Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ferdinand.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16456, komentáře < 7 dní: 288, komentářů celkem: 416533, adminů: 60, uživatelů: 5181  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 295 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

brusle7

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
113032791
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Jak se jeví křesťanství materialistovi
Vloženo Neděle, 22. únor 2009 @ 13:27:32 CET Vložil: Bolek

Zamyšlení poslal Kojot

Křesťané, jak je vidím já, jsou často omámeni pocitem vlastní výlučnosti, nekřesťany pokládají za lidi pomýlené, za ty, kteří dosud nepoznali “Pravdu“. Tento článek je určen především jim – jako jedno z mnohých zrcadel, které je možné křesťanské víře nastavit. Věřím ale, že zaujme i nekřesťany.

Jak se tedy jeví křesťanská víra materialistovi? Předně musím poznamenat, že vlastně materialista nejsem, neboť nahlédneme-li do dostatečně hluboko struktury hmoty, zjistíme, že tam žádná matérie v klasickém smyslu není. Ale nevěřím v dualitu materiálního a duchovního světa. Existenci duchovního světa přijímám, ale pokládám jej za produkt hmotných procesů, tak jako je myšlení produktem procesů v mozku. V zásadě tedy o problému hmoty a ducha uvažuji marxisticky, přičemž “duchovní svět“ pokládám za daleko rafinovanější a složitější nadstavbu hmotné základny, než klasikové marxismu kdy tušili.
Nevěřím v posmrtný život, nanejvýš v zajímavé stavy při umírání způsobené pozoruhodnými procesy v mozku. Tyto procesy mohou trvat subjektivně mnohem déle, než kolik by naměří objektivní chronometr, a mohou mít charakter mystického prožitku.


Co se praxe týče, věnuji se magii a vzývání pohanských, konkrétně slovanských, bohů, jež považuji za výsledek interakce Duše světa (výše zmíněné duc***** jako produkt hmotných procesů) a člověka. Věřím, že lidé stvořili bohy, nikoli naopak, a věřím, že tito bohové do jisté míry reálně existují (detailně o své víře pojednám v jiném článku). Tuto novopohanskou praxi propojuji s idejemi satanismu (dle LaVeyovy Satanské bible) a zčásti také s myšlenkami Crowleyho thelémy. Tato filosofie spojená s novopohanskou praxí mi zcela vyhovuje a naplňuje mé emoční, duševní i psychonautické potřeby. Takový jsem tedy já.
Z hlediska křesťana zbloudilá duše, která směřuje do pekla, pokud ji neosvítí Duch svatý a včas se neobrátí na víru pravou.
Podívejme se nyní, jak vnímám křesťanství.
To první, čeho si všimnu, je totální nejednotnost křesťanů, zvláště v protestantské části křesťanského spektra. Vidím lidi, jenž neustále mluví o lásce a přitom své bratry, kteří věří trochu jinak, označují za bludaře, heretiky či modloslužebníky. Křesťané jsou tedy z mého pohledu lidé, kteří, navzdory tomu, že sdílejí apoštolské vyznání víry, nejsou schopni se mezi sebou rozumně domluvit.

Pak si vzpomenu na Bibli. Bible je úžasný soubor knih a na tom nic nemění ani skutečnost, že některé knihy z tohoto souboru se téměř nedají číst. Vzpomenu si tedy na Bibli a hned mi naskočí nesčetné vnitřní rozpory, nad nimiž jsem při četbě “knihy knih“ často nestačil žasnout. Pokud má být Bible “slovem božím“, měly by informace v ní obsažené spolu souhlasit a ne se rozcházet! Čas od času si přivydělávám korekturami textů a věřte mi, že Bible potřebuje obsahovou korekturu jako sůl. Jak je vůbec možné, aby Bůh, vševědoucí a všemohoucí stvořitel universa, dopustil vznik takové hrůzy? Vždyť dokonce ani okolnosti narození a události po smrti a vzkříšení jeho vlastního Syna jsou v evangeliích popsány různě, takže vlastně ani není možné rekonstruovat, co se vlastně stalo... Jsem perfekcionista – je pro mě nemyslitelné, abych podřídil svůj život víře založené na tak rozporném textu, jakým je Bible...

