Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Šárka.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16173, komentáře < 7 dní: 270, komentářů celkem: 395892, adminů: 60, uživatelů: 5073  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 105 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
108464845
přístupů od 17. 10. 2001

Učit ženě nedovoluji
Vloženo Neděle, 15. listopad 2009 @ 20:51:55 CET Vložil: Stepan

O Bibli poslal Nepřihlášený

Stephen E. Atkerson
Čo nám zjavujú Písma oBožom pláne pre učiteľky vKristovom tele? Na základe textu v Títovi 2:3b – 5 je jasné, že staršie ženy sú povolané ktomu, aby učili „čo je dobré a krásne, aby učily mladé ženy rozumu, aby milovaly svojich mužov, aby milovaly svoje deti, aby boly rozumné, cudné, opatrujúce domácnosť, dobré, podriaďujúce sa vlastným mužom, aby sa nerúhali slovu Božiemu.“ Takže staršie kresťanky majú učiť apripravovať mladšie kresťanky.

Učebný plán opísaný na tomto mieste sa dá klasifikovať ako domáca ekonomika aúdržba domácnosti. Cieľom tohto „školenia“, ktoré poskytujú zrelé sestry, je pripraviť do budúcnosti takú generáciu žien, ktorá naplní kvalifikáciu vdovy v1. Timoteovi 5:9–10 („bola ženou jedného muža, ktorej sa dáva svedoctvo, že robila dobré skutky, ak deti vychovala, ak hosťov prijímala, ak svätých nohy umývala, ak súžených vydostievala, ak každý dobrý skutok sledovala“). Je zaujímavé, že vTítovi 2 sa nespomína nič otom, že by staršie ženy mali učiť vrámci svojho učebného plánu buď systematickú teológiu alebo Písma. Nič sa nehovorí ani otom, že by medzi ich žiakmi boli muži. Vskutočnosti sa vcelej Novej zmluve nenachádza ani jediný príklad toho, že by žena učila mužov. Nenájdeme tam ani príklad toho, že by nejaká žena bola uznávaná ako učiteľka Písiem. Niektorí ľudia poukazujú na Skutky 18:24 – 26 (Priscilla učí Apolla) ako na príklad niečoho takého, ale je to naozaj tak? Lukáš nás informuje, že Apollo už bol „výrečný a mocný vpísmach“ (18:24), „vynaučovaný ceste Pánovej“ (18:25) asám „učil správne o Pánu Ježišovi“ (18:25). Apollo však mal medzeru vosvojom poznaní okrste. Vzhľadom na to ho obaja, Akvila ajeho manželka Priscilla, „prijali ksebe“ a „vyložili“ mu Božiu cestu dôkladnejšie. Bol to súkromný rozhovor („ksebe“) aLukáš nikde netvrdí, že Priscilla uskutočnila väčšinu vyučovania. Vkaždom prípade slovo „vyložili“ (18:26) je zgréckeho ektithemi, ktoré je iné ako slovo „učil“ (18:25, didasko). Všimnime si, akým spôsobom je slovo ektithemi použité vo veršoch 11:4 a28:23. Aj keď nám tento text ukazuje, že nie je nič zlé na tom, keď sa muži učia od žien, Priscilla nie je žena, ktorú by cirkev rozoznávala ako učiteľku vcirkvi. Vlastne existuje jeden nepopierateľný príklad ženy učiteľky vNovej zmluve. Je to Jezábel vZjavení 2:20-25. Avšak len málo ľudí si ju berie na pomoc pri snahe ospravedlniť existenciu žien – učiteliek! Prečo sa teda vNovej zmluve nenachádzajú žiadne príklady žien, ktoré vyučujú Bibliu? Na začiatok treba poznamenať, že nie je dobré ani to, aby sa mnoho mužov chcelo stať učiteľmi (Jakub 3:1). Čo sa týka žien, tak takáto služba sa im v 1. Timoteovi 2:11 – 15 výslovne nedovoľuje: „Žena nech sa v tichosti učí s celou poddanosťou. A žene nedovoľujem učiť ani vládnuť nad mužom, ale nech je ticho. Lebo Adam bol stvorený prvý, až potom Eva. Ani Adam nebol zvedený, ale žena súc zvedená dopustila sa prestúpenia. No, bude spasená rodením detí, ak zostanú, ony ženy, vo viere a láske a v posvätení s rozumnosťou.“ Najprv si všimnime paralelu medzi 2:11 a2:12. „Nech sa v tichosti učí“, je previazané s „žene nedovoľujem učiť.