Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jonáš.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 11, článků celkem: 16224, komentáře < 7 dní: 494, komentářů celkem: 399100, adminů: 60, uživatelů: 5084  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 211 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

gregorios777
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
109586274
přístupů od 17. 10. 2001

Duchovní poradna: Byl Petr opravdu zakladatelem papežství?
Vloženo Čtvrtek, 06. listopad 2008 @ 06:42:27 CET Vložil: gojim

Zamyšlení poslal Standa

POVĚRIL KRISTUS PETRA ÚŘADEM „HLAVY CÍRKVE“?


A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou (Mt 16,18). Je skutečností, že jednou z nejviditelnějších bariér mezi protestantským a katolickým světem je otázka papežského primátu. Klíčovým veršem, na němž římskokatolická církev dodnes staví autoritu a neoddiskutovatelnost papežství, je Mt 16,18-19 a naším dnešním cílem bude prozkoumat první část tohoto textu – verš 18. Ježíšův výrok o Petrovi navazuje na Petrovo vyznání u Césareje Filipovy. Tento rozhovor inicioval Ježíš otázkou, za koho ho pokládají lidé a pak za koho sami učedníci.

Kristus zde položil svým učedníkům zásadní otázku, protože odpověď na ni bude mít ohromné důsledky. Kristus se setkává s nepochopením a odmítáním, a proto je přirozená i jeho úzkost: budou takoví i ti, které jsem vyvolil jako své následovníky? Petr však ihned odpovídá, věrný svému nadšení a horlivé povaze: „ty jsi mesiáš Syn Boha živého“ a Ježíš mu jeho závěr potvrzuje: „Blaze Tobě Šimone, Synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích“ (Mt 16,17). Petrova odpověď Ježíše musela nesmírně potěšit a dát mu naději, že jeho dílo přinese očekávané ovoce. Proto i svými dalšími slovy povzbuzuje jejich víru a prorocky jim otvírá nadějný výhled do budoucnosti. O co se však konkrétně jedná? Ze všech čtyř evangelií se slovo „církev“ vyskytuje pouze v Mt evangeliu a to jen na dvou místech. Mt 16,18 je jedno z nich. Ježíš se dívá dopředu a odhaluje Petrovi jeho důležitý úkol: existence církve bude záviset také na něm. V jakém smyslu? Katolická církev tvrdí, že Petr zde byl dosazen do „úřadu Božího náměstka“ s právem autoritativně vést církev a mluvit z Božího pověření. Protestanté však ve skále, o níž je zde řeč, nevidí Petra, a protože jako adventisté samozřejmě zastáváme protestantský postoj, je třeba znát důvody, které nás k tomu vedou:


1. Důvod gramatický
. Jméno „Petr“ (ř. ho petros) znamená v řečtině „kámen, skálu“, tj. podstatné jméno mužského rodu označující spíše menší skalnatý útvar. Výraz „skála“ (ř. hé petra), použitý v tomtéž verši, je naopak podstatné jméno rodu ženského označující spíše úvar rozměrově větší. V aramejštině, v níž náš studovaný rozhovor ve skutečnosti původně probíhal, byl pro obě slova zřejmě použit stejný výraz (kpa). Protože však Matouš přeložil tento výraz do řečtiny dvěma rozdílnými způsoby, jeho záměr je zřejmý: odlišit jméno Petra od výrazu skála použitém v Kristově výroku! Celý Ježíšův výrok je vlastně záměrnou slovní hříčkou. Petrovo jméno poskytlo Ježíši Kristu příležitost k tomu, aby poukázal na základ své církve. Je to podobné, jako když Ježíš mluvil o kvasu farizeů a saduceů (Mt 16,5-11). Chápeme, že zde Ježíš nedává zákaz nakupovat kvas od těchto lidí, ale varovat se před jejich učením. Proto i v našem textu Kristus mluví o dvou rozdílných věcech: o svém učedníku Petrovi a o skále, na níž založí svou církev.

Co nebo kdo však je touto skálou?

2. Důvod biblický. Starý zákon se asi na 30 místech zmiňuje o tom, že Bůh je skála (viz např. Ž 28,1; Dt 32,4; 2S 22,32). A pokud by někdo o tom měl pochybnosti, zapsal Izajáš Hospodinova slova: „Což je Bůh kromě mne? Jiné skály není, já o žádné nevím." (Iz 44,8). A Nový zákon svědčí podobně: „a pili týž duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus.“ (1K 10,4) nebo „Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným“ (Sk 4,11). Podle dalších textů apoštol Pavel vysvětluje „architekturu“ duchovní stavby (církve): „Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš.“ (Ef 2,20)

Schematický obrázek by mohl vypadat následovně:

MY = živé kameny

a p o š t o l o v é

Ježíš Kristus

Zde je použito jiné řecké slovo pro kámen a to „lithos“, ovšem význam je zřejmý. Poslední verš, který zbývá citovat je výrok samotného Petra: vždyť jste 'okusili, že Pán je dobrý!'. Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je 'vyvolený a vzácný' (1.Pe 2,4 ). Pokud by Petr chápal Ježíšův výrok u Cesareje Filipovy jako pověření k tomu, aby byl hlavou církve, nikdy by takovýto výrok nenapsal! Místo toho bychom se v jeho listu mohli dočíst např. „Přicházejte tedy ke mně, jediné skále na níž stojí církev…“ Toto však nikde v Novém zákoně nečteme. Lze uzavřít, že gramatické i biblické důvody nám nedávají žádný podklad k tomu věřit, že Petr byl Kristem pověřen do autoritativního úřadu „hlavy církve“ a „Kristova náměstka na zemi“.
Náš studovaný text je pouze vyjádřením Ježíše Krista o tom, že si Petra váží jako jednoho z důležitých učedníků a pracovníků, skrze než vybuduje v blízké době svoji církev. A skála, na níž tato církev bude stát, je Petrovo vyznání „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého“. A žádná moc, ani „brány pekel“ (viz náš verš), tj. žádné myslitelné zlo, ji nemohou přemoci a zničit. Proč? Protože základ, na němž tato církev bude stát, není smrtelný a omylný člověk, ale Bůh sám, Kristus Ježíš. A nutno dodat, že po 2000 letech vnějších i vnitřních zápasů se pravost těchto slov prokazuje více než dostatečně.

Pavel Š.

zdroj: Misionář, ročník: 6, č: 64

Podobná témata

Katolicismus

"Byl Petr opravdu zakladatelem papežství?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 45 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Byl Petr opravdu zakladatelem papežství? (Skóre: 1)
Vložil: Colin v Čtvrtek, 06. listopad 2008 @ 10:46:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hezký rozbor. Ale není k věci. Pisatel má záměr utvrdit přesvědčené a vybavit je argumenty, které mohou snadno papouškovat v neplodných hádkách na dané téma. Opravdová diskuse se vede jinde a jde v ní o interakci mezi teology katolickými a protestantskými. Pod takovými argumenty, jaké zde byly předloženy, se Svatý slolec nezatřese.

ColinRe: Byl Petr opravdu zakladatelem papežství? (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Čtvrtek, 06. listopad 2008 @ 17:14:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Standa, vidím, že sa chytáš čohokoľvek, si ochotný uveriť kde-komu, len aby si nemusel uveriť... Ten článok od Pavela Š. rovnako zahmlieva skutočnosť ako ju zahmlievaš ty. Už som o tom písal, ale asi ti to zopakujem pekne po poriadku. Urobím teda logickú a zároveň psychologickú analýzu slov Pána Ježiša ohľadom Petra:
.
Podľa evanjelikálneho výkladu napríklad sa tentop výrok vysvetľuje takto: Ty si kamienok, Peter, ale ja vybudujem svoju Cirkev na teejto veľkejskale, ktoré je zjavenie mojej identity". Zrejme myslia tak na základe toho, že sa domnievajú, že petros = kamienok a petra ´masívna skala. Teda slová "Ty si Peter" podľa nich zdôrazňujú Petrovu bezvýznamnosť ...
.
Problém, ktorý s týmto výrokom priznávajú aj mnohí protestantskí odborníci na Bibliu /ako napr. D.A. Carson vo svojom komentári Matúšovho Evanjelia.../ a ten podľa nich spočíva v tom, že kým tento rozdielny význam mali tieto slova iba starobylej gréckej poézii, v dobe Ježišovej tento rozdiel vymizol. A teda petros alebo petra znamenali to isté: skalu. Ďalší problém spočíva v tom, že Ježiš hovoril nie po grécjky, ale po aramejsky a tam neexistuje tento rozdiel. Ježiš vlastne povedal: "Ty si Kepa a na tejto Kepha postavím svoju Cirkev..." A teraz sa dostávam k pointe veci:
.
Keby aj mali tieto tieto dve slová petros a petra odlišný význam, protestantské alebo evanjelikálne chápanie dvoch odlišných "skál" /malej a veľkej/ by vôbec psychologicky ani logicky nezapadlo do kontextu kristových slov. Prečo?
.
Celý kontext toho, čo Kristus povedal je tento: Kristus vlastne vyslovil tri výroky v súvislosti s Petrom, z ktorých každý výrok pozostáva z 2 častí takým spôsobom, že druhá časť popisuje a potvrdzuje prvú časť výroku. /Obe časti sú typicky hebrejský spôsob paralelizmu vzájomného potvrdenia a doplnenia oboch výrokov.../ Prejdime si to teda:
.
Prvý výrok:
1A: "Blažený si Šimon...“ sa vysvetľuje takto: 2B: “... lebo ti to nezjavili teli a krv, ale môj Otec nebeský“
.
Druhý výrok:
2A: „Ty si Peter /Skala.,Kepha.../“ sa vysveľuje v prisľúbení 2B: "... a na tejto skale postavím svoju Cirkev a brány pekelné ju nepremôžu.“
.
Tretí výrok:
3A: “Tebe dám kľúče od kráľovstva nebeského...“ a účel týchto kľúčov sa vysvetľuje v poverení: 3B: „čokoľvek zviažeš na zemi, buede zviazané aj na nebi a čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané i na nebi“.
.

