Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Julie.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16275, komentáře < 7 dní: 468, komentářů celkem: 404603, adminů: 60, uživatelů: 5119  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 180 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

rosmano
JirkaB

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
110289309
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Jistota Božího dítěte
Vloženo Neděle, 15. listopad 2009 @ 21:53:02 CET Vložil: Stepan

Žhavá témata poslal Rosman

Reaguji tímto na příspěvy Krispa v článku Znamení šelmy, ale nejen jeho. Primárně jemu směřuji své otázky, ale odpovídat či reagovat můžete samozřejmě kdokoliv.

Jsem si vědom, že téma se nějakým způsobem týká i předurčení apod., takže očekávám "těžké debaty". Ale možná ne. Třeba také inspirativní poučení pro mne.
Aby bylo jasno. Věřím v jistotu spasení. Křesťan může mít a má mít díky Bohu jistotu spasení. A sám to znám a znám ten rozdíl vnímání samého sebe, kdy jsem jistotu před obrácením a znovuzrozením (ačkoli jsem byl "věřící") neměl, a pak tu záplavu Boží lásky a bezpečí, která mně naplnila když jsem vyznal asi před 200 lidmi, že se Ježíš stal mým Pánem a spasitelem a že věřím, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých. Je to úžasné vědomí být v skrýt v Bohu a tuto jistotu prožívat. Nicméně věřím v jistotu založenou na tom, že Duch Boží potvrzuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Nikoliv na často neudržitelných konstrukcích, že v podstatě znovuzrozený křesťan nemůže nemít jistotu - tedy nemůže o ni přijít, že není možné odpadnout od víry. (A jsme spaseni vírou.) Že identitu Božího dítěte znovuzrozený člověk nikdy ztratit nemůže. Domnívám se z kontextu Božího slova, ale i z některých případů které znám, že tomu tak není. 

Ten nový člověk, duchovní člověk, který se v nás zrodí z působení živého Božího slova a Ducha svatého, může totiž stejně jako přirozený, tělesný člověk zemřít. Pokud se mu nebude dostávat (či sám se o ně nepostará) přísunu živin a kyslíku a správné teploty potřebných pro život, může být jeho život ohrožen. Proto např Petr nabádá, abychom toužili jako znovuzrozena nemluvňata po nefalšovaném mléku Božího slova, dále pak po stálém pokrmu. Kyslíkem je spojení v Duchu svatém v modlitbě s Ježíšem, s nebem. Proto máme neustále bdít na modlitbách, hledat Boží tvář. Znovuzrozený člověk také potřebuje teplo Boží lásky ale i teplo společenství Božích dětí. Pokud něco z těchto základních věcí pro udržení a rozvoj duchovního života začne haprovat, může být zle. Těch ohrožení duchovního života je hodně. Ostatně podobně jako i v přirozeném lidském životě. Proto, z těchto důvodů je v celém Písmu plno napomenutí, výstrah, varování. Nikoli z důvodů, jak se někdy, dost často tvrdí, abychom obdrželi (pouze) lepší odměnu. Apoštolům v jejich péči o stádo jako správným pastýřům šlo o život stáda, aby se ovce neztratily, aby je neroztrhali draví vlci, aby nepodlehli falešným naukám. Napomínáním ve dne v noci v slzách nebojovali pouze o lepší odměnu, ale o to, aby každý mohl v plné důvěře bojovat vítězně boj víry až do konce.

Ahoj Krispe,

vidím to trochu jinak než píšeš. Uvádíš mimo jiné "Jsetliže jsem se vírou v okamžiku znovuzorzení stal "dědic Boží" resp. "spoludědic Kristův" tak jsem změnil IDENTITU. Už jsem Boží dítě 
Dám příklad : Kdybych teď začal žít jako hovado, dělal lumpárnu jednu za druhou a otec se mě třeba i veřejně zřekl a vydělil mě, pak i tak jsem pořád ten " kluk Novákův " od vedle . Jsem pořád dítě svého otce i když jsem byl vyděděn. Spasení je dar Boží milosti a Bůh svých darů nelituje"

Zajímalo by mě, jak si vykládáš třeba následující místa v Písmu:

Mat.12,43: Když nečistý duch vyjde z člověka,, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale nenalézá. Tu řekne: "Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel". Přijde a nalezne jej prázdný,vyčištěný a uklizený. Tu jde a přivede s sebou sedm jiných duchů, horších než je sám, vejdou a bydlí tam; a konce toho člověka jsou horší než začátky.Tak bude i s tímto zlým pokolením. - člověk zůstává Božím dítětem i přesto, že je příbytkem 8 zlých duchů, když před obrácením (vymetením a vyklizením srdce) byl vlastnictvím pouze 1 nečistého ducha?