“ Podobne, „celou poddanosťou“ korešponduje s „vládnuť nad mužom“. To isté grécke slovo (hesuchia) sa nachádza za slovami „v tichosti“ (2:11) a „ticho“ (2:12) aznamená „utíšenosť“ (koreň znamená „pokojný, tichý“). Hesuchia ešte nemusí nevyhnutne znamenať mlčanie. Všimnime si, ako je použité v2:2 („tichý život“) av2. Tesalonickým 3:12 („s tichosťou pracovali“). Teda namiesto toho, aby vyučovali, sa ženy majú učiť. Namiesto toho, aby vykonávali autoritu nad mužmi, majú žiť vpostoji utíšenia apokojnom poddaní sa. Keď Pavol napísal „žene nedovoľujem“ (2:12), použil prítomný čas, ktorý vtomto prípade so sebou nesie význam „prézentu“, to znamená obvyklej činnosti alebo všeobecnej pravdy („nikdy nedovoľujem“). Že je tomu tak, je zrejmé z2:13 – 14, kde sa Pavol na to, aby podoprel svoj zákaz, odvoláva na poriadok vtvorstve („Adam bol stvorený prvý, až potom Eva“) atiež nakonkrétne podrobnosti opáde („Adam nebol zvedený, ale žena“). Teda, aj keď muž ažena sú si vKristovi rovní, oblasť ich služby je rôzna. Poddanie sa neznamená podradnosť. Sám Kristus to ukázal počas svojej pozemskej existencie (poddával sa svojmu otcovi amatke [Lukáš 2:51]) avo svojej večnej existencii (aj keď bol rovný Otcovi, čo do podstaty, Kristus sa mu podriadil). To, že Adam bol stvorený ako prvý, je dôkazom princípov vedenia, priority aporiadku vo vzťahu medzi mužom aženou. Boh by hravo dokázal stvoriť Adama aEvu súčasne, ale neurobil tak. Navyše ona bola tou, ktorú had „zviedol“ kprestúpeniu, nie Adam. Pavol jednoducho uvádza fakty tak, ako sastali. Žena sa ujala vedenia, muž sa poddal. Nasledovala katastrofa. Boh stvoril obidve pohlavia pre rozličné oblasti služby. Keď ich navzájom pletieme, koledujeme si oproblémy. Dnes je populárne zamietať 2:11 – 12 ako niečo, čo bolo platné len včase Pavla, ale skutočnosť, že 2:13 – 14 sa odvoláva na Adama aEvu ukazuje, že táto pravda je nadčasová avzťahuje sa na všetky kultúry. Čokoľvek bolo pravdivé vEfeze ako následok udalostí týkajúcich sa Adama aEvy, musí byť pravdivé univerzálne. Podaktorí si zase myslia, že 2:11 – 12 sa týkal len Efezu ato kvôli veľkému počtu ženských kňažiek, ktoré boli v službe ženskej rímskej bohyne, ktorá bola vEfeze uctievaná. Pohanské ženy tam teda očividne rozširovali veľa falošného učenia. Podľa tohto názoru Pavol zakázal veriacim ženám vEfeze (a iba v Efeze) vyučovať vcirkvi kvôli tomu, aby zabránil akémukoľvek výskytu tohto zla. Podivný výklad ponúka ďalšia skupina, ktorá tiež ignoruje text 2:11 – 12. Robí tak na základe domnienky, že ženy vEfeze boli neuvedomelé, nevzdelané aspoločnosť ich neprijímala ako náboženských vodcov aučiteľov! Nech už bola miestna situácia akákoľvek, Pavlove zdôvodnenie vo veršoch 2:13 – 14 znamená, že 2:11 – 12 prestupuje všetky kultúry. Ešte ďalší spôsob ako chápať 1. Timoteovi 2:11 – 12 spočíva vchápaní, že žena naozaj smie vyučovať Bibliu, pokiaľ tak robí pod autoritou starších, a činí tak neautoritatívnym spôsobom. Je tento výklad opodstatnený? Preskúmanie doslovného gréckeho znenia * vo verši 2:12 nám prinesie niektoré zaujímavé postrehy. Píše sa tam: „Vyučovať však žene nepovoľujem, ani ovládať muža, ale nech je vtichosti.“ Existujú dve jednoznačné aosobitné veci, ktoré žena nesmie robiť. Za prvé nesmie vyučovať. Za druhé, nesmie vládnuť nad mužom. Táto situácia je typu ani/ani. Všimnime si, že slovesá „vyučovať“ a „ovládať“ sa nachádzajú na opačných koncoch vety. Žena, ktorá učí Bibliu (najmä akučí mužov), porušuje presne tie Písma, ktoré sa snaží vyučovať. Ďalší argument používaný na zriedenie 1. Timoteovi 2:11 – 12 má svoj koreň v 1. Korintským 11:3 – 10, kde je zmienka o žene, ktorá prorokuje. Ľudia ztejto skupiny pokladajú prorokovanie avyučovanie za ten istý dar anásledne sa odvolávajú na 1. Korintským 11 (spolu sLukášom 2:36 aSkutkami 21:9) na to, aby odvrátili zdanlivú absolútnosť 1. Timoteovi 2:12. Nedostatkom tohto pohľadu je, že vyučovanie aprorokovanie sú vRímskym 12:6 – 7 uvedené ako dva odlišné dary. Ďalej si všimnime, že v1. Korintským 12:28 – 30 Pavol vyhlasuje: „síce jedných postavil Bôh v cirkvi, a to ponajprv apoštolov, po druhé prorokov, po tretie učiteľov... Či sú azda všetci apoštolmi? Či všetci prorokmi? Či všetci učiteľmi?“ Aj keď medzi týmito darmi existuje istá podobnosť (1. Korintským 14:3), očividne nie sú totožné. Pavol píše Timoteovi sjasným úmyslom ato, aby „vedel, ako sa treba správať v dome Božom, ktorým je cirkev živého Boha, stĺp to a pevná postať pravdy“ (3:15). Takže Pavlove tvrdenie, čo sa týka toho, že ženy nesmú vyučovať aani vykonávať autoritu nad mužmi, je vistom zmysle kultúrne. Je to kresťanská kultúra! Ale ako môže 1. Timoteovi 2:11–12 obsahovať univerzálnu pravdu, ktorá sa vzťahuje na všetky kultúry aobdobia, keď si uvedomíme kultúrne podmienenú povahu predchádzajúceho odseku (1. Timoteovi 2:9–10)? Píše sa tu: „ženy, v rúchu zdobnom a slušnom, ozdobovať sa [majú] so stydlivosťou a rozumnosťou, nie zápletami a zlatom alebo perlami alebo drahým rúchom, ale to, čo sluší ženám, ktoré priznávajúc sa k Bohu sľubujú bohabojnosť, dobrými skutkami.