Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Zbyšek.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16667, komentáře < 7 dní: 255, komentářů celkem: 430656, adminů: 60, uživatelů: 5254  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 113 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

milan333
rosmano
oko

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117060813
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Mluvení v jazycích
Vloženo Sobota, 24. listopad 2007 @ 23:03:29 CET Vložil: bolek

Charismatici poslal Irena

Milí sourozenci v Kristu, protože se opět otevřelo téma mluvení v jazycích, posílám sem to, co nám o jazycích přednášeli v biblické škole.Snad vám to bude k užitku.

IrenaKřest v Duchu
 

Sk 1,8 – přijmete moc DS a budete mi svědky…… = máme být svědky toho, že Ježíš žije, činí znamení, divy a zázraky – On se nemění, je stejný včera, dnes i navěky – činí to skrze duch. Tělo, církev. Křest v DS souvisí s tím, na jaké úrovni bude naše služba i náš život.

 
Hlavní účel křtu – nejsou to jazyky, ale evangelizace světa. Křest v DS také není zkušenost, která je potřebná ke spasení.

Existují extrémy – někdo řekne – křest v D. nepotřebujeme, je to něco navíc, jakoby šlehačka na dortu – ale křesťanství bez křtu v D je náboženství. Tito lidé se okrádají o požehnání, které má Bůh pro církve. Křest v D je zásadní věc.

Člověk nemůže žít v plném vítězství, není – li pokřtěn v D. Může žít vírou v dobrých věcech, ale bez křtu v D nezakusí plnost, kterou pro něj Pán má.

 
Druhý extrém říká, že bez křtu v D nepřijdeme do nebe – je to nesmysl- „ kdo má Syna, ten má život“.

Někdo říká, že Ježíš také nemluvil jazyky. To je pravda, ale mluvil o tom, že věřící budou  mluvit jazyky. Navíc Ježíš žil ve Staré smlouvě, ale křest DS je záležitost Nové smlouvy.

 
L 11, 13 – dary dává Otec , tzn., že patří Jeho dětem = znovuzrozeným křesťanům, ne nevěřícím. Z tohoto verše taky vyplývá, že jsou i děti, které nemají DS  - mají o Něj prosit.

DS není pro svět, ale pro církev, pro svět byl Ježíš.

 
J 14, 16 – 17 – svět nemůže přijmout Ducha pravdy

 
Křest v D je po znovuzrození 2. zkušenost pro člověka, není to totožné se spasením – spasení je pro věčnost, křest v D je pro teď. Nestačí, abychom byli jen znovuzrozeni, máme být plni Ducha. Máme přirozenost Boží, DS v nás může „bydlet“ – nebydlel by v něčem nečistém.

 
Sk 1, 5 ( od v.4 )

VY budete pokřtěni DS

Pro slovo křtít je v řečtině použito slovo „baptizó“ = ponořit. Je použito jak pro vodní křest, tak pro křest v D = budou ponořeni do DS. DS je tedy v nás a my v Něm…

 
L 24, 49 - …a já pošlu zaslíbení….

Lukáš zde popsal Sk 1,5-8

 
v.49 – budete oděni mocí

v. 8 – přijmete moc

mají očekávat v Jeruzalémě; někdo říká, že máme čekat, až DS sám začne skrze nás mluvit = špatně pochopený verš – tohle  nenajdeme v Bibli; v Jeruzalémě mají čekat na den Letnic, tzn., že Boží čas pro vylití DS byly Letnice. Apoštolé měli čekat na ten den. Nikde jinde se v Bibli nepíše, aby čekali na DS. Není ani biblické čekat např. na spasení – „nyní je ten den“. Apoštol Pavel přijal DS HNED, nečekal – kdyby čekal, nikdo by se asi neobrátil, zřejmě by ani nebyl napsán NZ. Kdyby lidé byli tedy důslední a chtěli čekat, museli by čekat v Jeruzalémě.