Kromě rozporů mi přijde v souvislosti s Biblí na mysl psychopatický žárlivec Jahve, trestající lidi za kdejakou pitomost smrtí a opakovaně podněcující ke genocidě. Já samozřejmě vím, že ve skutečnosti se historie ubírala jinými cestami, než jak je popsána v biblických knihách (liberálnější křesťané přikývnou, “doslovníci“ budou trvat na tom, že historie probíhala přesně tak, jak je psáno ve “slově božím“). Ano, vím, že byla jiná doba, vím, že jednotlivec téměř nic neznamenal, a vím také, že ty příběhy vznikly až později jako “obrozenecký“ pokus o vytvoření slavných dějin židovského národa. Potíž spočívá v tom, že Starý zákon není jen jedna z mnoha starověkých knih, ale součást knihy, která je posvátná a svým způsobem závazná pro věřící v jednadvacátém století. Námitku, že starozákonní (a vlastně i novozákonní) knihy byly napsány z vůle boží tak, aby byly srozumitelné starověkému člověku, nepřijímám. Pokud Bůh postupuje tímto způsobem, měl by v každé epoše publikovat nové “Písmo svaté“ v podobě odpovídající myšlení doby. Což se evidentně neděje, i když uznávám, že theologové se alespoň snaží vytáhnout z těch starobylých textů nějaký nový smysl (potíž je v tom, že nějaký symbolický smysl lze vytáhnout téměř z jakéhokoli textu).
Když už jsme u Starého zákona, pominu kreacionisty. Kdybych se měl stát křesťanem, jistě bych nevstoupil do církve, v jejímž učení jsou teze o tom, že svět byl stvořen přesně tak, jak popisuje Genesis. Nebudu nikomu nic vyvracet, jen si dovoluji kreacionistům doporučit výlet do Moravského krasu, navštívit tam Pustý žleb a procítit masy devonského vápence tyčící se člověku nad hlavou...

Dosti však Starého zákona – přistupme k zákonu novému. Jak jsem již uvedl, rozpory mezi jednotlivými texty Nového zákona nejsou o nic menší než v případě zákona starého, a vzbuzují ve mně silný pocit nedůvěry k ústřednímu příběhu, který navíc racionálnímu člověku nedává příliš velký smysl. Z odborné literatury zjistíme, že evangelia jsou kompilacemi příběhů, jež kolovaly delší dobu formou ústního podání, a podle toho to také vypadá. Ano, věřím tomu, že nějaký Ježíš existoval, ale to je prakticky vše, co o něm lze říci. Vše ostatní jsou legendy, které mají spoustu obdob jinde, nejsou tedy ani nijak zvlášť originální. Docela by mě zajímalo evangelium sepsané Ježíšovým bratrem Jakubem Spravedlivým (či někým jiným z jeruzalémské židokřesťanské obce). Myslím, že by v něm vystupoval zcela jiný Ježíš, než jak jej známe, patrně reformátor judaismu s politickými ambicemi, pokládající se za Mesiáše, ale ani náhodou za Boha. Při té příležitosti mě napadá, že spojení “syn boží“ označovalo v hebrejské tradici kohokoli z “vyvoleného národa“ (Synové boží byli prostě Izraelci), a představa o Synu Boha (soupodstatného s Otcem etc. etc.) vznikla vlastně díky překladu a neporozumění původnímu smyslu tohoto slovního spojení. Je to až legrační, že na základě špatného pochopení může vzniknout celá theologie!

Ne, nedovedu si představit, že bych uvěřil v pravdivost příběhu, který je slepencem legend, a v theologii, jež vznikla díky chybnému překladu...

Opusťme nyní problematiku bible a pohlédněme opět na křesťany, jak je vidím já. Není to povětšinou zvlášť hezký pohled. Existuje zde určité procento inteligentních, vzdělaných a otevřených duchů, kteří (například) rozumějí problematice rozporů v Bibli a nepopírají je, ale jsou schopni současně věřit, že křesťanství nabízí možnou cestu k nějakému druhu duchovního poznání a osvobození. Takoví křesťané mají úctu k cestám jiných lidí a nešermují kolem sebe hrozbou pekelných trestů. Tyto křesťany uznávám, respektuji, rád si s nimi popovídám a po pravdě řečeno je pokládám za tu nejlepší vizitku této jinak (z mého pohledu) hodně pochybné víry.