“ Znamená to, že je nesprávne (dokonca hriešne), ak si dnes kresťanky zapletajú vlasy, nosia zlaté ozdoby alebo perlový náhrdelník? Aak sa 2:9 – 10 nevzťahuje na dnešok, ako sa potom môže 2:11 – 15? Musíme pamätať na to, že každá Novozmluvná epištola je „príležitostný“ dokument, ktorý bol napísaný ako reakcia na nejaký konkrétny podnet, ktorý nastal vprvom storočí (zvyčajne problematická situácia). Len kontext, vktorom sa nachádzajú rozličné príkazy nám povie, či tieto boli zamýšľané ako dočasné aohraničené (ako vprípade 2. Timoteovi 4:13), alebo sa vzťahujú na cirkev vkaždom čase. Vrímskej spoločnosti feminizmus prekvital skoro tak, ako dnes vnašej. Jeden zo spôsobov, ktorým rímska žena vyjadrovala buď svoju nezávislosť na manželovi alebo sexuálnu promiskuitnosť bol ten, že nosila komplikovane zapletené vlase (prepletené zlatom adrahými šperkami) avyzývavé šaty. Preto Pavol inštruuje ženy kresťansky, aby sa vyhli všetkým takýmto prejavom hriešnosti azamerali sa na skutočné ozdoby – dobré skutky, ktoré prislúchajú ženám, ktoré vyznávajú, že si ctia Boha. Takže vprípade, keby aj konkrétne detaily boli vistom zmysle „kultúrne“, princíp, ktorý to celé podopiera, je stále pravdivý aplatný. Veriace ženy sa aj naďalej majú sústrediť na mierne oblečenie azdôrazňovať vnútornú krásu viac než vonkajšie ozdoby. Úsek textu 2:11 – 15 teda logicky nasleduje po odseku 2:9 – 10 ako ďalší príklad jednania, ktoré neprislúcha medzi „dobré skutky“ (2:10), ktoré majú ženy konať. Avšak kontext, ktorým Pavol odôvodňuje to, prečo zakazuje kresťankám vyučovať alebo vykonávať autoritu nad mužom, nás jasne vedie kniečomu, čo sa má uplatniť vcelej cirkvi avkaždej dobe. Pre aký iný dôvod by potom Pavol spomínal Adamove prvenstvo pri stvorení (2:13)? Ztoho, že uvádza stvorenie ako základ pre svoj zákaz anie nejaký lokálny kultúrny problém, je jasné, že, aj keď výzvou pre napísanie tohto listu bola miestna situácia, aj tak táto miestna situácia nebola rozhodujúcim základom pre tieto zákazy. Tieto zákazy sú platné tak dlho, kým len platí zdôvodnenie zverša 2:13. Ale či nás Kristova smrť na kríži nevykúpila zprekliatia anezvrátila následky Edenského prestúpenia? Zaiste, vykúpenie vo svojom čase nakoniec premôže všetky následky pádu. Lenže Adamove prvenstvo pri stvorení predchádzalo pád. Je nezávislé na páde. Ako sme už podotkli, pre Boha by nebolo nič ťažké stvoriť Adama aEvu naraz, ale nerozhodol sa tak. Toto Božie rozhodnutie má za následok to, že „hlavou ženy [je] muž..., lebo muž nie je zo ženy, ale žena z muža; lebo ani nie je muž stvorený pre ženu, ale žena pre muža“ (1. Korintským 11:3–9). Ak žena učí Písma alebo vykonáva autoritu nad mužom, tak podľa 1. Timoteovi 2:11 – 15 nedodržiava toto základné aprirodzené postavenie poddania sa. Čo sa týka zvodu Evy (2:14), máme ztoho usúdiť, že každá žena vkaždom čase bola zvedená rovnako? Vôbec nie. Dôjsť ktakému záveru by znamenalo prečítať v tomto texte niečo, čo sa tam nenachádza. Ženy určite majú svoj stánok na trhu sduchovným zvodom. Prehliadka falošných náboženstiev na svete nám zjaví práve tak mnoho (ak nie viac) zakladateľov mužov ako žien zakladateliek! Tak čo má potom spoločného Evino zvedenie so zákazom vo verši 2:12? Evino zvedenie (2:14) je vporadí druhý dôvod uvedený ako príčina, prečo ženy nesmú vyučovať a ani vládnuť nad mužmi. Môže nám to ukazovať na to, že všetky ženy, podobne ako Eva sú viac náchylné kpádu do zvodu, než sú muži (aj keď je nepochybné, že muži sú takisto náchylní kpádu do zvodu). Všimnime si, že zvedenie Evy sa udialo ešte pred pádom, kým ešte bola Eva vstave dokonalosti. Takže táto náchylnosť dať sa ľahšie zviesť je možno vnútornou charakteristikou ženského pohlavia. Nie je to výsledok kliatby ale skôr