Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Radek.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 15404, komentáře < 7 dní: 489, komentářů celkem: 340627, adminů: 60, uživatelů: 4851  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 125 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

Willy
wollek
Vota

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Reakce na Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru Lance Robertse k mé osobì
·Amputace
·Recenze Dìti rozhnìvaného Boha
·Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru
·Pravomoce statutárních orgánù Biblického spoleèenství køesťanù Kromìøíž
·Prohlášení tradièního pohledu Jižních baptistù na Boží plán spásy
·Písmo jako skládaèka Lego
·Služba sester Božím slovem
·Mají katolíci a evangelikálové stejný problém?
·Americký novo-kalvinismus – „druhý život“ Jana Kalvína?

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
98411348
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Zlo v plánu dobrého Boha
Vloženo Neděle, 10. leden 2010 @ 22:28:08 CET Vložil: reformovany

Zamyšlení Zlo v plánu dobrého Boha

Článek převzatý z: http://zod.reformace.cz/zlo-v-planu-dobreho-boha-cislo-103

Existence zla v našem světě je většině lidí zřejmá a ani Bible ji nikterak nezastírá. Mnozí pak hovoří v tom smyslu, že s Bohem, v jehož plánu jsou přírodní katastrofy, války, hladomory a vůbec všemožná další zla, nechtějí mít nic společného. V reakci na takovou argumentaci se pak často vynořují lidé, kteří se snaží dělat Bohu advokáty. Taková lidská „obhajoba“ Boha může být ovšem velmi nebezpečná, protože na jejím konci bude pravděpodobně stát omezený bůžek lidských představ na způsob Santa Clause. A zde vyvstává vážný problém, protože Bible nám neslibuje spásu vírou v boha vymodelovaného k našemu padlému obrazu. Proto jsem přesvědčen, že zabývat se otázkami zla ve vztahu k Bohu není neužitečné hloubání, ale naprostá nutnost. Bible se otázkám vztahu Bůh a zlo vůbec nevyhýbá. Například prorok Abakuk klade otázku:

Tvé oči jsou čisté, nemohou se dívat na zlo a hledět na trápení. Proč tedy trpíš věrolomné, mlčíš, když svévolník pohlcuje spravedlivějšího? (Ab 1,13)

Dává však Bible na podobné otázky odpověď, která by byla logická a v souladu s pozorovanou zkušeností? Bible nás učí, že Bůh je současně všemohoucí, vševědoucí a dobrý. Navíc učí, že zlo není jen nějaká iluze, ale že skutečně existuje. Snad většina lidí pak, ať už více či méně vědomě, vychází z následujících předpokladů:
 1. Dobrý Bůh chce zabránit výskytu zla.
 2. Všemohoucí Bůh je schopen zabránit výskytu zla.
 3. Zlo existuje.
A z těchto předpokladů pak, opět více či méně vědomě, dochází k závěru, že Bůh buď není dobrý, nebo není všemohoucí. Obvykle to chodí tak, že lidé, kteří se nehlásí ke křesťanství, tvrdí že, Bůh není dobrý, zatímco lidé hlásící se ke křesťanství často obětují Boží všemohoucnost, i když to obvykle otevřeně nepřiznají. Jaké je ale jiné řešení vyplývající z výše uvedených tří bodů? Žádné jiné není, protože vyjdeme-li z oněch tří předpokladů, tak opravdu musíme nutně dospět k závěru, že Bůh není buď dobrý, nebo všemohoucí. Obě řešení by ovšem byla v rozporu s Biblí – a na biblické výpovědi stojí křesťanská víra. Stojí snad křesťanství na vnitřně rozporném základě? Nikoliv – to jen jsme přehlédli závažnou chybu v jednom z výchozích předpokladů. Druhý a třetí předpoklad jsou v pořádku; všemohoucí Bůh je schopen zabránit existenci zla a přitom zlo nepochybně existuje. Chyba se ovšem skrývá hned v prvním předpokladu. To, že je Bůh dobrý, totiž vůbec neznamená, že by v Jeho plánu nemohlo být i zlo. A Bible to také nikde netvrdí. Ba právě naopak je psáno:
 • Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci. (Iz 45,7)
 • On je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání. (Ef 1,11)
Není to tedy tak, jak si dnes mnozí myslí, že by dobré věci působil Bůh a, nějak Jemu za zády, zlé věci působil satan; to bychom vyznávali jakýsi biteismus. Zlo se sice děje skrze padlá stvoření (satana, démony, lidi), ale ti všichni jsou pod dokonalou Boží kontrolou:
 • Záměry národů Hospodin maří, lidem úmysly hatí. (Ž 33,10)
Kdy lidem úmysly hatí? Kdykoliv se k tomu rozhodne – a tak má vše a vždy pod kontrolou. Ani ti nejkrutější a nejmocnější vládci se nevymykají Boží kontrole. Právě naopak – aniž by to tušili, tak plní Boží plán:
 • Farao je spatří a potěší se vším tím hlučícím davem. Jsou skoleni mečem, farao i celé jeho vojsko, je výrok Panovníka Hospodina; šířil jsem jím svůj děs v zemi živých. Uložen je farao i všechen jeho hlučící dav mezi neobřezance ke skoleným mečem, je výrok Panovníka Hospodina. (Ez 32,31–32)
Proč nám ale často činí problémy přijmout, že v plánu dobrého Boha je zlo? Mám za to, že problém zde tkví, alespoň částečně, ve skrytém pantheismu. Máme tendenci z charakteru stvoření usuzovat na charakter Stvořitele. A zde je kámen úrazu. Bible nás sice učí, že Bůh všechno působí rozhodnutím své vůle, ale to neznamená, že by byl součástí svého stvoření. Naopak Bůh má od stvoření zřetelný odstup, jak ukazuje již biblická kniha Genesis. Podobně jako když geniální dramatik, třeba Shakespeare, napíše tragédii, kde se to jen hemží vrahy a dalšími lidmi pochybných charakterů, nelze z toho usuzovat, že by snad sám Shakespeare byl vrah (a to vzhledem k tomu, že i dramatik je jen člověk, takové přirovnání pokulhává). Může být tedy v plánu Boha, který je dokonale dobrý ve svém charakteru, zlo? Pokud nejsme pantheisté (a to bychom se stěží mohli nazývat křesťany), jsme nuceni odpovědět ANO. Proč by v Božím plánu nemohlo být i stvoření, které má opačný charakter než sám Bůh?