Keď čítame tieto tri výroky pozorne za sebou v kontexte? vidíme, že prvý a tretí výrok sú jednoznačne pozitívnym ohodnotením Petra. Ak by ten druhý bol pochopený tak ako to tvrdia protestanti alebo evanjelikáli, vlastne by celý kontext znel takto /voľne vyslovené/:
"Blahoslavený si Simon, syn Jonášov! Ty si bezvýznamný kamienok! Tebe dám kľúče od kráľovstva..." Každému logicky a psychologicky rozmýšľajúcemu človeku sa musí zrejme takýto nesúrodý sled výrokov Ježiša zdať naozaj čudný a nevysvetliteľný a určite neobstojí... Uvedený sled troch Ježišových výrokov v celom ich kontexte vyzneje logicky a psychologicky len vtedy, keď aj ten prostredný výrok - podobne ako prvý a tretí - je voči Petrovi pozitívny, tj. oceňujúci ho, a nie zhadzujúci /"ty si maličký, bezvýznamný kamienok.../. Teda ak slová "Ty si Petros" chápeme v plnohodnotnom zmysle ako /masívna/ skala /kepha/. Inak by sa naoaj prostredný výrok musel vytrhnúť z kontextu. /Naozaj, ak by ten výrok nebol kontexte uvedenýžch troch výrokov, dalo by sa tak ho vyložiť, ako to vykladajú štandardne protestanti a evanjelikáli a iní. No zrejme to je "faul" takto vykladať taký vážny výrok bez jeho logického a psychologického kontextu, to teda mal by si úprimne priznať...
.
A preto iné vysvetlenie tu nie je možné, len chápať Petra apoštola ako naozaj Skalu, na ktorej Kristus postaví svoju Cirkev s tým ako to chápeme my v celom kontexte, totiž, že slovami "skala" aj "kľúče", ktoré Kristus vysvlovil v spojení len s osobou apoštola Petra a nikoho iného treba chápať približne to isté: Petrovi na tomto mieste Kristus sľúbil v Jeho Cirkvi osobitné postavenie, osobitnú službu - službu "protos", alebo "prior" alebo prvenstva medzi rovnými, ale s mocou riešiť, rozhodovať, kto do Cirkvi patrí a kto nie, a ktoré učenie je ešte v súlade s Kristovým učením a ktoré nie. Vlastne mu sľúbil pre túto vec charizmu tohto vedenia, tejto služby. Tak ako všetci apoštoli majú moc "zväzovať a rozväzovať" vo svojich miestnych cirkvách, tak Peter má túto moc okrem svojej miestnej cirkvi aj vo vzťahu k apoštolom. Oni teda nemajú moc od Petra, ale od Krista. Ale Kristus ich vlastne zároveň dáva do určitej závislosti aj na Petrovi, "prvom" pretože Peter má určité kompetenciu, a sú určité veci, ktoré by bez neho nemali /má "kľúče".../ Ale tým, že Kristus dáva Petrovi svoje "kľúče" od svojej Cirkvi, a robí ho v Cirkvi "protosom", prvým, "hlavou", predsedom apoštolského kolégia, Peter má túto službu vykonávať isteže v spolupráci s apoštolmi. Určite sa nemá vyvyšovať, panovať nad nimi, ale podľa Krista ako ten"kto je medzi nimi prvý, nech je sluhom všetkých"... Jeho služba bude spočívať v tom koordinovaní, zjednocovaní a rozhodovaní na najvyššej úrovni...
.
Naozaj vysvetlenie, ktoré som tu čítakl v článku, sú v čomsi nedôsledné: čosi zamlčujú, nechcú vidieť, prečítať celok Kristových výrokov. Takisto je nelogické a trčí z toho príliš neochota vidieť celú pravdu, ked to, čo vzťahujeme na Petra a apoštolov, nechceme, nie sme ochotní vzťahovať aj na ich nástupníkov biskupov. Takisto je nelogické a nepsychologické tvrdiť, že Kristus si žela, aby po Jeho odchode Peter bol "predsedom" apoštolského kolektívu, ale po smrti apoštolov už nie, to už ponechal na voľný priebeh... Ak predsa Kristus narážal na to, že "brány pekelné ju nepremôžu...", tak zrejme nemyslel iba na tých pár rokov počas života apoštolov, ale zrejme myslel na Cirkev až do konca sveta. A určite vedel, že problémy so svetom, ktorý bude chcieť svoju Cirkev zničiť, budú až do konca sveta. Preto je logické, že si želal, aby ten princíp jednotiaci, zjednocujúci, princíp "protos", ktorý na miestnej úrovni budú zastávať apoštoli a na celosvetovej úrovni Peter, sa odovzdal aj ďalším generáciám, a nezanikol po smri apoštolov. Veď predsa, ak tento princíp Kristus ustanovil, tak asi preto, že ho považoval pre svoju Cirekv za dôležitý... A preto apoštoli, ako je to naznačené už v Písme, a ako to dosvedčuje generácia raných cirkevných otcov, apoštoli vkladaním rúk a modlitbou ustanovovali v jednotlicvých cirkevcých obciach starejších/presbyteroi/ a biskupov /episkopov/.
.
Napr. v liste sv. Ignáca zo začiatku 2. stor. Filadelfčanom sa píše: "....najmä ak sú zjednotení s biskupom, s jeho staršími a diakonmi, ustanovenými podľa Kristovho úmyslu..." "...Viem, že tento biskup sa nedostal do služby viesť spoločenstvo ani sám od seba ani od ľudí, ani pre márnu slávu, ale z lásky Otca a Pána Ježiša Krista... A preto deti utekajte pred nejednotou a zlými náukami. lebo kde je pastier, ta choďte za ním ako ovce.Veď všetci Boží a Ježišovi Kristovi sú s biskupom... Nemýľme sa bratia moji. Ak niekto nasleduje rozkolníka, nebude dedičom Božieho kráľovstva..." V liste Tralliančanom píše o.i.: "Patrí sa, aby každý z vás, najmä kňazi robili radosť biskupovi na počesť Otca, Ježiša Krista i apoštolov... Majte sa dobre v Kristu Ježišovi, podriadujte sa biskupovi ako Božiemu prikázaniu, podobne aj starším..." /Z toho vyplýva, že tá istá štruktúra jednotlivých cirkví rannej doby kresťanskej /biskupi = episkopoi, kňazi = presbyteroi, diakoni/, o ktorej píšu starí cirkevní otcovia, je v KC aj po 20 storočiach.../ Podobných výrokov by sa dalo nájsť ešte viac aj od iných otcov starej Cirkvi, a teda toto nie je naozaj ojedinelý názor. Stálo by za to uverejniť aj na GS niektoré aktuálne úryvky z nich...