stvoriteľského plánu. Muž ažena boli stvorení ako rozdielni nie len po fyzickej stránke, ale tiež aj vúlohách, ktoré zastávajú vcirkvi. Druhým možným vysvetlením je, že Pavol tu uvádza súdne následky uvalené na ženy kvôli Evinmu činu. Práve tak, ako boli muži odsúdení, aby jedli zplodov zeme „s bolesťou...po všetky dni svojho života“ kvôli Adamovmu pádu (Genesis 3:17), aj ženy sa musia zdržať vyučovania, kvôli tomu, že Eva bola zvedená. Je dôležité zdôrazniť, že vysvetlenie, ktoré sa nachádza za tým, že žena nesmie učiť avykonávať autoritu nad mužom nemá nič spoločné sinteligenciou ženy, duc*****sťou alebo schopnosťou hovoriť na verejnosti. Myseľ ženy je rovnocenná smužským intelektom. V Písmach sa nachádza mnoho príkladov múdrych apobožných žien (niektoré znich boli vmanželstve sbezbožnými manželmi). Rovnako ako vprípade Piláta (Matúš 27:19), mnoho mužov urobí dobre, ak príjmu múdru radu od svojich manželiek! VKristovi sú si muž ažena rovní (Galatským 3:28), ale táto rovnosť nezmazáva Bohom ustanovené rozdiely medzi pohlaviami. Každé pohlavie dostalo od Boha odlišnú úlohu, ktorú má naplniť vrodine avcirkvi. Záverom, čo urobíme sPavlovým vyhlásením, kde uvádza, že žena „bude spasená rodením detí, ak zostanú, ony ženy, vo viere a láske a v posvätení srozumnosťou“? Pozrieme sa na neho vsúradniciach bezprostredného kontextu. Jednoducho hovorí osfére, vktorej žena nájde najviac možností pre službu atou je domácnosť. Slovo „spasená“ vtomto verši mätie mnohých evanjelikálov, ktorí sú zvyknutí používať ho iba vkontexte večnej záchrany pred odsúdením. Večná záchrana je zmilosti skrze vieru (a nie zo skutkov, Efezským 2:8 – 9), takže spasenie vo verši 2:15 musí byť záchranou zniečo iného ako odsúdenia (keďže sa získava zo skutkov). Konkrétne budú veriace ženy „zachránené“ (2:15) predporušovaním Božieho poriadku vtvorstve (2:13) tým, že sa sústredia na to, aby boli pobožnými matkami (viď Títus
2:3 – 5). Pavol začal najprv tým, že vyhlásil, ktoré „skutky“ sa kresťankám nesluší konať (2:12). Končí tým, že uvádza, ktoré skutky im náležia (2:15). Tak, ako Pavol povedal Filipanom: „pracujte na svojom spasení“ (Filipským 2:12), tak podobne na tomto mieste usmerňuje ženy ktej oblasti, kde majú pracovať na svojom spasení. Ako sa má toto všetko aplikovať vzbore, čo sa stretáva vdome? Ženy by sa vžiadnom prípad nemali stavať do pozície autoritatívnych učiteľov doktríny. Tiež nemajú konať službu, ktorá by ich postavila na miesto autority nad mužmi vcirkvi (napr. služba staršieho). Na druhej strane to, že žena nemá vyučovať muža neznamená, že by sa muži nemali čo naučiť od žien. Ukazujú nám na to proroctvá, ktoré Boh dáva ženám (Skutky 2:17, 1. Korintským 11:3 – 16). Moja manželka sa so mnou často zdieľa sosvojimi postrehmi z Biblie. Sú to neraz veci, ktoré som nikdy predtým nevidel aktoré mi pomáhajú pri chápaní textu. Aj keď ľudia sa „učia“ zproroctva (1. Korintským 14:31), „proroci“ nie sú to isté ako „učitelia“ (1. Korintským 12:28 – 29). Dokonca aj spievanie môže byť formou vyučovania (Kolosenským 3:16), ak sa učíme zo slov piesne, ale to ešte nerobí zo speváka učiteľa. Avšak neformálne zdieľanie postrehov amyšlienok ešte nestavia nikoho do oficiálnej úlohy „učiteľa“. Zatiaľ čo nepripúšťame, aby ženy učili alebo vykonávali autoritu nad mužmi, musíme si dať pozor, aby sme im nezatarasili ďalšie služby, ktoré sú pre ženy úplne prístupné. Cirkev by bola závažne ochromená bez ich prínosu! Moja nádej je, že toto všetko bude prijaté ako pravda napísaná vláske. Zatiaľ čo rešpektujeme pohľad tých, čo sa snami nezhodujú aprijímame ich ako bratov asestry vKristovi, sme znepokojení ztoho, keď vidíme ako rýchlo sú Písma odstavené nabok ako nevzťahujúce sa na dnešnú dobu. Vnašej horlivosti zbaviť sa inštitucionálnych pascí moderného kresťanstva, musíme byť obozretní, aby sme neodhodili aj spôsoby, ktoré sú pevne zakorenené vBožom slove. Tento text je preklad kapitoly 24 z knihy „Na ceste ku teológii domácich zborov“, ktorú vydala spoločnosť New Testament Restoration Foundation. Adresa: NTRF 2752 Evans Dale Circle Atlanta, GA 30340, U.S.A. Internet: http://www.ntrmin.org/

