Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Kamila.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16456, komentáře < 7 dní: 308, komentářů celkem: 416615, adminů: 60, uživatelů: 5183  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 320 návštěvník(ů)
a 7 uživatel(ů) online:

Frantisek100
cizinec
Vota
Willy
brusle7
martino
Mikim

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
113055470
přístupů od 17. 10. 2001

Život církví: Ota Vožeh : O pravdě aneb postmodernismus v dnešním evangelikalismu
Vloženo Středa, 28. leden 2009 @ 19:21:37 CET Vložil: gojim

Zamyšlení poslal McMartyn_

Ty, kdo ještě nezaregistrovali nový seriál pořadů vysílaných na frekvenci Radia7 o novodobých trendech v církvi, jejichž autoři nehledají inspiraci v Bibli ale ve „světě“, si dovoluji upozornit na tento dle mne i u nás aktuální počin bývalého ředitele TWR. Vkládám 13 díl tohoto seriálu. O ostatní díly (v mluvené či psané verzi) lze požádat na e-mailové adrese radio7@radio7.czZápas o víru a o pravdu nebyl nikdy snadný. Postmoderní myšlení ho ještě víc ztěžuje. A nálada, která dnes panuje v celosvětovém evangelikálním hnutí, nijak nepomáhá. Soudobý trend spočívá ve snahách o to, aby se evangelikální hnutí stalo největší atrakcí v dějinách Církve. Staré jistoty jsou zpochybňovány už jen proto, že je přijímaly celé generace evangelikálů před námi. Dnes je prostě v módě klást si otazník za všechno. A většina evangelikálů stejně ani tak moc o své duchovní dědictví nestojí. Spíše jim jde o to, aby vymýšleli stále něco nového, přitažlivého, přijatelného okolnímu světu. Celá plejáda evangelikálních vůdčích osobností přijímá bez výhrad ctnosti postmoderního myšlení - velkorysou otevřenost, toleranci a různorodost - a přitom odkládají stranou kriticky důležité biblické hodnoty jako zkoumání pravdivosti učení a věrnost pravdě.
Kolikrát jsme svědky toho, jak se vedoucí evangelikální osobnosti přímo zříkají příležitosti svědčit jasně a zřetelně pro pravdu, když jsou před mikrofonem nebo kamerou sekulárních médií ? Když se dnes evangelikála někdo veřejně - a s řádnou dávkou skepse - zeptá, jestli je Kristus skutečně tou jedinou cestou k Bohu a do nebes, jak odpoví ? Tak, aby se někoho nedotkl, někoho neurazil, aby nebyl považován za netolerantního ? Zdá se, že i u nás už tzv. politická správnost myšlení a vyjadřování přehlušuje jakýkoli článek křesťanské víry.
Naneštěstí jsou tyto i jim podobné trendy přítomné - alespoň na západě - již v teologických a biblických školách a seminářích. Zatímco se staré a osvědčené evangelikální myšlení snadno kritizuje a rychle opouští, nové myšlenky a názory na biblické učení jsou okamžitě vítány a podrobit je kritice Božího slova se nepovažuje za nutné. Dříve se považoval postoj berojských (Sk.17,11) ke zvěstovanému slovu za ctnost - čteme o nich, že "každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel" - dnes se takový postoj vědomě nebo nevědomě odmítá. Spíše se zkoumá, jestli má nová myšlenka nebo nová metodika úspěch, a to především u světa, u nevěřících lidí. Evangelikálové se chtějí za každou cenu jevit okolnímu světu v co nejleoším světle, chtějí být přijímáni, respektováni a slyšeni. Snad nikdy v dějinách nebyla Církev vystavena tolika novotám jako v dnešní době. Nové myšlení, nové nazírání na Bibili, nové pracovní metody, nové programy. Nedávno jsem četl, jak se jeden křesťanský pracovní vyjádřil slovy politování : "Svět se mění daleko rychleji než Církev." Znamená to, že Církev se nutně musí měnit spolu se světem, že musí udržet se světem tempo ?
