Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Marián.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 15406, komentáře < 7 dní: 323, komentářů celkem: 340792, adminů: 60, uživatelů: 4852  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 135 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

andulka
cizinec
wollek
JirkaB
Frantisek100

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Prohlášení Rady ukrajinských baptistù k teologickému vlivu MacArthura
·Reakce na Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru Lance Robertse k mé osobì
·Amputace
·Recenze Dìti rozhnìvaného Boha
·Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru
·Pravomoce statutárních orgánù Biblického spoleèenství køesťanù Kromìøíž
·Prohlášení tradièního pohledu Jižních baptistù na Boží plán spásy
·Písmo jako skládaèka Lego
·Služba sester Božím slovem
·Mají katolíci a evangelikálové stejný problém?

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
98464331
přístupů od 17. 10. 2001

Aktivity a kampaně: Lausannský závazek
Vloženo Pátek, 15. leden 2010 @ 22:22:29 CET Vložil: Stepan

Charismatici poslal garwin

Mezinárodní kongres pro světovou evangelizaci, který se konal ve švýcarském Lausanne v roce 1974, byl výsledkem mnohaleté práce, modliteb a společných akcí evangelikálních misionářů, pastorů, evangelistů a teologů. Nejdůležitějším výsledkem celého kongresu se stal Lausannský závazek. Je to dokument, který spojuje v podstatných věcech a který zároveň zaostřuje pozornost na hlavní poslání církve na této zemi, kterým je všestranné svědectví Kristova evangelia.

