale již ne na kamenných deskách. My budeme souzeni zákonem svobody, ne desaterem. Tady je hříchem už to, co není z víry.

Vy jste přece povoláni do svobody, bratři; jenom tu svobodu nemějte za záminku pro tělo, ale v lásce služte jedni druhým.
14 Vždyť celý Zákon se naplňuje v jednom slově, totiž v tomto: "Budeš milovat svého bližního jako sám sebe."
15 Když se však navzájem koušete a požíráte, dejte pozor, abyste se vzájemně nepohltili!
16 Říkám však: Choďte Duchem a nevykonáte žádost těla.
17 Vždyť žádost těla je proti Duchu a žádost Ducha proti tělu; ty věci jsou ve vzájemném rozporu, abyste nečinili, co byste chtěli.
18 Jestliže jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.
19 Skutky těla jsou ovšem zjevné. Jsou to: cizoložství, smilstvo, nečistota, nestydatost,
20 modlářství, čarodějnictví, nepřátelství, sváry, žárlení, hněvání, soupeření, roztržky, sekty,
21 závidění, vraždy, opilství, hodování a takové podobné věci. Předpovídám vám, jak jsem už dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, nebudou dědici Božího království.
22 Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, krotkost, zdrženlivost.
23 Proti takovým není žádný zákon.
24 A ti, kdo jsou Kristovi, ukřižovali své tělo s vášněmi a žádostmi. /Ga 5:13-24/

Který Zákon má tedy Pavel v celém listu Galatským na mysli? Pouze desatero? Nebo pouze Knihu zákona sepsanou Mojžíšem? Všechny ty skutky těla, které zmiňuje jsou přestoupením Zákona. Jakého?

A když se ptá Galatských:
2 Chtěl bych se od vás dozvědět jen toto: Přijali jste Ducha na základě skutků Zákona, anebo na základě slyšení víry?
3 Jste vskutku tak nemoudří? Když jste začali Duchem, dokončujete nyní tělem?

Jakého Zákona? Co znamená dokončovat tělem, viz výše: které skutky těla vyjmenovává. K čemu ještě potřebuješ desatero, když chodíš Duchem? Blízko Tebe je Slovo.


]


Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 28. leden 2011 @ 09:25:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Momonko.
Já vidím, že to říkáš z upřímného vnitřního přesvědčení. Stejně mě z toho ale vstávají vlasy na hlavě. A navíc si myslím, že to stejně neovlivním, že když na něco poukážu, tak se zatvrdíš.

Popíšu ti jen postupně své pocity a místa v Písmu, kde všude mi tvé názory skřípou. Věnuj tomu prosím, tu námahu a sama si to porovnej s Písmem..


..."O spasení se snaží všechna ostatní náboženství, každá jiná víra krom křesťanské! "... ???

Co to běžíš za podivný závod, když se nesnažíš doběhnout do cíle?
(Žd 12,1)
Proto i my, obklopeni takovým oblakem svědků, odložme každou zátěž i hřích, jenž nám tak snadno bývá překážkou, a s vytrvalostí běžme závod, který leží před námi.

Cílem naší víry je spasení duší (1 Pt 1,9).
Křesťané jsou lidem, horlivě milujícím dobré skutky (Tt 2,14). Máme se vzájemně rozněcovat v lásce a dobrých skutcích (Žd 10,24). To nás skrze Krista přivádí k dokonalosti (Žd 13,21).

O spasení se usiluješ dobrým životem.
Bůh bude každého soudit podle jeho díla (1 Pt 1,17) a my se nemáme usilovat? Musíme se snažit, vyvíjet úsilí (2 Pt 3,14; Žd 13,16).
Původcem našeho spasení je Kristus (Žd 5,9).
Nesmíme být líní mu naslouchat, nesmíme být líní konat skutky, které pro nás Otec připravil (Ef 2,10)...."Ten, kdo působí chtění i činění je stejně nakonec Bůh."...

To je pravda jen z první části. Chtění působí Duch svatý, činění je už kladná lidská odpověď na toto Boží volání.

Ale když si uvědomíš, že na světě není jediného člověka, o kterého by Bůh neusiloval, není lidského srdce, kterého by se Bůh nedotýkal, pak je jasné, že přijmutí této spásy už závisí jen na lidské odpovědi.
Bůh přece chce, aby byli všichni lidé spaseni (1 Tm 2,4), volá tedy úplně každého člověka bez výjimky způsobem pro něho nejvhodnějším, jen aby ho mohl zachránit. Bůh svá slova neplní polovičatě.


Chlubit spasením se opravdu nemůžeš, protože ho každý dostane nezaslouženě darem. To je jedna stránka mince.
Druhou stránkou mince je, že když se nebudeš usilovat žít podle Božího řádu (život v pokání a obrácení) a tvé dílo shoří, může tě už zachránit jen kající postoj srdce. A to je u člověka, který promarnil svůj život, vždycky velkou otázkou. Zda bude ve stavu, aby byl vůbec schopen litovat. (Předpovídám vám, jak jsem už dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, nebudou dědici Božího království).


Boží zákon je jednak zapsán v každém lidském srdci (ve svědomí), jednak je nastíněn Desaterem a rozveden Mojžíšovým zákonem.
Křesťanství je o pozitivním přístupu k životu.
Nehlídám se, abych nepřestoupil nějaké přikázání, ale usiluji udělat Bohu radost. Vedlejším účinkem pak je, že neporušuji ani zákon - protože "A jak chcete, aby se lidé chovali k vám, stejně tak se chovejte i vy k nim." (Lk 6,31).
Zákon lásky už nepotřebuje definovat, co všechno je zakázáno.


Není ale dobré říkat, že Desatero nepotřebuji, aby u neznalého nevznikl dojem, že jeho obsah už neplatí, že je snad překonán a že může hřešit.
Desatero platí stejně dál, skutky těla nepřestaly být hříšné, ale důvod, proč je křesťan nedělá, není obava z trestu, ale motivuje ho láska.
]


Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pátek, 28. leden 2011 @ 15:29:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zatvrzelý jsi tady jenom Ty. Dokud Tě neosvítí Duch svatý, tak já tady nic nezmůžu.