Být dnes bojovníkem za pravdu a víru na nás klade následující základní požadavky : musíme si zachovat biblické rozpoznávání pravdy, musíme neustále prosit o Boží moudrost, musíme být neúnavní, musíme znát dobře Bibli, musíme se umět postavit za svoje biblické přesvědčení, musíme mít schopnost hovořit jasně a přímo, a musíme být ochotni vstupovat do konfrontací, do konfliktů. Tyto kvality jsou dnešnímu evangelikálnímu hnutí jaksi cizí. Mnohé sbory, denominace a celé církve se spíše zajímají o názory druhých lidí - a to především nevěřících - zajímají je účinné strategie, zabývají se marketingem, průzkumem, statistikou. Panuje strach z toho, aby věřící nebyli pozadu na akademické půdě, aby se církve dostatečně prosadily na politické scéně, a aby se nevystavily kritice médií. Zachovat si pozitivní image je důležitější než věrnost pravdě.
Někde nějak došlo k tomu, že evangelikálové uvěřili lži, podle které je známé Ježíšovo slovo z Matoušova evangelia - označované také jako Velké poslání - marketingovou záležitostí. Pán Ježíš přikázal před svým návratem ke svému nebeskému Otci : "Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky" (28,19). Namísto abychom chápali evangelium jako zvěst, jako poselství od Boha, které je nám věřícím svěřeno jako Božím vyslancům, chápeme dnes evangelium jako komoditu, jako produkt, který se musíme snažit tomuto tržně orientovanému světu za každou cenu prodat. Namísto abychom jasně zvěstovali čisté Boží slovo a dali tak neomezený průchod jeho moci, snažíme se evangelium zabalit do co nejatraktivnějšího balíčku, aby bylo více přijatelné nevěřícímu člověku. Více než na obsahu a čistotě poselství samého nám záleží na jeho prezentaci, která se řídí povětšině choutkám a trendům nekřesťanského světa. Vládne tržní mentalita, při které je "pozitivní vztah k zákazníkovi" nadevše. Čím se řídí obsah dnešních kázání ve společenství věřících ? Moje americká zkušenost ukazuje, že stále větší počet kázání se zabývá tím, co právě letí ve světě kolem. Ať už jde o knihu nebo o film, o televizní seriál nebo o hudební skladbu nebo skupinu. Ve snaze přitáhnout co největší počet nevěřících do kostelů a modliteben se budou američtí kazatelé věnovat spíše současným módním trendům než zvěstování Božího slova. Naneštěstí se toto podbíhání soudobým trendům dostává i pod rouškou spirituality do Církve. Jednu chvíli byly evangelikální sbory v Americe přímo posedlé knížkou "Modlitba Jabézova" (podle 1.Par.4,10), každý sbor, který chtěl jít s dobou, musel pořádat semináře, kde se věřící učili, jak se takovou modlitbou modlit. Ale běda těm, kdo se stále ještě učili Jábezově modlitbě, když přišel Rick Warren se svými knihami "Proč jsme vůbec tady" a "Cílevědomá Církev" ! Každé společenství věřících, které si chtělo zachovat své postavení a vliv v evangelikálním hnutí, muselo projít "Čtyřiceti dny . . .". A ve chvíli, kdy připravuji tuto relaci, je trendem knížka Alana Hirsche "Zapomenuté cesty", kterou každý obdivuje, každý o ní mluví a každý se k ní nějakým způsobem hlásí. Jestli jste to všechno propásli, už si nedělejte starosti, stejně je už pozdě a nějaká novinka je určitě na obzoru, možná dřív, než se odvysílá tato relace.
Tato současná mentalita honby za novotami je jedním ze znaků dětinského, povrchního přístupu k víře a k pravdě. Apoštol Pavel před tímto postojem varuje ve svém dopise Efezským, když je napomíná, aby "dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení - lidskou falší, chatráctvím a lstivým sváděním k bludu" (4,14). Nevím, jestli se ještě dnes vůbec v církvích ozve slovo o bludu, o falešném učení, o nutnosti zkoumat pečlivě Písmo, jestli to, co se nám předkládá, je zdravé, biblické, správné.
Zásadní problém vidím v tom, že věřící jakoby zapomněli, kdo je skutečným Pánem Církve, její Hlavou. Mám však tu jistotu, že se Ježíš Kristus o čistotu Církve dobře stará. Díky Bohu za Jeho svrchovanou milost a nezměrnou lásku.
Otakar Vožeh, www.twr.cz