"Učit ženě nedovoluji" | Přihlásit/Vytvořit účet | 30 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Učit ženě nedovoluji (Skóre: 1)
Vložil: Genuine v Pondělí, 16. listopad 2009 @ 09:02:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jenomže na to aby chlap ženu vedl a nebyl jejím podřízeným, nestačí citovat biblické verše, modlit se, a toužebné rozjímat nad krásou té pravdy že jsem muž a že mě Bůh povolal abych vedl svou ženu a staral se o ni a nenechal se vést jí ani žádnými jinými ženami.

Když chlap narazí na ženu která učí, vede, a má autoritu, ať už v církvi nebo ve světě, tak buď jí ukáže svou hrdost a sílu své osobnosti, a pak přijde o členství v církvi či o zaměstnání, a nebo se jí prostě podřídí. Žádná třetí možnost neexistuje, o to už se ta žena postará, a pomohou jí muži, ne, vlastně sliz v jejím okolí. A udělají to kultivovaně, s vlídným úsměvem, vedeni "bratrskou láskou", s plnými ústy spisovných a zdvořilých slov. Žádné citování biblických veršů je nezastaví. Budou citovat jiné verše i kdyby byly úplně nesmyslně překroucené, to jim nevadí, oni jsou ti kdo rozhodují o tom co je správné a co ne. Nepomůžou žádné modlitby, jakmile tito lidé zjistí že se někdo modlí proti nim, okamžitě řeknou dost, a kdo neposlechne, proti tomu ihned a bez váhání použijí násilí.