//To je pravda jen z první části. Chtění působí Duch svatý, činění je už kladná lidská odpověď na toto Boží volání.//

Proto, moji milovaní, jako jste byli vždycky poslušní, nejen když jsem byl přítomen, ale nyní mnohem více, když jsem nepřítomen, s bázní a chvěním uskutečňujte spasení svých duší.
13 Vždyť ten, kdo ve vás podle své dobré vůle působí chtění i činění, je Bůh!
14 Všechno dělejte bez reptání a pochybování,
15 abyste byli bezúhonní a bezelstní, Boží děti bez vady uprostřed pokřiveného a zvráceného pokolení, v němž záříte jako světla ve světě.

Apoštol se nejspíš spletl.

//Není ale dobré říkat, že Desatero nepotřebuji, aby u neznalého nevznikl dojem, že jeho obsah už neplatí, že je snad překonán a že může hřešit.//

Já měla za to, že Ty už nejsi ten neznalý, že chápeš, co chci tím říci, že desatero nepotřebuji znát. Tam u vás se ho musíte učit nazpaměť... a stejně ho pořád neumíte, pořád se klaníte těm obrazům a sochám...

To je jako se školním řádem - slušný a dobře vychovaný žák si ho nepotřebuje stále připomínat. Prakticky ho vůbec nepotřebuje. Ten řád je tady pro darebáky, záškoláky a podobné lumpy. Chápeš? A čím víc jim ho tlučou do hlavy, tím víc vzdorují a ten řád přestupují...


]


Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Pátek, 28. leden 2011 @ 15:32:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Momonko, nikdo se sochám a obrazům neklaní. Po kolikáté už to říkám? :(


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Pátek, 28. leden 2011 @ 15:34:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Někdy mám pocit, že sochař je pro vás horší než lucifer. :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pátek, 28. leden 2011 @ 17:44:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Měla jsem sochařství na vejšce a přiznám se, že mě to moc nebavilo:-( A Chovanec (náš profesor-akademický sochař) byl někdy jak lucifer... všichni měli z něho bobky... Já měla raději malbu:-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pátek, 28. leden 2011 @ 17:53:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Člověk, který se klaní soše, se soše prý neklaní... Asi chyba v matrixu ne? Museli něco změnit...]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Pátek, 28. leden 2011 @ 21:04:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já žádného takového neznám. Asi opravdu někde chyba. Ale to je milá chyba, ne? Lepší, než když by tomu bylo naopak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Kjubik (forrest.gump.junior@gmail.com) v Sobota, 29. leden 2011 @ 08:37:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nebo chyba bude v tím, že někdo nazývá něco klaněním co vlástně klaněním není.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 29. leden 2011 @ 10:30:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  To jo. Přesně.

  Třeba když má někdo firmu, pracuje od rána do večera, dává práci stovce lidí a dobrou obživu své rodině a nábožensští fanatici o něm řeknou: Práce je pro něj modla. Klaní se jen penězům a úspěchu.

  A když pak někdo poklekne, pokloní se před sochou a líbe okraj jejich šatů, tak to klanění určitě, ale určitě není.

  Zkrátka někteří lidé mají pojmy a slova ne pro dorozumění, ale jen proto, aby je naplnili docela jiným obsahem, než ten pojem má a mátli tím sebe i ostatní okolo, kteří jim na to skočí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Sobota, 29. leden 2011 @ 10:47:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Svojí manželku také líbám. Je to kvůli tomu modla?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Sobota, 29. leden 2011 @ 17:45:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No jo, jenže Bůh nezakázal líbat manželky! (Občas na Tebe myslím, jak se Ti asi daří v manželství:-) Ale vidím, že asi dobře;-))

Ale k věci. Izrael taky ve skutečnosti neuctíval zlaté tele... Prostřednictvím sochy telete vzývali boha, který by je dál vedl, když se Mojžíš tak dlouhou dobu nevracel... Oni v tom neviděli nic špatného přece, mysleli to dobře, jen Bůh na to měl jiný názor. Ostatně jako vždycky, když si člověk usmyslí nějakou pitomost... 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Neděle, 30. leden 2011 @ 11:16:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já si vždycky myslel, že to zlaté tele uctívalo konkrétního boha, Apise býka, nebo Molocha, Bhaala, nebo nějakého takového kanaanského nebo egyptského boha.

Ano, nevzývali tu sochu, ale boha skrze ni. Ale takový žádný bůh nebyl. Byla jen socha a žádný skutečný bůh, kterého by zobrazovala, byl to pohanský falešný bůh a ne Bůh pravý.

A proto jim to bylo zakázáno. My ovšem nezobrazujeme neexistujícího pohanského boha. My zobrazujeme skutečného, živého a pravého člověka, Ježíše Krista, vtělené Boží slovo. V tom je přece zcela zásadní rozdíl. Rozumíš mi? A Bůh nezakázal líbat.

Copak židé nemají zvyk při vstupu nebo při odchodu z domu líbat schránku s pasážemi z tóry?

Proč by tedy líbání a symbolika s ním spojená měla být zapovězena? Naše polibky posíláme skutečným osobám a ne falešným a neexistujícím bohům - to je to jádro a ten princip, o který jde. Na polibku samotném není nic zlého, jde o to, komu ho posíláme.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 30. leden 2011 @ 12:18:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ž 2:12 Líbejte syna, ať se nerozhněvá. Jinak zahynete na cestě, jestliže jen málo vzplane jeho hněv. Blahoslavení jsou všichni, kdo v něm hledají útočiště.

Př 24:26 Líbá na rty, kdo odpovídá správná slova.]


Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 28. leden 2011 @ 18:23:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Momonko.

Přesně jsi zareagovala, jak jsem se obával.  To podstatné, co jsem ti vysvětloval jako podstatu (a dokládal) - pominulas, a držíš se zuby nehty litery.
Je opravdu pro tebe tak těžké vnímat smysl textu?


Zajímavé, že se vůbec nedivíš té větě předtím: "s bázní a chvěním uskutečňujte spasení svých duší".
Vždycky přece tvrdíte, že spasení je dar, z milosti. Že jste ho už dostali.