 
Sk 1, 5   - křest v Duchu

Sk 2, 4   - naplnění DS

V Ek se píše, že „ byli ve vytržení“ – je to špatný překlad, nebyli v žádné extázi, protože to extáze není, ale bdělý stav. (ve vytržení možná byli ti, kteří to viděliJ)

 
Sk 2, 17 – vylití DS

   8, 15 – přijetí DS

   8, 16 – sestoupení DS

   8, 18 – byl dán DS

   9, 17 – naplnění DS

  10, 44 – sestoupení DS

  10, 45 – vylití DS

  10, 47 – přijetí DS

  11, 16 – křest v DS

  11, 17 – je to dar Boží

 
všechna tato místa značí křest v DS; tyto pojmy jsou synonyma pro stejnou zkušenost. Nikde v Bibli nejsou tato slova použita ohledně spasení;

 
Sk 2, 1 – 4 – jediný biblický důkaz křtu v Duchu jsou jazyky:

Byli naplněni DS a oni(v angl. Překladu ) začali mluvit jazyky, nečekali na nic. Ani my čekat nemusíme, DS byl už vylit!

Oni začali mluvit, taky na nic nečekali. Odpovědnost je na člověku, aby začal mluvit, DS nebude manipulovat naším jazykem, musíme sami začít vydávat zvuk.

 
v. 13 - …….jsou opilí vínem….-

z toho plyne, že jediným projevem křtu v D nebyly jazyky, museli dělat jiné věci, které připomínaly opilost – tzn., že je to biblické – Ef 5, 18 – neopíjejte se vínem…= DS se pije!!!

 
Sk 8, 5 – 12-

Děly se zázraky, divy
v. 8 – „ a stala se radost veliká“ – radost není známkou, že je člověk plný DS – tito lidé ještě nebyli pokřtěni. Filip křtil DS znovuzr. Lidi;

 
v. 14 – byli znovuzrozeni, ale neměli DS, proto přišel Petr a Jan; přijali DS skrze vkládání rukou – je to jeden ze způsobů, jiný způsob je přijetí vírou = nejvyšší způsob přijímání od Boha ( jako uzdravení );

Šimon si chtěl koupit službu vzkládání rukou – viděl v životě apoštolů něco, co v něm vzbudilo touhu mít tu moc.

 
Sk 9, 17 – 19

Pavlovi se otevřely oči oslepené Boží slávou, Ananiáš uvolnil jeho oči, vložil na Pavla ruce. Není tu napsáno, že Pavel mluvil jazyky, ale v 1K 14, 18 Pavel říká, že mluví v jazycích.

 
Sk 10, 44 – 48 –

protože slyšeli, jak mluví jazyky = byl to pro ně důkaz křtu v DS

 
Sk 11, 15 – 18 –

Petr dostal trojnásobné vidění, toto mu pomohlo, aby mohl sloužit pohanům v domě Kornelia, aby je mohl pokřtít v D. Jako důkaz opět mluvili v jazycích.

 
   10, 47 – přijali DS jako i my = stejně jako on = protože oni taky mluvili v jaz.

 
Sk 19, od 1 –

Nejlepší doba pro přijetí DS je, když člověk uvěří;

Toto se stalo asi 20 let po Letnicích – tzn., že lidé byli stále křtěni v DS;

 
Sk 2, 39 ( od v.38 ) –

Podmínka pro přijetí DS je činit pokání; člověk se znovuzrodí, pak přijme DS; je to „všechněm jejich synům, pro každého, koho Pán povolal“ = trvá to dodnes. Neskončil ani dar jazyků, ani uzdravování.
V kap. 28 – všichni z Malty byli uzdraveni; Ježíš uzdravil všecky, Petr uzdravil všecky, Pavel uzdravil všecky = je to do konce věků!
 
Křest Duchem je osobní zkušenost – buď vím, že jsem pokřtěný, nebo nejsem, stejně tak i se spasením – buď vím, že jsem spasený, nebo nejsem ( jako v manželství – taky víš, jestli jsi ženatý nebo ne) – neexistuje NEVÍM;

 
Důkaz křtu v Duchu – jazyky, vnitřní svědectví. B. vůle je, aby každý byl pokřtěn v DS, není to jen pro nějaké vyvolené;

 
Mk 16, 17 –

Je to pro TY, KDO UVĚŘÍ

Ježíš řekl 5 věcí, podle kterých se pozná křesťan – jedna z nich je mluvení v jazycích;

 
1 K 14, 1 – 5-

„ chtěl bych, abyste VŠICHNI mluvili jazyky – v řeč. Je slovo „ chci, abyste…“; autorem B. slova není Pavel, ale DS = Bůh to chce = je to pro nás B.vůle být plný DS a mluvit v jaz.