Úvod


My, příslušníci církve Ježíše Krista z více než 150 národů, účastníci Mezinárodního kongresu o světové evangelizaci v Lausanne, chválíme Boha za jeho velké spasení a radujeme se ze společenství, které nám dal se sebou samým a s ostatními věřícími. Hluboce se nás dotýká, co Bůh činí v dnešní době. Naše nedostatky nás nutí k pokání a dosud neukončený úkol evangelizace je pro nás výzvou. Věříme, že evangelium je dobrou zprávou pro celý svět, a pro Kristovu milost jsme odhodláni poslechnout jeho příkaz zvěstovat evangelium každému člověku a získávat učedníky v každém národě. Proto toužíme vyhlásit svoji víru a své předsevzetí  a zveřejnit tento závazek.
                         1. Boží cíl
Vyznáváme svoji víru v jednoho věčného Boha, Stvořitele a Pána světa, Otce, Syna a Ducha svatého, který vládne nade vším podle své vůle. Povolává si z tohoto světa svůj lid, který pak posílá do světa zpět  jako své služebníky a svědky pro šíření svého království, pro růst Kristova těla a pro slávu svého jména. Vyznáváme v zahanbení, že jsme často své povolání zapírali a ve svém poslání chybili tím, že jsme se připodobňovali světu nebo se od světa izolovali. Radujeme se však z toho, že i v hliněných nádobách evangelium zůstává vzácným pokladem. Toužíme se znovu odevzdat Pánu, abychom tento poklad mohli v moci Ducha svatého učinit známým celému světu. (Iz 40,28; Mt 28,19; Ef 1,11; Sk 15,14; J 17,6.18; Ef 4,12; 1 K 5,10; Ř 12,2; 2 K 4,7).
                   2. Autorita a moc Bible
Prohlašujeme božskou inspiraci, pravdivost a autoritu celého Starého i Nového zákona jako jediného napsaného Božího slova bez chyby ve všem, co tvrdí. Přijímáme Boží slovo jako jediné neomylné pravidlo víry a života. Také prohlašujeme moc Božího slova k dosažení jeho cíle spásy. Zvěst Bible je určena pro celé lidstvo. Vždyť Boží zjevení v Kristu a v Písmu je neměnné. Duch svatý skrze ně mluví i dnes. Osvěcuje myšlení Božího lidu v každé kultuře, aby viděl pravdu Písma živě svýma vlastníma očima, a tak celé církvi stále více ukazuje mnohostrannou Boží moudrost. (2 Tm 3,16; 2 Pt 1,21; J 10,35; Iz 55,11; 1 K 1,21; Ř 1,16; Mt 5,17-18; Ju 3; Ef 1,17-18; Ef 3,10.18)
               3. Jedinečnost a všestrannost Krista
Vyznáváme, že je jen jeden Spasitel a jen jedno evangelium, přestože evangelizačních přístupů je celá řada. Uvědomujeme si, že každý člověk má určité poznání Boha skrze obecné Boží zjevení ve stvoření. Odmítáme však myšlenku, že toto poznání může spasit, protože lidé potlačují pravdu svou bezbožností. Jako nesrovnávající se s Kristem a evangeliem odmítáme též jakoukoli podobu synkretismu (slučování protikladných náboženských směrů) a dialogy, z kterých by vyplývalo, že Kristus mluví stejným způsobem skrze všechna náboženství a ideologie. Ježíš Kristus, který je jediný Bůh-člověk a dal sebe samého jako výkupné za hříšníky, je jediným prostředníkem mezi Bohem a člověkem. Není  jiného jména, které by nás mohlo spasit. Pro hřích spějí všichni k zániku, avšak Bůh miluje každého člověka a nechce, aby někdo zahynul, ale aby všichni činili pokání. Ti, kteří odmítají Krista, odmítají radost ze spasení a odsuzují se k věčnému odloučení od Boha. Mluvit o Ježíši Kristu jako o "Spasiteli světa" neznamená, že každý člověk bude v konečném důsledku spasen ani že všechna náboženství nabízejí spasení v Kristu. Znamená to však vyhlášení Boží lásky k světu hříšníků a výzvu pro všechny lidi, aby mu jako Spasiteli a Pánu odpověděli osobním odevzdáním se v pokání a ve víře. Ježíš Kristus je vyvýšen nad všechna jména; toužebně očekáváme den, kdy před ním poklekne každé koleno a každý jazyk vyzná, že je Pán. (Ga 1,6-9; Ř 1,18-32; 1 Tm 2,5-6; Sk 4,12; J 3,16-19; 2 Pt 3,9; 2 Te 1,7-9; J 4,42; Mt 11,28; Ef 1,20-21; Fp 2,9-11).
                4. Podstata evangelizace
Evangelizovat znamená hlásat radostnou zprávu, že Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy, vstal z mrtvých podle Písem, kraluje jako Pán, dává odpuštění hříchů a osvobozující dar Ducha svatého každému, kdo činí pokání a věří. Přítomnost křesťanů ve světě je nezbytná pro evangelizaci, stejně jako dialog, jehož účelem je citlivě naslouchat ve snaze o porozumění. Evangelizace sama o sobě znamená zvěstování historického, biblického Krista jako Spasitele a Pána, s cílem přesvědčit lidi, aby k němu osobně přišli a byli tak smířeni s Bohem. Při zvěstování poselství evangelia nemáme právo zakrývat cenu následování. Všechny, kdo ho chtějí následovat, Ježíš i dnes vyzývá, aby zapřeli sami sebe, vzali  na sebe svůj kříž a sjednotili se s  jeho novým společenstvím. Výsledkem evangelizace je: poslušnost Krista, začlenění se do jeho církve a odpovědná služba ve světě. (1 K 15,3-4; Sk 2,32-39; J 20,21; 1 K 1,23; 2 K 4,5; 5,11.20; L 14,25-33; Mk 8,34; Sk 2,40.47; Mk 10,43-45)
                  5. Křesťanská sociální zodpovědnost
Vyznáváme, že Bůh je jak Spasitelem, tak i Soudcem všech lidí. Proto bychom měli sdílet jeho starost o spravedlnost, smíření v celé lidské společnosti a o osvobození člověka z každého útlaku. Protože je lidstvo stvořeno k obrazu Božímu, má každý člověk bez ohledu na rasu, náboženství, barvu pleti, kulturu, sociální postavení, pohlaví či věk, vnitřní důstojnost, pro niž má být předmětem úcty a služby, nikoli vykořisťování. Proto vyjadřujeme lítost nad tím, co jsme zanedbali, a také nad tím, že jsme evangelizaci a sociální zájem někdy považovali za vzájemně se vylučující činnosti. Přestože smíření člověka s člověkem není smíření s Bohem, sociální působení není evangelizací, politické osvobození neznamená spásu, vyznáváme, že k naší křesťanské povinnosti patří evangelizace a společensko - politický zájem. Obojí je nutné k vyjádření našeho učení o Bohu a o člověku, o naší lásce k bližnímu a o naší poslušnosti Ježíše Krista. Poselství o spasení zároveň obsahuje odsouzení každé formy odcizení, útisku a diskriminace. Neměli bychom se bát napadat zlo a nespravedlnost, kdekoliv se projeví. Když člověk přijme Krista, je znovuzrozen do jeho království a musí se snažit na jeho spravedlnost nejen  ukazovat, ale také ji rozšiřovat uprostřed nespravedlivého světa. Spasení, které jsme dostali nás má proměňovat ve všech našich osobních a sociálních povinnostech. Víra bez skutků je mrtvá. (Sk 17,26.31; Gn 18,25; Iz 1,17; Ž 45,7; Gn 1,26-27; Jk 3,9; Lv 19,18; L 6,27.35; Jk 2,14-26; J 3,3.5; Mt 5,20; 6,33; 2K 3,18; Iz 2,20)
