Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Michal.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 9, článků celkem: 16224, komentáře < 7 dní: 392, komentářů celkem: 399134, adminů: 60, uživatelů: 5084  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 26 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
109591937
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Jednota církve a duc*****
Vloženo Středa, 26. březen 2008 @ 12:19:51 CET Vložil: Bolek

Kázání poslal donkichot

Než začneme hlouběji rozvažovat nad slovy textu 2 J 7-11,  dovolím si položit vám otázku: Jaké pak ovoce snědli muž a žena v ráji? Byly to fíky? Datle? Hrušky? Nebo jablka? Ano, správně, bylo to ovoce poznání dobrého a zlého. Nic víc o něm není psáno. Jen to, že z něj jedli. A proč z něj jedli? Neboť byli žádostiví? A čeho byli žádostiví? Že se otevřou jejich oči, a budou jako bohové vědouce dobré a zlé. Snad si nyní myslíte, že jsem si spletl text, když takto začínám své kázání na druhou Janovu epištolu. Nikoli, jen chci upozornit, že oba texty jsou mezi sebou velmi těsně propojeny. Je zde souvislost, po které budeme dnes společně pátrat.


Vraťme se však po časové osy směrem k nám o několik tisíciletí biblického času do doby ranných křesťanů, kterou nazýváme apoštolskou. Jak vypadala církev v těch dnech?  Někteří lidé dnešních dnů, by si nejraději přáli, aby Ježíš Kristus po svém nanebevzetí zanechal na zemi instituci s pevným a neměnným řádem podle svatého Iva a zvaného svaté kanonické právo. Samozřejmě, že podle jejich představ zárukou pevnosti a stálosti církvi by měla být neoplatonistická hierarchická pyramida kněží se svým vrcholem v neomylném Kristovu náměstku. Tomuto by se všichni Kristovi učeníci s radostí a pokorou kořili a poslouchali ho. To by byla jednota. Jenže nebyla a pán Ježíš Kristus takovouto církev nezanechal ani nevybudoval. A díku Bohu, nikdy takováto církev nebyla a ani nebude. Římští biskupové se pokoušejí již dlouhá staletí s pomocí neoplatonismu zneužít Kristova díla k uplatnění svých mocenských nároků, ale hierarchie, které vládnou mají s církví Kristovou velmi málo společného. Tážete se proč? Neboť Kristova církev není ani hierarchie ani lidmi zřízená instituce. Je shromážděním Bohem předurčených a vyvolených lidí. Toto shromáždění svolává Bůh a předsedá mu zmrtvýchvstalý Pán Ježíš Kristus, který je v Duchu svatém uprostřed dvou neb tří, kteří se shromáždili v jeho jménu. Řeknete, ano to je pravda, ale jak to může fungovat? To je dogmatická poučka, která potřebuje organizační náplň! Bez promyšlené strategie a organizace nemůže být žádné společenství. A přece první křesťané toho moc neorganizovali ani nepromýšleli strategii. Jádro společenství tvořila věřící rodina a k bohoslužebným prostorům sloužil její dům. K rodině náleželi otec, matka, děti, vnuci a otroci. Řády pro rodinu, které nacházíme v novozákonních epištolách jsou proto i církevními řády. Rodina tedy tvořila  společenství, ve kterém probíhaly shromáždění Páně neboli řecky eklesia Kuriou. Cirkev tedy není něco stabilního a stálé, ale je dynamická  a existuje jen za podmínky shromáždění. Kde není shromáždění, není církev.

Křesťanské rodiny po vzoru apoštolů navštěvovali jejich žáci a napodobovatelé. Jedni kvůli tomu, aby je povzbudili ve víře a přinesli zvěsti o jiných spoluvěřících z celého světa. (OUKOUMENH). Aby v daném domě věděli, že se církev děje nejen u nich v domě, na jednom jediném místě, ale na mnoha jiných místech. Byli však i tací, kteří pohostinnost křesťanů zneužívali. A naše epištola upozorňuje paní domu (patrně vdovu) a její syny, aby si dali pozor na jeden druh těchto falešných kazatelů. Byli to učitelé, kteří nevyznávali Jezukrista přišlého v těle. Nic víc o nich již nevíme. Zda to byli předchůdci doketistů nebo nějací pneumatici nebo učitelé gnóse, nevíme. Můžeme jen typovat. A je dobře, že apoštol nenapsal, chraňte se gnostiků! Chraňte se doketistů! Způsobil tím sice určité trápení všetečným vykladačům, kteří si myslí, že vědí o Bibli více než Bible sama, ale pro nás, obyčejné čtenáře zanechal velmi důležité varování, kterému můžeme a musíme rozumět i dnes. Jeho napomenutí v obecné formulaci je nám mnohem bližší, než by bylo to, kterým by přesně a konkrétně určil dané bludaře.