 
1 K 14, 14 – 15

Pavel se bude modlit v Duchu = v jazycích, mysl je bez užitku. V mateřštině se modlíme myslí.

Pavel říká – „ JÁ se budu modlit“. DS dává obsah, promluvu, ale PAVEL mluví, je to na něm;

 
1 K 12, 30 –

lidé říkávají, že to není B. vůle pro každého. Kdyby to bylo tak, můžeme zahodit Bibli. Na jednom místě Pavel říká – chci, abyste všichni mluvili, jinde – copak je to B. vůle pro každého? ALE : Bible mluví na každém z těchto míst o něčem úplně jiném!

Když Pavel říká – chci, abyste všichni…..- mluví zde o OSOBNÍ modlitbě jazykem. Když mluví v kap. 12, tak mluví o darech služebnosti. Ohledně jazyků – jsou lidé, kteří mají dar promluvy v jazyku a jiný to vykládá; je to jiné než osobní jazyk. Služba v jazyku – nemá ji každý.

 
Účely modlitby v jazycích
 
 1. počáteční znamení – Sk 2, 4 – důkaz křtu
 2. duchovní budování – 1 K 14, 4
 3. jsme si vědomu B. přítomnosti
 4. modlíme se dokonalou B. vůli – Ř 8, 26 ( DS se modlí vždy podle B. vůle, protože je Bůh = nesobecky)
 5. povzbuzuje to naši víru – Juda 20 – vzděláváme se na nejsvětější víře; modl.¨v Duchu nedá víru, tu dá B.slovo, ale vyžaduje víru – můžeme ostřit naši víru; někdy lidé přijali uzdravení, protože se v modlitbě v Duchu dostali na vyšší úroveň víry, kde byli schopni přijmout uzdravení;
 6. ochrana před znečištěním světa – můžeme se modlit např. v dopr. Prostředku a nevnímat okolní sprosté řeči;
 7. modlíme se za věci, které nevíme – např. za budoucnost, za události na opačném konci planety ( např. za nějakého misionáře, který je na pokraji smrti, Bůh si použije nějakého modlitebníka, misionář je zachráněn)
 8. občerstvení – Iz 28, 11 – 12 – neznámá řeč a cizí jazyk – na tento verš se odvolává Pavel v 1 K 14, 21 ; Iz říká, že je to odpočinutí
 9. dokonalé děkování – 1 K 14, 15 – 17 –dobře díky činíme;
 10. poddání jazyka – Jk 3, 8 – DS může jazyk zkrotit, nebude mluvit zlé, ale to, co chce DS
 
Používání na veřejnosti
 
 1. když jsme pokřtěni v Duchu – začneme mluvit přede všemi
 2. když církev má čas, kdy společně se modlí v jazycích; Pavel říká, že radši bude mluvit na veřejnosti 5 slov v mateřštině, než 10 000 v Duchu, kdy by to nikomu neprospělo, ale když se sejde celá církev, je to legitimní
 3. modlitba v Duchu s výkladem – když se modlím na veřejnosti, musí to být s výkladem
 
Jak přicházíme ke zkušenosti křtu v Duchu ( jak sloužit lidem křtem v Duchu)

 
 1. biblické poučení – dát lidem krátké vyučování, verše, modlit se, říct, že to přijmou vkládáním, není třeba čekací doba, přijímá se to vírou, záleží to na člověku
 2. při vedení ke křtu DS zjistit, jak na tom ten člověk je – není – li např. znovuzrozený, nemá cenu se za něj modlit
 