                               6. Církev a evangelizace
Vyznáváme, že Ježíš Kristus posílá své vykoupené lidi do světa stejně jako Otec poslal jeho, což vyžaduje stejně hluboké a náročné  prostoupení světa. Musíme vyjít ze svých církevních a duchovních ghett a proniknout do nekřesťanské společnosti. V poslání církve obětavě sloužit je evangelizace prvořadým úkolem. Světová evangelizace vyžaduje, aby celá církev nesla celé evangelium do celého světa. Církev leží v samém středu Božího kosmického plánu a je jeho vyvoleným prostředkem k hlásání evangelia. Církev, která hlásá kříž, však musí sama nést znamení kříže. Jestliže církev zrazuje evangelium nebo se jí nedostává živé víry v Boha, opravdové lásky k lidem či svědomité poctivosti ve všech věcech, včetně podpory materiální a finanční, stojí v cestě evangelizaci. Církev je společenstvím Božího lidu a nikoli institucí a nesmí se ztotožňovat s žádnou konkrétní  kulturou, sociálním nebo politickým systémem či lidskou ideologií. (J 17,18; J 20,21; Mt 28,19-20; Sk 1,8; Sk 20,27; Ef 1,9-10; Ga 6,14,17; 2 K 6,3-4; 2 Tm 2,19-21; Fp 1,27)
                           7. Spolupráce v evangelizaci
Vyznáváme, že Božím cílem je opravdová, viditelná jednota církve. K jednotě nás nabádá i evangelizace, protože jednota naše svědectví posiluje, stejně jako naše nejednotnost evangelium o smíření podkopává. Uvědomujeme si však, že organizační jednota může mít různé formy a nemusí nutně evangelizaci napomáhat. Přesto bychom my, kdo máme stejnou biblickou víru, měli být těsně spojeni ve společenství, práci a svědectví. Vyznáváme, že naše svědectví bylo někdy zmařeno hříšným individualismem a zbytečným zdvojováním. Slibujeme, že budeme hledat hlubší jednotu v pravdě, uctívání, svatosti a misii. Usilujeme o rozvoj funkční oblastní spolupráce v podpoře misie církve, ve strategickém plánování, ve vzájemném povzbuzování a ve sdílení prostředků a zkušeností. (J 17,21.23; Ef 4,3-4; J 13,35; Fp 1,27; J 17,11-23)
                          8. Církve v evangelizačním partnerství
Radujeme se, že začalo nové misijní období. Dominantní role západních misií se rychle ztrácí. Pán Bůh připravuje v mladých církvích zcela nové možnosti pro světovou evangelizaci a ukazuje tím, že zodpovědnost evangelizovat přísluší celému Kristovu tělu. Všechny sbory by se měly ptát Boha a sebe sama, co mají dělat, aby mohly zasáhnout své okolí a vyslat misionáře i do jiných částí světa. Stále musíme svoji misijní zodpovědnost a svůj úkol přehodnocovat. Tímto způsobem se rozvine rostoucí spolupráce mezi církvemi a  více vynikne univerzální charakter Kristovy církve. Jsme Bohu vděčni také za organizace, které pracují na překládání Bible, na teologické výuce, ve sdělovacích prostředcích, křesťanské literatuře, evangelizaci, misii, na poli církevní obnovy a v dalších specializovaných oblastech. Také ony se musejí podrobovat stálému sebehodnocení a zkoumat svoji účinnost jako části misie církve. (Ř 1,8; Fp 1,5; Fp 4,15; Sk 13,1-3; 1 Te 1,6-8).
                       9. Naléhavá nutnost evangelizačního úkolu
Více než 2700 miliónů lidí, tedy více než dvě třetiny lidstva, ještě neslyšelo evangelium. Stydíme se za to, že tolik lidí zůstalo bez povšimnutí; je to pro nás a celou církev stálou žalobou. Nyní se však  v různých částech světa projevuje nečekaná ochota přijímat Pána Ježíše Krista. Jsme přesvědčeni, že nastal příhodný čas, kdy by se církve a církevní organizace měly opravdově modlit za spasení těch, ke kterým se evangelium ještě nedostalo, a zahájit nové usilí k dosažení evangelizace celého světa. Někdy je třeba snížit počet misionářů i finanční podporu v zemích, kde už evangelium hlásáno bylo, aby místní národní církve přebraly více vlastní zodpovědnosti, a aby se uvolnily  prostředky pro ty části světa, kde evangelium ještě nebylo zvěstováno. Misionáři by měli volně cestovat mezi všemi kontinenty světa v duchu pokorné služby. Cílem je, aby pomocí všech prostředků a co nejdříve měl každý člověk příležitost slyšet, pochopit a přijmout radostnou zvěst evangelia. Nemůžeme předpokládat, že tohoto cíle lze dosáhnout bez obětí. Všichni jsme otřeseni chudobou miliónů a znepokojeni nespravedlností, která ji způsobuje. Ti z nás, kteří žijí v hojnosti, přijímají za svoji povinnost vést jednoduchý způsob života, aby mohli hojněji přispět k zlehčení utrpení i k evangelizaci. (J 9,4; Mt 9,35-38; Ř 9,1-3; 1 K 9,19-23; Mk 16,15; Iz 58,6-7; Jk 1,27; Jk 2,1-9; Mt 25,31-46; Sk 2,44-45; Sk 4,34-35)
                    10. Evangelizace a kultura
Vytvoření strategií pro světovou evangelizaci vyžaduje hledání nových cest. Pod Božím vlivem pak bude výsledkem růst církví hluboce zakořeněných v Krista s blízkým vztahem k vlastní kultuře. Kultura musí být vždy zkoušena a posuzována Písmem. Protože člověk je Boží stvoření, jsou některé aspekty kultury krásné a dobré. Protože však člověk padl, je celá kultura poskvrněna hříchem a některé její aspekty jsou dokonce démonické. Evangelium nestaví jednu kulturu nad druhou, ale hodnotí všechny kultury podle vlastních kritérií pravdy a spravedlnosti a  v každé z nich prosazuje morální hodnoty. Misijní organizace až příliš často vyvážely s evangeliem také cizí kulturu a církve pak více než k Písmu byly vázány ke kultuře. Kristovi evangelisté se musí pokorně oprostit od všeho kromě své vlastní identity, aby se mohli stát služebníky druhých, a církve se musí snažit kulturu proměnit a obohatit - to vše k Boží slávě. (Mk 7,8.9.13; Gn 4,21-22; 1 K 9,19-23; Fp 2,5-7; 2 K 4,5)