Na tomto místě si připomeňme, že Bůh stvořil vesmír ex nihilo (z ničeho) a v celých dějinách se ani jediný detail nemůže odehrát jinak než jak vševědoucí a všemohoucí Bůh ve svém plánu určil. Bůh ve svém rozhodování před stvořením světa nijak nezávisel na svém stvoření, protože to ještě ani neexistovalo. Existoval jen sám Bůh a Jeho plán tedy není určen ničím ani nikým kromě Boha samotného. Někdo snad položí otázku: „Proč je ale v plánu dobrého Boha zlo? Co tím Bůh sledoval?“ Zde je třeba postupovat obezřetně a vzít v úvahu, že na všechny naše otázky nemusíme nutně dostat odpověď. Přesto bych si možná dovolil navrhnout alespoň matné vysvětlení s vědomím, že vše může být dost dobře jinak. Kdybychom psali bílou křídou na bílou tabuli, kdo by to viděl? Naopak nápis bílou křídou krásně vynikne na černé tabuli. I krásu hvězd můžeme nejlépe ocenit na temném pozadí oblohy za bezměsíčné noci. Podobně zlo představuje kontrast k dobrému Bohu. Kdyby nikdy neexistovalo zlo, jak by se mohl zjevit Boží hněv vůči zlému? Kdyby nebyl i Adamův pád v Božím plánu, jak by se projevila Boží láska a jak by se Bůh oslavil v příchodu Pána Ježíše Krista a záchraně vyvolených? Slávu by sklidil Adam (který by odolal pokušení) místo Krista – a tak by Adamova poslušnost vedla paradoxně k oslavování člověka na místo Boha – tedy k modlářství.