 
Jsou dva důvody, proč člověk selhává, aby byl pokřtěn
v Duchu
 
1.  člověk může selhat ve víře
2.                     ve vydanosti
 
 
ad 1) buď věří tradici, že ta doba už pominula; nebo je to člověk, který všecko ví, ale špatně věří, má špatné vyučování
ad 2) víra bez skutků je mrtvá – stejně jako přijmu Ježíše rozhodnutím, jsem spasený, ať to cítím, nebo ne, tak stejné je to s křtem v DS – vydám se Bohu a mluvím
Gal 3, 2 – je to ze slyšení víry, skutkama si křest v DS nezasloužíme, je to dar, ne odměna
 
Sk 19, 2 – jsme připravení na křest v D, jakmile se znovuzrodíme;
 
Jk 2, 17 – víra bez skutků je mrtvá – jednáme tak, jak věříme
 
·        Je – li vše v pořádku, má člověk posit ve víře – L 11, 9 – 13
Když prosíš Otce o DS, dostaneš jazyky – není jediné místo v Bibli, kde by se psalo, že jazyky jsou od ďábla. Je to moc z výsosti, Bůh nemá špatné věci.
·        Máme poděkovat, že Bůh drží své slovo – ať se cítíme tak nebo onak
·        Sk 2, 4 – začneme mluvit ( když nezačneš, nemluvíš)
·        Přijde ďábel a bude útočit, že jsi v těle – řekni „Amen, ďáble, jsem v těle, Bůh totiž řekl, že vyleje Ducha na všeliké tělo.“ Člověk ve starém životě neměl tendenci mluvit v jazycích – kdyby jazyky byly od ďábla, dávno by je ve starém životě člověku dal;
 
 
J 7, 37 – 39 – proudy živé vody…
Ds byl dán v dobu, kdy byl Ježíš oslaven = když šel do nebe; DS = živá voda – poplyne z nitra = z ducha;
První věc, kterou potřebuješ, je žízeň (Zj 22, 17); voda života = DS = stejné místo jako v J 7;
„kdo chce“ – člověk musí chtít
žízeň = touha, chtění
„pojď ke mně“ – musíš přijít ve víře k Ježíši, pak piješ. Po vkládání rukou se nemodli česky – máš mluvit v jazycích, ne děkovat – to v tuto chvíli není B. vůle.

Podobná témata

Charismatici

"Mluvení v jazycích" | Přihlásit/Vytvořit účet | 75 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Mluvení v jazycích (Skóre: 1)
Vložil: aviaf v Neděle, 25. listopad 2007 @ 04:33:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.ucl.ac.uk/ssees/people/economics-and-business-staff-folder/tomas-cvrcek
Tak jsem si to cely precetl a nasel si ty verse v Bibli a musim rict, ze ten predestreny vyklad z vasi biblicke skoly je pro me docela zklamanim. Myslim, ze v mnoha ohledech se tu cini Pismu dost nemistny nasili.

Snad najdu cas a chut to sem popsat detailneji.

AviafRe: Mluvení v jazycích (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne v Neděle, 25. listopad 2007 @ 08:02:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Patřil jsem mezi křesťany kde se jazyky mluvilo, slyšel jsem křesťany takto mluvit a sám jsem mluvil. Viděl jsem, kdy někteří takto začali mluvit a toto byl pro letniční důkaz, že tito lide i já jsou pokřtění v Duchu svatém. Zajímala by mne, ale jedna věc. Jíž nejsem křesťan, ale přesto stále mohu mluvit jazykem. Nesvědči to o něčem? Je to dar Ducha svatého, který mi byl dán a jíž nebude nikdy odebrán? To by však znamenalo, že se nejedná o projev Ducha svatého, anebo Duch svatý je stále ve mne, ale z jakého Ducha se tedy stavím do opozice vůči evangeliu, že tomuto poselství jíž nevěřím? A jedna se skutečně o stejný projev Ducha svatého, který letniční používají jako důkaz křtu v Duchu svatém? Lze tu hatmatilku skutečně dát na stejnou úroveň s tím co je popisované v Bibli?Re: Mluvení v jazycích (Skóre: 1)
Vložil: Irena v Neděle, 25. listopad 2007 @ 12:31:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Teď koukám, že se to v závěru nějak podtrhalo, i když já jsem to nepodtrhávala. Tak se omlouvám za ztížené čtení:)

