Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Kvido.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 13, článků celkem: 16386, komentáře < 7 dní: 495, komentářů celkem: 411972, adminů: 60, uživatelů: 5161  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 207 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

oko

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
112230762
přístupů od 17. 10. 2001

Nebezpečná učení: Od Mariánství k Bohu: Modlitba k Panně Marii naší Spolu-vykupitelce
Vloženo Čtvrtek, 31. červenec 2008 @ 09:37:11 CEST Vložil: gojim

Zamyšlení poslal cristiano

Ó nejzarmoucenější a Neposkvrněné Srdce Mariino, stala ses mou Matkou během svého opuštění při kříži a s apoštolem Janem Tě přijímám za svou vlastní Matku.Nech mi vždy připomenout, že jsem dítě tvého utrpení, protože co dítě by nechtělo udělat, aby utěšilo svou matku ze svého hlubokého zármutku. Chci žít svůj život tak, abych vysušil Tvé slzy a utěšil Tvé sklíčené srdce. Ó Marie, buď mým ochráncem během mého života a chraň mě od nástrah a osidel ďábla.Pamatuj na mou modlitbu, kdykoliv k Tobě volám ve věci svých potřeb a zájmů. Prosím obdrž pro mne veškeré milosti, které potřebuji k posvěcení a spasení své duše, protože jsi Prostřednice všech milostí a jsi spolu-vykupitelkou tohoto světa.

A co k tomu hovoří Písmo Svaté???


Zjevení Janovo 21:3-4 Uslyšel jsem mocný hlas z nebe: "Hle, Boží stánek s lidmi: bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem.Bůh jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť první věci pominuly."

(Když se tvrdí, že Marie je u Boha a přebývá tam s Ním - proč tedy Marie pláče a je nejzarmoucenější? To by snad znamenalo, že Marie ke které se lidé výše uvedenou modlitbu modlí, není Marií z Nazareta - pravá maminka Pána Ježíše Krista)

Žalmy 121 Píseň k pouti. Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání. Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele. Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.

Jan 14:13 O cokoli poprosíte v mém jménu, to udělám, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li o něco prosit v mém jménu, já to udělám." "Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, který s vámi zůstane na věky, totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás. Nenechám vás jako sirotky, přijdu k vám.

(Nemusíte se již více modlit k Marii, je plně dostatečné modlit se k Otci ve jménu Pána Ježíše Krista. Důvěřujte Bohu - tomu, co řekl)

1 Timoteovi 2:5 Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš

(Ano, Pán Ježíš Kristus je vskutku jediným prostředníkem mezi Bohem a člověkem. Neexistuje žádný jiný prostředník. Kněží nejsou těmi pravými prostředníky, ani Marie. Protože aby mohl být někdo skutečným prostředníkem, musí být zároveň Bohem ale i člověkem.)

Izajáš 44:6 Toto praví Hospodin, král Izraele, jeho vykupitel, Hospodin zástupů: "Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není.

Galatským 3:13 Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno: `Proklet je každý, kdo visí na dřevě´.

(Amen! Pravým a jediným vykupitelem je Pán Ježíš Kristus! Nikdo jiný neprolil svou krev, skrze kterou nás vykoupil, než právě On!)

Titovi 2:11-14 Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích.

Zjevení Janovo 5:9-10 A zpívali novou píseň: "Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras a učinil je královským kněžstvem našeho Boha; a ujmou se vlády nad zemí."

Cristiano


Podobná témata

Katolicismus

"Od Mariánství k Bohu: Modlitba k Panně Marii naší Spolu-vykupitelce" | Přihlásit/Vytvořit účet | 39 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Od Mariánství k Bohu: Modlitba k Panně Marii naší Spolu-vykupitelce (Skóre: 1)
Vložil: Gojim (gojim@zoznam.sk) v Čtvrtek, 31. červenec 2008 @ 09:45:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
len dodam ze semiramis este pre katolikov je :


utocisko hriesnikov, neposkvrnena, najvacsia krasa stvoreneho sveta, prostrednicka milosti jezisa, Matka obdivuhodná, Matka dobrej rady, Matka Stvoriteľa, Matka Spasiteľa, Panna najmúdrejšia, Panna hodná úcty, Panna hodná chvály, Panna mocná, Panna dobrotivá,

Panna verná, Zrkadlo spravodlivosti, Sídlo múdrosti, Príčina našej radosti, Príbytok Ducha Svätého, Príbytok hoden cti, Vznešený príbytok nábožnosti, Ruža tajomná, Veža Dávidovho mesta, Veža zo slonovej kosti, Dom zlatý, Archa zmluvy, Brána do neba, Hviezda ranná, Uzdravenie chorých, Útočisko hriešnikov, Útecha zarmútených, Pomocnica kresťanov, Kráľovná anjelov, Kráľovná patriarchov, Kráľovná prorokov, Kráľovná apoštolov, Kráľovná mučeníkov, Kráľovná vyznavačov, Kráľovná panien, Kráľovná všetkých svätých, Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu,( Inac Jezis nevedel najst v svojom domove vieru...to je fakt sila...) Kráľovná nanebovzatá, Kráľovná posvätného ruženca, Kráľovná rodiny, Kráľovná pokoja ...???


:-)))

Re: Od Mariánství k Bohu: Modlitba k Panně Marii naší Spolu-vykupitelce (Skóre: 1)
Vložil: cristiano v Čtvrtek, 31. červenec 2008 @ 14:00:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://prokrestany.cz
Odkud je ta "Panna Maria Spolu-vykupitelka" ??? Protože jestli Písmo nelže (a to víme, že nelže), tak u Pána Boha není přece žádný nářek a pláč!! Tudíž jediné vysvětlení je že ta "Panna Maria Spolu-vykupitelka" ke které se miliony lidí modlí, je z říše podsvětí a nikoliv z krajin nebeských. Jiné racionální vysvětlení pro to asi není... Uvažoval nad tím z vás diskutérů někdo?

CristianoRe: Od Mariánství k Bohu: Modlitba k Panně Marii naší Spolu-vykupitelce (Skóre: 1)
Vložil: Nitram v Pátek, 01. srpen 2008 @ 10:47:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nechápu, proč vytahujete takto nesmyslné téma na tomto webu a mlátíte s ním katolíky o hlavu. Vždyť to není oficiální učení církve. Sice pravda je to, že existuje spoustu ujetých forem mariánské úcty,  ale stejně tak existuje spousty druhů ujetého protestantismu a žel všechny druhy ujetého křesťanství jsou děsně hlasité. Jistě ujetosti křesťanství si zaslouží kritiku, ale nemůžu přece kritizovat někoho, kdo ujetosti nepreferuje. A jak jsem si všiml v diskuzi, tady není nikdo, kdo by vyznával Pannu Marii jako spoluvykupitelku. Diskutujme o tom, až se zde objeví nějaký vyznavač Marie jako spoluvykupitelky, pak to začne mít smysl. Zatím mi spíše připadá, že je v určitých kruzích křesťanů touha najít aspoň nějakou třísku v oku svého bratra.

MartinStránka vygenerována za: 0.38 sekundy