Apoštol nás, čtenáře, nutí, abychom se zamysleli nad tím, co znamená popírat Jezukrista přišlého v těle. Nejprve ze všeho si musíme uvědomit, že poznáme Ježíše Krista jako člověka, v jeho lidství.V rozměru stvoření. Víme, že byl bezbranným dítětem, že měl své rodiče, své sourozence, že dospěl v muže, že se stýkal s lidmi, mluvil s nimi a pomáhal jim. Víme, že trpěl a zemřel. Boží syn nám byl zjeven jako člověk, jako pravý člověk. My jsme schopni poznat jenom jeho lidství. Dál se sami od sebe nemůžeme dostat. Ježíše poznáváme jako člověka. Pokud popíráme jeho lidství, nemůžeme tvrdit, že jej poznáme. Nebudu teď mluvit o Kristovém božství, které je předmětem víry a je zjeveno Duchem svatým, neboť  ani apoštol Jan  na tomto místě o Kristovém božství nepsal. Ti kdo popírají Kristovo lidství, odmítají Boží dílo stvoření. Propadli řeckému antickému myšlení, které vidí ve stvoření něco podřadného ba dokonce nereálného, staví se proti biblické zvěsti, že to co Bůh stvořil, je dobré. Odporují tím samému pánu Bohu, který o každém svém stvoření uznal, že je dobré. Bible nás vede k tomu, abychom se těšili a radovali z Božího stvoření a s děkovaním užívali dobré věci, které nám Hospodin dává k životu, radosti a potěšení na tomto světě. Popíratelé Ježíšova lidství dělají takovéto věci, jak o tom napsal apoštol Pavel Timoteovi:

Duch pak světle praví, že v posledních časích odvrátí se někteří od víry, poslouchajíce duchů bludných a učení ďábelských. V pokrytství lež mluvících, a cejchované majících svědomí své, zbraňujících ženiti se, přikazujíce zdržovati se od pokrmů, kteréž Bůh stvořil k užívání s díkčiněním věřícím a těm, kteříž poznali pravdu. Nebo všeliké stvoření Boží dobré jest, a nic nemá zamítano býti, což se díkčiněním přijímá, posvěcuje se skrze slovo Boží a modlitbu.
Mezi tyto dobré dary k užívání je i Kristus přišlý v těle. Pokud Ježíš nebyl skutečným člověkem, nemohl vyprázdnit své božství a stát se tak služebníkem. Nemohl být oným synem člověka, který nepřišel kvůli tomu, aby mu sloužili, ale aby on sloužil a položil svůj život za mnohé.  Pokud by nebyl pravým člověkem nemohl by se s lidmi, coby velekněz solidarizovat. A to nejpodstatnější, nemohl by ani zemřít, a tedy nemohla by být dokonaná oběť za náš hřích. Pokud by nebyl člověkem, nebylo by ani zmrtvýchvstání. Pokud Ježíš Kristus nepřišel v těle, nebylo by naší spásy a nebylo by ani víry. Neznali bychom ani Boha, neboť on je obrazem Boha neviditelného. Nebyl by to nikdo, kdo by nám zjevil Otce. Anebo zkráceně, kdo popírá Ježíše přišlého v těle, popírá i Boží vykupitelské dílo.

Asi si v této chvíli říkáte: mluví jako ze sedmnáctého století a v sedmnáctém století. Člověče, copak nevíš, že se píše rok 2008? Nejenže jsme překonali dobu protestantské ortodoxie ale i osvícenství a racionalismu. My žijeme v naprosto nové době. V nových podmínkách. Dnes je postmoderní doba univerzálního duc*****. Dnes všichni duchovní lidé, byť by byli křesťané, či budhisté nebo hinduisté, jsou si blízcí, neboť je spojuje duc***** či duchovní síly. Dnes už božství nenalézáme jen v biblickém poselství, ale i v třpytu hvězd, v rostlinách a přírodě, ba dokonce i v kamenech. Všade tam je posvátno, všade tam můžeme zažít a přežít tajemné rozechvění, které nás spojuje s božstvem. My jsme součástí univerzálního duc*****, třeba jen chtít a odhalit a zvládnout božství, které je v nás samotných.

Jenže toto vše není nic nového. Je to již ve třetí kapitole Bible. Lidská touha po božství je popsaná již tam. Ta byla základním motivem vzpoury proti Bohu. Tím, že nám apoštol Jan radí, abychom odmítli učitele popírající, že Ježíš přišel v těle, upozorňuje nás i na to, že cesta člověka do duc***** je jak zakázaná, tak i nemožná. Její praktikování je modlářství a to v jakékoliv podobě. Je jen jedna jediná cesta, ten který řekl: Já jsem ta cesta, Ježíš Kristus. Jen Ježíš Kristus v těle mohl pronést tuto větu. V něm přišel Bůh za člověkem. Je tedy možná jen cesta Boha za člověkem. Za každým člověkem.  Za tebou i za mnou. A tobě a mně zbývá jen poslušně následovat,  být napodobitelem Ježíše Krista přišlého v těle, jak nám jej podávají bibličtí svědkové a dosvědčuje Duch svatý.