Většina křesťanů ale takovou velkorysostí neoplývá. Svět vidí černo-bíle a podle svého mustru poměřují ostatní (dokonce i křesťany z jiných denominací). Soudí a kdo ví, možná budou souzeni... Jsou schopni rafinované i nepokryté verbální agrese (jíž často užívají), ovládají umění cukru a biče a působí na mě velice povýšeně. Což o to, z mého pohledu není povýšenost žádný hřích, ale – coby perfekcionista – zde opět vidím vnitřní rozpor mezi hlásanou vírou a způsobem, jak se tato víra projevuje v reálné komunikaci s druhými. Co se předmětu víry týče, tito lidé ve mně obvykle budí dojem lidí trpících nevývratným bludem. Jejich schopnost racionalizace je neskutečná – jsou schopni zkroutit realitu k nepoznání, jen aby ji naroubovali na rozporuplné biblické texty, a pak s hrdostí prohlašují: “Vidíš, žádný rozpor v tom není!“ A to mi asociuje další charakteristickou vlastnost mnoha křesťanů, jíž shledávám obzvláště odpornou. Když v diskusi předložíte deset argumentů a jeden z nich lze z křesťanské strany skutečně zpochybnit či vyvrátit, křesťan tak učiní a pak se “prsí“, jak má pravdu. Ostatní argumenty přitom ignoruje a drží se jen svého “vítězství“. Upřímně řečeno ve mně většina křesťanů, zvláště těch příliš nadšených, co na mě pořvávají na ulici, že Ježíš je “cool“, vyvolává pocit hnusu, ale i jakéhosi zvrhlého zájmu. Snad doufám, že alespoň některý z nich poté, co zapochybuje o své víře, se díky textům, jako je třeba tento, vydá na cestu zdravého rozumu...

Co dál? Tak třeba odměny a především tresty. Co když je to všechno přeci jen pravda a já skončím v pekle? Nebylo by jistější věřit, tedy – pojistit se? No ano, ale tresty pekelnými hrozí i Korán! Mám si tedy hodit mincí a vybrat jedno z náboženství (a riskovat, že jsem vybral špatně)? Nejhrůznější na pekelných trestech je to, že trestem za konečný hřích je nekonečné utrpení, přičemž k tomu, aby byl člověk tohoto utrpení uchráněn, musí uvěřit v neuvěřitelnou doktrínu, tedy mít dar víry. Pokud takový dar nedostane, má smůlu a bude se navěky smažit v pekle. Tato koncepce ve mně vyvolává pocit ukrutné nespravedlnosti a pokud by Bůh existoval a takto to skutečně zařídil, pak dobrovolně volím věčné zatracení, neboť odmítám sdílet věčnost s takovou zrůdou. Na této skutečnosti mnoho nemění ani koncept prázdného pekla, hlásaný některými osvícenými theology. Už sama skutečnost, že je tu peklo jako možnost, stačí k tomu, aby tato víra urážela můj smysl pro fair play...

Je toho víc, co bych mohl napsat, ale po pravdě řečeno –už se mi nechce. Docela mě psaní tohoto článku vyčerpalo a jeho poslední věty jsem psal s pocitem marnosti celé té práce. Nicméně pokud toto zrcadlo (a je to zrcadlo, tedy můj pohled na křesťanství) bude někomu z vás k užitku, dejte mi prosím vědět...

K dalšímu čtení:
Soupis rozporů v Bibli

Moje hledání podstaty reality, zdůrazňuji - hledání, nikoli zjevené pravdy:
O duši a podobných věcech
O světové duši a duchovním světě

Podobná témata

Zamyšlení

"Jak se jeví křesťanství materialistovi" | Přihlásit/Vytvořit účet | 80 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Jak se jeví křesťanství materialistovi (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Neděle, 22. únor 2009 @ 18:59:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ani já nevěřím v posmrtný život. Věřím však v ŽIVOT VĚČNÝ. A ten začíná TEĎ. To, co žiješ teď, budeš žít celou věčnost. Jelikož teď patřím Pánu Ježíši, budu mu patřit celou věčnost. Jinak ve svých výzkumech pokračuj, jsi na nejlepší cestě do nebe !Re: Jak se jeví křesťanství materialistovi (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 22. únor 2009 @ 19:17:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Kojote,

tvůj pocit je správný a podložený Písmem Svatým - Biblí, knihou Kazatel, kterou napsal král Šalomoun, tedy žádný "blbec", a navíc proslulý svou moudrostí, takže se na něj přijela "podívat" jistá královna od jihu, aby se o jeho moudrosti přesvědčila a její očekávání a představy byly překonány (Kaz 1:2-3). Tentýž kazatel v závěru své knihy shrnul své poznatky takto:

Summa všeho, což jsi slyšel: Boha se boj, a přikázaní jeho ostříhej, nebo na tom všecko člověku záleží.
Poněvadž všeliký skutek Bůh přivede na soud, i každou věc tajnou, buďto dobrou, buďto zlou. (Kaz 12:13-14)

Tož tak.

willyRe: Jak se jeví křesťanství materialistovi (Skóre: 1)
Vložil: aviaf v Neděle, 22. únor 2009 @ 19:55:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.ucl.ac.uk/ssees/people/economics-and-business-staff-folder/tomas-cvrcek
Zdravim te, Kojote!

Long time no see. Vis, ze kdyzs me tenkrat navrhnul na zlatou perlu, tak jsem ji nakonec fakt dostal? Patri mi to!

Napsal jsi zajimavy tri clanky, nemuzu rict, ze bych s nima souhlasil, ale v tomhle jsem na konci nasel precejen jeden pocit, kterej s tebou sdilim: "jeho poslední věty jsem psal s pocitem marnosti celé té práce"... Me nastesti ten pocit marnosti prepada uz pri psani prvnich vet vetsiny komentaru tady na GS a tim si usetrim spoustu psani. Tak i zde.

Priznam se, ze o novopohanskem marxismu jsem jeste neslysel, ale sacuju, ze jak Karl Marx, tak knezna Libuse se z toho vobracej v hrobe... ;-)

Mej se bajecne.

Paxtecum.

AviafRe: Jak se jeví křesťanství materialistovi (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Pondělí, 23. únor 2009 @ 04:14:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj, Kojote!

Nemôžem sa ubrániť dojmu, že teba, napriek opätovnému protirečeniu skoro všetkému kresťanskému, biblickému a pod. a pri tvojom zotrvávaní na pozíciách materializmu, predsa len čosi ťahá na GS, kde sa debatuje stále o tom, proti čomu vlastne si. Normálne sa ľudia vtedy vyhýbajú tomu, čo je vlastne proti nim... No ty si práve iný prípad... Mám otázku: Si si istý svojím materializmom a naozaj ti tak záleží, aby si nás, pomýlených usmernil na správnu cestu?... Alebo si nie celkom vyrovnaný sám so svojimi názormi a potrebuješ si neustále potvrdzovať, že máš pravdu?... Alebo táto nevyrovnanosť so sebou je určitý prejav úprimného záujmu o poznanie pravdy kresťanstva?...

V každom prípade si myslím, že si človek filozofujúci, t.j. hľadajúci, obľubujúci pravdu o skutočnosti, a hoci niekedz "zarypávaš" nepríjemne, a niekedy aj celkom mimo /čo je pochopiteľné, lebop si vlastne mimo nášho pohľadu na skutočnosť... niektoré veci šlovek jednoducho pri najlepšej vôli nemôže vidieť zvonku.../, predsa len máš zásluhu na tom, že nútiš mnohých aj z nás premýšľať o skutočnostiz prekvapivého zorného uhla. Vďaka ti za to.

"Kto hľadá, nájde" /JK/. Elo.Re: Jak se jeví křesťanství materialistovi (Skóre: 1)
Vložil: nula v Pondělí, 23. únor 2009 @ 07:47:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
--Soupis rozporů v Bibli--

Autorem je Aleš Vyhnal

http://archiv.neviditelnypes.lidovky.cz/clanky/2004/12/40701_11_0_0.html
Re: Jak se jeví křesťanství materialistovi (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 23. únor 2009 @ 09:27:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Myslím, že by v něm vystupoval zcela jiný Ježíš, než jak jej známe, patrně reformátor judaismu s politickými ambicemi, pokládající se za Mesiáše, ale ani náhodou za Boha."...

Myslet si můžeš co chceš, ale pokud "se vrátíš na zem", do reality, tak se s učením Ježíše můžeš seznámit v evangeliích. Pro tyto (jak pravíš  - legendy) přinesli apoštolové svědectví nejvěrohodnější, Mimo Jana za něj všichni položili své životy. Položil bys ten svůj za něco, o čem bys věděl, že je smyšlenost?Re: Jak se jeví křesťanství materialistovi (Skóre: 1)
Vložil: isim v Pondělí, 23. únor 2009 @ 12:14:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím si, Kojote, že jsi zde napsal některé věci dobře, co se týče například i pokrytectví některých křesťanů, pokud jsem dobře pochopil, nebo i určitého sebeklamu, ve kterém mohou někteří žít, nebo i velkého rozdělení mezi křesťany.