A najednou to spasení máme teprve s bázní a chvěním uskutečňovat?
A vůbec tě to netrklo, že věříš herezi, když tvrdíš, že už spasena jsi?

Nebo že by se apoštol spletl?

..."Vždyť ten, kdo ve vás podle své dobré vůle působí chtění i činění, je Bůh!"...

Bez Boží pomoci nejsme schopni chtít něco vykonat pro svou spásu, a teprve už ne tuto svoji vůli provést skutkem.
Když něco konáme, je jisté, že to konáme my. Ale že vůbec něco konáme, to působí Bůh, protože on dává vůli sílu k tomu, aby chtěla. Bůh v začátku působí, abychom chtěli, a když už chceme, spolupůsobí s námi k tomu, abychom to také provedli. Bez oné jeho pomoci v začátku a bez jeho spolupůsobení, když už je vůle v pohybu, nemůžeme vykonat žádný dobrý skutek
.

Tento zvýrazněný text není z mé hlavy.
Má dobrých 15 století a pochází od učitele církve sv. Augustina. 

My katolíci máme oproti vám obrovskou výhodu. Zatímco vy si vezmete Bibli a vytáhnete bez znalosti kontextu nějaké místo, chybně si jeho smysl vyložíte - a blud je na světě. Třeba ten blud ospravedlnění pouze vírou bez skutků (možná ti v pochopení toho Augustinův výklad pomůže).
Naše výhoda tedy spočívá v tom, že dogmatika nás chrání před podobnými omyly. Učení církve je pokladem  naší víry.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 28. leden 2011 @ 19:06:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Učení církve je pokladem  naší víry.

A právě toto je jek tvůj tak vaší církve hlavní problém. Zjevení 2,20: Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, vyučuje a svádí mé služebníky, aby smilnili a jedli obětované modlám. 1 Timot. 2,12: Nedovolují, aby žena učilka nebo měla moc nad mužem...
Už ti to píšu poněkolikáté. A ty stále nic nechápeš.  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 28. leden 2011 @ 19:29:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
(1 Tm 1,5-7)
Vždyť cílem přikázání je láska z čistého srdce, dobrého svědomí a nepředstírané víry,
od čehož někteří zbloudili, když se uchýlili k prázdnému tlachání.

Chtějí být učiteli Zákona, přitom však nechápou ani to, co říkají, ani to, na čem trvají.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 28. leden 2011 @ 19:31:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To jsi napsal sobě a svým učitelům? trefné..


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pátek, 28. leden 2011 @ 19:15:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko,

učení řkc je možná pokladem pro tebe a některé další římské katolíky, ale pro skutečné/pravé znovuzrozené věřící v Krista je pokladem právě Kristus, díky čemuž přijímají Jeho učení předané apoštoly a proroky, jelikož milují Jeho a Jeho slovo, které zachovávají stejně jako Jeho přikázání, která pro ně nejsou těžká, neboť Pána Ježíše Krista milují.

Tvé formulace "my katolíci" máme "oproti vám" jsou rozdělující a zraňující Pána Ježíše Krista, který je naším pokladem a Tím, Kdo buduje svou Církev coby Tělo Kristovo, jehož jednotou a životem je sám Kristus, a nemají ve slovníku Božího dítěte/údu těla Kristova místo.

Takže znovu nade vší pochybnost dokazuješ, že nejsi ani Boží dítě ani úd Těla Kristova ani milovník a učedník Pána Ježíše Krista, ale tělesný člověk, který Pána Ježíše Krista nemiluje a takový budiž proklet - viz 1K 16:22 Kdo nemá rád Pána, ať je proklet!

Tož tak.

willy]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 28. leden 2011 @ 19:28:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Tvé formulace "my katolíci" máme "oproti vám" jsou rozdělující a zraňující"...

Vředy musí být nejdříve rozřezána a vyčistěny. A to bolí. Ale jen tak se člověk může uzdravit. Tak to dělal už i apoštol Pavel.(1 Tm 1,5-7)
Vždyť cílem přikázání je láska z čistého srdce, dobrého svědomí a nepředstírané víry,
od čehož někteří zbloudili, když se uchýlili k prázdnému tlachání.

Chtějí být učiteli Zákona, přitom však nechápou ani to, co říkají, ani to, na čem trvají.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pátek, 28. leden 2011 @ 20:14:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mimochodem, oko,

víš, jak tomu vašemu pokladu říká Pán Ježíš? Hluboké věci Satanovy - Zj 2:24!

Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 29. leden 2011 @ 08:38:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
od čehož někteří zbloudili, když se uchýlili k prázdnému tlachání.

Chtějí být učiteli Zákona, přitom však nechápou ani to, co říkají, ani to, na čem trvají.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 29. leden 2011 @ 10:50:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To jsi o římských katolících a jejich učitelích opsal od apoštola Pavla dobře.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Sobota, 29. leden 2011 @ 19:07:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, oko... já jsem už z těchto tahanic o slůvka hrozně unavená. A nechtěj po mně, abych přestoupila na katolicismus, to bych musela popřít Krista... popřít evangelium... Komu by to prospělo? Ty bys jistě jásal, žes získal učedníka, ale naplnila by se jen slova Pána Ježíše: Ale běda vám, zákoníci a farizeové, vy pokrytci, že zavíráte nebeské království před lidmi. Sami tam totiž nevcházíte a těm, kteří vcházejí, vejít nedovolujete... že obcházíte moře i souš, abyste obrátili jednoho člověka na víru, a když se tak stane, uděláte z něho syna pekla dvakrát více, než jste sami.
Tam, kde jsi Ty, jsem už byla. Pochop to už konečně, prosím. Já nehodlám přešlapovat na jednom místě, je třeba jít kupředu, růst v poznání.

//Třeba ten blud ospravedlnění pouze vírou bez skutků//

Apoštol Pavel byl podle Tebe bludař. Uvědomuješ si vůbec, co říkáš?? Všichni jednou budeme skládat účty před Bohem z každého prázdného slova. 

Ještě poslední otázka na Tebe:

Jak rozumíš tomu místu ve Skutcích 2:47: A Pán denně přidával církvi ty, kteří byli spaseni.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 30. leden 2011 @ 08:57:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Momonko.