Jak říkám, chlap musí být silná a hrdá osobnost, schopná v případě nutnosti jít svou cestou a nespoléhat na žádného jiného člověka na světě, jenže hrdost a síla osobnosti se v církvi prostě nenosí, lépe řečeno smí to nosit jen pastor, kazatel, starší bratr, či jak si dnes všichni ti samozvanci říkají. Ale ani ten už nedokáže odkázat do patřičných mezí ženy, které si vybudovaly autoritu v jeho sboru, protože tím že sám odstranil všechny hrdé muže se silnou osobností, dokázal jen jedno: má sbor plný slabochů, které si jejich ženy omotaly kolem prstu.
 
Jediná církev, u které jsem zatím nezpozoroval žádné příznaky ženské autority je Římskokatolická církev.
Re: Učit ženě nedovoluji (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Pondělí, 16. listopad 2009 @ 09:15:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bejt ženskou je zatrest ;-(Re: Učit ženě nedovoluji (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Středa, 18. listopad 2009 @ 04:24:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tohle je ožehavé téma. Muž má být veden Hlavou ( Kristem) a hlavou ženy je muž. To je základ. Pokud muž není poddán Kristu, pak věřící žena trpí, protože touží po tom, aby muž byl duchovní autoritou rodiny. Ženy se mohou etablovat jako Boží služebnice v nějaké oblasti ( služby), ale musí, tak jako každý, respektovat místní vedení sboru. Pak by ke zmatkům nemělo dojít a přitom její obdarování bude využíváno pro dobrou věc. V tom musí mít ženy hodně moudrosti. Je pravdou, že Bůh dobře věděl proč ženu staví pod autoritu muže. Pokud se dostanou ve sboru " k moci" ženy a začnou vykonávat autoritu nad bratry, je okamžitě průšvih. Na druhou stranu, vážení bratři, vyklízíme pozice pod vlivem světského humanismu a soft feminismu, který se dere i do církví. Muž stojící pod vládou Krista je ohrožený druh. Dělejme s tím něco, nebo za chvíli sbory dojedou na autoritu žen, kterým nezbývá často nic jiného, než vzít věci do svých rukou. Je to proto, že muži jsou "bačkory" po všech stránkách. U nás ženy nekáží, ale je pořád dost oblastí činnosi, kde je jejich služba na místě. Podstata problému není v tom, co nebo zda něco dělá, ale zda se podřizuje autoritě starších sboru
    Pozlobím římské katolíky :-)) (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Středa, 18. listopad 2009 @ 06:45:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
a to textem převzatým z http://www.womenpriests.org/cz/default.asp