IrenaRe: Mluvení v jazycích (Skóre: 1)
Vložil: Jirka v Neděle, 25. listopad 2007 @ 14:31:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nic proti mluvení jazyky (pokud je opravdu v daném případě od Ducha), ale nějak se vždy v těch charismatických učeních tiše ignoruje tento verš (a okolní verše)

1. Korintskýnm 14,1: Držte se lásky a usilujte o duchovní dary, <b>nejvíce o dar prorocké řeči</b>.

Podle mne i Pavla ;-) je dar prorocké řeči mnohem důležitější než mluvení jazyky. Pokud tedy u charismatiků vane Duch, proč tam je více lidí (všichni ??) co mluví jazyky a jen málo těch, co mluví prorocky ??

  s díky za odpovědi
 Jirka

Re: Mluvení v jazycích (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Pondělí, 26. listopad 2007 @ 06:01:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Křesť v Duchu svatém, je nebiblický termín - nic takového neexistuje - ano, existuje naplnění Duchem svatým (dejme tomu mluvení jazyky toho může být důkazem).

V okamžiku, kdy se zkušenost s Duchem svatým pojmenuje křest (není to hra se slovíčky), tak se stane "křest Duchem svatým" povinnou křesťanskou zkušeností pro všechny křesťany - křest jsme přeci museli absolvovat všichni (vodní křest).

Nazývat naplnění Duchem svatým termínem křest Duchem svatým není biblické! Jestli se Bůh nad někým smiluje a dá mu poznat víc - je to pouze jeho milost - ale nemůžu to "generalizovat" - tedy 
zobecnit jako platnou normu pro všechny křesťany.

To bych taky potom mohl vyžadovat, ať se všichni začnou učit hebrejsky a řecky - a učinit to, co je milostí pro jednoho - povinnou normou pro všechny křesťany.


Karels
Re: Mluvení v jazycích (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Středa, 05. prosinec 2007 @ 15:59:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Článek mě zaujal, dobrý přehled k tématu, ale přesto si dovolím poznámku k " Účely modlitby v jazycích" , bod č. 8. Nechci tím nic negovat, jen se pokouším vysvětlit jeden z bodů. Zdá se mi, že ho v biblické škole nepochopili resp. jde o špatný výklad Iz. 28: 11 - 13  

*************************************************************

1. Jak Bůh promlouvá skrze cizí jazyky a ústa cizozemců ?
1 Kor. 14:21 – 22V Zákoně je psáno: `Jinými jazyky a ústy cizozemců budu mluvit k tomuto lidu, ale ani tak mě nebudou poslouchat´, praví Hospodin. Mluvení jazyky není tedy znamením k víře, nýbrž k nevěře, prorocká řeč však nevede k nevěře, nýbrž k víře“ . Protože tomu nerozumí tak jim glosolálie neslouží k víře, ale k nevěře resp. není to při nich užitečné.

1.1. Jak to bylo v historii Izraele

1.1.1.V historii lidu Božího Izraele byly chvíle, kdy k nim Bůh mluvil jazyky cizích národů, kterým nerozuměl….ale ani tak Boha neposlouchali ! O jakou řeč šlo. Tady nejde o mluvené slovo ( jazyk). Vždy šlo o Boží soud, jeho navštívení skrze porobení jiným národem. Šlo o  výchovný efekt – návrat k Bohu, k poslušnosti a k očekávání Božího vysvobození. Vzpomeňme si na vysvobození skrze Gedeona z Midjánského útlaku v době soudců. 300 mužů porazilo armádu složenou „Midjánci s Amálekem a se všemi syny východu..“ Sd 7:12 . K 1 Kor.14: 21 je odkaz na 5 Moj.28:49-50 „ Hospodin na tebe přivede pronárod zdaleka, od konce země, jako přilétá orel, pronárod, jehož jazyku nebudeš rozumět,  pronárod kruté tváře, který nebere ohled na starce a nad chlapcem se nesmiluje“ . 5 Moj.28:15 „ Jestliže však nebudeš Hospodina, svého Boha, poslouchat a nebudeš bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy a nařízení, která ti dnes udílím, dopadnou na tebe všechna tato zlořečení:…“ . Obsazení cizí vojenskou mocí, vazalství a podřízenost jinému národu bylo jedním z vyslovených zlořečení vůči věrolomnému lidu Izraele.