Apoštol Pavel nebyl bludař. To vy se snažíte prosazovat bludy. Já se zeptal s nadsázkou, aby sis lépe uvědomila tu hrůzu "již jistojistě spasených", kterou vyznáváš. Že na své spáse zatím jen pracujeme, uskutečňujeme ji:

... A najednou to spasení máme teprve s bázní a chvěním uskutečňovat? A vůbec tě to netrklo, že věříš herezi, když tvrdíš, že už spasena jsi?
Nebo že by se apoštol spletl?
....


Ospravedlnění vírou je jen půlka pravdy. Polopravda je nejhorší formou lži.

Ospravedlnění se děje vírou spolu se skutky.
Nikoli samotnou vírou bez skutků. Abrahám uvěřil Bohu a opustil rodný dům, zabezpečení, polnosti a vyšel do nebezpečí ciziny. Byl duchem chudý, nedával hlavní důraz v životě na majetek. Důvěřoval Hospodinu a dokázal to skutky.

Víra není jen nějaký cit, přesvědčení, stává se opravdovou, skutečnou, až našim jednáním, konkrétními činy.


..."A Pán denně přidával církvi ty, kteří byli spaseni. "...

"Byli spaseni" ve smyslu zachráněni z pohanství. Znovuzrodili se ve křtu do dětí Božích a dostali dar věčného života, tj. právo po smrti být s Bohem (když v dobrém vytrváme (Mk 13,13). To právo první lidé pozbyli hříchem. Bůh lidstvo vyhnal ze své blízkosti a žádný člověk svými silami nebyl schopen ho usmířit. Proto musel přijít Kristus.

Toto spasení pro pozemský život křtem ruší tohle "vyhnání", jsme opět uznáni za Boží děti, za dědice. To ale ještě není věčná spása.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Neděle, 30. leden 2011 @ 18:18:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
//"Byli spaseni" ve smyslu zachráněni z pohanství. //

Tam je řeč o uvěřivších z židovstva, tehdy ještě pohanům evangelium kázáno nebylo!

Když Ty nechápeš, co znamená spasení duše, tak nemá cenu dále o tom diskutovat, zvlášť když vycházíš z platonismu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 30. leden 2011 @ 18:28:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Momonko,

brzy by se tu měl objevit článek "Boží plná spása", tam se to oko dozví, ale žel asi zase nepřijme.

willy


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pondělí, 31. leden 2011 @ 15:59:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aneb jedním uchem dovnitř a druhým ven:-(


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 31. leden 2011 @ 20:56:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Záleží na kvalitě obsahu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pondělí, 31. leden 2011 @ 21:07:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nikoli, záleží na tom, jestli máš otevřené srdce pro Boha a Jeho Slovo, což (zatím?) není tvůj případ!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 01. únor 2011 @ 11:02:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
On autorem toho avízovaného článku je samotný Bůh?  To mi nějak uniklo!


]


Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 28. leden 2011 @ 15:39:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ach jo, stále dokola. Já jsem dokonalý, svatý, jsem v Kristu, jsem už spasený  a nikdo mi to nevezme, nic nemusím, protože vše dělá ve mně Kristus a tak dál. Už nemusím mít žádné výčitky.  Pojem poslušnost  už neexistuje. Na co být poslušný? To je snad nesmysl.  Tak nějak na mne působí jednání některých věřících.


Co zpětná vazba? Jak nás vidí v okolí? Jste pro ně svatí, dokonalí, bez chyb, jste pro ně laskaví, milí, spolehliví.....atd. ?


Sobota a celý Zákon nebyl zrušen. Platí pro každého, aby žil tak, jak radí Bůh. Není cílem, ale výchovným  obsahem, prostředkem, abych věděl, co je správné a co správné není a co užitečné.


Ti, co se chlubí, že je vede Duch Boží, a přitom stejně podle zákona nežijí, tak podle čeho žijí a čím se řídí, jaký  má smysl jejich víra a konání ?


Sobota je učiněna pro člověka a stejně tak i další přikázání. Pokud je však považuji za prostředek, kterým dosáhnu spasení, pak je to omyl. Jsou to dobré a užitečné rady pro náš život.


Uznávám a věřím, že spasení je z milosti Boží, je to dar Boží.


Jsme snad, věřím,  natolik slušní, že snad víme, co je vděčnost a láska. Nebo snad Bohu na našem jednání  a skutcích nezáleží?  Bůh je bytost, která má také cit a vnímá citlivě nás lidi. Skutky, které konáme  z lásky k Bohu i bližnímu, věřím, že jsou Bohu milé.


Žádné z přikázání neumíme dodržet na 100 %. ale to neznamená, že už nás nezajímají a neměli bychom se jimi řídit.


Byla nám odpuštěno a tím jsme byli zbaveni pocitu viny, je nám lépe a srdce je naplněno vděčností a touhou činit skutky, které jsou dobré.


Sobota je pro člověka a měl by jí prožít užitečně pro sebe i  užitečně ve vztahu k Bohu  a v lásce k Bohu  a bližním. Nesmí být břemenem ani vstupenkou do nebe. Ostatně Pán Ježíš na příkladech mnohé ukázal.


Tak to vidím já.


Nikoho neodsuzuji. každý máme třeba  kus pravdy. Ale podle skutků člověka se mnohé pozná. To je indikátor Ducha.


Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pátek, 28. leden 2011 @ 18:54:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Františku,

jak asi víš, Zákon byl dán skrze Mojžíše a byl pěstounem ke Kristu. Nikdo nebyl schopen Zákon dodržet a zachovat. Židé měli poznat, že prostě není v silách, možnostech a schopnostech člověka dodržet všechna ustanovení Zákona a že tudíž není možné dosáhnout spravedlnosti před Bohem konáním skutků Zákona. A protože Mojžíšův zákon byl součástí Staré smlouvy a bylo pro něj kvůli tělu nemožné dosáhnout toho, co Bůh po člověku požaduje, vystřídala Starou smlouvu smlouva nová. Nívá smlouva je nová a jiná především v to, že Bůh, vědom si omezených možností člověka, posílá svého Syna, aby naplnil Zákon a stal se životem pro účastníky Nové smlouvy který je schopen uspokojit všechny Boží požadavky, poněvadž Syn člověka má svědectví od Boha Otce, že je Jeho milovaným Synem a že se v Něm Bohu zalíbilo.