                 11. Vzdělávání a vedení
Vyznáváme, že nám někdy záleželo více na růstu počtu členů církve než na duchovním prohloubení, a tím jsme oddělili evangelizaci od křesťanské výchovy. Také přiznáváme, že některé z našich misií příliš pomalu připravovaly a povzbuzovaly místní představitele církve k plnění jejich odpovědných úkolů. Chceme respektovat místní principy a přejeme si, aby každá církev měla své místní představitele, kteří by  křesťanský způsob vedení neprojevovali  v nadřazenosti, nýbrž ve službě. Uvědomujeme si, že je třeba zlepšit teologické vzdělávání  zvláště pro vedoucí církví. V každé zemi by měl být účinný vzdělávací program pro kazatele a laiky týkající se věrouky, učednictví, evangelizace, výchovy a služby. Takovéto vzdělávací programy se nesmí opírat o stereotypní metody, ale měli by je iniciativně vypracovat místní lidé na základě biblických pravd. (Ko 1,27-28; Sk 14,23; Tt 1,5.9; Mk 10,42-45; Ef 4,11-12).

              12. Duchovní zápas
Uvědomujeme si, že jsme zapojeni do stálého duchovního boje s mocnostmi a silami zla, které se snaží zničit církev a zmařit její úkol ve světové evangelizaci. Víme, že se musíme vyzbrojit Božím oděním a vést tento boj duchovními zbraněmi: pravdou a modlitbou. Činnost našeho nepřítele totiž odhalujeme nejenom ve falešných ideologiích mimo církev, ale také uvnitř církve, ve falešných evangeliích, která popírají Písmo a staví člověka na místo Boží. Potřebujeme bdělost a schopnost rozlišování, abychom si zachovali biblické evangelium. Přiznáváme, že my sami  nejsme  vůči světským myšlenkám a jednáním odolní, že jsme náchylní podlehnout sekularizaci. Někdy například zanedbáváme pečlivé studie o růstu církve, jak početního, tak duchovního, přestože jsou správné a cenné. Jindy v touze zajistit si dobrou odezvu na evangelium kompromitujeme svoje poselství, manipulujeme posluchači nátlakovou taktikou a nadměrně nás zaměstnávají statistické údaje, s nimiž někdy nakládáme i nečestně. To vše je světské. Církev musí být ve světě, ale svět nesmí být v církvi. ( Ef 6,12; 2 K 4,3-4; Ef 6,11; Ef 6,13-18; 2 K 10,3-5; 1 J 2,18-26; Ga 1,6-9; 2 K 2,17; 2 K 4,2; J 17,15)
              13. Svoboda a pronásledování
Bohem ustanovená povinnost každé vlády je zajišťovat podmínky míru, spravedlnosti a svobody, ve kterých by církev mohla poslouchat Boha, sloužit Pánu Ježíši Kristu a kázat bez překážky evangelium. Proto se modlíme za představitele národů a žádáme je, aby zaručovali svobodu myšlení a svědomí, svobodu praktikovat a propagovat náboženství podle Boží vůle, jak je to vymezeno ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Také vyjadřujeme hlubokou starost o všechny, kdo byli neprávem uvězněni, a zvláště o své bratry, kteří trpí pro své svědectví o Pánu Ježíši. Slibujeme, že se za ně budeme modlit a pracovat na jejich osvobození. Zároveň se odmítáme nechat zastrašit jejich osudem. S pomocí Boží se také budeme stavět proti nespravedlnosti a budeme se snažit zůstat věrni evangeliu za každou cenu. Nezapomínáme na upozornění Pána Ježíše, že pronásledování je nevyhnutelné. (1 Tm 1,1-4; Sk 4,19; 5,29; Ko 3,24; Žd 13,1-3; L 4,18; Ga 5,11; 6,12; Mt 5,10-12; J 15,18-21)
           14. Moc Ducha svatého
Věříme v moc Ducha svatého. Otec poslal svého Ducha, aby svědčil o Jeho Synu; bez jeho svědectví je naše svědectví neplodné. Usvědčení z hříchu, víra v Krista, znovuzrození a křesťanský růst, to vše je jeho práce. Duch svatý je dále misijním Duchem; z církve naplněné Božím Duchem by tedy evangelizace měla vycházet spontánně. Církev, která není misijní církví, si sama sobě odporuje a uháší Ducha svatého. Světová evangelizace bude možná jen tehdy, když Duch svatý obnoví církev v pravdě, moudrosti, víře, svatosti, lásce a moci. Proto vyzýváme všechny křesťany, aby se modlili za navštívení svrchovaného Ducha Božího, aby na jeho lidu bylo vidět všechno jeho ovoce a aby všechny jeho dary obohatily tělo Kristovo. Jenom tehdy se stane celá církev vhodným nástrojem v jeho rukou, tak aby celá země uslyšela jeho hlas. (1 K 2,4; J 15,26-27; 16,8-11; 1 K 12,3; J 3,6-8; 2 K 3,18; J 7,37-39; 1 Te 5,19; Sk 1,8; Ž 85,4-7; 67,1-3; Ga 5,22-23; 1 K 12,4-31; Ř 12,3-8)
          15.  Druhý Kristův příchod
Věříme, že se Ježíš Kristus osobně a viditelně vrátí zpět s mocí a slávou, aby dokončil svoje spasení a soud. Toto zaslíbení o jeho příchodu je dalším podnětem k naší evangelizaci, protože si připomínáme jeho slova, že "nejdřív musí být evangelium hlásáno celému světu". Věříme, že období mezi Kristovým nanebevstoupením a jeho novým příchodem musí být naplněno misijní činností Božího lidu, který nemá právo tuto činnost ukončit dříve, než nastane konec. Také si připomínáme jeho varování, že přijdou falešní kristové a falešní proroci, jako předchůdci konečného antikrista. Proto jako pyšný, sebevědomý sen,odmítáme představu, že by člověk byl schopen vybudovat ideální poměry na zemi. Naše křesťanská jistota spočívá v tom, že Bůh dokončí své království, a my tento den vyhlížíme s velkým očekáváním; vyhlížíme nové nebe a novou zemi, kde bude spravedlnost a kde bude Bůh panovat navěky. Zatím se znovu vydáváme do služby Kristu a lidem v radostné poddanosti jeho vládě nad celým naším životem. (Mk 14,62; Žd 9,28; Mk 13,10; Sk 1,8-11; Mt 28,20; Mk 13,21-23; J 2,18; 4,13; L 12,32; Zj 21,1-5; 2 Pt 3,13; Mt 28,18).