Re: Byl Petr opravdu zakladatelem papežství? (Skóre: 1)
Vložil: isim v Čtvrtek, 06. listopad 2008 @ 18:38:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý Stando,

papežství je asi ten nejzažší možný způsob porušení přikázání P. Ježíše, které dal církvi: ...A nikomu na zemi nedávejte jméno otec, protože jediný je váš Otec, ten nebeský, a: ...nedávejte si říkat mistr, protože jediný je váš mistr, i ...učitel, Kristus, a: ...vy všichni jste bratři. - Tedy že tyto tituly a hodnosti jistě nejsou B. vůle.

Pokud však jde apoštoly a apoštolství, pak s těmito výklady u katolíků asi příliš nepochodíš. - Protože jsou-li apoštolové a proroci sloupy v církvi, - pak určitě také i nesou část stavby.

- Což jistě také i znamená, že apoštolové a proroci dostali od Pána určitou autoritu (moc, i klíče) pro vedení i budování církve.
- Ovšem i tato autorita je jistě omezená Slovem Pravdy.

A jistě také i platí, že i přes tuto propůjčenou a omezenou autoritu, zůstává a je jedinou skutečnou hlavou církve Bůh a Pán Ježíš Kristus.

pokoj Tobě
isimRe: Byl Petr opravdu zakladatelem papežství? (Skóre: 1)
Vložil: Cernaveverka v Pátek, 07. listopad 2008 @ 07:24:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Charismatické žáby kvákají, ale psáno je že BRÁNY PEKEL CÍRKEV NEPŘEMOHOU. Marně kvákáte, Satanovi zplozenci. Psáno je o Svatém otci CO ROZVÁŽETE NA ZEMI BUDE ROZVÁZÁNO I V NEBI. A vy již dávno nepatříte Pánu ani Církvi, ale Satanu a jeho andělům, stejně jako vaši falešní proroci - škůdci na vinici Páně.
Odpověď (Skóre: 1)
Vložil: Nasinec v Sobota, 08. listopad 2008 @ 06:54:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Byl Petr opravdu zakladatelem papežství?

Odpověď: NE - zakladatelem byl sám Kristus (aspoň tak je to v Písmu)Stránka vygenerována za: 0.37 sekundy