Podobná témata

Kázání

"Jednota církve a duchovno" | Přihlásit/Vytvořit účet | 15 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Jednota církve a duc***** (Skóre: 1)
Vložil: Hyperion v Středa, 26. březen 2008 @ 12:29:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuji za povzbudivé slovo, kterých není nikdy dost.Re: Jednota církve a duc***** (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Středa, 26. březen 2008 @ 12:57:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
potlesk, done kichote, pokud jsi těchto slov autorem.

OlinKřesťanství & otázka duc***** (Skóre: 1)
Vložil: daggie (http://dagg.blog.cz) v Středa, 26. březen 2008 @ 14:22:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Zajímavý článek...

A také mi z něj vyplývá zajímavá otázka: "Je evangelium duchovní naukou a křesťanství stavem duchovního osvícení (byť nejvyššího)?"

Moje skromná odpověď zní: NE! NAPROSTO NE!

Evangelická zvěst není "duchovní naukou o (sebe) spáse člověka", nýbrž existenciálním Božím poselstvím spásy k člověku. Na hledání odpovědi po smyslu života, zastavení se v životě, slyšení evangelijní zvěsti, údivu nad ní a nad Ním (ukřižovaným Beránkem) a nad sebou (člověkem, který se minul cílem - Boží láskou), na hluboké lítosti nad svou minulostí i přítomností (a mnohdy bezradností a kapitulací vzhledem k nejasné osobní budoucnosti) a opět na údivu (nad jednoduchosti pravdy evangelia, viděné udivenou rodící se vírou ve vzkříšeného Krista Ježíše z evangelií) je postavena právní existence člověka vůči Bohu. A hlavně - takto je míněn v NZ vztah Boha k člověku a lidská odpověď směrem k Bohu: "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen." (Jan 3,16-17)Proto NEMŮŽE býti Kristovo evangelium "duchovní naukou" a křesťanství stav "duchovního osvícení" ateisty či "nejvyšší metou duchovní cesty" středoevropského mystika (jak jsem zažil a slyšel v osobních rozhovorech - žel - i mezi evangelikály).Proto mě tento článek, zdůrazňující Krista Ježíše Nazaretského (který přišel v tělě) zaujal.Poznámka na závěr:
...cittuji "Asi si v této chvíli říkáte: mluví jako ze sedmnáctého století a v sedmnáctém století. Člověče, copak nevíš, že se píše rok 2008? Nejenže jsme překonali dobu protestantské ortodoxie ale i osvícenství a racionalismu. My žijeme v naprosto nové době. V nových podmínkách."
- nikoli. Protestantská (evangelická) ortodoxie je i dnes nezbytná k vymezení hranic. Nejsou-li vymezeny hranice, co je lidské (omylné) a co Hospodinovo ("skálopevné"), dochází ke zmatení - pojmů, řeči, činů etc. v Jeho lidu. Podobným vývojem prochází od reformace protestantská část Jeho lidu. Nejzajímavější pro mě je "vyprázdnění evangelické zvěsti" během nástupu liberální teologie a "znovuzrození" evangelické ortodoxie během 20. století - vznik "teologie krize" - zde mě velmi zaujal švýcarský teolog Karl Barth (http://cs.wikipedia.org/wiki/Karl_Barth)....ale o tom jsem tady už mnohokrát psal. Takže se nebudu opakovat...God Bless U All.PS nějak mě nešel vypnout bold, takže sorry... :-)

Re: Jednota církve a duc***** (Skóre: 1)
Vložil: Libby v Středa, 26. březen 2008 @ 14:26:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je dobre slyset ci vlastne cist takove povzbuzeni, ktere neburcuje, ale uklidnuje, dava pokoj. Ne kazdy je povolan k "vyznamne sluzbe", ale vsichni muzeme milovat a nasledovat naseho Pana v kazdodennim prostem zivote, kdy se vyskytuji prilezitosti jak svedcit druhym "dobrou zpravu" jak prokazovat milosrdenstvi a lasku bliznimu. To organizovani, vyvijeni aktivit a planovani je ubohe lidske snazeni, ktere nemuze nahradit lasku. Kdo si uvedomuje, ze nema dostatek lasky, muze kdykoliv poprosit sveho Spasitele a ten mu ji da. Da ji tak, jak ten clovek pro svuj zivot a pro druhe potrebuje. Az verici clovek pozna, ze je lepsi nechat zit Krista v sobe, nemusi se snazit byt dobry, protoze Pan Jezis v nem bude viditelny.
--Re: Jednota církve a duc*****-- (Skóre: 1)
Vložil: nula v Středa, 26. březen 2008 @ 15:25:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
--víc o něm není psáno. Jen to, že z něj jedli. A proč z něj jedli? Neboť byli žádostiví? A čeho byli žádostiví?--
 
