Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Havel.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 15300, komentáře < 7 dní: 336, komentářů celkem: 333129, adminů: 60, uživatelů: 4850  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 109 návštěvník(ů)
a 8 uživatel(ů) online:

wollek
Milka
Willy
timg
martino
noname
rosmano
JirkaB

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Starý kněz sám proti totalitě
·Genesis 2018 – průzkum mezi křesťany
·Veřejné setkání podpořilo situaci čínských křesťanů v ČR
·Vyšlo čtvrté číslo Zpravodaje Bratrské jednoty baptistů
·Prodavači strachu
·Azyl pro čínské křesťany - Příběh Evy
·Ukrajinská pravoslavná církev přestává být podřízena moskevskému patriarchátu
·Trestní oznámení na prof. Piťhu za šíření poplašné zprávy
·Gender mužů žijících v celibátu
·V Rumunsku ztroskotalo referendum o definici rodiny

více...

Počítadlo

Licence Creative Commons

GRANO SALIS
 podléhá licenci
Creative Commons
Uveďte autora-
Neužívejte komerčně
3.0 Unported

Zaznamenali jsme
96 121 963
přístupů od 17. říjen 2001

Založeno L.P. 1997


ATELIÉR PROMĚN Jitka Černíková, kosmetika, vizáž, proměny, svatební líčení
BWF Protec
BWF Profiles
technické plsti
profily PMMA PC
plexi desky
aramid
kevlar Michaela Křivánková svatební fotografie, portréty, portrétní fotografie, fotografování novorozeňat a dětí, dětská fotografie, portrétní fotografie, svatba, svatební přípravy, fotograf

Kontrasty: Jak my, křesťané, střežíme Hospodnova Pomazaného?
Vloženo Úterý, 09. listopad 2010 @ 19:23:02 CET Vložil: Stepan

Modlitební život poslal demagog

V tomto textu nesmíme přehlédnout jednu velmi důležitou Davidovu větu, kterou vnáší do uvedeného příběhu další rozměr. David zavolal na Abnera: Jakože živ je Hospodin, jste syny smrti, protože jste nestřežili svého pána, Hospodinova pomazaného!

Zífejci přišli říci Saulovi do Gibeje: "David se přece skrývá na pahorku Chakíle naproti poušti Ješímónu." Saul hned sestoupil do pouště Zífu se třemi tisíci muži vybranými z Izraele, aby v poušti Zífu hledal Davida. Saul se utábořil na pahorku Chakíle, který je při cestě naproti poušti Ješímónu. David, který se usadil v poušti, viděl, že Saul přitáhl do pouště za ním. David totiž vyslal zvědy a zjistil, že Saul opravdu přitáhl. Odebral se tedy na místo, kde se Saul utábořil. David uviděl místo, kde ležel Saul i Abnér, syn Nérův, velitel jeho vojska. Saul spal v ležení a lid tábořil kolem něho. David vyzval Chetejce Achímeleka a Abíšaje, syna Serújina, bratra Jóabova: "Kdo se mnou sestoupí k Saulovi do tábora?" Abíšaj řekl: "Já s tebou sestoupím." 


Tak vnikl David s Abíšajem v noci mezi lid, a hle, Saul leží, spí v ležení a jeho kopí je zabodnuto do země v hlavách lože ; Abnér a lid leželi kolem něho. Abíšaj řekl Davidovi: "Bůh ti dnes vydal do rukou tvého nepřítele. Teď dovol, ať ho jedinou ranou přirazím kopím k zemi, druhé rány nebude třeba ." David však Abíšajovi řekl: "Neodpravuj ho! Vždyť kdo vztáhne ruku na Hospodinova pomazaného a zůstane bez trestu?" David dále řekl: "Jakože živ je Hospodin, jistě jej Hospodin zasáhne; buď nadejde jeho den, kdy zemře, anebo odejde do boje a bude smeten. Chraň mě však Hospodin, abych vztáhl ruku na Hospodinova pomazaného. Vezmi tady to kopí, které má v hlavách, i džbánek na vodu a odejděme." David vzal kopí a džbánek na vodu od hlav Saulova lože a odešli. Nikdo nic neviděl, nikdo nic nevěděl, nikdo se neprobudil, všichni spali; padla na ně mrákota od Hospodina. David pak přešel na protilehlou stranu, postavil se na vrchol hory vpovzdálí, takže mezi nimi byl značný prostor. David zavolal na lid a na Abnéra, syna Nérova: "Jestlipak odpovíš, Abnére?" Abnér se ozval: "Kdo jsi, že voláš na krále?" David Abnérovi řekl: "Jsi přece muž. Kdo je ti v Izraeli roven? Proč jsi nestřežil krále, svého pána? Někdo z lidu přišel krále, tvého pána, odpravit. Nepočínal sis dobře. Jakože živ je Hospodin, jste syny smrti, protože jste nestřežili svého pána, Hospodinova pomazaného. Podívej se teď, kde je královo kopí a džbánek na vodu, který měl v hlavách!"