1. Jediné Kristovo kněžství
Skrze křest mají ženy a muži stejnou měrou účast na novém kněžství Kristově.
Tato účast na Kristově kněžství v sobě obsahuje také otevřenost pro svěcení.

2. Pověření k předsednictví při Eucharistii
Při poslední večeři pověřil Ježíš jak ženy tak muže. Ty i ti mohou být svěceni, aby předsedali Eucharistii.

3. Kulturní zkreslení (zaujatost)
Církevní praxe nesvětit ženy na kněze byla založena na trojím předsudku proti ženám. To ovlivnilo postoj církevních představitelů.

4. Ženy byly jáhenkami
Přinejmenším do 9. století Církev udělovala ženám plné svátostné jáhenské svěcení. To dokazuje, že ženy mohou být svěceny. Klikni!

5. Způsobilost žen ke svěcení byla přítomná ve skryté tradici Církve
Jedním z příkladů je odvěká úcta k Panně Marii jako knězi. To dokazuje, že prostřednictvím „nadpřirozeného smyslu pro víru celého lidu“ (LG 12) byl v Marii zákaz svěcení žen překonán.

6. Širší církev akceptuje ženy-kněze
Ostatní křesťanské církve po náročném studiu a modlitbách nyní ženy na kněze světí. Třebaže ne všechno, co ostatní křesťanské církve dělají, může být akceptováno katolickou církví, tento shodný souhlas ostatních křesťanů potvrzuje, že svěcení žen je v souladu s Kristovým záměrem.

7. Také ženy jsou ve skutečnosti povolány, aby byly kněžími
Skutečnost, že mnoho zodpovědných katolických žen rozpoznává v sobě povolání ke kněžství, je znamením Ducha sv., které(ho) nesmíme ignorovat.

Závěr: Neexistují přesvědčivé důvody proti ženám – kněžím, ale existují mnohé skutečně katolické důvody pro!
Re: Učit ženě nedovoluji (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 18. listopad 2009 @ 10:45:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
I v Bibli je občas zmínka o soudkyni či prorokyni která tlumočila slovo Hospodinovo. Soudkyně Deborah nebo prorokyně Anna která přivítala Pannu Marii při obětování Ježíše v Chrámu. Duchem Svatým bylo naplněno mnoho žen, v biblických dobách i později. Máme i válečnice. Francii zachránila po sto letech od pokusu o likvidaci papežství svatá Jana z Arcu zvaná Panna ve zbroji. Svoje světice a patronky má i náš český národ. Svatou Ludmilu která má obrovskou zásluhu o to že jsme byli pokřtěni, blahoslavenou Miladu která vstoupila do kláštera za otcův hřích, dceru z královského rodu svatou Anežku která obětovala život těm nejubožejším podobně jako svatá Zdislava a svatá Hedvika které měly namísto řehole vlastní rodinu a spoustu dalších. Některá jména už zná jedině Bůh.
Kristus byl a je Pán i Mistr a přesto myl nohy svých apoštolů a říkal že ten kdo chce být největší nechť slouží všem. V tom můžeme a také máme najít inspiraci i my-pánové a hlavy rodiny a domácí kněžstvo ve vztahu k ženám a dětem. Můžeme jim sloužit aniž bychom jim podléhali.
Žena která poslouchá hlas Boha a Písma nechce být kněžkou.
To ale neznamená že Bůh a církev v souladu s Jeho vůlí nemůže udělat změnu a ženy ke službě u oltáře kdykoliv povolat.Re: Učit ženě nedovoluji (Skóre: 1)
Vložil: aviaf v Pátek, 20. listopad 2009 @ 18:51:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.ucl.ac.uk/ssees/people/economics-and-business-staff-folder/tomas-cvrcek
Zeny v prvotni cirkvi samozrejme zastaly mnoho prace, vcetne vyucovani.