Novozákonní věřící tedy není povolán dodržovat ustanovení Zákona jako starozákonní, nýbrž žít životem Krista, který má Boží svědectví, že se v Něm Bohu zalíbilo a sám o sobě svědčil o tom, že stále činí, co se líbí Bohu (J 8:29). Nová smlouva je tedy nová a jiná v tom/osobě, kdo/která Boží spravedlivé požadavky naplňuje - je to Kristus v nás věřících. Je tu samozřejmě také podmínka, potřebná pro to, aby se tak mohlo dít a tou je chození podle Ducha.

Tož tak.

willy]


Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: karkulka v Pátek, 28. leden 2011 @ 20:56:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A oč se tedy jedná, Willy? František přece pouze podrobněji rozepsal podmínku kterou zmiňuješ. Ono chození podle Ducha je to, co je mravní zákon v naších srdcích a ten František pouze popsal.


]


Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pátek, 28. leden 2011 @ 21:05:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vždyť jsem to napsal. Jedná se o způsob života respektive o to, kdo žije. V Nové smlouvě žije a je vším Kristus. Ve Staré smlouvě žil a snažil se člověk sám.


]


Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 29. leden 2011 @ 08:37:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Nová smlouva je nová a jiná především v to, že Bůh, vědom si omezených možností člověka"...


Když Bůh uzavíral tu Starou smlouvu, to si ještě nebyl vědom omezených možností člověka?

Já si myslím, že byl. Ale člověk byl natolik pokřiven hříšností, že potřeboval vychovávat, potřeboval vychovatele, aby se mohl postupně navracet k Bohu. Proto si Bůh vyvolil k této výchově pouze jeden národ - a to Abrahámovy potomky, pro Abrahámovu víru, prokázanou skutky.

Tato výchova není ještě u konce, lidstvo je pořád její součástí. Přes všechny hříchy válek a jiných hrůz, když srovnáme život lidí před několika staletími, můžeme vidět obrovský posun v respektování lidské důstojnosti ovlivněné evangeliem.

Ale tato cesta je dlouhá ...


]


Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 29. leden 2011 @ 14:58:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Boží Slovo zjevuje, že Zákon byl dán kromě jiného kvůli poznání hříchu, tzn. že člověk měl poznat, že je hříšný, zaprodaný hříchu a že nemá na to se z otroctví hříchu a strachu ze smrti dostat sám. A když Zákon tuto úlohu splnil a naplnil se čas, Bůh poslal svého Syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle (Ř 8:3).

Bůh tak srkze Zákon připravil cestu pro příchod Spasitele, který z těch dvou otroctví svůj lid vysvobodí a učiní lidi, kteří v Něho uvěří způsobilé k přijetí Bohem a naplnění Božích spravedlivých požadavků. To Zákon uskutečnit nemohl. Tož tak.

willy


]


Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Sobota, 29. leden 2011 @ 18:15:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, pozná se to podle skutků. A taky podle zachovávání 4. přikázání se pozná, kdo je stále pod pěstounem... Měla jsem období, když jsem byla schopna odepsat lidi, kteří mi tvrdili, že sobota se naplnila v Kristu, přičemž žili pravý křesťanský život (jedni takoví dnes jsou na misii na Ukrajině a pro své bližní pracují téměř nepřetržitě, čehož jsem já nikdy nebyla schopna, ale zato jsem byla hrdá na tu svou sobotu), narozdíl ode mne, která jsem trávila víc času u počítače hraním her než s Písmem. Ale, jestliže nezachovávali tu sobotu, tak byli u mne přestupníci na celé čáře a vážně jsem se obávala o jejich spasení... Zákonické. Farizejské. Smutné.]


Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 30. leden 2011 @ 08:20:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jestli to mohu s tím Desaterem "shrnout", tak


Mojžíš vystoupil na huru Sinaj, kde obdržel Desatero Starého zákona ...

Kristus ve svém horském kázání dal "Desatero" Nového zákona (Mt 5)
...

Ten kdo žije podle starozákonního Desatera, se může po právu nazývat slušným člověkem.

Ten, kdo žije podle novozákonního Desatera, se může nazývat křesťanem.

Podle Sarozákonního Desatera člověk nedělá věci, které jsou zakázány
, aby nepřestoupil Zákon.

Podle Novozákonního Desatera člověk dělá věci, protože chce. Zákon lásky vítězí nad zákazy a příkazy.
Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 30. leden 2011 @ 09:17:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tohle "shrnutí" je lidský pohled tělesného člověka, který nerozumí Boží věcem a nezná duchovní/pravou skutečnost toho, o čem píše! Neboli je to úplně mimo realitu.


]


Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 30. leden 2011 @ 12:21:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Neboli je to úplně mimo realitu"...

Willy, co kdybys nám místo soudů předložil pro srovnání reálný pohled člověka "netělesného"?


Určitě by ti zde za to byli mnozí vděční.


]


Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 30. leden 2011 @ 13:25:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ř 8:1-16 Nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši [a nechodí podle těla, ale podle Ducha]. Vždyť zákon Ducha života v Kristu Ježíši mě/tě osvobodil od zákona hříchu a smrti. Neboť co bylo Zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého Syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle, aby byl požadavek/právo Zákona naplněn v nás, kteří nechodíme podle těla, ale podle Ducha. Ti, kdo jsou živi podle těla, mají na mysli věci těla; ale ti, kdo jsou živi podle Ducha, myslí na věci Ducha. Myšlení těla znamená smrt, myšlení Ducha život a pokoj. Myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu, neboť se nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže. Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou. Vy však nejste v těle, ale v Duchu, pokud ve vás vskutku Duch Boží přebývá. Jestliže však někdo nemá Kristova D/ducha, ten není Jeho. Je–li však Kristus ve vás, je sice tělo mrtvé kvůli hříchu, ale duch je živý/život kvůli spravedlnosti. Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak ten, který vzkřísil [Ježíše] Krista z mrtvých, oživí i vaše smrtelná těla skrze svého Ducha, který ve vás přebývá. Nuže tedy, bratři, jsme dlužníky, ale ne těla, abychom podle těla žili. Jestliže žijete podle těla, je vám souzeno zemřít; jestliže však Duchem usmrcujete činy těla, budete žít. Neboť všichni ti, kdo jsou vedeni Duchem Božím, jsou Boží synové. Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v Němž voláme: Abba, Otče! Sám ten Duch svědčí spolu s naším duchem/dosvědčuje (dosl. spolusvědčí) našemu duchu, že jsme děti Boží. Jsme–li však děti, jsme i dědicové — dědicové Boží a spoludědicové Kristovi, pokud vskutku spolu s Ním trpíme, abychom byli také spolu s Ním oslaveni. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 30. leden 2011 @ 20:33:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A kde máš záruku, že ten, kdo dneska chodí podle ducha, nebude zítra chodit podle těla?


Neboť pro ty, kdo byli jednou osvíceni, okusili ten nebeský dar, stali se účastníky Ducha Svatého
a okusili dobré Boží slovo i zázraky budoucího věku,
je nemožné, aby když odpadnou, byli znovu obnoveni k pokání, poněvadž by pro sebe znovu křižovali Božího Syna a vystavovali ho potupě.


A co když to tvé "chození" podle ducha je jen tvým ješitným sebeklamem?


]


Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 30. leden 2011 @ 20:39:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zákon nás varuje před zlem, ale nemůže nás před ním ochránit. Proto Zákon není špatný a je správné podle něho žít. Jsem všichni odsouzeni k smrti, protože jsem pro Boží plány a záměry nepoužitelní, pokud je v nás hřích. Vlastní silou nemáme možnost se zachránit. Tělo bohužel chce to, co není dobré. Ale přece!!!

Díky Ježíši, ve kterého uvěříme, vstupuje do našeho těla Duch Boží. To je Boží přítomnost  v nás a něco úžasného. To On nás usměrňuje. A díky Němu překonáváme svoji přirozenost a sobecké touhy. Díky Duchu jsem vedeni k novému životu. Zatím žijeme ve světě zla a bojujeme s ním. Ale ta přítomnost Ducha Božího v nás, to je to Boží synovství. A právě, aby tento Duch Boží mohl do nás vstoupit, proto se obětoval Kristus. V době, kdy umíral na kříži. byli všichni jeho učedníci slabí, a proto se jen dívali, plakali, byli bezradní…   Až když Pán Ježíš odešel k Otci, pak byl seslán na zem Duch Boží. A nastaly divy. Díky Duchu Božímu se tito lidé změnili a získali schopnosti a sílu jako nikdo před tím.

A tak bychom si to měli uvědomovat a modlit se. Tento Duch vzkřísil Ježíše a vzkřísí i nás. Tneto Duch má moc, sílu....

Duch Boží v nás brání, aby do nás proniklo zlo. Žít podle Ducha znamená také, abychom přinášeli v okolí ovoce Ducha.

Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost....

Tady vidím vzor, jak žít podle Ducha.


Tolik bylo a je stamilionů křesťanů, ale kolik jich žilo podle Ducha? Dokážeš žít každý den, každou hodinu podle Ducha ?
Já bohužel ne a moc často Ducha Božího  prosím o moudrost, sílu a vedení.

Willy, snažil jsem se pochopit, to, co jsi citoval ze Slova Božího. Naučit se verše na zpamět je snadné, ale pochopení je důležité. Snad jsem to pochopil správně nebo snad ne ?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 30. leden 2011 @ 21:10:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ahoj Františku,

chodit podle Ducha znamená žít Krista a skrze Krista Jeho božským životem, který má Boží svědectví, že se líbí Bohu. Pavlovo chození podle Ducha je zároveň Janovo chození ve světle a v pravdě. Učit se důležité verše nazpaměť je dobré, pochopení jejich významu skrze Ducha moudrosti a zjevení ještě lepší a jejich uvedení do praxe ve svém každodenním chození s Bohem je, řekl bych, životně důležité. Tož tak.

willy


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 31. leden 2011 @ 12:33:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Existuje zde jeden problém. Jen málokdo dokáže uvést do praxe své každodenní chození s Kristem. Ty to umíš ? A jsi si jistý, že to umíš ?

Já to neumím.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pondělí, 31. leden 2011 @ 14:34:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, umět to umím, je zde však také jeden problém - doba, po kterou během dne chodím s Kristem není tak dlouhá, jak bych chtěl, nebo jinak řečeno je zatím kratší než doba, kdy nechodím podle Ducha neboli jsem v těle. Ale pracujeme s Pánem na prodlužování doby, kdy jsem v D/duchu tak, aby byla delší a delší. Tož tak.

willy


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 01. únor 2011 @ 09:19:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy, díky za upřímnost. Tak podobně to vidím i já. Žiji ve světě, kde musím řešit mnoho věcí  a protože mám pod sebou desítky podřízených, je to ještě těžší. Zachovat se správě. Někdy rozhoduji o věcech, které ovlivní celý život jiného člověka a ještě k tomu mladého. O to víc potřebuji Ducha a Pána Ježíše. O tom možná ostatní lidí ani neví. Možná dobře, protože by pak moje případná nedobrá rozhodnutí dávali za vinu Bohu. A to nechci.

Hezký den]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 01. únor 2011 @ 18:59:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj, tak jsem se podíval na vaší diskusi a willym a něco mě zarazilo, krev Kristova odstranila následky naších hříchů, všech, a to bez jakéhokoliv zbytku, kdyby ne, tak Kristus nebyl vzkříšen!!!
Ale On byl vzkříšen, neboli Bůh už nevidí na těch, co patří Pánu Ježíší Kristu žádnou vadu, žádný hřích, jinak by nás nemohl posadit v Kristu Efez.2,1-10.
Takže jediný problém, který vidím je vaše nevěra v moc Kristovy krve beze zbytku odstranit vaše hříchy, nezlobtese, ale vy někdy věříte, a někdy ne. Měli by jste Bohu vyznat svou nevěru v jeho slovo o Jeho krvi.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 03. únor 2011 @ 08:21:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Musí být asi radost žít v tvé blízkosti. Ty se považuješ za člověka, který už nehřeší a vše tedy, co koná, je dobré. Jsi vlastně svatý. To já se pořád považuji za hříšníka. Pán Ježíš mi hříchy odpustil. To je úžasné, ale já cítím, že stále dělám chyby a hřeším vlastně dál. I když méně.