1.1.2.Další odkaz je z Iz.28 kap. Hned v 1 v. je napsáno : „Běda pyšné koruně efrajimských opilců,…. jsou zmoženi vínem“ . Zde je ukázán obraz Samaří a duchovní stav severního Izraele. Judští soukmenovci ( severní král.Izraelské) upadli do opojné sebejistoty a rozmařilého života. Mysleli si, že se jim nemůže stát. Ale stalo se ! Roku 722 př.Kr. Samaří padlo do náruče asyrského vojska a Severní  Izrael přestal existovat . Izaiáš to připomíná a ukazuje na to, že i v Judsku se tento nešvar rozšířil. A sice, i judští kněží a proroci propadli alkoholu a samolibosti Iz.28:17Také tito blouzní z vína, po opojném nápoji se potácejí: kněz i prorok blouzní z opojného nápoje, jsou pomateni vínem, po opojném nápoji se potácejí, blouzní při viděních, při rozhodování kolísají“ . Kdyby to nebylo tak vážné, tak to je k smíchu. Představme si kněze nebo proroka jak se komíhá a vydává nesrozumitelné zvuky, žvást na žvást . Nechtěli slyšet slovo Hospodinovo a tak se dočkali 
Iz.28:11-13) pomatené teologie a pomatené řeči od svých předních a navíc k nim Hospodin promluví „nesrozumitelnou řečí“ rozuměj např.  Ab.1:6-9) vojenskou invazí, která bude výrazem Božího soudu Iz. 28: 11 – 13Proto nesrozumitelnou řečí a cizím jazykem promluví k tomuto lidu ten,  který mu říkal(rozuměj Hospodin k lidu promlouval a napomínal, říkal jim něco, co neposlouchali) : "Zde je místo odpočinutí, nechte odpočinout znaveného, zde je místo míru!" Nechtěli však slyšet. Slovo Hospodinovo jim bude: "Žvást na žvást, žvást na žvást, tlach na tlach, tlach na tlach, trošku sem, trošku tam." Jen ať jdou, však klesnou zpět a ztroskotají, padnou do léčky a uvíznou v ní. Tady nejde vůbec o to, že mluvení v jazycích je OBČERSTVENÍ pro Židy (věřící), ale takové mluvení „žvást na žvást“ je důkazem odpadnutí od Hospodina !
Ab. 1:6 – 9 Já totiž povolám Kaldejce, pronárod krutý a prchlivý, jenž projde široširou zemí, aby se zmocnil příbytků, které mu nepatří.  Je příšerný a hrozný, vyhlašuje vlastní svrchované právo.  Jeho koně jsou hbitější než levharti, dravější než vlci za večera; jeho jezdci uhánějí tryskem, jeho jízda se zdaleka žene, letí jako orlice, jež spěchá za kořistí.  Každý z nich se žene za násilím, dychtivě míří vpřed“ . Takto promlouval Bůh ke svému lidu nesrozumitelnou řečí.

Závěr
Pokud chceme nést evangelium, tak vždy ve srozumitelné, prorocké řeči. To se stalo také o Letnicích ve 2 kap. Sk. Oni rozuměli a uvěřili zvěsti evangelia ve své řeči . Pokud by tam byli glosolálie, pak by to bylo pro ty lidi znamení jejich nevíry, nenaplnění Duchem sv. a ke Spasiteli by je to nepřivedlo!    1 Kor. 14:21 – 22V Zákoně je psáno: `Jinými jazyky a ústy cizozemců budu mluvit k tomuto lidu, ale ani tak mě nebudou poslouchat´, praví Hospodin. Mluvení jazyky není tedy znamením k víře, nýbrž k nevěře, prorocká řeč však nevede k nevěře, nýbrž k víře“. Mluvení jazyky bez jeho výkladu do společného shromáždění nepatří. Jde o osobní charisma, pro osobní duchovní růst, který se ale vždy  obrátí ve prospěch celého sboru. Není potřeba se tohoto daru bát. A pamatujme – jazyky ( glosolálie) nikoho ke Kristu  neobrátí  !Stránka vygenerována za: 0.69 sekundy