Je ovšem třeba připomenout, že ačkoliv je zlo v plánu dobrého Boha, tak Bůh sám zlo přímo nepůsobí. Zlo existuje z Božího rozhodnutí a děje se přesně podle Božího plánu, ale je realizováno skrze druhotné příčiny, např. skrze působení satana nebo lidí. Ač to může znít absurdně, tak ačkoliv je zlo v Božím plánu, tak se Bohu nelíbí a vyvolává Boží hněv. Skutečnost, že zlo je Božím plánu rovněž nezbavuje pachatele zla odpovědnosti před Bohem. Z Bible vyplývá, že přestože faraon, Jidáš, Asýrie, nebo třeba i satan jen naplňují Boží plán, nemohou to použít jako výmluvu. Pachatele zla může čekat Boží spravedlnost nebo naopak Boží milost v Ježíši Kristu, ale rozhodně Bůh neříká, že by za své činy nenesli odpovědnost, protože to všechno bylo stejně v Jeho plánu. Ať se nám to líbí nebo ne, tak člověk je Bohu odpovědný jednoduše proto, že ho Bůh k odpovědnosti volá. Nevolá ho k odpovědnosti za Boží skrytou* (dekretivní) vůli (Boží plán, který člověk nezná a kterému se ani nelze vzepřít), ale za neuposlechnutí zjevených Božích příkazů (Boží vůle zjevené/preceptivní). Na rozdíl mezi Boží vůlí skrytou a zjevenou naráží např.:
 • Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu, zjevné však patří navěky nám a našim synům, abychom dodržovali všechna slova tohoto zákona. (Dt 29,28) 
Závěrem můžeme tedy konstatovat, že:
 • Zlo je v plánu dobrého všemohoucího Boha.
 • Existence zla není v rozporu ani s Boží všemohoucností ani s Božím dokonale dobrým charakterem.
 • Skutečnost, že zlo je v Božím plánu, nezbavuje pachatele zla odpovědnosti.
Měli bychom se tedy důrazně vyvarovat hlásání omezeného bůžka namísto pravého Všemohoucího Boha Bible. Vždyť i samo Písmo naznačuje, že Bohu se taková lidská „obhajoba“ nelíbí:
 • Když se v městě troubí na polnici, zda se lid netřese? Stane-li se v městě něco zlého, zda nejedná Hospodin? (Am 3,6)

Článek v časopise ZOD viz: http://zod.reformace.cz/zlo-v-planu-dobreho-boha-cislo-103zdraví

reformovaný


Podobná témata

O Bibli

"Zlo v plánu dobrého Boha" | Přihlásit/Vytvořit účet | 44 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Zlo v plánu dobrého Boha (Skóre: 1)
Vložil: Vacant v Neděle, 10. leden 2010 @ 23:30:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Souhlasím s tím co tady píšeš. Jen bych dodal že si nejsem tak úplně jistý jaký je náš skutečný vnitřní postoj a co z toho je pokrytectví. Možná by bylo pro nás hříšné lidi snazší pochopit Boha jako někoho kdo spravedlivě a třeba i krutě trestá než nekonečné milosrdenství a lásku. Kdyby byl Ježíš poslal oheň z nebe na ty kteří ho přibíjeli na kříž a osvobodil se než to že se za ně modlil a nechal se ukřižovat místo každého z nás. Kdyby nám říkal milujte přátele a bijte nepřátele. Židi si také představovali Mesiáše jako krále pomazaného Bohem který zničí nepřátele a ze kterého budou mít zisk a užitek tady na zemi. Dlouho si mysleli že je jenom zkouší a brzo projeví svou moc. Dívali se jak zázračně sytí hladové, uzdravuje nemocné a křísí mrtvé. Co lepšího by si mohli pro boj s Římem přát. Ježíš říkal že před ním musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi a dokonce i v podsvětí. I tam prý uznávají spravedlnost ale co nechápou je milosrdenství. Ten kdo nám vyčítá že patříme krutému Bohu  se nás obvykle jen snaží chytit za slovo a krutost kdekoliv jinde chápe velice dobře. Připomíná to člověka který nesouhlasí s trestem smrti cestou práva a spravedlnosti ale zároveň tvrdí že kdyby šlo o někoho na kom mu záleží tak by se krutě pomstil nebo přeje vrahům aby je spoluvězni utýrali k smrti.Re: Zlo v plánu dobrého Boha (Skóre: 1)
Vložil: Pamplon v Pondělí, 11. leden 2010 @ 15:00:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na toto téma vysílalo v minulých týdnech rádio TWR sérii přednášek bratra Otakara Vožeha (na webu www.twr.cz mají pozoruhodné MP3 zvukové záznamy). Také zde na GS se o tomto tématu diskutovalo docela nedávno hned v několika vláknech, a myslím, že diskuze více než třetiny diskutujících šly k fundamentu věci.

Proto myslím, že si můžeme shrnout základní teze:

1./ Původcem zla je stvořitel vesmíru
2./ Tvůrce zatvrzuje srdce některých lidí, aby konali zlo
3./ Toto zlo Bůh používá k tomu, aby ukázal svou moc
4./ Odpovědnost za toto zlo přisuzuje stvořitel lidem a potrestá je za to.
5./ Nikdo nemá právo Boha kritizovat.

Nu dobrá tedy, proč ne. Víme však, že odezvou na každou tyranii je vždy, absolutně vždy a bez výjimky nakonec nenávist poddaných, a proto tyran, který nechce být svržen, musí mít silnou armádu a věrné velitele. To hebrejský bůh podle všeho má. Vždyť víme, že jeho andělé v nebi bojovali s drakem a svrhli ho na zem.