Saul poznal po hlase Davida. Otázal se: "Je to tvůj hlas, můj synu Davide?" David řekl: "Je to můj hlas, králi, můj pane." Dále řekl: "Proč vlastně můj pán pronásleduje svého otroka? Vždyť čeho jsem se dopustil? Co je na mně zlého? Nechť nyní král, můj pán, vyslechne slova svého otroka. Jestli tě proti mně podněcuje Hospodin, nechť přijme vůni obětního daru. Jestli však lidé, ať jsou prokleti před Hospodinem. Vždyť mě dnes zapudili, abych se nemohl podílet na Hospodinově dědictví, jako by řekli: ‚Jdi sloužit jiným bohům.‘ Kéž má krev nevyteče na zem daleko od Hospodinovy tváře. Vždyť izraelský král vytáhl, aby hledal pouhou blechu, jako by honil po horách koroptev." Saul na to řekl: "Zhřešil jsem. Vrať se, můj synu Davide. Nic zlého ti už neudělám, protože sis dnes cenil mého života. Počínal jsem si jako pomatenec, převelice jsem chybil." David odpověděl: "Tu je královo kopí. Ať sem přijde někdo z družiny a odnese je. Hospodin odplatí každému za jeho spravedlnost a věrnost. Hospodin tě dnes vydal do mých rukou, ale já jsem nechtěl na Hospodinova pomazaného vztáhnout ruku. Hle, jaký význam jsem dnes přikládal tvému životu, takový význam ať přikládá Hospodin životu mému a vysvobodí mne z každé úzkosti!" Saul Davidovi pravil: "Buď požehnán, můj synu Davide! Jistě mnoho vykonáš a dokážeš." David pak šel svou cestou a Saul se vrátil ke svému místu. 1 Samuelova, 26. kapitola... V tomto textu nesmíme přehlédnout jednu velmi důležitou Davidovu větu, kterou vnáší do uvedeného příběhu další rozměr. David zavolal na Abnera: Jakože živ je Hospodin, jste syny smrti, protože jste nestřežili svého pána, Hospodinova pomazaného! I Kristus, stejně jako Saul, je Hospodinův pomazaný. A tak i Saul v určitých chvílích zobrazuje Krista. A proto se domnívám, že zde Davidova otázka směřuje i na nás, na křesťany: Jak my střežíme Svého Pána, Hospodinova Mesiáše? Saulův tábor v tomto rozměru představuje sbor, církev, nebo i naše srdce. David s Abíšajem vniklli až k Saulovi, k Hospodinovu pomazanému. Nikdo je nezastavil. Nikdo nezavolal: Stůj, kdo tam, řekni heslo. Proč ne? Protože tam všichni spali. Chrápali. během své duchovní noci  Bylo jim to jedno. Saulův tábor zobrazuje duchovně mrtvý sbor, do kterého může přijít každý nečistý duch a zmocnit se Saulova kopí a džbánku na vodu, tedy vedoucího postavení ve sboru, v církvi, postavení toho, kdo vede, jakož i toho, kdo udílí požehnání. 