Sk.20,25: Nyní vím, že mě už neuvidí nikdo z vás, k nimž jsem na svých cestách přišel hlásat Boží království. Proto vám v tento den prohlašuji před Bohem, že mou vinou nikdo nezahyne, neboť jsem vám oznámil celou Boží vůli a nic jsem nezamlčel. Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního Syna. Vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu. Buďte proto bdělí a pamatujte, že jsem se slzami v očích po tři roky ve dne v noci každému z vás neustále ukazoval cestu.  - Je to je Pavlovo rétorické cvičení, či snad je možné, že by někdo zahynul ne Pavlovou vinou? Co znamená "nešetřit stádo"? - je to jen zpestření křesťanského života?

Řím.11,21: Jestliže Bůh neušetřil přpřirozených větví, tím spíše neušetří tebe! Považ dobrotu i přísnost Boží: přísnost k těm, kteří odpadli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se jeho dobroty držet. Jinak i ty budeš vyťat, - co znamená pojem "být vyťat"?


Gal. 5,4  Odloučili jste se od Krista vy všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění na základě zákona, pozbyli jste milosti. - odloučit se od Krista a pozbýt se milosti je jenom drobná příhoda v životě křesťana?

Efez. 6,10  A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘ a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘.   -  Proč? Je možné snad neodolat ďáblovým svodům? Co tohle možné "neodolání" znamená?

Filip.3,17 Bratří, napodobujte mne. Hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu. Neboť mnozí, o nichž jsem vám často říkal a nyní to s pláčem opakuji, žijí jako nepřátelé Kristova kříže; jejich koncem je zahynutí, jejich bohem břicho a jejich chloubou to, zač by se měli stydět, neboť smýšlejí přízemně. - co znamená to "zahynutí"? Je to jen zahynutí těla? Vždyť kdo dbá na své břicho tomu teoreticky tělo dobře funguje :-)

1 Tim.1,18 To ti kladu na srdce, synu Timoteji, ve shodě s prorockými slovy, která byla o tobě pronesena, abys jimi povzbuzen bojoval dobrý boj a zachoval si víru i dobré svědomí, jímž někteří lidé pohrdli, a tak ztroskotali ve víře. - co je "ztroskotání ve víře"? - je to jen škobrtnutí anebo to znamená, že ti lidé pravou víru nikdy něměli?

1 Tim.6,10 Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.
1 Tim.6,20 Opatruj, co ti bylo svěřeno, Timoteji, vyhýbej se bezbožným řečem a protikladným naukám, které se lživě nazývají „poznání“.
Kdo se k němu hlásí, zbloudil ve víře. Milost s vámi!  - no je fakt, že zbloudění od víry ještě nemusí být katastrofa, jestli se najde cestu zpět. V polském překladu je ve verši 21 řečeno "od víry odpadl"

Žid 3,6 Kristus však jako Syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději.  - je možné si nezachovat do konce smělou jistotu a neději? Nebo se zde hovoří jen o hypotetické možnosti, která stejně nemůže nastat? Anebo "nebýt Božím domem" nic až tak zásadního neznamená?

Žid.3,14  Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce. Je řečeno: ‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru!‘ - opět: je snad možné své počáteční předsevzetí nezachovat pevně až do konce? Kdyby nebylo, proč se o tom píše? Anebo přijít o účast na Kristu není nic tak důležitého, netýká se to spasení?

Žid.6,4 Kdo byli už jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha svatého a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku, a pak odpadli, s těmi není možno znovu začínat a vést je k pokání, protože znovu křižují Božího Syna a uvádějí ho v posměch.  - ta možnost odpadnutí je jen hypotetická, nikoliv skutečná?