Něco mi ale říká, že není všem dnům konec.
Re: Re: Zlo v plánu dobrého Boha (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pondělí, 11. leden 2010 @ 15:15:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
K bodu 1./ Přiznat si, že tomu nerozumíme by bylo vhodnější.
K bodu 2./ Ano, ale kdy je zatvrzuje? Co tomu předchází?
K bodu 3./ Tady bych napsal místo používá - využívá.
K bodu 4./ Tak tím si nejsem tak jistý.
K bodu 5./ Jen Bůh. Už jste to zkusil?]


Re: Re: Re: Zlo v plánu dobrého Boha (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pondělí, 11. leden 2010 @ 15:56:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pamplon:

1./ Původcem zla je stvořitel vesmíru
2./ Tvůrce zatvrzuje srdce některých lidí, aby konali zlo
3./ Toto zlo Bůh používá k tomu, aby ukázal svou moc
4./ Odpovědnost za toto zlo přisuzuje stvořitel lidem a potrestá je za to.
5./ Nikdo nemá právo Boha kritizovat.

leonet:

K bodu 1./ Přiznat si, že tomu nerozumíme by bylo vhodnější.
K bodu 2./ Ano, ale kdy je zatvrzuje? Co tomu předchází?
K bodu 3./ Tady bych napsal místo používá - využívá.
K bodu 4./ Tak tím si nejsem tak jistý.
K bodu 5./ Jen Bůh. Už jste to zkusil?

willy:

Ad 1) Obávám se, že tomuto bodu skutečně takřka nerozumíme.
Ad 2) Srdce lidí není třeba zatvrzovat, ta už jsou tvrdá dost. V praxi se tento bod projevuje tak, že Bůh prostě daného člověka nechá, aby jednal podle svého přirozeně tvrdého srdce a konal zlé věci, kvůli/díky čemuž ovšem může Bůh brát člověka k zodpovědnosti, i když ho nechal takříkajíc napospas sobě samému. A k leonetovu "Co tomu předchází?" bych dodal "A proč k tomu dochází?" Bod 3) dává na tuto otázku jen částečnou odpověď.
Ad 3) Souhlas s tím, co napsali oba.
Ad 4) Před Bohem mají lidé odpovědnost za své skutky vždy a budou podle nich také Bohem spravedlivě souzeni.
Ad 5) Souhlas s tím, co napsal Pamplon. Ohledně toho, co napsal leonet - nezkusil jsem to, ale podle mého poznání Boha mám za to, že vzhledem k tomu, že Bůh je dokonalý a svatý, není Ho nikdy za co kritizovat! On jediný se nepotřebuje v žádném smyslu/směru změnit.

Tož tak.

willy


]


Re: Re: Re: Re: Zlo v plánu dobrého Boha (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pondělí, 11. leden 2010 @ 22:02:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Willy,
Ad 5./ Opakuji jen Bůh má právo kritizovat Boha. Ta další otázka byla myšlena ironicky, já to zkusil, je to jako házet hrách na zeď, jen jsem zjistil, že si za vše můžu sám. I to někdy je důležité zjistit.
Co o něm píšou jiní, je někdy lepši zjistit na vlastní kůži. Ne vše a vždy, to si ale už musí každý zjistit sám. 
 
leonet


]


Re: Re: Re: Re: Re: Zlo v plánu dobrého Boha (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pondělí, 11. leden 2010 @ 22:26:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rozumím, leonete,

a díky za dovysvětlení.

willy


]


Re: Re: Re: Zlo v plánu dobrého Boha (Skóre: 1)
Vložil: Pamplon v Pondělí, 11. leden 2010 @ 16:24:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ad 5: Samozřejmě, v myšlenkách i slovy, vždyť rouhání je jeden z nejběžnějších a nejobyčejnějších hříchů a dopouští se ho většina lidí mnohokrát za život, ze zcela banálních důvodů. Proč se ptáte? Má se snad logaritmické pravítko s deformovanou stupnicí bát mocného sálového počítače jen proto že se neshodnou na výsledku výpočtu? No, ačkoliv...... :-)))


]


Re: Re: Re: Re: Zlo v plánu dobrého Boha (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pondělí, 11. leden 2010 @ 22:03:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Viz má odpověď willymu výše


]