Přece si nemohu myslet, že už nehřeším. Důležité jsou moje činy a skutky, a ne, co si o sobě myslím. Je fakt, že se cítím klidnější než před tím, než jsem uvěřil. Ale svědomí mi říká, musíš se víc snažit žít lépe  a  pomocí Ducha dostáváš sílu.. U něho prosím denně o sílu a moudrost a pak se rozhoduji. Denně řeším tolik závažných věcí. 

Tak nevím, v čem jsem špatný, nevěrný....

Znám jen věřící, které dál hřeší. Nikdo svatý mezi nimi není....]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 03. únor 2011 @ 08:54:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Svatým a věrným v Efezu  - psal apoštol Pavel, spletl se? Anebo je vše jinak? Co nikdy na lidskou mysl nepřišlo, a lidské ucho nešlyšelo, a lidské oči neviděli, to Bůh připravil těm kdo milují to příští jeho.
Tady se přece vůbec nejedná o to, co ty cítíš! Jestliže vyznváme své hříchy, Bůh je věrný a spravedlivy a odpouští je! tady nestoji nic o nějakých pocitech, ale jestli Bohu věříš!!!!!!! Odvolej se na jeho spravedlnost a věrnost, a pak teprve příjdou časem pocity. On slíbil, že když je vyznáš, On ti je odpustí! Ne kvůli tobě, ale kvůli Kristově krvi. A na to vsadil svou čest, věrnost a spravedlnost. Spolehni se vírou na Jeho slovo. A věř mu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Vapel v Čtvrtek, 03. únor 2011 @ 09:07:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pozor, smytí hříchů Kristovou krví, neznamená že nejsme již hříšní, ale že když zaplatíme za smrtelný hřích smrtí, tak budeme vzkříšeni. Tady bych se jedním textem zastal předřečníka:

1J 1,8Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. 9Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. 10Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není. 2, 1Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého. 2On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět.

Tady je vysvětleno, co je myšleno tím, že Kristova krev očišťuje od hříchu, neníliš pravda?! :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 03. únor 2011 @ 14:31:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A máš něco k tomu co jsem napsal? Je mi to líto, ale také nic nechápeš.

A vůbec, prospělo by ti, kdyby jsi provedl větný, časový a obsahový rozbor oddílu, který uvádíš. Stále stejný problem u mnoha z vás, neumíte číst a přemýšlet nad Božím slovem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Čtvrtek, 03. únor 2011 @ 14:13:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pro mě osobně tvou svatost a lidské mudrování nad Písmem (to činili už farizejové a byli v tom přeborníky) františek svým vyznáním hříšnosti zcela zahanbil.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 03. únor 2011 @ 14:27:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Až jednou pochopíš, co znamená Řím. 7,1-4 tak se budeš stydět ty. Já nejsem ospravedlněn svým bezhříšným životem, ale krvi Kristovou. Copak nechápeš ten rozdíl?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Čtvrtek, 03. únor 2011 @ 14:48:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No já to chápu, ty s tím máš asi problémy, když nevyznáváš a nekřičíš do celého světa, že jsi hříšník, kterého Kristus zachránil. Místo toho tu čas od času čtu o nehřešících a svatých lidech, které nikde nepozoruji.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SO (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 03. únor 2011 @ 14:59:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Marně se snažíš vše zamotat, já mám nějaký problém? Ty si se vloudil do naší diskuse se záměrem zmást ostatní čtenáře a poplést jím hlavu. Byl jsi v Efezu? Četl jsi list apoštola Pavla? Na počátku píše svatým a věrným a od 4 kapitoly tyto svaté a věrné nabádá, aby žili životem hodným toho povolání, které obdrželi darem. Takže pro víru obdrželi spravedlnost a jsou v Božích očích svytí a bez úhony. A teď mají žít podle tohoto obdarování. Jestli tohle nechápeš, tak jsi nikdy nečetl list Efezkým. A jestli četl, tak nerozumíš!!!!]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCEN (Skóre: 1)
Vložil: Vapel v Čtvrtek, 03. únor 2011 @ 16:44:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč je asi nabádá? Protože sám dobře ví, že to není jednoduché, ale také na jimém místě čteme, že kdo říká, že jsme již bez hříchu, tak lže. Pavel Efezanům o tom píše právě proto, že vidí, jak s tím bojují tak je chce povzbudit, ale tím neříká, že v Efezu byli křesťané, svatí, kteří by nehřešili, jen jim přimomíná, že i přes ten dar, by na to povolání neměli zapomínat. :-)))

Hezký podvečer


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SV (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 03. únor 2011 @ 17:10:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jak pojmenuješ hřích, jehož následky jsou již odstraněny?

Dvakrát v listu Židům je napsáno, že Duch Svatý na již nebude připomínat naše hříchy, a v Janově evangeliu je psáno že Duch Svatý bude obviňovat svět, že nevěří v Ježíše Krista.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK (Skóre: 1)
Vložil: Vapel v Čtvrtek, 03. únor 2011 @ 17:40:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neumíš jinak, než na otázku neodpovědět a položit další otázky? :-((


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁ (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 03. únor 2011 @ 17:52:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tam byla nějaká otázka? Nevšiml jsem si, připomeň.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK P (Skóre: 1)
Vložil: Vapel v Pondělí, 07. únor 2011 @ 11:39:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jestli jsou následky odstraněny nebo ne je jedno, protože tak či tak všichni zemřeme-Ř 6,23, ale ne všichni budou mít to požehnání, že si na ně Bůh vzpomene a vzkřísí je k životu. A na tyto dnes, když ještě žijí, se pak když budou vzkříšeni k životu, bude vztahovat to, o čem vy píšete, že jsou ty následky odstraněny! Ona bible někdy uvádí něco, co se má stát až v budoucnosti jako že se to již stalo, že? :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 03. únor 2011 @ 14:27:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V odpuštění věří miliony křesťanů, ale problém je v tom, že páchají hříchy dál. A nejhorší je to, když si myslí, že nehřeší, ale jejich skutky jasně hovoří o jejich hřešení, které pokračuje dál.. Ty jsi slepý ? Ty to nevidíš ?