Jak my střežíme náš sbor, naši denonimaci? Kazatel BJB Alois Boháček jednou hovořil o duchovním Shengenu - o církvích bez hraničních kontrol. Zastavujeme  každého duchu, který přichází do našeho sboru a chceme od něj slyšet heslo? Vážení přátelé, bratři a sestry, to není pouze úkol kazatele, faráře, bratrů starších, ale nás všech. Například řád Církve bratrské zcela otevřeně píše o tom, že každý věřící je osobně zodpovědný za duchovní stav sboru. Ti Saulovi vojácí možná tak v klidu spali i proto, že věřili, že strážci jsou na stráží. Ale i strážci tam spali. I naši kazatelé, pastoři, reverendi, starší, biskupové, arcibiskupové, si mohou zchrupnout. A kdo pak zastaví falečného ducha a bude chtít po něm heslo, než my dva, vážení čtenáři, já a Vy? A jak střežíme naše srdce? Ta samá otázka. Jak střežíme Hospodinova pomazaného v naši duši? Necháme také každého nečistého ducha vejít a zmocnit se kopí a džbánku na vodu? Aby to byl satan, kdo nás vede v denodenních životech, aby to byl satan, kdo nám udílí požehnání a svátosti? Každou myšlenku, která klepe na dveře našeho srdce a duše, musíme zastavit a ptát se, jaké je heslo. A je jedinné heslo pro křesťana, pro jeho srdce a pro jeho sbor. A tím heslem je jméno: Ježíš Kristus.

Každého ducha, který nenese jméno Ježíše Krista, jsme povinni vyhodit ze dveří církve či sboru pryč a pohrozit mu, ať ho tu už příště nevidíme. Ještě jednou zdůrazňuji: hovořím o nečistých a falešných duchů. Neboť v historii se již (například) stalo, že se falešný, nečistý, antikristův satanský duch zmocnil skrze středověký papežský úřad Saulova kopí a džbánku na vodu. A stalo se tak proto, že Saulův tábor spal, podřimoval, topil se v temnotě noci. Výsledkem bylo mrtvé společenství, kde jen a jen z Milosti Boží se tu a tam rozhořel nějaký ten slaboučký plamínek života, který byl žel bohu často udusován dříve, než vznikl pořádný Plamen a Oheň Ducha Svatého Vezměme si toto varování z minulosti vážně. To není problémem pouze středovéké církve. Před tímto nebezpečím není imunní žádné církevní a sborové shromážděni. Mějme napaměti, že když nestřežíme "Hospodinova pomazaného" věrně, stáváme se "syny smrti." Ne "Božími syny a dětmi", ale dnešní text nás varuje, že se v takovémto případě stáváme "synové smrti," t.j. hříchu, zla, Satana, nečistého ducha, který se v našem životě či v naší církvi chopil kopí a džbánku Pomazaného Hospodinova Mesiáše. Boží Milost a Milosrdenství s Námi, se Všemi!


 
Příbuzné odkazy
· Více Modlitební život
· Novinky od Stepan


Nejčtenější článek Modlitební život:
Jak vstoupit do vztahu s Ježíšem?


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 3
Hlasů: 2


Prosím, ohodnoť tento článek:

Vynikající
Velmi dobrý
Dobrý
Průměrný
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Modlitební život

Podobná témata

Doporučené odkazy:

Biblická apologetika

Michaela Křivánková - Portrétní fotografie


Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Jak my, křesťané, střežíme Hospodnova Pomazaného?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 10 komentáře | Prohledat diskusi

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Jak my, křesťané, střežíme Hospodnova Pomazaného? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rive v Středa, 10. listopad 2010 @ 04:50:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
(Saul v určitých chvílích zobrazuje Krista?a to v kterých ?V tomhle příběhu je hlavní aktér ... David  ... David je Boží vyvolený (Bohem vyvolený král) ... Boží vyvolený bere džbánek a kopí  ... proč Boží vyvolený je zde připodobněn jako satan?)Re: Re: Jak my, křesťané, střežíme Hospodnova Pomazaného? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Středa, 10. listopad 2010 @ 16:35:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V kterych? Napriklad v tomto. Sam David tou svou vetou tento rozmer vnasi: Kdo nestrezi Hospodinova Pomazaneho, je synem smrti. I tento pribeh je zde napsan k nasemu pouceni a k nasemu varovani...