Re: Zlo v plánu dobrého Boha (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Pondělí, 11. leden 2010 @ 19:45:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To, že je Bůh dobrý, totiž vůbec neznamená, že by v Jeho plánu nemohlo být i zlo.Bůh sám je měřítkem toho, co je dobré a spravedlivé.
dobré věci působil Bůh a, nějak Jemu za zády.....Ne Jemu za zády, ale s Jeho tichou tolerancí (v nejlepším případě) ......
Pokud nejsme pantheisté (alespoň částečně) - aspoň zakuklenítak jak bysme se mohli dost dobře srovnat s První Korinthským (15,25-28) či Efezským (4,6)
Slávu by sklidil Adam (který by odolal pokušení) – a tak by Adamova poslušnost vedla k oslavování člověka – tedy k modlářství.tohle vyprávějte lidem stiženým tím zlem, ale jen na vlastní nebezpečí, protože byste mohli sami zlo okusit na HW úrovni :-)
Skutečnost, že zlo je Božím plánu rovněž nezbavuje pachatele zla odpovědnosti před Bohem.A my lidé můžeme též využívat zla spáchaného "cizí rukou" pro vlastní prospěch? Např. jako Bileám? Anebo bysme byli svůdci?Re: Re: Zlo v plánu dobrého Boha (Skóre: 1)
Vložil: Pamplon v Úterý, 12. leden 2010 @ 09:28:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

To poslední je velezajímavá otázka, jestli můžeme využívat zlo spáchané cizí rukou.

Co když hledáš zaměstnání? Nesnažíš se snad aby místo toho druhého uchazeče přijali raději Tebe? Je to snad vůči Tvým soupeřům dobro? A když firma snižuje stavy, nesnažíš se snad, abys to byl Ty, kdo zůstane zaměstnancem, zatímco propuštěni budou Ti druzí? Neříkej že se snažíš být propuštěn místo nich, nebo že je Ti to úplně jedno, to bys mě rozesmál.

Nebo: byli bychom zde, kdyby miliony sovětských komunistů a statisíce američanů nezaplatily svým životem za vítězství Sovětského svazu nad Hitlerovským Německem? Že to zařídil Bůh? Vzpomeňte si jak nezachránil indiánské kmeny v Americe. A my nejsme lepší.

Byli bychom zde, kdyby naši předkové nezahnali násilím potomky germánských a keltských kmenů dál na západ? Bylo to snad vůči původnímu obyvatelstvu dobro? Nebo snad ta země "oplývající mlékem a strdím" byla neobydlená?

Ne ne, Eleazare, každé zlo je někomu ke škodě a jinému k užitku. Pro oba tyto účely se přece zlo dělá. A dělají ho v podstatě všichni, i když není každý zrovna bojovníkem proti terorismu v zemích s ropnými ložisky. A v tomto propojeném světě existují tisíce faktorů, které jsou pro nás dobro a pro jiné lidi zlo, a naopak. Takže cizí zlo využíváme a naše zlo využívají další, cizí dobro nám škodí a naše dobro škodí dalším. Tak je to.


]


Re: Zlo v plánu dobrého Boha (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Úterý, 12. leden 2010 @ 09:12:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tento článok považujem len za malinký pokrok v porovnaní s predchádzajúcimi článkami o probléme zla v súvislosti s Bohom.  Napriek tomu je celkove povrchný, a môže v očiach ľudí vážne poškvrniť poňatie Boha, svätosť Jeho mena. Preto si dovolím niekoľko poznámok:

Som advokát svätosti, dokonalosti a dobroty nášho Boha, "Otca svetiel, v ktorom niet nijakej tmy ani zatemnenia" ako svedčí definitívne zjavenie Božie cez Krista a apoštolov. A ako to vyplýva tiež hneď z prvej kapitoly Genezis. Cirkev vždy tak učila a preto
v tomto zmysle treba posudzovať všetky ostatné výroky Písma...


Aby bolo jasné: Zlo ako také, ako bytie, súcno, bytosť - neexistuje. Ľudia často používajú pojem "zla" nevhodne, nerozlišujúc... Treba rozlišovať zlo fyzické a zlo mravné. Z Písma vyplýva, a Cirkev tak vždy učila, že Boh pôvodne nezamýšľal pre človeka v jeho živote nijaké zlo, utrpenie, ba ani smrť. "A videl Boh, a bolo to dobré"... A po stvorení človeka: "A videl Boh, a bolo to veľmi dobré"... - je napísané skoro na začiatku Biblie.

Podľa Písma všetko zlo, ktoré postihuje človeka, je dôsledok hriechu: buď osobného, alebo dedičného. V tomto zmysle možno povedať, že Boh zlo nechce, neželá si, ale iba dopúšťa. Zlo a smrť do nášho sveta prišlo "závisťou diabla" a hriešnou spoluprácou človeka s ním a proti Bohu... Zlo je podľa Písma dôsledok hriechu slobodných bytostí /anjelov, ľudí/. Nepriamo teda ako dôsledok hriechu prvých ľudí, ktorým sa narušila celková rovnováha medzi Bohom, človekom, ba všetkým stvorením, ako vyplýva z prvých kapitol Genezis. Cez zdedenú náklonnosť k hriechu od prvých ľudí prešla táto aj na ostatných, a tak sa rozšírilo zlo a hriech na všetkých, ba aj na ostatné stvorenie.