Závěr

Ve světle této  naší víry a našeho předsevzetí proto uzavíráme s Bohem a jedni s druhými vážnou smlouvu, že se budeme společně  modlit, plánovat a pracovat pro evangelizaci celého světa. Vyzýváme i ostatní, aby se k nám připojili. Kéž nám Bůh ze své milosti a pro svoji slávu pomáhá, abychom této smlouvě zůstali věrni! Amen, haleluja!


Podobná témata

Charismatici

"Lausannský závazek" | Přihlásit/Vytvořit účet | 23 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Lausannský závazek (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 16. leden 2010 @ 09:27:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Prohlašujeme božskou inspiraci, pravdivost a autoritu celého Starého i Nového zákona jako jediného napsaného Božího slova bez chyby ve všem, co tvrdí."...

Nutno si uvědomit, že Bible je společným dílem Boha a lidí. Není tedy bez chyby. Stavět tedy toto dílo /Bibli) na piedestal místo živého Boha, je hlubokým obmylem.
Vědecké zkoumání Bible objevilo mnoho drobných chyb různého charakteru (např. vzniklé při opisování). Tyto chyby však nijak neovlivňují pravdivost celkové zvěsti Písma.

Zdůrazňovat chyby Bible má asi takový smysl, jako hledat omyly ve sbírce poezie. Stejně absurdní jsou však i tvrzení, že Bible je zcela bezchybná (innerant Bible).

Bible je souhrnem řady textů, psaných mnoha lidmi v dlouhém časovém období. Texty byly opakovaně přepisovány, doplňovány a překládány. Nebylo by tedy překvapením, pokud bychom v Knize knih nalezli také chyby a rozpory.  Pro věřícího člověka to nemusí znamenat problém, vždyť nejdůležitější by mělo být celkové poselství Písma. Fundamentalistům, chápajícím Bibli čistě literárně, jako výsledek božího diktátu bezduchým písařům, však nezbývá nic jiného, než trvat na její bezchybnosti. Re: Re: Lausannský závazek (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 16. leden 2010 @ 10:03:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ahoj Oko...
...bohužiaľ v Biblii je napísané: ,,Tvoje Slovo je pravda,,

...dokonca aj Ježiš je nazvaný  ,,Jeho meno: Slovo Božie., Zj 19,,,

...liberálny kresťania museli mnohokrát prehodnotiť svoje tvrdenia ohľadom nepresnosti Biblie...naposledy sa tak stalo pred niekoľkými dňami:

,,Prielom vo výskume hebrejskej Biblie (Stará Zmluva) priniesol nové svetlo na časové obdobie, v ktorom boli napísané knihy prorokov. Profesor Gershon Galil z Katedry biblických štúdii na Univerzite v Haife rozlúštil text z 10.storočia pred Kr. (obdobie vlády kráľa Dávida) a potvrdil, že zápis je v starovekej hebrejčine, čím sa stal najstarším doteraz známym hebrejským textom.