Píšeš, že uctíváš pohanské (slovanské) bohy a zřejmě se zabýváš magií a satanismem. Avšak píšeš zde také o pekle a věčném zavržení a o daru milosti, a také o nespravedlnosti, kterou pociťuješ v této souvislosti.

Myslím si osobně, že by jsi mohl znovu "zkusit" víru i poprosit Pána o "ten" dar milosti, ale potřebuješ možná někoho, kdo by ti, skutečně, rozumně posloužil ku víře.

isimRe: Jak se jeví křesťanství materialistovi (Skóre: 1)
Vložil: aviaf v Středa, 25. únor 2009 @ 03:22:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.ucl.ac.uk/ssees/people/economics-and-business-staff-folder/tomas-cvrcek
Ne, nedovedu si představit, že bych uvěřil v pravdivost příběhu, který je slepencem legend...

A ten tvuj marxistickej Perun je teda co?

Aviafoko (Skóre: 1)
Vložil: nula v Středa, 25. únor 2009 @ 06:44:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
--To byla jen ukázka "kvality" takových "důkazů". K smíchu i k pláči zároveň.--
To je věc pohledu,usměvně křečovité mi spíše příjdou tvá vysvětlení např.
"Uvědomíme - li si, že Abrahámovi potomci nejsou jenom Židé, ale i arabové, vlastní Abrahámovi potomci tuto zemi podnes."
Jednak Abrahám je historicky nedoložitelná postava je to podobné jako u nás praotec Čech ,historicky také neobstojí že by z něj měli pocházet Arabové.
Takové výklady Bible pak vedenou ke komickým situacím např. vyhnaný Kain mohl v dalekých zemích potkat jen svou zatoulanou sestru nebo mimozemšťanku:-) Boží dceru. Boží synové dle Bible sestupovali na Zem a pářili se s pozemskými ženami.
Navíc pro Židy jsou Arabové pohané-neobřezanci ,kteří se vysele prohájejí i dnes po Jeruzalémě ač by dle biblického proroka už vůbec  neměli     


--Ježíš byl z rodu Davidova, jak po matce, tak podle Židovského zákona i po Josefovi.--
zpětná  umělá konstrukce neznámých evangelistů -nesvědků Ježíšova života (jejich Mesiáš musel být z rodu Davidova) Jak u Matouše tak u Lukáše lze vidět chyby v jejich rodokmenech např. 

V Genesis 11:12-13 je  Sala syn Arfaxadův. Lukáš mezi ně vsunul Kainana a ze Saly udělal Arfaxadova vnuka,zřejmě z toho důvodu aby se Abrahám dostal na čestné 21. místo ( Sedmička znamenala v židovské kultuře symbol celistvosti)
Celkem má i v rodokmenu 77 postav atd.
Svědkové Ježíšova života neměli potřebu zajímat se o jeho minulost,tato potřeba vznikla až později. 
Biblické rodokmeny tak vypovídají mnohé o náboženském smýšlení lidí v druhé polovině 1.století n.l.. Neříkají však prakticky nic o skutečném Ježíšově původu.
O smrti a posmrtném životě (Skóre: 1)
Vložil: Kojot v Čtvrtek, 05. březen 2009 @ 16:00:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://kojot.name
Všechny zájemce zvu k přečtení článku na výše uvedené téma, který jsem právě zveřejnil na svém weblogu.Re: Jak se jeví křesťanství materialistovi (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Úterý, 06. srpen 2019 @ 00:02:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Byl jsem skutečným a ryzím materialistou (ateistou) velmi dlouho... 


Ale prakticky nic z toho, co tady Kojot předkládá, mi na mysl ani nepřišlo. Natož abych něco takového řešil. Je to snužka nesmyslů, blábolů a osobní frustrace člověka, který se o křesťanství poměrně podrobně zajímal, a velmi dobře věděl, kde zaútočit. Je to lež už v samém základu. 

Asi už tu Kojot nechodí, nicméně podobných bludařů a blouznivců je kolem nás stále mnoho:-(.Stránka vygenerována za: 0.59 sekundy