Často však a väčšinou je zlo priamym následkom osobného hriechu človeka, ktorý nemusel zhrešiť, ak by sa bol rozumne pridržiaval prostriedkov Božej  pomoci cez zákon prirodzený /aj vlastným rozumom poznávajúci zákony prírody.../, ba aj osobitne Bohom zjavený zákon /proroci a pod./. Pretože Boh vždy poskytoval ľuďom  svoju pomoc /Božie slovo, sviatosti, spoločenstvo, Cirkev a pod./ A pretože zlyhaním človeka, koruny stvorenstva, "hospodára a správcu" Božieho, sa sa narušila rovnováha celom stvorenstve a podľa Pavla "všetko stvorenie sa zvíja až doteraz v bolestiach"...

Aj keď iste toto všetko Boh predvídal, neznamená to, že by to aj plánoval. Použiť v tejto súvislosti termín "plánoval" je nevhodný, pretože zaváňa tým,  ako by si Boh zlo želal. On si to však neželal, nechcel, pretože je svätý, dobrý, spravodlivý, a on chce iba dobro. Správnejšie je preto povedať, že Boh by mohol zlo iba dopustiť, a nezabrániť mu, a v tomto zmysle chápať tie spomenuté biblické vyjadrenia, citované autorom /"Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo..." a i./, čo však úplne iné "kafe"... /o tom kúsok ďalej/.

/pokračovanie/Re: Re: Zlo v plánu dobrého Boha (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Úterý, 12. leden 2010 @ 09:12:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
/dokončenie/
Pretože Boh stvoril rozumné a slobodné bytosti, no dokonalé podľa svojho druhu /anjelov a ľudí/, práve v ich slobode je obsiahnutá možnosť prevracať poriadok v bytí Bohom stvorenom aj proti jeho pôvodnému určeniu Bohom, a vnášať tak do neho neporiadok, čím sa vytvára zlo. Sloboda je samo osebe dobrá, a pre človeku primerane dokonalá a aj zámer s ňou a s človekom bol dobrý. Z toho, že človek túto slobodu zneužil , nemožno obviňovať Boha, podobne ako nemožno obviňovať výrobcu, či predavača nejakého materiálu za to, že zostrojí z neho vražednú zbraň, prípadne ak televízor, počítač  niekto použije na šírenie nemravných programov a pod. Boh by -  povedané nezávisle od okolností - teoreticky mohol, vedel a bol schopný zabrániť zlu. Avšak vzhľadom na poriadok stvorenia, ktorý sa Boh rozhodol vytvoriť /a ktorý je určite dobrý, pretože "On všetko, čo robí, dobre robí"/, On nie je povinný vždy zasahovať, aby prekazil zlu... Ak teda nezasiahne, nikto ho nemôže obviňovať, že je vinný za zlo, ktoré nastane, teda ho Boh dopustí. Boh zlo naozaj  iba dopúšťa, rešpektujúc slobodné rozhodnutie slobodných bytostí.

Na základe mnohých výrokov Písma /napr. o modlitbe.../, i zo skúsenosti, i  z pozorovania dejín, môžeme poznať, že Boh zasahuje pre nás tajomným a nám neprebádateľným spôsobom svojou Prozreteľnosťou, spravidla berúc do úvahy aj spoluprácu ľudí, napr. ich modlitbu, spoluprácu s jeho milosťou a pod. V žiadnom prípade teda Boha nemožno obviňovať zo zla, zo zlého úmyslu, z nezabraňovania, či nepredchádzania zlu vo svete v akejkoľvek podobe. Takého obviňovanie Boha, prípadne aj pripúšťanie myšlienky o zodpovednosti Boha za zlo je veľmi skresľujúc skutočnosť, nemiestne, a preto nespravodlivé obviňovanie svätého a dobrého Boha, doslova rúhaním. V lepšom prípade /ak sa človek v tom dobromyselne nevyzná.../ hlbokým nepochopením reality...
-------
Napokon poznámky, aby nebolo nedorozumenie:
a/ Rozlišujeme zlo fyzické /bolesť, smrť, utrpenie, katastrofy.../ a zlo mravné. Jediným skutočným zlom v tomto zmysle je zlo mravné, t.j. hriech, ktorý je konaním rozumného a slobodného bytia /anjel, človek/ proti Bohu. Z toho jasne vyplýva, že Boh nemôže konať zlo - už z toho, že je Boh, zdroj každého dobra - mravne zle, teda spáchať nejaký hriech. Pretože by to znamenalo, ako keby Boh konal proti sebe, ako by bol vnútorne rozpoltený,"schizofrenik"... Naopak, podľa Písma je Boh bytosť naskrze svätá, dokonalá, jeho úmysly sú úmysly dobra, pokoja, lásky, spravodlivosti. Teda Boh nestvoril a ani nemôže stvoriť nejaké zlé bytie, pretože by to bolo v rozpore s jeho podstatou, ktorá je naskrz dobrá, "Boh je láska"- poznáme aj z Písma. ... Zlo je akoby "diera v plote", teda prevrátenie poriadku vo veciach, v bytiach dobrých.