Jak uz jsem tady nekolikrat na ruznych mistech zduraznil, kdo se domniva, ze k vedeni cirkve je ptoreba penis, je bud hlupak nebo falokrat. Ani jedno se s Bozim pozehnanim nesetka.

AviafRe: Učit ženě nedovoluji (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Pondělí, 28. prosinec 2009 @ 19:54:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V NZ su určené iba dve funkcie na chod zboru a to:
1,  starší /po grécky biskup/, ktorý dohliada na duchovný rast a morálku členov zboru,
 2,  diákon,ktorý sa stará o   materiálne potreby zboru.

To, že,ženy diákonovi vtejto službe vypomáhali je prirodzené.
Ap.Pavel však v 1Tim. 3,11 upozorňuje,že ženy ktoré sa chcú pdieľať na tejto službe,pod dohľadom diákona ,že musia
byť počestné,nie pomluvačné, triezve, verné vo všetkom.

1 Timoteovi 3:8  Tak podobne aj diakoni musia byť počestní, nie dvojjazyční, nie oddaní mnohému vínu, nie žiadostiví mrzkého zisku,
9  ale takí, ktorí majú tajomstvo viery v čistom svedomí,
10  a nech sú aj oni najprv zkúšaní, až potom nech konajú službu diakona súc bez úhony.
11  Tak podobne musia byť počestné aj ženy, nie pomluvačné, triezve, verné vo všetkom.
12  Diakoni nech sú mužovia jednej ženy, ktorí dobre spravujú deti i svoje vlastné domy.
13  Lebo tí, ktorí dobre vykonali službu diakona, nadobúdajú si dobrý stupeň a mnoho smelosti vo viere, vo viere v Kristu Ježišovi.

Ak by bola pravda,že ženy môžu zastávať funkciu diákona, alebo dokonca učiť v zbore,tak potom by sa muselo niekoľko veršov ktoré pojednávajú o postavení ženy v zbore z NZ vymazať pretože sú v rozpore s tým čo učíš.

Uvádzam niektoré verše:

1 Korintským 14:34  Vaše ženy nech mlčia v sboroch, lebo sa im nedovoľuje hovoriť, ale podriaďovať sa, jako i zákon hovorí.
35  A jestli sa chcú niečo naučiť, nech sa doma pýtajú svojich vlastných mužov, lebo je mrzká vec žene hovoriť v sbore.

1 Timoteovi 2:12  A žene nedovoľujem učiť ani vládnuť nad mužom, ale nech je ticho.
13  Lebo Adam bol stvorený prvý, až potom Eva.
14  Ani Adam nebol zvedený, ale žena súc zvedená dopustila sa prestúpenia.
15  No, bude spasená rodením detí, ak zostanú, ony ženy, vo viere a láske a v posvätení s rozumnosťou.

1 Korintským 11:7  Lebo muž nie je povinný pokrývať si hlavu súc obrazom Boha a jeho slávou, ale žena je slávou mužovou.
8  Lebo muž nie je zo ženy, ale žena z muža;
9  lebo ani nie je muž stvorený pre ženu, ale žena pre muža.
10  Preto je žena povinná mať na hlave znamenie moci mužovej pre anjelov.

Efezským 5:22  Ženy, podriaďujte sa vlastným mužom ako Pánovi;
23  lebo muž je hlavou ženy, jako aj Kristus je hlavou cirkvi, a on je Spasiteľom tela.Stránka vygenerována za: 0.29 sekundy