Význam tohto zásadného objavu je v tom, že prinajmenšom pre niektoré biblické texty je potvrdené ich zostavenie stovky rokov pred dátumami, určenými súčasným výskumom a tiež v tom, že kráľovstvo Izraela v tom čase existovalo.,,  http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/135432

..to čo sa nám dnes môže zdať ako nesúlad a rozpor zajtra sa stáva pravdov, pretože Boh je autorom Písma...to čo je dnes ,,vedecké,, zajtra patrí na smetisko dejín, napr. ,,vedecký,, Marx-Leninizmus

ivanp


]


Re: Re: Re: Lausannský závazek (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 17. leden 2010 @ 09:24:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...bohužiaľ v Biblii je napísané: ,,Tvoje Slovo je pravda,,


Ale já s tebou v tomto souhlasím.
Boží slovo však není mrtvá psaná litera, ale živý výklad v Duchu svatém.
Bavíme se tedy každý o něčem jiném.


]


Re: Lausannský závazek (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Sobota, 16. leden 2010 @ 12:52:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Garwin
Vyznáváme, že Božím cílem je opravdová, viditelná jednota církve. K jednotě nás nabádá i evangelizace, protože jednota naše svědectví posiluje, stejně jako naše nejednotnost evangelium o smíření podkopává.

Mě oslovila výše uvedená věta. Hospodin je jeden, Bible je jedna a jednota posiluje naše svědectví. Nejednota toto svědectcví podkopává. Rozumím tomu dobře? Pak lidem kážeme vodu a pijeme víno, když jsme nejednotni?Re: Re: Lausannský závazek (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Úterý, 19. leden 2010 @ 09:26:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je patrně myšleno v duchu Kristovy modlitby "aby všichni jedno byli". Nutno však znát celou Bibli a vědět o apoštolové varování před "společenstvím Krista a Belialem". A Belial kromě dalšího oznečení Božího nepřítele znamená i projevy vzdoru vůči Bohu, tj, vše čím Bůh není oslaven, ale oslavován člověk, stvoření. Kde je odklon od pravd Božího slova k lidským nálezkům, tam, kde tradice ruší Boží slovo nebo je přímo či nepřímo uctíváno zlo, tedy praktické projevy hříchu.


]


Re: Re: Re: Lausannský závazek (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Úterý, 19. leden 2010 @ 17:21:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
garwine
Mě spíš zajímá, jak je to napsáno v tom úvodním článku. Církev je jedna a je tvořena mnoho údy. Do církve nepatří Beliál.O tom v článku není ani zmínka. Ani v Bibli není napsáno, že by Kristus ustanovil církev s mnoha údy a byl v ní i Beliál.

Úvodní článek mluví o církvi. Ty přesně víš, kdo patří do církve Kristovy? Beliál tam nepatří a o něm ten úvodní článek ani není nebo jsem ho špatně pochopila?
]


Re: Re: Re: Lausannský závazek (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Úterý, 19. leden 2010 @ 17:34:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
garwin
Možná jsem tě špatně pochopila. Jak se v církvi, kterou ustanovil Kristus může pohybovat Beliál? Jaké tam má místo?

1. Korintským 12
 • 1Pokud jde o duchovní dary, bratří, nechtěl bych vás nechat v nevědomosti.
 • 2Pamatujete se, že když jste byli pohané, táhlo vás to neodolatelně k němým modlám.
 • 3Proto vám zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z Ducha Božího, neřekne: „Ježíš buď proklet,“ a že nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ leč v Duchu svatém.
 • 4Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch;
 • 5rozdílné služby, ale tentýž Pán;
 • 6a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech.
 • 7Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.
 • 8Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha,
 • 9někomu zase víra v témž Duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu,
 • 10někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená.
 • 11To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce.
 • 12Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem.
 • 13Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.
 • 14Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů.
 • 15Kdyby řekla noha: „Protože nejsem ruka, nepatřím k tělu,“ tím by ještě nepřestala být částí těla.
 • 16A kdyby řeklo ucho: „Protože nejsem oko, nepatřím k tělu,“ tím by ještě nepřestalo být částí těla.
 • 17Kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé tělo nebylo než sluch, kde by byl čich?
 • 18Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl.
 • 19Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo?
 • 20Ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo.
 • 21Oko nemůže říci ruce: „Nepotřebuji tě!“ Ani hlava nemůže říci nohám: „Nepotřebuji vás!“
 • 22A právě ty údy těla, které se zdají méně významné, jsou nezbytné,
 • 23a které pokládáme za méně čestné, těm prokazujeme zvláštní čest, a neslušné slušněji zahalujeme,
 • 24jak to naše slušné údy nepotřebují. Bůh zařídil tělo tak, že přehlíženým údům dal hojnější čest,
 • 25aby v těle nedošlo k roztržce, ale aby údy shodně pečovaly jeden o druhý.
 • 26Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním.
 • 27Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.
 • 28A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele; potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, řeč ve vytržení.
 • 29Jsou snad všichni apoštoly? Jsou všichni proroky? Jsou všichni učiteli? Mají všichni moc činit divy?
 • 30Mají všichni dar uzdravovat? Mají všichni schopnost mluvit ve vytržení rozličnými jazyky? Dovedou je všichni vykládat?
 • 31Usilujte o vyšší dary! A ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu:]