b/ Ďalej si treba uvedomiť, že Boh môže a má právo trestať. On ako pôvodca života a všetkého dobra, má právo trestať aj priamo, teda On jediný má právo aj vziať život, pretože On život aj dal... No spravidla Boh trestá človeka /aj spoločnosť.../ tak, že nechá prirodzene  pôsobiť následky ich činov, hriechov...

c/ Treba povedať ešte, prečo Boh môže dopúšťať zlo: pretože On je schopný každé zlo premeniť v nejakej podobe na dobro: "Tých, ktorí milujú Boha, všetko slúži na dobré" - vraví Písmo.]


Re: Re: Re: Zlo v plánu dobrého Boha (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Úterý, 12. leden 2010 @ 09:25:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Treba povedať ešte, prečo Boh môže dopúšťať zlo: pretože On je schopný každé zlo premeniť v nejakej podobe na dobro


Tedy, kdyby zla nebylo, nemohl by Bůh učinit ještě větší dobro než kdyby žádného zla nebylo. Dopuštění zla bylo tedy v Božím plánu před stvořením světa, aby skrze vítězství nad zlem Bůh učinil dobro ještě větší, než kdyby svět zlo nepoznal. Ano?


]


Re: Re: Re: Re: Zlo v plánu dobrého Boha (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Úterý, 12. leden 2010 @ 16:30:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Súhlas.


]


Re: Zlo v plánu dobrého Boha (Skóre: 1)
Vložil: antestorix v Úterý, 12. leden 2010 @ 09:45:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lidi já mám z vás taký bordel v hlavě :))) mám pocit že to tady všichni chápou, ale nikdo tomu nerozumí :))))Re: Re: Zlo v plánu dobrého Boha (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Úterý, 12. leden 2010 @ 09:47:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jak to chápeš ty? :)


]


Re: Re: Re: Zlo v plánu dobrého Boha (Skóre: 1)
Vložil: antestorix v Úterý, 12. leden 2010 @ 10:21:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ohledně tmy : v genesis Bůh stvořil tmu...potom stvořil světlo a světlo oddělil od tmy...taky seslal tmu na egypt...ohledně zla : když čtu písmo, tak je tam jasně na hodně místech napsané že Bůh tvoří, působí,dopouští,připravuje,uvádí,přivolává,strojí zlo 
Deuteronomium 30:15 | Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo;Deuteronomium 32:23 | Samé zlo na ně shrnu, vystřílím na ně své šípy.
Sírachovec 11:14 | Dobro i zlo, život i smrt, chudoba i bohatství, to vše je od Hospodina. :)
Mé vysvětlení je z jako z verše římanům : „Čiňme zlo, aby přišlo dobro“ :D]


Re: Re: Re: Re: Zlo v plánu dobrého Boha (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Úterý, 12. leden 2010 @ 10:40:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No tak k té citace z Římanům je jistě dobré přečíst si celý kontext :))))))))

A co když někteří byli nevěrní? Nezruší jejich nevěrnost věrnost Boží?  Naprosto ne! Ať se ukáže, že Bůh je pravdivý, ale ‚každý člověk lhář‘, jak je psáno: ‚Aby ses ukázal spravedlivý ve svých slovech a zvítězil, přijdeš-li na soud.‘   Jestliže však naše nepravost dává vyniknout spravedlnosti Boží, co k tomu řekneme? Není Bůh, po lidsku řečeno, nespravedlivý, když nás stíhá svým hněvem?   Naprosto ne! Vždyť jak by potom Bůh mohl soudit svět?   Jestliže však moje lež vyzdvihla Boží pravdu k jeho slávě, proč mám být ještě souzen jako hříšník?   A nevede to potom k tomu, co nám někteří pomlouvači připisují, jako bychom říkali: „Čiňme zlo, aby přišlo dobro?“ Ty čeká spravedlivé odsouzení!  Ř, 3, 3 - 8  :-)))