No přesnější by bylo,že už vzhled samotného stromu v nich vyvolával žádostivost,raději se neptat proč byl strom tak stvořen


--staví se proti biblické zvěsti, že to co Bůh stvořil, je dobré.--

akorát jak známo to polní zvíře- had se nějak nepovedlo:-)

--ten který řekl: Já jsem ta cesta, Ježíš Kristus. Jen Ježíš Kristus v těle mohl pronést tuto větu. V něm přišel Bůh za člověkem.--

řekl bych špatně pochopeno,o čem tam byla vlastně řečRe: Jednota církve a duc***** (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 26. březen 2008 @ 17:42:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Co tak si nastavit zrcadlo?

"A čeho byli žádostiví? Že se otevřou jejich oči, a budou jako bohové vědouce dobré a zlé."


"Je to již ve třetí kapitole Bible. Lidská touha po božství je popsaná již tam. Ta byla základním motivem vzpoury proti Bohu."Žalm 82,6
"Ač jsem řekl: 'Jste bohové, všichni jste synové Nejvyššího',Re: Jednota církve a duc***** (Skóre: 1)
Vložil: nula v Středa, 26. březen 2008 @ 19:44:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

--"Je to již ve třetí kapitole Bible. Lidská touha po božství je popsaná již tam. Ta byla základním motivem vzpoury proti Bohu."--

základní motiv bylo obyčejná zvědavost jako u malých dětí,které také nerozlišují dobré ani zlé.Strom poznání dával pouze jednu z božích vlastností,což bylo také hadem sděleno nikoli božství obecně.Žalm 82,6
"Ač jsem řekl: 'Jste bohové, všichni jste synové Nejvyššího',

Jak je z hebrejského textu patrné ,tento žalm není vůbec o lidech ,ale popisuje soud Hospodina nad cizími božstvy.Tyto verše jsou pro některé církve dnes tak závadné- nemohl soudit božstva která vlastně nemají vůbec existovat také autor Nz evangelia vkládá Ježíšovi tyto slova do úst ve smyslu lidí ,  proto se např. tvůrci ekumenického překladu nestydí záměrně deformovat tento biblický text ve Starém zákoně,aby jste zdálo že jde o lidi.   Re: Jednota církve a duc*****, ale sláva Boží na zemi je viditelná (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Středa, 26. březen 2008 @ 22:49:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak si myslím, není se třeba ochuzovat o nadšení a poznání Boží z jeho díla.
ekumenický: 8,4 Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil:
kralický:
8,3 (8:4) Když spatřuji nebesa tvá, dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, kteréž jsi tak upevnil, [říkám:] 8,4 (8:5) Co jest člověk,…
kralický: Žalm 65,13, (65:14) Přiodíny bývají roviny dobytkem, a údolí přistřína obilím, [tak že] radostí prokřikují, a prozpěvují.
Přísloví:
8,6 Slyšte! Vyhlašuji, co je směrodatné, otevírám rty a plyne z nich přímost.
8,7 O pravdě hovoří můj jazyk,….
8,8 Všechny výroky mých úst jsou spravedlivé….
8,26 Ještě než učinil zemi a všechno kolem a první hroudy pevniny,
8,27 když upevňoval nebesa, byla jsem při tom, když vymezoval obzor nad propastnou tůní,
8,28 když seshora zavěšoval mračna, když sílily prameny propastné tůně,
8,29 když kladl moři jeho meze, aby vody nevystupovaly z břehů, když vymezoval základy země,
8,30 byla jsem mu věrně po boku, byla jsem jeho potěšením den ze dne a radostně si před ním hrála v každý čas.
8,31 Hraji si na jeho pevné zemi; mým potěšením je být s lidskými syny.
8,32 Nyní tedy, synové, slyšte mě:
8,33 Slyšte napomenutí a buďte moudří; nevyhýbejte se tomu!
Slávu Hospodinovu spatřím podle:
Žalm 69,34, (69:35) Chvaltež ho nebesa a země, moře i všeliký hmyz jejich.
== takže si myslím, že pocit posvátnosti nemusíme mít je při chrámu a čtení, ale i z koukání po tolikeré kráse :
Matouš 6,28 .... Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou -
6,29 a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn, jako jedna z nich.
Stránka vygenerována za: 0.20 sekundy