Re: Re: Re: Re: Lausannský závazek (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Čtvrtek, 21. leden 2010 @ 14:06:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lidé jsou hříšní Jaelo, proto mohou zrazovat Boha paktováním se s Belialem, zanášet prvky modloslužby do Kristovy církve a špinit pravou bosholužbu. Proto je potřeba zdůraznit toto varování. Viz články a komentáře ke slovenským katolickým kněžím, kteří celkem pregnantně definovali jisté problémy, které mohou narušovat pravé uctívání Pána Ježíše Krista.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Lausannský závazek (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Čtvrtek, 21. leden 2010 @ 14:21:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
garwin
Tak jsi to myslel. Ovšem pravda je, že církev ustanovil Pán Ježíš a tato církev má mnoho údů. V církvi je neustále přítomen P. Ježíš.  Pokud píšeš o slovenských kněžích, tak si myslím, že papež Benedikt XVI, který je veden Duchem svatým jistě posoudí věc spravedlivě. Ani já ani ty do této věci nemáme objektivní vhled a neznáme situaci.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lausannský závazek (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Čtvrtek, 21. leden 2010 @ 14:35:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Církev má mnoho údů a papež není neomylný. Je na tom jako ty a já. Je hříšný a bez Boží milosti prostě jedná bezbožně. A priori nemá patent na pravdu. Předem ti říkám, že je nepravděpodobné, aby se zastal těch kněží a místo toho se to odbyde nějakým odkazem na záruky pravdy pramenící z posvátného svěcení a nutnost se klanět autoritě. Žel tyto zločiny proti svědomí křesťana a donucování se hrbit před  autoritou, která tu a tam prostě může chybovat, jsou i v řadě protestantských církví. Viz případ Aleše France...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lausannský závazek (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Čtvrtek, 21. leden 2010 @ 15:17:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
garwin
Benedikt se ve věcech víry nemýlí. Duch svatý to nedovolí. To se můžeš spolehnout. Všichni lidé jsou hříšní, i papež je slabý člověk, ale ve věcech víry a řízení církve je neomylný - nemusíš se bát, že by Duch svatý něco nepohlídal. V Duchu svatém máme jistotu.
Víš, církev Kristova je živé tělo - nemusíme se o ní bát. Pán Ježíš je stále s námi. Sleduji i protestantské bratry. Před chvíli jsem mluvila s  evangelickým seniorem a velmi mě potěšil. Víš, je důležité nést lidem evangelium - poctivě a Bůh si ho vede.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lausannský závazek (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Čtvrtek, 21. leden 2010 @ 15:23:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Papežská neomylnost je usnesení 1. vatikánského koncilu, z Bible neplyne. Proto mám odlišný názor na toto římskokatolické dogma.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lausannský závazek (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Čtvrtek, 21. leden 2010 @ 15:31:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
garwin
Pán Ježíš církev nikdy neopustí a ohlídá si ji. Tomu věř!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lausannský závazek (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Čtvrtek, 21. leden 2010 @ 15:36:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale jo, souhlasím Jaelo. Ale myslím, že jej zraňuje pýcha člověka, který si osobuje právo se prohlásit ve věroučných výrocích za neomylného.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lausannský závazek (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Čtvrtek, 21. leden 2010 @ 15:59:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
garwin
Ale ve věcech víry rozhoduje papež pod vedením Ducha svatého. To je jisté.

Ale řekni mi, jak rozhodují evangelíci? To mi chceš odpovědně říci, že rozhodují špatně a jsou v omylu? Jsou přece lidé? To mi tu teď jinými slovy říkáš, že mé příbuzné protestany zraňuje pýcha a prohlašují se za neomylné? Protože i oni rozhodují o záležitostech církve No to bys mi mohl vysvětlit, ne? Tak podle tebe jsou ve velkém bludu?