Bůh dokáže zlo použít ke své oslavě skrze soud a nakonec k dobrému, ale není to bianco šek na to, aby lidé pod tímto dojmem úmyslně hřešili. Přišlo by mi to jako fatalismus ve smyslu: "hřeš, to je jedno, Bůh si to stejně zařídí podle sebe a svý vůle". To není učení Písma, naopak, to nás vyzývá k respektu Kristových příkazů, které jsou této konstrukce prosté. ;)


]


Re: Zlo šíří hlavně člověk (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 12. leden 2010 @ 15:37:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jistě, že Bůh stvořil i zlo. Otázka je, jak zlo chápeme. Je to totiž i schopnost člověka posuzovat kvality pro nás příjemné či nepříjemné a schopnost mezi nimi vybírat, pokud tu možnost někdy máme. V ráji člověk nevěděl, co je bolest. Dnes to víme a víme také, že nebýt bolesti, dopadlo to pro nás ještě hůř. Bolest je varování organismu a my pak na to adekvátně reagujeme. Svět, v němž žijeme má tyto kategorie vnímání bytí jako zákon. Ovšem Bůh nezavinil zlo, které páchají lidé. Kdo první vraždil ? Kain. Nevěřící řekne, že ho k tomu vyprovokoval sám Hospodin, ale to nebyl důvod k vraždě. Šlo to řešit jinak . A pak to pokračuje dál. Myslím, že za zlem stojí hříšný člověk. Člověk se nechal ovládnout nepřítelem Božím a páše páchal a bude páchat zlo. Proto Bůh člověku dal Desatero, jako takový návod, na co si dát pozor, aby toho zla člověk páchal nejméně. A proto poslal i Ježíše, aby skrze něho mohl být člověk ospravedlněn, pokud by měl existovat i po naší fyzické smrti. My v té duševní a duchovní podobě, ve které jsme na Zemi,  do nebe prostě nepatříme. Tady děkuji Kristu, co pro nás vykonal a chápu, proč ho Bůh poslal. Přitom to tolik lidí nechápe a zbytečně komplikuje.  Třeba je to takhle. Já jsem v životě prožil i dost nepříjemných věcí a dne si říkám: Bože děkuji ti, protože bych si nevážil toho, co mám dnes. Poznání věcí nepříjemných a zlých může člověku prospět. Možná i to jeden důvod, proč Bůh určité zlo někdy dopouští. Vychovává  tím člověka. Dnes je trend děti nestresovat, nezatěžovat, zametat jim cestičky apod.  a vede to ke katastrofě. To znám z praxe. Za většinou zla stojí jako viník sám člověk !!! S pozdravem František
Re: Re: Zlo šíří hlavně člověk (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Úterý, 12. leden 2010 @ 16:41:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
"istě, že Bůh stvořil i zlo."
- Možno to dobre myslíte, pán František, ale to môže byť strašne zavádzajúce a nepresné vyjadrenie. Boh nestvoril zlo. Zlo ako také predsa neexistuje, ako neexistuje tma. Tá je tam, kde niet svetal, teda kde svetlo bolo "premiestnené" kdesi inde, či vypaté... Zlo je poprevracaný poriadok v dobrom božom stvorení, a to urobili svojvoľne ľudia a zlí anjeli, a stále to robia.

No pravda je to, že Boh tak stvoril zákony sveta, že toto je naozaj možné urobiť vo svete...  No ak sa to takto povie, je to celkom iné, a z toho potom  jasne vyplýva, že Boh nie je vinný za zlo vo svete. Naopak, to, čo pociťujem ako zlo, je len signál, že čosi nie je namieste, a teda aj to je samo osebe dobré. Fyzické zlo v podstate nie je zlom za ktoré Boha možno obviňovať. A morálneho zla sa Boh nemohol dopustiť, pretože jeho podstata spočíva v protirečení Bohu, a predsa Boh sám proti sebe nemôže ísť... A Boha nemožno viniť za to, že ľudia zneužili svoj rozum a slobodu a poprevracali všeličo vo svete, a tým vzniklo to, čo vnímame ako zlo... Tak ako obchodník nie je zodpovedný za to, čo urobíte s jeho tovarom, ktorý od neho kúpite... /Pozrite si, čo som napísal trochu vyššie obšírnejšie.../


]


Re: Zlo v plánu dobrého Boha (Skóre: 1)
Vložil: nula v Pátek, 15. leden 2010 @ 20:49:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
--Existence zla v našem světě je většině lidí zřejmá--

Co to tedy zlo je? Domorodec na pustém ostrově,o Bibli ,Koránu v životě neslyšel,ony "katastrofy" vnímá jako přirozený cyklus přírodyStránka vygenerována za: 0.45 sekundy