]


Re: Re: Re: Jak my, křesťané, střežíme Hospodnova Pomazaného? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rive v Středa, 10. listopad 2010 @ 19:00:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 (v. je to paradoxní výklad ... časem na to přijdeš)


]


Re: Re: Re: Re: Jak my, křesťané, střežíme Hospodnova Pomazaného? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Čtvrtek, 11. listopad 2010 @ 19:25:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já myslím, že Demagog má pravdu, protože je přeci psáno, že všechno napomáhá k dobrému těm, kteří milují Boha. A tak si Pán Ježíš zaslouží naší pozornosti... i díky tomuto textu...


]


Re: Re: Re: Re: Jak my, křesťané, střežíme Hospodnova Pomazaného? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Neděle, 14. listopad 2010 @ 07:48:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cteme-li Pismo v Bazni Bozi, pak takovato Davidova poznamka nas proste musi vest k premysleni nad tim, jak jsme na tom my...


]


Re: Re: Jak my, křesťané, střežíme Hospodnova Pomazaného? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rudinec v Čtvrtek, 18. listopad 2010 @ 16:30:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
proč Boží vyvolený je zde připodobněn jako satan?)

Protože demagog je demagog, ak nie ešte niečo horšie.


]


Re: Jak my, křesťané, střežíme Hospodnova Pomazaného? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Středa, 10. listopad 2010 @ 16:33:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Omlouvam se za prehozeni odstavcu...Re: Jak my, křesťané, střežíme Hospodnova Pomazaného? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Středa, 10. listopad 2010 @ 16:40:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Danému biblickému textu jsou  věnovány tyto články:

1) Saul a David: http://bohu-a.svetu.cz/21309-saul-a-david.html
2) O vztazích: Jít AŽ k Saulovi... http://bohu-a.svetu.cz/17769-o-mezilidskych-vztazich-jit-az-k-saulovi.html
3) O vztazích: Saulovo kopí a džbánek na vodu... http://bohu-a.svetu.cz/3609-o-vztazich-saulovo-kopi-a-nadoba-na-vodu.html
4) Jak střžíme Hospodinova Pomazaného? http://bohu-a.svetu.cz/13118-jak-strezime-hospodinova-pomazaneho.html
5) Smůtný konec nadějného příběhu: http://bohu-a.svetu.cz/2376-smutny-konec-nadejneho-pribehu.html

Re: Jak my, křesťané, střežíme Hospodnova Pomazaného? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 11. listopad 2010 @ 10:27:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Postavit si pro sebe něco na způsob Sionu nebo Massady a oddělit se tak od zla ve světě jako jediní čistí a spravedliví je sice lákavá  představa ale myslím že to není náš úkol. Kristus říkal že máme milovat i svoje nepřátele a být solí země. Modlil se i za ty kteří ho křižovali. Rozdával štědře a bez podmínek a uzdravoval i ty největší nevděčníky. Kteří byli stejně nevděční jako jsme my v každodenním životě.

Do naší církve vstoupilo mnoho lidí se skrytým záměrem škodit. V historických dobách i dnešních. Jde z toho sice strach ale není zdaleka ne tak velký jako ze zavřených dveří. Rád bych aby zůstaly otevřené až do konce, dokud nepřijde Kristus. Pro každého. Plamínky které zapálí Bůh se uhasit nedají. Kristus nám říká že pán potrestá správce který zneužívá své postavení, bije své podřízené a obohatí se na jejich úkor, ne že potrestá je za to že od něho přijali pokrm a oděv a že se proti němu nevzbouřili.

Platí to i modlitbách a darech. Neměli bychom ve zlých časech podporovat jen sami sebe a nikoho jiného. Modlit se výhradně na úmysly papeže, biskupů a kněží a přispívat jenom na církev.  Měli bychom všestranně  podporovat zejména ty kteří nemají  možnost ani chuť oplácet. Děti a mládež, nemocné a hladovějící v zemích jako je Afrika nebo Indie, bezvěrce a jinověrce, oběti válek a katastrof. Stejně jako ty kteří odešli na pravdu Boží  před námi ale nemohou zatím předstoupit před Svatou Tvář.
Re: Re: Jak my, křesťané, střežíme Hospodnova Pomazaného? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Neděle, 14. listopad 2010 @ 07:47:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravim, Poutnicku,

ten clanek nebyl o "zavrenych dverich..."
Jestli to tak pusobilo, pricti to me nesikovnosti.

Mej se pekne!
VM...


]


Stránka vygenerována za: 0.45 sekundy