Tak to já mám ale úplně jiný názor?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lausannský závazek (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Pátek, 22. leden 2010 @ 08:13:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To není jisté. To je pouze apriorní domněnka, která de facto "nutí" Boha, aby vždycky posvětil papežské ex cathedra výroky. Evidentní nesmysl, co když se papež zblázní a ex cathedra prohlásí, že Ježíš byl mimozemšťan, člen posádky velitelské lodi Aštara Šerana a na Zemi připravoval evakuaci lidí na Plejády? Co potom? :-)) Evangelíci také nejsou neomylní, každé rohodnutí musí vycházet z pokory před Bohem a vědomí vlastní lidské omezenosti. Musíme zůstat otevření Božímu napomínání, tříbit svoje výroky a rozhodování Božím slovem a ne si vymyslet dogma, které a priori prohlašuje některé naše výroky za správné, protože Duch svatý nás vede a to i kdyby nechtěl, tak nás vést musí, páč jsme tak rozhodli. :)))))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lausannský závazek (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pátek, 22. leden 2010 @ 11:30:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
garwin
každé rohodnutí musí vycházet z pokory před Bohem a vědomí vlastní lidské omezenosti. Musíme zůstat otevření Božímu napomínání, tříbit svoje výroky a rozhodování Božím slovem a ne si vymyslet dogma, které a priori prohlašuje některé naše výroky za správné, protože Duch svatý nás vede a to i kdyby nechtěl, tak nás vést musí, páč jsme tak rozhodli. :)))))

No to jsi hezky řekl. Papež je veden Duchem svatým.

Dýka je dvojsečná zbraň víš? Na jedné straně mi zraníš Benedikta XVI. a na druhé straně mi zraníš půl rodiny, ve které  jsou také lidé, kteří rozhodují. To je otázka pro Šalomouna. Velmi hezky to řeší KKC- bez ponižování a nadávek, víš?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lausannský závazek (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Pátek, 22. leden 2010 @ 12:20:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jaelo, myslíš, že je možné přikázat Duchu svatému, aby vždy vedl papeže, když mluví ex cathedra? Nevane Duch náhodou kam chce a ne podle KKC? :) Je to trochu podobné "přikazování ve víře", které praktikují někteří protestanti, aniž by k tomuto přikazování dostali zmocnění Duchem svatým, kdy vše staví jen na víře a ne na Bohu, který mluví a dosti často jinak než máme umanuto my nebo se nám snaží vnutit nějaký takyprorok z nějakého jihoamerického či severoamerického, případně švédského probuzení. ;)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lausannský závazek (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pátek, 22. leden 2010 @ 12:46:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
garwin
V KKC je psáno o neponižování - to jsem myslela. Duch svatý si vane kam chce Papeže vede Duch svatý -tak věřím a tak to je.

Jen tak mimochodem znovu se zamysli, kdo vede prostestantské biskupy a pastory. Jsou lháři? Mám v rodině několik biskupů i pastory - ve více generacích i v této generaci. Chceš mi říci, že byli lháři a jsou lháři a jsou v bludu? ;O)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lausannský závazek (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Pátek, 22. leden 2010 @ 13:26:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
tak věřím a tak to je

:-)))))))) Já věřím, že je země placatá. A tak to je. Anebo není? ;)


Duch svatý si vane kam chce Papeže vede Duch svatý

Jinak řečeno: Duch svatý vane kam chce a přitom když papež něco vyhlašuje ex cathedra tak zrovna tím směrem vane Duch a nikdy jinam vanout v těch chvílích nemůže, protože by tím porušil dogma. ;)kdo vede prostestantské biskupy a pastory

Hmmm :-)) Který protestantský farář, biskup, senior nebo nedej Bože synodní senior kdy prohlásil, že je v určitých situacích, kdy se vyjadřuje k věrouce, neomylný? :)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lausannský závaze (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pátek, 22. leden 2010 @ 14:48:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
garwin
Teď jsi mi hodně vysvětlil. Již vím, proč vzniklo rozdělení církve a proč je nejednota. Konečně jsem to pochopila. Farář, biskup a senior si dělá co chce a upravuje si věrouku podle sebe. Chápu tě dobře ne? Papež  si podle tebe taky dělá co chce. Tak co teď? Jenom Garwin a Jaela mají pravdu a Ducha svatého. To je síla. V jaké rodině jsem se to narodila, já nebohá. :O)))))))))))) V protestantsko- katolické. No to je síla. To nemá řešení. :o)))))))))))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lausannský zá (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Pátek, 22. leden 2010 @ 14:58:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jaelo, chci říci, že se mohu mýlit. Mohu se mýlit v tom co o Bohu říkám anebo píši zde. Vše co říkám ověřuj v Písmu, pros Ducha svatého, aby ti zjevil pravdu. On nepůjde mimo, nad Písmo nebo jej nějak doplňovat. A pokud odporuju pravdě Písma vůbec mi nevěř. :))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lausannsk (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pátek, 22. leden 2010 @ 15:15:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
garwin
Tak tomu již rozumím dobře. Díky. Už jsem myslela, že budu muset založit novou církev. Ale teď ti rozumím. Přesně tak to je, a tak tomu věřím i já. :O) Duch svatý stále vane.


]


Stránka vygenerována za: 1.31 sekundy