Ti jsi opravdu svatý, který už nehřeší???


Víra je jistě více než pocity, ale pocity vyvolává a hlavně city.Napadá mi takový příklad. Jsem zločinec a vyvrhel a zasloužím popravu. Soud rozhodl, že budu popraven. Ale přijde Ježíš a řekne: "Popravte mne, já za všechno mohu a jeho nechte žít." A já žiju. Žiju díky Ježíši. To mne musí změnit. Začnu žít jinak. Ale ono to není snadné  začít najednou žít jinak. Chce to sílu, odvahu, odhodlání. vydržet. Dělám to z lásky a z vděčnosti k Ježiši. Jeho čin zapůsobil na moje svědomí a city. Připomínám si ten moment před soudem a jeho ortel a Ježíše, který všechno vezme na sebe můj zločin, můj hřích.Chci se změnit. Z vlastních sil mi ta změna tak rychle nejde. A proto mi pomáhá Duch Svatý, aby to zvládl a nezklouznul tam, kde jsem byl předtím. 

My všichni jsme hříšníci. Jedni si to uvědomují a jiní ne. Ti první, pokud pochopili, co pro ně udělal Pán Ježíš, se pak snaží žít jinak. Celý život se snaží a překonávají svoje sobecké já. Jdou za Ježíšem.  Nejdou před ním ani vedle něho, ale za Ním. On je vede  a působí na jejich srdce.
Představa či víra, že on ve mně rozhoduje a já již za nic nenesu odpovědnost, mi připadá velmi nebezpečná.
Dokonce bych se bál toho, že jde o duševní nemoc!!!! Já chci jít za ním. "Pojdte ke mně. a vám dám odpočinutí.." Jdeme celý život ke Kristu... Běh na celý život. On nám dává odpočinutí vždy, když k němu jdeme v motlitbě a v duchu. On nás také vzkřísí, až bude na to čas. dá nové tělo i novou zemi. Ostatně svět vypotřebuje všechnu energii i suroviny. Copak v tomhle způsobu života je věčná budoucnost?  Chováme se vůči Zemi jak škodlivý hmyz, jak škůdce a ne jako správce, kterého ustanovil Bůh.
Jedině v Bohu je cíl.

Píšeš mi mailu, že v tom mám zmatek

Copak víra je něco tak složitého ?

Nezáleží ani tak na intelektu, ale na upřímném vztahu. Víra je především vztah a z toho vztahu pak vyplývá vše ostatní včetně citů, pocitů, odhodlání a řada volních vlastností. 

Kéž by si to uvědomili věřící všech vyznání....?!?!?!

Ty nechápeš mne a já zase nerozumím Tobě. Ale možná, že jde jen o dva různé pohledy a přístupy ke stejnému cíli

 ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 03. únor 2011 @ 14:52:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já nejsem ospravedlněn svým bezhříšným životem, ale krvi Kristovou. Copak nechápeš ten rozdíl?

Hříchy, nebo-li dlužní úpis je smazán, to napsal Pavel, to znamená že za všechny mé hříchy již bylo zaplaceno, a proto nemůžu již za ně být odsouzen, jelikož již za ně byl odsouzen Ježíš. On strpěl soud, spočívající v odloučení od Boha za mě.

Uvědomím-li si, co ho to stálo, netoužím po ničem jiném, než se mu líbit, a začnu se snažit a postupně objevují jiný zákon, zákon hříchu, vždy když se já snažím, něco mě svede proti mé vůli a opět hřeším, jsem jako Pavel v 7 kap. listu do Říma. Jsem zoufalý, neboť vím, že ze své síly se nikdy Bohu líbit nemůžu, a přichází Duch Svatý a ukazuje mi ůžasnou věc: Řím. 8,1 a dál. Já to vzdal a teprve teď je místo v mém životě pro Ducha Svatého, když já se přestávám snažit, chápe se On mého života a skrze život Kristův ve mně žije tak, jak se líbí Bohu. Jistě, občas se může má přirozenost projevit, zarmucují Ducha Svatého, nebo ho uhašují, ale kvůli tomu mám 1 Jan 1,9. Vyznám a jdu dál. Uvědomím si, že jsem opět konal tělem a zase se rychle vrácím do náruče Kristovy, jenže ten poměr pádů a normalního křesťanského života se změnil. Čím více spoléhám na moc Boží, tím méně padám. A tady u mnoha z vás narážím na základní nepochopení Božího způsobu jak On jedná z věřícím.

Takže já sice můžu jednorázově zhřešit, ale jediným opatřením Božím je vyznat hřích a je zase vše v pořádku. Ovšem co si mnoho z vás neuvědomuje, trest i za tento jednorázový hřích již byl vykonán. takže již za něj nebudu souzen. Můžu dočasně ztratit obecenství s Bohem, ale On mě zase přivede zpět, tady si mnozí myslí a to docela mylně, že vím-li tohle, tak mě to automaticky vede k tomu, že teď už můžu vesele a s úsměvem hřešit co si hrdlo a tělo přeje. Jedná se základní nepochopení a neznalost Ducha Svatého. Tak většinou hovoří a uvažují nevěřící lidé, kteří netuší nic o Bohu a něvědí kdo je Duch Svatý.
 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NĚKOLIK POZNÁMEK K SVĚCENÍ SOBOTY (Skóre: 1)
Vložil: kdokdykam v Čtvrtek, 03. únor 2011 @ 14:02:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku, zdá se, že jste můj člověk, smím -li to tak troufale říct.:-))
Jsem rád, že je zde duše, o které mohu mít pocit, že je spřízněná.]


Stránka vygenerována za: 1.88 sekundy