Jakub 5,19 Bratří moji, zbloudí-li kdo od pravdy a druhý ho přivede nazpět, vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů.  - kdyby se ten člověk nevrátil zpět k pravdě, z bludné cesty, jeho duše od smrti zachráněna nebude a přesto bude spasen?

1 Petr 5,8 Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.  - sice hledá, ale nikdy se mu nepovede nalézt? Anebo je to skutečná hrozba, pokud nejsme bdělí? Anebo "pohlceni" ďáblem není nic hrozného, člověk je spasen i jako pohlcený ďáblem?
    Všem přeji radostnou jistotu spasení, mocné potvrzování Ducha svatého ve vašem nitru, že jste Božími dětmi. Prožívání Božího království ve vašich srdcích - to jest spravedlnosti, pokoje a radosti z Ducha svatého.Také bdělost vůči všem nepřátelským nástrahám, vytrvání v dobrém boji víry až do vítězného konce. Pán s vámi.
    Rosman


Podobná témata

Žhavá témata

"Jistota Božího dítěte" | Přihlásit/Vytvořit účet | 72 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 16. listopad 2009 @ 10:36:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Identitu Božího dítěte získává člověk ve křtu. Tu už ztratit opravdu nemůže.

Co ale přesto může pořád ztratit, je vlastní věčná spása!
Jsme totiž spaseni pouze v naději, že v dobrém vytrváme až do konce. Že si tak dar spásy udržíme. Tak to říká Písmo (Mt 24,12). Varuje před tím, že naše láska může vychladnout, naše nepravost může dorůst až do hříchu, vedoucímu ke smrti.

(Jk 1,14-16)
Každý, kdo je pokoušen, je vlečen a váben svou vlastní žádostivostí.
Potom, když žádostivost počne, porodí hřích a hřích, když dospěje, plodí smrt.
Nemylte se, moji milovaní bratři!


Hlásat tedy jistotu spasení znamená nalhávat sobě i druhým něco, co není pravdou.
Proto Písmo na mnoha místech vybízí k ostražitosti. Vybízí k vytrvání v dobrém, vybízí k dobrým skutkům.
(Mt 10,16)
"Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky, proto buďte chytří jako hadi a bezelstní jako holubice.


Jistota spásy je v následování Krista.
(Mk 8,35-37)
Potom svolal zástup se svými učedníky a řekl jim: "Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne.
Kdokoli by si totiž chtěl zachránit duši, ztratí ji, ale kdokoli ztratí svou duši pro mne a pro evangelium, ten ji zachrání.
Vždyť co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale uškodil své duši?
A co dá člověk na oplátku za svou duši?