Podobná témata

Ekumenismus

"Ota Vožeh : O pravdě aneb postmodernismus v dnešním evangelikalismu" | Přihlásit/Vytvořit účet | 4 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Ota Vožeh : O pravdě aneb postmodernismus v .. evangelikalismu a služba dnešku (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Neděle, 01. únor 2009 @ 21:21:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pravdy, které byly definované do prostředí, ve kterém vznikla otázka se mohou interpretovat jinak v novém prostředí.
Na příklad v začátcích mezi uvěřivšími Židy bylo pravda, že Kristus je to cestou.
A dnes ..´... Když se dnes evangelikála někdo veřejně - a s řádnou dávkou skepse - zeptá, jestli je Kristus skutečně tou jedinou cestou k Bohu a do nebes, jak odpoví ? Tak, aby se někoho nedotkl...´, ano dnes je obtížné dospět k tomu bodu, od kterého to začalo.
Když se podaří v tom médiu dojít ke stadiu víry, jakou měli Židé, potom je jednoduché doplnit, že  ´jedinou cestou je Ježíš´.
Židé očekávali Mesiáše, tedy je to zkratka. A kdo umí zkratkovitě dovést posluchače tam, kde byli předkové v očekávání Mesiáše, který byl tou cestou ? Je obtížné mluvit k sekularizovanému světu bez zkratek, které byly pochopitelné v začátcích.
=
´..."Svět se mění daleko rychleji než Církev." Znamená to, že Církev se nutně musí měnit spolu se světem, že musí udržet se světem tempo ?...´. Ano, jisté změny jsou vítané. Příkladem je slovo aggiornamento, použité v katolické církvi. Protože Giorno je den, tedy to znamená ´přizpůsobení se k současnosti´, jaksi ´zdnešnění´.
Ne za cenu pravdy, ale s výhodou šikovnosti, obratnosti. Proto katolická církev obrátila oltář k lidem, protože předtím byl u stěny vpředu. Mezi oltářem u stěny a lidmi stál kněz čelem k oltáři a zády k lidem. jako vůdce. Dnes je středem obce a shromáždění oltář, kněz stojí čelem k lidu, na který se dívá přes oltář a lid zase přes oltář vidí knězi do tváře.To je aggiornamento v obřadu, zdnešnění..
=
´...Moje americká zkušenost ukazuje, že stále větší počet kázání se zabývá tím, co právě letí ve světě kolem...´. Ale nebylo dříve zvykem, že se kázalo celá staletí stejně? I když doba potřebovala slovo ke svému dni. Všímat si skutečnosti, která právě probíhá, nebo cloumá davem není na škodu.  I Pavel řešil konkrétní situace den po dni.Re: Ota Vožeh : O pravdě aneb postmodernismus v dnešním evangelikalismu (Skóre: 1)
Vložil: rive v Čtvrtek, 21. březen 2013 @ 22:48:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Doufám, že již co nejdřív utichne neopodstatněná euforie kolem papeže. Je čas se upamatovat !!

Souhlasím se slovy bratra Oty Vožeha:

Zásadní problém vidím v tom, že věřící jakoby zapomněli, kdo je skutečným Pánem Církve, její Hlavou. Mám však tu jistotu, že se Ježíš Kristus o čistotu Církve dobře stará. Díky Bohu za Jeho svrchovanou milost a nezměrnou lásku.


V duchu posledních propapežských diskuzí, není marné oprášit  tento  článek - střízlivý pohled.

ruveStránka vygenerována za: 0.15 sekundy