Ovšem Boží dítě musí vyvíjet úsilí v následování Krista, to není samozřejmostí. Ne každé Boží dítě následuje Krista, ne každé boží dítě bude nakonec tak nějak automaticky spaseno.
Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pondělí, 16. listopad 2009 @ 18:09:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím,
tak především k tomu co jste napsal. Hezky jste popsal své vyznání před 200 lidmi a ten svůj prožitek, k tomu jen drobnost. Až se zasvětíte Bohu, tak věřte tomu, že vám tento prožitek bude zpochybněn a o tuto jistotu přijdete. Pokud není jistota založena na jasném a nezpochybnitelném Božím slově, tak neobstojí. Až přijde soužení a nebezpečí smrti, tak přijdete o vše, co není z Boha. Něco o tom vím. K dalšímu úseku: Ten nový člověk, duchovní člověk, který se v nás zrodí z působení živého Božího slova a Ducha svatého, může totiž stejně jako přirozený, tělesný člověk zemřít. Tady bych byl velmi opatrný s tímto vaším tvrzením. Pokud to nedoložíte Božím slovem, tak takovou neznalost raději už nikdy neříkejte. Podle vašeho tvrzení by někdo mohl pochopit, že Bůh je smrtelný, sice zemřel, ale jen tělesně a teď už nad ním smrt nepanuje. Celý ten váš druhý odstavec je jen dedukce lidské neobnovené mysli. Tzv. tělesnosti. Můžete to zkusit, ale nic z toho nedoložíte Božím slovem.
Mat. 12,43: Je o Izraeli jako celku, národu a zlém pokolení. Nepopírám, že to má i význam pro jednotlivce, ale této souvislostí se nebudu z nezasvěceným bavit. Bylo by to pro vás nebezpečné.
Sk. 20,25: v 21 naléhavě jsem Židům i Řekům svědčil o pokání k Bohu a o víře v našeho PJK. Když budete dobře znát evangelia, tak pochopíte rozdílnost těchto dvou věcí, pokání k Bohu a víra v PJK. První je slovo o království a druhé slovo o milosti, to není totéž. Mat. 13,25: Viz můj článek : Tajemství království nebeského.
Ř11,21: Na to je odpověď kousek dál: verš 29. Vždyť dary milosti a Boží povolání jsou neodvolatelné. Vždy hledejte souvislostí.
Gal 5,4: Dal jste se obřezat? Pokud ne, tak to nemá pro vás význam.
Ef. 6,10: Až se zasvětíte, tak to pochopíte. Věřící může být posedlý zlými duchy, když jím dá prostor ve svém těle nebo duši. Ef.4,27.
Filip. 3,17: V této chvíli nevím, musím nad tím přemýšlet a očekávat na zjevení Boží, mám sice teorii, ale nemám ji ověřenou.
1Tim.1,18: Ztroskotat ve víře není ztráta spasení, verš 20, Hym a Alex., které jsem vydal satanu, aby se odnaučili rouhat. Co myslíte, odnaučili se rouhat?
1Tim3,10 a 20: zbloudit ve víře, to se stává, ale Bůh je mocný takového přivést zpět. Někde jsou na to verše. Hledejte.
Žid 3,14 a 6,4: Někde jsem to přece už vysvětloval, najděte si tu diskusi, je to v tom článku, na který reagujete:
Vložil: leonet v Sobota, 14. listopad 2009 @ 12:52:23 CET
Jakub 5,19: dal bych to do souvislostí s Gal. 5,4. Odpadnutí od milostí a následně návrat k milosti. Na kdyby nehraju. Znáte takového?
1Petr 5,8: Už jsem psal, že věřící může být posedlý zlými duchy, tady bych srovnal s 1 Tim. 1,20 a 1 Kor. 5,5. k záhubě těla, aby duch byl zachráněn v den Pána.Jsem na konci tak zatím tolik.Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Úterý, 17. listopad 2009 @ 14:30:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Věřím v jistotu spasení. Křesťan může mít a má mít díky Bohu jistotu spasení.

Nikde v SB nie je výraz istota spasenia je to ľudský výmysel.V Biblii sa hovorí o nadeji ktorú máme v Kristu. 

Uvádzam  výroky, ktoré hovoria o nadeji na večný život v Kristu Ježišovi:Kol.1:5 „.. pre nádej, ktorá vám leží odložená v nebesiach, o ktorej ste prv počuli v slove pravdy evanjelia,“Kol. 1:23 „.. akže trváte založení na viere a pevní a neuchyľujúci sa od nadeje evanjelia, ktoré ste počuli, a ktoré sa zvestuje každému stvoreniu, ktoré je pod nebom, ktorého evanjelia som sa ja Pavel stal služobníkom,“ 1Tes.4:13 „ Ale nechceme, bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli, aby ste sa nermútili jako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje.“Tít. 1:2  „…na nádeji večného života, ktorý zasľúbil neklamný Bôh pred večnými časy“Tít. 2:13 „ očakávajúc blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista,“Tít. 3:7  „aby sme súc ospravedlnení jeho milosťou boli dedičmi podľa nádeje večného života.
1Pet. 1:3  „Požehnaný Bôh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho mnohého milosrdenstva znova splodil cieľom živej nádeje vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych,“1 Pet. 3:15 „… ale posväcujte Pána Boha vo svojich srdciach a buďte vždycky hotoví zodpovedať sa každému, kto žiada od vás počet o nádeji, ktorá je vo vás, s krotkou tichosťou a bázňou“

Nádej a istota spásy si navzájom odporujú.Nemôže byť pravda jedno i druhé.Stránka vygenerována za: 0.91 sekundy